ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Vakok Világa 2008. szeptember


 

Vakok Világa

LXIX. évf. 9. szám

2008. szeptember

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége folyóirata

Felelős kiadó: Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke

Főszerkesztő: Garamvölgyi Annamária

Tervezőszerkesztő: Fehér István

A szerkesztőség és a kiadóhivatal címe: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Telefon: 384-8440

E-mail: vv@mvgyosz.hu

Az újság előfizethető az MVGYOSZ tagegyesületeinél!

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

Elkezdődött a felújítás

Braille-nyomda a Szövetségben

Az autónak legyen zaja!

Jövőre jön az új 200 forintos

Adomány a miskolci egyesületnek

Nemes szándék, gyér érdeklődés

Esélyegyenlőségi délután Kecskeméten

Erőt és reményt adnak a jóbarátok

Megcsapdosta a sors ostora

Gyermektábor Domboriban

Tanfolyamok Szekszárdon

Többször körüljárhatta volna a Földet

"Ha a háza ég, akkor se legyen ideges!"

Érzékszervi sérülteknek szervezik

Győztek a nyugdíjasklub tagjai

Helen Keller műsor Kocsordon

Meghívó

"Az éjszaka tapintása"

Egyesületünk kirándulása Erdélyben

Változatos kistérségi programok

Pécsi sorstársak Veszprémben

Tisztelt Főszerkesztő Asszony!

Rendkívüli közgyűlés Vas megyében

Átöltöztették a háromszáz éves halottat

Program a fehérbot napjára

Látássérült tehetségeket kutatnak

Kirándulóink célpontja lehet

Meghívó Braille-olvasásversenyre

Jótékonysági koncert

Ön most mit lépne sötéttel?

Érdemes a körmünkre nézni

Nyugdíjas bál

A vesekőroham megelőzhető

Véd a szívbetegségek ellen

Szemünk és a számítógép

A WHO a látássérültekről

"Szeretet lángja"

Világörökség Magyarországon

Készül a világ legnagyobb könyve

Humor

Ez itt a kérdés meg a válasz is

Még egyszer a hordozókendő előnyeiről

A St. Paul Gospel Kórus fellépése

Országos Braille-írás -olvasás vetélkedő

"A zene mindenkié!"

CD-nyeremény

Apróhirdetések

Impresszum

 

 

 

Elkezdődött a felújítás

Az MVGYOSZ székházában

 

Júliusban elkezdődött és várhatóan október közepéig tart a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége székházának részleges belső felújítása. Az átalakításhoz szükséges alapanyagok nagy részét tárgyi adomány formájában a Praktiker Építési és Barkácspiacok Kft. bocsátotta Szövetségünk rendelkezésére.

A munkálatokat az új és a régi épület közötti folyosón található női és férfi toalett felújításával kezdték.

Az átjáró a felújítás alatt nem lesz lezárva.

Ezért kérjük az MVGYOSZ székházába látogatókat, hogy ezen a folyosón a felújítás alatt óvatosan közlekedjenek.

Megértésüket köszönjük!

 

 

 

Braille-nyomda a Szövetségben

A pontírás eredményesen segíti a nyelvtanulást is

 

Folytatjuk az MVGYOSZ Hivatalának szolgáltatásait bemutató sorozatunkat. Ezúttal a Braille-nyomda tevékenységét ismerhetik meg kedves Olvasóink, s ebben Péter Zsigmond nyomdavezető volt a segítségünkre.

- Milyen múltra tekinthet vissza az MVGYOSZ Braille-nyomdája és kezdetben mi volt a feladata?

- A nyomda az 1930-as években jött létre. Kollégáink akkoriban a Vakok Világa című folyóiratot kezdték nyomtatni pontírásban. Rendkívül nehéz munkát végeztek, a folyóirat szövegét egy felolvasó diktálta le és ily módon írták le lemezírógéppel fémlemezekre a kiadványt. A sokszorosítás is kézzel működtethető tégelysajtóval történt.

- Mivel foglalkoznak ma? Milyen kiadványok készülnek a nyomdában?

- Tevékenységünk a következő nyolc fő részre osztható: hat folyóirat nyomtatásra való előkészítését és nyomtatását végezzük. Ezek a Gyógymasszőr, az Irodalmi füzetek, a Kitekintő, a Rádió- és televízióműsor, a Vakok Világa és a Zene - Kultúra című kiadványok.

Az általános iskolai tankönyvektől kezdve a főiskolai tankönyvekig, számtalan témában jelentetünk meg pontírású tankönyveket. Ebben az évben 40 megrendelésünk van, és ez kihívás számunkra mind szakmailag, mind menynyiségileg. A Braille-könyvtár és segédeszközbolt részére irodalmi műveket, naptárakat, angol és német nyelvkönyveket készítünk. Úgynevezett belső megrendelésre főként közhasznúsági jelentéseket, alapszabályokat, valamint különböző meghívókat szoktunk nyomtatni. Bármelyik tagtársunk fordulhat hozzánk azzal a kéréssel, hogy készítsünk el számára valamilyen jegyzetet vagy kiadványt pontírásban. Az évek során sok olyan kiadványt nyomtattunk a tagtársaknak, amelyek a hétköznapi életben voltak segítségükre, mint pl.: egyéni telefonkönyv, műszaki eszközökről ismertetők, receptek. Eddig 8 különböző nyelven készítettünk tananyagot is számukra. Ha valaki vakírásban szeretne kinyomtattatni valamit, Szitás Anetthez, az Országos Hivatal munkatársához fordulhat a kérésével. Ő veszi fel a megrendeléseket. A Szabó Edinánál megrendelt Braille-kották nyomtatása is nálunk történik. Alapítványok, intézmények és vállalkozások részére készítünk sokféle, különböző fajta anyagot. Részt veszünk a gyógyszeres dobozok hitelesítésében. Azt ellenőrizzük, hogy az azokon levő Braille-feliratok valóban olvashatók-e vakok számára.

- Milyen a gépparkjuk? S mik a gondjaik?

- Csupán egy Braillo SW 440-es ipari nyomtatóval tudunk dolgozni. Az Index típusú gépeink javításra várnak. Sajnos, ezzel az egy géppel nem tudjuk teljesen ellátni a munkánkat. Szükségünk lenne még több működő nyomtatóra.

- Milyen sikerélményekről tudna beszámolni?

- Az egyik sikerünk az, hogy van egy ipari nyomtatónk. Egy ilyen gép 30 millió forintba kerül, ezért a beszerzése reménytelennek tűnt a Szövetség anyagi helyzete miatt.

Öt évvel ezelőtt a volt főtitkár asszonyunkkal, Erhartné dr. Molnár Katalinnal, a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz fordultunk segítségért. Két éven keresztül, két-háromhetente telefonáltunk felváltva a minisztériumba a nyomtatóval kapcsolatban, érveltünk és próbáltuk előmozdítani az ügyet. Közben volt miniszter- és minisztériumváltás, mégis sikerült elérni, hogy megvásároljanak egy Braille-nyomtatót és rendelkezésünkre bocsássák azt. Az is örömöt jelent nekünk, hogy sok nyelven tudunk Braille-fordítást végezni. Így elősegíthetjük a nyelvtanulást a tagtársak számára. A pontírás kitűnően alkalmas nyelvtanulásra, mert általa jól megtanulhatóak a szavak és kifejezések, elsajátítható az adott nyelv helyesírása.

- Hányan vannak és milyen képzettség szükséges a munkájukhoz?

- A feldolgozási részen öten dolgozunk belső munkatársként, valamint van egy távmunkásunk és egy önkéntes segítőnk. Mivel a Braille-nyomtatás speciális terület, Magyarországon nincs erre vonatkozó képzés. Az új munkatársak tőlünk kapnak oktatást, mi pedig úgy tudunk fejlődni, hogy angol nyelvű szakmai anyagokat fordítunk le és a tanultakat átültetjük a gyakorlatba. Az öt belső munkatárs közül ketten: Horváth Mária és Nemes Györgyné Mária a korrektori munkát végzik, ugyanakkor fennmaradó idejükben Braille-kiadványokat készítenek elő nyomtatásra. Geigerné Sinkó Zsuzsanna három területen dolgozik. Síkírású nyomtatóval a folyóiratok borítóira nyomtatja az előfizetők címeit, segít a tankönyvek szkennelésében és nyomtatásra való előkészítésében, valamint könyveket köt. Kercza Tamás pedig teljes munkaidejében folyóiratok és tankönyvek nyomtatásra való előkészítését végzi. A munka szervezése mellett az én feladataim közé tartozik szintén a nyomdai előkészítés és a próbanyomatok kinyomtatása. A távmunkásunk, Molnár István, a Braille-könyvtárnak készít elő irodalmi műveket nyomtatásra, és tankönyveket dolgoz fel, amikor szükséges. Van egy önkéntes segítőnk, Görgényi Miklós. Ő nyelvtudást, sok időt és figyelmet igénylő munkát végez. Ő készíti elő sokszorosításra az angol és német nyelvű tankönyveket. Amikor szükséges, ő is segítséget nyújt másfajta tankönyvek elkészítésében is. Nagyon értékeljük az önzetlen munkáját! A nyomtatási részen két munkatárs dolgozik. Drippey Béla a csoportvezető, ő végzi a karbantartást és irányítja a nyomtatást. Galambos József pedig a folyóiratok tűzésével és csomagolásával foglalkozik.

- Ön mióta vezeti a nyomdát?

- Kilenc éve bíztak meg a nyomda vezetésével. Akkoriban a legtöbb anyagot lemezírógéppel fémlemezekre gépelték, és egy manuálisan irányítható tégelysajtóval sokszorosították. Mivel akkoriban számítástechnikát oktattam és tudtam angolul, engem kértek meg, hogy helyezzem a nyomdát számítástechnikai alapokra. A cél az volt, hogy mind a feldolgozás, mind a nyomtatás számítógéppel történjen, s így több kiadványt tudjunk készíteni.

- Mit gondol, mennyire ismerik a sorstársak a Braille-nyomda kulcsfontosságú munkáját?

- Azok a tagtársak ismerik jobban a munkánkat, akik vizuális típusúak és felismerték a pontírásban rejlő lehetőségeket. Például egyre több tanuló ismeri fel a pontírású tankönyvek előnyeit. Vakírásban vissza tudjuk adni a formázási jellemzőket. Jól el lehet különíteni a fő- és alcímeket, a kiemelt részeket, és jól áttekinthetővé lehet tenni a táblázatokat is. Igyekszünk a tankönyvekben azt is visszaadni, hogy egy-egy képen vagy ábrán mi látható. A lényeg átlátásához, az egész anyag összefüggéseinek felismeréséhez és megtanulásához nagy segítséget nyújtanak ezek a formai megoldások.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Az autónak legyen zaja!

 

Az amerikai vakok követelik, hogy zajtalanul működő hibridautók ne vehessenek részt a forgalomban, mert azok fokozottan veszélyeztetik a nemlátó emberek testi épségét és életét is. Szerintük az lenne a megoldás, hogy zajkibocsátást követeljenek meg a hibridautóktól akkor is, amikor ezek a korszerű járművek elektromos meghajtással, nesztelenül haladnak az úttesten.

Cs. S.

 

 

 

Jövőre jön az új 200 forintos

 

Szakmai egyeztető tárgyalásra hívták dr. Szőke Lászlót, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnökét a Magyar Nemzeti Bank munkatársai július 30-án az MNB székházába, azzal a céllal, hogy megbeszélést folytassanak az új 200 forintos pénzérme geometriai paramétereiről.

Már az országos sajtóorgánumok híradásaiból ismert, hogy az MNB 2009-ben fémpénzre cseréli a jelenlegi papír 200 forintosokat. A jegybank elnöke szerint azért kell átállni az érmékre, mert a 200 forintost már inkább csak váltópénznek használjuk. Viszont ezért olyan gyorsan rongálódnak, hogy kétévente cserélni kell őket.

Az MNB már korábban is kikérte az MVGYOSZ vezetőjének véleményét, mivel fontosnak tartja, hogy a látássérültek jól meg tudják különböztetni az új érmét a már meglévőktől.

A legutóbbi szakmai egyeztető tárgyalásra ezért meghívták a pénzfeldolgozó szervezetek, a különféle automatákat üzemeltetők, valamint az automatákat karbantartó cégek képviselőit is.

Miként elnökünk elmondta, a vak és gyengénlátó emberek számára a többszögű érmék lennének a megfelelőbbek, mert ezek tapintással könnyebben felismerhetők. Így a javaslatokban szereplő úgynevezett Spanyol rózsa formájú pénzérme látszik a legideálisabbnak. Az érme színe és anyaga a látássérültek számára nem elsődleges fontosságú.

A Pénzverő Zrt. felajánlotta az MVGYOSZ vezetőjének, hogy az érme paramétereinek végleges elfogadása előtt minták készítésével és azok kipróbálásával kívánja elősegíteni az új fizetőeszköz lehető legjobb megkülönböztethetőségét.

