ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

BÁCSVAKOK HÍRLEVÉL 4.szám

2019. március 20. 10:53

2019/4. SZÁM

BÁCSVAKOK HÍRLEVÉL
2019/4. SZÁM


Tisztelt Tagtársaink!

Szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy a 2019-es évben is állunk mindannyiuk rendelkezésére irodánkban személyesen (Cím: Kecskemét, Katona J. tér 8.; nyitva tartás: hétfő- kedd- szerda: 9.00-15.00 óra között), telefonon(76-320-708), vagy emailban (info@bacsvakok.hu)!

1. Álláshirdetések
2. Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága támogató szolgálatának tájékoztatója
1. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete állást hirdet Rehabilitációs tanácsadó és mentor, illetve ügyintézői munkakörökbe. Az álláshirdetések a hírlevél mellékletét képezik.
2. Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató Szolgálatának vezetője felkereste Egyesületünket annak érdekében, hogy juttassuk el szolgáltatásaikat minél több látássérült személyhez. Tájékoztató levelük a hírlevél mellékletét képezi.


Köszönjük, ha 2019-ben is minket támogat adója 1%-ával,
adószámunk: 18366439- 1-03

Mindenki figyelmébe ajánljuk weblapunkat, ahol a fentieken kívül további számos hasznos információt találhatnak!
Cím: www.bacsvakok.hu

Amennyiben a fenti információkkal kapcsolatban kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal. Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre telefonon (76-320-708), személyesen (Cím: Kecskemét, Katona J. tér 8.; nyitva tartás: hétfő- kedd- szerda: 9.00-15.00 óra között), vagy e-mailben
info@bacsvakok.hu

tusorinikolett@bacsvakok.hu).

Köszönjük, hogy elolvasta hírlevelünket!

Hírlevelet szerkesztette: Kácsor-Macska Zsuzsanna

Kelt: Kecskemét, 2019. március 13.

**


A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete állást hirdet rehabilitációs tanácsadó-és rehabilitációs mentor munkakörbe.

A foglalkoztatás jellege: Heti 20 óra.
Helyszín: Az egyesület irodája, 6000. Kecskemét, Katona József tér 8.

Rehabilitációs tanácsadóként ellátandó feladatok:

- a) elkészíti a személyes rehabilitációs tervet, amelyet folyamatosan figyelemmel kísér és értékel, továbbá felel az abban foglaltak minőségéért, megvalósulásáért,
- b) gondoskodik a szakmai program kidolgozásáról, évenkénti felülvizsgálatáról, értékeléséről,
- c) gondoskodik a segítő szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel, illetve magánszemélyekkel való kapcsolattartásról, az általuk készített jelentésben foglalt észrevételek beépítéséről a személyes rehabilitációs tervbe, továbbá a szakmai programba,
- d) rendszeres fogadóórát biztosít a megváltozott munkaképességű munkavállalók részére a munkavégzés helye szerinti telephelyen, több érintett telephely esetén negyedévente legalább egy alkalommal minden telephelyen,
- e) gondoskodik a 15. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatszolgáltatásról,
- f) * kapcsolatot tart a fővárosi és megyei kormányhivatallal (a továbbiakban: rehabilitációs hatóság).

A rehabilitációs mentorkéntelvégzendő feladatok:

(2) A rehabilitációs mentor
a) kapcsolatot tart a megváltozott munkaképességű munkavállalóval, szükség szerint annak családjával,
b) felméri, valamint elősegíti a megváltozott munkaképességű munkavállaló képességeinek fejlesztését,
c) tájékoztatást nyújt a megváltozott munkaképességgel összefüggő szociális, munkaügyi, egészségügyi, oktatási rendszerrel és jogszabályi előírásokkal kapcsolatban,
d) *
e) megválasztja a megfelelő oktatási módszereket,
f) részt vesz a személyes rehabilitációs tervek elkészítésében, felülvizsgálatában, módosításában,
g) figyelemmel kíséri a munkapróbát, ellátja a 42. § (6) bekezdésében meghatározott feladatokat,
h) * közvetítő szerepet tölt be a munkáltató és a rehabilitációs hatóság között a megváltozott munkaképességű munkavállaló minél sikeresebb és hatékonyabb rehabilitációja érdekében,
i) a tranzit foglalkoztatást követően legalább 6 hónapig szükség szerint segítséget nyújt a megváltozott munkaképességű munkavállaló nyílt munkaerő-piacon történő sikeres elhelyezkedése érdekében.

