ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Vakok Világa 2008. december


 

Vakok Világa

LXIX. évf. 12. szám

2008. december

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének folyóirata

Felelős kiadó: Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke

Főszerkesztő: Garamvölgyi Annamária

Tervezőszerkesztő: Fehér István

A szerkesztőség és a kiadóhivatal címe: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Telefon: 384-8440

E-mail: vv@mvgyosz.hu

ISSN 0209-6765

Az újság előfizethető az MVGYOSZ tagegyesületeinél!

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kívánunk minden kedves tagtársunknak és olvasónknak!

Az MVGYOSZ Országos Elnöksége, Országos Hivatala és a Vakok Világa szerkesztősége

 

Erőfeszítések a pénzelvonással szemben

Szerkesztőségünk postájából

Aranygyűrű az elnöknőnek

Fogyatékkal élők a Parlamentben

Most már családalapításra is gondolhat

A névadó: dr. Bánó Miklós

Magyar-román együttműködés

Átélhetik a zene varázsát

Vendégszereplés Bácsalmáson

Párizstól New Yorkig bio-etanollal

Megemlékezés és könyvbemutató

Ünnepség Szekszárdon

Az alapítvány megköszöni!

A Vas megyei egyesület életéből

Köszönet az 1%-ért

Tapintással is pótolják a látást

Figyelmesség a múzeumban

Láss a kezeddel!

Elhunyt Cserna Sándor

Információtöbblet a vakoknak

"Csöndes, sötét világom"

Jótékonysági bál Tatabányán

Szellemi vetélkedő Békéscsabán

Hírek Tolna megyéből

Adományokat kérünk!

Ki tud többet Budapestről?

Karácsonyi ünnepség

Esélyórák az iskolákban

Szilveszter Balatonbogláron

Szakmai tanulmányutat tettünk

Ajándék vak gyermekeknek

Sikert sikerre halmoz a vak kisfiú

Rehabilitációs szakmai nap

Séta a nyíregyházi múzeumfaluban

Műemlékeket látogattunk sorra

Ittunk a kegyhely forrásvizéből

Az őszi táj szépségét csodáltuk

Testközelben az állatok

Ön most mit lépne világossal?

Meghívó

Humor

Ez itt a kérdés meg a válasz is

Négyen igennel szavaztak

Szándékosság vagy képességhiány?

Figyelem! Zárva tartás!

Tájékoztató a BeszT programról

Várja a Látássérültek informatikai klubja!

Tisztelt irodalomkedvelő tagtársaink!

CD-nyeremény

Akar-e Ön kölcsönözni?

Impresszum

 

 

 

Erőfeszítések a pénzelvonással szemben

Rendkívüli ülést tartott az MVGYOSZ Országos Elnöksége

 

A világot megrázó pénzügyi válság elérte a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségét is. A jövő évi állami költségvetési törvénytervezetben ugyanis az ideihez képest 17,7 millió forinttal kevesebb pénzt szándékoznak adni az MVGYOSZ-nek. Vagyis az eddigi 207 millió helyett a Szövetség csak 189,3 millió forintot kapna 2009-ben.

Ez a helyzet arra késztette az MVGYOSZ elnökét, hogy október 30-ra rendkívüli elnökségi ülést hívjon össze a Szövetség székházában. Az értekezleten dr. Szőke László országos elnökön kívül jelen voltak: Szabó Tiborné, dr. Tóka László, dr. Orliczki János és dr. Földi János elnökségi tagok, dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője, dr. Hódosi László és Páll András, a Felügyelő Bizottság tagjai, Kroll Zsuzsanna érdekvédelmi vezető, Szőllősi Szilvia információs referens és Simon Enikő, az Országos Hivatal munkatársa, aki a jegyzőkönyvet is vezette.

Dr. Szőke László elnök bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a pénzügyi válság és annak hatásai nem kímélik a fogyatékosügyet sem. Hiszen nemcsak a vakok szövetségétől vontak el pénzt, hanem más fogyatékos szervezetektől is. A rendkívüli elnökségi ülésre tehát a közös gondolkodás érdekében került sor. A Szövetség elnöke azonnal reagált a kedvezőtlen költségvetési módosításra és levelet intézett a Parlament Ifjúsági, Szociális és Családügyi; továbbá a Költségvetési, Pénzügyi és Számvevőszéki Bizottságához, valamint az országgyűlési képviselőkhöz.

Mint ismeretes, a Szövetség állami költségvetési támogatása 2002 óta nem emelkedett, ugyanakkor a kiadások jelentősen megnövekedtek. A jövő évi elvonás pedig jelentősen megnehezíti, bizonyos tekintetben ellehetetleníti a Szövetség működését.

"Az elvonás folytán ugyanis kénytelenek leszünk szolgáltatásaink szűkítésére: lényegesen kevesebb vakvezető kutyát tudunk például a jövőben kiképezni és átadni a látássérültek számára, kénytelenek leszünk továbbá jelentősen csökkenteni hangos és Braille-írású kiadványainkat, valamint emiatt az országban egyedülálló Braille- és hangos könyvtárunk működése is veszélybe kerül. Ezen túlmenően, rákényszerülünk tagegyesületeink működési támogatásának csökkentésére, és sajnálatos módon az elvonás látássérült munkavállalók alkalmazásának megszüntetését is okozni fogja.

Természetesen Szövetségünk nem csupán az állami költségvetésből nyújtott támogatásra számít, maga is igyekszik mindent megtenni hatékony működése érdekében. A tervezett elvonás azonban oly mértékben korlátozná a Szövetség tevékenységét, amely már a szervezet működését veszélyezteti. A Szövetség és tagegyesületei a jelentős elvonást ugyanis már nem képesek kigazdálkodni és nincs esély arra, hogy a 17,7 millió forintot más forrásból pótolni tudnánk." - írta dr. Szőke László a döntéshozókhoz intézett levelében.

Az Országos Elnökség úgy foglalt állást, hogy az említetteken kívül megkeresi a parlamenti pártok frakcióvezetőit is. Egyben megkérte a tagegyesületek vezetőit, hogy a velük személyes kapcsolatban álló országgyűlési képviselők figyelmét is hívják fel erre az elvonásra és kérjék segítségüket a Szövetség működéséhez szükséges állami költségvetési támogatás biztosítása érdekében.

Mit tehet a Szövetség, ha mégis az előirányzott költségvetési támogatás lépne érvénybe? Dr. Micserics József hivatalvezető szerint számolni kell azzal, hogy bármilyen "karcsúsítást" szeretnének végrehajtani a meglévő szolgáltatások tekintetében, az ellenérzést vált ki az emberekből. Három terület is szóba került, ahol átszervezéssel lehetne spórolni, ezek: a vakvezető kutyakiképző-iskola, a portaszolgálat és a stúdió. Úgy is lehetne még takarékoskodni, ha például még az idén megveszik a Braille-papírt a nyomdának, s bevásárolnak előre a segédeszközökből is.

Ahol viszont növelni kellene a létszámot, az a Braille-tevékenység. Több nyugdíj előtt álló kolléga is dolgozik ott, szükség lenne új munkatársakra, akiket viszont még be is kéne tanítani, s ez akár éveket is igénybe vehet.

Mindenesetre az Elnökség úgy döntött, hogy a megszorítások következményeként a hivatalban elkerülhetetlen átszervezéseket úgy kell végrehajtani, hogy a szolgáltatások színvonala ne csökkenjen.

Az Országos Elnökség úgy határozott, hogy a Rothbart-hagyatékból rendelkezésre álló 20 millió forintot a Szövetség működési célokra nem használja fel. A testület leszögezte, hogy a költségvetési megszorítások nemcsak az Országos Szövetség gazdálkodását, hanem a tagegyesületeknek nyújtandó költségvetési támogatást is érintik. Eszerint 2009-ben a Szövetség 60, a tagegyesületek 40 százalékkal kevesebb pénzhez jutnának.

Ha jövőre a működésre sem lesz elég pénz, kevesebbet fordíthatnak az infrastruktúra javítására is. Ezért az Elnökség az intervenciós alapban lévő 2 millió forintot 2009-ben 1 millió forintra redukálja, amely az egyesületeknél felmerülő rendkívüli felújítási költségek fedezésére használható fel. Amennyiben ilyen igény nem érkezne, a Szövetség ezt az 1 millió forintot is a működési céljaira használhatná fel.

Módosította az Elnökség a 46/2008. IX. 6. számú határozatát is ezen az ülésen. Ennek értelmében a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete számára az intervenciós alapból a korábban megítélt 35 ezer forintot 90 ezerre emeli fel. Azzal, hogy az egyesület által vállalt önrész 66276 forint. Ez a határozat a korábban elfogadott egyéb rendelkezéseket nem érinti. A módosításra azért volt szükség, mert a szabolcsi egyesület eredetileg is 90 ezer forintot kért. Vagyis nem utólagos reklamációról volt szó, hanem az eredeti kérés figyelembevételéről.

Az egyebekben dr. Szőke László elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Magyar Távirati Irodában megtartott országos sajtótájékoztató, a Szövetség fennállásának 90. és a Vakok Világa megjelenésének 70. évfordulója, valamint a fehérbot nemzetközi napja alkalmából megrendezett parlamenti ünnepség sajtóvisszhangja minden eddiginél nagyobb és szélesebb körű volt. Az országos nyomtatott sajtótermékeken kívül az elektronikus tömegkommunikációs eszközök is beszámoltak az eseményekről.

Dr. Földi János ezúttal sem tudta megállni, hogy ne foglalkozzon a Vakok Világa folyóirattal. E sorok írójától arra kért választ, miért nem jelent meg az a hír az újságban, hogy ő lemondott a természetes személy tagok képviseletéről és helyére Takács Pétert választották meg.

Dr. Földi János kérdésére felelnem kellett, az MVGYOSZ elnöke tehát szót adott. Szó szerint a következőt válaszoltam:

"Mióta 2007. januárjában Takács Péter nyilvánosságra hozta, hogy (idézem): "dr. Szőke nem az MVGYOSZ elnöke, a vagyonátadás áttekinthetetlen", azóta egyetlen szavát sem hiszem el. Bírósági papírjai is bizonyítják, hogy nem mindig képes igazat mondani. Ezért az ő bejelentését, ha azt hivatalos ügyirat, például hitelesített jegyzőkönyv, nem támasztja alá, nem tudom autentikusnak elfogadni. Minthogy azonban megválasztásáról a jegyzőkönyvet az elmúlt napokban megkaptam, most már semmi akadálya sincs annak, hogy megválasztásának a híre decemberi lapszámunkban megjelenjen."

Válaszadásomban néhány szóig jutottam, amikor az addig a sarokban ücsörgő Takács Péter kirontott a terem közepére és minősíthetetlen hangnemben üvöltözve kísérletet tett arra, hogy belém fojtsa a szót. Az elnökség tagjai dr. Hódosi László FB-tag példáját követve közös erővel próbálták kulturált magatartásra késztetni. Az együttes csitítás végül elérte célját.

Mivel Takács Péter azt harsogta, hogy ő olyat soha nem írt, hogy "dr. Szőke már nem az MVGYOSZ elnöke", kénytelen vagyok egykori mondatait ideidézni, azzal a környezettel együtt, ahogyan azok megjelentek. Hogy olvasóink is el tudják dönteni, ki mond igazat.

"Message: 3

Date: Tue, 16 Jan 2007 14:03:57

+0100

From: Hoffmann Ágnes

 

Subject: [Vak-lista] hírajánló

To:

Message-ID:

<004b01c7396e$c9656640$9302a8c

0@ACERAGI>

Content-Type: text/plain;

charset="iso-8859-2"

Dr. Szőke nem az MVGYOSZ elnöke, a vagyonátadás áttekinthetetlen: a Földi Antal kontra MVGYOSZ per ítélete az interneten. www.hobbyradio.hu

T. Péter"

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Szerkesztőségünk postájából

 

Miniszterelnöki Titkárság vezetője

Garamvölgyi Annamária Főszerkesztő Asszony részére

Vakok Világa

 

Tisztelt Főszerkesztő Asszony!

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úrnak elektronikus formában megküldött Vakok Világa című folyóirat októberi számát megkaptuk.

A figyelmességet köszönöm.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hivatalos lapja főszerkesztőjeként végzet felelősségteljes és áldozatos munkájához sok sikert kívánok.

Budapest, 2008. október 22.

Üdvözlettel:

Mihali Erzsébet

*

Tisztelt Főszerkesztőnő és Munkatársai!

