ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Vakok Világa 2009. november


 

Vakok Világa

LXX. évf. 11. szám

2009. november

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének folyóirata

Felelős kiadó: Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke

Főszerkesztő: Garamvölgyi Annamária

Tervezőszerkesztő: Fehér István

A szerkesztőség és a kiadóhivatal címe: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Telefon: 384-8440

E-mail: vv@mvgyosz.hu

ISSN 0209-6765

Az újság előfizethető az MVGYOSZ tagegyesületeinél!

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

50 helyett 173,5 millió forint jövőre

Megemlékezések a fehérbot napján

Gasztronómia

Méltóság és emberség

Ézsiás László és Kovács Béla sikere

A gyermekekért szóltak a konferencián

Kistérségi találkozó Békéscsabán

Bepillantás a vakok életébe

Új tisztségviselők Zalában

Magas elismerés

Akadálymentes az "A Kontroll"

Szeretettel várjuk az érdeklődőket

Dr. Klaus Rackebrandt

A transzplantáció napja

Mozgalmas ősz Tolna megyében

"Aranygyökereink" szülőföldjén

Braille-verseny három kategóriában

Varró Guszti bácsi üzenetei

Szomorú és tragikus fordulatok

Győrből indult a külföldi sikerek felé

Segédeszköz-bemutató

Meghívó

Irakban betonozást vállalt

Ingyenes hallásszűrés

Humor

Ez itt a kérdés meg a válasz is

Hangvilág Kft.

Jól gurítottak a magyar tekézők

Felhívás!

Ön most mit lépne világossal?

CD-nyeremény

Apróhirdetések

Figyelem! Zárva tartás!

Impresszum

 

 

 

A sajtó segítette Szövetségünk vezetőinek lobbizását

50 helyett 173,5 millió forint jövőre

 

Alig akadt olyan tömegkommunikációs csatorna, amely ne számolt volna be arról a példátlan gazdasági megszorításról, amit a Kormány tervezett a fogyatékosügyi szervezetekkel szemben. Dr. Szőke Lászlónál, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnökénél egymásnak adták a kilincset az újságírók. Megpróbáljuk felsorolni azokat a médiumokat, amelyek hírt adtak Szövetségünk gondjairól: RTL Klub Házon kívül; MTV Híradó; MTV Az Este; Napkelte és Ablak; Echo TV Híradó és Napi aktuális; Hír TV Híradó és Kontraszt; TV2 Mokka; Európa Televízió; Kölcsey TV; Veszprém Televízió; Kossuth Rádió Közelről és Esti krónika; Klubrádió; Európa Rádió, Győri Rádió; Ausztrál Rádió; MTI Press; Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság; Demokrata; Magyar Fórum; Női lapozó; Index, stb.

A közvélemény teljes mértékben a látássérültek mellé állt, s valószínűleg ez is közrejátszhatott abban, hogy végül sikerült jobb belátásra bírni a döntéshozókat. Elnökünk sikeresen lobbizott és így ma már nem 50, hanem 173,5 millió forintos költségvetési kerettel számolhat 2010-re az MVGYOSZ.

Ehhez az eredményhez azonban nem volt könnyű eljutni. Hogy miként, arról számolt be dr. Szőke László országos elnök az egyesületi elnökök tanácsa előtt október 8-án. Felelevenítette, mi történt szeptember 21-én a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban, amikor a miniszter nem tudott meggyőző választ adni a kérdéseire, s a szociális államtitkár pedig átláthatatlannak minősítette a fogyatékosügyi szervezetek gazdálkodását. Szövetségünk elnöke nem tehetett mást, mint hogy dr. Micserics Józseffel, az Országos Hivatal vezetőjével együtt minden lehetséges fórumon felemelte a szavát a megszorítás ellen és az MVGYOSZ jó hírének védelmében. (Korózs Lajos szociális államtitkár azzal is megvádolta a Szövetséget egy rádiónyilatkozatában, hogy elnökségének tagjai az Adriai tengernél üdültek és búvártanfolyamot is elszámoltak. Hogy az államtitkár úr honnan vette ezeket az alaptalan állításokat, nem tudjuk, de az biztos, hogy ha kijelentéseit bizonyítania kellene, nagyon nehéz helyzetbe kerülne. - A szerk.)

A minisztérium sokáig nem akart nyilatkozni, azonban a média nyomására mégis kénytelen volt tárgyalóasztalhoz ülni a fogyatékosügyi szervezetek vezetőivel. Többféle variáció is elhangzott a megszorítások mérséklésére, de ezek nagy részét Szövetségünk vezetői nem tudták elfogadni. Azt ugyanis dr. Szőke László elnök elutasította, hogy más társszervezetek kárára kapjon a vakok szövetsége több pénzt. Végül az október 7-i egyeztetésen megszületett a végleges megállapodás: 2010-ben 70 millió forintot ad a szociális tárca Szövetségünknek az országos érdekvédelmi tevékenység finanszírozására; 27,5 milliót a szolgáltatások fedezésére, s közel 76 millióra pályázhatnak majd a tagegyesületek és a központ.

Ezzel sikerült elkerülni a Szövetség ellehetetlenülését és a szervezet tovább tud működni, s az sem mellékes, hogy a küzdelemben az MVGYOSZ társadalmi presztízse is tovább nőtt.

Dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője ismertette, mit jelent az új költségvetési rendszer a gyakorlatban, s mit kell tenniük a tagegyesületeknek. Ezentúl nem a Szövetséghez, hanem közvetlenül a minisztériumhoz adják be majd a pályázatukat a tagegyesületek. Nagyon kell ügyelni a határidőkre! Még az idén, december 15-ig a tárca az érdekvédelmi szervezetekkel egyeztetve - figyelemmel a közpénzügyi törvényre - elkészíti a pályázati koncepciót. A pályázat 2010. január 5-én jelenik meg, s február 5-ig lehet benyújtani, amit március 15-ig kiértékelnek. A jövő év április 15-ig kerül sor a szerződések előkészítésére.

A költségvetési soron tehát 70 plusz 27,5 millió forint jelenik meg. A 27,5 milliót csak az első féléves szolgáltatások működtetésére, illetve a szolgáltató egységek átalakítására kapja a Szövetség. A második félévre forrásokat kell majd találnia.

A kialakult helyzet miatt az országos hivatalban is nagy változások várhatók, s erről sokan elmondták a véleményüket. Csak néhányat idézünk közülük: Jakab Sándorné, a Nyírségi Látássérültek Egyesületének elnöke köszönetet mondott dr. Szőke Lászlónak, hogy dr. Micserics Józseffel mindent megtettek azért, hogy a Szövetség zavartalanul működhessen. Szabó Tiborné, a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének elnöke is kifejezte, hogy a média milyen pozitív magatartást mutatott és mennyit segített a látássérülteknek. Kovács Béla, a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesületének elnöke bízik abban, hogy a 22 tagegyesület a központtal együtt sikeresen pályázik majd a már meglévő szolgáltatásokra. Laczi Tamásné, a Vakok és Gyengénlátók Győr-Sopron Megyei Egyesületének elnöke elmondta, rehabilitációs központjuk európai uniós forrásból működik, de még emellett is költeniük kell ennek a létesítménynek a fenntartására.

*

Az egyesületi elnökök tanácsán elhangzott javaslatok figyelembevételével került sor még aznap délután az Országos Elnökség ülésére. Dr. Szőke László országos elnök mellett jelen voltak: Szabó Tiborné alelnök, Kovács Béla, dr. Orlicki János, dr. Tóka László és Németh Orsolya, valamint dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője. A Felügyelő Bizottságból ezúttal senki sem jött el az értekezletre. A jegyzőkönyvet Szöllősi Szilvia információs referens vezette.

Mint elhangzott, a legfeszítőbb probléma, hogy milyen szolgáltatásokat lehet szüneteltetni vagy megszüntetni az országos központban. Az Országos Elnökség véleménye, hogy a döntés a hivatalvezető hatáskörébe tartozik, aki jogkörét az országos elnökkel egyetértésben gyakorolhatja. A szolgáltatás hat hónapot meghaladó szüneteltetéséről az Országos Elnökség dönt.

Dr. Micserics József hivatalvezető javasolta a hangstúdió egy éves szüneteltetését január 1-től kezdődően, ám ezt az Elnökség nem fogadta el.

Meghatározta az Elnökség, hogy amennyiben az MVGYOSZ 2010. évi állami költségvetési támogatása az SZMM és az országos fogyatékosügyi szervezetek között létrejött megállapodás szerinti összeg lesz, az Országos Hivatal a pályázati keret terhére a jövő év második felére maximum 5 millió forintra pályázhat.

A korábban már kiküldött előterjesztés alapján a testület jóváhagyta a Szervezeti és Működési Szabályzatot.

Szabó Tiborné alelnök felvetésével minden elnökségi tag egyetértett. Ennek alapján a Szövetség alapszabályában a hivatalvezető elnevezést az ügyvezető igazgató váltja majd fel.

November 7-én lesz a rendkívüli, országos küldöttgyűlés, amelyen a választási szabályzat elfogadása és két felügyelő bizottsági póttag megválasztása szerepel napirenden.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Az Országos Szövetség központjában és a tagegyesületekben

Megemlékezések a fehérbot napján

 

Szerte az országban mindenütt megemlékeztek az MVGYOSZ tagegyesületei a fehérbot nemzetközi napjáról október 15 táján. Számos rendezvényre kaptunk meghívást, az alábbiakban ezekről számolunk be.

 

A Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesületének tagjai október 10-én tartották ünnepi megemlékezésüket az Esélyek Házában, Szegeden. Az egyesület hatvan esztendős múltra tekinthet vissza, s ebből az alkalomból megalapították a "Dr. Jáksó László Emlékplakett" kitüntetést. Minden esztendőben egy ilyen, bronzból készült emlékplakettel ismerik el a legkiemelkedőbben dolgozó sorstárs vagy szervezet tevékenységét.

Dr. Jáksó László látássérültként évtizedeken át fáradhatatlanul küzdött sorstársai érdekeiért. 1949-ben munkája eredményeként megalakult a Vakok és Csökkentlátók Dél-Magyarországi Szövetsége. 1953-ban közbenjárására létre jött a Fonalmentő Vállalat, ahol a megyében élő látássérültek is munkát kaptak az akkori nehéz gazdasági helyzet ellenére. Dr. Jáksó László 1953-tól 1988-ig a vállalat igazgatója. Közben elvégezte az egyetemet és jogi diplomát szerzett. 1963-1993 között a vakok országos szövetségének elnökségi tagja, tíz éven át pedig az MVGYOSZ elnökeként tevékenykedett. 2003. június 27-én hunyt el Szegeden. Élete és munkássága példaértékű mindazoknak, akik a vakügyért felelősséget éreznek.

Az ünnepségre eljöttek: dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke; özvegy dr. Jáksó Lászlóné és az emlékplakett névadójának fia, a médiából jól ismert Jáksó László, valamint: Farkas Katalin, Szeged Megyei Jogú Város szociális, családvédelmi és egészségügyi irodájának vezetője; Sisákné Krizsán Valentina, az Esélyek Háza igazgatója és az egyesület körzeti csoportvezetői: Feketéné Lantos Erzsébet, Szalai László, Tóth Károly és Ungerbauer Mihály.

A megjelenteket Szőke-Törökné Zemkó Márta köszöntötte.

Dilmann Éva, az egyesület önkéntes segítője csellójátékával kedveskedett a közönségnek, majd dr. Szőke László országos elnök méltatta a fehérbot napjának a jelentőségét és beszélt a Szövetség jövőbeli gazdálkodásáról is.

Györgyné Kiss Adrienn, a Csongrád megyei egyesület elnöke ünnepi beszédében a következőket mondotta:

- Küzdelmes 60 év áll a Csongrád megyei látássérültek mögött. Ahogy egy látássérült élete nehéz a látók világában, ugyanúgy az őket képviselő érdekvédelmi szervezet helyzete is küzdelmes volt és küzdelmes a mai napig. A világ folyamatosan alakul, változik. Az emberek szemlélete formálható, és ez által talán a látássérültek helyzete is változhat, javulhat. Bár ez a folyamat lassú, de az irány, amit még egyesületünk alapítói mutattak, megvan. Ezt követve eljuthatunk egy olyan társadalomhoz, ahol nincs szakadék, nincs különbség látó és látássérült közt. Ezen az úton állunk meg ma egy kicsit, hogy megemlékezzünk azokról az emberekről, akik eddig tettek, küzdöttek a látássérültekért, akiknek munkássága, olykor harca mindannyiunk számára követendő példát mutat. Louis Braille, a vakírás megalkotója, dr. Jáksó László, egyesületünk egyik alapítója. Két nagy, ismert név, akiknek köszönettel tartozunk. De ne felejtkezzünk meg azokról a segítőkről, barátokról, munkatársakról sem, akik nélkül ők sem tudtak volna ennyit tenni a látássérültekért. Előttük is hajtsunk tisztelettel főt ma.