Képesítési előírások:

a) Alap- és mesterképzésben szerzett végzettség
aa) * humán szervező, humánerőforrás-menedzser, személyügyi, személyügyi szervezői, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, közigazgatási mesterképzési, szociális igazgatási, munka- és pályatanácsadói, munkavállalói tanácsadó, szociálpolitikai, szociális munkás, szociálpedagógus, szociológia és pszichológia szakon szerzett végzettség,
ab) pedagógus, gyógypedagógus, konduktor végzettség,
ac) foglalkozás-egészségügyi szakorvos végzettség vagy
ad) egyéb felsőfokú iskolai végzettség.
b) Középfokú iskolai végzettség és a következőkben felsorolt szakképzettség, illetve képzettség:
ba) munkaerő-piaci ügyintéző,
bb) munkaerő-piaci menedzser,
bc) munkaerő-piaci instruktor,
bd) személyügyi gazdálkodó,
be) közép-, illetve felsőfokú munkaügyi végzettség.
c) Szakirányú továbbképzésen szerzett képzettség:
ca) felnőttoktatási szervező,
cb) gyógypedagógiai asszisztens,
cc) gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáns,
cd) munka- és szervezet pszichológia,
ce) munkaügyi kapcsolatok,
cf) munkavédelem,
cg) pályaorientációs tanár,
ch) rehabilitációs foglalkoztató terapeuta,
ci) rehabilitációs környezettervező,
cj) személyügy,
ck) személyügyi igazgatás,
cl) tanácsadás pszichológia,
cm) tanulási és pályatanácsadás,
cn) * okleveles rehabilitációs szakember,
co) * rehabilitációs gazdasági menedzser.
Az 1. pont a) alpont ad) alpontja szerinti képesítés esetén további feltétel megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatónál humánpolitikai vagy foglalkozási rehabilitációs területen eltöltött, rehabilitációs tanácsadó esetén három év, rehabilitációs mentor esetén egy év szakmai gyakorlat.

Előnyt jelent:
megváltozott munkaképesség,
Rehabilitációs tanácsadó, és rehabilitációs mentor munkakörben szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
- Felhasználói szintű számítógépes tudás: (windows, office)
- Kitűnő kommunikációs-és konfliktuskezelő képesség,
- Magasszintű stressztűrő képesség,
- Megoldásorientált gondolkodás,
- Magasszintű empátiás készség,
- Rugalmasság,
- Pontosság,
- Precizitás,
- Önálló munkavégzés,
- Büntetlen előélet,
- Együttműködési készség.

Benyújtandó iratok, igazolások:
- Részletes szakmai önéletrajz,
- Motivációs levél,
- Végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
- Erkölcsi bizonyítvány.

Az álláspályázatokat a: henczandras@bacsvakok.hu e-mailcímre várjuk 2019. április 15. napjáig.

A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

A kiírással kapcsolatosan további információt Hencz András nyújt a: 06-20-970-71-40-es telefonszámon
illetve az: henczandras@bacsvakok.hu e-mailcímen.
Kecskemét, 2019. 03. 13.

