ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Vakok Világa 2008. augusztus


 

Vakok Világa

LXIX. évf. 8. szám

2008. augusztus

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége folyóirata

Felelős kiadó: Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke

Főszerkesztő: Garamvölgyi Annamária

Tervezőszerkesztő: Fehér István

A szerkesztőség és a kiadóhivatal címe: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Telefon: 384-8440

E-mail: vv@mvgyosz.hu

Az újság előfizethető az MVGYOSZ tagegyesületeinél!

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

Ülésezett az MVGYOSZ Elnöksége

Közlemény

Hagyományt teremtő ajkai látássérültek

Nyári szünet

Hazádnak rendületlenül légy híve, óh, magyar!

Újszerű ötletek valóra váltása Egerben

Az egészségügy fogyasztója a beteg

Nyírségiek a Parlamentben

A sérültté vált emberekért dolgoznak

Jelentkezés korhatár nélkül

Az akadálymentes élet reményével

Tisztelt Tagtársak!

Szemüveg térítésmentesen

Búcsú dr. Adamovics Jenőtől

Sok jó is van az életében

Felcsillant egy kicsiny remény

Védekezés a "zsebesek" ellen

Kistérségi találkozó Dévaványán

Braille-kottaátírás távmunkában

Mosolyfakasztó történetet várnak

Kipróbálható az akadálymentesített Linux

A pályázat nyertesei

Verseny a versmondásban

Ingyenes belépő látássérülteknek

Tisztelt Főszerkesztőnő!

Önleleplező vallomások

Olvasva nyerhet!

Hívja a Gyógyszervonalat!

Letép egy lapot a jegyzettömbből

Humor

Ez itt a kérdés meg a válasz is

Támogatás az önálló életvitel kialakításában

Köszönet az adományokért

MEGHÍVÓ

Ön most mit lépne sötéttel?

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság illetékessége

Kisbaba a hordozókendőben

Kis értékű segédeszköz-pályázatot írnak ki

A VGYHE felhívása

Apróhirdetések

CD-nyeremény

Impresszum

 

 

 

Ülésezett az MVGYOSZ Elnöksége

Jelentős változások a Vakok Állami Intézetében

 

Mire vállalkozik a Vakok Állami Intézete? Miként képes alkalmazkodni a megváltozott gazdasági körülményekhez? Hogyan tudja átcsoportosítani a meglévő erőforrásait a színvonalas rehabilitációs szolgáltatások érdekében? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaptunk június 19-én, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Elnökségének ülésén az MVGYOSZ székházában.

Dr. Szőke László országos elnök mellett jelen voltak: dr. Nagy Sándor, dr. Tóka László, dr. Orliczki János elnökségi tagok, Németh Orsolya elnökségi póttag, Szabó Renáta, a Felügyelő Bizottság elnöke, dr. Hódosi László és Páll András, e bizottság tagjai, dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője és Lipóczki Zoltán, a Hírlevél szerkesztője. A jegyzőkönyvet ezúttal is Simon Enikő, az Országos Hivatal munkatársa vezette.

Szabóné Berta Irén, a Vakok Állami Intézetének igazgatója jó előre írásban tájékoztatta a megjelenteket a munkájukról. Kérdésekre válaszolva elmondta, a Vakok Állami Intézetének legfontosabb célja, hogy a szervezet szakmai munkája megfeleljen a komplex rehabilitáció modern elveinek, az intézményhez forduló kliensek sajátos és egyéni szükségleteinek. Az elmúlt évben felgyorsult az intézmény átalakulása. Elsődleges feladatként létrejött és megszilárdult a modern szolgáltatások megvalósulását megalapozó intézményi struktúra. Intézményükben 2007-ben a kliensközpontú munkaszervezést vezették be. Ez annyit jelent, hogy egy kliens köré szerveződik a multidiszciplináris (több tudományágat felölelő) szakmai team (fejlesztő pedagógus, foglalkoztató, pszichológus, szociális munkás, ápoló, mozgásterapeuta, orvos, dietetikus és esetenként külső szakember együttese), amelyet a szociális munkás koordinál, mintegy "esetgazdaként" avagy esetmenedzserként. Ezek a szakemberek a kliensmunka során, az aktuális probléma megoldásában valós, személyre szabott szolgáltatást tudnak nyújtani.

A Vakok Állami Intézete a Salva Vita Alapítvánnyal együttműködve 2007 nyarán sikerrel pályázott a Látássérült személyek önálló életvitelének és munkavállalásának elősegítése című projekt támogatására a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványhoz. A projekt keretében a VÁI-hoz forduló látássérült személyek számára az Intézet elemi rehabilitációs csoportja segítséget nyújtott a látásképesség fenntartásában és javításának fejlesztésében, az útvonaltanulásban. Emellett a program résztvevőinek lehetőségük nyílt mozgásállapotuk javítására, a kommunikációs és informatikai eszközök használatának elsajátítására is.

Az elemi rehabilitáció befejezését követően a Salva Vita alapítvány segítséget nyújt a projektben részt vevő látássérült emberek számára a tudásuknak, képességeiknek megfelelő munkalehetőség felkutatásában, a munkaviszony létesítésében, a munkafolyamatok betanulásában, a munkahelyi közösségbe való beilleszkedésben. A VERCS bentlakásos férőhelyeinek száma 6-ról 15-re emelkedett. Fontos lépés, hogy - a kapacitás függvényében - bevezetésre került az ambuláns ellátás, amit eddig az oktatóterem, speciális eszköz és szakember hiányában csak kivételes esetben tudott biztosítani az intézet. Új szolgáltatásuk maximum 30 látássérült részére az intézményen belüli foglalkoztatás, mely idén június 16-tól kezdődött.

Az elmúlt év tehát számos változást hozott a Vakok Állami Intézetének életében. Átalakították a szervezet felépítését, elkezdték a profiltisztítást, jól felkészült, tapasztalt kollégákkal bővítették munkatársaik körét. Megerősítették az intézmény szakmai irányítását, és kísérletet tettek a projektszerű működés beépítésére a mindennapi gyakorlatban. A szakmai munka megújítása nem mehetett végbe az infrastrukturális háttér fejlesztése nélkül. Pályázati forrásból teljes egészében felújították az elemi rehabilitációs részleget. Részben adományból, részben bérmegtakarításuk terhére fejlesztették számítástechnikai hátterüket, kiépítették informatikai hálózatukat. Erőfeszítéseik eredményeképpen javult az Intézet megítélése, nőtt a kliensek és a munkatársak elégedettsége.

Ami még fontos változás: a rehabilitációs célú elhelyezés időtartama a Hermina út 21. alatti Intézetben maximálisan 3 év, ami egyszeri alkalommal legfeljebb további 2 évvel növelhető. Ezt követően, amennyiben a látássérült ember nem válik alkalmassá az önálló életvitelre és csak intézményi elhelyezés jön szóba, az Intézet munkatársai segítik a lakókat ápolást-gondozást nyújtó szociális intézménybe való elhelyezésükben.

A Vakok Állami Intézete és az MVGYOSZ kapcsolata kiváló, partnerszervezetként lépnek fel nagyon sok kérdésben. S miként az MVGYOSZ Országos Elnöksége határozatában leszögezte, a Szövetség szorgalmazza a két szervezet jövőbeni együttműködését is. Cél, hogy a rehabilitációs rendszer továbbfejlesztésével a VÁI országos módszertani központtá váljon. A Szövetség a Vakok Állami Intézetével együtt fontosnak tartja - új elemként - valamiféle szociális bérlakás-rendszernek a rehabilitáció folyamatába történő beemelését.

Aggályosnak tartották a Szociális és Munkaügyi Minisztérium illetékesei, hogy az MVGYOSZ vakvezetőkutya-kiképző iskolája és a Somlai Angyalka Alapítvány kapcsolata tisztázatlan. Dr. Micserics József hivatalvezető szerint a szakállamtitkárral történt egyeztetés során is felmerült a kérdés: megszüntették-e már a két szervezetnek az azonos telephelyen, azonos feladatot ellátó tevékenységéből adódó összeférhetetlenséget? Vasteleky-Einbeck Péter, a vakvezetőkutya-kiképző iskola vezetője és a Somlai Angyalka Alapítvány kuratóriumi elnöke, akit öt munkatársa is elkísért az elnökségi ülésre, elmondta, hogy az iskola és az alapítvány munkája egymásra épül, de bizonyos tekintetben el is különül. Például az alapítvány átvállalja a tenyésztési, kölyöknevelési és az utógondozási program költségét. A Szövetséggel kötött együttműködési szerződés alapján pedig az alapítvány használhatja a kutyakiképző iskola telephelyét.

Dr. Szőke László országos elnök hangsúlyozta: nem céljuk az alapítvány ellehetetlenítése. De gondot jelent, amikor a Somlai Angyalka Alapítvány és az MVGYOSZ is ugyanarra a támogatásra pályázik a minisztériumnál. Az Országos Elnökség szükségesnek tartja a Szövetség által üzemeltetett vakvezetőkutya-kiképző iskola és a Somlai Angyalka Alapítvány tevékenységében mutatkozó párhuzamosságok, összeférhetetlenségek megszüntetését. Ennek kapcsán felkérte a Szövetség elnökét, az Országos Hivatal vezetőjét, valamint az alapítvány kuratóriumi elnökét, hogy folytassanak tárgyalásokat az említett párhuzamosságok megszüntetéséről és az ezzel kapcsolatos javaslatokat terjesszék a következő elnökségi ülés elé.

Régóta megújulásra vár a Szövetség internetes honlapja. Dr. Micserics József hivatalvezető szerint a honlap tartalmi elemeit is meg kellene változtatni. Például megjelenhetne a portálon, ki és milyen feltételekkel jogosult segédeszközre, kedvezményekre, mikor kell befizetni a tagdíjat, stb. Ezért az Elnökség úgy döntött, hogy a Szövetség szerezzen árajánlatokat az MVGYOSZ esztétikus kivitelű új honlapjának elkészítéséhez. Követelje meg a vakbarát, illetve a látássérültek számára akadálymentesítést jelentő szempontok érvényesítését. A Szövetség írjon ki pályázatot a rendszergazdai tevékenység ellátására, a honlap tartalmának karbantartására, látássérült személyek előnyben részesítése mellett.

Folytatódik a felkészülés a Szövetség 90. évfordulójának méltó megünneplésére. Az ünnepségsorozat lehetséges rendezvényeiről is szó volt az elnökségi ülésen, s mint elhangzott, a parlamenti megemlékezés, valamint Székesfehérváron a Vakok és Gyengénlátók Országos Kulturális Találkozója jelenti majd a legfőbb programot.

A Látótér és a Nem látva is látszani projektekről adott tájékoztatást dr. Micserics József hivatalvezető. A Látótér projekt már lezárult, tavaly vizsgát tettek a hallgatók. A Nem látva is látszani projekt keretében zajló döntéshozói kerekasztal-beszélgetések nagyon sikeresek. Szeptemberben négynapos képzést tartanak majd Egerben az egyesületi vezetőknek. Az Országos Elnökség javasolta, hogy e képzés költségeit 50 százalékban az egyesületek, 50 százalékban az Országos Szövetség finanszírozzák. Amennyiben a Szövetségnek sikerül a kiadások fedezésére pályázati forrásból pénzt előteremtenie, akkor e költségek arányosan csökkenhetnek. Ez a határozat nem terjed ki a meghívott előadók díjazására.

A bejelentések között mondta el dr. Szőke László elnök, hogy az új, 200 forintos pénzérme bevezetésével kapcsolatban jó együttműködés alakult ki a Szövetség és a Magyar Nemzeti Bank között. A Szövetség vezetőjének javaslatára az MNB figyel arra, hogy az új pénzérme a meglévőktől jól megkülönböztethető legyen, s kivitele járuljon hozzá a fizetés megbízhatóságához.

Az egyebek között az Országos Elnökség tagjai megismerhették azt a helyenként már-már útszéli hangvételű és fizikai bántalmazással is fenyegető levelet, amit Tarnai Kiss László énekművész írt az MVGYOSZ elnökének. A művészhez méltatlan hangnem oka, hogy a Hermina terem használatáért bérleti díjat kérnének a Szövetség vezetői, Tarnai Kiss László szerint ez, mivel jótékonysági rendezvényről van szó, megengedhetetlen. A magát a "vakok barátjának" nevező művész szerint a hivatalvezető fenyítést érdemelne.

(Dr. Nagy Sándor alelnök szerint a levél hangneme a VV-be való lenne, s közbeszólását Németh Orsolya elnökségi póttag beteges gúnykacajjal igyekezett nyomatékosítani. A nosztalgiázó alelnök úr és a vele egy húron pendülő elnökségi póttag azonban tévedett az időben, mert ez a hangnem nem az általunk 2006. októbere óta szerkesztett folyóiratba illik, hanem a korábbiakban megjelentek valamelyikébe. Azokba, amelyekben egyes emberek "nyílt levelekben" rágalmazták, becsmérelték a Szövetség vezetőit, s amelyekben az érdekvédelemben elért eredmények bemutatása helyett a sorstársak egymásnak ugrasztása váltott ki felháborodást, s amelyekhez dr. Nagy Sándor úrék hallgatólagosan asszisztáltak.)

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Közlemény

 

Július 9-én reggelre betörtek a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Vakvezetőkutya-kiképző Iskolájába.