Az ünnepi beszéd után dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke átadta a Louis Braille Emlékérmet Farkas Mátyásnak, aki ötven esztendeje a Csongrád megyei egyesület aktív tagja, a sorstársakért végzett, magas színvonalú munkájáért.

Farkas Mátyás meghatottan mondott köszönetet az elismerésért és megemlítette azoknak a nevét, akiktől ő is sok segítséget kapott. Szólt Bán Sándor zongoraművész, Dancsó Antal és Batári Sándor szórakoztató zenészek, Suti Lajos egykori szövetségi titkár és nem utolsó sorban dr. Jáksó László elnök érdemeiről.

A "Dr. Jáksó László Emlékplakett" elismerést Tóth Károly, az egyesület elnökségi tagja vehette át több évtizedes, kimagasló munkája elismeréseként Györgyné Kiss Adrienntől. Emléklapot kaptak az egyesület segítői: Terhes Gábor, Orbánné Tarsoly Edit és férje: Orbán Róbert, valamint Szőke-Török Csaba.

A fehérbot napi megemlékezés az egyesület kultúrcsoportjának műsorával ért véget. Ebben közreműködtek (sorrendben): Farkas Mátyás zongorajátékával; dr. Hesz Ferenc; Klimász Sándorné; Keresztényiné Ákhim Mária és Vaskóné Kiss Éva verssel; Vite Renáta furulyajátékával; Némethné Molnár Erzsébet novellával. Dobi János Mátyás, Farkas Mátyás unokája, aki méltó követője zenetanár nagypapájának, harsonán adott elő egy zeneművet, édesanyja, Farkas Jácinta zongorakíséretével.

*

A Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének veszprémi kistérségi körzeti csoportja október 12-én a 3. számú Idősek Klubjában emlékezett meg a fehérbot nemzetközi napjáról. A rendezvényre eljött dr. Szőke László, az MVGYOSZ és a megyei egyesület elnöke, Klausz Károlyné, az egyesület irodavezetője, Gyimesi Károly, a Veszprém városi önkormányzat egészségügyi és szociális bizottságának tagja, Makádi Zsófia és Lebczelterné Veiland Orsolya, a Molnár Gábor Látássérültek Rehabilitációs Központjának munkatársai, valamint Csarmasz Gyuláné Lebczelter Dóra, a körzeti csoport elnökségi tagja.

A vendégeket, s közöttük Szabó Józsefné zenetanárt Németh Attila kistérségi körzeti csoportvezető üdvözölte.

A Cholnoky Jenő Általános Iskola diákjai versekkel, dalokkal köszöntötték a résztvevőket, majd Hazuga Károly mondta el saját verseit.

Dr. Szőke László országos és megyei elnök többek között a következőket mondta ünnepi beszédében:

- Ilyenkor, a fehérbot nemzetközi napján általában arról szólunk, mit várnak a látássérültek a társadalomtól, miben kérik a társadalom segítségét. Kevesebb szó esik arról, mit tudunk mi, látássérültek tenni egymásért. Kitűnő életpálya van előttünk, Szabó Józsefné Pintér Magdolnáé, aki a napokban töltötte be a 90. életévét, s aki ugyancsak a napokban veszi át az arany diplomáját. Magdi néni zongoratanárként generációkat nevelt a zene szeretetére. A megyei egyesület egyik alapítójaként tőle tanultunk mi is kitartást, ügyszeretetet és emberséget. Magdi néni utat mutatott a sorstársaknak, hogy miként kell a legnehezebb helyzeten is úrrá lenni, talpra állni. Büszkék vagyunk rá, mert neki is köszönhetjük, hogy most itt vagyunk.

Dr. Szőke László elnök virágcsokrot és ajándékot nyújtott át az ünnepeltnek, aki meghatottan mondott köszönetet a figyelmességért.

Ezután elnökünk szólt az országos szervezetet érintő aktuális problémákról, a költségvetési megszorításról, a segédeszköz-ellátásról, az életvitelt könynyítő eszközök beszerzésének lehetőségeiről.

Gyimesi Károly Ferge Zsuzsa szociológus gondolatait idézte, miszerint a legnehezebb gazdasági körülmények között is a legfontosabb a sérült emberek támogatása. Megemlítette két egykori általános iskolai osztálytársa nevét, Hajnóczy Katalinét és Merhala Máriáét, akik szintén Pintér Józsefné növendékei voltak. Hajnóczy Katalin karnagy 15 esztendeje Spanyolországban oktatja a Kodály-módszert, Merhala Mária pedig nemrég ment nyugdíjba zongoratanárként. Az ő sikeres pályafutásuk is példázza, hogy egy kiváló tanárnak mekkora szerepe van a diák életútjának kialakításában.

Végül Makádi Zsófia és Lebczelterné Veiland Orsolya ismertették a Molnár Gábor Látássérültek Rehabilitációs Központ szolgáltatásait, s azt, hogy miként lehet azokat igénybe venni.

*

Jáksó László, ismert médiaszemélyiség köszöntötte a Hermina teremben megjelent vendégeket a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének fehérbot napi rendezvényén október 15-én, amelyre számos tagegyesület elnöke és tagjai is eljöttek. Sajtótájékoztatóval vette kezdetét az egész napos program, amelynek keretében dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke szólt a költségvetési megszorításokról, az azokkal kapcsolatos tárgyalások eredményéről, valamint a fehérbot nemzetközi napjának jelentőségéről. Dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője többek között a bértámogatás átalakulásáról, a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról beszélt.

Elnökünk nyitotta meg a fehérbot napi ünnepséget, s szólt a segédeszköz-ellátás akut problémáiról, valamint arról, hogy a Szövetség több céggel, szervezettel alakított ki együttműködési támogatást, és ezen a napon írták alá az erről szóló dokumentumokat. Dr. Szőke László elnök és Horváth Lajos, a Police Taxi Kft.ügyvezető igazgatója látta el kézjegyével azt a keretszerződést, amely szerint a Kft. látássérült személyek kedvezményes szállítását vállalja a fővárosban. A Magyar Posta Zrt. akadálymentesítési kezdeményezéséről tanúskodó megállapodás lényege, hogy legalább a nagyobb, központi postahivatalokban megvalósuljon a vak és gyengénlátó emberek soron kívüli kiszolgálása. Erről is megállapodott elnökünk Török Balázzsal, a posta osztályvezetőjével. "Szabad Szerda" elnevezéssel önkéntes munkára toboroznak vállalkozó szellemű embereket Fóti Péter és M. Szabó Anikó, a Szépkézláb Szalon dolgozói. Ingyenes szolgáltatásokat gyűjtenek össze a látássérültek javára, s azért szerdán, mert a hét eleje és vége mindig zsúfolt az üzleti vállalkozások szempontjából. A www.szabadszerda.hu honlapon részletesebben is olvashatnak a kezdeményezés hátteréről. A fehérbot napi rendezvényen írták alá ők is elnökünkkel a megállapodást.

Speciális, gyengénlátóknak és vakoknak készített földrajzi atlaszait hozta el a Cartographia Tankönyvkiadó Kft.

Eduard Hradilek Szlovákiából érkezett tolmácsként, s bemutatta a résztvevőknek Aleš Halamičeket, Aleš Vaculikot és Petr Tomaštikot, azokat a cseh művészeket, akiknek munkáiból kiállítás nyílt az MVGYOSZ-ben. A képek kétszáz éves technikával, bőrből készültek és olyan, jól tapintható alakzatokat ábrázolnak, amiket a vak emberek is könnyen felismerhetnek ujjaik segítségével. A cseh művészek alkotásaikkal is szimbolizálni szeretnék, hogy mennyire tisztelik a látássérült embereket, akik óriási akaraterővel képesek teljes értékű életet élni. A most kiállító művészek hazájukon kívül másutt eddig még nem szerepeltek, először a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségébe hozták el alkotásaikat. Nagy öröm számukra, hogy bemutatkozhattak itt, s ezt az örömüket fejezték ki akkor is, amikor bőrből ajándékba elkészítették az MVGYOSZ logóját, amit rögtön fel is tettek a Hermina terem oldalfalára.

Tímár Péter filmrendező elmondta, régi adósságot törlesztenek azzal, hogy ő és munkatársai a Mozgókép mindenkié! című program keretében akadálymentesítették a Liliomfi című filmet, amit délután le is vetítettek a közönségnek.

Az ünnepi műsorban közreműködtek: Krizbai Teca énekekkel, Németh Tamás és Berta Edina zongoraművek előadásával, valamint Ézsiás László versek szavalatával.

Az MVGYOSZ Országos Elnökségének döntése alapján Louis Braille Emlékérem kitüntetésben részesült: Vitéz Lovag Rithnovszky János, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a hazai vakvezetőkutya-kiképzés megalapozásában. Írt életrajzi regényt és verseskötetet. Évtizedeken át dolgozott sorstársaiért, példaértékűen. A Braille-emlékérem ennek az eredményes és gazdag életútnak a megkoronázása.

Ugyancsak Louis Braille Emlékérmet kapott Helesfai Katalin, aki nyugdíjba vonulásáig húsz éven át vezette a vakok iskoláját. Példás körülményeket teremtett a vak gyermekek oktatása és kollégiumi elhelyezése terén. Irányításával az intézmény stratégiája és szerepe is jelentősen megváltozott, alkalmazkodva a kor követelményeihez. Kiemelt figyelmet fordított a siketvakok életére, nyugdíjasként a Siketvakok Országos Egyesületének munkáját segítette irodavezetőként.

Vitéz Lovag Rithnovszky Jánosnak és Helesfai Katalinnak dr. Szőke László országos elnök adta át a kitüntetést, amit az ünnepeltek szívből megköszöntek. Helesfai Katalin kérésére egyperces néma felállással adóztak a közelmúltban elhunyt dr. Méhes József, a vakok iskolája egykori igazgatója, valamint Matatek Judit emlékének.

A fehérbot nemzetközi napja alkalmából ugyancsak Louis Braille emlékérmesek lettek: Dohyné Demkó Izabella (Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete), dr. Nagy Sándor (Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete) és Farkas Mátyás (Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete).

A nap végén teaház várta a vendégeket az energiatakarékosság jegyében. A támogató jegyet egy darab energiatakarékos izzó megvásárlása jelentette.

*

Kecskeméten, a Katona József Megyei Könyvtár nagytermében szék nem maradt üresen, olyan sokan eljöttek október 16-án a Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének fehérbot napi rendezvényére. A megjelenteket Kovács Jánosné, az egyesület alelnöke üdvözölte.

A Katona József Színház mini társulata, Sirkó László színművész vezetésével színes műsorral szórakoztatta a közönséget. Vers, novella, sanzon, operett, tárogató muzsika egyaránt szerepelt az előadásukban. Köszönet Károly Katinak, Szabó Sándornak, Bot Gábornak, Látó Richárdnak és Drucker Péternek a színvonalas produkcióért!

Sztakó Krisztina egyesületi elnök köszöntötte a vendégeket. Dr. Szőke László országos elnök is elküldte üdvözletét a sorstársaknak. A közönség soraiban foglaltak helyet: Temesvári Péter, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársa; dr. Fábián Géza, az Első Kecskeméti Lions Klub elnöke és Schubert Ferenc vállalkozó, aki megszervezte az augusztus 15-i tiszaparti megapartit Tiszakécskén, s az ott összegyűlt adományt (mintegy 390 ezer forintot) teljes egészében a látássérültek megsegítésére ajánlotta fel. Mégpedig úgy, hogy a pénzből az "Informatika a Látássérültekért" Alapítvány szerezzen be eszközöket. Az alapítvány négy netbookot (hordozható miniszámítógépet) vásárolt és ezeket Szuhaj Mihály kuratóriumi elnök adta át az egyesületnek.

Egyébként az "Informatika a Látássérültekért" Alapítvány, a Hangvilág Kft. és a Labrador Bt. is helyben bemutatott speciális eszközöket, pl. olvasótévét, digitális kézi nagyítót, stb., amelyek megkönnyítik a látássérültek életét.

Sztakó Krisztina személyes élményét osztotta meg a jelenlévőkkel, amikor elmesélte, hogy 1991-ben sportolóként kijutott Párizsba, s ott megismerhette Louis Braille örökségét, a Braille-írógépet és mindazokat a tárgyakat, amelyeket a vak francia gyerekek is használtak. Szólt a pontírás jelentőségéről, s említést tett az egyesület következő évi gazdasági kilátásairól, amelyek cseppet sem nevezhetők bíztatónak, legalábbis a mai kormányzati előirányzat alapján.

Dr. Fábián Géza, az Első Kecskeméti Lions Klub elnöke 300 ezer forintról szóló adományozási levelet nyújtott át Sztakó Krisztina elnöknek, aki hálás köszönetet mondott a Lions Klubnak azért, hogy már évek óta támogatják a látássérülteket.

