ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Vakok Világa 2009. augusztus


 

Vakok Világa

LXX. évf. 8. szám

2009. augusztus

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének folyóirata

Felelős kiadó: Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke

Főszerkesztő: Garamvölgyi Annamária

Tervezőszerkesztő: Fehér István

A szerkesztőség és a kiadóhivatal címe: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Telefon: 384-8440

E-mail: vv@mvgyosz.hu

ISSN 0209-6765

Az újság előfizethető az MVGYOSZ tagegyesületeinél!

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

Pályázatokról döntött az Elnökség

Köszönetnyilvánítás

Levél a támogatókhoz

A látássérült gyermekekért

NYILATKOZAT

Közös gondolkodás a szlovéniaiakkal

Megőrizzük hitünket és méltóságunkat

Kedves Vakok Világa!

Az "A Kontroll" segít az eligazodásban

Sokéves elmaradást akarnak pótolni

Rendkívüli akció

Látássérültek szellemi erőpróbája

Braille-írás-olvasás vetélkedő

A történelem viharos útját járta

Magyarnóta Tápióbicskén

Munkára talált az egyesületében

Elhunyt Somorjai Ferenc karnagy

Civilek segítettek civileken

Haemophilia, a rejtélyes kór

Mozaikok egyesületünk életéből

Békevágy

Az MVGYOSZ elnöke a Klubrádióban

Az I. díjat vehettem át

Élveztük a kulaiak vendégszeretetét

A magasban másként fúj a szél

Szépséges asszonyt rabolt a földesúr

A Múzeumok Éjszakája Nagyvázsonyban

Találkozó a győri sorstársakkal

Ön most mit lépne világossal?

Humor

Ez itt a kérdés meg a válasz is

Beszámoló és közhasznúsági jelentés

Közlemény

XI. Látássérült Európa Bajnokság

Vakon a speciális kerékpáron

CD-nyeremény

Apróhirdetések

Impresszum

 

 

 

Véglegesítés előtt a szervezeti és működési szabályzat

Pályázatokról döntött az Elnökség

 

Folytathatom a közel három éve elkezdett munkát, mert ismét bizalmat szavazott e sorok írójának a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége. A július 8-i ülésen dr. Szőke László országos elnök mellett jelen voltak: Szabó Tiborné alelnök, Sztakó Krisztina, dr. Orlicki János, Kovács Béla, dr. Tóka László és Németh Orsolya elnökségi tagok; Laczi Tamásné és dr. Ozvári L. Ádám elnökségi póttagok; dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője és Páll András, a Felügyelő Bizottság tagja. A jegyzőkönyvet Simon Enikő, az Országos Hivatal munkatársa vezette.

Mint olvasóink előtt ismeretes, az Elnökség pályázatot írt ki a Vakok Világa folyóirat főszerkesztői munkakörére, mivel a Felügyelő Bizottság - engedve hét személy akaratának - jogellenesnek találta az eddigi főszerkesztő foglalkoztatásának módját.

Miként dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke az elnökségi értekezleten elmondta, a pályázatra kilencen jelentkeztek, a többségük eljött a személyes meghallgatásra. Az Elnökségből megalakult bíráló bizottság tett javaslatot a főszerkesztő személyére, vagyis e sorok írójára. Az Országos Elnökség öt támogató szavazattal, két tartózkodás mellett elfogadta ezt a javaslatot.

E sorok írója megköszönte a bizalmat és ígéretet tett arra, hogy továbbra is a látássérültek szolgálatát tartja a legfontosabb feladatának.

Dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ Elnökségének korábbi tagja vállalta, hogy elkészíti a Szövetség szervezeti és működési szabályzatát, szóbeli magyarázatokat is fűzött az egyes pontokhoz. Az Elnökség a szabályzatot elfogadásra alkalmasnak ítélte és felhatalmazta dr. Nagy Sándort, hogy az értekezleten elhangzott módosítások, kiegészítések figyelembe vételével véglegesítse az SZMSZ-t és terjessze azt a következő elnökségi ülés elé.

Időben elkészült, ám egy adminisztrációs hiba miatt nem tárgyalhatta az Elnökség júniusban dr. Nagy Sándornak, a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete elnökének a Louis Braille Emlékéremre való, a Hajdúságból érkezett felterjesztését. Az Országos Elnökség megszavazta dr. Nagy Sándornak az emlékérmet, aki a kitüntetést a LÉARE fehérbot napi ünnepségén veheti át október 15-én Debrecenben.

Tizennégy pályázat érkezett a természetes személy tagok segédeszköz-vásárlásának támogatására, de ebből csak kettő volt érvényes. Az Országos Elnökség mindkét pályázónak megítélte a támogatást, így egyikük angolul beszélő karórát, másikuk holland, üvegszálas, 140 cm-es fehérbotot vásárolhat, s a teljes vételárat a Szövetség állja.

Az intervenciós alap terhére az Országos Elnökség a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének 100 ezer; a Csongrád megyei egyesületnek, valamint a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesületének 200-200 ezer forint támogatást nyújt. Ezt a pénzt a pályázó egyesületek, kiegészítve a saját önrészükkel, infrastruktúrájuk javítására fordíthatják.

Felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő az Országos Elnökséghez a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete és a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete, mert nem értettek egyet az Elnökség azon határozatával, amelyet a kétegyesületes megyék közötti működési támogatás elosztásáról hozott. Az Elnökség változatlanul fenntartja a korábbi döntését. Indoklásként elhangzott, hogy májusban ezek az egyesületek lehetőséget kaptak arra, hogy egyezzenek meg egymással a pénzelosztás kérdésében, ám ez a kezdeményezés nem járt sikerrel. Az Elnökség ezt követően hozta meg a támogatás elosztásáról a határozatát.

Tudomásul veszi az Elnökség a Felügyelő Bizottságnak a pénz- és értékkezelési szabályzatra, valamint a számviteli politikára vonatkozó észrevételeit. Felkéri a hivatalvezetőt, hogy ezen észrevételeket hozza összhangba a készülő SZMSZ előírásaival és készíttesse el - az érintettek bevonásával - ezen szabályzatok végleges változatát.

Az egyebekben dr. Micserics József hivatalvezető ismertette, hogy a Magyar Nemzeti Bank jótékonysági aukciójának eredményét, a 18 millió 650 ezer forintot mire is fordíthatná a Szövetség. Érdemes lenne vésztartalékot képezni, hangsúlyozta a hivatalvezető, mert a Szövetség központjának épületében sokféle felújítási munkára lenne szükség. Például a fűtéskorszerűsítés, a nyílászárók cseréje lassan elodázhatatlan, s egy nagyteljesítményű, saját tulajdonú Braille-nyomtató is elkelne a mostani, bérelt gép helyett. Mindenképpen olyan szolgáltatásra célszerű fordítani ezt a pénzt, tette hozzá dr. Szőke László elnök, ami valóban maradandó értéket hoz létre a látássérültek szolgálatában.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Köszönetnyilvánítás

 

A Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete és a Vak Hadirokkantak Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik a 2007. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át a vak hadirokkantak támogatására adományozták.

(Az Egyesület: 169.786 Ft-tal, az Alapítvány: 34.178 Ft-tal gazdálkodhatott.)

Az összeget mikrohullámú sütő, mobiltelefon, diktafon, magnós rádió, villanyborotva, szobabicikli, vérnyomásmérő, szobamérleg, gurulóbőrönd vásárlására költöttük.

A jövőben is kéri szervezetünk a segítő támogatásukat. Köszönjük!

Egyesületünk adószáma: 18042546-1-41

Alapítványunk adószáma: 18061213-1-41

A VHOE nevében:

Kreisz Mihály elnök

 

 

 

Levél a támogatókhoz

 

Miként az közismert, egyes személyek kikényszerítették a Felügyelő Bizottság felhasználásával annak a pályázatnak a kiírását, amelynek bíráló bizottsága július 8-án arról döntött, hogy ki szerkessze tovább a Vakok Világa folyóiratot. A pályázatra kilencen adták be jelentkezésüket, s az Országos Elnökség - Németh Orsolya és dr. Tóka László elnökségi tagok tartózkodása mellett - ellenszavazat nélkül e sorok írójának szavazott továbbra is bizalmat. A pályázatok elbírálását megelőzően az ország minden tájáról érkeztek írásban és telefonon azok az eddigi főszerkesztőt támogató nyilatkozatok, amelyek bizonyára nem kerülték el a bíráló bizottság figyelmét.

Ezúton fejezem ki minden támogatómnak a véleménynyilvánítást, a bíztatást és nem mulasztom el kinyilvánítani, hogy a látássérült emberek valóságos érdekének a szolgálatát ezután is a legfontosabb feladatomnak tartom.

Tisztelettel és szeretettel:

Garamvölgyi Annamária főszerkesztő

 

 

 

Kérik a normatív támogatás növelését

A látássérült gyermekekért

 

Szakmai konferenciát rendezett június 30-án a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézet Debrecenben A látássérült gyermekek, tanulók oktatásának gyakorlata címmel. A megyei önkormányzat Árpád-termében a meghívott előadókat, szakembereket, szülőket Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke üdvözölte.

Az eseményen részt vett dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke, aki elsőként kapott szót. Ő, a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium legelső diákjaként, arról a példaértékű pedagógiai munkáról szólt, amellyel az intézetben dolgozó tanárok segítették az iskolában tanuló látássérült gyermekek érzelmi és szellemi fejlődését. Elnökünk, mint elmondta, a látássérült kisdiákoknak védettséget jelentett ebben a közösségben tanulni. Ezért figyelték mostanában aggodalommal a Kettesy pedagógusai és a szülők azokat a híreket, amelyek az iskolának egy másik intézménnyel való egyesítéséről szóltak. (Mint lapunk legutóbbi számában megírtuk, a megyei közgyűlés elnökétől kapott tájékoztató szerint augusztus 1-től összevonják a Kettesy iskolát a Győrffy István Kollégiummal. A szerk.) Dr. Szőke László hangsúlyozta, nem szerencsés a gyermekeket már egészen zsenge korban integrálni, csak akkor, ha annak megvannak az iskolában a személyi és a tárgyi feltételei. A Kettesyben tanulók minden szempontból előnyt élveztek és később könnyen be is tudtak illeszkedni a középiskolába.

Elnökünkkel a konferencia végén interjút készített a Debrecen Városi Televízió, valamint az Alföld Televízió is.

Előadást tartottak még ezen a tanácskozáson, sorrendben: Soltész Miklós, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti képviselője, az Országgyűlés Ifjúsági, Szociális és Családügyi Bizottságának alelnöke; dr. Kósa Ádám, európai parlamenti képviselő; Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó, az Oktatási és Kulturális Minisztérium közoktatási főosztályának munkatársa; dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna, a budapesti Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság igazgatója; dr. Hódos Márta, a Kenézy Gyula Kórház gyermekszemészeti szakrendelésének vezetője; Jankó-Brezovay Pálné, a budapesti Gyengénlátók Általános Iskolája Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona igazgatója; Somogyiné Lakatos Andrea, a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium igazgatója, valamint Szólláth Tibor, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke.

A konferencián résztvevők nyilatkozatot fogadtak el a látássérült gyermekek ellátásának támogatásáról, amelyet az alábbiakban közlünk.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

NYILATKOZAT

 

Hazánkban mindössze két szervezet foglalkozik intézményszerűen a sajátos nevelési igényű gyengénlátó gyerekek nevelésével-oktatásával. Az egyiket a fővárosi önkormányzat, a másikat egy megyei önkormányzat, jelesül a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tartja fenn. A sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása minden megyei önkormányzatnak törvényi kötelezettsége, függetlenül attól, hogy nincs meghatározva a feladatellátás módjának a megszervezése.

Az országban a megyei önkormányzatok közül a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat működtet önállóan intézményt a gyengénlátó gyerekek ellátására. Teszi ezt azért, mert fontosnak tartja a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való törődést.

Sajnálatos tény, hogy a látássérült gyerekek oktatására igényelhető állami támogatás összege drasztikusan csökken, ami már az intézmény működését veszélyezteti, ezért a konferencia résztvevői felhívják a döntéshozók figyelmét, hogy a látássérült gyerekek oktatására jutó normatív támogatás összegét a zavartalan működés érdekében növeljék.

Az országban van arra példa, hogy a látássérültek mellett más sajátos nevelési igényű gyerekek oktatására a szaktárca külön módon biztosít forrást az ellátásra.

Mindezekre figyelemmel kérjük a döntéshozó tárcákat, hogy dolgozzanak ki a látássérült gyerekek nevelésére-oktatására olyan szabályozást, ami lehetővé teszi azt, hogy az ilyen speciális intézmények működése a finanszírozás miatt ne lehetetlenüljön el.

Debrecen, 2009. június 30.

