ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Elnökségi beszámoló 2016.

2017. április 25. 16:40

Sok közös program jellemezte a 2016-os évet

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének elnökségi beszámolója a 2016-os évről

 

Az Egyesület elnöksége a 2016-os évben is kéthavonta ülésezett, így összesen 6 alkalommal, és minden olyan feladatot maradéktalanul ellátott, amely biztosította az egyesület és az iroda működését a közgyűlések között eltelt időszakban.

 

Pályázatok:

A 2016-os évben 6 pályázatot sikerült megnyernünk. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő pályázaton 3 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló bérére kaptunk támogatást, ennek összege: 3.360.000,- Ft.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségétől 3.093.432,- forintot kaptunk, amelyet az iroda működtetésére, és egy fő dolgozó bérére fordítottunk.

A Nemzeti Együttműködési Alap mindkét irányzatán nyertünk: A működési pályázaton: 260.000,- forintot, amelyet az iroda működtetésére fordítottunk, illetve a szakmain: 1.200.000,- forintot nyertünk el, amelyből tagjaink számára nyújtott programokat tudtunk megvalósítani pl: kirándulásra buszbérlés.

A helyi önkormányzattól 100.000,- forintot nyertünk a kulturális előirányzaton, amely költséget a Nemzetközi Fehér bot napi ünnepségünk lebonyolítására fordítottuk, és 100.000,- forintot az idősügyi előirányzaton, melyből az idén kirándulást szervezünk.

 

A 2016-ban kapott MVGYOSZ Adó 1% felajánlás 402.324,- Ft volt, melyet teljes egészében felhasználtunk. A 2016-ban kapott saját Adó 1% felajánlás összege 300.842,- Ft, ebből 2016-ban 123.907,- forintot költöttünk el, 176.935,- forintot tartalékoltunk.

 

Saját pályázataink:

Segédeszköz vásárlási támogatást 32-en kaptak a tavalyi évben. A támogatásra kifizetett összeg összesen 474.000,- Ft volt.

Az előző évekhez hasonlóan tanulóinkat is támogattuk a 2016-os évben, 12 főt, ennek összege 180.000,- Ft volt.

 

A 2016-os évben tartott rendezvényeink:

Legkiemelkedőbb rendezvényünk a Nemzetközi Fehér Bot Napi ünnepségünk volt, amelyet 2016. október 14-én tartottunk. Az ünnepséget Sirkó Művész Úr és a Kecskeméti Katona József Színház Mini Társulatának emlékezetes műsora nyitotta meg.

Az I. Kecskeméti Lions Klub a tavalyi évben is megadományozta egyesületünket, 250.000,- forintot kaptunk tőlük. A tagtársak javaslatára, a vezetőség döntése alapján áldozatos munkájáért Z. Kovács Bertalan Emlékplakettet adományoztunk Golovics Mihálynénak. Golovicsné Marika 18 év óta nyújt segítőkezet a Lakitelek és a környéki településeken élő tagtársaknak. Megindító számomra milyen lelkesedéssel szervezi mind a karácsonyi, mind pedig az anyáknapi ünnepséget évről-évre. Saját házában fogadja a tagtársakat, s a környékbeli falvak polgármestereit, akik soha nem érkeznek üres kézzel. A sütemények mellett mindig hoznak magukkal egy kedves gondolatot is, amellyel gazdagabbá teszik az ünnepet mindannyiunk számára. Minden év nyarán a Lakiteleki Népfőiskolán tartott esélyegyenlőségi napon való részvételünket is elősegíti számunkra, ilyenkor a kecskeméti tagtársak is csatlakozni szoktak. Úgy gondolom, hogy tagjaink nagyon sokat köszönhetnek Golovicsné Marikának.

 

A Z. Kovács Bertalan Emlékplakettet abból a célból alapítottuk meg, hogy hálánkat kifejezhessük mindazon tagjainknak, magán- és jogi személyeknek, intézményeknek és szervezeteknek, akik önzetlenül segítik egyesületünket.

 

A tavalyi évben is igyekeztünk lehetőségeinkhez mérten olyan programokat tartani, amelyek tagjaink örömére szolgálhattak, illetve informatív jellegűek voltak.