A Magyar Nemzeti Bank egyébként úgy tervezi, hogy a lakosságot is bevonja a véleményalkotásba. Ősszel internetes szavazást hirdetnek az érme külalakjáról és a legtöbb voksot kapott előlapot terjesztik az MNB vezetői elé, akik november elején hozzák meg a végleges döntésüket az új 200 forintosról.

G. A.

 

 

 

Adomány a miskolci egyesületnek

 

A címoldalunkon közölt képünkön dr. Kiss László, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének elnöke látható (szemből), amint éppen átveszi Mészáros Sándortól, az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (ÉMÁSZ) igazgatóhelyettesétől a Budapesti Elektromos Művek által adományozott két új korszerű számítógép konfigurációt. Az örvendetes eseményre július 30-án az egyesület székházában került sor Miskolcon. A megajándékozottak ezúton is köszönik az adományt!

 

 

 

Nemes szándék, gyér érdeklődés

Civil napot tartottak a Margitszigeten

 

Az "Egyenes út mindenkinek" elnevezésű rendezvény a nyár nagyszabású, az esélyegyenlőséget hirdető programjának ígérkezett, melynek szervezője a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség volt. A Margitszigetre, az Atlétikai Centrumba várták azokat az érdeklődőket, akik közelebbről is szerettek volna megismerkedni az EU akadálymentesítést segítő pályázatának nyerteseivel, civil szervezetekkel és önkormányzati intézményekkel.

Az akadályok nélküli civil napot dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter nyitotta meg, majd átadta az EU pályázat nyerteseinek a díjakat. Beszédében hangsúlyozta, hogy az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés fontos az egész országnak. Nem politikai, hanem erkölcsi kérdés, hogy a fogyatékos emberek az épekkel azonos feltételek mellett élhessenek, ügyeket intézhessenek stb. A miniszter hangsúlyozta, hogy a fogyatékos embereket nem szabad magukra hagyni, mert akkor alkotmányos jogaik sérülnek. És a társadalom többségi tagjai sem alhatnak jól, ha fogyatékos embertársaiknak súlyos hátrányokkal kell megbirkózniuk nap mint nap. Az akadálymentesítéssel az a cél, hogy a fogyatékkal élők nagyobb erőfeszítést tudjanak tenni önmagukért, tehermentesítve így a társadalmat is. Az akadálymentesítés nem csak jogi, de fontos gazdasági kérdés is. Az 1998-ban elfogadott ún. Esélyegyenlőségi törvénynek köszönhetően az akadálymentesítés fogalma közismertté vált. A szándék hol erősebben, hol kevésbé, de megvolt az akadálymentesítés megvalósítására, a pénzügyi forrás azonban sosem volt elegendő. A miniszter ígérete szerint a jövőben az EU-s pénzekből több jut az akadálymentesítésre is.

A megnyitót követően dr. Draskovics Tibor átadta az EU akadálymentesítést segítő pályázata nyerteseinek a díjakat. Főként önkormányzatok és intézményeik (mint pl. óvoda, iskola, orvosi rendelőintézet, nyugdíjas otthon) voltak a nyertesek között.

A szervezők szándéka szerint az "Egyenes út mindenkinek" elnevezés az igazságosságot, azaz az esélyek egyenlőségét hirdette.

A rendezvényre 30 civil szervezetet hívtak meg, de jellemző volt az érdektelenségre, hogy a bemutatkozó sátrak fele üres maradt. Az akadálymentes nap hangulatát különféle programokkal igyekeztek fokozni. A két konferansz: Hajós András és Lovászi László mindent megtett azért, hogy a kis számú közönség valóban jól szórakozzon.

A Margitszigetre kilátogatók között elsősorban mozgássérült emberek voltak, látás- és hallássérültet csak elvétve lehetett látni.

A programban fellépett a mozgássérültekből és épekből álló Kombi Dance csoport és nagy sikert aratott. Délután könnyűzenei koncertek, kabaré és a bohóc doktorok szereplése színesítette a napot.

Nem vitatható, hogy a szervezőket a jó szándék vezette, és valóban megismertetni szerették volna a nagyközönséget a különféle fogyatékkal élők nehézségeivel, az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés fontosságával. A nemes célt azonban nem sikerült maradéktalanul megvalósítani.

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Esélyegyenlőségi délután Kecskeméten

Csiperó, a nemzetközi gyermek- és ifjúsági találkozó

 

Az Európa Jövője Egyesület 1990-ben alakult azzal a céllal, hogy a kecskeméti gyerekeket megismertesse Európa gyermekeivel, mégpedig gyermektalálkozók során. Az alapötlet egyszerű volt, a kontinens országaiból meghívott gyermekeket a kecskeméti iskolások látják vendégül, majd a következő évben a külföldi csoportok hívják vissza a kecskeméti kis vendégeket. A kérés csupán annyi volt, hogy olyan műsort hozzanak magukkal, amely áthidalja a nyelvi nehézségeket - ilyen a zene és a tánc -, s amellyel megismertetik a kultúrájukat egymással. Az ezredforduló után már nemcsak európai, hanem világtalálkozóvá nőtte ki magát a Csiperó.

Az Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozót mindenki Csiperónak hívja. A kedves, potrohos madárkát Szabó Csilla alkotta meg 1991-ben, s azóta is jellegzetes figurája a találkozónak.

Kecskeméten az idén július 6-tól 13-ig tartott a gyermektalálkozó. A programok minden nap délelőtt 10 órától 22 óráig zajlottak, különböző zenei és tánccsoportok műsorával, a főtéren felállított nagyszínpadon. A találkozó idején a közeli, csalánosi erdőben európai pikniknapot rendeztek, ahol nemzetközi sporttalálkozókra, sportversenyekre, vetélkedőkre, bográcsparádéra került sor.

Július 11-én a városháza előtti téren kapott helyet az esélyegyenlőségi délután, partnerszervezetek közreműködésével. Kis Juhász Zsolt szervezésében a mozgáskorlátozottak, a látássérültek, valamint egészséges társaik oldottak meg feladatokat. Kipróbálhatták a kerekesszéket, végigmehettek egy akadálypályán bekötött szemmel. Nagy Anikó az Emma nevű vakvezető kutyájával bemutatót tartott. A Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületét Kovács Jánosné alelnök, valamint Deák Zoltánné, Prikkel Gergelyné és e sorok írója, más sorstársakkal együtt képviselte.

Tartalmas délutánt tölthettünk el a főtéren, ahol megismerhettük más, fogyatékkal élő sorstársaink mindennapi problémáit is.

Sándor Melinda

 

 

 

Erőt és reményt adnak a jóbarátok

Megőrizni a méltóságot, az életszeretetet

 

"Nincs emberi kapcsolat, mely megrendítőbb, mélyebb lenne, mint a barátság."

(Márai Sándor)

Hogy a világhírű író szavai mennyire igazak, azt Kentner Sándor látássérült sorstárs megtapasztalhatta az elmúlt évek folyamán. A Vakok Állami Intézetének betegszobájában felelevenítette számunkra azt a nehéz utat, amely tele volt megpróbáltatásokkal, s amit mégis el tudott viselni, mert a barátai mellette álltak.

A derűs életszemléletű, minden iránt érdeklődő férfi szeptember 25-én lesz 55 éves. Egészségesen született Budapesten, édesanyja varrónőként, édesapja kárpitosként kereste a kenyerét. A szülők mindketten nagyothallók voltak, sőt, az édesapa még néma is. Sándor a Móricz Zsigmond Gimnázium befejezése után a Magyar Nemzeti Bankban kapott állást, s ott is maradt 30 évig. Közben számítástechnikai folyamatszervezői, rendszerszervezői oklevelet szerzett. Informatikai jártassága alapján úgynevezett Helpdesk szolgálatot látott el egészen a rokkantnyugdíjazásáig. Ez azt jelentette, hogy feladata volt a számítógépes hálózat felügyelete, karbantartása, a hálózatfejlesztés, s ha valakinek a bank munkatársai közül informatikai problémája volt, ezt a részleget kereste meg.

Kentner Sándor nagyon szerette a munkáját, amit mégis, a betegségének súlyosbodása miatt, abba kellett hagynia.

- Még nem voltam 20 éves - kezdi elmesélni a történteket -, amikor egy rutinvizsgálaton kiderült, magas a vércukorszintem. Éppen a jogosítványomat hosszabbítottam meg. Nagyon meglepődtem a diagnózison, mert semmilyen tünetet nem észleltem. Így aztán a betegséget nem is vettem eléggé komolyan. Évtizedek teltek el viszonylag panaszmentesen, igaz, 1995-től már inzulint kellett kapnom, mindig nagyobb dózisban. Aztán a szemem károsodni kezdett. Vérfolt jelent meg a bal szemem látóterében, s a jobb szememmel sem láttam, mert vérpöttyök takarták el a látómezőt. Megműtöttek, de a cukorbetegségem következtében sajnos, végleg elveszítettem a látásomat.

2005-ben jelentkezett a Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportjánál (a VERCS-nél). Addig Szentendrén élt az öccsével, de onnan beköltözött a VÁI-be. Kétszer is elvégezte a 3 hónapos rehabilitációs tanfolyamot, s 2006 tavaszán hazatért. Szívesen emlékszik viszsza Fehér Zsigmond mozgásoktatóra, aki megtanította vakon közlekedni.

- 53 éves voltam, amikor jelentkeztem a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége által meghirdetett Látótér projekt nonprofit menedzserképző tanfolyamára. Hogy közel legyek a Szövetséghez, ismét visszatértem a Vakok Állami Intézetébe. A Szövetségen belül a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületének a tagja vagyok, s az volt az elképzelés, hogy a tanfolyam elvégzése után kistérségi csoportot vezethetnék Szentendrén, a lakóhelyemen. Sajnos, a betegség újból megváltoztatta az életemet.

Kentner Sándor ugyanis azt vette észre, hogy a VÁI és a Szövetség közötti utat, amely nem nevezhető hosszúnak, egyre nehezebben teszi meg. Fáradt, mire megérkezik egyik helyről a másikra. Az orvosi vizsgálat szerint 10 liter folyadék gyűlt már fel a szervezetében, s nyomban beutalták a kórházba. Kiderült, a veséi nem tudják ellátni a feladataikat, így 2007 márciusától heti háromszor kap dialízis kezelést, hogy a szervezetét méregteleníteni tudják.

Idén, ugyancsak márciusban keringési elégtelenség miatt le kellett operálni a lábáról két ujját, majd sajnos, térd alatti amputációt kellett végrehajtani. Csaknem 4 hónapig volt kórházban, túljutott a rehabilitációs kezelésen, kapott műlábat is, s most azt tartja a legfontosabbnak, hogy ennek a segítségével újból megtanuljon közlekedni.

Ennyi baj még a legoptimistább, legtürelmesebb embert is alaposan próbára teszi. A látássérült, vesebeteg és most már mozgáskorlátozott férfi azonban nem veszítette el az életkedvét és ebben a barátai voltak elsősorban a segítségére.

- Az MNB-ben töltött 3 évtized nem múlt el nyomtalanul. Nagyon sok barátra találtam, s rendszeresen levelezek az Interneten keresztül is. A barátaim gyakran meglátogatnak, erőt adnak, bíztatnak. Meg aztán láttam a VERCS-en is, hogy más sorstársak is milyen gondokkal küszködnek. Nem szabad feladni a reményt, én ezt vallom. A humor is mindig fontos volt az életemben. Szeretek nevetni és nevettetni is. Megpróbálom a bajban is meglátni a jót, a kivezető utat. Nem engedhetem meg magamnak, hogy kétségbeessek.

Napjai ugyan mostanában helyhez kötötten telnek, de Sándornak már tervei vannak. Naponta jár hozzá a gyógytornász és egy masszőr sorstársa is, s reméli, hogy az új műlábbal képes lesz majd önállóan mozogni. Mindenképpen szeretne távmunkát végezni, elsősorban azért, hogy az idejét hasznosan töltse. A barátai, hogy anyagilag is segíthessenek rajta, közzétették a bankszámlaszámát és arra időnként kisebb-nagyobb összegek érkeznek jóérzésű emberektől. Jól jön ez a pénz, mert Sándor most csak a rokkantnyugdíjával gazdálkodhat.

- 17 éves koromban labdarúgó játékvezetői vizsgát tettem, majd öttusa versenybíróként is tevékenykedtem. Magam is sportoltam 10 évig. Amikor még jobban tudtam mozogni, lejártam a VÁI konditermébe is. A sport és a barátok segítettek át a legnehezebb életszakaszokon, s hiszek abban, hogy az ember, ha elegendő akaratereje van, meg tudja őrizni a méltóságát, az életszeretetét.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Megcsapdosta a sors ostora

Testét összerakták, mint a kirakós játékot

 

Magyar Jenőt alaposan megcsapdosta már a sors ostora. Ennek ellenére jókat tud nevetni. Beszélgetésünk folyamán egy-két kedvenc viccét is megeresztette. Életének története azonban egyáltalán nem vicces. Íme:

- Az egykori kohászvárosban Ózdon születtem 1949-ben. Apámnak akkor már két gyereke volt az első feleségétől, aki meghalt. Miután anyámat feleségül vette, jöttem én, majd Ildikó és József.

