ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Beszámoló a Bácsvakok munkájáról


Beszámoló az MVGYOSZ Bács-Kiskun megyei Szervezetének munkájáról

(Kivonat)

Az 1997. évi választásokat követően a megyei szervezet
elnökségének összetételében számos változás történt. Végül is
1998. január 1-jétől Kovács Jánosné titkár asszony, és Tóth
László elnök vezetésével dolgozik a megújult megyei elnökség.
A változások ellenére az elnökség az elfogadott ütemterv szerint
végezte munkáját. Az adminisztrációs munka rendben folyt.
Sorstársaink közül számosan jutottak az utóbbi években
telefonhoz, ezt bizonyítja, hogy megszaporodtak a telefonon
keresztüli ügyintézések. A sorstársak a legváltozatosabb
problémákkal fordultak hozzánk.

Taglétszámunk 1998. január 1-jéhez képest csekély mértékben
növekedett. Sajnos a tagság nagy része idős, így jelentős az
elhalálozás. A tagszervezés terén kifejtett különös figyelemmel
próbáljuk ezt ellensúlyozni. A helyi és a megyei médiában
többször adtunk hírt magunkról, ennek köszönhetően rengeteg
érdeklődő volt, ám sokukat nem tudtuk tagnak felvenni, mert
látáscsökkenésük nem érte el az előírt mértéket, viszont jó
néhány fiatal taggal gyarapodtunk.
Tagjaink érdeklődése a szövetség által nyújtott kedvezményes
lehetőségek iránt évek óta nagyjából változatlan. Üdülési
beutalót az elmúlt 2 évben nem küldtünk vissza, sőt plusz
beutalókat is el tudtunk adni. A folyóiratokat pár fő eltéréssel
szinte ugyanabban a körben tudjuk értékesíteni.
A Soros Alapítványtól 1 éves Internet előfizetést nyertünk, az
SZJA 1% felajánlásból befolyt pénz terhére számítógépünket
felújítottuk, hogy tagjainknak lehetőséget biztosítsunk az
Internet elérésére. Sajnos nem volt túl nagy az érdeklődés
iránta.
Anyagi támogatóink a Lions Klub, a helyi Önkormányzat,
magánszemélyek kisebb összeggel. Nekik köszönhető, hogy a
kikölcsönözhető szobakerékpárokat és a szintetizátort
megvásárolhattuk.
Az SZJA 1% felajánlásokból a megyei szervezetre eső rész
lehetővé tette, hogy irodánkat korszerűsítsük, kellemesebb
környezetben fogadhassuk tagjainkat.

Szervezeti életünk
A múlt év januárjában megalakítottuk az elnökség mellett működő
Szociális-Kulturális Bizottságot, melynek vezetője Tóth László.
Fontos feladatunknak tekintettük a területfelelősi rendszer
kiépítését az egész megyében. A már Kunbaján és környékén eddig
is működő terület mellé, vezetője Szabó László, 1 év alatt
sikerült megszervezni még 4 területet. A Kiskőröst és környékét
felölelő terület felelőse Boldog Tibor lett, aki április 4-én
szervezett egy találkozót, ahol 38 sorstárs, a kiskőrösi
Polgármester, és a kalocsai területfelelős is részt vett. A
találkozó bensőséges hangulatát a Németh család kedves műsora
emelte.
Tavaly júniusban Miklós Erzsébet, kalocsai területfelelős
szervezett találkozót a területén élőknek, ahol ismerkedhettek,
megbeszélhették gondjaikat.
Lakitelek és környékén Golovics Mihályné elnökségi tag vállalta
a tagok összetartását, tagtoborzást, míg a bajai területfelelős
Gyenis Ferenc lett. Felkerestük a bajai polgármester urat,
segítségét kérve a teremkérdés megoldására, hogy a bajai
tagoknak legyen lehetőségük az összejövetelekre. Azóta a
polgármester úr írásban is értesített bennünket, hogy a
szövetség tagjai is használhatják alkalmanként a helyi
mozgáskorlátozottak részére biztosított helyiséget.
Az idén beindult a Dunavecsét és környékét felölelő körzet,
jelenleg Kiskunfélegyháza és környéke van szervezés alatt.
A területfelelősök részt vettek az 1998. májusi elnökségi
ülésen, ahol beszámoltak eddigi tapasztalataikról, a tagok
problémáiról, tájékoztatást kaptak további munkájukkal
kapcsolatban.

