ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Vakok Világa 2008. október


 

Vakok Világa

LXIX. évf. 10. szám

2008. október

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége folyóirata

Felelős kiadó: Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke

Főszerkesztő: Garamvölgyi Annamária

Tervezőszerkesztő: Fehér István

A szerkesztőség és a kiadóhivatal címe: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Telefon: 384-8440

E-mail: vv@mvgyosz.hu

Az újság előfizethető az MVGYOSZ tagegyesületeinél!

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

Ünnepeink öröme és reménye

Tanúbizonyságot az emberségünkről!

A Kormány nevében ígérem a támogatást

Cégek és intézmények is segítsenek!

A látássérültek többet tudnak

Küzdünk a diszkrimináció ellen

Helye van a bátorító szeretetnek

Jóindulat és megértésre törekvés

A Szövetség gazdálkodása stabilizálódott

Közlemény

A tudomány újabb fellegvára hazánkban

"Esze Tamás nyomában"

Első az állami felelősség

Csendes imádkozás

Minden illetékes segíteni akar

A tagegyesületek nagy pillanatai

Harcoltunk a sajátunkért

A Fehér Bot Alapítvány kiutat mutatott

Valamennyien összetartozunk

Családias hangulatban találkozunk

Szemdaganatok gyógyítása

Zöldhályog-világnap

Kulturális seregszemle Nyíregyházán

Két hét lírai hangulatban

Sziget Fesztivál tizenhatodszor

CD-nyeremény

Humor

Ez itt a kérdés meg a válasz is

BeLin, a beszélő Linux

Köszönet az 1 százalékért

Látássérültek élményei Miskolc táján

A LÁRKE új szolgáltatásai

Nyílt nap a Vidámparkban

MEGHÍVÓ

Hirdetés

Társkeresés

Impresszum

 

 

 

Ünnepeink öröme és reménye

 

Ezekben a hónapokban szívünk a legszebb érzések ünnepi köntösét ölti magára és lelkünk a magasban szárnyal. A vak és gyengénlátó emberek mintegy ötvenezer főnyi társadalmának talán sohasem volt anynyi oka az ünneplésre, mint éppen most. Mert eddig még aligha érezhette ennyi meggyőző bizonyíték alapján azt, hogy az egész ország figyelmének, megbecsülésének, segítőkészségének megnyilatkozásai hoznak enyhülést a gondokkal teli hétköznapjaiba.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének az alapjait kilencven éve rakták le, a Vakok Világának első példányait pedig hetven éve indították el küldetésük teljesítésére azok az elődök, akiknek tiszteletre méltó emlékét lapunk eddig sem hagyta feledésbe merülni. Aminthogy arról is gondoskodtunk, és ez így lesz a jövőben is, hogy sorstársaink tettei megörökítődjenek, hiszen a ma élők is elődei lesznek majdan az utánunk jövő nemzedékeknek.

Erősen hiszem, hogy az eljövendő korok sorstársai is elismeréssel konstatálják jelen lapszámunk akkor még megőrzött példányainak forgatása közben, hogy a mai látássérült emberekhez szóltak Magyarország legfőbb közjogi méltóságai, parlamenti pártjainak elnökei és szavaik a vigaszt, a bátorítást, a szeretetet és a segítő szándékot sugározták.

A látássérült emberek sokaságának nevében hálásan köszönjük a kedves szavakat Dr. Sólyom László Úrnak, a Magyar Köztársaság elnökének; Gyurcsány Ferenc Úrnak, a Magyar Köztársaság miniszterelnökének és egyben a Magyar Szocialista Párt elnökének; dr. Szili Katalin Úrnőnek, a Magyar Országgyűlés elnökének; dr. Orbán Viktor Úrnak, a Fidesz - Magyar Polgári Párt elnökének; dr. Fodor Gábor Úrnak, a Szabad Demokraták Szövetsége elnökének; dr. Dávid Ibolya Úrnőnek, a Magyar Demokrata Fórum elnökének és dr. Semjén Zsolt Úrnak, a Kereszténydemokrata Néppárt elnökének.

A haza legfőbb vezetőinek ez a közös gesztusa bizonyosan példa nélkül áll a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének történetében és a sajtótörténetben, de sorstársaink tábora érdekében azt remélem, hogy hagyományteremtő lesz, itthon és külföldön egyaránt!

Cseri Sándor

 

 

 

Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke:

Tanúbizonyságot az emberségünkről!

 

A szolidaritás egyidős az emberiséggel. Hiszen minden közösség éltetője a kölcsönös figyelem és segítség. E nélkül nem működik még a család sem. Ezért akik szorosan fogják egymás kezét, akár csak a hozzájuk legközelebb állóét, olyan erőssé válnak, hogy képesek sokakat megtartani. Ilyen kötelékek erős szövetéből épül fel a vakok világa, amelynek két képviselője, az Országos Szövetség és a Vakok Világa folyóirat, fennállása kerek évfordulóját ünnepeljük.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének megalakulása óta kilencven év telt el. Ezt megelőzte a még nem vakok által 1901-ben életre hívott Vakokat Gyámolító Országos Egyesület. A két szervezet tevékenysége tehát felöleli az egész huszadik századot, azt a korszakot, amely megváltoztatta a látássérültek társadalmi megítélését. Ez elválaszthatatlan volt a látássérültek önképének és társadalom-felfogásának alakulásától. Így mára a látók és látássérültek világa összefonódott.

Korábban a többségi társadalom a vakokhoz és gyengénlátókhoz mint betegekhez viszonyult, és ezt a viszonyt tipikusan az elzárkózás, a szégyellés, sőt a kitaszítás jellemezte. Pedig a vakok mindig is igényelték a társadalom mindennapi örömeiben és szomorúságaiban való osztozást. Helen Keller, a mindmáig talán legismertebb siket-néma-vak leány már százötven évvel ezelőtt ezt írta egy levelében: "Midőn ujjaimat végigviszem a vonalakon és görbületeken, fölfedezem azt a gondolatot és érzelmet, amelyet a művész lehelt belé. Az istenek és hősök arcán éppúgy fölfedezem a gyűlöletet, bátorságot és szeretetet, mint az élő arcon, ha módomban áll megtapintani. Diana mozdulatán megérzem az erdő szabadságát és kedvességét, s azt a szellemet, amely megszelídíti az oroszlánt és lecsillapítja a legvadabb szenvedélyt is. Az én lelkem gyönyörűséggel telik el a Venus nyugodtságán és bájos hajlásain. A Barré-féle bronzszobrokról ki tudom olvasni a művész titkait.". Azonban a társadalom nem kínálta fel tapintásra arcát, sőt elfordította azt, s kitaszított szemérmességükben talán maguk a látássérültek sem látták elérkezettnek az időt, hogy határozottan lépjenek fel saját érdekükben.

A szemléletváltáshoz szakmailag megalapozott és emberileg hiteles hívó szóra volt szükség, amely olyan követőkre talál, akik felvállalják az új kezdeményezéseket: érdekképviseleti szervezeteket, iskolát és újságot alapítanak. Ezt a hitelességet képviseli Magyarországon az idén kilencven éves fennállását ünneplő Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, s a hetven éves fennállását ünneplő Vakok Világa folyóirat.

A Fehér Bot és a kétszeres évforduló napján, úgy is, mint az ünnepi rendezvények fővédnöke, azt kívánom, hogy ne csak ezeken a napokon tegyünk tanúbizonyságot a látássérültekkel közös emberségünk mellett, hanem a hétköznapokban is, és minél többen. Tapasztaljuk, hogy az állam egyre több területen vonul vissza; a szegénység, a betegség és az akadállyal élők nehézségei azonban változatlanul megmaradnak. Éppen ezért talán még sosem volt ilyen nagy szükségünk arra, hogy a társadalmi figyelem középpontjába állítsuk, de mindenek előtt magunkban erősítsük meg a kölcsönös figyelem és szolidaritás gondolatát.

Dr. Sólyom László

 

 

 

Gyurcsány Ferenc, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke és egyben a Magyar Szocialista Párt elnöke:

A Kormány nevében ígérem a támogatást

 

Tisztelt Barátaim!

Nagy örömmel köszöntöm Önöket a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége fennállásának 90., valamint a Vakok Világa című kiadvány megjelenésének 70. évfordulója alkalmából.

Ez a kettős évforduló önmagában is jelzi, milyen régre nyúlik vissza a látássérült emberek közösséggé szerveződése, milyen régóta lépnek fel szervezetten érdekeik védelméért és érvényesítéséért. Bizonyos vagyok abban, hogy ez a sok évtizedes háttér erőt ad mindannyiuknak a jövőbeni teendőkhöz is.

A sors nem ad minden embernek egyenlő esélyt. Ezért az embereknek kell egymás között szolidaritással, emberséggel kiegyenlíteni a különbségeket. A Kormánynak, a civil szerveződéseknek és minden egyes polgárnak egyformán van dolga abban, hogy minél többek számára könnyebbé, élhetőbbé és boldogabbá tegyük az életet.

Törődés a közösségtől, odafigyelés az egyéntől - e kettőre van szükség ahhoz, hogy segíteni tudjuk látássérült honfitársainkat is. A jogszabályok, szociális juttatások, kedvezmények fontosak, de önmagukban nem képesek segíteni, ha az egymás iránti odafigyelés és törődés nem válik a mindennapok gyakorlatává. Mert a látássérült embereket a mindennapokban érik hátrányok, nehézségek: a munkahelyeken, a hivatalokban, az iskolákban, vagy akár az utcán, a színházban, étteremben - bárhol, ahol emberek élik az életüket.

Éppen ezért minden nap mindannyiunknak tennünk kell, hogy fehér bottal is el lehessen jutni bárhová. Hogy egyetlen látássérült ember előtt se záródjanak be azoknak a munkahelyeknek a kapui, ahol nekik megfelelő munka is van. Hogy egyetlen diák se szoruljon ki az iskolapadból a szeme miatt. Hogy egyetlen embernek se kelljen hátrányt szenvednie, rosszabb esetben megalázkodnia egy hivatalban csak azért, mert rosszul lát, vagy nem lát egyáltalán.

