ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Vakok Világa 2008. június


 

Vakok Világa

LXIX. évf. 6. szám

2008. június

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége folyóirata

Felelős kiadó: Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke

Főszerkesztő: Garamvölgyi Annamária

Tervezőszerkesztő: Fehér István

A szerkesztőség és a kiadóhivatal címe: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Telefon: 384-8440

E-mail: vv@mvgyosz.hu

Az újság előfizethető az MVGYOSZ tagegyesületeinél!

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

Gépre és pénzre pályázatokat várnak

Gyógymasszőrt keresnek

Folyóiratunkat is tanulmányozták

Jogsegély a panaszosokért

Dr. Tóka László miniszteri kitüntetése

Hárman a rádióban

Tisztújítást tartottak Debrecenben

Egyedülállónak számít a Szövetségben

Szerencsés fordulatot vett az élete

Táborozás Kisgyónban

A fogyatékkal élők összefogása Zalában

Felhívás kirándulásra

Családos megyei találkozó

Szlovákiai és romániai helyzetkép

Jöjjön közénk énekelni!

Sokféleképpen segítettek a sorstársaknak

Szép szóval, énekkel kedveskedtünk egymásnak

Segít rajtunk a kamilla és az áfonya

Tiszán innen, Tiszán túl

A reneszánsz művészetét csodáltuk

Szűrőkampány nyolc nagyvárosban

Sorscsapásokkal szegélyezett életút

Az ITP-25-ös pályázat nyerteseihez

A hite megkönnyíti a baj elviselését

Sorstársak között jobban telnek a napok

Felemelően szép ünnep Máriapócson

Vitéz Rithnovszky János: SZÜLETÉSNAPI GONDOLATOK

Esélyegyenlőségi nap Veszprémben

Kullancsveszély Európában

Szemkímélő tanácsok

Apróhirdetés

Humor

Ez itt a kérdés meg a válasz is

Érdemes együtt aludni a kisbabával

CD-nyeremény

Alapítványi jelentés a támogatásokról

Impresszum

 

 

 

Gépre és pénzre pályázatokat várnak

Ülést tartott az MVGYOSZ Országos Elnöksége

 

Soron következő ülését május 15-én tartotta meg a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége a Hermina úti székházban. Dr. Szőke László elnök mellett jelen voltak: Szabó Tiborné, Sztakó Krisztina, dr. Nagy Sándor, dr. Tóka László, dr. Földi János elnökségi tagok, s itt mutatkozott be a legutóbbi választáskor a legtöbb szavazattal megválasztott elnökségi póttag, dr. Orliczky János, aki az egészségi állapota miatt lemondott Zilahi György helyét vette át. Az értekezleten részt vettek még: dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője, dr. Hódosi László, a felügyelő bizottság tagja, Kroll Zsuzsanna érdekvédelmi vezető és Lipóczki Zoltán, a Hírlevél szerkesztője.

A bejelentések, aktuális ügyek megtárgyalása után az informatikai érdekképviseletről, a Szövetség, valamint az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány kapcsolatáról Szuhaj Mihály ügyvezető, kuratóriumi elnök tájékoztatta a megjelenteket. Mint elmondta, jelenleg 14-en vannak, feladataikat az alapító okiratukban foglaltak szerint látják el. Céljuk, hogy a Magyarországon élő látássérült embereket a szükséges segédeszköz-szoftverekkel ellátott, korszerű számítógépes rendszerekhez juttassák. Adományozási tevékenységük keretében optikai karakterfelismerő programokat - 71 főnek - nyújtottak át térítésmentesen. Több mint 400 pályázat érkezett be használt számítógépekre. Összesen 75 Pentium IV-es és néhány felsőkategóriás Pentium III-as gépet tudtak adni az igénylőknek. Az adományozott PC-k mellé 17 colos monitort, billentyűzetet, ill. számítógépes egeret és hangfalpárt is biztosítottak. Még vannak számítógépeik, de ezek már közép- vagy alsókategóriás Pentium III-nak számítanak. Azok a pályázók, akik nem kaphattak az előző keretből, ezeket megigényelhetik.

A Freedom Scientific cég által gyártott és forgalmazott informatikai eszközök adományozására kiírt pályázatukra több mint 300-an jelentkeztek, hardvereket és szoftvereket 77-en nyertek. Ebben voltak OPAL digitális nagyítók, JAWS for Windows képernyőolvasók, MAGic képernyőnagyítók, Braille-kijelzők. Mintegy 15 millió forintot tett ki az adomány értéke.

Az oktatási, képzési munkáját is folytatta az alapítvány, tanfolyamokat indított az elmúlt időszakban is, s ezek egy részéhez jó helyszínt teremtett saját oktatótermük, amely az elmúlt év elején nyílt meg.

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületével közös szervezésben indított informatikai alapképzéseiken 28 hallgató vett részt. A Vakok Állami Intézete felkérésére a Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportjában tanulóknak is nyújtottak informatikai oktatást. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvánnyal együttműködve úgynevezett érzékenyítő tanfolyamokat tartottak regionális képző központok informatika tanárainak a látássérültek számítástechnikai oktatásával kapcsolatban. Szintén a közalapítvánnyal közös projektben készült el egy ingyenes informatikai oktatóanyag, amely az ECDL Start vizsga ismeretanyagának elsajátítását segíti. A Siketvakok Országos Egyesületével együttműködve kísérleti projektben mérték fel, hogy egy látás- és hallássérült személy informatikai területen is sikeresen képezhető.

Az alapítvány és az MVGYOSZ kapcsolata igen jó, az együttműködés sikeres. Bizonyítja ezt például, hogy az alapítvány munkatársai végezték a Szövetség által szervezett nonprofit menedzserképző tanfolyam hallgatóinak informatikai oktatását.

Az alapítvány elősegíti, hogy a tagegyesületek a piaci árnál kedvezményesebben juthassanak jogtiszta szoftverekhez. Elmondható, hogy az alapítvány munkája az átszervezés óta teljesebbé vált.

Az Országos Elnökség az általa alapított "Informatika a látássérültekért" Alapítvány beszámolóját tartalmasnak, színvonalasnak ítélte, s elismerését fejezte ki az alapítvány minden munkatársának. Az Elnökség fontosnak tartja, hogy jogtiszta szoftverek kerüljenek a Szövetséghez és a tagegyesületekhez, s ennek érdekében egyeztetést kezdeményezett az alapítvánnyal.

A Szövetség informatikai tevékenységére vonatkozó vállalkozási szerződések értékelése során az Országos Elnökség meghallgatta Parai Sándor rendszergazdát és stúdióvezetőt, s az elhangzottak alapján meghatározta, hogy a munkaviszonnyal kapcsolatos kérdések a hivatalvezetőre tartoznak, minden egyéb szerződés megkötése pedig dr. Szőke László országos elnök hatáskörét képezi.

A Szövetség honlapjának mielőbbi elkészítését az Országos Elnökség feltétlenül szükségesnek tartja, s ezért felkérte Parai Sándort, egyeztessen Szuhaj Mihállyal ennek érdekében és javaslataikat május 31-ig terjesszék az Országos Hivatal, majd az Elnökség elé.

Mivel a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületének az MVGYOSZ alapszabálya módosítására vonatkozó javaslatai csak az elnökségi ülés napján érkeztek meg, ezért ennek az országos küldöttközgyűlés elé vitelét az Elnökség nem javasolta. De azt igen, hogy ezeket a javaslatokat az Egyesületi Elnökök Fóruma tárgyalja meg és a komplex módosítást tárja a következő küldöttközgyűlés elé.

Felmerült az értekezleten, hogy megszűnt két jogszabály, amely a vakvezető kutyák üzletekbe való bevitelét szabályozta. Az Elnökség szorgalmazza a vakvezető kutyával való közlekedés jogi feltételeinek egységes szabályozását, s az egyeztetést az illetékes minisztériummal az anomáliák megszüntetése érdekében.

Nem nyerte el az Országos Elnökség támogatását Jakab Sándornénak, a Nyírségi Látássérültek Egyesülete elnökének az a beadványa, amellyel dr. Nagy Sándornak az országos alelnöki posztjáról való visszahívását kezdeményezte.

Kiválasztotta az Országos Elnökség a legmegfelelőbb tervet a Braille-emlékérem elkészítéséhez, s most már csak a kivitelezővel kell a végleges verziót egyeztetni.

Az intervenciós alap keretében elkülönített körülbelül kettő millió forint felhasználására vonatkozó pályázatot is kiírta az Országos Elnökség az alábbi feltételekkel: A pályázatot az MVGYOSZ tagegyesületei a székhelyükül szolgáló saját, illetve bérelt ingatlanaik felújítására, karbantartására nyújthatják be, a 2008. január 1. és 2008. decemberi időszakra. Az alapban lévő összegre pályázni lehet minimum 30 %-os önrész mellett. A pályázatok elbírálása során előnyt jelent a minél nagyobb önrész vállalása. Előnyben részesülnek továbbá azok a pályázók, akik a 2007. évi pályázaton nem indultak, illetve nem részesültek támogatásban. A pályázatoknak tartalmazniuk kell a támogatásból megvalósítandó tevékenység leírását, indokolását. A saját, illetve bérelt ingatlanok felújítására, karbantartására benyújtott pályázatok esetén a pályázóknak csatolniuk kell továbbá 2 darab árajánlatot, mely az elvégzendő feladat költségeit tételesen feltünteti, valamint pályázatonként a 30 %-os önrész meglétéről szóló nyilatkozatot. A keretösszeg kétmillió forint, melyből egy-egy pályázó maximum 500 ezer forint támogatásban részesülhet. (A bírálat során tehát ennél kisebb összeg is megítélhető.)

A pályázatok postára adásának napja: legkésőbb 2008. június 30. A pályázatokat egy papíralapú és egy elektronikus példányban kell benyújtani. A papíralapú példányt az MVGYOSZ Országos Hivatalának címére kell ajánlott küldeményként eljuttatni.

Az elektronikus példányt pedig az elnokseg@mvgyosz.hu e-mail címre kell küldeni. A feladat megvalósításának és a pénzügyi teljesítésnek a határideje: 2008. december 31. Az elszámolási határidő: 2009. január 15. A benyújtott pályázatokat az Országos Elnökség legkésőbb 2008. augusztus 31-ig bírálja el. A pályázók és a nyertesek névsorát az MVGYOSZ honlapján közzéteszi.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Gyógymasszőrt keresnek

 

Budapesti, megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató cég keres megváltozott munkaképességű, látássérült gyógymasszőrt. A munkaidő: napi 6 óra, két műszakban.

Jelentkezés: Alfa Rehabilitációs Kht. Tel: 06-1-412-8115

 

 

 

Folyóiratunkat is tanulmányozták

Sajtótájékoztató a Budapesti Német Nagykövetségen

A szervezők a látássérült gyermekekre is gondoltak

 

Egy apró jelvényt visel a zakója hajtókáján Hans Peter Schiff, a Németországi Szövetségi Köztársaság magyarországi nagykövete. A magyar és a német zászló fonódik össze egy rúdon, szimbolizálva ezzel a két nép barátságát. És ezt támasztja alá az a tény is, hogy Horst Köhler, Németország államelnöke, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat egyik védnöke.

Minderről azon a sajtótájékoztatón értesültünk, amelyet május 9-én tartottak a Budapesti Német Nagykövetség épületében, s ahol a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Fővárosi Önkormányzat közös gyermeknapi rendezvényéről esett szó, amit május 24-25-én rendeztek meg a Városligetben. A nagykövetséggel való régi, jó kapcsolata jegyében az eseményre lapunk főszerkesztőjét is meghívták.

Miként a sajtótájékoztatón Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke elmondta, hazánkban évente 100 ezer gyermek születik, s közülük 40-50 ezer él a létminimum alatt a családjával. Ezért fontosak az ilyen ingyenes rendezvények is, mint a gyermeknap, hiszen sokuknak csak ilyenkor van módjuk egy kicsit kikapcsolódni, szórakozni.

Lapunk érdeklődésére azt válaszolta a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke, hogy évről-évre átlagosan 3-500 ezer gyermek és felnőtt vesz részt ezen a kétnapos programon. A látássérült gyermekekre is gondoltak a szervezők, s őket is várták sportprogramok, így például 50 méteres síkfutás a Városligetben.

Hans Peter Schiff nagykövet hangsúlyozta: a Kindertag (gyermeknap) a német emberek számára is fontos. A Nemzetek Utcája című rendezvényen 15 ország: Németország mellett a Dél-Afrikai Köztársaság, az Egyesült Arab Emirátusok, Horvát- és Törökország, az Ibéro-Amerikai Országok Magyarországi Közössége, India, Japán, Kuba, Madagaszkár, Palesztina, Katar és Mexikó nagykövetsége, a Lengyel Idegenforgalmi Képviselet, valamint a Kínai Kulturális Intézet mutatkozott be. Volt mód a nagykövetségek és a kulturális intézetek képviselőivel együtt énekelni, játszani, s az egyszerűbb kézműves-technikákat megismerni. A magyar parlament külön információs sátorban várta az érdeklődőket.

