ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Vakok Világa 2008. május


 

Vakok Világa

LXIX. évf. 5. szám

2008. május

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége folyóirata

Felelős kiadó: Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke

Főszerkesztő: Garamvölgyi Annamária

Tervezőszerkesztő: Fehér István

A szerkesztőség és a kiadóhivatal címe: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Telefon: 384-8440

E-mail: vv@mvgyosz.hu

Az újság előfizethető az MVGYOSZ tagegyesületeinél!

 

 

Tartalomjegyzék

 

Beszámoló a Szövetség gazdálkodásáról

Egy gyalázkodás margójára

Egyenrangú polgárokként élhessenek

Közgyűlést tartottak Kecskeméten

A társadalmi befogadás két oldala Szegeden

A parlagfűről

Már az óvodásokkal is törődnek

A muravidékiek közgyűléséről

Ezer arc, ezer talentum

Párbeszéd a fogyasztók tájékoztatásáért

"Uram, fogadd el számadásomat!"

Kaláccsal és borral is kedveskedtek

NOSZTALGIA SZÜLETÉSNAP

Ünnep volt a versmondó versenyünk

Mérföldkőnek tekinthető

Gábor József emlékműsor Hajdúnánáson

Vastaps a diplomakoncerten

A tavalyi siker újra ösztönöz

Megszívlelendő vélemények

Tisztelt Szerkesztőség!

A látássérültek besorolása

Családos megyei találkozó

Lassítja a kóros folyamatot

Meghívó Nagykállóba

Apróhirdetések

Egy tartalmas élet véget ért

Jogsegély a panaszosokért

CD-nyeremény

Ingyenes ECDL oktatóanyag

Jöjjön közénk énekelni!

Humor

Mit kíván a kisbabánk?

Magyar Látássérült Teke Bajnokság

Impresszum

 

 

 

Beszámoló a Szövetség gazdálkodásáról

A VGYKE vitatémái emésztették fel a hasznos időt

 

Megtartotta idei rendes küldöttközgyűlését a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége április 5-én a Hermina úti székházban. Százhuszonegy küldött közül kilencvennégyen vettek részt az eseményen, így a tanácskozás az alapszabály értelmében határozatképesnek bizonyult.

A Himnusz eléneklése után dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke köszöntötte a küldötteket, kísérőiket, az Országos Hivatal munkatársait, a Felügyelő Bizottság tagjait, s a vendégek között Szabóné Berta Irént, a Vakok Állami Intézetének igazgatóját és Jankó-Brezovay Pálnét, a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Módszertani Intézménye és Diákotthona igazgatóját.

A küldöttközgyűlés jegyzőkönyvének vezetésével Simon Enikő elnökségi titkárnőt, hitelesítésével Schuck Antal budapesti és Schell Gábor Tolna megyei küldötteket bízta meg a küldöttközgyűlés.

Nyolc fontos napirendi pont megtárgyalása várt a küldöttekre, de csak a munka felét tudták elvégezni. A Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE) küldötteinek javaslata és kritikai észrevételei alapján kibontakozott vita ugyanis jelentősen visszavetette a tanácskozás menetét. S bár a VGYKE indítványait óriási többséggel elutasította a küldöttértekezlet, az elhangzottakra érdemes viszszatérni.

Suhajda István, a VGYKE küldötte elsőként kért szót, s az értekezlet levezető elnökének javasolta dr. Nagy Sándort vagy Szabó Attilát, mondván, erre "érintettség" miatt lenne szükség, ugyanis indítványaik dr. Szőke László elnököt érintik. Mivel az indokokat Suhajda István nem tudta elmondani, dr. Ozvári Ádám (VGYKE) vette át a szót és ajánlotta, hogy az etikai szabályzatot most ne vitassa meg a küldöttközgyűlés, hanem készítsen olyan konszenzusos javaslatot, amiben az ő jogász munkatársuk által készített szakértői anyagban foglaltakat is figyelembe veszik.

Márkus Petra (VGYKE) tagtársai súgásának segítségével javasolta: a napirendi pontok közé vegyék fel a beléptető rendszerrel kapcsolatos problémák megbeszélését; s az állami költségvetésből kapott összeget 50-50 százalékban osszák el a központ és a tagegyesületek között; valamint indítványozta a Vakok Világa főszerkesztőjének leváltását is.

Dr. Földi János elnökségi tag ismertette, hogy az etikai szabályzat kidolgozására az Országos Elnökség létrehozott egy háromtagú munkabizottságot. Azt az etikai szabályzat-tervezetet, amit a küldöttek megkaptak, a bizottságból ketten elfogadták és az Elnökség is jóváhagyta. Suhajda István elmondta, azért kérték a levezető elnök személyének a megváltoztatását, mert a VGYKE javasolja dr. Szőke László elnök visszahívását.

A Szövetség elnökének visszahívását célzó javaslat napirendre vételét tizenegyen, a beléptető rendszerrel kapcsolatos problémákét tizenöten, az állami támogatás 50-50 százalékos felosztását a tagegyesületek és az Országos Szövetség között harminchatan, a Vakok Világa főszerkesztőjének leváltását tizenkilencen, az etikai szabályzat későbbi megvitatását tizenegyen támogatták, így egyiket sem tárgyalta meg a küldöttközgyűlés.

 

Eljutott a minisztériumba

- A 2007-es évet az Európai Unió az egyenlő esélyek évének nyilvánította. Éppen 10 esztendeje annak, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése törvényt alkotott a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról - kezdte megnyitóját dr. Szőke László elnök. - Az elmúlt esztendőben a néhány évvel korábban megkezdett szervezeti átrendeződés befejeződött. A Szövetséget sikerült olyan új működési pályára állítani, amellyel talán többet nyújthatunk a látássérülteknek. Az Országos Hivatalnak az új szervezeti struktúrához való igazítása a múlt év során véget ért. Sikerült stabilizálni a Szövetség pénzügyi gazdálkodását. A tagegyesületeink is tovább erősödtek és mind eredményesebben vesznek részt a különböző pályázatokon.

2007-ben a Szövetség szervezésében befejeződött a Látótér elnevezésű projekt, s ennek eredményeként 32 látássérült szerzett nonprofit menedzseri, illetve nonprofit ügyintézői képzettséget. A látássérültek esélyegyenlőségének megvalósításához a foglalkoztatáson keresztül vezet az út. Ezért is öröm, hogy a végzettek közül 24-en már el is tudtak helyezkedni.

Sajnos, az elmúlt évben sem sikerült áttörést elérnünk a látássérültek segédeszköz-ellátásával kapcsolatosan. Minden fórumon, a parlamenti tanácskozásokon, a minisztériumok előtt szorgalmazzuk ennek mielőbbi megoldását. Mert sem korszerű oktatásról, sem hatékony foglalkoztatásról nem lehet beszélni a megfelelő segédeszközök biztosítása nélkül. A rehabilitáció sikere is jelentősen azon múlik, hogy a képzést követően tudjuk-e biztosítani sorstársaink számára a megfelelő életvitelt könnyítő segédeszközökhöz való hozzájutást. A közelmúltban tárgyalásokat folytattunk a 77 Elektronika Kft-vel és remény szerint a látássérült cukorbetegek térítésmentesen beszerezhetik a beszélő vércukorszintmérőt és a hozzá szükséges tesztcsíkot. A Szövetség ez irányú kérelme már eljutott a minisztériumba és ezt a szemészeti kollégium is támogatta.

 

A 90. évforduló ünnepe

Bízunk abban, hogy ha az első ilyen eszköz OEP-támogatását sikerül elérnünk, ez utat nyithat majd a többi, életvitelt könnyítő eszköz társadalombiztosítási támogatásának irányába is.

A Szövetség idén ünnepli a megalakulásának 90. évfordulóját. A rendezvénysorozat fővédnöke dr. Sólyom László köztársasági elnök lesz.

Az idén sokat várunk a Nem látva is látszani elnevezésű projekttől. Sok esetben tapasztaljuk, hogy a látássérültek info-kommunikációs akadálymentesítése nem kizárólag anyagi kérdés. Gyakran ennek a gátja az információhiány, vagyis, hogy nem tudják a döntéshozók, hogy milyen formában várjuk az akadálymentesítést. E folyamat felgyorsításához nagy segítséget nyújtanak a döntéshozói kerekasztalok, amelyek tagegyesületeink közreműködésével zajlanak az egész országban. Egy asztalhoz ültetjük az érdekvédelmi szervezetek mellett a helyi döntéshozókat, és azoknak a szervezeteknek a képviselőit, ahol leginkább felmerül a látássérültek diszkriminációja.

 

A Szövetség győzött

Van társadalmi presztízse a megújult vakok szövetségének. Ezt bizonyítja, hogy 2007-ben is számos szervezet kereste meg az MVGYOSZ-t azért, hogy a különböző pályázatokhoz a Szövetség és a tagegyesületek támogató ajánlását, partneri együttműködését kérje.

Az elmúlt év sem múlt el a különböző peres, illetve hatósági eljárások nélkül, amelyekből, a rendezett hatásköri viszonyoknak köszönhetően, minden esetben a Szövetség került ki győztesen.

Ki lehet vinni a vakügyet az utcára, de kinek áll ez az érdekében? A látássérülteknek semmiképpen sem. Aki a vakügyet az utcára viszi, azt demonstrálja, hogy nem vagyunk egységesek. A problémáink megoldásában pedig csak magunkra számíthatunk - mondotta dr. Szőke László elnök.

Dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője kiegészítést fűzött az elnökségi beszámolóhoz és a közhasznúsági jelentéshez.

 

Új forrásokat!

- A gazdálkodás tekintetében, ha sommázni szeretnénk ezt az évet, azt mondhatnánk: soha rosszabbat! - kezdte a hivatalvezető. - Az a cél, hogy a gazdaságilag erős központ és a gazdaságilag erős egyesületek elve megvalósuljon. Annak a 12 éves programnak, amit a hivatalvezetői posztra beadott pályázatomban ismertettem, még csak az elején járunk. Az első három esztendőben biztosítani szeretnénk a Szövetség likviditását. Sajnos, sok egyesületnél is gond a likviditás megteremtése. Szeretném elérni, hogy a napi fizetőképességünket megőrizzük. A következő három év célkitűzése egy likviditási tartalék képzése, annak érdekében, hogy az átmeneti pénzhiányt, mint amilyen 2005-ben volt, amikor 18 millió forintot elvont a magyar állam a Szövetségtől, valahogy át tudjuk vészelni. Az ezután következő időben már nem pénzügyileg, hanem gazdaságilag kell megerősíteni a Szövetséget. Vagyis létre kell hozni olyan forrásokat, amiket hosszú távon be tudunk fektetni. S ebből a jövedelemből tudjuk a Szövetséget is finanszírozni, és az egyesületeket is támogatni. Köszönetet érdemelnek mindazok, akik bölcsen döntöttek és nem támogatták az állami támogatás 50-50 százalékos felosztására tett indítvány elfogadását, mert ez ellehetetlenítette volna a központ működését. Az egyesületeknél is kb. 8 hónapra elegendő az a pénz, amit az államtól kapunk, s a többit mindenkinek magának kell megszereznie.

Idén még 68 millió forintot kell előteremteni a központ alapműködéséhez. Az már világosan látszik, hogy az állam igyekszik kivonulni a finanszírozásból, s ennek a kompenzálása nem kis erőfeszítést jelent. Ha a központ pénzügyileg erős, akkor tudja az egyesületeket is pénzügyileg erősíteni.

 

Határnap előtt

A szolgáltatások színvonalát pénz nélkül nagyon nehéz fenntartani. 2007-ben már februárban megvolt a szerződésünk a költségvetési támogatásra, s április végén meg is kaptuk a pénzt. Idén olyan jó költségvetési tervezetet adtunk be a minisztériumnak, hogy azt mondták, egyszerűsítsük.

Tavaly létrejött egy forrásteremtő, pályázatíró és érdekvédelmi csoport, amelynek hat tagja van. Sajnos, a minisztérium ezt a csoportot nem akarja támogatni, így ezt a pénzt is nekünk kell kigazdálkodni. Eddig soha nem szólt bele a minisztérium, hogy az MVGYOSZ mire mennyi pénzt fordít. Most viszont részletesen be kellett számolni róla. Remélhetőleg rövidesen megérkeznek a források a Szövetségbe és akkor azonnal utaljuk az egyesületeknek a pénzt, nem várjuk meg az elnökség által meghatározott 15 napot - fejezte be a szóbeli kiegészítését a hivatalvezető.

 

Németh Orsolya szavai

A vitában az elnökségi beszámolóhoz, a közhasznúsági jelentéshez és a kiegészítésekhez vártunk volna hozzászólásokat, ezzel szemben az elsőként szót kérő Németh Orsolya (VGYKE) a következő kérdéseket tette fel:

- Milyen az az érdekképviselet, aki (sic! - A szerk.) a látássérült emberekkel szemben olyan jövedelmező iparágat érdekképvisel, mint a gyógyszergyártók, a gyógyszerforgalmazók? Amikor kimondja azt kategorikusan, hogy nincsen szükség a Braille-írásra, akkor, azt gondolom, hogy nem a látássérültek érdekeit képviseli. Amikor a BKV olyan, akadálymentesítés címszó alatt futó beruházást hajt végre, gondolok itt a 2-es metróban elhelyezett táblákra, amit már több tagtársunk is szóvá tett, ami a látássérült ember számára nem elérhető, nem érdemi információt tartalmaz, és nem jelenik meg rajta a gyengénlátók számára a nagyított felirat, piktogram, akkor kiknek az érdekét képviseli az Országos Elnökség? Kiket képvisel akkor az Országos Elnökség, amikor a hivatalos lapjában a tájékoztatók hemzsegnek a szakmai hibáktól és a lapba cikkeket író olvasók a lapban nem is csak hogy átalakítva találkoznak, hiszen ez egy szerkesztői munka, de hibásabban jelenhet meg az írás, mint ahogyan az beérkezett? És kiket képvisel akkor az Országos Elnökség, amikor a saját tagszervezetével szembe menve, őt sárba tiporva nyilvánul meg és ellehetetleníteni igyekszik annak a működését, egy adott projektjét? És akkor kiket képvisel, amikor egy országos pályázaton kihasználja azt az előnyét, hogy róla azt gondolják, országos lefedettséggel minden problémáját megoldja a vakoknak és hiába jobb egy helyi, regionális szervezet szakmai programja, akkor is az országos szervezet nyeri el ezt a pénzt, csak arra hivatkozva, hogy ő országos szinten fogja a vak emberek problémáit megoldani. (A felszólalást szó szerint idéztük).