Sokat haladtunk ezen a téren az elmúlt évek alatt. De tudjuk mindannyian, rengeteg még a tennivalónk ahhoz, hogy 10 év múlva, amikor a Szövetség 100., a Vakok Világa pedig 80. születésnapját ünnepli majd, nyugodt szívvel mondhassuk: Magyarországon sikerült ledönteni a még sokak előtt ott tornyosuló korlátokat, és minden látássérült ember számára egyre több esély és lehetőség adott.

A Kormány nevében és személyesen is igyekszem megadni ehhez minden támogatást. Sok erőt és sok sikert kívánok Önöknek!

Üdvözlettel:

Gyurcsány Ferenc

 

 

 

Dr. Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke:

Cégek és intézmények is segítsenek!

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kedves Olvasók!

Szeretettel köszöntöm a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének 90 éves szervezetét - a hűséges tagok mellett azokat a munkatársakat, oktatókat és dolgozókat is, akik lehetővé tették, hogy a Szövetség most fennállásának 90. évfordulóját ünnepelheti.

Nekünk, látóknak szinte felfoghatatlan, hogyan is élik az életüket azok, akik vakok vagy gyengénlátók. Mennyiben jelent számukra mást, többet egy zörej, egy hang - vagy maga a csend. Hogyan színezik ki képzeletükkel a körülvevő világot, miként tudják leküzdeni magukban azt a feszültséget, amit a napi kihívásoknak, társadalmi elvárásoknak való megfelelés igénye jelent.

Nem tudhatjuk, mindez hogyan zajlik. De szerencsére sokan vannak - sokan vagyunk -, akik megpróbálunk partnernek lenni abban, hogy a látássérült emberek semmivel se érezzék magukat kevesebbnek látó társaiknál. Ennek a törekvésnek meghatározó eleme, hogy számukra is biztosítani kell az információkhoz való szabad hozzáférést - folyamatosan változó és fejlődő világunkban egyre több az olyan esemény és információ, amiről jó, ha mindenki tudomást szerezhet. Ám a mai napig igen kevés még a Vakok Világa színvonalához mérhető, Braille-írásban is elérhető kiadvány, dokumentum, sajtótermék. Kívánom, hogy a vakok és gyengén látók több mint harmincezres csoportjához a továbbiakban is sok hasznos információt juttasson el a most 70 éves folyóirat!

A 90 éves jubileum egy olyan alkalom, amikor fokozottabb figyelem övezi a Szövetséget. Használjuk ki ezt arra is, hogy felhívjuk a figyelmet a még létező szűkösségre. Azt kívánom, hogy minél több cég, intézmény támogassa a saját kereteiből is a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségét, és hogy tájékoztató dokumentumaikat - akár síkírásban, hangzó anyagként vagy Braille-írásos formában - eljuttassák az Önök könyvtárába.

A 90 éves szövetségbe tömörülés alkalmából tisztelettel köszöntöm az összes vak és gyengénlátó embert, akik körülményeik ellenére is helyt állnak nap mint nap. Mindannyiunk számára példaadó az a feltétlen bizalom, amivel reggelenként elindulnak közénk. Valójában nagyon is sokat láthatnak. Exupery óta tudjuk, hogy igazán csak a szívével láthat az ember.

Dr. Szili Katalin

 

 

 

Dr. Orbán Viktor, a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség elnöke:

A látássérültek többet tudnak

 

Egy kínai herceg egyszer megkérdezte udvari festőjét, mit a legnehezebb rajzolni. - Kutyát, lovat, efféléket - hangzott a felelet. - És mit a legkönnyebb? - Szellemeket és szörnyeket. Mert míg amazokat mindenki ismeri, szellemet viszont még senki sem látott.

Azoknak, akik minden lehetséges észlelési mód birtokában vannak, bizony elképzelni is nehéz a másféle tapasztalásból felépülő világot. Pedig amiben élünk: ugyanaz. Ám a benyomás, ami szerezhető róla: egészen más lehet. Vannak, akik kezükkel "látják" és a fantáziájukkal ragadják meg egy kutya alakját.

A látókat naponta számos zavarba ejtő és felkavaró vizuális élmény éri. Mégis, a tisztánlátáshoz legtöbbször kicsit be kell hunynunk a szemünket. Idő kell: átérezni, gondolkodni. Úgy hiszem, sőt, biztos vagyok benne, hogy a nem látók éppen ezért sokkal többet tudnak az emberről, a lényegről. Egyszerűen, mert jobban figyelnek a másikra. Fontosabbak a hangszínek, a szavakból árulkodó árnyalatok, a lépésekből és mozdulatokból kihallható érzelmek. Mennyivel több kellene nekünk ebből a kristálytiszta ráhangolódásból! Ebből a finom érzékenységből, kisherceges "szívvel látásból"! Mert ilyen ez a mi jelenünk: gyors, sokszor figyelmetlen és távolságtartó. Lenne okunk a panaszra; de valahányszor látássérült emberrel találkozunk, megszégyenülünk. Egészen lenyűgöző az a természetes bátorság, kételyek nélküli elszántság, amellyel közlekednek ebben a látók által minden lehetséges módon zűrzavarossá és kiszámíthatatlanná tett világban. Sosem kérik, de mindig örömmel fogadják a segítséget. Erőt, vagányságot, derűt sugároznak maguk körül. Ezt adják nekünk, és elenyészően keveset kérnek cserébe. Bizony megérdemlik tőlünk a könnyebb, élhetőbb és követhetőbb környezetet. Megérdemelnék......

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 90 esztendeje önállóan, saját kezdeményezésből, magukért tenni vágyók szándékából és tenni képes emberek akaratából született. Tagjai, munkatársai mások helyett, mindig saját magukban bíztak, saját tehetségükben és képességeikben keresték a megoldást. Egy percig sem gondolták, hogy ők kicsik és gyámoltalanok. Nem tartottak igényt a hangoskodó tolerancia-bajnokok álszent sajnálatára. Mindig szelíden, de egyértelműen képviselték érdekeiket, és a nagyobb közösség, a háttérország feladata csak egy lehet: óvó figyelemmel pontosan azt és akkor adni, amikor szükség van rá. Iskolát, könyvet, hallható információt, segítő kutya-társat. Ki ne hallott volna kisgyereket sikítva tiltakozni: Ne segíts! Egyedül! Majd én! És legalább ugyananynyiszor: Segíts! Nem tudom! A kicsik még a legőszintébben nyilvánítják ki az ember önállósági vágyait és a ragaszkodó egymásrautaltságot. Egy jól működő társadalom olyan, mint az egyensúlyozó szülő: enged, bíztat, de mindig készen áll, hogy megtartson.

Kedves Barátaim! Egyedül az ember képes kiegyenlíteni magában és maga körül a törékeny élet visszásságait, begyógyítani sérüléseit. A vakok és gyengénlátók nem "mások", hanem különlegesek, megannyi használható és megszívlelendő tudás birtokában vannak. Bárhogy is szerezték ismereteiket a világról, és bármit gondolnak róla, a hasonlóságok jobban összekötnek minket, semhogy a különbségek elválaszthatnának. Szellemet sem ők, sem senki más nem látott még soha.

Dr. Orbán Viktor

 

 

 

Dr. Fodor Gábor, a Szabad Demokraták Szövetségének elnöke:

Küzdünk a diszkrimináció ellen

 

Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy köszönthetem Önöket a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége fennállásának 90., a Vakok Világát pedig fennállásának 70. évfordulója alkalmából.

A magyarországi vakok és gyengénlátók sajnos nagyon sok akadállyal kénytelenek szembesülni nap mint nap. Az elmúlt 90 évben bár jelentős eredményeket is értünk el, sajnos még mindig messze vagyunk attól, hogy elégedettek lehessünk.

Magyarországon a társadalmi szolidaritás rendkívül gyenge. A magyar társadalom vagy egyszerűen nem vesz tudomást a különböző kisebbségekről és hátrányos helyzetű csoportokról, vagy sok esetben kifejezetten ellenséges velük szemben. Az egyik legszégyenteljesebb ilyen eset, amire emlékszem, az volt, amikor egy társasházban többen folyamatosan megakadályozták, hogy egy kerekesszékes lakótársuk önköltségen rámpát építtessen magának, hogy segítség nélkül is be tudjon jutni földszinti lakásába. A fogyatékkal élők, a vakok és gyengénlátók is, Magyarországon az élet minden területén hátrányt szenvednek: kezdve attól, hogy szinte lehetetlen biztonságosan, segítség nélkül közlekedniük, szabadon mozogniuk, egészen addig, hogy a munkavállalásban is szinte lehetetlen helyzetben vannak.

Mi, magyar liberálisok, egy szabad, nyitott és szolidáris Magyarország megteremtéséért dolgozunk, ahol nem érhet senkit sem hátrányos megkülönböztetés, ahol mindenki egyenlő esélyekkel indul az életnek. Hiszünk abban, ha csak egyvalakit is hátrányos megkülönböztetés ér, az mindnyájunkat érint. Hiszen ahol valakit bőrszíne, nemzetisége, neme, véleménye, vallása vagy fogyatéka miatt szabadságában korlátoznak, ott senki sem szabad. Nekünk, politikusoknak elsősorban az a felelősségünk, hogy szavakkal és tettekkel is olyan politikát folytassunk, ami a diszkrimináció felszámolására irányul, ami az esélyegyenlőséget segíti elő. A társadalmi szolidaritás megteremtéséhez is így járulhatunk hozzá a legjobban. Ezek a mi eszközeink, ebben azonban, a közéleti szereplőktől kezdve az egyes emberig, mindenkinek megvan a maga felelőssége.

Bízom benne, hogy 70 év múlva unokáink már egy a mainál sokkal egyenlőbb, szabadabb és szolidárisabb Magyarországon fognak élni. Ehhez ma kell cselekednünk. Én a továbbiakban is ezért fogok dolgozni.

