ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

megújított 10 000 forintos címletű bankjegy

2014. szeptember 06. 11:42

A kibocsátás időpontja: 2014. szeptember 2. 

31/2014. (IX. 1.) MNB rendelet

megújított 10 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank megújított 10 000 forintos címletű bankjegyet bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2014. szeptember 2.

2. § (1) A fehér színű bankjegypapírra nyomtatott bankjegy hossza 154 mm, szélessége 70 mm.

(2) A papír anyagában a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan futó biztonsági szál található, amelyben az „MNB" felirat és a „10 000" értékjelzés olvasható.

3. § (1) A bankjegy előoldala többszínű, a Szent István-bazilika kupolájának alulnézeti képét megjelenítő, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és háromszínű képnyomattal készült, amelynek összhatása sárgás-bordó. Az íriszszerű alapnyomat a bal oldalon található vízjelmező körül bordó és lila, a szövegtükör körül világos bordó és sárga, a jobb oldalon sárga és lila színhatású. A vízjelmező és a szövegtükör alapnyomatában 1 mm átmérőjű sárga színű körök láthatók. Az alapnyomat jobb felső részén az illeszkedő-jel előoldali eleme található.

(2) A vízjelmezőben Szent István király arcképét ábrázoló árnyalatos vízjelkép látható, amelynek része a vízjel-portré bal oldalán, függőlegesen elhelyezkedő „10 000" értékjelzés. A képnyomat része a vízjelmező fölött lévő, a vakok és csökkent látóképességűek számára a címlet felismerhetőségét elősegítő tagolt formájú jel, amelynek színe lila.

(3) A szövegtükörben, egymás alatti vízszintes sorokban a „10 000" értékjelzés, a „TÍZEZER FORINT" felirat, Dr. Matolcsy György és Dr. Balog Ádám névaláírása, a „BUDAPEST 2014" felirat, a bankjegyhamisításért való büntetőjogi felelősségre vonatkozó, az „A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI!" záradék, valamint a „MAGYAR NEMZETI BANK" felirat olvasható. Az évszám és a névaláírások változhatnak.

(4) A szövegtükörben, középen egy optikailag változó tulajdonságú festékkel (OVI) nyomtatott díszítő motívum látható, amely a rátekintés szögétől függően arany vagy zöld színű. Az aláírásoktól balra, díszítő motívumokkal körülvéve Magyarország címerének ábrázolása látható. A szövegtükör képnyomati elemeinek színe lila és bordó.

(5) A képnyomat jobb oldali részén Szent István király arcképének ábrázolása látható, az arcképtől jobbra, fönt a „SZENT ISTVÁN KIRÁLY" felirat, lent a „10 000" értékjelzés olvasható. E képnyomat elemeinek színe vöröses-lila.

(6) A bankjegy sorszáma a bal oldalon, a vízjelmező alatt vízszintesen, valamint a jobb oldalon, az arckép mellett függőlegesen olvasható. A fekete színű sorszám két betűből és hét számjegyből áll.

(7) A szövegtükör és a vízjelmező között, a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan hologram hatású fémcsík található. A fémcsík tagolt formájú ismétlődő elemeiben Magyarország címerének ábrázolása, az „MNB" felirat és a „10 000" értékjelzés, a tagolt formájú elemek között a nagyméretű számmal írt „10 000" értékjelzés látható.

(8) A bankjegy előoldalának képét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A bankjegy hátoldala többszínű, a koronázási palástot megjelenítő, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és háromszínű képnyomattal készült, amelynek összhatása sárgás-bordó. Az íriszszerű alapnyomat a jobb oldalon található vízjelmező körül bordó, mellette lila, a többi részen sárga és lila színhatású. A vízjelmező mellett balra 1 mm átmérőjű sárga színű körök láthatók. Az alapnyomat bal felső részén az illeszkedőjel hátoldali eleme található.

(2) A képnyomat része a vízjelmező fölött és alatt látható, mikroírást tartalmazó mező. A fölső mezőben a mikroírással nyomtatott „MAGYAR NEMZETI BANK" felirat ismétlődik, és a nagyobb betűkkel nyomtatott „MNB" felirat olvasható. Az alsó mezőben a mikroírással nyomtatott „MAGYAR NEMZETI BANK TÍZEZER FORINT" felirat ismétlődik, és a nagyobb számjegyekkel nyomtatott „10 000" értékjelzés olvasható.

(3) A képnyomat fő motívuma egy - Hubert Sattler festménye alapján készült - esztergomi látkép ábrázolása, amelynek jobb alsó részén „S" betűt formáló iniciálé látható. A látkép ábrázolásától balra díszítő motívum látható, amelyben a rátekintés szögétől függően egy „H" betű jelenik meg. A látkép ábrázolása alatt, a bankjegy bal alsó szélén az „ESZTERGOMI LÁTKÉP" felirat olvasható, amelynek színe vöröses-lila. A látkép ábrázolása fölött a „TÍZEZER FORINT" felirat és a „10 000" értékjelzés olvasható, amelyek színe bordó és lila.

(4) A bankjegy hátoldalának képét a 2. melléklet tartalmazza.

5. § A bankjegy grafikai terve Pálinkás György grafikusművész munkája.

6. § Ez a rendelet 2014. szeptember 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 31/2014. (IX. 1.) MNB rendelethez

A megújított 10 000 forintos címletű bankjegy előoldalának képe:

 

2. melléklet a 31/2014. (IX. 1.) MNB rendelethez

A megújított 10 000 forintos címletű bankjegy hátoldalának képe:

 

 

 

doboz alja
oldal alja