ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Vakok Világa 2008. február


 

Vakok Világa

LXIX. évf. 2. szám

2008. február

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége folyóirata

Felelős kiadó: Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke

Főszerkesztő: Garamvölgyi Annamária

Tervezőszerkesztő: Fehér István

A szerkesztőség és a kiadóhivatal címe: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Telefon: 384-8440

E-mail: vv@mvgyosz.hu

Az újság előfizethető az MVGYOSZ tagegyesületeinél!

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

Karitatív fogadás a Sándor-palotában

Mi tekinthető szakmai programnak?

A vakok esélyegyenlőségéért

"Munkámmal erőt adhatok sorstársaimnak"

A szeretet gyűjtött össze bennünket

Braille Biblia ingyen

Ügyfélfogadási rend

Mankó váltotta fel a pásztorbotot

Meghívó könyvbemutatóra

Hej, ha Ambrosius látná!

Ajándék a vak gyermekeknek

Kibővült ügyfélszolgálat

A honismeret napja: március 24.

Akaratereje is gyógyította

Takácsné Csente Juliánna: Varázs

A robbantásvezető visszatekint

Ha elhanyagolják, veszélyes

Fokozatos látásromlás

Utolsó néhány évét már vakon élte

"Tükörben a vers, tükörben a költő"

Születésnapi köszöntő

Vitéz Rithnovszky János: Ars poetica

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Új információ

Köszönet az 1 százalékokért!

Vitaminkészítmény cukorbetegeknek

Fényterápiával a depresszió ellen

Vigyázzunk az immunrendszerünkre!

"Téli hangulatban"

Emlékversenyre toborzó

A szoptatást nem szabad abbahagyni!

A hátrányos megkülönböztetés tilalmáról

Jogsegélyszolgálat Önnek is

Humor

Ez itt a kérdés meg a válasz is

Üdülés Balatonbogláron 2008-ban is

Még pénzt is akart Takács Péter

Olvasva nyerhet!

Köszönjük a jókívánságokat!

CD-nyeremény

Apróhirdetés

Impresszum

 

 

 

Karitatív fogadás a Sándor-palotában

Dr. Sólyom László államelnök és dr. Szőke László eszmecseréje

 

Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke és felesége, Sólyom Erzsébet december 17-én fogadást adott a karitatív, segítő szervezetek tiszteletére a Sándor-palotában.

A fogadásra meghívást kapott dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke és dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője is.

Sólyom László államelnök köszöntőjében többek között ezt mondta:

- Örömmel köszöntöm önöket itt, a Sándor-palotában, a karitatív és segítő szervezetek tiszteletére adott fogadáson. Azt, hogy tiszteletére, tessék szó szerint érteni. Valóban, a legteljesebb tisztelettel adózunk mindazoknak, akik az önök munkáját vállalták.

Egy országnak a minőségét nemcsak a GDP és a gazdasági helyzet jellemzi, hanem sokkal inkább az emberi tényező. Az, hogy van-e segítőkészség, van-e szolidaritás, van-e nyitottság a másik ember iránt. És az, hogy önök itt vannak és ilyen sokan itt vannak, pontosan az emberi tényező meglétének a bizonyítéka.

Itt most csak a legnagyobb szervezetek vannak jelen, de tudom, és nagyon örülök annak, hogy számtalan más ilyen civil, egyházi és önsegítő szervezet tevékenykedik szerte az országban. Olyan fontos feladatokat látnak el, amelyekből az állam sokszor eleve kimaradt, máskor visszavonult, és ha önök nem volnának, akkor nem tudom, ki látná el azokat. Köszönettel tartozunk az egyházaknak, amelyeknek ez tradicionális és magától értetődő tevékenysége, de köszönettel tartozunk a civileknek, akik valóban hallgatnak a lelkiismeretükre, hallgatnak a bennünk élő jó szándékra. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik saját magukat szervezték meg, hiszen itt nemcsak azok a szervezetek vannak, amelyek a többieket azzal segítik, hogy fölkarolják a rászorulót, a beteget, a fogyatékkal élőt, azt, aki nem tud magán segíteni, hanem nagyon fontos, hogy azok is megszerveződtek, akik magukat segítik. És megszerveződtek azok is, akik a pozitív irányban adnak kiutat azoknak, akik maguktól nem találnák meg azt, a tehetséggondozástól kezdve a nagycsaládosoknak a szervezetéig mind-mind ebbe a csoportba tartoznak.

Engedjék meg, hogy még egyszer szívből megköszönjem munkájukat, és önökön keresztül minden munkatársuknak, akik önzetlenségből és emberségből példát mutatnak.

A köszöntő után Sólyom László államelnök kötetlenül elbeszélgetett a meghívott vendégekkel. Eszmecserét folytatott dr. Szőke Lászlóval, az MVGYOSZ elnökével is, aki felkérte az államelnököt, hogy vállalja el a Szövetség fennállásának 90. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségsorozat fővédnöki tisztét. Sólyom László örömmel mondott igent a felkérésre.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Mi tekinthető szakmai programnak?

Tanácskozott az Egyesületi Elnökök Fóruma

 

- Úgy sikerült a Szövetség működését fenntartani 2007-ben, hogy nem kellett bankhitelt felvenni - ezzel kezdte az elmúlt esztendőben történtek összefoglalását dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke az Egyesületi Elnökök Fórumán december 14-én, a Hermina úti székház nagytermében. - Az MVGYOSZ tavaly akkreditációs minősítést szerzett, s az ebből adódó előnyöket azonnal hasznosítani tudta például a szolgáltatások bővítésében, az érdekvédelem erősítésében. A megyei tagegyesületeket is sikerült megfelelően támogatni. Befejeződött a nonprofit menedzserképzés is a Szövetségben. Az elmúlt évben több olyan per is lezárult, amit korábban indítottak a Szövetség ellen. Kivétel nélkül mind az MVGYOSZ javára dőlt el. A 2008-as év fő feladata lesz a Szövetség fennállása 90. évfordulójának méltó megünneplése.

Virág Krisztina irodavezető a személyi jövedelemadó 1 százalékának felhasználásával és elszámolásával kapcsolatos tapasztalatokat értékelte és tájékoztatást adott a jövőbeni, az elszámolási rendet érintő tennivalókról.

 

Szigorú ellenőrzés

Szokó Zsolt, a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE) elnöke felvetette, mi történik azokkal az egyesületekkel, amelyek sem megfelelő szakmai munkát nem tudtak végezni az elmúlt évben, sem kellőképpen boldogulni az 1 százalékos szja-bevétel adta lehetőséggel. Mert ha ez a pénzügyi forrás visszakerül az államhoz, az rossz üzenetet közvetít az adományozókhoz.

Dr. Szőke László elnök válaszában utalt arra, hogy szükség volt az szja felhasználásának szigorú ellenőrzésére, mert a nem megfelelő elszámolás esetén megvonhatják a Szövetségtől az 1 százalékos juttatást. Ezért hat egyesületnek, el nem számolható költség miatt, a kapott pénzt vissza kellett utalnia. A központban egyébként szívesen segítenek az elszámolásban bizonytalan egyesületeknek.

Dr. Földi János, az egyéni tagok vezetője szerint segíteni csak azon lehet, aki azt maga is igényli.

Dr. Nagy Sándor, a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületének elnöke emlékeztetett arra, hogy január 15-ig kell minden egyesületnek elkészítenie az elmúlt évről szóló szakmai, pénzügyi beszámolóját.

Dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője elmondta, hogy 2008-ban is 207 millió forintot kap a Szövetség az államtól. Fontos lesz majd ismerni az egyesületek pontos taglétszámát ahhoz, hogy a Szövetség dönteni tudjon az 1 százalékok leosztásáról.

Fodor Ágnes, a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete elnöke javasolta, az Országos Szövetség minden egyesület teljes, szakmai és pénzügyi beszámolóját csatolja a beadványához. Ezzel az egyesületi elnökök nagy része nem értett egyet.

Az egyesületek jövő évi működési támogatására kiírandó pályázatokhoz dr. Micserics József foglalta össze a javaslatokat és a szempontokat. Mint ismeretes, az egyesületek pályázatait eddig egy független szakmai grémium bírálta el. Ennek volt előnye és hátránya is. Előnye, hogy a bírálók pártatlanul döntöttek, hátránya pedig, hogy nem ismerték az egyesületek belső viszonyait, ezért akadt olyan szervezet, amely nem járt jól a döntésük alapján. Fontos lenne alapjaiban megváltoztatni a rendszert, s a neuralgikus pontok tekintetében közös nevezőre jutni.

Szabó Tiborné, a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének elnöke szerint a pénzügyi elosztás terén akadnak aránytalanságok, hiszen előfordul, hogy egy egyesület 200, míg más 30 négyzetméteres irodahelyiséget kénytelen fenntartani. Egy általános normatíva kialakítása sokat segítene ezen a helyzeten.

 

Elérhető pontszámok

Kovács Béla, a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesületének elnöke következetesebb magatartásra, felelősségteljesebb munkára ösztönözte vezető- és tagtársait. Javasolta, hogy az elmúlt években bevált értékelési módszer maradjon meg. Viszont szükség lenne a pályázati szempontok kiírásán túl arra is, hogy a pályázók ismerjék az elérhető pontszámokat. S ahhoz, hogy minden egyesület kifogástalan pályázatot tudjon írni, kellene egy módszertani kalauz vagy egyéb segítség.

Dr. Micserics József szerint már tavaly is észrevehető volt a fejlődés a szakmai pályázatok megírásában.

Laczi Tamásné, a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete elnöke felvetette, hogy az egyesületek szakmai munkáját külön pénzből kéne finanszírozni.

Dr. Tóka László, a Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesülete elnöke úgy vélte, a leosztott pénz még az egyesületek működési költségeit sem fedezi. S úgy pedig szakmai munkát sem lehet jól végezni, ha például egy egyesület nem tudja kifizetni a gázszámláját. Elsődlegesen tehát a működés zavartalanságát lenne fontos megteremteni.

Kiss László, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete elnöke is a működési költségek jelentőségét állította előtérbe, s ezt javasolta Jakab Sándorné, a Nyírségi Látássérültek Egyesülete elnöke is. Hozzátéve, hogy minden tagért alaposan meg kell dolgozni.

Az egyesületi elnökök a véleménynyilvánító állásfoglalásukban megfogalmazták, hogy ki kell dolgozni a normatív működési támogatás szempontjait. Ehhez minden egyesületnek nyilatkoznia kell, mekkora irodahelyiséget tart fenn és hány embert foglalkoztat.

A jelenlévők véleménye megoszlott arról, mi tekinthető valójában szakmai programnak.

Mivel a fórumon nem született konszenzus, az Országos Elnökség fogja majd meghatározni azokat a szempontokat, amelyek alapján kiírják a költségvetési pályázatokat.

A Nem látva is látszani! című projektről az Országos Hivatal vezetője adott tájékoztatást.

Az egyebekben Dr. Szőke László elnök beszámolt arról, hogy megkereste a Szövetséget, valamint az egyesületeket az Országos Igazságszolgáltatási Tanács és segítséget kért a bíróságok info-kommunikációs akadálymentesítéséhez. Ebben is, miként sok más kérdésben, várja a javaslatokat, véleményeket.

Az Egyesületi Elnökök Fóruma ezúttal is jó alkalmat adott az együttgondolkodás folytatására, az aktuális problémák megvitatására.

Végezetül Jakab Sándorné, a Nyírségi Látássérültek Egyesületének elnöke a rá jellemző őszinteséggel és nyíltsággal fejtette ki véleményét a következőképpen:

- Érdemes volna elgondolkodni azon, hogy az Egyesületek Fórumának, illetve az Országos Elnökségnek is szüksége van-e egy olyan alelnökre, aki munkájával nem minden esetben segíti az Elnökséget. Nem ez az első eset, hogy az alelnök úr, ha olyan döntést hozunk, amivel ő nem ért egyet, távozik a gyűlésekről. Már a küldöttértekezleten is megtörtént, hogy a szavazásoknál ő (az alelnök) és néhány küldött vele együtt kivonult a teremből, ami szerintem etikátlan. Most, az Egyesületek Fórumán olyan javaslatot próbált elfogadtatni velünk a pályázattal kapcsolatban, ami szerintem az egyesületek működését tette volna lehetetlenné. Mivel az ötletét nem támogattuk, már a szünetben távozott. Véleményem szerint egy alelnöknek, még ha vannak is nézetkülönbségei, a gyűléseken minden esetben az elnök és az Elnökség véleményét kell képviselnie és nem az ellentéteket szítania.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

A vakok esélyegyenlőségéért

Megállapodás az Európa Tanács és az MVGYOSZ között

 

Az "Emberi Jogok Európai Bírósága - Kérdések és válaszok" című kiadványa síkírásos, Braille és elektronikus változatának ünnepélyes bemutatóját tartották meg december 19-én. Az eseményre a Parlament épületében, az Európa Tanács budapesti Információs és Dokumentációs Központjában került sor.