Baráti üdvözlettel:

Dr. Fodor Gábor

 

 

 

Dr. Dávid Ibolya, a Magyar Demokrata Fórum elnöke:

Helye van a bátorító szeretetnek

 

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy támogató és bíztató szavakkal köszönthetem a hetvenedik születésnapjához érkezett lap olvasóit és az alapításának kilencvenedik évfordulóját ünneplő szervezet, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének tagjait. Higgyék el, az emberi egymásra figyelés nemcsak Önöknek fontos, hanem épp ilyen fontos volna azoknak is, akik egyébként minden tekintetben épeknek látszanak, mégsem szólal meg bennük a humánum hangja, és a fény sohasem éri el a szívüket. Nagyon sok embertársunknak kellene tanulnia abból a küzdelmes szépségből, amit Önök megteremtenek maguknak. Ma már kevesen gondolnak arra, hogy a látás ajándéka a messzi évszázadokban nem biztos, hogy az egész életre szólt. A korai öregség hamar visszavette az ajándékot. Nem volt szemüveg, nem volt erre a segítésre alkalmas orvostudomány, és a most már viszonylag egyszerű betegségek is végzetesnek bizonyulhattak. Akkor is erő kellett a megmaradáshoz, a folytatáshoz.

Jó lenne, ha iskoláinkban ezt a magatartásmintát is tanítanák. Mert ma is megújító erőnek kellene lennie annak, hogy miként a süket Beethoven hangzó szimfóniákat alkotott, Bach romló látással írta műveit; a szeme fényét elvesztett Hérodotosz, a görög történetíró, a kései alkotásait a lányának tollbamondó angol költő, Milton, a rövidlátó német filozófus, Nietzsche, a francia képzőművész Degas és Monet nem adta fel látomásait, így mi sem gondolhatjuk, hogy a hiány pótolhatatlan. Épp ők bizonyítják, hogy a hiány előnyre is fordítható.

Egy erről szóló írásban azt olvastam, hogy "ha Hérodotoszt, Cicerót, Miltont, Monet-t vagy Johann Sebastian Bachot a látássérülése nem akadályozta meg munkájában, akkor talán sikerül meggyőznünk, hogy a vakság, az aliglátás és a gyengénlátás nem olyan fogyatékosság, amely eleve lehetetlenné teszi a sikeres munkavállalást most, a XXI. században". Az idézett írás elsősorban az érvényesülésről, a megélhetésről szól, de talán valami többről is. Nem véletlen, hogy egyre többen és egyre inkább úgy érezzük: szeretet, szolidaritás és megbecsülés nélküli világban élünk. Ordítanak a látók. A közélet javarésze is ebből az értelmetlen ordítozásból áll. Ma nem bűn átgázolni valakin, nem bűn megalázni valakit, nem bűn a szeretet helyére a gyűlöletet tenni.

Engem azonban - s talán nemcsak engem - ennek a lapnak és az Önök Szövetségének sikeres létezése arra figyelmeztet, hogy a bátorító szeretetnek is van még helye az ég alatt.

Ezzel a bátorító szeretettel köszöntök mindenkit, akihez ez a szó eljut.

Dr. Dávid Ibolya

 

 

 

Dr. Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke:

Jóindulat és megértésre törekvés

 

Tisztelt Szövetség!

Tisztelt Szerkesztőség!

Szívből köszöntöm 90. születésnapján a Szövetséget! Kérem, fogadják jókívánságaimat, amelyeket nemcsak a magam, hanem képviselőtársaim és az egész Kereszténydemokrata Néppárt nevében is szeretnék ezúton kifejezni a Szövetség egész Vezetőségének, összes Munkatársának és minden tisztelt Tagjának!

Életemben sokszor volt alkalmam megtapasztalni, hogy a vak, illetve gyengénlátó polgártársaink, embertestvéreink mennyire hasznos tagjai azoknak a közösségeknek, amelyekbe sorsuk helyezte őket - és ezáltal egész társadalmunknak. Nem egyszer nyűgözött le az a finom empátia, amellyel beszélgetőtársaik helyzetébe bele tudták élni magukat, az érzékeny figyelem, amivel részt vesznek a mindennapi életben.

Tisztában vagyok vele, hogy sajnálatos módon kevesebbet tesz a politika a vakokért és gyengénlátókért annál, amit megtehetne. Kérem Önöket, legyenek elnézőek az országvezetés gyarlóságaiért, és ígérem, amiben módunkban áll, mi, kereszténydemokraták mindig igyekszünk segíteni.

Szívből köszöntöm a hetvenéves Vakok Világa folyóiratot, annak minden kedves Munkatársát is!

Jómagam nem vagyok újságíró, de hosszú évek óta próbálok hivatásszerűen elmagyarázni hol nyilvánvaló, hol kevésbé nyilvánvaló igazságokat, néha egyszerűbb, másszor bonyolultabb összefüggéseket, tényeket az embereknek; és gyakorta megélem, milyen nehéz is ez a feladat.

Kívánom a lap szerzőinek, szerkesztőinek és Olvasóinak, hogy ami a külső látásból hiányzik, azt mindig egészítse ki az élesebb belső látásból fakadó jóindulat, a megértésre törekvés!

Meggyőződésem, hogy mi, látók és nem látók, közös nevezőn vagyunk Saint-Exupery szállóigéjével: Jól csak a szívével lát az ember!

Kívánom ezen az ünnepen kedves Mindnyájuknak, hogy a szívvel látás adományát megkapjuk, őrizzük, és sose veszítsük el!

Dr. Semjén Zsolt

 

 

 

A Szövetség gazdálkodása stabilizálódott

Ülést tartott az MVGYOSZ Elnöksége

 

Kinek kell terembérleti díjat fizetni és mikor lehet térítésmentesen használni a Hermina termet? A hivatalos napirend előtt erről a kérdésről tárgyalt a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége a szeptember 6-i ülésén az MVGYOSZ székházában. Az értekezleten dr. Szőke László országos elnök mellett jelen voltak: dr. Nagy Sándor, dr. Tóka László, dr. Földi János, dr. Orliczki János és Szabó Tiborné elnökségi tagok, Németh Orsolya elnökségi póttag, Szabó Renáta, a Felügyelő Bizottság elnöke, dr. Hódosi László és Páll András, e bizottság tagjai, dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője, valamint Kroll Zsuzsanna érdekvédelmi vezető. A jegyzőkönyvet ezúttal is Simon Enikő, az Országos Hivatal munkatársa készítette.

Az MVGYOSZ Elnökségének egy korábbi határozata szerint a székházban lévő és rendezvények megtartására használható helyiségeket hét közben térítésmentesen, hétvégén kedvezményes bérleti díjért vehetik igénybe a Szövetség tagegyesületei. A külső szervezeteknek mindezért fizetniük kell. Az utóbbi időben a tagság körében napvilágra került eltérő nézetek arra ösztönzik a Szövetség Elnökségét, hogy újragondolja a terembérleti díjak kérdését. Erről szólt dr. Micserics József hivatalvezető is, s hozzátette, nem mindegy, hogy valaki hét közben vagy hétvégén szeretne rendezvényt tartani a székházban. Hétvégén ugyanis be kell hívni a portaszolgálatot, megoldani a termek világítását, fűtését, stb. Egyébként a korábbi gyakorlat szerint, ha a rendezvény szervezője írásban kérte a bérleti díj elengedését, az Elnökség ehhez hozzájárult. Ezúttal pedig határozatot alkotott arról, hogy az eddigi tapasztalatok tükrében és a megváltozott igényekre való tekintettel, felülvizsgálja a korábbi határozatait. Felkérte a hivatalvezetőt, hogy a soron következő elnökségi ülésre készüljön komplex határozati javaslat erről, amelyet az Elnökség még a következő tanácskozása előtt véleményezni fog. Addig is a terembérleti díjak megállapítása a konkrét igények alapján a hivatalvezető hatáskörébe tartozik.

Az idén 90 esztendős a Szövetség. Dr. Szőke László országos elnök tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy a központi ünnepséget a Parlament Felsőházi termében tartják meg október 15-én. Ezt megelőzően, október 14-én a Magyar Távirati Iroda székházának különtermében kerül sor az országos sajtótájékoztatóra. Ebben az évben a Vakok és Gyengénlátók Országos Kulturális Fesztiválja (VAGYOK) már október 3-án elkezdődik és 19-ig tart.

Döntött az intervenciós pályázatokról az Országos Elnökség. E szerint a Vas megyei egyesület 207; a Győr-Moson-Soproni egyesület 188; a Hermina egyesület 264; a Nógrád megyei egyesület 350; a Komárom-Esztergom megyei egyesület 126, a Somogy megyei egyesület 34; a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesület 35; a Veszprém megyei egyesület 102; a Zala megyei egyesület 100; a Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyesület 109 ezer forintot költhet az infrastruktúrát javító kiadásokra. Az intervenciós alapban 485 ezer forint maradt, ezt jövőre használhatják fel a pályázó egyesületek.

Elbírálta a Louis Braille Emlékéremre beérkezett felterjesztéseket az Országos Elnökség. Összesen 18 javaslat érkezett. Dr. Nagy Sándor alelnök is a felterjesztettek között volt, miután azonban jelölését dr. Tóka László és dr. Földi János elnökségi tagok is rosszallották, ő visszalépett a jelöltségtől.

Louis Braille Emlékérmesek lettek: Rózsa Dezső (Debrecen), dr. Szigeti György (Pécs), dr. Kiss László (Miskolc), Nemessályi Zsoltné (Debrecen) és Kovács Béla (Lenti). A díjazottak az emlékplakettet a központi ünnepségen vehetik át a Parlamentben.

A Szövetség természetes személy tagjai is pályázhattak a személyi jövedelemadó 1 százalékából segédeszközökre, tanulmányi kiadásaik fedezésére, stb. Erre az Országos Elnökség 90 ezer forintot különített el. Mivel a pályázatok alapján nem lehetett pontosan tudni, ki természetes személy a pályázók közül, s ki nem, az Elnökség háromtagú bizottságot hozott létre, amelynek tagjai: dr. Szőke László országos elnök, dr. Földi János, a természetes tagok képviselője és Szombath Tiborné, az egyéni tagok ügyvitelének intézője. E bizottság ellenőrzi, a pályázók természetes tagjai-e a Szövetségnek, s szeptember 15-ig dönt a pályázatokról, s erről értesíti az érintetteket is.

A Vakvezetőkutya-kiképző Iskolában történt változásokról dr. Micserics József tájékoztatta a jelenlévőket. Mint elmondta, Vasteleky-Einbeck Péter, az iskola vezetője közös megegyezéssel távozik posztjáról. Ennek előzménye, hogy az Országos Elnökség már korábban határozott arról, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium javaslatait is figyelembe véve, felszámolja a kutyakiképző iskola és a Somlai Angyalka alapítvány tevékenysége közötti összefonódást. Az iskola vezetőjével való megbeszélés értelmében szeptember 15-ig leltár készül az alapítvány vagyonáról, október 31-ig pedig az alapítvány tulajdonában lévő ebeket és tárgyi eszközöket elszállítják a kutyakiképző iskola területéről.