Dr. Szőke László elnök így válaszolt:

- Nem a Szövetség fordult a gyógyszerforgalmazókhoz, a VGYKE írta meg nekik a levelét. Ezt követően keresték meg a gyógyszerforgalmazók a Szövetséget, megkérdezték, hogy amit a VGYKE írt és kért, egyezik-e az MVGYOSZ hivatalos állásfoglalásával. Az MVGYOSZ elnöke nem tehetett mást, mint hogy megküldte a gyógyszerforgalmazóknak az Országos Elnökség ezzel kapcsolatos határozatát. Dr. Szőke László nem azt mondta, hogy a Braille-írásra nincs szükség, hanem azt - és ez áll az elnökségi határozatban is -, hogy elegendő, ha elektronikus formában megküldik a betegtájékoztatókat, ennek alapján ugyanis mindazoknak a látássérülteknek, akik ezt igénylik, a rendelkezésükre bocsátják a Braille-írású változatot. A gyógyszerforgalmazók tájékoztatása szerint nincs értelme Braille-írásban 100 példányban raktározni ezeket a betegtájékoztatókat, mert ezeknek a tartalma változhat. Nem azt mondta a Szövetség, hogy a Braille-írású betegtájékoztatóra nincs szükség, hanem, hogy nem szükséges Braille-ben a rendelkezésre bocsátani, elegendő, ha elektronikus formában megküldik, mert ebből a Szövetség és számos tagegyesület az ezt igénylő látássérült sorstársunk rendelkezésére tudja bocsátani.

Amíg a Szövetség elnöke hivatalban lesz, nem fogja megengedni azt, hogy akár egy egyesület, akár egy természetes személy saját anyagi szempontjait a látássérültek összességének érdekei fölé helyezze.

 

A BKV megígérte

A látássérülteknek kb. 10-15 százaléka ismeri, használja a Braille-írást. Sokkal praktikusabb a telefonos és az elektronikus formában történő tájékoztatás. Amennyiben a rehabilitációs centrumról szóló projektre utalt a küldött, nem a Szövetség tette ezt a kezdeményezést, hanem az egyesület. Ezt követően kereste meg a Szövetség vezetőjét a sajtó és a minisztérium és akkor az elnök közölte a Szövetség álláspontját. A Szövetség elnöke soha egy lépést sem kezdeményezett a VGYKE ellehetetlenítése érdekében. Sajnálatos, hogy a VGYKE az MVGYOSZ-szel nem egyeztetett előzetesen, pedig akkor még érvényben volt az együttműködési megállapodás a két szervezet között. Így a Szövetség és a VGYKE szembe ment a nyilvánosság előtt több tekintetben is. A BKV-val sem a Szövetség kezdett tárgyalni. De a Szövetség részt vesz a hibák megszüntetésében, mert kihelyezték ugyan a táblákat, de nincs vakvezető sáv, ami a látássérült emberek eligazodását segítené.

Dr. Micserics József hivatalvezető kiegészítése:

- A vakvezető sávok a 2-es metróban egy ponton megszűnnek, nem vezetik végig a látássérülteket. Ezen próbál a Szövetség javítani. A Braille-feliratú táblák egy átlagos magasságú ember számára elérhetőek. (A gyengénlátó emberek számára jól látható feliratok találhatók a táblákon - A szerk.) A BKV segítőkész és megígérte, javít a helyzeten.

 

A főszerkesztő válasza:

- Általában azt tapasztalom, hogy vagy azt mondják, nem olvasom a lapot, de van véleményem róla, vagy ha olvassák, akkor a tudósítóinkká is válnak a lap olvasói, hiszen több mint hetven szerzőnk van és ők nagyon elégedettek azzal a munkával, amit mi végzünk. Mivel Németh Orsolya nem mondott konkrét példát, én mondok. Kaptam egy igencsak "reklám ízű" anyagot egy sportegyesületről, amely korcsolyáztat látássérülteket. Csak a szerzőre való tekintettel közöltük, ugyanis olyan mondatok szerepeltek benne, amiket eléggé át kellett alakítani, pl. "lányok és nők korcsolyáztak", "össznépi korizáson vettek részt", amit kb. tizen tettek meg, stb. A másik: Vaskóné Kiss Éva látó egyetemi könyvtáros küldött egy hevenyészett tudósítást Szegedről, a kirándulásukról. Hemzsegett a stiláris és nyelvhelyességi hibáktól és a semmitmondó részletektől. Természetesen kijavítottuk, mert bár lapzárta után érkezett, Szegedről ritkán kapunk anyagot és úgy gondoltuk, színesítenénk vele a kínálatot. Ha nem javítjuk ki, akkor Önök is, miként az országos főhivatalokban lévő olvasóink, azt róják fel nekünk, hogy eltértünk attól az igényességtől, szakmaiságtól, amit eddig követtünk, immár másfél év óta. A kijavítva, szerkesztve megjelent tudósítás dühöt váltott ki Vaskónéból, elkezdett kampányolni ellenem a Vaklistán, s magánlevelekben kérte ismerőseit, hogy szintén követeljék felelősségre vonásomat! Mivel ő a nyilvánosság elé vitte ezt a témát, mi is kénytelenek voltunk a nyilvánosság előtt reagálni. Az érveink azok a konkrét példák voltak, amelyek az általános iskola felső tagozatán sem lennének már elfogadhatók, s amelyeket Vaskóné leírt. De a hölgy úgy látszik, még mindig nem hagyja abba és talál szószólókat, akik ahelyett, hogy olvasnák a lapot, minősítik azt. Mert konkrét példákat most sem hallottunk, csak jelzőket.

 

Mindez pénzbe kerül

Dr. Szőke László elnök kiegészítése:

- A kérdéses ügyben Vaskóné a MÚOSZ etikai bizottságához fordult. A VGYKE közérdekű beadványt tett az Állami Számvevőszékhez a gyógyszerforgalmazók ellen, s e cégekkel szemben eljárást kezdeményezett az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál. Erről sem tőlük értesültem, hanem a hatóságtól. Az elkövetkező időben is lesz dolgunk, csak tisztelt küldött-társaim, az érdekvédelmet ennek ismeretében kérjék majd számon. Megismerjük az összes, Magyarországon működő hatóságot, lehet, hogy külföldre is utazunk majd ez ügyben, de akkor az pénzébe kerül a Szövetségnek.

Márkus Petra (VGYKE) szó szerint ezt mondta:

- A Vakok Világának főszerkesztője példákat kért, én azt gondolom, ez eléggé etikátlan és jogsértő magatartás megalázni a Vaklista-társai előtt akár látó, akár bárki más, hogy a helyesírási hibákat nyilvánosságra hozza. És ezzel alkotmányos jogot sért, az emberi méltósághoz való jogot. Másrészt a Polgári Törvénykönyvben szerepel az, hogy meg kell mutatni a leközlés előtt az adott cikket, hogy hozzájárul-e a cikk szerzője ahhoz, hogy abban az állapotában közöljék. Nekem ezt mindig megmutatták, akármilyen riport készült velem. Nekem ezzel eddig nem volt problémám.

Az elnök úrtól szeretném megtudni, miért nem vettek részt az MVGYOSZ-részéről a november 15-i Egyenlő esélyek mindenki számára évzáró konferenciáján, tudomásom szerint kaptak meghívót erre a rendezvényre, ahol volt jogi fórum is; a Legfelsőbb Bíróság akadálymentesítésével kapcsolatban miért nem kérték ki a tagegyesületek véleményét; a tankönyvekkel és a Magyar Közlönnyel kapcsolatban magánbeadványok érkeztek az ombudsmanhoz és nem lehetne-e elérni azt, hogy az Országos Szövetség és minden tagegyesület aláírásával az összes, elérhető könyvre kiterjesztenék azt, hogy a látássérültek is hozzájuthassanak az adott információhoz, hiszen minket is megillet ez az alapjog.

A főszerkesztő válasza:

- Nem én hoztam nyilvánosságra a Vaklistán az általam írott magánlevelet Vaskónénak, hanem ő maga. Tehát a saját bizonyítványát a Vaklistára ő maga tette ki. Mivel Vaskóné a nyilvánosság előtt szította ellenem a hangulatot, kénytelenek voltunk a nyilvánosság előtt válaszolni. A sajtótörvényt pedig, úgy látszik, nem egyformán értelmezzük, mert nem az ilyen hevenyészett tudósítást szokták a szerzővel egyeztetni, amiben semmi nincs jóformán és összesen öt mondatot ér, hanem a tényeket és adatokat tartalmazó anyagokat és azt is akkor, ha azt az interjúalany kéri. Itt nem interjúról volt szó, hanem egy beküldött, általunk meg nem rendelt tudósításról. Ma Magyarországon nem jelenne meg lap, ha minden javítást egyeztetni kéne. És ha tördeléskor húzni kell valamelyik anyagból, akkor hívjuk fel a szerzőt, hozzájárul-e ehhez?

(Csak egy megjegyzés: a napilapoknál például több olvasószerkesztő is dolgozik, akik "nagyüzemben" javítják a kéziratokat. Minden egyeztetés nélkül, hiszen a szerkesztő a felelős azért, hogy megfelelő színvonalú és a lap profiljába illeszkedő cikkek kerüljenek be az újságba. - A szerk.)

Dr. Szőke László elnök:

- A projektzáró konferencián részt vett a Szövetség képviselője. Igyekszünk minden rendezvényen jelen lenni. A Szövetségnek minden fontos megjelenéséről hírt ad a Vakok Világa, s az MVGYOSZ honlapján is megtalálható ez az információ. A Legfelsőbb Bíróság akadálymentesítésével kapcsolatban én örülnék a legjobban, ha olyan együttműködés lenne, hogy valóban lehetne egyeztetni. Csak az a baj, hogy én rendszerint másodkézből értesülök arról, hogy a VGYKE tárgyalt a BKV-val, a gyógyszerforgalmazók is úgy jöttek hozzánk, hogy kaptak egy levelet Önöktől, pedig talán a mostani feszültség is orvosolható lenne, ha ezek a levélváltások úgy történnének meg, hogy már az egyeztetett állásfoglalást tartalmaznák a Szövetség és a VGYKE között. Üljünk le és beszéljük meg egymással és azt követően mennének tárgyalni, érdekeket képviselni. Talán a VGYKE is hatékonyabb lenne, ha a Szövetség hivatalos álláspontját is képviselik a megbeszéléseken.

Jakab Sándorné, a Nyírségi Látássérültek Egyesületének elnöke, a következőket mondta:

- A beszámolónak ahhoz a részéhez szeretnék kapcsolódni, amely az elnökség munkáját mutatja be. December 14-én az Egyesületi Elnökök Fórumán is elmondtam dr. Nagy Sándor alelnök úr kártékony viselkedésével kapcsolatos véleményemet, és azt most egy leleplező tény megvilágításával kiegészítem. Közismert dr. Nagy Sándor megnyilvánulásaival kapcsolatban, hogy fontos szavazások alkalmával kimegy a teremből. Követik őt ilyenkor azok is, akikre ma még hatást tud gyakorolni. Vagyis nem az ügyszeretetre, az ügybuzgalomra és fegyelmezettségre ad példát, hanem mindezek ellenkezőjére. Ezért aztán gyakran nem az elnökség túlnyomó többsége által megszavazott határozatokat képviseli, hanem az azoktól eltérő egyéni véleményét. Természetesen ehhez is joga van. Megnyilatkozásaiban a fegyelmezetlenség, a bomlasztás és a feszültség szítása számomra nagy gondokat okozott. Sajátságos viselkedésére nem találtam magyarázatot mindaddig, amíg kezembe nem került a Média az emberekért Alapítvány okirata. Abból ugyanis kiderül, hogy dr. Nagy Sándor úr a felügyelő bizottság tagja annál az alapítványnál.

Megkérdezem Önöket, kedves küldött tagtársak: tudnak arról, hogy dr. Nagy Sándor ilyen fontos tisztséget tölt be egy másik szervezetnél? Szerintem még dr. Szőke László úrnak sem jutott ez a tudomására, pedig Szövetségünk alapszabályának 14. paragrafusa 5. pontjában rögzíti:

"A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt."

Ahogy dr. Nagy Sándor urat ismerem, szerintem ennek a kötelességének nem tett eleget.

Most, hogy azonban lelepleződött ez a manővere, érthetővé vált számomra sok olyan furcsaság, amely eddig megmagyarázhatatlannak tűnt.

A Média az emberekért Alapítvány működtette a HobbyRádiót. Ez a rádió a fogyatékos szervezetek közül egyedül az MVGYOSZ belső ügyeit teregette a weboldalán a külső nyilvánosság elé. Méghozzá annak, Takács Péternek a tollából, aki közben a sorra elbukott pereit indította Szövetségünk ellen. Az úgynevezett tudósítások tele voltak hazugsággal és rágalommal. De dr. Nagy Sándor úr ízlését nem bántották. Ezek az úgynevezett tudósítások közhírré tették, hogy dr. Szőke László már nem az elnöke az MVGYOSZ-nek; hogy az MVGYOSZ vezetősége már illegitim; hogy égbekiáltó anyagi visszaélések vannak az MVGYOSZ-ben; hogy megalapozott gyanúval vizsgálódik az ügyészség az MVGYOSZ gazdálkodását illetően, stb.