Dr. Taubner Zoltán, a Külügyminisztérium Nemzetközi Szervezetek és Emberi Jogok Főosztályának vezetője köszöntötte a meghívott vendégeket, közöttük a látássérültek egyesületeinek vezetőit és munkatársait, majd kiemelte: az Emberi Jogok Európai Bírósága több mint egy nemzetközi intézmény. Inkább egy filozófiát jelent, amely szerint az Európa Tanács tagállamai tiszteletben tartják az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok védelméről szóló Egyezményben foglaltakat. Fontos tudni, hogy hazánk a régióból elsőként, 1990. november 6-án lépett az Európa Tanács tagjainak sorába, amelynek ma is meghatározó résztvevője.

Pappné Farkas Klára, az Európa Tanács budapesti Információs és Dokumentációs Központjának az igazgatója ismertette "A vakok esélyegyenlőségéért" projektet, amelyben kezdetektől részt vett a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének néhai főtitkára, Erhartné dr. Molnár Katalin. Most ezt a munkát dr. Szőke Lászlóval, az MVGYOSZ elnökével folytatták.

Mint megtudtuk, a Központ, valamint a Szövetség között megállapodás született az Európa Tanács Speciális Információs Pontjának megalapításáról és működtetéséről. A megállapodás értelmében az Európa Tanács Információs Pontja gyűjteményének alapját "A vakok esélyegyenlőségéért" projekt keretében megjelentetett, illetve átadott pontírásos, hangzó és elektronikus dokumentumok képezik. A Központ vállalta, hogy az általa készített magyar nyelvű fordításokat elektronikus formában folyamatosan átadja az MVGYOSZ-nek. Kiadói tevékenysége keretében valamennyi hordozótípusban (Braille, hangos, elektronikus) bővíti a hozzáférhető dokumentumok körét.

Pappné Farkas Klára igazgató azt is elmondta, hogy az Európai Tanács budapesti Információs Központjában kiemelt feladat az angol és francia nyelvű Európa tanácsi kiadványok mellett a magyar nyelven hozzáférhető dokumentumok minél szélesebb körének biztosítása. Az Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről és kiegészítő jegyzőkönyvei című kiadvány immár harmadszor jelent meg. Kiadványaikat ingyenesen terjesztik, s ugyanígy térítésmentes a Központ minden szolgáltatása, a beiratkozás, a helybenhasználat, a kölcsönzés és a fénymásolat 20 oldalig az itteni dokumentumokból.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége vállalta, hogy társalapítóként az Európa Tanács Információs Pontját a Szövetség székházában működteti. Az együttműködés keretében az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központja által átadott magyar nyelvű kiadványok a különböző információhordozóknak megfelelően szervesen épülnek be a Szövetség gyűjteményébe: a Braille-könyvtárba, a Hangos könyvtárba, a Vakok Elektronikus Archívumába, és segítik a vidéki egyesületek munkáját, valamint a Szövetség jogsegélyszolgálatát. A Szövetség vállalta azt is, hogy a Központ által megjelentetett pontírásos és hangzó anyagokat a használók rendelkezésére bocsátja. Az elektronikus dokumentumokat a Szövetség technikai felszereltségének segítségével a látássérültek számára alkalmazhatóvá teszi. A Szövetség a látássérülteken kívül fogadja az olvasási nehézséggel küszködőket is.

Jogsegélyszolgálattal a látássérültek emberi jogainak védelméért címmel tartott előadást dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke. Többek között arról szólt, hogy az Európa Tanács volt az első olyan intézmény, amely felismerte: a látássérültek számára alapvető fontosságú, hogy találkozzanak azokkal a kiadványokkal, amelyek az ő jogaik érvényesítését is segítik. A jogsegélyszolgálat fontos funkciója a jogi segítségnyújtáson kívül a megelőzés. Vagyis, hogy a hozzájuk fordulókat tájékoztassák a lehetőségeikről, még mielőtt a jogi probléma fennállna. Dr. Szőke László 1992-től 2003-ig tartott sorstársainak ingyenes jogsegélyszolgálatot az MVGYOSZ-ben. A látássérültek számára speciális problémát jelent a beadványok megszövegezése és értelmezése is. S ha már a beadvány elkészült, gonddal jár a képviselet, mert a közintézmények nagy része még korántsem tekinthető akadálymentesnek. Lényeges az is, hogy a közigazgatás elektronikus szolgáltatásai a nehezen közlekedő látássérültek számára otthonról, az Interneten keresztül is elérhetőek legyenek.

Dr. Avarkeszi Dezső, a Magyar Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottságának elnöke az ingyenes jogi tanácsadás fontosságára hívta fel a figyelmet. Sok embernek ugyanis nincs pénze ügyvédre, számukra nagy segítséget jelent a térítésmentesen igénybe vehető jogi útmutatás.

Balog Zoltán, a Magyar Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi Bizottságának elnöke azt a svájci bölcsességet idézte, miszerint egy ország nagysága azon mérhető, miként bánnak a legkisebbekkel.

Az Európa Tanács budapesti Információs és Dokumentációs Központja az Országház IV. kapuján keresztül közelíthető meg. Nyitva tartási ideje: hétfőn: 10-13; keddtől csütörtökig: 10-16 és pénteken: 10-14 óráig. Telefonszámuk: 441-4857.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

"Munkámmal erőt adhatok sorstársaimnak"

Versmondóként színesíti az ünnepi műsorokat

 

A Lenti város közművelődésében végzett tevékenységéért kapott kitüntetést Kovács Béla, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei és a "Fehérbottal a Kerka mentén" Látásfogyatékosok Térségi Egyesületének elnöke, a közelmúltban tartott város napi rendezvényen. A kitűntetést Nógrádi László polgármester, országgyűlési képviselő adta át.

Kovács Béla versmondóként több éve színesíti fellépéséivel a városi ünnepségek, köztük a Szent István napi megemlékezések műsorait. Az immár "Közművelődésért" díjas elnökkel először az egyesületi életről beszélgettünk:

- 2001 februárjában alakítottuk meg térségi szervezetünket, mint önálló jogi személyiségű és kiemelten közhasznú szervezetet, annak idején harminchat fővel - emlékezik a kezdetekre Kovács Béla. - Céljaink között, a tagok fogyatékos állapotából kiindulva, érdekvédelmi és érdekképviseleti feladatokat fogalmaztunk meg, gondolva a rehabilitációs tevékenységre, a közösségi élethez való csatlakozás lehetőségeire, a segédeszközökhöz való hozzájutás segítésére, a kulturális és sportéletbe való bekapcsolódásra.

- Mióta látja el a látásfogyatékosok egyesületének megyei irányítását?

- 2002-ben választottak a megyei szervezet élére és ezek után hajtottuk végre a megyei egyesületnél is a szerkezeti átalakításokat. Jogi személlyé váltunk, és kiemelt feladatokkal bíró egyesületként működünk a mai napig. Talán nem veszik szerénytelenségnek, de ezek az irányításommal létrejövő szervezeti, szerkezeti változások szinte gerjesztették a többi megyei térségi szerveződés létrejöttét, így manapság már ezen a szinten egyfajta összefogó ernyőszervezetként tudunk működni.

- A város közművelődésében kifejtett munkásságáért az egyik legmagasabb helyi kitüntetésben részesült a város ünnepén. Honnan ez az előadói véna, amely mára szinte országos hírű szavalóvá tette önt?

- A verseket már általános iskolás korom óta szerettem, és a középiskolai tanulmányaim befejezése után voltak kisebb szárnypróbálgatásaim a fellépések terén. Aztán egy nagyobb szünet következett, majd ahogy belekerültem a "vakok világába", egy országos verseny sikere adta meg a legnagyobb lökést számomra a további versmondáshoz.

- Melyik volt az a költemény, amelyet azon a versenyen szavalt?

- Petőfi Sándornak Az őrült című verse volt, amely kapcsán talán én lepődtem meg a leginkább, hogy a zsűri nekem adta az első helyet azon a 2000-ben történt szavalóversenyen. Azóta a sok-sok elért eredmény szinte már kötelez is a mind komolyabb munkára a kultúra terén. Tagja vagyok a Magyar Versmondók Országos Egyesületének, a Milton Irodalmi Körnek és ez az utóbbi szervezet, amely egyébként hozzám hasonló látássérült személyeket fog össze, a közelmúltban két alkalommal is bemutatót tartott Lentiben.

- Ön hogyan fogadta a most kapott elismerését?

- A legnagyobb megtiszteltetés számomra, hogy a városvezetés is elismerte tevékenységemet, amelyhez talán a 2005 áprilisában tartott első önálló versmondó estem sikere is hozzájárult. Úgy érzem, munkámmal erőt adhatok sorstársaimnak, bizonyítva, hogy beilleszkedésünk a látók világába megoldható, és szinte teljes életet élhetünk mi is, ha már a sors ilyen módon határozta meg egészségünk alakulását. Furcsa érzés töltött el, amikor átvettem a kitüntetést. Az jutott eszembe, vajon eleget tettem-e ezért a kiemelésért, nem tartozom-e még további munkával? Aztán megnyugodva már egyértelmű volt a válaszom is, hiszen amíg egészségi, fizikai, szellemi képességeim engedik, tennem kell a dolgomat, szüksége van közéletünknek, embertársaimnak rám, amit az ünnepség után kapott gratulációk sokasága bizonyított.

Dányi József

 

 

 

A szeretet gyűjtött össze bennünket

Hálás köszönet a támogatóinknak

 

A Nyírségi Látássérültek Egyesületének tagjai közül mintegy 150-en csodálatos délelőttöt tölthettek együtt december 19-én a karácsonyi ünnepségen. Advent minden ember számára a várakozást, a karácsony eljövetelét jelenti. Ezek a gondolatok hatották át az egész délelőttre szervezett programot. Műsorvezetőnk, Illyés Péter köszöntötte a jelenlévő vendégeket és tagságot. Egyesületünk elnöke néhány mondatban méltatta a szeretet ünnepét, a karácsony eredetét, jelentőségét. Téglásiné Nagy Éva és Parragh Stefánia készítette fel a Jókai Mór Református Iskola tanulóit egy népi játékra. E népi játék a Betlehem városában Jézus születésekor végbement eseményeket adta elő.

Felkérésünkre a Móricz Zsigmond Színház művészei Horváth Margit, Kuti Patricia és Illyés Ákos az alkalomhoz illő lírai műsorszámokkal szórakoztatták a közönséget. Közvetlen kapcsolatot próbáltak teremteni a jelenlévőkkel. A színészek műsorát az egyesületben működő Ambrózy dalárda előadása követte. Ők néhány nappal ezelőtt tértek haza Presovból ( Szlovákiából ) egy nemzetközi gáláról. A műsorszámok elhangzása után az egyesület tagjai között különböző adományokat sorsoltunk ki. A rendezvényünkön jelen volt a nyíregyházi Lions Klub képviseletében Girhinné Sárközi Ágota és Márföldi Istvánné, valamint a szatmárnémeti látássérültek szervezetének vezetője, Podina János és kultúrfelelőse, Veres Attila. A rendezvény után minden tagtársunkat vendégül láttuk. Ezzel a programmal kívántuk közelebb hozni e csodálatos időszakban a szeretet ünnepét mindenki számára.

Kívánjuk, hogy továbbra is ilyen közösségben és ilyen szeretetben vegyenek részt tagjaink egy-egy rendezvényünkön.

Köszönetet mondunk az egyesület elnökségének, dolgozóinak, a műsorvezetőnek, a fellépőknek, támogatóinknak (Főtaxi, Iparkamara, Tar és Társa Bt.) azért, hogy ilyen kellemes időtöltésben lehetett részünk.

Jakab Éva

egyesületi elnök

 

 

 

Braille Biblia ingyen

 

Mindössze egy pontírásos levelet vár Jakab Miklósné, és minden érdeklődőnek ingyen elküldi a Braille Bibliát.