- A szüleinek mi volt a foglalkozása?

- Apám prímás volt. Éttermekben muzsikált több városban is. Nagyon kedvelték az emberek. Sokan úgy nevezték őt, hogy Nokedli, de ez nem zavarta apámat, sőt tetszett neki. Alacsony termetű volt, ezért nem egyszer az asztal tetején állva muzsikált.

- Milyen iskolai tanulmányokat folytatott?

- Az általános iskola elvégzése után vendéglátóipari szakiskolában felszolgáló szakmát szereztem, majd még két évig tanultam hideg-meleg konyhás vendéglátó üzletvezetőnek. Ezt követően a Borsodi Vendéglátó Vállalatnál kaptam munkát. Dolgoztam Baján és Budapesten is. Közben 1969-ben megnősültem.

- Hol talált rá a párjára?

- Szlovákiában. Anyámnak rokonai laktak odaát. Egy látogatás alkalmával ismertem meg a feleségemet, aki akkor szakácstanuló volt. Hat évig udvaroltam neki. A házasság után ő is a vendéglátóiparban helyezkedett el.

- Született gyerekük?

- Nem, pedig szerettük volna. De végül nem maradtunk gyerek nélkül.

- Ezt hogy értsem?

- Hűha! Már mindegy, elmondom! Volt egy botlásom, s annak a következményeként született egy kislányom.

- Hát ez nem egy múló rosszullét!

- Nem bizony! Fizettem és fizetem a gyerektartást a mai napig.

- Mit szólt a felesége, amikor mindezt megtudta?

- Képzelheti! De hála Istennek idővel ő is elfogadta a gyereket. Nagyon szeretjük mindketten a kislányt, aki most jogot tanul az egyetemen.

- Az ön mozgáskorlátozottsága miből ered?

- 1989-ben autóbalesetet szenvedtem Debrecen környékén. Az autót nem én vezettem, utas voltam. A jobboldali medencém szilánkosra tört, a jobb lábam felcsúszott a baloldalra, ami külön is okozott sérülést. A mellcsontom kettétört. Az most is a levegőben lóg. Nyolcórás műtéten estem át. Úgy raktak öszsze, mint egy kirakós játékot. A baleset után rokkantsági nyugdíjba kerültem.

- A szemével is a baleset bánt el?

- Nem ! Már gyerekkoromban is rövidlátó voltam. Három dioptriás szemüveggel kezdtem. Jelenleg a balos 12D+1,5 cylinder tg,a jobbos 13,0D + 1,5D cylinder tg. Rendszeresen járok kezelésre a kazincbarcikai kórházba. A közelmúltban levált a recehártya /myópia/. Ennek hatására mindkét szemem előtt feketekarika úszkál.

- A feleségéről is mondana néhány szót?

- Természetesen. Sajnos, 1994-ben infarktust kapott, cukorbeteg lett, s naponta háromszor szúrja magát. Pajzsmirigy gyulladása is volt. Mindketten kezeljük és kezeltetjük magunkat. Amikor tehetjük, elmegyünk gyógyfürdőbe, mert azt tapasztaljuk, hogy az jót tesz.

Mindebből meggyőződhetett arról, hogy már sokszor próbára tett a sors, de sohasem adom fel!

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Gyermektábor Domboriban

 

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete az idén is szervezett augusztus 11-től 15-ig nyári tábort Domboriban.

1994. óta minden évben 25-30 fő vak (nemegyszer 40 fő), illetve gyengénlátó gyermek és fiatal nyaralhatott Domboriban, a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, majd a tolnai Alimentál Kft. (Hámori Attila és Hámori Róbert) által biztosított üdülőben. Ebben az évben a Vagyonkezelő Kft a szállást, az Alimentál Kft pedig az étkezést biztosította számunkra.

A táborozást megelőzően már hónapokkal korábban elkezdtük a szervezési munkálatokat. Adománykérő leveleket továbbítottunk, pályázati lehetőségeken vettünk részt, a táborozás különböző feltételeit készítettük elő.

A táborlakók 5 napig szállást és teljes ellátást kaptak.

A táborlakók fürdésen, pihenésen kívül az egyesületünk által szervezett színes programokban is részt vehettek. Az alábbiakban ízelítőt adunk ezen rendezvényekből.

Hétfő: a szálláshelyek elfoglalása, délben ebéd, délután fürdés, beszélgetés, ismerkedés egymással. Vacsora előtt dr. Vastag Oszkár megyei szemész főorvos tartott előadást. A táborlakók érdekes kérdésekkel "bombázták" a főorvos urat, aki szívesen válaszolt azokra. Este közös sétát tettünk az üdülőfaluban.

Kedd: A nem túl korai kelést és a jóízűen elfogyasztott reggelit követően a táborlakók kézműves foglalkozáson vehettek részt. Kozák Éva (gerjeni kézműves) kerámiákat, agyagot hozott magával. A kész kerámiákat nagy élvezettel színezték a gyerekek, az agyagból szebbnél-szebb tárgyakat formáztak meg. Az ebédet követően a Tolnai Önkéntes Tűzoltóság emberei tartottak teljes technikai felvilágosítást, amelyet követően fel lehetett próbálni a gázálarcot, a légzőkészüléket és a védőruhákat. Ezután következett a habparty, mely tavaly is nagy sikert aratott. Nem maradt el a fürdőzés sem, szerencsére az időjárás az egész hétre a kegyeibe fogadott bennünket. Az esti program felejthetetlen volt mindenki számára. Az idősebbek műsorral kedveskedtek a többieknek.

Szerda: A finom reggeli után a TM. Rendőr Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársai (Király Balázs százados, Hortobágyi Attila rft. őrmester) tartottak felvilágosítást a kábítószerről, és bemutatót kábszerkereső kutyával. A táborlakók legnagyobb örömére ismét eljöttek a Medinai Honvédség és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület katonái. Sorversenyt rendeztek, majd az értékelésig meg lehetett nézni, fogni a különböző fegyvereket. Például a vak gyerekek a géppisztolyt hihetetlen érzékkel szedték szét és rakták össze elképesztően rövid időn belül. Nagy élmény volt a lőfegyver használatának bemutatása is. A csapatok értékelése után mindenki bőséges ajándékban részesült. Este, hat óra után, a szekszárdi Tücsök Club Zenész Színpad lépett fel, közismert könnyűzenei slágereket énekeltek nagy sikerrel. A műsort követően a mi vállalkozó szellemű gyerekeink is énekeltek, gitároztak, furulyáztak a "Tücsköknek".

A napot zenés táncos mulatság zárta.

Csütörtök: Keszthelyi Krisztina szociális munkás (aki a "Segíts rajtam" Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány vezetője) látogatott el hozzánk. Ő gitáron játszott és énekelt, sőt az általa kiosztott hangszerek segítségével átérezhettük az együtt zenélés örömét. Délután strandolás és úszás-oktatásban vehettek részt a gyerekek. Este 5-6 fős csapatok alakultak és műveltségi vetélkedőt rendeztünk. A vetélkedőt követően humoros játékokkal (tánc újságpapíron, székfoglalós, Fehérvizi Pista bácsi harmonika-zenéjével kísérve) tettük vidámmá a búcsúestet.

Péntek: Az utolsó napon a legtöbbet elhangzott mondat "maradjunk még egy hetet" volt. Egy utolsó nagy fürdőzést követően a pakolás, telefonszám- és e-mail címcsere vette kezdetét. Az ebéd után mindenki fogta a batyuját és útnak indult.

Mint eddig minden évben, most is legfőbb támogatóinknak köszönhettük, hogy a táboroztatás megvalósulhatott. A köszönőleveleket elkészítettük, de a nevük egész héten olvasható volt a hirdetőtáblán, amit a táborban állítottunk fel. Ők a következők voltak: Tolle TM. Tejipari Zrt., Mixtrade Kft, Paksi Atomerőmű Zrt., Borkombinát Italnagykereskedés, Komfár Erika, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Alimentál Kft. (Hámori Attila és Hámori Róbert Urak), Ferropatent Zrt., Hegyi Attila, Goldkern Kft, Fortuna Rádió Paks, Televízió Paks, Tolna Táj Televízió, Tolnai Népújság, Nők Lapja, Rádió Antritt, Pixel TV Bonyhád, Vagyonkezelő Kft. Szekszárd.

A gyerekek élményekben és szeretetben gazdag táborból mentek haza. Mindannyian reméljük, Domboriban jövőre ismét találkozhatunk.

Kovács Lászlóné elnök

 

 

 

Tanfolyamok Szekszárdon

 

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete több tanfolyamot is szervezett, szervez egy időben. Jelenleg két tanfolyamuk zajlik: az ECDL START, amely június 19-én vette kezdetét 20 fővel, a Pécsi Regionális Képzési Központ közreműködésével. A vizsgákra szeptember 17- én kerül sor.

A másik tanfolyamra az egyesület egy oktatásszervező kft.-vel pályázott eredményesen fogyatékkal élő felnőttek képzésének támogatására (NSZEFI), amely szociális segítő képesítést nyújt.

Ez a tanfolyam július 21-én kezdődött és november 17-én ér véget.

A program elsősorban gyakorlat-orientált képzést biztosít, a hozzátartozó elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításával.

A színvonalas szakmai elméleti- és gyakorlati ismeretek átadása után, a szakképesítés megszerzését követően, a hallgatók vállalkozhatnak intézményi, illetve otthoni betegellátásra. Sikeres képzettség megszerzése után a hallgató képes lesz ellátni a rábízott mentálisan, szociálisan, egészségügyileg sérült embert, illetve fogyatékkal élő klienst. Segíteni tud saját magán, embertársain, esetlegesen sorstársain.

A képzés az alábbi modulokból épül fel: motiváció, elsősegély-nyújtás, gondozás-ápolás, szociális munka, pszichológia, személyiség-tréning: ki vagyok én?, álláskeresési tréning és szakmai gyakorlat.

A tanfolyam időtartama 500 óra, melyből 300 óra a szakmai gyakorlat és 200 óra az elmélet időtartama. Az elsajátított ismereteket záróvizsgán mutatják be a képzésben részt vevők.

Szeptemberben talpmasszázs tanfolyam indul, ami iránt nagy az érdeklődés.

 

 

 

Többször körüljárhatta volna a Földet

A munka eltereli a figyelmét a betegségéről

 

Grégász Béla nyugdíjas életében jelen van az öröm, de a bánat is. Örömét a három unokája táplálja, a bánatát pedig látásának folyamatos romlása okozza, s az nagymértékben befolyásolja mindennapjait, életvitelét is. Beszélgetésünk során az élettörténetét így foglalta össze.

- Egerben születtem 1940. szeptember 11-én. Az ezt követő esztendőkben engem még négy testvér követett: Gizella, Ilona, László és Sándor, de ők már nem Egerben látták meg a napvilágot. Életünkbe az akkori háború is beleszólt. Jóapám a fegyvergyárban dolgozott szerszámgéplakatosként. Még csupán egyéves voltam, amikor apámnak sürgősen Ózdra kellett mennie. Apám beletett a hátizsákjába engem is, úgy vitt magával. A vonatra nem fért fel, ezért elindult velem gyalog. Másnap anyám utánunk jött. Ő a vagon tetején utazott. Végül Ózdon telepedtünk le. A gyár lakást is biztosított számunkra. A gyári általános iskolában kezdtem el a tanulást. A nyolcadik osztály elvégzése után elmentem dolgozni, mert kellett a pénz. Munka mellett is tanultam levelező tagozaton egy technikumban.

- Milyen munkát vállalt?

- Levélkézbesítő lettem. Szívesen végeztem ezt a feladatot. A '70-es években megnősültem.

- Hol ismerkedett meg a leendő párjával?

- A munkám során figyeltem fel rá, amikor küldeményt vittem a családjának. Esküvőnk után egy évvel megszületett Erzsébet lányunk, három év múltán pedig Gabriella. A lányok megnőttek és ahogyan lenni szokott, férjhez mentek. Van három aranyos unokám.

- A felesége annakidején hol dolgozott ?

- Egy időben orvosírnok volt, majd gyári dolgozó lett. Innen ment rokkantsági nyugdíjba. Én 2000-ben vonultam nyugállományba. Még két évet kellett volna dolgoznom, de a látásom annyira megromlott, hogy nem dolgozhattam tovább. Negyvenhárom évet és tizennyolc napot "húztam le" a postán. Ez az egy munkahelyem volt az életem során. Amikor nyugdíjba mentem, kitüntetést is kaptam a postától. Vezetőim a "járatjelző" alapján kiszámították, hogy anynyit mentem, hogy többször körbejárhattam volna a Földet. Ezen még én is elcsodálkoztam.

