ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Vakok Világa 2008. március


 

Vakok Világa

LXIX. évf. 3. szám

2008. március

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége folyóirata

Felelős kiadó: Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke

Főszerkesztő: Garamvölgyi Annamária

Tervezőszerkesztő: Fehér István

A szerkesztőség és a kiadóhivatal címe: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Telefon: 384-8440

E-mail: vv@mvgyosz.hu

Az újság előfizethető az MVGYOSZ tagegyesületeinél!

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

Az Országos Elnökség ülése

Civil konferencia a Parlamentben

Napirenden a komplex rehabilitáció

Kistérségi egyesületek közgyűlései

A kontaktlencse

Tisztelt Szerkesztőség!

Mihez van joga a szerkesztőnek?

Olvasva nyerhet!

Új biztonsági rendszer a székházunkban

Tájékozódás a pályaudvaron

A szem (okulusz)

Fürdőtúra Hévízre

Érzékszervi fogyatékosok képzése

Húsvétkor pihenés Bogláron!

Ézsiás László újabb sikere

Módosított kormányrendelet

Küzdelem a rák ellen

Munkaajánlat gyógymasszőröknek

Nagy átéléssel adott elő minden dalt

Felhívás szavalóversenyre

Bolgárok és magyarok

Jelentkezőket várnak a kurzusokra

B. Lakatos György pályafutása

Meghívó

"Tavaszi mozaik"

Jótékonysági bált rendeztünk Ajkán

Lapunk hetvenéves történetéről

A legidősebb testvér nehéz sorsa

Hasznot hozott a jótanács

Egyezer vagy kétezer?

Elhunyt Busi Sándor (1937-2008)

Számítógépet kaptak ajándékba

Gyógyszer-információk

Humor

Ez itt a kérdés meg a válasz is

Újabb tanácsok a kisbaba szoptatásához

Jogi útmutató

A hátrányos megkülönböztetés tilalmáról

Autóbusszal Szlovákiába

Pályázati felhívás alapítványi támogatásra

Másoknak szeretne segíteni

A 2007. évi telefonos pályázatokról

"Ezer arc, ezer talentum"

CD-nyeremény

Apróhirdetés

Impresszum

 

 

 

Az országos elnökség ülése

 

Többszöri időpontmódosítás után, amelyre a minisztériumi szakmai nap és a MÁV-sztrájkok miatt volt szükség, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöksége február 20-án megtartotta ez évi első ülését.

Mivel az eseményre lapzártánk után került sor, csak a következő számunkban adhatunk az ott elhangzottakról részletes tudósítást. Az előzetesen tervezett napirendi pontok a következők voltak:

1. Az országos elnökség 2008. évi munkatervének megvitatása és elfogadása.

2. Döntés a 2006. évi szja 1%-ának a tagegyesületek részére történő leosztásáról.

3. Pályázat kiírása az egyesületek 2008. évi működési támogatására.

4. A IV. negyedévi határozatok áttekintése.

5. Bejelentések, vegyes ügyek.

 

 

 

Civil konferencia a Parlamentben

 

- Ez a mostani konferencia a nyitánya lehet egy új partnerségnek, egy másfajta együttműködésnek a civil szervezetekkel - hangsúlyozta köszöntőjében dr. Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke február 15-én a Parlament Felsőházi termében. A Civil konferenciára szerkesztőségünk is meghívást kapott.

Dr. Kiss Péter kancelláriaminiszter a következőkre hívta fel a figyelmet:

- Húsz évvel ezelőtt született meg az egyesülési törvény, amely utat nyitott a demokratikus átalakulásnak. 1990-2007. között a civil világ nonprofit szektorrá vált Magyarországon, 9 ezerről 60 ezerre nőtt a szervezetek száma, 210-ről 850 milliárd forintra emelkedett a bevétele, és a foglalkoztatottak száma eléri a százezret. Tavaly 27 ezer szervezetnek 1,3-1,4 millió adófizető az adója 1 százalékából 8,5 milliárd forintot ajánlott fel. Ez év június 30-ig a Kormány létrehozza a civil információs portált. Ezen a jogszabályoktól kezdve a pályázatokig minden olyan információ elérhető lesz, amely a civil szervezetek működését elősegíti.

Korózs Lajos országgyűlési képviselő, az ifjúsági, szociális és családügyi bizottság elnöke, arról szólt, hogy az idősek jelenleg az ország lélekszámának az egyharmadát teszik ki. 2030-ra pedig a 70 éven felüliek többen lesznek, mint a 20 év alattiak. Ha ilyen módon idősödik a társadalom, idejében gondolni kell az ő ellátásukra is. Magyarországon már jól működik a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint az idősbarát önkormányzati mozgalom. Mindkettő példaként szolgál az Európai Unióban, amely át is veszi hazánktól ezt a mintát és átülteti a gyakorlatba.

Simon Gábor országgyűlési képviselő, a szociális és munkaügyi tárca államtitkára A munkaerőpiac kihívásai, a non-profit szervezetek lehetőségei a foglalkoztatásban címmel tartott előadást. Mint mondta, az önkormányzatok, a munkáltatók és a civil szervezetek szerepe abban is rejlik, miként tudják visszavezetni a megváltozott munkaképességű embereket a munkaerőpiacra. A legfontosabb cél, hogy a munka legyen a vonzó és tényleges lehetőség a ma még bizonytalankodók, helyüket keresők számára.

Előadást hallhattunk még többek között: a civilek szerepéről a szociális gondoskodásban; a civil szervezetek szempontjairól az oktatáspolitika formálásában; a fogyasztóvédelemről és időspolitikáról civil szemmel. Valamennyi azt szolgálta, hogy a civilek megmutathassák: már rangot és tekintélyt szereztek maguknak Magyarországon.

G. A.

 

 

 

Napirenden a komplex rehabilitáció

A kormányzat és a civil szervezetek párbeszéde

 

Szakmai napot tartottak dr. Lamperth Mónika miniszter kezdeményezésére a felnőtt korukban látásukat vesztett személyek elemi rehabilitációjáról január 30-án a Szociális és Munkaügyi Minisztérium tükörtermében. A meghívottak között voltak többek között: dr. Páva Hanna, a Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztály vezetője; dr. Kemény Péter, ugyanennek a főosztálynak a helyettes vezetője; dr. Horváth Péter, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára; dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének az elnöke, az MVGYOSZ tagegyesületeinek vezetői, valamint az elemi rehabilitációt segítő szakemberek.

- A szakmai nap legfőbb célja a kormányzat és a civil szervezetek közötti párbeszéd - hangsúlyozta megnyitójában dr. Lamperth Mónika szociális és munkaügyi miniszter. - A tárca a programalkotásnak olyan fázisában van, amikor feltétlenül szüksége van a vakok és gyengénlátók szervezeteinek véleményére. Sajnos, a látásfogyatékossággal élők 67 százaléka felnőttként szenvedi el a betegségét. Sérülésük mentálhigiénés rehabilitációt is igényel, mert el kell fogadtatni a látását elveszített embert saját magával és társaival is. Meg kell tanítani arra, hogy a mindennapi életvitelét ellássa, s arra is, hogy a szociális rehabilitáció során az önálló életvitelhez szükséges segédeszközöket használni tudja. Képzési és foglalkoztatási rehabilitációra pedig azért van szükség, hogy a látássérültek is képesek legyenek dolgozni. Korábban az állam élethosszig tartó ellátást nyújtott a vak és gyengénlátó embereknek. Ma a passzív gondozás helyett azt tartják szükségesnek, hogy a fogyatékkal élők lehetőség szerint megtanuljanak újra - könnyített formában - munkát végezni. Az újratanulás időszakára az állam rehabilitációs járadékot fizet addig, amíg a sérült ember ismét munkavállalóvá válik.

Negyedszázadon keresztül az elemi rehabilitáció csak a Vakok Állami Intézetében volt elérhető. Ma már a hajdúdorogi székhelyű Fehér Bot Alapítványnál, az MVGYOSZ tagegyesületeinél, a Szempont Alapítványnál és a siketvakok egyesületénél is. Ahhoz, hogy az elemi és a munkaügyi rehabilitáció Magyarországon a még ellátatlan régiókba is eljusson, több jól felkészült szakemberre, valamint újabb szolgáltató intézményekre van szükség. Utóbbiak kialakítására a tárca 2008-ban 150 millió forintot szán. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 2009-ben európai uniós forrásból a szolgáltatásfejlesztésre és további működtetésre pedig további 3,1 milliárd forint érkezik majd hazánkba. A tárca célja a jó színvonalú és azonos eséllyel elérhető szolgáltatás kialakítása.

Dr. Prónay Beáta, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola karának docense A látássérültek rehabilitációját végző szakemberek, tanárok képzése hazánkban címmel tartott előadást. Mint elmondta, 2006-ban nyilvánvalóvá vált, hogy nincs elegendő rehabilitációs szakember az országban, olyan, aki a felnőtt korban látássérültté vált emberekkel szakszerűen foglalkozna. Karuk 22,5 millió forintot kapott a képzés beindítására. 2007 szeptemberében el is kezdődött a szakirányú továbbképzés, amely 3 féléves lesz, s öszszesen 26-an sajátítják el ott a közlekedési, a készségfejlesztési, a konfliktuskezelési, s természetesen a mindennapokra vonatkozó tananyagot több mint 1300 órában. A sikeresen vizsgát tettek oklevelében ez áll majd: Rehabilitációs szakember a látássérülés területén.

Dr. Szabó Miklós, a Fehér Bot Alapítvány kuratóriumi elnöke arról adott számot, hogy ők több mint tíz éve alakultak meg, azzal a céllal, hogy elősegítsék az Észak-Hajdúságban élő látássérültek rehabilitációját és társadalmi integrációját. Az ellátottak körét és működési területét egyre szélesítették. Először egy kistérség ellátását célozták meg, aztán megyei szintűvé fejlődtek, ma pedig már az egész országra és minden fogyatékossági csoportra kiterjesztették a működésüket. Hét támogató szolgálatuk van, s a látássérültek számára elemi és foglalkozási rehabilitációs központokat hoztak létre. A HAJDÚ-SANSZ Humánszolgáltató Közhasznú Társaság 100 dolgozója közül 75 fogyatékkal élő, s 40 százalékuk látássérült. Hajdúdorogon kívül Debrecenben, Nyíregyházán és immár Szolnokon is próbálják kielégíteni a látássérültek rehabilitációs igényeit. A segítséget házhoz viszik. Az elmúlt három évben 200 ügyfél fordult meg náluk, nagyobb részük a foglalkoztatási rehabilitációban vett részt. 100 embert tudtak eddig munkába állítani.

- A sikeres működéshez persze elengedhetetlen a munkáltatókban még meglévő előítélet megszüntetése, s az, hogy a látássérülteket az egészséges emberekkel egyenrangúnak tekintsék - emelte ki dr. Szabó Miklós.

Dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ alelnöke azt a problémát vetette fel, hogy a munkarehabilitáció véleménye szerint kevésbé hatékony, ha az állam nem támogatja a munkavégzéshez szükséges segédeszközök beszerzését a vakok számára.

Rehabilitáció a megújuló Vakok Állami Intézetében (VÁI-ben) címmel Szabóné Berta Irén igazgató és dr. Tolnayné Csattos Márta, a Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportjának (a VERCS-nek) a vezetője bemutatta az intézmény szakmai hátterét. A szociális rehabilitációs szolgáltatásukhoz tartozik a VERCS és a Vakok Napközi Otthona és Családsegítő Szolgálata (VANOCS). Az elemi rehabilitáció folyamata: az előgondozás, az egyénre szerveződő team-munka, és az utógondozás. Az elemi rehabilitációs részleg a közelmúltban megújult a Vakok Állami Intézetében. Két évtizede nem volt olyan jelentős beruházás az intézetben, mint ez az utóbbi. Az átalakítás az elemi rehabilitációt szolgáltató részleg egészét érintette. A Salva Vita Alapítvánnyal együttműködve, a mintegy 30 millió forintos pályázati összeg közel feléből 5 lakószobát alakítottak ki 15 férőhellyel. A Vakok Állami Intézete ugyancsak a Salva Vita Alapítvánnyal, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány közreműködésével programot indított a felnőtt korban látássérültté vált emberek támogatására. Az elemi rehabilitáció befejezését követően a Salva Vita Alapítvány segítséget nyújt a programban résztvevőknek a munkaviszony létesítésében, a munkafolyamatok betanulásában, a munkahelyi közösségbe való beilleszkedésben.

Dr. Tolnayné Csattos Márta elmondta, a technikai és a személyi feltételek egyaránt adottak a hatékony elemi rehabilitációs munkához. A látássérültekkel akadálymentes környezetben szakképzett gyógypedagógusok foglalkoznak. Sikerült beszerezniük a legmodernebb segédeszközöket, így például a Braille-nyomtatót, az olvasótévét, stb. Van ún. mindennapos termük, tankonyhájuk, tanfürdőszobájuk. Tanfolyamuk bentlakásos és bejáró, ambulánsan is oktatnak és otthontanítással is foglalkoznak. A cél az adaptációs tanítás, vagyis az, hogy amit a látássérült az intézetben megtanult, tudja azt az otthoni környezetében is alkalmazni. Nyílt napjaik, szabadidős programjaik azt szolgálják, hogy a vak és gyengénlátó emberek családja jobban el tudja fogadni a látássérüléssel együtt járó, megváltozott élethelyzetet.