A nap további részében színes kulturális műsorra került sor. Felléptek: Bakos László és társai betyárdalokkal; Tóth István szavalattal, Kispéter Éva zongorajátékkal; Fekete Atttila régi és mai slágerekkel; Hegedűs Éva zongorázásával; az M. Bodon Pál Zeneiskola tanulói fuvolázásukkal; a Csík zenekar népzenékkel és a Fall awy táncegyüttes modern táncokkal. Gazdára találtak az értékes tombolanyeremények is, s mindenki jókedvvel, élményekkel gazdagodva térhetett haza.

Garamvölgyi Annamária

 

*

Évforduló és vetélkedő

 

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete Szekszárdon, irodaházunk nagytermében tartotta október 15-én a fehérbot napi megemlékezését, évfordulós vetélkedővel egybekötve.

Az ünnepélyes elnöki köszöntőben a vakokat és gyengénlátókat érintő aktuális kérdéseket taglaltuk, majd ezt követően zenés-verses műsorral kedveskedtünk a jelenlévő mintegy száz tagtársunknak és meghívott vendégeinknek. A vetélkedőnkön 6 csapat vett részt és Kozák Éva gerjeni keramikus gyönyörű munkáival díjaztuk a versenyzőket.

A színvonalas műsort Németh Judit, a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtár munkatársa vezette le. Amíg a csapatok a kérdések megválaszolásán törték a fejüket, addig ő érdekes történetekkel, idézetekkel és fejtörő kérdésekkel szórakoztatta a közönséget. A zsűri további tagjai voltak: Pócs Margit, a közművelődési és civil kapcsolatok referense a szekszárdi polgármesteri hivatal képviseletében, Béresné Kollár Éva, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár zeneműtárának és a helyi Tücsök Klub Zenés Színpad vezetője, valamint Schell Gábor, egyesületünk munkatársa.

Az eredményhirdetés után dr. Zsámár György, örökös tiszteletbeli elnökünk köszöntötte a jelen levőket, majd a Baranya megyei barátaink előadásában Rózsa Dezső: Érintések című csodálatos versét hallgathattuk meg.

Kovács Lászlóné

egyesületi elnök

 

 

 

Gasztronómia

 

A VGYHE Nosztalgia klubja november 27-én 15 órai kezdettel "Lucullus nyomában" címmel receptekről, étkezési szokásokról, karácsonyi ételekről gasztronómiai előadást rendez szövetségünk Hermina termében. A belépés díjtalan. Nemcsak klubtagjainkat, hanem minden jó és különleges ételt kedvelő sorstársunkat szeretettel várja a klub vezetősége.

 

 

 

"Az emberi jogok otthon kezdődnek!"

Méltóság és emberség

 

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének kiadásában megjelent az Emberi Jogok. Igen! című, magyar nyelvű, adaptált képzési kézikönyv. Azzal a céllal, hogy fontos forrásként szolgáljon a hazai fogyatékossággal élő személyek és az őket képviselő szervezetek jogainak megismerésében, érdekvédelmi törekvéseiben, valamint az emberi jogok képviselői és a jogalkotók emberi jogi képzésében. Szövetségünk elnökét is felkérték a bevezető részben egy köszöntő megírására. Elnökünk a következőket írta:

"Útravaló üzenet

Amikor emberi jogokról beszélünk, nem feledkezhetünk meg a fogyatékosok jogairól sem. Hiszen a fogyatékosügy emberi jogi kérdés!

Magyarországon ma mintegy ötvenezer látássérült ember él. Számukra az esélyegyenlőség azt jelenti, hogy ugyanúgy közlekedhessenek, dolgozhassanak, művelődhessenek, szórakozhassanak, mint egészséges embertársaik. Ahhoz viszont, hogy mindezt elérjük, szükség van az akadálymentesítésre, nemcsak fizikai, hanem info-kommunikációs értelemben is. Szükség van megfelelő segédeszközökre, hogy a vak és gyengénlátó emberek leküzdhessék mindazokat a hátrányokat, amelyek a látásuk elveszítéséből adódnak. S ami még elengedhetetlen, az a személyi segítő. Mert ez gyakran pénzbe sem kerül, csupán meg kell találni azt az embert, aki képes és akar is segíteni a hivatali, üzleti, egyéb tájékozódásban fogyatékos embertársainak.

A látássérültek többsége nem a társadalom eltartottjaként, hanem adófizető állampolgárként szeretne élni. Ha megkapják a társadalomtól azt a minimális segítséget, ami a boldogulásukhoz szükséges, képesek teljes életet élni.

Tehát nem szánalmat, sajnálkozást várnak a társadalomtól, hanem az emberi jogoknak a mindennapi életben való érvényre juttatását.

Dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke"

A SINOSZ a kiadvány megjelenésének alkalmából és a siketek világnapjára szeptember 25-én nemzetközi konferenciát rendezett az European Youth Centerben, amelyre az MVGYOSZ elnökét és a Vakok Világa főszerkesztőjét is meghívták. Az esemény fővédnöke, dr. Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, díszvendége: Greg Dorey, őfelsége,az angol királynő magyarországi nagykövete voltak.

Dr. Szabó Máté ombudsman szerint jó úton halad az emberi jogok érvényesítése Magyarországon, de a gazdasági válság ezt a területet is érintheti.

Greg Dorey nagykövet szerint a fogyatékossággal élők helyzete a világban és Magyarországon is javulni fog. A BBC tévétársaság Nagy-Britanniában máris sokat tett a fogyatékos emberekért, mert 2008 óta minden adását feliratozza.

Dr. Kósa Ádámnak, a SINOSZ elnökének és európai parlamenti képviselőjének a mondandója a fogyatékossággal élők jogtudatos magatartására irányult. Mint mondotta, Európában 50 millió a fogyatékosok száma. Láthatóvá kell tenni a problémáikat, hogy a többségi társadalom is értse azokat és tudjon segíteni.

Allen Colin, a Siketek Világszövetségének a képviselője A siket ember és az emberi jogok című jelentést mutatta be, a kötet társszerzőjeként.

Marianne Schulze, Ausztráliából, Eleanor Roosevelt híres mondatát idézte, miszerint: "Az emberi jogok otthon kezdődnek!"

Rauh Edit, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium esélyegyenlőségi szakállamtitkára elmondta, hogy a magyar Kormánynak milyen felelőssége van a jogtudatosság biztosításában.

Szólt a jelnyelvi törvény fontosságáról és arról, milyen kifejezések váltották fel az egykori "süket" , "süketnéma" szavakat. Ezek: siket, hallássérült, nagyothalló és beszédfogyatékos, stb.

Antje Rothemund, az Európa Tanács Budapesti Európai Ifjúsági Központjának igazgatója elmondta, az emberi jogokról szóló oktatási, képzési programok az emberi méltóság és egyenlőség két fontos alappillérére támaszkodnak.

Dr Lovászy László Az emberi jogok új kihívásai a XXI. század elején címmel tartott előadást.

A konferencia második részében gyakorlatokra került sor külön az emberi jogi trénereknek, illetve a jogsérelmet elszenvedett, fogyatékossággal élő személyeknek.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Esztergomban, a versmondó versenyen

Ézsiás László és Kovács Béla sikere

 

"Virág volt a vers" címmel országos versmondó versenyt rendeztek az esztergomi Helischer József Városi Könyvtárban 50 és 70 év közötti amatőrök számára a 38. megyei könyvhét keretében október 10-én. Az eseményen, amelyen negyven versenyző mutatta be tehetségét, Ézsiás László látássérült budapesti sorstársunk a harmadik helyet szerezte meg, Kovács Béla Lentiből pedig értékes különdíjat kapott. A zsűri elnöke: Bács Ferenc színművész és tagjai: Megyeri Miklósné tanár, Petrozsényi Eszter színművész is szívből gratuláltak a kiváló produkciót nyújtó látássérülteknek.

(G. A.)

 

 

 

Legyen több képzett látássérült ember!

A gyermekekért szóltak a konferencián

 

A kiskorú látássérültekkel való törődés hívta életre elsősorban azt a konferenciát, amelyet a Nyírségi Látássérültek Egyesülete rendezett meg szeptember 22-én Nyíregyházán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nagytermében.

Jakab Sándorné egyesületi elnök egy szép Csokonai Vitéz Gizella verssel kedveskedett a vendégeknek, majd a rendezvény fővédnöke, dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke köszöntőjében a következőket mondta:

- A Szövetség nagy felelősséget érez a kiskorú látássérültek sorsáért. Ez a felelősség akkor is megmutatkozik, amikor a gyermekek segédeszköz-ellátását vagy az iskolai akadálymentesítést kell megoldani. Mindez csak közös munkával, az érintettek bevonásával valósulhat meg.

Nagy László, Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere a város vezetőinek nevében üdvözölte a megjelenteket. S megígérte, a jövőben is támogatni fogják a velük együttműködő és jól dolgozó civil szervezeteket. Ígéretet tett arra, hogy a konferencia anyagát CD-n minden oktatási intézménybe eljuttatja.

Harasztosi Éva pszichológus, a Fehér Bot Alapítvány nyíregyházi központjának vezetője, a látássérült gyermeknek a családban való helyzetéről szólt. Mint mondotta, a család jelenti a legalkalmasabb területet a fogyatékos gyermek neveléséhez, ami egyúttal nagy próbatétel is a szülők számára. Ki kell alakítani az új életstratégiákat, s a család sokat tehet a gyermek pszichológiai rehabilitációjáért.

Dr. Magos Erzsébet főorvos, a Jósa András Oktató Kórház gyermekszemésze ismertette, melyek lehetnek a leggyakoribb szemészeti problémák kisgyermekkorban. Ilyenek: a fénytörési hibák, a gyulladások, a kancsalság, a tompa vagy a távollátás. A gyulladások kezelhetők a legegyszerűbben, a megfelelő medicinák és a higiénia betartásával. Ha a szem fejlődése már befejeződött, a tompa látás nem javítható. Fontos tudni, hogy a megyei kórházban külön szakrendelésen várják a 14 év alatti gyermekeket, előjegyzés alapján, minden hétköznap 8 órától 14 óráig.

Dr. Szőke László elnök előadásában kiemelte, a szülők mindig döbbenten szembesülnek a ténnyel, hogy gyermekük látássérült. Ilyenkor is fontos az orvos, a pszichológus szerepe, hogy a felnőttek megnyugodjanak és lássák, mit tudnak tenni a csemetéjükért. Nagyszerű lenne, ha a gyermeket nevelők mielőbb kapcsolatba kerülnének a vakok szövetségével. De ennek az adatvédelem is gátja lehet. Ezért a Szövetség képviselői az óvónőket, védőnőket, szemészeket, tanárokat keresik meg, hogy rajtuk keresztül is felhívják a szülők figyelmét arra, milyen segítséget kaphatnak az MVGYOSZ-től. A tagegyesületek is sokat tehetnek ezért. Idővel gondoskodni kell a látássérült kiskorúak beiskolázásáról, mert nem mellékes, hogy integráltan vagy speciális intézményben tanulnak-e majd. Általános iskolások esetében csak akkor érdemes az integrációt választani, ha annak megvannak a személyi és a tárgyi feltételei. A középiskolások számára ahhoz, hogy integráltan tanulhassanak, a Szövetség biztosítja a tankönyvellátást. A technika fejlődése lehetővé tette, hogy ma már a látássérült fiatalok is főiskolát, egyetemet végezhessenek, vagyis, hogy piacképes tudásra tegyenek szert.

Dr. Micserics József, az MVGYOSZ Országos Hivatalának vezetője bemutatta azt a speciális földrajzi atlaszt, amit kifejezetten gyengénlátóknak készített a Cartographia Tankönyvkiadó Kft.

Szabó Edina, az MVGYOSZ Országos Hivatala tankönyvellátási csoportjának a vezetője elmondta, mintegy három éve alakult meg a csoportjuk a látássérült általános és középiskolás tanulók tankönyvellátását szolgálva. Négyen dolgoznak itt, maguk is mindanynyian látássérültek. Készítenek hangos, elektronikus és Braille-tankönyveket is. Az utóbbi két fajtának a megrendelése bonyolultabb az elsőnél, és csak a látássérült tanulóval foglalkozó tanintézmény rendelheti meg. A tankönyvet a diák csak használja, az az iskoláé marad.

Szelinger Tamás, az "Informatika a Látássérültekért" Alapítvány munkatársa bemutatta a tevékenységüket, s szólt arról a sokrétű kínálatról, amelylyel az alapítvány a látássérültek eszközellátását támogatja. Így a képernyőnagyító és -olvasó szoftverekről, az olvasótévéről, a hordozható videónagyítóról és a Braille-kijelzőkről.

A vendégek közül sokan tettek fel az előadóknak kérdéseket, akik készséggel válaszoltak rájuk. Szentpéteri Erzsébet, a Dalanics György Közoktatási és Kulturális Alapítvány kuratóriumi alelnöke arról az örvendetes tervükről számolt be, hogy szeretnék a látássérülteknek - akár külön osztályban is - a gimnáziumi oktatást megszervezni. S olyan szakmák elsajátítására is lehetőséget teremtenek, amelyek a vak és gyengénlátó emberek számára vonzóak lehetnek.