Az iskola vezetője ideiglenesen Farkasné Schiff Mónika, akinek megbízatása október 31-ig szól.

Dr. Hódosi László, az FB tagja ismertette, hogy a főkönyvi kivonat alapján a Szövetség gazdálkodása stabilizálódott, s ezért megállapítása szerint dr. Micserics József hivatalvezetőt illeti az elismerés. A június 30-i állapot szerint a bevétel 136 millió forint volt, s ebbe a költségvetési támogatáson kívül beletartozik az is, hogy a pályázatokon keresztül 16,8 millió forinthoz jutott a Szövetség. Az első féléves egyéb bevétel 16 millió forint volt, s a kiadások mértékét is sikerült csökkenteni.

Ezen az elnökségi ülésen is felmerült, hogy a Szövetség intézkedjen a hazai bankoknál annak érdekében, hogy a látássérültek az Interneten keresztül is akadálymentesen elintézhessék pénzügyeiket. Az Elnökség úgy határozott, hogy felveszi a kapcsolatot a pénzintézetekkel, s ebbe a munkába bevonja az "Informatika a Látássérültekért" Alapítványt is. Velük együtt konkrét akcióprogramot készít azért, hogy ezt a kérdést is megnyugtatóan rendezhesse.

Javaslat hangzott el ezen az értekezleten, hogy készüljön szabályzat, amely az iratbetekintési jogra vonatkozik. Az Országos Elnökség meghatározta, hogy az iratbetekintési rend konkrét szabályozására vagy az Országos Hivatal szervezeti és működési szabályzatának részeként, vagy külön rendtartásban kerül sor. A határidő december 31. Felelős az országos elnök és a hivatalvezető.

Az értekezleten mutatkozott be az Országos Hivatal új munkatársa, Szöllősi Szilvia információs referens, aki a Hírlevél és a Szövetség honlapjának tartalmáért is felel.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Közlemény

 

A Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete 2007-ben a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából öszszesen 816.756 forint támogatást kapott, melyet a régióban élő vak és gyengénlátó emberek egészségmegőrzése és betegségmegelőzése érdekében szervezett "Fényközelben" közösségi egészségnapjaink megszervezésére és lebonyolítására, illetve ügyfélszolgálati irodáink fenntartásával kapcsolatos működési költségeink finanszírozására használtunk fel.

Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásával segítette a közép-magyarországi régióban élő látássérült embereket!

Fodor Ágnes elnök

 

 

 

A tudomány újabb fellegvára hazánkban

Európai Innovációs és Technológiai Intézet

 

Még a nyáron döntöttek arról Brüszszelben, hogy Budapesten lesz az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EITI) - European Institute of Innovation and Technology - székhelye. Az EITI igazgatótanácsának szeptember 15-i alakuló ülésére, amelyre a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében került sor, dr. Szőke Lászlót, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnökét is meghívták.

Az EITI első értekezletén jelen volt és felszólalt: José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke; Gyurcsány Ferenc, Magyarország miniszterelnöke; dr. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke; Molnár Károly kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter; Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, az Európai Parlament alelnöke; Valerie Précresse felsőoktatási és kutatási miniszter, a francia elnökség képviselője, valamint Ján Figel, az Európai Bizottság oktatásért, képzésért, kultúráért és ifjúságért felelős biztosa.

Az MVGYOSZ elnöke a konferencia végén rövid megbeszélést folytatott dr. Schmitt Pál Európai parlamenti képviselővel, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével, Kovács Lászlóval, az Európai Bizottság adó- és vámügyi biztosával; dr. Magyar Bálint SZDSZ-es politikussal, az EITI igazgatótanácsának egyetlen magyar tagjával; Demszky Gáborral, Budapest főpolgármesterével és nem utolsó sorban dr. Pálinkás Józseffel, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével. Dr. Szőke László kifejezte abbéli reményét, hogy a látássérültek életére is jótékony hatással lesz majd az Európai Innovációs és Technológiai Intézet tevékenysége, amely a hatékonyság és a versenyképesség növelését, a kapacitások jobb kihasználását és az innovatív, tehetségközpontú szemléletet tartja a legfontosabbnak.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

"Esze Tamás nyomában"

A Nosztalgia klub kirándulása

 

Történelmi kirándulást szervez "Esze Tamás nyomában" címmel a VGYHE Nosztalgia klubja október 24-26. között. Jelentkezni és a részletekről érdeklődni lehet október 15-ig Bereczkné Bihari Erzsébetnél munkaidőben a 06-1-452-4300/4600 és a 06-20-9770-356-os telefonszámokon.

 

 

 

Első az állami felelősség

Biztonság és partnerség az egészségügyben

 

Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszterrel és dr. Kökény Mihállyal, az Országgyűlés egészségügyi bizottságának elnökével is véleményt cserélt dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke annak a konferenciának a szünetében, amelyet a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége a szaktárcával együtt rendezett meg a MTESZ székházában szeptember 2-án. A "Biztonság és partnerség: feladatok az egészségügyben 2010-ig" című kormányzati koncepcióról kezdeményezett széleskörű társadalmi párbeszéd lezárásaként került sor erre a tanácskozásra, amelyen elnökünk is felszólalt. Mint elmondta, öröm, hogy a vitaanyag az első helyen említi az egészség megőrzésének és helyreállításának tekintetében az állami felelősséget. Ugyanakkor sajnálatosnak tartja, hogy nem esik szó az előterjesztésben a fogyatékosok ellátásáról. Pedig ez a társadalmi csoport az, amelyik az egészségügyi ellátórendszer minden területén gondoskodást igényel. Szüksége van speciális segéd- és életvitelt könnyítő eszközökre, de ezeknek a beszerzéséhez a társadalombiztosítás nem járul hozzá. Évek óta csupán a fehérbotok két típusára terjed ki a tb-támogatás, pedig a látássérültek igényelnék - megfizethető áron - a különféle beszélő eszközöket, számítástechnikai szoftvereket, vagyis a fizikai mellett az info-kommunikációs akadálymentesítést is.

Dr. Szőke László hangsúlyozta, bízik abban, hogy a konkrét intézkedések előtt a fogyatékkal élők véleményét is kikérik majd. Dr. Székely Tamás miniszter válaszában kiemelte, a vitaanyag, amelyhez 130 hozzászóló 600 oldalon mondott véleményt, általánosságban tárgyalta az egészségügy fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket, nem térhetett ki minden területre. Az MVGYOSZ elnökének észrevételeit, mivel azok kormányzati intézkedéseket igényelnek, továbbítja az illetékesekhez.

G. A.

 

 

 

Csendes imádkozás

 

Szeretett halottainkért csendes imádkozással emlékezik a VGYHE Nosztalgia klubja október 31-én 15 órai kezdettel szövetségünk Hermina termében.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Nosztalgia klub

 

 

 

Minden illetékes segíteni akar

Döntéshozói kerekasztal-beszélgetés Kecskeméten

 

Huszonöten ülték körül az asztalt szeptember 3-án Kecskeméten, a "Három gúnár" hotel és étterem rendezvényházában. A Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete a "Nem látva is látszani" projekt keretében döntéshozói kerekasztal-beszélgetésre hívta meg a térségben működő önkormányzatok, intézmények, cégek, civil szervezetek vezetőit, illetve munkatársait. A megjelenteket, közöttük dr. Szőke Lászlót, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnökét és dr. Micserics Józsefet, az Országos Hivatal vezetőjét Sztakó Krisztina egyesületi elnök üdvözölte.

Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke bevezetőjében hangsúlyozta: a találkozó célja a közös gondolkodás. A mindennapi életben sokszor nem is az anyagi eszközök hiányoznak elsősorban, hanem az információ. Például az, hogy az intézményvezetők pontosan tudják, mire lenne szükségük a látássérülteknek.

Az MVGYOSZ elnöke szólt a most tízéves esélyegyenlőségi törvényről is. Mint kiemelte, a törvény legfőbb hozadéka, hogy a közgondolkodás részévé tette az esélyegyenlőséget, s nagy érdeme, hogy komplex módon közelítette meg az akadálymentesítést, a segédeszköz-ellátást.

Dr. Zombor Gábor, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere kifejezte: jó szándékban náluk nincs hiány, s azért is fontos az együttműködés a vakok helyi egyesülete és az önkormányzat között, hogy a képviselők tisztában legyenek azzal, miben várnak tőlük segítséget. A polgármesteri hivatalban egyébként már kialakítottak egy úgynevezett hendikep szobát, ahol fogadják a fogyatékkal élőket. Oda az ügyintézők helybe jönnek és segítenek a hivatalos adminisztráció lebonyolításában a látási, hallási vagy mozgási fogyatékos ügyfeleknek.

Dr. Szigeti László, az önkormányzat aljegyzője elmondta, hogy több európai uniós pályázatot is beadtak, amelyekben az info-kommunikációs akadálymentesítés is szerepel.

Gyulai Szilvia, a Magyar Államkincstár kecskeméti irodájának képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy nem minden fogyatékkal élő ember tudja, milyen ellátásokat kaphat az államtól. Megígérte azt is, hogy a hozzájuk forduló látássérültek figyelmét feltétlenül felhívják a vakok helyi egyesületére.

Horváth Attiláné, a megyei kórház PR-menedzsere tolmácsolta az intézmény főigazgatójának az üzenetét, ami arra vonatkozott, hogy a fogyatékkal élő pácienseknek minden segítséget igyekeznek megadni.

Szinyi Károly, a Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ kecskeméti irodájának munkatársa a fogyatékkal élők munkába állítását elősegítő tevékenységükről beszélt.

Papné Bartos Erika, a Kunság Volán Zrt. alkalmazottja tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Volán helyi és helyközi járatain hangosbemondó működik és így az átszállásokról is informálódhatnak a látássérült utasok. Cégük elsősorban alacsonypadlós autóbuszokat szerez be a közlekedés megkönnyítéséért.

Dr. Vaslóczki Ferenc, a megyei rendőrkapitányság századosa elmondta, rendszeresen ellenőrzik a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket, hogy valóban a jogosultak állnak-e ott gépkocsijukkal és szorgalmazzák a gyalogátkelőhelyek hangjelzéssel való ellátását.