Dr. Harrach Péter, a gyermekmentő szolgálat egyik alelnöke kiemelte: a jövőnk záloga a gyermek, ezért a cél egy gyermekszerető társadalom felépítése.

A szolgálat az idén romániai, ukrajnai és szarajevói gyermekeket is meghívott a rendezvényre.

Miként a címlapunkon közölt fotóból kiderül, Hans Peter Schiff nagykövet nagy érdeklődéssel tanulmányozta folyóiratunkat, a Vakok Világát. A kötetlen beszélgetés során a nagykövet arról kérdezte lapunk főszerkesztőjét, hány vak ember él Magyarországon, s ők milyen ellátásban részesülnek. Kíváncsisága a Szövetség központi folyóiratára is kiterjedt, s jókat nevetett a jelenlévőkkel együtt a Humor rovatunk olvasása közben.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Jogsegély a panaszosokért

Tanácsadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám jogász

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége az Európai Unió átmeneti támogatási programjának "A civil szervezetek és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtása" pályázatának támogatásával, valamint a Magyar Köztársaság Szociális és Munkaügyi Minisztériuma társfinanszírozásával 2007. december elsejétől elindította anti-diszkriminációs jogsegélyszolgálatát.

Kiknek nyújtjuk a szolgáltatást? A jogi tanácsadást egyrészt igénybe vehetik azok a látássérült emberek, akik hátrányos megkülönböztetés áldozataivá váltak. Ha Önök közül valaki úgy véli, hogy a munkahelykeresés, munkavállalás, oktatás során, vagy az élet bármely más területén diszkriminálták, fogyatékos állapota miatt hátrányosan megkülönböztették, problémájával forduljon hozzánk. Jogászunk felvilágosítást ad arról, mely hatóság jogosult az eljárásra, milyenek a jogérvényesítés esélyei, továbbá - a peres képviselet kivételével - segítséget nyújt az ügyintézésben.

Jogsegélyszolgálatunk a fentiek mellett az MVGYOSZ tagegyesületeinek is rendelkezésére áll diszkriminációval összefüggő jogi kérdéseik megoldásában. Várjuk emellett azon munkáltatók érdeklődését is, akik szélesíteni kívánják a hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó szabályozással kapcsolatos jogi ismereteiket, illetve akik ezen ismereteik bővítésével akarnak diszkriminációmentes munkahelyi gyakorlatot kialakítani.

A jogi tanácsadást dr. Ozvári-Lukács Ádám jogász nyújtja.

Az anti-diszkriminációs jogsegélyszolgálat elérhető:

- postai úton (levélcím: MVGYOSZ jogsegélyszolgálat 1146 Budapest, Hermina út 47.),

- elektronikus levélben a demnet.jogsegely@mvgyosz.hu címen,

- munkanapokon 9-17 óra között a 0620/533-3027-es telefonszámon, valamint

- személyesen - előzetes időpont-egyeztetés alapján - kedden 8-11 óra, továbbá csütörtökön 16-19 óra között az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).

Forduljanak hozzánk bizalommal!

 

 

 

Dr. Tóka László miniszteri kitüntetése

 

Csak a napokban értesültünk arról, hogy dr. Tóka László, a Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesületének elnöke, az MVGYOSZ Országos Elnökségének tagja március 15. alkalmából magas kitüntetésben részesült.

Az Egészségügyi Minisztérium dísztermében dr. Horváth Ágnes, az akkor még hivatalban lévő miniszter az Egészségügyi Miniszter Díszoklevele kitüntetést adományozta dr. Tóka Lászlónak, miként az oklevél szövegében szerepelt: "több évtizeden át végzett kimagasló, példaértékű tevékenységéért, életműve elismeréseként."

A kitüntetett nemrég vonult nyugállományba arról a munkahelyről, ahol 38 esztendőn át dolgozott. Pécsett, az Egyesített Egészségügyi Intézményeknél 1970-80-ig telefonközpontosként, majd ugyanennél a munkáltatónál 1980-tól 2008-ig jogászként látta el feladatait.

1990-ben már elismerték dr. Tóka László tevékenységét, akkor igazgató-főorvosi dicséretet vehetett át Pécs Megyei Jogú Város egészségügyi ellátása érdekében végzett munkájáért.

A mostani, miniszteri kitüntetésnek azért is örült, mert úgy érezte, ennek adományozásával az állami vezetők elismerték, hogy a fogyatékkal élők, s közöttük a látássérültek képesek társadalmilag hasznos munkát végezni.

G. A.

 

 

 

Hárman a rádióban

Másfél órán át a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségéről

 

A látássérültekről szóló műsort sugárzott a Radio Q április 28-án. Az élő adásban az MVGYOSZ-t dr. Szőke László országos elnök, Kroll Zsuzsanna érdekvédelmi vezető és Garamvölgyi Annamária, a Vakok Világának főszerkesztője képviselte.

A Nyári Julianna szerkesztővel folytatott másfél órás beszélgetés során dr. Szőke László országos elnök az MVGYOSZ 90. évfordulójához közelítő szervezetének múltjáról és jelenéről; Kroll Zsuzsanna a látó és a vak emberek kapcsolatának alakulásáról, a látássérültek munkahelyhez jutásának esélyeiről; Garamvölgyi Annamária pedig azokról a hasznos kezdeményezésekről beszélt, amelyek a Vakok Világának hasábjairól széles körben ismertté váltak: a LÁRKE állásbörzéjéről, a győri rehabilitációs központ kiállításáról, a Nyírségi Látássérültek Egyesületének a vakok biztonságos közlekedését segítő kezdeményezéséről.

Cs. S.

 

 

 

Tisztújítást tartottak Debrecenben

Két kistérségi csoporttal bővült a LÉARE

 

A Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületének választó közgyűlésére április 19-én került sor a debreceni Vojtina Bábszínházban.

Dr. Nagy Sándor elnök a választó közgyűlés levezető elnökeként megállapította, hogy 134 megjelent választóval a közgyűlés szavazóképes. Javasolta a jegyzőkönyv vezetésére: Kovács Szerénát, hitelesítőinek: Nemes Józsefet és Szuromi Sándornét; a szavazatszámláló bizottság elnökének: Czipa Annát, tagoknak: Varga Viktóriát és Szűcs Andrást.

A közgyűlés elfogadott napirendje ez volt:

1. A 2007. évi zárszámadás, elnökségi beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés megvitatása és elfogadása.

2. A felügyelő bizottság jelentésének megtárgyalása és elfogadása, Fehér Ildikó elnök tájékoztatója alapján.

3. A 2008. évi költségvetés előterjesztése és elfogadása.

4. Az elnökség, a felügyelő bizottság, a küldöttek megbízatása lejártának bejelentése, a választó közgyűlés megkezdése, a jelölő bizottság jelöltjeinek megkérdezése személyes válaszadással, eredményhirdetés.

5. Közérdekű közlemények.

Dr. Nagy Sándor levezető elnökként elmondta, hogy a közgyűlésről hangfelvétel készül és annak írott változata felkerül a www.latasserultek.hu weboldalra, ahol minden érdeklődő tájékozódhat.

Az első napirendi pontban foglaltakat a választó közgyűlés elfogadta.

Az elnök úr örömmel számolt be arról, hogy két kistérségi csoporttal bővült az egyesület, mégpedig Bihar-keresztes és Püspökladány központokkal, amelyeknek a képviselői megtisztelték jelenlétükkel a választó közgyűlést.

A hozzászólások sorában a LÉARE elnöke kijelentette, hogy a legfontosabb cél a vakok és gyengénlátók közlekedésében a közintézmények akadálymentesítése. Az akadálymentesítés nem megoldott a helyi/városi/ tömegközlekedésben, így egy úgynevezett monitoring bizottság feladata lesz ennek a problémának a megoldása.

Az elnök úr beszámolt arról is, hogy a vakok érdekképviselete a határon túl is, így pl. Romániában jó úton halad.

Ezt követte a felügyelő bizottság jelentésének elfogadása.

Harmadik napirendi pontként hallgatta meg a választó közgyűlés a 2008. évi költségvetés előterjesztését, melyet szavazással jóvá is hagyott.

Miután az első három napirendi pontot meghallgatták, megtárgyalták, véleményezték és elfogadták a sorstársak, a tisztségviselők megbízatása megszűnt. Így új tisztségviselők választásával folytatódott a közgyűlés.

A levezető elnöki poszton változás történt. Dr. Andrasicz Sándort választotta meg a közgyűlés.

Fodor Antalné, a jelölőbizottság elnöke ismertette a jelöltek listáját.

A választó közgyűlés jóváhagyta a LÉARE elnökségi tagjaiként: dr. Nagy Sándort, dr. Andrasicz Sándort, dr. Szabó Miklóst, Kupor Istvánt, Nemes Józsefet, Szakáll Zsombort és Horváth Istvánnét.

Javasolták még elnökségi tagságra Rózsa Dezsőt, de ő ezt nem vállalta és Dúró Ferencnét, ő viszont nem kapott megfelelő számú szavazatot.

A LÉARE elnöke lett dr. Nagy Sándor, alelnök dr. Andrasicz Sándor.

A felügyelő bizottság elnöke Lakó Sándor lett, tagjai: Furkó Judit, Molnár Anna, póttagja: Kovács Sándorné.

Az elnökségi tagok és a felügyelő bizottság tagjai megválasztására titkos szavazással került sor, míg a többi napirendet nyílt szavazással döntötték el a sorstársak.

Az MVGYOSZ országos küldöttei lettek: Varga Gézáné, dr. Nagy Sándor, Nemes József, Nagy László, Dr. Andrasicz Sándor és Horváth Istvánné.

Dr. Szabó Miklós, a Fehér Bot Alapítvány elnöke, beszélt az egyesületekkel való jó kapcsolatokról, beszámolt az Elemi és Foglalkozási Rehabilitációs Központok munkájáról, a sorstársaknak nyújtott tanulási lehetőségekről, rehabilitálásról. Arra is rávilágított, hogy keresik a kapcsolatokat azokkal a munkáltatókkal, akik fogyatékkal élőket, főként látássérült, vak embereket is foglalkoztatnak. Így hívta fel a figyelmet arra a munkáltatói fórumra is, melyet április 23-án rendezett meg a Fehér Bot Alapítvány a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. Oktatási Központjában.

Pappné Karcagi Márta

 

 

 

Egyedülállónak számít a Szövetségben

Nem azonosulnak a kákán is csomót keresőkkel

Saját irodájukban dolgozhatnak a sorstársakért

 

Az elmúlt 18 esztendőre is visszatekintett dr. Szőke László elnök a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének küldöttközgyűlésén, a veszprémi Helyőrségi Művelődési Otthon különtermében április 24-én.

Az értekezleten 18 küldött vett részt, s valamennyien nagy tapssal köszöntötték Klausz Károlyné Terikét, az egyesület irodavezetőjét, aki betegségéből lábadozva is eljött az eseményre, s akinek dr. Szőke László elnök átadta a Veszprém Megyei Látássérültekért Emlékplakettet, amelyet a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének Elnöksége adományozott neki a látássérültek érdekében kifejtett társadalmi munkája elismeréséül.

- Szerencsés az egyesületünk, hogy Terike személyében olyan kollégát üdvözölhetünk, aki képes önállóan és hatékonyan dolgozni - emelte ki dr. Szőke László.

A Veszprém megyei szervezet számára annakidején még egy mechanikus írógép jelentette a géppark fő elemét, mára viszont korszerű számítógépek állnak a rendelkezésükre. Az eltelt 18 esztendő alatt az egyesület háromszor kényszerült székhelyet változtatni, mire a mai, 74 négyzetméteres, a város központjában lévő irodára rátalált. S ez már nem bérelt helyiség, hanem saját tulajdonú. Ahhoz, hogy megvásárolhassák, az egyesület tagsága 400 ezer forinttal járult hozzá, ami egyedülállónak számít a Szövetségben.

A Veszprém megyei egyesületnek 613 tagja van. Közülük 605-en vakok, a többiek gyengénlátók. Az egyesület az elmúlt időszakban is jelentős eredményeket ért el a látássérültek foglalkoztatásának területén. Pápán húszan állnak munkaviszonyban, a 2006-ban átadott rehabilitációs foglalkoztatóban. Várpalotán húszan bedolgozók, s Tapolcán is mód nyílt az elmúlt évben a bedolgozásra.

- Mindez azért is fontos, mert az esélyegyenlőség érvényesüléséhez elsősorban a foglalkoztatáson át vezet az út - hangsúlyozta dr. Szőke László.