Nagyon színvonalasnak tartom a Vakok Világa folyóiratot! Szeretném kiemelni az októberi ünnepeinkkel foglalkozó számot. Felemelő érzés volt számomra olvasni hazánk legfőbb vezetőinek köszöntő sorait. Megragadtak dr. Dávid Ibolya szavai: "Bátorító szeretetnek is van még helye az ég alatt". Hát igen. Sajnos a rohanó életvitelünkben valahogy a szeretet kezd elmaradni. Nekünk, látássérült embereknek, pedig ez nagyon fontos! Dicséret Önöknek, hogy fáradságot nem kímélve dolgoztak azon, hogy ünnepeink sikeresek legyenek!

Engedjék meg, a közelgő karácsony és új év alkalmából, hogy békességben, szeretetben gazdag ünnepeket kívánjak Önöknek és sorstársaimnak egyaránt.

Tisztelettel:

Horváth Árpádné - Ajka

 

 

 

Aranygyűrű az elnöknőnek

Szegeden a szociális munka napjára

 

Kitüntetéseket adtak át Szegeden a szociális munka napja alkalmából megrendezett díszünnepség keretében az ifjúsági házban, új nevén: az IH Rendezvényközpontban november 10-én.

Ezen az eseményen Solymos László alpolgármester a város címerével ellátott aranygyűrű elismerésben részesítette Klimász Sándornét, a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete elnökét eddigi kiemelkedő munkájáért.

A kitüntetettnek mi is gratulálunk!

 

 

 

Fogyatékkal élők a Parlamentben

Szükséges lenne a munkaadók ösztönzése

 

A Kormány, az országgyűlési bizottságok, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium munkatársai válaszoltak azokra a kérdésekre, amelyeket a Fogyatékkal Élők Parlamenti Napjának résztvevői november 6-án intéztek hozzájuk a Parlament delegációs termében.

Immár második alkalommal került sor erre a találkozóra, azzal a céllal, hogy a fogyatékos emberek problémái közvetlenül eljussanak a döntéshozókhoz.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége mellett jelen voltak: az Autisták Országos Szövetsége; az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége; a Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány (MDAC); a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, valamint a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének képviselői is.

Dr. Mandur Lászlónak, az Országgyűlés alelnökének megnyitója után a tanácskozást Harrach Péter, az Országgyűlés alelnöke és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, az Országgyűlés Ifjúsági, Szociális és Családügyi Bizottságának elnöke vezették.

Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke már tavaly Brüsszelben is felvetette és több európai uniós képviselő is a támogatásáról biztosította, hogy vezessenek be egy európai szintű egységes fogyatékosügyi kártyát.

Dr. Páva Hanna, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium fogyatékosságügyi főosztályvezetője erre azt a választ adta, hogy a kormány már gondolkodik egy magyar fogyatékosügyi kártya bevezetésén.

Elnökünk javasolta, hogy mielőtt ez megtörténne, feltétlenül egyeztetni kell az uniós szervekkel. Mert ha egyeztetés nélkül bevezetnek egy magyar fogyatékosügyi kártyát, akkor csupán egygyel több olyan tanúsítványuk lesz, amit külföldön nem ismernek. Tehát a kedvezmények igénybevételére továbbra sem lesz lehetőségük külföldön a fogyatékkal élőknek.

Szabó Tiborné, az MVGYOSZ Országos Elnökségének tagja arra volt kíváncsi, hogy kívánja-e módosítani a Kormány a fogyatékos munkavállalók után igénybe vehető bértámogatás rendszerét, és az esetleges változtatás hogyan befolyásolja a már megkötött és jelenleg hatályos szerződéseket? Hogyan kívánja a Kormány a jövőben ösztönözni a súlyosan fogyatékos munkavállalók foglalkoztatását?

Majer László, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium foglalkoztatási főosztálya támogatási osztályának vezetője válaszában elmondta, hogy módosítani kívánja a Kormányzat ezt a rendszert, mégpedig úgy, hogy az EU jogszabályaihoz igazodva a jövőben ez a támogatási mérték a mostani 100 helyett maximum 75 százalék lesz. Vagyis a fennmaradó 25 százalékot a munkaadóknak kell kigazdálkodniuk.

Az MVGYOSZ képviselői szerint ez azért aggályos, mert a nonprofit szervezetek ezt a különbséget nem képesek előteremteni. Ha ez a módosítás érvénybe lép, akkor sajnálatos módon ez a körülmény a súlyosan fogyatékos munkavállalók alkalmazásának a beszűkülését vonja maga után.

Mindezzel egyetértett Soltész Miklós KDNP-s, Hirt Ferenc és Schmidt Ferenc fideszes képviselő, és hasonlóan nyilatkozott Béki Gabriella SZDSZ-es képviselő is. Véleményük szerint a fogyatékkal élő embereket segíteni kell abban, hogy dolgozhassanak, s ehhez elengedhetetlen lenne a munkaadók ösztönzése.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Most már családalapításra is gondolhat

Megpróbáltatásai az inkubátorban kezdődtek

 

Bonta László vak fiatalember. Akaratereje, az értelmes életcél érdekében folytatott küzdelme, szorgalma mindenképpen tiszteletet érdemlő.

- Koraszülöttként jöttem a világra Miskolc városában az 1979-es esztendőben - válaszolja a kérdésemre. - Egy idő után a szüleimnek feltűnt, hogy a vizuális ingerekre nem reagálok kellően. Elvittek orvoshoz, aki megállapította, hogy az inkubátorban bizonyára oxigén-túladagolás történt és ezért megvakultam. Ha szemüveget tettek volna a szememre, ez nem fordult volna elő, mondta az orvos.

- Hol járt iskolába?

- Budapesten a Vakok Általános Iskolájában kezdtem a tanulmányaimat. Az általános iskola elvégzése után továbbtanultam a budapesti Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolában. Ott látókkal jártam együtt. Albérletben laktam a nagymamámmal, aki felköltözött hozzám, hogy segíteni tudjon a tanulásban. Felolvasta a leckét és egyéb tudnivalókat a tankönyvekből. Sikeresen leérettségiztem, de ezután még "ráhúztam" egy tanévet és így lettem technikus. A végzettségem szerint tehát számítástechnikai programozó vagyok. Jelentkeztem az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem programozó-matematika szakára is. Ez a természettudományi karon belül volt. Az egyetemen sajnos már elég hamar gondjaim támadtak.

- Milyen jellegűek?

- Mondok rá példát. A tanár elkezdett írni a táblára, de szóban nem mondta, hogy mit ír. Sőt gyakran bele is javított a szövegbe, de nem mondta, hogy mit. Tehát nem tudtam őt követni. Lemaradtam a tanulásban. Egyszer arra kértem az előadót, hogy a jegyzetét elektronikus formában adja ide. De nem lett belőle semmi. Végül otthagytam az intézményt.

- Ezzel véget ért a tanulás?

- Nem, mert jelentkeztem a Miskolci Egyetemre. Sajnos, a gondjaim ismétlődtek. Volt olyan tanár, aki megkérdezte tőlem, hogy szerintem miként lehetne elmagyarázni egy vak ember számára például a függvényeket, mert ő erre képtelen. Nem volt mit tennem, otthagytam ezt az egyetemet is. Ezek után nagy nehezen sikerült egy bedolgozói munkát vállalnom, amit kizárólag vakoknak találtak ki.

- Mi volt az?

- Gombokat kellett válogatni, megszámolni, tasakolni. De ez sem tartott sokáig. Egy év múlva ugyanis a cég megszűnt, mert állítólag csalást követett el. Tehát munkanélküli lettem, de azért nem unatkoztam ezután sem. Otthon szoftvereket honosítottam. Olyanokat, amelyek a vakok számára is előnyösek. Még csak ötödikes voltam, amikor a szüleimtől kaptam egy számítógépet. Azóta már nagyon sokféle számítógéppel megismerkedtem, a mágnesszalagostól a legmodernebbig. Otthon is több számítógépem van. Folyamatosan kerestem a munkalehetőséget, de nem tudtam elhelyezkedni. Mifelénk egyébként is magas a munkanélküliek száma. Nemhogy egy vak ember, de a látó is nehezen tud vagy nem is tud elhelyezkedni. Azt még nem említettem a tanulmányaim kapcsán, hogy Pesten elvégeztem a kétféléves gyógypedagógiai asszisztensi tanfolyamot, majd szintén Pesten egy újságírói tanfolyamot is. Ezért naponta kellett Pestre utazni, ahová anyukám kísért el. Ezt megtehette, mert abban az időszakban éppen munkanélküli volt. Mindezt még kiegészítettem idegennyelv-tanulással, amit még szeretnék tovább folytatni.

- Beszélgetésünk során többször is szó esett a számítógépekről. Mi a különbség a látók és a vakok által használt számítógépek között?

- Tulajdonképpen nem sok. Maga a számítógép-konfiguráció ugyanaz, mint a látóké, a különbség a képernyőolvasó szoftverben van, ami azt jelenti, hogy felolvassa a képernyőre kerülő információkat. Gyengénlátóknak pedig képernyőnagyító szoftver van telepítve a gépükre. Ezek a szoftverek azonban nagyon sokba kerülnek. Akár több százezer forint is lehet az áruk.

- Beszéljünk a jó hírről is! Május elseje óta van munkahelye, dolgozik.

- Igen, dr. Kiss László elnök jóvoltából a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületénél számítógépes rendszergazda vagyok.

- Konkrétabban?

- Többek között feladatom az új számítógépek szakszerű beszerelése, karbantartása, javítása, felügyelet, a perifériák üzemeltetése, hálózatépítés, a Braille-nyomtató kezelése. Sok ismerősöm is van az egyesületnél, hiszen gyerekkorom óta tag vagyok.

- A munkahelyre való bejárás miként történik?

- Autóbusszal, egyszeri átszállással. Még van kísérőm, de már egyedül is próbálkozom.

- Segítőkészek az emberek?

- Az a tapasztalatom, hogy a fővárosban inkább azok voltak, mint itt. Ha megkérek valakit, akkor készségesen segít itt is, de a segítségnyújtást ritkán kezdeményezik.

- A családjáról még nem beszéltünk. Van-e testvére?

- Volt. Zolinak hívták. Hatéves korában,1999-ben meghalt. Leukémiás volt. Külföldi gyógykezelés állítólag megmenthette volna,de a szüleimnek nem volt olyan sok pénze, hogy ki tudták volna fizetni. Ezért elkezdték a pénzt gyűjteni alapítványoktól, szervezetektől,magánszemélyektől. A szükséges összeg össze is jött, de már későn.

- Nem tartja tapintatlanságnak, ha megkérdezem, hogy mi lett az összegyűjtött pénz sorsa?

- Nem titok! Sőt! Édesapám létrehozta a Bonta Zoltán Gyógyászati Alapítványt, ami a leukémiás beteg gyerekek gyógyításával és a gyógyításhoz szükséges orvosi segédeszközök beszerzésével foglalkozik. Az alapítvány a miskolci megyei kórházban működik.

- Milyen tervei vannak?

- Amikor nem volt munkám, sokat gondolkoztam azon, hogy létre kellene hoznom egy vállalkozást, amely a vakok és gyengénlátók számára szerezne be segédeszközöket. Lehet, hogy egyszer megvalósítom ezt az elgondolásomat. Időnként a családalapításra is gondolok, de ez nem olyan egyszerű egy vak ember számára. Mindenesetre bízom abban, hogy egyszer találok egy jó társat.

- Akkor legyen ez a zárszó?

- Legyen az, hogy örülök annak, hogy van munkám. Ebből adódóan lehetnek terveim. Most sikeresnek érzem magam.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

A névadó: dr. Bánó Miklós

Takácsné Czövek Gizella tragikus halála

 

A november 8-án tartott Braille-írás -olvasás versenyt a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének elnöksége hirdette meg. A szervezőmunkában jelentős része volt Takácsné Czövek Gizellának. Ő kezdeményezte, hogy a versenyt már az idén nevezzük el dr. Bánó Miklósról (1890-1973), aki kidolgozta a magyar Braille-írás rendszer szabályait és rövid írási módszerét. A szervezők elfogadták a kezdeményező javaslatát.

Sajnos a javaslattevő a verseny napján súlyos betegség következtében elhunyt.

Schuck Antal, a VGYHE alelnöke nyitotta meg a versenyt. Az írásversenyen 11-en mérték össze tudásukat. Ők diktálás után Csoóri Sándor Iszapeső című kisregényének részletét írták le. Az írás javítását végző zsűri: Borbély Lajosné tanárnő, Horváth Mária, az Irodalmi Füzetek szerkesztője és Schuck Antal voltak. Az olvasásversenyre 9-en jelentkeztek. Ők Csukás István Keménykalap és krumpliorr című műve egy részletét olvasták el. Az olvasást értékelő zsűri tagja volt: Páll Erika Braille-könyvtáros, Nagy Péter, stúdiónk felolvasója, valamint e sorok írója.

