ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Vakok Világa 2009. szeptember


 

Vakok Világa

LXX. évf. 9. szám

2009. szeptember

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének folyóirata

Felelős kiadó: Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke

Főszerkesztő: Garamvölgyi Annamária

Tervezőszerkesztő: Fehér István

A szerkesztőség és a kiadóhivatal címe: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Telefon: 384-8440

E-mail: vv@mvgyosz.hu

ISSN 0209-6765

Az újság előfizethető az MVGYOSZ tagegyesületeinél!

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

Székházunk részleges belső felújítása

Este a Kossuth Rádióban

Emléktábla-avatás

Példaadás a Kerka mentén

Segítség az iskolakezdéshez

Torta az országalapítás évfordulójára

Nyári tábor Fadd-Domboriban

Meghonosítani a legjobb gyakorlatokat

Elmondják egymásnak a gondjaikat

Látássérülteket foglalkoztatnak

Várják a jelentkezőket

Milyen jó, hogy nem vagyunk egyedül!

Hangulatos regionális találkozó

A szobában csak a férfi ülhetett le

Meghívó a Nosztalgia klubba

Margit néni nagyon meglepődött

Győrben gyűjtöttük a tapasztalatokat

Fiatal vakoknak szánták

Ablakot nyitnak a világra internettel

Feldobta

Búcsú Dóri Sándornétól

Elhunyt id. Turba Antal

Rehabilitációs központ

Már a mayák is figyelték az égboltot

Ajkai látássérültek kirándulása

Tapintással érzékelhető képek

Hermina kulturális napok

Nálunk is támad a H1N1?

Humor

Ez itt a kérdés meg a válasz is

Ezer arc, ezer talentum

Ön most mit lépne világossal?

CD-nyeremény

Apróhirdetések

Pályázati felhívás

Impresszum

 

 

 

Adomány a Praktiker Építési és Barkácspiacok Kft-től

Székházunk részleges belső felújítása

 

Az elmúlt héten fejeződött be a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége székházának részleges belső felújítása. Az átalakításhoz szükséges alapanyagok nagy részét tárgyi adomány formájában a Praktiker Építési és Barkácspiacok Kft. bocsátotta Szövetségünk rendelkezésére.

A munkálatok során három irodát és egy tárolót hozott rendbe a kivitelező. A régi épületben a toronyszoba és annak raktárhelyisége kapott új laminált padlót, illetve járólapot, valamint megtörtént a szobák teljes átfestése is.

Az új épületben két iroda került a szakemberek keze alá. A Segédeszközbolt régi üzlethelyiségének mázolását követően laminált padló került lerakásra.

A Braille-könyvtár és a bezárt büfé közötti volt informatika terem külső részének festése valósult meg.

Az adományt ezúton is köszönjük!

Lipóczki Zoltán

 

 

 

Louis Braille találmánya ma is szükséges

Este a Kossuth Rádióban

 

- Nekünk az írástudás a Braille! - jelentette ki Kroll Zsuzsanna, az MVGYOSZ érdekvédelmi vezetője.

- Sokan nyomtatnak nálunk Bibliát azért, mert a Bibliát nem szabad csak úgy hirtelenjében elolvasni, hanem gondolkodni is kell azon, amit olvas valaki - hangsúlyozta Péter Zsigmond, a Braille-nyomda előkészítő csoportjának a vezetője.

- A Braille-írás számunkra nagyfokú önállóságot jelent, számos olyan dologra képesek vagyunk ennek az írásnak az ismerete által, amire egyébként csak mások segítségével vállalkozhatnánk. Számomra ez jelentős hozzájárulás ahhoz, amit ma esélyegyenlőségként szoktunk emlegetni - mondotta dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke.

Ezekkel a bevezető mondatokkal kezdődött az Esti beszélgetés Pálfi Balázzsal című műsor az MR1-Kossuth Rádióban augusztus 2-án. A műsor felvételére az MVGYOSZ székházában került sor, apropóját pedig Louis Braille születésének 200. évfordulója szolgáltatta.

Elnökünk rövid történeti áttekintést adott a pontírás megalkotójának életéről, s arról, milyen módon korszerűsödött ez az írásrendszer az eltelt két évszázad során. Szólt arról, hogy elsőéves, frissen megvakult egyetemistaként egy veszprémi telefonközpont-kezelő sorstársától, Pittner Istvántól tanulta meg a Braille-írást. Jól jött neki ez az ismeret a tananyag jegyzeteléséhez. Később már ő tanította meg a látó egyetemi évfolyamtársait a pontírás alapjaira, akik írtak is neki ilyen módon leveleket. Dr. Szőke László a Braille-írást ma is jól tudja használni a mindennapi munkájában, amikor Szövetségünk vezetőjeként készül egy-egy beszámolóra, vagy amikor ügyvédként tevékenykedik és a jogszabályi hivatkozásokat kell kijegyzetelnie.

Péter Zsigmond szerint a kézi jegyzeteléshez nagy segítséget nyújtanak a Braille-írótáblák. Ő is minden nap olvas Braille-írású könyveket utazás közben vagy ha valahol várakoznia kell. Kitűnő lehetőség ez arra, hogy az úgynevezett üres időket kihasználhassák a vakok is. Amikor valaki Braille-ben olvas, igazodhat a saját tempójához. Meg-megállhat közben, elgondolkodhat a szövegen. S elképzelheti a cselekményt, amit az író próbált az olvasója elé kivetíteni. Általában az a tapasztalat, hogy a vak emberek többnyire akkor folyamodnak a Braille-íráshoz, amikor komoly tanulmányokat folytatnak. A pontírás jól kiegészíti a hanganyagot, s ebben a számítógép is segíthet, ha van rajta Braille-kijelző.

Kroll Zsuzsanna arról szólt, hogy a születésüktől fogva látássérültek könynyebben tudják elsajátítani a pontírást, mint a később megvakult emberek. Amikor még középiskolában tanított és először bement az órájára, a gyerekek igencsak elcsodálkoztak azon, milyen módon jegyzetel a tanárnőjük. Szünetben kíváncsian kérdezősködtek erről az írásról. Zsuzsa végül vitt nekik egy Braille-abc-t is. Aztán visszajött a tanárnő, akit helyettesített és ő elköszönt a diákoktól. Hónapokkal később, mikulásra kedves meglepetés várta: a volt tanítványai küldtek neki Braille-írású, szeretetteli üdvözletet.

A rádióriportból még azt is megtudtuk, hogy a számítástechnika fejlődése sem szüntetheti meg a Braille-írás létjogosultságát. Vagyis Louis Braille találmányára ma is szükség van.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Molnár Gábor lakóhelyén

Emléktábla-avatás

 

"Ebben a házban élt a népszerű író, utazó, vadász 1967-től 1980-ig. Itt alkotta több jelentős művét." Ez a felirat olvasható azon az emléktáblán, amelyet a közelmúltban avattak fel a XII. Őzike u. 30. szám alatt Molnár Gábor vak írónak, az őserdő kalandorának emlékére. Az emléktáblát az író születésének centenáriumára tavaly állíttatta a XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat. Avató beszédet tartottak: dr. Polgárdy Géza újságíró és dr. Erdélyi István régész. Az eseményen jelen volt az író fia is.

 

 

 

Példaadás a Kerka mentén

 

Gyermekkorom messzeringó, tarka világának emlékei közül most előbukkant egy, amely annakidején könnyekre fakasztott. A csatamezőn megvakult ember könyvét olvastam akkor. Az acélt megedzik - ez volt a címe és szerzője azt a lelki tusát ábrázolta, amely megvakulása után az öngyilkossági szándéktól eljuttatta ahhoz a fogadalomhoz, hogy az életet akkor is el kell viselnünk, amikor az már elviselhetetlennek látszik.

Most olvastam el Kovács Bélának a "Fogyasztási szövetkezet a Kerka mentén" című, önéletrajzi ihletésű könyvét, s olvasás közben egyszer csak arra figyeltem föl, hogy potyognak a könnyeim, akár gyermekkoromban. Kovács Béla tagja a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége elnökségének, de amikor még nem volt az, akkor is emlegették szerte e hazában a látássérült emberek, méghozzá így: Béla bácsi. Mert a magyar ember gondolkozása és nyelvi gyakorlata olyan, hogy csak a keresztnevével jelöli azt, akit nagyon tisztel és nagyon szeret.

Kovács Béla életírása számomra azért megrendítőbb és magasztosabb, mint az imént emlegetett szovjet-orosz íróé, mert ő néhány évi lelki és idegi gyötrődés után nem torpant meg annál a felismerésnél, hogy az életet a szörnyű veszteség ellenére is vállalni kell, hanem azt az elhivatottságot is átérezte, hogy még nagyon sokat tehet, fáradozhat másokért. Nála szebben ezt úgysem lehetne szavakba formálni, ezért Őt idézem: "Egyre jobban tudatosult bennem, hogy vak emberként is dolgom van e Földön:...Felvetődött bennem, ha van valami igazság abban, hogy jól csak szívvel láthat az ember, akkor nincs nagy baj....Arra az önmagam által feltett kérdésre kellett válaszolnom, hogy van-e a szívben látás? Válaszul a látó koromban szemeimmel soha nem látott világ tárult elém. E világot beragyogta a hit, remény és szeretet. Kérdésemre tehát határozott igen volt a válasz."