Mányi Miklós, a Szempont Alapítvány elnöke tevékenységük bemutatása mellett arról adott számot, hogy az ő segítségükkel már 500-an részesültek elemi rehabilitációban Magyarországon.

Kemény Péter, a minisztérium Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztályának helyettes vezetője ismertette a komplex rehabilitációs tervet, amelynek lényege, hogy az egészségügyi ellátástól a munkaerőpiaci elhelyezésig egy helyen mindent megtaláljanak a látássérültek. Ehhez szükséges az is, hogy hazánkban régiónként legyen egy koordinatív iroda, amely ellátja majd a működtetés feltételeit.

Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke arra a kérdésére kért választ a jelenlévő minisztériumi szakemberektől, hogy a látássérültek rehabilitációjának folyamatában milyen szerepet szánnak a Szövetség tagegyesületeinek. Hiszen az egyesületek már régóta ellátnak rehabilitációs feladatokat, s az ő szakmai tapasztalataikat kár lenne figyelmen kívül hagyni.

Elnökünk felvetette: jó lenne, ha a látássérült gyógymasszőrök legalább minimális előnyhöz juthatnának a munkaerőpiacon az ugyanilyen végzettségű látó szakemberekkel szemben, s kapjanak munkahelyi védettséget, hiszen a vak és gyengénlátó emberek ebben a szakmában is bizonyítottak már.

Mint a válaszból kiderült, az illetékesek a Szövetség érdemi bevonását elengedhetetlennek tartják a látássérülteket érintő valamennyi döntés meghozatalába.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Kistérségi egyesületek közgyűlései

Egészségmegőrzés, segédeszköz-bemutatók

 

A Látásfogyatékosok Nagykanizsai Kistérségi Egyesülete január 31-én, a Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesülete pedig február 1-én tartotta beszámoló közgyűlését. A kistérségi egyesületek fontos szerepét bizonyítja a tömeges részvétel a közgyűléseken. Mindkét egyesület sikeres tevékenységet folytatott az elmúlt évben. A tagok érdeklődése és hozzászólásai, valamint javaslatai az önálló kistérségi egyesületek jelentőségét, és az érdemi munka sikerességét bizonyítják. Elfogadásra kerültek a múlt évi beszámolók, a közhasznúsági jelentés és a 2008. évi munkatervek.

Az éves rendezvényprogram-tervezetet minden egyesületi tag megkapta. A jövőben is gazdag, sokszínű program várja a sorstársakat mindkét helyszínen. A rendezvények elsősorban az egészségmegőrzéssel és betegségmegelőzéssel kapcsolatos előadások, segédeszköz-bemutatók, valamint kulturális és sportprogramok lesznek.

Lukács Gyuláné

 

 

 

A kontaktlencse

 

A szemgolyóra illesztve javítja a szaruhártya görbületi hibáit. A kontaktlencse gondolatát elsőként Leonardo da Vinci vetette föl az 1500-as évek elején, majd Descartes 1636-ban, de csak 1887-ben készült el az első. Műanyagból 1948 óta készítik. A lágy gél kontaktlencse a láthatatlan szemüveg egyik változata. Cseh találmány. Mindegyiküknek van hátránya és előnye.

K. M.

 

 

 

Tisztelt Szerkesztőség!

 

 

Kedves Annamária!

A Magyar Vakok Országos Szövetségétől ( Szőke Laci és Simon Enikő segítségével) megkaptam a Vakok Világa folyóirat 2007. november, december és 2008. januári számát. Azon túl, hogy megköszönöm a "VAGYOK" találkozóról való beszámolót, sokkal inkább azért ragadok toll helyett klaviatúrát, hogy nagyon gratuláljak!

Nagyon színes az olvasnivaló kínálat a lapban! Nagyon él ez a folyóirat, érződik belőle, hogy sokan olvassák, élő a kapcsolatotok az olvasókkal, érdeklődőkkel. Egyéniséged, kedvességed és humorod átüt a papíron. Büszke lehet az Anyjára a Vakok Világa!

Szeretettel maradok őszinte érdeklődőtök:

Kajári Ilona Plastronic Kft. marketing vezető

*

A Vakok Világát én is mindig elolvasom. Nagyon szeretem a kirándulásokról szóló cikkeket, az emberi sorsokat és az összejöveteleket bemutató írásokat és a humor rovatot. Sok sikert kívánok!

Török Antalné (Hajdúnánás)

*

A Vakok Világa című folyóirat minden cikke tanulságos annak megfelelően, hogy kiről vagy miről szól a tartalma. A februári számból is nagyon nehéz volt választani. Ebben az esetben a Karitatív fogadás a Sándor-palotában című cikket választottam. Örülök annak, hogy a fogyatékkal élők vezetőit Dr. Sólyom László államelnök úr a Sándor-palotában fogadta. Hiszek abban, hogy államelnök úr figyelemmel kíséri a mi sorsunkat is. Megható, hogy a Szövetségünk fennállásának 90. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségsorozat fővédnöki tisztét vállalta! Köszönjük!

Szomorú, hogy a folyóirat 35. oldalán a "Még pénzt is akart Takács Péter" című cikket is olvasnunk kellett. A per indításával - amelyet belső gyűlölet, igaztalanság, stb. váltott ki - lefoglalta a bíróság drága idejét is. Sorstársaimmal mélyen elítéljük az ilyenirányú vádaskodást és egyetértünk a bíróság igazságos ítéletével. Talán Takács Péter úrnak kellene önmagába néznie, a következtetést levonni és minimum bocsánatot kérni azoktól, akiket megbántott!

Rácz Istvánné (Budapest)

 

"Helyreigazítás: Lapunk 2006. novemberi számában a "A hamis látszat ára" c. cikkben olyan hamis látszatot keltettünk, hogy lapunk volt főszerkesztője, Takács Péter nem rendelkezett volna megfelelő képzettséggel. Valójában ő a Szegedi Tudomány Egyetem Bölcsészettudományi Karán Kommunikációs Szakon szerzett diplomát".

 

 

 

Mihez van joga a szerkesztőnek?

 

Ingerült hangú levelet kaptunk Vaskóné Kiss Éva szegedi olvasónktól. Helyreigazítást kívánt amiatt, hogy egy tudósítását szerkesztett formában adtuk közre. A Vakok Világának főszerkesztője levélben magyarázta el neki, hogy a tudósításokból mindig az olvasók ismeretgyarapítását szolgáló részeket emeljük ki, s azokat, mentesítve a stiláris, nyelvhelyességi és helyesírási hibáktól, igényes tálalásban bocsátjuk az olvasók elé. Így jártunk el az ő tudósításával is.

Vaskóné Kiss Éva azonban nem érte be a higgadt és tisztelettudó válasszal. A Vaklistán igyekezett elégedetlenkedő hadakat gyűjteni a főszerkesztő ellen. Ez a cselekedete nyilvánvalóvá tette számunkra azt, hogy ő nem egy félreértés tisztázását akarja elérni, hanem valami mást. E felismerés arra késztette a főszerkesztőt, hogy konkrét és meggyőző érvekkel mutassa be, miért kellett Vaskóné Kiss Éva írásművét átdolgozni. Íme, a magánlevél:

"Kedves Vaskóné Kiss Éva!

Többen felhívták a figyelmemet arra a megmosolyogni való igyekezetére, amelylyel a Vaklistán kétszer is hangulatot próbált szítani ellenem. Igyekezete azt az eredményt hozta, ami normális emberi elmével várható volt: senkit sem érdekelt. Önmagáról viszont, kedves Éva, kiállította azt a képet, amely engem az alábbi döntésre késztetett.

Tekintettel arra, hogy az Ön helyesírása, nyelvhelyességben való jártassága nem éri el az általános iskola felső tagozatán megkövetelhető színvonalat, a Vakok Világa az Ön tudósításaira nem tart igényt. Hiszen alapvető hibáktól hemzsegő írásai csak fáradságos munkával lennének köz elé bocsáthatók, ahhoz viszont az Ön hozzájárulása is, s most már az én hajlandóságom is hiányzik.

Az alábbiakban álljon itt szemléltetésképpen néhány példa:

Önnek fogalma sincs a létige és a határozói igenév használatának szabályairól. Ezért írja le az ilyen "gyöngyszemeket": "lett lerövidítve", "át is lett fogalmazva", "az említett személyről milyen vélemény van kialakulva úgy általában?"

Helyesírási újításai: "Illdomos" (így, két l-lel), "utánna" (így, két n-nel).

Amikor Ön ironikus akar lenni, akkor is csak azt szemlélteti, hogy fogalma sincs a szintaxisról. Íme: "(Remélem helyesen írta le amit mondani akart!)" Erről Ön nyilván azt gondolta, hogy egyetlen mondattal sérteget, és nem is sejtette, hogy három mondatot írt le jelöletlenül. A főmondat után és a két alárendelt tárgyi tagmondat közé vesszőt kellett volna tennie, de erre a felismerésre Ön nem volt képes eljutni. Pedig ez már az általános iskola nyolcadik osztályában alapkövetelmény.

Íme, még egy remekmű az Ön tollából: "másoknak is volt ellenvetése a szerkesztő általi átfogalmazásnak." Vajon rájön-e valaha is, hogy magyarul miként kellett volna ezt a szörnyszüleményt megformálnia? Amit kifejezésre akart juttatni, az ugyan ellenkezik az igazsággal, de azért a formán töprengjen el egy kicsit!

Végezetül tudatom Önnel, hogy semmiféle helyreigazítást és vitatkozásban való részvételt ne várjon tőlünk, mert ahhoz minden ok és erkölcsi feltétel hiányzik."

Azt várhattuk volna, hogy ennyi szemléletes bizonyíték elég lesz Vaskóné Kiss Évának ahhoz, hogy magába szálljon. Azonban dr. Földi János, az MVGYOSZ elnökségi tagja, a tőle megszokott igyekezettel vette elejét az ilyen kedvező fordulatnak. Felbíztatta ugyanis Vaskónét, hozza nyilvánosságra a "felháborító" magánlevelet. Szirénhang volt ez, amely végül Vaskóné Kiss Éva megszégyenülését okozta. S azon nem enyhített Vaskóné Kiss Évának az a kifakadása sem, hogy "A helyesírásomra való utalást (lásd a főszerkesztő levelében), pedig visszautasítom".

Ugyanis Vass Péter sorstársunk erre a kitörésére így adta a választ: "Szerintem ha valaki nem tud írni, se vesszőzni, inkább tanuljon meg, ne utasítson vissza olyan utalásokat, amik nem utalások voltak, de idézetek a saját műveiből.... Mivel a beidézett részletek számomra legalábbis komikus hibáktól hemzsegnek, ha én írtam volna ezeket, legalábbis nem utasítgatnék vissza semmit."

Csak a legnagyobb optimizmussal remélhetjük, hogy Vaskóné Kiss Éva elfogad valamit ebből a bölcsességből. Ugyanis olvastuk mi Vaskóné Kiss Évának a következő mondatait is: "Augusztusban arra vetemedtünk néhányan, hogy ellátogassunk Debrecenbe és megtekintsük a híres Virágkarnevált." "Ismét múzeumlátogatásra vetemedtünk néhányan és egy szép augusztus 14-i napon ellátogattunk a budapesti Szépművészeti Múzeumba." Közismert tény, hogy az elvetemült jelző a magyarban azt jelenti, hogy a vele minősített személy minden aljasságra kaphatóan gonosz gazember. Hogy Vaskóné miért érzi ilyennek magát, ha művészeti értékeket szemlél, megfejthetetlen talány. Bár én azt hiszem, nem lelki defektusáról van itt szó, hanem arról, hogy nem ismeri eléggé a szavak jelentéstartalmát. Ezért lenne szüksége a szerkesztői műgondra, amit elutasít.

Ez a felesleges és értelmetlen vita egyébként állásfoglalásra késztette dr. Tóka László elnökségi tagot is. Ő sohasem volt azzal vádolható, hogy elfogult lenne a főszerkesztő javára, ezért is érdemes rá figyelni. Íme: "...a helyesírási és magyartalansági kifogásokat illetően egyet kell értenem (a főszerkesztő aszszonnyal). Itt kell megjegyeznem azt is, hogy a Vakok Világának közzététel céljából megküldött tudósításoknak nincs különösebb irodalmi értéke (az nem vers vagy novella) és a főszerkesztőnek joga és egyben kötelezettsége is, hogy azt közzétételre alkalmas állapotba hozza. Tehát ha a tudósítók nem járulnak hozzá a húzáshoz vagy a javításhoz, azt külön közöljék és ebben az esetben a tudósítás nem jelenik meg a VV-ben."

Ezt követően már dr. Földi János sem hangoztatta tovább a "felháborodását". Az ő pártfogását a tapasztaltabb sorstársak egyébként sem óhajtják már igénybe venni. Mikor a főszerkesztő ellen fenekedők kis csoportjának felkínálta szolgálatait, így kapta a választ: "szerintem egy elnökségi tagtól meglehetősen álszent dolog a Vaklistán kritizálni a Vakok Világát." Majd amikor már önkritikával azt írta, hogy "Örülök, hogy Rózsa Dezső idézte be a Vakok Világában megjelent cikket, és nem kellett nekem ezzel tovább rontanom a rólam kialakult véleményt.", Rózsa Dezső sem alakította a néma leventét, hanem így reagált: "Örülök, hogy "örülsz" a cikk beidézésének, bár ez olyan, amikor a fagyi visszanyal. A rólad kialakult véleményről itt nem kívánok értekezni, de az, hogy a két témát párhuzamba állítod, az bizony nem semmi! No de hát nem baj, ez is te vagy, mint aki voltál! Földi!"