Jakab Sándorné egyesületi elnök örömmel üdvözölte a kezdeményezést, mert ha a tervek megvalósulnak, több képzett látássérült ember találhat munkát a régióban.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Helen Keller élettörténetének megelevenítése

Kistérségi találkozó Békéscsabán

 

A kedvesség az a nyelv, amelyen a süket hallani tud, a vak pedig látni - ezzel a Mark Twain-idézettel hívott minden érdeklődőt irodalmi napjára a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének Békéscsabai Kistérségi Csoportja.

Az érdekvédelmi tevékenységen túl arra törekszünk, hogy kulturális élményekben is legyen része a tagságnak. Az évenkénti találkozókon mindig másik kistérségi csoport szervezi a programot. Az idei, szeptember 8-án tartott kistérségi találkozó alkalmával délelőtt Békéscsaba nevezetességeivel ismerkedtünk. Győrfi Gabriella, az egyesület munkatársa volt csoportunk idegenvezetője, aki ismertette Békés megye székhelyének rövid történelmét és nevezetes épületeinek (Jókai Színház, Városháza, katolikus és evangélikus templom stb.) történetét. Délután irodalmi nap keretében a Hajdú-Bihar Megyei Irodalmi Baráti Kör tagjai tartalmas műsorral léptek az érdeklődő közönség elé, a Békés megyei születésű (tótkomlósi származású) Rózsa Dezső vezetésével. Az előadást a Jókai Színház Vigadó termében tartották meg.

A délutáni programot Mucsi Istvánné, a Békéscsabai Kistérségi Csoport vezetője nyitotta meg. Köszöntötte a megjelenteket és a fellépő Irodalmi Baráti Társaságot. Röviden bemutatta a kultúrcsoportot és méltatta eredményeiket. Megtudtuk, hogy a kultúrcsoport ötven éves múltra tekint vissza, megújulása a rendszerváltásra tehető. A társulat tagjai a siket, vak és néma amerikai írónő, Helen Keller alakját idézték. Az irodalombarátok versekkel, az író önéletírásából vett idézetekkel és filmrészletekkel hozták közel a hallgatósághoz a regényes sorsú írónőt. Előadásukban a siketséget, a némaságot és a vakságot egyaránt jól érzékeltették. Az irodalom nyelve olyan eszköz, amelyen keresztül megmutatható, milyen értékek rejlenek a sérült emberek világában. Ezt Helen Keller élettörténete, kitartása ma is bárki előtt példaértékűen bizonyítja.

A kultúrcsoport előadását vezetőjük egy törött cserépedényről szóló tanmesével zárta. A mese tanulsága: mindannyiunknak megvan a maga hibája, mind törött cserepek vagyunk. Ezek a tökéletlenségek teszik az életünket érdekessé és értékessé. Csak tudni kell elfogadni és meglátni a jót a másikban.

Az egész napos program nagyon tartalmas volt és maradandó élményt nyújtott minden résztvevő számára.

Nagy Zsuzsanna

 

 

 

Elképesztő akaraterővel rendelkeznek

Bepillantás a vakok életébe

 

Augusztus végén a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete második alkalommal vehetett részt a Szegedi Ifjúsági Napok egyik helyszínén az Esélyek Háza szervezésében. Civil szervezetek (társ fogyatékos szervezetek, családsegítő, pártfogó, Szegedi Tudomány Egyetem életvezetési tanácsadó központ) alakítottak ki egy Esélyek Kertje elnevezésű "szigetet", ahol több mindent kipróbálhattak az érdeklődők, pl.: kerekesszékes akadálypályát, vakos segédeszközöket, játékokat, hennafestést, vak pingpongot, jelbeszédet és esélyegyenlőségi totókat tölthettek ki.

Ezen a fiataloknak szóló fesztiválon az érdeklődők bepillanthattak a vakok életébe. Megismerkedhettek a látássérültek hétköznapi problémáival. Teljesen egyszerű feladatokkal próbáltuk bemutatni a mindennapos tevékenységek "buktatóit". Megismerkedhettek vak masszőreinkkel, vakvezető kutyával közlekedő tagunkkal és a Braille-írással is.

Berendeztünk egy vakszobát, melyben bekötött szemmel kellett tárgyakat felismerni, tájékozódni egy vak kísérő segítségével. Érdekes visszajelzéseket kaptunk.

A legnagyobb érdeklődés a vakuzsonna elkészítésének szólt. Itt bekötött szemmel készíthették el szendvicsüket a jelentkezők. Nem tudták, mi van az asztalon, nekik kellett felismerni, hogy mit raknak a kenyerükre. Volt margarin, zsír, kolbász, sajt, paradicsom, paprika, hagyma, gyümölcs, lekvár. Persze a lekváros, hagymás kenyérnek nem volt osztatlan sikere. Voltak visszajáró érdeklődőink, éheseink is, ha elkészítették az ételt, megehették.

Végezetül idemásolok a vendégkönyvből egy véleményt, ennél jobb zárszó nem is kell.

"Maradandó élmény volt! Elképesztő, hogy ilyen akaraterővel rendelkeznek emberek. A tapasztalat nagyon fontos; pontosabban a tapasztalás. Sokkal többször kellene ilyesmivel foglalkoznunk és találkoznunk a mindennapi életben is. Nem csak a sérült emberek és hozzátartozói szívügyének kellene, hogy legyen, hogy segítsünk és megkönnyítsük azoknak az életét, akik ilyen erősek és nem adják fel. Elbizonytalanított ez a kis játék, hogy én lennék-e ilyen erős és kitartó, hogy vakon éljek. Üdvözlettel: Sz. Reni, 2009. 08. 27. SZIN"

Nagyon hasznos volt képviselni az egyesületünket és a látássérülteket. Jövőre is megyünk!

Az egyesületi munkacsoport nevében:

Szőke-Törökné Zemkó Márta

 

 

 

Új tisztségviselők Zalában

 

A Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete szeptember 22-én választó küldöttgyűlést tartott. A küldöttgyűlés a következő öt éves időszakra újra Kovács Bélát választotta meg az egyesület elnökévé.

Elnökségi tagok:

Gerencsér Ferencné, Kuti Renáta, Németh Sándor és Tóth Miklósné.

Elnökségi póttagok:

Bedő Lászlóné, Molnár Béla.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Góczán István, Sándor László, Tuboly Ferenc és póttag: Pörge Istvánné.

Országos küldöttek:

Kovács Béla, Kuti Renáta, Molnár Béla, Németh Sándor és Sándor László.

 

 

 

Vitéz Lovag Rithnovszky Jánosnak

Magas elismerés

 

A Nemzetközi Szent György Vitézei Lovagrend szeptember 12-én tartotta éves rendi gyűlését Kiskunfélegyházán, a polgármesteri hivatal dísztermében. Ezen az eseményen Vitéz Lovag Rithnovszky János magas kitüntetést kapott, a Nemzetközi Szent György Vitézei Lovagrend Koronával ékesített Nagykeresztjét vehette át. Mert mint azt a Rend Nagymestere és Magyarország Nagypriorja elmondta, Vitéz Lovag Rithnovszky János egész életét a sorstársak megsegítésének szentelte, s ezért az emberségért és a másokért végzett áldozatos munkájáért kapta a magas elismerést.

 

 

 

Akadálymentes az "A Kontroll"

 

Vajda Márta, az akontroll.hu fogyasztóvédelmi weboldal felelős szerkesztője arról értesítette a Vakok Világa folyóirat szerkesztőségét, hogy elkészült az " A Kontroll" című újság akadálymentes változata, ami lehetővé teszi, hogy a gyengénlátó emberek is elolvashassák a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos híreket. Az érdeklődőknek csak rá kell kattintaniuk a lap fejléce mellett balra látható kis sárga jelre (három fekete pont van benne) és máris megtalálják a friss információkat. Az oldal elérhetősége: http://www.akontroll.hu/

A lapunk és az " A Kontroll" újságot kiadó Társadalmi Unió régi jó kapcsolata is hozzájárult ehhez az akadálymentesítési fejlesztéshez. Köszönjük!

(A szerk.)

 

 

 

Százhúszmilliós támogatás elnyerése

Szeretettel várjuk az érdeklődőket

 

A Fehér Bot Alapítvány sikeres pályázatot nyújtott be, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából, az ESZA Nonprofit Kft. által a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében TÁMOP-5.4.7/08/2 kódszámon a látássérült emberek számára elemi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése címmel kiírt pályázaton. Az alapítvány 27 000 forint híján elnyerte a maximálisan elérhető százhúsz millió forintot.

Ez nem vitatható módon egy nagy lehetőség az alapítvány számára. Ugyanakkor nagy kihívás is, hiszen a következő 18 hónapban az Észak-alföldi Régióban 366 látássérült személy elemi rehabilitációját kell biztosítania. Ez közel kétszerese az elmúlt másfél év alatt rehabilitált személyek számának.

Az elemi rehabilitációs tevékenység keretében ügyfeleink számára négy telephelyen az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

- funkcionális látásvizsgálat és látásfejlesztés,

- tájékozódás és közlekedés tanítása,

- segédeszközök használatának oktatása,

- a mindennapos tevékenységek újra tanítása,

- a Braille-írás és olvasás tanítása,

- kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása.

A rehabilitációs folyamatban az oktatási tevékenység mellett, azzal szorosan összekapcsolva, a szükséges pszichoszociális szolgáltatásokat is biztosítjuk.

Az elemi rehabilitációs tevékenységet komplex felmérés alapján elkészített egyéni rehabilitációs terv szerint, személyre szabottan végezzük.

A nagyszabású program megvalósítását:

- Fodor Antalné projekt menedzser,

- Kecsmárikné Katona Gizella szakmai vezető és

- Szakál Györgyné pénzügyi vezető irányítja és ellenőrzi.

A projekt megvalósításában közel 30 munkatársunk vesz részt.

A pályázati program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 2009. szeptember 1. és 2011. február 28. között valósul meg.

Szeretettel várjuk az Észak-alföldi Régióban élő látássérült személyeket az alapítvány Rehabilitációs és Oktatási Központjának intézményeiben:

4029 Debrecen, Eötvös u. 20. - 22. Telefon: (52) 321-145

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 29. Telefon: (42) 788-297

5000 Szolnok, Ságvári E. krt. 28. Telefon: (56) 788-901

4087 Hajdúdorog, Nánási u. 4. Telefon: (52) 572-079

Dr. Szabó Miklós,

a Fehér Bot Alapítvány elnöke

 

 

 

Dr. Klaus Rackebrandt

1938-2009

 

Szomorú hírt kaptunk nemrég Berlinből: 71 éves korában elhunyt dr. Klaus Rackebrandt tanár, a magyar nyelv németországi terjesztésének, oktatásának jeles személyisége.

1938. január 2-án született az észak-német Harz hegység peremén fekvő Thale nevű kisvárosban. Látássérültként a hallei vakok és gyengénlátók iskolájába, majd a Berlin melletti königswusterhauseni vakok és gyengénlátók gimnáziumába járt. 1958-tól filozófiát, szlavisztikát és hungarológiát tanult a berlini Humboldt Egyetemen. Tanárként a Humboldt Egyetem szlavisztikai intézetében, valamint hungarológiai tanszékén dolgozott, ahol nyugdíjba meneteléig, 2003-ig oktatta a magyar nyelvet, a magyar és szláv nyelvészetet, az általános nyelvészetet, valamint az ószláv nyelvet.

Tevékenysége és érdeklődése középpontjában mindig a magyar nyelv és kultúra állt. 1973-ban a magyar nyelv szláv jövevényszavai vokalizmusából doktorált. Számos cikk, tananyag és előadás keretében foglalkozott magyar nyelvészeti témákkal. A magyar nyelv és kultúra terjesztéséért végzett nagyszerű munkáját a Magyar Köztársaság a Pro Cultura Hungarica emlékplakettel ismerte el. Ezt a díjat olyan külföldi állampolgárok kapják meg, akik a magyar kultúra értékeinek külhoni megismertetésében és terjesztésében, valamint a magyar nemzet és más nemzetek művelődési kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szereztek.

Dr. Klaus Rackebrandt a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével akkor került kapcsolatba, amikor a 60-as és 70-es években többször tolmácsolt a Szövetség Németországot felkereső küldöttségeinek. A találkozásokból személyes barátságok is születtek. Évtizedeken át olvasta a Vakok Világa folyóiratot. Nagyon érdekelte a magyar látássérültek élete, s szívesen adott felvilágosítást e sorok írójának a német vakügyi helyzetről is. Magyarországot nagyra becsülte és szerette. Boldoggá tette, hogy fia, Wolfgang is megtanult magyarul és kis unokalánya jól beszéli mind a két nyelvet.

Dr. Klaus Rackebrandt emlékét mindazok megőrzik, akik ismerték, tisztelték és szerették őt.

(G. A.)