Kérdéseket szeretnék feltenni dr. Nagy Sándornak ezek ismeretében: Mikor és kinek jelentette be, az alapszabályunknak megfelelően, hogy a felügyelő bizottsági tagja annak a szervezetnek, amelynek rádiója rengeteg erkölcsi kárt okozott a Szövetségnek? Milyen okok késztették arra, hogy Szövetségünk valóságos érdekei, elnökségünk túlnyomó részének döntései ellen foglaljon állást? Miből gondolja, hogy Szövetségünknek bármi haszna is származik abból, hogy máshol elkötelezett létére a mi alelnökünknek adja ki magát? És esetleg nem gondolja-e úgy, hogy ezek ismeretében talán el kellene gondolkodnia arról, hogy alelnöki címéről is lemondjon?

 

...nem tudom bizonyítani...

Dr. Nagy Sándor alelnök így reagált az elhangzottakra:

- Nem jelentettem be, mert én is elfeledkeztem róla, hogy felügyelő bizottsági tag vagyok, mindaddig, míg Éva szóba nem hozta. Ha útban vagyok Önöknek, van bizalmatlansági szavazás, nincs kedvem ebbe belemenni, viszont nagyon ügyesen dolgozik együtt valakivel. Csak mivel nem tudom bizonyítani, ezért nem mondhatok semmit.

Jakab Sándorné:

- Senkivel nem dolgozom össze. Ez az alapító okirat az Interneten olvasható és onnan jutottam hozzá az információhoz. Itt van a kezemben letöltve és benne van, hogy dr. Nagy Sándor úr 2003-tól ennek a szervezetnek a felügyelő bizottsági tagja.

Dr. Földi János véleménye:

- Elég kritikusan szoktam hozzáállni az elnökséghez, a hivatalhoz és főleg a főszerkesztő asszonyhoz. De ha egyszer megvitattunk valamit és az elnökség döntött, azt tiszteletben kéne tartani. Itt 22 egyesület küldöttei gyűlnek össze. Ha a többség hoz egy véleményt, elfogadtunk egy határozatot, akkor azért, mert egy-egy egyesületnek valami nem tetszik, ne menjen már szembe az egész Szövetséggel! El kéne fogadni, hogy ez egy demokratikus szervezet, többségi döntéseket hozunk, akár itt, akár az elnökségben és ha meglesz az a döntés, akkor azt kell elfogadnunk és nem pedig kimenni az utcára, ahogy dr. Szőke László is mondta, mert nekünk valami nem tetszik, ami a többségi döntés útján született. Akinek ez nem tetszik, lépjen ki ebből az egyesületből!

Varró Attila (Hermina egyesület) megjegyezte:

- Amikor a vakok információhoz jutásának akadálymentesítésén dolgozik a Szövetség, gondolja meg, mi szolgálja a vakok érdekeit. Szerintem közterületen látássérülteknek szánt tapintható térkép elhelyezése nem életszerű. Ilyesmire pénzt felhasználni pazarlás.

Virág Krisztina irodavezető reagálása:

- A Keleti pályaudvaron a Szövetség a hangos tájékoztatást szerette volna bevezettetni, ezt még nem sikerült elérni, de nem adtuk fel, folynak a tárgyalások.

Schuck Antal, a Hermina egyesület alelnöke:

- Elnök úr, amikor a VGYKE-ről és a Hermina egyesületről beszélt, budapesti egyesületeket említett. Kérem, mondjuk ki annak az egyesületnek a nevét, amelyről szó van. A térképet olyan helyeken kell elhelyezni, hogy az valóban használható legyen.

Dr. Szőke László elnök:

- A Legfelsőbb Bíróság akadálymentesítésénél mind a két budapesti egyesület érdekelt lehet. A budapesti látássérülteket érintő kérdésekben készséggel tárgyalnék mindkét egyesülettel, mielőtt bármilyen szövetségi álláspont kialakulna. A térkép nem a Szövetség ötlete volt és nem a Szövetség javaslata alapján tették ki.

Dr. Nagy Sándor alelnök:

- A fogyatékosügyi programban az áll, semmit rólunk, nélkülünk. Ne pazarolják a pénzt és ebben egységesen kellene fellépni.

Lukács Sándor (Hermina egyesület):

- Annakidején arról volt szó, lesz egyenkénti beszámoló, ki, mit, miért tett vagy nem tett? A közlekedés felett ki diszponál? El kellene érni, hogy a járdákat ne hozzák egy szintbe az úttesttel, ez az akadálymentesítés alapja kell, hogy legyen. Az elnökség többször foglalkozott a VV főszerkesztőjének leváltásával. A főszerkesztő asszony mondta, nem hallott példákat. Szatmári Péter cikke nem jelenhetett meg, csak Szuhaj Mihály neve alatt, holott a cikk ugyanaz volt. Ha ő pikkel a Szatmárira, nem jelenhet meg a cikke. Nagyon jó, hogy a hölgy a MÚOSZ-hoz vitte a dolgot. Azt sem szabad tenni, hogy olyan címet ad egy beszámolónak, hogy jó hír a tisztességeseknek.

Dr. Micserics József hivatalvezető úgy emlékszik, nem abban maradtak, hogy egyénenkénti beszámoló kellene.

- Azokat a kérdőíveket, amikre megkapjuk a választ, bemutatjuk a döntéshozói kerekasztalokon, mint amilyet majd a Hermina egyesület is fog rendezni. A VGYKE úgy döntött, ők inkább személyesen tárgyalnak és joguk is van a tagegyesületeknek eldönteni, hogy a Nem látva is látszani projektben miként akarnak részt venni.

A főszerkesztő válasza:

- Amikor 2006-ban kinevezett az elnökség, azonnal munkához kellett látnom, hogy megszülethessen az októberi lapszám. Nem várhattam heteket, hogy munkatársakat toborozzak. Két hét telt el, amikor jelentkezett Szatmári Péter tördelőszerkesztőnek, de akkor már megvolt az új tördelőnk. Azóta ő ezt nem tudja elviselni és ahol lehet, lejárató kampányt próbál ellenem indítani, az anyagait pedig úgy küldi el, hogy nem küldi el. Aztán reklamál, hogy nem hozzuk le azt az anyagát, amit ő nem küld el. Nem Szuhaj Mihály aláírásával jelent meg az alapítványtól kapott anyag, hanem az Informatika a látássérültekért alapítvány csapata aláírással.

Dr. Szőke László elnök:

- Állunk elébe a MÚOSZ etikai bizottsági eljárásának, van tapasztalatunk ezen a téren. Nyilván meg fognak hallgatni bennünket is.

Lukács Sándor:

- Amit mondtam a Szatmári-cikkről, azt elnökségi tudósításból idéztem. (Nem a Vakok Világa által közölt tudósításról van szó - A szerk.) Ha ő a Takácsot nem sértegette, miért nyert helyreigazítást ellene a Takács?

Dr. Szőke László:

- Helyreigazítanám, hogy Takács Péter helyreigazítási pert nyert a Szövetséggel szemben. Takács Péter helyreigazítási kérelmének egy ponton adott helyt a bíróság, hogy közölje a lap, neki felsőfokú egyetemi végzettsége van. Ennek a helyreigazítási kötelezettségének a lap maradéktalanul eleget tett. Takács Péter nemcsak ezt kérte. A többi, helyreigazításra vonatkozó kérelmét a bíróság teljes mértékben elutasította, s kötelezte a felperest 15 ezer forint perköltség megfizetésére. Általában a perköltség viselésére nem a pernyertes feleket szokták kötelezni.

Péter Zsigmond (természetes tag) észrevétele:

- Az akadálymentesítéssel kapcsolatos kérdőív a Szövetség honlapján elérhető, általában fiatalok töltik le. Jelenleg kb. 90-en válaszoltak a kérdésekre. Sokkal objektívebb lenne, ha más források keretében is elérhető lenne ez a kérdőív.

Dr. Micserics József hivatalvezető:

- A hivataltól azt várják, hogy tegyen a látássérültekért lépéseket. Sajnos, eddig mindössze hatvannégy vélemény érkezett be. Jó lenne, ha többen válaszolnának. Egyelőre jobbat nem találtunk ennél a módszernél, minthogy megkérdezzük az embereket, mert kíváncsiak vagyunk a véleményükre.

Misinszki István (Heves megyei egyesület):

- Itt mindig azzal foglalkoznak, Pesten milyen a közlekedés. Jönne csak el egy pesti vidékre, a fővárosban botot se bírna már a kezébe venni!

Csapó Szilvia (VGYKE):

- Amennyiben önök azt állítják, semmi közük a Braille-táblák metróbeli elhelyezéséhez, miért az MVGYOSZ logója szerepel azon a térképen? Pesten forgalmasabb az élet és ha egyedül is meg tudom oldani a közlekedést, miért álljak és várjak valaki segítségére?

Dr. Micserics József hivatalvezető:

- A BKV akarta mindenáron kitenni a logót, nem mi. (Megnéztük a kifogásolt Braille-térképeket, nem az MVGYOSZ logója látható rajtuk, hanem egy nemzetközileg ismert piktogram, egy fehérbotos emberke képe, minden felirat nélkül - A szerk.)

Berke Mónika (VGYKE):

- Nem a VGYKE találta ki a táblákat, amiket a BKV elhelyezett, mi sem ezt szerettük volna.

Borbély Lajosné (Hermina egyesület):

- Egy tagtárs véleményét tolmácsolom. Ő is a hangnemét kifogásolta és olyan észrevétele volt, hogy a Vakok Világában csak a pozitív észrevételű olvasói leveleket közölte, ő szeretett volna egy olyan olvasói levelet elhelyezni, amelyben a negatív észrevételeit szerette volna tolmácsolni és nem tette be a VV főszerkesztője. Nem én küldtem a levelet.

A főszerkesztő válasza:

- Nem kaptam meg a levelet. Másfél év óta, nyilván észrevették, a lap igencsak stílust váltott. Mi nem a heccelődést, uszítást, egymásnak ugrasztást szorgalmazzuk, hanem igenis a pozitív példákat. Ez az újság már eljut a kormányzati hivatalokhoz és rengeteg egyéb hivatalba, tehát nem mindegy, hogy milyen kép rajzolódik a vakok társadalmáról.

Szabó Tiborné (Békés megyei egyesület) felhívta a figyelmet:

- A Vakok Világa és a személyeskedés helyett korlátozódjunk a napirendi pontokra!

Venczel Ferenc (Fejér megyei egyesület):

- Az 1 százalékos adó felhasználásának elszámolásával késtünk 10 napot, mert a könyvelőnk nem tudta leadni a kész anyagot. A Szövetség vezetősége nem fogadta el ezt és szeretnénk, ha ezt a döntésüket felülvizsgálnák.

Virág Krisztina irodavezető:

- Egy elnökségi határozat tartalmazza, mire lehetett felhasználni az 1 százalékos juttatást és megszabtuk a határidőt is. Mert van egy jogszabály is arról, meddig kell a Szövetségnek ezt közzétenni a sajtóban. A Fejér megyei egyesület elszámolása, többszöri felszólítás után is, nagyon későn jött, ezért ezt az Elnökség már nem tudta tárgyalni, ezért nem is tudták elfogadni. Az Elnökség megerősítette azt a határozatát, hogy az idén ők az 1 százalékos leosztásból nem részesülhetnek.

A küldöttközgyűlés az Országos Elnökség 2007. évi beszámolóját és az MVGYOSZ közhasznúsági jelentését 75 támogató szavazattal elfogadta.

Kutor Sándorné, a Felügyelő Bizottság távozó elnöke beszámolt a munkájukról és elköszönt a küldöttközgyűléstől. A küldöttek 77 szavazattal elfogadták a beszámolót. Dr. Szőke László elnök is köszönetet mondott az Elnökséggel és az Országos Hivatallal való korrekt együttműködésért Kutor Sándornénak, valamint Karola Dezsőnek, aki szintén távozott a bizottságból.

A tanácskozáson felmerült, hogy az MVGYOSZ miért lépett ki a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsából (FESZT-ből).

Dr. Szőke László elnök elmondta, hogy az MVGYOSZ az egyik alapító tagja volt a FESZT-nek, a MEOSZ, a SINOSZ és az ÉFOÉSZ mellett. Majd később felhígult a tagság, felvettek számos kis szervezetet, amelyek csak a 10 ezer forintos minimum tagdíj fizetésére voltak kötelezhetőek, mégis ugyananynyit ért a szavazatuk, mint a vakok szövetségéé.

A kilépést taglaló FESZT-küldöttközgyűlésen dr. Földi János volt jelen, s elmondta, hogy az MVGYOSZ-t megkereste a FESZT a Szövetség tagdíjfizetési problémája miatt, ami évek óta húzódott. Az alapvető gondot az jelentette, hogy a FESZT úgy kérte a tagdíjfizetést, hogy tagjai a költségvetési támogatás 3 ezrelékét utalják át a számukra. Ez az MVGYOSZ-nek kb. 600 ezer forintos éves tagdíjat jelentett volna, amit nem tudtunk vállalni. Az MVGYOSZ elnöksége azt ajánlotta, vagy maximalizálják 300 ezer forintban a tagdíjat vagy taglétszám alapján fizethessük azt. Mivel egyiket sem fogadta el a FESZT, célszerűnek látszott kilépni belőle.

Következett az új felügyelő bizottság megválasztása. Mivel a szavazatszámláláskor az derült ki, hogy a küldöttközgyűlés már nem határozatképes, el kellett halasztani ennek és a még hátralévő napirendi pontoknak a megtárgyalását. Így a küldöttközgyűlés nemsokára folytatja a munkáját.