Előfordult, hogy dr. Földi János azzal kecsegtette a főszerkesztővel nem szimpatizáló maroknyi csoportot, hogy ő a főszerkesztőt leváltatja. Hamar ráeszmélt azonban, hogy kísérlete csak önmagát hozná még nevetségesebb helyzetbe, ezért, hogy valami említésre méltót azért cselekedjen, a saját költségére hirtelen megrendelte a VV két példányát egész évre. Elképzelhetjük, hogy e pálfordulásával mennyire öregbítette önmaga iránt a megbecsülést azokban, akik addig még hittek a szavának.

De azért nem tagadhatunk meg bizonyos humor iránti érzékenységet sem dr. Földi Jánostól. Hiszen milyen jót lehet kacagni rajta olyankor, amikor, mint valami Csodálatos Nalaya, bejelenti, hogy most ő számon kéri a munkaeredményeket az elnökségen. S aztán, mikor számon kérné, és kiderül, hogy az általa hiányolt tennivalókat éppen ő mulasztotta el, akkor ilyen szemérmesen summázza az eredményt: "Nem történt semmi."

Egyesek azt mondják, dr. Földi János azért igyekszik kéretlen szerepléseivel felhívni önmagára a figyelmet, mert majd a tisztújításkor elnök szeretne lenni. De ezt persze csak ironikus nevetéssel mondja és hallgatja mindenki.

Hogy tényleg kísérletet tesz-e arra, hogy elnökké választassa magát, idővel kiderül. De hogy addig is produkáljon valamit, "jótanácsaival" naiv embereket hoz nevetséges és kínos helyzetbe. Vaskóné Kiss Éva aligha kér mostanában ezekből a "jótanácsokból"!

Cseri Sándor

 

 

 

Olvasva nyerhet!

 

Önhöz fordulok most, kedves Olvasónk! Mivel munkámhoz a legfontosabb iránytű az olvasóközönség (Kosztolányi Dezső szavaival: " az ezerfejű Cézár") véleménye, ezért minden lapszámunk tartalmát szavazásra bocsátom.

Tehát miután Ön elolvasta lapunkat, írja le és küldje be annak a cikkünknek a címét, amely abból a lapszámból a leginkább kiérdemelte az Ön tetszését.

Azok között, akik ily módon is közreműködnek lapunk szellemiségének formálásában, humoros-szatirikus regényfüzeteket sorsolunk ki.

Garamvölgyi Annamária - főszerkesztő

 

 

 

Új biztonsági rendszer a székházunkban

Az anyagi károk és bosszúságok megelőzése végett

 

Tisztelt Sorstársak, kedves Vendégeink!

Az MVGYOSZ vezetősége ezúton szeretne tájékoztatni minden kedves, székházunkba látogatót, hogy február 4-től új biztonsági rendszert alkalmazunk.

Az új szabályozást a megszaporodott lopási esetek tették indokolttá.

Február 4-étől a székházunkba való beérkezéskor a portán szolgálatot teljesítő munkatársnál kell bejelentkezni.

A székházban bevezetésre került új beléptetési rendszerrel kapcsolatban több félreértés történt, illetve téves információ látott napvilágot. Ezek tisztázása érdekében az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt érintetteket.

Az új intézkedések azt hivatottak szolgálni, hogy arra jogosulatlan személyek ne léphessenek, illetve ne tartózkodhassanak a székházban. Erre szolgál a mágneszárral ellátott ajtó is.

A beléptetés során eltérő mértékben kell igazolni a jogosultságot.

A szövetség tisztségviselői, illetve külső munkatársai, valamint a székházban működő egyesületek tisztségviselői és munkatársai, illetőleg az egyesületekhez tartozó "csoportok" munkatársai "állandó belépői" státusszal rendelkeznek, ezért a belépésnél csupán a nevük, illetve a be- és kilépés időpontja kerül rögzítésre.

A látássérült személyeknél "tagi" státuszukból eredően nevük mellett csupán a tagsági igazolvány száma, látogatásuk célja, be- és kilépésük időpontja kerül feltüntetésre. Amennyiben a tagot látó személy is kíséri, úgy őt a tag "igazolja", tehát ilyen esetekben nem szükséges semmiféle további dokumentum bemutatása.

A fentebb felsorolt státuszokon kívüli belépők a "vendégek". Ők a belépés során kötelesek megadni nevüket, lakcímüket vagy személyi igazolványuk számát, illetve jövetelük célját. Ebben az esetben is rögzítésre kerül a be- és kilépés ideje.

Felhívjuk minden kedves tagunk figyelmét, hogy ha nem személyesen, hanem az általa megbízott személy jár el ügyében, akkor az eljáró személy is "vendégnek" minősül, így rá is vonatkoznak a "vendégekkel" kapcsolatos be- és kiléptetési szabályok.

Remélem, hogy a megtett intézkedések visszaszorítják a székházban történt - a látássérült személyek sérelmére elkövetett - lopásokat. Az új szabályozás által okozott esetleges kellemetlenségekért ezúton kérek elnézést, de bizonyára mindenki belátja, hogy a néhány perccel meghosszabbodott belépés okozta kellemetlenség elenyésző mértékű egy esetleges anyagi kár elszenvedéséhez, illetőleg az esetlegesen eltűnt iratok pótlásával járó bosszúságokhoz képest.

Tisztelettel:

Dr. Micserics József - hivatalvezető

 

 

 

Tájékozódás a pályaudvaron

Vakvezető sáv a látássérülteknek

 

Hogyan lehet a vak és gyengénlátó emberek számára a biztonságos tájékozódást elősegíteni a budapesti Keleti pályaudvaron? Miként juthatnak el a látássérültek a keresett vonathoz, ha éppen nem találnának személyi segítséget? Ezekre a kérdésekre együttesen keresték a választ február 13-án, a pályaudvar bejárásakor: Márkus József, a MÁV-Start. Zrt. Személyszállítási Szolgáltatási Központjának üzemeltetési koordinátora, dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke, Kroll Zsuzsanna érdekvédelmi csoportvezető, Péterné Csabák Erzsébet, a GravoBraille Kft. vezetője és Kovács Judit programmenedzser.

Mint a bejáráson résztvevők leszögezték: a legfontosabb a vakvezető sávok kialakítása, valamint a pályaudvar központi részén egy jól megközelíthető és a vakok által is értelmezhető információs tábla elhelyezése. Mindez persze majd csak a jövőben valósul meg, de a MÁV illetékesei úgy gondolták, időben kikérik az MVGYOSZ vezetőinek és munkatársainak a véleményét.

G. A.

 

 

 

A szem (okulusz)

 

A szemgolyók a látás páros szervei. Mozgató izmokkal, erekkel, idegekkel, kötőszövetes hártyákkal zsírszövetbe ágyazva az arckoponya elől nyitott üregeiben, a szemgödörben (orbitában) foglalnak helyet. A szemgolyó majdnem szabályos gömb alakú szerv, amelynek tartalmát: az üvegtestet, a csarnokvizet s a köztük lévő lencsét három burok veszi körül. A legkülsőbb és legvastagabb a rostos hártya, azon belül van az érhártya, legbelül az ideghártya.

K. M.

 

 

 

Fürdőtúra Hévízre

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Nosztalgia klubja július 1 és 8 között fürdőtúrát szervez Hévízre.

Elhelyezés: 2 ágyas szobákban, félpanziós ellátással.

Részvételi díj: 49.000,- Ft, mely tartalmazza a 7 éjszakai szállást, félpanziós ellátást, helyben a külső-belső medencés fürdési lehetőséget, sókamrahasználatot és az idegenforgalmi adót is.

Jelentkezési határidő: április 30.

Jelentkezni lehet Bereczkné Bihari Erzsébetnél a 06-1-452-4300-as és a 06-20-9770-356-os telefonszámon.

Minden érdeklődőt szeretettel vár:

a Nosztalgia klub vezetősége

 

 

 

Érzékszervi fogyatékosok képzése

Ecsedi Csaba tanár úrtól bátran lehet kérdezni

 

"Mit nem tudsz, mástól kérdezve tanulni ne szégyelld,

Tudni derék valamit, hiba mit sem akarni tanulni."

(Cato)

Személyre szabott magyarázatot kapnak azok a látássérültek, akik a Budapesti Műszaki Főiskolán (BMF-n) Ecsedi Csaba programozó matematikus, felkészítő tanár útmutatásai alapján ismerkednek meg a számítástechnikával.

Mint dr. Kutor László főiskolai docenstől, a BMF Neumann János Informatikai Kar Mesterséges Intelligencia és Mobil Informatika Szakcsoport vezetőjétől megtudtuk, immár 5 éve folyik náluk az érzékszervi fogyatékosok képzése. Ráadásul olyan, aminek befejeztével a tanulók európai számítógép-használói (ECDL) vizsgát tehetnek. Hetente kétszer járnak a BMF-re a vakok és gyengénlátók, s ugyancsak kétszer a siketek és nagyothallók. A képzés célja, hogy a hallgatók alapvető számítógépes jártasságot szerezzenek és kapjanak erről bizonyítványt is.

Ecsedi Csaba tanár úr, aki maga is látássérült, olyan tempóban halad a tananyaggal, amely a tanítványainak a legjobban megfelel. Eddig több mint 120 vak és gyengénlátó fiatal végezte el sikeresen a tanfolyamot.

A tanár úrtól bátran lehet kérdezni, türelmesen felel a diákoknak.

- Az ECDL-alapú képzés 7 modulból áll - magyarázza. - Az operációs rendszer ismeretéből, a szövegszerkesztésből; a táblázat- és adatbázis-kezelésből; az Internet és információtechnológiai alapismeretek elsajátításából; valamint a prezentációs grafikából. Az utóbbi követelménynek a vak és gyengénlátó emberek szempontjából nem volt értelme, ezért kértük, hogy helyette inkább az optikai karakterfelismerést és a beszélő rendszerismeretek modult oktathassuk. Így is lett.

- A képzés kiscsoportos, legfeljebb heten tanulnak itt egyszerre. Mennyi idő jut egy modul elsajátítására?

- Körülbelül két hónap, azaz 40-50 óra. Most két kezdő és egy haladó csoportom van.

- Hogyan kerülhet be a tanfolyamra az a fiatal, aki ECDL-vizsgát szeretne tenni?

- Szeptemberben iratkozhat be. A képzésen való részvétel, csakúgy, mint a vizsga díja és a vizsgakártya, térítésmentes. Egy feltétel szükséges: a jelentkezőnek vagy megkezdett felsőfokú vagy középiskolai tanulmányait kell dokumentálnia. Nálunk is félévente vannak a vizsgák, januárban és június végén. S aki jól tanul, itt, a nemzetközi ECDL-vizsgaközpontban oklevelet szerezhet.

- Önnek az oktatás mellett más feladata is van.

- Valóban, a BeszT projekt fejlesztése. BeszT, vagyis beszélő telefon a neve a szoftvernek. Két évvel ezelőtt háromtagú konzorcium résztvevőiként nyertünk a Gazdasági Versenyhivatal egy pályázatán támogatást a fejlesztésre. A Budapesti Műszaki Egyetem a Profivox elnevezésű szövegbeszéd-átalakító szoftvert adta, az M.I.T. Systems Kft. vállalta ennek a projektnek a programozását, a műszaki főiskola pedig a szakértést, a vakügyi adaptációt és a tesztelést biztosította.

- Mit tud a BeszT program?

- A BeszT megkönnyíti a látássérültek mobiltelefon-használatát, vagyis a névjegyzék, a tárcsázás éppúgy meghallgatható, mint az üzenetlista, s van egy felolvasó alkalmazás is hozzá, amely részlegesen, korlátozott feltételekkel működik. Ez azt jelenti, hogy ha bemásolok egy szövegfájlt egy mappába, azt egy gombnyomásra ez a készülék felolvassa nekem. A telefon státuszát is le lehet kérdezni a BeszT segítségével, így például az akkumulátor feltöltöttségi állapotát, a dátumot és időt, s a beszéd paramétereit is lehet változtatni.

- Mibe kerül ez a program a látássérülteknek?

- Teljesen ingyenes. Eddig 80 készülékre tettük fel, s 200-ra az SMS-mondót. Csak érdekességként jegyzem meg, hogy ez a projekt oldotta meg a világon először mobiltelefonban az SMS-ek felolvasását magyar nyelven. Alapvetően jók a felhasználói tapasztalatok. S mi ezeket figyelembe véve dolgozunk a következő projekten. Az viszont már sajnos, nem lesz ingyenes, kb. 10 ezer forintba kerül majd.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Húsvétkor pihenés Bogláron!

 

A Vakok balatonboglári üdülője Húsvétkor is szeretettel várja a pihenni vágyókat egy hosszú hétvégére, teljes ellátással.

Érdeklődni és jelentkezni lehet Ottlakán Gyulánál, a 06-20-9670-446-os telefonszámon.

 

 

 

Ézsiás László újabb sikere

A Mensáros László vers- és prózamondó versenyen

 

A Magyar Kultúra Házában január 26-án tartották meg a Mensáros László vers- és prózamondó verseny döntőjét. Hanghordozóról maga az ünnepelt, tehát Mensáros László köszöntötte a jelenlévőket Juhász Gyula: Testámentum című versével. Testvéröccse, Mensáros Péter köszönetet mondott a Versmondásért Alapítványnak és a versmondóknak egyaránt.