Kapcsolataink
Kapcsolatot kerestünk a helyi polgármesterekkel, akik minden
esetben messzemenően támogatásukról, segítségükről biztosítottak
bennünket, nemkülönben a szociális ügyekkel foglalkozó
kollégáik.
Közben Kecskeméten is építgettük kapcsolatainkat a Megyei
Közgyűléssel, a Megyei Vöröskereszttel, a kecskeméti Lapokkal, a
Petőfi Népével, a Telemozi Kft-vel, a Volánnal, a helyi rádió-
és Tv-vel, a Máltai Szeretetszolgálattal.
Fontos feladatnak tartjuk a munkába állítás lehetőségeinek
felkutatását, ennek érdekében vettük fel a kapcsolatot Nagy
Lászlóval, aki a BKM-i Munkaügyi Központ rehabilitációs
csoportjának vezetője. Ez a kapcsolat gyümölcsözőnek ígérkezik.
Sajnos egyedül a vakok számára nem sikerült megfelelő
munkahelyeket találni, így közös fellépéssel kerestük meg a
Főkefe Ipari kft. igazgatóját. Ígérete szerint jövőre talán
sikerül munkát hozni tőlük Kecskemétre, helyet a Polgármesteri
Hivatal biztosít.
Felvettük a kapcsolatot az új szemész főorvossal, dr. Sziklai
Pállal, akivel azóta is szoros a kapcsolatunk. Tavaly áprilisban
két órás kötetien beszélgetésen láthattuk őt vendégül.
Más megyei szervezetek vezetőségével igyekeztünk kapcsolatot
keresni, tapasztalatszerzés céljából. Így az elnök úrral és az
adminisztrátorral meglátogattuk a szolnoki és a szegedi irodát.
A Nemzeti Egészségvédelmi Intézettől meghívót kaptunk önkéntes
menedzser tanfolyamukra. A havonkénti programon az elnök és a
titkár rendszeresen részt vett.

Kulturális élet
1998. május 1-jén megyei szervezetünk rendezte meg a
Szomszédolás c. vetélkedőt 6 megye csapatainak részvételével.
Számos cég, iskola stb. járult hozzá a rendezvény sikeressé
tételéhez ingyen végzett munkával (hanganyag sokszorosítás),
vagy termékeivel, melyek díjként kerültek felajánlásra.
Természetesen a tagság is kivette részét a munkából.
A múlt év október 18-án ismét megrendeztük az orgonahangversenyt
a kecskeméti Nagytemplomban. Az összegyűlt adományból, kis
kiegészítéssel 80 éven felüli tagjainknak vettünk karácsonyi
ajándékcsomagot (28 fő).
A Máltai Szeretetszolgálattól és az 1. sz. Gondozási Központtól
(akikkel időközben felvettük a kapcsolatot) karácsonyra
élelmiszercsomagot 10 fő kapott ajánlásunkra.
Eddig minden évben szerveztünk tagjainknak egy nyári 3 napos
kirándulást, melyhez a költség nagy részét kitevő buszköltséget
sikerült adományként előteremteni. Mivel a tagság úgy igényelte,
több 1 napos kirándulásra is sor került. Nagy örömünkre
szolgált, hogy a területfelelősök működésének köszönhetően sok
vidéki tagtársunk is részt vett a kirándulásokon.
Szeretnénk a fiataloknak lehetőséget adni az ismerkedésre,
találkozásra, így 1999. augusztus hónapban megszerveztük a
fiatalok találkozóját, amely kellemesen telt el, bár nagyobb
érdeklődésre számítottunk.
A klub folyamatosan működik, általában minden hónap első
szombatján vannak az összejövetelek. A programok változatosak.
Az énekkarból megalakult a Nosztalgia Kisegyüttes, vezetője
Bakos László sorstárs. Több nyugdíjasházban, a Máltai
Szeretetszolgálatnál, a Mozgáskorlátozottak Egyesületénél,
városi kulturális rendezvényeken léptek fel, egyre több
meghívást kapnak.
A tagtársakkal immár hagyományként minden évben részt veszünk az
Aradi vértanúk, ill. a március 15-e emlékére rendezett
ünnepségen a Nyíri erdőben.
Adományokból évek óta tudunk 6 db színházbérletet vásárolni,
amit az érdeklődők előadás előtt elvihetnek.
Csoportjaink, csapataink az előzőektől eltérően rendszeresen
részt vesznek más megyei szervezetek vetélkedőin, programjain.

Vakok Világa 1999. október

doboz alja
oldal alja