 

 

 

A birka vére nem használt a harcosnak

A transzplantáció napja

 

A szervátültetés, azaz a transzplantáció napját tizenegyedik éve ünneplik hazánkban és szerte Európában. Az idén október 9-én hívta fel a közvélemény figyelmét a sajtó a szervátültetés fontosságára.

Történeti áttekintés: Már az ókorban is foglalkoztak a szervátültetés gondolatával. Igaz, akkor még az állatokból nyert szervek átültetésében gondolkodtak. A középkorban egy sebesült katonának birkavérrel pótolták a vérveszteségét. Természetesen nem jártak sikerrel, amit az magyaráz, hogy akkor még nem ismerték sem a vércsoport, sem az immunológia fogalmát.

Magyarország úttörő szerepet vállalt a szervek átültetésének kutatásában. 1902-ben Ullmann Imre pécsi származású sebész egy bécsi klinikán először ültetett át vesét egy kutyába. Azután múltak az évek és az orvostudomány felfedezte a különféle vércsoportokat és az immunológiai ismeretei is gyarapodtak. 1961-ben érkezett el az ideje az első, emberen végzett hazai vese-transzplantációnak Szegeden. Tíz évvel később a szervátültetést szabályzó törvények is megszülettek.

Magyarországon Szegeden, Pécsen, Debrecenben és Budapesten működnek transzplantációs központok. Az utóbbiban 1973-ban kezdődött el, ma pedig a Sebészeti és Transzplantációs Klinikán folyik a szervátültetés. Ma már mind a négy centrumban a vese mellett máj- és hashártya-átültetés is történik.

Köztudott, hogy az első sikeres szívátültetést Bernard professzor végezte Dél-Afrikában, 1969-ben. Azóta világszerte elterjedt, évről-évre nő a sikeres szívátültetések száma, így hazánkban is.

A szaruhártya és a tüdő átültetése is gyakori a világban, nálunk ez utóbbi még nem indult be. A magyar betegeknek a tüdő-transzplantációt egyelőre Bécsben végzik el.

Tények és adatok:

Budapesten, az 1973-as indulástól eltelt 36 év alatt közel 3000 veseátültetés történt. Ennek túlnyomó többsége az ún. agyhalottból nyert szerv, míg elenyésző kisebbséget az ún. élődonoros transzplantáció jelenti. Ez utóbbi csak a vesék esetében jöhet szóba, mivel szerencsére páros szerv.

A súlyos agyi sérülésben agyhalottá vált emberek veséit ültetik be a recipiensekbe, azaz a vesére várók szervezetébe. Minden transzplantációt követően szükség van az immunszupresszív kezelésre, ami azt jelenti, hogy a szervezetet mesterségesen legyengítik, hogy ne lökje ki a transzplantált szervet. Az immunszupresszív kezelés lényege: mint egy patikamérlegen ki kell adagolni azt a gyógyszer mennyiséget, amellyel védekező rendszerünk még meg tudja védeni a szervezetet. Természetesen a transzplantált betegek sokkal jobban kitettek a fertőző betegségeknek, mint az egészségesek. Az előírt szabályok betartásával viszont kivédhetőek a szövődmények.

Hazánkban a legrégebben transzplantált beteg 30 éve él beültetett vesével.

Ma 6000 ember jár művesekezelésre, amellyel életben tartható a beteg. Ugyanakkor a transzplantáció egy új életesélyt ad fiatalnak és idősnek egyaránt. Ismét aktív életet élhetnek, dolgozhatnak és családot alapíthatnak. Sajnos ma a transzplantáció legfőbb akadálya az, hogy kevés kórház ad jelentést az agyhalott betegről. Magyarországon a törvény úgy rendelkezik, hogy annak a szerveit, aki életében nem tiltakozott, halála után felhasználhatják az élet szolgálatában.

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Bemutatkozások a többségi társadalomnak

Mozgalmas ősz Tolna megyében

 

A Vakok Iskolájának dísztermében mi, a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének tagjai is részt vehettünk az "Informatika a Látássérültekért" Alapítvány által szervezett augusztus 26-i szoftveradományozói ünnepségen. Ezúton is hálás köszönet Szuhaj Mihály elnök úrnak és az alapítvány munkatársainak azért, hogy számos nagy értékű szoftverhez juthattak hozzá a tagegyesületek, jelentős mértékben megkönnyítve ezzel a munkánkat az esélyegyenlőségért.

A pécsi Világ Világossága Alapítvány jóvoltából a "Netre kész" program keretében kétnapos tréningen vehettünk részt szeptember 8-án és 9-én Szekszárdon. A számítástechnika alapjaival és az internetezéssel ismerkedhettek az érdeklődők.

Szeptember közepén közel egy hétig nyaralhattak Görögországban a külföldre vágyó tagtársak. Felejthetetlen élményben volt részük a Halkidiki félszigeten elterülő Sartiban.

Az idén 4. alkalommal, szeptember 17-én került megrendezésre a "Szeretet lángja" elnevezésű, megyei szintű, közvélemény-formáló rendezvény. A helyszín ezúttal is a Szekszárd szívében fekvő Garay tér volt, és a főszervezést a Siketek és Nagyothallók Tolna Megyei Egyesülete vállalta magára. Szociális segítőink részvételével mi is segítettünk. Képviseltette magát a média is: cikkek jelentek meg a Tolna Megyei Népújságban és a Szekszárdi Vasárnapban, valamint interjúkat készítettek - többek között velünk is - a helyi televíziók munkatársai.

Szeptember 19-én tartotta meg a Tolna Megyei Fogyatékosok Sportszövetsége a "Speciális Sportolók II. Sport- és Szabadidős Napját" a szekszárdi sportcsarnokban, ahol együtt sportolhattak ép és fogyatékos emberek, összesen közel ötszázan. Jelen voltak még többek között a TOSINA Egyesület, a Hétszínvilág Szeretetotthon, a Szervátültetettek, a Mozgássérültek Egyesületének tagjai, és több megyei speciális iskola diákjai is, a kisiskolásoktól a felnőttekig. Kipróbálhattuk magunkat például dartsban, kézi- és kosárlabda büntető dobásában, ping-pongban, szabadtéri fociban, ugrókötelezésben, helyből való távolugrásban, medicinlabda hajításban, akadályversenyekben, tájfutásban, és a napot a vegyes összetételű sorverseny zárta, amely idén is nagy sikert aratott. Az egyes számokban nemenként és korosztályonként külön díjazták a legjobb speciális sportolókat. Egyesületünk tagjai is jó néhány aranyéremmel térhettek haza. A szervezők jövőre már nem megyei, hanem regionális szinten tervezik megvalósítani ezt a sporteseményt.

Néhány nappal később megyeszékhelyünkön, az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban vettünk részt az "e-közszolgálati napokon", ahol Németh Judit vezetésével az internetes hivatali ügyintézés fortélyaiba nyerhettünk betekintést.

Szeptember 23-tól 25-ig került megrendezésre Szekszárdon az "Állampolgári Részvétel Hete" és egyben a "Siketek Nemzetközi Hete" is, amelynek számos rendezvényén megjelentünk mi is. Itt járt dr. Kósa Ádám, a SINOSZ elnöke, európai parlamenti képviselő is, akinek a beszédével nyitották meg ezt a rendezvénysorozatot. Kiemelten fontosnak tartjuk az ilyen rendezvényeken való részvételt is, hogy népszerűsítsük és megismertessük az ép társadalommal egyesületünket, illetve a fogyatékos embereknek nyújtható segítség módjait, valamint hogy felhívjuk a döntéshozók figyelmét a létezésünket is fenyegető nagy nehézségekre. Kitelepültünk a Garay térre, ahol mindenféle hasznos információval szolgáltunk az érdeklődőknek. Lehetőség volt még a siketek roadshow-s bemutató buszának megtekintésére, és az állampolgári véleménynyilvánításra is a mai magyar demokráciával kapcsolatban, amik remélhetőleg valóban el is jutnak a felső vezetéshez. Mindeközben változatos, színvonalas, táncos-zenés programokkal szórakoztatták a nagyérdeműt épek és fogyatékosok egyaránt a Garay téri színpadon.

Ezen a héten megkezdtük kihelyezett ügyfélfogadásainkat is a megye nagyobb városaiban.

26-án Dombóvárra kaptunk meghívást, az évente megrendezésre kerülő Civil Fesztiválra, ahol számunkra szintén a fogyatékosoknak a nagyvilággal való megismertetése volt a lényeg.

A hónap utolsó napján irodaházunk nagytermében folytatódott a tavasszal elkezdődött Civil Bűnmegelőzési Szabadegyetem előadássorozata.

Október 15-én a Fehérbot Nemzetközi Napja alkalmából képviseltetjük magunkat Budapesten, az Országos Szövetség által rendezendő központi ünnepségen. Szervezünk itthon is megemlékezést, évfordulós vetélkedővel egybekötve. Ez utóbbihoz alkalmat ad városunk híres szülötteinek: Dienes Valéria és Dr. Hollós László születésének 130., illetve 150. évfordulója.

Kovács Lászlóné

egyesületi elnök

 

 

 

Könnyeink peregtek a Himnusz hallatán

"Aranygyökereink" szülőföldjén

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének turista szakosztályában ötvenen ismét autóbuszos kirándulásra indultunk szeptember 4-én. Autóbuszunk a Szolnoki Repüléstörténeti Kiállítóhelynél állt meg először. Ott közelről megnézhettük egy NATO-egyenruhás tiszt kalauzolásával a repülőgépeket és helikoptereket. A következő állomásunk Püspökladányban az arborétumnál volt.

Nagytudású természetbúvár mutatta meg a 11 km. hosszú tanösvény egy részét, a különleges fákat, bokrokat, halastavat és megismertetett a Sárrét múltjával. A hajdani mocsárvilágnak a szigetein éltek az emberek. A környék állatai, madarai terített asztalt jelentettek a lakosságnak. A XIX. század közepén, a folyók szabályozása után, a terület kiszáradt és ennek következtében nagy lett a szegénység a Sárréten. Néhányunknak a legnagyobb élményt a kitömött állatok, pl. a hörcsög, mókus, róka, gólya, szajkó megsimogatása jelentette.

Délután még megtekintettük Hajdúszoboszlón a Bocskai Múzeum kiállításait.

Este, Debrecen főutcáján, a Piac utcán sétálva megnéztük a híres Arany Bika Szállót s a lombok közt átszűrődő fényben csobogó vízesést. Megálltunk a történelmi helynek számító Nagytemplomnál, feltekintettünk az előtte álló Kossuth szoborra.

A második nap reggelén átléptük a keleti határt. Nem mentünk el Erdélyig, csak az Alföld keleti részén, az úgynevezett Párciumban tettünk feledhetetlen kirándulást, ahol - az ismertető könyv szerint - az "Aranygyökerek" nőttek. Érsemjénben Csorba Teréz pedagógus mutatta be a község 3 híres szülöttét: Kazinczy Ferencet, Fráter Lorándot és Csiha Kálmánt, akiknek közös emlékházat állítottak. Lelkesen, érdekfeszítően elmondta, hogy abba a szentélybe léptünk be, ahol Kazinczy Ferenc (1759-1831) a nagy irodalomszervező és nyelvújító gyerekeskedett 7 éves koráig, felnőttként a börtönből való szabadulása után 1801-től 1806-ig élt és itt fejtett ki irodalmi tevékenységet. Mint az közismert, a jakobinus mozgalomban való részvétele miatt került fogságba, melynek emlékét a kufsteini vár korabeli képe is idézi.

A községbeliek még beszélik Kazinczy nyelvét. Az író az 1810-es években bejárta Erdélyt, s csodálkozva tapasztalta, hogy ott mindenki magyarul beszél. Nem németül és franciául, mint Magyarországon az előkelő nemesi udvarokban. 2005-ben Érsemjén önkormányzata megvásárolta a Krajnik kúriát, amely közös telken feküdt az 1931-ben lebontott szülőházzal. Ebben a kúriában rendezték be a falu nagy szülötteinek emlékházát.

Itt látta meg a napvilágot 1872-ben Fráter Loránd, a bohém, nótaszerző huszárkapitány, aki 127 dalt, magyar nótát írt. Pl. "Száz szál gyertyát", "Kraszna Horka büszke vára". Fráter a katonai pálya után kezdett zenével foglalkozni. Kezdetben komolyzenei koncertet tartott, utána pedig egy magyar nótát csempészett a műsorába. Később egész estét betöltően csak magyar nótát játszott. Az elnémetesedett előkelő szalonokba bevitte, megkedveltette a magyar nótát a XX. század fordulóján. Európa nagyvárosait lenyűgözte zenéjével. Számos országban, köztük Amerikában, ismerték és éneklik még ma is a dalait. VII. Edward angol hercegnek kicsordult a könnye, mikor meghallotta őt hegedülni és énekelni. A történelmi jelentőségű Fráter család történetével is megismerkedhettünk. A híres családból származott Madáchné Fráter Erzsébet és Fráter Alajos, Kossuth testőrkapitánya is.