A zsűri tagjai voltak: Császár Angela Jászai-díjas színművésznő, Csoóri Sándor Kossuth-díjas író, Kállói Molnár Péter színész-rendező, dr. Sződy Szilárd dramaturg, valamint Bánffy György Kossuth-díjas színművész, a Versmondásért Alapítvány kuratóriumának elnöke.

A versenyen Ézsiás László, Szövetségünk tagja, Zelk Zoltán: Sirály és Karinthy Frigyes: Karácsonyi elégia című művének részleteit tolmácsolta nagy átéléssel. Különdíjjal tüntették ki és sok szép ajándékkal jutalmazták. Gratulálunk!

Ispán Zsófia

 

 

 

Módosított kormányrendelet

Sajtótájékoztató a Képviselői Irodaházban

 

Ismét jár a kilométerenkénti 21 forintos utazási költségtérítés a tartósan fogyatékos gyermeküket gépkocsival gyógykezelésre szállító szülőknek. A jó hírt a Képviselői Irodaházban jelentették be Áder János fideszes és Soltész Miklós KDNP-s országgyűlési képviselők a február 6-i sajtótájékoztatójukon.

Az előzményekről: mindazok a tartósan beteg, fogyatékos gyermekek, akik egészségi állapotuk miatt tömegközlekedési eszközökön utazni nem képesek, tavaly július 1-ig jogosultak voltak utazásiköltség-térítésre. Szüleik igénybe vehették ezt akkor is, ha a gyermeküket például napokra ott kellett hagyniuk a rehabilitációs intézményben. Ilyenkor a hazautazásért és a gyermekért menetelkor is költségtérítést igényelhettek a társadalombiztosítástól. Tavaly július1-től azonban megváltozott ez a rendszer és a szülő csak akkor kaphatta meg az útiköltség-térítést, ha a beteg gyermek is ott volt a személygépkocsiban.

Mintegy 10-12 ezer gyermek részesült havonta a kb. 8 ezer forintos költségtérítésben az elmúlt években - mondta Áder János.

Azzal, hogy tavaly megváltozott ez a támogatás, egyharmadával került többe a gyermekek gyógyítása - emelte ki Soltész Miklós.

Amikor egy csornai édesanya beszámolt az így kialakult súlyos helyzetéről, valamint arról, hogy sorstársai között már olyanok is akadtak, akik nem tudják a többletkiadásokat fedezni és emiatt kezelésre sem tudják hordani a gyermeküket, a képviselők interpellációt intéztek az egészségügyi miniszterhez. Két és félhónapos levelezés után végre pozitív visszajelzés érkezett: a Kormány korrigálta a korábbi döntését és idén február 1-től visszaállította a régi rendelkezést.

Áder János köszönetet mondott a Kormánynak, s reményét fejezte ki, hogy ez az eset nem marad példa nélkül. Soltész Miklós pedig utalt rá: abban, hogy ezt a rendeletet módosította a Kormány, fontos szerepük volt a fogyatékosügyi szervezeteknek is.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Küzdelem a rák ellen

Meggátolják a daganatos erek képződését

 

A Magyar Rákellenes Liga és a Meggyógyulhatsz Egyesület közös szervezésében rendezték meg a rák világnapját. A rák egyre inkább tért hódít a világon mindenütt, Magyarország pedig számos daganatos betegségben vezető helyen áll.

A rendezvényen szó esett a környezet szerepéről, a társadalmi szerepvállalásról, a nemzeti rákellenes program feladatairól. A rendezvény további részében két olyan betegség (vastag- és végbélrák) került reflektorfénybe, amelyekről ritkán beszélünk. A témában előadó orvos a kezelés új lehetőségeivel ismertette meg a hallgatóságot.

Aggasztó statisztikai adat, hogy a vastag- és végbélrák áldozatainak száma évente 5000 fő.

Az orvostudomány jelenleg nem tudja pontosan a betegség kialakulásának okait, de bizonyos kockázati tényezők - főleg az 50 év feletti korosztály esetén - előidézhetik a rák ezen típusait. Ilyenek, pl. a magas zsír és kalóriatartalmú, rostban szegény étrend, a polipok, a vastag és végbél falának jóindulatú daganatai, melyek kiindulási pontjai lehetnek a vastag- és végbélráknak, vagy egyéb gyulladásos vastagbél betegségeknek.

A vastag- és végbél rák kezelésében a sebészeti beavatkozás jelenti az elsődleges ellátást, mondta az Országos Onkológiai Intézet munkatársa előadásában. Ugyanakkor a gyógyulási eredményekben a gyógyszeres kezelésnek és a sugárterápiának is meghatározó szerepe van. Ma már gyógyszerrel, célzott onkológiai kezeléssel az orvostudomány képes az új daganatos erek képződését meggátolni. Amennyiben a daganat vérellátását meggátoljuk, a daganat tápanyag hiányában "éhezik", majd sorvadni kezd.

Magyarországon, az onkológiai centrumokban 2006 óta infúziós formában hozzáférhető az érképzést gátló kezelés az áttétes vastag és végbélrákos betegek számára. Remélhetőleg az orvostudomány fejlődésével a vastag- és végbélrák is jelentősen visszaszorítható lesz.

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Munkaajánlat gyógymasszőröknek

 

Akkreditált cég keres főállású, vagy részmunkaidős látássérült gyógymasszőr munkatársakat főleg Budapestről és környékéről.

Szükséges: pozitív, kedves személyiség; gyógymasszőr végzettség; minimum 2 éves gyakorlat; nagy munkabírás; masszőr munka szeretete.

Olyan munkavállalókat keresünk, akikre hosszú távon számíthatunk.

Jelenleg is kizárólag látássérült, valamint vak masszőröket alkalmazunk. Cégünk működését úgy alakítottuk ki, hogy mindenben segítsük masszőreinket, hogy a legjobban tudják munkájukat elvégezni.

A munka hivatalos, bejelentett állás. Végezhető főállásként vagy részmunkaidőben is. Arra is van lehetőség, hogy csak hétvégén dolgozzon.

Jelentkezéseket e-mail-ben a masszor@art.hu e-mail címen várjuk.

Kérjük: küldjön önéletrajzot; jelölje meg fizetési igényét; írja meg, hogy főállásként, vagy részmunkaidőben (hány órában), vagy csak hétvégenként kíván dolgozni.

Köszönettel:

Győrik Kinga - HR asszisztens

 

 

 

Nagy átéléssel adott elő minden dalt

Lemezbemutató az MVGYOSZ színháztermében

 

Kisnémedi Varga Pál nemlátó magyarnóta- és operetténekes tartotta "Öreg idő, szálló idő" című lemezének bemutatóját január 26-án az MVGYOSZ színháztermében.

Természetesen sokan eljöttek a barátai, rajongói, ismerősei közül a klubokból is. Művésztársai: Horváth Gabriella, Péter Anna és Wels Diana is ott voltak, hogy fellépésükkel emeljék a lemezbemutató sikerét.

Reményi Géza és cigányzenekarának bevezető akkordjai után a főszereplő következett a címadó dallal. A műsorban egymást váltották a fellépők, mindenki tudása legjavát nyújtva énekelt, hogy a délutánt sikeressé tegye. Amikor Horváth Gabriella az "Ez a föld a hazám" című hallgatót énekelte, mindenkit lenyűgözött. (Ez az ő lemezének a címe is.) Péter Anna kis filigrán termetével, csárdásainak előadásával minden nézőt elkápráztatott. Wels Diana csupa derűt hozott konferálásával. Meglepetés volt mindenki számára Auervek Marika éneke, mert az ő neve a meghívón nem is szerepelt.

Kisnémedi Varga Pál olyan műsorszámokkal kezdett, amelyek idő- és helyhiány miatt nem kerültek fel a lemezére. Nagy átéléssel adott elő minden számot.

Mindent összevetve: Kisnémedi Varga Pál a különböző versenyeken elért első díjai, különdíjai mellett megmutatta, hogy éneklésével hű maradt lemezének mottójához: "Mindenik embernek lelkében dal van,

És a saját lelkét hallja minden dalban,

És akinek szép a lelkében az ének,

Az hallja mások énekét is szépnek." (Babits Mihály)

A közel 3 órás műsor mindvégig hangulatos, pergő volt, amelyet Bereczkné Bihari Erzsébetnek, a Nosztalgia klub vezetőjének köszönhetünk. Műsorszervezésből kitűnő osztályzatot érdemel. Mindenütt ott volt, figyelt a műsorra, előadókra, büfét üzemeltetett, tombolát szervezett.

A nagy érdeklődés és tetszés azt mutatta, hogy van igény az ilyen szép műsorokra.

Basa Ágostonné

 

 

 

Felhívás szavalóversenyre

 

A Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesületének elnöksége szavalóversenyt hirdet Dani Ferenc emlékére.

A rendezvény időpontja: április 26-án délelőtt 10 óra

Helyszíne: Honvéd Kaszinó Tükörterme, Nagykanizsa Ady Endre út 7. szám alatt.

Várjuk jelentkezését minden szavalni szerető kedves sorstársunknak!

A verseny feltétele:

- A kötelező vers Dani Ferenc nagykanizsai sorstárs költő: "De profundis" című költeménye. (A verset mellékeljük a felhíváshoz)

- Továbbá szabadon választott vers egy XX. századi magyar költőtől.

A szavalatokat szakmai zsűri fogja elbírálni. Az első három helyezett versenyző pénzjutalomban részesül:

I. helyezett: 30.000,-Ft; II. helyezett: 20.000,-Ft; III. helyezett: 10.000,-Ft.

Felajánlott tárgyjutalmak is kiosztásra kerülnek. Minden versenyzőnek emléklapot adunk.

Jelentkezési határidő: március 30.

Jelentkezni lehet

- az alábbi címen: 8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/A.

- telefon, illetve faxszámon: 93/313-198, vagy

- e-mailen: vgyzme2003@freemail.hu

A versenyen való részvétel önköltséges. Továbbiakról (étkezés, szállás stb.) Lukács Gyuláné irodavezetőnél lehet érdeklődni a fenti elérhetőségeken, illetve mobiltelefonon: 20/250-6220.

Dani Ferencről: 1913. november 15-én született Nagykanizsán. Elemi, polgári és kereskedelmi iskoláit is szülővárosában végezte. A kereskedelemben dolgozott. Versírással 15 éves kora óta foglalkozott. Költeményei a Zala és Vas megyei újságokban jelentek meg. Első verseskötetét, "Az én utam" címmel, 1942-ben Kassán adta ki a Szent Erzsébet Nyomda Rt. Azóta még két kötete jelent meg.

1975 óta tagja volt szövetségünknek. Részt vett az elnökség munkájában. 2002-ben hunyt el Nagykanizsán.

Megyei egyesület elnöksége

 

 

 

Bolgárok és magyarok

 

Liana Uzunova, a Bolgár Nagykövetség Kereskedelmi Hivatalának vezetője, régóta sokat fáradozik a magyar és a bolgár nép gazdasági és kulturális kapcsolatának, együttműködésének elmélyítésért. Január 24-én évindító partner és baráti partira hívta meg mindazokat, akikkel már hosszú ideje együtt dolgozik, s akikkel kölcsönösen segítik egymás munkáját. A rendezvényre szerkesztőségünk is meghívást kapott.

A kötetlen, zenés estén volt mód eszmét cserélni Bulgáriának, az Európai Unió legújabb gyöngyszemének az eredményeiről, a jövőről, s arról is, hogy a bolgár és a magyar látássérültek is közelebb kerülhessenek majd egymáshoz.

G. A.

 

 

 

Jelentkezőket várnak a kurzusokra

Az "Informatika a látássérültekért" Alapítványnál

 

Az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány informatikai kurzusokat indít. 2008. évi tanfolyamaink témái a következők:

- Billentyűzet-ismeret (tízujjas gépírás),

- a Windows alapjai,

- Szövegszerkesztés,

- Táblázatkezelés,

- Internet és e-mail használat,

- Népszerű alkalmazások használata.

A "Népszerű alkalmazások használata" című kurzusunk újdonság, a tanfolyam az ECDL tematika által részben lefedetlen, ám a hétköznapok során szükséges szoftverek használatát mutatja be, melyek a következők:

- CD/DVD-írás (Nero Burning ROM),

- Védekezés a vírusok ellen (NOD32)

- a DEX program használata,

- tömörítés (WinRAR),

- zene- és rádióhallgatás (WinAmp),

- csevegő- és kommunikációs programok (Skype, MSN Messenger).

Az egyes képzések időtartama 48 tanóra. A tanfolyamokat az érdeklődők igényeihez igazodva háromféle időbeosztással indítjuk:

- négyhetes tanfolyam hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt,

- négyhetes tanfolyam hétfőn, szerdán és pénteken délután,

- hathetes tanfolyam kedden és csütörtökön délelőtt.

A tanfolyamokra vak és gyengénlátó (JAWS és MAGic-felhasználó) jelentkezőket is várunk! A képzés helyszíne az alapítvány oktatóterme (XIV. Ida u. 7., bejárat a Hungária körút felől). A részvételi díj egységesen 6000 forint, amelyet az első tanítási héten kell befizetni az irodavezetőnél. Jelentkezni lehet minden kedden és csütörtökön 9 és 17 óra között Molnár Ákosnál az (1) 273-3188-as telefonszámon vagy a helpdesk@infoalap.hu címen. A tanfolyamokat a felmerülő igényeknek megfelelően indítjuk.