 

Tömörítés nélkül

(Tisztelt Olvasóink! Az utólagos gyanúsítgatások és vádaskodások megelőzése végett szó szerinti pontossággal igyekeztünk leírni minden kritikát. Így, a tömörítés mellőzése miatt, túl hosszúra sikerült a beszámolónk, s ezért Olvasóink megértését kérjük. Ugyancsak kedves Olvasóink megértését kérjük amiatt is, hogy lapunk szerkezete ez alkalommal szükségképpen megváltozott.)

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Egy gyalázkodás margójára

Széljegyzet

 

"Aljas perszónának" nevezte a Vakok Világának a főszerkesztőjét Németh Orsolya elnökségi póttag a Vaklista című internetes kiadványban. Ugyanott megvetően nyilatkozott a vidéki küldöttekről is, mondván: "vidéken óriási a tájékozatlanság, a tudatlanság." A vele egy véleményen lévő Rátóti A. Kriszta lelkében így talált visszhangra Németh Orsolya véleménye: "valóban a vidéki küldöttek baromira nem tájékozottak,". (Tehát menynyire nem tájékozottak a vidéki küldöttek? Rátóti A. Kriszta szerint: "baromira". A stílus maga az ember.)

Ezt az oktalan gyalázkodást az váltotta ki ezekből a finom lelkületű hölgyekből, hogy a főszerkesztő leváltására heteken át szervezett akciójukat a küldöttközgyűlés résztvevői közül csak tizenkilencen támogatták, hetvenöten pedig nem.

Azt is ráfogta Németh Orsolya a főszerkesztőre, hogy a "felszólaló országos küldöttet hazugnak nevezte", s "a hölgyemény" csak most mutatja meg a foga fehérjét. Minthogy a küldöttközgyűlésről hangfelvétel készült, minden tárgyilagos ember meggyőződhet arról, hogy a "hazug" jelzőt a főszerkesztő még az őt leggátlástalanabbul rágalmazóval szemben sem alkalmazta.

Ami pedig a vidékiek ócsárlását illeti, az becstelenség és nagyon felháborító. Mert amikor Németh Orsolya elegendő szavazatot nyert ahhoz, hogy a Szövetség elnökségi póttagja lehessen, akkor bizalmat kért és kapott a most általa ócsárolt vidéki küldöttektől is. No meg hát a demokráciára sem az a jellemző, hogy egy húsz százalékos arányt jelentő kisebbség gyalázkodóan diktáljon a nyolcvan százalékos többségnek!

A küldöttközgyűlés óta nagyon sok sorstárs kereste meg a Vakok Világának főszerkesztőjét Budapestről is, vidékről is. Valamennyien azt hangsúlyozták, hogy nem őt tartják aljas perszónának!

Cseri Sándor

 

 

 

Egyenrangú polgárokként élhessenek

Döntéshozói kerekasztal Békéscsabán

 

Országgyűlési képviselők, polgármesterek, az Esélyek Háza munkatársai, civil szervezetek képviselői, a környékbeli önkormányzatok, a kereskedelmi és iparkamara, a munkaügyi központ, az egészségbiztosítási pénztár, a rendőr főkapitányság, a könyvtár és a posta vezetői, munkatársai, közlekedési szakemberek, valamint a helyi sajtóorgánumok újságírói tettek eleget a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete elnöke, Szabó Tiborné meghívásának március 28-án. A békéscsabai Fiume Hotel különtermében megtartott első döntéshozói kerekasztal-beszélgetésen részt vett dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke, dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője, a Békés megyei egyesület több tagja és e sorok írója is.

Mint januári lapszámunkban már megírtuk, az MVGYOSZ konzorciumi partnerével, a Békés megyei egyesülettel együtt 113 ezer eurós támogatást nyert a Nem látva is látszani projekttel, az Európai Unió átmeneti támogatásából, valamint a Magyar Köztársaság Szociális és Munkaügyi Minisztériuma társfinanszírozásából megvalósuló "Civil szervezetek és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtása" című pályázaton.

E projekt keretében szinte minden MVGYOSZ-tagegyesület rendez majd döntéshozói kerekasztalt, azért, hogy találkozzanak mindazokkal az intézményvezetőkkel és szakemberekkel, akik segíthetnek a látássérülteket az élet számos területén érő diszkrimináció megszüntetésében, az esélyegyenlőség megvalósításában.

Békéscsabán harmincheten cseréltek eszmét ezekről a kérdésekről.

A megjelenteket Fazekas Géza, a Békés megyei egyesület tagja köszöntötte, majd Balla Istvánné tagtárs szavalta el Vad Zsigmond: Levél a látókhoz című versét.

Szabó Tiborné, a Békés megyei egyesület elnöke köszöntőjében többek között ezt mondta:

- Mi, akik látássérült sorstársainkért tevékenykedünk, joggal reméltük, hogy a hazai fogyatékosügyi politika új lendületet kaphat hazánk európai közösséghez való csatlakozása után. Hiszen az évek során ez a társadalmi intézkedés az intézetekben folyó alapvető ellátástól a sérült gyermekek neveléséig és a felnőtt korukban látássérültté váló emberek rehabilitációjáig fejlődött.

Érdekvédelmi szervezeteink minden fórumon igyekeztek felhívni arra a figyelmet, hogy a vakok és gyengénlátók is látható tagjai akarnak lenni a társadalmunknak, igénylik az esélyegyenlőséget, élni kívánnak azokkal a jogokkal, melyek éppúgy megilletik őket, mint a társadalom többi tagját.

Mindannyian tudjuk, hogy a hozzáférhetőség óriási jelentőségű az esélyegyenlőség biztosításának megteremtésében. Értendő ez alatt a fizikai környezet elérhetővé tétele, az információ és a kommunikáció elérésének biztosítása. Ezek megléte garantálja azt, hogy a látássérülteknek is egyenlő joguk és esélyük legyen a tanuláshoz, képességeik fejlesztéséhez, a foglalkoztatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz, a szociális biztonsághoz, a családi élethez, a művelődéshez.

A mai fórum szándéka az, hogy önökkel együttműködve, közösen haladva segítsük a látássérülteket, hogy élhessenek a lehetőségeikkel, fogyatékosságuk ne okozzon az életükben kizárólag csak hátrányokat.

Kérem, segítsenek a látássérülteket elfogadtatni az épek társadalmával.

Domokos László, a Békés megyei képviselőtestület elnöke, országgyűlési képviselő szerint az a legfontosabb kérdés, van-e lehetőségük a látássérülteknek dolgozni?

Dr. Perjési Klára, Gyula polgármestere, országgyűlési képviselő, arról érdeklődött, van-e a vakok szövetségének határon túli civil szervezetekkel kapcsolata? Fontos lenne a foglalkoztatási formákat nyugat-európai mintára hazánkban is megvalósítani - mondotta.

Macsári József, Szeghalom polgármestere felvetette az információ hiányát, azt, hogy az ép emberek gyakran nem tudják, mire lenne szükségük fogyatékkal élő társaiknak, s ezért nem is tudnak megfelelően segíteni.

Izsó Gábor, Békés polgármestere a megyében már létező fizikai akadálymentesítés eredményeiről szólt.

Dr. Micserics József hivatalvezető átfogó ismertetőt tartott a Nem látva is látszani projektről. Kitért többek között az akadálymentesítés legfontosabb eszközeire, a közlekedést, az olvasást megkönnyítő, s a látást segítő eszközökre, majd a jelenlévők megtekintették a békéscsabai televízió látássérültekről szóló kisfilmjét.

Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke szólt arról, hogy az esélyegyenlőség csak a közös társadalmi gondolkodáson keresztül valósulhat meg. A most 10 éves esélyegyenlőségi törvény legfontosabb hozadéka, hogy a közgondolkodás részévé tette az esélyegyenlőséget. A látássérültek számára a legfontosabb a személyi segítés, az emberi kapcsolat. A foglalkoztatás a látássérültek számára nemcsak pénzkeresetet, hanem a külvilággal való kapcsolatot is jelenti. A Szövetség régóta szorgalmazza, hogy ne csak a fehérbotok egyes típusait támogassa a társadalombiztosítás, a beszélő segédeszközök árához is járuljon hozzá, mert ezek ma háromszor-négyszer annyiba kerülnek, mint hagyományos kivitelű társaik.

A döntéshozói kerekasztal-beszélgetés eredménye, hogy mindazok, akik eljöttek, hatékonyan, együttműködve és -gondolkodva mondták el véleményüket, azt szolgálva, hogy a látássérült emberek valóban a társadalom egyenrangú polgáraiként élhessenek.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Közgyűlést tartottak Kecskeméten

Sikeres évet zárt a Bács-Kiskun megyei egyesület

 

Énekszó fogadta a látássérült vendégeket március 31-én Kecskeméten a Katona József könyvtárban. A Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete tartotta ezen a napon a közgyűlését, s a hivatalos program kezdetéig a Bakos László vezette kilenctagú, 12 éve fennálló Nosztalgia Énekkar szórakoztatta a megjelenteket.

Kilencvennégyen vettek részt a közgyűlésen, s a Himnusz eléneklése után egyperces néma felállással adóztak az elhunyt sorstársak emlékének.

Sztakó Krisztina egyesületi elnök először az alapszabályuk módosítására tett javaslatot. A küldöttek egyetértettek azzal, hogy az alapszabályba kerüljön be kiegészítésként, hogy: az egyesület tisztségviselői, illetve az elnökség tagjai munkavállalókként is alkalmazhatók. Ez azért szükséges, mert pályázati úton finanszírozni tudnák az elnökség tagjainak a bérét.

István Pálné lemondott a jelölő bizottsági tagságáról, a helyére Szabó József kiskunfélegyházi sorstárs került a közgyűlés döntése alapján.

A felügyelő bizottságban is változás történt, Dankóné Csorba Enikő póttagból rendes taggá lépett elő Szemerédi Árpád helyére, aki lemondott a bizottsági tagságáról.

Ricsovicsné Gazdag Andrea, az FB elnöke beszámolójában többek között ismertette, hogy egyesületük 2007-ben 5 pályázatot nyert meg. Egyet a működésre, egyet rendezvény megszervezésére, egyet felújításra, egyet szolgáltatás bővítésére (weboldalfejlesztés), valamint a foglalkoztatás elősegítésére és 1 fő alkalmazására.

Az egyesület pályázati forrásokból összesen 4136219 forintot kapott, amiben már a civil szervezetek adományai is benne vannak.

Az ellenőrzés során megállapították, hogy az egyesület a törvényi előírásoknak eleget tett, jogszerűen működött az elmúlt évben is.

A Bács-Kiskun megyei egyesület elnökségének beszámolóját Sztakó Krisztina elnök terjesztette elő. Kiemelte:

- Az elnökség a 2007. évben is kéthavonta ülésezett, és minden olyan feladatot maradéktalanul elvégzett, amely biztosította az egyesület és az iroda működését a közgyűlések között eltelt időszakban. Az elnökség 3 tagja: Deák Zoltánné, Kovács Jánosné, Tóth László Ignác vállalt tisztsége mellett még területfelelősi teendőit is ellátja, vagyis pluszfeladatokat is teljesít.

Az elmúlt évben valamennyi, hozzánk beérkezett segédeszköz-pályázatot elbíráltuk, és aki a kritériumoknak megfelelt, támogatásban is részesült: összesen 26-an nyújtottak be pályázatot és 223138 forintot osztottunk ki.

Tanulmányi ösztöndíjat nyolcan kértek, nyolcvanezer forint támogatást vehettek át az egyesülettől. Karácsonyra ismét megajándékozták a 80 éven felülieket, 37-en fejenként 2.000 forint értékű csomagot kaptak. Az elmúlt év folyamán 865000 forint adományra tettek szert, az szja 1%-ból az egyesület 259099 forintot kapott.

Az adományok közé sorolhatók a tárgyi eszközök is, így 2 számítógépet (355000 forint értékben) kaptak a Rotary Klubtól, amellyel felújították az irodát. Az addig használt gépeket pedig kiosztották a tagok között.

Az egyesület vállalkozásaiból befolyt összeg 710736 forint. Ez tartalmazza a gyógyszeres dobozok Braille-feliratának ellenőrzését, a NOD32 kedvezményes forgalmazását látássérülteknek.

Az egyesület, mint az a beszámolóból is kiderült, sikeres évet zárt 2007-ben.

Sztakó Krisztina elnök bejelentette, hogy egyesületüket 2007-ben akkreditálták, s ennek alapján mód nyílt látássérült emberek foglalkoztatására. Június 1-től az egyesület irodájában dr. Szabó Tamás szegedi vak jogász tart majd a látássérülteknek ingyenes jogi tanácsadást és segít nekik a jogi kérdések megválaszolásában. Az egyesület ügyfélfogadási ideje áprilisban megváltozott, hétfőn, kedden és szerdán 9-től 15 óráig állnak az érdeklődők rendelkezésére.

Májustól az Interneten is elérhető az egyesület, a www.bacsvakok.hu portálon minden fontos információ megtalálható a munkájukról.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

A társadalmi befogadás két oldala Szegeden

Segíthet a szakmai fejlődésben, hivatás gyakorlásában

 

A Magyar Szupervizorok és Szupervizor Coachok Társasága, valamint a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete március 28 és 29 között szervezték meg a VII. Szupervíziós Tréningkonferenciát Szegeden. Egyik témája a társadalmi befogadás két oldalát mutatta be. Hogy viszonyulnak a látók a vakokhoz és a vakok a látókhoz? Hogyan fogadjuk, vagy nem fogadjuk el egymást?

A konferencián a szupervízor képzések tanárai és más neves előadók tartottak előadásokat. Néhány nevet említve, akiket a civil, illetve szociális szférában ismernek: Prof. Bagdy Emőke, Török Iván, Bányai Emőke, Petróczi Erzsébet, Wiesner Erzsébet.