Morvai Szilveszter, az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi régiójának képviselője kifejtette, a pénzintézet a szolgáltatásait úgy alakította ki, hogy azokkal a látássérültek is akadályok nélkül élhessenek.

Nagy tetszést aratott dr. Horváth Lászlónak, a Magyar Vöröskereszt kecskeméti szervezete vezetőjének az a bejelentése, miszerint ők már 28 éve üdültetnek mozgáskorlátozott csemetéket Balatonfövenyesen, s az utóbbi időben vak gyermekek is velük tartottak. Az idén 3 látássérült gyereket üdültettek, akiket egy-egy önkéntes gondozó is kísért. Később szeretnének még több vak, illetve gyengénlátó fiatalt üdültetni.

Varga Sándor, Lakitelek polgármestere arról szólt, hogy náluk a hivatalban már régóta dolgozik egy általános segítő, aki a fogyatékkal élők legfőbb támasza az ügyintézésben.

Tanács Lászlóné, a Katona József Megyei Könyvtár munkatársa a vakok és a könyvtár közötti régi, jó kapcsolatról beszélt. Mint megtudtuk, a könyvtárban a vakvezető sáv kialakítása mellett az eszközbeszerzésre is gondoltak. Van már JAWS képernyőolvasó, valamint képernyőnagyító programjuk, olvasógépük, Braille-nyomtatójuk is. Hangoskönyvtárukban ezer műből álló gyűjtemény várja a látássérült olvasókat.

Dr. Bernátné dr. Kaszala Lilla, a Kecskeméti Esélyek Háza munkatársa a honlapjuk, Iványi István, a Magyar Közút KHT Bács-Kiskun megyei területi igazgatója az úthálózat akadálymentesítéséről beszélt.

Sztakó Krisztina egyesületi elnök örömét fejezte ki, hogy ezen a kerekasztal-beszélgetésen is volt mód véleményt cserélni mindazokkal, akikkel egyébként is szinte napi kapcsolatot ápolnak. Az 540 tagú egyesületet a rendezvényen az elnökön kívül Kovács Jánosné alelnök, Deák Zoltánné elnökségi tag, Petényi Márta irodavezető, Szabó Tamás jogász és Sándor Melinda adminisztrátor képviselte. Ők is elmondták tapasztalataikat, amelyeket a mindennapi közlekedés, bevásárlás, ügyintézés során szereztek. Végül dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője az előadásában hangsúlyozta: a látássérültek számára a legfontosabb a személyi segítés, az emberi kapcsolat.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

A tagegyesületek nagy pillanatai

 

Tacitus, az ókori Róma történetírásának dísze, azt mondja: az írás arra való, hogy a ma tettei féljenek a jövendő ítéletétől. E bölcs gondolatot hadd merészeljük kiegészíteni azzal, hogy az írás megfelelő eszköz arra is, hogy a ma jótettei erkölcsi jutalmat kaphassanak a jövendő koroktól.

Most, amikor Szövetségünk a 90 éves létére tekint vissza, arra kértük a tagegyesületek elnökeit: ők, vagy ezzel megbízott segítőtársaik, írják meg a Vakok Világa számára egyesületük történetének legemlékezetesebb eseményét. Vagyis történetük egy kimerevített pillanatát kértük az olvasóink elé vetíteni azért, hogy a jövendő évtizedekben is felidézhető legyen azok számára, akik a Vakok Világát akkor átlapozzák.

Kérésünknek nagyon sokan eleget tettek, visszaemlékezéseik lapunk jelenlegi és jövő hónapi számában tárulnak kedves olvasóink elé. Mindössze Nagy Tündétől, a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének elnökétől érkezett közvetett úton olyan megnyilvánulás, hogy ő nem járul hozzá, hogy egyesületéről a Vakok Világában bármi megjelenjen. Természetesen ezt mi zokszó nélkül tudomásul vesszük. A jelen és a jövendő ítéletére bízzuk ennek, a civilizált és demokratikus berendezkedésű országban furcsának ható megnyilatkozásnak a minősítését.

Cseri Sándor

 

 

 

Harcoltunk a sajátunkért

Nehéz tárgyalássorozat eredményei

 

A Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének elnökeként én a rendszerváltáshoz kötném a legmaradandóbb emlékünket. Az előző rendszerben elég volt egy telefon, s máris kaptunk helyiséget a rendezvényeinkhez vagy a régi kapcsolataink alapján elláttak minket harapnivalóval. A rendszerváltás után egy fogadóórán megjelent az irodánkban két ember, akik elmondták, hogy ők megvásárolták az önkormányzattól az általunk addig használt helyiséget. - Mikor költöznek ki? - kérdezték, s mi a meglepetéstől szinte szóhoz sem jutottunk. De kénytelenek voltunk beletörődni a megváltozott helyzetbe. Szerettünk volna viszont az önkormányzatnál az elővásárlási jogunkkal élni. - No és van rá pénzük? - érdeklődtek az illetékesek. Nem volt. Kemény tárgyalások következtek ezután, mert felajánlottak nekünk ugyan helyiségeket, de azok a város másik végén voltak, erősen felújításra szorultak, s a nehezen közlekedő sorstársak számára egyáltalán nem látszottak megfelelőnek. Tárgyalásaink eredményeként ott maradhattunk az irodaházban, de egy szinttel lejjebb kerültünk. A tapasztalatok arra késztettek bennünket, hogy keressük a saját helyiséghez való jutás lehetőségét. Felismertük, hogy e nélkül esetleg évről évre más-más helyre kell átköltöznünk, s ez jelentősen megnehezítette volna a folyamatos kapcsolattartást a sorstársainkkal. Ezt sikerült elfogadtatnunk a tagtársakkal, szponzorokkal is felvettük a kapcsolatot. S az országban egyedülállóan a tagság maga is hozzájárult a helyiség megvásárlásához. Mintegy 400 ezer forintot adtak össze általában ezer forintonként. Mi nem köteleztünk senkit sem a hozzájárulásra és el is mondtuk, hogy ebből a sorstársaknak sem előnyük, sem hátrányuk nem származik. Mégis adakozott a tagság kétharmada. Ezzel azonban nem fejeződött be a helyiségkeresési kálváriánk. Jelentkezett nálunk az önkormányzat, hogy szeretné elcserélni velünk a már megvásárolt helyiséget, mert oda egy irodát szeretne költöztetni. Akkor már tulajdonosként könynyebb pozícióban tárgyaltunk. Felajánlottak nekünk a belvárosban egy helyiséget, mondván, az kisebb ugyan, de értékesebb. Mi hangsúlyoztuk, nem az a fontos, hogy értékesebb, hanem az, hogy akkora legyen legalább, mint a régi, a 60 négyzetméteres irodánk volt. Meg aztán az általuk kért helyiséget mi addigra felújíttattuk. A megyei közgyűlés elnökével is tárgyaltunk, de nem jutottunk megegyezésre. Pedig az elnök úr még a főtitkárt, Erhartné dr. Molnár Katalint is felkereste, de hiába. Aztán a megyei közgyűlés elnöke eljött a mi közgyűlésünkre és ott úgy beszélt, mintha már mindenben megegyeztünk volna. Én tájékoztattam a tagtársakat, miért nem fogadtuk el az ajánlatot, s elmondtam, mi támogatjuk, hogy az iroda Veszprémbe jöjjön, de ehhez az áldozatot nem a vakoknak kellene meghozniuk. Ezt követően a megyei főjegyző látogatott el hozzánk. Vele sikerült megállapodni. Új helyre költöztünk, s kifizettek számunkra 5 millió forintot kompenzációként, s ez végső soron hosszú távra megalapozta a szervezet gazdasági stabilitását. Ma egy 74 négyzetméteres, három szobából álló helyiséget mondhatunk a magunkénak. Közel esik a belvároshoz, az autóbusz pályaudvarhoz, a postához. A felújítására a kompenzációs összegből 1 millió forintot fordítottunk, a többi pénzt kamatozó kincstárjegyben tartjuk. Ebből finanszírozzuk az állagmegóvás későbbi kiadásait. A rendszerváltás tehát megtanított minket gazdálkodni a vagyonnal, s harcolni azért, amink van.

Dr. Szőke László

elnök

 

 

 

Hajdú-Bihar megye:

A Fehér Bot Alapítvány kiutat mutatott

 

A Hajdú-Bihar megyei csoportot 1953 nyarán hozta létre Néray Lajos és felesége. Áldozatos munkájuk azt jelentette, hogy az országban másodikként alakult meg egy olyan egyesület, amely a vakok érdekeit és kulturális igényeit igyekezett kielégíteni. Néhány hónap múlva Csengeri József vezetésével sikerült az akkori városi tanácson összehívni azon sorstársakat, akik dolgozni és tanulni szerettek volna.

Debrecen abban az időben igen prosperáló nagyváros volt. Megtalálható akkor itt a nehézipar (Gördülőcsapágy Művek, Medicor, Biogal, Mezőgépgyár) és még sok olyan üzem, amely lehetőséget biztosított a sorstársaknak arra, hogy munkát vállaljanak. A hatvanas évek közepére nem csak Debrecenben, de a megyében is szép számmal dolgoztak sorstársaink. Olyannyira, hogy foglalkoztatási szempontból megyénket csak Budapest előzte meg.

Komoly változás állt be 1966 április elsejétől. Akkor nyílt meg Debrecenben a Vakok Állami Intézete, s ott indult meg először a kárpitosképzés is Magyarországon. 112 fős elhelyezési lehetőséggel ez az intézet volt a látássérült fiatalok vidéki bázisa. A vak és gyengénlátó foglalkoztatottak száma ekkorra elérte Debrecenben a 270-280 főt, a megyében a sorstársak közül több, mint ötszázan dolgoztak. 1972 szeptemberében megnyílt a Gyengénlátók Általános Iskolája és Nevelő Otthona, újabb bázist jelentve Debrecen oktatási életében.

Erre az időre tehető a helyi kulturális csoport tevékenységének egyik fénykora. Szinte az egész országot bejárták különböző irodalmi műsoraikkal, Nyíregyházától Szombathelyig. 1973-tól hihetetlen segítséget kapott a szervezet az akkori városi tanácstól. Évente 5 szövetkezeti értékesítésű lakás felett rendelkezett mint javaslattevő. Ez lehetőséget biztosított a látássérült emberek egzisztenciájának megteremtéséhez.