Cím: 1072 Bp. Rákóczi út 10. IV.4.

 

 

 

Ügyfélfogadási rend

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete tájékoztatja tagjait, hogy az egyesületnél a félfogadási rend megváltozott.

A heti 14 órás félfogadási idő heti 24 órára növekedett az alábbiak szerint:

Hétfő: 9-15 óra között

Kedd: 10-18 óra között

Csütörtök: 9-15 óra között

Péntek: 8-12 óra között

 

 

 

Mankó váltotta fel a pásztorbotot

Mosolyt varázsolt a gyermekek arcára

 

Jön a Mikulás! - futott be egy pöttömnyi kislány a tatabányai Közösségi Ház termébe, ahol már jócskán összegyűltek a felnőtt és gyermek sorstársak, s a dúsan terített asztaloknál jókedvűen beszélgettek. Narancs, alma, édes és sós sütemények, üdítők kínáltatták magukat. És díszítésül szolgált fenyőágak között rejtőző szaloncukrok emelték az ünnep szépségét.

Mindenki az ajtó felé fordult, és az addig futkározó gyermekek most az anyjukhoz bújva várták, hogy ugyan mit hoz a Mikulás? És jött a kopottas piros kabátjában, a valódi, hosszú kenderkóc szakállával a mi régi jó Mikulásunk, egyben sorstársunk: Csanádi László. Jött mindannyiunk, de főleg a gyermekek örömére. Jött a frissen műtött, fájós lábával, s a pásztorbotját e napra a mankója váltotta fel. Mankón szólt a csengő, de a másik kezében ott volt a "telezsák",benne minden földi jó. Az a gyermek, aki produkálta magát karácsonyi dalocskával vagy versikével, a csokimikulás mellé csomagot is kapott.

Alig szakadt vége az ajándékosztásnak, a folyosón Frecska József, a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének elnöke szintetizátoron játszva, ismert slágereket énekelt a felnőttek szórakoztatására.

"Mindenkinek van egy álma", s már ropták is a táncot, akiknek a lába bírta. "Eladó, kiadó most a szívem" - énekelték már többen is.

Köszönöm a vezetőségnek és a segítőknek mindannyiunk nevében, hogy ha szerényebben is, de megrendezték ezt a napot, amit ünneppé varázsolt az együttlét, az együvé tartozás. Köszönjük Csanádi Lacinak, a megyei egyesület elnökhelyettesének, aki legyűrte a fájdalmát, és eljött, hogy mosolyt varázsoljon a gyermekek arcára.

Takácsné Csente Juliánna

 

 

 

Meghívó könyvbemutatóra

 

Szeretettel meghívjuk Önt egy rendhagyó könyvbemutatóra, melyet február 21-én (csütörtök) 15:00 órakor a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének kis-előadótermében rendezünk.

A bemutatandó könyv Sheila Hocken: Emma meg én című műve, ezúttal öregbetűs kiadásban jelent meg a Fekete Sas Kiadó gondozásában, ezzel segítve gyengénlátót, idős embert és olvasni tanuló gyermeket az irodalmi élményekhez. A választás telitalálat, minthogy a történet egy látását elvesztő hölgy és vakvezető kutyája kapcsolatáról, közös életükről szól.

A rendezvényt megnyitja dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke. A bemutató vendége Vasteleky Einbeck Péter, a vakvezetőkutya-kiképző Iskola vezetője, és Jankó-Brezovay Pálné, a Gyengénlátók Általános Iskolájának igazgatója. Mind a könyv tartalma, mind pedig megjelenési formája aktuális kérdéseket vet fel a vakok és gyengénlátók életéből, amikről érdemes beszélnünk.

Gondolatainkat szeretnénk Önnel is megosztani. Várjuk szeretettel!

Kroll Zsuzsanna, Fazakas István

MVGYOSZ érdekvédelmi csoportvezető, Fekete Sas Kiadó igazgató

 

 

 

Hej, ha Ambrosius látná!

Nagy fa lett a lyciumgallyból

 

A Hajdúság fővárosában, a debreceni Füvészkert utcában áll egy növénytani ritkaság: egy fává nőtt lyciumtő, amelyet sokan körbejárnak az idelátogatók közül. A lyciumtő mellett lévő felirat így igazít el a múltban bennünket:

"Ennek a fává nőtt iszalagnak a neve Lycium halimifolium, amint a magyar mondja: "ördögcérna" vagy "semfűsemfa". Ebben a növésben természeti ritkaság. A debreceni hagyomány szerint a reformáció lánglelkű apostola, Bálint pap vitázott egy Ambrosius nevű katolikus pappal. A vita hevében Ambrosius letört egy lyciumgallyat és kacagva leszúrta a földbe, mondva: "Akkor lesz ebből a vallásból valami, amikor ez fává nő!" És csakugyan fa lett belőle. A református vallás is Debrecenben lett a legvirágzóbb. A papi lakás, melynek ablakát beárnyékolta, 1764-ben épült Szilágyi Sámuel püspök számára, a Méliusz által lakott plébánia helyén. Az ablak előtt kiskert volt és abban nőtt a lycium."

A fa idős voltát egyesek kétségbe vonták, pedig már Csokonai Vitéz Mihály is mint Debrecen különlegességéről emlékezik meg róla. S mint nevezetesség, a külföldi szakirodalomban is szerepel.

 

 

 

Ajándék a vak gyermekeknek

 

A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesülete december 8-án karácsonyi ünnepséget rendezett Székesfehérváron, a városi művelődési központban. A megjelent vendégek között voltak: Angyal Szabolcs, a székesfehérvári önkormányzat ifjúsági referense, Olaxy Anna, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat II. számú támogató szolgálatának szakmai vezetője, Székely Árpádné és Ságiné Farkas Gyöngyi, az I. Lions Club tagjai, valamint Róka Gyula, az Esélyek Háza és az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület képviselője.

A vak gyermekeknek az I. Lions Clubot képviselő hölgyek adtak át ajándékot. A műsorról egyesületünk tagjai és támogatóink gondoskodtak, mint ahogyan arról is, hogy szerény ajándékkal lephessük meg a megjelenteket.

Venczel Ferenc

egyesületi elnök

 

 

 

Kibővült ügyfélszolgálat

 

A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesülete az eddigiek mellett kibővült ügyfélszolgálattal áll az érdeklődők rendelkezésére az egyesület irodahelyiségében. Címünk: 8000 Székesfehérvár, Oskola út 2-6.

A félfogadás rendje a következő:

Hétfőn: 10-12 óráig és csütörtökön: 14-16 óráig: sorstársi élettanácsadás.

Kedden: 10-12 óráig: egészségügyi tanácsadás.

Szerdán: 10-12 óráig: jogi és ügyintézési tanácsadás.

Mindennemű tanácsadás térítésmentes.

A jogi és ügyintézési tanácsadás előre egyeztetett időpont szerint történik.

Telefon: 06-22-505-782

Fax: 06-22-505-783

E-mail: vakok@vegyfmsz.hu

Venczel Ferenc

egyesületi elnök

 

 

 

A honismeret napja: március 24.

 

A helytörténészek szombathelyi szakmai tanácskozásán Halász Péter, a Honismereti Szövetség elnöke, jelentette be, hogy ezentúl március 24-e a honismeret napja lesz. Miért éppen március 24-e? Azért, mert ez a lelkész, polihisztor, tanár Bél Mátyás születésnapja. Bél Mátyás 1684-ben született. Őt tartják a hazai honismeretírás megalapítójának. Könyveket írt Magyarország földrajzáról, történelméről. A vármegyékről szóló munkája semmi mással nem pótolható honismereti monográfia.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Akaratereje is gyógyította

Vidám és optimista természetű maradt

 

A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének miskolci székházában a rokkantsági nyugdíjas Lelovics Tibor látja el a karbantartói és gondnoki feladatokat. De azt is mondhatnám, hogy a székház ezermestere. Noha az élet árnyékosabb részét is megtapasztalta már, vidám és optimista természetű maradt. Élettörténetét így mesélte el:

- 1957-ben születtem Hajós községben. Ez egy Kalocsa közeli település. Hárman vagyunk testvérek. Budapesten szakközépiskolában sajátítottam el az autószerelő szakmát. A Kohászati Alapanyagelőkészítő Vállalatnál helyezkedtem el Miskolcon. Tizennégy év után ott kellett hagynom ezt a munkát, mert a sok olajos anyagtól ekcémás lettem. Ezután központifűtés- és gázszerelő szakmunkás-bizonyítványt szereztem. Ennek birtokában a miskolci MÁV építési főnökségén tudtam elhelyezkedni. Ezt a szakmát és munkát is megszerettem, de bekövetkezett az, amire soha nem gondoltam volna: üzemi baleset ért, s annak következtében gerinc- és medencecsonttörést szenvedtem. A két lábam között egy méternyi távolság keletkezett az által, hogy a medencecsontom eltört. Fél évig ágyban fekvő beteg lettem. Felgyógyulásom után még a járást is tanulnom kellett. A medencecsontom körbe van véve platinával. Annak idején alá kellett írnom egy nyilatkozatot, mely szerint nem hagyom el az országot ilyen drága fémmel a testemben. Biztos vagyok abban, hogy a nagy akaraterő, élni akarásom nagyban elősegítette a gyógyulásomat. Mondanom sem kell, hogy rokkantsági nyugdíjas lettem. Nem szeretem a tétlenséget, ezért munkahely keresésébe kezdtem. Ezt elmondtam dr. Kiss Lászlónak, a Vakok és Gyengénlátók BAZ Megyei Egyesülete elnökének is, akit már régebbről ismertem. Ő felajánlotta ezt a munkát. Ennek már tíz éve. Mindenkivel jó a kapcsolatom. Miként az egyesület tagjai, én is sérült ember vagyok, ezáltal sorstársaknak tekintjük egymást. Szabadidőmben mindig volt valamilyen kedvtelésem, mint például a fafaragás. Már fiatal koromban tagja lettem a miskolci fafaragók körének. Csoportos kiállításon is részt vettem már a munkáimmal. A székházunk falát is díszíti néhány közülük. Általában a gyümölcsfákból szeretek faragni minőségük és árnyalatuk miatt. Azt sem titkolom, hogy főzni is nagyon szeretek. Ez sem véletlen, ugyanis katonakoromban tiszti szakács voltam Gyöngyösön.

- A családjáról is mondana valamit?

- 1973-ban nősültem meg. Két felnőtt lánygyermekünk van: Anikó és Rita. Anikó jelenleg gyesen van. Egyébként az avasi szociális gondozó szolgálatnál van állásban. Rita a Szimbiózis Alapítványnál dolgozik, fogyatékos gyerekekkel foglalkozik, nagy odaadással. Valamikor a feleségem is a MÁV-nál dolgozott. Már tíz esztendeje rokkantsági nyugdíjas az ízületei miatt. Őt legénykoromban Leányfalun ismertem meg egy ifjúsági találkozón. Mint ifjú szakmunkás vettem részt azon a rendezvényen jutalom gyanánt. De az már régen volt! Most együtt örülünk a családnak, külön is a Kira Panka nevű unokánknak.

- Köszönöm, hogy mindezt elmondta.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Takácsné Csente Juliánna: Varázs

 

Szeretném megénekelni

A tél csodálatos varázsát.

Lélekben megfesteni a

Hótól hajlongó fa ágát.

 

A természet mily nagylelkű!

Ingyen kapjuk a táj szépségét.

Felhő mögé bújik a Nap

S szemére húzza köntösét.

 

Csak az ember, lám az ember

Égre néz, és le a földre.

Megáll most egy pillanatra:

Óh, ez Isten akarata!

 

S megköszöni csak magában,

Hogy hó takarja a magokat.

Melyből az eljövő tavasz

Újból új életet fakaszt.

 

 

 

A robbantásvezető visszatekint

Lehetőleg csak a szépre emlékeznek

 

Amikor Sárdi Imre ózdi látássérültet arra kértem, mondja el élete történetét, azt válaszolta: szívesen megteszi, mert ő is mindig szívesen meghallgatja a másokét, ha van rá lehetősége.

- Somogyvámoson születtem 1934-ben. Az elemi iskola első hat osztályát is ott végeztem el. Ezután Somogyváron kezdtem el az általános iskola hatodik osztályát.

- Jól értettem? A hatodik osztályt?