Jómagam, mint látássérült szupervízor, Székelyné Kováts Eszter IBS szupervízor szakképzésvezetővel vezettem workshopot, "Szupervíziós sajátélmény látássérült szakemberek és munkatársaik számára" címmel. A szupervízió a szakmai személyiség fejlesztésével foglalkozik. A kizárólag szakmai (coaching, mentoring) és a kizárólag személyes (terápia) közötti metszetben dolgozik. A szupervízió célja, hogy segítse a szupervizált tanulását az "itt és most" helyzet tapasztalata útján. Minden civil vagy más szervezet munkatársának segíthet szakmai fejlődésében, hivatásában, önmaga tudatosabb megélésében.

Mindez pedig hogyan segítheti a társadalmi befogadást? A csoportunkban ülő csoporttagok megtapasztalhatták a vakságot, megismerhették a segítő és segítettség szerepét. A szupervízorok segítségével pedig ráláthattak érzelmeikre, a segítés és segítettség helyzetét pedig végiggondolhatták munkájukkal, hivatásukkal összefüggésben.

A workshop azzal kezdődött, hogy lekapcsoltuk a villanyt. Ez a csoporttagokkal egész konkrétan megértette a vakságot, a más érzékszervekre való hagyatkozást és a kiszolgáltatottság élményét. A gyakorlatok között volt illatfelismerés, bekötött szemmel egymás kísérése, segítése stb. Mindez pedig a két napban, a hatórás workshop ideje alatt elvezetett odáig, hogy hogyan viselkedünk másokkal munkánk vagy magánéletünk során? Partnernek tekintjük-e azokat, akik valamilyen szempontból kisebbségben vannak a többségi társadalommal szemben, vagy lekicsinyeljük őket, esetleg rosszul segítünk nekik? Úgy gondolom, azok, akik velünk voltak a csoportban, másként fordulnak majd embertársaik felé, jobban megismerhették önmagukat. A cikk megírásával a tájékoztatáson túl az volt a célom, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy a társadalmi befogadás nem megy közös gondolkodás, őszinte beszélgetések és önismeret nélkül. Nem elégséges ismernünk a fogyatékossággal élőket, az etnikai vagy vallási, esetleg egyéb szempontból kisebbségben élőket, hanem ismernünk kell önmagunkat, előítéleteinket, sztereotípiáinkat is. Le kell ülnünk egymással szemben és őszintén beszélni arról, hogy hogyan tudunk úgy együtt élni, hogy az mindanynyiunknak harmonikus legyen. Ebben is segíthet a szupervízió, a szakemberek által vezetett tréningek, csoportok. Természetesen nem csak a látóknak vannak előítéleteik, nem csak nekik van szükségük önismeretre és toleranciára. Mindennek kölcsönösnek kell lennie.

Tehát sorstársaimnak is jószívvel ajánlom a szupervíziót, mint a szakmai fejlődést segítő módszert. Egy egyéni vagy csoportos szupervíziós folyamat segíthet abban, hogy szakmai önbizalmunk növekedjék, ezáltal társadalmi integrációnk esélye nagyobb legyen. Mert rajtunk is múlik a befogadás.

Veres Katalin

 

 

 

A parlagfűről

 

Sokan szenvednek úgynevezett civilizációs betegségben, vagyis allergiában. Van, akinek a szemén jön létre a "válaszreakció"; van, akinél a légutakban vagy máshol. Egy biztos, hogy mindegyik változata kellemetlen.

Különösen a parlagfű pollenje vált ki nagyon erős reakciót az arra érzékeny emberekben.

A parlagfű a II. világháború után Amerikából került át Európába. Mint később kiderült, a gabona-segélyszállítmányok voltak fertőzöttek. A parlagfű elterjedése robbanásszerű gyorsasággal történt.

Allergiát természetesen nem csak a parlagfű és egyéb virágporok okozhatnak. Kiválthatják azt a házi porban lévő atkák, állatok szőre, egyes ételek, gyógyszerek is. Már régen kimutatták, hogy az allergén anyagok közül a parlagfű virágpora a legagresszívebb.

(Kerékgyártó)

 

 

 

Már az óvodásokkal is törődnek

Fogyatékosok fóruma Nyíregyházán

Kiépített kapcsolatrendszerük van

 

A Nyírségi Látássérültek Egyesülete is részt vett Nyíregyházán, a Váci Mihály Kulturális és Művészeti Gyermekcentrumban megtartott Fogyatékosok fórumán, amelyet a Fogyatékkal élő emberek szociális és egészségügyi bizottsága című pályázati program keretében rendeztek meg április 4-én. E program a Közép-Kelet-Európában működő, látássérült emberek érdekeit képviselő civil szervezetek és intézményeik szociális és egészségügyi biztonságának előmozdítására irányul. A projekt célja a fogyatékkal élők társadalmi, gazdasági inaktivitásának csökkentése, a szociális biztonság elősegítése a vak és gyengénlátó emberek számára. A konferencián azokat az eredményeket is megismerhették az érdeklődők, amelyeket a meghívott vendégek az anti-diszkriminációs programban elértek.

A Fogyatékosok fórumán felszólaltak: Csonka Ferenc, a fórum elnöke, Jakab Sándorné, a Nyírségi Látássérültek Egyesületének elnöke, Kunstat Peter, (csehországi rokkantak egyesülete), Tereza Petiova (szlovákiai vakok szövetsége), Joan Podina és Lukács Ibolya (romániai vakok szövetsége) és Monika Vrabcova (szlovákiai fogyatékosok elnöksége).

Jakab Sándorné az általános tapasztalatok ismertetése mellett egyesületük tevékenységéről is beszélt. Mint elmondta, együttműködési megállapodást kötöttek az önkormányzat szociális irodájával, s ennek értelmében a hivatali alkalmazottak segítenek megoldani a látássérült emberek mindennapi gondjait. A nyírségi egyesület az Esélyek Házával közösen dolgozik az esélyegyenlőség megteremtésén. Sikerült elérniük, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legfőbb közintézményeiben személyi segítők állnak a látássérültek rendelkezésére. Kiépített kapcsolatrendszerük van olyan oktatási intézményekkel, ahol látássérült gyermekeket képeznek. Így figyelemmel kísérhetik őket az óvodáskortól a felnőtté válásig. Az egyesület tagjainak számára felkutatják azokat a felnőttképzési lehetőségeket, amelyeken versenyképes szaktudást szerezhetnek, s ezzel könnyebben találhatnak munkát is maguknak. Jelenleg 130 tagtársuk dolgozik. Szeretnék elérni, hogy a náluk működő kultúrcsoportok mind több helyen megmutathassák tudásukat, tehetségüket, hogy ezzel is ismertebbé tegyék egyesületüket. Nyári terveik között szerepel egy nagyszabású, háromnapos kulturális fesztivál megtartása, amelyen nemcsak helyiek, hanem az ország valamennyi tájáról és a határon túlról érkező látássérült művészek, társszervezetek is lehetőséget kapnak a bemutatkozásra.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

A muravidékiek közgyűléséről

Szlovéniában megbecsülik a látásfogyatékosok munkáját

 

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, a muraszombati Diana szállóban gyülekeztek március 25-én a muravidéki látásfogyatékos sorstársak az éves beszámoló közgyűlésre.

Az egyesületben 208 tagot tartanak nyilván, közülük 163 fő jelent meg. Meglepően magas volt a meghívott és megjelent vendégek száma is.

Az országos szövetség elnökével együtt jelen voltak a ptuji, a maribori és a ljubljanai egyesületek elnökei is, valamint a muravidéki körzet jelentősebb településeinek polgármesterei, akik elismerően szóltak az egyesületi tevékenységről. Számos szociális és egyéb intézmény képviselője is támogatásáról biztosította az egyesületi kollektívát. Többen elismerően szóltak Anton Toncek Kos elnök munkájáról.

A Zala megyei küldöttséget Kovács Béla, Gerencsér Ferencné, Lukács Gyuláné és Sasvár Árpád alkották.

Átadtuk dr. Szőke Lászlónak, országos szövetségünk elnökének jókívánságait, majd elismeréssel szóltunk az elmúlt évi tevékenységről és az ismertetett ez évi programokról.

Az éves bevételek és kiadások fő öszszegét a közgyűlés 75 ezer euróban határozta meg, mely a működési költségeken túl 24 projekt megvalósításának forrásszükségletét is tartalmazza. Az egyesület tagjai ez évben 8 euró tagsági díjat fizetnek. A szlovén országos szövetség elnöke, valamint a muravidékiek vezetője, delegációnk útján küldték a magyar országos szövetség vezetőségének és megyei kollektívánknak szívélyes üdvözletüket és jókívánságaikat. Nagyon jól szervezett, színvonalas és jó hangulatú közgyűlésen vehettünk részt.

Kovács Béla

 

 

 

Ezer arc, ezer talentum

 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a Vakok Állami Intézete, és az ötlet- és házigazda Reményik László, "Ezer arc, ezer talentum" című közös programjára. Célunk, hogy minden hónap második keddjén olyan személyek legyenek a vendégeink, akik tevékenységük, tudásuk, gondolataik, élettapasztalatuk révén szellemi munícióval tudnak szolgálni. Szeretnénk, ha mindez a párbeszéd jegyében válna valóra.

Vendégeink: Gergely Péter doktorandusz: Titokvédelem. A második vendég személye még ismeretlen előttem: A nyílt információáramlás jelene, és jövője (Internet). Helyszín: Vakok Állami Intézete (a portával szemben lévő terem) Időpont: június 10. (kedd) 17-20 óra. Házigazda: Reményik László

Az Ezer arc, ezer talentum hanganyaga letölthető: www.remlac.extra.hu

 

 

 

Párbeszéd a fogyasztók tájékoztatásáért

A Parlamenti Képviselők Irodaházában

 

A CivilKomp Alapítvány és a Magyar Újságírók Országos Szövetségének Nonprofit és Fogyasztóvédelmi Szakosztálya szervezésében március 27-én "Párbeszéd a fogyasztók tájékoztatásáért" címmel sajtó kerekasztal-beszélgetésre hívták meg az újságírókat, közöttük lapunk főszerkesztőjét is.

Alexa György, a Parlamenti Fogyasztóvédelmi Eseti Bizottság elnöke és Wittich Tamás, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság főigazgatója válaszoltak a kérdésekre. Mint Alexa Györgytől megtudtuk, az átlagos magyar fogyasztó, sajnos, nincs tisztában a jogaival. Még mindig sok a panasz, s a békéltető testületeknek is akad munkájuk elég. Wittich Tamás arról számolt be, hogy húsvét előtt minden ötödik vásárlót megkárosítottak. Évente 110 ezren keresik meg a hatóságukat, de az egyéni problémákat ők nem tudják megoldani. Ezért is fontos a fogyasztói ismeretek minél szélesebb körű oktatása, s az, hogy a vásárlók tudatos fogyasztókká váljanak.

Természetesen felmerült a látássérültek fogyasztóvédelme is. A szakemberek azt tanácsolták, hogy ha a vak és gyengénlátó emberek vásárláskor azt tapasztalják, hogy gátlástalanul visszaélnek a helyzetükkel, akkor forduljanak az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. A főigazgató a fogyasztói tudatosság tipikus hibái közé sorolta, hogy a vásárlók nem kérnek számlát, nem nézik meg a minőségi határidőt, nem követelik meg a magyar nyelvű tájékoztatót, nincsenek tisztában az internetes vásárlás kockázatával. Tehát figyeljünk arra, hogy ne kövessünk el alapvető hibákat a vásárláskor.

(Garamvölgyi)

 

 

 

"Uram, fogadd el számadásomat!"

 

A VGYHE Horizont Kultúrcsoportja a Biblia éve alkalmából "Uram, fogadd el számadásomat!" címmel egyházi kórusok találkozóját rendezi szeptember 20-án 10 órai kezdettel a Vakok Általános Iskolájának Nádor Termében. (Bp. XIV. Ajtósi Dürer sor 39.)

A kórusok programjainak időtartama legfeljebb 10 perc lehet.

Jelentkezési határidő: augusztus 19.

Jelentkezni lehet: telefonon Lak Istvánnál a 222-8106-os, valamint Bereczk Istvánnénál a 06-20/9773-356-os számon, valamint a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete irodájában személyesen, telefonon a 273-0755-ös, faxon a 273-0756-os számon valamint e-mailben: elnok@herminaegyesulet.hu címen.

A rendezvény ideje alatt büfé üzemel.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár és jó felkészülést kíván a Kultúrcsoport vezetősége.

 

 

 

Kaláccsal és borral is kedveskedtek

Vendégünk volt a gesztei "Téli Ződ" népdalkör

 

Márciusi mozaik címmel ennek a hónapnak 29. napján zenés irodalmi műsort rendezett a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Horizont kultúrcsoportja szövetségünk székházában.

Bereczkné Bihari Erzsébet, a kultúrcsoport vezetője köszöntötte a Szlovákiából érkezett vendégeket és a szépszámú közönséget. Többek között elmondta: "Műsorunk a tavasz jegyében a márciusról, a kikeletről, a szerelemről szól. Ebbe minden belefér: vers, zene, sláger, népdal, lakodalmas. Először társaink műsora hangzik el, majd a Nyitra melletti Geszte községből érkezett dalosok lakodalmas és népdalos műsorát láthatjuk, hallhatjuk. Ők tavaly itt a népdalos találkozón szerepeltek és a 17 daloscsoport közül az első helyen végeztek. Elfogadták a meghívásunkat és azt is, hogy velünk, látássérültekkel együttműködjenek. Így most már a Kárpát-medencében, a szomszédos országokban (Szlovákiában, Romániában, Szerbiában, Szlovéniában) élő magyarság több csoportjával is van kapcsolata a kultúrcsoportunknak.