A tolvajok levágták a gépkocsibejáró kapuját, több helyen megrongálták a kerítést, és a kutyák képzésére szolgáló tanpályán szinte minden fémből készült oktató objektumot tönkretettek és elvittek, ellehetetlenítve ezzel a kutyák képzését, az oktatók munkáját. A kár becsült értéke a helyreállítási költséggel hozzávetőlegesen 2,5 millió forint.

Magyarországon több mint 100 vak ember életét és közlekedését segíti vakvezető kutya és 85 látássérült ember vár képzett segítőtársra.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége kéri mindazok támogatását, akik a helyreállításban építőanyaggal, szakmunkával tudnának segíteni, jelentkezzenek a 06-70-3-777-222-es telefonszámon.

A helyreállítási költségek pénzbeli támogatását a 11714006-20012704-es adományszámla számra várjuk.

Köszönettel:

Dr. Szőke László elnök

Dr. Micserics József hivatalvezető

 

 

 

Hagyományt teremtő ajkai látássérültek

Különdíj: Vakok Világa előfizetés egy esztendőre

 

Fekete István romantikus művéből, a Hajnal Badányban című regényből kellett felkészülniük azoknak a versenyzőknek, akik június 21-én részt vettek Ajkán az író nevével fémjelzett, s a helyi Látássérült Klub által profi módon lebonyolított irodalmi emlékversenyen.

Az immár nyolcadik alkalommal megrendezett, népszerű szellemi erőpróbára az ország legkülönbözőbb tájairól: Ajkán kívül Békéscsabáról, Debrecenből, Gyuláról, Szolnokról, Keszthelyről, Szegedről, Tatabányáról, Nagykanizsáról, Győrből és Zalaegerszegről érkeztek a vállalkozó kedvű látássérültek, akik 14 csapatot alkottak az ajkai Kaszinó nagytermében.

Még a játék megkezdése előtt Benkő Imre szavalta el Fekete István Aranymálinkó című versét. Hám Réka Ágnes, a Szolnokról érkezett ifjú hölgy, pedig Tóth Árpád Láng című költeményével kedveskedett a résztvevőknek.

A megjelenteket Horváth Árpádné, az ajkai kistérségi csoport elnöke üdvözölte.

A játékot Vallerné Horváth Andrea művelődésszervező, a Látássérült Klub régi patronálója vezette. A zsűri elnöke Stolár Mihályné nyugdíjas pedagógus volt, tagjai: Bábics Valéria, a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont igazgatóhelyettese, Horváth Magda nyugalmazott tanár, dr. Szőke László, az MVGYOSZ és a vakok Veszprém megyei egyesületének elnöke, Lak István tanár és e sorok írója voltak.

A csapatoknak öt fordulóban öt-öt kérdésre kellett válaszolniuk. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, olyan jó válaszok érkeztek. Látszott, hogy a versenyzők alaposan felkészültek a szívet melengető, érzelmes regényből. Végül pótkérdéseket is fel kellett tenni, hogy kiderüljön, két csapat közül melyik kerül a harmadik helyre.

A verseny végeredménye: első lett a Szeged I. csapat. (Tagjai: dr. Hesz Ferenc, Keresztényiné Ákhim Mária, Tóth Zoltán és Vaskóné Kiss Éva.) Második: Tatabánya csapata (Csanády László, Kertész Ágnes, Markó Sándor, Várvölgyi János és Veres Istvánné). Harmadik: Gyula csapata (Ábrahám Györgyné, Dohyné Demkó Izabella, Fazekas Géza és Püspöki Jánosné). Jutalmul értékes ajándékokat vehettek át a Látássérült Klub jóvoltából.

A Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete pedig különdíjként, a Vakok Világa 70 éves jubileuma alkalmából a folyóirat egyéves előfizetésével kedveskedett az első helyezetteknek. Mindezt dr. Szőke László országos és megyei elnök jelentette be, majd a vetélkedőt értékelve hangsúlyozta:

- Ennek a versenynek csak nyertesei vannak. Az ajkai látássérültek hagyományt teremtettek, amikor évről évre nemes versenyre hívnak bennünket. S ezzel is jelentősen hozzájárulnak a vak és gyengénlátó emberek esélyegyenlőségének megteremtéséhez. Ez a mai vetélkedő is ékes bizonyítéka annak, hogy a látássérültek ugyanolyan eredményeket képesek elérni, mint látó társaik. Köszönet illeti a szervezőket a kitűnő munkájukért!

És a szervezők köszönik a segítséget Szabados Gyuláné, Antal Ferencné és Langróf Zsolt vállalkozóknak, a Fekete István Társaságnak, valamint Tornavölgyi Istvánnak, a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont igazgatójának.

Az emlékverseny mindig jó alkalmat ad az egymástól távol élő sorstársak eszmecseréjére is. A résztvevők között találkoztunk Szuromi Sándornéval, aki Debrecenből érkezett. Gizike, mint elmondta, nyolc éve vezeti ott a látássérült klubot. 14 esztendeje a helyi kultúrcsoport tagja, s hat éve tekézik. (A tekében elért eredményeiről a Vakok Világában is hírt adtunk.) Azért jut ideje a három unokájára is. Mindig talál magának elfoglaltságot, akárcsak Csuhai Tiborné Marika, aki szintén a Hajdú-Bihar megyei nagyváros lakója. Marika először volt jelen az irodalmi emlékversenyen, de máskor is eljön, ígérte.

Forgács Lászlóné Gitta Zalaegerszegről olyan fiatalos és friss, hogy nehéz elhinni róla, milyen megpróbáltatások elé állította az élet. 12 évvel ezelőtt egy autóbaleset következtében veszítette el a látását. Gitta minden baj ellenére szereti az életet, s évek óta olyan izgalommal készül az irodalmi vetélkedőre, mint egy kisdiák a feleletre. Mint elmesélte, mindenütt vannak barátai, s örül, ha a régen látott sorstársakkal beszélgethet.

Kató Lajosné, az ajkai Látássérült Klub vezetője és helyettese, Pálinkás Istvánné, valamint a többi klubtag ezúttal is kitettek magukért. A vendégek közül sokan így vettek búcsút vendéglátóiktól: Jövőre veletek ugyanitt!

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Nyári szünet

 

A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesülete (Székesfehérvár, Oskola u. 6.) értesíti a sorstársakat, hogy a szervezet nyári szünetet tart augusztus 25-ig. Ezután ismét áll a hozzájuk fordulók rendelkezésére.

Venczel Ferenc elnök

Tolnai Sándorné irodavezető

 

 

 

Hazádnak rendületlenül légy híve, óh, magyar!

 

A fehérbot napi ünnepségsorozatok alkalmából közművelődési vetélkedőt szervez a VGYHE Horizont Kultúrcsoportja Hazádnak rendületlenül légy híve, óh, magyar! címmel.

Időpontja: október 4-én 10 óra

Helyszín: Szövetségünk székházának Hermina terme (Budapest, XIV. Hermina út 47.)

Minden 14. életévét betöltött sorstárs jelentkezését várjuk. 4 fős csapatok jelentkezhetnek.

A vetélkedő témája:

Ki tud többet Budapestről (műemlékek, építészet, kultúra, helytörténeti emlékek), valamint néhány kérdés Magyarországról is.

Felkészülési anyag a Hangos könyvtárban található: Kincses Magyarország és a Budapest nagykönyv, valamint a Braille-könyvtárban található A Városliget története című könyv, de bármely más kiadványból is lehet felkészülni.

Jelentkezési határidő: szeptember 5.

Jelentkezni lehet Bereczkné Bihari Erzsébetnél a 06/20/9770-356-os telefonon, valamint a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületénél a 06/1-273-0755, vagy a 06/-1-384-8440/108 telefonszámokon, a

herminaegyesulet@freemail.hu e-mail címen, és személyesen.

Jó felkészülést kívánnak a szervezők!

 

 

 

Újszerű ötletek valóra váltása Egerben

Tudomány, művészet, nagy érdeklődés

 

A Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesületének egri kultúrtermében a június 5-én megtartott rendezvényünk első volt a maga nemében.

Az ötlet tavaly merült fel bennem, amikor az Európai Unió meghirdette a "2008. A kultúrák közötti párbeszéd éve" kiírást. Programjainkkal sikerült is megnyerni egy pályázatot, és az Egyesülettel közösen megrendezni az eseményt.

Az előadások sorát Dr. Kádár Zsolt egervölgyi egyházmegyei esperes, református lelkész kezdte a Biblia Éve kapcsán. Őt az egyik tag, az andornaktályai Csernák Lajosné Margit néni követte két verssel.

Ezután Dr. Dávid Árpád, az Eszterházy Károly Főiskola földrajz tanszékének tanára, ősmaradvány-gyűjtő tartott egy nagyon élvezetes és tanulságos előadást olyan kövekkel kapcsolatban, amelyekről a látássérültek tapintás útján is képet alkothatnak. A "Föld Éve 2008" kapcsán tartott előadást követően rengeteg interaktív megjegyzés érkezett a hallgatóság részéről.

Egy rövid reneszánsz zenei bejátszás következett, majd Juhász Gyula Mátyás című költeményét olvasta fel e sorok írója.

Botlik Richárd, az Eötvös Loránd Tudományegyetem végzős doktorandusza (aki mellesleg a szóróanyagok és a plakátok terjesztését és elhelyezését is magára vállalta) a reneszánsz éve kapcsán egy nagyon színes, gasztronómiai témájú előadást tartott arról, hogy a reneszánsz milyen hatással volt a középkori étkezési szokásokra.

A szünetet követően a Szilvásváradi Asszonykórus énekelt a hallgatóságnak. A műkedvelő, nyugdíjas asszonyok negyedórás műsorrészét vastapssal köszönte meg a közönség.

Dr. Puky Miklós, a Pro Natura Emlékplakettel és az Európai Természetvédelmi Díjjal kitüntetett biológus és angol szakfordító, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, a Varangy Akciócsoport Egyesület elnöke, a "béka évével" kapcsolatosan tartott beszámolót, melynek során a hozzászólókat még képeslappal is megjutalmazta.

A rendezvényt a Nyugat című folyóirat alapításának 100. évfordulójára összeállított verses és zenés műsorrész zárta. Ennek során a Százhalombattáról érkezett Kaló Margó versmondó (aki ráadásul a rendezvény plakátjait és meghívóit is ingyenesen tervezte és nyomdailag is kivitelezte) adott nagyon színvonalas és olykor szívfacsaró előadást, gyönyörű zenei kísérettel, melyet a nyolcadik osztályos Valter Anikó gitárjátékának köszönhettünk (Anikó klasszikus gitáron játszik, és tavaly a III. Nógrád és Pest megyei zeneiskolai gitárversenyen különdíjban részesült).

Mivel Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata ugyan tartalmilag jónak találta a pályázatunkat, de anyagilag semmilyen formában nem támogatta a rendezvényt, ezért azt önerőből finanszírozta az Egyesület. Ehhez segítségül jött, hogy maguk a szakértő előadók lemondtak tiszteletdíjukról, illetve nagyon sokan önkéntes támogató munkával járultak hozzá a sikeres szervezéshez.

Az idő szorítása miatt a tervezett előadások egy részét el kellett napolni, de az érdeklődésre való tekintettel későbbi időpontban biztosan lesznek még további irodalmi és sporttal összefüggő programok.

Meghívást kaptak az eseményre a megyei fogyatékosügyi szervezetek képviselői is. Így Flaskay László, az Egri Autista Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Radics Istvánné, az ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesületének titkára, Császár Imre, a Mozgáskorlátozottak Heves Megyei Egyesületének elnöke és Mihalik Istvánné, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Heves Megyei Szervezetének titkára.

Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam azóta. Mind megerősített abban, hogy szükség van az ehhez hasonló rendezvényekre. Több országos rádióadó, a megyei napilap és az egri televízió is figyelmet fordított programunkra.

A Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete megbízásából:

Pregh Balázs

 

 

 

Az egészségügy fogyasztója a beteg

Tudnivalók a jogok érvényesítéséhez

 

Soha nem éltek olyan hosszú ideig az Európai Unió lakói, mint napjainkban. A várható élettartam fokozatosan nő. Ezért indokoltak azok a fogyasztói igények, amelyek az egészség megőrzésére, a megváltozott egészségi állapot helyreállítására, a jó minőségű ellátásra irányulnak. Mindezt Koltai Tünde, a Nemzeti Egészségügyi Tanács civil alelnöke emelte ki a közelmúltban, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium tükörtermében megrendezett tanácskozás megnyitójában.

A Fogyasztói útjelzők és útvesztők az egészségügyben című sajtó kerekasztal-beszélgetésre a Magyar Újságírók Országos Szövetségének Nonprofit és Fogyasztóvédelmi Szakosztálya és a Társadalmi Unió küldött meghívót szerkesztőségünknek.

Az egészségügy fogyasztója a beteg, aki már csak állapota miatt is sérülékeny, kiszolgáltatott, nem világos számára, hogy ha valamilyen jogsérelem éri, hová is fordulhat. Pedig az Egészségbiztosítási Felügyelet, a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány, az ÁNTSZ, az Országos Gyógyszerészeti Intézet, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a bíróságok az illetékes fórumai ezeknek a kérdéseknek. Ezért fontos a betegek felvilágosítása, tanácsokkal való ellátása.