 

 

 

B. Lakatos György pályafutása

Vakon teljesedett ki művészi képessége

 

Nyugodt, békés természetű ember. Tagtársunk. Veleszületett adottságát hangképzéssel és énektanulással tudta fejleszteni. Előbb 25 éven át a vakok Homérosz kórusában énekelt, majd szólóénekes, előadóművész lett. Szereti és megbecsüli a közönséget, ezt a megjelenésével is kifejezésre juttatja.

Gyengénlátóként született 1940-ben és Sárváron a látók iskolájában végezte el a nyolc általánost. Aztán szüleivel Budapestre költözött. 1959-ben a látássérült fiatalok részére szervezett szakmunkásképzőbe került Lakatos György 32 társával, köztük velem együtt. Gyurival iratkoztam be abba az iskolába. A kefe- és seprűkészítők csoportjában hosszabb ideig barátok lettünk. Mindketten a látók világából érkeztünk, együtt tanultuk nemcsak a szakmát, hanem a vakos életre való átállást is. Gyuri akkor köztünk még viszonylag jól látott. Csőlátása ellenére még látó írással készítette a jegyzeteket és jól is olvasott. A szakma elsajátítására olyan kiváló emberek tanítottak bennünket, mint Verba József és Pell János. Nemcsak szakmát, hanem emberséget is tanultunk tőlük. Szerettek bennünket, s nem viselkedtek lekezelően velünk, látássérültekkel szemben. A szakvizsga letétele után Gyurival együtt a kefe- és seprűgyártó vállalatnál helyezkedtünk el. Gyuri rövid ideig a kefeműhelyben dolgozott, majd az üzem bedolgozója lett. Én a seprűkészítő részlegben délelőttös műszakban dolgoztam. Délután pedig esti iskolában tanultam tovább. Útjaink így elváltak, de a barátságunk nem szakadt meg.

A továbbiakban már csak Gyuri életútját kövessük. Lakatos György 1966-tól 25 éven át a Homérosz kórusban énekelt. Közben új munkakörbe került, több mint 30 éven át volt telefonalközpont kezelő. A napi munka után, hetenként két este, mindig jelen volt a kóruspróbákon. Nagyon fontos volt ez, hiszen a Homérosz kórus akkoriban igen sokat szerepelt művelődési házakban, intézményekben. Az énekkarnak minden évben volt hangversenye a Zeneakadémián. Rendszeresen szerepelt szövetségünk megyei szervezeteiben is. Többször énekelt a szomszédos volt szocialista országokban, sőt három alkalommal Bécsben is. Hosszú időn át a Homérosz kórus küldetésként terjesztette a vakok kultúráját. Sajnálatos, hogy e nagy múltú énekkarunk a 90-es évek első felében megszűnt.

Az 1970-es években Gyuri látóidegsorvadás következtében elveszítette a látását. Ezt a tényt neki sem volt könynyű elviselni. De a sok munka, az éneklés, a hangképzés, az állandó elfoglaltság segítette elviselhetővé tenni a megváltoztathatatlant.

Felesége, Marianna, akivel 22 éve kötött házasságot, látó és sokat segít férjének az előadások, a rendezvények szervezésében és az írásos anyagok elkészítésében. Gyuri a napi munkák mellett az 1980-as években bekapcsolódott a vakok szövetsége különböző együtteseinek munkájába. 1986-ban alapító tagja volt a Melódia együttesnek. 1991-től '94-ig a Vasutas Zeneiskola tanulója volt. Tarnai Kiss Lászlónál nótaéneklést tanult. Ennek befejezése után hivatásos énekesi működési engedélyt kapott. Magántanárnál is képeztette tovább magát az énekesi szakon és megkapta az előadóművész címet. Akkor, vagyis 1996-ban vette fel tanára javaslatára a B. Lakatos György művésznevet.

Még 1992-ben több társával együtt megalakította a Dallamkoktél együttest, amelynek ő volt a vezetője. Ez az együttes 1999-ig működött. Az együttesnek olyan kitűnő zongoristája volt, mint a tatabányai Várvölgyi János tagtársunk. Egyébként többségében látássérültek voltak. Több kiváló látó zenész is akadt közöttük. Az együttesbe tartozott Szöllősi Emese nótaénekes és Adamecz Zsuzsa táncdalénekes is. A Dallamkoktél együttes a 7 éve alatt nagyon sok helyen szerepelt. Nagy sikert ért el az MVGYOSZ II. országos kulturális találkozóján 1995-ben.

Az előadóművészi cím megszerzése után B. Lakatos György tagja lett a Fráter Lóránd nótakörnek, a Láng Művelődési Ház és a Pataky Művelődési Központ nótaklubjának. Nemcsak a műfaj közönsége, hanem előadói is nagyra értékelték B. Lakatos György énektudását. Tisztelik, szeretik előadónkat.

1999-ben a Budapest Tv szervezésében részt vett a "Száll az ének" című nótaversenyen, amelyen II. helyezést ért el. Ezután egyre több helyre hívták szerepelni. Minden évben fellépett szövetségünk székházában a Tarnai Kiss László szervezésében tartott nótaműsorokban is. 2004-ben azon a nótadélutánon is, amelyen B. Tóth Magda, Fényes György és Köteles György tagtársunk is énekelt, Horváth Sándor és cigányzenekara kíséretével.

Előadóművészünk több nótaénekessel együtt két CD-n énekel nagyon szép nótákat. Jól érvényesül remek basszushangja és jól megformált szövegkiejtése is. Ha egészsége engedi, nem mond le a szereplésekről, bár a feleségével ma már mindketten nyugdíjasok.

Szövetségünk annakidején a Homérosz kórusban való szereplését a Braille Emlékérem adományozásával ismerte el.

Lak István

 

 

 

Meghívó

 

A Hermina Egyesület keretein belül működő Telefonkezelők Baráti Köre szeretettel vár minden irodalmat kedvelő sorstársat március 14-én 16 órára a Szövetség Hermina Termébe.

Vendégünk lesz Farkas Tamás színművész, aki Wass Albert műveiből olvas fel.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk és kellemes délutánt kívánunk!

A vezetőség

 

 

 

"Tavaszi mozaik"

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Nosztalgia klubja március 29-én 15 órai kezdettel "Tavaszi mozaik" címmel verses, irodalmi délutánt rendez szövetségünk Hermina termében.

Közreműködik a Szlovákiában élő nyitra-gesztei Téli zöld népdalkör.

Belépődíj: 300.- Ft

A műsor után büfé, tánc, tombola várja a kedves közönséget. Mindenkinek jó szórakozást kíván:

A Klub vezetősége

 

 

 

Jótékonysági bált rendeztünk Ajkán

Igazi ünneppé varázsolták az estét

 

Az ajkai Látássérült Klub január 25-én tizedik alkalommal rendezte meg jótékonysági bálját azzal a céllal, hogy az általa létrehozott Gyertyafény Alapítványon keresztül vak- és gyengénlátó fiatalokat tudjon támogatni. A tíz éve működő alapítvány két diákot karolt fel: Herbert Attilát és Tóth Milánt, akiknek tanulmányaihoz, illetve gyógylovagoltatásához nyújt segítséget.

E nemes cél érdekében mozdultak meg a városban működő nyugdíjas klubok is, amelyek képviseltették magukat a rendezvényen szereplőként is az ünnepi műsorban. A Veszprém Megyei Mozgássérültek Fehér akác dalköre és a Bányász Hagyományőrző Nyugdíjas Klub kórusa vidám dalcsokorral szórakoztatta a népes közönséget, a Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tósoki csoportjának ifjú néptáncosai virtuóz táncokkal fűszerezték a programot.

Benkő Imre, a klub versmondója farsangi rigmusokkal köszöntötte a résztvevőket, Hegyi Ferencné Marika és Nagy Győzőné "Elmaradt randevú" címmel saját kabaréjelenetüket vitték a színpadra, megalapozva ezzel a bál vidám hangulatát, melyet Szimeiszter Imre, a bódéi Nosztalgia Nyugdíjas Klub zenésze egészen hajnalig fenn is tartott, a táncolni vágyók nagy megelégedésére.

Mint Fischli János, a Gyertyafény Alapítvány kuratóriumi tagja megnyitójában elmondta, a tíz év alatt barátságok köttettek, együttműködések alakultak ki, s bizony ezek nagyban hozzájárulnak a fogyatékkal élők jó közérzetéhez, akik ezzel a segítségnyújtással követendő példát mutatnak mindenkinek.

Dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetségének megyei és országos elnöke köszöntőjében méltatta a klub tevékenységét, kiemelte azt az áldozatvállalást, melyet a klub évek óta végez sorstársaink megsegítésére.

A klub köszönetet mond mindazoknak, akik ajándéktárgyak felajánlásával hozzájárultak a bál bevételéhez, továbbá minden résztvevőnek, fellépőnek, akik közreműködésükkel igazi ünneppé varázsolták ezt az estét.

Vallerné Horváth Andrea

 

 

 

Lapunk hetvenéves történetéről

A Magyar Sajtó Napján

 

Március 15-én ünnepeljük minden évben a Magyar Sajtó Napját. Ezen a napon mi nemcsak a sajtószabadságot kivívó nagy elődeinkre, hanem a hetven éve megjelent Vakok Világára is emlékezünk. Az emlékidézést szolgálja kedves munkatársunk, Lak István tanár úr alábbi írása is.

 

1938 márciusában vehették kézbe az olvasók a Vakok Világa című újságunk Braille-írású első számát. E pontírású újság címlapján szerepelt, hogy az a Vakok Szövetségének hivatalos lapja; felelős szerkesztője: dr. vitéz Kassay Béla, s a kiadóhivatal: Vakok Világa, Rákoshegy. Havonta jelent meg füzet formájában. Az 1980-as években még találkozhattam néhány olyan idős tagtársammal, akik 1938 márciusában kézbe vehették lapunk első számát, amely összekötőkapcsot jelentett társaikkal és a Vakok Szövetségével. Braille könyvtárunkban is fellelhettem az 1938 márciusában megjelent szám egyik példányát, sőt néhány következő évfolyam példányait is tanulmányozhattam. Elődeink nagy-nagy szeretettel készítették el azt a kezdetleges, egyszerű újságot, amely nem Braille-írólapokra volt nyomtatva, hanem iskoláktól kapott rajzlapokon jelent meg.

Ezen első példányok könyvtárunknak, s nekünk felbecsülhetetlen értéket jelentenek. Átéltek költözést, harcokat (a II. világháborút, az 1956-os forradalmat) és könyvtári selejtezést az 1980-as évek végén.

Az első szám bevezetőjében a felelős szerkesztő vendéghez hasonlítja a lapot: "Vendég kopogtat ajtódon, kedves olvasó, és kér szíveslátást. Vendég, igénytelen, halkszavú, szerény.... Azért jött el hozzád, hogy összekötő és összetartó kapocs legyen közted és a magyar vakügy között. Egy táborba akar gyűjteni minden magyar vakot, határainkon innen és túl."

Sokat megtudhatott az érdeklődő az 1918-ban megalakult Vakok Szövetségéről is. A Mi nyomdánk című cikkből megtudjuk, hogy a nyomtatáshoz szükséges lemezírói munkát Balkay Géza és dr. Bánó Miklós végezte. Utóbbi még az 1960-as években is a nyomda munkatársa volt és a Szövetségben a Braille-írást is tanította a felnőtt korban megvakult sorstársaknak.

1944-ben és 1945-ben lapunk nem jelenhetett meg. E két év kimaradása következtében újságunk idén a 69. évfolyamot mutatja, noha a megjelenés kezdetét 1938-tól számítjuk.

A Vakok Világa síkírásban csak 1953-tól jelenhetett meg. Azóta e változat betölti a híd szerepét a látássérültek és a látók között. Síkírású lapunk 1979-ig ún. stencil-nyomtatási technikával készült. A síkírású változat 1980-tól már korszerű nyomdatechnikával jelent meg. Ma már a Braille és a síkírású változaton kívül elektronikus változatban és hangkazettán is elkészül.

A szerkesztők munkáját nagyon sok neves személy is segítette írásaival, tapasztalataival. Az ő munkáikat, tetteiket a lapok számai őrzik az utókornak.

Lak István

 

 

 

A legidősebb testvér nehéz sorsa

A jólelkű férj volt a legnagyobb veszteség

 

A mai fiatalok számára alig elképzelhető megpróbáltatás-sorozat az, amit Sallay Mihályné Annuska néni a saját gyermekkorában átélt. S ő ennek ellenére azt mondja: volt abban szép is! Figyeljünk hát a szavaira!