Írásban első lett: Menyhárt Andrea, második: Kovácsné Hegyi Jolán, harmadik: Németh Tamás. Olvasásban első: Lakó Erika, második: Ferenczi Edit, harmadik: Hegedűs Angéla.

Örvendetes, hogy a versenyzőkhöz a Vakok Batthyány László Gyermekotthonának diákjai: Stolmár Barbara és Novák Tamás is csatlakoztak.

Lak István

 

 

 

Magyar-román együttműködés

A látássérültek integrációjáért

 

Projektbemutatót tartottak "A látássérültek integrációjáért" címmel november 7-9 között a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE) irodájában Székesfehérváron, valamint a tanácskozás helyszínét biztosító gánti Fecske Palotában.

A látássérültek rehabilitációját szolgáló program a Nemzeti Civil Alap 800 ezer forintos támogatásával jöhetett létre a magyar-román civil szervezetek szakmai együttműködésének fejlesztése érdekében.

Előadást tartottak: Prónay Beáta, az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyógypedagógusa; Nyikes Fatime, a Budakörnyéki Látássérültek Közhasznú Egyesületének elnöke, szociális munkás és Márton Zoltán, a Fejér Megyei Esélyek Háza igazgatója.

Az előadások a projekt indításáról, valamint az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma által támogatott program részletes bemutatásáról szóltak. A magyarországi megvalósításban résztvevő stakeholderek (a munkafolyamat főszereplői) és szakmai előadók tájékoztatói mellett a Nagyváradról érkezett Bihar és Szilágy Megyei Vakok Egyesületével való együttműködés rövid, közép- és hosszú távú terveinek ismertetése is napirenden szerepelt.

(G. A.)

 

 

 

Átélhetik a zene varázsát

Hangversenyek Szegeden

 

Nem mindennapi ajándékkal lepte meg a Szegedi Szimfonikus Zenekar és a Filharmónia Kht. a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesületét. Az együttes és a koncertszervező ugyanis fontosnak tartja, hogy a komolyzene mindenkihez eljusson, aki érdeklődik a műfaj iránt. Ezért felajánlottak a vakok egyesületének a Vaszy- és a Fricsay-bérlet hangversenyeire öt-öt helyet. A hangversenyek 2009. májusáig tartanak, s összesen hat-hat előadást jelentenek. A különleges meglepetésről Szőke-Törökné Zemkó Márta, az egyesület kulturális segítője tájékoztatta szerkesztőségünket. Mert, mint mondotta, számukra nagy örömet jelent a támogatásnak ez a formája, amelynek segítségével a látássérült emberek is átélhetik a zene varázsát.

(G.)

 

 

 

Vendégszereplés Bácsalmáson

Balassi Bálint korát idézték

 

A Landini együttes a reneszánsz évében szeptember 26-án Bácsalmáson szerepelt a városi Vörösmarty Mihály Könyvtárban. A műsorban közreműködött Kobzos Kiss Tamás históriás énekmondó és Szabó András előadóművész.

Sörös Lászlóné, a könyvtár vezetője köszöntötte a főként fiatalokból álló érdeklődőket, köztük a helyi Hunyadi János Gimnázium diákjait, majd bemutatta az 1976-ban látássérült fiatalokból alakult együttest, amely a historikus zene és irodalom terjesztését szolgálja, és már számtalan hazai településen, sőt külföldön is szerepelt. A két jeles művésszel is jónéhányszor szerepelt közösen az együttes.

A szereplők Balassi Bálint életét, művészetét és korát mutatták be a költő levelei alapján. E műsor ősbemutatója Budapesten volt 1994-ben, "Óh, én édes hazám, te jó Magyarország" címmel. Szabó András hatásosan tette érthetővé a régies nyelvezetű szövegeket a fiatalok számára. A kiváló szövegmondást, a szép és egységes énekeket, dallamokat a lelkes közönség örömmel és figyelmesen hallgatta. A rendezvény a helyi vállalkozók támogatásával valósulhatott meg.

Ezt a kis tudósítást a könyvtár vezetőjével, az együttes néhány tagjával és Kispéter Évával, a Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének bácsalmási kistérségi területfelelősével történt beszélgetés alapján készítettem el.

Lak István

 

 

 

Párizstól New Yorkig bio-etanollal

Széndioxid-semleges földmegkerülés

 

Nem mindennapi látványt nyújtott az a két hatalmas terepjáró, amely Budapestre érkezve a budai várban, a német nagykövetség épülete előtt parkolt le. A szuper felszereltségű, napkollektorral is ellátott járművek ugyanis a látványos expedíció részeként kerültek a magyar fővárosba.

A francia fővárosból indult útjára október 2-án az a nemzetközi csapat, amely az automobil feltalálása óta a legnagyobb kihívással akar szembenézni: a népvándorlások útvonalán akarják megkerülni a földet. Kizárólag szárazföldön haladnak Európán keresztül Oroszországba, Mongóliába, Alaszkába, Kanadába és 2009. májusában érik el a végállomást, New Yorkot.

Az utazás résztvevői azzal a humanista felfogással indultak a világ felfedezésére, hogy minden nép vallási, politikai és kulturális szokásait teljes mértékben tiszteletben tartják. Másik fontos céljuk a környezetkímélés. A mottójuk ugyanis: "Járj olyan utakon, amelyeken még senki sem járt, ám ne hagyj magad után nyomokat!" Mert az utazók nagyon ügyelnek arra, hogy semmiképpen ne károsítsák a növény- és állatvilágot.

Minderről Matthias Jeschke, a Párizs-New York transzkontinentális expedíció vezetője beszélt azon a sajtótájékoztatón, amit az utazás egyik állomásaként a budapesti német nagykövetségen tartottak meg október 29-én, s amelyre szerkesztőségünket is meghívták.

A széndioxid-semleges földmegkerüléssel kapcsolatban megtudtuk, 4 ezer liter bio-etanolra lesz szükség ahhoz, hogy ezt a hatalmas utat megtegyék. Az autó motorjában, sebességváltójában és tengelyeiben tehát bio-olajat használnak. Az egyik gépkocsit csak bio-etanol hajtja, a másikban ez a környezetbarát anyag negyven százalékot tesz ki, s a többi dízelolaj.

Öten indultak útnak, hogy megtegyék a 43 ezer kilométert, s hogy akciójukkal világszerte népszerűsítsék a széndioxid-semlegességet, a megújuló energiafajtákat és az energiatakarékosságot. Nagy kihívásnak néznek elébe, hiszen például végig kell menniük Oroszország jégmezőin, ahol hatvan fokos hideggel számolnak. A legnagyobb feladatot azonban a Bering-szoroson való átkelés jelenti számukra. Ez a szoros választja el Ázsiát Amerikától, s az Északi Jeges-tengert a Csendes-óceánnal köti össze. Erre egy hónapot szánnak, s bíznak a szerencséjükben, mert eddig még soha, senki nem tudott végighaladni a Bering-szoroson keresztül Eurázsiából Alaszkába saját meghajtású, kerekeken futó gépjárművel. Nagy megterhelés lesz ez gépnek és embernek egyaránt, de a bátor utazók szembenéznek a kihívásokkal.

Mint azt már az általános iskolások is jól tudják, a környezetszennyezés világszerte óriási károkat okoz és sok betegség forrása. Tehát egyáltalán nem mellékes, hogy a Föld lakói milyen levegőt szívnak és milyen tápanyagokat vesznek magukhoz. Gondoltak erre a transzkontinentális utazás résztvevői is, s ezért használnak bio-üzemanyagot. Járművük csak minimális mennyiségű szén-dioxidot bocsát ki, s a csapat ezt úgy kompenzálja, hogy sok fát ültetnek majd el, amerre járnak.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Megemlékezés és könyvbemutató

Gyógymasszázs a Balatont átúszóknak

 

Október 21-én tartott taggyűlést a Kaposvár és környéke kistérségi csoport. Az összejövetelen e sorok írója előbb a fehérbot napja alkalmából tartott megemlékezést, majd Csik Lajos könyvét mutatta be a jelenlévőknek.

Csik Lajos Igal községben született 1929. március 6-án. Tanítója vette észre, hogy a fiú gyengénlátó. Kaposvárott érettségizett. Leszázalékolásáig, 1971-ig az igali községi tanács munkatársa volt. Ma már özvegyen él, három unokája van.

1971-ben lett tagja az akkori Vakok és Csökkentlátók Somogy Megyei Szervezetének. 1974-től telefonalközpont-kezelőként dolgozott Kaposvárott. 1973-tól 2005-ig elnöke volt a megyei szervezetnek. Vezetésével alakították meg a körzeti csoportokat. 1975-től harminc éven át rendszeres tudósítója volt a Vakok Világa című folyóiratunknak. Nagy sikert jelentett számára, hogy "A látássérültek élete képekben" című kiállítása bejárta a dunántúli városok nagy részét, sőt a fővárosban is bemutatták a gyűjteményt. Munkásságát szövetségünk a Braille-emlékérem minden fokozatával elismerte. 2006-ban az illetékes minisztérium az Esélyegyenlőségért díjat adományozta tagtársunknak a kiemelkedő munkásságáért.

A "látó" kezek megtalálják a kiutat a zárt világból címmel jelent meg kötete. A kiadványt támogatták a megyei közgyűlés, Kaposvár és Csurgó városok önkormányzata és a katolikus Karitász. Csik Lajos könyve összefoglaló áttekintést ad a magyar vakügy sok évtizedes történetéről. Foglalkozik a szűkebb területi egység, a Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy és Tolna megyék) szervezetének életével. Munkájából az olvasó hiteles tájékoztatást kap a látássérültek helyzetéről.

A könyvbemutató után a Kaposvár és környéke kistérségi csoportjának taggyűlésén Milkovics Lászlóné kistérségi csoportvezető számolt be a 370 tagot számláló csoport munkájáról.

Dányádiné Molnár Cecília, a megyei egyesület elnöke elmondta: 780 tagja van a megyei egyesületnek és területükön öt kistérségi csoport működik.

Megemlítette azt is, hogy az idén Balatonbogláron már második alkalommal állítottak sátrat azért, hogy abban a Balaton-átúszás résztvevőit a megyéből 15 gyógymasszőr lássa el frissítő maszszázzsal. Az idén már 350 úszó vette igénybe tagtárs masszőreinknek ezt a segítségét. Ez is hasznos kapcsolatteremtési lehetőség a látók és a látássérültek között.

Lak István

 

 

 

Ünnepség Szekszárdon

 

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete október 14-én ünnepséget tartott a fehérbot nemzetközi napja alkalmából Szekszárdon, a Babits Mihály Művelődési Házban. A rendezvényen megemlékeztünk a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének 90. és a Vakok Világa folyóirat 70. évfordulójáról. A megjelenteknek emléklapot adtunk át, péksüteménnyel és üdítővel kedveskedtünk nekik.

Ünnepségünket megtisztelte dr. Zsámár György, egyesületünk örökös tiszteletbeli elnöke; Liebhauser János, az Illyés Gyula Könyvtár igazgatója; Béresné Kollár Éva, a Zeneműtár vezetője; Németh Judit könyvtáros; dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízásából Töttös Gábor, az elnöki kabinet munkatársa; Bognár Lászlóné, a Mozgássérültek Egyesületének alelnöke; Simonné Váradi Zsuzsanna, a SINOSZ és TOSINA (Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete) képviseletében. Ott voltak a jelenleg folyó szociális segítő tanfolyam oktatója és tanulói is.

A rendezvényen színes műsorokkal, tombolahúzással kedveskedtünk a sorstársaknak. A zenés, verses irodalmi műsorban részt vettek sorstársaink és az Illyés Gyula Megyei Könyvtár munkatársa.

Az aulában vérnyomásmérést és segédeszköz-bemutatót tartottunk.

Kovács Lászlóné

 

 

 

Az alapítvány megköszöni!

 

A "Jakab Miklós Alapítvány" hálás szívvel mond köszönetet mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták az Alapítvány tevékenységét.

A felajánlott összeg, mely 2008. október 27-én került átutalásra: 58006 Ft.

Adószámunk: 18154269-1-43, Számlaszámunk: 11707024-20365332

Köszönettel:

Jakab Miklósné, a Kuratórium elnöke

 

 

 

A Vas megyei egyesület életéből

Találkozó a találmányok alkotóival

 

A Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete október 14-én tartotta fehérbot napi megemlékezését a szombathelyi Esélyek Házában.

Tüttő Márta, a Vas megyei Esélyek Háza irodavezetője nyitotta meg az öszszejövetelt.

A házigazda után Eszenyiné Hallgató Katalin, a VGYVE elnöke köszöntötte az egybegyűlteket és megtartotta ünnepi beszédét, emlékeztetve a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége megalakulásának 90. évfordulójára.