- Igen. Különbözeti vizsgát kellett tennem, ezáltal visszaléptem egy tanévet. Az általános iskola elvégzése után Pécsen az ipari technikumban nyertem felvételt. Az őszi beiratkozás folyamán közölték, hogy indul egy bányaipari gimnázium, s oda is lehet jelentkezni. Rögtön éltem is a lehetőséggel. De már a második tanévtől technikum lett ebből a gimnáziumból. Ezért különbözeti vizsgát kellett tenni néhány szakirányú tantárgyból.

- Akkor itt is volt egy "csavar" a dologban, mint az általános iskolában?

- Pontosan! A negyedik év után képesítő vizsgát tettünk és bányaipari technikusi oklevelet kaptunk. Azzal az oklevéllel az ország bármely részében vállalhattunk munkát. Mivel én a kutatófúrásra szakosodtam, a Miskolci Mélyfúróipari Tröszt vállalatánál helyezkedtem el, annak is a rudabányai üzeménél. Egy év elteltével az Ózdi Kohászati Üzemek (ÓKÜ) üzemvezető-helyettest keresett a tarnaszentandrási mészkőbányájához. Jelentkeztem, felvettek. A mészkőbánya-termelési, valamint a fúrói-robbantási munkálatait irányítottam 1979-ig.

- Miként alakult az élete ezek után?

- 1979 őszén az ÓKÜ nagyolvasztómű gyáregysége fölkért, hogy lássam el a mellékterméküzem vezetését és a vállalati robbantásvezetői munkakört.

- Kíváncsi vagyok, innen hová vezetett az útja?

- Aktív ténykedésem ezzel a munkahellyel lezárult, ugyanis rokkantsági nyugdíjba vonultam 1990-ben.

- Miért?

- Ekkorra a látásom nagyon megromlott. Már az ipari közlönyöket sem tudtam rendesen elolvasni. Szembetegségem 48 éves koromban kezdődött. Immár 25 éve szedem a gyógyszert. Ma már az ismerősöket is csak akkor ismerem föl, ha legalább egy méter távolságon belül vannak. De még így is foltosan látom az arcukat. A gépjárművezetői jogosítványomat is régen félre kellett tennem. Az olvasás is gondot jelent, ezért leginkább a rádiót hallgatom. Nagyon sokat vagyok kinn a szabad levegőn, a feleségemmel sétálgatunk. Sajnos, 2000-ben olyan mértékű szívinfarktusom volt, amelyet az orvos szerint tíz ember közül legfeljebb egy szokott túlélni. 2003-ban koszorúér-műtéten estem át Debrecenben. Ez sikerült, mert itt vagyok!

- Családi körülményeiről is mondana valamit?

- Édesapám a MÁV-nál dolgozott, édesanyám a háztartást vezette, nevelte a gyerekeket. Négyen vagyunk testvérek. Az idősebb bátyám, István, teológiát tanult, de harmadéves korában abba kellett hagynia a hittudományi főiskolát, mert az akkori rendszer az intézményt bezáratta. Testvérem így polgári foglalkozásra kényszerült. Fiatalabb bátyám villanyszerelő szakmunkás volt. Mária húgom Kaposváron dolgozott. Ma már ők is a nyugdíjas éveket élik. Nekem két gyermekem van, s általuk három unokám. Éva lányom Kisvárdán pedagógus, Péter fiam pedig sebészorvos a nyíregyházi megyei kórházban. Feleségem szintén pedagógus, vagyis volt, mert ma már nyugdíjas. Kéz a kézben telnek napjaink és lehetőleg csak a szépre emlékezünk.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Ha elhanyagolják, veszélyes

A szürkehályog gyógyítható

 

Az időskorúak legjellemzőbb szembetegsége a szürkehályog. A kezeletlen szürkehályog még vaksághoz is vezethet. Műtéttel ma már százszázalékosan gyógyítható. A betegség tünetei: ködös, homályos látás, foltok észlelése a szem előtt, kettős látás, fokozódó fényérzékenység. A szürkehályog általában mindkét szemen megjelenik, de nem ritka eset, hogy az egyiken korábban alakul ki.

K. M.

 

 

 

Fokozatos látásromlás

Makula-degeneráció

Az időskori makula-degeneráció jelentős látásromlással, az olvasóképesség fokozatos elvesztésével járhat. A beteg periférikus látása megmarad, viszont képtelen középre fókuszálni. E betegség gyógyíthatósága egyénenként változó. A szemorvos inkább csak az elváltozás folyamatát tudja lassítani, stabilizálni a fennálló állapotot, de javítani nemigen tud rajta.

K. M.

 

 

 

Utolsó néhány évét már vakon élte

Johann Sebastian Bachról illik tudni

 

Az egyetemes zenetörténet egyik legnagyobb lángelméje, Johann Sebastian Bach (1685-1750), aki 1723-tól a lipcsei Tamás templom kántoraként dolgozott. Művészetében a barokk hangszeres polifónia (ellenpontos többszólamúság) a fejlődésének csúcspontjára érkezett. Ennek a stílusnak legfontosabb műfaja a fúga.

Bach munkásságának többségét a vallásos tárgyú kompozíciók teszik ki. Ezeknek alapja javarészt a protestáns korál. Több mint 200 kantátát írt. Vallásos tárgyú művei közül a legjelentősebbek: Máté-passió, János-passió, a hatalmas méretű H-moll mise, a Karácsonyi oratórium, a Magnificat. Nevezetesek zenekari művei (6 Brandenburgi verseny és a szvitek), versenyművei (hegedű- és zongoraversenyek).

Munkásságával és művészi elképzeléseivel leginkább az orgona forrt össze. Orgonaművei (prelúdiumok, fúgák, fantáziák, canzonék) az orgonastílus legkiválóbb képviselői. Művészete a barokk kor zenei törekvéseinek hatalmas összefoglalása.

Életművének csupán a fele maradt meg az utókor számára, a többi elveszett vagy megsemmisült a történelem viharában. Műveinek jegyzéke még így is több mint ezer címet tartalmaz.

Bachot 1740-ben betegség támadta meg. Cukorbajos lett, majd glaukómában szenvedett. Ennek ellenére tovább dolgozott éjjel-nappal. Ahogy teltek-múltak az évek, úgy súlyosbodtak a baj tünetei. Először csak kisebb-nagyobb szúrásokat érzett a szemében, majd nyomást, csípő lüktetést a szemgolyójában. Csak azt követően ment orvoshoz, hogy már kevéssé látta a kottavonalakat. Protestáns létére is gyakran fohászkodott segítségért Szent Lucához, a vakok és szembetegek égi patrónájához. Végül 1749. márciusában a kor legkiválóbb szemésze, John Taylor angol orvos, két hályogműtétet is elvégzett Bach szemén, de ekkor már késő volt. A betegséget nem lehetett meggyógyítani. Sajnos, a glaukóma még napjainkban is az egyik legsúlyosabb szembetegségnek számít. A látóidegrostok lassan elpusztulnak. A glaukómás betegnél a szem állandóan termeli a csarnokvíznek nevezett - tápanyagot szállító - folyadékot, amely nem tud kellő arányban elfolyni és ezáltal a szemnyomás emelkedik. Ez viszont károsítja a látóideget és a látás elvesztését okozhatja. Bach halála előtt tíz nappal úgy látszott, hogy szemének az állapota javul. De aztán szélütés végzett vele. 1750. július 28-án, 66. életévében, Lipcsében hunyt el. Zenéje azonban máig gyönyörködteti az emberiséget.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

"Tükörben a vers, tükörben a költő"

 

A VGYHE Horizont Kultúrcsoportja Juhász Gyula születésének 125. évfordulója tiszteletére versmondó versenyt hirdet "Tükörben a vers, tükörben a költő" címmel.

A program időpontja: április 12. délelőtt 10 óra.

Helye: MVGYOSZ Hermina terme Budapest, Hermina út 47.

Jelentkezési feltételek:

- Csak 14 éven felüli jelentkezőket fogadunk el.

- Juhász Gyula költeményeiből egy kötelező vers, valamint bármely költőnek költeményeiből egy szabadon választott vers.

- A szavalatokat szakmai zsűri fogja elbírálni.

Jelentkezési határidő: március 18. kedd.

Jelentkezni lehet: A VGYHE irodájában telefonon: 273-0755 vagy 384-8440/108 mellék, vagy faxon: 273-0756, vagy e-mailban: herminaegyesulet@freemail.hu, vagy személyesen félfogadási időben, valamint Lak Istvánnál a 222-8106-os telefonon és Bereczkné Bihari Erzsébetnél a 06/20 9770-356, a 06/20 423-6198, vagy a 452-4300 telefonszámon.

Mindenkinek jó felkészülést és sikeres részvételt kívánunk!

Horizont Kultúrcsoport Vezetősége

 

 

 

Születésnapi köszöntő

Becsület és kötelesség

 

A Portugáliában élő Horthy Istvánné Edelsheim Gyulai Ilona grófnő január 14-én töltötte be életének 90. esztendejét. Ebből az alkalomból néhány napot töltött szülőföldjén, Budapesten.

Így tisztelői, ismerősei között mi is kifejezhettük neki a jókívánságainkat. Ilona grófnőnek legutóbb egy Zuglóban tartott rendezvényen elmondhattam: olyan idős sorstársakkal beszélgettem el a közelmúltban, akik két világháború között Budapesten a Vakok Iskolájában, intézetében tanultak. Az egykori kisdiákok elmondták, hogy annakidején karácsonykor Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó felesége, Magdolna asszony velük töltötte el az ünnepség egy részét, végül pedig anyai szeretettel ölelte őket magához és megajándékozta valamennyiüket. Ilona grófnő ezt nagy örömmel hallgatta, hiszen tudta, hogy anyósa mennyire jótékonykodó egyéniség volt. Edelsheim Gyulai Ilona: Becsület és kötelesség című műve a Horthy-család sorsáról és hazánk XX. század eleji helyzetéről szól. E könyv szövetségünk hangoskönyvtárából is kikölcsönözhető.

Lak István

 

 

 

Vitéz Rithnovszky János: Ars poetica

 

Mért nem vagyok olymposi isten?

Égi, teremtő-hatalmam nincsen!

Csalatlan kézzel alkotnék nagyot!

Mért csak halandó földi lény vagyok?

 

Mért nem óriás? Szóm remegtetne!

Előttem akadály nem lehetne!

Kezem hegyeket morzsolna össze,

vad sóhajom tornyot, bálványt döntne!

 

Mért nem vagyok izzó zsarátnok?

Vethetnék tisztító tűznek lángot!

Erősítném a kishitűt, a gyengét,

mint kovácspöröly az acélpengét.

 

Mért vagyok csak gúzsba kötött törpe?

Sors szikláján darabokra törve!

Mért borul szememre éji sötét?

Nincs, ki felemelne! Miért? Miért?

 

Lerázom átkozott béklyóimat!

Én nem leszek tovább süket és vak!

 

Leszek lázadó, új Prometheusz,

Tépjen bár irigy keselyűd, Zeusz!

Szórja fényét, melegét szikrázva,

rabolt tüzem éltető parázsa!

 

Oltalmat kapjon, aki arra várt,

aljas sorsa benne leljen halált.

Elesettnek legyen reményt hozó,

hazug képre valót varázsoló.

 

Lézersugár utak vesztőjében,

szellő-rés ármánynak füst ködében.

Eszmém' s hitemért, ha kell, harcolok,

s földi istenekkel is dacolok.

 

 

 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.150/2007/6.

 

A Fővárosi Ítélőtábla dr. Juhász György ügyvéd (1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 55. I/8.) által képviselt Takács Péter (3599 Sajószöged, Bartók u. 23.) felperesnek, dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke által képviselt Vakok Világa Szerkesztősége (1146 Budapest, Hermina út 47.) alperes ellen, sajtó-helyreigazítás iránt indított perében, a Fővárosi Bíróság 2007. május 24. napján meghozott, 19.P.25.158/2006/8. számú ítélete ellen a felperes részéről 9. és 11. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán, meghozta a következő ítéletet:

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti, fellebbezett részét helybenhagyja.