- A betegsége mikor kezdődött?

- Van már vagy harminc éve. Amikor kiderült, hogy cukorbetegségem van, rögtön inzulinos lettem. Sokszor megszúrtam már magam az életemben. Majd jött a szembetegség, a szürkehályog. Rendszeresen jártam kezelésre Budapestre az Orvostovábbképző Intézetbe és Miskolcra. A szürkehályogot már megoperálták, de a cukorbetegség szövődménye miatt nem javult a látásom. Jelenleg már kontúrszegényen látok, éleslátásom nulla. A retina elmeszesedése miatt már nem számíthatok semmi jóra. Ez az állapot nagyon átrendezi az életmódomat. Sokszor már csak a hangjukról ismerem fel az embereket. A televíziót is leginkább csak hallgatom.

- Aktív korában, amikor volt egy kis szabadideje, mit csinált szívesen, volt-e valamilyen hobbija?

- Igen. Nagyon szerettem az amatőrfilmezést. Jó néhány szuper 8 milliméteres filmet forgattam, helyi eseményekről, családról, a természetről. Mostani hobbim a CB-URH rádiózás. Sok barátommal tartom ezen keresztül a kapcsolatot. Van egy kiskertünk, ott is szeretek tenni -venni, kapirgálni. Éjszakánként csak 4-5 órát tudok aludni. Sokat vagyok ébren. Ilyenkor bekapcsolom a kisrádiómat, amit fülhallgatóval üzemeltetek. Telefonálni is sokat szoktam napközben, ugyanis a feleségem egy társasház közös képviselője és amit tudok, segítek neki elintézni. Az említett tevékenységek, elfoglaltságok némileg elterelik a figyelmemet a betegség okozta látási és egyéb egészségügyi problémákról.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

"Ha a háza ég, akkor se legyen ideges!"

Életkedve és nyugalma a munkából fakad

 

Kovács Béla, a Vakok és Gyengénlátók Zala megyei és Lenti Egyesületének elnöke hívta fel az újságíró figyelmét az egyik, Sármelléken élő sorstársunkra, akinek gyönyörű zöldséges és gyümölcsös kertje van. Varga Elek története azért sem szokványos, mert még a címben idézett mondat is valósággá vált élete folyamán és a megpróbáltatásai ellenére is jókedvvel, a vendéglátó igaz szeretetével várta a Lentiből érkező kis delegációnkat.

- Életem során többször nehéz fizikai munkát végeztem, de talán a Kis-Balaton mentén végzett nádarató munka volt az, amely először a lábamat, majd a szemidegemet is tönkretette, így vesztettem el a szemem világát egy ideghártya-gyulladás következtében - kezdte szavait először a szomorúbb dolgokról Varga Elek bácsi. - Természetesen nagyon megviselt az egészségi állapotom romlása. Ideggyógyászhoz is kerültem, aki azt tanácsolta, ha a házam ég, én akkor se legyek ideges. Ekkor már családfenntartó ember voltam, bedolgozást vállaltam kefekötésből, mely szakmát időközben sajátítottam el.

- Hogyan sikerült aztán megfogadnia az orvosi tanácsokat?

- Itthon elgondolkoztam az életemről, a felelősségemről, aztán nagy akaraterővel nyugodt életmódot alakítottam ki. Lassan ismét én voltam az, aki a családban mindent elvégez, építgettem a házunkat, betonoztam, kerítést emeltem, aztán egy véletlen folytán szükség volt az előbb idézett orvosi tanácsra is, ugyanis egy villámcsapás után leégett a házunk teteje. Ekkor már úgy gondoltam, hogy élünk, a házunkon meg majd csak lesz újra tető. Ezek után aztán minden egyre sikeresebb lett körülöttem, és úgy döntöttem, mivel a távolabb lévő, zalaszabari szőlőhegyünket el kellett adnunk, itt a lakásunk hátsó kertjében alakítok ki egy zöldséges és gyümölcsös kertet.

- Milyen növényeket gondoz a kertjében?

- Rögtön a "pipi-udvar" után egy fóliasátrat építettem fel, ahol már kora tavasszal megteremnek a konyhakerti növények. Az említett szőlővesszőket egy kicsit hátrébb ültettem el, de előbb a jó termés végett meg kellett "forgatni" a földet.

- Ez mit jelent?

- Hetven centi mélyen és legalább száz méter hosszan át kellett forgatni a földet, hogy a felső termőréteg alulra kerüljön a szőlő és gyümölcsfák gyökereihez. Ezek után körte- és almafákat ültettem, lugast alakítottam ki, beoltottam a különböző bokrokat, gyümölcsfákat, hogy minél jobb termés legyen.

- Úgy tudom, az öntözést is sajátos módon alakította ki.

- Igen, becsöveztem az egész kertet, két fürdőkádból tározót készítettem, ahová felszivattyúzom a vizet és már készen is volt az öntözőberendezés. A múltkor el is felejtettem elzárni a vizet, amelytől aztán akkora paradicsomok nőttek, hogy nagyobb karók kellettek hozzájuk.

- Azért biztos van segítsége is a munkákban.

- A családom, a feleségem is a segítségemre van. A minap rám szólt a feleségem, hogy mikor végzek már a kertben, hiszen sötét van, kilenc óra is elmúlt. Én meg válaszoltam, hogy most látok a legjobban.

Varga Elek bácsi nemcsak otthon tevékeny. Amikor ideje és egészsége engedi, részt vesz a látássérültek helyi és megyei, sőt Lenti város rendezvényein is. Mindezek mellett szívesen látja vendégeit sármelléki otthonában, ahol mindig kaphat a látogató egy kis finom házi bort vagy szörpöt, és csodálatos meggyes, túrós, sőt parasztrétes is dicséri a háziasszony keze munkáját.

Dányi József

 

 

 

Érzékszervi sérülteknek szervezik

Informatika-oktatás a Budapesti Műszaki Főiskolán

 

A fogyatékkal élők integrációjának egyik legfontosabb feltétele az informatikai írástudás.

Az e téren tapasztalható problémákat, valamint a képzési kínálat hiányát felismerve a Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Karán 2001 őszétől (Magyarországon elsőként) rendszeres térítésmentes felkészítő tanfolyamokat szervezünk látás és hallássérültek részére.

Ismereteink szerint ilyen célirányos informatikai képzést más felsőoktatási intézmény nem biztosít, ezért kidolgoztunk egy kiscsoportos oktatási és vizsgáztatási formát, amit elsősorban más felsőoktatási intézmények hallgatóinak, valamint továbbtanulni és munkát vállalni szándékozó látás- és hallássérülteknek kínálunk.

A látássérültek számára speciális beszélő programokkal, és egyéb segédeszközökkel felszerelt laboratórium áll rendelkezésre.

Tapasztalataink szerint a célcsoport igényeit úgy tudjuk legjobban szolgálni, ha a tanárok személyesen is megküzdöttek már akadályokkal, valamint jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek az informatikai rendszerek használatában.

A vak és gyengénlátó csoportokat vak tanár, Ecsedi Csaba, a siket és nagyothallókat a beszélt és jelnyelvet párhuzamosan használó nagyothalló tanár, Cserfalvi Annamária informatikus oktatja.

A laboratóriumi hátteret, valamint a szükséges anyagi forrásokat a Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kara, valamint a Magyar Számítástechnika az Ifjúságért Alapítvány folyamatosan más célú kereteiből biztosítja. A programhoz szakmai felügyeletet a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság is biztosít, valamint azért, hogy a vizsga a résztvevőknek ne jelentsen anyagi terhet, az ECDL vizsgakártyákat is térítésmentesen bocsátja rendelkezésre.

Látássérültek informatikai (ECDL) képzése

"A megoldás kulcsa: az informatikai írástudás"

2001-től a Budapesti Műszaki Főiskola ad otthont az érzékszervi fogyatékosok szervezett keretek között történő ECDL oktatásának. A fejlesztőlaborban jelenleg 12 munkaállomásból álló géppark áll rendelkezésre a hallás- és látássérültek számára, felszerelve a szükséges szoftverekkel. Az időről-időre megújuló ECDL követelményrendszerhez igazodva, optimalizáltuk a speciális tananyagot. A 7 év tapasztalata alapján megújult módszertan alkalmazásával folytatjuk a képzést.

A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik a Windows operációs rendszerre épülő Office környezet ismeretét tanúsító ECDL vizsgát szeretnének tenni. Az évenként 2 alkalommal indított tanfolyamokat felvételi elbeszélgetés előzi meg, ahol az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

* Érettségi, vagy középiskolai tanulmányok

* Továbbtanulási szándék, illetve megkezdett felsőfokú tanulmányok

* Számítógéppel kapcsolatos elhelyezkedési szándék

* Otthoni számítógép-használati lehetőség az önálló gyakorláshoz

A bizonyítvány megszerzésének módjai

* Rendszeres tanfolyami részvétel heti 1-2 alkalommal (kezdők részére)

* Konzultációs lehetőség modulokra bontva (az Office alkalmazások használata)

* Modulvizsgára jelentkezés, oktatás nélkül, tárgykörbeli szintfelmérés vizsgára történő regisztrálás előtt.

A tanfolyam szervezése

* A tanfolyam elsősorban az ECDL Start megszerzését célozza

* A felkészítés gyakorlat központú, minden modult gyakorlati feladatokon keresztül mutatunk be, az egyéni tanulás segítésére, minden témakörhöz számos otthon kidolgozandó feladatot jelölünk ki.

* A foglalkozások konzultációs jellegűek, tematikája az ECDL vizsgaközpont által kiadott tananyag szerint épül fel. A közösen megtárgyalt-, egyénileg kipróbált anyagrész mellett lehetőséget biztosítunk az otthoni gyakorlás során felmerült kérdések tisztázására is.

* Az egyes modulok képzési időtartama 40-50 óra

Az ECDL Start moduljai

* Informatikai alapismeretek

* Operációs rendszerek

* Szövegszerkesztés

* Internet-E-mail

Teljes körű ECDL vizsgához további modulok: Táblázat kezelés; Adatbázis kezelés; Prezentáció (A prezentáció helyettesítésére egy új képernyőolvasó és beszélő programot (Omnipage, JAWS) dolgoztunk ki, melynek bevezetése folyamatban van.)

A vizsgák szervezése

* A feladatokat számítógépes adathordozón kapják meg a vizsgázók

* Az információ megszerzésének bonyolultabb, időigényesebb módja miatt az ECDL vizsgákra vonatkozóan egy-egy modul megoldási ideje 45 percről 90 percre módosult.

* A tanfolyam és a vizsga térítésmentes.

* A tanfolyam és vizsgák finanszírozását a Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kara biztosítja

* A vizsgakártyát a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság bocsátja rendelkezésre.

További céljaink:

* Távoktatás jellegű képzés kidolgozása és beindítása

* Informatikai tanácsadó központ megalakításának támogatása

Széles körű tapasztalatainkkal szívesen rendelkezésre állunk.

A felvételi elbeszélgetés és beiratkozás időpontja szeptember 9. kedd. Erre a napra tervezzük az új, a kezdő csoport indítását. Jelentkezni az utolsó pillanatig lehet.

Az alábbi elérhetőségeken lehet jelentkezni a 2008 szeptemberében induló kezdő tanfolyamra:

Dr. Kutor László docens, a program kezdeményezője és szervezője

kutor.laszlo@nik.bmf.hu

Ecsedi Csaba, programozó matematikus

ecsedi.csaba@nik.bmf.hu

Budapesti Műszaki Főiskola - Neumann János Informatikai Kar

Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b

Oktató/fejlesztőlabor: 1.em. 117.

Telefon: +36-1-6665534 GSM: +36-30-2242798

Honlapok: www.nik.bmf.hu - mobil.nik.bmf.hu - www.c3.hu/~ecsedi

 

 

 

Győztek a nyugdíjasklub tagjai

Lengőteke-verseny Tatabányán

 

Repült a golyó és dőltek a bábuk. Kedves színfoltja volt klubdélutánunknak Tatabányán a lengőteke-verseny. A Kéz a Vállon Egyesület vezetősége július 18-án versenyre hívta ki a KPVDSZ területi nyugdíjasklub tagjait. Ragyogó napsütésben álltunk rajthoz. A háromfordulós versenyből a vendégcsapat került ki győztesen. Igaz, mindössze egy fával. De olyan jól érezték magukat velünk, hogy őszre visszavágót szerveznek. Mindkét csapatból ajándékcsomagot kapott a három első, a többiek pedig egy-egy darab mini csokit. A férfiaknál Sáhó György 24, a nőknél Németh Istvánné 23 fával lett az első.