Ebben az érmelléki községben ringott a bölcsője Csiha Kálmán református lelkipásztornak, aki 1990-től tíz esztendeig volt az Erdélyi Református Egyházkerület, s a világ reformátusainak egyik legjelentősebb szellemi vezére és lelki vezetője.

Az Értől jutott az óceánig, vagyis a nemzetközi hírnévig nagy költőnk, Ady Endre. Érmindszenten, egy egyszerű házban született, amelyben két szoba és szabadkéményes konyha van. 1907-ben felépült a telek másik oldalán az Ady kúria, amely már jellemzőbb egy módosabb családra. Ízelítőként látható itt: cserépkályha, porcelánból készült talpas mosdó, Léda japán csészéje, a költő halotti maszkja. Egy másik szobában Léda és Csinszka képei, újságcikkek és Ady művei tekinthetők meg. Az emlékház Adyék eredeti tárgyaival van berendezve. Ez úgy történhetett, hogy azokat a bútorokat, amelyeket Adyék a cselédnek adtak, a múzeum 1977-ben visszavásárolta.

Sződemeteren, Kölcsey szülőházában ma egy román görög katolikus pap lakik, de azért megnézhettük a ház tornácán a költő emléktábláját. Egy kicsi emlékszoba is található a faluban, néhány kép és vele kapcsolatos irat másolatával. De a szomszéd falu - Tasnád - református papja, aki kalauzolt, azt mondta, lesz itt nagyobb szoba is, több emlékkel. Olyan lelkesedés, annyi erő sugárzott a hangjából, hogy el kell higgyük, sikerülni fog. A helybeli református templomban emlékezett meg nemzeti imánk szerzőjéről. Mi pedig a Himnusz eléneklésével tiszteleghettünk legméltóbban Kölcsey Ferenc emlékének. Az utolsó énekhangok után váratlanul tovább hallottuk zengeni a Himnusz szövegét: "Őseinket felhozád/

Kárpát szent bércére..."/ "S nyögte Mátyás bús hadát /Bécsnek büszke vára."

Döbbenet, szinte hallani lehetett a csendet. Tóth Péter turista társunk mély átéléssel folytatta:

"Most rabló mongol nyilát/ Zúgattad felettünk...",/"Hányszor támadt tenfiad / Szép hazám kebledre...", / "Szánd meg, Isten, a magyart...".

Olyan lenyűgöző hatású volt a hely, a templom, a szavalat, hogy az arcomon peregni kezdtek a könnyek. A perc nagyszerűsége könnyeket csalt társaim szemébe is. Mindhárom emlékhelyen, tehát itt, Sződemeteren is kitűztük a "Tisztelettel emlékezik a Hermina Egyesület Turista Szakosztálya" feliratú nemzetiszínű szalagunkat.

Ezt az élményt már nem lehetett felülmúlni. A természet tudja csak feloldani, levezetni az erős érzelmeket. Ez sikerült másnap, vagyis a kirándulás harmadik napján a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjében tett látogatásunkkal. Belépéskor a pálmák legyezője köszöntött minket. Színes, illatos virágok szegélyezték utunkat, amint ismerkedtünk az érdekes, ritka növényekkel.

Hazafelé tartva Hajdudorogon a görög katolikus templom padlótól a mennyezetig nyúló gyönyörű ikonosztáza kápráztatott el aranyló, színes képeivel. Hálásak vagyunk a szakosztály vezetőségének és az idegenvezetőknek, hogy ilyen élményben lehetett részünk. A fogékony tagság értékeli a látottak jelentőségét és a szervezők fáradozását.

Balázs Éva

 

 

 

Dr. Bánó Miklós emlékére

Braille-verseny három kategóriában

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete október 3-án tartotta meg a már hagyományos, dr. Bánó Miklósról elnevezett Braille-írás-olvasás versenyét, és az ahhoz csatlakozó új kategóriát, a Játék a pontokkal című vetélkedőt.

Schuck Antal, az egyesület alelnöke köszöntötte a megjelenteket és bemutatta a játék különböző kategóriáinak zsűrijét. Ennek tagjai az írásversenyen: Borbély Lajosné és Kuminka Györgyné tanárok, valamint Horváth Mária, a Motivációs Alapítvány munkatársa.

Az olvasás zsűrijében: Temmel Márta tanárnő, Páll Erika, szövetségünk Braille-könyvtárosa és Taba Zsófia, szövetségünk hangoskönyvtárának munkatársa.

A Játék a pontokkal kategóriának zsűrije: Bereczkné Bihari Erzsébet, az egyesület közművelődési és kulturális bizottságának vezetője, Lak István nyugdíjas tanár és Szombath Tiborné, a Hermina egyesület irodavezetője.

Az írásban induló 10 versenyzőnek Taba Zsófia diktálta le Szabó Magda: Születésnap című regényrészletét.

Az olvasásban részt vevő 11 versenyző Makkai Sándor: Ördögszekér című műve egy részletét olvasta fel. A Játék a pontokkal kategóriában 14 versenyző indult, ebben a kategóriában is egyenként, sorszám alapján jöttek be a személyek a feladat megoldására. Bereczkné Bihari Erzsébet mutatta be a Játék a pontokkal című verseny menetét.

Minden játékosnak 5 feladványra kellett válaszolni.

A szavakat alkotó betűket pontszámaikkal kellett megoldani. A számok alapján lehetett kitalálni a szavakat.

Az írás vetélkedőn: 1. Lakó Erika, 2. Román Júlia, 3. Ferenczi Edit.

Az olvasás vetélkedőn: 1. Hegedűs Angéla, 2. Csernitzky-Kiss Fáni, 3. Ferenczi Edit.

A Játék a pontokkal vetélkedőn: 1. Lakó Erika, 2. Kovácsné Hegyi Jolán, 3.Lebczelterné Veiland Orsolya.

A versenyt támogatta: A Művészeti és Szabad Művelődési Alapítvány és a Kékvonal Gyermek-Krízis Alapítvány.

A verseny zavartalan lebonyolításában a szervezőknek, versenyzőknek segítségükre voltak: Szombath Tiborné és Sztrecska Mónika, a Hermina egyesület irodai munkatársai.

Lak István

 

 

 

Varró Guszti bácsi üzenetei

 

Azon kevés sorstársnak, akik nem ismernék, elmondjuk, hogy Varró Gusztáv Székesfehérváron élő, 87 éves látássérült ember. Az iránta érzett tisztelet és szeretet késztet bennünket arra, hogy a gondolatait jelenlegi és következő lapszámainkban közöljük. (A szerk.)

 

A természet ajándéka

Most, szeptember végén, amikor írom ezeket a sorokat, még csak bejelentkezett az ősz, az én kedves évszakom. De ez is szinte csak visszatekintés, mert nem erdőben teszem észrevételemet, hanem a lakásom egyik ablakából. Innen látom, hogy az eddig zöldlombú fák levelei kezdenek rozsdaszínűvé válni, majd lehullanak. Ennyi az egész, amit az őszből ma tapasztalhatok. Mert évekkel ezelőtt a lehullott levelek illatát is éreztem, mint a lekaszált rét után a szénáét is. De sokat aludtam túráim során szénapadláson, ahol szinte elbódult az ember annak illatától! A nemlátó sorstársaimnak is nyújt az őszi erdő élményeket, mint nekem is régebben. Mert a lehullott lombban való járás kellemes zizegő hangot kelt és annak illatát is élvezhetjük. Javasolom látássérült sorstársaimnak, hogy ősszel is menjenek kirándulni, használják ki a természet ajándékát, hogy hozzám hasonlóan tárolják annak élményét arra az időre, amikor az erdő számunkra már nem elérhető.

 

Fában élek tovább

Mikor írom ezt a búcsúlevelemet, még köztetek vagyok, de kerülhetek olyan állapotba, hogy már nem írhatok. Az élet elszáll belőlem. Testem a Pécsi Orvostudományi Egyetemre kerül oktatási célra. Temetésemre az Egyetem szervezésében 3-4 év múlva kerül sor. Lelkem meg felszabadultan az emberi test fogságából egy erdei fába száll, ott élem további életemet. Ezért kérlek, ha erdőben jársz és ránézel egy fára, gondoljad azt, hogy abban én élek tovább.

Varró Gusztáv

 

 

 

Séták a két vakvezető kutyával

Szomorú és tragikus fordulatok

 

Urbán Mihályt gyakran látni Miskolc utcáin, közterein, amint Gogen nevű vakvezető kutyájával nagy egyetértésben bandukolnak. Mindketten szeretnek a sorstársak és mások társaságában tartózkodni. Amikor megkérdeztem Urbán Mihályt, hogy megismertetne-e az életútjával, készséggel válaszolt.

- Hidasnémetiben születtem 1957. november 17-én. Én voltam a második gyerek a családban. A bátyámat Imrének hívják. Apám vasutas volt 25 évig, anyám a háztartást vezette nagy szorgalommal. Az általános iskolát szülőhelyemen kezdtem el,de Nyékládházán fejeztem be,mert időközben oda költöztünk. Már ekkor szemüveget kellett viselnem. A 8. osztály elvégzése után melegburkoló szakmát tanultam. 1975-ben kaptam meg a szakmunkásbizonyítványt. Miskolcon kezdtem el dolgozni a tanult szakmámban, de a látásom rohamosan romlani kezdett. A miskolci tüdőkórházban. (Ma Szent Ferenc Kórház) lettem telefonközpont- kezelő. Ott jó volt, csak keveset kerestem. 1980-ban átmentem a Semmelweis Kórház telefonközpontjába, ahol valamivel többet fizettek. A látásom anynyira romlott, hogy 1983-ban rokkantsági nyugdíjas lettem. A következő esztendőben megházasodtam. A feleségem akkor adminisztrátorként dolgozott a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen, majd elvégezte a Nyíregyházi Tanítóképző Főiskolát. Jelenleg a Kulturális Vizuális Antropológiai Tanszék könyvtárosa.

- Gyermekük született-e?

- Igen, 1985-ben Orsolya,1987-ben pedig Tímea lányunk. Orsolya már férjhez ment, van egy kisfiuk, Bence. Ők is Miskolcon laknak,aminek nagyon örülök. Orsolya férje egészségügyi dolgozó. 1986-ban a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének segítségével elvégeztem egy masszőr tanfolyamot. Sikerült is elhelyezkednem a Barlang-fürdőben. Telt-múlt az idő és megvakultam. Az operáció után csak fénylátásom maradt.

- Mióta van vakvezető segítőtársa?

- 2000-ben kaptam az első kutyát Csepelről. Zsantinak neveztük.

- Azzal a kutyával mi történt?

- Négy évig minden rendben volt vele. Egy este hazafelé menet azt vettem észre,hogy amikor be kellett volna fordulnia az utcába, csak ment egyenesen tovább. Még egy kerítésnek is nekimentünk. Hazaérkezve mondom a kislányomnak,hogy mi történt. Ő is kiment vele az utcára egy sétára. Amikor visszajöttek, azt mondja a lányom: Apa! Ez a kutya nem lát megfelelően. Zsanti hamarosan beteg lett, majd megvakult, alkalmatlanná vált a munkára.

- Mi lett a további sorsa? Elaltatták?

- Nem,nem! Úgy döntöttünk, hogy maradjon velünk. A saját környezetében viszonylag jól érzi magát. Időnként ugyan nekimegy a falnak, koppan egyet és sétál tovább. A lányom szokta sétáltatni, időnként én is, úgy, hogy a két kutya pórázát összefűzöm és megyünk.

- A két kutya kedveli egymást?

- Nagyon. Együtt is alszanak.

- Naponta hányszor kapnak enni?

- Egyszer. Hetenként egy nap pedig szünet van, vagyis böjt. Ilyenkor hízelegnek a kajáért, de meg kell nekik szokni a szabályt. Itt említem meg, hogy évek óta vezetőségi tagja vagyok a "Vigyázó Szemek" Vakvezető Kutyával Közlekedők Országos Közhasznú Egyesületének. Az utóbbi időben kétszer is jártam Pesten. Én is és Gogen is szeretünk vonatozni.

- Az utasok miként viszonyulnak a vak emberhez?

- Nekem jók a tapasztalataim. Rendesek, segítőkészek. Mozgalmasak a napjaim, így gyorsan telik az idő. Tagja vagyok a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete kultúrcsoportjának. Rendszeresen látogatom a hangoskönyvtárat. Sok-sok hangoskönyvet elolvastam már. Megtanultam a vakírást és -olvasást. Elvégeztem egy számítógépes tanfolyamot.

- Van-e olyan elfoglaltsága, amit különösen nagyon kedvel?

- A sütés és főzés. Talán nem is létezik olyan recept, amit ki ne próbáltam volna már. Ennek az is az oka, hogy szeretek jókat enni.

- Tímea lányáról még nem beszélt.

- Ez nem véletlen - mondja elérzékenyülve.

- Csak nem érte valami baj?

