ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete állást hirdet

2019. január 27. 15:52

A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete állást hirdet rehabilitációs tanácsadó-és rehabilitációs mentor munkakörbe.

A foglalkoztatás jellege: Heti 20 óra.
Helyszín: Az egyesület irodája, 6000. Kecskemét, Katona József tér 8.

Rehabilitációs tanácsadóként ellátandó feladatok:

- a) elkészíti a személyes rehabilitációs tervet, amelyet folyamatosan figyelemmel kísér és értékel, továbbá felel az abban foglaltak minőségéért, megvalósulásáért,
- b) gondoskodik a szakmai program kidolgozásáról, évenkénti felülvizsgálatáról, értékeléséről,
- c) gondoskodik a segítő szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel, illetve magánszemélyekkel való kapcsolattartásról, az általuk készített jelentésben foglalt észrevételek beépítéséről a személyes rehabilitációs tervbe, továbbá a szakmai programba,
- d) rendszeres fogadóórát biztosít a megváltozott munkaképességű munkavállalók részére a munkavégzés helye szerinti telephelyen, több érintett telephely esetén negyedévente legalább egy alkalommal minden telephelyen,
- e) gondoskodik a 15. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatszolgáltatásról,
- f) * kapcsolatot tart a fővárosi és megyei kormányhivatallal (a továbbiakban: rehabilitációs hatóság).

A rehabilitációs mentorkéntelvégzendő feladatok:

(2) A rehabilitációs mentor
a) kapcsolatot tart a megváltozott munkaképességű munkavállalóval, szükség szerint annak családjával,
b) felméri, valamint elősegíti a megváltozott munkaképességű munkavállaló képességeinek fejlesztését,
c) tájékoztatást nyújt a megváltozott munkaképességgel összefüggő szociális, munkaügyi, egészségügyi, oktatási rendszerrel és jogszabályi előírásokkal kapcsolatban,
d) *
e) megválasztja a megfelelő oktatási módszereket,
f) részt vesz a személyes rehabilitációs tervek elkészítésében, felülvizsgálatában, módosításában,
g) figyelemmel kíséri a munkapróbát, ellátja a 42. § (6) bekezdésében meghatározott feladatokat,
h) * közvetítő szerepet tölt be a munkáltató és a rehabilitációs hatóság között a megváltozott munkaképességű munkavállaló minél sikeresebb és hatékonyabb rehabilitációja érdekében,
i) a tranzit foglalkoztatást követően legalább 6 hónapig szükség szerint segítséget nyújt a megváltozott munkaképességű munkavállaló nyílt munkaerő-piacon történő sikeres elhelyezkedése érdekében.

Képesítési előírások:

a) Alap- és mesterképzésben szerzett végzettség
aa) * humán szervező, humánerőforrás-menedzser, személyügyi, személyügyi szervezői, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, közigazgatási mesterképzési, szociális igazgatási, munka- és pályatanácsadói, munkavállalói tanácsadó, szociálpolitikai, szociális munkás, szociálpedagógus, szociológia és pszichológia szakon szerzett végzettség,
ab) pedagógus, gyógypedagógus, konduktor végzettség,
ac) foglalkozás-egészségügyi szakorvos végzettség vagy
ad) egyéb felsőfokú iskolai végzettség.
b) Középfokú iskolai végzettség és a következőkben felsorolt szakképzettség, illetve képzettség:
ba) munkaerő-piaci ügyintéző,
bb) munkaerő-piaci menedzser,
bc) munkaerő-piaci instruktor,
bd) személyügyi gazdálkodó,
be) közép-, illetve felsőfokú munkaügyi végzettség.
c) Szakirányú továbbképzésen szerzett képzettség:
ca) felnőttoktatási szervező,
cb) gyógypedagógiai asszisztens,
cc) gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáns,
cd) munka- és szervezet pszichológia,
ce) munkaügyi kapcsolatok,
cf) munkavédelem,
cg) pályaorientációs tanár,
ch) rehabilitációs foglalkoztató terapeuta,
ci) rehabilitációs környezettervező,
cj) személyügy,
ck) személyügyi igazgatás,
cl) tanácsadás pszichológia,
cm) tanulási és pályatanácsadás,
cn) * okleveles rehabilitációs szakember,
co) * rehabilitációs gazdasági menedzser.
Az 1. pont a) alpont ad) alpontja szerinti képesítés esetén további feltétel megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatónál humánpolitikai vagy foglalkozási rehabilitációs területen eltöltött, rehabilitációs tanácsadó esetén három év, rehabilitációs mentor esetén egy év szakmai gyakorlat.

Előnyt jelent:
megváltozott munkaképesség,
Rehabilitációs tanácsadó, és rehabilitációs mentor munkakörben szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
- Felhasználói szintű számítógépes tudás: (windows, office)
- Kitűnő kommunikációs-és konfliktuskezelő képesség,
- Magasszintű stressztűrő képesség,
- Megoldásorientált gondolkodás,
- Magasszintű empátiás készség,
- Rugalmasság,
- Pontosság,
- Precizitás,
- Önálló munkavégzés,
- Büntetlen előélet,
- Együttműködési készség.

Benyújtandó iratok, igazolások:
- Részletes szakmai önéletrajz,
- Motivációs levél,
- Végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
- Erkölcsi bizonyítvány.

Az álláspályázatokat az: henczandras@bacsvakok.hu e-mailcímre várjuk 2019. április 15. napjáig.

A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

A kiírással kapcsolatosan további információt Hencz András nyújt a: 06-20-970-71-40-es telefonszámon
illetve a: henczandras@bacsvakok.hu e-mailcímen.
Kecskemét, 2019. 01. 25.

doboz alja
oldal alja