Dr. Csehák Judit, a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány elnöke is hangsúlyozta ezt, valamint, hogy a közalapítvány összekapcsolja a beteg jogosítványait és jogvédelmét, és ez korántsem tipikus az Európai Unióban. Mint ahogyan az sem, hogy Magyarországon akad egy önkéntes, aki négy nyelven segít a hozzá forduló külföldieknek a problémáik megoldásában.

A humánszolgáltatások nemzetközivé válása központi kérdés lett. Az alapítvány kezdeményezte, hogy hazánk kórházaiban valamennyi európai uniós nyelvre lefordítva kaphassák meg a betegek az orvosi beavatkozásokat megelőző tájékoztatót, de ez sajnos, még nem valósult meg.

A legnagyobb kórházakban heti kétszer két órában fogadja betegjogi képviselő a hozzá fordulókat. Ez a támogatás tanácsadást jelent ahhoz, hogy a beteg maga tudja elintézni a problémáját.

Dr. Gara Imre, a Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unióban a politikusok szerint a halálozások leggyakoribb oka a rák, ugyanakkor az objektív mutatók szerint a szív- és érrendszeri betegségek következtében halnak meg a legtöbben.

A szív- és érrendszeri betegségek oka: az urbanizáció, az ülő életmód, a kóros táplálkozás, a pszichoszociális stressz. Az emberek nagyon csekély része végez ma már fizikai munkát, ami pedig javítaná a testi, szellemi kondíciót is.

A következmények: hypertónia (magas vérnyomás), hyperglycemia (a vércukorszint túlzott megemelkedése), hypercholesteria (a koleszterinszint magassága), obesitas (kóros elhízás) és a dohányzás.

Az Európai Unióban cselekvési tervet dolgoztak ki mindezek kezelésére: a vérnyomás ne haladja meg a 140/90-es határértéket, a vércukorszint 6,0 mmol/l, a koleszterinszint 5,0 alatt legyen, és zéró toleranciát hirdettek a dohányzásra.

A magas vérnyomás leküzdhető a korlátozott sófogyasztással, a túlsúly csökkentésével. S fontos az otthoni vérnyomás-ellenőrzés, a gyógyszeres kezelés.

A kóros táplálkozásra már gyermekkorban rá kell irányítani a figyelmet, s érdemes megfontolni, milyen étrendkiegészítőt, vitamint veszünk magunkhoz, mert ezen a téren is sok a csalás. S olyan környezetet kellene teremteni, ahol a mozgás fontos.

Dr. Holchacker Péter, az Egészségbiztosítási Felügyelet elnökhelyettese elmondta, legfőbb céljuk a beteg érdekeinek védelme. Például, ha az egészségügyi szolgáltató 30 napon belül nem válaszol a beteg panaszaira; ha az egészségügyi intézmény nem adott zárójelentést a kezelés befejezését követően; ha az egészségügyi szolgáltató a dokumentumokba való betekintés lehetőségét megtagadta; ha az adott tájékoztatás nem volt pontos, akkor ők segítenek. Olyan helyzetbe igyekeznek hozni a panaszost, amikor már ő maga intézkedhet. Ezért széleskörű ügyfélszolgálatot működtetnek.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Nyírségiek a Parlamentben

Történelmi tudásukat gazdagították

 

Jakab Éva elnök egy érdekes kirándulásról tájékoztatta szerkesztőségünket. A Nyírségi Látássérültek Egyesülete a Fogyatékosok Fórumával közösen parlamenti látogatást szervezett június 17-én.

A huszonnyolc vendéget szakavatott kísérő kalauzolta a patinás épületben. A látogatók megismerték az Országház történetét. Felsétáltak a piros szőnyeggel borított lépcsőn, s elérkeztek oda, ahol a kormányőrök őrzik a Szent Koronát. Átléptek a társalgóba, itt megcsodálták az ország legszebb és legnagyobb, kézzel csomózott perzsaszőnyegét. Tovább haladtak az ülésterem mellett lévő dohányzóba, ahol az ablakokban arany szivartartók vannak elhelyezve. Ez a helyiség arról híres, hogy a képviselők a szavazások, ülések között itt töltötték idejüket, szivaroztak, beszélgettek. Ezután léptek az ülésterembe. Parlamenti látogatásuk végeztével a nyírségi vendégek a Bazilikát keresték fel. Megnézték a Szent Jobbot, majd rövid áhítat után indultak haza.

Köszönet a szervezőknek a csodálatos programért!

 

 

 

A sérültté vált emberekért dolgoznak

Szakmai konferencia a VÁI szervezésében

 

"Hagyományok és újítások a fogyatékos emberek számára nyújtott szolgáltatásokban" címmel rendezett szakmai konferenciát a budapesti Vakok Állami Intézete (VÁI) június 26-án Óbudán, a Hotel Touring-ban.

A rendezvényt támogatták: a "Fény a sötétben" Alapítvány és a VÁI civil partnere, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány. A Szociális és Munkaügyi Minisztériumot Korózs Lajos államtitkár képviselte.

Szabóné Berta Irén, a VÁI igazgatója bevezetőjében az alábbi gondolatokat emelte ki. A különféle okokból fogyatékossá vált ember bekerül az egészségügybe, ahol rehabilitációja során találkozik a szociális munkással, azzal a szakemberrel, aki elirányíthatja a szociális rehabilitáció felé. Így a látássérültet a VÁI-ban 28 éve működő VERCS-re (Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportja). Az intézet pályázati projektje célul tűzte ki, hogy az egészségügyi és a szociális rehabilitáció eddigi esetleges kapcsolódása a jövőben tudatos legyen. Ennek érdekében a VÁI felvette a kapcsolatot a régióban tevékenykedő szemészeti járóbeteg rendelőkkel, kórházakkal és klinikákkal. Így első kézből szereznek tudomást a sérültté vált emberről, akinek közvetlenül tanácsolhatják a szociális rehabilitációt.

Az igazgató asszony tájékoztatása szerint a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatán nyert pénzből sikerült a VERCS-et tovább fejleszteni, a szolgáltatásokat bővíteni. A VÁI szakosodott, és reményeik szerint belátható időn belül egy komplex rehabilitációs központ lesz. A projekt további fő célja, hogy a frissen sérültté vált ember ismét képes legyen az önálló életvitelre, melynek elengedhetetlen eszköze a foglalkozási rehabilitáció is. A 2007-ben kezdődött és az idén nyáron befejeződő projekt eredményeként kilenc látássérült személyt sikerült elhelyezni az integrált munkaerőpiacon. Elgondolkodtató, hogy 85 munkáltatóval kellett ahhoz tárgyalni, hogy az említett személyeket el tudják helyezni!

Örömmel számolt be az igazgató aszszony arról, hogy egyfajta "köztes lépésként" 30 látássérült személynek biztosítottak munkát a VÁI-ban. Az intézmény presztízsének növekedését jelzi, hogy 2000-ben elnyerték az ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítványt, amely garancia arra, hogy a jövőbeni fejlesztések is megfelelő minőségben fognak történni.

Délelőtt plenáris ülésre került sor. Ezt megelőzően egy ünnepélyes díjkiosztás színesítette a rendezvényt. A Vakok Állami Intézete és a "Fény a Sötétben" alapítvány arculatának megjelenítésére kiírt logo pályázat nyerteseit hirdették ki. Balogh Andrea és Tóth Dávid fiatal művészek vehették át a győzteseknek járó elismerést.

A plenáris ülésen hét előadás hangzott el. A hallgatóság többek között tájékoztatást kapott a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány projektjeiről, a látássérülteket érintő komplex rehabilitációról, a korai fejlesztésről, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat foglalkoztatási lehetőségeiről, a fogyatékos személyek jogainak védelméről az egészségügyi és a szociális intézményekben. Az előadók az adott területet jól ismerő neves szakemberek voltak, akik a problémák ismertetése mellett vázolták a lehetséges megoldásokat is.

A délután a szekcióülésekkel folytatódott. Szó esett az innovatív rehabilitációs szolgáltatásokról, a foglalkozási rehabilitációs programokról, a fogyatékos emberek támogatásában a szociális munka szerepéről.

Az ország minden részéből érkezett résztvevők az egyes szekciók összefoglalóit követően búcsúztak egymástól és a sikeres szakmai konferenciától.

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Jelentkezés korhatár nélkül

Számítástechnikai tanfolyamok kezdőknek és haladóknak

 

Az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány kellő számú jelentkező esetén folyamatosan indít számítástechnikai tanfolyamokat vak és gyengénlátó emberek számára korhatár nélkül.

A tanfolyamok témái a következők:

- Billentyűzet-ismeret (tízujjas gépírás), a Windows alapjai,

- Szövegszerkesztés, táblázatkezelés,

- Internet és e-mail használat,

- Népszerű alkalmazások használata. Ez utóbbi újdonság, a tanfolyam az ECDL tematika által részben lefedetlen, ám a hétköznapok során szükséges szoftverek használatát mutatja be, melyek a következők:

- CD/DVD-írás (Nero Burning)

- tömörítés (WinRAR),

- védekezés a vírusok ellen (NOD32)

- a DEX program használata,

- zene- és rádióhallgatás (WinAmp),

- csevegő- és kommunikációs programok (Skype, MSN Messenger).

Az egyes képzések időtartama 48 tanóra. A tanfolyamok az érdeklődők igényeihez igazodnak, háromféle időbeosztással indulnak:

- négyhetes tanfolyam hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt,

- négyhetes tanfolyam hétfőn, szerdán és pénteken délután,

- hathetes tanfolyam kedden és csütörtökön délelőtt.

A tanfolyamokra JAWS és MAGic-felhasználókat is várnak! A képzés helyszíne az alapítvány oktatóterme (XIV. Ida u. 7., bejárat a Hungária körút felől). A részvételi díj egységesen 6000 forint, amelyet az első tanítási héten kell befizetni az irodavezetőnek.

Jelentkezni lehet minden kedden és csütörtökön 9 és 17 óra között Molnár Ákosnál a (1) 273-3188 telefonszámon.

E-mail: helpdesk@infoalap.hu

 

 

 

Az akadálymentes élet reményével

Fogyatékosok találkozója Lakiteleken

 

A Lakiteleki Népfőiskolán minden év júniusának végén megrendezik a fogyatékosok találkozóját, amelyen a fogyatékosok családtagjai, barátai is részt vesznek.

Erre a rendezvényre idén június 28-án került sor. A Népfőiskolán több százan gyűltek össze.

A program ökumenikus istentisztelettel kezdődött, ezt követték Lezsák Sándornak, az Országgyűlés alelnökének köszöntő szavai a szabadtéri színpadon. A vendégeket köszöntötte Rajos Márta, a Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesületének elnöke is.

A korábbi évekhez hasonlóan a szabadtéri színpad környezetében tájékoztató sátrak álltak, s azokban az érdeklődők egész nap tájékoztatást kaphattak az őket érintő jogszabályokról, rehabilitációról, továbbtanulásról, szakképzésről, munkalehetőségekről, lakáshitelekről, lakások felújításáról, különböző akadálymentesítésekről, gyógyászati segédeszközökről.

Itt helyet kaptak a Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének képviselői, a mozgássérültek, valamint a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének tagjai is. Az egész napos programot kulturális műsorral színesítették, többek között a Gördülő tánccsoport, valamint egyesületünk Nosztalgia énekkara is szerepelt.

A napot tombolatárgyak kisorsolása zárta.

Kovács Jánosné és Sándor Melinda

 

 

 

Tisztelt Tagtársak!

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete új szolgáltatással szeretné megkönnyíteni az informatikai mindennapokat, ezért a Szövetség Budapesten élő tagjai számára informatikai szervízszolgáltatást indít.

A szolgáltatás keretein belül az alábbiakat tudjuk nyújtani:

- Meglévő számítógépek hardveres és szoftveres karbantartása, javítása.

- Víruskeresés, adatmentés.

- Új számítástechnikai eszközök beszerzése, telepítése (Az eszközök költségeit a tag maga fizeti).

- Telefonos szaktanácsadás.

- Távoli számítógép karbantartása.

Mindezt helyszíni kiszállással vállaljuk. A szolgáltatásért a tagoknak kedvezményesen alkalmanként 1.000 Ft-os díjat kell fizetni.

A szolgáltatást a Hermina Egyesületnél telefonon a +36(1)273-07-55, e-mailben a herminaegyesulet@freemail.hu címen vagy személyesen az irodában kell kérvényezni.

A szervízszolgáltatás elvégzése mindig időrendi sorrendben történik, de a besorolásnál a VGYHE tagjai előnyben részesülnek.

Várjuk jelentkezését!

 

 

 

Szemüveg térítésmentesen

A királyi városban tízen vehették át

 

A Székesfehérvári Első Lions Klub, a Carl Zeiss Vision Budapest és az esztergomi Helios Optika Kft. összefogásának eredményeként látássérült emberek kaptak térítésmentesen szemüveget a Regia civitasban ( királyi városban).

Az ingyenes szemvizsgálatot Kirst László optometrista szakember végezte. Az ünnepélyes átadásra július 3-án került sor Székesfehérváron, a Kirst Optika üzletben. Az eseményen a gyártók képviseletében jelen volt: Verner Róbert és Zsoldos Sebestyén; az Első Lions Klub képviseletében Marikucza Péter; az optikai üzletből: Kirst László és Kirst Lászlóné, valamint Várszegi Krisztina műhelyvezető, Füredi Zsoltné és Grimmné Polgár Ágnes technikai munkatársak. Munkájukkal nagyban hozzájárultak a szemüvegek elkészítéséhez.