- Hatan voltunk testvérek, négy lány és két fiú. Én voltam az első a sorban, amiből már lehet következtetni arra, hogy a munkából bőven kijutott nekem a családban. Édesapám a vasútnál dolgozott, édesanyám pedig a háztartást vezette, nevelte a gyerekeket. Az iskolába járás mellett én már tízéves koromban egy péknél szolgáltam, amiért ötven pengőt kaptam. Amikor ott már nem volt rám szükség, egy gazdához kerültem, akinek a ház körüli munkában segédkeztem. Majd egy állami gazdaságba kerültem, ahol sokat kellett kapálni, főleg a tűző napon. Időközben megtudtam, hogy Újfehértón, a gépállomáson indul egy traktoros tanfolyam, ahol még fizetnek is. Jelentkeztem, mert kellett a pénz a családban. Kiderült, hogy a lábam nem éri el a kuplungot, ezért nem is engedtek ki a határba, csak a gépállomás udvarán köröztem. Amikor vége lett a tanfolyamnak, nem lettem traktoroslány, hanem elmentem napszámba dolgozni egy gazdához. Csak az volt a baj, hogy 12 kilométerre volt az otthonomtól. Sokat kellett gyalogolnom, no meg dolgozni is. Nyáron cséplőgépen dolgoztam. A dobon én vágtam el a kévék kötelét. Ma már el sem akarom hinni, hogy ilyen munkák után volt kedvem és erőm elmenni a bálba. Pedig volt rá eset, hogy egész éjjel táncoltam és reggel a bálból mentem dolgozni.

1953-ban kerültem Ózdra az építőiparba. Ennek az volt az előzménye, hogy abban az időben toborozták a munkásokat Ózdra az iparvárosba. Rengetegen eljöttek Szabolcsból ide, fiatalok, idősebbek egyaránt. Alaposan kivettem a részem a Béke-telepi városrész építéséből. Összesen harmincöt évet dolgoztam le az építőiparban, segédmunkásként. A leendő férjemet is a munkahelyen ismertem meg.

Kedves, vidám, jólelkű férfi volt és maradt. 1954-ben esküdtünk meg. 1955-ben megszületett Klári lányom, 1958-ban István fiam. Mind a kettőjüknek két-két gyermeke van.

Férjemről még elmondom, hogy őt a világháború alatt Erdélyből elvitték fogságba. Végül csak úgy kerülhetett volna vissza a szülőhelyére, mint román állampolgár. Azt mondta: márpedig ő magyar. Erre elhozták Ózdra az építőiparba. Csak évek múltán ismerhettem meg apósomat, anyósomat, meg ők is engem. Rendes emberek voltak. De a férjem 1972-ben váratlanul örökre itthagyott. Negyvennyolc éves volt.

Soha semmi baja nem volt. Egyik hajnalban, miután felébredtünk, mondom neki, hogy mindjárt indulni kell a munkába. Azt válaszolta, hogy ő most egy kicsit még fáradt. Ez a kijelentése szokatlan volt számomra. Csend lett. Majd ránéztem és látom, hogy a szeme felakadva, a száján pedig egy kis buborék jelent meg. Az ügyeletes orvosnő nagy álmosan azt válaszolta a hívásra, hogy "majd megyek". De nem is a beteg, hanem valami karton érdekelte. Nagysokára megjött, de már későn. A férjem tüdőembóliát kapott. Természetesen felboncolták. Azt mondták, hogy ha hamarabb érkezik a segítség, talán meg lehetett volna menteni. Az egyik orvos azt is mondta, hogy "miért nem tetszett lelökni az ágyról"? Persze ezt csak képletesen mondta így, ugyanis meg kellett volna mozgatni a testet. De ezt én honnan tudhattam volna? A férjem sohasem volt beteg. Mindig jó kedve volt. A népi táncot is nagyon szerette. Halála végtelenül megviselt.

1979-ben megbetegedtem. Nagyon fájt a fejem, szédültem. Megállapították, hogy nagyon magas a szemnyomásom. Meg kellett műteni mind a kettőt. Egy év múlva a jobb szememet ismételten. A műtétet Kazincbarcikán végezték el. 2000-ben a bal szememet szürkehályog miatt kellett megműteni. Ez a beavatkozás az egri kórházban történt. Ma már a bal szememmel fényt sem látok. Arra kérem az Istent, hogy a jobb szemem nehogy erre a sorsra jusson. Valamikor nagyon szerettem olvasni, kézimunkázni, de már egyiket sem tehetem. A vérnyomásom is magas. Van, amikor az oszlopot ölelem meg az utcán, nehogy elessek.

A két öcsém már a másvilágon van. A három húgom él. Ózdon laknak. Erzsi testvéremnek is sok baj volt már a szemével. Ő már vaknak van nyilvánítva. Az egyik szemét el is távolították. Egyedül nem tud az utcán közlekedni, de a két gyereke segít neki. A férje 1999 szilveszter napján halt meg. Szomorú, de Ibolya húgomnak is van baj a látásával. Ilyen a sors, nem tehetünk ellene semmit.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Hasznot hozott a jótanács

Tojástermelés Hódoscsépányban

 

A látássérült Csépányi Elemér rövid élettörténetét megismerve, arra a következtetésre jutottam, hogy a sorsverte élethelyzetből is lehet kiutat találni, ha az embert jótanáccsal segítik.

Hódoscsépányban született és 1960-ban tett villanyszerelő szakmunkásvizsgát. Az ózdi vasgyár acélműi villamos karbantartó üzemében helyezkedett el és 1989. január 1-ig az volt az egyetlen munkahelye.

1972-ben fiuk született, de orvosi műhiba miatt csak pár napig élt. Az öt évvel később született Orsolya nevű leányuk viszont enyhítette szomorúságukat: kétdiplomás szakember vált belőle, jelenleg egy német cégnél dolgozik.

A somsályi bőrdíszmű készítő üzemben dolgozott a felesége, aki ma már rokkantnyugdíjas.

Ennyi előrebocsátásával térjünk rá Csépányi Elemér személyes sorsának ismertetésére!

- Mikor is kezdődtek a bajok?

- Két évvel a leszerelésem után a bal szememmel. Kisebb-nagyobb megszakításokkal egy évet voltam a miskolci kórházban. Rengeteg kivizsgáláson, köztük agyfestésen estem át. Keresték, hogy mi okozza a látási zavart. Egy év múlva a jobb szemem is megbetegedett. Ekkor egy ismerősöm jóvoltából Budapestre, a Mária utcai szemklinikára mentem el kivizsgáltatni magam. Rögtön ott tartottak. Sok és sokféle kivizsgálást végeztek rajtam ott is. Sem a miskolci, sem pedig a budapesti kivizsgálás nem volt számomra egyértelműen eredményes. Végül 1989. január 1-jétől rokkantsági nyugdíjba kerültem 6300 forinttal. A feleségemmel tanakodni kezdtünk, hogy mivel tudnánk kiegészíteni ezt a nagyon alacsony nyugdíjat annak érdekében, hogy meg tudjunk élni. Egy Szentdomonkoson lakó őstermelő ismerősünk azt a tanácsot adta, hogy fogjunk bele a tojástermelésbe. Ezt tettük. Azóta is több száz baromfit tartunk, amelyek termelnek. Kezdetben Szendrő községből és Pogony-pusztáról szereztük be a jércéket. Az utóbbi években már csak Bábolnáról hozzuk a 17 hetes jércéket a tojástermeléshez. Sajnos azonban most már a táp és a vitaminok sokba kerülnek, nem is beszélve a villanyáramról. A téli időszakban legalább 15 órán át kell nekik világítani naponta, mert egyébként nem jön a tojás. Pedig az éltet bennünket. Jó, hogy megfogadtuk annakidején a jótanácsot!

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Egyezer vagy kétezer?

 

A látássérült emberek számára szinte megkülönböztethetetlenek a ma használatos papírpénzek. Ebből aztán sok gondjuk adódik, hiszen állandóan fejben kell tartaniuk, hogy melyik címletű bankjegyet pénztárcájuk melyik rekeszében tárolják. De hiába a kitűnő memória, megesik, hogy a vak és gyengénlátó embert is lelketlenül rászedik.

Nagyon sietett a minap az a látássérült férfi, aki lakóhelyén, a vidéki városban taxit fogadott és a néhány kilométerre lévő otthonához vitette magát. Tudta, hogy erre a célra félretett egy kétezrest a pénztárcájában. Át is adta azt a taxisnak, aki viszont esküdött rá: az csak egy ezerforintos. Mivel nem volt a közelben senki más, akitől a vak férfi segítséget kérhetett volna, kénytelen volt elfogadni a személyfuvarozó kisiparos állítását. Otthon azonban látó családtagjai megerősítették: annak a pénznek egy kétezresnek kellett lennie......

Az eset azért is tanulságos, mert szinte lehetetlen a látássérült igazát bebizonyítani. Sajnos, a mai farkastörvények a vakokat és gyengénlátókat sem kímélik. Akadnak gátlástalan, elvetemült emberek, akik nem riadnak vissza fogyatékkal élő társaik megkárosításától sem. Ezért csak azt javasolhatjuk: próbáljanak meg a vak és gyengénlátó emberek fizetéskor megbízható segítséget kérni.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Elhunyt Busi Sándor (1937-2008)

 

A sokak által ismert tagtársunk, Busi Sándor, rövid szenvedés után, életének 71. esztendejében, január 3-án elhunyt Budapesten.

Mezőtúron született, az általános iskola felső tagozatát Budapesten, a Vakok Iskolájában és esti tagozaton fejezte be. Majd a szükséges tanfolyam elvégzése után az akkori kefe- és seprűgyártó vállalatnál seprűkötőként dolgozott. 1958-ban kötött házasságot Stockbauer Mária látássérült társával. Egy gyermekük született, s egy fiú- és egy lányunokájuk van.

Titkára volt az ifjúsági szervezetnek és aktív játékosa az üzemi sakkcsapatnak. Sokan emlékeznek rá úgy is, mint a látássérült fiatalok emberséges szakoktatójára.

Temetése január 15-én volt a Budapest-cinkotai temetőben. Munkatársai, tanítványai és tisztelői szomorúan vettek végső búcsút tőle.

Lak István

 

 

 

Számítógépet kaptak ajándékba

Képernyőolvasó programmal együtt

 

Az Első Miskolci Lions Club egy értékes új számítógépet ajándékozott a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének. A berendezéshez egy képernyőolvasó programot is kaptak, amely a monitoron megjelenő információkat felolvassa.

A hasznos ajándékért dr. Kiss László elnök mondott köszönetet a Lions Klubnak és annak vezetőjének, Fuhrmann Gézának. Dr. Kiss László egyebek között elmondta, hogy az ajándékba kapott számítógép kiválóan alkalmas arra, hogy az egyesület tagjainak elemi rehabilitációs képzését megoldhassák, amely által tagjaik elsajátíthatják a számítástechnikai ismereteket. Ez pedig mindannyiuk életminőségét javíthatja.

Az Első Miskolci Lions Klub már évek óta segíti különböző adományokkal a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületét.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Gyógyszer-információk

Interneten és telefonon

 

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet egy olyan szolgáltatást indított internetes, illetve telefonos elérhetőséggel, ahol a látássérült ember tájékoztatást kap a gyógyszeres dobozokban található betegtájékoztatókról.

A szolgáltatás a következő módokon érhető el:

interneten a www.gyogyszervonal.hu címen,

valamint telefonon a 06-1/886-9490-es számon.

A teljesen vakbarát internetes felületen beírhatjuk az adott készítmény nevét, hatóanyagait, törzsszámát, kiszerelését. A képernyő alján található hivatkozásra kattintva olvashatjuk a készítményekről szóló betegtájékoztatót is.

A telefonos szolgáltatás esetén csak be kell mondani a gyógyszer nevét, majd meghallgathatjuk a készítményről szóló leírást. Ha a program számára nem volt egyértelmű a termék neve, akkor a megfelelő gomb megnyomásával választhatjuk ki azt.

Braille-formátumú tájékoztatót az MVGYOSZ titkárságán igényelhet a titkarsag@mvgyosz.hu e-mail címen, vagy a 384-84-40-es telefonszámon (mellék: 117).

Emellett a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete jelezte, hogy vállalja az észak-alföldi régióban élő vak emberek részére a kért betegtájékoztatók pontírású változatának elkészítését.

 

 

 

Humor

 

- Uram, ne igyon többet, hisz alig áll a lábán!

- Nagyobb megértést tanúsítana, ha tudná, hogy ma vesztettem el a feleségemet.

- Bocsánatot kérek! Megértem, hogy nagyon nehéz egy feleséget elveszíteni!

- Sőt, egy ideig úgy nézett ki, hogy majdnem lehetetlen.

*

- Jól bepiáltunk, haver! Én két holdat látok!

- Rosszul nézed, haver, mert ott nem két hold van, hanem három.

- Ne már! Kérdezzük meg a másik havert is! Te hány holdat látsz az égen, haver?

- Melyik sorban?

*

- Üdvözlöm, skót uram! Mit adhatok?

- Gyógyszerész uram, meguntam az életemet. Adjon valami erős mérget!

- Arzént vagy sztrichnint parancsol?

- Amelyiket olcsóbban adja!

*

- De finom illatot érzek! Mit főztél vacsorára, tündérkém?

- Nem tudom, drága férjecském, mert a konzervről valahol leázott a címke!

*

- Jucikám, te már kipróbáltad! Mondd már, milyen az a szex?

- Olyan az, Teruskám, mint a paprikás krumpli. Kolbász nélkül is megvan vele az ember lánya, de kolbásszal az igazi!

*

- Nővérke! Fel vagyok háborodva! A feleségem kisbabája fekete színű! Itt nyilvánvalóan csere történhetett!

- Igen, apuka, kilenc hónappal ezelőtt!

*

- Képzeld, Tádé, meghalt a Zsiga!

- Osztán miben?