Március 5. - Tavaszi Klubdélutánt tartottunk Kecskeméten.

Március 6. -  Narrált előadás: Boeing, boeing; Katona József Színház: A Kilencven Decibelnek köszönhetően ismét lehetőségünk nyílt egy fantasztikus előadást megtekinteni.

Március 22. - Internet Fiesta; Katona József Könyvtár

Március 23 -  Visegrád; Kirándulás: A visszajelzések alapján bátran mondhatom, hogy tagjaink egy örömteli napot tölthettek együtt Visegrádon.

Április 16. -   Kalocsa; Irodánk dolgozói lehetőségükhöz mérten meglátogatták a Kalocsa környéki tagtársakat.

Április 18. -   Baja; Értekezlet az Önkormányzatnál, amelynek célja az akadálymentes közlekedés biztosítása a bajai és környéki tagtársak számára.

Április 22. -   Éves rendes közgyűlés

Április 30. -    Narrált előadás: Figaro házassága; Katona József Színház

 

Május 11. - Baja; Közösségi nap: Irodánk dolgozói Bajára látogattak, hogy találkozhassanak az ott élő tagtársakkal.

Május 26. - Segédeszköz bemutató; Kecskemét: Speciális eszközök bemutatója, ahol a tagok vásárolhattak is.

 

Június 2. - Bikalon kirándultak tagtársaink.

Június 20. - Lakitelek; Közösségi nap: Segédeszköz bemutatót tartottunk a lakiteleki és a környékbeli falvakban élő tagtársaknak.

Szeptember 15. - Szeged - Pompei; kirándulás: A kecskeméti és bajai tagok Szegedre látogattak, hogy megtekintsék a Pompei kiállítást, s Szeged legfőbb nevezetességeit.

Október 14. - Fehér Bot Nap; Kecskemét

Október 15. - Kalocsa; Klubdélután

Október 27. - Bácsalmás; Közösségi nap

November 25. - Lakiteleki karácsony: Együtt ünnepelhettünk Lakitelki és a környékbeli falvakban élő tagtársainkkal Golovicsné Marika jóvoltából.

November 28: Kecskeméti tagtársainkkal is gyertyát gyújtottunk.

December 11-én a János Vitézt tekinthettük meg. Köszönet illeti a 90 Decibelt, hogy minden évadban lehetővé teszi számunkra, hogy narrált előadásokon vehessünk részt!

Köszönetnyilvánítás

 

Ahhoz, hogy ennyi program megvalósulhasson, nagyon sokan segítik, és  segítették munkánkat.

Szeretném megköszönni a vezetőség munkáját, akik anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezték munkájukat: Hencz Andrásnak, Györgyné Kiss Adriennek, Szaszler Zsuzsannának, és Fekete Attilának.

Andrásnak köszönöm, hogy az iroda informatikai tanácsadását, a számítógépek karbantartását térítés nélkül látta el számunkra. A honlapunk naprakész információiért szintén őt illeti a köszönet. Aktívan részt vett az egyesületi rendezvényeken, kirándulásokon, illetve Budapesten is, mint küldött. Tagtársaink is bármikor fordulhattak hozzá segítségért, amelyet ingyenes tanácsadásként kaphattak meg. Andrást felkérem, hogy tolmácsolja köszönetem munkatársainak is, akik számtalan alkalommal szálltak ki hozzánk a hibák elhárítása érdekében. Hencz Andrásné Ibolya számos rendezvényünkön nyújtott segítséget számunkra.

 

Györgyné Kiss Adriennek köszönhető a kirándulások megszervezése, lebonyolítása. Hírlevelünk egyik szerkesztője. Ő készítette el a két önkormányzati pályázatot, melynek köszönhetően tagjaink Fehér Bot Napi ebédjét biztosíthattuk, illetve volt olyan kirándulás, ahol háztól-házig busszal tehették meg a kirándulni vágyók az utat.

Az adománygyűjtésben szintén nagy szerepet vállalt, ugyanis 80 év feletti tagjaink neki köszönhetik karácsonyi csomagjukat.

 

Szaszler Zsuzsanna dolgozóként, területfelelősként, elnökségi tagként, s küldöttként látta el feladatát az elmúlt években. Novemberben úgy döntött, hogy máshol folytatja útját, köszönöm neki is a 6 év alatt végzett munkáját.