Ezután kezdődött társaink műsora. Verseket mondott: Borsodi Zsuzsa, Bereznainé Nagy Ilona és Ézsiás László. Ferenczi Edit, Kun Ilona, Némethné Horváth Zsuzsa és Rédai Tímea előadásában dalokat, slágereket hallottunk. Az énekeseket a kultúrcsoport kisegyüttese kísérte.

A Nyitra melletti Geszte községből érkezett vendégeink nevében Gál Erzsébet, a "Téli Ződ" népdalkör vezetője elmondta: A Csitári hegyek alatt kezdetű népdalt Kodály Zoltán a mi vidékünkön gyűjtötte, hiszen tőlünk 3 kilométerre van Csitár. Népdalkörünk 1970-ben alakult és alapító tagjai közül még ma is vannak néhányan közöttünk. Egykori vezetőnk, Brath Margit 2006-ban megkapta a Népművészet Mestere magyarországi elismerést. Népdalkörünk a Vass Lajos népdalosverseny nívódíját két alkalommal is elnyerte. Otthon, Szlovákiában többször is értünk el első helyezést, köztük a "Tavaszi szél vizet áraszt" népdalos találkozón. Falunk Zoboralja legkisebb helysége, mindöszsze 370 lelket számlál. A legfontosabb társadalmi esemény a régi időkben is a lakodalom volt, amely ünnepnek számított az egész faluban. Műsorunkban most bemutatjuk a gesztei lakodalom minden mozzanatát. Valamikor a mi falunkban fekete ruhában esküdtek a fiatalok. A menyasszony bársony, hímzett szoknyában. A fején gyöngyös párta, a lábán csizma volt. A vőlegény fekete öltönyben, természetesen kibokrétázva. A lányok fehérben, a menyecskék közül a fiatalabbak világosabb, az idősebbek sötétebb ruhában voltak. Minden korosztály tudta, hol van a helye a templomban és hol van a helye az asztalnál.

Még a lakodalmas előtt egy nagyon szép Szent István-napi Mária-éneket hallottunk Brath Margit kiváló előadásában. A lakodalmat idéző előadásnak 15 szereplője volt. Szépséges dalaikat, gyönyörű öltözéküket hatalmas tapssal jutalmazta a hálás közönség. A műsor végén felemelő élményt jelentett, hogy a szereplők és a hallgatóság közösen elénekelte A csitári hegyek alatt kezdetű népdalt. Végül a menyasszony kaláccsal, süteménnyel, a vőlegény pedig saját termésű boraikkal kínálta a hallgatóságot. A rendezvény igazán lakodalmi hangulatban, baráti beszélgetéssel, dalolással, tánccal folytatódott.

E sikeres rendezvény főszervezője, irányítója Bereczkné Bihari Erzsébet volt. Az ő munkáját segítette többek között: Szombath Tiborné Katika, Halmai Piroska, Baksa Ernő, valamint számos klubtag. A rendezvény az NCA pályázati támogatása révén valósult meg.

Lak István

 

 

 

NOSZTALGIA SZÜLETÉSNAP

 

A VGYHE Nosztalgia klubja május 31-én 15 órai kezdettel tartja 13. születésnapi rendezvényét.

A műsorban népszerű operettdalok hangzanak el.

Közreműködnek: Demeter Ágnes, Péter Anna és Kisnémedi Varga Pál előadóművészek, valamint Reményi Géza és cigányzenekara.

Konferál: Kerekes Katalin

Belépődíj: 500 Ft

A műsor után büfé, tombola és tánc várja az érdeklődőket. Muzsikál: Lukács Sándor.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár:

A Klub vezetősége

 

 

 

Ünnep volt a versmondó versenyünk

Juhász Gyula emlékéhez méltóan szavaltak

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Horizont kultúrcsoportja április 12-én tartotta meg az idei versmondó versenyét szövetségünk székházában. A találkozót a szervezők Juhász Gyula tiszteletére rendezték a költő születésének 125. évfordulóján. A versenyre 13 megyéből 32 személy jelentkezett. De különböző akadályok miatt csak 19 induló érkezett meg.

Bereczkné Bihari Erzsébet, a Horizont kultúrcsoport vezetője bemutatta a zsűrit, amelynek elnöke: Korompai Vali színművész, szövetségünk rendszeres felolvasója, tagjai: Kubik Anna, a Pesti Magyar Színház művésznője, Kovács Edit tanárnő és Lak István tanár, lapunk munkatársa.

A verseny első fordulójában az indulók az általuk választott Juhász Gyula-költeményt, a második fordulójában pedig egy szabadon választott költő művét mondták el.

A verseny végeredménye: 1. Soós Györgyné (Miskolc), 2. Benke Boglárka (Sopron), 3. Sztakó Krisztina (Szakmár). Különdíjas: Kisfaludi Ildikó ( Mihályi). Egy-egy CD-t vehetett át: Bereznainé Nagy Ilona (Budapest), Pap Józsefné (Nyárád) és Tóth István (Kalocsa). Két-két színházjegyet vehetett át Cselei Lászlóné (Budapest) és Szalina Istvánné (Sajólád).

A díjak és emléklapok átadása után Bereczkné Bihari Erzsébet megköszönte a segítők munkáját, köztük Schuck Antalét, Szombath Tiborné Katikáét és Fetter Veronikáét.

Ezt az országos rendezvényünket támogatták: az NCA, az MVGYOSZ elnöksége és hivatali vezetősége, a VGYHE és ennek Horizont kultúrcsoportja, a Budapest XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal, Kubik Anna és még sokan mások.

 

Lak István

 

 

 

Mérföldkőnek tekinthető

Tízéves az esélyegyenlőségi törvény

 

Találkozóra hívta a fogyatékosügyi szervezetek vezetőit március 19-én a Parlament delegációs termébe Béki Gabriella országgyűlési képviselő. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségét dr. Szőke László elnök képviselte, s eljöttek a mozgáskorlátozottak, a siketek és nagyothallók, az értelmi fogyatékosok, valamint az autisták szervezetének irányítói is.

A vendégek eszmecserét folytattak az eltelt évtized alatt történtekről dr. Kóka Jánossal, az SZDSZ elnökével, dr. Kökény Mihállyal, az Országgyűlés egészségügyi bizottságának elnökével, Vidorné Szabó Györgyi országgyűlési képviselővel, dr. Páva Hannával, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium fogyatékosságügyi és rehabilitációs főosztályvezetőjével, Kemény Péterrel, ugyanennek a főosztálynak a helyettes vezetőjével és Horváth Péterrel, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkárával. Nem tudott eljönni az eseményre dr. Szigeti György, volt országgyűlési képviselő, az MVGYOSZ egykori elnöke, akinek nagy érdemei voltak abban, hogy az esélyegyenlőségi törvény megszülethetett. Béki Gabriellával együtt ugyanis ő volt az előterjesztője az 1998. évi XXVI. törvénynek a fogyatékosok jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. Ennek a törvénynek az alapján jött létre az Országos Fogyatékosügyi Tanács, s ez a törvény a fogyatékosügyet segítve konkrét cselekvési programot fogalmazott meg.

Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke hangsúlyozta: az esélyegyenlőségi törvény mérföldkőnek tekinthető azért is, mert a közgondolkodás részévé tette a fogyatékkal élő emberek esélyegyenlőségét. Mind a fizikai, mind az info-kommunikációs akadálymentesítés a törvény vívmánya, mint ahogyan az is, hogy bevezették a fogyatékossági támogatást. A törvény kiemelten kezelte a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását, a rehabilitáció komplex megközelítését, s jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a látásfogyatékosok esélyegyenlősége megvalósulhasson.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Gábor József emlékműsor Hajdúnánáson

Dr. Szabó Miklós példaadó kezdeményezése

 

Április 12-én 15 órakor vette kezdetét az az emlékműsor, amely bemutatta a város szülöttjét, költőt, írót és egyben zeneszerzőt: Gábor Józsefet. A színhely a Kőrösi Csoma Sándor nevét viselő gimnázium díszterme volt. Az esemény díszvendége: a költő fia, ifjú Gábor József zongoraművész, Győr városából érkezett hozzánk e sorok írójának meghívására, játékával emelve az irodalmi produkció színvonalát. A megnyitót Pappné Karcagi Márta kulturális menedzser tartotta. Az előadók a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete irodalmi, baráti körének tagjai voltak: Geriné Jóna Ilona, Horváth Istvánné, Horváth István, Donkó Jenő, Lakó Sándor. A műsort vezette Rózsa Dezső, szerkesztette Holba Andrea. Zárszavában dr. Szabó Miklós, a Fehér Bot Alapítvány elnöke bejelentette, hogy létrehoznak egy olyan kulturális alapítványt, amely a költő nevét viseli majd, s feladata lesz a sérült emberek kulturális igényeinek felkutatása és kielégítése.

Rózsa Dezső

 

 

 

Vastaps a diplomakoncerten

Mindvégig lenyűgözte a hallgatóságát

 

Szluka Lídia énekművész diplomakoncertjét a vakok iskolájának Nádor termében tartotta április 4-én. Világhírű zeneszerzők: Ravel, Debussy, Mahler, Dohnányi, Kodály, Bartók, Kadosa és Gershwin műveit Kőbányai Ágnes zongorakíséretével tolmácsolta a művésznő francia, német, magyar és angol blokk keretében. Dicséretére szóljon, huszonegy énekszám közül kilencnek a szövegét a saját műfordításában énekelte el a közönségnek, s mindvégig lenyűgözte hallgatóságát.

Családtagjai, egykori és mostani tanárai, neves operaénekesek, pályatársai, barátai, ismerősei csodálták végig Lídia diplomaestjét. Szűnni nem akaró vastapssal fejezték ki köszönetüket és elismerésüket a gyönyörű műsorért, majd pedig közösen várták az eredményhirdetést.

Mindenki ujjongva fogadta a felkészítő tanára, Meláth Andrea szavait, aki nagy boldogan közölte, hogy Szluka Lídia mindenből jeles eredményt ért el!

További sikeres ének- és életpályát kívánunk!

I. Zs.

 

 

 

A tavalyi siker újra ösztönöz

"VAGYOK" Kulturális találkozó Székesfehérváron

 

A Székesfehérvári Első Lions Club, azonosulva a Magyarországi Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének és a Lions Klubok Országos Szövetségének alapvető célkitűzéseivel, ismét meghirdeti a vakok és gyengénlátók október 3-tól 19-ig megtartandó országos kulturális találkozóját.

A 2007. évi "VAGYOK" találkozó sikere biztatást és lendületet ad nekünk, szervezőknek - a szükséges következtetések levonása mellett - az országos fesztivál megszervezésére.

Valljuk, nemcsak októberben, a "látás hónapja" vagy a "fehérbot napja" kapcsán kell a fogyatékkal élők felé fordulni! Törekszünk arra, hogy ezt egész évben megtegyük, színt vigyünk látássérült embertársaink mindennapi életébe. 2007-ben a kulturális találkozóra készüléssel sok embernek új célt adtunk, a cél elérése pedig értelmes elfoglaltságot, szellemi pörgést adott nevezőinknek több hónapon keresztül. Maga a "VAGYOK" találkozó pedig rengeteg élményt hozott a Székesfehérvárra látogató fogyatékkal élőknek, kísérőiknek, vendégeinknek, zsűrinek és szervezőknek egyaránt.

Programjainkat ebben az évben úgy szervezzük, hogy a párhuzamosságokat elkerülve legyen mindenkinek lehetősége, a szereplésen kívül, a tudományos konferencia - számára érdekesnek tűnő - előadásait végighallgatni, a manuális alkotásokból létrehozott kiállítást megtekinteni, a más kategóriában nevezők produkcióit is megnézni, a szünetekben beszélgetni, ismerkedni.

Szeretnénk, ha a 2007-ben nevezők új produkciókkal ismét szerepelnének! Szeretnénk olyan látássérültek érdeklődését, részvételét is megnyerni, akikben eddig kisebb volt a bátorság a bemutatkozásra, szereplésre! Kérjük, nevezzenek minél többen! Várjuk a nevezéseket az ország egész területéről (különösen Kelet-Magyarországról és a Duna-Tisza közéről, ahonnan eddig még nem érkezett nevezés)!

 

Nevezési feltételek

Előadóművészeti kategóriák:

Várjuk azon vak és gyengénlátó embertársaink jelentkezését (korhatár nélkül), akik kedvet és tehetséget éreznek magukban amatőr kategóriájú előadóművészi produkcióik bemutatására. A bemutatkozás lehet egyéni vagy csoportos. A csoportok létszáma: maximum: 15 fő! A csoportokban a látássérültek kapjanak lehetőséget a bemutatkozásra, ezért az ő létszámuk lehetőség szerint az 50%-ot érje el (egyéni elbírálás lehetséges)!

Az előadóművészi kategóriák: versmondás, prózamondás, mesemondás, jelenet, humor, ének, (szóló vagy kórus) tánc, bűvészet, hangszeres zene. A műsorszámok időtartama maximum 8 perc!

A szervező bizottság az előírástól eltérő nevezéseket, szervezési szempontok miatt, nem tudja elfogadni, ezért kérjük minden nevező segítő együttműködését és megértését.

Képzőművészeti kategóriák: látássérült nevezőink saját - a 2007. évben beküldött produktumokhoz képest - új alkotásukkal pályázhatnak az alábbi kategóriákban: festészet, szobrászat, kisplasztika, faragás, agyagozás, fonás-szövés, fotózás, egyéb.

A nevezési határidő minden kategóriában: július 31.

A manuális alkotások beküldési határideje: augusztus 25.

Nevezni - a hivatalos Nevezési lap kitöltésével - postai úton, faxon és e-mailben is lehetséges. Nevezési lap kapható a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségéhez tartozó regionális egyesületeknél, letölthető weboldalainkon:

www.vagyok.hu;

www.szlc.hu;

www.vgyokt.hu

A szervező bizottság elérhetőségei: postacím:

Székesfehérvári Első Lions Club 8000 Székesfehérvár, Jancsár köz 4.