Ez a megnyugtató, küldetéses végkövetkeztetés 1992-ben öltött formát, amikor Kovács Béla 53 éves volt. S kikristályosodását nemcsak Kovács Béla közismert bölcsessége, lelki nagysága okozhatta. Elévülhetetlen érdeme van abban Penczák Saroltának, kedves feleségének is, aki három gyermekük édesanyjaként a gyakorlatban adott példát és ad példát napjainkban is arra, mit jelent a rendíthetetlen házastársi segítség és támogatás az élet legnehezebb időszakaiban is.

Nagy értékei között említhetjük Kovács Béla könyvének, hogy saját pályafutásáról úgy szól, hogy az öntömjénezést, a hősi pózokat, a saját szobrának szavakkal való faragását mindvégig mellőzni tudja. A dicsérő jelzők csak akkor bugygyannak elő a tollából, amikor azokról a pályatársairól, kartársairól beszél, akik lakóhelyén, Lentiben, vagyis a Kerka mentén tették a dolgukat. Ezért magasodik ki környezetéből és napjaink memoárirodalmának népes táborából is.

Ő, akit a tehetsége és szorgalma a vállalatigazgatói és a főkönyvelői székbe emelt, plasztikus képet tud nyújtani a rendszerváltozást megelőző évtizedek és az azt követő évek gazdasági életét jellemző vonásokról. Vagyis a tisztességes emberi helytállásokat beárnyékoló törtetésről, korrupcióról, kapzsiságról és civakodásról is. Az a sokszáz ember, aki Kovács Béla könyvében szerepel, a könyv olvasása közben bizonyára fel-felsóhajt, ha felidéződnek emlékei, már csak azért is, mert az írás szereplőinek egy része a múltba süppedt, s az ő számukra ez a könyv a maradandó sírfelirat szerepét is betölti.

A Kerka menti szövetkezet 1544 egykori dolgozójának utódai mondhatják, ha majdan kezükbe veszik ezt a könyvet, hogy íme, szüleim, nagyszüleim, rokonaim rakták a képzeletbeli téglákat ahhoz az építményhez, amely nőtt, nőtt, sikerek és kudarcok színhelye volt, s hogy az idő porleple el ne rejtse emlékezetét a jövendő nemzedékek előtt, arra kiváló biztosíték lehet a Fogyasztási Szövetkezet a Kerka mentén című alkotás is. Pláne így, hogy a szövetkezet 21 egykori vezetője és dolgozója is beleírhatta saját emlékeit arra az időszakra vonatkozóan, amelyről Kovács Béla úgy tudott írni, hogy gondolatvezetése, a történések felidézése a legveretesebb irodalmi művek erényeivel vetekszik.

Saját terjedelmi korlátaim miatt azonban ideje átváltanom a legszomorúbb drámára, amely végül lélektisztító katarzissal zárul.

Látóidegsorvadása miatt, fizikai értelemben, örökre elveszítette látóképességét. Ez a szomorú állapota végül nem a magába roskadás és önsajnálat bénító érzését idézte elő az ő esetében, hanem a másokat is tettekre ösztökélő, bátor példaadásét. Felismerte a látásfogyatékos sorstársai hatékonyabb érdekvédelmének és érdekképviseletének szükségességét. Kezdeményezésére megalakították a Fehér Bottal a Kerka Mentén Látásfogyatékosok Lenti Térségi Egyesületét. Az új civil szervezetnek elnökéül azonnal őt választották meg. Alig telt el egy év, s már elnöke a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Szervezetének is, hogy a megye ezer látássérült polgárának érdekében fáradozzon. Tavaly mindenki szerencsés fordulatnak érezte, amikor az Országos Elnökség egyik megüresedett helyének betöltését elvállalta. Hosszan sorolhatnám az általa kiépített megyei, országos és nemzetközi kapcsolatokat, amelyek mind-mind sorstársaink ezreinek érdekeit szolgálják.

Könyvében méltatlanul rövid terjedelemben kap helyet az, amiben Kovács Béla tehetsége megközelíthetetlen magasságban ékeskedik: a versmondás. 2000-ben benevezett az MVGYOSZ országos versmondó versenyére, s ott első díjat nyert. Azóta aki hallhatta szavalni Kovács Bélát, az bizonyára úgy érzi, ahogy én: ővele versmondásban lehet ugyan versenyezni, de legyőzni őt nem lehet. Először is azért nem, mert csodálatosan zengő hangja fennkölt ünnepivé varázsolja azoknak a perceknek a hangulatát, amely még az utolsó szavak elhangzása után is betölti a termet. Másodszor azért nem, mert Kovács Béla teremtő bölcsessége felmutatja és rácsodálkozásra késztetővé teszi a verseknek a mélyben meglapuló gondolatiságát. A költemény, ha valóban jó költemény, szemléletes példáját nyújtja annak, amit a filozófia úgy fejez ki, hogy a részek összessége nem azonos az egésszel. Vagyis a jó vers mindig többet mond a benne lévő szavak jelentéstartalmának összességénél.

És Kovács Béla ennek a többletnek az érzékletes bemutatásával rendít meg, gyönyörködtet, varázsol el, késztet szebbre és jobbra bennünket, amíg gyönyörű orgánuma cseng a fülünkben.

Felteszem önmagamnak a kérdést: Isten mivel adott volna több jót? Azzal-e, ha Kovács Béla látó emberként továbbra is vállalatot irányíthat, vagy azzal-e, hogy vak emberként sorstársai támogatásáért fáradozik, s lelki gyönyörűséget okoz a szépre és jóra áhítozó embertársainak? S e kérdésre csak azzal tudok válaszolni, hogy megindultan letörlöm a könnyeimet. Kovács Bélára, nagyon sokak Béla bácsijára gondolva nagy költőnk szavai visszhangoznak a lelkemben: "Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,/ Ember lenni, mindég, minden körülményben."

Cseri Sándor

 

 

 

Köszönet a Budapesti Corvinus Egyetemnek

Segítség az iskolakezdéshez

 

A Nyírségi Látássérültek Egyesülete a Budapesti Corvinus Egyetem Informatikai Szolgáltató Központjától komplett számítógépeket kapott adományként.

Úgy gondoltuk, hogy ezt a lehetőséget kihasználva tovább adjuk ezeket a gépeket az iskolában tanuló látássérült gyermek tagjaink számára. Tíz boldog diák vehette át a komplett számítógépeket, így lehetőséget biztosítottunk a könnyebb tanuláshoz. Természetesen ezek a gépek térítésmentesen kerültek a gyermekek tulajdonába.

Továbbra is igyekszünk keresni a lehetőségeket, hogy a nehéz gazdasági helyzetben megkönnyíthessük látássérült gyermek tagjaink tanulását, önálló életvitelének alakítását.

Így könnyebben készülhetnek fel a felnőtt korra, az önálló életre.

Köszönetet mondunk a Budapesti Corvinus Egyetemnek, hogy megkönynyíthettük diákjaink számára a tanévkezdést.

Jakab Sándorné

elnök

 

 

 

Ügyes kezű látássérültek is elkészíthetik

Torta az országalapítás évfordulójára

 

Három éve hagyománnyá vált, hogy Magyarország születésnapja, augusztus 20. alkalmából a Miniszterelnöki Hivatal és a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete közösen mutatja be az Ország Tortáját. A Zila Kávéházban augusztus 6-án Budai Bernadett kormányszóvivő ismert személyiségekkel együtt kínálta kóstolásra a Pándi meggytortát, amelyet 15 torta közül választott ki a szakmai zsűri. Az eseményre lapunk főszerkesztője is meghívást kapott.

Miként Budai Bernadett elmondta, az Ország Tortája választás célja, hogy hazánk minden lakosa az alkalomhoz méltó különleges desszerttel ünnepelhessen, a családi ünnepek hangulatát idézve személyes élményként élhesse át az államalapítás évfordulóját. A torta magyar alapanyagokból készült, s a pándi meggy, amely vékony héjú és vastaghúsú és sokáig eltartható, kivételes zamatát adja ennek a desszertnek. A legenda szerint élt Debrecenben az 1800-as évek közepén egy Pándi nevű huszárkapitány, aki magról nevelte és nemesítette ezt a meggyfajtát. Róla kapta a nevét ez a meggy.

Az idei Ország Tortájának, a Pándi meggytortának a megízlelése után biztosan állíthatjuk, ebből a különlegességből is sok ezer fog majd elfogyni, hiszen már több száz cukrászdában kapható.

Az ügyes kezű látássérült asszonyok is elkészíthetik egy kis segítséggel, ezért most ismertetjük a pontos receptjét.

Hozzávalók:

A piskótához: 3 egész tojás, 17 dkg kristálycukor, 14 dkg friss meggy, 3 evőkanál tej (2,8 %), 1 dl olaj, 7 dkg vaj (olvasztott), 19 dkg liszt, 1 csomag sütőpor, fél citrom reszelt héja és leve, 2 csipet fahéj.

Az alapkrémhez: 2 dl tej, 8 dkg kristálycukor, 10 dkg tojássárgája, 7 dkg fehér csokoládé (valódi), 15 dkg mascarpone.