A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesületének képviseletében Venczel Ferenc elnök mondott köszönetet. A megajándékozott 10 látássérült örömmel vette át a látásjavító eszközt az adományozóktól.

(G.)

 

 

 

Búcsú dr. Adamovics Jenőtől

 

Életének 94. évében június 25-én elhunyt dr. Adamovics Jenő, az Adamovics Ilona Alapítvány megálmodója.

Még tavaly, novemberben találkozhattunk az MVGYOSZ székházában Jenő bácsival, aki akkor is, miként korábban, részt vett azon az ünnepélyes eseményen, ahol az alapítvány jóvoltából öt tehetséges, zenei tanulmányokat folytató fiatal vehetett át személyenként 50 ezer forintot. Az Adamovics Ilona Alapítvány 1994-ben jött létre azzal a céllal, hogy a tehetséges, zenét kedvelő fiataloknak anyagi támogatást nyújtson. Dr. Adamovics Jenő a lánya, Ilona emlékére hozta létre az alapítványt. Ilona fájdalmasan rövid életet élt, hiszen 39 évesen távozott az élők sorából. Haláláig, mint a Magyar Televízió zenei rendezője, többször is részt vett mind az MVGYOSZ, mind a vakok iskolájának rendezvényein. Nagyra tartotta a látássérült emberek akaraterejét, kitartását és elért eredményeit az élet minden területén. Dr. Adamovics Jenőt július 14-én, a kelenföldi Szent Gellért plébániatemplomban helyezték örök nyugalomra. Emléke azonban tovább él mindazok szívében, akik ismerték és szerették, s hálával gondolnak rá mindazok is, akik az alapítvány adományaiból részesülhettek.

G. A.

 

 

 

Sok jó is van az életében

Hálás a sorsnak, hálás a feleségének

 

Mályinkán lakik Kulcsár Bálint, de a budapesti székhelyű Főkefe Kht ózdi részlegében dolgozik, ahol vakokat és gyengénlátókat foglalkoztatnak. Ott találkoztam vele. Sorstársaival CD-tasakokat készített. A munka végeztével arra kértem, beszélgessünk egy kicsit az életéről és a családjáról. Egyik társa gyorsan megjegyezte: "Benne leszel a Vakok Világa című újságban!" "Valóban?" - kérdezte. Igen - válaszoltam. "Azt szoktam olvasni. Kézről kézre jár itt a műhelyben. Többen előfizetői is annak a lapnak. Szeretem olvasni, mert sok mindenről ír" - mondja Kulcsár Bálint.

E kis bevezető után tértünk rá a megbeszélt témára. Csakhamar megtudtam, hogy interjúalanyom 1958-ban látta meg a napvilágot. Egy testvére van. Az általános iskola alsó tagozatát Mályinkán, a felsőt Dédestapolcsány-ban végezte. Majd Miskolc-Diósgyőrben szerzett technikusi oklevelet. Annak birtokában az Ózdi Kohászati Üzemek Finomhengerművében helyezkedett el. Tizenhárom évig dolgozott azon a munkahelyen. Amikor érezte, hogy kezd válságba kerülni a kohászat, a kazincbarcikai BorsodChemnél vállalt munkát.

1979-ben kötött házasságot. Leendő feleségét annak idején egy mályinkai lagziban ismerte meg. Ő ugyancsak az Ózdi Kohászati Üzemekben dolgozott. 1980-ban nekifogtak családi házat építeni. Az építkezés gyorsan haladt, mert segítettek a szülők, rokonok, barátok, szomszédok és ismerősök. 1982-ben már be is költözhettek az új házba. Ebben az évben született Csilla lányuk, a következő esztendőben pedig Linda. Ma már mindketten férjnél vannak. Csillának van egy másfél éves kisfia: Ádám.

Kulcsár Bálint hálás a sorsnak, mert élnek a szülei. Édesapja 86 éves, édesanyja 79. Korukhoz képest mindketten jó egészségnek örvendenek. Sokat tesznek-vesznek a ház körül és segítenek a családnak.

Megtudtam azt is, hogy Kulcsár Bálint 2005-ben szembetegsége miatt 67%-os rokkantsági nyugdíjas lett. Ezt követően felkereste Miskolcon a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületét és elmondta, hogy szeretne az egészségi állapotának megfelelő munkát találni. Az egyesületnél ajánlották számára azt, ahol jelenleg is dolgozik. Megfogadta az orvosa tanácsát is, hogy a saját érdekében rendszeresen járjon el a vizsgálatokra: értágításra, vitaminkúrára stb.

Nagyon hálás a feleségének, aki mindenhová elviszi autóval, ugyanis Kulcsár Bálintnak már nem lehet gépjárművezetői jogosítványa.

Beszélgetésünk végén elmondta azt is, hogy nagyon jók a munkatársai. Megértőek, rendesek a munkahelyének vezetői is. Mindez így együtt valóságos áldás az ember életében.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Felcsillant egy kicsiny remény

Másfélszáz sikertelen próbálkozás után

 

Több mint százötven munkahelyre juttatta el munkavállalási ajánlatát, kérelmét Barnóczki Gábor kazincbarcikai látássérült az utóbbi néhány évben, mégsem sikerült munkát találnia. Nemrég beszélgettem vele múltról, jelenről, jövőről.

- Kazincbarcikán születtem 1978-ban. Ketten vagyunk testvérek. Nekem hároméves koromban kezdődtek a problémák a szememmel. A diagnózis:pigmentosa retinitis. Édesapám Alberttelepen dolgozott műszerész szakmában. 2002. óta rokkantsági nyugdíjas. Édesanyám titkárnő volt régen is és most is az egy intézménynél. Az általános iskola elvégzése után a kazincbarcikai Ságvári Endre Gimnáziumban tanultam tovább. Ott érettségiztem. Aztán a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar politológus szakán végeztem 2004-ben. Egy másik szakot is végeztem, ahol történelemtanári diplomát szereztem. Ezt követően nekiláttam a munkahely-keresésnek, eredménytelenül.

- Gondolom, ezt nem volt könnyű tudomásul venni.

- Bizony nem, de mégiscsak felcsillant a számomra egy kis remény a közelmúltban. Ez év májusától a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületénél tevékenykedem kulturális szervezőként,de e mellett még besegítek Németh Anita irodavezetőnek is az adminisztrációs munkák végzésében. Ő a sorstársak ügyes-bajos dolgait egyengeti. Itt most jól érzem magam, sok emberrel találkozom, elbeszélgetünk.

-Van valamilyen hobbyja?

- Nagyon szeretem a sportot: az úszást, a futást. A szakmai dolgokkal is igyekszem lépést tartani. Elég gyakran dolgozom a számítógéppel is.

- Milyen tervei vannak?

- Lassan a házasságkötésre is gondolnom kell, de ahhoz anyagi háttér, állandó munkahely is szükségeltetik.

- Most milyen munkarendben dolgozik?

- Kazincbarcikáról járok be Miskolcra. A munkaidő hétfőtől csütörtökig 8:30-tól 15:50.ig tart, pénteki napokon pedig 8:30-tól 15 óráig. Az utazás napi másfél órát vesz igénybe.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Védekezés a "zsebesek" ellen

 

A tolvajok sok ember életét keserítették már meg. Itt a jó idő, ami a zseblopások szezonját is jelenti. A zsúfolt tömegközlekedési eszközök, a strand, a piac mind-mind közkedvelt helyei a tolvajoknak. Ha nem vigyázunk kellően, pénzünktől, igazolványunktól, kulcsunktól és egyéb más személyes tárgyainktól foszthatnak meg bennünket.

A tolvajok legtöbb esetben csoportosan "dolgoznak". Általában az egyikük eltereli a célszemély figyelmét, a másik pedig akcióba lép, vagyis "lenyúlja", a harmadik pedig átveszi a zsákmányt.

A zsebesek kedvelt trükkjei: az áldozat tudatos oldalba lökése, "segítése", cigaretta- vagy tüzet kérés.

A Rendőrség Bűnmegelőzési Szolgálatának tanácsai annak érdekében, hogy ne váljunk a zsebtolvajok áldozatává:

- Pénzt, csekket, hitelkártyát vagy iratokat csak a ruha zárt belső zsebében tartsunk, ott sem mindent egy helyen.

- Hasznos lehet az övtáska viselése, mert a tolvaj nem tud észrevétlenül odakapni.

- A kézitáska mindig legyen zárva és főleg tömegben szorítsuk a karunk alá. Érintetlenségét többször ellenőrizzük.

- Soha ne tegyünk pénztárcát vagy kézitáskát, autóstáskát bevásárlókocsiba.

- Előre aláírt csekket soha ne tartsunk magunknál.

- Legyünk gyanakvók, ha oldalba löknek, vagy látszólag véletlenül bepiszkítják ruhánkat.

- Mindig csak annyi csomagot vigyünk, amennyire képesek vagyunk odafigyelni.

Ha tetten érjük a zsebtolvajt, hangosan kérjük az emberek segítségét. Ne felejtsük, hogy a zsebtolvaj soha nincs egyedül!

(kerékgyártó)

 

 

 

Kistérségi találkozó Dévaványán

A program a bográcsban főtt ebéddel zárult

 

A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének Szeghalom és Dévaványa Kistérségi Csoportja június 26-án találkozót tartott az Egyesület hat kistérségi csoportjába tömörülő látássérült személyek részére. A rendezvényen öt kistérségi csoport mintegy ötven tagja vett részt. A Dévaványa központjába érkezett vendégek nagy meglepetésére a város önkormányzatának kisbusza mellett egy sétakocsikázásra alkalmas lovaskocsi is fogadta a vendégeket. A vállalkozóbbak közül tizenketten ezzel a járművel tették meg a végleges úti célhoz az utolsó kilométereket. Ez az úti cél a Körös-Maros Nemzeti Park Réhelyi Látogatóközpontja volt.

A Körös-Maros Nemzeti Park a romániai hegységek lábától a Tiszáig húzódó, egyedi arculatú táj megmaradt értékeit őrzi. Ezek jó része ma is vízhez kötődik: ilyen a Körösök és a Maros folyó vízrendszere és holtágai, az ártéri erdők, a Sárrét mocsarai és a hozzájuk tartozó szikes gyepek is. A nemzeti park egyik bemutatóhelye a Réhelyi Látogatóközpont (Dévaványa és Ecsegfalva között), ahol a Nagy-Sárrét természeti értékeit és a túzokvédelmi munkákat bemutató kiállítás, természetfotó-kiállítás látható, és szakmai előadásokat is tartanak.

A Körös-Maros Nemzeti Park Dévaványai-Ecsegi-puszták területi egysége több típusú élőhelyet őriz. A Hortobágy-Berettyó folyó védett, szabályozatlan 20 kilométeres szakasza fontos madár élőhely. A víztér felszínén az európai vöröskönyves sulyom található tömegesen, melynek termését ínséges időkben megőrölve lisztként, újabban gasztronómiai különlegességek alapanyagaként hasznosítják.

Belépőjegy ellenében (felnőtt 400 Ft/fő, diák, nyugdíjas 300 Ft/fő) szabadon látogatható: a természeti értékeket bemutató kiállítás, a túzok és őshonos állatok bemutató helyszíne, a természetismereti tanösvény. A védett területen kijelölt kerékpártúra útvonalak bejárásához az igazgatóság központjában kerékpárok bérelhetők.

Az oktató- és szállásépületben 48 fő részére szállás vehető igénybe. Szakmai továbbképzések, előadások, tréningek megtartására nyújt lehetőséget az épületben található két 50 fős előadóterem és a két 25 fős oktatóterem.

A találkozó programja 9 órakor kezdődött. A látogatóközpontból kiindulva végighaladtunk a tanösvényen, mely bemutatja a terület jellemző növény- és állatvilágát.

A tanösvény hossza 1,5 km, mely 1 óra alatt bejárható, 8 állomáshelyén bemutatják a Dévaványai-Ecsegi Puszták jellegzetes élőhelyét, fontosabb növény- és állatfajait. Az állomáshelyek: Elmocsarasodott csatorna, mesterséges tó, szikes puszta, túzok élőhelye, szántóföldi kultúrák, emberi hatásra betelepült fajok, pettyegetett őszirózsa és sziki kocsord élőhelye, időszakos pusztai vízállás.

A résztvevők egy része ezt az utat a sétakocsival, a többiek gyalogosan tették meg.

Ezt követően megtekintettük a Réhelyi Látogatóközpont múzeumi épületében található állandó kiállítást, mely bemutatja a terület egyedülálló értékét: az európai túzokot, valamint a tájegység élővilágát és történetét. Külső bemutatóhelyein túzok, magyar szürke marha, bivaly, rackajuh, mangalica sertés és különböző baromfifajták figyelhetők meg. A tárlatvezetés során többek között megtudtuk, hogy a magyarországi túzokpopuláció védelme érdekében 1975-ben hozták létre a dévaványai túzokrezervátumot. A túzok megtartása érdekében főként szabadtéri állományvédelemre összpontosul a nemzeti park túzokvédelmi munkája. A Körös-Maros Nemzeti Park területén a magyarországi populáció egyharmada él. A túzokvédelmi állomásra az ország összes túzoklakta vidékéről kerülnek be túzoktojások a veszélyeztetett fészekaljakból. A túzokvédelmi mintaterület ragadozómentes és változatos élőhelyet biztosít a vad túzokpopuláció számára, illetve itt zajlik a felnevelt túzokcsibék visszavadítása.