Ezután óvodások műsora színesítette a délutánt szép őszi versekkel és tánccal. Végül az elnöknő virággal köszöntötte a szombathelyi csoport vezetőjét, Nagy Lászlóné Marikát közösségben végzett munkájáért. Teadélutánnal, kötetlen beszélgetéssel és a sajtónak adott nyilatkozattal zárult az összejövetel.

*

Október 21-én látogatást tett egyesületünknél Kovács Lászlóné elnök vezetésével a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének csoportja. A tizenöt vendéget Eszenyiné Hallgató Katalin, a VGYVE elnöke és Poór Szilvia, a VGYVE alelnöke fogadta.

A Tolna megyeiek az "Egy út, közös szemlélet" címmel elnyert NCA projektjük keretében jártak nálunk tapasztalatszerzés céljából, tanulmányozva a városban elhelyezett, a látássérültek közlekedését elősegítő készüléket. Látogatást tettek a FŐKEFE Savaria Nett-Pack üzemében, ahol legnagyobb számban foglalkoztatnak fogyatékkal élőket a megyében. Találkozhattak a vakok közlekedését segítő speciális, nyakba akasztható eszköz kitalálóival és kifejlesztőivel. Róluk és találmányaikról bővebben a www.sntech.hu oldalon olvashatnak az érdeklődők. A készülék kipróbálása után beszélgetés alakult ki a két egyesület vezetősége és tagjai között. Búcsúzóul megegyeztek abban, hogy a kapcsolatot a jövőben is ápolni fogják.

Eszenyiné Hallgató Katalin és

Farkasné Pintér Erzsébet

 

 

 

Köszönet az 1%-ért

 

A Látó-tér Alapítvány (Budapest, 1163 Romhány utca 33.) köszöni támogatóinak az adó 1%-os felajánlásokat, amelyekből 2007-ben: 1 962 728 Ft gyűlt össze.

Ezen összeget vak gyermekeknek szervezett táborainkra és informatikai programjainkra fordítottuk, illetve egy részét átvittük a következő évre.

 

 

 

Tapintással is pótolják a látást

Nemzetközi szeminárium a Károlyi kastélyban

 

Tapintható és szagolható kiállítási tárgyakról is hallhattunk azon a nemzetközi szemináriumon, amelyet október első hétvégéjén rendeztek meg a fehérvárcsurgói Károlyi kastélyban. "A látássérültek hozzáférhetősége a múzeumokhoz és a műemlékekhez" című konferenciára a Székesfehérvári Első Lions Club szervezte VAGYOK 2. (vakok és gyengénlátók 2. országos kulturális találkozója) keretében került sor.

A vendégeket a Károlyi József Alapítvány nevében Angelica Károlyi, a rendezvény házigazdája köszöntötte.

Dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke megnyitó beszédében utalt a már tavaly is rendkívül sikeres VAGYOK fesztiválra, amely akkor a fogyatékkal élők rehabilitációjával foglalkozott.

- A tíz évvel ezelőtt elfogadott esélyegyenlőségi törvény kimondja, hogy az információt a fogyatékos emberek számára is elérhetővé kell tenni - emelte ki dr. Szőke László. - A tapintható tárlatok segítségével már bemutatták számunkra azt, ami sokáig láthatatlan volt. A mostani konferenciától is azt várjuk, hogy e tapasztalatcserével sikerül felgyorsítani azt a folyamatot, amit esélyegyenlőségnek nevezünk.

Dr. Farkas Zoltán, a Lions Klubok Magyarországi Szövetségének alelnöke arról a sokszínű segítségadásról szólt, amit a klubjaik megvalósítanak hazánkban.

Barry Ginley, a Victoria and Albert Museumból, Londonból érkezett kolléganőjével, Elizabeth Hamiltonnal. A sérültek integrációjával foglalkozó, látását elveszített igazgató elmondta, hogy 150 éves intézményük, amely a világ legnagyobb művészeti értékeit tömöríti, miként segíti a vak, alig- és gyengénlátó emberek tájékozódását.

Rebecca McGinnis, a New York-i Metropolitan múzeum akadálymentesítési koordinátora, múzeumpedagógus ismertette, hogy ők milyen speciális tárlatvezetéssel, Braille-tájékoztatókkal, nagybetűs feliratokkal alkalmazkodnak a látássérült látogatók igényeihez.

Michael Egger régész és oktató, a müncheni Achäologische Staatssamm-lung állandó munkatársa, 20 éve a látássérültek idegenvezetője. Elmondta, miként tudják egy vak embernek szemléletesen bemutatni, milyen például egy római kori vagy a pápua törzsek által használt tárgy, s azt is, hogyan érzékeltetik a látássérült látogatókkal - tapintás útján - az egyes korok változásait. Munkatársnője, a vak Gerda Kloske, aki a landshuti fogyatékosok megbízottja, szemléltette, miként ismerkednek a művészetekkel a látássérültek Bajorországban, s milyen segítséget kapnak az ottani, tartományi vakok szövetségétől.

Anne Nandrin tanár, a belgiumi Kortárs Művészeti Múzeum mediatizálási megbízottja, elsősorban látássérült vendégekkel foglalkozik. Náluk sem egyszerűsítik le a kiállítások mondanivalóját, inkább megpróbálják megkeresni, miként lehet a legjobban közvetíteni azokat a látássérültek számára. A My red homeland ( Az én vörös hazám) fantázianevet viselő alkotás például tapintható, szagolható és a vak emberek Wagner zenéjére, a Rajna kincsének akkordjaira tekinthetik meg.

Sandrine Sophys-Veret a Francia Kulturális Minisztériumban a fogyatékkal élők koordinációját végzi. Fő céljuk, hogy a kultúra és az új technológiák is hozzáférhetőek legyenek a látássérültek számára.

Nathalie Muratet művészettörténész Párizsból érkezett, s a Nemzeti Műemlékek Központját mutatta be, amelybe beletartozik például: a Notre Dame, a Sainte Chapelle és a Diadalív is.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Figyelmesség a múzeumban

Köszönet az emberséges tárlatvezetésért

 

A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületétől november 3-án kis csoportunk látogatást tett a Magyar Nemzeti Múzeum látássérültek számára rendezett időszaki kiállításán. Mivel hétfői nap volt, a múzeumban kizárólag előre bejelentett csoportok tartózkodhattak. A múzeum munkatársai így érkezésünktől távozásunkig csak velünk foglalkoztak és folyamatosan segítettek bennünket. Akik közülünk nehezebben mozogtak, azokat liftes közlekedéssel segítették. Mi, akik a lépcsőzést választottuk, gyönyörködhettünk a múzeum belső terében és akusztikájában, miközben idegenvezetőnk megismertetett bennünket a múzeum történetével is. A felső szinten a "Reneszánsz Látványtár - Virtuális utazás a múltba" című interaktív kiállítást néztük meg. Tizenhat fős kis csoportunkat két részre osztották és külön-külön idegenvezetőt kaptunk, akik stílszerűen reneszánsz ruhába öltöztek. A kiállítótermekben akadálymentesen közlekedhettünk. A tárlat történeti anyaga reneszánsz várak, paloták és templomok építészeti töredékeiből, az építészet társművészeteinek alkotásaiból, korabeli fegyverekből állt. Jól felkészült idegenvezetőink különös figyelmet fordítottak azokra a sorstársainkra, akik csak tapintás útján érzékelhették a műalkotásokat. A szobrok, építészeti faragások, textíliák, fegyverek, makettek megérintése még a látók számára is élményt jelentett, hiszen a kidolgozások finom részletei tapintás útján még jobban feltárultak. Örömmel fedeztük fel, hogy a kiállításon lakókörnyezetünkből is találhatunk néhány darabot, például a pácini kastély makettjét, a sárospataki várból származó (angyalka, virág motívum, arcprofil) domborműveket, valamint vörös márványból készült oltári szentségtartót Sajókazáról. A kiállítás megtekintése alatt idegenvezetőink készségesen válaszoltak kérdéseinkre, a Múzeum többi munkatársa közben a tárgyak megérintésében és a közlekedésben segítették tagjainkat. A látogatás végén lehetőség nyílt észrevételeink bejegyzésére a vendégkönyvbe, írással vagy hangfelvétel készítésével.

Kedves, figyelmes tárlatvezetésükért a múzeum dolgozóinak ezúton is köszönetünket fejezzük ki.

Szűcs Zsuzsanna

 

 

 

Láss a kezeddel!

A Magyar Nemzeti Galériában

 

A Reneszánsz Év keretében a Magyar Nemzeti Galéria Mátyás király alakját bemutató vezetéssel várja állandó kiállításában a vak és gyengénlátó látogatókat. A magyar reneszánsz legjelentősebb humanista uralkodójával Alexy Károly és Fadrusz János bronzszobrain keresztül ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

A Magyar Nemzeti Galéria Láss a kezeddel! című programja 2004 óta várja a látássérült látogatókat. A csoportosan vagy egyénileg érkező érdeklődőknek Braille-írással készült kiállításvezető füzet és tapintható térkép áll a rendelkezésükre. Az állandó kiállítás bronzszobraiból válogatott kamaratárlaton harminc Braille-felirattal ellátott szobrot tapinthatnak meg a látássérült érdeklődők.

Az előzetes bejelentkezést a: buki.barbara@mng.hu címen vagy a 0620/439-7465-ös telefonszámon várjuk.

 

 

 

Elhunyt Cserna Sándor

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének székházán fekete zászló: életének 60. évében november 8-án elhunyt Cserna Sándor, az Országos Hivatal korábbi helyettes vezetője. 1989-2004 között töltötte be ezt a tisztséget.

Pécsen született 1949. április 1-jén, Budapesten szerzett felsőfokú műszaki végzettséget és a Főkefe Ipari Kht. jogelődjénél találkozott először látássérült emberekkel, ahol mint főmérnök dolgozott. Innen került az MVGYOSZ-be, ahol 2003 végén bekövetkezett súlyos szívinfarktusa vetett véget aktív munkájának. A sorstól még öt évet kapott, melyhez felesége, édesanyja, gyermekei és unokái adtak erőt.

Idén november elején sikeres szívtranszplantáción esett át, de szervezete egy hét után föladta a harcot. Búcsúzunk tőle, nyugodjon békében.

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Információtöbblet a vakoknak

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének példaadása

 

- A látássérültek számára akkor hozzáférhető az információ, ha azt ők is kellőképpen értelmezni tudják - emelte ki dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke azon a sajtótájékoztatón, amit a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével együtt tartottak meg a PSZÁF budapesti székházában október 22-én.

A tájékoztató apropóját az adta, hogy a PSZÁF Kézzelfogható pénzügyek címmel Braille-kiadványt jelentetett meg a vak és gyengénlátó emberek számára. Mint Varga Csaba, az intézmény főigazgatója elmondta, kiadványukat az Európai Unió esélyegyenlőségről szóló határozatainak jegyében készítették el, bevonva ebbe a munkába az érdekképviseleti szervezeteket is. A PSZÁF fontosnak tartja, hogy a látássérült emberek olyan plusz információkhoz juthatnak a tájékoztató füzet segítségével, amelyre eddig nem volt lehetőségük. A Braille-írásos kiadványt könyvtárakba is szeretnék eljuttatni.

Milyen problémákkal kell megküzdeniük a látássérülteknek a banki ügyintézés során? Miként az MVGYOSZ elnöke elmondta: a bankok különböző feltételeket támasztanak a szerződéskötéshez, a vakok és látássérültek aláírási jogait közjegyzői okirattól teszik függővé. A pénzintézetek honlapjai, néhány kivételtől eltekintve, nem akadálymentesek, így az elektronikus banki ügyintézés is lehetetlenné válik a látássérültek számára. Az is gondot jelent, hogy kevés a beszélő bankautomata, csak a Volks Banknál és K&H Banknál találni ilyet. Az utcán elhelyezett pénzkiadó automaták pedig még látó emberek szempontjából sem biztonságosak, nemhogy a vak és gyengénlátó emberek számára. Megoldást jelentene, ha a bankautomaták zárt helyen lennének elérhetők.

Meg kell szüntetni a hitelintézeteknél a rokkantnyugdíjasok diszkriminációját, mivel ezek az emberek ma még egészségi állapotuk miatt nem kaphatnak hitelt.

A biztosító társaságok vagy nem kötnek szerződést a látássérültekkel, vagy csak nagyon korlátozottan, pedig a vak és gyengénlátó emberek sokkal óvatosabban közlekednek, mint látó társaik és a baleseti kockázat ezért náluk semmivel sem magasabb, mint az egészséges embereknél.