A meggytöltelékhez: 36 dkg fagyasztott meggy, 2 dl meggylé, 3,5 dkg pudingpor, 7 dkg kristálycukor, fél citrom reszelt héja, negyed citrom leve, 2 csipet fahéj,6 ml Cherry brandy.

A betöltéshez: 40 dkg alapkrém, 20 dkg tejszínhab,4 dkg főzött zselatin.

Elkészítés: Az egész tojást a cukorral felmelegítjük, majd kemény habot készítünk belőle. Egy edénybe belemérjük a meggyet, enyhén darabos péppé törjük, majd hozzátesszük az olajat, a vajat, a tejet, a citromot és jól elkeverjük. Ezután a felvert tojáshabot is hozzáadjuk, és lazán elkeverjük. Kimérjük a szárazanyagokat, és folyamatos keverés közben óvatosan hozzáadjuk a tojásos alaphoz. A bekevert massza enyhén folyós állagú lesz. A piskótát három tortaformába töltjük, és 210 fokon 10-12 percig sütjük. A piskóta nagyon puha, laza szerkezetű, ezért sütésnél vigyázzunk, nehogy kiszáradjon. Sütés után a felületét meghintjük cukorral, majd rárakunk egy sütőpapírt és azonnal megfordítjuk.

A tejet a cukorral és a mascarponéval felforraljuk, hozzáadjuk a fehér csokoládét, majd folyamatos keverés közben újraforraljuk. Ekkor hozzácsurgatjuk a tojássárgáját, amivel besűrítjük. Végül, még forrón összeturmixoljuk.

A meggyet ledaráljuk, majd a citromhéjjal és citromlével elkeverjük. A pudingport feloldjuk a meggylé egy részével, a többit pedig felforraljuk a cukorral, majd a pudinggal besűrítjük. Ekkor hozzáadjuk a meggyet, és tovább kevergetjük, míg egyet rottyan.

A tortát tortaformába töltjük. A piskótákat megkenjük meggykrémmel. A tejszínes krémet három részre osztjuk, majd a piskótával megegyező vastagságban betöltjük a tortát. Végül a tetejét simára kenjük.

A tortát finomra darált pörkölt dióval vonjuk be, minden szeletre tejszínrózsát nyomunk, majd csokoládépasztillával, meggyel és zöld marcipánlevelekkel díszítjük.

Jó munkát és jó étvágyat kíván:

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

A nagylelkű támogatók jóvoltából

Nyári tábor Fadd-Domboriban

 

Immáron 15. alkalommal üdülhettek a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének gyermek- és fiatalkorú tagjai augusztus 3-tól 10-ig a Tolna megyei Fadd-Dombori üdülőtelepen. A hónapokig tartó adományszervező, pályázatíró és előkészítő munka tette lehetővé, hogy a táborlakók egy héten át többek között szállást és teljes ellátást (napi négy-ötszöri bőséges étkezést) kapjanak. Mindezt a szekszárdi Vagyonkezelő Kft., illetve a Hámori Attila és Hámori Róbert urak által vezetett tolnai Alimentál Kft. biztosították számunkra.

A 40 táborlakó a fürdésen, úszásoktatáson és pihenésen kívül az egyesületünk által szervezett színes programokon is részt vehetett. Az alábbiakban ízelítőt adunk ezen rendezvényekből.

Hétfőn a szálláshelyek elfoglalása után a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtártól régi jó ismerősünk, Németh Judit szórakoztatta a megfáradt utazókat versek, vidám mondókák szavalásával és fejtörő, logikai kérdésekkel. Délben az ebéd, délután fürdés, beszélgetés és ismerkedés volt a program. Vacsora előtt Ódryné Horváth Krisztina faddi keramikus saját készítésű kerámiáit hozta el a táborba, s azokat a gyerekeknek ajánlotta fel kifestésre. Este közös sétát tettünk az üdülőfaluban.

Kedden a táborlakók találkozhattak Kovács Antal olimpiai bajnok cselgáncsozóval, aki a '92-es barcelonai olimpián szerzett aranyérmet a súly-csoportjában. Felpróbálhattuk a sport-ruháját, és kezünkbe vehettük az olimpiai aranyérmét is. Ezután közös fotó készült, ami másnap megjelent a Tolna Megyei Népújságban egy hosszabb cikk keretében.

Szerda délelőtt a DDRMK szekszárdi munkatársainak segítségével állásinterjú technikákat sajátíthattak el, és álláskereső tréningen vehettek részt az érdeklődő sorstársak. Délután Medinára látogathattunk, Kovács János nyugállományú őrnagynak, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Szekszárd Megyei Jogú Város Tagozata elnökének vezetésével. Megtekintettük a Magyar Honvédség medinai laktanyáját; a katonák fegyver- és ruházati bemutatót tartottak, a járműveikkel ismerkedhettünk, és végül kipróbálhattuk, milyen érzés katonaként utazni egy csapatszállító teherautóban. Este Szekszárdról a változatos kárpát-medencei népzenéket játszó Bartina zenekar tagjai voltak a vendégeink, akik a zenés műsor mellett rövid hangszerbemutatóval és vidám történetekkel szórakoztattak bennünket.

Csütörtök délelőtt Palkó Beatrix tartott előadásokat a szenvedélybetegségek, a szexuális felvilágosítás, a táplálkozási tanácsadás, illetve az egészségmegőrzés és nevelés témákban a fiatalság számára. Ebéd után a Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesületétől vártunk vendégeket, egyesületi tagokat és családjaikat. Simonné Váradi Zsuzsa szakmai vezető előadást tartott az esélyegyenlőség és akadálymentesítés témaköreiben. Beszélgettünk a szeptember 17-én Szekszárdon tartandó "Szeretet Lángja" elnevezésű, megyei szintű, hagyományos, közvélemény-formáló rendezvényről is. Szóba kerültek még az egyesületünk keretein belül megalakuló sportklubunk, és az ősszel kezdődő, közös szervezésű, érzékenyítő órák is, amelyeket megtartunk megyénk összes általános és középiskolájában azért, hogy a diákok és a tanárok megismerjék, illetve minél jobban elfogadhassák a hallás- és látássérült embereket, problémáikat, életkörülményeiket, valamint a felénk irányuló esetleges segítségnyújtás módjait. A beszélgetések után néhány tagtársunk: Sánta Emese, Rauch Róbert és Bálványossy Zoltán ének-zenés előadást tartottak a vendégeinknek, amiket 3 jeltolmács: Simonné Váradi Zsuzsa, Juhász Zsuzsanna és Kovács Emese fordított a siket és nagyothalló vendégeknek. Délutánra meghívtuk még a tolnai Önkéntes Tűzoltóság tagjait, akik bemutatót tartottak a teljes technikai felszerelésükről. Kipróbálhattuk a gázálarcot, a légzőkészüléket és a védőruhákat is. Ezután következhetett a habparty, amely minden évben nagy sikert arat, majd a vállalkozó kedvű gyerekeket megutaztatták a szirénázó tűzoltóautón.

Péntek délelőtt az alkotni vágyó fiatalok kézműves foglalkozáson vehettek részt. Ódryné Horváth Krisztina faddi keramikus ismét ellátogatott hozzánk, és a korábban érkezett kerámiái mellé még agyagot is hozott magával, amiből a gyerekek szebbnél szebb tárgyakat, állatkákat formáztak meg, valamint a kész kerámiákat nagy élvezettel festegették. Délután a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársai: Király Balázs százados, Hortobágyi Attila főtörzsőrmester és Slapec nevű kutyája tartottak drogprevenciós előadást különféle kábítószerminták szemléltetésével, majd drogkereső bemutatót a kutyus főszereplésével.

Szombat délelőtt a táborlakók legnagyobb örömére ismét eljöttek a medinai honvédség és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület katonái Kovács János vezetésével. Sorversenyt rendeztek különféle versenyszámokban, mint például kislabdadobás, kapura lövés, lufi kilövése légpuskával, ami nagy élmény volt a gyerekek számára. Majd az értékelésig meg lehetett nézni, tapintani különböző fegyvereket, kardokat. Délután nem maradt el a fürdőzés sem, szerencsére az időjárás szinte az egész hétre a kegyeibe fogadott bennünket. Este 5-6 fős csapatok alakultak és műveltségi vetélkedőt rendeztünk. A vetélkedőt követően humoros játékokkal és Fehérvizi Pista bácsi harmonikazenéjével tettük vidámmá a hangulatot, és a mi vállalkozó szellemű gyerekeink is énekeltek, gitároztak, mint minden este.

Vasárnap délelőtt az előző esti vetélkedő eredményhirdetése és az ajándéktárgyak kiosztása zajlott. Támogatóinknak köszönhetően minden résztvevőnek tudtunk kedveskedni kisebb-nagyobb ajándéktárggyal, majd a rászoruló gyerekek jó minőségű bálás ruhákból is válogathattak. Délután a strandé volt a főszerep: sokat fürödtünk, pancsoltunk, és a vállalkozó kedvűeknek úszásoktatást is tartottunk. Az esti program felejthetetlen volt mindenki számára: az idősebbek műsorral kedveskedtek a többieknek, tábortüzet raktak, aztán közösen énekeltünk, zenéltünk és táncoltunk.

Az utolsó, hétfői napon a legtöbbször az a mondat hangzott el, hogy "maradjunk még egy hetet". Egy utolsó nagy fürdőzést követően a pakolás, telefonszám és e-mail címcsere vette kezdetét. Az ebéd után mindenki fogta a batyuját és rengeteg szép emlékkel megtelve útnak indult hazafelé.