A nyolcvanas évek pezsgő életét kettétörte a rendszerváltás. A nagy gyárak megszűnése nehéz helyzetbe hozta a megyei szervezeteket. Talponmaradásunk záloga volt a megújulási szándék, a tenni akarás a kornak megfelelő eszközökkel. 1996 novemberében dr. Szabó Miklós vezetésével létrejött a Fehér Bot Alapítvány, amely kiutat mutatott a munkahelyteremtés, a foglalkoztatottság és a rehabilitáció terén is.

A kor követelményeinek megfelelően, 2003-ban megalakult a "Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete". Ez lett az alapja a 2005-ben átalakuló MVGYOSZ megyei szervezetének.

A kulturális tevékenység is megtalálta a maga helyét az új körülmények között. Kiemelkedő programok voltak a mesemondó versenyek, az 1996-ban bemutatott "Itthon vagyok" irodalmi öszszeállítás, a Szomszédolás helyismereti vetélkedő, valamint a 2004-ben megrendezett országos Csokonai-vetélkedő és a 2005-ben útjára indult "Helen Keller" irodalmi emlékműsor.

Alapvető feladataink az elmúlt 55 évben nem változtak. Most is elsődleges fontosságúnak tartjuk az érdekképviseletet, a munkába állítást, a rehabilitációt és az igényes kulturális munkát.

Rózsa Dezső

 

 

 

Valamennyien összetartozunk

Megtapasztalhattuk a jól végzett munka eredményét

 

Az 1990-es évek elején a Dr. Baranyiné Miks Mária és Rózsa Dezső nevével fémjelzett "Hogy súlya legyen a szónak" című országos vetélkedő többször is megrendezésre került.

A játék színvonalas összeállítása és a játékmesterek személye inspirálta a megyei szervezeteinket a részvételre.

1993 tavaszán Szegeden láthattuk vendégül vetélkedő társainkat.

Lelkes örömmel készültünk, mindenkiből a legjobbat hozta ki a közös munka.

A Somogyi Könyvtár munkatársai, Molnár Mária fiókhálózat-vezető irányításával, nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak a szervezésben és lebonyolításban.

Jól szerepelt csapatunk, de annál is fontosabb volt, hogy mindenki remekül érezte magát nálunk.

Megtapasztalhattuk a jól végzett munka felhőtlen örömét.

Ritkán éreztem olyan hangsúlyosan, hogy mi, látássérültek, valamennyien összetartozunk.

Minden résztvevő számára feledhetetlen volt!

Ma is szívesen gondolunk vissza rá!

Klimász Sándorné elnök

 

 

 

Családias hangulatban találkozunk

Nagyok a székházunk közüzemi díjai

 

A Baranya megyei látássérültek szervezete a 60-as évek végén alakult meg, első székháza egy lerobbant udvari épületben volt kb. 40 négyzetméteren, de a sorstársak szívesen és bizalommal keresték fel az akkor létrejött megyei irodát. Az érdekképviseleti munka következményeként a 70-es években a dolgozni akaró sorstársaink szinte 100 százalékát munkához tudtuk juttatni, hiszen abban az időben még a megyében dolgozó telefonközpontosok többsége látássérült volt. Sajnos ez a tendencia napjainkra teljesen megváltozott, így a sorstársak önálló egzisztenciájának biztosítása egyre nagyobb feladatot jelent.

Az évtizedek során - köszönve a megyei szervezet titkárának - székházunk egyre jobb körülmények közé került és mára elmondhatjuk, hogy ideális környezetben fogadhatjuk a sorstársainkat. Azt hiszem, valamennyi, a megyében élő sorstársam nevében elmondhatom, hogy az elmúlt 40 év egyik legmeghatározóbb eseménye az volt, amikor szövetségünk a jelenlegi székházba költözött és napjainkra kialakult az a klubélet, melynek során heti két alkalommal, hétfőn és csütörtökön, spontán jellegű, családias hangulatú összejöveteleket tartunk. Ezek a klubdélutánok lehetőséget nyújtanak arra, hogy sorstársaink szabadidejüket kulturált környezetben aktívan tölthessék el.

A tágas, közel 140 négyzetméteres, 5 helyiségből álló székház az ügyfélfogadáshoz és a rendezvényekhez is megfelelő körülményeket nyújt, de komoly finanszírozási problémákat is jelent, hiszen az éves költségvetésünk jelentős részét fordítjuk a székház közüzemi díjainak kiegyenlítésére.

Reményeink szerint a 2005-ben megalakult egyesület a jövőben is méltóképpen folytathatja munkáját és sorstársaink ezentúl is bizalommal és nagy örömmel keresik fel székházunkat.

Dr. Tóka László

egyesületi elnök

 

 

 

Szemdaganatok gyógyítása

 

Egy brit orvosi szaklap szerint a protonsugarak jóvoltából a szemdaganatokat hamarosan a látóképesség megőrzésével is gyógyítani lehet. A kísérletekben használt sugár 72 millió elektrovoltos energiával hatol a daganatba és elsorvasztja azt. A fájdalommentes beavatkozás során ügyelnek arra, hogy a sugár csak a beteg szövetet érje.

K. M.

 

 

 

Zöldhályog-világnap

 

Az idén első alkalommal rendezték meg a zöldhályog-világnapot, amelyhez hazánk vezető szemész szakorvosai is csatlakoztak. A világnap célja az, hogy a lakosságot felvilágosítsák e betegségről és a félelmetes vakság megelőzésének lehetőségeiről. Ennek keretében sok helyszínen került sor ismeretterjesztő előadásokra, illetve ingyenes szűrővizsgálatokra. A glaukóma a vezető vaksági okok egyike, és a betegek csaknem fele diagnosztizálatlan, így látásuk folyamatosan romlik anélkül, hogy tudomásuk lenne róla. Ezért nagyon fontos a zöldhályog ismerete és szűrése, amelyre a világnap is lehetőséget nyújtott és nyújt a jövőben

K. M.

 

 

 

Kulturális seregszemle Nyíregyházán

Tehetséges látássérültek adtak műsort

 

Népdalok, szavalat, slágerénekek, cigánytánc szerepeltek a műsorban Nyíregyházán, azon a háromnapos nemzetközi kulturális seregszemlén, amelyet a Nyírségi Látássérültek Egyesülete rendezett meg szeptemberben. Jakab Sándorné, az egyesület elnöke köszöntőjében kiemelte, a látássérültek ezúttal is megmutatják, hogy tehetségesek, és képesek olyan produkciókra, mint egészséges társaik. Nagy László, Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzatának alpolgármestere arról az összefogásról beszélt, ami a vak és gyengénlátó embereket jellemzi az egyesületben, s ami a nagyobb bajokon is átsegíti őket.

Volt is móka, kacagás a nyitónapon, a Városmajori Közösségi Házban, amikor a fiatal és idősebb látássérültek a humorral átszőtt műsorukat bemutatták. Illyés Péter előadóművész, az est házigazdája sorban szólította szereplésre a fellépőket.

A határon túlról, Szatmárnémetiből kilencen érkeztek Joan Podina vezetésével. A Vega elnevezésű énekkar magyarul és románul is bemutatott dalokat. A szlovákiai, Zemplén vidéki folklór énekegyüttest Anna Rovńáková vezeti. A nevük: Remény. Ők is fülbemászó dalokkal kedveskedtek a megjelenteknek. Tóth Tímea és Pták Istvánné verset mondtak. Pták Istvánné még külön tapsot kapott azért is, hogy egyéni hangszerelésben adta elő Petőfi Sándor egyik versét. Rácz Ibolya diszkó ritmusban énekelt slágereket és ropta a táncot. A Nánási Vidám Asszonyok csapat Hajdúnánásról érkezett. Cigánytáncukkal olyan sikert arattak, hogy alig akarták őket a teremből kiengedni. A Nyírségi Látássérültek Egyesületében, a Szívvel látók klubjának keretein belül működik az Ambrózy Dalárda. Ők is vidám énekekkel szórakoztatták a közönséget. Daku Tünde ismert táncdalokból állította össze a műsorát.

A Nyírségi Látássérültek Egyesülete pályázaton nyert pénzt a kulturális seregszemléhez. A programot támogatták: dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter; a Nemzeti Kulturális Alap; Nyíregyháza város megyei közgyűlése; Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala; a Hotel Centrál; a Városmajori Közösségi Ház; a Görömbei Cukrászda; a Nyíregyházi Állatpark; a Fehér Bot Alapítvány; a Fogyatékosok Fóruma és a Főtaxi.

A vendégek távozáskor csak ennyit mondtak: reméljük, máskor is megrendezitek ezt a nagyszerű, színes programot!

G. A.

 

 

 

Két hét lírai hangulatban

Szövetségünk balatonboglári üdülőjében pihentünk

 

Szövetségünk balatonboglári üdülőjét Ottlakán Gyula és felesége, Klárika működteti. Tagtársaink és a pihenni vágyók megelégedésére az idén már a harmadik üdülési évet zárják. Tagtársaink számára 1968-ban kezdődött az üdültetés a balatonboglári üdülőnkben.

Klárika elmondta, hogy tavaly az üdülőt felkereste egy idős hölgy, aki ma Franciaországban él. Az ő szülei építették panziónak 1938-ban a mai üdülőnk két épületét. Közülük csak a B-épület az eredeti, mivel az A-épületet Szövetségünk az 1980-as évek közepén átépíttette.

A VGYHE Horizont kultúrcsoportjának 12 tagja között e sorok írója és felesége két hetet tölthetett az üdülőnkben. Csoportunk részére ez a pihenés egyben egy zenei kurzust is jelentett. Ennek programjait az üdülő társalgójában tartottuk. Augusztus 25-én vacsora után volt az első zenei est, melynek első felében a látássérült fiatalok idei zenei találkozójának jelentőségéről hangzott el előadás, majd néhány részletet hallgattunk meg a találkozón készült hangfelvételről. Végül a lapunkban megjelent cikk felolvasását hallgattuk meg. A második részben szülőfalum néptáncegyüttesének 50 éves jubileumáról tartottam rövid tájékoztatót. Részt vettem ugyanis falumban, Mezőfalván az ünnepi esten. Hihetetlenül szép volt. Hazánk szinte minden tájegységének táncait bemutatta a csoport a háromórás műsorában. Ebből láthattak üdülőtársaink pár felvételt ezen az estén.