A tanácskozás résztvevői

 

 

 

Hagyományos találkozó Ptuj városában

Közös gondolkodás a szlovéniaiakkal

 

Az együttműködési megállapodásukat is megerősítette a Zala Megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete és a szlovéniai sorstársak delegációja a legutóbbi találkozón. A festői szépségű és történelmi hagyományokkal bíró Ptuj városában rendezett találkozón a Vakok és Gyengénlátók Ptuji Egyesületének elnöke, Anton Zerak, a muraszombati egyesület elnöke, Anton Toncek Kos, a Vas megyei elnökasszony, Eszenyiné Hallgató Katalin és a Zala megyei elnök, Kovács Béla képviselte az egyesületeket.

- Ötödik alkalommal tartottuk meg találkozónkat, amelyen a szabadidő hasznos eltöltéséről és a sportról folytattunk véleménycserét - tájékoztat Kovács Béla. - Minden év júliusának első szombatján szervezzük meg a sporttalálkozót, és az éves beszámoló közgyűléseinken, s egyéb programjainkon is kölcsönösen részt veszünk delegációinkkal.

- Miről szoktak tárgyalni?

- Igen széles a paletta. A megvalósítható akadálymentesítés, az érdekvédelem kérdései, az eszközbeszerzések módozatai is szerepelnek a témáink között. Közös európai szintű projektben is gondolkodunk a közeljövőt illetően.

- A legutóbbi találkozójukról mi a leginkább feljegyzésre érdemes?

- Félszázan érkeztünk Magyarországról, és körülbelül ugyanennyien vettek részt a versenyeken szlovén részről is. Már ezek a létszámok is mutatják: kiemelt szerepet kap a kapcsolattartásban a nyári találkozó, és igyekszünk majd mi is a legmegfelelőbb helyszínt kiválasztani a sportrendezvényhez, amikor a rendezésben mi kerülünk sorra.

- Milyen sportágakban mérték össze a sorstársak tudásukat, ügyességüket?

- A sakkban és a lengőtekében. Szlovéniában egyébként a sorstársak lengőtekében országos bajnokságban is szerepelnek, ez is mutatja a sportág igen nagy népszerűségét. Négyfős sakkcsapatok, és két-két csapatban indított lengőtekés csoportok mérkőztek, és az utóbbiban bizony szinte taroltak a szlovéniai kollegák. Nagyon büszkék vagyunk sakkteljesítményünkre, mert a Nagy Sándor, Kaposi Gyula, Molnár Béla és Tamás Gábor alkotta gárdánk megszerezte az első helyezést a muraszombati, a ptuji és a szombathelyi csapatok előtt. Végül az összesített eredmények alapján is dobogós helyezést értünk el zalai csoportunkkal, tehát méltán büszkék lehetünk teljesítményünkre.

- Egyébként milyen a hangulata ezeknek a sporttalálkozóknak?

- Kitűnő a hangulat, szurkolunk egymásnak, bíztatjuk a csapatokat, és természetesen a sportszerűség is fontos mindannyiunk számára. A jövő évi találkozónk Muraszombat városában lesz. Oda ismét húsz-húsz fős csoportokkal érkezünk majd.

Dányi József

 

 

 

Egyesületünk az együvé tartozás érzését erősíti

Megőrizzük hitünket és méltóságunkat

 

Két olyan esemény volt az elmúlt hónapokban, amely színesebbé tette a hétköznapjainkat itt, a Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesületében. Az egyik: május 22-én, a szabadban bográcsoztunk, a másik: június 20-án jótékonysági bálon szórakoztunk.

Egyesületünk tagjai újfent bizonyították összetartozásukat azzal is, hogy mindannyian hozzájárultak a bográcsozáshoz. Az egyesület udvarán Almádi Balázs sorstársunk vállalta a szakács szerepét. Sokan kuktáskodtak mellette. A vendégek egyben vendéglátók is voltak, hiszen mindenki saját készítésű süteménnyel kínálta meg barátait. (Erről az eseményről fényképet közöltünk a júliusi számunkban. A szerk.)

Hála Csohány Ede sorstársunknak és feleségének, Icukának, az eseményen szellemünket is kényeztethettük. Ők ugyanis szűkebb hazánk, Nógrád megye jelenét és múltját idézték elénk játékos vetélkedő formájában. Az értékelés sem volt mindennapi, hiszen a pattogatott kukorica formájában kapott pontokat összeszámolás és díjazás után elfogyaszthattuk. A főfogás, a sertéspörkölt krumplival, mindenkinek ízlett. A finom ebéd után dalra is fakadtunk. A nótákat Csernák Antalné sorstársunk kezdte, aki énektudásával már sokszor elkápráztatta hallgatóságát, az országhatáron belül, és azon túl is. Sokáig beszélgettünk, tervezgettük a jótékonysági bálunkat.

Aztán egy hónap igen hamar eltelt, és egyszer csak ott találtuk magunkat a mátraterenyei kultúrház nagytermében. Alighogy beléptünk, rögtön megérintette lelkünket az öröm, a barátság, a szeretet érzése. A szereteté, amely úgy áramlott szét köztünk, mint a nap melege és fénye, mindenkire egyformán. Alig vártuk, hogy Gecse László, a falu polgármestere megnyissa a bált. Azután egyesületünk elnöke, Földi Gyula mondott rövid köszöntőt, s utána Almádi Balázs, az est védnöke ismertette a rendezvény programját és célját.

A hangulatot jómagam irodalmi öszszeállítással alapoztam meg, majd a Mátraterenyei Asszonykórus énekes-zenés műsora következett. Szita Judit sorstársunk elszavalta kedves versét. A kulturális programot Füle Lajos "Látni" című költeményével fejeztem be. Ezután a vendégek kellemes zenére mulathattak egész este. Ám nemcsak testünknek és lelkünknek esett jól a szórakozás, sokat jelentett egyesületünknek a jókedvű adakozók támogatása is.

Jó tudni, hogy nem vagyunk egyedül a világban. Egyesületünk amellett, hogy az együvé tartozás érzését nyújtja, segít bennünket abban, hogy megőrizzük méltóságunkat, hitünket, leküzdjük gátlásainkat, felszínre hozzuk tehetségünket. Hiszen mindannyian keressük a helyünket a világban, kíváncsiak vagyunk arra, mi az értelme az életünknek, mi végre vagyunk a Földön? Hagyunk-e valamilyen nyomot magunk után?

Kis közösségünk most újra megmutatta, hogy az együttérzés, a segítőkészség és az együttműködés mennyire fontos.

Danyi Zoltánné

 

 

 

Tatabányáról jelentkezem

Kedves Vakok Világa!

 

Szokásom szerint hírt adok arról, hogy mik történtek nálunk, vagyis a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületében.

Kezdem a május végén megtartott taggyűlésünkkel, amelyen elfogadtuk a múlt évi tevékenységünkről szóló beszámolót és az idei programjainkat is. Nem feledkezem meg a tavaszi sakkversenyünkről sem, amely az első három helyezettet megillető kupák átadásával zárult.

Júniusban megyénk 52 szervezete között mi is részt vettünk a Civil Napok rendezvényein.

Szlovák sorstársainkkal immár 12 éve ápoljuk a baráti kapcsolatokat. Júniusban ők vendégeskedtek nálunk. Illetve, hogy egészen pontos legyek: Győrben, a rehabilitációs központban. Azért ott, hogy a velünk való találkozásig szlovák barátainknak kevesebbet kelljen utazniuk, mintha Tatabányáig jöttek volna. Azt hiszem, sokáig emlékezetes marad szlovák sorstársaink számára is az a szívélyesség, ahogyan a rehabilitációs központban fogadtak és megvendégeltek bennünket.

Ugyancsak a júniusi események közé tartozik a segédeszközök árubemutatójának megrendezése is. A szép számú érdeklődő közvetlen kapcsolatba került itt a vakok számára kifejlesztett mobiltelefonnal, beszélő órával, korszerű fehérbottal, vérnyomásmérővel, hogy csak néhányat említsek a kínálatból.

Mikor e sorokat írom, még csak tervezzük a budapesti Lukács fürdőbe való kirándulásunkat. (Július 1-re.) De mire e sorok megjelennek, addigra már remélhetőleg a gyógyfürdőzés jó hatását is érezhetjük.

Minden jót kívánok a Vakok Világa szerkesztőinek!

Hajnal Sándor médiafelelős

 

 

 

Mit várhatunk és mit kapunk a pénzünkért?

Az "A Kontroll" segít az eligazodásban

 

Felnőttkorba léptek, hiszen immár 18 esztendeje működnek. Húsz országos társadalmi szövetség alapította szervezetüket a civil társadalom összefogásáért, a fogyasztóvédelmi érdekek érvényesítéséért 1991-ben. Jelenleg már negyvenhárom országos és regionális szövetség, valamint jó néhány alapítvány tartozik a tagjaik sorába, a több mint nyolcszáz tagegyesületükkel, tagcsoportjukkal és több százezer főt meghaladó tagságukkal. A Társadalmi Unió, amelynek ismertsége, presztízse rendkívül megnőtt az eltelt közel két évtizedben, céljául tűzte ki az új, vagy újonnan szerveződő érdekvédelmi, társadalmi, civil egyesületek, szövetségek, mozgalmak lehetőség szerinti támogatását, s a demokratikusan gondolkodó polgárság kialakításának előmozdítását.

Minderről Szabó Miklós, a Társadalmi Unió elnöke és Széchenyi László, a szervezet főtitkára adott részletes tájékoztatást a Vakok Világa főszerkesztőjének.

A Társadalmi Unió képviselőivel személyesen a tavalyi, október 14-i sajtótájékoztatónkon találkoztunk, amit a Magyar Távirati Iroda elnökének jóvoltából az MTI nagytárgyalójában tarthattunk meg. Már akkor szembetűnő volt az érdeklődés, amit a Társadalmi Unió vezetői a látássérültek élete, problémái iránt mutattak. S mindez kifejezésre jutott abban is, hogy e sorok írójának tollából interjút közöltek központi lapjukban, az A Kontrollban dr. Szőke Lászlóval, az MVGYOSZ elnökével a Szövetség múltjáról és jelenéről, valamint a vak és gyengénlátó emberek fogyasztóvédelméről. S az "A Kontroll" azóta is szívesen fogadja a látássérültek fogyasztási tapasztalatairól szóló írásokat, amelyek már nemcsak az országos lapjukban, hanem az április óta élő honlapjukon is megjelennek. S a Vakok Világa is többször beszámolt már a Társadalmi Uniónak, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége keretein belül működő újságírói fogyasztóvédelmi klubjának a rendezvényeiről.

Szabó Miklós, aki több sikeres könyv szerzője és akit az újságíró szakma doyenjének is tekinthetünk, hiszen több mint hatvan éve dolgozik ezen a pályán, múltjuk történetét a következőkkel egészíti ki:

- Húsz évvel ezelőtt már működött egy szervezetünk: A Lakosság Érdekvédelmi Tömörülése, A LÉT. Időközben rájöttünk, hogy országos céljaink eléréséhez ennél nagyobb összefogásra van szükség. Így jött létre a Társadalmi Kamara, majd ez a név változott Társadalmi Unióra. Kezdettől működik a mérnökökből, agrár-szakemberekből, pedagógusokból, orvosokból, szociális és társadalompolitikai munkásokból, újságírókból, közgazdászokból, jogászokból álló szakértői testületünk. Ha a Miniszterelnöki Hivatal vagy a minisztériumok törvénytervezetet terjesztenek elő, kérik a szakvéleményünket. Így hozzájárultunk többek között az egészségügyi, az adózási, a fogyasztóvédelmi, az igazságügyi, a szociálpolitikai, az élelmiszerbiztonsági és más törvények formálásához. Még A LÉT alapította 1990-ben a Kiáltás című közéleti civil újságot, amit átvett a Társadalmi Unió és tíz éven át jelentetett meg kéthetenként 25 ezer példányban. Aztán jött 2004 tavaszától az A Kontroll című országos fogyasztóvédelmi újság.

E lap, amelynek Szabó Miklós a főszerkesztője és Széchenyi László a kiadóvezetője, havonta 20 ezer példányban jut el civil szervezetekhez, a polgármesteri hivatalokba, egyetemek és főiskolák hallgatói önkormányzataihoz, orvosi rendelőkbe és kórházakba. A lap az állampolgárok számára fontos fogyasztóvédelmi ismereteket közöl, például rendszeresen tesztelnek műszaki és egyéb árucikkeket, különféle szolgáltatásokat. Hírt adnak a fontos tudnivalókról, eseményekről és bemutatják a fogyasztóvédelem országosan jelentős személyiségeit és a fogyasztóvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezeteket is.