Elnökünk hiánypótlónak, az esélyegyenlőség szempontjából előremutatónak és példamutatónak tekinti a PSZÁF kezdeményezését. Ideális lenne, ha ez a szemlélet általánossá válna. Az MVGYOSZ a PSZÁF-fel együtt szívesen tartana konferenciát mindazon intézmények bevonásával, amelyek még nem tették meg a kezdő lépést az esélyegyenlőség megvalósítása érdekében.

G. A.

 

 

 

"Csöndes, sötét világom"

A zenés irodalmi műsor szép emlék marad

 

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének fehérgyarmati "Látássérült Sorstársak" Klubja, valamint a Siketek és Nagyothallók Fehérgyarmati Klubja közösen vett részt a "Fehérbot nemzetközi napja", és a "siketek világnapja" alkalmából rendezett ünnepségen.

Az október 4-én Csöndes, sötét világom címmel előadott zenés, irodalmi műsor szép emlék marad a megjelent tagok, a kísérőik és a többi érdeklődő számára.

Gazda Istvánné klubvezető ünnepi megnyitója után dr. Tilki Attila, Fehérgyarmat polgármestere, országgyűlési képviselő köszöntötte a jelenlévőket: - Folyamatosan figyelnünk kellene a sérült és idős emberekre. Szomorúan tapasztalom, hogy nyugdíjas szüleimnek is milyen gondokkal kell szembenézniük. Az önkormányzat ezután is lehetőségeihez képest segít az itt élőkön - mondotta.

Dr. Vadász Mária, a Fehérgyarmati Kórház főigazgatója is köszöntötte a jelenlévőket. Elismerését fejezte ki a klub vezetőjének a munkájáért. Miként eddig, ezután is szívesen jönnek a rendezvényekre dr. Havacs Ildikó főorvossal együtt.

A zenés irodalmi műsor Helen Keller amerikai siketvak gyógypedagógusnak kívánt emléket állítani.

Helen Keller 1880. június 27-én született. Író, aktivista és előadó volt. Ő volt az első olyan siket és vak diák, aki főiskolai diplomát szerzett. Egy súlyos betegség szövődményeként gyerekkorában elvesztette látását és hallását. A család Anne Sullivant fogadta a kislány mellé tanítóként. Ő is látássérült volt.

Első feladata az elkényeztetett kislány fegyelemre szoktatása volt. Keller aznap ért el áttörést a kommunikációban, amikor rájött, hogy tanára a vizet jelképező mozdulatokat végez a tenyerén, miközben vizet csorgat rá. Ezek után kimerülésig kérdezgette Sullivant, hogy megtanulja a számára ismerős többi tárgy nevét.

Keller meg akart tanulni beszélni. Sullivan kisdiákját a Tadoma-módszerrel tanította, melyet két további eszközzel egészített ki: egyrészt Helen megérintette a beszélők ajkait és torkát, másrészt Sullivan az ujjaival betűzött a kislány kezén.

Később Keller megtanulta a Braille használatát. Segítségével nemcsak angol, hanem francia, német, görög és latin műveket is olvasott.

Világhírű szerző és szónok lett. A fogyatékos emberek és számos más ügy szószólójaként emlegetik. Egyetértett a születésszabályozással. 1915-ben megalapította a Helen Keller International nevű non-profit szervezetet a vakság megelőzésére. 1920-ban részt vett az American Civil Liberties Union (ACLU) megalapításában.

1964. szeptember 14-én Lyndon B. Johnson elnök a Szabadságért Elnöki Érdemérmet adományozta Helen Kellernek, ami az Egyesült Államok két legrangosabb állampolgári kitüntetésének egyike. 1965-ben a New York-i Világkiállításon a leghíresebb hölgyek közé választották.

Időskorának nagy részét a vakok amerikai alapítványának javára szolgáló pénzgyűjtésnek szentelte. Álmában érte a halál 1968. június 1-jén.

A fehérgyarmati Művelődési Házban bemutatott ünnepi műsor előadói: Nagy Tünde, Lakó Sándor, Horváth Istvánné, Geriné Jóna Ilona, Domkó Jenő és Rózsa Dezső voltak.

Az előadás végén Rózsa Dezső, a műsor rendezője, kifejezte reményét, hogy a látó és egészséges társadalom továbbra is segíteni fogja a fogyatékossággal élő emberek életét.

A közönség szűnni nem akaró tapssal fejezte ki véleményét a megható és nagyon szép műsorról.

Az előadás után a vendégek és a klubok tagjai a Szamos étteremben fogyasztottak el egy finom ebédet.

Köszönet a társulatnak a színvonalas előadásért!

Gazda Istvánné

 

 

 

Jótékonysági bál Tatabányán

Bemutatkozás 58 civil szervezet között

Hajnal Sándor tatabányai sorstársunk legutóbbi levelében arról írt, hogy jótékonysági bált rendeztek városuk közösségi házában. A terített asztalokról a jelenlévők ingyen falatozhattak, rengeteg volt a tombolajegy, és Frecska Józsefnek, a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete elnökének zenélése nagyon jó hangulatot teremtett. Az urnában pedig szépen gyűltek az adományok, jó kis bevételük keletkezett.

Másnap egyesületük részt vett Tatabánya rendezvényén, a IV. Civil Napokon is. 58 civil szervezet között ott volt a látássérülteké is. Bemutatta kiállító részlegében a Braille-írásokat, a beszélő mérőműszereket, a vakoknak készített dominót, sakkot, laptopot, telefont, stb.

A fehérbot napján tartották meg az "Ismerd meg hazádat" című vetélkedőjük ötödik fordulóját. Ez alkalommal a Bakony térségéről, Kisbér környékéről, Jászai Mariról, Táncsics Mihályról, a kisbéri ménesről tartottak tudáspróbát. A résztvevők jutalmazását a megyei lap, a 24 Óra segítette. Mikor Hajnal Sándor a levelét írta, akkor készültek az őszi megyei sakkversenyre, sőt már a december 6-án megtartandó Mikulás napi eseményre is.

Márpedig amire Hajnal Sándorék készülnek, az hiánytalanul meg is valósul!

Cs. S.

 

 

 

Szellemi vetélkedő Békéscsabán

Mátyás király és a reneszánsz gasztronómia

 

A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének 2008. évi programjában novemberre egy szellemi vetélkedőt terveztünk be, két témakörben, "Mátyás király" és a "Reneszánsz gasztronómia" címekkel.

Az idén ünnepeljük Hunyadi Mátyás, az "igazságos", trónra lépésének 550. évfordulóját. Ez a történelmi esemény adta az apropóját az Oktatási és Kulturális Minisztérium által szervezett és koordinált "2008 a reneszánsz éve Magyarországon" című programsorozatnak.

A 15. század, s ezen belül Mátyás uralkodásának korszaka, a magyar történelemnek és a magyar gasztronómiának is aranykora volt.

November 7-én került sor a szellemi vetélkedőre, s arra tizenegy 3-3 fős csapat nevezett be. A rendezvényen mind a hat kistérségi csoportunk képviseltette magát, a békéscsabai négy, a gyulai és az orosházi kettő-kettő, a mezőberényi, a mezőhegyesi és a szeghalmi kistérség pedig egy-egy csapattal vett részt. A vetélkedő résztvevői nagyon felkészültek voltak, igen szoros verseny alakult ki a csapatok között. A dobogós helyezést elért csapatoknál is 1-2 pontos különbségek voltak. A maximális 100 pontból a harmadik helyezett 95 ponttal a gyulaiak egyik csapata (Ábrahám Györgyné, Hirth Józsefné, Püspöki Jánosné), a második 96 pontszámmal a szeghalmi (Bodóczki László, Kaszai Ferencné, Szakácsi Annamária) és az első 98 ponttal az egyik békéscsabai csapat (Bartyik Istvánné, Gedóné Szilágyi Julianna, Streit Nóra) lett. Minden szereplő kapott személyre szóló elismerő oklevelet és ajándéktárgyat.

A vetélkedő nagyon jó hangulatban zajlott, a résztvevők kérték, hogy a jövőben is rendezzünk hasonló vetélkedőt.

Nagy Zsuzsanna

 

 

 

Hírek Tolna megyéből

 

Ősszel kihelyezett ügyfélfogadást tartunk Tolna megye városaiban, ahol helyben intézzük tagtársaink ügyeit.

Megyei elnökségünk és önkéntes segítőink a karácsonyi ünnepséget szervezik.

Az ünnepségeken meghitt hangulatú szép műsorral és ajándékokkal várunk 6-700 tagtársat.

Sokrétű hivatali munkánk közül fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy ebben az évben három tanfolyamot szerveztünk, valamint az eredményes helyi és országos pályázatainkat. Vásároltunk hordozható számítógépet, diktafonokat, digitális fényképezőgépet, magyarul beszélő vérnyomásmérőket, órákat, hagyományos vérnyomás- és vércukorszintmérőket, multifunkcionális eszközt, mely fénymásoló, nyomtató és scanner is egyben. Jelenleg is pályázatokat készítünk, adományokat gyűjtünk, reméljük, eredménnyel.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az év elején ne legyenek pénzügyi nehézségeink.

Kovács Lászlóné - elnök

 

 

 

Adományokat kérünk!

 

A Nyírségi Látássérültek Egyesülete karácsonyi gyűjtést szervez.

Ha van Önnek feleslegessé vált, de működőképes hanghordozója (CD, hangkazetta), rádiója, magnetofonja, CD-, MP3-lejátszója, hozza be irodánkba december 10-ig, hogy olyan rászorultaknak adhassuk, akiknek a hang mindennél többet ér.

Címünk: 4400. Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6. 1/113B. Az Univerzum 1. emeletén, a Korzó felőli részen.

Az adományokat munkanapokon 8 és 13 óra között fogadjuk.

Adományát előre is köszönjük!

Nagy György

 

 

 

Ki tud többet Budapestről?

Tudáspróbát szervezett a Horizont kultúrcsoport

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Horizont kultúrcsoportja október 4-én vetélkedőt tartott Ki tud többet Budapestről? címmel. 12 csapat jelentkezett, de közülük csak 5 érkezett meg a játékra: egy-egy Nagykanizsáról és Szegedről, három pedig Budapestről.

Bereczkné Bihari Erzsébet, a kultúrcsoport vezetője, köszöntötte a jelenlévőket, majd bemutatta a játékvezető Erdősné Szabó Mártát, szövetségünk stúdiójának vezetőjét, a hangos-könyvtár munkatársát és az ő munkáját segítő Szombath Tiborné Katikát, továbbá a zsűri tagjait: Kovács Edit tanárnőt és Lak István tanárt, e sorok íróját. Molnár Zsuzsanna, Budapest XIV. kerülete önkormányzatának osztályvezetője beszélt az 1873-ban Buda, Pest és Óbuda egyesítésével létrejött Budapestről és a hivatalosan 1935. október 1-jén létrejött Zugló értékeiről.

A vetélkedő kérdéseit Bereczkné Bihari Erzsébet állította össze.

A szellemi játékban első lett Budapest egyik csapata (Bereznainé Nagy Ilona, Baksa Ernő, Nyírő László, Sirkó Nándor). Második a nagykanizsai csapat (Bedő Lászlóné, Lukács Gyuláné, Nyírő Miklósné, Molnár Béla). Harmadik Budapest egy másik csapata (Galambos Enikő, Jánosi Veronika, Pásztory Emese, Tóth Andrea). Negyedik Szeged, ötödik Budapest harmadik csapata.

Minden csapat emléklapot vehetett át. A díjak között volt wellness-hétvége, színházi bérlet a Darvas Lili Színházba, Budapest-album, falidísz kerámia Budapestről.

A rendezvény a Magyar Kulturális Alap pályázatán nyert összegből, a Budapest XIII. kerületének Polgármesteri Hivatala, az MVGYOSZ Országos Hivatala és más szervezetek támogatásával valósult meg.

Lak István

 

 

 

Karácsonyi ünnepség

"Minden szívben csak szeretet lakik máma."

 

December 17-én délelőtt 10 órai kezdettel Szövetségünk Hermina termében rendezi meg karácsonyi ünnepségét "Minden szívben csak szeretet lakik máma" címmel a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Nosztalgia klubja.

Minden kedves klubtagunkat és családtagjaikat szeretettel várjuk!

Ezúton kívánunk segítőinknek, szponzorainknak és mindazoknak, akik egész évben támogatták rendezvényeinket, áldott karácsonyt és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt!

Nosztalgia klub vezetősége

 

 

 

Esélyórák az iskolákban

A fehérbot napja Veszprémben

 

"Jókedvet adj, és semmi mást, Uram! A többivel megbirkózom magam." - Garai Gábor soraival üdvözölte a megjelenteket Gyimesi Károly, a Veszprém városi önkormányzat szociális bizottságának tagja október 21-én, a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete veszprémi kistérségi körzeti csoportjának fehérbot napi megemlékezésén. Jelen voltak még: dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének és egyben a Veszprém megyei egyesületnek az elnöke, Klausz Károlyné, a megyei egyesület irodavezetője; Orbán Sándor, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) Veszprém megyei elnöke; valamint Oláh Péter és Csarmasz Gyuláné, a kistérségi csoport elnökségi tagjai.