A le nem rótt 24.000 (huszonnégyezer) forint fellebbezési illetéket a felperes költségmentessége folytán a Magyar Állam viseli.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás:

Az elsőfokú bíróság ítéletével helyreigazítás közzétételére kötelezte az alperest, mely szerint az általa szerkesztett Vakok Világa című lap 2006. novemberi számában "A hamis látszat ára" című cikkben olyan hamis látszatot keltettek, hogy a lap volt főszerkesztője, Takács Péter nem rendelkezett volna megfelelő képzettséggel. Valójában ő a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán kommunikációs szakon szerzett diplomát. Ezt meghaladóan a keresetet elutasította. Kötelezte a felperest, hogy az alperesnek 15 napon belül fizessen meg 15.000 forint perköltséget. A le nem rótt 21.000 forint illetékről úgy rendelkezett, hogy a felperes költségmentessége és az alperes illetékmentessége folytán azt a Magyar Állam viseli.

Kizmanné dr. Oszkó Marianne s. k. a tanács elnöke

Böszörményiné dr. Kovács Katalin s. k. előadó bíró

Dr. Győriné dr. Maurer Amália s. k. bíró

 

 

 

Új információ

 

Most kaptuk az információt arról, hogy a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete által 2007. november 10-én megrendezett országos Braille írás-olvasás versenyt a Művészeti és Szabad Művelődési Alapítvány támogatta. Köszönet érte!

 

 

 

Köszönet az 1 százalékokért!

 

 

A "Jakab Miklós Alapítvány" kuratóriuma hálás szívvel mond köszönetet mindazoknak, akik adójuk 1 százalékával támogatták az alapítványt 2007-ben.

A felajánlott összeg: 49.379,- Ft volt.

Adószám: 18154269-1-42

*

A Hadigondozottak Közalapítványa a 2006-ban felajánlott személyi jövedelemadó 1 százalékát, 23.748,- Ft-ot 1 db csonkharisnya vásárlására használta fel. Köszönettel:

A Hadigondozottak Közalapítványa

 

 

 

Vitaminkészítmény cukorbetegeknek

Táplálék-kiegészítőként kapható

 

 

A közelmúltban egy új készítmény jelent meg a gyógyszertárakban. Az étrendkiegészítő tabletta olyan fontos elemeket is tartalmaz, mint a króm és egyéb alapvető vitaminok. Tudjuk, hogy a vitaminok az emberi szervezet működéséhez nélkülözhetetlenek, de vajon mi indokolja, hogy a cukorbetegeknek egy sajátos összetételű készítmény ajánlott?

A cukrokból a szervezet energiát nyer, mely a sejtek működéséhez alapvető fontosságú. A szervezet optimális anyagcseréjéhez nélkülözhetetlen hormon az inzulin. Ma már köztudott, hogy a cukorbetegségnek két típusa van: a gyermek- és fiatalkori, melyet I-es típusnak nevez az orvostudomány, míg a felnőttkori a II-es.

Az első esetben egyáltalán nincs inzulintermelés, a másodikban pedig a szervezet kevés inzulint állít elő vagy nem reagál erre a hormonra. Ez azt jelenti, hogy a cukor nem kerül be a sejtekbe, ahol az energiatermelés zajlik.

Melyik vitaminnak mi a feladata?

A B-vitaminok fontos szerepet játszanak a cukrok energiává történő átalakításában. A B1, B2, B6, B12, Niacin, B3, Biatin és Pantoten sav (B3) koenzimként működnek közre a cukoranyagcserében. A C és E-vitaminok, valamint a Bétakarotin antioxidáns hatású anyagok, melyek védik szervezetünket. Cukorbetegség esetén különösen fontosak az antioxidánsok, mivel a szervezet nagyobb terhelésnek van kitéve.

Tudományos vizsgálatok igazolták, hogy a szénhidrát anyagcserezavarban szenvedők esetében a króm nagyobb mennyiségű bevitele a cukorfelhasználás javulásához vezet. A króm támogatja az inzulin hatékonyságát is. A cink a hasnyálmirigy inzulintermeléséhez szükséges anyag.

Ez a vitaminkészítmény táplálék-kiegészítőként kapható a gyógyszertárakban, az elmondottak igazolják, hogy hasznos idős és fiatal cukorbetegek számára.

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Fényterápiával a depresszió ellen

Külső okok és belső hajlam idézik elő

 

A hosszú tél, a sötétség és a vitaminhiány sok embernél depressziós állapot kialakulását okozza. Nem véletlen, hogy a skandináv országok bevásárlóközpontjaiban mesterséges napfénnyel megvilágított, fedett utcákat alakítottak ki, hogy megelőzzék a depressziót. A napjainkban divatos fényterápia is ezt a célt szolgálja. A depresszió okairól, típusairól és gyógyításának lehetőségeiről Szabó Eszter pszichológust kérdeztük.

- Miként lehetne meghatározni a depressziót?

- Látszólag alaptalanul kialakuló, betegesen nyomott hangulat és mély szomorúság a legfőbb jellemzője - foglalta össze tömören a pszichológus, majd így folytatta:

- Az igazság az, hogy a depresszió sosem ok nélkül alakul ki. Kétféle típusát különböztethetjük meg: a kívülről és a belülről jövőt, de a két forma rendszerint keveredik.

- Milyen további jeleket fedezhet fel magán a beteg ember?

- Az akaraterő hiányát, az érdektelenséget és a kedvetlenséget, a koncentrálóképesség zavarait, és mindezekhez még belső nyugtalanság is társul.

A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy gyakori a rossz közérzet, az étvágytalanság, előfordulnak emésztési zavarok és testi panaszok is (pl. fejfájás, mellkasi fájdalom, szívdobogás-érzés stb.). Van olyan depressziós beteg, akinél alvászavar, önmarcangolás és önvád, bűntudat figyelhető meg - egészítette ki a felsoroltakat Szabó Eszter.

Amennyiben családtagjainkon, ismerőseinken vagy barátainkon a depreszszióra jellemző tüneteket látunk, igyekezzünk rávenni őket, hogy forduljanak orvoshoz. Ugyanis egyedül nehéz legyőzni a betegséget, hiszen a beteg maga sem ismeri pontosan a depresszióhoz vezető okokat.

- És hogyan alakul ki a depresszió?

- A kívülről jövő depressziót negatívan ható események váltják ki. Ilyen lehet, pl. a hosszan tartó tél, a fény hiánya, egy-egy szerelmi csalódás, vagy a munkahely elvesztése. Az ok ilyenkor felismerhető vagy könnyen kikövetkeztethető.

- Mikor beszélhetünk súlyos, pszichológiai kezelést igénylő depresszióról?

- Abban az esetben, ha a betegen a bűntudat és a félelem érzése is eluralkodik, önértékelése irreálisan csökken. Ezeket a tüneteket leginkább a belülről jövő depresszió váltja ki. Okait a személyiség fejlődésében kell keresnünk.

A statisztikák szerint 200 ember közül egy hajlamos a belülről jövő depresszióra. Az ilyen típusú emberek egy részénél a betegség az utódoknál is jelentkezik, ami érthető, hiszen rossz mintát látnak maguk előtt.

- Milyen mélységben ismeri a tudomány a belülről jövő depresszió okait?

- Pontosan még nem derítették fel a betegség okait - hangzott a felelet. - Vannak kutatók, akik szervi okokra vezetik vissza, a hipotalamusz működési zavarát feltételezik. Mások viszont az ingerületközvetítő anyagok (pl. dopamin) töménységének csökkenését teszik felelőssé a betegség kialakulásában.

- Hajlamossá tehet-e a depresszióra a kora gyermekkori lelki trauma is?

- Igen, ilyen lehet, pl. a szülők válása, a gyermek állami gondozásba adása.

Szabó Eszter nyomatékosan leszögezte, hogy a depressziós beteg öngyilkossági szándékait komolyan kell venni. Többségében az idősek keresik így a kiutat a súlyos betegségből, de a fiatalok fejében is megfordulhat ez a gondolat, pl. egy szerelmi csalódás, egy rossz osztályzat után.

- Kezelhető-e a depresszió?

- Igen, de gyakran kórházi gyógykezelésre van szükség, különösen akkor, ha az öngyilkosság veszélye is fennáll.

A pszichológus elmondta, hogy pszichoterápiás beszélgetés, gyógyszerek és különféle antidepresszáns készítmények állnak a szakemberek rendelkezésére a depresszió kezeléséhez. Hogy melyik módszert választja az orvos, az a beteg állapotától függ. Az esetek többségében a kezelés járóbeteg-rendelésen történik. Amikor a beteg otthon van, fontos, hogy a család megértően viselkedjen vele szemben.

Aki súlyosan depressziós, nincs abban a helyzetben, hogy segítsen önmagán. Sőt, még növelheti is a bajt, ha alkoholhoz vagy gyógyszerekhez menekül. A hozzátartozók könnyen észrevehetik a bajra utaló jeleket. A veszélyt elhárítani nem könnyű, de nem is lehetetlen!

Vannak olyan betegek is - tudtam meg a pszichológustól -, akik saját magukat is "átverik" azzal, hogy pl. a munkába vagy a szórakozásba menekülnek.

- Mikor forduljunk orvoshoz?

- A legtöbb depressziós nem ismeri föl a betegséget. Olyan is van, aki röstell orvoshoz vagy pszichológushoz fordulni. Ezért az a leggyakoribb, hogy csak a betegség előrehaladott szakaszában kerül a depressziós beteg orvoshoz. A háziorvos kompetenciája, hogy a beteget szakemberhez (pszichiáterhez vagy pszichológushoz) küldje.

- Milyen lefolyású lehet a fény hiánya miatt kialakuló depresszió? - kérdeztem a beszélgetésünk végén.

- Általában csak néhány hétig tart. Amikor tavasszal végre kisüt a nap, hosszabbak a nappalok és melegszik az idő, elmúlik a tél okozta depressziós állapot. Éppen ezért ajánlott, hogy tavasszal sétáljunk minél többet a friss levegőn és a napfényben. Pótoljuk a szervezetünkből kiürült vitaminokat is, mert ezek testünk építőkövei. Néhány hét elteltével azután nyoma sincs a depressziós állapotnak!

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Vigyázzunk az immunrendszerünkre!

Különbséget tud tenni "saját" és "nem saját" között

 

Az emberi szervezet egyik legfontosabb része, védelmezője az immunrendszer, amely ellensége a kórokozóknak, baktériumoknak, vírusoknak. Alapfunkciója tehát abban nyilvánul meg, hogy különbséget tud tenni a "saját" és a "nem saját" (idegen) között. Az immunrendszer sejtjei által "saját"-ként felismert anyagokat, sejteket, szöveteket a szervezet tolerálja, eltűri, míg a "nem saját"-ként felismertekre támadólag reagál.

Különösen fontos, hogy az immunrendszert egyensúlyban tudjuk tartani, hogy az képes legyen felismerni és elpusztítani a kórokozókat, de ne legyen túl aktív sem, mert az is bajt okozhat.

Immunrendszerünk nagy ellensége a folyamatos stressz, félelem, rossz munkahelyi légkör, aggodalom, stb. Ezek hatására ugyanis a mellékvese a normálisnál több kortizol hormont termel, az pedig megzavarja az immunsejtek működését és gyengíti testünk egész védekezőrendszerét.

Mindenki tud tenni annak érdekében, hogy immunrendszere kellőképpen működjön. A legfontosabbak: rendszeres testmozgás, megfelelő időtartamú alvás, helyes táplálkozás.

Mozgás közben a szervezet fokozottan termeli az aktív védősejteket. A szakemberek szerint fontos, hogy a pulzus kissé megemelkedjen, ugyanis csak ilyenkor vesz fel több oxigént a szervezet. Ennek hatására javul a belső szervek és izmok vérellátása.

A szervezet alvás közben töltődik fel. Ilyenkor csökken a stresszhormonok szintje, lassul a vérnyomás és a pulzus, és minden életfunkció energiatakarékos "üzemmódra" vált át. Ezáltal az immunrendszer használhatja az összes fennmaradó energiát, hogy ellenőrizze a komplett védelmi rendszert.

Köztudott, hogy a szervezetnek megfelelő mennyiségű vitaminra, ásványi anyagra van szüksége az immunsejtek létrehozásához. Ezeket pedig főként zöldségekből, salátákból, gyümölcsökből és teljes kiőrlésű lisztből készült termékekből tudja felvenni. Külön is említést érdemel a fokhagyma, amely kiváló természetes immunerősítő.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

"Téli hangulatban"

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete Nosztalgia klubja február 29-én 15 órai kezdettel "Téli hangulatban" címmel irodalmi délutánt szervez Szövetségünk székházának Hermina termében.

A belépés díjtalan!

