ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Braille-bizottság felhívása a Braille-rövidírásról

2015. február 18. 10:29

Braille rövidírás - felhívás kérdőív végleges

Tisztelt pontírást olvasó barátaink!

 

Az elmúlt 10 évben felmerült az igény egy, az úgynevezett kis rövidírásnál hatékonyabb rövidírás megalkotására. Ezért a Braille-bizottság 2012-ben elkezdte megvizsgálni, hogy lehet-e még nagyobb rövidítési képességet elérni a rövidírásban. Egy kibővített rendszer ugyanis gyorsíthatná az olvasást, és spórolást idézne elő a nyomtatás terén, mivel ugyanannyi információ kevesebb helyet foglalna el. Ennek a munkának eredményeként a Braille-bizottság 31 új jelet alkotott, az MTA Nyelvtudományi Intézete közreműködésével (lásd lentebb a „Hogyan készültek el az új jelek?" című tájékoztatót).

 

Az MVGYOSZ Országos Elnöksége januári ülésén a bizottság felkérte az elnökséget, vizsgálják meg, hogy valamilyen módon használhatnánk-e ezeket a jeleket a magyar pontírásban. Az elnökség úgy határozott, hogy megismerteti a tagokkal az új jeleket, és megkéri őket, írják le véleményüket azokról. Ezért kérjük Önöket, hogy olvassák el a tervezetet, és válaszoljanak a felhívás végén szereplő kérdésekre.

Hogyan készültek el az új jelek?

 

A kis rövidírás kiegészítéseként javasolt 31 jel az MTA Nyelvtudományi Intézete közreműködésével, az intézet és az MVGYOSZ között fennálló együttműködési megállapodás keretében született, a magyar nyelv gyakorisági viszonyai, illetve a Braille-bizottság által megadott szempontok alapján.

 

A munka során két tényt kellett meghatároznunk: Az egyik, hogy mit rövidítsünk, a másik, hogy azt mire rövidítsük. Azaz meg kellett határozni, hogy mely nyelvi elemeket rövidítsük, és meg kellett határozni az azokhoz rendelt rövidítéseket.

 

A 2012 óta folyó közös projektben a munka jelentős részét számítógépes program segítségével végeztük. Az MTA munkatársa, Sass Bálint által készített szoftver a magyar nyelv gyakorisági adatai alapján automatikusan meghatározta az optimális rövidítendő elemeket. Ezek a lehető leggyakoribb (és lehető leghosszabb) szavak lettek. A konkrét rövidítéseket a jó olvashatóságot és felismerhetőséget szem előtt tartva a Braille-bizottság határozta meg. A szoftver ebben a lépésben ott segített, hogy a rövidítésjelöltek közül megadta, hogy melyik a leghatékonyabb. (A rend szót például nem lehet re alakban rövidíteni, mert utóbbi túl gyakori elem a magyarban.)

 

A gyakorisági adatok a magyar nyelvet reprezentáló nagy szöveggyűjteményből, a 187 millió szavas Magyar Nemzeti Szövegtárból származnak. Ehhez hozzávettünk egy jelentős terjedelmű szövegmennyiséget a Vakok Világa folyóiratból, hogy a vaküggyel foglalkozó szövegeket erősebben jelenítsük meg.

 

Azt mondhatjuk, hogy puszta intuíció, "szellemi torna" helyett tehát a rövidítési szabályokat tudományos módszerrel határoztuk meg. Ezen a módon az adott feltételek mellett a lehetséges legjobb szabályrendszert hoztuk létre. A kis rövidírás 9,9%-ot rövidít egy teljesírású szöveghez képest. Az új jelek segítségével (amelyek hozzáadódnának az eddigi jelekhez) harmadával lehetne növelni a rövidítési képességet, 13,1%-ra.

A 31 új rövidítés

 

2 szóvégi rövidítés

 

-nak, -nek:         nx

-ság, -ség:         sg

29 kétjelű rövidítés

 

akkor: ao

áll:              á és 2, 5, 6

budapest:         bp

ellen:           ln (csak szó elején vagy önálló szóként)

elnök:          eö

elő:             eő (szó elején vagy önálló szóként)

ember:         e és 2, 5, 6

ett:              e és 1, 2, 3, 4, 5, 6, vagyis hatpont

ért:              é és 2, 5, 6

fel:              fl (csak igekötőként)

jelen:           jn

kapcsolat:         kcs

kerül:          eü

kormány:         kny

következ-:         kv

köz:            kz (bárhol lehet)

lehet:           lt (szó elején és önálló szóként is)

magyar:         mgy

meg:           mg (csak igekötőként)

mond: m és 2, 5, 6

ott:              o és 1, 2, 3, 4, 5, 6, vagyis hatpont

rend:           r és 2, 5, 6

szer:           szr (bárhol lehet)

szerint:         szt (szó elején és önálló szóként)

tart:             t és 2, 5, 6 (csak szó elején)

támogat:         tg

több:           tb (csak szó elején)

történ:         öé

vezet:          vz

 

Az új jelekkel kapcsolatos kérdések

 

1. Szívesen alkalmaznák ezeket a jeleket jegyzetelésre?

a. igen

b. nem

 

2.  Örömmel használnák ezeket a jeleket Braille-kijelzőn?

a. igen

b. nem

3. Szívesen vennék, ha ezek a jelek a szövetség kiadványaiban is használatosak lennének úgy, hogy a kiadványban mellékletként szerepelne a rövidírás táblázat egy éven keresztül?

a. igen

b. nem

 

4. Amennyiben a 3. pontra igen a válaszuk, úgy mit gondolnak, az új jelek bevezetése milyen ütemben lenne nem megterhelő az olvasók számára?

a. Egyszerre

b. Havonta 5 jel bevezetésével

c. Havonta 3 jel bevezetésével

 

5. Egy-egy konkrét rövidítéssel kapcsolatban van észrevételük?

 

6. Egyéb megjegyzés

 

Kérjük, írják meg véleményüket 2015. április 25-ig az Országos Elnökségnek.

Cím: 1146 Budapest, Hermina út 47., E-mail cím: elnokseg@mvgyosz.hu

 

 

doboz alja
oldal alja