Támogatóink és fellépőink nevei egész héten olvashatók voltak a hirdetőtáblán, amit a táborban állítottunk fel.

A gyerekek élményekben és szeretetben gazdag táborból térhettek haza, épen és egészségesen.

Kovács Lászlóné

elnök

 

 

 

"Mit hoznánk be az európai gazdaságból?"

Meghonosítani a legjobb gyakorlatokat

 

Magánszemélyek, közöttük színházi szakemberek, orvosok, üzletemberek alapították meg idén a Szabad Európa Társaságot azzal a céllal, hogy az Európában már bevált ötletekből, megoldásokból és módszerekből Magyarország is minél többet kamatoztathasson. A Társaság alapelve, hogy pusztán a nehézségek felemlegetése helyett az okos megoldások kerüljenek előtérbe. Ezért indították el tematikus, előadásra és párbeszédre épülő sorozatukat is, amelynek részeként került sor a közelmúltban a "Mit hoznánk be az európai gazdaságból?" című rendezvényre a Merlin Színházban, s amelyre a Vakok Világa főszerkesztőjét is meghívták.

Az első előadó Bajnai Gordon miniszterelnök volt, aki felelevenítette azokat a programokat, amiket még ő indított útjukra három évvel ezelőtt. Egy politikai rendszert hat hónap alatt, a gazdasági rendszert hat év alatt, egy társadalmat hatvan év alatt lehet megváltoztatni - idézte a miniszterelnök Ralf Dahrendorf szociológus-politikus híres mondatát. - A hatvan évből eltelt már húsz, de nem érzem, hogy a harmadán túllennénk - tette még hozzá.

Magyarország két év alatt 15 százalékkal közeledett az unió átlagához, miközben a Dél-Alföld leszakadt 12-13 százalékkal. Ennek enyhítésére programokat indítottak - mondta a kormányfő. Az Unióban fontos elv az is, hogy a döntéseket a lehető legalacsonyabb szinten hozzák meg. A regionális döntéshozatalhoz azonban szükség lenne egy önkormányzati reformra is, de erre a jelenlegi politikai helyzetben nincs sok esély.

Két évvel a programok kezdete után több mint 2000 milliárd forintról született már szerződés. Ennek hatása azonban csak évek múlva jelenhet meg a gazdaságban.

Szólt az esélyegyenlőségről is a miniszterelnök, s arról, hogy a szegények, a cigányság támogatására szükség lesz a jövőben is.

Magyarországon 1 millió 600 ezer olyan hitel van, ami mögött ingatlan a fedezet, s ebből 700 ezer a devizahitelek száma. Ehhez kapcsolódott a következő előadás is. Papp Edit, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója a pénzügyi kultúra hiányára vezette vissza azt, hogy manapság még mindig sok felnőtt ember nem tudja például, mire is szolgál a bankkártya, mit jelent a hitel, s mit nyújtanak a banki szolgáltatások. A fogyasztók szempontjából tehát sok mindent nem tanítanak meg az iskolákban.

Angliában például az oktatás fontos részét képezik az efféle ismeretek: a tanulók például nem léphetnek ki úgy az iskolából, hogy nem tudják, mi az a bankszámla. A Royal Bank of Scotland pedig felnőttoktatás keretében is terjeszti a pénzügyi kultúrát.

Magyarországon az utóbbi hónapok pénzügyi krízise is rámutatott, hogy a magánszemélyek ismereteit lényegesen fejleszteni kell ezen a téren - mondta az Erste Bank vezérigazgatója. A bank ma már Szegeden és Székesfehérváron általános iskolákban, osztályfőnöki órákon, banki dolgozókkal pénzügyi ismereteket oktat. Ezen kívül Romániában is pénzügyi ismeretekkel ruházza fel azokat az embereket, akik "nem bankérettek".

Tudja-e Ön, kedves Olvasónk, hogy külföldön van már olyan autógyár, amely 2500 dollárnak megfelelő összegért kínál vadonatúj autót a vásárlóknak? (Magyarországon jó, ha üzemképes használt járműhöz jutunk ekkora összegért. A szerk.) Orbán Péter, nemzetközi média és marketing szakértő hozta fel ezt a példát, arra utalva, hogy más országokban gyakran nem az a szempont, meg lehet-e oldani valamit, sokkal inkább az, hogyan. Érdekességként megemlítette, hogy Szingapúrban, az Ázsia délkeleti részén lévő államban milyen tudatosan lettek úrrá a gazdasági nehézségeken, s miként újultak meg a gyártási profiljaik két évtizedenként. - Tőlük Magyarország átvehetné például a nemzeti márkamenedzsmentet - hangsúlyozta Orbán Péter, aki maga is hosszú ideig dolgozott Szingapúrban, valamint Hongkongban és az Amerikai Egyesült Államokban, neves cégek ügyfélkapcsolati, illetve ügyvezető igazgatójaként.

Mindenesetre a "best practise" vagyis a legjobb gyakorlatok meghonosítása túljuttathatja az országot a problémák felismerésén és a sopánkodáson.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Ózdon naponta ötször szúrja magát

Elmondják egymásnak a gondjaikat

 

Bódi Barnabásné Kotrocó Mária egy szép nevű településen: Istenmezején született. Csak éppen nem jó időszakban, mert akkor háborús viszonyok uralkodtak, 1944-et mutatott akkor a naptár.

Marika így mesélte el élete történetét:

Édesanyámat a szülést megelőzően egy részeg orosz katona agyon akarta lőni. Ha a katonatársa ezt nem akadályozta volna meg, most nem beszélgethetnénk. Tehát csoda, hogy élek. Amikor megszülettem, apukám sokáig nem láthatott, mert a fronton volt, majd pedig fogságba került. Amikor hazajött, én már kétéves kisgyerek voltam. 1947-ben született meg a testvérem, Valika, nagy örömömre. Az általános iskolát Istenmezején végeztem el. Nagyon szerettem volna továbbtanulni, de a családi körülményeim ezt nem tették lehetővé. Apukám beteg lett. A fogság okozta a bajt. A mezőgazdasági munka is édesanyámra hárult. Éveken át egyedül szántott-vetett. Amikor apu már nagyon beteg volt, eladtuk a két tehenünket, hogy legyen pénzünk az operációra. Az meg is történt, ami, hála Istennek, eredményes volt. Apu két év alatt meggyógyult és munkát vállalt a termelőszövetkezetben. Sokat tartózkodott a friss levegőn. Ez is jót tett neki.

Tizenhat éves koromban megismerkedtem egy szomszédfalubeli fiúval, aki két évig udvarolt, s aztán elvett feleségül. A férjem hozzánk költözött. A salgótarjáni bányában dolgozott bányászként.

1963-ban megszületett István fiunk. Ezt követően nemsokára a bánya bezárt, ezért Ózdra költöztünk. A férjem innen járt a borsodnádasdi bányába dolgozni. Fiunk már Ózdon járt iskolába. Amikor elvégezte az általános iskolát, szakmunkásképzőben tanult tovább. Esztergályos szakmában szerzett szakmunkásbizonyítványt. A munka mellett le is érettségizett. Ezután úgy határozott, hogy katonai főiskolán tanul tovább. Fel is vették, de nem végezte el, mert menet közben úgy gondolta, hogy inkább rakétatechnikus képzettséget szerez. Gyöngyösön szolgált, majd Egerben. 1989-ben megnősült. Egy szilvásváradi kislányt vett el feleségül. 1991-ben megszületett Balázs fiuk, az unokám.

Egerben, ahol a fiam is szolgált, megszűnt az alakulat. Más városba kellett volna költöznie, de ezt nem tette, inkább a civil életet választotta. Jelenleg is Egerben él a családjával. Felesége egy intézmény vezetője.

Édesapám már meghalt, de édesanyám él. Istenmezején lakik a húgommal. Sajnos már a férjem is a másvilágon van. Tüdődaganat következtében hunyt el 2005-ben.

Én egy kötőüzemben dolgoztam, amíg nem jött a betegség. De jött! Egy operáción estem át Ózdon, ami nem sikerült. Ennek súlyos következményei lettek. 1979-ben rokkantsági nyugdíjba kerültem. Ezt követően kórházról kórházra jártam. Legalább nyolc műtétem volt. 1993 óta cukorbeteg is vagyok. Naponta ötször szúrom magam. A látásom annyira megromlott, hogy már csak nagyítóval látom a betűket. Mindig nagyon szerettem kézimunkázni, de ennek már vége. Nyugdíjas korom óta sajnos minden a betegségről szól. Még jó, hogy el tudok járni különböző klubokba (Szívklub, Látássérültek klubja stb.), ahol elmondjuk egymásnak gondunkat, bajunkat és ez hoz egy kis megnyugvást.

Lejegyezte: Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Köszönet illeti az ózdi önkormányzat vezetőit

Látássérülteket foglalkoztatnak

 

Mint arról annakidején lapunkban is beszámoltunk, 2006. április 1-jén negyven látássérült kezdhetett el dolgozni Ózdon az egykori üzemegészségügyi épületben létrehozott munkaszobákban. A munkahely létrehozásáért különösen sokat tett Gurszki Vilmos, a Látássérültek Klubjának elnöke, aki a Főkefe Kht. ózdi telephelyének vezetői teendőit is ellátja.