A jó hangulatú verseny után fogyott is a zsíros zsemlye, amit Csanádi László sorstársunk ajándékozott az éhség enyhítésére. Természetesen valamenynyien vittünk valami harapnivalót és üdítőt. Elfogyott a torta is, amit Némethné Erzsike készített. Illényi István fotókat készített a szereplőkről. És ezzel a csoportképpel szeretne megajándékozni mindannyiunkat, itt az újság lapján keresztül.

Talán nem szerénytelenség, ha a játékban szereplő sorstársaim nevét felsorolom: Csanádi László, Kertész Ágnes, Kertész Lívia, Markó Sándor, Nagyné Papp Edit, Németh Istvánné, Takács Józsefné, Varga Istvánné, Várvölgyi János, Váradi Ottó, Veres Gyuláné.

Takácsné Csente Juliánna

 

 

 

Helen Keller műsor Kocsordon

A cigány holokausztra emlékeztek

 

Hatvannégy évvel ezelőtt, 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az auschwitz-birkenaui II/E. táborban, több mint 3000 cigány férfit, nőt és gyereket öltek meg. A náci népirtásnak 23 ezren - köztük több ezer magyarországi roma - estek áldozatul Auschwitzban, Európában csaknem félmillióan lelték halálukat. A Cigány Világszövetség 1972-ben nyilvánította augusztus 2-át a cigány holokauszt nemzetközi emléknapjává. A kocsordi Cigány Kisebbségi Önkormányzat is megemlékezett erről a napról, és ebből az alkalomból hívták meg augusztus 2-án a helyi művelődési házba Donkó Jenőt, Geriné Jóna Ilonát, Horváth Istvánnét, Lakó Sándort, Nagy Tündét és Rózsa Dezsőt a Helen Kellerről szóló műsoruk bemutatására Disznós Csaba látássérült sorstársunk szervezésében.

Helen Keller (1880-1967) amerikai származású siketnéma vak írónő, közéleti személyiség volt, akit egy máig sem tisztázott betegség 19 hónapos korában látásától, hallásától, így a beszéd lehetőségétől is megfosztott. Helen Keller a fogyatékosok nevelésében máig is példátlan eredményeket ért el. Csöndes sötét világom címmel jelent meg önéletrajzi regénye. Ebből az írásból hangzottak el részletek, de hallhattunk verseket vak írók tollából, illetve megzenésített költemények is felcsendültek. A műsort Rózsa Dezső gondolatai zárták, melyek szerint a cigány holokauszt emléknapján talán azért is jó, hogy pont ők jöttek el műsorukkal, mert a kisebbségeknek ilyen módon is össze kell tartani, példát kell mutatni toleranciából, emberi tartásból.

Zsoldos Judit

 

 

 

Meghívó

 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a Vakok Állami Intézete, és az ötlet- és házigazda Reményik László, "Ezer arc, ezer talentum" című közös programjára.

Célunk, hogy minden hónap második keddjén olyan személyek legyenek a vendégeink, akik tevékenységük, tudásuk, gondolataik, élettapasztalatuk révén szellemi munícióval tudnak szolgálni. Szeretnénk, ha mindez a párbeszéd jegyében válna valóra. Az Ezer arc, ezer talentum hanganyaga letölthető: www.remlac.extra.hu

Vendégek: Tóth Györgyi, a NANE Egyesület munkatársa: Nők a nőkért az erőszak ellen. Bogdán Krisztina, háromgyermekes nem látó anyuka: Egérút.

Helyszín: Vakok Állami Intézete (a portával szemben lévő terem)

Időpont: október 14. (kedd) 17-20 óra.

Házigazda: Reményik László

 

 

 

"Az éjszaka tapintása"

A Vakrepülés Színjátszó Egyesület produkciója

 

A közelmúltban különös, rendhagyó színházi élményben lehetett részük az érdeklődőknek az egri Művészetek Házában. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával, az Esélyek Háza szervezésében, "Az éjszaka tapintása" című előadás - amely egy romantikus történet - teljes sötétségben játszódott. A "nézőknek" ezáltal a szemükön kívül egyéb érzékszerveiket kellett igénybe venniük.

A Vakrepülés Színjátszó Egyesület e produkciójával a vakok és gyengénlátók világának megértését kívánta elősegíteni, érzékeltetni.

K. M.

 

 

 

Egyesületünk kirándulása Erdélyben

Igazi székely vendégszeretetben részesültünk

 

Egyesületünk tagjai részére a Volbusz Utazási Irodával közösen 4 napos kirándulást szervezett Erdélybe, Székelyföldre. Az útvonal kiválasztásánál és a programok előkészítésénél figyelembe vettük, hogy ezt a programot látássérültek számára szervezzük. A 4 nap során megtekintettük Marosvásárhely nevezetességeit. Jártunk a csodálatos Kultúrpalotában, ahol gyönyörködhettünk a tükörterem szép bútoraiban, a nagy gonddal elkészített üvegablakokban. Az ablakok képein megelevenedtek Kádár Kata története, Réka fejedelemasszony élettörténete, a honfoglaló magyarok életéből megelevenedő életképek. A Kultúrpalotából kilépve, sétát tettünk a Bólyaiak szobrához, érintve a Rózsák terét és azt az élő virágórát, amely pontosan mutatja az időt. Kissé fáradtan érkeztünk Zetelakára, ahol vendéglátóink székely népviseletben meleg szeretettel és harapnivalóval fogadtak bennünket. Másnap indultunk Szovátára, ahol fürödhettünk a Medve-tóban, sétát tehettünk Szováta üdülő negyedében. A Bucsin tetőn áthaladva, Gyergyószentmiklós érintésével érkeztünk a Békás- szorosba. Óriási élmény volt a magas sziklák között a szoroson át sétálni a Gyilkos tóig. Másnap reggeli után indultunk Csíkszeredára, megtekintettük a várost és elbuszoztunk Csíksomlyóra, a leghíresebb székely katolikus búcsújáró helyre. A templomlátogatást követően megérkeztünk Mádéfalvára és megálltunk a mádéfalvai veszedelem emlékére állított emlékműnél. Folytattuk utunkat Farkaslakára, tisztelegtünk Tamási Áron síremlékénél és elénekeltük közösen a Székely Himnuszt. Az esti vacsora után, mivel családoknál voltunk elszállásolva, egy közös búcsúestet tartottunk Zetelaka központjában. A reggeli hazaindulásnál mindenki szomorú szívvel vett búcsút szállásadójától, hiszen a 4 nap alatt igazi székely vendégszeretetet, gondoskodó vendéglátást kaphattunk tőlük.

Fáradtan, de mégis boldogan érkeztünk meg a Tordai hasadékhoz. A történet ismertetése után a vállalkozó és bátrabb kiránduló tagtársaink begyalogolhattak a hasadék mélyebb részeibe is. Rengeteg ismerettel, kicsit fáradtan, de boldogan érkeztünk haza.

Jakab Éva

 

 

 

Változatos kistérségi programok

Lentiben, Keszthelyen, Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Körmenden

 

Zala megye kistérségi egyesületei havi gyakorisággal tartják összejöveteleiket. A színes és tartalmas rendezvényeken a tagok nagy számban vesznek részt.

Május 21-én Lentiben a már hagyományos lengőteke-versenyre került sor. Összesen kilenc csapat versenyzett. Kiemelkedő volt Keszthely és Lenti csapatának játéka.

Május 29-én Keszthelyen műveltségi vetélkedő volt. Az öt csapat játékosai Petőfi Sándornak a János Vitéz című művéből vetélkedtek. Nagyon vidám és hasznos délutánt töltöttek együtt a sorstársak.

Május 30-án kirándulásra került sor Nagykanizsán, a helyi Csónakázó tóhoz.

E szabadidő hasznos eltöltését célzó programra immár évek óta igény van a sorstársak között. A parkerdei forrásnál közös szalonnasütéssel, nótázással és sétával töltöttük el a napot.

Június 6-án Zalaegerszegen megyei sorstársi találkozóra került sor. E rendezvényünk is évek óta visszatérő program. A parkosított környezetben lévő Tó-Ka Vendéglő volt helyszíne az összejövetelnek. Délelőtt Kovács Béla, a megyei egyesület elnöke tartott tájékoztatót a fogyatékossági törvényben megfogalmazott feladatok megvalósulásáról megyénkben. Ebéd után tombolával, baráti beszélgetéssel zárult a rendezvény.

A nyári hónapokban sem tétlenkedtünk, bár könnyedebb programokat szerveztünk. A nagykanizsai kistérségi egyesület 30 fővel Körmendre látogatott, ahol megtekintettük a város nevezetességét, a Batthyány kastélyt. Számunkra a legérdekesebb a várban berendezett, Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum tapintható kiállítása volt.

Augusztus 1-én megyei sorstársi találkozóra került sor Lenti város termálfürdőjében. Az immár kilencedik alkalommal megrendezett találkozón a megyei sorstársak közül 65-en vettek részt. A baráti kapcsolatok felelevenítésével vidám hangulatban telt el a nap.

Lukács Gyuláné

 

 

 

Pécsi sorstársak Veszprémben

Balatonfüred kulturális értékeiben is gyönyörködtek

 

Viszonozták a veszprémi egyesület 13 tagjának elmúlt évi látogatását a pécsi sorstársak a nyáron. Dr. Szőke Lászlónak, a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete elnökének a meghívására összesen 19-en érkeztek a Baranya megyei nagyvárosból Veszprémbe augusztus 8-án. A csapatot dr. Tóka László, a Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesületének elnöke vezette.

A Baranya és a Veszprém megyei látássérültek már a megérkezés napján együtt ebédeltek, s elbeszélgettek a veszprémi egyesület irodájában, ahol a vacsora is várta őket. Másnap, dacolva az esős, szeles idővel, Balatonfüred kulturális értékeiben is gyönyörködtek. Augusztus 10-én, a harmadik napon Veszprém nevezetességeivel ismerkedtek meg, majd felkeresték a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadasparkot, ahová, mint lapunkban is beszámoltunk róla, a látássérültek és kísérőik térítésmentesen léphetnek be. Mind a vendégek, mind a vendéglátók hasznosnak értékelték a találkozót, amelyen mód nyílt a sorstársak tapasztalatcseréjére is.

G. A.

 

 

 

Tisztelt Főszerkesztő Asszony!

 

Mint mindig, nagyon színes, sokoldalú, tanulságos volt a Vakok Világa augusztusi számának valamennyi írása. Sokan érdeklődve olvasnánk ennek a folyóiratnak a számait havonta akár kétszer is, de gondolom, technikai, anyagi és egyéb okokból erre sajnos, nincs lehetőség.

Az "Ülésezett az MVGYOSZ Elnöksége" című, harmadik oldalon megjelent írás sorstársaimat is nagyon érdekelte. Kihez fordulhatnak segítségnyújtásért; az önálló életvitel segítése-tanítása; tudásunknak megfelelő munkahelykutatás; a VÁI és a Szövetség esetleges együttműködése, szociális bérlakás bérlési lehetősége és még lehetne folytatni.

Külön köszönöm, amiért eddig és hiszem, ezen túl sem ad helyet Főszerkesztő Asszony olyan firkálmányoknak, melyekben emberek oda-vissza értelmetlenül becsmérlik, rágalmazzák, akár megalázzák egymást. Maradjon a "Vakok Világa" olyan, amilyen most. Politikamentes, az országban élő sorstársak valóságos érdekeinek szolgálója. Minket, akik e szomorú fogyatékkal kell, hogy éljünk, ez érdekel. Önnek és a Szerkesztőség valamennyi dolgozójának további sikeres munkát kívánok!

Rácz Istvánné - Budapest

 

 

 

Rendkívüli közgyűlés Vas megyében

 

A Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete augusztus 8-ra rendkívüli közgyűlést hirdetett meg. Miként Poór Szilviától, az egyesület alelnökétől megtudtuk, ennek az összehívására azért volt szükség, mert az elnökség rendes tagjai (Nagy Lászlóné, Nagy János, Kocsis Tamás), és póttagjai (Vajda László, Vörös Lajos) június 4-én lemondtak tisztségükről.

Az augusztus 8-ra összehívott rendkívüli közgyűlés nem volt határozatképes. A megismételt rendkívüli közgyűlésen, amelyet augusztus 9-én tartottak meg, 26-an vettek részt. (Az Egyesület taglétszáma 300 fő.)

Mivel időközi választásról volt szó, így a jelölőbizottság nem készített listát a jelöltekről, hanem a közgyűlésen megjelent résztvevők javaslatai alapján alakították ki a jelöltlistát. Alapszabályuk szerint a jelöltlistára az kerülhet fel, akit a megjelenteknek legalább egyharmada támogat. Ennek megfelelően a jelöltlistára kerültek: Sebestyén Miklós, Kertész István, Varga Olivér, Tóth Beáta, Szabó Elemér.

A titkos szavazást követően az alábbi sorrend alakult ki:

Az elnökség rendes tagjai lettek: Szabó Elemér, Sebestyén Miklós, Kertész István.

Póttagok: Varga Olivér, Tóth Beáta.

(G. A.)