Telefon: 22/501-540 Fax: 22/511-334

A szervező bizottság elnöke: Major Zoltán - zoltan.major@plastronic.hu

A "VAGYOK" találkozó háziasszonya: Kajári Ilona 30/99-44-301

ilona.kajari@plastronic.hu

Sikeres felkészülést, jó egészséget kívánnak:

a Rendezők

 

 

 

Megszívlelendő vélemények

Vendégként a Magánhangzóban

 

Civil emberek kommentálják a közéleti eseményeket az MR1 Kossuth Rádió Magánhangzó című műsorában. Április 7-től 11-ig a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének vezetői és munkatársai voltak a vendégek. Dr. Szőke László elnök, dr. Micserics József hivatalvezető, Péter Zsigmond, a Braille nyomda vezetője, Péterné Csabák Erzsébet, e nyomda munkatársa, Horváth Mária, a Braille nyomda korrektora és Erdős Imréné hangoskönyvtáros többek között véleményezték a magánbörtön megnyitásáról, a hajléktalanok problémáiról, a politikai pártok koalíciós válságáról, a digitális oktatótáblákról szóló híreket, s az utolsó nap bemutatkoztak a hallgatóknak. Szikra Zsuzsa, a műsor szerkesztője szerint olyan jól szerepeltek, hogy a rádió a jövőben is igényt tart a vakok szövetségének közreműködésére.

G. A.

 

 

 

Tisztelt Szerkesztőség!

 

A Vakok Világa című folyóiratot mindig szívesen olvasom.

A legutóbbi /2008. április/ számban nagyon tetszett és élvezettel olvastam az "Egy sokáig szoptató édesanya meséli" című cikket.

Ugyancsak érdeklődéssel olvastam egy egészen más jellegű cikket, az "Adócsökkentési program"-ról. Ez mindannyiunkat érint közvetve vagy közvetlenül, ezért igen hasznos, hogy már időben láthatjuk a várható változások körvonalait.

Azért szeretem ezt a rendszeresen megjelenő kiadványt, mert igen széles körű az olvasható témák palettája. Így mindenki megtalálhatja az őt érdeklő - sokszor igen hasznos - cikkeket.

Látszik, hogy a főszerkesztő érdeklődése igen széles körű és ezt továbbítja nagy hozzáértéssel, fáradhatatlanul az olvasók felé.

További eredményes munkát kívánok. Tisztelettel:

Héjja Jánosné Györgyi - Orosháza

 

 

 

A látássérültek besorolása

 

Fogyatékosságuk mértékétől függően a látássérülteket három csoportba szokták sorolni: 1. gyengénlátók, 2. súlyosan látássérültek (aliglátók), 3. vakok. A látássérülés mértéke a látásmaradvány szemészeti adatai alapján határozható meg. Ez nem más, mint a retina felbontó képességét kifejező mérőszám, amely a látássérülés fokát a teljes látás százalékában vagy tört formában adja meg.

A gyengénlátók látásélessége 10 százalék felett van, és a látáson alapuló (vizuális) információszerzés a jellemző rájuk. Segédeszközök használatával tudnak írni, olvasni. Az aliglátók egy része is ide sorolható.

A súlyosan aliglátókat és a vak embereket leginkább a tapintásos és a hallási információszerzés jellemzi. Maradék látásuk még segédeszközök igénybevételével sem teszi lehetővé a síkírás olvasását.

K. M.

 

 

 

Családos megyei találkozó

Kocsikázás, lovaglás, ebéd Nagykőrösön

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Nagykőrösi Körzeti Csoportja szeretettel meghívja Önt és kedves családját a július 26-án megrendezendő "Megyei találkozójára". Helyszín: Gátőrházi Lovastanya, Nagykőrös.

Marhapörkölt vagy babgulyás menüből lehet választani. Az ebéd ára: 1300.- Ft/fő.

A rendezvényen kocsikázási és lovaglási lehetőség, zene, tánc, tombola várja a vendégeket!

Jelentkezni lehet: július 15-ig Faragó Lászlóné csoportvezetőnél, a 06/53-353-960, 06-20/567-04-33; vagy Papp Lajosnénál, a 06/53-350-609 telefonszámon.

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt!

Faragó Lászlóné - körzeti csoportvezető

 

 

 

Lassítja a kóros folyamatot

Rájöttek a halolaj újabb nagy hasznára

 

Neves tudományos lapokban jelent meg a hír, melyet több hazai online újság is publikált.

Az ma már elfogadott tény, hogy a halolaj a reformkonyhák egyik fontos alapanyaga, mely a koleszterinszintet képes egyensúlyban tartani. A tudósok új hatásait is vizsgálják: a fogínygyulladás prevenciójában betöltött szerepét.

Hogy mi is a halolaj? A ragadozó halak zsírjából készült táplálék-kiegészítő már régóta ismert és használt élelmiszeripari alapanyag, rendkívül hasznos a szívbetegeknek. A közelmúltban, az USA-ban olyan új készítményeket kezdtek kifejleszteni, amelyek segítenek megfékezni a fogínygyulladást. Nem kis dologról van szó, mert a fogíny gyulladása az ínysorvadás "előszobája". Szomorú tény, hogy az ínysorvadás az egyik leggyakoribb - bár nem halálos - megbetegedés a világon. A folyamat természetesen rövidebb-hosszabb idő alatt a fogak elvesztéséhez vezet. A halolajjal végzett kísérletek ezt a kóros folyamatot tudják lelassítani. A fogínygyulladással és fogszuvasodással élő emberek reménykedhetnek abban, hogy a halolaj előbb-utóbb megoldja problémájukat.

B. Zs.

 

 

 

Meghívó Nagykállóba

ARANYHÍD-NYÁR 2008.

 

A Nyírségi Látássérültek Egyesületének Aranyhíd Klubja ismételten megrendezi Aranyhíd-Nyár rendezvénysorozatát július 11-től 13-ig, Nagykállóban.

Programjaink:

Július 11- én Váci Mihály szavalóverseny: 15-től 18 óráig, péntek esti turmix: 20-tól 22 óráig.

Július 12-én játékos-sportvetélkedő: 10-től 15 óráig, záróbuli: 20-tól 2 óráig

Részvételi díj: 4000- Ft/fő

Jelentkezési határidő: június 13.

Nagykálló Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, Nyíregyházától 15 km-re. A település kisvárosias jellegének köszönhetően kitűnő lehetőséget nyújt minden generációnak a szabadidő kultúrált eltöltésére és a felhőtlen kikapcsolódásra. Látássérült sorstársaink mellett nagy szeretettel várjuk családtagjaikat és kísérőiket is!

Szállás: a nagykállói Korányi Frigyes Gimnáziumban, négyágyas kollégiumi szobákban. Lehetőség van a szobaleosztásra, előzetes egyeztetés alapján. Az étkezésre a gimnázium étkezőjében kerül sor. Az étkezés július 11-én meleg vacsorával kezdődik és július 13-án reggelivel végződik.

Harangod: Nagykállóban található, erdős, ligetes terület. A hely egyaránt kitűnő lehetőséget biztosít a pihenésre és a játékos sportvetélkedőre. A szombati ebéd elkészítésére és elfogyasztására is itt kerül sor. Bográcsban főtt helyi jellegzetességű étel lesz.

Záróbuli: ünnepélyes díjátadás, élőzene, tánc, tombola. (Amennyiben lehetőséged engedi, kérjük, járulj hozzá a tombola-nyereményhez.)

Várjuk jelentkezésed! Ezt elküldheted postai úton, vagy e-mailben is.

Levélcím: Nyírségi Látássérültek Egyesülete /Aranyhíd Klub/ 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám Krt. 4.-6. sz. I./ 113./b

Információ: Mobil: 06-20-215-89-35 (Duka Gitta klubvezető)

Email: aranyhid.klub@freemail.hu

 

 

 

Apróhirdetések

 

Társkeresés:

Szia! Én egy jó humorú, alapvetően kedves és jókedvű, őszinte és odaadó, valamint becsületes (soroljam még?) 29 éves pesti vak srác vagyok. Jelenleg programozóként dolgozom egy budai informatikai cégnél. Kereslek társamul egy komoly, mély kapcsolatra, melynek alapja a kölcsönös rokonszenv, tisztelet, megbecsülés és elfogadás. Képes hirdetésem fenn van a szívküldi.hun, vagyok skype-on is, user név: kolldani. E-mail: kollanyi@hdsnet.hu Tel: 06-30-928-9787

Egyéb:

Féláron eladó egy alig használt Eschenbach állítható, közeli távcsőszemüveg 50.000,- Ft-ért. Érdeklődni lehet a 06 1 3423-002 telefonszámon.

 

 

 

Egy tartalmas élet véget ért

 

A Fiumei úti Nemzeti Sírkertben búcsúztatták rokonai, barátai és tanítványai Meulenbelt-Jakab Erzsébetet, aki életének 47. évében távozott el közülünk.

Jakab Miklós református lelkész, hosszú éveken át a vakmisszió vezetője és felesége, Erzsi néni leányaként kikövezett útja volt a gyógypedagógia, a karitatív munka irányába. A Kölcsey Ferenc Gimnáziumban 1979-ben érettségizett, majd felvételt nyert a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára. Előbb a tiflo-, majd a szurdopedagógiai szakon szerzett diplomát. A főiskola utolsó évét levelező szakon végezte, mert a vakok iskolája kikérte munkatársnak. A diploma megszerzése után természetes volt számára, hogy továbbra is a vakok iskolájában maradjon. Nevelőtanári beosztásban dolgozott, mert így módja volt rá, hogy a gyerekek beavassák gondjaikba. A hannoveri siket-vak központban eltöltött egy éves tanulmányút után is visszatért a budapesti vakok iskolájába, és egészen 1988-ig, férjhez meneteléig itt dolgozott. Hazájától távol, Hollandiába került, de az itthoni kapcsolatait is ápolta. Rövidesen két gyermek, egy fiú és egy lány édesanyja lett és gondosan ügyelt arra is, hogy mindketten megtanuljanak magyarul is.

Jakab Erzsébethez nem volt kegyes az élet: párja súlyosan megbetegedett és tartós egészségügyi gondozásra szorult. A fiatal édesanyának nem volt más választása, mint hogy két gyermekével hazatérjen Magyarországra. Itthon ismét a gyógypedagógia terén találta meg hivatását: siket gyerekeket tanított egy általános iskolában.

A lelki fájdalmak azonban idővel őt is felemésztették, mindez testi elváltozásokban nyilvánult meg. A gyermekeit, akik közben felcseperedtek és ma már Miklós 19, Fruzsina 17 éves, megfontolt és felelős emberekké nevelte. Útravalóul az alábbi bibliai idézetet kapták: "Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt...".

Meulenbelt-Jakab Erzsébet halálával egy vérbeli gyógypedagógust veszítettek el a siket és a vak diákok. Emléke sokáig élni fog mindazokban, akik ismerték és szerették. Nyugodjon békében!

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Jogsegély a panaszosokért

Tanácsadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám jogász

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége az Európai Unió átmeneti támogatási programjának "A civil szervezetek és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtása" pályázatának támogatásával, valamint a Magyar Köztársaság Szociális és Munkaügyi Minisztériuma társfinanszírozásával 2007. december elsejétől elindította anti-diszkriminációs jogsegélyszolgálatát.

Kiknek nyújtjuk a szolgáltatást? A jogi tanácsadást egyrészt igénybe vehetik azok a látássérült emberek, akik hátrányos megkülönböztetés áldozataivá váltak. Ha Önök közül valaki úgy véli, hogy a munkahelykeresés, munkavállalás, oktatás során, vagy az élet bármely más területén diszkriminálták, fogyatékos állapota miatt hátrányosan megkülönböztették, problémájával forduljon hozzánk. Jogászunk felvilágosítást ad arról, mely hatóság jogosult az eljárásra, milyenek a jogérvényesítés esélyei, továbbá - a peres képviselet kivételével - segítséget nyújt az ügyintézésben.

Jogsegélyszolgálatunk a fentiek mellett az MVGYOSZ tagegyesületeinek is rendelkezésére áll diszkriminációval összefüggő jogi kérdéseik megoldásában. Várjuk emellett azon munkáltatók érdeklődését is, akik szélesíteni kívánják a hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó szabályozással kapcsolatos jogi ismereteiket, illetve akik ezen ismereteik bővítésével akarnak diszkriminációmentes munkahelyi gyakorlatot kialakítani.

A jogi tanácsadást dr. Ozvári-Lukács Ádám jogász nyújtja.

Az anti-diszkriminációs jogsegélyszolgálat elérhető:

- postai úton (levélcím: MVGYOSZ jogsegélyszolgálat 1146 Budapest, Hermina út 47.),

- elektronikus levélben a demnet.jogsegely@mvgyosz.hu címen,

- munkanapokon 9-17 óra között a 0620/533-3027-es telefonszámon, valamint

- személyesen - előzetes időpont-egyeztetés alapján - kedden 8-11 óra, továbbá csütörtökön 16-19 óra között az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).

Forduljanak hozzánk bizalommal!

 

 

 

CD-nyeremény

 

Ki volt az a magyar zeneszerző, aki hatásos eszközökkel komponált, melodikus alkotásaival az operett első virágkorát teremtette meg Magyarországon? Híres művei: Bob herceg, Gülbaba, Lili bárónő, Mária főhadnagy.

Beküldési határidő: július 15.

A márciusi lapszámunk kérdésére a válasz: Giacomo Puccini. Helyes megfejtéséért egy CD-t nyert Lakó Erika (Budapest). Szeretettel gratulálunk!