A veszprémi 3. számú Idősek klubjában Németh Attila, a kistérségi csoport vezetője köszöntötte a vendégeket, majd Kalamászné Veres Mária és Bolla Rozália dalokkal, versekkel kedveskedtek a résztvevőknek.

Németh Attila beszélt ezután a Szövetség fennállásának 90. és a Vakok Világa megjelenésének 70. évfordulója kapcsán a múltról és a jelenről. Felelevenítette a vakok és a SINOSZ Veszprém megyei szervezete, valamint a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete és a Mozgássérültek Aktív Egyesülete között az év elején megkötött megállapodást, amely a fogyatékkal élők érdekében a hatékony, együttes fellépést szolgálja, majd átadta a szót Oláh Péternek, aki az iskolákban megtartandó esélyórák jelentőségéről adott tájékoztatást.

Dr. Szőke László országos és megyei elnök beszédében az évfordulók mellett utalt a 10 éves esélyegyenlőségi törvényre, a közelmúltban országszerte megrendezett döntéshozói kerekasztal-beszélgetések eredményeire és az MVGYOSZ előtt álló feladatokra.

G. A.

 

 

 

Szilveszter Balatonbogláron

 

Szilveszterezz velünk három napon át Balatonbogláron az üdülőben. (2008. december 31. délutántól 2009. január 3. délelőttig.)

Részvételi díj: 18.000.- Ft/fő. Az ár tartalmazza a teljes ellátást. Szilveszter napján és éjjelén az italfogyasztás ingyenes (folyó bor, sör, üdítő).

Élőzene, tombola várja a szórakozni vágyókat. A létszám korlátozott 30 főig.

További információ és jelentkezés telefonon Otlakán Gyulánál a 06-20-967-0446-os telefonszámon, vagy az MVGYOSZ székházának büféjében Juhász Angélánál. Szeretettel várunk mindenkit!

 

 

 

Szakmai tanulmányutat tettünk

Győrben és Szombathelyen folytattunk tapasztalatcserét

 

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete 2008 áprilisában "Egy út, közös szemlélet" című projektet nyújtott be az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által kiírt pályázatra szakmai tanulmányút megvalósításához. A kollégium beadványunkra 352 ezer forintot ítélt meg, amit 96 ezer forintos önrésszel kellett kiegészítenünk. A megítélt támogatás az október 20-án és 21-én Győrbe és Szombathelyre irányuló szakmai tanulmányutunk teljes költségét fedezte, önrészként a segédeszköz-vásárlást határoztuk meg, ami három diktafon és egy fényképezőgép beszerzésével meg is történt.

Kovács Lászlóné

elnök

 

 

 

Ajándék vak gyermekeknek

Mesék CD-lemezeken

 

Pokorni Zoltán, Budapest XII. kerületének polgármestere és Soltész Miklós, a Parlament Ifjúsági, Szociális és Családügyi Bizottságának alelnöke a fehérbot napja alkalmával verseket és meséket tartalmazó CD-t adott át Fehér Annának, a Vakok Batthyány László Gyermekotthon Római Katolikus Óvodája, Iskolája igazgatójának október 14-én.

A Hegyvidéki Önkormányzat a hangos könyvként hallgatható CD-lemezekkel szeretne örömet szerezni az intézmény vak és gyengénlátó gyermekei számára.

A mostani ünnepélyes átadás az első lépése annak a munkának, amely során Pokorni Zoltán kezdeményezésére az önkormányzat egy éven keresztül - a 2009-es év végéig - olyan CD sorozatot ad ki, amelyen XII. kerületi óvodák, iskolák diákjai mondanak verset, mesét, prózát. A hanganyagok szintén letölthetők az önkormányzat: www.hegyvidek.eu honlapjáról.

Az év folyamán a gyermekotthon lakói által szívesen hallgatott művek kerülnek rögzítésre, többek között Lázár Ervin: A négyszögletű kerek erdő, Szutyejev: Vidám mesék, Leszkai András: Moha bácsi meséi, Fésűs Éva: Ezüsthegedű, Csupafej mesék és Mesebatyu művei, Wass Albert: Valaki tévedett és Selma Lagerlöw: Krisztus-legendák.

Az elsőként elkészült CD-n levő verseket és meséket a hegyvidéki Virányosi Általános Iskola tanulói közreműködésével, a szintén kerületi Arany János Általános Iskola és Gimnázium stúdiójában rögzítették. Az "Ajándék" című lemezen 9 felvétel található, melynek öszszeállítását Szebényi Ildikó tanárnő felügyelte.

 

 

 

Sikert sikerre halmoz a vak kisfiú

Húsz arany, huszonkét ezüst és három bronz idáig

 

Nagy írók ábrázolták már az embernek azt a lelki kényszerét, hogy örömét vagy bánatát kibeszélje magából. Ez járt az eszemben, amikor Miskolcon, az autóbuszra várakozván, Fóris Józsefné sajószentpéteri lakos elmondta látássérült gyermekének történetét. Megrendülve hallgattam szavait, amelyek bizonyára hatással lesznek Olvasóim lelki világára is. Íme, az elbeszélése:

- 1993. június 6-án ikreknek adtam életet:Norbinak és Tamásnak. Norbi egészségügyi probléma miatt csak októberben került haza a kórházból. Ott azonban nem mondták meg nekünk, hogy mi a baj. Családunk arra gyanakodott, hogy a gyerek szemével lehet valami gond, talán nem is lát. A sejtésünk rövidesen beigazolódott. Ezt Debrecenben egyértelműen megmondták. Ezt követően Norbi három-négy éves koráig többször is volt kórházban a szeme miatt. Egy budapesti klinikára is rendszeresen jártunk kezelésre, de a helyzet nem változott. Ezután Pécsre vittük természetgyógyászhoz,eredménytelenül. Közben a gyerek nőtt, okosodott. A testvérével együtt őt is beírattuk az óvodába a látók közé. Másfél évig jártak együtt. Itt jegyzem meg, hogy volt olyan óvoda, ahol nem vették fel Norbit. Majd, amikor a sajószentpéteri óvodából elballagott, felkerült Budapestre a vakok óvodájába, az előkészítőbe.

Nagyon nehéz időszak volt az az egy év. Sokat szenvedtünk mi szülők, de a gyerek is. Mindig azt mondogatta Norbi, hogy nem szeretjük őt, azért vittük olyan messzire. Később megértette, hogy ez érte történt.

Nagyon szorgalmas, jó tanulónak bizonyult már az első perctől az iskolában. A tanulás mellett kiterjedt az érdeklődése mindenre. Elkezdett sportolni: atlétizált, úszott, dzsúdózott, sakkozott. Versenyeken vett és vesz részt, belföldön és külföldön egyaránt. Már Svájcban is járt. 2007. júliusában világbajnokságon vett részt Amerikában, ahonnan ezüst éremmel tért haza. Ugyanebben az évben Hollandiában is versenyzett. Ott is ezüst érmet szerzett. Idén Németországban volt dzsúdózni. Aranyérmet nyert. A sportévet Cegléden zárta bronzéremmel. Összesen 45 érme van: 20 arany, 22 ezüst, 3 bronz. Ezeken kívül 3 serleg és sok-sok emléklap.

Ez év elején sokat szenvedett a betegségével. Végül február 15-én egyik szemét el kellett távolítani. Ez egy bizonyos fokig letörte a gyereket, de viszonylag hamar túljutott rajta. A tanulás terén is behozta a lemaradást.

Nem csak sportversenyekre jár, hanem tanulmányi versenyekre is. Például matematikából. Szereti a verseket, ezért szavalóversenyen is szerepelt már. Kedvelt időtöltése a tangóharmonikázás. Még tánciskolába is járt.

Norbinak vannak tervei, álmai. Most végzi a 8.osztályt Budapesten a vakok iskolájában. Szeretne majd gimnáziumban továbbtanulni. Minden érdekli, ami körülötte és a világban történik. Nagyon szeretne egy laptopot, de én szociális segélyen vagyok, ezért anyagiak hiányában a család nem tudja számára megvásárolni, bármennyire is szeretnénk.

E sorok írója idáig jegyzetelte az anyuka szavait. Megérkezett az autóbuszom. Azzal a kívánsággal köszöntem el Fóris Józsefnétől, hogy bárcsak mielőbb megörvendeztetné valaki nagyon tehetséges kisfiát egy laptoppal!

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Rehabilitációs szakmai nap

A tartósan akadályozott emberek esélyegyenlőségéről

 

A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ "Karkötő" elnevezéssel rehabilitációs szakmai napot rendezett szeptember 11-én, Békéscsabán. Célja a tartósan akadályozott emberek mindennapos problémáira való figyelemfelhívás, a társadalom egészséges tagjai részéről megnyilvánuló tolerancia és befogadás fontosságának hangsúlyozása volt.

Ezért is kapta a rendezvény a "Karkötő" címet, amely jelképezi, hogy sokfélék és sokszínűek vagyunk, mint az a karkötő, amelyet a rendezvényen résztvevők kaptak. Ez a program egyben a TÁMOP 1. 1. 1 "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" projekt Dél-alföldi regionális alprojektjének nyitó rendezvénye is volt.

A rendezvényen a DARMK mellett munkáltatók, civil szervezetek, önkormányzatok, érdekképviseleti szervek, az Országos Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság, az Országos Rehabilitációs Szakértői Intézet és az Országos Egészség-biztosítási Pénztár képviseltették magukat. A szakmai program keretében előadásokra és sajtótájékoztatóra is sor került. A négy előadó egyike Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke volt, aki a "Látássérültek esélyegyenlősége, segédeszköz ellátása, képzése, foglalkoztatása" témakörben tartott előadást.

A rehabilitációs szakmai napot kulturális programok is színesítették. Ádász István, egyesületünk alelnöke verset mondott. Képzőművészeti kiállítás is volt egészségkárosodott személyek alkotásaiból. Köztük voltak egyesületünk két tagjának, Krizsán Margónak és Szeriné Rein Rózsának a festményei is. Továbbá a résztvevők számára ingyenesen a következő egészségügyi szolgáltatásokat biztosították: véradás, vérnyomásmérés, vércukorszint-mérés, koleszterinszint-mérés, dietetikai tanácsadás, testzsír-mérés, emlőönvizsgálat-oktatás.

A szakmai nap elérte célját, több ezer ember vett részt rajta.

Nagy Zsuzsanna

 

 

 

Séta a nyíregyházi múzeumfaluban

 

Az ősz egyik délelőttjén sétát szerveztünk városunk kiemelkedően szép múzeumfalujába. Kísérőnk, Kállai Beatrix, végigvezetett bennünket a régmúltat idéző házak, porták között. Sétánk során visszaléptünk a régmúlt falu világába. Megelevenedtek a falusi élet motívumai. Ahogy beléptünk a legrégebbi házba, rácsodálkozhattunk a kézzel festett konyha falára és átélhettük a parasztok régi életformáját. Utunk során módosabb házba jutottunk: az udvaron a gémeskút tűnt elsőként a szemünk elé. A kéttornácos udvarról beléptünk a pitvarba, ahol a család mindennapjai teltek, főztek, tüzet raktak a kemencébe. Megnéztük a tisztaszobát, ahol a vendégeket fogadták. A hátsószobában a család alvóhelyét láthattuk. Az ország második olyan falujában jártunk, ahol a cigányélet hagyományait is őrzik. A múzeumfalu főterére érve, elhaladtunk a falusi temető mellett. A főtéren található a templom, a parókia, a beregi tájegységből származó fából készült harangláb, a szatócsbolt és a korcsma. Utunk a falusi tűzoltóság előtt vezetett el. A falusi iskola küszöbét átlépve, kipróbáltuk a régi iskolai padokat, felidéztük általános iskolai emlékeinket. Sétánkat a kézművesek utcájában fejeztük be.

Megtudtuk, hogy a múzeumfalu 7 hektáron fekszik. Az országban 6 ilyen múzeum működik, a szentendrei skanzen után a miénk a második leghíresebb látványosságokkal büszkélkedő.

Köszönjük a szervezőknek, hogy részt vehettünk egy ilyen csodálatos sétán.

Jakab Éva

 

 

 

Műemlékeket látogattunk sorra

Tokajon terem a borok királya és a királyok bora

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Nosztalgia klubja október 24 és 26 között kirándulást szervezett Bereczkné Bihari Erzsébet klubvezető kezdeményezésére. Idegenvezetőnk Baksa Ernő volt, aki ezúttal is kiválóan látta el feladatát.