A közelmúltban újra ellátogattam a telephelyre, megismerni a jelenlegi körülményeket. Gurszki Vilmos, megelégedéssel, sőt örömmel újságolta, hogy a foglalkoztatottak száma nemhogy csökkent volna, hanem időközben emelkedett. Változás, hogy az első emeletről leköltöztek a földszintre. Az épületbe kerekesszékkel is könnyen be lehet jutni. A munkahely ideális, tiszta, rendes.

- Úgy tudom, nemcsak ózdiakat foglalkoztatnak.

- A térség több településéről is járnak hozzánk dolgozni: Arló, Domaháza, Csokvaomány, Járdán-háza, Szuhogy és még sorolhatnám tovább a községeket. Telephelyünkön papíripari feldolgozás, gumis dossziék, iratfedelek és más egyéb termékek előállítása zajlik. A munkaidő napi hét óra. Gondolom, sokakat érdekel a bérezés is. Dolgozóink a mindenkori minimálbér hét órára eső részét kapják meg, átutalással, minden hónap 10-ig. Ezen a téren még nem volt probléma. A munka, amint azt láthatja, családias jó hangulatban zajlik. Meósunk, anyagmozgatónk Demjén Sándor, aki ezermester. Már sok olyan sablont és eszközt elkészített, amely megkönnyíti és meggyorsítja a munkavégzést.

- A nemek aránya hogyan oszlik meg?

- Mondhatni, fele-fele arányban. A legidősebb foglalkoztatottunk 60, a legfiatalabb pedig 25 éves.

- Vannak olyanok, akik jelentkeztek munkára, de nem tudták őket felvenni helyhiány miatt?

- Igen. Többek személyi anyaga el van készítve arra az esetre, ha a központ engedélyezi a létszámbővítést. Munka van bőven. Az alapanyag-ellátás jó, az elkészült munkák elszállítása folyamatos.

- Az épület, ahol dolgoznak, kinek a tulajdonában van?

- Az önkormányzaté. Elmondhatom, hogy a város vezetőivel jó a kapcsolatunk. Minden ügyes-bajos dolgunkban segítséget nyújtanak. Név szerint is szeretném megemlíteni azokat, akiknek köszönettel tartozunk: Benedek Mihály polgármester, dr. Babus Magdolna, dr. Kiss Lajos, dr. Szemere István.

- A munkaközi szünetek mivel telnek?

- Röviden fogalmazva: kikapcsolódással. Olyan is van, amikor valaki felolvasást tart a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének havi folyóiratából, amely a Vakok Világa címet viseli. Sok és sokféle információt megtudhatunk, ami bennünket érdekel vagy foglalkoztat, de jó néhány sorstársunk életével is megismerkedhettünk már általa.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Informatika-oktatás a Budapesti Műszaki Főiskolán

Várják a jelentkezőket

 

A fogyatékossággal élők integrációjának egyik legfontosabb feltétele az informatikai írástudás. A képzési kínálat palettáját bővítve a Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Karán 2009 szeptemberében ismét térítésmentes felkészítő tanfolyamokat szervezünk látás- és hallássérültek részére. A látássérültek számára speciális beszélő programokkal, és egyéb segédeszközökkel felszerelt laboratórium áll rendelkezésre.

A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik a Windows operációs rendszerre épülő Office környezet ismeretét tanúsító ECDL vizsgát szeretnének tenni. Az évenként 2 alkalommal indított tanfolyamokat felvételi elbeszélgetés előzi meg, ahol az alábbi szempontokat veszszük figyelembe:

* Érettségi, megkezdett középiskolai tanulmányok, szakképesítés

* Továbbtanulási szándék, illetve megkezdett felsőfokú tanulmányok

* Számítógéppel kapcsolatos elhelyezkedési szándék

* Otthoni számítógép-használati lehetőség az önálló gyakorláshoz

A bizonyítvány megszerzésének módjai:

* Rendszeres tanfolyami részvétel heti 1-2 alkalommal (kezdők részére)

* Konzultációs lehetőség modulokra bontva (az Office alkalmazások használata)

* Modulvizsgára jelentkezés, oktatás nélkül, tárgykörbeli szintfelmérés vizsgára történő regisztrálás előtt.

A tanfolyam szervezése:

* A tanfolyam elsősorban az ECDL Start megszerzését célozza

* A felkészítés gyakorlatközpontú, minden modult gyakorlati feladatokon keresztül mutatunk be, az egyéni tanulás segítésére minden témakörhöz számos otthon kidolgozandó feladatot jelölünk ki.

* A foglalkozások konzultációs jellegűek, tematikája az ECDL vizsgaközpont által kiadott tananyag szerint épül fel. A közösen megtárgyalt, egyénileg kipróbált anyagrész mellett lehetőséget biztosítunk az otthoni gyakorlás során felmerült kérdések tisztázására is.

* Az egyes modulok képzési időtartama 40-50 óra

Az ECDL Start moduljai:

* Informatikai alapismeretek

* Operációs rendszerek

* Szövegszerkesztés

* Internet- E-mail

Teljes körű ECDL vizsgához további modulok: táblázatkezelés; adatbáziskezelés; prezentáció (a prezentáció helyettesítésére alternatív megoldásként OCR (optikai karakterfelismerő) és SCR (képernyőolvasó) alkalmazásokat vezettünk be).

Tapasztalataink szerint a célcsoport igényeit úgy tudjuk legjobban szolgálni, ha a tanárok személyesen is megküzdöttek már akadályokkal, valamint jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek az informatikai rendszerek használatában.

A laboratóriumi hátteret, valamint a szükséges anyagi forrásokat a Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kara, valamint a Magyar Számítástechnika az Ifjúságért Alapítvány folyamatosan más célú kereteiből biztosítja. A programhoz szakmai felügyeletet a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság is biztosít, valamint azért, hogy a vizsga a résztvevőknek ne jelentsen anyagi terhet, az ECDL vizsgakártyákat is térítésmentesen bocsátja rendelkezésre.

A fejlesztőlaborban jelenleg 12 munkaállomásból álló géppark áll rendelkezésre a hallás- és látássérültek számára, felszerelve a szükséges szoftverekkel. Az időről-időre megújuló ECDL követelményrendszerhez igazodva, optimalizáltuk a speciális tananyagot. A 8 év tapasztalata alapján megújult módszertan alkalmazásával folytatjuk a képzést.

A vizsgák szervezése:

* A feladatokat számítógépes adathordozón kapják meg a vizsgázók

* Az információ megszerzésének bonyolultabb, időigényesebb módja miatt az ECDL vizsgákra vonatkozóan egy-egy modul megoldási ideje 45 percről 90 percre módosult.

A beiratkozás időpontja és tanfolyam kezdete 2009. szeptember 8. kedd, 10 óra. Ezen a napon indítjuk a kezdő csoportot.

Az alábbi elérhetőségeken lehet jelentkezni a tanfolyamra:

Dr. Kutor László docens, a program kezdeményezője és szervezője: kutor.laszlo@nik.bmf.hu

Ecsedi Csaba, programozó matematikus: ecsedi.csaba@nik.bmf.hu

Budapesti Műszaki Főiskola - Neumann János Informatikai Kar

Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b Oktató/fejlesztőlabor: 1.em. 117.

Telefon: +36-1-6665534 GSM: +36-30-2242798

 

 

 

Nógrádból küldöm a tudósítást

Milyen jó, hogy nem vagyunk egyedül!

 

Ragyogó napsütésben keltünk útra július 15-én, hogy hajóról gyönyörködhessünk Budapestben és Szentendrében. A Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesületének salgótarjáni székháza előtt 46-an szálltunk fel a különjáratú autóbuszra, és mindenki szeretettel üdvözölte kiránduló társait.

Délelőtt féltizenegykor a budapesti Vigadó téren szálltunk fel a 250 személyes, kétfedélzetes kirándulóhajóra. Az alsó, zárt utastérben tudtunk helyet foglalni, ahol büfé is üzemel. Utazásunk során felsétáltunk a felső nyitott fedélzeti részre, majd az alsó rész korlátja mellől figyeltük, hogy milyen barátságos most a Duna. Nyugodt víztükrén csendesen siklott a hajónk. A másfél órás hajóút során egy teljesen új szemszögből csodálhattuk meg Budapestet. Dél lett, mire kikötöttünk Szentendre belvárosában, hogy ott újabb látnivalókat fedezzünk fel.

A Duna parti séta, az ódon utcácskák, a macskakő, a régimódi épületek mind-mind ámulatba ejtettek bennünket. Kerestük mindenben és mindenütt a szépet, a különlegeset, és abban ott nem volt hiány.

Először a Ferenczy Múzeumban tettünk egy sétát, ahol a névadó művészcsalád alkotásait tekintettük meg. A kiállítás látnivalói között voltak még más szentendrei művészek alkotásai, sőt római kori, helytörténeti és a környék néprajzi gyűjteményéből származó tárgyak is.

Felejthetetlen élmény volt számunkra a Kovács Margit Múzeum megtekintése, ahol a keramikus, szobrász életművének jelentős részét láthattuk. A többszintes kiállítótérben helyezték el a kecses, népi ihletésű szobrokat, gyertyatartókat, korsókat, és a csodálatos Lakodalmas kályhát.

