ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Kiírásra került a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramja

2014. december 16. 13:18

Ennek keretében december 18-án este 17:30-tól egy beszélgetést szervezünk egy korábbi ösztöndíjassal, a tapasztalatairól . helyszín: VGYKE Cserf-s Központ, 1146 Budapest, Hermina u. 57. Mivel a befogadóképességünk véges, kérek Minden érdeklődőt, hogy részvételi szándékát jelezze az acdc@vgyke.com emilcímre.Pályázati felhívás FKÖ .pdf
Miniszterelnökség
Pályázati felhívás
http://palocbetyar.com/images/article/796/776.jpg
A
Miniszterelnökség
a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló
555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének a)
pontja alapján pályázatot hirdet
fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára (a továbbiakban:
Program)
a közigazgatás iránt elhivatott, gyakorlati tapasztalattal nem rendelkező, felsőoktatási
intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fogyatékos hallgatók részére.
Az Program célja a szakmailag elhivatott, munkatapasztalattal nem rendelkező, a nemzeti
közigazgatás iránt elkötelezett hallgatók ösztöndíj támogatással megvalósuló szakirányú
munkatapasztalat szerzésének biztosítása. A felvételt nyert ösztöndíjas egy minisztériumnál
folytatott munkavégzésének időtartama 3 hónap, ahol a tapasztalatszerzés helyszínét a
Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjasnak a tanulmányai, érdeklődési köre
figyelembevételével a kiválasztási folyamat eredményének és a befogadó intézmények
igényeinek megfelelően. A hallgatók szakmai fejlődését a teljes időtartam alatt a befogadó
intézményeknél dolgozó, felkészített mentorok segítik.
A Program időtartama: 3 hónap
A Program várható kezdete: 2015. február 9.
Pályázati feltételek:
4 elemű lista
a) magyar állampolgárság;
b) felsőfokú tanulmányaival összefüggésben legalább 4 lezárt félév;
c) aktív hallgatói jogviszony egy felsőoktatási intézménnyel;
d) a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 19. §-ában foglalt szakvélemény a fogyatékosság igazolásához.
lista vége
A részvétellel kapcsolatos további feltételek:
4 elemű lista
a) az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt más ösztöndíjas jogviszonyban, munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati,
kormányzati szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos
szolgálati jogviszonyban nem áll;
b) az ösztöndíjas vállalja a Miniszterelnökség által lefolytatott kiválasztási eljárásban való részvételt;
c) az ösztöndíjas megjelöli a Rendelet 6. §-a szerinti befogadó intézményt (minisztériumok), ahol munkatapasztalatot kíván szerezni;
d) az ösztöndíjas jogviszony további feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 47. §-a és a fogyatékos
felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló 555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Program működési szabályzata
szabályozza.
lista vége
Az ösztöndíj összege: Havonta 50 000 Ft adómentes jövedelem három hónapon keresztül.
A pályázat benyújtásának módja:
Pályázni elektronikus úton, az fko@me.gov.hu e-mail címen lehet az alábbi
dokumentumok csatolásával:
4 elemű lista
a) magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz (a honlapon található sablon alapján)
b) legalább 4 lezárt félévet igazoló dokumentum, igazolás, tanulmányi osztály által hitelesített indexmásolat;
c) aktív hallgatói jogviszony fennállását bizonyító igazolás;
d) a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 19. §- ában meghatározott szakvélemény a fogyatékosság igazolásáról.
lista vége
Fontos! Csak a megfelelően feltöltött pályázati anyagot tudjuk elfogadni, hiánypótlásra a
jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség.
Pályázati időszak: 2014. december 10. - 2015. január 09.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok formai szűrését a Miniszterelnökség Kormányablak Képzési
Főosztálya végzi, majd a pályázók egy speciális kiválasztási eljáráson vesznek részt. Ez
várhatóan 2015. január 12. és 2015. január 28. között folyamatosan zajlik. A fogyatékos
hallgatókra kialakított speciális kiválasztási módszertan alapján személyes interjúra
kerül sor.
Az Operatív Testület a Miniszterelnökség tájékoztatása alapján, a személyes interjún
megfelelt hallgatók esetében javaslatot tesz a nyertes pályázók körére, amelynek alapján
a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter dönt az
ösztöndíjak megítéléséről.
A pályázat elbírálásának tervezett végső határideje: 2015. február 2.
Kapcsolat és további információ:
Miniszterelnökség Kormányablak Képzési Főosztálya
Kapcsolattartás: az alábbi honlapon „Kapcsolat" menüpontja segítségével
www.osztondijprogram.kormany.hu
doboz alja
oldal alja