Elnökségi tagként, s küldöttként továbbra is egyesületünk látó körében marad.

 

Fekete Attila viszont úgy döntött, hogy elnökségi tagként sem, s küldöttként sem szeretné már munkáját ellátni, de a rendezvényeken továbbra is biztosítja a fergeteges hangulatot, köszönöm neki.

 

Golovics Márta irodavezető asszonynak köszönöm azt, hogy munkám gördülékenységét biztosította számomra. Soha nem beszéltem még erről, de nemegyszer ültünk benn este 8-kor is egy-egy pályázat megvalósítása, vagy elszámolása érdekében. Az iroda működtetését legjobb tudásához mérten látja el. Munkájához rengeteg olyan feladat tartozik, melyet most inkább nem sorolok fel, számlázással, pályázatokkal, közhasznúságunkkal stb. kapcsolatos feladatok, amelyek számotokra nem látványosak, de működésünkhöz mégis elengedhetetlenek.

 

Engedjétek meg, hogy külön kiemeljek egy munkatársat, aki most lépett az egyesület életébe. Tusori Nikolettának nagyon sokat köszönhetünk úgy vélem, pozitív életszemléletét amely számunkra példaértékkel bír,  hozzáállását a számára teljesen új feladatokhoz, kihívásokhoz. Számára az egyesületben végzett munka egy teljesen új terület, amelyben napról-napra aktívan veszi ki részét. Azt tapasztaltam, hogy a tagtársak bármikor fordulhatnak hozzá problémáikkal, ő mindig nagyon kedvesen segít. A Szaszler Zsuzsannától átvett feladatokat az első pillanattól fogva gördülékenyen látja el, s mindig tanulni akar valami újat.

Úgy gondolom, hogy Niki nagyon sokat tesz már is értünk, s fog is tenni a jövőben is!

 

Juhász Ádámnak is köszönöm, hogy a rehabilitációs foglalkoztatás gördülékenységét elősegíti. Naprakészen tesz eleget a Kormányhivatal és az Államkincstár által biztosított feladatoknak, ami szintén nem látványos számotokra, de mégis szükséges ahhoz, hogy Adrienn és Nikolett itt dolgozhasson értetek. Az ellenőrzéseken aktívan kiveszi részét, azt gondolom, hogy szép teljesítmény az, hogy az elmúlt 4 évben még büntető pontot soha nem kaptunk csak dicséretet mind a Kormányhivataltól, mind pedig a Kincstár részéről.

 

Köszönöm továbbá területfelelőseink munkáját, akik a területükhöz tartozó településeken élő tagjainkat segítik. Feladatukat térítésmentesen látják el, s úgy gondolom, hogy munkájukat csak értékelni lehet. Itt akkor most szeretném is kérni tagjainkat, hogy segítsék a területfelelőseink munkáját, mert a mai lehetőségek mellett nem könnyű feladat ellátni ezt a tisztséget sem.

 

Köszönetem fejezném ki önkénteseinknek is, akik egyesületünk mindennapjainak aktív részesei:

Sztakó Krisztina, aki a Nod32 Esettermékekkel kapcsolatos feladatot látja el, hírlevelünk egyik szerkesztője.

 

Szeretném köszönetemet kifejezni a Felügyelő Bizottság tagjainak, továbbá a Jelölőbizottság tagjainak, akik szintén térítésmentesen látják el teendőiket.

 

Ábelné Pintér Éva és Horváth Gyula, a Vakok Állami Intézetének munkatársai, akik részt vesznek rendezvényeink megszervezésében, lebonyolításában, s biztosítják tagjaink számára az elemi rehabilitációs szolgáltatásokat.

 

Szabó Gábor és Szabó Gáborné, Vigh Katalin, Kovács Mária, Golovics József, stb. akik rendezvényeink, klubjaink, kirándulásaink szervezésében, lebonyolításában veszik ki részüket.

 

Kecskemét, 2017. 04. 20.

 

 

 

 

 

 

....................................

Kácsor-Macska Zsuzsanna

egyesület elnöke

doboz alja
oldal alja