Tehát tevékenységi körükben markáns vonalat jelent a fogyasztók érdekeinek védelme. Széchenyi László ennek okairól így beszél:

- A rendszerváltással egyidejűleg megváltozott a piac és megváltoztak a fogyasztói szokások is. A vásárlókat tudatos fogyasztókká kell nevelni, hogy pontosan megítélhessék, mit várhatnak és mit kapnak a pénzükért. Ma Magyarországon gyakran gondot jelent a fogyasztói panaszok orvoslása. Nekünk feladatunk ezek feltárása, publikálása. A Társadalmi Unió 20 fogyasztóvédelmi klubot működtet, közülük 19 tanácsadást is végez.

A Társadalmi Unió kezdettől kizárólag pályázati pénzekből gazdálkodik. Az idén tavasszal egy közel 83 millió forintos európai uniós fogyasztóvédelmi projektet nyertek meg. Ebből a pénzből fogyasztóvédelmi médiakomplexumot hoztak létre. Konferenciákat szerveznek, huszonnégy, egyenként 24 perces fogyasztóvédelmi televíziós filmet készítenek, amelyeket kéthetenként vetít a Hálózat országos tévécsatorna. Az egyik filmben a látássérültek fogyasztóvédelmi tapasztalatai is helyet kapnak majd. Megkezdte működését az "A Kontroll" fogyasztóvédelmi rádió, azaz saját rádiós csoportjukkal és eszközeikkel kéthetenként fogyasztóvédelmi riportokat, híreket, tájékoztató műsorokat készítenek, ezeket 46 városi és regionális rádió sugározza rendszeresen.

S már működik a Társadalmi Unió interaktív internetes portálja, mely a hatályos jogszabályok gyűjteményén, tanulságos esetbemutatásokon kívül az "A Kontroll" fogyasztóvédelmi újság elektronikus változatát minden magyar polgár számára elérhetővé teszi. Nagyon fontos, hiánypótló szolgáltatása még, hogy online fogyasztóvédelmi tanácsadást tesz mindenki számára elérhetővé a fórumon, az aktuális hírek közlésén túl.

Mind Szabó Miklós, mind Széchenyi László bízik abban, hogy bármilyen politikai irányzat is kerül hatalomra, mindig figyelemmel lesz arra, hogy a fogyasztóvédelem társadalmi ügy és segíti majd a Társadalmi Unió munkáját. Az A Kontroll című lap egyébként nem közöl reklámokat, mert nem akarja egyetlen piaci szereplő érdekeit sem előnyben részesíteni. A fogyatékossággal élők problémáira azonban továbbra is fogékonyak és e szerint alakítják további feladataikat is.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Fórum egy akadálymentes Magyarországért

Sokéves elmaradást akarnak pótolni

 

Rauh Edit, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium esélyegyenlőségi szakállamtitkára nyitotta meg június 17-én a Fórum egy akadálymentes Magyarországért című konferenciát a Helia Thermal Hotelben. Az eseményre, amelyet a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság rendezett meg, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének tagegyesületeiből is szép számmal voltak kíváncsiak.

Dr. Benedek János, a VÁTI Kht. vezérigazgatója elmondta, cégük, mint az uniós források elsőszámú közvetítő szervezete, vesz részt e programokban. Magyarországon az akadálymentesítés terén sokéves elmaradást kell pótolni. Erre, a törvényben foglaltak szerint, hazánk 2010 végéig kapott haladékot.

Horváth Péter, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium keretein belül működő Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokban címmel tartott előadást. Mondandóját többek között arra építette, hogy a fogyatékos emberek nem alkotnak homogén csoportot; s ma már nem akadálymentesítésről, hanem egyenlő esélyű hozzáférésről célszerű beszélni. Nagy különbség van a két felfogás között. Mert az akadálymentesítésnél egy már meglévő akadály utólagos megszüntetésére kell gondolni. Az egyenlő esélyű hozzáférés a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, hiszen már a tervezéskor figyelembe veszik a fogyatékossággal élő emberek igényeit.

Szentkatolnay Miklós, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK) programirodájának vezetője bemutatta a közalapítvány múltját, jelenét és szólt a jövőbeli elképzelésekről is. Mint megtudtuk, az FSZK jelenleg az egyetlen olyan közalapítvány, amely kifejezetten a fogyatékos emberek társadalmi integrációját támogatja. Céljuk a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex rehabilitációjának elősegítése és e rehabilitációban közreműködők tevékenységének az összehangolása. Eszközeik: pályáztatás és szolgáltatásfejlesztés különféle típusú források bevonásával.

Dr. Griniusz Ádám igazgató, a VÁTI Kht. Fejlesztési Programok Üzletág - Regionális Fejlesztési Operatív Programok Igazgatóságától a 2007-es akadálymentes pályázati kiírások tapasztalatairól és a 2009-es kiírásokról szólt. Mint elmondta, 2007-ben 8,365 milliárd forint volt a rendelkezésre álló keretösszeg és 861 pályázat érkezett be 9,92 milliárd forint támogatási igénynyel az ország minden tájáról. Végül 509 támogatási szerződést kötöttek meg 5,9 milliárd forint értékben. Idén 7,44 milliárd forint áll rendelkezésre. Az idei pályázatot már a tavasszal kiírták, s ezúttal is sok jelentkezőre számítanak. A pályázatokat július 1 és szeptember 30 között kell benyújtani.

Dr. Fegyverneky Sándor országos főépítész, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium építésügyi és építészeti főosztályvezetője a minisztériumuk által kiírt és kezelt Az év akadálymentes épületei című pályázatot ismertette. A nívódíjas pályázatot nyolc évvel ezelőtt hirdették meg először. Tapasztalataik szerint nem elsősorban az elérhető díj a vonzó a pályázók számára, hanem az, hogy az építtető és a tervező egyaránt reklámot kap, ami referenciát is jelenthet a további megbízatásokhoz.

Az ebédszünet után Bacsó János, Ónod község polgármestere az óvodájuk akadálymentesítését, majd dr. Göndöcs István projektmenedzser Szigetvár Város Önkormányzata polgármesteri hivatalának utólagos, komplex akadálymentesítését mutatta be. A tanácskozás szekcióülésekkel ért véget.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Rendkívüli akció

 

Szeptember 3-tól a balatonboglári üdülőben rendkívüli akciót hirdetünk. Az egyhetes üdülés ára teljes ellátással csak 20000 forint személyenként. Mindenkit szeretettel várunk! Jelentkezni lehet a 06-20/967-0446-os telefonszámon Otlakán Gyulánál.

 

 

 

A szervezők most is kitettek magukért Ajkán

Látássérültek szellemi erőpróbája

 

Melyik madár az "alkony madara", "alkony dalosa" és melyik a "hűvös éjszakáé"? Milyen fa alá lehet állni esőben, viharban? Mi szolgál a gunyhólakóknak asztal gyanánt és hogy emlegetik? Ezek a kérdések is szerepeltek június 20-án az immár kilencedik alkalommal megrendezett országos Fekete István Emlékversenyen. A feldolgozandó könyv ezúttal Fekete István Tüskevár című nagysikerű ifjúsági regénye volt.

Az ajkai Kaszinóban 11 csapat tagjai várták a kérdéseket és a megoldandó feladatokat. A látássérült versenyzők Szegedről, Debrecenből, Tatabányáról, Keszthelyről, Gyuláról, Lentiből, Zalaegerszegről, Nagykanizsáról, Győrből érkeztek és az ajkai vendéglátók is beneveztek két csapattal.

A szervezők, az ajkai Látássérült Klub tagjai, élükön Horváth Árpádné kistérségi csoportvezetővel és Kató Lajosné klubvezetővel, most is kitettek magukért. Nemcsak a résztvevők tökéletes ellátásáról gondoskodtak, hanem arról is, hogy senki ne térjen haza ajándék nélkül.

De még mielőtt a vetélkedőre sor került volna, dr. Szőke László, a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének, s egyben a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének az elnöke köszöntötte a megjelenteket és méltatta a már hagyományos szellemi erőpróba jelentőségét. Mint mondotta, büszke az ajkaiakra, akik évről évre megörvendeztetik sorstársaikat ezzel a népszerű programmal. Dr. Szőke László ezután átadta a megyei egyesületük által alapított emlékplakettet Szabados Gyulánénak, aki régóta patronálja az ajkai látássérülteket.

Szabados Gyuláné Ördög Judit meghatottan köszönte meg az elismerést. Mint kérdésünkre elmondta, öt éve segíti a térségben élő vak és gyengénlátó embereket a különféle programok szervezésében, lebonyolításában. Ha kell, autóval szállítja őket a távoli helyszínekre, közreműködik az ajándékok beszerzésében, csomagolásában, s még anyagilag is hozzájárul a látássérültek kiadásaihoz. Láthattuk őt cigánytáncot ropni parókában, mert bár egy ajkai kft-nél dolgozik főkönyvelőként, a humor, a vidámság mindig jelen van a hétköznapjaiban. A családja szerint Szabados Gyuláné helyt állna nemzetközi segélyszervezetek aktivistájaként is. De ő ragaszkodik városához, a helybeliekhez és érző lélekkel támogatja az ajkai látássérülteket.

Kovács Béla, aki a Zala megyei vakok egyesületének elnöke, egy Tóth Árpád verssel kedveskedett a résztvevőknek. Ezután Vallerné Horváth Andrea művelődésszervező, a Fekete István Emlékverseny műsorvezetője és "motorja" bemutatta a zsűrit, amelynek elnöke: Horváth Tibor pedagógus, tagjai: dr. Szőke László országos és megyei elnök; Bábics Valéria, a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő-központ igazgatóhelyettese; Stolár Mihályné és Lak István nyugalmazott pedagógusok, valamint e sorok írója voltak.

Horváth Tibor is hozott egy verset Áprily Lajostól, majd Benkő Imre szavalatát tapsolta meg a közönség.

Horváth Árpádné ismertette, miként alakul a napi program, s máris kezdődhetett a szellemi megmérettetés. Volt, hogy állathangokat kellett felismerni; volt, hogy tapintás alapján kellett megmondani, milyen állatot vélnek felfedezni a műanyag figurában. Nem volt könnyű a játék!

A verseny most is igazolta, a csapatok alaposan felkészültek a regényből. Még pótkérdéseket is fel kellett tenni, hogy kialakulhasson a harmadik helyre kerülők sora.

Az Emlékverseny végeredménye: első lett Nagykanizsa csapata. (Tagjai: Balogh Márta, Bedő Lászlóné, Molnár Béla és Sándor László.) Második: Győr csapata (Babics Lívia, Döbrenteiné Téner Katalin, Hököm Jánosné és Szalai László). Harmadik: Ajka I. csapata (Berják Tivadarné, Kató Lajosné, Vadász Zsuzsanna és Vizi István). Mindannyian értékes ajándékokat vehettek át az ajkai Látássérült Klubtól.

Az elegáns Viktória Panzióban ebéd várta a megjelenteket, majd újra a Kaszinóban folytatódott a rendezvény. Hegyi Ferencné és Nagy Győzőné humoros duója után Benkő Imre, Kovacsek Béla és Nagy Győzőné verssel szerepeltek, majd következett a nagysikerű cigánytánc az ajkai látássérültek előadásában. Végül Laczi Ilona népdalokkal örvendeztette meg a hallgatóságot. A nap zenés, táncos mulatsággal, beszélgetéssel zárult.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Braille-írás-olvasás vetélkedő

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete október 3-án délelőtt 10 órai kezdettel országos Braille írás-olvasás és játék a pontokkal vetélkedőt rendez.

A vetélkedő helye: Szövetségünk székházának kiselőadó terme (Bp. Hermina út 47.)

Jelentkezni lehet 2009. szeptember 1-e után egyesületünk irodájában személyesen, telefonon vagy levélben, akár a verseny napján, a helyszínen is.

Kérjük a jelentkezőket, hogy az írásversenyhez saját pontírógépüket hozzák magukkal. Amennyiben nincs erre mód, akkor ezt előre jelezzék részünkre.

Telefonszám: 06-1/273-0755 Postacím: 1146 Budapest, Hermina út 47.

E-mail : info@herminaegyesulet.hu

Az első három helyezett mindhárom kategóriában díjazásban részesül.

Minden kedves, pontírást szerető sorstársat szeretettel várunk!

A Hermina Egyesület vezetősége

és Közművelődési és Kulturális Bizottsága

 

 

 

Férjének hamvait elhozta a magyarországi temetőbe

A történelem viharos útját járta

 

Ha megírná, izgalmas kalandregény kerekedne ki Bakó Antalné Márta élettörténetéből.

- Borsodnádasdon születtem 1936. március 2-án - kezdte a kérdéseimre adott válaszait. - Amikor világra jöttem, anyukám még csak 18 éves volt, ugyanis már 17 éves korában férjhez ment egy német fiúhoz, akinek Borsodnádasdon rokonai éltek. 1938-ban megszületett Irénke húgom.

- Édesanyja mivel foglalkozott?