Az első napon Nyíregyházán először bementünk az 1787-ben elkészült evangélikus templomba, amely késő barokk stílusban épült. Ezután a neoromán stílusban készült római katolikus templom következett. E templom Nagy Virgil tervei alapján 1904-ben készült el. A templomlátogatások sorát a reformátusok templomában fejeztük be.

Délután a sóstói falumúzeumban jártunk. Este érkeztünk Vásárosnaményba. Ott a Winkler-házban volt éjszakai szálláshelyünk.

A második napon Tákos községben bementünk az 1770-es években készült népies barokk stílusú református templomba. Ez az épület paticsfalai miatt egyedülálló Európában. Ezután Csarodára mentünk, ahol a XIII. századi eredetű, de már kőből épült templomba látogattunk el. Délben már Tarpa községben jártunk. Ott a település központjában lévő Esze Tamás, II. Rákóczi Ferenc és Bajcsy-Zsilinszky Endre szobrát tekintettük meg. Innen átmentünk a szárazmalom épületébe. Ez a műemlék malom 1481-ben épült.

Délután már a megye szatmári vidékén jártunk. Túristvándiban megtekintettük a cölöpökre épített vízimalmot, amely ma is működtethető műemlék.

A harmadik napon Vásárosnaményban a Beregi Múzeumban tanulmányozhattuk az e táj emlékeit bemutató kiállítást. Megcsodálhattuk a gazdag gyűjteményt (használati tárgyakat, szőtteseket, vaskályhákat, stb.). Csiszár Árpád református lelkész, múzeumszervező kitartó munkával gyűjtötte össze a beregi kincseket.

E háromnapos kirándulásunk Tokajban ért véget. E település a borok királyáról, illetve a királyok boráról lett világhírűvé. A múzeumot és a római katolikus templomot látogattuk meg. Tokajban értesültünk róla, hogy augusztus 30-án megnyílt a Paulay Ede Színház, amelynek nézőterén háromszáz személy foglalhat helyet. Paulay Ede e város szülöttje volt. Utunk során tapasztalhattuk, hogy a beregi és szatmári emberek tudják tisztelni egymást és tudják becsülni értékeiket.

Lak István

 

 

 

Ittunk a kegyhely forrásvizéből

Húszmillió évet utaztunk visszafelé az időben

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének turista szakosztálya szervezésében október 18-án kirándultunk az Ipoly völgyébe. Először Ipolytarnócra érkeztünk. Itt tárták fel a régészek a Kárpát-medence leggazdagabb és leglátványosabb őslénytani lelőhelyét. Időben 20-21 millió évet utaztunk vissza, amikor a helyi vezető irányításával meglátogattuk ezt a csodavilágot.

A ritka élménnyel gazdagodva folytattuk utunkat a Karancs-hegységben, Salgótarján érintésével, Szentkútra. A búcsújáró hely barokk templomát az Almássy család építtette 1763-ban. A ferencesek által gondozott kegyhely forrásának vizéből mindenki szívesen enyhítette szomját. A forrás a legenda szerint a kunok elől menekülő Szent László királyunk lovának patái nyomán fakadt.

Rövid buszozás után programunk következő helyszínére, Hollókőre érkeztünk. A világörökség részévé nyilvánított csodálatos nógrádi település még azoknak is rejteget szépséget, akik már sokszor tettek itt sétát. Mi az elfogyasztott ízletes disznótoros ebéd után tettünk egy kötetlen sétát ebben a műemlék jellegű faluban, ahol mindent kézbe vehettünk, megérinthettünk a rengeteg népművészeti tárgyból. Sokaknak már karácsonyi ajándékként került otthonukba az itt vásárolt értékes, kézzel gyártott kerámia tárgy.

Milhofer István

 

 

 

Az őszi táj szépségét csodáltuk

Színes falevelek sejtelmes susogása közben

 

A Nyírségi Látássérültek Egyesületének közel 50 tagja kerekedett fel október 18-án, hogy regényes tájakon gyönyörködhessünk az ősz szépségeiben.

Utunk első állomása Lillafüred volt, ahol jókat szippantottunk az őszi erdő friss illatából. Rácsodálkoztunk a Hámori-tó háborítatlan víztükrére és megkerestük a ma is működő vízesést, amely az országban egyedülálló és a legnagyobb a Palotaszálló tövében. A szálló 1927-1930 között épült. Terveit Lux Kálmán készítette.

Sétánkat a színes faleveleken haladva, azok sejtelmes susogását hallgatva folytattuk az István Cseppkőbarlangba. Ez a környék legnagyobb cseppkőbarlangja. Látnivalói a "nagyterem", a "kilátó", a "színházterem". A barlangból kilépve, rövid séta után érkeztünk a Herman Ottó Emlékházhoz. A házban Herman Ottó emléktárgyai és a táj szépségét bemutató képek, használati tárgyak láthatók. Élete végén gyakran időzött itt és gyermekkora színhelyén, az akkori Alsóhámorban.

Utunkat tovább folytattuk a hegy lankái között és megérkeztünk Miskolcra. Meglátogattuk az Avasi Bormúzeumot, ahol megismerhettük a szőlőművelés és borkészítés hagyományos eszközeit. A múzeumlátogatást tájjellegű borok kóstolásával zártuk. Ezután folytattuk utunkat a világörökség részét képező Tokaj városán keresztül Nyíregyházára.

Késő délután kissé fáradtan, de élményekben gazdagon érkeztünk haza.

Köszönetet mondunk mindazoknak a szervezőknek, akik lehetővé tették számunkra ezt a szép őszi kirándulást.

Jakab Éva

 

 

 

Testközelben az állatok

A fókák bíznak az emberekben

 

Egyesületünk vállalkozó kedvű, bátor tagjai nemrég egy izgalmas sétán vettek részt az ország legszebb állatparkjában Nyíregyházán. Utunk a Zoo suliba vezetett, ahol különböző preparátumokat és élő állatokat vehettünk kézbe. Óriási élmény volt kezünkben tartani egy mérges kígyót. Az Afrika udvarban sétáltunk a majmok között, s ők barátsággal közeledtek felénk. Simogattuk, etettük ezeket a kedves élőlényeket,"akik" hálából a vállunkra ültek. A pálmaházban kellemes trópusi levegőben sétáltunk, simogattuk a leguánt és megcsodálhattuk kellemes tapintású bőrét. Megnéztük az elefánt tréninget, és igyekeztünk a fóka showra. A közel tízperces műsorban megláthattuk, milyen bizalommal viszonyulnak a fókák az emberhez. Köszönjük a szervezőknek és az állatpark dolgozóinak, hogy lehetővé tették számunkra ezt a látogatást!

Jakab Éva

 

 

 

Ön most mit lépne világossal?

 

Sakkozni szerető sorstársaim talán még emlékeznek rá, hogy szeptemberi lapszámunkban Ön most mit lépne sötéttel? címmel az alábbi játszmaállás folytatásához kértem ötleteket:

Világos: Kh1, Vg4, Ba1, Bd1, Fc2, b1, d5, g3 és h2.

Sötét: Kg8, Vd6, Bf8, Hh5, Ff2, b5, c4, e3, g6, h7.

Most már azt is elárulom, hogy Garri Kaszparov vezette a sötét bábokat és a játszmát a 29. lépésével így folytatta a győzelemig:

29. -, Fxg3; 30. hxg3, Hxg3+; 31. Kg2, Bf2+; 32. Kh3, Hf5; 33. Bh1, h5; 34. Vxg6+, Vxg6; 35. Bhg1, Vxg1; 36. Bxg1+, Kf7 és világos feladta.

Erre az egyedül helyes útra olvasóink közül senki sem talált rá (én sem). De azért remélem, a játszma feletti töprengést kellemes időtöltésnek fogta fel minden kedves sakktársam.

Az alábbi játszmaállásban látszólag teljes a nyugalom és kiegyensúlyozottság uralkodik. A világos bábokat vezető fiatal nagymester egy merész lépéssel felbolygatta ezt a nyugalmat. Mi lehetett a lépése?

Világos: Vd2, Kb2, Bd1, Bh1, Fc4, Fc5, a2, b3, c2, f3, g4, g5.

Sötét: Vd8, Kg8, Bb8, Bd7, Ff7, Hd5, a7, c6, e5, f4, g6, h7.

Azt, hogy világosnak mi a jó lépése, január 15-ig szíveskedjenek megírni.

*

Tisztelt sakkozni szerető Olvasóink! Ha akadna Önök között olyan hölgy vagy úr, aki a Vakok Világa hasábjain sakkozna velem, vállalkozásával nagyon megtisztelne.

Nekem az első lépésem e2-e4 lenne (spanyol megnyitás).

Sporttársi üdvözlettel:

Cseri Sándor

 

 

 

Meghívó

 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a Vakok Állami Intézete és az ötlet- és házigazda Reményik László, "Ezer arc, ezer talentum" című közös programjára. Célunk, hogy minden hónap második keddjén olyan személyek legyenek a vendégeink, akik tevékenységük, tudásuk, gondolataik, élettapasztalatuk révén szellemi munícióval tudnak szolgálni. Szeretnénk, ha mindez a párbeszéd jegyében válna valóra.

Vendég: dr. Kiglics István közgazdász (a Kyotoi Egyetemen tizenhárom éve japánul, és öt éve angolul oktató professzor: Japán - mindenről, ami érdekli a közönséget.)

Helyszín: Vakok Állami Intézete (a portával szemben lévő terem)

Időpont: 2009. január 13., kedd, 17-20 óra.

Az Ezer arc, ezer talentum hanganyaga letölthető: www.remlac.extra.hu

További információ, tel: 1- 239-9738.

 

 

 

Humor

 

- Te miből gondolod, hogy ez a közismert politikus most is hazudik?

- Mozog a szája!

*

- Ugye, édes kis szívem, én vagyok az első férfi az életedben?

- Természetesen. Csak azt tudnám, hogy a többihez hasonlóan miért kérdezed ezt tőlem.

*

- Ne haragudjon, uram, hogy megkérdezem: miért hagyja itt a temetési szertartást?

- Mert a gyászbeszédet mondó arról szónokol, hogy a megboldogult tisztességes, derék, önzetlen ember volt.

- És?

- Ebből nyilvánvaló, hogy itt most nem az én ismerősömet búcsúztatják.

*

- Ezredes úr kérem, mint feljebbvalóm és bölcs ember, adjon tanácsot! Ha este hazamegyek és meg akarom csókolni a feleségemet, előtte írásban kell engedélyt kérnem tőle. Mit tegyek?

- Mit tanácsolhatnék én, főhadnagy úr, hisz még rosszabb helyzetben vagyok. Ha este meg akarom kefélni a feleségemet, előtte fegyelmezetten sorba kell állnom!

*

- Honvédek! Tűz!

- Hol, hadnagy úr?

*

- Katonák! Akinek van felesége, az álljon jobbra, akinek nincs, az meg balra!

- És a melegek hova álljanak, őrmester úr?

- Szorosan mögém!

*

- Őrmester úr! Lápvégi Ottó katonának meghalt az anyja. Közölje vele ezt a szomorú hírt katonás tapintattal!

- Igenis! Katonák, sorakozó! Katonák, az árvák lépjenek három métert előre! Maga is, Lápvégi Ottó!

*

- Magának van valami betegsége?

- Igenis, van, ezredes úr! Rövidlátó vagyok.

- És tudja ezt valamivel bizonyítani?

- Igenis, ezredes úr! Ott annak a tízemeletes háznak a kilencedik emeleti bal hármas ablakában azt a félmeztelen, szeplős mellű hölgyet látja, ezredes úr?

- Látom.

- Én viszont nem látom!

*

- Hogy téged mennyire szeret az anyósod! Azzal kérkedik, hogy bárhová vágyik, te szívesen odaviszed.

- Igen, de sajnos mindenhonnan viszszatalál.

*

- Gyönyörű a veteménye a kertben, uram! Kitehetne közé néhány madárijesztőt, nehogy elhordják a termést a madarak!

- Nem kell ide madárijesztő! Az anyósom sokszor kimegy a kertbe.

*

- Anyukám, a férjem utál engem!

- Miből gondolod ezt, kislányom?

- Tegnap azt mondta, kezdek hasonlítani rád!

Cseri Sándor

 

 

 

Ez itt a kérdés meg a válasz is

 

Az októberi lapszámunkban megjelent kérdések helyes megfejtései: CLXXXII 2, CLXXXIII 2, CLXXXIV 1, CLXXXV 1, CLXXXVI 2, CLXXXVII 2, CLXXXVIII 2, CLXXXIX 1, CXC 2.

Így gondolta ezt Csizovszky Andrea (Budapest) olvasónk is. Nyereményéhez szeretettel gratulálunk!

