ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Meghívó rendkívüli közgyűlésre, 2015-08-03

2015. július 21. 13:57

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés a napirendben szereplő ügyekben – az eredeti napon ugyanazon a helyszínen 30 perccel később– a jelenlevők számától függetlenül határozatképes.

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács - Kiskun Megyei Egyesülete
2015. augusztus 03-án 9.00-kor rendkívüli közgyűlést tart

melyre a vezetőség tisztelettel meghívja Önt.

 

Helyszín: 6000 Kecskemét, Református Gimnázium, Szabadság tér 7. (Cifra Palota felöli bejárat)

 

Regisztráció: 08:30 - 9:00 óra.

 

Napirendi pontok:

 

1.     Elnöki megnyitó,

 

2.     Alapszabály módosítása a Kecskeméti Törvényszék Pk.60.121/2004/64. számú végzése okán

 

 

Tervezett módosítások:

Ø     Pártoló tagokra vonatkozó rendelkezéseinek módosítása, akként, hogy megfeleljen az Ectv, 4.§  (5) bekezdésben foglaltaknak;

Ø     Kilépéssel történő tagsági jogviszony megszüntetésének időpontja meghatározása - az önkéntességből eredően- a tag által meghatározott időpont, ennek hiányában az egyesület képviselőjéhez intézett nyilatkozat megérkezésének napja. - Alapszabály módosítása ennek megfelelően

Ø     Ectv. 34 § (1) bekezdésének b)-c) pontjának beépítése az Alapszabályba

Ø     Kizárási eljárás tisztességes lefolyásának részletes szabályainak megállapítása

Ø     Közgyűlések lefolytatásának meghatározása az Ectv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerint

Ø     A kialakult egységes bírói gyakorlat szerint a testületi szervek összehívása akkor megfelelő, ha a kézbesítésre utólag igazolható módon kerül sor. Alapszabály módosítása ennek megfelelően.

Ø     Rendelkezés az Ectv. 37. § (3.) bekezdésének b) pontja szerint a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlésének módjáról, illetve határozatoknak a nyilvánosságra hozataláról

 

 

Ø     Képviseleti jog gyakorlására vonatkozó rendelkezések pontosítása

Ø     Rendelkezés az Ectv. 37. § (3) bekezdésének c) pontja szerint a szervezet működésével kapcsolatos iratokba való betekintés módjáról

Ø     Rendelkezés az Alapszabályban az Ectv. 37. § (3). bekezdésének d) pontja szerint a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról

 

 

-          3. Hozzászólások, egyéb

 

 

 

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés a napirendben szereplő ügyekben - az eredeti napon ugyanazon a helyszínen 30 perccel később- a jelenlevők számától függetlenül határozatképes.

 

Tisztelettel felhívjuk mindenki figyelmét, hogy tagkönyvét szíveskedjék elhozni, valamint 2015. évi tagdíj hátralékát rendezni, mert érvényes tagsági igazolvány nélkül nem tud a közgyűlésen szavazati jogával élni.

 

Kelt: Kecskemét, 2015. július 15.

 

 

 

 

 

 

                                                                       Kácsor-Macska Zsuzsanna

                                                                               Egyesületi elnök

 

 

doboz alja
oldal alja