A közintézmények akadálymentesítésében is fontos szerepet vállalt az egyesület. Véleményezték a veszprémi önkormányzat tulajdonában, illetve fenntartásában működő intézmények akadálymentesítési koncepcióját, szorgalmazták a megfelelő vakvezető felületek kialakítását, a lépcsők felfestését, a nagybetűs feliratok elhelyezését a gyengénlátók és aliglátók hatékony tájékoztatásáért. Emellett számos közintézmény akadálymentesítése érdekében partnerségi megállapodást kötöttek.

Tavaly az egyesület 250 ezer forinttal járult hozzá a sorstársak életvitelét könnyítő segédeszközök megvásárlásához. Fontos eredménynek tekinthető, hogy sikerült a kistérségi körzeti csoportok vezetőinek szerény díjazását megoldani.

Sikeres pályázataik jelentősen kiegészítették az egyesület anyagi forrásait. A Nemzeti Civil Alaptól 2007-ben 880 ezer forint támogatást kaptak, amit működési költségeik kiegészítésére, valamint aktívistáik tevékenységének díjazására fordítottak. A veszprémi önkormányzat 50 ezer, a helyi Lions Klub 200 ezer forinttal támogatta az egyesületet. A megyében működő fogyatékosügyi szervezetek együttműködési megállapodást írtak alá, bízva abban, hogy közös fellépésükkel jobb eredményt tudnak elérni az esélyegyenlőség megvalósításában, mint külön-külön.

Az egyesület elmúlt évi egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági jelentésének vitájában elsőként Vári Lajos, a várpalotai körzeti csoport vezetőségi tagja kért szót, s elmondta, hogy a beszámolót jónak találja.

Farkasdi István, a zirci körzeti csoport vezetője szerint az eltelt időszak alapján megállapítható, hogy helyes lépés volt a megyei egyesületté való átalakulás.

- Ezzel azonban országosan nem mindenhol értettek egyet, ami személyes sértődéseket is felszínre hozott, s ezek nehezítik a szövetség és a tagegyesületek munkáját. Gondolok itt a bírósági perekre, fenyegetésekre, aláírásgyűjtésre - mondotta. - Megítélésem szerint ezek a személyek a kákán is csomót keresnek, hogy mihamarabb elérjék céljukat. Örömmel üdvözlöm a főszerkesztő asszonyt, a Vakok Világa főszerkesztőjét. Örülünk, hogy megtisztelte egyesületünket és ellátogatott a küldöttgyűlésünkre. Szeretném biztosítani arról, hogy örülünk, hogy az elmúlt időszakban ért támadásokat sikeresen visszaverte, és sikeresen megválaszolta. Szeretném elismerni tevékenységét. Személyesen tud tájékoztatni bennünket minden eseményről, amely az egyesületek életében felmerül. Színvonalas az újság és elismerésemet fejezem ki érte. Tartson ki továbbra is elve és az egyesületek mellett!

Horváth Árpádné, az ajkai körzeti csoport vezetője javasolta, hogy az őszszel megrendezendő döntéshozói kerekasztal-beszélgetésre hívják majd meg a helyi Volán társaság vezetőit is, hogy az illetékesek a látássérültek utazási tapasztalatait is megismerhessék.

A beszámolót és a közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta a küldöttközgyűlés, csak úgy, mint a felügyelő bizottság jelentését, amelyet Gyimóthy Kálmánné, az FB képviselője ismertetett.

Az egyesület idei költségvetési tervével egyetértettek a jelenlévők, majd Csehné Huszics Márta helyett, aki lemondott mandátumáról, országos küldöttnek megválasztották Németh Attilát, a veszprémi körzeti csoport vezetőjét, pótküldöttnek pedig Palasicsné Szabó Máriát, aki a balatonfüredi körzeti csoportot irányítja.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Szerencsés fordulatot vett az élete

Meghatottan köszönte a megszolgált elismerést

 

Türelem, jóindulat, empátia. Ha három szóba kellene sűríteni mindazt, ami Klausz Károlyné Fodor Teréz munkáját meghatározza, a látássérültek minden bizonnyal az előbbi főnevekre gondolnának. Mert Terike, a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének irodavezetője mindig meghallgatja a hozzá fordulókat, azonnal igyekszik segíteni és bele is tudja élni magát a bajba jutottak helyzetébe. Ezért nemcsak tisztelik mindazok, akik ismerik, hanem szeretik is.

Pedig az ő életútja sem volt sikerekkel kikövezve. Tótvázsonyban született, majd miután férjhez ment, Veszprémben építkeztek, s így a királynék városa lett a lakóhelye. Egy belgyógyászati betegség miatt mindössze 33 évesen rokkantnyugdíjba kényszerült. Addig titkárnőként látta el feladatait. Nyugdíjasként egy ideig még dolgozhatott a régi munkahelyén, majd, mivel az megszűnt, otthon kellett maradnia. Már a kétségbeesés kerülgette, mi lesz vele, amikor megtudta, portásként elhelyezkedhetne. És itt érdekes fordulatot vett az élete, mert amikor elindult, hogy megnézze azt a portási állást, valamilyen belső hang tanácsára nem szállt le az autóbuszról időben, hanem továbbment a munkaügyi központba. Ott pedig az a hír várta, hogy a Veszprém megyei vakok szervezete munkatársat keres.

Sokan vallják, hogy nincsenek véletlenek. Terike is ezt gondolja, mert amikor 18 évvel ezelőtt eltért az eredeti szándékától, nagyon jól döntött. A Veszprém megyei látássérültek irodájának vezetése éppen neki való feladat volt, hiszen tapasztalt és lelkiismeretes munkaerőként nagyon sokat tett és tesz a vak és gyengénlátó emberekért. S mint elmondta, ő is sok jót kapott a látássérültektől. Elsősorban erőt merítettek egymás sorsából, s Terike lelkére simogatóan hatott, hogy érezte, szükség van rá. Még az egészségi állapota is rendbejött valamennyire ettől a lelki megnyugvástól.

A szervezet székhelye ugyan az eltelt időszak alatt többször is megváltozott, de őrá mindig lehetett számítani, szinte ő jelentette az egyesület tagjai számára az állandóságot. És jöttek hozzá a megye minden tájáról segítséget kérni az emberek. Terike mindenkire elegendő időt szán, mert tudja, ma az a legfontosabb, hogy meghallgassuk egymást, hogy leüljünk néhány percre ebben a megélhetésért vívott folyamatos csatában.

Férjével két lányt neveltek fel, mindkettő sikeres ember. Melinda pedagógus, a veszprémi egyetem levelező tagozatán oktat, marketing ügyintézőként is dolgozik. Hajnalka a fővárosban él, ő jogász.

Jó érzés, mondotta Terike a beszélgetésünkkor, hogy a sorstársak tudják, hozzá bármikor bizalommal fordulhatnak. Hiszen ő természetesnek érzi, hogy segítsen, mint ahogyan azt is, hogy a munkában alapos, fáradhatatlan. A tagnyilvántartást például kétféleképpen, elektronikusan és a régi kartonozási módszer szerint vezeti. Így kizárja a tévedés lehetőségét. Ha valaki például elfelejti befizetni időben a tagdíjat, inkább többször ellenőrzi, s csak azután küld udvarias felszólítást az illetőnek.

Terikéről dr. Szőke László, aki a megyei mellett az országos szövetségnek is elnöke, gyakran elmondja, hogy azért tudja nyugodtan ellátni az országos ügyek intézését is, mert tudja, kolléganője helyettesíti.

Munkáját egyszer már Louis Braille Emlékérem ezüst fokozatú kitüntetéssel ismerték el. Az egyesület idei, április 24-i közgyűlésén pedig dr. Szőke László elnöktől átvehette a Veszprém Megyei Látássérültekért Emlékplakettet.

Terike meghatottan mondott köszönetet és megígérte, ezentúl is mindent megtesz a látássérültekért. Ahogy ismerjük, biztosra vehetjük, hogy így lesz.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Táborozás Kisgyónban

A LÁRKE szervezésében

 

A Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE) vezetősége (Varró Gusztáv tiszteletbeli elnök szervezésében) nyári táborozást kínál Kisgyónba egyesületi tagjainak, a családtagoknak, a kísérőknek, a partnereknek és leendő szimpatizánsainak.

Időpont: július 28 - augusztus 3. (hétfő-vasárnap, 7 nap, 6 éj)

Hely: Kisgyón Természetbarát Telep

Fakultatív programok: erdei barangolások, tandemes kerékpározások, szalonnasütés, játékos vetélkedők, csörgőlabdázás.

Étkezés: ebéd + vacsora 1100 Ft./nap; igény szerint reggeli 400 Ft./nap.

Szállás: 1000 Ft./éj/fő Utazás: ingyenes különbusszal.

További információ: Varró Gusztáv tel: 06/22/317-235 vagy LÁRKE iroda tel: 06/22/318-700

Jelentkezési határidő: június 30.

Kérjük, jelentkezéskor az étkezés és szállás díjait szíveskedjenek egy összegben befizetni!

 

 

 

A fogyatékkal élők összefogása Zalában

Oldani a jelenleg tapasztalt fenntartásokat

 

A közelmúltban fogyatékosügyi konferenciát tartott a "Fehérbottal a Kerka Mentén" Látásfogyatékosok Lenti Térségi Egyesülete, s megalakították a Zalai Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsát (ZALAFESZT), valamint rögzítették annak szervezeti és együttműködési szabályzatát.

Kovács Béla, a szervező egyesület elnöke és egyben a ZALAFESZT frissen megválasztott elnöke így beszélt az eseményről:

- A még 1998-ban meghozott fogyatékossági törvény végrehajtásában a mai napig tapasztalhatóak hiányosságok. A törvényt azóta többször módosították, ám a kellő időben történő feladatteljesítések, például a fogyatékos emberek foglalkoztatását, vagy éppen a közterületek akadálymentesítését illetően, nem történtek meg maradandóan és ezért messze elmaradunk az európai kívánalomtól. Mindezek okán tárgyalásokat kezdeményeztem a Zala megyében élő, különböző fogyatékos embereket tömörítő csoportosulásokkal, egyesületekkel. Így kerültek képbe a mozgáskorlátozottak, a vakok és gyengénlátók, a siketek és nagyothallók, értelmi fogyatékosok és autisták szervezetei. Összesen 2723 fogyatékos ember él a megyében.

- Hogyan fogadták a megkeresését a sorstársak egyesületei?

- Kapcsolatfelvételre nem először került sor, de nem volt összehangolt tevékenységünk, ezért nagyon örültem az érdeklődő fogadtatásnak. Fölvetődött egy hangsúlyosan fogyatékos üggyel foglalkozó konferenciának az ötlete, majd továbblépve egy közös akaratnak a kifejezése, amely segítheti a megyei fogyatékosok helyzetének javítását.

- Hogyan működik akkor a most létrehozott ZALAFESZT egyesülés?

- Tanácsunkba minden együttműködő szervezet három-három főt delegál, a működést pedig a megállapodásban aláírt együttműködési szabályzat irányítja majd.

- Melyik lesz az a szint, ahol már az érdekképviselet síkján dolgozik a tanács?

- Éppen az április 16-án tartott konferenciánk volt az első ilyen akciónk, ahol tárgyaltunk a fogyatékos ügy időszerű kérdéseiről, valamint információkat kaptunk például dr. Tőke Alajostól, a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal szociális és gyámügyi vezetőjétől a szociális törvénnyel kapcsolatos kérdésekről. Továbbá céljaink között szerepel egy értékelő célzatú elemzés kivitelezése, melyet a megalkotott feladatterv alapján a megye településein az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés végrehajtása témájában készítenénk el.

- Milyen fórumokra juttatják el ennek a felmérésnek az eredményeit?

- Mindenekelőtt az érintett önkormányzatokhoz juttatjuk el a tapasztalatokat, amennyiben szükséges, megyei, sőt országos szervekhez, legyen az érdekvédelmi szervezet, minisztérium, vagy kormányzati szint. Természetesen nem gondoljuk, hogy megoldjuk ezt a problémát, nem is ez a feladatunk, de szeretnénk az aktívabb érdekképviseletért tenni. Az is megfogalmazódott bennünk, hogy ahol egyértelműen a törvény végrehajtása terén tapasztalunk hiányosságokat, ott bizonyos felelősségre vonást is kezdeményezünk. A ZALAFESZT létrejöttével egyébként az év folyamán az együttműködő szervezetekkel való kapcsolattartást is szorosabbra fogjuk, részt veszünk egymás rendezvényein és így próbáljuk meg a fogyatékos emberek társadalmi jelenlétét elfogadtatni a kívülállókkal és képességeik fokozottabb bemutatásával oldani a jelenleg tapasztalt fenntartásokat - zárta gondolatait Kovács Béla elnök.

Dányi József

 

 

 

Felhívás kirándulásra

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Nosztalgia klubja egynapos autóbuszos kirándulást szervez Miskolc, Miskolctapolca, Lillafüred környékére.

A kirándulás időpontja: június 28-a.