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Nosztalgia klub vezetősége

 

 

 

Emlékversenyre toborzó

 

Az Ajkai Látássérült Klub 2008. június 21-én ismét megrendezi Fekete István Emlékversenyét, immár 8. alkalommal.

Négyfős csapatok jelentkezését várja a kistérségi elnök, Horváth Árpádné (Joli), a 06-70-391-0288-as, és a 06-88-312-190-es telefonszámokon, és Vallerné Horváth Andrea, a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központban, a 06-88-211-745-ös telefonszámon.

Felkészülni Fekete István "Hajnal Badányban" című művéből kell.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

A szállás és az étkezés költségeit a jelentkezőkkel később közlik majd.

Nyertes pályázatuk esetén ezekhez a költségekhez támogatást tudnak nyújtani.

 

 

 

A szoptatást nem szabad abbahagyni!

Mit tegyen az anyuka, ha sebes a mellbimbója?

 

Előző írásomban részletesen foglalkoztam a kevés tej szindrómával, most folytatom a szoptatás során felmerülő leggyakoribb problémák tárgyalását, melyek megkeseríthetik ugyan egy kismama életét, azonban nem kell, hogy miattuk abbamaradjon a szoptatás.

Nagyon gyakori, hogy a kismamák azért hagyják abba a szoptatást, mert mellbimbójuk kisebesedik, fájdalmat okoz nekik a kisbaba szopása. Így a szoptatás kellemetlenné válik számukra, nem fog élvezetet jelenteni, ezért a problémát mindenképpen orvosolni kell, hiszen a szoptatásnak örömtelinek kell lennie mindkét fél számára.

Mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy a baba helyes technikával szopik-e, azaz jól harap-e rá a mellre. A sebes mellbimbó leggyakoribb oka ugyanis az, hogy a baba rosszul kapja be a mellbimbót. Ahhoz, hogy a szoptatás ne járjon fájdalommal, a babának nem csak a bimbót, hanem a bimbóudvart is be kell kapnia. Ehhez az szükséges, hogy a babát úgy tartsuk, hogy a mellbimbó bekapásához ne kelljen elfordítania a fejét. A baba és saját kényelmünk érdekében támasszuk meg a babát és magunkat is párnákkal. Igen jó szolgálatot tehet egy szoptatós párna, de egyszerű díszpárnákat is használhatunk. Ahhoz, hogy a bimbóudvar is a kisbaba szájába kerüljön, feltétlenül szükséges, hogy a kisbaba olyan nagyra nyissa a száját, mintha ásítana. Ehhez mellbimbónkkal meg kell érintenünk az alsó ajkát úgy, hogy közben mellünket úgynevezett "C" fogásban tartjuk: kezünk a bimbóudvartól távol helyezkedik el, hüvelykujjunk a mell tetején, a többi az alján. Mikor a baba nagyra nyitja száját, belerakjuk a mellbimbót, és a babát magunkhoz vonjuk oly módon, hogy az orra és az álla érintse a mellet. Ha ez a művelet látássérültként nehézséget okozna eleinte, a baba ajkát érintsük meg azzal a kezünkkel, amelyikkel nem a mellünket fogjuk. Nem a mellet tartó kezünkkel azt is ellenőrizhetjük, hogy a csecsemő kitátotta-e a száját. Rövid idő után már kezünk segítségére sem lesz szükség, sőt az érintésre sem, a baba már a mell látványára ki fogja nyitni a száját, alkalmazkodni fog szükségleteinkhez. Ez a tanulási folyamat kanalas etetésnél is megfigyelhető, mikor a kisbaba pár hét tanulás után rájön, hogy jól teszi, ha a kanál felé orientálja a száját, amennyiben látássérült szülei vannak, és nem tudják az ételt egykönnyen a szájába juttatni az ő segítsége nélkül.

Nem kell félnünk, hogy a baba a mellünktől nem kap megfelelően levegőt, a mellet nem szabad "lenyomni", mert ez által megváltozik a mellbimbó helyzete a baba szájában, és ez a változás a bimbó sebesedését okozza. Ha mégis úgy gondolnánk, hogy a baba nem kap megfelelően levegőt, emeljük fel mellünket, vagy vonjuk közelebb a kicsit magunkhoz. Kulcsfontosságú, hogy a baba elég nagyra tátsa a száját, mert különben csak a mellbimbó végét kapja be, és az túl nagy irritációnak lesz kitéve, és kisebesedik. Ha a baba rosszul harap rá a mellre, ne hagyjuk szopni, dugjuk kisujjunkat a szájába, megszüntetve a vákuumot, vegyük le mellünkről, és próbáljuk meg újra, immár jól mellre helyezni. A jó szopási technika elsajátíttatása igen sok időt vehet igénybe, de megéri a fáradságot. Miután az újszülött megtanulta a helyes szopási technikát, a szoptatás egyáltalán nem fájdalmas, nem jár a mellbimbó irritációjával. Kérdezheti a kedves Olvasó, hogy hogyan képes egy pár napos/hetes újszülött a tanulásra? Jó módszer, ha az anya is kitátja a száját, mikor ezt a babától várja. Már a nagyon kicsi babák is utánozzák szüleik arckifejezését. Érdemes közben a kicsit felszólítani, hogy nyissa ki a száját. Ezt mindig egyszerűen, ugyanazokkal a szavakkal tegyük. A kisbaba pár napon belül meg fogja érteni, mit is várunk tőle, és annak megfelelően fog viselkedni.

Ha a fájdalom a fenti instrukciók betartása mellett is fennáll, érdemes megnézni, hogy a baba a mellbimbóval együtt nem szippantotta-e be az alsó ajkát, illetve hogy a mellbimbó a baba nyelve felett helyezkedik-e el. Ha a baba beszippantja az alsó ajkát is, illetve ha a nyelve a mellbimbó fölé csúszik, szintén fájdalmat okoz.

Mit tegyünk, ha már megvan a baj; mellbimbónk fáj, sebes, esetleg be is repedt? Mindenekelőtt ne ritkítsuk a szoptatások sűrűségét, és ne rövidítsük le azok időtartamát! Tévhit, hogy a szoptatás miatt fáj a mellbimbó! Helyezzük jól mellre a babát! A babának segíthetünk a mellre helyesen ráharapni azzal, hogy a túl kemény mellből kifejünk egy kis tejet, ezzel megpuhítva a mellbimbót.

A sebgyógyulást serkenthetjük azzal, ha a sebes részre kenünk egy kis anyatejet. Levegőztessük a mellbimbót annyit, amennyit csak lehet, járjunk félmeztelenül a lakásban! Ha ez nem lehetséges, kerüljük a melltartó viselését, és járjunk bő, pamut pólóban. Használhatunk bimbóvédő krémet is, de csak szigorúan olyat, amit nem kell lemosni szoptatás előtt. Amit mindenképpen kerülni kell: szűk, műszálas ruhák, melltartók viselését, alkoholt, szteroidokat, érzéstelenítőt tartalmazó krémek használatát, a mellbimbó fertőtlenítős, szappanos tisztítását (elég a napi egyszeri tiszta vizes lemosás), a mellbimbó szárítását, esetleg hajszárítóval.

Néha előfordul, hogy a mellbimbó annyira kisebesedik, hogy egy-két napig szüneteltetni kell a szoptatást. Ilyenkor fejjük le tejünket, és adjuk oda kisbabánknak fecskendővel, kanállal vagy pohárból. E célra egy látássérültnek a fecskendő talán a legmegfelelőbb eszköz, amely a sarki patikában beszerezhető többféle méretben. (pl.: 2,5; 5 ml) - bár mindenki válasszon ízlése szerint. Miután a panaszok enyhülnek, folytassuk a szoptatást!

A fenti utasítások betartása mellett a problémának pár napon belül enyhülnie kell, majd meg kell szűnnie. Ha a panaszok nem múlnak el, vagy több heti vagy havi problémamentes szoptatás után jelentkeznek, mindenképp forduljunk szakemberhez, mert szájpenész fertőzés húzódhat meg a háttérben! Fontos tudni, hogy bármilyen kezelést is javasol az orvos, a szoptatást nem szabad emiatt abbahagyni!

Dr. O. Lukács Réka

 

 

 

A hátrányos megkülönböztetés tilalmáról

A magánemberek aktív közreműködése is szükséges

 

Miután az előző cikkekben áttekintettük a családokat, kisgyermekes szülőket, valamint az állami gondoskodásból kikerülő fiatalokat támogató pénzbeli ellátásokat, vizsgáljuk meg, hogy az egyes hátrányos helyzetű csoportokat - különösen a fogyatékos embereket - milyen jogi intézkedések védik a hátrányos megkülönböztetéstől. E témát kiváltképpen aktuálissá teszi az, hogy az MVGYOSZ a "Nem látva is látszani" projekt keretében a hátrányos megkülönböztetés (gyakran használt idegen szóval: diszkrimináció) elleni fellépéshez, az ezzel összefüggő információk mind szélesebb körben való megismertetéséhez nyert jelentős összegű pályázati támogatást. Fontos emellett utalni arra is, hogy az előző lapszámokban ismertetett pénzbeli ellátásokon túl a látássérült olvasóknak érdemes tisztában lenniük az esetlegesen őket érő diszkrimináció elleni fellépés lehetőségeivel is. A viszonylag hatékony jogérvényesítés ugyanis napjainkban már a magánemberek részéről is aktív közreműködést igényel, nem lehet pusztán az állam segítségére, gondoskodására hagyatkozni, így szükséges, hogy ismételten foglalkozzunk a diszkriminációval szembeni védelem jogi szabályaival.

A hátrányos megkülönböztetés tilalma egyes nemzetközi egyezményekben, valamint néhány hazai jogszabályban már évtizedek óta szerepel. Jelentősége miatt ezek közül kiemelkedik az Alkotmány és a Munka Törvénykönyve. Az előbbi, mint a Magyar Köztársaság alaptörvénye általános jelleggel tiltja az emberek közötti bármely hátrányos megkülönböztetést az emberi jogok érvényesülése során, jelentősége miatt e rendelkezést érdemes szó szerint idézni. Az Alkotmány 70/A. §-a értelmében: "(1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.

(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti."

A Munka Törvénykönyve mind a munkaviszony létesítésénél, mind annak fennállása és megszüntetése során általános jelleggel tiltja a diszkriminatív munkáltatói magatartást. A gyakorlatban e törvényi rendelkezésre hivatkozva a munkaügyi bíróságok számos esetben el is marasztaltak munkáltatókat - leggyakrabban arra hivatkozva, hogy a munkaviszony megszüntetése, a dolgozó elbocsátása során alkalmaztak indokolatlan megkülönböztetést. Súlyos problémát jelent viszont, hogy a diszkrimináció sok esetben nem bizonyítható, hiszen a munkáltatók igyekeznek a tényleges, diszkriminatív ok helyett más, törvényes okokra hivatkozni a kifogásolt intézkedések indokaként. A másik gondot a jogérvényesítés elhúzódása jelenti, a dolgozók ugyanis a munkáltatóval szembeni igényeiket peres úton, a munkaügyi bíróságok előtt érvényesíthetik, ezek a peres eljárások pedig gyakran évekig elhúzódnak. Ugyanez a két probléma nehezíti a jogok érvényesítését a többi olyan esetben is, amelyben egy ágazati jogszabály az élet valamely területén - például az oktatásban, egészségügyben - tiltja a diszkriminációt.

Mindezekre tekintettel a külföldi példák nyomán felmerült, hogy szükség lenne egy átfogó, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát általánosságban kimondó és a jogérvényesítés hatékony eszközeit biztosító jogszabály megalkotására. Ezt az igényt az is nyomatékosította, hogy - bár, mint említettem, a hátrányos megkülönböztetést ugyan a magyar Alkotmány is tiltja, ám a hazai bíróságok önmagában az Alkotmány rendelkezéseire ritkán hivatkoznak.

A fentebb említett indokok alapján az Országgyűlés végül elfogadta az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvényt. E jogszabályt gyakran esélyegyenlőségi törvénynek is szokták nevezni. Ez azért lehet megtévesztő, mivel a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt szintén szokták ilyen néven említeni, bár az utóbbi időben erre egyre ritkábban kerül sor. Az 1998. évi XXVI. törvényt jelenleg általában FOT rövidítéssel szokták jelölni. A félreértések elkerülése végett azonban én a továbbiakban a diszkriminációt általában tiltó törvény esetében az "egyenlő bánásmód törvény" elnevezést használom. A FOT rendelkezéseivel ezúttal nem foglalkozom, noha ez a jogszabály is tiltja a hátrányos megkülönböztetést, így a diszkriminációt elszenvedő fogyatékos emberek a bírósági eljárásban erre is hivatkozhatnak.

