ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

2019.évi pályázati adatlap iphone 7 készülékre


Magyar Vakok és Gyengénlátók

Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Society of the Hungarian Blind and Partially

Sighted in Bács-Kiskun County

6000 Kecskemét, Katona József tér 8.

Tel./ Fax: 76/320-708

 

Pályázati adatlap

Távszem projekt keretében elnyerhető iPhone7 készülékre

Kérjük, hogy a pályázati adatlapot figyelmesen olvassa el! Annak hiányos kitöltése esetén a beadott pályázat érvénytelen.

Pályázhat minden olyan látássérült személy, aki a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének tagja és 2019.évi tagdíját 2018. december 31-ig kiegyenlítette.

A jelen pályázati adatlap kitölthető nyomtatás előtt elektronikusan, vagy nyomtatás után kézzel. Mindkét esetben azonban a pályázó által alá kell írni. Aláírás nélkül az adatlap érvénytelen.

A feltüntetett kötelezettségek a készülék átvételekor és a szerződés megkötésekor további pontokkal bővülhetnek. Ezekről a sikeres pályázókat tájékoztatjuk.

Kérdéseik esetén az adatlap 3. oldalán található elérhetőségeken érdeklődhetnek munkatársainktól.

 

1.     Személyes adatok:

Név:......................................................................................

Születési hely, idő:...............................................................

Anyja neve:..........................................................................

Lakcím:................................................................................

Telefon:................................................................................

E-mail:..................................................................................

Tagkönyv Törzsszáma:................... (könyv utolsó oldalán található)

 

2.     Milyen típusú telefonkészüléke van/volt?

.............................................................................................

 

3.     A kérelem szöveges indoklása:

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

 

4.     A pályázat benyújtásával egyidőben a pályázó adategyeztetés céljából telefonon vagy e-mailben felkeresi Sztakó Krisztinát. Amennyiben a pályázat elbírálásáig ez nem történik meg, a beadott pályázat érvénytelen.

 

5.     Az egyesület elnöksége egyéb dokumentumokat is kérhet a pályázótól, amennyiben azt szükségesnek látja.

 

6.     A pályázó kijelenti, hogy rendelkezik megfelelő internet kapcsolattal. Ajánlott a legalább 3 GB.

 

7.     A pályázó vállalja, hogy:

-     Amennyiben rendelkezik az iPhone készülékek kezeléséhez szükséges alapismeretekkel, abban az esetben részt vesz Kecskeméten az egyesület mentorával egyeztetett időpontban konzultáción.

-     Amennyiben nem rendelkezik az iPhone készülékek kezeléséhez szükséges ismeretekkel, abban az esetben részt vesz a mentor által meghatározott óraszámú képzésen Kecskeméten.

-     Sikeres pályázat esetén vállalja, hogy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületénél tagdíját - legkésőbb a szerződés megkötésekor - rendezi a 2020-as és a 2021-es évre.

-     A pályázó vállalja továbbá, hogy az elnyert iPhone készüléket rendeltetésszerűen használja, 3. személynek azt át nem adja!

-     A pályázó vállalja, hogy a készülék átvételekor az egyesület által beszerzett telefontokot megvásárolja, a telefontok árát az átvételkor rendezi. (1500 Ft.)

-     A pályázó vállalja, hogy a szerződéskötéskor eleget tesz az abban foglaltaknak és az alábbiaknak:

- rendszeresen konzultál a mentorral.

- a szerződésben foglaltak szerint igénybe veszi a Távszem szolgáltatást a 2019-es év folyamán.

- tudomásul veszi, hogy az egyesület mentora szúrópróba szerűen felkeresheti telefonon több alkalommal is.

- a készülék átvételekor egy 10 pontból álló gyakorlati tesztet tölt ki. A teszt helyes kitöltése a készülék átvételének alapvető feltétele!

- minden más, a mentor által meghatározott feltételeknek eleget tesz.

- a szerződésben foglaltakat maradéktalanul teljesíti.

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete a két éves időtartam alatt ellenőrzési jogával élhet, s amennyiben úgy ítéli meg, hogy az okostelefont a pályázó személy nem rendeltetésszerűen használja, vagy azt más, 3. személy használja, abban az esetben azt visszavegye, s másik pályázónak használatra azt átadja.

 

Beadási határidő: 2019. július 31. 15 óra

További információ kérhető személyesen ügyfélszolgálatunkon a 6000 Kecskemét, Katona József tér 8. alatt hétfőtől szerdáig 9-15 óráig,

telefonon Sztakó Krisztina: +36(30)358-5555 és Hencz András: +36(20)970-7140 vagy

e-mail: sztakokrisztina@bacsvakok.hu és henczandras@bacsvakok.hu

Honlapunk, amiről a jelentkezési lap is letölthető: www.bacsvakok.hu

 

dátum:.................................................

 

pályázó aláírása: .....................................................

 

doboz alja
oldal alja