ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Könyvajánló - Bevezetés a Braille-írás-olvasás „rejtelmeibe


Könyvajánló

Bevezetés a Braille-írás-olvasás „rejtelmeibe" címmel jelent meg 2016 októberében egy hiánypótló kiadvány a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségében.

Miről szól a könyv?

A könyv bepillantást enged Louis Braille életébe és munkásságába, bemutatja az általa kidolgozott és róla elnevezett, a 6 pont variációin alapuló pontírásrendszert, továbbá megismerteti az olvasókkal a magyar Braille-írás sajátosságait.

A téma 6 fejezetre tagolódva kerül ismertetésre. Tudományos igénnyel íródott, ugyanakkor közérthető nyelvezetet használ, olvasmányos stílusban fogalmaz. Egy-egy részhez kapcsolódva szubjektív visszaemlékezéseket is tartalmaz, pl. megtudhatja a kedves olvasó, milyen érzés volt kb. tízévesen életemben először megérinteni egy kétoldalas, sűrűn tele pöttyözött Braille-olvasókönyvet.

A könyv mottója az olvasás fontosságára hívja fel a figyelmet: „Az olvasás által napról napra valami ragad az emberre, és utóbb azt veszi észre, hogy más emberek szinte szívesen hallgatják a beszédjét, mert igaz az, hogy aki tanult valamit, még a nyelve is könnyebben fordul a szájában." (Arany János)

Mit tartalmaz ez a 6 fejezet?

Az I. fejezetben a tapintásfejlesztő játékokról olvashat az érdeklődő, a cél az ötletadás. A II. fejezet Louis Braille írásrendszerét mutatja be. A III. fejezetben a pontíráshoz szükséges alapvető segédeszközöket ismerteti meg az olvasóval, és részletesen bemutatja a magyar Braille-írás sajátosságait, speciális jellegzetességeit. A IV. fejezet a matematikáé, ezen belül jelentős oldalszámot foglal el a matematikai jelölések jegyzéke. Az V. fejezetben a Braille-rövidírásokról, az idegen nyelvi sajátosságokról, a Braille-tábláról és a Braille-kijelzőről, továbbá a Braille-könyvtárról olvashatunk. A VI. fejezet pedig kifejezetten érdekességeket tár az olvasók elé, pl. azt feszegeti, hogy a Braille-írás mennyiben számít titkosírásnak. A melléklet további érdekességeket, irodalmi csemegéket tartalmaz Louis Braille életéhez, munkásságához kapcsolódóan.

Kiknek ajánlható a könyv?

• Gyógypedagógushallgatóknak,
• Utazótanároknak,
• integráltan tanuló gyermekek tanárainak,
• a látássérült gyermekek szüleinek, hozzátartozóinak,
• minden pontírás iránt érdeklődő látó személynek.

Fontos tudnunk, hogy a kiadvány célcsoportja nem elsősorban a szakemberek, hanem a laikus érdeklődők is. Tehát a látássérült gyermekek vagy felnőttek látó családtagjai, barátai, ismerősei is haszonnal forgathatják, a Braille-írással kapcsolatosan minden lényeges információról tájékozódhatnak belőle.

Mi haszna lehet manapság a Braille-írás ismeretének?

Sokan teszik fel akérdést, hogy mit nyújthat nekünk a XXI. Században a Braille-írás? Néhány lehetséges válasz:

• Egyetlen lehetőség az önálló olvasás élményének megízlelésére, amely általlehetővé válik a saját tempójú olvasás, a visszatérés korábbi szövegrészekhez, az elmélyültebb befogadás, a szövegértés, a lényegkiemelés, a szövegszerkesztési/szövegformázási tapasztalatokban gazdagodás, a helyesírás szinten tartása, fejlesztése.
• Biztosítja a matematikai feladatok megoldásának áttekinthetőségét!
• Az igényes nyelvtanulás elengedhetetlen alapja.
• Előmozdítja az önállóbb zenetanulást a Braille-kotta segítségével!
• Megkönnyíti a memoriterek tanulását.
• Alkalmat teremt pontírásos jegyzetek alapján iskolai vagy munkahelyi környezetben előadások önálló megtartására.
• Számos szabadidős tevékenységet lehetővé tesz: pl. a sakkismeretek bővítését pontírású anyagokból, önálló kézimunkázást megfelelőképpen pontírásba lejegyzetelt horgolási és kötési minták alapján; de bizonyos játékokhoz is nélkülözhetetlen, ilyenek pl. a Braille-scrabble, a Braille-sudoku, valamint pontírásos feliratokkal ellátott kártyajátékok.
• A siketvak személyek információszerzésének és kommunikációjának is a pontírás az egyetlen hatékony eszköze.

Itt jegyzem meg azt is, hogy a pontírás, a számítógép vagy egyéb okos mobileszközök optimális alkalmazása között választási lehetősége annak a súlyosan látássérült személynek van, aki készség szinten ismeri egyiket is, másikat is.

Ajánlás

A könyv első lapjain egykori tanárnőm a következő szavakkal ajánlja az olvasók figyelmébe a kiadványt:

„Ez a könyv több mint, amit a Bevezetésben ígér. Több, mint „tájékoztató jellegű munka". Tankönyv és lebilincselő olvasmány egyszerre. Végig ébren tartja az érdeklődést, és a feladatok elvégzésére ösztönöz. A feladatok felépítésében megmutatkozik a felkészült, jó tanár alapossága. Megfelelő az új ismeret közlésének és a gyakorlásra szánt feladatoknak az aránya. Személyes hangvétele, történetei, szép idézetei jutalom is lehet az elvégzett feladatokért.

A tapintást fejlesztő játékok bemutatása gyakorlati segítséget nyújt tanárok és szülők számára. Louis Braille életének ismertetése, a Mellékletben megtalálható regényrészlet, a versek, a Pedro Zurita által írt képzeletbeli levél szép, emberközeli megemlékezés a tudósról. A kisebb egységek - Érdekesség, Feladatok, Figyelem, Jó tudni - váltakozása során szinte beszélgető partnerré válik az író.

(...) A Bevezetés a Braille-írás-olvasás „rejtelmeibe" című könyv nem csak tanít, hanem összefoglalja mindazt az ismeretet, ami szükséges ahhoz, hogy a vakok írása ne titokzatos „pöttytenger" legyen, hanem kapcsolat a látássérült és a látó emberek között."
(Pázmándiné Erőss Andrea)

Bieber Mária

Szemezgető 2017. június

doboz alja
oldal alja