CXCIX. Mi a remonda?

1. A kártyás műszava

2. Fiatal katonaló

CXCX. Mi a kóló?

1. Az elszáradt növény, a kóró pösze kiejtése

2. Szerb néptánc

CXCXI. Mi a smink?

1. Pénzjáték

2. Arckikészítés

CXCXII. Mi a taktus?

1. Dobolás

2. Időmérték

CXCXIII. Mi a relief?

1. Osztrák sör

2. Dombormű

CXCXIV. Mit csinál az, aki sarkall?

1. Lábbeli sarkát készíti

2. Ösztökél valamire

CXCXV. Mi a táltos?

1. Tálat tartó

2. Sámán, varázsló

CXCXVI. Mi volt az árenda?

1. Haszonbér

2. Árleszállítás

CXCXVII. Mi a magonc?

1. Csírázó mag

2. Facsemete

CXCXVIII. A tízgyermekes VI. Sándor pápa anatémával fenyegette meg a szeretőjét arra az esetre, ha továbbra is a férjénél időzik ahelyett, hogy visszatérne hozzá a Vatikánba. De mi volt az anatéma?

1. Kiközösítés az egyházból

2. Témahiány

CXCXIX. Mi az apacs?

1. Gyermekjáték

2. Indián törzs

CC. Mi a renegát?

1. A folyó áradásának akadálya

2. Áruló

Kedves Olvasóink! Többen jelezték, hogy a kérdések válaszait tudják ugyan, mégsem küldik be azokat, mert a latin számok írását könnyen eltévesztik. Ezért a latin számozással a CC (200) után leállok, s az arab számos jelölésre térek át. További jó és igényes szórakozást kívánok minden kedves Olvasónknak!

201. Mi a sarlatán?

A. Sarlózó ember

B. Kuruzsló

202. Mi az apologetika?

A. Hitvédelem

B. Ápolástan

Beküldési határidő: január 15.

Cseri Sándor

 

 

 

Négyen igennel szavaztak

 

Ha a késő korok történelemkönyvei talán nem is tartalmazzák majd rikítóan, mi jegyezzük meg jól, hogy 2008. szeptember 26-án taggyűlést tartottak az MVGYOSZ egyéni tagjai. 15 óra 30 perckor dr. Földi János, az egyéni tagok képviselője emelkedett szólásra, üdvözölte az egybegyűlteket, s talán némi csalódással a hangjában megállapította, hogy a 240 főnyi tagságból négyen vannak jelen. Ez pedig, ha csak 117 fővel is, de kevesebb, mint a határozatképességhez minimálisan szükséges 121-es taglétszám.

Szerencsére azonban dr. Földi János azonnal rámutatott a kivezető útra, arra, hogy várni kell. Az idő az ő bölcsességét igazolta, mert fél óra múlva gondos összeszámolással megállapították, hogy a közben bekövetkezett tömegesedés eredményeként máris heten vannak jelen.

De talán dr. Földi Jánosnál is lényeglátóbbnak mutatkozott Földi Antal, aki leszögezte, hogy még ennél is többen töltenék meg a termet, ha a meghívóban szerepel, hogy a taggyűlésen jelen lévők megvendégelésben részesülnek. Ez a filozófiai mélységekbe hatoló argumentálás valószínűleg lefegyverzően hatott dr. Földi János polemizáló erejére, mert odanyilatkozott, hogy a legfontosabb napirendi pont a választás.

A természetes tagok 5 fővel képviseltethetik magukat az országos küldöttgyűlésen. A meglévő négyhez kellett még egyet választani. Két jelölt szállt síkra a voksokért a nehéz küzdelemben. Kopasz Attila 6 szavazatot kapott, Földi Antal 4-et. Így aztán előbbi országos küldött lett, utóbbi meg pótküldött.

Ezután következett az összejövetel fénypontja: dr. Földi János tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a jövőben nem kíván az egyéni tagok képviselője maradni és át akarja adni ezt a tisztséget valakinek. A bejelentés nyomán tetőfokára hágott az érdeklődés, amit az is jelzett, hogy ketten tüstént hazamentek. Takács Péter viszont jelentkezett a képviselő feladatának ellátására. Erre a gesztusra négyen igent mondtak, egy fő viszont úgy reagált, hogy ő most tartózkodik.

Ez a választási ceremónia már önmagában is lélekemelő esemény volt, hiszen nem akármilyen diadal az, hogy ha 240 ember közül 4 azt mondja: Te lehetsz! Takács Péter át is érezte a küldetés magasztosságát, s az ENSZ Biztonsági Tanácsának kivételével minden lehetséges helyen követelte, hogy megválasztásáról a Vakok Világa számoljon be.

Nehezen vártuk tehát a taggyűlésről készült jegyzőkönyvet, nehogy csak úgy bemondásra, hebehurgya módon adjunk hírt a korszakos eseményről. A számokat többször is ellenőriztük, mindent rendben találtunk. Tudja meg hát mindenki, akit illet, hogy 240 tagból négyen megválasztották Takács Pétert az egyéni tagok képviselőjének!

Cseri Sándor

 

 

 

Szándékosság vagy képességhiány?

 

Elnézést kért Takács Péter mindenkitől.

A tőle eddig sohasem tapasztalt megbánás előzménye az volt, hogy hamisságokat írogatott a nyilvánosság elé bocsátott blogjában az MVGYOSZ legutóbbi elnökségi üléséről.

A Szövetség elnökének titkárnőjéről azt állította, hogy bértámogatást vesz fel utána az MVGYOSZ, mert " a papír sok mindent elbír." A megfogalmazás azt sugalmazza, hogy a Szövetség a bértámogatás igénybevételével csalárd úton jut pénzhez. Minthogy ezen állítás hamis volta kétségbevonhatatlanul bizonyítható, Takács Péter elnézést kért.

A másik valótlansága, amivel sikerült is zavart keltenie, úgy szólt, hogy "Szombaton ingyen használhatják ezen túl a székházat a tagegyesületek, a természetes tagok, a hozzájuk tartozó klubok, csoportosulások rendezvényeik megtartására." E "hír" villámgyors terjedése azonnal kiváltotta a helyfoglalási versengést, jóllehet, az Elnökség semmiféle határozatot nem hozott e tárgykörben. Takács Péter ezért is elnézést kért.

Mindez követte azt a híradását, hogy az MVGYOSZ ellen Földi Antal által indított perben "az alperes nem jelent meg, levélben kérte a tárgyalás elhalasztását". Ebből a tudósításból tehát az derül ki, hogy az MVGYOSZ elnöke nem ment el a Legfelsőbb Bíróságon folytatott tárgyalásra, de arra még csak utalást sem tett a blog írója, hogy amíg Földi Antal a Szövetség megszüntetéséért folytatta a most már végérvényesen elveszített ádáz próbálkozását, addig az MVGYOSZ elnökének a Parlamentben éppen a Szövetség 90. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen kellett ellátnia a teendőit.

A blognak egyébként valami ilyen címe van: Az MVGYOSZ-ról cenzúra nélkül. Ezzel azt kívánja sugalmazni, hogy Takács Péter leírja az igazságot, nem úgy, mint az általa cenzúrázottnak vélt Vakok Világa. Ha a cenzúra nélküliség a hiteltelenséget, a cenzúrázottság pedig a megbízható pontosságot jelenti Takács Péter szótárában, akkor vállaljuk ezt a címkézést.

Általánosságban pedig annyit, hogy ha valaki a nyilvánosság számára írt szövegében tudatosan hazudik, akkor azért, ha pedig félrevezetési szándék nélkül ír valótlanságokat, akkor meg azért alkalmatlan az újságírói pályára.

És oka van arra, hogy elnézést kérjen mindenkitől!

Cseri Sándor

 

 

 

Figyelem! Zárva tartás!

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének székháza december 20-tól január 4-ig zárva tart. A segédeszközbolt idén utoljára december 15-én (hétfőn) 10-12 és 12:30-17 óráig várja a vásárlókat.

 

 

 

Tájékoztató a BeszT programról

Ingyenesen telepítjük és üzembe állítjuk

 

A "Beszélő mobilTelefon" (BeszT) projekt elérkezett abba a fázisba, hogy díjmentesen hozzáférhető lett a magyarországi látássérültek számára. A BeszT a jól ismert ProfiVox hangján beszél. Ebben a verzióban a telefonálást segítő, legfontosabb alkalmazások hangosítása készült el, úgymint:

* telefonkönyv (névjegyzék),

* fogadott-nemfogadott, tárcsázott számok listája,

* elküldött és fogadott üzenetek felolvasása,

* szöveges állományok (*.txt), fájlok felolvastatása, valamint

* a telefon használhatóságát segítő funkciók:

* beszéd paramétereinek állítása, mentése,

* akkumulátor-töltöttség, szolgáltató, térerő,

* idő, dátum bemondása, billentyűzár.

* súgó, ami a kezelés elsajátítását segíti minden nézetben.

Részletes használati útmutató itt: www.c3.hu/~ecsedi/beszthasznalati.htm

A BeszT telepítésére alkalmas S-60 sorozatú készülékek:

Nokia N70, N6630, N3230, N7650, N7610, N6600, N6260, N-Gage, N6670, N6680, N6681. Siemens SX1, Panasonic X700

A hozzáférés módjai:

A BeszT program 30 napos verzióját elektronikus levél mellékleteként elküldjük az igénylők részére. Ehhez meg kell adni a következő adatokat: igénylő neve és tagsági törzsszáma. Regisztrálás a 30 napos próbaverzió lejártakor esedékes, ekkor további egyeztetésre lesz szükség.

Előzetes időpont egyeztetés után ingyenesen telepítjük és üzembe állítjuk a programot. Ügyfélszolgálati kérdésekben rendelkezésre állunk: Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. 1. em. 17. szoba.

Telefon: +36-1-6665534 GSM:+36-30-2242798

Email: ecsedi.csaba@nik.bmf.hu

 

 

 

Várja a Látássérültek informatikai klubja!

 

Az informatikai klub 2009. január 7-én szerdán, 17:30-20:30 óra között tartja második összejövetelét, melynek témája a JAWS for Windows 9.0. verziója. Előadó: Herczeg Lajos.

Helyszín: az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány oktatóterme, cím: Budapest, XIV. Ida u. 7.

Az alapítvány szeretettel vár minden látássérült érdeklődőt!

 

 

 

Tisztelt irodalomkedvelő tagtársaink!

 

Szövetségünk 2009-től bővíteni kívánja szolgáltatásait, ennek keretein belül lehetővé válik, hogy lapunkat, a kéthavonta megjelenő Irodalmi Füzeteket elektronikus formában is olvashassák.

Egyelőre szeretnénk felmérni, van-e erre igény az olvasást kedvelők körében.

Tisztelettel kérek mindenkit, aki igényelné ezt a szolgáltatást, jelezze nekem a: horvath.maria@mvgyosz.hu e-mail címen vagy az MVGYOSZ telefonszámán: 384-8440/114-es melléken.

Ez egy előzetes felmérés. Az árakról, befizetésről egy későbbi alkalommal értesítjük olvasóinkat.

Ez a lap 2009-től Irodalom és kultúra címmel jelenik majd meg, mivel az irodalmi szemelvények mellett tudósításokat olvashatnak benne különböző más kulturális eseményekről is.

Köszönet ezért azoknak a kultúrcsoportoknak, amelyek már megtisztelték és meg fogják tisztelni az újságot, hírt adtak és adnak majd benne magukról és rendezvényeikről.

Köszöni megtisztelő figyelmüket a lap szerkesztője:

Horváth Mária

 

 

 

CD-nyeremény

 

Ki volt az az 1683-ban született francia zeneszerző, aki a nagyopera megújítójaként a mitológiai témákra komponált lírai tragédiáival a francia barokk zene jelentős alkotásait hozta létre? Legismertebb színpadi műve a Castor és Pollux. A választ január 15-ig kérjük szépen beküldeni.

Szeptemberi lapszámunk kérdésére a helyes válasz: Richard Wilhelm Wagner.

Így gondolta ezt Csapó Julianna (Pécs) kedves olvasónk is. Nyereményéhez gratulálunk!

 

 

 

Akar-e Ön kölcsönözni?

A Braille-könyvtár kérdezi

 

Tisztelt Olvasók!

A Braille-könyvtár igényfelmérést készít.

Szeretne Ön kölcsönözni középiskolás tankönyveket, például történelemkönyvet és irodalmi szöveggyűjteményt, valamint angol tankönyveket és olyan, többféle szintű olvasmányokat, amelyek élvezetessé teszik a nyelvtanulást?

Visszajelzésüket várom a: pall.erika@mvgyosz.hu e-mail címen, és a 06-1-384-84-40/120-as melléken.

Páll Erika - Braille-könyvtáros

 

doboz alja
oldal alja