ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Titoktartási nyilatkozat adatvédelmi szabályzathoz


Titoktartási nyilatkozat

 

Alulírott X Y an.: ... szám alatti lakos, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete elnöke/munkavállalója

k i j e l e n t e m

hogy tudomással bírok arról, miszerint köteles vagyok a munkám során tudomásomra jutott titkot megőrizni. Továbbá ezen túlmenően sem közölhetek illetéktelen személlyel olyan adatot, amely elnöki tisztségem/munkaköröm betöltésével összefüggésben jutott a tudomásomra, és amelynek közlése a munkáltatómra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. Különösen vonatkozik ez az egyesületi tagok által a belépési nyilatkozatban megadott és a tagnyilvántartó adatbázisában rögzített adataira.

Keltezés

 

..............................
Aláírás

 

Tanúk az aláírás hiteléül

Tanú 1.

Tanú 2.

 

doboz alja
oldal alja