- Gyerekre vigyázott egy orvos családjában, de 22 évesen súlyos betegségben meghalt. Akkor én még kisgyerek voltam. Nekem azt mondták akkor, hogy anyu csak alszik. Ezt követően apámat behívták katonának Németországba. Én az anyai nagyszülőkhöz kerültem, húgomat pedig beadták Egerben a menhelybe, ahol apácák nevelték. Nagyanyám azért szánta el magát erre a lépésre, mert nagyapámat is behívták katonának. Egyszer csak hivatalos értesítés érkezett arról, hogy apám meghalt. Igazolványait, személyes tárgyait is mellékelték az értesítéshez. De mit ad Isten? Apu egyszer csak betoppant!

- Hát ez meg hogy volt lehetséges?

- Elmondom. Apa egy halott katonáról leszedte a ruhát és azt magára öltötte, a saját sáros, vizes, elnyűtt ruháját pedig rátette a halott emberre. Az igazolvány és néhány apróság azonban benne maradt a saját kabátjában. Amikor a halott katonát megtalálták, a ruhájából apám iratai kerültek elő. Így aztán minket értesítettek a halálesetről. Amikor apa hazajött, csak akkor tudta meg, hogy anya már nem él. Ez nagyon megviselte. Miután egy kicsit megerősödött, elment a borsodnádasdi bányába dolgozni, a húgomat pedig kihozta a menhelyről és rokonoknál helyezte el.

- A saját élete hogyan alakult tovább?

- Amikor elvégeztem az általános iskolát, egy kegyes csalással bekerültem a Borsodnádasdi Lemezgyár laboratóriumába dolgozni.

- Mi volt az a kegyes csalás?

- Az, hogy egy évvel idősebbnek kellett mondani magamat ahhoz, hogy felvehessenek dolgozni. Néhány év eltelte után, 1954-ben férjhez mentem egy erdésztechnikushoz. A férjemet behívták katonai szolgálatra. Rétságon és Veszprémben szolgált. 1956-ban azt üzente, hogy vigyek neki minél hamarabb civil ruhát, hogy hazajöhessen. El is indultam a ruhával, de nem értem célba, mert az utat lezárták. Ezért hazajöttem. Aztán megtudtam, hogy gyanús személy lettem, s még le is fényképeztek a rendőrök. Megsúgták nekem, hogy jobban teszem, ha elhagyom az országot. A tanácsot megfogadtam. A férjemnek megüzentem, hogy ha szeret, jöjjön utánam. Sajnos többszöri kísérlet után sem sikerült átjutnom a határon. Viszontagságos időket éltem át. Végül hazajöttem. A férjem ekkor már otthon volt, és Járdánházán szolgálati lakást kapott. Már a költözködés előtt álltunk, amikor egy ismerősöm megkeresett, és azt mondta: "Tudom, hogy bajban vagy! Én is! Tűnjünk el!" Hallgattam rá. Irány a határ! Menet közben többen is csatlakoztak hozzánk. Levél községig simán eljutottunk vonattal, húsz fillérrel a zsebemben. A vonat nem ment be az állomásra, hanem a nyílt pályán állt. Ekkor mindenki leugrált a szerelvényről és mint a csirkék, szaladtunk szerteszét a sáros szántóföldön. Oldalról pufajkások lövöldöztek a levegőbe és kiabáltak, hogy "Állj!" Végül néhányan megálltunk. Odajött hozzánk két pufajkás, s azt mondták, ne rohanjunk, mert úgysem tudunk átmenni a határon. Azzal a meglepő javaslattal álltak elő, hogy bújjunk el, este visszajönnek értünk és majd ők segítenek átjutni a határon. Vissza is jöttek. Mindenki odaadta nekik az értékeit: pénzt, aranyat és ki mit. Mintegy 2 kilométerre lehettünk a határtól. Elindultunk. Tízpercnyi gyaloglás után orosz katonák állták az utunkat. Voltunk vagy harmincan. A két pufajkás eltűnt, minket pedig egy völgykatlanba tereltek, ahol le kellett ülnünk. Az orosz katonák néhány jelzőrakétát lőttek fel, mire hamarosan megérkezett egy teherautó. Elszállítottak Mosonszentjánosra, majd Győrbe, ahol kihallgattak bennünket, de nem bántottak senkit. Másnap vonattal Budapestre vittek. Pesten akkor már nagy volt a zűrzavar. Mindenki arra ment, amerre akart. Én egy kis csoporttal ismét megpróbáltam disszidálni. Sopronig viszonylag sima volt az út. Ott igazoltattak, mondtam egy valótlanságot, elhitték. Irány a határ! Éjjel egy idős bácsi istállójában húztuk meg magunkat. Reggel a bácsi megmutatta, hogy merre menjünk. Nagy nehezen átjutottunk a határon Ausztriába, ahol egy iskolában szállásoltak el bennünket és gondoskodtak élelmezésünkről. A férjem nem jött utánam. Ausztriában megismerkedtem egy kecskeméti születésű, nős férfivel, akivel Angliában telepedtem le. A kapcsolatból 1958-ban megszületett Ferenc fiunk. Akkor még nem voltunk megesküdve, ahhoz ugyanis még mindkettőnknek el kellett válnunk. Az esküvőnkre 1959-ben került sor.

- Hány esztendőt töltöttek el ott?

- Harminchármat. Öt évig borzasztó honvágyam volt, még bele is betegedtem. A harminchárom év alatt négy munkahelyem volt. Egyik jobb, mint a másik. Az utolsó húsz évben egy elektronikai üzemben dolgoztam. A jól dolgozó embereket nagyon megbecsülték. A főnököm mindig mondta, hogy vigyek oda magyarokat. Sajnos a férjem 54 éves korában szívinfarktusban meghalt. Tíz évvel korábban élte át az elsőt, s a második végzetes volt. Azon a napon este hat órakor fejezte be a munkát. Elindult hazafelé a kocsival, de alig ért ki a kapun, rosszul lett. Még meg tudott állni. Ezt látta egy kutyát sétáltató férfi, aki rögtön hívta a mentőt. A férjem szája szélén még ott volt a tabletta, de hat óra tíz perckor már nem élt. Szörnyű volt. A férjem halála után nem sokkal, 1989-ben hazajöttem Magyarországra. Ez a férjem kívánsága volt. Egyszer, amikor beszélgettünk a sorsunkról, azt mondta, ha ő meghal, ne maradjak Angliában. Csak sok utánjárással jöhettem haza. Még belügyminisztériumi engedély is kellett hozzá. A hamvakat először a kecskeméti temetőben helyeztem el, de aztán elhoztam onnan a borsodnádasdi temetőbe, hogy közelebb legyenek hozzám.

- A fiuk élete miként alakult?

- Felnőtt, megházasodott. Nemrég volt itthon látogatóban. Egy fia és két nagylánya van. Az egyik lányának már gyereke is van, tehát már dédnagymama vagyok. A fiúunokám egy telefonközpontban dolgozik. Erika, a nagyobbik unoka táncot tanít és énekel, Ilonka pedig masszőr.

- És Ferenc mivel foglalkozik?

- Szakács egy tengerésztiszti konyhán. Jól keres.

- Az unokák is jártak már itthon?

- Természetesen. Nagyon szeretik a magyar ételeket, a gyógyvizet, a sok napsütést.

- Angliában önök jártak templomba?

- Igen, a férjemmel jártunk. Mindketten katolikusok voltunk, de református templomba jártunk, mert a magyar katolikus papnak nem tetszett a viselkedése.

- Márta néni mióta hord szemüveget?

- Már nagyon régóta. 23 évesen szemüveges lettem. Most már nem kerülhetem el a szemműtétet. Jelenleg Ózdon lakom, ahol van egy 82 éves férfi ismerősöm, aki csaknem teljesen vak, fekete igazolványos. Neki vagyok évek óta a kísérője. Ezáltal jól ismerem a látássérültek életét, mindennapjait.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Magyarnóta Tápióbicskén

 

A CsantaNet Rádió Szent István-napi zenés, táncos estje augusztus 21-én Tápióbicskén a Vadászcsárdában kerül megrendezésre.

Fellépő művészek: Expresso Együttes (Vajdaság, Palics), Kisnémedi Varga Pál és Péter Anna magyarnóta énekesek (Budapest), Eszenyi Imre magyarnóta énekes (Püspökladány), dr. Péter Árpád zongoraművész (Vác), Farkas Péter és Fabók Judit énekesek (Budapest).

Terveink szerint a fellépő művészek körét még szeretnénk bővíteni.

Érdeklődni lehet: a 06-30/216-4419-es telefonon

Honlap: www.csantaver.eu

 

 

 

Minden kórházban lelkiismeretesen kezelték

Munkára talált az egyesületében

 

Ez alkalommal a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének új munkatársával, az okleveles agrármérnök, szakközgazdász Szűcs Zsuzsannával beszélgettem.

- Miskolcon születtem 1965 tavaszán, édesanyám fodrász, édesapám pedig faipari technikus volt - kezdi kérdéseimre a bemutatkozást. - Az érettségit követően elhelyezkedtem az akkori Diósgyőri Lenin Kohászati Művek munkaügyi osztályán. Húsz éves koromban férjhez mentem.

- Gondolom, jöttek a gyerekek, mint ahogyan lenni szokott,

- 1986-ban megszületett Brigitta lányunk, 1990-ben Bence fiunk.

- Az ő sorsuk miként alakult?

- Brigitta főiskolás Szegeden. Bence szintén főiskolás Nyíregyházán. A fiam vágya, hogy egyszer pilóta lehessen.

- A gyereknevelés mellett mivel telt az ideje?

- Tanulással. Sikeresen felvételiztem az Agrártudományi Egyetemre Mosonmagyaróváron, amelyet levelező tagozaton el is végeztem. Aztán a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szakközgazdász végzettséget szereztem.

- Úgy tudom, hogy különböző tanfolyamokon még ezután is továbbképezte magát?

- Valóban. Mérlegképes könyvelő és adótanácsadó is vagyok.

- Hol helyezkedett el ennyi tanulás után?

- Egy Tokaj-hegyaljai borászatnál kaptam munkát, ahol gazdaságvezető lettem. Ott dolgoztam nyolc évet, de csak azért ennyit, mert jöttek a bajok.

- Milyen jellegű bajok?

- Egészségügyi, vagyis a látási problémák, 2004-ben.

- Mik voltak ennek a tünetei?

- Fényes rezgő pontok jelentek meg előttem. Először csak a jobb szememen, később azonban a másikon is. Amikor már nagyon zavart ez a jelenség, Tokajban elmentem az orvoshoz. Azt állapította meg, hogy a normál értéknél magasabb a szemnyomásom, ezért beutalt kivizsgálásra a nyíregyházi kórházba. Zöldhályogot állapítottak meg. Olyan érzésem volt, hogy annál nagyobb lehet a baj, ezért elmentem a miskolci kórházba. Ott megnyitották a csarnokvizet elvezető nyílást a jobb szememen. Teltek, múltak a hónapok, de nemhogy javulást nem észleltem, hanem gyors állapotromlás következett be. Ekkor egy doktornő javaslatára Budapesten felkerestem egy szemész professzort, aki sok-sok vizsgálat után azt mondta, hogy időnként magas a szemnyomásom ugyan, de nincs zöldhályog és nem is volt. Az is szóba jött, hogy esetleg pszichés eredetű a bajom, de ezt végül kizárták. Majd a macula ambulancián azt mondták, hogy a betegségem bizonyára örökletes eredetű. Mindezt kétkedve fogadtam, ezért felkerestem a debreceni klinikát és ott azt kértem, hogy végezzenek el egy érfestést a beteg területen. Ennek eredménye: nincs zöldhályog. Ezt követően neurológiai és egyéb más szemvizsgálaton estem át, amelyeknek negatív lett az eredménye. Egy hónap múlva visszamentem Debrecenbe. Ekkor diagnosztizálták, hogy mindkét oldali macula kilyukadt. 2005 decemberében és 2006 januárjában maculalyuk operációt hajtottak végre rajtam. Ekkor kissé már megnyugodtam. Az operációra azért volt szükség, hogy ne romoljon tovább az állapotom.

- Most milyen a látásélessége?

- A jobb szemnél 0,08 , a balnál 0,1.

- Visszament még a régi munkahelyére?

- Igen. A műtét után egy évre visszamentem Tokajba dolgozni, de nem tudtam a munkámat ilyen látással elvégezni. 2007. szeptember 1-jétől rokkantsági nyugdíjas lettem. Itt szeretném még megjegyezni, hogy minden kórházban nagyon lelkiismeretesen bántak velem, ami nagyban segítette elviselni számomra a betegséget. Két év kellett ahhoz, hogy ezt az egész megpróbáltatást feldolgozzam magamban, ugyanis közben még el is váltam. A baj nem jár egyedül.

- Miként került a vakok és gyengénlátók egyesületéhez dolgozni?