Innen már egyenesen a skanzenbe vezetett az utunk, ahol kis csapatunk vonatra szállt. Az óránként induló, több mint 2 km hosszú pályán végighaladó motorvonat muzeális darab. Öt helyen állt meg. Az ülések kárpitozottak és fapadosak voltak, a csomagtartók és a zománcozott táblácskák mind korhűek, ugyanúgy, mint a vasutasok ruhája. Úgy éreztük magunkat, mintha megállt volna az idő valahol a múlt századi 30-as években. Aki szeretett volna jobban körülnézni, sétálva járhatta be a skanzen területét. Szerencsénk volt, mert a múzeumként berendezett lakóházak mellett éppen működés közben láthattuk a nyírádi vízimalmot is.

Késő délután volt, mire kellemesen elfáradva hazatértünk. Köszönjük elnökünknek, Földi Gyulának és mindenkinek, aki hozzájárult a kirándulás sikeréhez! Milyen jó, hogy nem vagyunk egyedül! Hiszen egy ágat könynyen el lehet törni, de az összekötött ágak együtt eltörhetetlenek.

Danyi Zoltánné

 

 

 

Minden fórumot felkeresünk a problémáinkkal

Hangulatos regionális találkozó

 

A Zala, Vas és Somogy megyék látássérültjeinek egyesületei is képviseltették magukat a hagyományos, augusztus első péntekén megtartott sorstársi regionális találkozón Lentiben.

A Lenti Termálfürdő évről évre ideális körülményeket biztosít a kikapcsolódni vágyó egyesületi tagoknak. Az egész napos program részleteiről és aktuális érdekképviseleti kérdésekről Kovács Bélával, a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesületének elnökével beszélgettünk a helyszínen:

- Éves programjaink szerves részét képezi ez az augusztus elejére szervezett találkozó, melyen a környező megyék egyesületei mellett a Veszprém megyei, ajkai szervezet tagjait is vendégül látjuk. Velük egyébként több mint tíz éve tartunk kiváló kapcsolatot.

- Milyen célokat határoznak meg egy-egy ilyen találkozón?

- Nagyon fontosnak tartjuk az ilyen könnyedebb, kikapcsolódást, feltöltődést elősegítő találkozókat. Érdekképviseleti szempontjaink is vannak, hiszen önmagunk megmutatása, jelenlétünk egyrészt demonstratív, másrészt nagyon fontos szerepet tölt be a kollektíva építésében. Nagykanizsa, Keszthely, Zalaegerszeg, Szombathely és a már említett ajkai sorstársaink regionális szinten építhetik tovább baráti kapcsolataikat, és fontos szempont az is, hogy ilyenkor cseréljük ki tapasztalatainkat, az érdekeinket érintő intézkedéseket és még közös stratégia kidolgozására is lehetőség nyílik különböző érdekképviseleti kérdésekben.

- A kormány a tervezett intézkedéseiben tovább kurtítja a fogyatékosokra vonatkozó támogatásokat.

- Nagyon szomorú ez számunkra, hiszen hosszasan lehetne sorolni azokat a témákat, amelyekért az érdekképviselet jegyében az elmúlt években harcoltunk. Például a látásfogyatékosokat érintő segédeszközök támogatása tekintetében emlékezzünk arra a helyzetre, amikor az egyszerű fa alapanyagú fehérboton kívül másra az egészségbiztosítási pénztár nem biztosított támogatást. Most újabb megvonások várhatók a fogyatékosokat érintő, nappali ellátást biztosító intézmények működésében; ugyancsak visszalépés tapasztalható a foglalkoztatás lehetőségének megteremtésében; vagy említsük a legutóbb napvilágra került megszorító tervet, amely a szemüveg és kontaktlencse támogatásokra vonatkozik. Minden helyi, regionális és országos fórumot felkeresünk problémáinkkal, hiszen ez utóbbi, hat dioptria alá eső támogatás-megvonás szinte minden látássérült sorstársunkat érinti.

- Térjünk vissza a mai, vidámabb tartalmú találkozóra! Milyen programokkal várják a tagságot?

- A gyülekező és egymás köszöntése után egy reggeli mellett pihenünk meg. A köszöntés nálunk sajátos módon kicsit hosszabb folyamat, hiszen mindenki akar találkozni mindenkivel és a baráti érintés, ölelés és kézfogás emberi kapcsolatunk alapját képezi. A helyi pékség jóvoltából friss lángos, valamint zalai pálinka kóstolása is a program része, majd csoportszinten egyeztetünk, beszélgetünk néhány, az előbb részletezett témában.

Ebédünket is együtt fogyasztjuk el, melyet a helyi Fehérbot Egyesületünk biztosít a vendégeknek finom gulyás formájában. A délután pedig még inkább a kikapcsolódásé: fürdőzés, baráti beszélgetések teszik ki a hazaindulásig a programok sorát.

Dányi József

 

 

 

Múltidézés a regionális néprajzi múzeumban

A szobában csak a férfi ülhetett le

 

Vadkacsák társalogtak a tóparton, récék szárítgatták tollukat a napon, békák brekegtek jókedvűen a nádasban. Nyíregyházán, Sóstón járunk, a városközponttól hat kilométerre, ahol a jótékony hatású gyógyvíz illata és a tiszta, hegyi levegő rögtön elfeledteti velünk a mindennapok fáradalmait.

És itt, Sóstón található a Múzeumfalu, amely szívélyesen fogadta az ország legtávolabbi tájairól ideérkező látássérülteket augusztus 5-én. A Nyírségi Látássérültek Egyesülete rendezett itt a határainkon túlra is kitekintő kulturális seregszemlét. Eljöttek a szatmárnémeti, a nógrádi, a csongrádi és a Békés megyei sorstársak közül is szép számmal, hogy bemutathassák produkcióikat.

Illyés Péter előadóművész Antoine de Saint-Exupery A kis herceg című regényéből adott elő egy megkapó részletet, majd Jakab Sándorné egyesületi elnök köszöntötte a megjelenteket. Nagy Lászlónak, Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármesterének üdvözlő szavai után Nagyné Bősze Katalin, a Múzeumfalu igazgatóhelyettese beszélt a falu építéséről, szépítéséről. Mint megtudtuk, 30 éves a Múzeumfalu, amely Magyarország második legnagyobb regionális szabadtéri néprajzi múzeuma. Szatmár, Bereg, Rétköz, Nyírség és a nyíri Mezőség 19. század végi szegény- és középparaszti, kisnemesi lakóházai, gazdasági épületei, jellegzetes lakberendezési hagyományai, köznapi használati és dísztárgyai hiteles képet festenek a parasztság egykori életformájáról. A falu központjában áll az iskola, a református templom, a harangtorony, a paplak, a tűzoltószertár, a szatócsbolt és a korcsma. A hajdani kismesterségeket bemutató műhelysor, a kovács-, valamint a kerékgyártó műhely, a borbélyüzlet, a faluvégi cigánykunyhók épületegyüttese, vagy a Nyíregyháza környékére a 18. században betelepült szlovák emberek bokortanyai életmódját reprezentáló "tirpák tanya" is figyelemre méltó. A házak melletti kertecskékben a tájjellegű gyümölcsfák, konyhakertek és kultúrnövények, a tornác előtt virágok pompáznak, akárcsak a XIX. században. A temető érdekessége, hogy valamennyi felekezetre jellemző síremléket megtalálunk benne, ami egyedülálló.

A faluba ugyanaz az út vezet be és ki is. Ez adja az "orsós falu" jellegét. Az épületek túlnyomó többsége eredeti, mert pontos felmérések alapján kerültek ide az eredeti helyszínükről.

Az erdő szélén épült, 1979-ben megnyílt Sóstói Múzeumfalu is igazi látványosság. A vendégek csoportokra oszlanak és úgy járják be a falu területét. A mi idegenvezetőnk Rózsáné Bóna Bernadett néprajzos-muzeológus. Egy középparaszti házba vezet az utunk, amely az 1800-as évek közepén épült Tiszadobon. Az épület háromosztatú, a lakószobán és a konyhán kívül egy tároló helyiség is van benne. Nem volt tisztaszoba, a lakószobát használták alvásra is. A háziak a földön vagy a padon aludtak. Csak az fekhetett ágyba, aki gyermeket szült, beteg volt vagy már haldoklott. A szobában csak a férfi ülhetett le, és az, akit ő oda meghívott. A falon megsárgult családi fotókról fiatal arcok néztek ránk bizakodóan. A konyhában csak az asszonyok dolgoztak. Az itt élők nagyon egyszerűen éltek és sok mindent átalakítottak a természet kincseiből. Lopótökből faragtak tölcsért, az udvaron egy fából készült csónak mutatta készítőjének az ügyességét. Mindent megnézhettünk és megtapogathattunk, ez is a Múzeumfalu szolgáltatásaihoz tartozik. Így próbálják a látássérültek kulturális érdeklődését is kielégíteni.

A parasztházból kilépve Kissné Oláh Erika, Tiszanagyfaluban élő sorstárs megjegyezte, ő a nagymamájával 15 éves koráig élt ilyen házikóban Tiszavasváriban. Őt és az öccsét ugyanis a nagyszülők nevelték fel, s számára a látottak visszaidézték az édes gyermekkort.