Indulás 7 órakor a Szövetségünk székháza elöl.

Részvételi díj: 5000 Ft/fő.

Jelentkezési határidő: június 20.

Jelentkezni lehet: a VGYHE irodájában személyesen, vagy a 06 1 273-0755-ös telefonszámon, illetve Bereczkné Bihari Erzsébetnél a 06 1 452-4300 telefonon, vagy a 06 20 9770 356-os mobilszámon.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 

 

Családos megyei találkozó

Kocsikázás, lovaglás, ebéd Nagykőrösön

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Nagykőrösi Körzeti Csoportja szeretettel meghívja Önt és kedves családját a július 26-án megrendezendő "Megyei találkozójára". Helyszín: Gátőrházi Lovastanya, Nagykőrös.

Marhapörkölt vagy babgulyás menüből lehet választani. Az ebéd ára: 1300,- Ft/fő.

A rendezvényen kocsikázási és lovaglási lehetőség, zene, tánc, tombola várja a vendégeket!

Jelentkezni lehet: július 15-ig Faragó Lászlóné csoportvezetőnél, a 06/53-353-960, 06-20/567-04-33; vagy Papp Lajosnénál, a 06/53-350-609 telefonszámon.

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt!

Faragó Lászlóné

körzeti csoportvezető

 

 

 

Szlovákiai és romániai helyzetkép

Speciális tudású szakemberekre van szükségük

 

A szlovákiai vakok üdvözletét Terezia Petiova, a romániaiakét pedig Joan Podina és Lukács Ibolya adta át a Nyírségi Látássérültek Egyesületének a fogyatékosok fórumán a közelmúltban.

Nyíregyházi beszélgetésünkkor Terezia Petiova, a Szlovákiai Vakok Szövetségének alelnöke, s egyben a kassai járási rehabilitációs központ igazgatója, elmondta, hogy egyesületük tavaly óta működik együtt a Jakab Sándorné vezette nyírségi sorstársak szervezetével. Az együttműködés nemcsak a sportra és a kulturális eseményekre terjed ki, hanem majd az európai uniós pályázatok írására is.

A szlovákiai vakok egyesülete karitatív és humanitárius feladatokat lát el. Hozzájuk fordulhat bárki, aki úgy érzi, hogy támogatásra szorul. Legfőbb céljuk, hogy a látássérültek megtalálják az utat a magasabb életszínvonalhoz és a társadalmi integrációhoz. A szolgáltatásokat, akárcsak hazánkban, nemcsak az egyesületük tagjai, hanem minden látássérült igénybe veheti. Ami pluszt jelent: a segédeszköz-beszerzésnél és a rekreációnál a tag kevesebbet fizet, mint aki az egyesületen kívül maradt. Szlovákiában a helyi járatokon térítésmentesen utazhatnak a látássérültek, a vonatokon 50 százalékos kedvezményt kapnak, ugyanakkor a kísérő semmit nem fizet, az autóbuszos távolsági járatokon viszont mind a vak utas, mind a kísérője csak 50-50 százalékos kedvezményt vehet igénybe.

A kassai rehabilitációs központjukban, amely 1992 óta működik, 11 sorstársat foglalkoztatnak, közülük öten védett munkahelyen dolgoznak. A 11 emberből hatan szakképzett tanácsadók, rehabilitációs, életvezetési, közlekedési tanácsokkal látják el a sorstársakat, s megismertetik őket a számítógép használatával is. A kassai központ is különböző pályázatokon nyert pénzből tudott fejlődni, s immár három rekonstrukción jutottak túl, amivel az alapterületük is megnőtt. Az Európai Szociális Alapból elnyert 2 millió koronát elsősorban az orvosi diagnosztizáláshoz szükséges műszerek beszerzésére fordították, amelyekkel a még látásmaradvánnyal rendelkező sorstársaknak tudnak segíteni.

Joan Podina, a Romániai Vakok Szövetsége szatmárnémeti egyesületének a vezetője szerint az az elsődleges céljuk, hogy felkutassák a látássérült gyermekeket, s meggyőzzék a szüleiket arról, hogy csemetéiknek szükségük van a speciális ellátásra. Az ő régiójukban Kolozsváron van legközelebb speciális iskola a látássérültek számára. Akiket lehet, integráltan szeretnének képezni, de ehhez szükség lenne speciálisan felkészült tanárokra, segédeszközökre. A romániai vakok országos szervezete mindent megtesz azért, hogy a hagyományosak mellett újabb szakmák felé terelje a látássérült fiatalokat. Népszerűek a telefonoperátori szolgáltatói vagy a masszőri mellett a reflexterápiai és a felsőfokú informatikai kurzusaik. Az elhelyezkedés náluk sem könnyű, de szerencsére Szatmárnémetiben van egy rehabilitációs munkahely, ahol papírhajtogatással foglalkozhatnak a látássérültek.

Lukács Ibolya, a Hargita-Kovászna megyei egyesület képviselője szerint Romániában több mint 80 ezer a vakok és gyengénlátók száma. Hargitán 1600, Kovásznán 600 sorstársat tartanak nyilván. Szeretnének az ő szociális gondjaikra megoldást találni, de nagy hátrány, hogy az állam nem támogatja a szülőket, s így azok gyakran szinte magukhoz láncolják gyermeküket, aki később csak nagyon nehezen tud önállósodni. A Hargita-Kovászna megyeiek adományokból próbálnak programokat szervezni, népszerűek az irodalmi vetélkedőik, a teke- és csörgőlabda-, valamint az atlétikaversenyeik.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Jöjjön közénk énekelni!

Külföldi szereplésre is készülünk

 

A Lux Musicae vegyeskar és hangszeregyüttes, valamint Késmárki Kriss György karnagy szeretettel várja az énekelni vágyó sorstársakat és látótársakat is közös muzsikálásra. Hazai és külföldi szereplések állnak előttünk. A kóruspróbák ideje minden csütörtökön este fél hattól fél nyolcig. A próbák helyszíne: Vakok iskolája (Bp. XIV. Ajtósi Dürer sor 39. I. emelet, próbaterem.)

Késmárki Kriss György: 06-30/200-90-80 és 06-1/33-55-672

 

 

 

Sokféleképpen segítettek a sorstársaknak

A Fejér megyei egyesület közhasznúsági beszámolója

 

Venczel Ferenc elnöktől megkaptuk a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesületének közhasznúsági beszámolóját, amelyet az alábbiakban ismertetünk:

A helyi önkormányzatnál egyesületünk kezdeményezte az akadálymentes ügyfélfogadás megszervezését látássérült sorstársainknak.

15 sorstársnak segítettünk gyógyszerköltség-kérelmük intézésében, beadásában az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz.

38 társunknak segítettünk súlyos fogyatékossági kérelmük elintézésében, egyes esetekben továbbításában a Magyar Államkincstárhoz.

Rendkívüli nyugdíjemeléshez a nyomtatványt kitölteni és a kérelmet beadni 16 főnek segítettünk.

Lakásátalakítási támogatásra 5 sorstársat javasoltunk, az ügyirataik intézésével, nyomtatványok átadásával, környezettanulmány készítésével támogattuk őket.

Rendkívüli szociális segélyt többen is kaptak a javaslatunkra.

A parkolási engedély megszerzéséhez a háziorvosi szolgálatoknak javasoltuk, hogy a sorstársakat utalják be szakorvosi vizsgálatra.

Biztosítási ügyben egy sorstárs érdekképviseletét láttuk el, azért, hogy megkaphassa a járadékát.

25 fő esetében javasoltuk, hogy a súlyos fogyatékosság és rokkantság megállapításához szükséges szakorvosi véleményezésre utalják be őket.

Otthoni gondozási, ápolási ügyben is segítettünk a hozzánk fordulóknak. Mindig megkapták az ápolási hozzájárulást a segítségünkkel.

A hozzánk fordulók lakásigénylési beadványának megszerkesztésében, benyújtásában is közreműködtünk.

4 sorstárs hadigondozási ügyét is segítettük elintézni, minden esetben sikerrel.

A gázártámogatási kérelmet 50 főnek segítettük kitölteni és az igénylőlapokat leadni.

Tagjainknak üdülési, pihenési, kikapcsolódási lehetőséget biztosítottunk elfogadható áron.

A telefontámogatást igénylő nyomtatványt 50 sorstársnak segítettünk kitölteni és továbbítani.

Az iskoláskorú gyermeket nevelő sorstársak beiskolázási támogatásban részesültek.

Egyéb nyomtatványok kitöltése, különböző ügyek intézése, hivatalokhoz való továbbítása is a munkánkat képezte, természetesen térítésmentesen álltunk a sorstársak rendelkezésére.

Az egyesület vezetősége

 

 

 

Szép szóval, énekkel kedveskedtünk egymásnak

A magyarság és a szeretet összeköt bennünket

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Horizont kultúrcsoportja május elején négynapos kirándulást tett Nyugat-Szlovákiába. Az idegenvezető Baksa Ernő volt.

 

Ezüst koporsóban őrzik

Pozsonyban először a Szent Márton székesegyházba mentünk. E dóm nyolcvanöt méter magas tornyának tetején három mázsa súlyú, aranyozott királyi korona látható. Ez emlékeztet arra, hogy 1563 és 1830 között ebben a templomban koronázták királlyá a Habsburg-házi uralkodóinkat. A névadó Szent Márton relikviáit a főoltár fölötti ezüst koporsóban őrzik. A dóm kriptájában van eltemetve Pázmány Péter (1570-1637), a nagyszombati egyetemet alapító érsek.

A második napon Nagyszombatba utaztunk. A mohácsi csata után gyorsan fejlődött ez a város, mert az esztergomi érsekség ide helyezte át székhelyét, amely egészen 1822-ig itt is maradt. E közel háromszáz éves időszakban Nagyszombat a magyar és a szlovák művelődés egyik központja volt. 1635-ben itt alapította meg Pázmány Péter az egyetemet, a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem elődjét. E településnek nagyon sok temploma van, ezért "száztornyú városnak" is szokták nevezni.

Innen Pöstyénbe, a világhírű fürdővárosba mentünk. A várostól északra lévő hegyek kiváló klímát adnak Pöstyénnek. Gvadányi József (1725-1801) író, költő Pöstyéni förödés címmel népies hangvételű versben méltatta a fürdőhely jelentőségét.

A Vág folyó völgyében utaztunk tovább Trencsén városába, amelynek leghatalmasabb ura Csák Máté volt a XIII-XIV. század fordulóján. A trencséni vár Szlovákia második legnagyobb vára. Romos állapotában is impozáns látványt nyújt.

Nyitrára utaztunk a harmadik napon. Ez a település a magyar honfoglalás előtt a morva birodalom keleti felének központja volt. Északról a Zobor-hegy karéjozza, melynek legmagasabb pontja 568 méter magas. A település kővárát Szent István királyunk erősítette meg, majd fiának, Imre hercegnek adományozta. A ma hatvan ezer lakosú Nyitra járási székhely, egyeteme, tanárképző főiskolája van. Nyitrán született Prohászka Ottokár (1858-1927) szociális érzékű főpap is.

 

Az anyanyelv és a szeretet

Délután érkeztünk meg a Nyitrától 15 kilométerre lévő Geszte nevű faluba. Gál Erzsébet polgármester mutatta be a faluját. Geszte 380 lelket számláló település. A gyerekek a szomszédos Pográny iskolájába járnak.

A kultúrházban Bereczkné Bihari Erzsébet köszöntötte a megjelenteket, majd bemutatta kultúrcsoportunk szereplőit.

- Minket, akik Budapestről érkeztünk és önöket, akik itt élnek, összeköt az anyanyelv, a magyarság, a szeretet - hangoztatta. - Öröm tölt el bennünket, hogy egészséges, látó emberek közössége meghívott bennünket, a látássérültek kis közösségét. A szépséges magyar szót és dalokat önök már kétszer is elhozták hozzánk, mi most viszonozzuk a vendégszereplésüket.

 

A viszontlátás reményében

Ezután az anyákat és a tavaszt köszöntő verseket mondott Bereznainé Nagy Ilona, Borsodi Zsuzsa és Bereczkné Bihari Erzsébet. Dalokat, slágereket énekelt Rédai Tímea, Lukács Sándor és Tábori József.

A műsort Bereczkné Bihari Erzsébet állította össze és vezette. A műsor végén Kovács József kecskeméti tagtársunk dalokat és magyarnótákat énekelt zenészeink kíséretével.

Gál Erzsébet polgármester mondott köszönetet csoportunknak. Jókai Mária, a zoboraljai falvak magyar tanítónője, régi közös emlékeket idézett felszólalásával, majd közösen elénekeltük az "A csitári hegyek alatt" kezdetű népdalt, amelyet Kodály Zoltán egykor a közeli Csitár nevű faluban gyűjtött. Este volt már, amikor a viszontlátás reményében búcsúztunk el kedves vendéglátóinktól.

