ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Adatkezelési hozzájárulás

Adatkezelési hozzájárulás

Előszó

 

 

Az Európai Unió 2016-ban elfogadott Általános Adatvédelmi Szabályozása értelmében a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete, (a továbbiakban Egyesület) is rendelkezik adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal, melyet tagjai számára, és minden érdeklődő számára elérhetővé tesz. Ehhez kapcsolódóan az Egyesület tagjai adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot töltenek ki, mellyel hozzájárulnak ahhoz, hogy az Egyesület adataikat meghatározott célból kezelje.

Az egyesületbe belépni az egyesület Alapszabályában meghatározott módon lehet: A látássérülés tényét szemész szakorvos által kiállított ambuláns kezelőlappal, vagy a látássérülés miatt folyósított ellátások megállapításáról szóló határozattal lehet. Az Egyesület ezeknek a dokumentumoknak a másolatát tárolja, valamint a következő adatokat kéri az egyesületbe belépő személytől: kötelező megadni: név, lakcím, anyja neve, születési idő, hely, telefonszám, e-mailcím (ha van). Megadható még: adóazonosító szám.

 

 

Nyilatkozatban hozzájárulok ahhoz, hogy az Egyesület az adataimat a következő célból kezelje:

-      Ambuláns kezelőlap, vagy a látássérülés tényét az Alapszabályban meghatározott módon igazoló egyéb irat másolatát tárolja

-      Személyes adataimat - név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, email cím - tárolja, az azokban bekövetkező változásokat rögzítse.

-      Lakcímemre, postacímemre, email címemre, telefonszámomra értesítéseket küldjön egyesületi programokról, rendezvényekről, tájékoztasson pályázati lehetőségekről, egyéb, a látássérülést, vagy az egyesületi tagsági jogviszonyt érintő lehetőségekről, például segédeszközök, kedvezményes segédeszköz-vásárlás, stb.

-      Az Egyesület a közgyűlések, meghatározott rendezvények, különösen, pályázati rendezvények, kirándulások alkalmával nevemet, elérhetőségemet a jelenléti íveken rögzítheti.

-      az egyesület a pályázati rendezvények, közgyűlések, egyéb események alkalmával rólam digitális felvételt (fényképet, videofelvételt) készíthet, amelyeket az egyesület korlátlanul felhasználhat, és nyilvánosan közzétehet saját elektronikus felületein.

-      ha segédeszköz és tanulmányi támogatásban részesülök, nevemet és lakcímemet az Egyesület honlapján közzétegye

-      A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége szolgáltatásainak igénybevétele esetén tagsági jogviszonyomat az MVGYOSZ felé igazolja.

-      A lakóhelyem szerint illetékes önkormányzat által felajánlott pl. ajándékcsomagok részemre történő továbbítása esetén a személyes adataimon kívül az adóazonosító számomat is megadhatja.

-      A tagsági jogviszony létesítéséhez megadott kötelező adataimban bekövetkezett változásokat köteles vagyok 15 napon belül az Egyesület felé jelezni.

-      Amennyiben szeretném megszüntetni tagsági jogviszonyomat, kérhetem az Egyesülettől adataim törlését, melyet az Egyesület köteles 30 napon belül megtenni.

 

 

Kecskemét, 2019.04.23.

doboz alja
oldal alja