 

 

 

Átöltöztették a háromszáz éves halottat

Krasznahorka büszke várának csodája

 

Egy kúp alakú hegytetőn áll Szlovákiában Krasznahorka várkastélya. 1961 óta nemzeti kulturális műemlék kategóriába tartozik. Építése a XIV. század elejére tehető, amikor is a várat átmenetileg birtokló Máriássy család felépíttette annak legrégibb részét, egy gótikus tornyot. Ezt követően, amikor a Bebek család visszakapta eredeti birtokait, a torony egy palotával és erődítménnyel bővült. A Bebekek 1566-ban hagyták el Magyarországot. A vár néhány évig a királyi udvar, illetve várkapitányok felügyelete alá tartozott, s közülük az egyik Andrássy Péter volt, akinek unokája, Mátyás, Krasznahorka várát a hozzátartozó birtokokkal együtt örökös adományul kapta III. Ferdinándtól. Az egymást váltó utódok mindegyike bővítette az eredeti építményt.

Krasznahorka 1676 és 1719 között Gömör vármegye székhelye is volt, s a rozsnyói országgyűlés idején II. Rákóczi Ferenc itt lakott. 1906 óta vármúzeum van benne, amelyet gróf Andrássy Dénes alapított. Említést érdemel az is, hogy Jókai Mór A lőcsei fehér asszony című regényének története részben itt játszódik.

A II. számú kapu közelében találjuk az egyszerű reneszánsz-barokk berendezésű, családi címerekkel ékes vártemplomot, családi kriptával. Itt látható báró Andrássy István lőcsei várkapitány feleségének, Serédy Zsófiának mumifikált teteme üvegkoporsóban.

A magyar háziasszonyok közlönye című újság 1902. szeptember 20-i számában a következő olvasható:

"Krasznahorka nagyasszonya. Kisasszony napján messze vármegyékből keresi fel a kegyelet a Gömör megyében fekvő Krasznahorka váralját s a várban romlatlan testtel pihenő gr. Serédy Zsófiát. Kétszáz esztendeje már, hogy e szentéletű és sokat szenvedett asszony, báró Andrássy István kuruc generális felesége elhunyt, de testén nem vett erőt az enyészet, sértetlenül, miként kétszáz évvel előbb, nyugszik üvegkoporsójában a halott, magasra emelve intő jobb kezét. Számos monda fűződik a nép ajkán a nagyasszonyhoz, jószívűsége ma is közmondásszerű, róla csak mint szentjéről emlékszik a falu s a vidék. A holttestet annak idején a krasznahorkai várnak úgynevezett doboló bástyája alá temették, amely a templom tövében van felépítve. Amikor a bástya alját 1840-ben fölbontották, meglepetve látták, hogy Serédy Zsófia holtteste teljesen megkövesült s a feloszlásnak semmi jele sincs rajta. A báróné holttestét Andrássy György üvegkoporsóba tétette, s a vártemplom sekrestyéjében helyezte el, elrendelte továbbá, hogy a lelki üdvösségéért halála évfordulóján, Kisasszony napján évről évre istentiszteletet tartsanak. A teljes épségben maradt holttestet gróf Andrássy György kegyeletes rendeletéhez híven húszévenként pompás új, fekete selyemruhába öltöztetik, ami annyival is könynyebb, mert a test formái sem változtak semmit."

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Program a fehérbot napjára

 

A Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének kecskeméti csoportja fehérbot napi programot szervez október 11-én szombaton, 9:00 és 15:00 óra között a városi megyei könyvtárban, (Piaristák tere 8.).

Program: Sztakó Krisztina elnök megnyitója ;dr. Zombor Gábor, Kecskemét polgármesterének köszöntője; dr. Barna Katalin szemész-főorvosaszszony köszöntője; a Katona József színház művészeinek műsora; a Nosztalgia együttes műsora; Tóth István sorstársunk verset mond; dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke köszöntője; Fekete Attila sorstársunk könnyűzenei műsora; közös ebéd (12:00 és 13:00 között); Sándor Melinda sorstársunk verset mond; Kispéter Éva sorstársunk zongora előadása; Polyák Zsófi fuvola előadása; kiskunfélegyházi cigánytáncosok előadása.

A programok közben vásárlással egybekötött segédeszköz-kiállítás tekinthető meg a Dokusoft Kft. jóvoltából.

 

 

 

Látássérült tehetségeket kutatnak

 

A vetélkedő házigazdái a teadélutánokról is jól ismert Fabók Judit és Farkas Péter. A szervezők nem bontották kategóriákra a tehetségkutatót, így "ömlesztve" versenyeznek a műsorszámok. Látássérültek zenélhetnek, énekelhetnek, előadhatnak verset, prózát vagy humoros jelenetet. A produkció lehet egyéni, csoportos, és nem köti korhatár sem a jelentkezőket.

A versenyzőket négytagú zsűri bírálja el.

Jelentkezési határidő: szeptember 30.

Nevezési lehetőségek:

E-mail: vakbarat@freemail.hu

Telefon: 06 70 381 00 00

Vakbarát klub

 

 

 

Kirándulóink célpontja lehet

A zuhanó kutya okozta a barlang felfedezését

 

Sokan keresik fel minden évszakban a Lillafüredi Szent István Cseppkőbarlangot. A barlang bejárata a Lillafüredről Eger felé vezető műút jobb oldalán található. A Palota Szállótól 500 méterre, az autóparkolótól és a felső autóbuszmegállótól 100 méter távolságra van. Minden olyan kiránduló célpontja lehet, aki gyönyörűségét leli a természet csodáiban.

A barlangot a mostani bejárat fölötti meredek hegyoldalban lévő természetes nyíláson keresztül fedezték fel. A nyílásra akkor találtak rá, amikor egy kutya beleesett a meredek, aknaszerű barlangbejáratba, ahonnét kijönni természetesen már nem tudott. Vonítása, "könyörgése" vezette a helybelieket a barlangbejárathoz. A barlang első kutatója dr. Kadic Ottokár volt, aki 1913-ban bejárta, felmérte és leírta a barlang akkor ismert szakaszát. A "Kutyabarlangot" 1914-ben Szent István barlangnak nevezték el. A barlangba az 52 méter hosszú, mesterséges tárón mehetünk be. Néhány perces séta után felettünk egy ferde kürtő emelkedik mintegy 15 méter magasba. Ezen keresztül fedezték fel egykor a barlangot.

15-20 méterrel arrébb érjük el a "nagytermet". Érdekessége a "mamutfogsor". Innen továbbhaladva a "meseország" tűnik fel, melynek cseppkőképződményeit a nagy hasonlóság alapján a mesevilágból kölcsönzött nevekkel látták el. Például Jancsi és Juliska, Bölcs bagoly, Mikulás stb. A következő állomás a "kupolacsarnok", az "őserdő", az "oszlopcsarnok". A séta utolsó állomása "a színházterem". Itt a "karmester" három kinyújtott ujja tűnik fel. A terem mennyezetét nagyon szép cseppkődrapériák és cérnacseppkövek sokasága díszíti. A barlanglátogatás itt ér véget, azaz itt van a végállomás. Innen a már befelé megtett úton térhetünk vissza a felszínre.

A barlang klímája, a kiegyenlített páratartalom, jól szolgálja a légúti betegségben szenvedők gyógyítását, ezért számukra terápiás kezeléseket tartanak az egyik teremben.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Meghívó Braille-olvasásversenyre

 

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete idén immár negyedik alkalommal rendezi meg a Braille-olvasásversenyt, melynek célja, hogy ápoljuk a vakok íráskultúrájának hagyományát. Most első alkalommal szeretettel meghívjuk versenyünkre nem csak a Magyarországon élő, hanem a határon túli magyar sorstársainkat is. Számukra és a távolabbról érkezők számára előzetes egyeztetés után a versenyt megelőző napra szállást és étkezést is tudunk biztosítani. Kérjük, hogy szeptember 20-ig jelezzék szállás iránti igényüket.

Az olvasásverseny időpontja: szeptember 27.

Helyszíne: 4400 Nyíregyháza,

Országzászló tér 8. 2. emelet 215-216

Program:

* Érkezés szeptember 26-án, pénteken.

* A szállás elfoglalása után a versenyzőket és kísérőiket egy ismerkedő "konferenciára", majd a nyíregyházi vadasparkba invitáljuk.

* A verseny megrendezésére szeptember 27-én délelőtt 10 órától kerül sor.

Jelentkezni lehet:

Telefonon: +36 (42) 407-486 Mobilon: +36 (30) 373-13 80, E-mailben a vakegy@freemail.hu címen, személyesen egyesületünk irodájában. Címünk: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 2. emelet 215-216 Honlap: www.vakegy.hu

Minden kedves versenyzőt szeretettel várunk!

 

 

 

Jótékonysági koncert

Segítsünk magunkon!

 

Daku Tünde musical- és táncdalénekes ad koncertet szeptember 25-én, csütörtökön 17 óra 30 perces kezdettel az MVGYOSZ Hermina termében.

A művésznőt kortársai Varga Ildikó néven ismerhetik, hiszen a Vakok Általános Iskolájának 1984-ben végzett tanulója volt. A műsor sztárvendége Balázs Pali, a közkedvelt táncdalénekes, akit mindannyian segítőkészségéről ismerünk.

A belépődíj 500 Ft, melyet teljes egészében a Vakvezetőkutya-kiképző Iskolának ajánlanak fel. A koncerten jelen lesz a Fókusz című műsor stábja.

Várunk mindenkit, aki szívesen részt venne a kezdeményezésben vagy egyszerűen csak jól szeretné érezni magát ezen az estén.

 

 

 

Ön most mit lépne sötéttel?

 

Minden sakkpartiban felfedezhető, utólag legalábbis, egy olyan lépés, amely a játék végkifejletét alapvetően befolyásolta. Sakkozni szerető kedves Olvasóinkat arra bíztatnám, hogy az itt leírt játszmaállás elemzésével találják meg ezt a sorsdöntő lépést. Ha megtalálták, küldjék be szerkesztőségünkbe levélben, vagy e-mailben. A válaszolók között egy mulatságos regényfüzetet sorsolunk ki.

Világos: Kh1, Vg4, Ba1, Bd1, Fc2, b1, d5, g3 és h2.

Sötét: Kg8, Vd6, Bf8, Hh5, Ff2, b5, c4, e3, g6, h7.

Sötét következik lépésre, de mit lépjen? Ön most mit lépne sötéttel, kedves Olvasónk?

(Jelmagyarázat: a nagybetűk jelentései: K=király, V=vezér vagy királynő, B=bástya, F=futó, H=huszár. A kisbetűvel jelöltek a gyalogok helyzetét mutatják.)

Cseri Sándor

 

 

 

Érdemes a körmünkre nézni

Olló és csipesz helyett használjunk reszelőt!

 

A köröm ápolását különösen a nők tartják fontosnak. Számukra nemcsak esztétikai kérdés, hanem a közérzetüket is befolyásolja. Sokak szerint a köröm a nőiesség egyik szimbóluma, ami a férfiak csábításában is szerepet játszhat. Az utóbbi években nemcsak festik, hanem egyre többen díszítik is a körmüket. A körömdíszítés divatja egyébként egészen a fáraók idejéig nyúlik vissza.

Mindennél azonban még fontosabb a köröm helyes ápolásának ismerete. A szakemberek szerint nem ajánlatos a körmök ollóval vagy csipesszel való vágása, mert szerintük ezáltal a szarurétegek elállhatnak egymástól, és a köröm felülete hámló, réteges lesz. Olló és csipesz helyett a reszelő használatát javasolják még akkor is, ha ez időigényesebb. A körömágy bőrét nem ajánlatos levágni, mivel az fertőzésveszélyt okozhat. A bőrt óvatosan vissza kell tolni a helyére és be kell krémezni.

A köröm a bőr hámrétegének terméke, a körömlemez pedig a bőr szarurétegének felel meg.

A köröm növekedése folyamatos (naponta 0,1 milliméter), de különféle betegségek a köröm növekedését is hátráltathatják. Ennek a jele a körmön mutatkozó harántbarázda. A fehér foltokat vagy csíkokat az apró sérülések nyomán bejutott levegő okozza. Az óraüvegszerűen domború köröm vérkeringési zavar hatására szokott kifejlődni. A körömlemez töredezése, leválása a szintetikus mosószerek használatával hozható összefüggésbe. Megvastagodott, elszíneződött, elemelődött körömlemeznél gombás betegségre kell gyanakodni.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Nyugdíjas bál

"Búcsút int az ősz a nyárnak"

 

A VGYHE Nosztalgia Klubja "Búcsút int az ősz a nyárnak" címmel magyar nóta délutánt rendez a Nemzetközi Idősek Napja tiszteletére Szövetségünk Hermina termében szeptember 27-én 15 órai kezdettel.

A műsorban közreműködnek: Péter Anna, Kisnémedi Varga Pál, Tolnai András előadóművészek, valamint Reményi Géza és cigányzenekara.