- 2008 elején megtudtam, hogy létezik ez az egyesület, amelynek rövidesen tagja is lettem. Itt szembesültem azzal, hogy nemcsak nekem vannak szemészeti problémáim, hanem bizony még sok más embernek is. Az is meglepő volt számomra, hogy milyen sok és sokféle segédeszköz segíti a látássérült emberek életét, munkáját. Ezt tapasztalva határoztam el, hogy keresek olyan munkalehetőséget, amit el tudok végezni. Az egyesület elnökének, dr. Kiss Lászlónak a segítségét is kértem ehhez, mire ő azt mondta, hogy az egyesületnél jelenleg van egy álláshely, ha akarom, elfoglalhatom. 2008. szeptember 1-jétől dolgozom az egyesületnél részmunkaidőben könyvelőként, a sorstársakért.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Elhunyt Somorjai Ferenc karnagy

 

Életének 86. évében Székesfehérváron elhunyt Somorjai Ferenc sorstárs zenetanár, aki 13 éven át volt az egykor híres Homérosz Kórus karnagya.

Budapesten született 1923. október 3-án. Születésekor szemfertőzést szenvedett, így egész életében rosszul látott. 1931-ben lett a vakok intézetének diákja, ahol egy életre elkötelezte magát a zenével. Tanult zongorát, orgonát és hegedűt is - kitűnő tanároknál. Az intézetből kikerülvén, a Nemzeti Zenedében folytatta tanulmányait orgona szakon. Ezt követően, 1941-ben felvették a Zeneakadémia zongora szakára. Később a zeneszerzői szakra is beiratkozott, majd 1946-tól Ferencsik Jánosnál tanult a karnagyképzőn. Művész-tanári diplomája megszerzése után 1947 és 1960 között kántor tanárként dolgozott, 1950-ben pedig magán zeneiskolát alapított Soroksáron. Több mint 10 éven át tanította itt zongorára a növendékeket.

Az 1928-ban alapított Homérosz Kórus vezetésére 1954-ben kérte fel az akkori Vakok Szövetsége. Vezetése alatt évente hangversenyt adtak a Zeneakadémia nagy termében kiváló vak muzsikusok - köztük Ungár Imre zongoraművész - közreműködésével. A Somorjai Ferenc nevével fémjelzett korszakban a Homérosz Kórus itthon és külföldön is tovább öregbítette a vak és a gyengénlátó énekesek hírnevét.

Első házasságából egy lánya és két fia született. A második házassága révén került Székesfehérvárra, ahol a városi zeneiskolában lett zongora és zeneelméleti tanár. Innen vonult nyugalomba 1984-ben. Azonban a Fejér megyei szervezet kulturális életében továbbra is aktívan részt vett.

Somorjai Ferencnek látássérült emberként sikerült teljes és szakmailag elismert életet élnie. Példaként szolgálhat az utókornak!

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

A LÁRKE is támogatásban részesült

Civilek segítettek civileken

 

Öten laptopot, ketten a MObil SegítőTárs (MOST) szoftverrel ellátott speciális telefont, egy fiatal pár lakás-átalakítási támogatást, a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE) pedig a működési céljaihoz szükséges anyagi segítséget vehetett át a "Fehérvár Travel" Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért jóvoltából. Az adomány összesen 2 millió forintot tett ki, amelyből a LÁRKE 420 ezer forintot kapott.

Az életvitelt könnyítő eszközök ünnepélyes átadására június 22-én került sor Székesfehérváron, a LÁRKE irodájában. Szokó Zsolt egyesületi elnök köszöntötte a megjelenteket, majd arról szólt, hogy a LÁRKE életében példátlan ez a segítségnyújtás. Akkor, amikor manapság az állam egyre kevesebb támogatást tud nyújtani a rászorulóknak, különösen figyelemreméltó az a gesztus, amikor civilek segítenek civileken. A "Fehérvár Travel" Közhasznú Alapítvány példája remélhetőleg felhívja a figyelmet arra, hogy a civil öszszetartás mennyire fontos a társadalomban és biztosan követőkre is talál.

Az alapítvány egyébként, mint megtudtuk, negyedévvel ezelőtt írta ki ezt a pályázatot, s tavaly összesen 25 millió forinttal segítette a rászorulókat.

Az adományokat a nyerteseknek Ugrits Tamás, az alapítvány kuratóriumának elnöke és Szokó Zsolt, a LÁRKE vezetője adta át. Laptopot kaptak: Csatlós Józsefné, Dömötör Szilvia, Horváth János, Lebcelter Zoltán és felesége, valamint Madarász Márk. Speciális telefonnak örülhetett: Tinódi Mónika és Vargyas Kálmánné. Lakás-átalakítási támogatásban részesült: dr. Varga Szabolcs és párja, Makádi Zsófia.

A MOST szoftverrel ellátott telefon kezeléséről, a GPS navigáció működéséről, valamint az Asus PDA készülékek "vakos" használatáról dr. Arató András, a KFKI RMKI Beszéd- és Rehabilitáció-technológiai osztályának vezetője és Vaspöri Teréz, ugyanennek az osztálynak a munkatársa beszélt és tartott gyakorlati bemutatót. Így az érdeklődők a helyszínen is kipróbálhatták az akadálymentesítés és az önálló életvitel szempontjából nélkülözhetetlen készülékek használatát.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

A nők rendszerint csak hordozzák

Haemophilia, a rejtélyes kór

 

Az orvostudomány sokáig nem ismerte kialakulásának okát. Ma már tudjuk, hogy a haemophilia veleszületett örökletes vérzési rendellenesség.

A haemophilia története egyidős az emberiséggel. A vérzékenységre történő első ismert utalás egy ókori zsidó vallási parancsban található: egy júdeai pátriárkától származó II. századi rabbinikus rendelkezés felmentette azt a fiúgyermeket a körülmetélés alól, akinek korábban két fiútestvére a szertartás következtében elvérzett.

A haemophiliát gyakran nevezik királyi betegségnek, mivel az angliai Viktória királynő a betegség hordozója volt, s rajta keresztül a vérzékenység több európai uralkodócsaládban (angol, spanyol, porosz, orosz) megjelent. A történelem leghíresebb haemophiliása II. Miklós orosz cár fia, Alekszej cárevics volt.

Mi a betegség lényege?

Amikor a szervezet megsérül, a véralvadási rendszer működésbe lép. A sérült vérerek először összehúzódnak, ami csökkenti a vérmennyiséget a közelben. Később vérlemezkék torlódnak egymásra, ideiglenes dugót képezve. Végül a vérben levő fehérjék kapcsolódnak össze erős kötést alkotva. A haemophiliás betegnél az első három fázis azonos módon zajlik le, de a vérrög nem megfelelően alakul ki, mivel az egyik véralvadási fehérje részben vagy egészben hiányzik. A vérzékeny beteg gyakorlatilag mindenütt vérezhet, de a legjellemzőbbek az ízületi- és izomvérzések. A vérzések következtében az ízületi hártya begyullad, a porcok tönkremennek. Az izmok elsatnyulnak, mert az ízület már nem képes azokat megtartani. E folyamat következtében a haemophilia rendszerint még a leggondosabb orvosi ellátás mellett is fokozatosan kialakuló, súlyos fokú mozgáskorlátozottságot okoz. A betegek jelentős hányada idővel tolókocsiba vagy bottal járni kényszerül.

Az esetek kétharmadánál a haemophilia olyan öröklődő betegség, mely a hibás X-kromoszóma átörökítése folytán alakul ki. A betegséget nők és férfiak is örökíthetik, de míg a nők rendszerint csak a betegség hordozói, akiknél a másik egészséges X kromoszóma miatt nem alakul ki súlyos vérzési rendellenesség, addig a betegség szinte kizárólag a férfiaknál jelentkezik. A haemophiliás esetek kb. 30 százaléka azonban ismeretlen okból, spontán génmutáció következtében alakul ki.

Szerencsére napjainkban az orvostudomány már kezelni tudja ezt az egykor rejtélyes és rettegett betegséget. A haemophiliás betegek ugyan ma sem gyógyíthatók, de életminőségük jelentősen javult és jobbak az életkilátásaik is.

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Ezek is megtörténtek Békéscsabán

Mozaikok egyesületünk életéből

 

Nálunk, a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületében, sorstársaink nagyon szeretik a színházi előadásokat. Egyesületünk évek óta tíz ingyenes jegyet kap a Jókai Színháztól a nyilvános főpróbáira. Az idei évadban egyesületünk tíz-tíz tagja vett részt a Lüszisztraté, a Disznójáték, a Csínom Palkó, Az ember tragédiája, a Rab ember fiai és az Aida főpróbáján.

A Szent István Egyetem szervezésében egy OFA projekt keretében rehabilitációs mentorképzés volt Békéscsabán, melyen egyesületünktől Filyó Ildikó, Mucsi Istvánné és Nagy Zsuzsanna vettek részt. Az egyhónapos, 125 órás akkreditált képzésen négy modul keretében az alábbi témakörökben készítették fel a résztvevőket: 1. Hátránykezelés európai és hazai koncepciója, 2. A komplex rehabilitáció szolgáltatási rendszere, 3. Munkaerő-piaci ismeretek, 4. A mentori tevékenység elmélete és módszertana. Minden modul egy témazáró vizsgával zárult. A hospitálás a következő öt helyen történt: 1. Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (Budakeszi); 2. Városi Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény (Békéscsaba); 3. Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (Békéscsaba); 4. Civil Szervezetek Szövetsége (Békéscsaba); 5. "Nyújtsd Segítő Kezed" Alapítvány (Békéscsaba). A tanfolyam sikeres elvégzését névre szóló tanúsítvány igazolja.

Győrfi Gabriella, egyesületünk pályázatírói referense pedig a Civil Szervezetek Szövetsége által szervezett "adományszerzési" és "lobby" tréningjén, valamint a "Civil szervezetek marketing tevékenysége" című tanfolyamon vett részt.

A Békés Megyei Önkormányzat tavaly pályázatot írt ki "Békés Megye civil szektorának fejlesztését segítő, a szervezetek közötti együttműködést ösztönző projektek megvalósítása" tárgyában. Egyesületünk sikeresen pályázott és 300 ezer forintot nyert a kiskorú látássérültek oktatási feladatainak megoldására irányuló szakmai konferencia megrendezésére.

Egyesületünk továbbra is figyelmet fordít a megyében élő kiskorú látássérültek felkutatására. Rendszeres kapcsolatot tart a nyilvántartott kiskorú látássérültek szüleivel: szakemberek bevonása révén segíti őket a gyermekek speciális nevelésével kapcsolatos problémák megoldásában, valamint a beiskolázásukkal, képzésükkel, segédeszköz-ellátásukkal kapcsolatosan.

Nagy Zsuzsanna

 

 

 

Békevágy

 

Borús idők járnak,

Az egész világnak

Válságos a léte.

Mikor lesz már Béke?

 

Nagy, erős emberek

Tengenek-lengenek.

Lesz-e munka végre?

Mikor lesz már Béke?

 

Feszült idegrendszer,

Még bírja az ember.

De mi lesz a vége?

Mikor lesz már Béke?

 

A terhek csak nőnek,

Minden összedőlhet.

Mi van itt, az Égre?

Mikor lesz már Béke?

 

Mindenütt hergelnek.

Ember az embernek

Örök ellensége?

Mikor lesz már Béke?

 

Szónokok butítják,

Egymásnak uszítják.

Mi lesz majd a vége?

Mikor lesz már Béke?

 

Repülnek a kövek.

Vajon ki kit követ?

Ha láng csap az égre?

Lesz itt egyszer Béke?

 

Hogy lehet itt élni?

Mindentől kell félni?

Számíthatunk csendre?

Milyen lesz a Béke?

 

A csend, a hallgatás

Az még nem szolgaság,

Csak az ember léte.

Milyen lesz a Béke?

 

Közös akarattal

És nem csak szavakkal

Ezt hozhatnánk létre!

Így lehetne Béke!

 

Ha nem csak henyélve,

Az üres tenyérbe

Szerszám lenne végre!

Az talán már Béke?

 

Ha nem hazudoznánk.

Mindent rendbe raknánk,

Türelemmel élve!

Az lenne a Béke!

 

Válságot leküzdve,

Egymásnak feszülve,

Mindenki így élne!

Biztos lenne Béke.

 

Lehet, ez csak álom,

Bár én egyre várom,

Könyörögve, kérve!

Legyen köztünk Béke!

Gyula, 2009. 05. 15.

Fazekas Géza

a gyulai klub vezetője

 

 

 

A bankot érdekli a vakok és gyengénlátók véleménye

Az MVGYOSZ elnöke a Klubrádióban

 

A június 15. óta forgalomban lévő új 200 forintos pénzérméről beszélgetett a Klubrádió Szerepvállalás című műsorának vezetője július 16-án dr. Szőke Lászlóval, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnökével. Mint a beszélgetésből kiderült, a Magyar Nemzeti Bank még az érme tervezési időszakában kikérte az MVGYOSZ képviselőinek a véleményét. Az egyeztető tárgyalások eredményeként az új pénz pereme a látássérültek eligazodását segítő megkülönböztető recézést kapott.