- Abban a csíkos ruhában, amit a szomszéd faluból hozott el.

*

- Mondd, Etuskám, nem túl mély a dekoltázsom?

- Szőrös a melled, Erzsikém?

- Nem.

- Akkor túl mély a dekoltázsod.

*

- Jaj, de nagy a sár, szomszédaszszony!

- Hát jól esett egész éjjel!

- Nekem is!

*

- Mondja kérem, mennyibe kerül a maguk újságjában egy gyászhirdetés?

- Centiméterenként ezer forint, uram.

- Te jó Isten! Az anyósom 170 centiméter magas volt!

*

- Kedves tőled, fiam, hogy valahányszor meglátogatlak benneteket, mindig kikísérsz az állomásra.

- De kedves mama, látogatása alkalmával ez a gesztus jelenti számomra a legnagyobb örömet!

Cseri Sándor

 

 

 

Ez itt a kérdés meg a válasz is

 

A januári lapszámunkban megjelent kérdések helyes megfejtései: XCI. 2; XCII. 2; XCIII. 1; XCIV. 1; XCV. 2; XCVI. 1; XCVII. 2; XCVIII. 2; XCIX. 2; C. 1; CI. 2; CII. 1; CIII. 1; CIV. 1.

Így gondolta ezt és helyes megfejtéséért könyvjutalomban részesül: Reiderné Horváth Izabella, győri olvasónk.

Szeretettel gratulálunk!

CXVIII. Mi a karmonádli?

1. Női félcsizma

2. Rövid sertéskaraj

CXIX. Mit jelent az, hogy "Primus inter pares"?

1. Első az egyenlők között

2. A legjobb rész

CXX. Mi a principális?

1. Hivatali főnök az ügyvédi irodában

2. Hercegecske

CXXI. Mekkora távolságot kell megtenniük a maratoni futóknak?

1. 42195 métert

2. 20000 métert

CXXII. Az időszámításunk előtti 600-ból fennmaradt bizonyíték szerint akkor már játszották a sakkot chataranga néven. Vajon melyik országban?

1. Kínában

2. Indiában

CXXIII. Mekkora lehet szervában a teniszlabda legnagyobb sebessége?

1. Több mint 200 kilométer per óra

2. Több mint 300 kilométer per óra

CXXIV. Milyen sebességet érhet el egy erősen megütött pingponglabda?

1. 170 kilométer per órát

2. 100 kilométer per órát

CXXV. Hány független állam van Olaszország területén?

1. Egy (Vatikánváros)

2. Kettő (Vatikánváros és San Marino)

CXXVI. Melyik az európai kontinens legmagasabb (5642 méter) hegycsúcsa?

1. Elbrusz

2. Mont Blanc

CXXVII. Melyik európai városban élnek a legtöbben? (9,3 millióan)?

1. Londonban

2. Párizsban

CXXVIII. Melyik vulkán pusztította el Kr. után 79-ben Pompei és Herculaneum városát?

1. Vezúv

2. Etna

CXXIX. Mit jelent az, hogy "Orrod tőle fokhagymás!"?

1. Orrod beleér a fokhagymás zsírba a mohó falásod közben.

2. Abból ugyan nem eszel!

CXXX. Milyen az "ágról szakadt" ember?

1. Lezuhant gyümölcsszedés közben

2. Szánalomra méltó

Beküldési határidő: május 15.

Cseri Sándor

 

 

 

Újabb tanácsok a kisbaba szoptatásához

Milyen tünetekkel forduljunk orvoshoz?

 

A szoptató kismamák életét az érzékeny mellbimbón, és a tejmennyiség csökkenésén kívül leggyakrabban az eltömődött tejcsatorna, a mellgyulladás és a melltályog nehezíti meg. E három állapot tulajdonképpen egy probléma különböző fokozatait jelenti. E problémákkal általában az újdonsült anya a szoptatás kezdeti időszakában szembesül, de mellgyulladás és az eltömődött tejcsatorna könnyen problémát okozhat akkor is, mikor a baba már nagyobb, és például hirtelen átalussza az éjszakát, vagy az anyuka valamilyen ok miatt hosszabb ideig nem szoptat. A nagyobb ünnepek időszaka, a rokonlátogatások, különösen veszélyes időszaknak tekinthetők e problémák kialakulása szempontjából, mert az anya a sok teendő közepette könnyen megfeledkezik a szoptatásról. Még olyan banális dolgok is gondot okozhatnak, mint a hason alvás vagy egy táska pántja, ami nyomja a mellet. Általánosságban a mellgyulladás leggyakoribb okai a következők: kihagyott vagy lerövidült szoptatások, a mell elszorítása, a baba rosszul kapja be a mellet vagy rossz helyzetben szopik.

A legenyhébb probléma a fenti triászból az eltömődött tejcsatorna, amely érzékeny vagy fájó pont esetleg csomó formájában jelentkezik a mellben, nem jár lázzal, általában csak az egyik mellben alakul ki, és nem igényel külön kezelést.

A kellemetlenség úgy szüntethető meg legkönnyebben, ha minél többször szoptatunk az érintett mellből oly módon, hogy közben változtatjuk a szoptatási pozíciókat. Legtöbbször azonban azt a pózt kell választanunk, melynek alkalmazásával az érintett terület legjobban kiürül. Amikor hónaljtartásban van a baba, akkor leginkább a hónalj alatti részekből ürül a tej, ha a baba bölcsőtartásban fekszik, akkor a mell felső és középső része, ha pedig fekve szoptatunk mellünk belső oldala ürül ki leginkább. Fontos az is, hogy a baba jól ráharapjon a mellre, azaz hatékonyan szopjon. A kisbabát gyakran kell szoptatni, hogy ezzel biztosítsuk a mell kiürítését, és a tej szabad folyását.

Fontos, hogy a kismama tartsa melegen a mellét. E művelethez használhatók melegvizes palackok vagy villanypárna is, de egy egyszerű meleg kádi fürdővel is megoldható. Fürdés közben jó hatású a mell masszírozása. A maszszázst öt ujjal, körkörös mozdulatokkal, belülről a mellbimbó felé kell végezni.

A kezelés eleme még a pihenés. Az eltömődött tejcsatorna az első jele annak, hogy a kismama túl sokat vállal. Fel kell függeszteni minden kicsit is halasztható házimunkát, és ágyba kell bújni a babával együtt, majd szoptatni és szoptatni.

A kezelés kiegészítéseként lazítsuk meg felső ruházatunkat, ne viseljünk melltartót!

Amennyiben a fájdalmas rész vagy csomó megjelenése a mellben lázzal és influenzaszerű tünetekkel jár, akkor beszélünk mellgyulladásról. Tünete lehet még a fáradtságon, levertségen, izomfájdalmakon kívül a hányás, émelygés egyaránt. Megfigyelések szerint kialakulásakor gyakori, hogy a többi családtag náthás, influenzás. A mellgyulladás kezelése megegyezik az eltömődött tejcsatornánál leírtakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy ez már egy előrehaladottabb állapot.

Amíg a mellek érintésre nagyon érzékenyek vagy forróak, addig éjjel is legalább két óránként érdemes szoptatni. Ha nem válnak be kezelésként a klaszszikus szoptatási pózok, akkor meg lehet próbálkozni azzal, hogy a babát a hátára fektetjük, és fölé hajolva négykézláb állásban szoptatunk.

Kérdésként merül fel, meddig gyógyítgathatjuk büntetlenül önmagunkat, mikor menjünk el az orvoshoz? Orvoshoz akkor kell fordulni, ha a fenti módszerek alkalmazásával tüneteink 24 órán belül nem enyhülnek. Ha mindkét mell begyullad, a mellbimbó tűnik fertőzöttnek, vér vagy genny van az anyatejben, vörös csíkok jelennek meg a gyulladt terület környékén, vagy a tünetek hirtelen és súlyosan jelentkeznek, azonnal fel kell keresni az orvost, mert bakteriális mellfertőzés gyanújelei lehetnek. Amennyiben az orvos antibiotikumot ír fel, a szoptatást akkor sem szabad abbahagyni, de mindenképpen olyan antibiotikumot kell kérni, amely szedése mellett is folytatható a szoptatás. Tévhit, hogy semmilyen antibiotikumos kezelés alatt nem szabad szoptatni! E tétel könnyen belátható, ha meggondoljuk, hogy sok kisbaba kap antibiotikumos kezelést közvetlenül is. Ha az orvos nem tudja biztosan, milyen antibiotikumot írjon fel, akkor a kisbaba gyermekorvosával szükséges konzultálni a megfelelő gyógyszer kiválasztása érdekében.

A melltályog gennyes üreggé növekedett fertőzés, melyet fel kell nyitni vagy leszívni, de előfordulhat, hogy magától nyílik fel, és kiürül. A baba akkor szophat a tályogos mellből, ha a szája nem ér hozzá a felnyitott részhez. Ha a felnyitott tályog a mellbimbó környékén van, a másik mellből kell folytatni a szoptatást, a tályogos mellből pedig kézzel ki kell fejni a tejet, míg a tályog gyógyul, ugyanis a mell telítődése nem tesz jót ilyenkor. Pár nap múlva valószínűleg a tályogos mellből is lehet már szoptatni.

Dr. O. Lukács Réka

 

 

 

Jogi útmutató

 

Megkaptuk az Oktatási Jogok Biztosa Hivatalának ügyeiről készített CD-t, melyet 5 év ügyeiből válogattak össze (1999-2004-ig). A CD-t kérésre megküldjük, amennyiben jelzik azt az MVGYOSZ titkárságán, a 384-5028-as telefonszámon, vagy az elnokseg@mvgyosz.hu e-mail címen, vagy pedig a megyei tagegyesületnél.

 

 

 

A hátrányos megkülönböztetés tilalmáról

Kikre tartalmaz kötelezettséget a törvény?

 

Miután az előző részben megismerkedtünk a hátrányos megkülönböztetést tiltó jogi szabályozás főbb vonalaival, tekintsük át, milyen eszközöket ad az egyenlő bánásmód törvény a jogsérelmet elszenvedő emberek és csoportjaik számára. A törvény mindenek előtt két garanciális jellegű szabályt rögzít. Egyrészt az egyenlő bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság területén tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben a törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni. Az egyenlő bánásmód tehát a magánembereket, valamint az emberek csoportjait egyaránt megilleti. Másrészt az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket az egyenlő bánásmód törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy - például - az előző cikkemben is említett, diszkrimináció ellenes jogi rendelkezéseket a törvénnyel egységben kell értelmezni, és a hátrányos megkülönböztetést alkalmazók ellen mind az egyenlő bánásmód törvényben, mind pedig a speciális jogszabályokban szereplő jogkövetkezményeket alkalmazni kell.

Kikre tartalmaz kötelezettséget a törvény? Mivel ez a jogvédelem szempontjából kulcskérdés, érdemes valamennyi érintettet fölsorolni. Az egyenlő bánásmód követelményét

1. a magyar állam,

2. a helyi és kisebbségi önkormányzatok, ezek szervei,

3. a hatósági jogkört gyakorló szervezetek (ilyenek első sorban az állami szervek, valamint a helyi önkormányzatok),

4. a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek (Honvédség, Rendőrség),

5. a közalapítványok, a köztestületek,

6. a közszolgáltatást végző szervezetek,

7. a közoktatási és a felsőoktatási intézmények,

8. a szociális, gyermekvédelmi gondoskodást, valamint gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó személyek és intézmények,

9. a muzeális intézmények, a könyvtárak, a közművelődési intézmények,

10. az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak, a magánnyugdíj pénztárak,

11. az egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók,

12. a pártok, valamint

13. az egyéb költségvetési szervek

jogviszonyaik létesítése során, jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik során kötelesek megtartani.

Mivel az említett szervek, valamint a velük kapcsolatba kerülő állampolgárok és szervezetek valamennyi, jogilag szabályozott viszonya jogviszonynak minősül, azt mondhatjuk, hogy az iménti, hosszadalmas felsorolásban szereplő szervezetek - lényegében - minden intézkedésük során tiszteletben kell, hogy tartsák az egyenlő bánásmód követelményét. A felsorolás 6. pontjában említett közszolgáltatás a törvény értelmében minden, szerződéskötési kötelezettség alapján a lakosság alapvető szükségleteinek ellátására irányuló szolgáltatás. Ilyen szolgáltatások első sorban a villamosenergia-, gáz-, hő-, víz-, szennyvíz- és hulladékkezelési, köztisztasági, postai és távközlési szolgáltatás, továbbá a menetrend alapján közlekedő járművekkel végzett közforgalmú személyszállítás - például - a helyi tömegközlekedés, valamint a távolsági busz- és vonatforgalom.

A felsorolásban szereplő szerveken kívül a törvény egyes szempontok alapján más személyekre, illetve szervezetekre is kiterjeszti az egyenlő bánásmód követelményét. Ilyen kötelezett - például - az, aki előre meg nem határozott személyek számára szerződés kötésére ajánlatot tesz vagy ajánlattételre felhív, valamint aki az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben szolgáltatást nyújt vagy árut forgalmaz. Szintén kötelezett az, aki állami vagy európai uniós támogatásban részesül, továbbá a munkáltató a foglalkoztatási jogviszony, az utasításadásra jogosult személy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve az ezekkel közvetlenül összefüggő jogviszonyok tekintetében. Mit is jelentenek a fenti, kissé bonyolultan megfogalmazott rendelkezések? Szerződés kötésére, illetve ajánlattételre hívnak fel többek között az üzletek, a vendéglátóhelyek, a szórakozó létesítmények, a bankok és a biztosítók egyaránt. Az egyenlő bánásmód törvény igazi újítása tehát abban áll, hogy az állami szervek, valamint a közszolgáltatást nyújtó egyéb szervezetek mellett jelentős kötelezettségeket terhel a magánmunkáltatókra és a lakosság számára különféle szolgáltatásokat nyújtó cégekre is. Hogy pontosan melyek ezek a kötelezettségek, és melyek a jogérvényesítés eszközei, azt terjedelmi okokból a következő cikkben vizsgáljuk meg.