Konferál: Kerekes Katalin

Belépőjegy ára: 300 Ft

A műsor után büfé, tombola és tánc várja a vendégeket.

A talpalávalóról Lukács Sándor és Tábori József gondoskodik.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

 

 

 

A vesekőroham megelőzhető

Igyunk naponta két liter folyadékot!

 

Már gyermekkoromban hallottam felnőttek elbeszéléséből, hogy egy-egy vesekőroham egyenlő lehet a szülési fájdalommal. Nos, ezt felnőttként a valóságban is megtapasztalhattam az elmúlt évek folyamán. Többször is volt "vesekőszülésem" kórházban és otthon egyaránt. Ezt követően kezdtem a meglévőnél több ismeretet szerezni szervezetünk egyik fontos "alkatrészéről", a veséről.

A vese görög neve: nephros. A hasüregben, a derékvonal fölött, a gerincoszlop két oldalán, a hashártyán kívül helyezkedik el, bab alakú, mintegy 15 centiméter hosszúságú páros szerv. A vese nemcsak tisztít, hanem fontos információkat is közvetít a szervezet működéséről. Mivel a vizelet a vérből választódik ki, következtetni lehet belőle a vér bizonyos jellemzőire.

A vesebetegségek egyike a vesekövesség. A legfájdalmasabb vesebetegség a vesekőroham. A szakemberek szerint ez megelőzhető, ha naponta legalább 2 liter folyadékot elfogyasztunk. Állítólag a kövek kialakulásában a túlzott vitaminfogyasztás is szerepet játszik. A C-vitamin túladagolása kifejezetten vesekőképző!

A vesekő alapját képező anyagok a tömény és pangó vizeletből csapódnak ki. Kezdetben csak apró kristályok jönnek létre, később homokhoz hasonló anyag, amely észrevétlenül távozik a vizelettel. Ám ha ezek a kristályok egyesülnek, kialakulhat a vesekő, ami beszorulhat a vesekehelybe, a húgyvezetőbe, a húgycsőbe. Ez lehetetlenné teszi az ürítést és nagyon éles fájdalmat vált ki.

Az orvosok szerint nincs vesekőre hajlamosító alkat. Az életmód a döntő fontosságú. A kevés folyadékfogyasztás, a kevés mozgás elősegíti a vesekövek kialakulását, mert besűrűsödik a vizelet. A megfelelő mennyiségű folyadék tehát nagyon fontos a vesék jó működéséhez.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Véd a szívbetegségek ellen

Gyógyhatású, finom csemege

 

Két évtizeddel ezelőtt a pisztáciáról még azt sem tudtuk, hogy eszik-e vagy isszák. Ma már tudjuk: jó kis csemege. Az élelmiszeripar használja, s a gyógyászatban sem ismeretlen. A szakemberek szerint olyan anyagokban is gazdag, amelyek csökkentik az érszűkület kialakulását. A magvak közül a legtöbb vasat és káliumot ez tartalmazza. Napi rendszerességű fogyasztása kedvező irányban változtatja meg a vérzsírok összetételét. Nagy szerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében.

Számos fajtája van. A pisztácia (Pistacia vera) szőlőfürtszerűen helyezkedik el a 8-10 méter magasra is megnövő fán. Még a Bibliában is lehet olvasni róla. Kánaán gyümölcseként szerepel, amelyeket Józsefnek küldtek ajándékba Egyiptomba.

"Vigyetek a föld legjobb termékeiből valamit magatokkal zsákjaitokban, és adjatok annak az embernek ajándékul egy kevés balzsamot, mézet, gumit, illatos gyantát, pisztáciabogyót és mandulát"

(kerékgyártó)

 

 

 

Szemünk és a számítógép

Fontos a pislogás által keletkezett könnyfilm

 

Egy ismerősöm mesélte, hogy ha huzamosabb ideig a számítógép előtt ül, kiszárad a szeme. Szakemberek szerint ez azért fordulhat elő, mert a számítógép előtt dolgozó ember kevesebbet pislog a kelleténél. Ugyanis elsősorban a munkájára koncentrál és néha elfelejt pislogni.

Egy kísérlet során fiatalokat teszteltek, hogy milyen gyakorisággal pislognak bizonyos helyzetekben. Néhány az eredmény közül: ha beszélgettek 7-8, ha olvastak l4-15 másodpercenként pislogtak. Ha viszont monitor előtt ültek, akkor csak 30 másodpercenként történt a pislogásuk.

A pislogás által felszínre kerülő könnyfilm tartja nedvesen a szemünket. Ez a vékony réteg a felületi feszültség következtében 10-15 másodperc alatt felszakad, s ezt követően nem tudja beborítani a szaruhártyát, ami egy bizonyos idő után kiszárad.

Annak érdekében, hogy védjük a szemünket, tudatosan figyelnünk kell a pislogásra. Különösen azoknak fontos ügyelniük a szemük világára, akik a képernyő előtt végzik munkájukat.

(Kerékgyártó)

 

 

 

A WHO a látássérültekről

Évente 6-7 millió ember megvakul

 

A WHO, vagyis az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének becslése szerint 2020-ra a látási fogyatékosok és a vakok száma megduplázódik. Ez lényegében abból következik, hogy az idős emberek száma jelentősen növekszik. A jelzett időpontra, vagyis 2020-ra 1,2 milliárd lesz a 60 éven felüliek aránya a világ lakosságán belül.

A vakság okai között az első helyen a szürkehályog áll, ami főleg időskori szembetegség. Sokak életét keseríti meg a zöldhályog (glaukóma), ami a 40 éven felüli emberek 1-2 százalékát betegíti meg. Ennél a betegségnél a szemben lévő folyadék áramlási zavara miatt jelentősen növekszik a szemnyomás, ami "megnyomorítja" például a látáshoz nélkülözhetetlen szemideget. A cukorbetegség okozta vakság is elég gyakori.

A WHO adatai szerint a világon több mint 15 millió ember fogyatékosan lát és mintegy 40 millió a vak. Évente 6-7 millió ember veszíti el a látását.

A vaksághoz vezető szembetegségek nagy számának csökkentését a korai felismeréssel, s az azt követő hatékony kezeléssel lehet(ne) elérni.

(Kerékgyártó)

 

 

 

"Szeretet lángja"

 

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete fontos feladatának tekinti a mássággal élő és az önálló élethez segítséget nem igénylő emberek közötti kapcsolatteremtést, ezért nagy öröm volt számukra, amikor egyesületüket kérték fel az idén a "Szeretet Lángja" megyei szintű rendezvény főszervezői feladatainak ellátására.

A véleményformáló rendezvény elsősorban a fiatalabb korosztályt célozza meg, a tolerancia, az elfogadás korai szocializációjának elősegítése érdekében, de a többségi társadalom figyelmét is szeretné évről-évre ébren tartani. A programra Szekszárd szívében, a Garay téren kerül sor szeptember 12-én 13 órai kezdettel.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően az idei évben is egyazon színpadon mutathatják be képességeiket, tehetségüket a segítséggel élő gyermekek, fiatalok, a városban és a megyében élő vállalkozó kedvű kis és nagy iskolások.

 

 

 

Világörökség Magyarországon

Mi őrződik meg majd szellemi kincseinkből?

 

Hazánk 1985-ben csatlakozott a Világörökség Egyezményhez, amely beépült a magyar jogrendbe.

Magyarországon az alábbiak a világörökségi cím birtokosai: Budapest Duna-parti látképe, a Budai Várnegyed (1987), Hollókő és környezete (1987), az Aggteleki-karszt (1995), a Pannonhalmi Bencés Főapátság (1996), a Hortobágyi Nemzeti Park (1999), a pécsi Ókeresztény sírkamrák (2000), a Fertő-tó kultúrtája (2001), a Tokaji Történelmi Borvidék (2002).

Az már kevésbé ismert, hogy ez a lista a jövőben bővülni fog. Az UNESCO közgyűlésén ugyanis elfogadták a szellemi örökség védelméről szóló nemzetközi egyezményt.

Rögtön felmerül a kérdés: hazánkból mik kerülhetnek fel javaslatként a nemzetközi listára? Nézzünk néhány konkrét példát! A betlehemezéshez kapcsolódó mondókák; a húsvéti locsolkodási szokások; a Kodály-módszer; a Corvinák; a kihalófélben lévő mesterségek (rákászás, csipkeverés, csizmakészítés stb.). Állítólag még a gulyásleves készítése is. Hogy mi marad fenn ezekből a rostán, idővel majd elválik.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Készül a világ legnagyobb könyve

Csodálatra méltó vállalkozás egy kisközségben

 

Varga Gábor, a nagy múltú Diósgyőri Papírgyár főmérnöke különösen szereti a munkáját, amit az is bizonyít, hogy lakóhelyén, Arnóton is működtet egy kis papírkészítő üzemet. Igaz, itt nem modern technológiával gyártják a papírt, hanem kezdetleges, ősi módszerekkel. A kis üzemben apró, különös minőségű termékek, oklevelek, meghívók, borítékok stb. készülnek.

Varga Gábor elhatározta, hogy munkatársaival elkészíti a világ legnagyobb könyvét, ha nem is itt gyártott papírból, hiszen ehhez nagyon sokra lesz szükség. Most ennek előkészületein (is) tevékenykednek. A tervek szerint a könyv 3,5-szer 4 méteres nagyságú lesz. Egy lapja 14 négyzetméter felületet tesz ki. ( A világ legnagyobb könyve jelenleg 2,7-szer 3 méteres, amely Amerikában található)

Varga Gábor nem árult el mindent a készülő hatalmas könyvről, de azt igen, hogy a "Törékeny természet" címet kapja. A Gömör-tornai karsztvidéket, az Aggteleki Nemzeti Parkot és a térség számos egyéb természeti értékeit mutatja majd be sok-sok fotóval.

(Kerékgyártó)

 

 

 

Humor

 

- Apukám, laknak a Holdon?

- Hát hogyne laknának! Láthatod, hogy kivilágítják!

*

- Anyuka, hol laknak az alkoholisták?

- Az üveghegyeken túl.

*

- Meghalt szegény Gazsi, pedig még mondani akartam neki valamit.

- Mit akartál mondani neki?

- Azt, hogy ugorjon egy nagyot, mert éppen rádől a fa.

*

- Juliska, most jut eszembe, hogy az elmúlt negyed órában, amíg vonatunk az alagútban járt, itt a koromsötét kupéban milyen jót kefélhettünk volna!

- Jancsikám, hát nem Te keféltél meg?

*

- Ne erőszakoskodj, Béla, hisz tudod, hogy tiéd a szívem!

- Csakhogy nem szervátültetésre vágyom én, Orsikám, hanem szexre!

*

- Képzeld, Tündém, valami pofátlan alak azt írja nekem, hogy engem felszarvaztak. Segíts kinyomozni a levélíró személyét!

- Megpróbálhatom. Szerintem abból kell kiindulni, hogy a levélíró jól ismer bennünket.

*

- Önök a legjobbkor érkeztek! Éppen üres a panzióm legjobb szobája, amit a nászutasoknak szoktam kiadni!

- Köszönjük, uram, de mi már egy évtizede házasok vagyunk!

- Ne aggódjon, kedves uram! Ha a báltermet adnám ki önöknek, abban sem lenne kötelező egész éjjel táncolniuk!

*

- Halló! Józsi? A férjem vidékre utazott! Engedek a könyörgéseidnek: ma este feljöhetsz hozzám!

- De Krisztina! Ebben az esős, sáros időben?

*

- Drága művésznő! Fogadja ismételten a teljes együttérzésemet! Szívbemarkoló volt tegnap a ravatalozóban látni, hogy mennyire megrendítette önt a kedves férjének a halála!

- Akkor mit mondana most, drága asszonyom, ha a sírnál történt megrendülésemet is látta volna!

*

- Vádlott! Beismeri, hogy úgy követte el a rablást, ahogy az ügyész úr az imént előadta?

- Nem, de az ügyész úr által előadottakból is sokat lehet tanulni!

*

- Doktor úr! Azonnal jöjjön, mert a feleségemnek rettenetesen fáj a vakbele! Ilyen kínok között nem várhatunk reggelig!

- Nyugodjanak meg, kedves Nagy úr és aludjanak jól! A kedves feleségének tavaly én vettem ki a vakbelét!

- Az a tavalyi feleségem volt, doktor úr, ez meg az idei!

Cseri Sándor

 

 

 

Ez itt a kérdés meg a válasz is

 

A júniusi lapszámunkban megjelent kérdések helyes megfejtései: CXLIV 2, CXLV 1, CXLVI 1, CXLVII 1, CXLVIII 1, CXLIX 2, CL 2, CLI 2, CLII 1.

Így gondolta ezt Kovács Jánosné budapesti kedves olvasónk is. Nyereményéhez szeretettel gratulálunk!