- De igen. Tizenhat éves volt, amikor szilveszter este azt mondja nekem: Apu, a nyakláncomon levő medál anynyira megnyomta a nyakamat,hogy megduzzadt. Valóban így volt. Mondtam neki,hogy január másodikán feltétlen megyünk az orvoshoz. A vizsgálat eredménye: leukémia. Döbbenetes volt hallani. Kórházba került. Az állapota egyre rosszabbodott és júniusban meghalt. Azon a napon, amikor Orsolya érettségizett. Ezt a tragédiát a mai napig nem tudtam feldolgozni, de nem is lehet. Tímea az idén lett volna huszonkét éves. Nagyon jól tanuló kislány volt. Tanulmányi versenyeket nyert, szeretett helytörténeti témákkal foglalkozni. Hát ilyen az élet. Van benne öröm is, bánat is.

- Őszinte együttérzéssel hallgattam ezt a szomorú befejezést.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Barbara Bonney meghívása Lydiának

Győrből indult a külföldi sikerek felé

 

Évek óta csodáltam a vak Szluka Lydia csengő hangját. Kortársainál mindig komolyabb volt és hihetetlen akaraterővel haladt a kitűzött célja felé.

Úgy éreztem, akkor segítjük a haladását, ha igyekszünk fellépéseket biztosítani számára egyesületünk országos és nemzetközi rendezvényein. Ilyen esetekben - az integrálódásra is gondolva - a Győri Nemzeti Színház művészeivel közösen lépett fel. Erre a rutinra biztos szüksége van, gondoltuk munkatársaimmal együtt, mert ilyen hanggal és szorgalommal Lydia előbb-utóbb sikeres lesz. Hittünk benne és tudtuk, csak idő kérdése, hogy hol és mikor ér a célba, noha mindig kétszeres erővel kellett leküzdenie az akadályokat.

Aztán sokáig nem hallottam róla. A napokban azonban megcsörrent a telefonom és szeretetre méltó hangján ő köszönt.

Örömmel hallgattam, amikor elmesélte, hogy a németországi Herfordban élt és tanult. Önállóságra tett szert. Egyházzenei képzésen vett részt a helybéli főiskolán, mint vendéghallgató.

Több, számomra furcsa hangszert is megismert és tanult rajtuk játszani; ilyenek voltak: az orgona, a különböző ritmushangszerek és a kürt.

A ritmushangszereken latin amerikai népzenét is tanult.

A napi szokásos ének- és zongoraórák után megismerte Herfordot, hiszen rengeteget kellett közlekednie a városban.

Ez év tavaszán Lőhnében számára az első és igazi nagy hangverseny volt, amelyen már zenekarral és kórussal lépett a pódiumra. Ez a produkció nagyon jó sajtóvisszhangot kapott.

A következő állomás a kitűzött cél felé Salzburg volt. A Mozarteumba jelentkezett, a világ negyedik zenei egyetemére. Négy szemeszterre pályázott, dal és oratórium énekmester szakra.

Hogy mennyire szoros volt a hangverseny, bizonyítja, hogy százhetven pályázóból az első rostán harminc maradt bent, majd ebből a harmincból végül is tíz pályázó, köztük Lydia ért a célba.

A hallgatóság közt volt Barbara Bonney, a kiváló amerikai énekmester és tanár, aki rábeszélte Lydiát, hogy menjen hozzá tanulni, mert amit Salzburgban tanulna, azt szerinte már tudja. Egy mesterkurzusra hívta meg hallgatónak.

Barbara Bonney egy alapítvány támogatását is felajánlotta és Lydia a kurzusok során Dal és Oratóriumi Mester Diplomához fog jutni.

Maga az alapítvány fogja ügynökségekhez kiajánlani és így sok-sok fellépést biztosítanak számára a diploma után!

Barbara Bonney által ismerte meg a Magyar-Német Társaságot, amelynek támogatásával szintén sor kerül egy-egy magyarországi, illetve németországi hangversenyre, s ezek mind- mind a további ismertségét segítik elő.

Az ilyen koncertek hallgatóságában olyan emberek ( impresszáriók) is vannak, akik segítik a további útját.

Akik ismerjük, büszkék vagyunk Lydiára, hiszen beváltotta a tehetségével kapcsolatos reményünket. Szívből gratulálunk és továbbra is hiszünk szép pályafutásában.

Zilahi György

 

 

 

Segédeszköz-bemutató

 

Három város, Tiszaújváros, Szerencs, Mezőkövesd után Ózdon is megtartotta a látássérültek életvitelét könnyítő segédeszközök bemutatóját a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete október 1-én a Civil Házban. A rendezvényen lehetőség volt a speciális segédeszközök kipróbálására, beszerzési módjának megismerésére és egyéb más, az egyesülettel kapcsolatos személyes konzultációra.

Ózd után Sátoraljaújhelyen és Kazincbarcikán kerül sor bemutatóra és kihelyezett ügyfélfogadási napra.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Meghívó

 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a Vakok Állami Intézete, és az ötlet- és házigazda Reményik László, "Ezer arc, ezer talentum" című közös, párbeszéden alapuló programjára

A soron következő program időpontja: december 8., kedd.

Vendégek:

17:00. Bereczky Richárd - az Óceán Búvárklub elnöke: Búvároktatás, tengeri merülések.

18:40. Majthényi Szabolcs (és Domokos András) - hatszoros világ-, és Európa bajnok repülő hollandi versenyző: Vitorláshajóval versenyről versenyre.

Helye: Vakok Állami Intézete; a portával szemben.

Házigazda: Reményik László

Tel.: 1, 239-9738.

Az "Ezer arc, ezer talentum" klub teljes hanganyaga letölthető:

www.remlac.extra.hu

 

 

 

A "dinnyefa" termesztője elmondja életét

Irakban betonozást vállalt

 

Miskolcon az egyik épület ablakában olyan növényt pillantottam meg, amelyen egy narancs nagyságú termés csüngött. Találgattam, mi lehet az, de nem jöttem rá. Megtudtam, a növény gazdája, termesztője Veres Imre Károly, aki nagyon szereti a virágokat,növényeket. De azt is megtudtam,hogy ebben a tevékenységében némileg gátolja az, hogy erősen látássérült. A szemüvege olyan, mint egy szódásüveg alja.

- Megtudhatnám a növény nevét? - kérdeztem a gazdától .

- Sajnos, nem tudom megmondani - kapom a meglepő választ. - Egy ismerősöm adott évekkel ezelőtt egy tövet, amit elkezdtem szaporítani. Cserépben és a kertben is van belőle. Télen a pincében tárolom. A termését mindig elfogyasztjuk. Az íze a sárgadinnyéhez hasonlít. Az a tapasztalatunk,hogy akkor érett, akkor jó, ha már sok csík van rajta. Mi csak "dinnyefának" nevezzük a növényt.

- Ha már a "dinnyefa" történetét megismertem, megismerhetném az ön életútját is?

- Nincs benne semmi titkolnivaló. Miskolc-Tapolcán születtem 1947. szeptember 15-én. Édesapám fakitermelő volt az erdészetnél, kétszer nősült, én a második házasságának vagyok az első gyereke. Általános iskolába Tapolcán jártam. Amikor azt elvégeztem, Kazincbarcikára mentem tanulni a vegyipari szakközépiskolába. Sajnos csak két évfolyamot végeztem el.

- Miért?

- Édesapám nyugdíjas lett és el kellett mennem dolgozni. A Mályi Téglagyárban kaptam munkát egy ismerősöm segítségével. Egy esztendeig dolgoztam ott, majd a nagyobb kereset reményében a Borsodi Vendéglátó Vállalatnál helyezkedtem el. A következő munkahelyem a diósgyőri Lenin Kohászati Művek lett. A nyersvasgyártó nagyolvasztónál végeztem melegüzemi munkát. Onnan egy barátom ösztönzésére egy fuvarozó vállalathoz kerültem rakodómunkásnak. Jó volt a fizetésem, de rendszertelen életmódot kellett folytatni, aminek egészségügyi szempontból meg is lett a következménye.

- Közben megházasodott.

- Igen! Egy sajóhídvégi kislányt vettem el feleségül,aki a termelőszövetkezetben dolgozott. Görömbölyön kezdtük el a közös életet, ugyanis ott vettünk egy kis szoba-konyhás lakást, ami elég leromlott állapotban volt. 1970-ben megszületett Imre fiunk, 1973-ban pedig Mónika lányunk. Időközben a Győri kapuba költöztünk. Ott kaptunk tanácsi lakást. 1974-ben orvosi javaslatra újabb munkahelyet kerestem, mert gyomorfekélyem lett. Az építőiparban helyezkedtem el. Itt valamelyest javult az egészségem. Még többet szerettem volna keresni a családom számára, ezért 1982-ben több munkatársammal jelentkeztem iraki munkára. Sikerült is kiutazni. Sajnos, betegség miatt csak egy fél évet tudtam kint lenni.

- Mit dolgoztak Irakban?

- Betonoztunk. 1983-ban meg kellett műteni a gerincemet. Borzalmas fájdalmaim voltak. Végül leszázalékoltak. Felépülésem után portásként helyezkedtem el,de jött egy újabb baj. Gyakran fájt a fejem,romlott a látásom. Elmentem az orvoshoz. Rögtön kórház,infúzió és egyebek. Degeneratív szemnagyobbodásom lett. Jelenleg, ha jól tudom, húszdioptriás a szemüvegem. 1995-ben kerültem nyugállományba a szemem miatt.

- A gyerekei élete miként alakult?

- Imre fiam rendőr és Kisgyőrben lakik. Oda nősült. Felesége virágkötő. Van egy fiuk, Bálint, aki már négyéves. Mónikának három gyereke van. Férje rendőr. Kisgyőrben építkeztek.

- A hallottak alapján úgy gondolom, nem szokott unatkozni.

- Jól gondolja! Van egy kis telkünk Tapolcán. Amikor csak tehetem, ott vagyok és kertészkedem. Bort is készítek minden évben a saját termésű szőlőből. Úgy nevezem, hogy a tapolcai rettenetes...Régóta tagja vagyok a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének. Már a harmadik ciklusban vagyok ott vezetőségi tag, a Denevér Sport Egyesületben pedig elnökhelyettes. Az egyesületben a sorstársaimmal jó a kapcsolatom, kölcsönösen segítjük egymást.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Ingyenes hallásszűrés

 

A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete szakemberek közreműködésével díjtalan hallásszűrést szervezett a miskolci székházukban szeptember 22-én. A szűrésre sokan elmentek, főleg az idősebb korosztályból. Akinél hallásvesztést állapítottak meg, azzal időpontot egyeztettek a további vizsgálat céljából.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Humor

 

- Hé, gój testvér, aggyá mán egy ezrest fizetésig!

- Oké, de mikor lesz fizetés?

- Hát te dolgozol, oszt én tuggyam?

*

- Mondja el itt a tisztelt bíróság előtt, miből van magának három Mercedese, jachtja és emeletes villája!

- Hát én bodzavirágot gyűjtök és az érte kapott pénzt anyukám beosztja.

*

- Kisfiam, nem kéne neked most az iskolában lenned ahelyett, hogy itt az utcasarkon cigarettázol?

- Nénikém, hogy a fenébe lennék én most az iskolában, mikor még öt éves sem vagyok!

*

- Anyukám, Sanyival vitatkozunk, hogy melyikünknek van igaza.

- Egyszerű, kislányom: házasságkötés előtt neki, házasságkötés után neked!

*

- Képzeld, férjecském, majdnem belefulladtam a medencébe! Az úszómester mentett ki.

- Tudom, tőlem már bocsánatot kért érte.

*

- Halló! Megtaláltam a férjem zsebében ezt a telefonszámot! Elintézlek, te mocskos cafka!

- Jól van, de ez a tudakozó száma.

*

- Apuka! Végignéztem, ahogy egy bácsi ellopta az autónkat!

- És tudsz majd adni személyleírást a tolvajról, ha megérkeznek a rendőrök?

- Azt nem, de felírtam a kocsi rendszámát.

*

- Édesanyám! Rájöttem, hogy a férjem csak a pénzemért vett el feleségül.

- Akkor mégsem olyan hülye, mint amilyennek látszik.

*

- Hát, fiam, most, hogy elvetted a lányomat, remélem, megkomolyodsz, és nem csinálsz többé ostobaságokat!

- Nem, kedves mama! Ez volt az utolsó!

*

- Simogasd meg nyugodtan a kutyámat, Rezső!

- Nem harap, Lilike?

- Magam is arra vagyok kíváncsi.

*

- Vádlott! Remélem, ez volt az utolsó alkalom, hogy itt a tárgyalóteremben találkoztunk!

- De drága bíró úr! Ilyen fiatalon már nyugdíjba készül?

*

- Parancsnok úr! Az éjjel megszökött a Csámpa a 113-as cellából!

- Végre! Már három éjszaka nem tudtam aludni a fűrészelésének zajától.

*

- Jó napot kívánok! Kérem az igazolványát!

- Minek az magának, biztos úr! Hiszen előre megmondhatom, akármilyen balhéról van szó, nem én voltam.