Az emlékezetes kirándulást a Nemzeti Civil Alap anyagi támogatásával tudtuk megrendezni.

Lak István

 

 

 

Segít rajtunk a kamilla és az áfonya

Gyulladáscsökkentők, nyugtatók, látásjavítók

 

Aligha találnánk olyan családot, amely ne tartana otthon kamillát. A kamilla felhasználási területe igen sokrétű. Például, ha valaki nagyon fáradt, túl sok stressz érte, jól teszi, ha kamillafőzetbe mártott vattát tesz a szemére. A kamilla virágában jelentős mennyiségű gyulladáscsökkentő és nyugtató anyag van. Azt is többektől hallottam már, hogy ha az ember túlzottan lestrapált állapotban van, lefekvés előtt igyon meg egy jó adag kamillateát, s reggelre még a karikák is eltűnnek a szeme alól.

Essék szó még az áfonyáról is, amely az ismeretterjesztő irodalom szerint a legjobb gyógyszer a rövidlátás ellen. Védi a szemet! Heti két-három alkalommal történő fogyasztását javasolják. Az áfonya antioxidánsokat tartalmaz, amelyek védik a recehártya kapillárisait. Javítja a fényérzékeny sejtek nedvességtartalmát. Gyógyítja a rövidlátást és segít a szemnek, hogy alkalmazkodjon a sötéthez. A benne lévő béta-karotin és bioflavonoidok rugalmasan tartják az ereket. Reggelire vagy étkezés után, gyümölcssalátában, esetleg joghurtban érdemes fogyasztani.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Tiszán innen, Tiszán túl

Hatan karoltuk körbe a hatalmas platánt

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének turistaszakosztálya április 20-án kirándult az Alföld néhány településére. Ezen az úton Pálóczi Judit volt az idegenvezetőnk.

Először Cegléden a Kossuth Múzeumba mentünk. Ez az intézmény 1917 óta működik. Kossuth Lajos (1802-1894) Cegléden kezdte el toborzó körútját 1848 szeptemberében. A ceglédiek énekelték először a "Kossuth Lajos azt üzente" című dalt, amelynek szövegét Döme Gergely helyi református kántor írta. A múzeumban Kossuth életét és munkásságát képek, dokumentumok, írások és néhány használati tárgya, eszköze idézték.

Nagykőrösön az Arany János Emlékmúzeum kiállításait tekintettük meg. Egyik legnagyobb költőnk, Arany János 1851-től kilenc éven át a helyi református gimnáziumban tanított. E városban írta a legjelentősebb balladáit. Nagykőrös múzeuma Dezső Kázmér helyi polgármester magángyűjteményéből alakult 1928-ban. A múzeum kiállításain régészeti, történeti, néprajzi, képzőművészeti gyűjteményt láthattunk.

Ezután Lakitelekre utaztunk, s a Népfőiskola kertjében megtekintettük a szoborparkot. Nemzeti nagyjaink közül láthattuk ott többek között Illyés Gyula, Klebelsberg Kunó, Kodály Zoltán, Németh László, Sinkovits Imre, Simándi József és Szentgyörgyi Albert mellszobrát is. A Népfőiskola sokoldalú munkáját 2002-ben a Magyar Örökség-díjjal ismerték el. A lakitelek-tőserdei tanösvényen tettünk ezután egy hoszszabb sétát.

Kirándulásunk utolsó állomása Tiszakürt volt, amelynek nevezetessége az arborétum. Ez a növénykert a Bolza-kastélytól a Tisza-partig terjed, s Bolza Péter és felesége alapította. A tiszakürti arborétum a XIX. század második felében alakult ki. A ma hatvanhektáros növénykert a Szolnok megyei önkormányzat tulajdonában van.

Arborétumi sétánkon Mezőné Margitka, a kert munkatársa volt a helyi vezetőnk. Amikor egy-egy ritkaságnak számító fához, cserjéhez értünk, rövid ismertetőt tartott azokról, majd tapintással is érzékelhettük a fákat és leveleiket. Az arborétum jellemző növényei: kocsonyástölgy, magyar kőris, bíbortölgy, vöröstölgy, feketedió és törökmogyoró. Egy hatalmas hármasplatán kerületét hatan körbeállva tudtuk kinyújtott karjainkkal körbefogni. Ebben az arborétumban 1974 óta minden nyáron fafaragó tábor is található. A táborban készült szobrok egy része az arborétumban van elhelyezve.

Tiszakürtön született Szabolcska Mihály (1861-1930) református lelkész, költő. Egy szép tavaszi kirándulás emlékeivel gazdagabban értünk haza az esti órákban.

Lak István

 

 

 

A reneszánsz művészetét csodáltuk

Rengeteg ismerettel gazdagodtunk

Illúziót keltő festmények a hölgyek ruháiról

 

Néhány tagtársunk a hívó szavunkra felkerekedett, hogy meglátogassa Budapesten a Szépművészeti Múzeum kiállítását. Tárlatvezetőnk, Kovács Krisztina, rengeteg ismerettel és érdekes adalékokkal mutatta be nekünk azt a reneszánsz korszakot, amelyben a Mediciek éltek. A tárlatvezetés során megismerhettük a Medici család életét és azt a kapcsolatot, amely Leonardo Da Vincihez fűzte őket. A falon látható alkotásokon keresztül követhettük nyomon a reneszánsz fejlődést, az egyszerű formákon keresztül a díszítettségig. Megfigyelhettük, hogy a képek először csak síkban ábrázolják az alakokat, minden színezettség nélkül, egyszerűen. A képek között tovább haladva követhettük nyomon, hogy hogyan alakul ki a kor ábrázolásmódjában az árnyékoltság, díszítettség. A hölgyek ruhái oly módon voltak megfestve, mintha azok a valóságban lennének a falra téve. A látogatás egy órája alatt rengeteg ismerettel, élménnyel gazdagodtunk és úgy érezhettük, hogy mi is részesei vagyunk annak a kornak. A budapesti kirándulásunk szabadidős programját szintén az ismeretszerzés jellemezte. Sétát tettünk a Városligeti tó környékén, megtekintettük a Vajdahunyad vára udvarát, elsétáltunk a Fővárosi Állat- és Növénykert és a Vidámpark bejárata előtt. Átléphettük a Fővárosi Nagycirkusz kapuját, melynek előterében megnéztük a cirkusztörténet nagyjainak fotóit. Elhatároztuk, hogy a közeljövőben szervezünk egy olyan kirándulást, amelynek úticélja a Fővárosi Nagycirkusz egy előadásának megtekintése.

Reméljük, hogy a Nyírségi Látássérültek Egyesületének tagjai az év folyamán több hasonlóan jól megszervezett és gazdag élményeket adó programokon vehetnek részt.

Jakab Éva

 

 

 

Szűrőkampány nyolc nagyvárosban

Több, mint negyedmillió forint a nagy üveggömbben

 

Meg ne vakulj! Vigyázz a szemedre! - Ez a két figyelmeztetés volt a szlogenje annak az AMD tájékoztató kampánynak, amelyet a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége a Bausch & Lomb szemészeti készítményeket gyártó és forgalmazó cég támogatásával, s a PreSolver Kft koordinálásával hazánk nyolc nagyvárosában megrendezett. A szűrőbusz március 27-től április 13-ig Budapest, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Kecskemét, Pécs, Székesfehérvár és Győr központi helyein várta az érdeklődőket. Több mint hétezer ember volt kíváncsi a kampányra és 2100-an vizsgáltatták meg magukat a szemészorvosokkal.

Minderről április 24-én, az MVGYOSZ székházában megtartott sajtótájékoztatón hallottunk, Kroll Zsuzsanna érdekvédelmi vezetőtől és dr. Bródy Andreától, a Bausch & Lomb cég magyarországi képviseletének vezetőjétől. Mint megtudtuk, a vizsgálatra jelentkezők 20 százalékánál fedezték fel a makula degeneráció tüneteit, ami még panaszt egyáltalán nem okozott az érintetteknek. Ezért is nagyon fontos a megelőzés, hiszen vitaminokkal, életmódváltással (például a dohányzás abbahagyásával) kezelhető ez a betegség.

 

Fiataloknál is előfordul

A makula degeneráció (AMD) az időskori vakság első számú oka Magyarországon.

A betegség a macula luteat, más néven sárgafoltot támadja meg és fokozatosan rontja az éleslátást. Az AMD a látómező közepét károsítja, ahonnan a pontos látást nyerjük.

Magyarországon az AMD 500 000 embert érint, ami azt jelenti, hogy minden hetedik 50 év feletti embernél kialakult már a kór. Sajnos, néha fiatalabb embereknél is előfordulhat ez a szembetegség. Ezért nem árt figyelni magunkra.

Az MVGYOSZ forrásteremtő csoportjának tagjai: Angyal Gábor, Benedek Zoltán, Erhart Péter, Kovács Judit és Lipóczki Zoltán Kroll Zsuzsanna vezetésével nagyon sokat segítettek abban, hogy a turné sikeres legyen. Kalauzolták az érdeklődőket és segédeszköz-bemutatókat is tartottak.

A sajtótájékoztatón dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke kiemelte: köszönetet érdemelnek mindazok, akik lelkesen támogatták ezt a fontos ügyet. Sajnos, a makula degeneráció elsősorban az idősebb korosztályt érinti, amely nehezen rehabilitálható. A Szövetség különös felelősséget érez irántuk, de természetesen valamennyi látássérültnek igyekszik a szolgáltatásain keresztül is segítséget nyújtani. Emellett kutatja a vakság megelőzésének lehetőségeit, de ha már kialakult a látássérülés valakinél, lehetőséget nyújt számára a képzés, s az elemi rehabilitáció terén, hogy a megváltozott helyzet ellenére is képes legyen teljes életet élni.

 

Megszámlált adományok

Az AMD szűrőkampány helyszínein a látogatók egy nagy üveggömbben helyezhették el adományaikat. A sajtótájékoztató végén megszámolták ennek a tartalmát, s mint kiderült, több mint negyedmillió forint gyűlt össze. Ez a bevétel is a további prevenciós munkát szolgálja majd.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Sorscsapásokkal szegélyezett életút

Nem szűnik a tragédia okozta fájdalom

 

Amikor arra kértem Polgári Imréné Marika nénit, hogy meséljen egy kicsit élete történetéről, rögtön láttam rajta, hogy olyan szakasza is lehet az életének, amire nem szeret visszagondolni, mert fájdalmat okoz, esetleg sebeket tép fel. A sejtésem csakhamar beigazolódott.

Hajdúböszörményben született 1936-ban. Még csak 9 éves volt, amikor édesapja, vitéz Gyöngyössy Sándor, meghalt. Az általános iskola elvégzése után Debrecenben tanult tovább, az MTH-ban (Munkaerő Tartalékok Hivatala). A Kossuth utcai kollégiumban lakott. Géplakatos szakmát tanult. Nem éppen nőies szakmát választott Marika néni, jegyeztem meg, de ő felvilágosított, hogy választásról szó sem volt, ugyanis már csupán itt volt egy szabad hely, amelyet kénytelen volt elfogadni. Ennek ellenére a kétéves tanulóidő alatt jól érezte magát az iskolában. Ma is szeretettel gondol szakoktatójára, Szabó Sándorra, aki nagyon rendes és jó szakember volt.

1954-ben tett sikeres szakmunkásvizsgát, de egy percig sem dolgozott a tanult szakmában. Miért is?

- Édesanyám, aki a Balmazújvárosi Mezőgazdasági Vízépítő Vállalatnál volt szakács, annyira megbetegedett, hogy nem dolgozhatott itt tovább. Ekkor valakinek eszébe jutott, hogy ott a lánya, vegyük fel! Így lettem 18 éves koromban szakács. A munka nem okozott gondot, mert már gyermekkoromban megtanultam főzni. Erre a sors kényszerített rá, ugyanis édesapám halála után sokszor nekem kellett főzni az öcsémre és a húgomra.

- Meddig sütött-főzött Balmazújvárosban?

- Egészen 1957-ig, vagyis amíg férjhez nem mentem. Az esküvőnk 1957. június 8-án volt.

- Hol ismerte meg a férjét?

- Még az általános iskola ötödik osztályában.

- Akkor ez diákszerelem volt.

- Azt is lehet mondani. Hajdúhadházon kezdtük az életet, mert a férjem ott lakott, ott gazdálkodott. 1958. május 28-án megszületett Imre fiunk. 1959. tavaszán Ózdra költöztünk.

- Milyen meggondolásból?

- A férjem nem akart a termelőszövetkezetbe belépni, inkább az Ózdi Kohászati Üzemek Durvahengerművében helyezkedett el, blokk-kormányosként. Albérletben laktunk, de hamarosan nekifogtunk építkezni. Közben 1960-ban megszületett Sándor fiunk. 1961-ben költöztünk a saját lakásunkba. Én ebben az időben a háztartást vezettem, de végül én is dolgozni mentem 1975-ben.

