ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Saját segédeszköz pályázat 2020.


PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Pályázati útmutató a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének 2020. évi segédeszköz pályázatához
Kérjük, kitöltés előtt az alábbi tájékoztatót szíveskedjék figyelmesen elolvasni.
A pályázati adatlap minden pontja kötelezően kitöltendő.

A pályázat beadásának időtartama: 2020. február 03. (hétfő) és 2020. november 30. (hétfő 15. 00 óra) között folyamatosan.

Kik pályázhatnak:
Pályázhat minden olyan látássérült személy, aki a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének 2020.évi tagdíját 2019. december 31-ig kiegyenlítette.

Nem pályázhat:
A. Nem rendelkezik tagsági viszonnyal a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületénél.
B. Pályázatát nem a 2020-as pályázati adatlapon nyújtotta be.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot személyesen, az egyesület irodájában, ügyfélfogadási időben, vagy postán lehet benyújtani.
Amennyiben a pályázat postán kerül feladásra, a beadási határidő a beérkezési határidőt jelenti!

A pályázati anyagot az egyesület honlapjáról:
http://www.bacsvakok.hu/dokumentumok is le lehet tölteni.

Támogatott segédeszközök:
A pályázaton az alábbi segédeszközökre igényelhető támogatás:
- beszélő (órák, mérlegek, stb.),
- tapintható (órák, háztartási eszközök, játékok, stb.),
- látást segítő (nagyítók, szemüvegek),
- közlekedést segítő (fehérbotok) eszközök,
- speciális szoftverek (jaws for Windows, Magic for windows).
- iPhone, beszéd program futtatására alkalmas mobiltelefonok, mobil segítőtárs program által támogatott készülékek, táblagépek,
- vakvezető kutya igénylés,
- vakvezető kutya etetéséhez szükséges táp
Minden egyéb eszköz vásárlása esetén kérjük, hogy érdeklődjön, hogy az beletartozik-e a támogatott eszközök listájába!

Kérjük nyilatkozzék a pályázati adatlapon!
Az elnyert támogatást személyesen (készpénzben), Átutalással (folyószámlára), vagy Postai utalványon kéri?

A pályázati adatlap kötelező mellékletei:

1. A vásárolt segédeszközről saját névre kiállított eredeti számla.
(A számlát kérésre visszajuttatjuk, a pályázat elbírálását követően.)
2. Vakvezető kutyával közlekedő látássérült igazolvány másolata, amennyiben kutyaeledel támogatására kérte a segédeszköz támogatást.

A számla kötelező adattartalma a következő:

1) a számla kibocsátásának kelte;
2) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja;
3) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;
4) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe;
5) az értékesített termék megnevezése, és az annak jelölésére legalább az e törvényben alkalmazott VTSZ., ha e törvény a terméket erre való hivatkozással is jelöli, továbbá mennyisége, illetőleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, és az annak jelölésére legalább az e törvényben alkalmazott SZJ, ha e törvény a szolgáltatást erre való hivatkozással is jelöli, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;
6) a teljesítés dátuma, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől;
7) az alkalmazott adó mértéke;
8) adómentesség esetében, valamint abban az esetben, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett, jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása
9 a) mentes az adó alól; vagy
9 b) azután a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett;

Kizáró okok:

- a pályázati adatlap hiányos kitöltése,
- a kötelező mellékletek hiánya,
- a mellékletként becsatolt számla hiányos kitöltése,
- ha a segédeszköz vásárlásáról szóló számla kiállítása a pályázati kiírás keltét,
2020. 02. 03. napját megelőzően történt meg,
- ha a beadott igénylésben szereplő eszköz nem minősül segédeszköznek,
- ha a pályázathoz számla helyett nyugtát vagy blokkot csatolnak.

Kérjük, ellenőrizze, hogy a számlát kiállító szervezet a számlán minden adatot kitöltött-e, mert a hiányosan kiállított számlát nem áll módunkban elfogadni!
Hiánypótlásra egyszer van lehetőség, azzal a megkötéssel, hogy a hiánypótlásnak is legkésőbb 2020. november 30. napján 15.00 óráig be kell érkeznie az egyesület irodájába.

A beérkezett pályázatoknál az alábbi szempontok érvényesülnek:

Egy személy több pályázatot is benyújthat a támogatási időszak során, de a támogatás összértéke nem haladhatja meg a 20.000,- Ft-ot. Tehát, egy pályázó a 2020. évben 20.000,- Ft támogatásnál többet nem kaphat.
Az elnökség saját hatáskörben egyénileg bírálja el a pályázatokat az alábbi szempontok alapján:
- Támogatásra benyújtott segédeszköz értéke
- Igénylő aktivitása az egyesület életében
- Korábban elnyert támogatások mértéke
- A támogatás átvételének mely módját választotta a pályázó

A pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik.
A pályázható keretösszeg: 342.023,- Ft.
Az elnökség fenntartja a jogot, hogy:
-amennyiben a keretösszeg 2020. november 30. előtt kimerülne, újabb forrásokat vonjon be, és a legkésőbb 2020. november 30. napján 15.00 óráig beérkezett pályázatok javára részben vagy egészben azt a pályázók támogatására fordítsa!
-amennyiben forrást nem tud bevonni, akkor a pályázatot 2020. november 30. napja előtt felfüggessze és a felfüggesztés tényéről az általa működtetett weboldalon, illetve elektronikus hírlevelében értesítse az egyesület tagságát.

Elbírálásra alkalmas pályázat az a pályázat, amely hiánytalanul az elnökség rendelkezésére áll. Az elbírálás csak az esetleges hiánypótlást követően történik meg. A pályázat nyerteseit telefonon vagy e-mailben értesítjük.
Az egyesület elnöksége fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek minősítse és elutasítsa. Az elnökség döntése ellen jogorvoslati kérelemnek helye nincs.

A pályázati támogatásból finanszírozott eszköz tulajdonjoga 3 évig másra nem ruházható át, és megléte ez alatt az idő alatt ellenőrizhető.

A pályázattal kapcsolatban az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehet érdeklődni:

Az egyesület elnökénél:
elnok@bacsvakok.hu

Balázs Erzsébet irodavezetőnél:
irodavezeto@bacsvakok.hu

Tusori Nikoletta ügyintézőnél:
tusorinikolett@bacsvakok.hu
Telefon: +36-76/320-708

doboz alja
oldal alja