Cseri Sándor

 

 

 

Ez itt a kérdés meg a válasz is

 

A szeptemberi lapszámunkban megjelent kérdések helyes megfejtései: 298. A, 299.A, 300.B, 301. B, 302. B, 303.A, 304. A, 305.A.

Így gondolta ezt Daniló Zoltán (Budapest) olvasónk is. Nyereményéhez szeretettel gratulálunk!

316. Mi lett a sorsa Móricz Zsigmond író első feleségének?

A. Boldogan osztozott férje dicsőségében

B. Öngyilkos lett

317. Mit tett a Szent Koronával 1849-ben Szemere Bertalan miniszterelnök, Magyar Bálint SZDSZ-es politikus dédnagyapja?

A. Felpróbálta a fejére és össze akarta törni

B. Szent ereklyeként tisztelte

318. Nagy Lajos magyar király 1350-ben az itáliai Aversa várának ostromlásakor megsebesült: egy szakállas nyíl fúródott a lábába. A nyilat, szörnyű kínokat okozván, 12 rántással távolították el a király lábából. Kik?

A. Lackfi István erdélyi vajda és Wolfhart német zsoldoskapitány

B. Tarantói Lajos és Durazzói Róbert

319. Ki írta ezt a költeményt: "Hős vértől pirosult gyásztér, / Sóhajtva köszöntlek. / Nemzeti nagy létünk / Nagy temetője, Mohács!"?

A. Kölcsey Ferenc

B. Kisfaludy Károly

320. Hány éves korában ellhet kiscsikót az öszvér?

A. Három

B. Az öszvérnek nem lehet utóda

321. Helyesen nevezik-e árpádsávos zászlónak az egyik, aktuálpolitikai vitát kiváltó, történelmi zászlónkat?

A. Nem, mert az első Imre királyunk idejében, vagyis Árpád halála után két évszázaddal tűnik fel a történelmi forrásunkban

B. Igen, így kell megnevezni

322. A világ legjobb sakkozói között számontartott Petroszján és Korcsnoj kölcsönösen gyűlölték egymást. Ha kénytelenek voltak egymás ellen játszani, az asztaluk alatt egy ideiglenesen létesített fal akadályozta meg, hogy rugdossák egymás lábát. Melyiküknek volt magyar kapcsolata?

A. Korcsnoj nagybátyja volt Korcsmáros Izabella magyar műlovarnőnek

B. Petroszján az apósa volt Lékó Péter magyar világbajnokjelölt sakkozónak

323. A pozsonyi születésű Kolisch Ignác a pesti sakk-kör elnökétől, Erkel Ferenctől kapott 50 forintból elutazott Párizsba, ott megnyerte a nemzetközi sakkversenyt, s végül dúsgazdag báróként telepedett le Bécsben. De milyen nemzetiségű báróként?

A. Osztrák

B. Spanyol

Beküldési határidő: december 15.

Cseri Sándor

 

 

 

Segédeszközök látássérülteknek, az önálló, biztonságos életért

Hangvilág Kft. www.hangvilag.hu

 

Úgy érzi, kiszolgáltatott a mindennapokban, mert családja, netán idegenek segítségére szorul? Törődni akar az egészségével, bármikor szeretné megmérni a vérnyomását, testsúlyát?

Hasznos és szép tárgyakat használni igazi öröm. Magyarul beszélő eszközök. Segédeszközök, a konyhában, és a háztartásban. Gyógyászati segédeszközök. Fehérbotok. Optikai eszközök, nagyítók. Tapintható játékok.

Az eszközök kipróbálhatók, minden kedden, 14-16 óráig, az MVGYOSZ székházában. Hívja ügyfélszolgálatunkat, hétköznap, 10-14 óráig, telefonszám: 06-30/237-0796.

 

 

 

Sportbarátság Szatmárnémetiben

Jól gurítottak a magyar tekézők

 

A Szatmárnémeti Vakok és Gyengénlátók Szövetsége október 2-4. között rendezte meg a "Szamos Kupa " nemzetközi tekebajnokságot, ahova a Nyírségi Látássérültek Egyesületének keretében működő Viktória Sport Klubot is meghívták.

A szervezők nagyon szép programot állítottak össze a 7 részt vevő csapat számára. Volt pihenés, sport, kultúra és kirándulás is.

A versenyben a csapatok a következő helyezéseket érték el:

1. Denevér, Miskolc Hungária 2861 fa

2. Satu Mare Románia 2814 fa

3. Mures I. Románia 2721 fa

4. Wesselényi, Bp. Hungária 2667 fa

5. Mures II. Románia 2558 fa

6. Viktória SK. Hungária 2527 fa

7. Hargita, Kovasna Románia 2273 fa

A versenyzők nagy lelkesedéssel és mérhetetlen kitartással gurítottak. Izgalmakban bővelkedett az egész nap, hiszen mindenki a legjobb tudását hozta. Sajnos az örömbe üröm is vegyült, hiszen az egyik pálya felmondta a szolgálatot. A verseny 4 pályán kezdődött, de 3 pályán folytatódott és így maratonira sikerült, mert reggel 7:55-től 19:30-ig tartott.

A versenynap megnyitóval indult és a nap végén következett a serlegek, érmek átadása. Külön kiemelték a legjobban dobó egyéni versenyzőket.

Nők B2:

1. Samu Piroska 741 fa Szatmárnémeti

2. Keresztesi Lajosné 733 fa Denevér, Miskolc

3. Czuth Gáborné 727 fa Wesselényi, Budapest

Nők B3:

1. Veres Imréné 734 fa Denevér, Miskolc

2. Boanda Claudia 732 fa Mures I. Románia

3. Adamikné Király Tünde 726 fa Viktória SK. Nyíregyháza

Férfiak B1:

1. Troba Albert 694 fa Szatmárnémeti, Románia

2. Csengeri István 678 fa Denevér, Miskolc

3. Faragau Dorin 644 fa Mures II. Románia

Férfiak B2:

1. Sisenszki Péter 716 fa Denevér, Miskolc

2. Peredi István 694 fa Wesselényi, Budapest

3. Czuth Gábor 692 fa Wesselényi, Budapest

Férfiak B3:

1. Pazinczár Attila 713 fa Wesselényi, Budapest

2. Simon Csaba 708 fa Wesselényi, Budapest

3. Lupau Alex 699 fa Satu Mare, Románia

A versenynap előtt és után is kellemes környezetben töltöttük szabadidőnket. A város, Cimpia Turzii, a Tordai hasadékhoz nem messze található. Sétálhattunk a városban, pihenhettünk a Tiver Hotelben, ahol a szálláshelyünk volt. Szabadidőnkben lehetőség nyílt arra is, hogy megismerjük egymás munkáját, tapasztalatokat cseréljünk. Ötleteket adjunk egymásnak a jobb eredmények eléréséhez. A zárónapon a reggeli után indultunk a Tordai hasadékhoz, amely a Világörökség része. Csodálatos élmény volt a csobogó patak mellett a hasadékban a hatalmas sziklák között sétálni, jó levegőt szívni, hallgatni a víz csobogását és az avar zizegését.

A tartalmas ebéd után elbúcsúztunk vendéglátóinktól és hazaindultunk.

Köszönjük a szervezőknek, a házigazdáknak, hogy ilyen csodálatos három napot töltöttünk együtt. Kívánjuk,hogy a következő alkalommal hasonlóan jó eredményeket érhessenek el a tekesport szerelmesei.

Jakab Éva

egyesületi elnök

 

 

 

"Ifjú tehetségek a pódiumon"

Felhívás!

 

A VGYHE Horizont kultúrcsoportja "Ifjú tehetségek a pódiumon" címmel tehetségkutató komolyzenei hangversenyt rendez 2010. január 30-án délelőtt 10 órai kezdettel szövetségünk Hermina termében.

Jelentkezési feltételek:

A hangversenyen részt vehet minden 14. évét betöltött, fogyatékossággal élő és egészséges, zenét tanuló fiatal művész vagy művészjelölt, vagy aki magánúton munka mellett végzi zenei tanulmányait. Olyan résztvevők jelentkezését is elfogadjuk, akik már befejezték tanulmányaikat és valahol muzsikálnak, vagy zenei témakörökben dolgoznak.

Három zenedarab előadását kérjük:

- egy szabadon választott

- egy régi romantikus (pl.: Mozart, Liszt, stb.)

- valamint egy XX. századi, lehetőleg ma élő, olyan fiatal zeneszerző, akinek művét még kevesen mutatták be.

Az előadók bármilyen hangszeren, szólóban vagy párosával is bemutathatják produkciójukat. Pl.: zongora-hegedű, zongora-fuvola, stb. Elfogadunk olyan ma élő zeneszerzői vagy magánszerzeményt, amelynek még nem volt ősbemutatója. Az előadandó produkciók összes időtartama nem haladhatja meg a 10 percet.

Az első három legjobb versenyző díjazásban részesül.

Jelentkezési határidő: 2010. január 15.

Jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet:

Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete 1146 Budapest, Hermina út 47. Telefon: 273 07 55, Fax: 273 07 56 e-mail: info@herminaegyesulet.hu

vagy Bereczk Istvánnénál:

Telefon: 06 20 9 770 356,

e-mail: sziszimagic@gmail.com

 

 

 

Ön most mit lépne világossal?

 

Lapunk szeptemberi számában ezt a játszmaállást közöltük:

Világos: Kg1, Vd1, Bc1, Bf1, Hc3, Hd4, Fc4, a3, b4, e3, f4, g2, h2.

Sötét: Ke8, Vb8, Ba8, Bh8, Fc8, Fe7, Hd7, a6, b7, f7, f6, g6, h7.

Azt kérdeztük, hogy Ön most mit lépne világossal?

A helyes válasz: Fxf7 +. A játszma ugyanis így zajlott le: 1. Fxf7 +, Kxf7. 2. Vb3 +, Ke8.

3. Hd5, Fd6. 4. He6, b5. 5. Hdc7 +, Ke7. 6. Hd4, Kf8. 7. Hxa8 és sötét feladta.

A helyes lépést ezúttal egyetlen olvasónk sem találta el. Én sem. Ezért nem vagyunk világbajnokok. Ugyanis, aki eltalálta, az Tigrán Petroszján világbajnok volt.

*

Az itt következő játszmaállás 29 lépés után alakult ki:

Világos: Kh1, Vb2, He3, Hd6, a2, b3, c4, d5, h2.

Sötét: Kg8, Vg5, Bf7, Ha5, a6, b5, c5, h7.

Miként látható, sötétnek minőségelőnye van ugyan, de az csak múlékony állapot, hiszen a "d" huszár ütheti a bástyát. Ön most mit lépne világossal?

Cseri Sándor

 

 

 

CD-nyeremény

 

Ki volt az a Cremonában született itáliai zeneszerző, akit a korai barokk stílus- és műfajteremtő egyéniségeként tartunk számon? Tankréd és Klorinda párviadala című scenikus oratóriumában, főként a vonós hangszeres technika expresszív megújításával, stílust teremtett. A műfaj történetében korszakalkotó operája, a pásztorjátékból formált zeneszáma: Orfeo. A Poppea megkoronázása a jellem- és szituációábrázolás, a zenedrámai építkezés a recitativok és a zene egyensúlya révén évszázadokig az opera mintája maradt.

Beküldési határidő: december 15.

A szeptemberi lapszámunkban feltett kérdésre a helyes válasz: Henry Purcell.

Így gondolta ezt Horváth Árpádné (Ajka) is, akinek a nyereményéhez tisztelettel gratulálunk!

 

 

 

Apróhirdetések

 

Demkó Ferencnek hívnak, születésem óta nem látok. 51 éves, nagyon vidám és nagyon szeretni tudó ember vagyok, aki nagyon tiszteli a nőket. A feleségem pár évvel ezelőtt meghalt. Társat szeretnék találni magamnak! Nagyon sok helyen próbálkoztam már, de sajnos, nem jártam sikerrel. Telefonszámom: 06-20-910-3354 vagy levélben "Ferenc" jeligére a szerkesztőségbe.

*

30 éves, Hajdú-Bihar megyei, Debrecenben élő, leszázalékolt, gyengénlátó, dolgozó férfi független látássérült hölgyet keres, aki, egymás elfogadása esetén, debreceni otthonomba tudna költözni. Telefonszámom: 06-30-243-1665 vagy:06-52-341-902 (18 órától).

*

Látásunkért Alapítvány keretében magyar-történelem szakos tanár vállal magyarból, történelemből korrepetálást, és érettségire való felkészítést, valamint kezdőknek német nyelv tanítását. Az órák Skype-on keresztül történnének, előre megbeszélt időpont alapján. Látássérülteknek a képzés ingyenes.

Jelentkezni a retinitis@latasert.hu vagy acsaypeter@t-online.hu e-mail címen lehet.

 

 

 

Figyelem! Zárva tartás!

 

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Szövetség segédeszközboltja 2009. december 11-ig lesz nyitva és ez az utolsó nap a csomagok küldésére is.

 

doboz alja
oldal alja