Dr. Ozvári L. Ádám

 

 

 

Autóbusszal Szlovákiába

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Nosztalgia klubja autóbuszos kirándulást szervez Szlovákiába május 1 és 4 között.

Elhelyezés: 2 ágyas szobákban, félpanziós ellátással.

A részvételi díj: 23.000,- Ft/fő

Jelentkezési határidő: március 20.

Jelentkezni lehet Bereczkné Bihari Erzsébetnél a 06-1-452-4300-as és a 06-20-9770-356-os telefonszámon. Minden érdeklődőt szeretettel vár:

A Nosztalgia klub vezetősége

 

 

 

Pályázati felhívás alapítványi támogatásra

 

"A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány" (1146 Budapest, Hermina út 47., a továbbiakban: Alapítvány) jelen közleménnyel meghirdeti 2008. évi pályázatát a céljának megfelelő támogatások elnyerésére.

1. A támogatás összege:

Az alapító okirat szerint évente 10 pályázó részesülhet egyösszegű pénzbeni támogatásban. Alapítványunk ebben az évben előreláthatólag 1.500.000 (azaz 1 millió ötszázezer) Ft-ot tud majd támogatásként a pályázók részére odaítélni. Ez az összeg esetleg növekedhet, amennyiben az alapítvány - a jelen felhívással kiírt - pályázat elbírálásáig további támogatáshoz, adományhoz jut. A 2008. évi pályázaton a nyertesek egyenként legfeljebb 200.000,- Ft támogatásban részesülhetnek.

2. A támogatandó célok:

Az Alapítvány az alábbi konkrét célokat támogatja, feltéve, hogy azok megvalósítása 2008-ban folyamatban van, vagy legalább elkezdődik, illetve az ilyen célokra esetleg korábban felvett bankhitel törlesztése 2008-ban is folyik.

a) Lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszüntetése, lakáscsere;

b) Lakás építése, bővítése

c) Lakás felújítása, tatarozása;

d) illetve az A.-C. pontokban felsoroltakkal összefüggésben felvett bankhitel kiváltása, csökkentése.

3. A pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be az az életvitelszerűen Budapesten élő vak nagykorú személy, aki vakok személyi járadékára, illetve fogyatékossági támogatásra való jogosultságát hitelt érdemlően (pl. megállapító határozattal) igazolni tudja és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, illetőleg a szövetség bármely fővárosi illetőségű tagegyesületének a tagja. A pályázat szempontjából életvitelszerűen Budapesten élőnek minősül az a tag is, aki a támogatás segítségével Budapestre szándékozik költözni.

Az Alapítvány alapító okirata szerint a 2. a) és b) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy csak egy alkalommal kaphat támogatást, illetve a c) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy öt éven belül újabb támogatást nem kaphat. Ezért a korábbi pályázatok nyertesei, ha ténylegesen igénybe vették a támogatást, most nem pályázhatnak.

Az, akinek a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója már támogatásban részesült, a 2. c) pontban meghatározott célra csak abban az esetben támogatható, ha minden olyan pályázó támogatást kap, aki korábban abban még nem részesült.

4. A pályázás módja:

Pályázni írásban, az erre a célra rendelkezésre álló adatlap kitöltése útján lehet. Ebben a pályázónak részletesen, dokumentumokkal is alátámasztva ismertetnie kell a megvalósítandó konkrét célt és meg kell jelölnie az igényelt pénzösszeget. Ismertetni szükséges továbbá mindazokat a körülményeket, amelyeket a támogatásra való rászorultság alátámasztásához fontosnak tart (a jelenlegi lakáskörülményeit, családi helyzetét, vagyoni és jövedelmi viszonyait stb.). A vakság fennálltának tényét vakok személyi járadékát, vagy fogyatékossági támogatást megállapító határozattal, míg a pályázó, valamint vele együtt élő családtagok jövedelmi viszonyait a folyósító szerv által kiadott igazolással, illetve munkáltatói igazolással kell alátámasztani. A részletes ismertetések mellé csatolnia kell egy olyan tartalmú nyilatkozatot, melyben előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a vagyoni helyzetére vonatkozó személyes adatairól az Alapítvány a megfelelő állami szervektől felvilágosítást kérhessen. Ebben nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A szükséges adatlap, illetve nyilatkozatok a pályázat benyújtásának helyén beszerezhetők, illetve az alapítvány - mostantól működő - honlapjáról (www.vaklakas.hu) letölthető. A fent említett mellékletek (igazolások, határozatok) hiányában benyújtott pályázat érvénytelen.

Az Alapítvány a pályázat adatait és a kapott támogatás felhasználását minden, jogszabályban nem tiltott módon jogosult ellenőrizni. Nem lehet támogatásban részesíteni a pályázót, ha valótlan adatokat közölt. Nem részesülhet juttatásban továbbá az Alapítvány tisztségviselője, az Alapítványhoz csatlakozó támogató és mindezen személyek hozzátartozója.

A benyújtott pályázatban foglaltak előzetes, vagy utólagos ellenőrzése érdekében, a későbbi külső szakértői közreműködés részbeni finanszírozásához hozzájárulásként, a pályázónak a pályázat beadásával egyidejűleg 1000,- Ft ügyintézési díjat kell megfizetnie készpénzben, vagy postai benyújtás esetén átutalnia az Alapítvány OTP-nél vezetett 11714006-20406295 számú számlájára. Az ügyintézési díj megfizetésének hiányában a benyújtott pályázat érvénytelen. A pályázathoz a - fent említett - díj befizetésének igazolására szolgáló iratot is mellékelni kell.

5. A pályázat benyújtásának ideje és helye:

A pályázatokat 2008. május 6-áig kell eljuttatni a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületéhez (1146 Budapest, Hermina út 47.). Határidőben benyújtottnak minősül a pályázat akkor is, ha azt legkésőbb 2008 május 6-án postára adják. A határidő lejártát követően benyújtott pályázat érvénytelen.

6. Az elbírálás módja:

A benyújtási határidő lejártát követő 45 napon belül az Alapítvány kuratóriuma a pályázók rászorultsága alapján dönt a támogatások odaítéléséről. A kuratórium a pályázótól nem kér hiánypótlást vagy bármilyen kiegészítést, kizárólag az elbíráláskor rendelkezésére álló adatok alapján dönt. Ezért minden pályázó alapvető érdeke, hogy a beadott pályázat teljes körűen, részletesen, világosan és egyértelműen tartalmazza a szükséges információkat.

A pályázókat az Alapítvány írásban értesíti, a nyerteseket külön levélben, a többieket pedig a benyújtás helyén kitett hirdetményben. A pályázat eredményéről honlapunkon is tájékozódhatnak, továbbá leközli azt a "Vakok Világa" is.

7. A támogatás kifizetése és felhasználása:

A támogatás kifizetése főszabályként utólagosan, a benyújtott szerződés, számla vagy más bizonylat alapján átutalással vagy készpénzzel történik, de indokolt esetben lehetséges előleg folyósítása is. A felhasználására 2009. január 31-ig van lehetőség, az addig fel nem használt pénz a következő évben megpályázható összeget gyarapítja. A kifizetés és felhasználás konkrét módját az Alapítvány a nyertes pályázóval írásban rögzíti.

Az Alapítvány alapító okirata a pályázatok benyújtásának helyén és a honlapon is megtekinthető. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni és az alapító okirat rendelkezéseit elfogadja. Az Alapítvány az OTP-nél vezetett 11714006-20406295 számú számlára várja a felajánlásokat, melyeket előre is köszön.

Gulyásné Dr. Bölkény Ágota

kuratóriumi elnök

Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány

 

 

 

Másoknak szeretne segíteni

 

Kiss Julianna Brigitta a Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könynyűipari és Mérnöki Karán környezetmérnöki szakon tanul. Emellett szeptember óta jár az ECDL-tanfolyamra. Hogy ne kelljen lakóhelyéről, Tárnokról naponta több órát utazgatnia, a látássérült fiatal leány kollégista lett. A számítógépes képzésről a következőket mondta:

- Kezdetben tartottam attól, hogy én leszek a csoportban a leggyengébb és állandóan lemaradok majd. De csoporttársaim bíztatása, szeretete átsegített a kezdeti nehézségeken. Megszerettem az informatikát, s már sikerélményeim is adódtak, mert van olyan mozzanat-parancs, amit még látó barátaim sem ismertek. Amíg nem jártam ide, minden, számítástechnikával kapcsolatos, főiskolai feladatom megoldásához igénybe kellett vennem a párom segítségét. Én diktáltam neki, ő meg leírta. Ez a kényelem megszűnt, hiszen most már magam is jól boldogulok a géppel.

- Milyen lehetőségekre számít, ha elvégzi a tanfolyamot?

- Megszerzett tudásommal másoknak szeretnék segíteni. Sorstársaim és az ép emberek körében is hirdetni szeretném, hogy mi, látássérültek is tudunk annyit, mint egy egészséges ember, mert bennünk gyakran még nagyobb a kitartás, az akarat egy cél elérése érdekében.

G. A.

 

 

 

A 2007. évi pályázatokról

Telefonnal a rászorultakért Alapítvány

 

Tájékoztatjuk az MVGYOSZ-t, hogy a 2007. év folyamán 394 db pályázat érkezett be Önöktől és került elbírálásra a telefonbeszélgetési díj támogatásával kapcsolatban.

A beszélgetési díjhoz 335 pályázó 8.977.200,- Ft támogatást kapott.

Elutasításra került 59 pályázat.

Az elutasítottak közül 7 pályázó felülvizsgálatot kért. A kiegészítő információk alapján a kuratórium a felülvizsgált pályázatokra 219.600,- Ft támogatást ítélt meg.

Az MVGYOSZ-től 2007. évben érkezett pályázatokra összesen 9.196.800,- Ft került támogatásként kifizetésre.

Az elbírált pályázatok listája az MVGYOSZ-nél, a pályázatok az Alapítvány irodájában (1013. Budapest, Krisztina krt. 32. fsz .103.) megtekinthetők.

Lőrentei Miklósné

kuratóriumi titkár

 

 

 

"Ezer arc, ezer talentum"

 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a Vakok Állami Intézete és az ötlet- és házigazda, Reményik László: "Ezer arc, ezer talentum" című közös programjára! Célunk, hogy minden hónap második keddjén olyan személyek legyenek a vendégeink, akik tevékenységük, tudásuk, gondolataik, élettapasztalatuk révén szellemi munícióval tudnak szolgálni. Szeretnénk, ha mindez a párbeszéd jegyében válna valóra.

A Vakok Állami Intézetében (a portával szemben lévő teremben) április 8-án (kedden) 17-20 óra között vendégeink lesznek:

dr. Tapolczai Gergely, a SINOSZ főtitkára: Végtelen csendre ítélve.

Czakó Anikó euritmia tanár: A testbeszéd.

Az Ezer arc, ezer talentum hanganyaga letölthető: www.remlac.extra.hu-ról

 

 

 

CD-nyeremény

 

Ki volt az a zeneszerző, akinek kiváló dramaturgiai érzékkel felépített, bravúrosan hangszerelt, áradó melodikájú színpadi műveit valósághű jellem- és érzelemábrázolás, a szituációk érzékletes megjelenítése jellemzi? Főbb művei: Manon Lescaut, Bohémélet, Tosca, Pillangókisasszony.

Beküldési határidő: május 15.

A januári lapszámunk kérdésére a válasz: Palestrina.

Helyes megfejtéséért egy CD-lemezt nyert: Héjja Jánosné (Orosháza).

Szeretettel gratulálunk!

 

 

 

Apróhirdetés

 

Ismételten felhívjuk szíves figyelmüket, hogy közvetlenül a hirdetni kívánt szöveg mellé csatolják a hirdetési díj befizetését igazoló számla- vagy befizetési csekkmásolatot.

Többször előfordult ugyanis az utóbbi időben, hogy vagy csak a hirdetés szövegét kaptuk kézhez, a feladó megjelölése nélkül, vagy csak a befizetést igazoló szelvénymásolatot, amely mellett nem leltük a megjelentetni kívánt szöveget. Ilyenkor ember legyen a talpán, aki kinyomozza, ki, mit szeretett volna közreadni a Vakok Világában.

(A szerk.)

*

Budapesti, 70 éves látássérült, özvegy, értelmiségi, kedves, egyedül élő, káros szenvedélytől mentes asszony keresi 78 évesig társát, aki hasonló adottságú és szereti a színházat, a természetet. "Hóvirág" jeligére várom jelentkezését a szerkesztőségbe, illetve a 06-30-8133801-es telefonszámon.

*

41 éves fiatalember társat keres. 28-38 éves hölgyek fényképes levelét várom. Telefonszám: 06-70-296-8498

 

 

 

doboz alja
oldal alja