ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Meghívó közgyűlésre 2020.

2020. augusztus 11. 12:41

A közgyűlés ideje: 2020. szeptember 04. (péntek) 09.00 Regisztráció: 08.15-09.00

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt a Magyar Vakok és Gyengénlátók
Bács-Kiskun Megyei Egyesülete éves rendes közgyűlésére!

A közgyűlés ideje: 2020. szeptember 04. (péntek) 09.00
Regisztráció: 08.15-09.00

Helyszín: Kecskeméti Katona József Könyvtár különterme
(6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.)

Napirendi pontok:

 Elnöki megnyitó
 Az elnökség 2019. évi beszámolójának megvitatása, elfogadása
 A 2019. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet megvitatása és elfogadása
 A Felügyelő Bizottság 2019. évi jelentésének megvitatása, elfogadása
 A vezető tisztségviselők 2021. évi juttatásának meghatározása
 A 2021. évi tagdíj összegének meghatározása
 Közösen a munkáért projektre elkülönítendő keret a tartalékunk terhére
 A jelölőbizottság tagjainak megválasztása
Jelöltek: Ficzkó Juhász Mihály, Golovics Mihályné, Katona Ilona, Mester Vilmos László, Tercsi Lajosné, Véber Mihály Gábor
 Bejelentések, hozzászólások, egyebek

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés a napirendben szereplő ügyekben - az eredeti napon ugyanazon a helyszínen 15 perccel később - a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Tisztelettel felhívjuk mindenki figyelmét, hogy tagkönyvét szíveskedjék elhozni, mert érvényes tagsági igazolvány nélkül nem tud a közgyűlésen szavazati jogával élni.

Kelt: Kecskemét, 2020. augusztus 14.

Hencz András

Egyesület elnöke

 

doboz alja
oldal alja