Eljött a kulturális találkozóra Balla Istvánné Gyuláról, Hajkó Jánosné Mezőberényből, Kovács Jánosné Békéscsabáról, Takács Gáborné és Mucsi Józsefné Békésről és Tóth György Orosházáról. Vidáman mesélték egymásnak az élményeiket, s mint mondták, jól érzik magukat a kellemes környezetben.

Markóczi Mária, a Nyírségi Látássérültek Egyesületének alelnöke elmondta, nagy szükség van az ilyen rendezvényekre. A sorstársak tapasztalatokat cserélhetnek egymással, s megismerhetik más egyesületek életét is.

Jakab Sándorné elnök asszony munkatársaival együtt most is arra törekedett, hogy mindenki jól érezze magát és élményekben gazdagodjon a három nap alatt. Mert a vendégek többsége, a nagy távolság miatt, már az előző nap megérkezett és csak másnap utazott haza.

A Vakok és Gyengénlátók Nógrád megyei Egyesületét Földi Gyula elnökön kívül Berta Györgyné, Molnár Katalin, Danyi Zoltánné és Honfi Lajos képviselte. Máskor is eljönnek, mondották, s örültek annak, hogy a régi népszokásokat és az akkor használatos kifejezéseket is megismerhették.

Berki Andrea Szatmárnémetiből, az ottani vakok és gyengénlátók egyesületéből jött kilencedmagával. Hét látássérült ember volt közöttük, akik nagyon várták már ezt az utazást. A Vega nevű kultúrcsoportjuk különösen készült a délutáni előadásra.

A Csongrád megyei vendégeket ezúttal is Szőke-Törökné Zemkó Márta kísérte. Már körbejárták a Sóstót, mesélte, s nagyon tetszett nekik, amit láttak.

Az ebédhez az egyik épületben készítették a lekváros buktát és a kakaós kalácsot, amit aztán kemencébe vetettek és úgy sütötték ki, mint régen. Volt is nagy sikerük a finom falatoknak! Aztán következett a kulturális műsor, amelyben nagyon sokan szerepeltek. Ének, zene, vidám jelenet, vers, próza követték egymást, a nézők nagy örömére. Végül minden résztvevő ajándékot és oklevelet kapott és az alpolgármester dicséretét, aki szívből gratulált a nyírségieknek a színvonalas rendezvényhez.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Meghívó a Nosztalgia klubba

 

"Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet" (Ady)

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének (VGYHE) Nosztalgia klubja zenés irodalmi műsorral köszönti a nyugdíjasokat az idősek napja alkalmából szeptember 26-án 15 órai kezdettel Szövetségünk Hermina termében.

A műsor után zene, tánc és büfé várja a vendégeket.

A belépés díjtalan.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Nosztalgia klub vezetősége

 

 

 

Kirándulás a kötegyáni Öko-parkba

Margit néni nagyon meglepődött

 

Augusztus 11-én a gyulai "Szivárvány" klub húsz tagja Ungvári Mihály festőművész és a nyugdíjas klub meghívására látogatást tett Kötegyán községben és felkereste az ott létesített Öko-parkot.

A kötegyáni autóbusz-megállóban már várt a vendéglátóink egy kis csapata Ungvári úr és Belanka Ilona sorstársnőnk vezetésével.

Először megtekintettük a Milleneumi emlékművet, aminek az az érdekessége, hogy éjszaka a sarkcsillagot lehet rajta látni, nappal pedig napóraként is funkcionál. Az épülő iskolai tornacsarnok mellől a temető ravatalozójához sétáltunk, amit mintegy harminc kopja fog karéjba. Útközben aki elfáradt, leülhetett egy nagy madarat ábrázoló faragott szoborra. Az Öko-tó partján egy kis "hegymászás" is várt ránk. Átkeltünk a Gyepesen és a két part közötti szintkülönbséget néhányan igen nehezen tudták leküzdeni. Maga a park a közepén álló kilátódombról csodálatos látványt nyújtott. Vezetőnk, aki gyönyörű ikonképeiről is ismert, elmesélte az Öko-park és Öko-tó történetét.

Ezek az Önkormányzat, a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület, az alkotó művészek és a lakosság összefogásával valósultak meg. Több nyertes pályázat, valamint a tizenkilencedik alkalommal megrendezett "Kulturális értéket teremtő művésztelep" eredményeként megvalósult kopjafák, kaputotemek, térplasztikák a tó környékét, a parkot és a község tereit, utcáit díszítik. (A művésztelep mára már több nemzet ügyes kezű fafaragóit, képzőművészeti főiskolásokat és amatőr önkénteseket fogja össze évente.)

A parkban tett séta után meglátogattuk a falu szociális intézményét, amit a régi iskolából alakítottak ki. Az intézményben nagyon kulturált körülmények között tölthetik napjaikat azok, akik teljes ellátásra szorulnak. Az idősek otthonát céllal kerestük meg, mivel az egykori területi képviselőnk, Nagy Károlyné Margit nénénk is a lakója. Margit néni nagyon meglepődött a váratlan látogatástól és attól, hogy őt egyszerre húszan is felkeresték. Büszkén mutatta a szépen, otthonosan berendezett szobáját. A lakók és a személyzet is nagyon kedvesen fogadtak bennünket.

A látogatás után a nyugdíjas klub vendégei voltunk a klubhelyiségükben, ami a község könyvtárát is magában foglaló Művelődési Házban van. Az üdítők és sütemények elfogyasztása közben Ungvári úrtól még további tényeket tudtunk meg erről a közel ezerhatszáz lelkes településről.

Néhány fáradhatatlan sorstársunk még látogatást tett a közelben található kis magángyűjteményben, ahol a régi paraszti élet relikviáit tekinthettük meg. A házigazda, Gellén Margit nagyon kedvesen fogadott bennünket és a rövid idő ellenére igyekezett minél több érdeklődő kérdésére válaszolni.

A viszonylag rövid és kissé fárasztó látogatásunk alatt megállapíthattuk, hogy ez a Békés megye délkeleti zugában található kis település igyekszik hagyományait, környezetét és kultúráját megőrizni, és szemmel láthatóan fejleszteni. Ezt a szép új házak, a rendezett telkek és tiszta utcák is bizonyítják.

Fazekas Géza

klubvezető

 

 

 

Érzékeltük a foglalkoztatási rehabilitáció fontosságát

Győrben gyűjtöttük a tapasztalatokat

 

A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének tagjai, önkéntesei és munkatársai június végén 5 napos szakmai találkozón vettek részt Győrben.

Arra voltunk kíváncsiak mind a negyvenegyen a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületében és az általa működtetett Rehabilitációs Szolgáltató Központban, hogy milyen modelleket érdemes átvenni azok közül, amelyeket Győrben évek óta kiválóan alkalmaznak.

Látássérült tagjainkat és kísérőiket Győrben az egyesület központjában a vezetőség és a tagok egy kisebb csapata nagyon szívélyesen fogadták, saját készítésű süteményekkel kínáltak bennünket. Először az egyesület elnöke, s egyben a Rehabilitációs Központ vezetője, Laczi Tamásné elmondta, hogy az intézmény a Látássérültek Nyugat-Dunántúli Regionális Rehabilitációs Központja nevet viseli, melyet két nyertes pályázat segítségével, közel 50 millió forintból újíttattak fel és tudnak működtetni. Jelenleg 8 alkalmazott dolgozik a központban. Tavaly összesen 20 látássérült személyt tudtak ellátni, az idén augusztusig 40 főre emelkedik a létszámuk és jövőre, ha megnyerik a TÁMOP pályázatot, több mint kétszáztíz embert szeretnének bevonni a rehabilitációs szolgáltatásba. A jövőben a Rehabilitációs Központ az egész régió területére szeretné kiterjeszteni a tevékenységét.

Ezt követően a látássérült emberek rehabilitációját bemutató rövidfilmet tekintettük meg, majd kis csoportokban körbevezettek bennünket a szépen felújított és ízlésesen berendezett Rehabilitációs Központban. A pályázatok lehetővé tették az épület teljes körű akadálymentesítését is.

A Rehabilitációs Központban bemutatták a komplex rehabilitációs szakmai munka gyakorlatát. A Békés megyei csapat tagjai kislétszámú csoportokká alakulva kísérték figyelemmel a rehabilitáció egyes elemeit. Megtekintettük a központban folyó szövő- és kerámiafoglalkozást, az informatika oktatást, a tankonyhát, a kondicionáló termet és a nagy mennyiségű, életvitelt segítő eszközt, amelyeket természetesen ki is próbáltunk. A segédeszközeik között megtalálhatók az elektromos nagyítók széles választéka, két olvasó televízió, valamint tévéhez csatlakoztatható nagyító egerek és egyéb, beszélő konyhai és egészségügyi segédeszközök, melyek kölcsönözhetőek is. Az elemi rehabilitáció keretében többek között fehérbotos tájékozódást és közlekedést, Braille-írást és -olvasást is tanítanak, a mindennapos tevékenységek újraoktatása, az életvitelt segítő eszközök használatának megismertetése mellett. A foglalkoztatási rehabilitáción belül munkavállalási stratégiát dolgoznak ki, elősegítik és támogatják a munkába állást. Jelenleg a központ épületében dossziéhajtogatás és -készítés keretében foglalkoztatnak egy kisebb létszámú csoportot.