A jó együttműködést mindkét fél, így az MNB és a Szövetség is folytatni kívánja. Ennek egyik példája volt az a jótékonysági árverés, amit a bankban a próbaveretű pénzérmékből tartottak, s amelynek eredményeként 18 millió 650 ezer forintot kap majd a Szövetség. A riporter kérdésére elnökünk elmondta, hogy szerinte a pénzt olyan célra érdemes fordítani, amely mindenképpen maradandó lesz a látássérült emberek számára, vagyis amellyel a vak és gyengénlátó emberek életminőségét lehet javítani.

G. A.

 

 

 

Hálás köszönet romániai vendéglátóinknak

Az I. díjat vehettem át

 

Május 20-21. között rendezték meg "A próféta léptei" című irodalmi pályázat díjátadó ünnepségét, a romániai Nagyvárad melletti Félix Fürdőben.

Bemutattak bennünket Boiti Ioannak, a vakok Bihar megyei egyesülete elnökének, Radu Sergiu Rubának, az országos egyesület elnökének, Vidican Gheorghe kulturális referensnek, valamint a többi résztvevőnek.

Az esti pazar vacsoránál az előétel után nem a főétel, hanem a díjátadás következett. Az okleveleket három kategóriában prof. Locian Scurtu, a román írószövetség tagja adta át. A vacsorán részt vett még többek között Dénes László újságíró és George Nicolescu, híres román énekes is.

A próza kategóriában elnyertem az I. díjat. Itt ismét szeretném megköszönni a romániai vakok szövetségének a csodálatos étkezéseket, a szállást és mindent, amit biztosítottak számunkra, mert az ott-tartózkodásunk teljes költségét a helyi egyesület állta.

Nagy Jenő

 

 

 

Úgy fogadtak bennünket, ahogy a hazaérkezőket szokás

Élveztük a kulaiak vendégszeretetét

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Horizont kultúrcsoportja májusban háromnapos, kulai vendégszerepléssel egybekötött utazást szervezett Szerbiába. A vendégszereplésre való kiutazás a Magyar Kulturális Alap pályázatán nyert összegből valósulhatott meg. Kirándulóink vezetője Bereczkné Bihari Erzsébet, idegenvezetőnk Baksa Ernő volt. A Hermina egyesület vezetőségét Huszák Gábor elnökségi tag képviselte. A kirándulásról és a szereplésről a fotókat Csiszár Ágnes készítette.

Egy rövid, városnéző sétát tettünk útközben a szegedi Dóm téren és aztán irány: Szabadka, a délvidéki magyarság egyik legfontosabb központja. A magyar lakosságon kívül jelentős számban élnek e településen horvátok, szlovákok, szerbek és székelyek is. A ma már 150 ezer lakosú városban az 1800-as évek második felében épült a városháza, sok más középület, a paloták, a legtöbb szecessziós stílusban. E város jeles szülötte Kosztolányi Dezső költő. A Petőfi Sándor utcában lévő magyar gimnáziumban megnéztük a Kosztolányi-emlékszobát, ahol a költőhöz kapcsolódó írásos dokumentumokat és fotókat őriznek.

Szerbiában a Duna-Tisza közét teljesen felöleli a hatalmas területű Bács megye. Bácska szerbiai nagyobb központjai a Duna mentén: Zombor, Bezdán, Újvidék. A Tisza mellett a két Kanizsa (magyar és török), Zenta és Óbecse. A Ferenc-csatorna Bezdántól kiindulva Óbecséig összeköti a Dunát a Tiszával. Ez a csatorna 1802-re készült el. Sajnos a múlt század végi amerikai bombázások óta nem hajózható. A Zombortól délre fekvő Bácson az 1500-as évek első felében magyar országgyűlést is tartottak. Híres ferences kolostora van. Bácska kiváló termőtalajú táj, egész Szerbia éléstára.

Az esti órákban érkeztünk meg Kulára. Először a Népkör Magyar Művelődési Központba mentünk. Vendéglátóink vezetői és az egyesület tagjai közül sokan itt szeretettel, szívélyes vendéglátással fogadtak bennünket. A népkör vezetője, Valka Károly, munkatársa, Regécz László és Vendel Gyöngyi, az énekkarok vezetője mondott köszöntő beszédet. Huszák Gábor viszonozta a szíves szavakat. Bereczkné Erzsike is hangsúlyozta: "Nehéz megszólalni, mert úgy fogadtak bennünket, mintha hazajöttünk volna. A szeretetteljes kézfogások, a baráti ölelések, a kedves, meleg szavak meghatottak bennünket." Szavait Szent Pálnak a szeretetről szóló gondolatával fejezte be. A kulai énekkar a Béke fejedelme, szentséges Isten című éneket adta elő.

A második napon Újvidékre, Szerbia második legnagyobb városába utaztunk. E 250 ezer lakosú város a Vajdaság központja. A városnézés után átkeltünk a Dunán és a várossal szemben lévő Péterváradra mentünk. Kicsit elfáradtunk, mire a sok lépcsőn felértünk a várhegy tetejére.

A harmadik napon délelőtt Kulán városnézés következett. Kula török eredetű név, és tornyot, várat jelent.

A helység 1813-ban kapott városi rangot. Lakossága mintegy 20 ezer, köztük 7 ezer körüli a magyarok száma. Kula és az egész Bácska-vidék 1919 óta tartozik Szerbiához. A kulai római katolikus templomot Juhász György esperes mutatta be. A templom 1470-ben készült el barokk stílusban. Hossza 34, szélessége 14, magassága 10 méter. A tornya 34 méter magas. A templomot Szent György tiszteletére szentelték fel. A város temploma a szabadkai püspökséghez tartozik. Szerbiában még egy római katolikus püspöki székhely van, Nagybecskereken, amelyhez a bánáti magyar lakosság is tartozik.

A Szent György templom képei, szobrai bibliai jeleneteket ábrázolnak. A templom főképe a Sárkányölő Szent György-festmény. A templom festett üvegablakait az a Zsellér Imre készítette, akinek hazánkban is sok helyen vannak alkotásai. Az ő műve a budapesti vakok iskolájában lévő, nagyméretű, festett üvegablak, ami a Nádor terem ékessége.

Délután a Népkör Magyar Művelődési Központ előadótermében Valka Károly köszöntötte csoportunkat és az érdeklődőket. Kulán a Népkör Magyar Művelődési Egyesület 140 éve működik. Az egész Vajdaságban a legrégebbi ilyen egyesület. Számos művelődési és sporttevékenységet végez. A kulai Árvácska asszonykórus népdalcsokra vezette be a műsort. Ezután Bereczkné Erzsike hangoztatta: a szép magyar szónak itt nagyon fontos szerepe van. Ezt az itteni dalosoktól már az előző két alkalommal is tapasztalhattuk, amikor nálunk vendégszerepeltek. Az esten Erzsike volt a műsorvezető.

Emlékezetes: 2007 őszén a kulai Árvácska népdalkör Budapesten vett részt egy országos magyar népdalos találkozón. A múlt évben, a Biblia évében pedig egyházzenei találkozón a vakok iskolája Nádor termében énekelt a kulai Kis Cecília gyermekkar és a Szent Cecília felnőtt énekkar. Ezt a jó kapcsolatot szeretnénk a jövőben is folytatni.

Egyházi énekekkel kezdődött szereplőink műsora. Nagy Krisztina, Guba Jánosné, Rédai Tímea és Lukács Sándor énekelt. Ezután Bereznainé Nagy Ilona az egyik egyházi témájú költeményét mondta el. Aztán Gubáné Halmi Aranka egy bácskai népdalcsokrot énekelt. Steffek Adél a Mátkalyukfúrás című temerini mesét mondta el, majd népdalokat énekelt. A népdalok után Borsodi Zsuzsától és Bereznainé Nagy Ilonától hallottunk verseket. Az énekeseink több könnyűzenei dalt is előadtak. Így például. Rédai Tímea a Honfoglalás című, Nagy Krisztina a Fekete vonat című dallal aratott nagy sikert.

Szereplőink műsorát Kovács József nótázása zárta. Őt követően e sorok írója beszélt a Horizont kultúrcsoport munkájáról.

Végezetül a műsorvezető színpadra kérte és bemutatta az est versmondóit, énekeseit, akiket Lukács Sándor szintetizátoron és Tábori József dobolással kísért. Gondolatait Bereczkné Erzsike a hitről, a reményről és a szeretetről tett vallomással zárt be. Az est műsora a kulai Szent Cecília kórus egyházi énekeivel fejeződött be.

A negyedik napon a Szent György templomban szentmisén vettünk részt. Ennek végén Bereczkné átadta csoportunk ajándékát: Romanek Inka budapesti festőművész Szent György című, tapintással is érzékelhető festményét. Ezt az esperes úr megáldotta, felszentelte, majd a templom felújított kápolnájában helyezte el. A szentmise és a képátadás után csoportunk két orgonistája: dr. Péter Árpád és Lukács Sándor egy-egy művet játszott el.

Délután Zentára érkeztünk. E helyen verte szét a török sereget Savoyai Jenő osztrák hadvezér 1697-ben.

A négynapos utunk során tapasztalhattuk a kulaiak vendégszeretetét, tiszteletét és azt is, hogy az ottani családok összetartó ereje őrzi a magyarság megmaradását az idegen nyelvűek nagy sokaságában.

Lak István

 

 

 

A VGYHE turista szakosztályának kirándulása

A magasban másként fúj a szél

 

Harangzúgásra érkeztünk mi, a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete turista szakosztályának tagjai, Versegre a templomhoz. Június 20-án nem volt semmilyen ünnep, véletlenül szólt a mise végét jelző harang, de minket megindított, szépre, jóra fogékonyabbá tett ez a fogadtatás.

A XIII. századi román stílusú Szent Miklós templom eredeti falait foghattuk meg. A szentély viszont már gótikus, csúcsíves volt, s a szószék már barokk díszítéssel pompázott. A csodával határos módon megmaradt a bejárat felett a Báthory család címere, a csőrében sárkányfogat tartó sas madár, alatta ugró szarvas látható.

Verseg virágos, szökőkutas központján sétáltunk keresztül, majd megtekintettük a falumúzeum tisztaszobáját, búboskemencés konyháját a dagasztóteknővel és cipóskosárral, s a nagy szövőszéket, vagyis osztovátát. A tárgyak érintésével ki lehetett találni rendeltetésüket.

Meglátogattuk a fejkendős, paraszt íróasszony Marton Erzsébet, Fogat Pálné emlékházát. A Veres Péter által patronált íróasszony az 50-60-as években volt ismert. A vitrinben látható művei többek közt: A faluban szól a nóta; Versegi hétköznapok.

A berendezett 2 szoba közül a kisebbikben modernebb bútorok álltak, míg a nagyobbik szoba tárgyai a hagyományos paraszti élet emlékét idézték. A falon családi fénykép, aratási koszorú függött, a kanapén különféle babák hívták fel magukra a figyelmet.

A fátyolos menyasszony mellett ott állt a kalapos fiú baba, a vőfély. Következett a copfba font hajú menyecske, majd a gyermekes asszony, neki kötelező volt kendőt viselni. Természetesen nem hiányozhatott a pólyásbaba sem, azt is kézbe vehettük.

Utunk Egyházasdengelegre vezetett tovább, a Cserhát vidékére. Itt egy temetővel körülvett XIII. századi kedves kis templom egyszerű, tiszta formája fogott meg, s hogy ez a kis épület fent tudott maradni az évszázadok viharában. Következő megállónknál a sziráki Dégenfeld kastély impozáns alakja tűnt szemünkbe, illetve idegenvezetőnk hívta fel rá figyelmünket. A fehér és drapp színekkel festett falak klasszicista stílusban épültek, a bejárat feletti timpanonnal. Esküvő miatt nem mehettünk be a kastélyba, de az 5 hektáros, kissé vadregényes parkban sétálva a friss levegő és egy arborétumnak is beillő növényzet kárpótolt bennünket. Az illatok elárulták, fenyő mellett megyünk-e el, vagy édes illatú rózsa került utunkba. Sok módja van az ismeretszerzésnek. Megcsodálhattuk az ifjú pár tiszteletére készített díszsátrat is.

A nap élményeit az 1987 óta a Világörökség részét képező Hollókő meglátogatása koronázta meg. A feudális kiskirály, Csák Máté birtokát is képező vár meredek falai a borús időben komoran nyúltak az ég felé, romantikus legendákat juttatva eszünkbe. A várak ősi magvát képező lakótorony, vagy öregtorony több szintjére is felmentünk, s kitárult előttünk a környék, a kis fehér házak megmutatták magukat a völgyben. Volt, aki a magaslatot úgy érzékelte, hogy ott másképpen, erősebben fúj a szél. Bejártuk a vár kicsiny belső udvarait, szűk gyilokjáróit. Amint kapaszkodtunk, fogtuk az érdes köveket, szinte mesélni kezdtek a múlt harcairól.