- Szakácsnak?

- Nem. Oda, ahol férjem dolgozott. Darukormányos lettem.

- Meddig dolgozott a vasgyárban?

- 1982-ig. A szemem miatt rokkantsági nyugdíjba kerültem. 1986-ban meg is kellett műteni a jobb szememet szürkehályog miatt. 1988. január 14-én Imre fiamat súlyos baleset érte.

- Mi történt vele?

- Éjszakai műszakból jött hazafelé kismotorral. Az úttesten hirtelen megpillantott egy döglött kutyát, amelyet valamilyen jármű üthetett el. Ki akarta kerülni, de mivel köd is volt, elesett. Még haza tudott jönni, de láttuk rajta, hogy nagy baj történt, mert a testvérét nem ismerte fel. Lefeküdt, azonnal hívtuk a mentőt. Bevitték az ózdi kórházba, onnan Miskolcra szállították tovább. Április 3-án ott halt meg. Ne haragudjon, várjunk egy kicsit! Még most sem bírok a könnyeimmel! Borzalmas fájdalmat tud érezni egy anya, ha gyermekét elveszíti. Képzelje el, a fiamon még egy horzsolás sem látszott. Azt állapították meg, hogy az agytörzsét érte súlyos sérülés. Ezt a tragédiát máig nem tudom feldolgozni. Aztán jött számomra az újabb megpróbáltatás. 1990-ben a férjem szívműtéten esett át Budapesten. Hála Istennek, ezt követően évekig jól érezte magát. 1994. szeptember 18-án délelőtt, háromnegyed 11-kor kikísértem a kapun, hogy kismotorral elindulhasson Susára, 11 órakor a férjem már halott volt. A szíve mondta fel a szolgálatot. Azt hittem, én sem élem túl ezt az újabb csapást!

- A másik fiáról is mesélne valamit?

- Sándor fiam nős ember. A közelben lakik a családjával. Van egy 22 éves leány unokám, aki elektronikai üzemben dolgozik technikusként.

- Marika néni! Mivel telnek a napjai?

- Nem unatkozom, kertes házban lakom, ott pedig mindig van valamilyen tennivaló. No meg, a magam bajával is el vagyok foglalva. 2001-ben a bal szememet is meg kellett műteni, szürkehályog miatt. Rendszeresen járok a kazincbarcikai kórházba, úgynevezett retinakúrákra. Közösségbe is gyakran járok, tagja vagyok egyebek között az ózdi Vöröskereszt szervezetnek, a Szívbetegek Közösségének, és nem utolsó sorban a látássérültek klubjának, ahol különösen jól érzem magam, mert mi, sorstársak, összetartunk jóban-rosszban.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Az ITP-25-ös pályázat nyerteseihez

 

Idén telik le az ITP-25-ös pályázat keretében elnyert eszközök használatba vételére vonatkozó hároméves időszak, jelezte a korábbi Informatikai és Hírközlési Minisztérium jogutódjának illetékese. Korábban szó volt arról, hogy talán lehetőség lesz az elnyert hardver és szoftver eszközök olcsó, esetleg ingyenes saját tulajdonba vételére, erről azonban még nem született döntés: az eszközök jelenleg is a minisztérium tulajdonában állnak, ezért továbbra is tilos azok továbbadása vagy értékesítése. A szerződésben megjelölt hároméves időszak letelte miatt azonban a nyerteseknek egyelőre semmilyen kötelezettségük nincs. Amíg a minisztérium a nyerteseket hivatalos formában meg nem keresi és nem értesíti a továbbiakról, addig az eszközök szabadon használhatóak.

 

 

 

A hite megkönnyíti a baj elviselését

Erdőben és mezőn gyűjtögetik a gombát

 

Hírtelen már nem is emlékszem arra, hogy Váradi Dénesné Ibolya arlói látássérülttel hogyan is kezdtük a beszélgetést az ehető gombákról. De szokás szerint menjünk sorjában az eseményekkel.

- Hogy mikor születtem? 1955-ben. Négyen vagyunk testvérek, az általános iskola elvégzése után nem tanultam tovább. Szüleim szegények voltak. Mondom mindezt bátran és őszintén, mert a szegénység nem szégyellni való dolog. Az első munkahelyem Arlóban volt. Az általános iskolában tevékenykedtem mint hivatalsegéd. Majd a Farkaslyuk községben működő elektronikai üzemben dolgoztam. 1970-ben férjhez mentem és jöttek a gyerekek: Edina, Ibolya, Dénes.

- Az ő életük miként alakult?

- Edina egészségügyi szakközépiskolát végzett, s ennek megfelelően kórházban helyezkedett el. Jelenleg gyesen van. Kétgyerekes anyuka. Ibolya is férjnél van. Ő is egészségügyi dolgozó, Egerben. Egy gyereke van. Dénes fiam elvégezte az Egri Tanárképző Főiskolát. Budapesten dolgozik. Még nőtlen. Örülök annak, hogy boldogulnak az életben. Hálás vagyok az Istennek azért, hogy ilyen jó gyerekeket adott nekem.

- Önnek milyen gondja van a szemével?

- A '90-es években kezdett elromlani a látásom. Kiderült, hogy a magas vérnyomás miatt a szemeimben lévő erek nagymértékben elmeszesedtek. Ma már rokkantsági nyugdíjasként élek. Sajnos gondok vannak a gerincemmel és a szívemmel is. A férjem szintén nyugdíjas. Mindezek ellenére nyáron gyakorta járjuk az erdőt, mezőt és keressük a gombát. Nagyon szeretjük különféle változatban elkészítve. Legkedveltebb nálunk a tinóru gomba. Van olyan időszak, amikor olyan bőséges a termés, hogy még eladásra is jut belőle bőven. A községünkben gombaszezon alatt átvevőhely is működik. Itt mondom el azt is, hogy hetenként több alkalommal is elmegyek a gyülekezetünkbe, ugyanis Jehova tanúja vagyok. A testvérek, így nevezzük egymást, jószívűek, segítőkészek. Nagyon jó és megnyugtató közöttük lenni. Így még a betegséget is könynyebb elviselni.

- A gyerekei is Jehova tanúi?

- Csak az egyikük. Ezt nem szabad erőltetni. Hinni nem muszáj, de érdemes.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Sorstársak között jobban telnek a napok

Arcok a győri rehabilitációs központban

 

Vidáman dolgoznak, szinte ég a kezük alatt a munka, s ujjaik nyomán máris látható a szőttes mintája. Reider Sándor és felesége, Reiderné Horváth Izabella, hétfőn és csütörtökön jönnek rendszeresen a győri rehabilitációs központba. Hétfőnként van a klubnap, csütörtökön pedig a kézműves szakkör. Szeretnek itt lenni, a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének tágas épületében. Közel is laknak, s nem okoz gondot számukra a közlekedés. Mindketten nagy rejtvényfejtők, hibátlanul megoldják és rendszeresen be is küldik a Vakok Világának műveltségi vetélkedőjére adott helyes válaszaikat is.

Mint Reider Sándor elmondta, 40 éve, a Pajtás újság rejtvényeinek megfejtésével kezdődött ez a szenvedélye, amely ma is tart. Műveltsége csodálatra méltó, pedig nem végzett egyetemet, de az ember akkor tanulhat, amikor csak akar, a lényeg, hogy legyen benne elég érdeklődés, vallja.

Feleségével mindketten gyógymasszőrökként dolgoztak, amíg csak tehették. Még rokkantnyugdíjasként is vállaltak munkát, de azután ez a lehetőség megszűnt, sajnos.

Sándor 38, Izabella 40 éve tagja a vakok szövetségének. Izabella semmit nem lát, Sándor is csak minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, mégis mindent elvégeznek, mosnak, főznek, takarítanak otthon. Fiuk már 29 éves, felnőtt, ő szerencsére nem lett látássérült.

Szabó Jánosné Mártika is éppen szövéssel foglalkozott, amikor megszólítottuk. Elmesélte, hogy öröklött szembetegségben szenved, farkasvakság, majd csőlátás következett be nála. Amíg jól látott, adminisztrációs vezetőként felelősségteljes munkát végzett. Sajnos, 23 évvel ezelőtt rokkantnyugdíjba kényszerült, de még 2 évet dolgozott a helyi kórház, majd 19 évig az ÉPFU telefonközpontjában. Amióta nem dolgozhat, az egyesületnél talál elfoglaltságot. Ha pedig otthon van, a házimunkát látja el. Fia, lánya és öt lányunokája gyakran felkeresi, s telefonon is tartják a kapcsolatot.

Bujáki Lászlóné Zsuzsi éppen távozni készült, de azért megállt néhány szóra, hogy beszélgethessünk. Mint elmondta, még dolgozott, amikor erős fejfájás kezdte gyötörni, aztán látását egyik napról a másikra majdnem teljesen elvesztette, s abba kellett hagynia a munkát. Vigaszt jelent számára két lánya és négy unokája. A vakok győri szervezetéhez 1984. óta tartozik, jól érzi magát a sorstársak között, s együtt jobban telnek a napok. 4 évig volt a győri kistérségi csoport vezetője, Izabella és Márti segítségével. Tudja, hogy számíthat a társaira, mert amikor elkeseredett valami miatt, addig bíztatták, addig öntötték belé a lelket, amíg megbékélt a sorsával. Ma már tudja, a szembetegségén nem tud változtatni, de azon igen, hogy ehhez igazítsa az életét. S így a bajok is elviselhetőbbek.

G. A.

 

 

 

Felemelően szép ünnep Máriapócson

Vitéz Rithnovszky János lovaggá avatása

 

Lovaggá avatták vitéz Rithnovszky János sorstársunkat április 20-án a máriapócsi Kegytemplomban ökumenikus istentisztelet keretében. A Nemzetközi Szent György Vitézei Lovagrend Magyarországi Nagyprimátusának avatási szertartását Dr. Chavalier Ken Martin KGStG. Nagymester-helyettes végezte, general v. Dr. Karaszy-Kulin János Nagymester megbízása szerint.

A program a dámák és lovagok teljes lovagi öltözetben való bevonulásával vette kezdetét. A Magyar Himnusz és a Székely Himnusz elhangzása után ökumenikus istentisztelet következett, majd sor került a köszöntők elmondására, a kinevezések és kitüntetések átadására, az Aranykereszt lovagjainak őrségváltására a Szent Korona hű másolata előtt, az apródkisasszonyok és fiatalurak, valamint a lovagok avatására. A felemelően szép ünnepi ceremónia a Lovagrend Himnuszának és a Szózatnak a hangjaival ért véget, s tette teljessé a résztvevők számára örök emlékű eseménysorozatot.

Az ünnepélyes kivonulás után hivatásos és alkalmi fotósok sokasága örökítette meg az ünnepi eseményhez méltó öltözetben jelenlévőket.

Szeretettel köszöntjük a Lovagrend tagjává most felavatott vitéz Rithnovszky Jánost és kívánjuk neki, hogy az emberi életkor végső határáig szolgálhassa azokat a nemes eszményeket, amelyeket a Szent György Vitézei Lovagrend a zászlajára tűzött.

E kivételes alkalomból azzal kedveskedünk vitéz Rithnovszky János úrnak, hogy az alábbiakban közöljük Születésnapi gondolatok című költeményét.

Cseri Sándor

 

 

 

Vitéz Rithnovszky János: SZÜLETÉSNAPI GONDOLATOK

 

Hetvenöt éves lettem! Kedves ajándék!

Hetvenöt év, színes, szálló szappanbuborék!

Velük repülni, mind-mind messzebbre vágynék -

de pukkantja őket idő, sújtó lég.

 

Pedig csodás tarkaságuk sokat ígért

szivárvány-hídját építve szépnek, jónak.

Hív gazdaként számot vetek: mit és miért?

- hogy nem volt elég ereje tettnek, szónak?

 

Alkottam, és hangyamunkám félbemaradt,

voltam-e rettenthetetlen, nyílt, tettre kész?

Csak e sorvasztó kétség, mi velem maradt,

kies utam számum-fedte homályba vész!

 

Hitványok közt - maradtam-e igaz ember?

erőm gyengébbekért - volt-e szót emelni?

Mondtam-e undok csábításra - ez nem kell!

derűt-hozón, szívből - tudtam-e nevetni?

 

Zord kulcsárom - ÉLET - tetőled mit kaptam?

Játékos gömbjeid miket rejtegettek?

Vágy szőnyegén vittél szédítő magasba,

hogy bekötött szemmel porban retteghessek!

 

Fegyverem eldobva magam meg nem adom,

Sors késével hiába gallyazod törzsem.

Kísértő, hálódba hiába akadok,

kínpadod kerekén össze mégsem törtem.

 

Ocsmányul becsaptál! Hittem és csalattam!

Csend örvénye fodros tajtékával húzott.

Hű ebként simogatást vártam, s rúgást kaptam,

mosoly volt arcomon, de bent könnyem hullott.