A másnap esti műsorban élő zene szólt. A velünk üdülő Kirner Gusztávval, kiváló zenész tagtársunkkal, Bereczkné Bihari Erzsébet beszélgetett a zenei pályájáról. Ezt követően a muzsikus harmonikán szebbnél szebb dalokat szólaltatott meg. Nemcsak remekül játszott, hanem szépen is énekelt. Az éneklésbe hamarosan mi is bekapcsolódtunk. Népdalok, nóták, slágerek sokasága szólalt meg ezen az összejövetelen.

Harmadik alkalommal irodalmi találkozót tartottunk. Ennek keretében versmondásról, könyvekről, színművekről beszélgettünk. E programokon mintegy 20 személy volt jelen. Üdülésünk alkalmával is telt ház volt a boglári pihenőhelyen.

Lak István

 

 

 

Sziget Fesztivál tizenhatodszor

Az előítéletek megszüntetéséért fáradoznak

 

Az idén tizenhatodik alkalommal rendezte meg a magyar főváros Közép-Európa legnagyobb kulturális programját: a Sziget Fesztivált. Az indulás, az 1990-es évek eleje óta sok minden megváltozott az óbudai Hajógyári Szigeten, többek között a fogyatékos emberek számára is akadálymentessé tették.

Egy héten keresztül magyar és külföldi vendégek (tapasztalataim szerint főként német, angol, ír, holland, spanyol), társadalmi és civil szervezetek sátrai, különböző méretű színpadok és számos nemzet konyhája népesítették be a fás-füves területet. Az időjárásra sem lehetett panasz, végig kánikulai meleg volt.

A szigetre sűrűbben jártak a HÉV szerelvények, voltak külön autóbuszok és hajójáratok is. A vak és a gyengénlátó látogatók is gond nélkül felkereshették a Sziget Fesztivált, mivel a Vakok és Gyengénlátók Középmagyarországi Regionális Egyesülete ingyenes kísérő szolgálatot biztosított számukra.

A 2008. évi Fesztivál a középkorú generációk nagy örömére ún. mínusz 1. nappal kezdődött, amely a jövőben a magyar zene napja lesz. Presser Gábor kezdeményezésére az 1970-80-as évek neves együtteseinek és énekeseinek dalait hallgathatta a nyári estében a több tízezres publikum. A siker óriási volt, és ugyanez mondható el az ún. nulladik napon fellépő, egykori jeles banda, az Iron Maiden koncertjéről is.

Az augusztus 13-18-a közötti időszakban a bőség zavarával szembesülhettek a hazai és a külföldi fiatalok. Ízelítőül - csak felsorolásszerűen - álljon itt néhány a programok közül: Alanis Morissette, Jamiroqai, Sex Pistols, R.E.M, Tankcsapda.

2003 és 2004 után, az idei Sziget Fesztiválon ismét részt vett az Ability Park is. A hat évvel ezelőtt megalakult intézmény azt a nemes célt tűzte ki maga elé, hogy a fogyatékos emberek élethelyzeteit szórakoztató és játékos formában mutassa be a többségi társadalom tagjainak. Az ability szó jelentése képesség, tehetség, arra utal, hogy a Park a látás-, a hallás- és a mozgássérült, az autista és az értelmi fogyatékos emberek képességeit és lehetőségeit akarja érzékeltetni. Nem titkolt célja az sem, hogy a fogyatékosokkal szembeni előítéletek megszüntetéséért fáradozik.

A mostani fesztiválon az Ability Park több civil szervezetet is befogadott a területére, így pl. a látogatók felkereshették az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány sátrát is. A Park vendégei kipróbálhatták, hogy milyen is lehet kerekes székből élni az életet, vagy egy látó és egy látássérült ember hogyan játszhat egyenlő esélyekkel sakkot, malmot, és miként juthatnak ki a labirintusból.

Mindazok, akik valamilyen fogyatékkal élnek és kilátogattak a Sziget Fesztiválra, elmondhatják, hogy udvarias figyelem fogadta őket. Ma már nem tartják "csodabogárnak" sem a fehérbottal, sem a kerekes székkel közlekedő embert, és azt sem, aki kicsit másként viselkedik. A Sziget Fesztivál befogadó, mindenkinek jutott egy talpalatnyi föld és rengeteg kulturális program.

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

CD-nyeremény

 

Ki volt az a német zeneszerző, akinek eredeti kottáit nem volt szabad tanulmányoznia az akkor gyermekkorban lévő Johann Sebastian Bachnak? A kottatanulmányozástól Johann Sebastian Bachot a tulajdon bátyja, Johann Christoph tiltotta el. Johann Sebastian Bach úgy oldotta meg a problémát, hogy fél éven át minden este ellopta bátyjától a számára tilos kottákat, holdfénynél lemásolta azokat és utána viszszalopta őket bátyja kottagyűjteményébe. A tiltott zeneszerző híres alkotásai közé tartozik: a Kánon D-dúrban. A zeneszerző neve?

Beküldési határidő: november 15.

Augusztusi lapszámunk kérdésére a helyes válasz: Farkas Ferenc.

Így gondolta ezt és egy CD- nyert Varga Tünde (Zalaegerszeg). Szeretettel gratulálunk!

 

 

 

Humor

 

- Uraim! Most ürítsük ki a templom perselyét!

- Csak rossz gombok vannak benne, plébános úr! De nini! A sok hasznavehetetlen gomb között itt van egy tízcentes is!

- Érdekes! Mise közben nem is vettem észre, hogy a falubeliek között akadt egy idegen is!

*

- Megvallom neked, Sanyikám, hogy megható látvány, ahogyan ti még húszévi házasság után is szerelmesen fogjátok egymás kezét itt az áruházban.

- Na igen! Ha ugyanis elengedem a feleségem kezét, rögtön vesz valami leértékelt, felesleges vackot!

*

- Drága férjecském! Képzeld, azt álmodtam, hogy aranyékszereket és nercbundát vettél nekem. Szerinted mit jelenthet ez a gyönyörű álom?

- Holnap úgyis születésnapod lesz, szívecském, íme az ajándékom! Ennek a csomagnak a tartalma választ ad a kérdésedre.

- Ó, te drága! Hát mi van ebben a csomagban?

- Álmoskönyv.

*

- Rendben van, kisasszony, maga lesz a titkárnőm. De a minisztériumi ismerőse a telefonban azt javasolta, nézzem meg az ajánlólevelét is. Nos, láthatnám?

- Megmutathatom, vezérigazgató úr, de arra az időre nem kéne bezárni az ajtót?

*

- Drága mama! Megkínálhatom rétessel? Van diós, mákos, túrós. Milyet kíván?

- Kedves vejem, te milyen rétest adnál a legszívesebben?

- Sörétest.

*

- Vádlott! Amikor kiemeli a pénztárcákat a zsebekből, maga egyáltalán nem fél?

- De bizony félek, bíró úr! Mindig attól majrézok, hogy kevés lóvé lesz bennük!

*

- Őrmester úr! Ez az itt heverő gumibot nem a magáé?

- Nem! Az enyém elveszett!

*

- Édes fiam! Mióta a világon vagy, semmi örömet sem tudtál szerezni nekem!

- Lehet, édesapám, de előtte annál többet!

*

- Az én feleségem olyan bőbeszédű, hogy egyetlen témáról képes tíz órán át beszélni.

- Az én feleségemnek ehhez még téma sem kell!

*

- Drága anyóskám, hová kerékpározik ilyen kora délelőtt?

- Kimegyek a temetőbe, fiam.

- Rendben van, de a kerékpárt ki fogja hazavinni?

Cseri Sándor

 

 

 

Ez itt a kérdés meg a válasz is

 

Az augusztusi lapszámunkban megjelent kérdések helyes megfejtései: CLXI 1; CLXII 1; CLXIII 2; CLXIV 1; CLXV 2; CLXVI 2; CLXVII 2; CLXVIII 1; CLXIX 2.

Így gondolta ezt Varga Imre (Budapest) olvasónk is. Nyereményéhez szeretettel gratulálunk!

CLXXXII. Mit jelent aymara nyelven Chile neve?

1. Guano bányája

2. Ahol a föld véget ér

CLXXXIII. Mit jelent spanyol nyelven Costa Rica neve?

1. Tengermosta

2. Gazdagpart

CLXXXIV. Mit jelent az Azori szigetcsoport neve?

1. Keselyűk szigete

2. Megjött a Zori

CLXXXV. Mit jelent Japánban a Fujiyama vulkán neve?

1. Páratlan hegy

2. Füstölgő kémény

CLXXXVI. A pásztorok hogyan alakították egykor dísztülökké az ökörszarvakat?

1. Vízben áztatva formálgatták

2. Forró kenyérrel puhították és úgy adták meg az alakját

CLXXXVII. Jézus Krisztusnak mi az előneve a Bibliában?

1. Júdeai

2. Názáreti

CLXXXVIII. Mit jelent a farizeusok szó az eredeti jelentésében?

1. Képmutatók

2. Hitbuzgó ókori vallási irányzat követői

CLXXXIX. A magyar emberek azért nem koccintanak sörrel, mert 1849. október 6-án az osztrák hadsereg tisztjei sörrel koccintva ültek örömünnepet amiatt, hogy Aradon kivégezték a magyar szabadságért harcolt tizenhárom tábornokot. Igaz-e ez az állítás?

1. Igaz

2. Nem igaz

CXC. A magyar honvédsereg 1849. augusztus 13-án feltétel nélkül letette a fegyvert Világosnál a cári orosz csapatok előtt. A magyar sereg 29889 katonából, 9839 lóból és 144 ütegből (720 ágyúból) állott. Az orosz haderő 120 ezer kiválóan felszerelt katonát számlált. Az osztrák sereg is többszörösen felülmúlta a magyart. A fegyverletétel miatt árulónak tekinthetjük-e Görgey Artúrt, a magyar sereg fővezérét?

1. Igen

2. Nem

Beküldési határidő: november 15.

Cseri Sándor

 

 

 

BeLin, a beszélő Linux

Ingyenesen letölthető az alapítvány honlapjáról

 

Az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány nonprofit szervezetként évek óta fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség megvalósítását az info-kommunikáció területén is.