A következő részekben áttekintjük, hogyan határozza meg az egyenlő bánásmód törvény a hátrányos megkülönböztetés fogalmát, és milyen lehetőségeket biztosít az ellene való fellépésre.

Dr. Ozvári L. Ádám

 

 

 

Jogsegélyszolgálat Önnek is

 

Az MVGYOSZ a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) pályázat keretében elnyert támogatásnak köszönhetően 2007. december 1-jétől elindította antidiszkriminációs jogsegélyszolgálatát.

Kiknek nyújtjuk a szolgáltatást? A jogi tanácsadást egyrészt igénybe vehetik azok a látássérült emberek, akik hátrányos megkülönböztetés áldozataivá váltak. Ha Önök közül valaki úgy véli, hogy a munkahelykeresés, munkavállalás, oktatás során, vagy az élet bármely más területén diszkriminálták, fogyatékos állapota miatt hátrányosan megkülönböztették, problémájával forduljon hozzánk. Jogászunk felvilágosítást ad arról, mely hatóság jogosult az eljárásra, milyenek a jogérvényesítés esélyei, továbbá - a peres képviselet kivételével - segítséget nyújt az ügyintézésben.

Jogsegélyszolgálatunk a fentiek mellett az MVGYOSZ tagegyesületeinek is rendelkezésére áll diszkriminációval összefüggő jogi kérdéseik megoldásában. Várjuk emellett azon munkáltatók érdeklődését is, akik szélesíteni kívánják a hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó szabályozással kapcsolatos jogi ismereteiket, illetve, akik ezen ismereteik bővítésével akarnak diszkriminációmentes munkahelyi gyakorlatot kialakítani.

A jogi tanácsadást dr. Ozvári Ádám jogász nyújtja.

Az antidiszkriminációs jogsegélyszolgálat elérhető:

* postai úton (MVGYOSZ jogsegélyszolgálat 1146 Budapest, Hermina út 47.),

* elektronikus levélben a demnet.jogsegely@mvgyosz.hu címen,

* munkanapokon 9-17 óra között a (0670) 387 5264-es telefonszámon, valamint

* személyesen - előzetes időpont-egyeztetés alapján - kedden 8-11 óra, továbbá

csütörtökön 16-19 óra között az MVGYOSZ székházában.

 

 

 

Humor

 

- András bácsi, innen Tabról egylovas kocsival mennyi idő alatt érhetek Karádra?

- Két óra alatt.

- Hát ha két ló húzza a kocsit?

- Akkor másfél óra alatt.

- No és ha három lovat fogatok be?

- Akkor egy óra alatt.

- Nagyszerű! Befogatok öt lovat és el sem kell indulnom Karádra!

*

- Hogy tudta ennyire tönkretenni az autója gumiját?

- Ráhajtottam egy borosüvegre, az széttört és az üvegdarabok belefúródtak a gumiba.

- Nem látta idejében az üveget?

- Hogy láttam volna? Az egy másik részeg alak zsebében volt!

*

- Jean, vigye fel a padlásra a zongorámat!

- Miért, uram?

- Mert magas hangokon akarok játszani.

*

- Mi a foglalkozása?

- Őrmester úr, én egy bakteriológus vagyok.

- Mi a francnak cifrázza? Mondja azt, hogy bakter vagy magyarul vasutas!

*

- Újoncok! Most leírom a nevüket. De hogy ne utólag legyen a pofázás, előre szóljon, akinek "i" helyett "y"-nal kell írni a nevét!

- Az enyémet "y"-nal kell írni, őrmester úr!

- Hogy hívják magát?

- Nagy.

*

- Őrvezető úr, maga mit csinál, ha egy részeg alak a kapu előtt fetreng?

- Jelentem, az ágyáig kísérem az ezredes urat!

*

- Gyanúsított, volt már bűntetve? Nagyon ismerős az arca!

- Ezen én nem csodálkozom. Tíz éve vagyok ott pincér, ahol a bíró úr minden hétvégén leissza magát.

*

- Hát jól van! Ha a kocsmáros úr most már csak akkor ad nekem italt, ha meg tudok csinálni húsz fekvőtámaszt, már kezdem is!

- Hello mindenkinek! Mi van, haver, te alólad kilopták a nőt?

*

- Tegnap éjféltájban, amíg itt iszogattam veletek, egy fickó betört a házamba.

- És mi történt?

- Agyrázkódást kapott, a jobb keze eltört és kihullott öt foga. Ugyanis a feleségem azt hitte, hogy a sötétben részegen én lopózok be a házba.

*

- Megcsal a feleségem! Reggel jött haza és azt hazudta, hogy a nővérénél aludt.

- Honnan tudod, hogy hazudott?

- Az éjjel én aludtam a nővérénél.

 

Cseri Sándor

 

 

 

Ez itt a kérdés meg a válasz is

 

A decemberi számunkban feltett kérdéseinkre adott helyes válaszok: LXXIX. 2., LXXX. 2., LXXXI. 2., LXXXII. 1., LXXXIII. 1., LXXXIV. 1., LXXXV. 1., LXXXVI. 2., LXXXVII. 2., LXXXVIII. 2., LXXXIX. 1., XC. 1.

Helyes megfejtéséért könyvjutalomban részesül: Lankovits József (Budapest) és Nagy Sándor (Torda).

CV. Melyik szovjet politikus hátán ülve szeretett "lovagolni" Sztálin?

1. Hruscsov

2. Bulganyin

CVI. Mit akart a 12 pontba belefoglalni 1848 márciusában Degré Alajos népszerű regényíró?

1. Magyar embert válasszanak magyar királynak

2. Szállítsák le a só árát

CVII. Ki volt az a francia filozófus, aki gyönyörűen írt a családi élet szépségéről, de mind az öt gyermekét lelencházba adta anélkül, hogy egyetlen pillantásra méltatta volna őket?

1. Voltaire

2. Rousseau

CVIII. Hogyan halt meg Móricz Zsigmond író első felesége?

1. Súlyos betegségben

2. Méreggel öngyilkos lett

CIX. Milyen jelzővel illették kortársai azt a Vlad nevű román vajdát, akinek szörnyű emlékét Drakulaként őrizte meg a történelem?

1. Karós

2. Köteles

CX. Miért nem tud nyáron hosszú távot végigfutni a rénszarvas?

1. Mert a melegben lusta

2. Orrjáratát eltömítik a paraziták, és emiatt nehéz a légzése

CXI. Mi a szexbomba?

1. A szexgránát nagyobb változata

2. Kihívó érzékiségű fiatal nő

CXII. Mit jelent az "eszperantó" szó?

1. Eszi, nem eszi, nem kap mást

2. Reménykedő

CXIII. Mi a hímen?

1. Házasság, nász

2. Díszvarrás

CXIV. Mi a Ku-Klux-Klan?

1. Négerek elleni faji gyűlöletre uszító szervezet az USA-ban

2. Gépkocsimárka

CXV. Mit jelent az a latin szállóige, hogy "De gustibus non est disputandum"?

1. Az ízlésekről nem érdemes vitatkozni

2. Ízlések és pofonok különbözők

CXVI. Mi a dodonai jóslat jellemzője?

1. Dodona jóshelyen adták ki

2. Homályos, kétértelmű beszéd

Beküldési határidő: április 15.

Cseri Sándor

 

 

 

Üdülés Balatonbogláron 2008-ban is

Kedvezmény áprilisban, májusban és június elején

 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megnyílik a balatonboglári üdülő! A szolgáltatások a megszokottak lesznek: napi háromszori főétkezés, tévészoba, vak ping-pong, lengőteke, tandemkerékpár, vízibicikli-kölcsönzés, büfé, és megszokott lesz a kellemes, nyugodt környezet is.

Az egyes turnusok szokás szerint csütörtöktől szerdáig tartanak, a szobák csütörtökön 10 órától foglalhatóak el, és azokat szerdán 10 óráig kell elhagyni. 2008-ban a szezon már tavasszal megkezdődik, az egy hetes áprilisi turnusok a következők: április 10-16.-ig, április 17-23.-ig, április 24-30.-ig. Az áprilisi hetekre a nyaralás díja 18 ezer forint lesz egy hétre fejenként.

Az üdülés díja még májusban és június elején is kedvezményes, 50 ezer forint két hétre, fejenként, a turnusok időpontja: május 1-14., május 15-28., május 29-június 11.-ig.

A nyári főszezon árai két hétre fejenként 60 ezer forint maradt.

A nyári turnusok a következők:

Június 12.-június 25;

június 26.- július 9;

július 10.-július 23;

július 24.-augusztus 6;

augusztus 7.-augusztus 20;

augusztus 21.-szeptember 3;

szeptember 4.-szeptember 17.

Azoknak a nyaralóknak, akik nem tagjai az MVGYOSZ-nek, a fenti árakon felül a helyszínen, a nyaralás végén személyesen kell kifizetniük az idegenforgalmi adót, amely kb. 315 forint naponta, fejenként.

A tavalyi évhez hasonlóan lehetőség van egyhetes nyaralásra is! Jelentkezéskor üdülési előleget kell fizetni, amely 2 hetes nyaralás esetén személyenként 30000.- Ft , személyesen vagy csekken, vagy előzetes egyeztetés után banki átutalással. (bankszámlaszám: 64400044-30091893-31100019). Befizetési csekket az MVGYOSZ tagegyesületeinél lehet kérni. Az üdülési ár további összegét a nyaralás megkezdésekor az üdülőben kell rendezni.

A jelentkezéseket a tavalyi évhez hasonlóan Szombath Tiborné (Kati) fogadja az MVGYOSZ központjában az 1146 Bp. Hermina út 47-es szám alatt, illetve telefonon az (1) 384-8440-es telefonszámon munkaidőben. Egyéb információkért az üdülő üzemeltetője, Ottlakán Gyula is hívható a (20) 967-0446-os telefonszámon, és őt kell keresni a vasútállomásról az üdülőbe való beszállításhoz is! Az egyes turnusokban a szobák foglaltsági adatai idén megtekinthetőek az Interneten.

Az Internet elérhetőséget a későbbiekben közöljük majd a Vakok Világa című folyóiratban.

 

 

 

Még pénzt is akart Takács Péter

Újabb perben győzött az igazság

 

Befejeződött az a sajtóhelyreigazítási per, amelyet Takács Péter indított a Vakok Világa és annak kiadója, az MVGYOSZ elnöksége ellen.

A per indítására az adott ürügyet, hogy lapunk 2006. novemberi számában A hamis látszat ára című írásommal Takács Péter károkozására hívtam fel a figyelmet. A cikk mondanivalója az volt, hogy mivel Takács Péter tudósításaiban az MVGYOSZ elnökségét rendszerint mint egymással civakodó és munka nélkül nyerészkedő emberek csoportját mutatja be, sok állampolgárt eltántoríthat attól, hogy az adományait egy ilyen erkölcsi állapotúnak lefestett elnökségtől irányított szervezetnek juttassa.

Takács Péter, aki korábban átmenetileg már szerkesztette a Vakok Világát, s aki éveken át hozzászokott ahhoz, hogy hamiskodásaival, rágalmazásaival, hecceléseivel jogkövetkezmények nélkül keserítheti meg tisztességes emberek napjait, tüstént elégtételt követelt.

Követelte annak nyílt színi elismerését, hogy neki felsőfokú végzettsége van. (Ez ugyan nyitott kapuk döngetése volt, hiszen lapunk egy korábbi számában, 2003. októberében, a 26 . oldalon a végzettségéről szóló információ már megjelent, de hát ám legyen, hisz ismétlés a tudás anyja!)

Követelte annak beismerését, hogy a Hobby Rádióban nem lehetett meghallgatni a "Vakok Világa felelős szerkesztő: mennyi az annyi?" című tudósítását.