 

Mért,hol gyűlöltek, hol Trisztánként szerettek?

Mért,ha magasba törtem, zuhantam mélybe?

Mért, hogy sunyi gyűlölet izzik helyette?

Mért,hogy undor helyett merültem kétes kéjbe?

 

Hej! pedig de sokszor csillant remény fénye!

Küzdöttem igaz célért, mely álom maradt.

Vívtam, ha kellett, nem vártam Sors kegyére!

Végzetem, hogy nyűgös terhem meg nem szakadt.

 

ÉLET! gúny-ostorral korbácsoltál végig,

látszat zajos rianásába fojtottál,

Kiket megvetek, prédául dobtál nékik,

eszmém felszentelt Oltárképét - és romboltál!

 

Viszony látszatára ármány fonta hurok!

Törve járatlan ösvényt mégis haladok!

Van mi felemel, segít, egy jelszót tudok,

s győzök birtokában: AKAROK! AKAROK!

 

 

 

Esélyegyenlőségi nap Veszprémben

Kosárlabdázás Európa legjobbjaival

 

Négy érdekvédelmi szervezet, a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete, a Mozgássérültek Aktív Egyesülete, a siketek és nagyothallók, valamint a mozgássérültek egyesületei nemrég együttműködési szerződést kötöttek Veszprémben, abból a célból, hogy a fogyatékkal élők társadalmi elfogadottságát az eddigieknél is jobban segíthessék. Az együttműködés jegyében esélyegyenlőségi napra került sor május 16-án Veszprémben, amelyen dr. Szőke László, a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének elnöke is részt vett. Miként az őt meginterjúvoló országos sajtóorgánumok képviselőinek elmondta, szükség van az ilyen rendezvényekre, hogy a fogyatékkal élők is megmutathassák tehetségüket, sokszínűségüket egészséges társaiknak. Az egész napot átfogó programon jelen volt az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány is, ők segédeszköz-bemutatót tartottak. Volt kiállítás, majd kerekasztal-beszélgetés a civil szervezetek vezetőinek részvételével, zene, színjátszás, filmvetítés és kerekes székes kosárlabdázás is a Kupagyőztesek Európa-kupáját nemrég másodszor is megnyert MKB Veszprém Kézilabdacsapatának tagjaival.

G. A.

 

 

 

Kullancsveszély Európában

A kötőhártyán keresztül is fertőzhet

 

A magyar sajtó minden évben felhívja a figyelmet a kullancsveszélyre. Ennek a pókszabású, ízelt lábú élősködőnek mintegy 800 faját ismerjük. Nem csak hazánkban, de az Európa Unió többi országában és világszerte is sok gondot okoznak. A globális felmelegedés, az enyhe telek következtében kontinensünkön és hazánkban is egész évben aktívak a természetben, a kertekben és a közparkokban egyaránt.

Magyarországon a kullancsok családjának mindössze 42 faja honos. Szerencsére a kullancsfajok többsége csak bizonyos erdei állatokból szív vért. Kb. egy tucatra tehető azoknak a kullancsoknak a száma, amelyek minden "vérrel üzemelő" lényt megtámadnak. Közülük a legnagyobb egyedszámban, a legtöbb betegséget terjesztő közönséges a leggyakoribb. Második helyen a kutyakullancs áll.

Honnan támadnak a kullancsok?

A XX. század utolsó harmadában hazánkban is beindult a telkes-belföldi "kutya turizmus" Sok gazda nem védte kedvencét a kullancsoktól, melynek következtében a kiránduló ebek széthurcolták az egész országban a veszélyes vérszívókat. Így azok megtelepedtek a falvakban, a városok és a főváros kertjeiben és közparkjaiban.

A szem nélküli (vak) kullancsok a lombos erdők, kertek és parkok lakói. A lábaikon lévő szerv olyan, mint a radar, mellyel képesek felderíteni a susnyásban bóklászó potenciális áldozatot. Ahhoz, hogy így jól tájékozódjanak, mintegy másfél méter magasról kell rávetniük magukat az áldozatukra. Elsősorban az élőlényeken az izzadt, napfénytől védett területeket kedvelik.

A szemmel rendelkező, azaz a látó kullancsok a gyepi növénytársulásokat lakják és a fűszálak fonákján megkapaszkodva lesből várják áldozatukat.

Mikor támadnak a kullancsok?

A kullancsok most már egész évben jelen vannak környezetünkben. 200 fertőző betegség terjesztésében van szerepük. Az ember és a háziállatok megfertőződése azon múlik, hogy az adott földrajzi területen az erdei állatok körében milyen kullancs terjesztette betegség honos. A kullancsfertőzések leggyakrabban a csípéssel (nyálukkal) történik. Bizonyított tény az is, hogy a kullancs székletében is vannak kórokozók, melyek beszáradás után belégzéssel is képesek fertőzni, vagy pl. a kötőhártyán keresztül. Amikor hétvégi házunkban tavasszal nagytakarítást végzünk, jusson eszünkbe, hogy a kullancs teteme is fertőzőképes! A természetben legelésző birka és kecske forralatlan tejétől is megfertőződhetünk a kullancs által a kérődzőkbe jutott kórokozóktól.

Emberi "kullancsbetegségek"

A legveszélyesebb az agyvelő- és agyhártyagyulladás, mert a betegek kb. 40%-a bénulásos szövődményt szenved el. A betegek 1%-a pedig meghal a vírusos fertőződés következtében. A legnagyobb betegszámot adó, kullancs terjesztette betegség a LYME Borreliosis (röviden: a LYME-kór).

A kullancsok elleni védekezés egyik hatásos módja, hogy kertünket gondozzuk, kiránduláskor vagy táborozáskor kerüljük az erdei állatok által gyakran látogatott területeket. Ezen túl ajánlatos a gyógyszertárakban kapható kullancsriasztók valamelyikét alkalmazni. Az agyhártya- és agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás. Érdemes az őszi-téli hónapokban elkezdeni a védekezést a védőoltással. Gyermekeinket és saját magunkat is oltassuk be, az emlékeztető oltásokról pedig ne feledkezzünk meg. Fontos tudnivaló, hogy amennyiben kullancsot találunk a bőrünkben vagy kedvenc négylábúnkon, a patikában kapható kullancskanállal azonnal távolítsuk el!

Szerencsére a LYME-kór antibiotikummal jól kezelhető és maradéktalanul gyógyítható. Ennek feltétele, hogy amennyiben a csípés helye piros lesz, azonnal orvoshoz kell fordulni.

A kullancsok valóban veszélyes vérszívók, de a megfelelő óvintézkedések mellett ne féljünk a természettől!

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Szemkímélő tanácsok

A monitor előtt pislogjunk minél többet

 

A számítógép ma már sokaknak a munkaeszköze, ami azzal jár, hogy hosszú órákon át kell szembenézni vele. Ennek következménye az, hogy a szem elfárad, kipirosodik. A megerőltetett szem pedig fejfájást, vibrálást vagy más egyéb kellemetlenséget okozhat. Ennek mértéke azonban csökkenthető egy kis figyelemmel. Például a monitort úgy ajánlatos elhelyezni, hogy ne kelljen felfelé nézni rá.

A szemorvosok szerint - ha lehetőség van rá - óránként érdemes néhány perces szünetet tartani. Ilyenkor hasznos lehet 1-2 percre lehunyni a szemet, vagy a monitortól eltérő irányba nézni.

A szem akkor van nyugalmi állapotban, ha 4-5 méteres távolságra magunk elé, lefelé nézünk. Azt is tanácsolják a szakemberek, hogy a monitor előtt pislogjunk minél többet - tudatosan.

(K. M.)

 

 

 

Apróhirdetés

 

48 éves, fiatalos, özvegy, nem látó férfi keresi újból komoly kapcsolat céljából hozzávaló, nem látó, fiatalos hölgyben élettársát, akár feleségét.

Magamról: 171 cm magas, 75 kg, barnahajú, kékszemű, folyamatosan dolgozó, zenét kedvelő (régi slágerek), káros szenvedélytől mentes, önmagára igényes férfi vagyok.

Hasonló gondolkodásmódú, életvitelű hölgyet keresek, 40-45 év körül.

Jelige: Lila tulipán.

 

 

 

Humor

 

- És ott a sarokban az az öreg ülőszobor mennyibe kerül, eladó úr?

- De asszonyom, az a bolt tulajdonosa!

*

- Halló! Tessék, itt a rádió kívánságműsorának szerkesztősége!

- Jó napot kívánok! Tegnap a Pacal utcában találtam egy pénztárcát. Volt benne 256 ezer forint, 600 euró, 700 dollár, 5000 svájci frank. Volt benne személyi igazolvány is, s abból tudom, hogy a károsult: Ebihalas Gerzson, Budapest, Savó utca 114. Neki küldeném a "Táncolnék a boldogságtól..." kezdetű operettrészletet!

*

- Édes fiam, te sokat látott, öreg tengerész vagy. Sokat ittál életedben, pedig tudod, hogy sok ember elsüllyedt az élet óceánján a sok alkohol miatt!

- Tudom, atyám, de legalább annyi hajó is elsüllyedt a sok víz miatt!

*

- Úgy nézzél rám, komám, hogy ha az én lányom férjhez megy, tízmillió forintot tudok adni vele hozományul!

- Nem hozomány lesz az, komám, hanem kártérítés!

*

- Drága Jucikám, te mindig kitartóan mellettem voltál! Akkor is, amikor kirúgtak az állásomból; akkor is, amikor az üzletem csődbe ment; akkor is, amikor meglőttek; akkor is, amikor elvesztettük a házunkat; akkor is, amikor végleg odalett az egészségem. Te mindig velem voltál és mellettem álltál. Tudod, mit gondolok?

- Mit gondolsz, drága, egyetlen férjecském?

- Azt gondolom, hogy te sohasem hoztál szerencsét nekem.

*

- Apuka! Nem bírom tovább cipelni a kishúgomat. Cseréljünk, viszem én a sört!

- Hogyisne, hogy leejtsd!

*

- Vádlott! Elismeri, hogy ön az itt ülő rendőr urat barom állatnak nevezte?

- Bíró úr, nem emlékszem, hogy ezt mondtam-e. De most, hogy a rendőr úr arcát jobban megnézem, azt hiszem, mondtam.

*

- Anyukám, azt olvasom az újságban, hogy az átlagos család 4,2 személyből áll. Nálunk ki a két tized?

- Az apád, kisfiam!

*

- Józsikám! Tegnap elfelejtetted behúzni az ablakfüggönyt, mielőtt szeretkezni kezdtél a kedves feleségeddel! Az egész ház figyelte a gangról, hogyan csináljátok!

- Az lehetetlen, Bandikám! Tegnap hajnaltól késő estig én vidéken voltam!

*

- Te, én gondolkodtam a tegnapi verekedésünk óta. Legyünk inkább barátok!

- Hülye vagy? Hogy néznénk ki ketten csuhában!

Cseri Sándor

 

 

 

Ez itt a kérdés meg a válasz is

 

Az áprilisi lapszámunkban megjelent kérdések helyes megfejtései: CXXXI 1,CXXXII 1, CXXXIII 2, CXXXIV 2, CXXXV 1, CXXXVI 2, CXXXVII 2, CXXXVIII 2, CXXXIX 1, CXL 1, CXLI 2, CXLII 1, CXLIII 1.

Így gondolta ezt Barta Gyuláné csokvaományi kedves olvasónk is. Nyereményéhez szeretettel gratulálunk!

CXLIV. Melyik magyar sportoló vett részt a legtöbb (6) olimpián 1932 és 1960 között?

1. Papp László ökölvívó

2. Gerevich Aladár vívó

CXLV. Mely olimpiákon végzett Magyarország dobogós helyen az éremtáblázat alapján?

1. Az 1936-os berlini és az 1952-es helsinki olimpián

2. Egyiken sem

CXLVI. Kik az amatőr sportolók?

1. Akik teljesítményükkel nem keresnek pénzt

2. Akik szerény képességűek

CXLVII. Mi volt régen a kommenció?

1. Cselédek természetbeni bére

2. Összefoglalás

CXLVIII. A spanyolországi Altamira-barlang falán bölényt, vaddisznót, szarvast és lovakat ábrázoltak csaknem életnagyságban az emberek. Mikor?

1. Kr. e. 12000 körül

2. Kr. e. 1000 körül

CXLIX. I. Dáriusz perzsa király Kr. e. 515-ben kezdte építeni a perszepoliszi palotát, amit később a dúsgazdagság és pompa szimbólumaként emlegettek. Mi lett a sorsa Perszepolisznak és benne a csodálatos palotának?

1. Egy földrengés lerombolta

2. Nagy Sándor Kr. e. 330-ban porig égette

CL. Az ókori Karthágóban rendszeresen mutattak be áldozatot Baal Hammon istennek. Ez úgy történt, hogy a városállam nemességének fiai és leányai közül ötszázat élve elégettek a máglyán. Mi lett a sorsa Karthágónak?