A Linux világában nagy népszerűségre szert tett Ubuntu disztribúció átalakításával, az alapítvány munkatársának, Hammer Attilának és az Ubuntu Közösség fejlesztő munkájának eredményeként készült el a BeLin 1.0, a magyarított és akadálymentesített Ubuntu disztribúció.

Nomen est omen - tartja a mondás, és erről árulkodik a Beszélő Linux, azaz a BeLin elnevezés is. Ezzel a fejlesztéssel az alapítvány célja az volt, hogy mintegy alternatívaként a látássérült emberek számára is biztosítsa az ingyenes Linux operációs rendszer kínálta lehetőségeket. A rendszer tartalmaz egy ORKA nevű képernyőolvasó és -nagyító programot, melynek fejlesztése folyamatos. Az indításkor a felhasználó azonnal beszédtámogatást kap a kipróbáláshoz vagy a telepítéshez.

A rendszer számos akadálymentesen használható alkalmazást tartalmaz előre telepítve, mint pl. a Firefox webböngésző, az Openoffice.org irodai programcsomag, a Pidgin üzenetküldő alkalmazás vagy az Evolution levelező program. Így egy átlagos látássérült felhasználó a számára alapvetően szükséges programokhoz mostantól ingyenesen is hozzáférhet.

Tegyük láthatóvá a világot!

"Informatika a látássérültekért" Alapítvány

www.infoalap.hu

 

 

 

Köszönet az 1 százalékért

 

Az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány ezúton köszöni meg a 2006. évi adó 1%-os felajánlásokat minden támogatójának.

A felajánlásokból befolyt összeg 2007-ben összesen 914.164 Ft volt. A kuratórium döntésének értelmében az alapítvány a teljes összeget szoftverek adományozására fordította, melynek keretében JAWS for Windows képernyőolvasó és MAGic képernyőnagyító szoftvereket és szoftver-frissítéseket juttattunk el pályázati nyerteseinkhez.

Reméljük, hogy az elkövetkezendő években is számíthatunk nagylelkű támogatásaikra és még több látássérült ember juthat munkát, tanulást segítő, a mindennapi életet megkönnyítő informatikai eszközhöz.

"Informatika a látássérültekért" Alapítvány

 

 

 

Látássérültek élményei Miskolc táján

A Matolcsy Miklósné Alapítvány szervezte

 

Egy kis látássérült csapat indult augusztus 8-án felfedezni Miskolc környékének nevezetességeit.

A budapesti vakok intézeténél volt a gyülekező és két mikrobusszal vágtunk neki a 2 órás útnak, amely szinte bemelegítés volt a Miskolc-tapolcai bobpálya felfedezéséhez. Az először megszeppent résztvevők már ujjongva várták a második, harmadik lecsúszás lehetőségét. Erre a programra és ezekre a mosolyokra a miskolci városi televízió is kíváncsi volt, s az esti hírekben már be is mutatta a felszabadult, sugárzó arcokat.

Természetesen ez csak az első élmény volt a kirándulásból és az ebéd után a barlangfürdőben tettünk egy látogatást, amely a kísérőknek, aliglátóknak és vakoknak egyaránt élménydús pillanatokat szerzett. Ugyanis ezek valódi barlangok, amelyekhez csak annyit építettek hozzá, hogy fürdésre alkalmassá tegyék őket. Ezáltal megőrizték az eredeti formájukat és zegzugosságukat.

Ami ezután következett, az tényleg rendkívül ritkán tapasztalható élményt nyújtott a résztvevőknek! Pisztrángtelepen jártunk, ahol a telepvezető agrármérnök, egy alapos tájékoztató előadása után, az egyik medencéből szákkal kiemelt néhány pisztrángot, így meg lehetett tapintani az áramvonalas testüket, az apró fogakkal ellátott szájukat. Természetesen mit sem ért volna ez az élmény, ha csak a tapintásig juthattunk volna el, de szerencsére az ízlelésre is volt lehetőség. Azt hiszem, hogy minden résztvevő megkedvelte a pisztrángokat.

A Szent István-barlangban ezek után egy rendkívül szívélyes vezető igyekezett a barlang szépségeit elénk tárni. Körbesétáltunk a környéken is.

Megnéztük a műemlék avasi református templomot. A közben esősre forduló időben Miskolc belvárosában, cukrászdában múlattuk az időt a Szinva-patakról elnevezett Szinva-terasz közelében és Mancsnak, a miskolci speciális mentők híres kutyájának a szobrát is megsimogattuk.

Szombat este egy bográcsgulyásos vendéglátáson vehettünk részt, sok érdekes információval gazdagodva a házigazdától, majd vasárnap Vámos-újfaluban meglátogattuk a Búzavirág alapítványt, ahol több mint 20 látássérült él és dolgozik. Ezután Csobajon a lovas napok keretében fogatokkal vittek bennünket körbe a településen.

Mindez a kirándulás a Matolcsy Miklósné Közhasznú Alapítvány szervezésében történt. A névadó az első világháború veterán látássérültjei ügyének szentelte az életét. Az ő emléke előtt tisztelegve viseli az alapítvány a nevét.

Célkitűzésünket három pontban fogalmaztuk meg: harmónia önmagunkkal és a világgal; társadalmi integráció és esélyegyenlőség; a szabadidő értelmes eltöltése.

Ennek a harmadik pontnak a keretein belül történt ez a kirándulásunk is. Célunk az, hogy minél több olyan lehetőséget biztosítsunk, amely teljessé teszi a látássérültek életét.

További információt a matolcsyne.hu akadálymentes honlapon talál.

Lovadi István

alapítványi titkár

 

 

 

A LÁRKE új szolgáltatásai

 

A Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE) új szolgáltatásokkal bővíti tevékenységeit. A régióban élő látássérültek részére az elemi rehabilitáció néhány területén szeretnénk képzéseket indítani. A szolgáltatást egyesületi tagságtól függetlenül a régióban, tehát Fejér, Veszprém és Komárom-Esztergom megyében élő látássérültek vehetik igénybe, az alábbi témakörökben: pontírás-olvasás elsajátítása; mindennapos tevékenységek újratanítása (pl. főzés, takarítás, stb.); a megfelelő segédeszközök kiválasztásának segítése, használatuk betanítása; az Egyesület keretein belül már eddig is igénybe vehető számítógépes tanfolyamokon való részvétel segítése, egyénre szabott kiegészítése.

A későbbiek folyamán az elemi, valamint a foglalkoztatási rehabilitáció további területeit is szeretnénk bevonni munkánkba.

Elsősorban azok jelentkezését várjuk, akik felnőttkorban váltak látássérültté, és még nem érték el a nyugdíjkorhatárt. Természetesen amennyiben kapacitásaink engedik, szívesen nyújtunk segítséget idősebbeknek is, ill. azoknak is, akik még gyermekkorukban vesztették el látásukat, de szükségesnek tartják valamelyik fent említett területen korábban megszerzett tudásuk felfrissítését vagy újratanulását.

Elérhetőségeink:

Iroda: Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete 8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 11.

Tel.: 22 / 318 700 E-mail: larke@t-online.hu

Lebcelterné Veiland Orsolya gyógypedagógus Tel.: 20 / 345 28 39

E-mail: l.v.orsolya@gmail.com

 

 

 

Nyílt nap a Vidámparkban

 

Immár 10. alkalommal rendezi meg nyílt napját a Budapesti Vidámpark a fogyatékossággal élő gyerekek és fiatalok számára október 13-án (hétfőn) 12-17 óráig. (Ha rossz idő van, esik az eső, akkor október 16-án (csütörtökön) kerül sor a programra, szintén 12-17 óra között)

Szeretettel várják a gyerekeket és kísérőiket! A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, melynek módja és határideje: a kísérő nevét és a résztvevők létszámát kell elküldeni az MBE részére október 3-ig.

Postai út: Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 1136 Budapest Hegedűs Gyula utca 43.

Fax: 06-1-349-8172

E-mail: tavbp1@freemail.hu (A tárgynál kérjük feltüntetni: "vidámpark nyílt nap"!)

Cím: 1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16.

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a Vakok Állami Intézete és az ötlet- és házigazda Reményik László, "Ezer arc, ezer talentum" című közös programjára.

Vendégek: Frank Tibor BV dandártábornok, a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka: A börtönök világa. Egy volt elítélt: Vissza- és előretekintés.

Helyszín: Vakok Állami Intézete

november 11., kedd, 17-20 óra

 

 

 

Hirdetés

 

 

Mindenkinek nehéz (ha nem lehetetlen) az összes bank és pénzintézet teljes kínálatát felmérni, mielőtt pénzügyi döntést hozna - ami pedig mindenki életében elkerülhetetlen. Különösen igaz ez a valamely fogyatékossággal élőkre, így ránk, látássérültekre is. Hogy megspóroljuk Önnek a fárasztó talpalást pénzintézetről pénzintézetre, amely még mindig nem garantálja, hogy a legkedvezőbb megoldás nem kerüli el a figyelmét, egy kényelmes lehetőséget ajánlunk fel. Szolgáltatásunk mögött, amely bárkinek ingyenes, szakértő gárda áll, akik folyamatosan felmérik a pénzpiac által nyújtott lehetőségeket, legyen szó hitelről, annak kiváltásáról kedvezőbb konstrukcióra, biztosításról, vagy megtakarításról. Szeretne szakértőktől értesülni róla, hogyan javíthatna anyagi helyzetén? Szeretne alacsonyabb törlesztőrészletet vagy rövidebb futamidőt? Szeretne nagyobb hozamot megtakarításaira? Ingyenes és független pénzügyi tanácsadás, közel negyvenéves céges tapasztalati háttérrel, amely jól mérhető hasznot hozhat Önnek.

Hívjon bennünket vagy írjon nekünk!

70/522 02 94, ill.

iroda@smaragdvaros.hu

 

 

 

Társkeresés

 

21 éves őszinte, szeretni tudó látássérült fiatalember keresi korban hozzáillő lánybarátnőjét.

Legyél őszinte, megbízható.

Szeretem a zenét, az éneklést.

Várom leveled vagy hívj!

5630 Békés X. k. 100.

Tel: 06-30-512-1425

Norbi

 

doboz alja
oldal alja