ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Hírek

2018. június 27.    06:00
2018. június 27.    05:58
2018. június 27.    05:55
2018. június 26.    14:43
2018. május 22.    15:48
2018. április 24.    13:12
2018. április 09.    16:34
2018. március 19.    15:31
2018. március 06.    15:29
2018. március 05.    16:57

Z. Kovács Bertalan Emlékplakettel megadományozottak


Z. Kovács Bertalan Emlékplakettel megadományozottak

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete emlékplakettet adományoz évente egy alkalommal egy, legfeljebb két olyan személynek, vagy szervezetnek, aki kiemelkedően sokat tett a Bács-Kiskun megyei látássérültekért, így fejezve ki megbecsülését és köszönetét áldozatos munkájáért.

 

"Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!"
Holnap ki tudja, mit hoz a jövő! Akkor hálás dolog valaki érdemét, fáradozását, elhivatottságát, munkáját megköszönni, amikor még nem késő, amikor még köztünk van, s van lehetőségünk mindezt elmondani neki, így tudja, milyen fontos ő nekünk!

 

Az alábbi magánszemélyeket és civil szervezetet adományozott meg a Z. Kovács Bertalanról elnevezett emlékplakettel, a látássérültekért végzett hosszan tartó és kiemelkedő munkájuk elismeréseként a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete:

 

1. Kovács Jánosné 2015

A megyei szervezet titkára, majd alelnöke. Létrehozta és vezette több mint 10 éven át a megyeszékhelyen a klubot, valamint megszervezte a megyében a területfelelősi hálózatot. Munkássága mind közvetlenül mind közvetve a tagság érdekeit szolgálta. A kirándulások, klubnapok, kulturális rendezvények megszervezésén túl, széles körű kapcsolatrendszert épített ki a társszervezetekkel is. A városban működő civil szervezetek, az önkormányzat, a Máltai Szeretetszolgálat, a keresztény egyház mind általa lettek együttműködő partnerei az egyesületnek. Rátermettsége lehetővé tette, hogy miután ezt a kapcsolatrendszert kiépítette, a lehető legjobban fordítsa az egyesület, és ez által a tagság javára. A látássérültek érdekében végzett munkájával elévülhetetlen érdemeket szerzett.

 

2. Első Kecskeméti Lions Club 2015

Anyagi és tárgyi eszközökkel rendszeresen támogatja a megyei egyesületet. Főként segédeszköztámogatásra fordítjuk a tőlük kapott adományt.

 

3. Golovics Mihályné 2016

Marika a lakitelki körzeti csoport vezetője, aki hihetetlen elhivatottsággal dolgozik a körzetében élő tagokért.
Az alábbi települések tartoznak hozzá:
Lakitelek, Nyárlőrinc, Tiszaalpár, Tiszakécske, Tiszaug, Szentkirály
Évről évre találkozóra hívja sorstársait, hogy együtt ünnepelhessék meg az Anyák napját, valamint Karácsonyt, a szeretet ünnepét.
Ünnepi műsor keretében látja vendégül a megjelenteket, valamint - támogatók segítségével - megajándékozza őket.

 

4. Hencz András 2017

A tagság jelölése alapján, az elnökség döntése szerint 2017-ben Hencz Andrásnak köszöntük meg önzetlen segítségét, áldozatos munkáját a kitüntetéssel.
Hencz András hosszú évek óta az egyesület aktív tagja. Folyamatosan vállalt és vállal a mai napig tisztséget, mely munkájáért soha nem kért cserébe semmit. Informatikai szaktudását mind az egyesület, mind a tagság javára fordítja, hiszen ő az iroda rendszergazdája, mely tevékenységet szintén térítésmentesen végzi. A tagok is mindig fordulhatnak hozzá tanácsért, segítségért. A plakett névadójának szellemiségét, példaértékű életét képviseli a ma látássérültjeinek, és a jövő generációi számára egyaránt.

 

Valamennyi kitüntetettnek gratulálunk, s egyben köszönetet mondunk mindazért, amit a látássérültek érdekében tettek.

A BÁCSVAKOK tagjai és a vezetőség.

doboz alja
oldal alja