 

 

 

Ingyenes ECDL oktatóanyag

 

Közismert, hogy a vak emberek másképp használják a számítógépet, mint a látó társaik, azaz csak a billentyűzet segítségével, billentyűparancsok és billentyűkombinációk által. Mostanáig nem létezett azonban olyan oktatóanyag, amely figyelembe vette volna ezt a sajátosságot, a látássérült tanulók is a látós tananyagokra, illetve a vak tanárok tapasztalatára voltak ráutalva. Évek óta nagy szükség lett volna egy nem csak formátumában, hanem tartalmilag, az oktatás módszertanát tekintve is vakbarát informatikai tananyagra.

Egy ilyen tananyag elkészítésére vált lehetőség a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK) "Korlátlan esély" című projektjében, ahol látássérült személyek vettek részt informatikai tanfolyamokon. A képzés segítésére, az FSZK és az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány megbízásából Herczeg Lajos készített el egy komplett ECDL Start oktatóanyagot a vak sorstársak számára. A rutinos oktató hosszú évek tapasztalatai alapján készítette el a tananyagot a hét közül öt ECDL modulhoz, melyek a következők:

- IT alapismeretek

- Operációs rendszerek

- Szövegszerkesztés

- Táblázatkezelés

- Információ és kommunikáció (Internet és e-mail)

A tananyag szerkesztésében közreműködött Szuhaj Mihály, Szatmári Péter, Hammer Attila, Pál Zsolt (Pille), Fehér István, a felolvasást pedig az MVGYOSZ hangstúdiójának munkatársai, Parai Sándor és Pregh Balázs végezték.

A tananyag bárki számára hozzáférhető, ingyenesen letölthető az alapítvány honlapjáról, melynek címe: www.infoalap.hu. A letöltéshez modulonként négy különböző formátum is választható, ezek a Word dokumentum, a nagyított Word dokumentum (nagyított síknyomtatáshoz), HTML, illetve a teljes oktatóanyag elérhető felolvasott, mp3 formátumban is.

A szerző és a szerkesztők egyaránt azt remélik, hogy az ingyenesen hozzáférhető tananyag nagy segítséget nyújt akár a tanfolyami keretek között zajló, akár az önálló informatika-tanuláshoz, és sikerült segítséget nyújtani ezzel a látássérült emberek számára.

 

 

 

Jöjjön közénk énekelni!

 

A Lux Musicae vegyeskar és hangszeregyüttes, valamint Késmárki Kriss György karnagy szeretettel várja az énekelni vágyó sorstársakat és látótársakat is közös muzsikálásra. Hazai és külföldi szereplések állnak előttünk. A kóruspróbák ideje minden csütörtökön este fél hattól fél nyolcig. A próbák helyszíne: Vakok iskolája (Bp. XIV. Ajtósi Dürer sor 39. I. emelet, próbaterem.) Késmárki Kriss György: 06-30/200-90-80 és 06-1/33-55-672

 

 

 

Humor

 

- Kedves beteg! Most a műtét után van önnek egy jó és egy rossz hírem. Melyiket mondjam először?

- A rosszat.

- A rossz hír az, hogy tévedésből a jó lábát vágtuk le.

- Na és mi a jó hír?

- Az, hogy szépen gyógyul a rossz lába!

*

- Doktor úr, köszönöm azt a kis kék tablettát, teljesen megfiatalított!

- Ennek nagyon örülök. És mit szól hozzá a kedves felesége?

- Fogalmam sincs. Mióta azt szedem, nem járok haza.

*

- Mit ír, Napóleon úr?

- Levelet magamnak.

- És mi van benne?

- Honnan tudnám, még nem kaptam meg.

*

- Mondd csak, szereted te a férjedet?

- Hogyne! Én minden férfit szeretek!

*

- Nem szégyelli magát! Éjjeliőr létére az asztalra borulva, hangosan horkolva alszik!

- És maga, főnök, ezért képes volt fölkelteni!

*

- Anyu, gyere, játsszunk állatkertet! Én leszek az elefánt.

- És én mi leszek?

- Te leszel a közönség, cukrot és mogyorót adsz az elefántnak.

*

- Móricka! Mondd meg őszintén, ki csinálta meg a házi feladatodat?

- A mamám.

- Mindegyik példát?

- Nem. Amelyikben kevesebb a hiba, abban én is segítettem.

*

- Anyu, nézhetem a tévét?

- Nézzed, kisfiam, csak be ne kapcsold!

*

- Önök, mint főiskolai hallgatók, most egy kísérletben vesznek részt. Olyan fogalmazást kell rögtönözniük, amelyben a "szeretet" és a "szex" is előfordul. Kisasszony, ön kezdi, tessék!

- Amikor két ember mélységesen és szenvedélyesen szereti egymást, és mindkettőjükben megvan az egymás iránti magas fokú és kölcsönös tisztelet, akkor a társadalom morálisan és spirituálisan is támogatja, hogy ez a két személy a fizikai szex mámorában egyesüljön.

- Így van. És hogyan fogalmazza meg ezt szép gondolatot ön, kedves fiatal kolléga?

- Szeretem a szexet.

*

- Vádlott, miért ad elő nekem ma a történtekről a tegnapitól teljesen eltérő vallomást?

- Azért, bíró úr kérem, mert a tegnapit nem tetszett elhinni!

Cseri Sándor

 

 

 

Mit kíván a kisbabánk?

Példaértékű a szülők viselkedése

Csak sírással tudja jelezni az igényét

 

A szülő mindig a legjobbat szeretné megadni gyermekének, mindent, ami képességeitől, pénztárcája vastagságától csak telik. A babakelengye-gyártók reklámjai, a sokféle gyermeknevelési irányzat között azonban nehéz kiigazodni. Úgy gondolom, az a legszerencsésebb, ha a csecsemő szemszögéből vizsgálódva próbáljuk megválaszolni a kérdést.

A magzat a terhesség 9 hónapja alatt az anya méhében, testében fejlődik. Hallja az anya szívének dobogását, szervei működését, és nyilvánvalóan teste érintkezik édesanyja testével, aki a köldökzsinóron keresztül táplálja őt. A tápanyagellátás folyamatos, a magzat akkor eszik, mikor éhes. Folyamatosan érzi édesanyja mozgását, és mindig ott van, ahol a családja, része mindennapi életüknek.

 

Szokatlan világba jut

A megszületés után a kisbaba egy új, szokatlan világba kerül. Az egyedüli ismerős számára az édesanyja szívverésének, emésztésének hangja, és testének melegsége, továbbá az, hogy állandó mozgásban van, anyja ringatózó léptei jelentik számára az állandóságot a nagyon is megváltozott világában.

A megszületése után az európai kisbabák nagy része kiságyba, mozdulatlanságba kerül, ahol az anyja meleg teste helyett csak a hideg textíliákkal érintkezik. Teljesen idegen környezetbe kerül ily módon, minden ismerős jelenség elveszik számára. Bár a babaszoba berendezése azt tükrözi, hogy nagyon szeretik őt, hiszen a család anyagi lehetőségeinek határát feszegetve, nagy áldozatokat vállalva vásárolta meg a méregdrága, kókuszmatraccal ellátott kiságyat, a dekoratív faliszőnyeget, a babás ágyneműt, illetve az elmaradhatatlan plüssjátékokat és a zenélő, felhúzható forgót. Valóban szüksége van-e mindezekre egy kisbabának? Mindenképpen vagyonokat kell-e költenünk a babakelengyére ahhoz, hogy kisbabánk jól érezze magát? A kérdés azért is égető, mert a legtöbb látássérült szülő szűkös anyagi lehetőségekkel rendelkezik.

Valójában ahhoz, hogy kisbabánk boldog legyen, semmi más nem szükséges, csupán az, hogy elemi szükségleteit megfelelően kielégítsük. A kisbaba legfőbb igénye, hogy karban legyen, hogy testközelségből, számára már az anyaméhből ismerős körülmények közül tapasztalhassa meg az új világot. Másik fő igénye a táplálkozás, vagyis hogy amikor éhes, enni kapjon. Szükséglete tehát az igény szerinti etetés, melynek legjobb módja a szoptatás, nemcsak az anyatej egyedülálló összetétele miatt, hanem azért is, mert a szoptatás a baba vigasza, nyugtatója, álomba ringatója is egyúttal.

A kisbaba képtelen bármit tenni annak érdekében, hogy szükségleteit kielégítse vagy érintkezésben maradjon az anyjával. Nem tudja úgy követni az anyját, mint az állatkölykök, csupán jelezni tudja szükségleteit, ha nem elégítik ki azokat, ám eszközei e tekintetben is korlátozottak, mivel nem tud beszélni. Egyedül sírásával tudja jelezni, hogy nem érzi jól magát, hiányt szenved valamiben. Sírásával kéri, hogy javítsunk kellemetlen helyzetén, ha sírására nem reagálunk, akkor tulajdonképpen cserbenhagyjuk.

 

Fontos a testkontaktus

Mint fent már írtam; a kisbaba a táplálkozással egy sorban lévő szükséglete a testkontaktus. Valószínűleg miután megetettük, tisztába tettük, letettük a kiságyába, és mégis sír, ezt az igényét jelzi számunkra. A mi kultúránk pedig azt a megoldást kínálja, hogy hagyjuk sírni, mert egyébként elkényeztetjük. "Majd abbahagyja..". És abba is hagyja, de nem azért, mert szükségletei megszűntek, csupán azért, mert elveszíti reményét arra, hogy szükségleteit kielégítik, nem látja értelmét már a jelzésnek. Ennek következtében elveszíti bizalmát szüleiben, akik a világot jelentik számára. Mindezért a világot nem fogja jó helynek tekinteni, és úgy fogja érezni, hogy nem érdemli meg a figyelmet, a törődést, ennek pedig hosszú távú kihatásai vannak, akár az egész további életére nézve.

Felmerülhet a kérdés, nem kényeztetjük-e el, ha állandóan kielégítjük az igényeit, nem válik-e a család zsarnokává. A válaszom egyértelműen nem. Ha a baba igényeit kielégítjük csupán azt közöljük vele, hogy szeretjük, és szeretettel még senkit sem kényeztettek el. A szeretet hatására pedig senki nem válik zsarnokká. Ellenkezőleg, maga is figyelmes lesz, aki érzékenyen reagál mások szükségleteire. Ennek legfőbb okai abban keresendők, hogy a gyerek utánzással tanul, tehát példaértékű lesz szülei viselkedése. Megtanulja, hogy figyelni kell mások igényeire, és ezért ő is figyelmes, másokat tekintetbe vevő gyermekké válik.

Egy kisbaba állandóan kézben szeret lenni, és éjjel is igényli a törődést. Ott szeret lenni, ahol az élet zajlik, ahol a felnőttek élik mindennapjaikat. Így volt ez akkor is, mielőtt megszületett volna. Folyamatosan édesanyjával volt az események sűrűjében. Gyakorlati problémaként merülhet fel ennek kapcsán, hogy hogyan lehet egyszerre a kisbaba karban, állandóan velünk, és emellett hogyan lehet elvégezni a házimunkát, hogyan lehet foglalkozni a nagyobb testvérrel, és egyáltalán minden felmerülő problémát megoldani? Mindezt pedig úgy, hogy az anyuka ne merüljön ki teljesen, ne fáradjon el nagyon. Mit lehet tenni akkor, ha a kisbaba sokszor kel fel éjjel és sír? Hogyan lehet nem sírni hagyni és még pihenni is, hogy az anyuka ne legyen állandóan kialvatlan? Ezekre a kérdésekre keresem a megoldásokat a következőkben.

Dr. O. Lukács Réka

 

 

 

Magyar Látássérült Teke Bajnokság

Március 22-én, Budapesten

 

Csapateredmények:

1. Miskolc Denevér SE 2730 fa

2. Bp. Wesselényi SE I. 2714 fa

3. Nyíregyházi Viktória 2669 fa

4. Komló Vakond SE 2609 fa

5. Bp. Wesselényi SE II. 2512 fa

6. Nyíregyházi Favágók 1838 fa

7. Debrecen 1646 fa

Női egyéni eredmények:

B1.

1. Orosz Béláné, Denevér SE 618 fa

2. Némethné H. Zsuzsa, Wesselényi 397 fa

B2.

1. Keresztesi Lajosné, Denevér SE 735 fa

2. Gubuznai Imréné, Wesselényi SE 689 fa

3. Ádám Ildikó, Nyíregyházi V. 662 fa

4. Czuth Gáborné, Wesselényi SE 640 fa

B3.

1. Adamikné K. Tünde, Ny. Viktória 677 fa

2. Barta Éva, Nyíregyházi Viktória 673 fa

3. Jakab Gyuláné, Nyíregyházi V. 657 fa

4. Csák Józsefné, Wesselényi SE 648 fa

5. Veres Imréné, Denevér SE 634 fa

Férfi egyéni eredmények:

B1.

1. Csengeri István, Denevér SE 615 fa

2. Hafner Ernő, Wesselényi SE 578 fa

3. Dinya Imre, Wesselényi SE 501 fa

4. Kupor István, Debrecen 435 fa

B2.

1. Sisenszki Péter, Denevér SE 705 fa

2. Czuth Gábor, Wesselényi SE 694 fa

3. Peredi István, Wesselényi SE 677 fa

4. Rupa Attila, Vakond SE 677 fa

5. Nagy László, Denevér SE 656 fa

6. Csák József, Wesselényi SE 648 fa

B3.

1. Pazinczár Attila, Wesselényi SE 703 fa

2. Simon Csaba, Vakond SE 694 fa

3. Oláh József, Wesselényi SE 656 fa

4. Maczó János, Wesselényi SE 634 fa

5. Rupa István, Vakond SE 630 fa

6. Kocsárdi István, Denevér SE 579 fa

A következő zárófordulóra május 9-10-én kerül sor Kazincbarcikán.

Batki István

 

doboz alja
oldal alja