A résztvevőkből összeállított 5 fős csapatok összemérték tudásukat a délelőtti program során szerzett ismeretekből. A program a bográcsban főtt ebéddel zárult.

A rendezvény nagyon jó hangulatú volt ezen a verőfényes napon. Mindenki új ismeretekkel és rengeteg élménnyel tért haza.

Nagy Zsuzsanna

 

 

 

Braille-kottaátírás távmunkában

A zenei analfabetizmus felszámolásáért

 

Új sorozatot indítunk lapunkban. A jövőben folyamatosan bemutatjuk az MVGYOSZ Országos Hivatalának szolgáltatásait. Tesszük ezt azért is, hogy olvasóink időben értesüljenek minden újdonságról, a számukra szükséges tudnivalókról.

Ezúttal Németh Tamásné Berta Edinát, Magyarország egyetlen síkírású zeneműveket Braille-ra fordító kottaátíróját kérdeztük tevékenységéről, arról a különleges munkáról, amit a Szövetség tagságának javára végez. Vagyis a távmunkában történő Braille-kottaátírásról.

- Mi ennek a szolgáltatásnak a lényege?

- A zene tanulása minden ember életét megszépíti. Ha nem profi szinten zenél valaki, akkor is értékes, örömszerző időtöltés a zenélés. Emellett fejleszti az esztétikai érzéket, formálja az ízlést és jótékony hatással van az általános tanulási folyamatokra is. Vakok számára ez az esélyegyenlőség egyik útja is lehet. A zenész számára nélkülözhetetlen munkaeszköz a kotta. A látó muzsikusnak a kotta beszerzése semmi problémát nem jelent, a vakok számára azonban speciális, pontírású kotta szükséges. Mivel a zenetanulók és -tanárok nélkülözhetetlen munkaeszköze a kotta, látássérültek esetében ennek a pontírású változata, s mivel a zeneirodalom a kor igényei szerint változik, ezért érzem hivatásomnak a felmerülő kérések teljesítését. Az integrált oktatásban részt vevő vak gyerekeknél a szakszerűtlen, hallás után tanulgatás kényszermegoldás, amíg a tanár erre hajlandó, mert a Braille-kotta létezéséről a látók szinte egyáltalán nem tudnak. Ennek oka, hogy 2007. szeptemberéig nem létezett Magyarországon hivatalosan Braille kottaátírás. A vak zenetanárok diktálás vagy már meglévő pontírású kiadványok keserves másolása útján jutottak kottához. Külföldi könyvtárakból kölcsönözhető vagy megrendelhető ugyan Braille-kotta, de ennek beszerzése hoszszú hetekig, hónapokig tarthat és igen drága. A speciálisan a hazai szolfézs- és zenetanuláshoz szükséges kottákat pedig külföldön nem is lehet megtalálni. Így az integráltan tanuló látássérült muzsikusjelöltek nagy része szinte zenei analfabétaként él, továbbtanulása a zenei pályán a kotta ismerete és használata nélkül csaknem lehetetlen. Előfordul, hogy a szolfézsoktatást a kotta hiánya miatt megtagadja a tanár.

- Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel a Braille-kottaátírást?

- A MVGYOSZ tagjai számára 2007. szeptemberétől lehetőség van sík kották Braille-változatának megrendelésére. A kívánt zeneművet egy Braille-kotta írására kifejlesztett programmal, a Braille Music Editorral (BME) számítógépen digitalizálom. Készítek belőle nyomtatható és elektronikus változatot is. Az elkészült kottát elektronikus formában a BME Light programmal lehet értelmeztetni, meghallgatni, hangjegyenként felolvastatni vagy Braille-sorral feldolgozni. A BME Light program ingyenesen letölthető a www.ebrass.org honlapról, mely a JAWS programmal tökéletesen használható és magyar nyelvű oldala is van. A digitalizált kotta nyomtatására is lehetőséget nyújt a Szövetség.

- Mibe kerül ez a szolgáltatás a látássérülteknek?

- A Braille-kotta árát az átírt karakterek száma alapján lehet megállapítani, s az, hogy egy kotta hány karakter lesz, csak az anyag elkészülte után derül ki. A karakterek száma függ a darab bonyolultságától és hosszától, előre ez meg nem határozható. Egy karakter ára 10 fillér. Nyomtatott kotta esetében +5% áfa, elektronikus változatnál +20% áfa. Ez reális összeg, mely a síkírású kották beszerzési árához közelít. A látássérültek zenei tevékenységét figyelemmel kísérő alapítványok remélhetőleg támogatják majd a pontírású kották igénylőit.

- Milyen gyorsan és milyen módon kaphatják meg a megrendelt munkát?

- A megrendeléseket Szabó Edina fogadja a szabo.edina@mvgyosz.hu e-mail címen vagy a 06-1-3848440-es telefonon. A megrendelésnek tartalmaznia kell a mű szerzőjét és címét. Szabó Edina továbbítja azt nekem. Ha a kotta nehezen beszerezhető, kérem a fénymásolatának postai megküldését. A megrendelések mennyiségétől és a kért anyag terjedelmétől függően igyekszem gyorsan elkészíteni a kottát. Pár oldalas munka esetében ez néhány nap, kötet megrendelésekor azonban több hetet is igénybe vehet. A kért kottát a megrendelő gerincbe kötött, oldalszámozott, egyoldalas nyomtatású füzet formájában postai úton kapja meg a számlával együtt, míg az elektronikus változat e-mailben vagy floppyn jut el hozzá.

- Ön mióta készít Braille-kottát és mit tapasztal, mekkora az igény rá?

- Az MVGYOSZ aliglátó tagjaként 5 éve foglalkozom a Braille-kottával. Magyar nyelvű szakirodalom híján Németországból szereztem be a legújabb kottaírási szabálygyűjteményt.

Megrendelőim között kántorok, zenetanárok, művészek és kisdiákok egyaránt vannak.

A Braille-kotta használói rendszeresen kérnek tőlem anyagot, s reménykedem, amint munkám híre egyre szélesebb körben elterjed, a megrendelők tábora is növekedni fog.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Mosolyfakasztó történetet várnak

A Matolcsy Miklósné Alapítvány pályázata

 

Egyforma hétköznapjainkat vidámmá tehetik azok a mosolyra fakasztó, vicces történetek, melyek főhősei mi magunk vagyunk, és melyeken akár az adott esemény pillanatában, akár utólag jót derülünk. Ezeket a történeteket sajátos humor jellemzi, ha főhősük látássérült, és épp ebből fakad az eset egyedisége.

A Matolcsy Miklósné Alapítvány pályázatot hirdet, melynek célja, hogy megosszuk egymással azokat a vicces, mosolyra fakasztó történeteket, melyek abból fakadtak, hogy akivel megtörtént, maga is látássérült.

Pályázati feltételek:

Látássérült személyek pályázhatnak egy velük megtörtént vidám, humoros történet írott formában történő benyújtásával.

A történet humorának, vicces jellegének abból kell fakadnia, hogy akivel megtörtént, ő maga látássérült. A történet terjedelme minimum tíz mondat.

A leírt történeteket elektronikus formában, vagy postai úton lehet benyújtani.

A pályázat beadási határideje:

augusztus 29. péntek 24:00 óra.

A beérkezett pályaműveket az alapítvány kuratóriuma bírálja el szeptemberi ülésén. Az első 3 pályázat értékes tárgyjutalomban részesül.

Elérhetőség:

1091 Budapest, Kálvin tér 8.

alapitvany@matolcsyme.hu

Bővebb információ:

Németh Zsuzsa - 06 30 663-66-53

 

 

 

Kipróbálható az akadálymentesített Linux

Ötleteket, javaslatokat kérnek

 

Az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány munkatársa, Hammer Attila és az Ubuntu Közösség fejlesztésében elkészült a magyarított és akadálymentesített Ubuntu 8.4 (Hardy Heron) kiadás, mellyel az volt a fejlesztők célja, hogy mintegy alternatívaként a látássérült felhasználók is kihasználhassák a Linux operációs rendszer kínálta lehetőségeket.

A rendszer tartalmaz egy Orka nevű képernyőolvasó és -nagyító programot. A CD elindításakor azonnal beszédtámogatást kap a felhasználó a kipróbáláshoz vagy a telepítéshez. A rendszer számos akadálymentesen használható alkalmazást tartalmaz előre telepítve, mint pl. a Firefox webböngészőt, OpenOffice irodai programcsomagot, Pidgin üzenetküldő alkalmazást, Evolution levelező programot..

Fontos, hogy jelenleg a rendszer egy ingyenes beszédszintetizátort tartalmaz, melynek hangja első hallásra talán nehezebben érthető, de idővel megszokható. Hosszú távon a beszédmotor fejlesztése is várható.

Az akadálymentesített Linux letölthető a www.infoalap.hu honlapról, vagy az alapítvány irodájából (Budapest, XIV. Ida u. 7.), ügyfélszolgálati időben CD-n elvihető.

A fejlesztők szeretnék egyedi elnevezéssel ellátni a programcsomagot, ezért várják az Önök ötleteit és a használattal kapcsolatos észrevételeit, javaslatait augusztus végéig az alábbi e-mail címre: linux@infoalap.hu

 

 

 

A pályázat nyertesei

 

A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány idén is meghirdette pályázatát. A kuratórium június 19-ei ülésén bírálta el a beérkezett pályázatokat, és ítélt oda ezúttal is 10 személy részére összesen közel 2.000.000 Ft összegű támogatást.

A pályázat idei nyertesei: Bodnár Tímea: 200 E Ft, Bohorcsik Éva: 150 E Ft, Dudás Ferencné: 200 E Ft, Fehér Csilla: 200 E Ft, Huszák Gábor: 200 E Ft, Koroknai Péter: 180 E Ft, Kovács Tiborné: 200 E Ft, Olexa Tiborné: 200 E Ft, Pók Katalin: 200 E Ft, Szanyi Imréné: 200 E Ft.

Kérjük a tisztelt Olvasókat, hogy adójuk 1%-ával, vagy más módon - amennyiben arra lehetőségük van - támogassák alapítványunkat, hogy mi is hathatósabb segítséget nyújthassunk az arra rászorulók részére.

Gulyásné Dr. Bölkény Ágota,

a kuratórium elnöke

 

 

 

Verseny a versmondásban

Nagykállói Aranyhíd Nyár, 2008

 

A Nyírségi Látássérültek Egyesületének Aranyhíd klubja július 11-től tartotta meg III. országos rendezvényét Nagykállóban. E kulturális és sporttalálkozóra számos megyéből és a fővárosból érkeztek tagtársaink és kísérőik.

Duka Gitta, az Aranyhíd klub vezetője, köszöntötte a megjelenteket a helyi Korányi Frigyes Gimnázium kollégiumában. Ezután Géresi Miklós, a Labrador Bt. munkatársa tartott rövid tájékoztatót az általuk forgalmazott vakügyi segédeszközökről, amelyek között voltak beszélő vérnyomásmérő, színfelismerő, óra, mérőszalag, különböző nagyítók, olvasógép, stb.

Ezután a helyi Kállai-kettős néptáncegyüttes mutatott be részleteket a világhírű Kállai-kettős táncjátékból.

A Váci Mihály versmondó verseny bevezetéseként Jakab Sándorné Évike, a nyírségi egyesület elnöke Váci Mihály egyik versének elmondásával köszöntötte a jelenlévőket. A zsűri tagjai voltak: Ratkó Józsefné (Ratkó József költő özvegye), Trizner Ágnes drámapedagógus és e sorok írója.

A versmondó versenyre jelentkezett 12 személy közül hat érkezett meg. Az első fordulóban Váci Mihály, a másodikban egy általuk választott költő versét mondták el.

A verseny végeredménye: 1. Bereczkné Bihari Erzsébet (Budapest), 2. Szakáll Zsombor (Debrecen), 3. Bereznainé Nagy Ilona (Budapest). Tőle csak egy ponttal maradt el Pták Istvánné nyíregyházi tagtársunk, és szépen szerepelt a két másik résztvevő: Borsodi Zsuzsa budapesti és Szuromi Sándorné debreceni tagtársunk is.

Még a versmondó verseny szünetében magyar népdalokat és nótákat énekelt a Nyírségi Látássérültek Egyesülete Szívvellátók klubjának Ambrózy dalárdája Jakab Sándorné elnök vezetésével.

A második napon a Nagykállóhoz tartozó Harangod nevű település szabadidőközpontjában vidám, játékos sportverseny volt: labdahajítás, kötélhúzás, kézisúlyzóval való kitartás. Az idei Aranyhíd Kupát Baranya megye csapata vitte el.

A játék végére elkészült a hatalmas bográcsban a finom babgulyás, amelynek szakácsa Duka Gitta sógora, Sztemkjé József volt. Este a tánchoz a zenét Horváth Gyula nyírbátori zenész szolgáltatta.