Harmadik követelése olyan gondolatok együttese, amelyek elemzésére csak pszichiáterek vállalkozhatnak. Éppen ezért ezt már Takács Péter veretes megfogalmazásában idézem: "...követelem, hogy az elmeállapotomra vonatkozó kijelentéseket Cseri Sándor orvosilag igazolja, ennek hiányában azok valótlanságát a lap tegye közhírré. Továbbá tudatos károkozásaimra vonatkozóan álljon elő cáfolhatatlan bizonyítékokkal (az általam okozott kár pontos meghatározása, mekkora a kár összege, ki a károsult, pontosan milyen magatartásommal okoztam a kárt, pontosan milyen okozati összefüggés van az általam kifejtett magatartás és a kár bekövetkezése között), ennek hiányában az ezekre vonatkozó állításainak valótlanságát a folyóirat nyilvánosan ismerje el."

Negyedik és talán legbájosabb óhaja pedig így szólt: "kártérítésre tartok igényt." Ez a csattanó azt mutatta, hogy Takács Péter ugyan szikrázó dühvel tud írni azokról, akik szerinte a kelleténél többet keresnek a munkájukkal, a pénz iránti nemes harag azonban mindjárt kedves érzelemnek adja át a helyét a lelkében, ha a pénzt az ő zsebébe lehet landoltatni.

A tetszetős kívánságlistára dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke, úgy is, mint a lap felelős kiadója, és Garamvölgyi Annamária, a lap főszerkesztője is nemmel válaszolt. Így aztán megkezdődött a per. A Fővárosi Bíróság 2007. május 24-én meghozott ítélete szerint közzé kell tennünk, hogy Takács Péternek van egyetemi diplomája. Takács Péter összes többi követelését azonban a bíróság elutasította. Így tehát nemcsak hogy nem kapott "kártérítést", hanem kára is származott a dologból, mert tizenöt ezer forint perköltséget meg kellett fizetnie az MVGYOSZ javára.

Ha valaki azt gondolja, hogy mindebbe Takács Péter nem nyugodott bele, akkor telibe találta az igazságot. A Fővárosi Ítélőtáblához fellebbezett. Az Ítélőtábla tárgyalására Garamvölgyi Annamária főszerkesztő a következő beadványát terjesztette elő:

 

Tisztelt Fővárosi Ítélőtábla!

Alulírott, Garamvölgyi Annamária, a Vakok Világa című folyóirat főszerkesztője, Takács Péternek a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége ellen indított sajtóhelyreigazítási perében a Fővárosi Bíróság 19. P.25. 158/2006./8. számú ítélete ellen benyújtott fellebbezéséhez szeretnék néhány megjegyzést fűzni, s ugyanakkor tisztelettel kérni a fellebbezés elutasítását.

Takács Péter úrnak kedvelt időtöltése az, hogy az állam költségén bíróság, ügyészség, Egyenlő Bánásmód Hatóság igénybevételével tárgyalásokra idézteti azokat, akiknek demokratikusan megválasztott tisztségviselőkként egy 20 ezernyi látássérült tagot számláló szövetség irányításával kellene foglalkozniuk ahelyett, hogy egy rágalmazó szeszélyei szerint tárgyalótermekben fecsérlik idejüket és energiájukat. Takács Péter úr ugyan most a fellebbezésében mindössze két, általa indított peres eljárást ismer el, de ezzel csak azt érzékelteti, hogy a sorra elvesztett pereit a feledés homályába akarja rejteni. Mert igaz, hogy az MVGYOSZ ellen indított megalapozatlan próbálkozásaival mindig kudarcot vallott, jogi ámokfutásának összképéhez azonban a már végérvényesen elvesztett perei is hozzátartoznak, még ha eddig azok nem is kerültek pénzbe neki.

Az az állítása is ellentétes minden logikával, és az emberi tisztességgel is, hogy bár ő a nekem írott fenyegető levelében korruptnak, dilettánsnak és illegitimnek nevezte a Szövetség elnökségét, azért annak a munkájáról objektíven és tárgyilagosan szokott tudósítani. S hogy cikkében "kínos precizitással ügyel arra is, semmiképp ne jelenítsen meg bármiféle véleményt". Ez a "kínos precizitás" már csak azért is sikertelenségre volt kárhoztatva, mert az olyan újságcikk, ami nem jelenít meg semmiféle véleményt, legfeljebb a messze jövendő méhében szunnyadhat, a sajtó eddigi története során még nem jött létre. (Hiszen már az is véleményt tükröz, hogy a cikk írója mit ír le és mit nem ír le az írásművében.)

Zavarba ejtő kérdést vet fel Takács Péternek a fellebbezésében az a látomás, miszerint én "az elnökség tagjai által elfoglalt asztal körül keringve" igyekeztem igazamat védelmezni. Azt ugyanis József Attila költeménye nyomán el tudom képzelni, hogy a mosott ruhák keringve szálltak a magosba, de hogy én hogyan tudnék keringeni az asztal körül, miközben az asztalt meg veri az egyik elnökségi tag, erre nem tudok semmi kézzelfoghatót mondani. A zavarba ejtő kérdés pedig az, hogy Takács Péter csak szórakoztatni akarja-e a tisztelt Bíróságot az ilyen kényszerképzetes rémmesék feltálalásával, vagy mindezt ő valóban megtörténtnek is gondolja-e?...

Kérem az igen tisztelt Ítélőtáblát, szíveskedjék nagy figyelmet szentelni Takács Péter fellebbezésében az alábbi, elszomorító és önleleplező mondatoknak: "Rendkívül aggasztónak tartom azt a gondolkodásmódot, miszerint a fogyatékos emberekért dolgozó személyek, a számunkra különféle szolgáltatást nyújtó különféle intézmények munkatársainak tevékenységéről kizárólag egyoldalú, patetikus, hálálkodó hangnemben lenne szabad a sajtónak beszámolni. Ezt a fogyatékos ember számára megalázó gyakorlatot folytatja a folyóirat jelenlegi főszerkesztője, mely hoszszútávon senki érdekeit nem szolgálja." Való igaz: látássérült emberektől sok olyan tudósítást kapok, amelyekből a jószívűségnek, segítőkészségnek, áldozathozatalnak konkrét és megindítóan kedves példáit ismerhetik meg olvasóink. Az ilyen tudósításokat boldogan közlöm a jövőben is, mert a jóra és szépre ösztönző példái az emberi magatartásnak. S ha ez a gyakorlat felháborítja is Takács Péter urat, én arra nem leszek tekintettel, akárhány pert indítson is miatta ellenem.

Lapunkkal egyébként csak Takács Péter úr és néhány, vele lelki rokonságban lévő ismerőse elégedetlenkedik. De azt elviselem, mert rengeteg bizonyítékát kapom annak, hogy olvasóink túlnyomó többségének megelégedésére szolgál a Vakok Világának szellemi és morális arculata. Egy éve, amikor a szerkesztést átvettem, 4-5 tudósítója volt a Vakok Világának, most már több mint 70 van. Amikor Takács Péter szerkesztette a lapot, szinte minden számban voltak helyreigazítások, némelykor egész oldal terjedelműek is. Egy év óta nincs mit helyreigazítanunk, mert a munkában nem tűröm a hibák forrását: a hányaveti nyegleséget. Az emberek egymás ellen való uszításának, heccelésének véget vetettem; a "nyílt levél" álcájában jelentkező rágalmazásoknak nem adok helyet a lapban; senki sem gázolhat mások emberi méltóságába a lapon keresztül. Takács Péter úr persze mindezt hiányként éli meg és azt hangoztatja, hogy azért akar ismét szerkesztő lenni, mert csak ő tudja, mi való a lapba.

Egyébként Takács Péter úr a Fővárosi Bíróság ítéletét először megelégedéssel fogadta. Erre utal, hogy a vele egy nézeten lévőkkel közölte: ő nyerte meg a pert az MVGYOSZ ellen. Ezt az örömhírt egy Lukács Sándor nevű haverja Luxi aláírással világgá is kürtölte a Vaklista című internetes kiadványban. A nagy örvendezésnek az vetett véget, hogy az MVGYOSZ honlapján megjelent az ítélet és így lelepleződött a turpisság.

Takács Péter úr az elmúlt hetekben már a jövőbeli teendőkre is gondolt. Újabb perrel fenyegetőzve felszólította az MVGYOSZ elnökségét, hogy valami értelmezhetetlen ok miatt kérjen tőle nyíltszíni bocsánatot. S ezt megtoldotta azzal, hogy eme sajátságos követelését a Vakok Világában közzétenni nem szabad, sőt még azt sem engedi meg, hogy a lapban utalás történjen a követelésének tartalmára...

Illő tisztelettel jelentem tehát az igen tisztelt Bíróságnak, hogy a jövőt illetően sem marad munka nélkül, Takács Péter úr gondoskodik róla - államköltségen!

Budapest, 2007. szeptember 17.

Garamvölgyi Annamária

főszerkesztő

 

A Fővárosi Ítélőtábla minden tekintetben elutasította Takács Péter fellebbezését és az első fokú bíróság ítéletét emelte jogerőre. A jogerős ítéletet lapunk 22.... oldalán találják olvasóink.

Szeretném remélni, hogy Takács Péter és az őt heccelők maroknyi csoportja ebből az ítéletből levonják azt a következtetést, hogy az igazságot vég nélkül megcsúfolni nem lehet!

Cseri Sándor

 

 

 

Olvasva nyerhet!

 

Önhöz fordulok most, kedves Olvasónk! Mivel munkámhoz a legfontosabb

iránytű az olvasóközönség (Kosztolányi Dezső szavaival: " az ezerfejű Cézár")

véleménye, ezért minden lapszámunk tartalmát szavazásra bocsátom.

Tehát miután Ön elolvasta lapunkat, írja le és küldje be annak a cikkünknek a

címét, amely abból a lapszámból a leginkább kiérdemelte az Ön tetszését.

Azok között, akik ily módon is közreműködnek lapunk szellemiségének formálásában, humoros-szatirikus regényfüzeteket sorsolunk ki.

Garamvölgyi Annamária

főszerkesztő

*

Rácz Istvánné, budapesti olvasónk jókívánságai mellett elküldte a véleményét is. Íme:

"Nekem a decemberi lapszámban a 3. oldalon közölt A szeretet ünnepén című írás tetszett a legjobban. Ezt tartottam a legszebbnek és a legmeghatóbbnak."

*

"Ez a januári példány nagyon tartalmas és örülök, hogy hozzájutottam."

Zilahi György (Győr)

az Országos Elnökség tagja

 

 

 

Köszönjük a jókívánságokat!

 

Az elmúlt év végén és az új esztendő elején nagyon sok olvasónk küldte el üdvözletét és jókívánságait a Vakok Világa főszerkesztőjének és munkatársainak.

Köszönjük szépen a meleg hangvételű, kedves szavakat! Munkánkkal továbbra is szeretnénk kiérdemelni Olvasóink megelégedését, elismerését!

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

CD-nyeremény

 

A fülbemászó dallamok kifogyhatatlan tárháza volt az a magyar zeneszerző, aki 1912-től 1986-ig élt. Főbb művei: Maya, Manolita, Rigó Jancsi, stb. Mi a neve?

Beküldési határidő: április 15.

A decemberi lapszámunk kérdésére a helyes válasz Antonio Salieri volt. A helyes megfejtést beküldők közül egy-egy CD-t nyertek: Nagy Árpád (Budapest) és Nyírő László (Ajka).

Szeretettel gratulálunk!

 

 

 

Társkereső apróhirdetések

 

Látássérült, kertbarát, úszást, kirándulást kedvelő, házias, nem italozó, pozitív irányultságú, emberi értékekre igényes, egyszerű független, 57/198/96 férfi vagyok. Keresem tartós kapcsolatra, mély, hosszú barátságra hasonló érdeklődésű, életszemléletű társnőmet.

Jelige: "Tátorján" vagy telefon: 06-20-804-72-19 (este).

*

41 éves, gyengénlátó úriember társat keres 41-51 éves korig gyengénlátó hölgy személyében.

A jelentkezők levelét "Antal" jeligére várom a szerkesztőségbe.

*

48 éves természetszerető férfi vagyok, keresem megértő társamat komoly kapcsolat céljából. Szeretem a régi slágereket és filmeket is, hasonló érdeklődésű 50 év alatti, Edit nevű vidéki hölgyek jelentkezését várom:

Telefonszám: 06-20-910-3354 vagy: Komoly kapcsolat jeligére a szerkesztőségbe.

*

20 éves, őszinte fiatalember vagyok. Keresek korban hozzám illő őszinte lányt, komoly kapcsolat céljából. "Szeretem a zenét."

Hívj és megtaláljuk a boldogságot! Telefon: 06-30-512-1425

 

doboz alja
oldal alja