Leereszkedve a faluba, valóságos meseországba pottyantunk. A muskátlis ablakok mögül a legkülönbözőbb kézműves mesterek remekei hívogattak. Többen nem tudtak ellenállni és vásároltak a színes tányérokból, gyertyatartókból, bőr és fa dísztárgyakból.

Balázs Éva

 

 

 

Vár lett a boszorkány és az ördög szövetségéből

Szépséges asszonyt rabolt a földesúr

 

Egyesületünk július 11-én a Nógrád megyei Hollókőre szervezett kirándulást, amelyen hetvenen vettünk részt. Ez a település 1987 óta az UNESCO bejegyzésében a Világörökség része, Nógrád megye gyöngyszeme.

Utunk során megismerhettük a falu történetét, népi hagyományait. A falu története a XIII. századig nyúlik vissza, a tatárjárás után épült fel a Szárhegyen a vár, amelynek különös története van. A Kacsics család szépséges asszonyát elrabolta a szomszédos földesúr és a várába záratta. Az asszony dajkája "boszorkány" volt, aki szövetkezett az ördöggel és rávette őt, hogy fiai változzanak hollóvá. A holló fiúk az erődítmény köveit kőről-kőre leszedve szabadították ki az asszonyt. A köveket nem szórták szét, hanem belőlük a már említett bazalt sziklán új várat raktak össze: Hollókővárát. Az alatta elterülő település neve lett: Hollókő.

A falu bejáratához érkezve ezt az emléket idézi a kő talapzaton álló fekete holló is.

A régi építészeti jelleget a mai napig megőrizte, csupán a házak külső formájában történt némi változás, mert 1909-ben tűzvész pusztított a faluban.

A vályogfalú házakat kőalapra emelték és szarufás tetőszerkezettel, cserépzsindelyekkel borították. Egyutcás településen járunk, ahol a hagyomány szerint egy család egy portán lakott; ha bővült a család létszáma, hozzáépítettek a házakhoz. A falu középpontjában, egy domb tetején, található a még ma is használt kis fatornyos, zsindellyel fedett katolikus templom. Az Ófaluban a következő műemlékházakat látogattuk meg: Falumúzeum, Postamúzeum, Tájház, Babamúzeum, Szövőház, Kaláris ház, Kézműves porta, Katolikus templom, Hollókői vár.

Természetesen ez a felsorolás nem teljes, hiszen egy nap kevés arra, hogy mind a 67 hagyományőrző házat megtekintsük.

A település másik részét az Újfalu alkotja, amelyben a megfelelő infrastruktúra kialakításával igyekeztek a túrizmust fellendíteni. Hollókő lakossága 400 fő, közülük még sokan és szívesen hordják a népviseletet. Sétánk során mi is találkoztunk palóc népviseletbe öltözött menyecskékkel. Rácsodálkozhattunk gazdagon hímzett, sokszoknyás népviseletükre.

Falusi sétánkat a Katalin Csárdában fejeztük be, amelyben az utunk során már megismert falusi porta fogadott. Tagolva tisztaszoba, hátsószoba, közte a pitvarrész, ahol tulajdonképpen található volt a vendéglátó egység. Itt fogyasztottuk el a tájjellegű finom ebédet, majd a késő délutáni órákban fáradtan, de élményekkel gazdagon indultunk haza.

Köszönetet mondunk a szervezőknek, a nógrádi vakok egyesülete elnökének, hogy közösen megszervezhettük ezt a csodálatos napot.

Jakab Éva

Nyírségi Látássérültek Egyesülete

 

 

 

A "Fekete Sereg" Ifjúsági Egyesület is szervezte

A Múzeumok Éjszakája Nagyvázsonyban

 

Helen Kellernek, a világhírű siketnéma, vak amerikai írónőnek az élete elevenedett fel mindazok előtt, akik június 20-án Nagyvázsonyban, a Kinizsi vár tövében lévő Várcsárdában megtekinthették a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete tagjainak előadását. A programot Kandikó Rita, a "Fekete Sereg" Ifjúsági Egyesület vezetője és munkatársai a Kinizsi Kht.-vel együtt szervezték meg a Múzeumok Éjszakája alkalmából.

Az eseményen részt vett dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke is, aki köszöntötte a nézőket, méltatta Helen Keller életét és röviden bemutatta az MVGYOSZ tevékenységét.

A Helen Keller életéről készült játékfilm részleteinek bejátszásával színesített irodalmi műsort néma csendben nézte végig a közönség.

Donkó Jenő, Geriné Jóna Ilona, Horváth Istvánné, Lakó Sándor, Nagy Tünde és Rózsa Dezső voltak a műsor szereplői. Előadásukon keresztül a nézők megismerhették Helen Kellert, s megrendítően szép példáját láthatták egy olyan kitartó és a tudást szomjazó embernek, aki végül elérte a célját és a társadalom teljes mértékben elfogadta.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Megismerhettük az apátság múltját és jelenét

Találkozó a győri sorstársakkal

 

Mi, a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének tagjai, elnökünk, dr. Szőke László szervezésében, július 3-tól 5-ig kiránduláson vettünk részt Győr városában.

A Széchenyi Egyetem kollégiumában kaptunk szállást mind a tizenheten, s meglátogattuk a győri rehabilitációs központot. A győri sorstársaink, Laczi Tamásné egyesületi elnök vezetésével, szívélyesen kalauzoltak bennünket a központban és a segítségükkel kipróbálhattuk az ottani sporteszközöket is. Kötetlen beszélgetés, a központról készített film vetítése szerepeltek a programban. Nagyon tetszettek a győri sorstársaink által készített kézműves tárgyak, például: gyöngyökkel díszített kulcstartó, nyaklánc, valamint a kézzel szőtt szőnyegek. Simon Gáborné, balatonfüredi sorstársunk nagyon jó hangulatot teremtett zongorajátékával. Másnap a Pannonhalmi Főapátságot kerestük fel. Rendkívül jó tárlatvezetőt kaptunk, aki pontosan bemutatta nekünk az apátság múltját és jelenét. Megtapogathattuk a márványból készült tárgyakat, amelyek például falevelet és állatalakzatot formáztak. Ezután élményfürdőben hűsítettük magunkat.

Győri látogatásunk során többször is felkerestük a Duna partján lévő Zátony nevű éttermet, ahol családias beszélgetéseket folytattunk. Vakvezető kutyás sorstársunk négylábú kedvence mindenhová elkísérhette gazdáját, sőt, az étteremben az ő felfrissüléséről is gondoskodtak. A harmadik nap városnézéssel kezdődött, Lőrincz Szabolcs, aki a győri rehabilitációs központ munkatársa, s kísérőnkül is szegődött a programjainkhoz, nagyon alapos ismertetést tartott Győr város nevezetességeiről.

Ezúton is köszönjük szervezőnknek és győri sorstársainknak az együtt töltött szép napokat!

Horváth Árpádné

Ajka

 

 

 

Ön most mit lépne világossal?

 

Júniusi lapszámunkban az alábbi játszmaállást közöltük:

Világos: Vc5, Kg3, Bf2, Ba3, He7, a2, e4, f3, g2, g4

Sötét: Va1, Kh8, Bh1, Bd8, Fb5, a6, c4, f7, g5, h6.

Azt kérdeztük: sötétnek mi az a lépése, amire világos csak azt mondhatja: feladom!

Nos, sötétnek ez a lépése: Bh3+ volt.

Egy nemzetközi versenyen a következő játszmaállás alakult ki:

Világos: Ke1, Vg7, Bb7, Hd4, a2, c2, c6, e5, g4, h5

Sötét: Kc8, Va3, Bf8, Hb6, a7, c3, e6, f7, g5.

Mit lépett világos, amire sötét azonnal feladta a partit? A választ szeptember 15-ig kérjük szépen.

Miként az a sakkrovatunk iránt érdeklődő olvasóink előtt ismeretes, Dominyák István debreceni olvasónkkal partit váltottam, s abban a szerencse nekem kedvezett. Akkor elhatároztuk, hogy megismételjük a játszmát úgy, hogy Dominyák úr vezeti a világos bábokat. "Küzdelmünk" állása jelenleg (július 21-én) így áll:

Dominyák - Cseri:

1.d4, d5. 2.Ff4, c6. 3.Hf3, Fg4. 4.Hd2, Hd7. 5.He5, Hxe5. 6.Fxe5, f6. 7.Ff4, e6. 8.f3, Fh5. 9.g4, Ff7. 10.c3, Fd6. 11.Fg3, Vc7. 12.Fxd6, Vxd6. 13.e3, h5. 14.f4, He7. 15.Vf3, 0-0-0. 16.Fe2, Kb8. 17.0-0-0, hxg4. 18.Vg4, Hf5. 19.Hf1, Fh5. 20.Vg2, Fxe2. 21.Vxe2, Bh3. 22.Vf2, Bdh8. 23.Bhg1, B8h5. 24.Bg6, Vc7. 25.Be1, B5h4. 26.Kd2, c5. 27.a3, cxd4. 28.c3xd4, Hd6. 29.Kd1, a6.

Az elmúlt napokban Molnár Antal István battonyai olvasónk is arról értesített, hogy játszana velem egy partit. Ajánlatát nagy megtiszteltetésnek tekintem, kész vagyok a "csatára".

Mikor e sorokat írom, akkor érkezett meg Adravecz László olvasónk levele, amelyben tökéletes megfejtését adja a júliusi lapszámunkban közölt feladványnak. A megoldását azonban csak akkor közölhetjük, amikor a beküldési határidő lejár.

Cseri Sándor

 

 

 

Humor

 

- Őrmester úr, most ne igazoltasson, hadd hajtsak tovább, mert élet-halál kérdése, hogy mennyi idő alatt érek haza!

- Hogyhogy?

- Ha a feleségem megelőz és egy meztelen nőt ott talál az ágyamban, akkor nekem végem!

*

- Édesapám, ma egyszerre öt osztálytársamat meg tudtam verni az iskolában!

- Ez az előnye annak, hogy te most ötödszörre jársz első osztályba!

*

- Tehát, ügyvéd úr, vállalja a válóperem intézését. De mennyiért vállalja?

- Százötvenezer forintért.

- Akkor mégis inkább a vadászra bízom az ügyet. Ötvenezerért agyonlövi.

*

- Jó, kiadós esőnk van, ettől minden kibújik a földből!

- Te Jóisten! Kikel a sírjából az anyósom?!

*

- Miniszterelnök úr, ön miből szedte össze a milliárdjait?

- Bizonyítékok hiányából.

*

- Te haver, az én anyósom egy rettenetes sárkány! Mit csináljak vele?

- Vegyél példát Sárkányölő Szent Györgyről!

*

- Vádlott, maga már többször volt büntetve.

- Nem tagadom, bíró úr, de többször voltam szabadlábon is.

*

- És mit csináltál akkor, Orsikám, amikor meghalt az anyósod?

- Elengedtem a torkát.

*

- Segítség! Segítség! Itt a tizedik emeleten ablakpucolás közben megszédültem és csak az ablakpárkányban tudtam megkapaszkodni, de már nem bírom tovább. Mit tegyek?

- Ne idegeskedjen, Petra néni. Próbálja meg egy kicsit elengedni magát!

*

- Terólad hogy derült ki, hogy gengszter vagy, haver?

- A fiam tanára a szülők foglalkozásáról íratott dolgozatot a gyerekekkel.

*

- Honnan szerezted ezt az ágyneműt, Péter?

- A szomszéd faluból.

- De hát ilyen gyenge minőségűt! Ez a párnaciha például rögtön foszladozni kezd, ha kimossátok!

- Oszt mért mosnánk ki?

*

- Józsi, te mindig csak a szexről tudsz beszélni. Beszéljünk már valami másról is!

- De miről?

- Például a zenéről.

- Oké. Csináltad már pianínón?

*

- Pistike, és melyik a kedvenc tárgyad az iskolában?

- A csengő.

Cseri Sándor

 

 

 

Ez itt a kérdés meg a válasz is

 

A júniusi lapszámunkban megjelent kérdések helyes megfejtései: 267. B, 268. A, 269. B, 270. A, 271. A, 272. A, 273. A, 274. A, 275. A, 276. B, 277. A, 278. B.

Így gondolta ezt Csohány Ede (Kisterenye) olvasónk is. Nyereményéhez szeretettel gratulálunk!

288. A megszálló franciák ellen 1282. március 30-án, Húsvét hétfő estéjén kitört lázadást nevezték később "Szicíliai vecsernyének". De vajon mivel kezdődött a lázadás, amelynek már a vecsernye időpontjában 2 ezer francia esett áldozatául?