A háromnapos rendezvény támogatói voltak: Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere, Nagy László; Nagykálló Város Önkormányzata; a Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégiuma igazgatósága; a Fornetti Magyarország Kft. nyíregyházi üzletének igazgatója, Molnár Tibor; a Kutyko Sportbolt. Segítettek a rendezésben: a Nyírségi Látássérültek Egyesületének elnöke, Jakab Sándorné, irodavezetője, Mészárosné Virágh Eleonóra; a Keleti Szivárvány Alapítvány támogató szolgálatának személyi segítője, Szikszai Mónika; helyi segítők: Deák Lajos, Márton Tibor, Nagy György és többen a Baranya megyeiek közül.

Lak István

 

 

 

Ingyenes belépő látássérülteknek

Együttműködési megállapodás Veszprémben

 

Dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének elnöke, Török László, a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Kht. ügyvezető igazgatója és Leitold László, a Veszprémi Lions Klub elnöke július 14-én együttműködési megállapodást írtak alá Veszprémben.

Országosan is egyedülállónak számít az a kezdeményezés, amelynek nyomán most a háromoldalú megegyezés megszületett. A jövőben az ország bármely részéből érkező vak és gyengénlátó emberek is látogathatják az állatkertet, s a belépőjegyért sem nekik, sem egy kísérőjüknek nem kell fizetniük, mert azt a Lions klub fedezi. S a vakvezető kutyákat sem kell a kapun kívül hagyni, mert az ebek is bemehetnek a területre. A látássérült látogatók a bemutatott állatok némelyikét kézbe is vehetik, megsimogathatják őket.

Orsós Sándor pápai látássérült fiatalember például még az óriáskígyót is megérinthette, s megtapogatta a tevét és a pónilovat is.

Az együttműködési megállapodás résztvevői leszögezték, hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást szakmai tevékenységükről. A vakok Veszprém megyei egyesülete és a növény- és vadaspark szolgáltató kht. kidolgozza az Állatkert területén az info-kommunikációs akadálymentesítés lehetőségeit, valamint az Állatkertbe látogató vak és gyengénlátó csoportok részére egy interaktív csoportos állatkerti látogatás tematikáját. A kht. térítésmentes részvételt biztosít az általa szervezett rendezvényeken a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete, valamint a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége tagjainak. A Veszprémi Lions Klub továbbra is anyagi eszközökkel támogatja a vakok Veszprém megyei egyesületét, valamint elősegíti az egyesület és az MVGYOSZ tagjainak állatkerti látogatásait. Az együttműködési megállapodás három évre szól.

G. A.

 

 

 

Tisztelt Főszerkesztőnő!

 

Nagy örömömre szolgált, hogy felkérésünket elfogadta és az Ajkán megrendezett Fekete István Emlékversenyen a zsűri tagjai között üdvözölhettük!

Ezúton szeretném elismerésemet kifejezni azért, ahogyan az Önt ért alaptalan kritikákat korrekten kezelte az április 5-i küldöttközgyűlésen. Gratulálok! További eredményes munkát kívánok Önnek és munkatársainak egyaránt!

Tisztelettel:

Horváth Árpádné kistérségi körzeti vezető - Ajka

 

 

 

Önleleplező vallomások

Csirinyi, Hormay, Lukács, Szórádi

 

Nem maradt visszhangtalan az az írásom, amely a Vakok Világának júliusi számában került kedves Olvasóink elé "Vaskóné és társai megkapták az igazságot" címmel. Jónéhányan kitárták szívük ajtaját a cikk hatására és intim érzelmeiket, gondolataikat közölték velem.

Hormay Emese például a kétszáz évvel ezelőtt írt elégiák mélabús hangulatát idézi velős megállapításával, így: "...... az újságíró az értelmiség szemetje...". Majd reneszánsz öntudattal utal saját fontosságára azzal, hogy "szükség van hiénákra és dögkeselyűkre is". De hogy a két metafora közül az első vagy a második, netán mindkettő vonatkozik-e saját becses személyiségére, a tekintetben nem nyújt eligazítást.

Szórádi Bálint ünnepélyes fogadalma így szól: "...minden erőmmel azon leszek, hogy Cseri és hűen védett, és magasztalt társa minél hamarabb elhagyja az MVGYOSZ-t". Figyelni fogjuk Szórádi úr erejének kifejtését! Sajnos azonban erőlködése közben nem ismertette elképzelését a Szövetség tagságának túlnyomó többségét illetően. Vagyis, hogy mit kezd azokkal, akik a Vakok Világával elégedettek, s akik most is arra bíztatnak, hogy a bennünket ok nélkül támadó rágalmazók viselt dolgait tárjuk név szerint a nyilvánosság elé, mert a vakügynek ezek az emberek ártanak a legtöbbet.

Lukács Sándor, aki Luxinak becézi önmagát, betű szerinti pontossággal idézve, ezeket panaszolja: Van "...egy jóakaróm, aki úgy gondolkozott: Megszívatom kicsit a Luxit... Kamrás Sanyi mikor nekem ugrott a listán... csak úgy mondta a magáét tájékozatlanul." Lukács úr szavai azt sejtetik, hogy olykor a jóakaróból is megárt a sok. De fellebbenti a fátylat annak a pernek az előkészítéséről is, amelyben Földi Antallal együtt a Szövetséget igyekeztek szétzúzatni a bírósággal. A dicstelen próbálkozás eredménye az lett, hogy a Lukács úr által bíztatott Földi Antal urat pervesztesként csaknem 50 ezer forint fizetésére kötelezte a bíróság. Arra a naiv kérdésre, hogy Lukács úr nem akar-e részt vállalni a büntetési összegből, ő határozott nemmel válaszolt. Mert miként sziklaszilárd elvhűséggel írja: "...én akkor szoktam fizetni, ha benne vagyok a kereset elkészítésében is." Márpedig ezúttal az a sajnálatos fordulat következett be, hogy miként Lukács úr most kibeszéli: "...Tóni figyelmen kívül hagyta felvetésemet a táblabírósághoz írott keresettel kapcsolatban". Ezért Földi Antal úr egyszer talán még a jogtudomány-történet ítélőszéke előtt is felelni fog. Hiszen lehetséges, hogy ha nem ilyen elutasító és Lukács úr írhatja a keresetet, akkor ma már a Magyar Ügyvédi Kamara tanfolyamokon képezi országszerte az ügyvédeket "A keresetírás legkorszerűbb módszere, Luxi elméletére alapozva" címmel.

Csirinyi Tibor látomása pedig azt hiteti el önmagával, hogy ha ő a hibákat szóvá teszi, akkor én rohanok elégtételért. És, miként szó szerint írja, "Ezt persze meg is kapja (mármint én), hiszen ott nagyon sok olyan tisztelője és tanítványa van, aki hálás lehet neki (vagyis nekem)".

Ha nem tisztelném Csirinyi urat oly nagyon, miként tisztelem, azt feltételezhetném, hogy mielőtt ezeket leírta, talán elgurult a gyógyszere. Hiszen én nem rohangáltam sehova elégtételért, még az etikai tárgyalásra sem mentem el. Arra a tárgyalásra, amelynek megtartását Vaskóné Kiss Éva és azok kényszerítették ki, akik közé Csirinyi úr is tartozik és akik rágalmaikkal csúfos kudarcot szenvedtek.

Cseri Sándor

 

 

 

Olvasva nyerhet!

 

Önhöz fordulok most, kedves Olvasónk! Mivel munkámhoz a legfontosabb iránytű az olvasóközönség (Kosztolányi Dezső szavaival: " az ezerfejű Cézár") véleménye, ezért minden lapszámunk tartalmát szavazásra bocsátom.

Tehát miután Ön elolvasta lapunkat, írja le és küldje be annak a cikkünknek a címét, amely abból a lapszámból a leginkább kiérdemelte az Ön tetszését.

Azok között, akik ily módon is közreműködnek lapunk szellemiségének formálásában, humoros-szatirikus regényfüzeteket sorsolunk ki.

Garamvölgyi Annamária főszerkesztő

 

 

 

Hívja a Gyógyszervonalat!

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Távközlési és Médiainformatikai Tanszék és az Országos Gyógyszerészeti Intézet fejlesztésében elkészült a Gyógyszervonal nevű információs rendszer vezetékes telefonvonalas hozzáférése. Segítségével gyorsan lehet hozzájutni a gyógyszerekhez adott tájékoztatók szövegéhez, felolvasásos formában. A rendszer beszéddel vezérelhető, csak a gyógyszer nevét kell bemondani. Az alábbi telefonszámon érhető el: 06-1-8869490.

Íme, kis ízelítő a szolgáltatásból:

"Üdvözöljük! Ön a Gyógyszervonal szolgáltatást hívta, melynek segítségével információt kaphat a gyógyszerekhez kiadott betegtájékoztatókról. Ha ön először hívta ezt a rendszert, az alapvető működésről tájékoztatást kaphat, ha lenyomja a nullás gombot. Ha a gyorsabb felolvasást kívánja használni, nyomja meg az ötös gombot. A bejelentkező szöveget a későbbiek folyamán a csillag gombbal átugorhatja. Nyomógombos bevitelhez nyomja meg a kettős kereszt gombot, vagy hangosan, érthetően mondja be a keresett gyógyszer nevét, a sípszó után."

Visszajelzést, referenciát szívesen veszünk itt: olaszy@tmit.bme.hu Olaszy Gábor

 

 

 

Letép egy lapot a jegyzettömbből

A Kézenfogva Alapítvány segítsége a szülőknek

 

Ki ne lenne kétségbeesve, amikor kiderül, hogy sérült babája született? Hogyan tovább? - teszik fel a szülők a kérdést. Nekik próbál segítséget nyújtani a Kézenfogva Alapítvány ingyenes kiadványaival.

A szülők általában az orvostól várják a felvilágosítást, de a szakemberek nem mindig tudnak megfelelő információt adni. "Az egyetemen megtanítják, hogyan kell diagnosztizálni, operálni, tudunk gyógyszert felírni, de a fogyatékos gyermekek fejlesztésében többségünknek nincs tapasztalata" - fogalmazott Czeizel Endre.

A Kézenfogva Alapítvány szerint az érintett családokhoz nem jutnak el a megfelelő információk, ezért állította össze az ingyenes köteteket, amelyek gyermekorvosokon, védőnőkön keresztül érhetők el.

A Megszülettél, hogyan tovább? című kötet az első praktikus információkon és tanácsokon kívül lelki támaszt is szeretne nyújtani azoknak a szülőknek, akik gyermekük megszületése után szembesültek azzal, hogy a kicsi rendellenességgel, sérüléssel jött a világra. A kötetben szó esik például a különböző rendellenességekről, a szülőket segítő szervezetekről, az általános rehabilitációs és fejlesztő módszerekről és a jogvédelmet ellátó szervezetekről.

A Kezünkben a diagnózissal című könyv a közoktatáson belüli lehetőségekről ad tájékoztatást annak érdekében, hogy a sérült gyermek saját lakókörnyezetében, a képességeinek és a család lehetőségeinek megfelelően a legjobb ellátást kapja a lehető leghamarabb.

Negyedik kiadását élte meg az ÍME Információ - Megnövekedett Esélyek című információs füzet, amely kimondottan a súlyosan, halmozottan sérülteket nevelő családoknak szól. A Kézenfogva Alapítvány ezen információs kiadványában egészségügyi, szociális alapellátási információk találhatók.

A Jegyzettömb a sérült gyermekek szüleivel először kapcsolatba kerülő orvoshoz jut el, aki ha bizonytalan a betegség, a fogyatékosság megállapításában, de úgy gondolja, jobb, ha szakember látja a gyermeket, letép egy oldalt a Jegyzettömbből és átadja azt a szülőnek. A lap egyik oldalán az adott megyében működő diagnosztizálást végző gyermekkórházak, klinikák, illetve a szakértői tevékenységet, korai fejlesztést végző intézetek, a másik oldalán pedig az országos intézetek adatai szerepelnek.

Az ingyenes kiadványok a Kézenfogva Alapítványtól is kérhetők a kalmar.judit@freemail.hu e-mail címen, vagy telefonon a 217-8115-ös számon.

 

 

 

Humor

 

- Te milyen lányt szeretnél feleségül magadnak, haver?

- Egy néma lányt egy gyermeknevelő otthonból. Se duma, se anyós!

*

- Miért bukik le a legtöbb férfi?

- A nő gyenge ellenállása miatt.

*

- Szerinted milyen az ideális feleség?

- Szerintem 90, 60, 90. Vagyis: 90 éves, 60-as az IQ-ja és 90 milliója van a bankban.

*

- Jean! Taknyos a csengő?

- Nem, uram.

- Akkor már megint a házmester orrát nyomtam meg!

*

- Jean, vadászni megyünk.

- De uram, az úrnő alszik!

- Nem baj, majd lábujjhegyen lövünk.

*

- Jean, volt az ügetőn?

- Igen, uram.

- Feltette a milliót a befutóra?

- Igen, uram.

- És mi történt?

- A zsoké levette a lóról és megköszönte.

*

- Önök tavaly hol és hogyan töltötték a húsvétot?

- Kocséron engem az italbolt előtt öten fejberugdostak, az asszonyt pedig megerőszakolták.

- És a korábbi húsvétokat hogyan ünnepelték?