**

Álláshirdetés ügyintézői munkakör betöltésére

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete állást hirdet ügyintézői munkakörbe.
A betölteni kívánt állás időtartama: határozott idejű, 2019. 05. 01-től 2019.12.31-ig tartó jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Rész munkaidő, napi 4 óra.
A munkavégzés helye: 6000 Kecskemét, Katona József tér 8.
A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:
- Aktívan részt vesz az Egyesület ügyfélszolgálatának működtetésében: (Fogadja az ügyfeleket, információs, rehabilitációs tanácsadást nyújt számukra, segítőkezet nyújt az ügyfelek problémáik feltárásában, kezelésében.)
- Kapcsolatot tart hazai társszervezetek érdekképviseleti szerveivel,
- Az egyesület működéséhez kapcsolódó feladatok ellátása: pl: postai ügyek intézése,
- Érzékenyítő programok szervezése és lebonyolítása
- Pályázatok felkutatása, megírása, elszámolása,
- Kulturális rendezvények és szabadidős programok szervezése és lebonyolítása.

Pályázati feltételek:
- Legalább középfokú végzettség,
- Megváltozott munkaképesség,
- Büntetlen előélet,
- Cselekvőképesség,
- Hasonló területen szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kívánt dokumentumok:
-Személyes önéletrajz,
- Motivációs levél,
- Végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. május 1-e napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 04. 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt:
Hencz András nyújt a 06-20-9707-140-es telefonszámon, illetve az:
henczandras@bacsvakok.hu e-mailcímen.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikusan az: henczandras@bacsvakok.hu e-mailcímre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 04. 19.
A munkáltatóval kapcsolatosan további információ a www.bacsvakok.hu weboldalon érhető el.

**

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
Támogató szolgálatunk 2003-ban kezdte meg működését Kecskeméten, feladatunk a fogyatékkal élő személyek segítése, valamint a szállító szolgálat révén a közszolgáltatásokhoz (pl. oktatási, egészségügyi és szociális intézmények, bevásárlás, munkahely) való hozzáférés támogatása.
Támogató Szolgálatunk segítséget kérhetik mindazon fogyatékkal élő személyek, akik Kecskeméten és a hozzá tartozó közigazgatási területen élnek és
fogyatékossági támogatásban, vagy emelt összegű családi pótlékban, vagy vakok személyi járadékában
részesülnek.
Munkatársaink nagy munkatapasztalattal rendelkező, szakképzett, folyamatos továbbképzésen lévő szakemberek. Munkánk során rugalmasan alkalmazkodunk az Önigényeihez és időbeosztásához.
SZEMÉLYI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
A munkatársaink segítséget nyújtanak a személyi és környezeti higiéniás, életviteli, kulturális szükségleteinek kielégítésében, az alapvető ápolás, gondozási feladatok végrehajtásában, valamint a lakáson kívüli szolgáltatások igénybevételében, pl. ügyintézésben, bevásárlásban, stb.
SZÁLLÍTÓ SZOLGÁLAT
Egy kilenc személyes, speciálisan átalakított kisbusz, valamint egy öt személyes gépkocsi gondoskodik ügyfeleink gyors, biztonságos és kényelmes utazásáról otthonától az úti céljáig és vissza.
A szolgáltatás a rendszeres napi szállítások (pl. oktatási, egészségügyi és szociális intézményekhez, munkahelyre való eljutás) lebonyolítása mellett rugalmas időbeosztással eleget tud tenni eseti szállítások (kulturális és sportintézmények, rendezvények) iránti igényeknek is.
Amennyiben a szállítandó személy életkora vagy fogyatékossága miatt folyamatos felügyeletre, kíséretre szorul, a szolgálat a kísérő személyt biztosítja.
SZOLGÁLTATÁSAINK TÉRÍTÉSI DÍJAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
Szállítás díja: 50 Ft/km
Személyi segítés díja: 300 Ft/óra
Irodánk Címe: 6000 Kecskemét, Fecske u. 07.
Ügyfélfogadás: Hétfő-péntek 9-14 óra között
Szolgálatvezető: Eszik Zoltán Telefon: 30/518-3149

 

doboz alja
oldal alja