CLXX. Mi a hegemónia?

1. A sebhely ápolása

2. Vezérszerep, hatalmi fölény

CLXXI. Mit csinál a háziasszony, amikor dunsztol?

1. Eszébe jut valami

2. Forró gőzben vagy vízben csírátlanítja a befőzött gyümölcsöt

CLXXII. Mi a rozsólis?

1. A rozs kivonata

2. Finom likőr

CLXXIII. Mit jelent az, hogy: Omnia vincit amor?

1. Szeretem az Omnia kávét

2. A szerelem mindent legyőz

CLXXIV. Mi a sekk?

1. A vezér (királynő) megtámadása a sakkjátékban

2. A sakk tájnyelvi változata

CLXXV. Mit jelent az, hogy valaki "nem enged a negyvennyolcból"?

1. Negyvennyolc forintért méri a kisfröccsöt

2. Határozott, következetes

CLXXVI. Melyik költői műfajt határozta meg Greguss Ágost ezekkel a szavakkal: "Tragédia dalban elbeszélve"?

1. Elégia

2. Ballada

CLXXVII. Ki írta ezt a sírfeliratot: "Itt fekszünk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak: Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza."?

1. Szimonidész

2. Euripidész

CLXXVIII. Mit jelent irokéz nyelven a Niagara neve?

1. Nagy garral beszélsz

2. Dübörgő víz

CLXXIX. Mit jelent a Himalája hegység neve?

1. A hím alája kerül, a nőstény föléje

2. Havas hegyek

CLXXX. Mit jelent Türkméniában Ashabad város neve?

1. Szerelem városa

2. Meleg fürdő

CLXXXI. Szudán fővárosának, Khartúmnak mi a jelentése?

1. Kártyavár

2. Két fél

CLXXXII. Vörösmarty, Csokonai, Fazekas, Petőfi, Babits, Tompa, Váci. E hét költő közül hat egyezik valamiben, és ugyanabban eltér a hetediktől. Mi ez a valami?

1. A rímelés technikája

2. Az utónév

Beküldési határidő: október 15.

Cseri Sándor

 

 

 

Még egyszer a hordozókendő előnyeiről

Biztonságot nyújt a látássérült édesanyának

 

Már említettem, hogy a látássérült gyermekek, akiket kendőben hordoznak, kevésbé lesznek kényszermozgásosak, mint nem hordozott társaik. Ez abból adódik, hogy - mikor a kendőben van a baba - érzi anyja mozgását. Hozzászokik a gyors helyzetváltoztatásokhoz. Érdekes tény ezzel összefüggésben, hogy azoknál a természeti népeknél, ahol a babákat folyamatosan hordozzák, ismeretlen a tériszony. Bizton állíthatjuk, hogy a hordozás javítja az egyensúlyérzéket és a mozgáskoordinációt. Kicsit furcsának tűnhet egy kiságyhoz, járókához szokott európai ember számára, hogy folyamatosan hordozza csecsemőjét. Minden kisbaba azonban valójában azt igényli, hogy éjjel-nappal állandó testkontaktusban legyen édesanyjával.

A hordozókendő használata ortopédiai szempontból kifejezetten előnyös az újszülöttek számára, mert a baba lábának terpesztartást biztosít, miközben a kendő minden ponton támaszt nyújt a baba gerincének. Hordozni már újszülött kortól lehet mind elől, mind fekve, sőt a közhiedelemmel ellentétben háton is. Az egyetlen életkori megkötés a csípőn hordozás esetében van, mely csak 4 hónapos kortól ajánlott. Ez azért van így, mert mind a háton, mind az elől, mind a fekve hordozás esetében lehetőség nyílik arra, hogy a kisbaba feje a kendőben legyen, így a baba fejének a kendő megfelelő támaszt biztosít.

A hordozott baba kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb, gyorsabban fejlődik; összességében boldogabb nem hordozott társainál. Említésre méltó érdekesség, hogy azon babák, akik állandóan az anya testén vannak napközben, gyorsabb mozgásfejlődési ütemet mutatnak, mint a nagyrészt kiságyban tartott csecsemők. A folyamatosan hordozott babák ugyanis előbb tanulnak meg mászni, minthogy megfordulnának hátról hasra, illetve hasról hátra. Általában viszont előbb tanulnak meg mászni, mint a nem hordozott csecsemők, és miután kielégült hordozási igényük a karon ülő időszakban 6-8 hónapos korukra, ezután rohamos fejlődésnek indulnak. Fejlődésük üteme jóval gyorsabb, mint azon csecsemőké, akiket nem hordoztak egész nap folyamatosan.

A hordozás további előnye modern világunkban, hogy a kisbaba magasan helyezkedik el babakocsiban fekvő társaihoz képest, ily módon pedig kevésbé van kitéve a kipufogó gázok káros hatásainak, melyek a babakocsiban lévő babákat nagy koncentrációban érik, mivel a babakocsik magassága a kipufogócsövekével szinte azonos. A kisbaba magasabban való elhelyezkedésének másik előnye, hogy a baba jobban lát hordozás közben, jobban képes megfigyelni a körülötte lévő világot, és könnyebben képes kapcsolatot teremteni másokkal a kendőből.

A hordozás és a hordozókendő használata a szülők számára is sok előnyt rejt. Előző cikkemben már említettem néhányat ezekből, melyek látássérültként a legfontosabbak. A hordozókendő használata során a hordozó személy keze szabadon marad, és akár kutyája hámját, akár egy fehérbotot, esetleg mindkettőt kezében tarthatja. A kendő egy vak vagy gyengénlátó ember számára kitűnő gyermekszállító-eszköznek bizonyul, hiszen a tömegközlekedési eszközökön ideális; gyermekünkkel nem foglalunk el több helyet, mint egy hátizsákos ember, ezért még a zsúfolt járművekre való "felnyomulás" sem jelent nehézséget. Szinte bizton reménykedhetünk továbbá abban, bármennyire sok utastársunkkal is kell megosztanunk a szűkös teret, hogy a fehérbot és hordozott gyermekünk láttán azonnal megürül számunkra egy ülőhely, amit gond nélkül el tudunk foglalni.

Fontosnak tartom emellett, hogy a gyermek hordozásában az apukák is aktívan részt vállalhatnak. A hordozás hatására erősödik az apa-gyerek kapcsolat, ami igen lényeges, hiszen e kapcsolat korai kialakulásában a nőkkel ellentétben a férfiakat nem segítik hormonok. A hordozás segítségével elkerülhető az a kultúránkban tipikus helyzet, hogy az apa "nem tud mit kezdeni" csecsemőjével.

A hordozás bizonyítottan fokozza az anyatej termelődését. Már napi négy óra hordozás kimutathatóan növeli az anyatej-hozamot, így jótékony hatással van a szoptatásra, ennek következtében a kisbaba gyarapodására, fejlődésére. Itt jegyzem meg, bár tulajdonképpen evidencia, hogy a hordozás jó hatással van a hordozó személy testfelépítésére, izomzatára, kondíciójára is. A hordozás és a szoptatás hatására mindenféle diéta, fogyókúra, vagy egyéb megerőltetés nélkül hamar sikerül a kismamának visszanyernie terhesség előtti súlyát úgy, hogy izomzata sokkal erősebb, kidolgozottabb lesz, mint annak előtte. Ahhoz azonban, hogy a hordozás ne ártson a hordozó gerincének, be kell tartani néhány alapvető szabályt. 5-7 kiló felett a kisbabát már nem ajánlott elől hordozni. A legmegfelelőbb a háti hordozás, mert az nem terheli meg a hordozó gerincét.

A hordozókendő további előnye, hogy kis helyen elfér, könnyen tisztítható, gyorsan megszárad mosás után. A kendő mosásával kapcsolatban megjegyzem, hogy az újonnan vett hordozókendőt érdemes hideg vízben az első mosás előtt 12 órát áztatni, ennek hiányában ugyanis a kendő anyaga összemegy.

A hordozókendőről összefoglalva elmondható, hogy segítségével a vak vagy gyengénlátó kismama önállóan is biztonságosan eljuthat bárhova.

Dr. O. Lukács Réka

 

 

 

A St. Paul Gospel Kórus fellépése

A Vakok Állami Intézetében

 

Az amerikai Michigan állambeli St. Paul Gospel Kórus európai körútjának első állomásaként a Vakok Állami Intézetébe látogatott augusztus 16-án, ahol szereplésével örvendeztette meg a látássérült vendégeket és hozzátartozóikat.

Az együttest 18 évvel ezelőtt alapították Saline városban. Az énekkar az évek során ökomenikus és multikulturális szervezetté nőtte ki magát. Egyik legfontosabb céljuknak tartják, hogy zenéjük segítségével különböző társadalmi csoportokat hozzanak közelebb egymáshoz az Egyesült Államokban és nemzetközi turnéik során egyaránt.

Eddigi nemzetközi turnéikon már bemutatkoztak Németországban, Ausztriában, Dániában, Svédországban, Finnországban, Írországban és Hollandiában; olyan helyeken énekeltek, mint a salzburgi Dóm, a Melki apátság, a stockholmi katedrális, a Helsinkiben lévő Temppeliaukio, a dublini Szent Patrik és Krisztus katedrális.

A St. Paul Gospel Kórus a Vakok Állami Intézetében adott koncertet követően Szlovéniában és Olaszországban folytatta a turnéját.

 

 

 

Országos Braille-írás -olvasás vetélkedő

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete november 8-án 10 órai kezdettel országos Braille-írás -olvasás vetélkedőt rendez.

A vetélkedő helyszíne:

Az MVGYOSZ székházának kiselőadó terme (Budapest, XIV. Hermina út 47.)

Jelentkezni lehet: szeptember 15-től folyamatosan Egyesületünk irodájában félfogadási idő alatt személyesen, telefonon vagy levélben, akár a verseny napján, a helyszínen is.

Kérjük a jelentkezőket, hogy az írásversenyhez saját pontírógépüket hozzák magukkal. Amennyiben nincs erre mód, akkor ezt előre jelezzék részünkre.

Elérhetőségeink:

Telefonszám: 06-1/273-0755

Postacím: 1146 Budapest Hermina út 47.

E-mail cím: herminaegyesulet@freemail.hu

Az első három helyezett mindkét kategóriában díjazásban részesül.

Minden kedves pontírást szerető sorstársat szeretettel várunk!

Hermina Egyesület Vezetősége

 

 

 

"A zene mindenkié!"

 

A VGYHE Horizont Kultúrcsoportja tehetségkutató versenyt rendez "A zene mindenkié" címmel november 8-án 10 órai kezdettel Szövetségünk Hermina termében.

A versenyre minden 14. életévét betöltött sorstársunk jelentkezhet.

Jelentkezési kategóriák a következők:

1. Hangszeresek, hangszerszólók, zenei produkciók népzenei és könnyűzenei műfajokban. A produkció időtartama: kb. 9 perc

2. Népzenei énekszámok (1 lassú és 1 gyors). A produkció időtartama: kb. 7 perc

3. Könnyűzenei dalok, slágerek. (1 lassú és 1 gyors) A produkció időtartama: kb. 7 perc.

A versenyzők részére hangosítást és CD lejátszási lehetőséget biztosítani tudunk.

A műsorszámokhoz zenei alapokat is fel lehet használni a versenyzőknek.

Minden kategóriában az első 3 helyezett díjazásban részesül.

Jelentkezési határidő: október 21.

Jelentkezni lehet: Bereczkné Bihari Erzsébetnél a 06/20/9770-356-os telefonon, valamint a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületénél a 06/1-273-0755, vagy a 06/-1-384-8440/108 telefonszámokon, a

herminaegyesulet@freemail.hu e-mail címen, és személyesen.

Várjuk a zene- és dalkedvelő sorstársaink jelentkezését!

 

 

 

CD-nyeremény

 

Ki volt az a német zeneszerző, aki a XIX. századi zenedráma megteremtőjeként vált halhatatlanná? Híres művei között tartjuk számon a Rienzit, a bolygó hollandit, a Tannhäusert, a Lohengrint, stb. Egyetlen vígoperát írt, A nürnbergi mesterdalnokokat.

Beküldési határidő: október 15.

A júniusi lapszámunkban közölt kérdés helyes megfejtése: Karl Zeller.

Így gondolta ezt Vályi Zoltánné budapesti olvasónk is. Helyes megfejtéséért egy CD-t küldünk ajándékba. Szeretettel gratulálunk!

 

 

 

Apróhirdetés

 

33 éves, látássérült fiatalember komoly, tartós kapcsolatot keres szintén látássérült és /vagy enyhén mozgássérült, korban hozzáillő hölgy személyében Budapestről és környékéről. Telefon: 0630/605-8962

*

35 éves budapesti gyengénlátó, barna hajú, barna szemű fiatalember vagyok. Korban hozzám illő hölggyel ismerkednék, aki közös szimpátia esetén hozzám költözne, gyermek nem akadály. Telefon: Gábor: 06-30/6993638

 

doboz alja
oldal alja