- Engem a kocsma előtt mindig fejberugdostak Kocséron és az asszonyt is mindig megerőszakolták.

- És idén hol töltik a húsvétot?

- Hát, az asszony Kocsérra vágyik.

*

- Szervusz, Juliska! Olyan gyönyörű vagy, ahogy itt kapálsz a téesz földjén!

- Ezt már mások is mondták!

- Adnék neked ötvenkilencezer forintot, ha lefeküdnél velem.

- Annyiért lehet róla szó. Add ide a pénzt! Gyerünk a bozótba!

- Szervusz, Juliska! Nem járt erre Jancsi mostanában?

- Jó napot, elnök úr! A Jancsi épp most ment el.

- És odaadta a munkabéredet, az ötvenkilencezer forintot, amit vele küldtem ki neked?

*

- Hogy vagy megelégedve a férjeddel, Nórikám?

- Nagyon. Mert ha Blankát, vagy Amáliát, vagy Xéniát megkefélte, mindig hazasiet hozzám.

*

- Álljon meg, vagy lövök! Éjszaka, világítás nélkül behajtunk az egyirányú utcába, szemben a forgalommal?! Kérem az iratait!

- Uhh! Őhh! Bhh!

- Ja, főkapitány úr az? Bocsánatot kérek, hogy ilyen rosszul rakták ki ezeket a hülye KRESZ-táblákat!

Cseri Sándor

 

 

 

Ez itt a kérdés meg a válasz is

 

A júniusi lapszámunkban megjelent kérdések helyes megfejtései: CXLIV 2; CXLV 1; CXLVI 1; CXLVII 1; CXLVIII 1; CXLIX 2; CL 2; CLI 1; CLII 1.

Így gondolta ezt Dohyné Demkó Izabella (Gyula) olvasónk is. Nyereményéhez szeretettel gratulálunk!

CLXI. Az egyik híres egyházreformátor nem akarta bizonytalanságban hagyni követőit a tekintetben sem, hogy milyen gyakorisággal kell házaséletet élni. Így szólt a tanácsa: "Hetente kétszer, évente száznégyszer néked is, nékem is jólesik.". Ki volt ez a prédikátor?

1. Luther Márton

2. Kálvin János

CLXII. A száz éve született, magyar származású Teller Ede atomfizikus, "a hidrogénbomba atyja", a "csillagháborús" rakétarendszer megtervezője írt-e érzelmes verseket?

1. Igen

2. Nem

CLXIII. A legkorábbi tankönyv Hammurapi királytól, Babilon uralkodójától maradt ránk. A 282 törvényének egyike így szól: "Ha egy szabad embernek valaki elveszi a szeme világát, büntetésül ki kell szúrni a szemét." Ha valaki rabszolgával teszi ugyanezt, akkor csupán bírságot kell fizetnie büntetésül. Mikor keletkezett Hammurapi törvénykönyve?

1. Kr. e. 900 körül

2. Kr. e. 1800 körül

CLXIV. Ki írta a házasságkötés előtt álló Szász Károlynak a következő sorokat: "Amire mostanság lesz nagyobb szükséged: / A farkadban álljon főfő büszkeséged!"?

1. Arany János

2. Vajda János

CLXV. Milyen ember a kókler?

1. Olyan, aki szereti a rizskochot

2. Megbízhatatlan, handabandázó

CLXVI. "Sej, Nagyabonyban csak két torony látszik, / De Majlandban harminckettő látszik..." - így szól a régi, keserves, magyar katonanóta. De hol van Majland?

1. Észak-Németországban

2. Olaszországban

CLXVII. Mi a mazdaizmus?

1. A Mazda márkájú gépkocsik körülrajongása

2. Óperzsa vallás

CLXVIII. A poeta doctus tudós költőt jelent. De kit neveztek a magyar irodalomban poeta doctusnak?

1. Babits Mihályt

2. Tóth Árpádot

CLXIX. Mit jelent az, hogy: Dum spiro spero?

1. Míg élek, remélek

2. Míg lélegzem, remélek

Beküldési határidő: október 15.

Cseri Sándor

 

 

 

Támogatás az önálló életvitel kialakításában

Cegléd és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete

 

Egyesületünket a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének átalakulása után 2005. október 3-án 23 súlyosan látássérült személy hozta létre a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete kistérségi szervezeteként. Egyesületünk taglétszáma folyamatosan emelkedik, közhasznú szervezetként működik és a Ceglédi Kistérségben lévő településeken élő látássérültek érdekképviseletét látja el, valamint életvezetési nehézségeikkel, szociális és egyéb problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését vállalja fel.

Egyesületünk tevékenységének fő területei:

1. Kommunikációs és fizikai akadálymentesítés elősegítése a kistérségben.

2. A térségben élő látássérültek felkutatása, komplex rehabilitációjuk előkészítése és megvalósításának segítése, valamint a rehabilitált személyek utógondozása.

3. A látó társadalom felkészítése a látássérültek befogadására és integrációjukra, a társadalmi érzékenység erősítése.

4. A szakképzés és a felnőttképzés reformja és sérülés specifikus adaptációja.

5. A védett és integrált foglalkoztatás bővítésének elősegítése, a munkáltatók felkészítése a fogyatékos személyek fogadására, a munkahelyi környezet akadálymentesítése.

Ügyfélszolgálati irodánk szolgáltatásai:

1. Tagfelvétellel kapcsolatos teljes körű ügyintézés és adminisztráció, illetve tájékoztatás a tagsággal járó jogokról és lehetőségekről.

2. Segítségnyújtás az önálló életvitel kialakításában.

3. Szociális tanácsadó szolgálat működtetése.

4. Hivatalos ügyek intézésében tanácsadás, nyomtatványok, beadványok kitöltésében való segítségnyújtás.

5. Pályázatok figyelése és kiajánlása a tagok részére, pályázati adatlapok beszerzése és kitöltése.

6. Segédeszköz-bemutatók szervezése, segítségnyújtás a segédeszközök beszerzésében és használatuk megtanításában.

7. Képzési és munkalehetőségekről való tájékoztatás.

8. Klubdélutánok, kulturális, szabadidős, egészségmegőrző programok szervezése.

9. Tagfelkutatás, kapcsolattartás és a tagoknak az otthonukban nyújtható különböző segítség formái.

Irodánk: Cím: 2700 Cegléd, Alkotmány utca 11.

Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között.

Tel: 06 70 773 4044

E-mail: ctle@freemail.hu

Veres Katalin

 

 

 

Köszönet az adományokért

 

A Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete és az Alapítvány a Vak Hadirokkantakért szervezete köszönetet mond mindazoknak, akik a 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át a vak hadirokkantak támogatására adták. (Egyesület: 63.725 Ft. alapítvány: 42.953 Ft.) Az összeget mikrohullámú sütő, szobabicikli, diktafon, MP3 hanghordozó és lejátszó, CD-lejátszó, villanyborotva, bevásárlókocsi vásárlására költöttük.

A jövőben is kérjük és számítunk segítő támogatásukra.

Egyesületünk adószáma: 18042546-1-41

Alapítványunk adószáma: 18061213-1-41

A VHOE nevében:

Kreisz Mihály elnök

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a Vakok Állami Intézete, és az ötlet- és házigazda Reményik László "Ezer arc, ezer talentum" című közös programjára. A hanganyag letölthető: www.remlac.extra.hu

Vendégek: dr. Topál József, etológus: A fejlett állati elme, gondolkodó lények? Dr. Tóth Pál, agykutató egyetemi adjunktus: Az emberi agy működése, fejlődésének határai.

Helyszín: VÁI (Hermina út 21.)

Időpont: szeptember 9. (kedd) 17-20 óra

 

 

 

Ön most mit lépne sötéttel?

 

Számos jelét tapasztalom annak, hogy látássérült olvasóink között vannak sakkot szerető sorstársak is. Az ő kedvükben szeretnék járni azzal, hogy egykori versenypartikban tett sorsdöntő lépés előtt felteszem a kérdést: Ön most mit lépne?

Azok között, akik az általuk vélt legjobb lépést szerkesztőségünkbe levélben vagy e-mailben beküldik, mulatságos regényfüzetet sorsolunk ki.

Íme egy játszmaállás:

VILÁGOS: Kf1, Va3, Bd1, Bh1, Fc4, Fc5, Hf3, a2, d4, f2, g2, h2.

SÖTÉT: Kg8, Vb6, Ba8, Be8, Fg4, Fg7, Hc3, a7, b7, c6, f7, g6, h7.

A most leírt játszmaállásban sötét következik lépésre. Ön szerint mi ez a lépés?

A választ szeptember 15-ig kérem szépen.

*

Ha Önök, kedves sakkot kedvelő Sorstársak, megörvendeztetnének támogatásukkal, akkor a Vakok Világa hasábjain rendeznénk egy Budapest - Vidék sakkmérkőzést is, két táblán. A soron következő lépéseket mindig az döntené el, hogy azokat hányan javasolták a budapesti, illetve vidéki résztvevők közül. A játszmavezetésnek ezt a módját ugyan lehetne kifogásolni, hiszen egy-egy lépés jó vagy gyenge minőségét nem az dönti el, hogy azt hányan ajánlják, de hát ez a hiba mindkét felet egyformán segítené, illetve sújtaná.

Tisztelettel várom tehát minden kedves Sorstárs reagálását, ha kedvet éreznek ehhez a szép és érdekes játékhoz!

Cseri Sándor

 

 

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság illetékessége

A hátrányos megkülönböztetés tilalmáról

 

Miután korábban megismertük azokat a védett tulajdonságokat, amelyek a leggyakrabban szolgálnak hátrányos megkülönböztetés alapjául, tekintsük át, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a jogsértővel szembeni fellépésre. Ezzel kapcsolatban az egyenlő bánásmód törvény először is azt rögzíti, hogy az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén nem csak e törvény alapján lehet eljárást indítani, hanem - ezzel párhuzamosan - más hatóságok, vagy a bíróság előtt is meg lehet kísérelni a jogérvényesítést. A törvény külön is kiemeli a személyiségi jogi és a munkaügyi pert, valamint a fogyasztóvédelmi, a munkaügyi és a szabálysértési eljárást, leggyakrabban ugyanis az egyenlő bánásmód sérelme esetén az Egyenlő Bánásmód Hatóság (gyakran használt rövidítéssel: EBH) eljárása mellett ezeknek a megindítására kerülhet sor.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó országos hatáskörű közigazgatási szerv, mely azonban az egyenlő bánásmód törvényben meghatározott feladatainak ellátása során nem utasítható. E rendelkezés azért fontos, mivel más közigazgatási szervek - általában - kötelesek végrehajtani az őket felügyelő szerv, illetve személy utasítását. Az EBH esetében az utasítás lehetőségének korlátozása a hatóság függetlenségét biztosítja az egyenlő bánásmód megsértése miatt indított eljárásokban.

A Hatóság legfontosabb feladata a törvény értelmében, hogy kérelem alapján, illetve egyes esetekben hivatalból vizsgálatot folytasson annak megállapítására, megsértették-e az egyenlő bánásmód követelményét, majd a vizsgálat alapján határozatot hozzon. A Hatóság hivatalból - vagyis kérelem hiányában saját elhatározásából - akkor járhat el, ha az egyenlő bánásmódot az állam, az önkormányzat, hatósági jogot gyakorló szerv, vagy a fegyveres erők, illetve a rendőrség sértik meg, és az ügyben más hatóság még nem járt el. Az EBH-nak emellett a törvény arra is lehetőséget ad, hogy a közérdekű igényérvényesítés joga alapján pert indítson a jogaikban sértett személyek és csoportok jogainak védelmében, ilyen per indítására azonban - tudomásom szerint - eleddig nem került sor. A törvény által a Hatóság számára biztosított egyéb feladatok közül gyakorlati fontossága miatt kiemelkedik a nyilvánosság, valamint a hátrányos megkülönböztetés miatt a Hatósághoz forduló ügyfelek tájékoztatásának s ez utóbbiak segítésének kötelezettsége. Az EBH emellett az egyenlő bánásmóddal összefüggő jogszabályokat is véleményezi. E munkájában a Hatóságot a témában kiemelkedő jártassággal rendelkező, a miniszterelnök által fölkért szakértőkből álló tanácsadó testület segíti. A tanácsadó testület szerepe első sorban olyan esetekben különös fontosságú, melyekben valamely fogalom értelmezése kétséges, ilyenkor a tanácsadó testület állásfoglalást adhat ki, mely iránymutatásul szolgálhat a Hatóság és más szervek számára a jogértelmezésben. Ilyen állásfoglalást adott ki nemrégiben a testület az akadálymentesítés követelményének értelmezéséről.

Mint említettem, az EBH mind kérelemre, mind pedig hivatalból eljárhat, ám az utóbbi eljárási mód alkalmazása nem gyakori. A kérelemre indított eljárásokat döntően egyéni igényérvényesítők, azaz olyan személyek indítják, akik úgy vélik, hogy az egyenlő bánásmód követelményét velük szemben megsértették. Közérdekű igényérvényesítésre, vagyis arra, hogy valamilyen védett tulajdonsággal rendelkező személyek érdekében fellépő szervezet kezdeményezzen a Hatóságnál eljárást, ez idáig tíznél kevesebb alkalommal került sor. Ahhoz képest, hogy az EBH 2005. január 1-je óta működik, s az eltelt idő alatt több mint 500 ügyet vizsgált, ez a szám igen alacsony. Látássérült emberek ügyében közérdekű igényérvényesítésre eddig nem került sor, az első ilyen ügy most van folyamatban, eredménye még nem ismert.

