ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Pályázati felhívás

2014. augusztus 07. 03:10

A pályázaton való részvétel feltételeiFABINI TEOFIL JÁNOS ALAPÍTVÁNY

A VAK, GYENGÉNLÁTÓ ÉS SZEMBETEG GYERMEKEK GYÓGYÍTÁSÁÉRT ÉS MEGSEGÍTÉSÉÉRT


 

H - 1173 BUDAPEST, Összefogás u. 12.• Pf.: 189

OTP 11717009-20062259 tel./ Fax: 36-1-257-22-27 Adószám: 18159800-1-42

e-mail: fabinialap@freemail.hu

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA

 

A „ Fabini Teofil János Alapítvány a vak, gyengénlátó és szembeteg gyermekek gyógyításáért és megsegítéséért"(1173 Budapest, Összefogás u.12. ) pályázatot ír ki egy fő továbbtanuló vak, gyengénlátó vagy szembeteg fiatal részére a 2014/2015 tanévre.

 

A pályázaton való részvétel feltételei:

1.) Vakok személyi járadékában, ill. fogyatékossági támogatásban való részesülés.

2.) Közép- vagy felsőfokú tanintézetben tanulói, ill. hallgatói jogviszony igazolása, vagy közép- ill. felsőfokú nyelvvizsgára felkészülés igazolása.

3.) Szociális rászorultság (családi jövedelemigazolások)

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:

1.) A pályázó neve, személyi adatai (születési hely, -idő, anyja neve, lakcíme)

2.) Az ösztöndíj tervezett felhasználása

3.) A pályázó jelenlegi tanulói jogviszonya

 

A tanulmányi ösztöndíj mértéke személyenként:

100. 000,-Ft.-tól 200. 000,-Ft.-ig terjedhet a pályázatot elnyert tanuló/hallgató szociális rászorultságától függően.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 31. napja.

A pályázatot az Alapítvány postacímére kérjük küldeni: Fabini Alapítvány, 1173 Budapest, Összefogás u. 12.

Az ösztöndíjakat az Alapítvány mellett működő szakmai testület ajánlása alapján az Alapítvány kuratóriuma ítéli oda.

Az eredményről minden pályázó értesítést kap szeptember végén.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a +36/30- 217-48-93 telefonszámon.

 

Budapest, 2014. július 14.

 

Dr. Angyaláti Enikő sk. a kuratórium elnöke

 

doboz alja
oldal alja