A. A templomból kijövő tömegből egy szépasszonyt annak férje szeme láttára akart egy francia tiszt elvonszolni

B. Kocsmai verekedés fajult tömegvérengzéssé

289. Mi a törek?

A. A török népnév tájnyelvi változata

B. Szalma és üres kalász csépléskor keletkező törmeléke

290. Mi az úszóhólyag?

A. Üresfejű ember a vízen

B. A halak hályogszerű szerve

291. Mi a sukk?

A. Leszippantott cigarettafüst

B. Hosszmérték: két ököl és az egymás felé fordított két hüvelykujj hossza

292. Mi a könyök?

A. Régi hosszmérték, kb. 44 centiméter

B. Az emberi kar középső része

293. Hogyan halt meg Vlagyimir Majakovszkij ünnepelt szovjet költő?

A. Öngyilkos lett

B. Végelgyengülésben

294. Az ephesosi Artemis-templomot Herostratos gyújtotta fel i.e. 356-ban. A kínpadon elárulta, hogy mi volt a célja a borzalmas tettével.

A. Melegedni akart

B. Azt akarta elérni, hogy nevét megőrizze a történelem

295. Azt írta Balassi Bálint Egy katonaének című versében, hogy "Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél, Holott kikeletkor az sok szép madár szól..." Mit jelentett Balassi korában a "holott" szó?

A. Ahol

B. Noha

296. A "szívdiadalom" a XVIII. században élt Amade László bohém főúr és költő szóalkotásának eredménye. Vajon mi volt a szívdiadalom jelentése?

A. Győz a szerelem

B. A szív a legfontosabb testrészünk

297. A magyaroknál és a franciáknál kialakult ősi törvény a korai középkorban büntette a gyávaságot, a hadba vonulás megtagadását. Hogyan?

A. A nemesi cím elvesztésével

B. Egyházi átokkal

Beküldési határidő: szeptember 15.

Cseri Sándor

 

 

 

Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány

Beszámoló és közhasznúsági jelentés

 

A 2008 évi eredmény-kimutatás adatai:

Alapítói vagyon: 28.000 E Ft

Bevételek

kamatbevétel: 1.822 E Ft

Pályázati hozzájárulás: 25 E Ft

APEH 1%: 122 E Ft

NCA pályázaton kapott támogatás: 200 E Ft

IV. kerülettől pályázaton elnyert támogatás: 200 E Ft

Összes bevétel: 2.369 E Ft

Kiadások

adott támogatások: 1.930 E Ft

2007. évi NCA visszafizetés: 16 E Ft

Költségek

anyagi jellegű: 61 E Ft

igénybevett szolgáltatás: 195 E Ft

bankköltség: 52 E Ft

hirdetési díj: 120 E Ft

összes költség: 428 E Ft

összes kiadás és költség: 2.374 E Ft

2008 évi eredmény (összes bevételek illetőleg kiadás és költség különbözete): -5 E Ft

2008 évi mérleg adatok (2008 december 31-i fordulónap adataival):

Eszközök

befektetett pénzügyi eszközök:

lekötött: 28.000 E Ft

bank: (folyószámlán): 474 E Ft

pénzeszközök: -46 E Ft

eszközök összesen: 28.428 E Ft

Források

saját tőke: 28.000 E Ft

eredmény tartalék: 433 E Ft

2008 évi eredmény: -5 E Ft

források összesen: 28.428 E Ft

2. Alapítványi vagyon, vagyonfelhasználás 2008-ban

Az alapítvány bevételét ebben az évben is jórészt az alapítói vagyon hozama (kamatbevétel) tette ki, mely a december 31-i fordulónapon 1.822 E Ft volt.

Az alapítvány alapítói vagyonát - a kuratórium döntése alapján - ebben az évben is állampapírba (kamatozó kincstárjegy) fektettük be. Folyószámlán csak egy kisebb összeg került rövid futamidejű lekötésre, annak érdekében, hogy a pályázat nyertesei részére a kapott támogatást, illetve az esetlegesen felmerülő egyéb kiadásokat folyamatosan, zökkenőmentesen tudjuk kifizetni.

2008-ban 26 pályázat érkezett az alapítványhoz, a pályázati hozzájárulás címén befolyt összeg: 25 E Ft.

Az APEH ebben az évben 122 E Ft-ot utalt át adó 1% címén az alapítványnak.

A kuratórium döntésének megfelelően, az alapítói vagyont 2008 augusztusában szintén egy évi időtartamra kötöttük le. Ebből adódóan a kamatbevétel csak a futamidő lejártakor jelenik meg.

3. Cél szerinti juttatások 2008 évben, a közhasznú tevékenység rövid bemutatása

2008 évben 26 pályázat érkezett az alapítványhoz. Közülük - ahogy a korábbi években is - 10 pályázó kapott támogatást. A pályázaton odaítélhető összeg ebben az évben 1.930 E Ft volt.

Most is elsősorban felújításra, nyílászárók cseréjére kaptak támogatást pályázóink: 8 személy 200 E Ft, 1 személy 180 E Ft, míg további 1 fő 150 E Ft összegben.

A kapott támogatást minden pályázó 2008-ban - számlákkal igazoltan - fel is használta.

Az alapítvány 2008-ban is a bevezetőben felsorolt célok vonatkozásában írta ki pályázatát. Sajnálatos módon - figyelembe véve a benyújtott pályázatok számát, illetve az azokban igényelt támogatások nagyságát - ebben az évben is kis összeg állt rendelkezésre, így csak kevés pályázó volt, aki az általa kért támogatást teljes egészében megkaphatta. A kuratórium a beérkezett pályázatokat most is rászorultság alapján bírálta el, azonban figyelemmel kellett lenni arra is, hogy az egy pályázó részére jutó - rendkívül alacsony összegű - támogatás kinek nyújthat tényleges segítséget.

A Nemzeti Civil Alap programtól és Budapest Zugló önkormányzatától az alapítvány összesen 400 E Ft-ot nyert el működési támogatásként. Ezt az összeget az alapítvány kizárólag működési költségek fedezésére fordíthatja (pl. banki, postai költségek, kommunikációs kiadások, irodaszerek, a könyvelés költsége, honlap fenntartás stb.). Ebből az összegből tehát nem növelhetjük a pályázaton kiosztható összeget. Emiatt a 2008. évben reklám tevékenységre egy jelentősebb összeget állítottunk be (150 eFt) remélve, hogy ezáltal esetleg külső személyeket támogatóként megnyerhetünk. A működési költségekre kapott támogatás többi részét a fent felsorolt kiadások fedezésére fordítottuk.

Az alapítvány együttműködik az MVGYOSZ azon tagegyesületeivel, amelyek tagjai a pályázatok vonatkozásában érintettek.

4. Tisztségviselők részére nyújtott juttatások

A kuratórium, valamint a felügyelő bizottság tagjai munkájukat - ahogy eddig - 2008 évben is ellenszolgáltatás nélkül végezték, részükre az alapítvány semmilyen juttatást nem nyújtott.

Az alapító okirattal, valamint az alapítvánnyal kapcsolatos tájékoztatás az MVGYOSZ budapesti tagegyesületeinél (Vakok Közép-magyarországi Regionális Egyesülete, Hermina Egyesület) kérhető (Budapest, XIV. Hermina út 47; tel: 384 84 40).

Az alapítvány kuratóriuma

 

 

 

Közlemény

 

A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány kuratóriuma 2009. június 3-i ülésén döntött az idén benyújtott pályázatok elbírálásáról. Ennek eredményeként összesen 2.100 E Ft-ot osztott fel - ezúttal - 11 pályázó között.

A pályázat nyertesei, az általuk kapott összeg:

Brada Jenő: lakásfelújítás 150 E Ft,

Csontos László: nyílászáró-csere 200 E Ft,

Györkei Ilona: lakásfelújítás 200 E Ft,

Hrivnák Ferencné: biztonsági rács felszerelése 200 E Ft,

Kerbel Tamás: lakásfelújítás 200 E Ft,

Kovács Ibolya: lakásfelújítás 150 E Ft,

Mester Krisztina: nyílászárók cseréje 200 E Ft,

Sárközi Györgyné: lakásfelújítás 200 E Ft,

Szabó András: lakásfelújítás 200 E Ft,

Szabó Éva: ingatlan megvásárlásával kapcsolatos költségek 200 E Ft,

Szabó Sándor: tetőfelújítás 200 E Ft.

A kuratórium döntését követően Györkei Ilona jelezte, hogy az elnyert összeget felhasználni nem tudja. Emiatt az általa kapott támogatást a kuratórium utóbb Szabó Edinának ítélte meg.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota,

a kuratórium elnöke

 

 

 

Tomaszów Mazowiecki, 2009. június 01.-07.

XI. Látássérült Európa Bajnokság

 

Magyar női csapat:

B1 Orosz Béláné 459 fa

B2 Keresztesi Lajosné 650 fa

B3 Veres Imréné 676 fa

A női csapat 1785 fával Európa Bajnokságon 5. helyezést ért el.

Női egyéniben:

B1 Orosz Béláné kategóriájában 459 fával a 6.

B2 Keresztesi Lajosné kategóriájában 650 fával 6.

B3 Veres Imréné kategóriájában 676 fával az 5.

A Lengyelországban megrendezett Európa Bajnokságon női csapatban Horvátország lett az első.

Magyar férfi csapat:

B1 Csengeri István 495 fa,

Hafner Ernő 460 fa

B2 Sisenszki Péter 698 fa,

Czuth Gábor 665 fa

B3 Pazinczár Attila 733 fa,

Simon Csaba 689 fa

A férfi csapat 3740 fával az ötödik helyezést érte el.

Férfi egyéni:

B1 Csengeri István kategóriájában 495 fával a 12.

B1 Hafner Ernő kategóriájában 460 fával a 16.

B2 Sisenszki Péter kategóriájában 1407 fával a 3.

B2 Czuth Gábor kategóriájában 665 fával a 10.

B3 Pazinczár Attila kategóriájában a 1412 fával a 7.

B3 Oláh József kategóriájában 654 fával a 27.

A férfi csapatban első lett Horvátország csapata.

Az Európa Bajnokságon 9 ország közel 100 versenyzője vett részt. A magyar csapat Sisenszki Péternek, a Denevér SE versenyzőjének köszönhetően egy harmadik helyezéssel térhetett haza.

Batki István

szakosztályvezető

 

 

 

Vakon a speciális kerékpáron

 

Különleges kerékpárra ülhettek fel a látássérültek július 9-én a Vakok Kertjében. Egy hétszemélyes bicikli várta őket, s a pedálokat úgy kellett hajtani, hogy mindenki felvegye a kellő ritmust. Aki felülhetett a járműre, az úgy érezhette, mintha az utakon száguldott volna. Volt is érdeklődő szép számmal. Több csoportban jelentkeztek a vak és gyengénlátó emberek. Kentner Sándor, aki látássérült, vesebeteg és egyik lábát is térd alatt amputálni kellett, nem akart lemondani erről az élményről. Így ő is felült a nyeregbe és hajtotta a pedálokat. Még a betegsége előtti sportos időszak juthatott az eszébe, amikor a programra jelentkezett. Mint elmondta, nagy élményt jelentett neki ez a biciklizés, mert ilyen szerkezettel korábban még nem találkozott.

A Vakok Állami Intézetének a munkatársai immár másodszor rendezték meg ezt a kerékpározást a látássérültek nagy örömére. A szervezők uzsonnával is kedveskedtek a résztvevőknek.

G. A.

 

 

 

CD-nyeremény

 

Ki volt az olasz operairodalom verista ábrázolásmódjának, vagyis a megjelenítés nyers realizmusának az a kiváló mestere, aki Parasztbecsület című egyfelvonásos dalművével örökre beírta nevét a legnagyobb zeneszerzők közé?

Beküldési határidő: szeptember 15.

A júniusi lapszámunkban feltett kérdésre a helyes válasz: Camille Saint-Sans.

Így gondolta ezt Vizi István (Devecser) olvasónk is, akinek a nyereményéhez tisztelettel gratulálunk!

 

 

 

Apróhirdetések

 

Pihenjen Hévízen!

Igényesen berendezett, 33 négyzetméteres, földszinti apartman egész évben kiadó Hévízen. Két fő részére 5 ezer forint, plusz idegenforgalmi adó/nap. Látássérülteknek 10 százalék kedvezmény! Szeretettel várom jelentkezésüket! Telefon: 06-85-313-061 vagy: 06-30-3107190

*

Keresem azt az Éva nevű hölgyet, aki Eger környékén lakik és szerdán (július 8-án) este 10 óra tájban felhívott engem telefonon. Kérem a hölgyet, hogy a telefonszámát írja meg nekem a szerkesztőség címére "Szeretlek" jeligére.

 

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Vakok Világában megjelenő apróhirdetések díja 2009. 09. 01-től a költségek növekedése, valamint az ÁFA-változás miatt 1250 forintra emelkedik.

 

doboz alja
oldal alja