Fontos megjegyezni, hogy az EBH nem minden állami szervvel szemben járhat el. A Hatóság nem vizsgálhatja az Országgyűlés, a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és az adatvédelmi biztos, valamint a bíróságok és az ügyészség közhatalmi döntéseit és intézkedéseit. A Hatóság a más közigazgatási szerv által az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata során a perben beavatkozóként részt vehet. Igen lényeges, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság az említett szervek, így különösen a bíróságok esetében csupán a közhatalmi döntéseket (pl. a bírósági ítéleteket és végzéseket) nem vizsgálhatja, más döntések, vagy mulasztások esetében ezekkel a szervekkel szemben is eljárhat. Nem kizárt - például - ennek alapján, hogy a Hatóság az akadálymentesítési kötelezettségét megsértő bíróságot elmarasztalja. Ilyen példát - terveim szerint - a későbbiekben fogok ismertetni Önökkel az EBH által vizsgált fontosabb jogesetek kapcsán.

Dr. Ozvári L. Ádám

 

 

 

Kisbaba a hordozókendőben

A tudományos közvélemény álláspontja szerint

 

A mi kultúránkban a születés megrázó élmény a világra jövő kisbaba számára. Miután kiszakad az anyaméh óvó melegségéből, a kórházban - általában - anyjától elszakítva, a többi síró csöppséggel együtt helyezik el, s naponta csak néhány órára lehet a szerető szülővel. Később, miután az édesanya hazaviszi az újszülöttet, a kisbaba rendszerint külön kiságyba, gyakran külön szobába kerül, hiába követeli kétségbeesett sírással, hogy a biztonságot nyújtó szülői test szerető melegségét érezhesse egész nap. A szülők általában azt gondolják, hogy a csecsemő sírása természetes jelenség, valamint, hogy a kisbabát ilyenkor nem szabad fölvenni, vigasztalni, mivel ezáltal elkényeztetik. E nevelési módszer helyességét hosszú ideig a tudományos közvélemény is támogatta, ám mára pszichológiai kutatások bizonyították, hogy a kisbabák igényeinek figyelmen kívül hagyása olyan deprivációkhoz vezet, melyek a későbbi személyiségfejlődésre is igen károsan hathatnak. Alátámasztja ezt az a tapasztalat is, hogy azoknál a természeti népeknél, melyeknél a kisbabák folyamatosan anyjukkal lehetnek, mivel napközben az anya testén hordozza a gyermeket, éjjel pedig együtt alszik vele, szinte ismeretlen a depresszió és számos más lelki eredetű betegség, annak ellenére, hogy e népek a civilizáció által biztosított kényelmet csaknem teljesen nélkülözik.

A kedves olvasó persze joggal kérdezheti, hogyan lehet a modern társadalomban kielégíteni a kisbaba érintés, testkontaktus iránti igényét. Kézenfekvő megoldásként kínálkozik az együttalvás a csecsemővel, melyről a korábbi lapszámokban már szót ejtettem. A másik kiváló lehetőség a gyermek hordozása. Amíg a magzat anyja méhében fejlődik, folyamatosan érzi az anya mozgását, testének melegét. Rázkódik, ringatózik az anya lépteinek ütemére. Ehhez képest a születést követően a kiságy, de még a simán gördülő babakocsi is meglehetősen sivár és ingerszegény környezet. Ha ezzel szemben hordozzuk a babánkat, akkor a születés után is átélheti a szülő testével való együttmozgás élményét, érezheti az anya testének melegét, illatát. A gyermek ilyen módon nem hírtelen szakad el az anyai testtől, hanem fokozatosan önállósodhat.

Hogyan hordozzuk gyermekünket? Szerencsére az utóbbi években egyre többféle babahordozó eszköz jelent meg az üzletek kínálatában. Ezek közül legismertebb az ún. kenguru. Amint a neve is mutatja, ez egy erszényre emlékeztető hordozó eszköz, melyet pántok segítségével tudunk magunkra rögzíteni. A kenguruban általában elől lehet hordozni a kisbabát. E hordozónak az a hátránya, hogy a baba gerincét nem tartja megfelelően, így hosszú távon nem egészséges ebben hordani a kisbabát. Problémát jelent az is, hogy a kenguruban elől hordozni egy tíz kg-nál nagyobb súlyú gyereket már igen fárasztó, és a szülő gerincének is nagy megterhelést jelent.

Szintén sokan ismerik a csővázas háti hordozókat. Ezek bizonyos mértékig egy túrahátizsákra emlékeztetnek, melyet a csőváz merevít. Ezekben a hordozókban azonban csak már ülni tudó babákat lehet hordozni, mivel csak ülő pózban helyezkedhet el bennük a kisgyerek. Az ilyen hordozókban tehát éppen azok a pici babák nem hordozhatóak, akiknek erre a legnagyobb igényük volna. Emellett ezek az eszközök a beléjük épített csőváz miatt viszonylag jelentős önsúllyal rendelkeznek, továbbá a gyermek viszonylag messze kilóg az őt hordozó szülő hátától. Ez azért jelent problémát, mivel ilyen módon hosszú az erőkar, ami megnehezíti a hordozást. Egy nagyobb növésű baba cipelése egy ilyen eszközzel legfeljebb egy jó erőben lévő apukának jelenthet megoldást.

Ha kisbabánkat testünkhöz a lehető legközelebb akarjuk hordozni, ha a lehető legkényelmesebb helyet szeretnénk számára biztosítani, akkor az ideális megoldást egy hordozókendő beszerzése jelenti. Noha ez a hordozási mód nálunk még kevéssé ismert, az érdeklődők több cég különböző árfekvésű termékeiből is választhatnak. A kendők ára 5000 Ft-tól 20 000 Ft-ig terjed.

A hordozókendő egy - általában - téglalap alakú, lepedőre emlékeztető, hosszú textília, melynek szélessége 70-75 cm, hosszúsága pedig akár az 5 m-t is elérheti! Azért van szükség ilyen hosszú anyagra, mert a kendő megkötése során azt többször is körbe kell tekerni magunk körül. A hordozókendőben gyermekünket már újszülött korától hordozhatjuk, és - mivel számos kötési technika létezik - akár előre, akár a hátunkra, de akár a csípőnkre is fölvehetjük a kendőben a kisbabánkat. Számomra a háton hordozás bizonyult a legmegfelelőbbnek. Látássérültek esetében ez a hordozási mód azért is ajánlható, mert a gyermek a látássérült szülő hátán biztonságban van akkor is, ha a szülő véletlenül nekimegy valamilyen akadálynak. A hordozókendő emellett lehetővé teszi, hogy a szülőnek mindkét keze szabadon maradjon, így akár egy fehérbotot és egy táskát vagy szatyrot is magunkkal vihetünk a gyermek mellett. Ha valaki látássérült kisgyermeket nevel, szintén nagyon hasznos a hordozás. Kutatások igazolták ugyanis, hogy a kendőben hordozott látássérült kisgyermekek később jóval ritkábban lesznek kényszermozgásosak, mint nem hordozott társaik.

Tény, hogy a hordozókendő megkötési technikáit meg kell tanulni, de higgyék el, nem ördöngösség, egy-két óra gyakorlás után akár a háti hordozás is könnyűszerrel elsajátítható.

Ha valakinek ez az írásom felkeltette érdeklődését a hordozókendők iránt, szívesen adok tanácsot a megfelelő kendő kiválasztásához, és a kötési módok megtanítását is vállalom. A következő részben tovább ismerkedhetnek a kisbaba hordozásának csodájával.

Dr. O. Lukács Réka

 

 

 

Kis értékű segédeszköz-pályázatot írnak ki

Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete

 

A pályázat célja:

Az egyesület rászoruló tagjainak vakügyi segédeszközökhöz való juttatása.

A pályázatban szerepelhető segédeszközök:

Minden klasszikusan "vakos" eszköz támogatható, mint pl. a fehérbot, Braille-írással kapcsolatos eszközök, valamint ide tartoznak mindazon beszélő, Braille-, illetve nagy kijelzős segédeszközök, amik a Vakok Szövetsége segédeszközboltjában is kaphatóak (pl. órák, beszélő vérnyomásmérő, stb.) Támogatható segédeszköz a szemüveg, CD-lejátszó, diktafon, informatika területéről a fejhallgató, vagy a hangfal, melyek a számítógépet a látássérült emberek számára használhatóvá teszik.

Pályázati feltételek:

1. A pályázaton részt vehetnek az egyesületnek érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkező tagjai. Előnyben részesülnek azon tagjaink, akik 2007-ben nem részesültek segédeszköz támogatásban.

2. Egy pályázó csak egy eszközre nyújthat be pályázatot.

3. Pályázat csak az egyesület által kiadott pályázati űrlapon nyújtható be, amely beszerezhető az egyesület irodájában vagy letölthető honlapunkról is. (www.herminaegyesulet.hu)

4. Krónikus betegséghez kötődő eszközre szóló pályázat benyújtásakor (pl. magas vérnyomás, diabetes) szükséges a kezelőorvos által kiadott igazolást mellékelni a pályázati űrlaphoz.

5. A pályázathoz kötelező melléklet a pályázó és a vele közös háztartásban élők jövedelem- igazolása; amennyiben a családban tanuló gyermek van, akkor az iskolalátogatási igazolás is szükséges.

6. Csak hiánytalanul kitöltött adatlapon benyújtott pályázat vehető figyelembe, hiánypótlásra nincs lehetőség.

7. Beadási határidő: augusztus 8., péntek 12 óra

8. A pályázatok elbírálásának határideje: a beadási határidő utáni 15 napon belül. A nyerteseket ezután levélben értesítjük.

9. A pályázatokat félfogadási időben, az egyesület irodájában személyesen, vagy ajánlott küldeményként postai úton lehet benyújtani a megadott határidőig.

(A legkésőbb augusztus 8-án éjfélig postára adott pályázatokat határidőben benyújtottnak tekintjük.)

10. Beadási határidő után benyújtott pályázat nem vehető figyelembe.

11. A pályázaton elnyert eszközöket a pályázók szerzik be és a saját nevükre szóló Áfa-s számla ellenében fizeti ki a megítélt összeget az egyesület a nyerteseknek.

12. Az egyesület csak az elbírálás napja után vásárolt segédeszköz Áfa-s számláját fogadja el kifizetéskor.

13. A támogatás mértéke a kért segédeszköz értékének a fele, de legfeljebb 14.000 Ft.

14. A pályázat kiírója az elnyert eszköz meglétét annak megvételétől számított 1 éven belül bármikor ellenőrizheti.

 

 

 

A VGYHE felhívása

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete pályázatot ír ki a felsőfokú oktatásban részt vevő tagjai részére.

A pályázat benyújtásához szükséges:

- egyéni kérelem

- iskolalátogatási igazolás

- 2008. I. félévi bizonyítvány másolata

A támogatás mértéke 15000 Ft

Beadási határidő: augusztus 8., péntek 12 óra

A pályázatokat félfogadási időben, az egyesület irodájában személyesen, vagy ajánlott küldeményként postai úton lehet benyújtani a megadott határidőig. (A legkésőbb augusztus 8-án éjfélig postára adott pályázatokat határidőben benyújtottnak tekintjük.)

Beadási határidő után benyújtott pályázat nem vehető figyelembe.

A pályázatok elbírálásának határideje a beadási határidő utáni 15 napon belül. A nyerteseket ezután levélben értesítjük.

A VGYHE Elnöksége

 

 

 

Apróhirdetések

 

180 cm magas, 60 éves, diplomás kertészmérnök vagyok, rendezett anyagiakkal, lakással. Keresem korban hozzám illő, házias, független, lehetőleg Szabolcs-Szatmár vagy Hajdú-Bihar megyéből azt a látássérült, viszonylag jól látó hölgyet, aki otthonomba hozzám költözne. Kölcsönös szimpátia esetén tartós kapcsolatra. Jelige: "Szeretetre, megértésre vágyom". Cím a szerkesztőségben.

*

Szia! Én egy jó humorú, alapvetően kedves és jókedvű, őszinte és odaadó, valamint becsületes (soroljam még?) 30 éves pesti vak srác vagyok. Jelenleg programozóként dolgozom egy budai informatikai cégnél. Kereslek társamul egy komoly, mély kapcsolatra, amelynek alapja a kölcsönös rokonszenv, tisztelet, megbecsülés és elfogadás.

Skype user név: kolldani, e-mail: kollanyi@hdsnet.hu, tel:06(30)928-9787

 

 

 

CD-nyeremény

 

Ki volt az a Kossuth-díjas magyar zeneszerző, aki 2000-ben halt meg 95 éves korában?

Kompozíciói között vannak versenyművek, oratóriumok, zenekari és zongoradarabok. Színpadi művei: A bűvös szekrény (opera), Furfangos diákok (táncjáték), Csínom Palkó (daljáték).

Beküldési határidő: október 15.

Júniusi lapszámunk kérdésére a helyes válasz: Karl Zeller.

Így gondolta ezt és egy CD-t nyert Révész Krisztina (Budapest). Szeretettel gratulálunk!

 

doboz alja
oldal alja