1. Elfoglalta és lerombolta Rómát

2. A rómaiak Kr. e. 146-ban elfoglalták és lerombolták

CLI. Kr. e. 600 körül Észak-India tizenhat államra oszlott, s azok egyesítése a Maurja-dinasztia birodalmában valósult meg. Hogy hívták azt a királyt, aki végül egész India fölött uralkodott?

1. Csandragupta

2. Asóka

CLII. December hónapunk a nevében annak a kornak az emlékét idézi, amikor az ókori Rómában az év kevesebb hónapból állt, mint jelenleg. Mit jelentett a "december" akkor?

1. Tizedik

2. Nyolcadik

Beküldési határidő: augusztus 15.

Cseri Sándor

 

 

 

Érdemes együtt aludni a kisbabával

Mariann nem sietteti a különköltözést

 

Előző cikkem végén felvetettem több kérdést azzal kapcsolatban, hogyan lehet egyszerre kielégíteni a gyermekünk igényeit, és kipihentnek is lennünk anyaként. Először az éjszakával foglalkozom, az alvást állítom középpontba.

Nyilvánvaló, hogy az újszülött nem alussza át az éjszakát, hiszen éjszaka is megéhezik, táplálékra van szüksége. Nem is kérdés, hogy megetessük-e ilyenkor.

Nagyobb babák és kisgyermekek is gyakran felébrednek éjszaka akár többször is. Mi a teendő ilyenkor? Ahány könyv, annyiféle nézet: hagyjuk sírni, menjünk be hozzá időközönként, szoptassuk meg. Mit válasszunk a bőség zavarában? Mindenképp azt, ami az anyának és a babának is a legjobb. Semmiképp se hagyjuk sírni, és ne kínozzuk azzal, hogy bemegyünk hozzá, majd kijövünk. Képzeljük bele magunkat helyzetébe most is. Sír, mert valamiben hiányt szenved; nem ugráltatni akar minket. Ha nekünk szükségünk van valamire, akár csak közelségre, megnyugtatásra, és erre valamely szerettünk úgy reagál, hogy nem reagál, vagy odajön, és azt mondja, nem érdekel a problémád, akkor mi mit érzünk? Természetesen nem esik jól, és egy idő után már nem is mondjuk, ha valami gondunk van. Így van ezzel a kisbaba is. Egy idő után megtanulja, nem érdemes jeleznie, rajta úgysem segít senki. Így veszti el a hitét a világban. Felmerülhet a kérdés, nem túlzás-e ez egy kicsit, hiszen nekünk sem rendül meg a világban való bizalmunk olyan egyszerűen, mikor nem foglalkozik valaki gondjainkkal. Bár egy idő után mi is értéktelennek érezzük magunkat, és talán depressziósak, kedélybetegek is leszünk, ha sorozatosan nem figyelnek problémáinkra, de önértékelésünk mindenképp romlani fog. A felnőtt pedig előnyben van a kisgyermekhez képest, mert ismeri a világot, az életet. A gyermeknek még valóban a szülei - leginkább az édesanyja - jelentik a világot. Így nem túlzás az állítás, a világban, az önmagába vetett hite rendül meg e kis lénynek, mikor nem válaszolunk jelzéseire.

Amennyiben kisbabánkat kiságyban, sőt még esetleg külön szobában is altatjuk, elég fárasztó minden éjjel, valahányszor csak felébred, átbotorkálni hozzá, kivenni a kiságyból, esetleg megszoptatni, visszaaltatni, majd újra letenni aludni, ezután visszamenni a hitvesi ágyba. Sokkal egyszerűbb együtt aludni a babával. Az együttalvás ellen több érvet fel szoktak hozni. A legfőbb ezek közül az, hogy együtt aludni egy kisbabával veszélyes, mert könnyen ráfeküdhetünk. Ez a félelem ugyancsak alapos lehet, amennyiben valaki részeg vagy altató, illetve drog hatása alatt áll. Egyéb esetben azonban alaptalan, hiszen az alvó ember tudatánál van valamilyen szinten, nem esik le az ágyról sem, bár forgolódik, és a párjára sem fekszik rá, ha ezt nem akarja.

Nézzük meg, hogy Rácz Mariann nem látó édesanya mit mesél az alvási szokásaikról.

"Magunkról csak annyit mondanék, hogy 35 éves vagyok, kislányom, Hanna, 2007. szeptemberében született. Van kiságyunk, alvásra nem használjuk, csak néha teszem bele játszani. Régebben volt, hogy napközben ott aludt, kb. 3 hónapos koráig. Most már napközben is a "nagyágyon" alszik. Hanna éjszakánként többször is felébred, változó, hogy milyen gyakran. Ilyenkor általában szopizik, van, mikor csak egész keveset, vagy ha úgy ébred, hogy sír, csak felveszem. Már arra is felébredek, ha csak mocorog, ezért nem kell megvárnom, hogy sírjon. Nem hagyom sírni, nem is gondoltam még rá, hogy kipróbáljam. Úgy gondolom, nincs értelme megtanítani neki, hogy nem érdemes sírnia, hiszen ha nem reagálnék a sírására, előbb-utóbb "megtanulná", hogy nem érdemes sírni, mert nem jön rá válasz, azaz nem jön a segítség úgysem. Régebben is sokszor ébredt fel.

Azt mondják, az éjszaka végigalvása ugyanolyan érési folyamat, mint pl. a járás, ezért majd eljön annak az ideje, hogy átaludja az éjszakát, nem siettetem a dolgot.

Már a kórházban töltött napok alatt is velem aludt Hanna. Igény szerint szoptatok, így nekem is könnyebb, ha nem kell kimászni az ágyból, és nyugodt vagyok, mert tudom, érzem, hogy alszik. Sosem jutott eszembe, hogy esetleg ráfekhetek, mert tudatában vagyok minden rezdülésének.

Attól sem félek, hogy örökre az én ágyamban lesz az éjszakai szállása, ha elérkezik az ideje, egyedül fog aludni. Nem siettetem a különköltözést sem, mert szeretek kislányommal aludni. Mindkettőnknek megnyugtató az egymás közelsége. Jó hallani, érezni, hogy mellettem szuszog."

Ez mind nagyon szép és jó így, vetheti fel ezek után a kedves olvasó, de mi lesz a házasélettel? Mi történik, ha kistestvér születik? Következő cikkemben e kérdésekre is választ találhat mindenki, aki elolvassa!

Dr. O. Lukács Réka

 

 

 

CD-nyeremény

 

Ki volt az az alsó-ausztriai születésű zeneszerző, aki törvényszékeken és az osztrák kultuszminisztériumban dolgozott? Világszerte nagy sikert arattak a Madarász és a Bányamester című operettjei.

Beküldési határidő: augusztus 15.

A márciusi lapszámunkban közölt kérdés helyes megfejtése: Giacomo Puccini volt. Így gondolta ezt Nyírő László (Ajka). Helyes megfejtéséért egy CD-t küldünk számára.

Szeretettel gratulálunk!

 

 

 

Alapítványi jelentés a támogatásokról

 

Alábbiakban közöljük a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató alapítvány 2007. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését:

Az alapítvány 2001 óta működik, vállalkozási tevékenységet nem folytat, kizárólag az alapító okirat által meghatározott cél szerinti támogatások odaítélésével foglalkozik. Célja a budapesti vakok lakáshelyzete megoldásának, vagy javításának elősegítése. Ennek érdekében, évente egy alkalommal történő pályázat meghirdetésével, az alábbi konkrét célokat támogathatja:

A lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszűntetése, csere; B. lakás építése, bővítése; C. lakás felújítása, tatarozása; D. illetve a fenti célok valamelyikével összefüggésben felvett bankhitel kiváltása (a törlesztő részlet csökkentése).

A beszámoló természetesen a naptári évhez igazodik, nem pedig az éves pályázat eredményéhez kapcsolódó pénzügyi mozgásokhoz.

1. Beszámoló

A 2007 évi eredmény-kimutatás adatai

Alapítói vagyon: 28.000 eFt.

Bevételek:

Kamat bevétel: 2.059 eFt;

Pályázati hozzájárulás: 23 eFt;

APEH 1%: 110 eFt.

NCA pályázaton 2006-ban kapott támogatás 2007-ben felhasznált része: 98 eFt; NCA pályázaton 2007-ben kapott támogatás: 200 eFt.

Összes bevétel :2.490 eFt.

Kiadások és költségek:

- adott támogatások: 2.200 eFt.

- anyagi jellegű: 45 eFt; - igénybevett szolgáltatás: 33 eFt; - egyéb (bank): 58 eFt; -reprezentáció: 9 eFt.

Összes kiadás és költség: 2.345 eFt.

2007 évi eredmény (összes bevételek illetőleg kiadás és költség különbözete): 145 eFt.

2007 évi mérleg adatok (2007 december 31-i fordulónap adataival):

Eszközök: befektetett pénzügyi eszközök: lekötött: 28.000 eFt; bank: (folyószámlán): 419 eFt.

Pénzeszközök: pénztár: 14 eFt. Pénzeszközök összesen: 28.433 eFt.

Források: saját tőke: 28.000 eFt; eredmény tartalék: 288 eFt; 2007 évi eredmény: 145 eFt. Források összesen: 28.433 eFt.

2. Alapítványi vagyon, vagyon felhasználás 2007-ben

Az alapítvány bevételét ebben az évben is jórészt az alapítói vagyon hozama (kamatbevétel) tette ki, mely a december 31-i fordulónapon 2.059 eFt volt.

Az alapítvány alapítói vagyonát - a kuratórium döntése alapján - ebben az évben is állampapírba (kamatozó kincstárjegy) fektettük be. Folyószámlán csak egy kisebb összeg került rövid futamidejű lekötésre, annak érdekében, hogy a pályázat nyertesei részére a kapott támogatást, illetve az esetlegesen felmerülő egyéb kiadásokat folyamatosan, zökkenőmentesen tudjuk kifizetni.

2007-ben 23 pályázat érkezett az alapítványhoz, így a pályázati hozzájárulás címén befolyt összeg: 23 eFt.

Az APEH. ebben az évben 110 eFt-ot utalt át adó 1% címén az alapítványnak.

A kuratórium döntésének megfelelően, az alapítói vagyont 2007 júliusában szintén egy évi időtartamra kötöttük le. Ebből adódóan a kamatbevétel csak a futamidő lejártakor jelenik meg.

3. Cél szerinti juttatások 2007 évben, a közhasznú tevékenység rövid bemutatása

2007-ben 23 pályázat érkezett az alapítványhoz. Közülük - ahogy a korábbi években is - 10 pályázó kapott támogatást. A pályázaton odaítélhető összeg ebben az évben 2.200 eFt volt.

Most is felújításra kaptak támogatást pályázóink: 5 személy 250 eFt, 4-en 200 eFt, 1 fő pedig 150 eFt összegben. A kapott támogatást minden pályázó 2007-ben fel is használta.

Az alapítvány 2007-ben is a bevezetőben felsorolt célok vonatkozásában írta ki pályázatát. Sajnálatos módon - figyelembe véve a benyújtott pályázatok számát, illetve az azokban igényelt támogatások nagyságát - ebben az évben is kis összeg állt rendelkezésre, így csak kevés pályázó volt, aki az általa kért támogatást teljes egészében megkaphatta. A kuratórium a beérkezett pályázatokat most is rászorultság alapján bírálta el, azonban figyelemmel kellett lenni arra is, hogy az egy pályázó részére jutó - rendkívül alacsony összegű - támogatás kinek nyújthat tényleges segítséget.

A Nemzeti Civil Alaptól kapott támogatást az alapítvány kizárólag működési költségek fedezésére fordíthatja (az tehát nem növelheti a pályázaton kiosztható összeget). 2007-ben az alaptól elnyert támogatást a banki költségek fedezésére, kommunikációs kiadásokra (telefon, posta költség), irodaszerekre, a könyvelés, valamint honlap-fenntartás költségeire használtuk, illetve használjuk fel (a 2007-ben kapott támogatással 2008 április 30-áig kell elszámolni).

Az alapítvány együttműködik az MVGYOSZ azon tagegyesületeivel, amelyek tagjai a pályázatok vonatkozásában érintettek.

4. Tisztségviselők részére nyújtott juttatások

A kuratórium, valamint a felügyelő bizottság tagjai munkájukat - ahogy eddig - 2007 évben is ellenszolgáltatás nélkül végezték, részükre az alapítvány semmilyen juttatást nem nyújtott.

Az alapító okirattal, valamint az alapítvánnyal kapcsolatos tájékoztatás az MVGYOSZ budapesti tagegyesületeinél (Vakok Közép-Magyarországi regionális egyesülete, Hermina egyesület) kérhető

(Budapest, XIV. ker. Hermina út 47; tel: 384 84 40).

Az alapítvány kuratóriuma

 

doboz alja
oldal alja