Egyesületünk munkatársai, rehabilitációs szakemberei, önkéntes segítői, a kistérségi csoportok vezetői nagyon sok jó gyakorlatot láttak és sajátítottak el a rehabilitációs munkában, ezen belül is a foglalkoztatási rehabilitáció elősegítése és támogatása területén, mely a jövőben hatékonyabbá teszi mindennapi tevékenységüket. Csoportunk látássérült tagjai is megismerték a központ dolgozóinak gyakorlati tevékenységét, ezáltal megtapasztalták a rehabilitációs szolgáltatások fontosságát és hasznosságát.

Szakmai utunkat a Pannonhalmi Apátság meglátogatásával zártuk.

A szakmai tanulmányút megvalósítását támogatta az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma, valamint a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány.

Nagy Zsuzsanna

 

 

 

Fiatal vakoknak szánták

 

A Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) immár több mint tizennyolc éve rendezi meg a látássérült fiatalok nyári táborát. Az idén Szegeden volt a tábor helyszíne. A táborban minden alkalommal általában annyi látó (segítő) vesz részt, ahány vak fiatal.

A MEVISZ Hack János vak szervezeti tag kezdeményezésére elkészíttette az "Új ének" ifjúsági énekfüzet Braille-írásos változatát. A kiadás anyagi támogatását a MEVISZ mellett a dunakeszi és az orosházi evangélikus gyülekezet is támogatta.

K. M.

 

 

 

A Békés megyei egyesület nyert 1,8 milliót

Ablakot nyitnak a világra internettel

 

A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete sikeresen pályázott a Miniszterelnöki Hivatalnak a "Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az elektronikus közszolgáltatások megvalósítása" elnevezésű, az eMagyarország Program részeként, NETre-Kész 2008. címmel meghirdetett felhívására.

Egyesületünk a nyertes pályázatról bemutató klubfoglalkozással egybekötött projektnyitó sajtótájékoztatót tartott július 16-án, a Civil Szervezetek Szövetsége békéscsabai székházában.

Szabó Tiborné, egyesületünk elnöke köszöntötte az internet klubfoglalkozások résztvevőit, valamint a sajtó képviselőit. Elmondta: egyesületünk folyamatosan arra törekszik, hogy látássérült tagjai számára minden olyan lehetőséget biztosítson, amelynek segítségével a vakok és gyengénlátók élethelyzete kedvezően változik. Ez a program is, amely 1.800.000 forintos támogatást nyert el, hatékonyan segíti ezt a törekvést. Egyesületünk kisközösségi internet klubokat indított útjára, ahol az érdeklődők szakembertől és már tapasztalatokkal rendelkező látássérült sorstársaktól tanulják meg az internet használatát, alkalmazását.

A nyertes program elnevezése utal arra, hogy a látássérültek mindennapi életvitelét megkönnyíti, életminőségüket kedvezően javítja az internet, mert segíti a kapcsolattartást, információszerzést, ügyintézést. Egyesületünk nemcsak a megyeszékhelyen alakít ki internetes kisközösségi klubfoglalkozásokat, hanem a kistérségi körzeti központokban, így Gyulán, Orosházán és Szeghalmon is. Az ott és a környező településeken élő vakok és gyengénlátók 10 fős kisközösségi csoportokat alakítottak, rendszeres foglalkozásokra jönnek össze, és megismerik, gyakorolják az internet használatát. (Átvitt értelemben számukra a világháló lehet a szemük a világra.)

Dr. Szakácsné Nagy Szilvia, a Szent István Egyetem Gazdasági Karának egyetemi adjunktusa, az internet klubfoglalkozások szakmai vezetője ismertette a látássérültek számára kidolgozott tananyag legfontosabb jellemzőit.

Ádász István, egyesületünk alelnöke, a gyakorlati foglalkozások társ-oktatója az eddigi tapasztalatokról beszélt. A Miniszterelnöki Hivatal eMagyarország Centrum Programja képviseletében Temesi Márton pályázatkezelési koordinátor gratulált egyesületünk nyertes pályázatához. Kitért arra is, hogy a program fontosnak tartja a civil együttműködéssel megvalósított kezdeményezéseket az információs társadalom kiszélesítéséért, a digitális írástudás fejlesztését, és az e-közszolgáltatások használatának elterjesztését.

Végül Kisné Zsigovics Erzsébet, a Civil Szervezetek Szövetségének ügyvezetője tájékoztatta a résztvevőket arról az együttműködésről, mellyel a pályázat megvalósítását segítik.

A sajtótájékoztató után bemutató foglalkozásra került sor.

Győrfi Gabriella

 

 

 

Feldobta

 

Azon kevés sorstársnak, akik nem ismernék, elmondjuk, hogy Varró Gusztáv Székesfehérváron élő, 87 éves látássérült ember. Az iránta érzett tisztelet és szeretet késztet bennünket arra, hogy a gondolatait jelenlegi és következő lapszámainkban közöljük.

(A szerk.)

 

Van egy ostoba mondás. Ha valaki meghal, az "feldobta a talpát". Ez egy éppen olyan buta mondás, mint a lába köze. Mert egy lábnak nem lehet köze, ahhoz két lábra van szükség. De maradjunk most a talpdobásnál. Hogyan lehet a talpat feldobni? Lefejtjük a lábunkról, vagy a cipőtalpra mondják a talpat? Ez sem jó, mert az hozzá van erősítve a cipő többi részéhez.

Nem forgatom a szavakat, ezek valahonnan származnak és közszókká lettek. Engem most azért foglalkoztat ez a mondás, mert közeledek a dobáshoz. Még nem fejtem a cipőmet talpra és felső részére, de már erősen foglalkoztat a gondolat, hogy nemsokára dobni fogom.

Mások ezt nem tudhatják, nem érezhetik és kívülről talán nem is látszik rajtam, hogy erősen beindult a kopás és nincsen olyan műhely, ahová főjavításra lehetne jelentkezni. Egyszer majd arra ébredek, hogy nem ébredtem fel. Persze a legtöbb embernek ez a vágya, szenvedés nélkül és másokat nem terhelve, szépen és csendesen elpihenni.

Elmúlni, mint a fákban a nedvkeringés, bár az csak ideiglenes állapot a számukra, mert a tavasz újjáéleszti őket. A fák nem dobják fel a talpukat. Ha én nem ember, hanem, mondjuk, egy tölgyfa lennék, 150 év történéseit tudnám a valóságnak megfelelően elmondani. Akkor én az igazat és csak az igazat mondanám, nem mint az egyes rendszerek történészei, akik minden történést úgy magyaráznak, ahogyan azt érdekeik megkívánják. Most, vagyis 2009-ben a halottak napján csak 87 évről adhatok számot.

Varró Gusztáv

 

 

 

Búcsú Dóri Sándornétól

 

Szegedről, a Vakok Otthonából érkezett a fájdalmas hír: életének 95. évében, 2009. július 16-án elhunyt Dóri Sándorné, született Sámi Irén.

Nagyváradon született 1914. december 4-én. Szülei haza sem vitték a kórházból, mivel kislányuk vak volt. Árvaházba vezetett az útja, ahol jól beilleszkedett a közösségbe.

Budapestre, a Vakok Tanintézetébe 1924-ben került, ahol elvégezte a négy elemi, majd a négy polgári osztályt. Ezt követően elsajátította a kefekötést és évtizedeken át dolgozott ebben a szakmában.

Fiatal lány korától fogékony volt a szépre és a jóra, évekig tagja volt a Homérosz Kórusnak. Jól ismerte a pontírást, rengeteget olvasott. Szinte élete utolsó percéig a Biblia és a könyvek jelentették számára a legnagyobb élményt. Szolgáló tagja volt a Jakab Miklós lelkész által vezetett vak református missziónak. Istenbe, a szeretet mindenhatóságába vetett hite vezérelte egész életében.

1971-ben ismerkedett meg vak férjével, Dóri Sándorral, akit korán elveszített és ismét magára maradt. A családot számára a sorstársai, a barátai, majd élete végén a gondozói jelentették.

Dóri Sándorné Sámi Irénkének hosszú életet adományozott a sors. Mindazok, akik ismerték és szerették, tisztelettel néztek fel rá, egy olyan emberre, aki derekasan helytállt egész életében. Sokaknak hiányozni fog.

Hamvait az Új-Szegedi temetőben helyezték végső nyugalomra.

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Elhunyt id. Turba Antal

 

Életének 89. esztendejében Budapesten meghalt július 30-án id. Turba Antal, aki Kübler Jenővel 1966-ban a természetkedvelő látássérültek csoportjából megalakította a vakok turista szakosztályát, amely jóideig a Vakok Wesselényi Miklós Sportegyesületéhez tartozott.

Halálhírét néhány régi turistatársunktól tudtuk meg. Fiának, ifjabb Turba Antalnak és menyének, Ágikának együttérzésünket fejeztük ki az egykori turistatársaink nevében is.

Lak István

 

 

 

Rehabilitációs központ

 

Miskolcon, a tapolcai elágazástól mintegy háromszáz méterre, csendes környezetben található az Észak-Magyarországi Látássérült-rehabilitációs Központ (Park utca 8.). Az intézmény jól felszerelt, ezáltal lehetőség van itt egyebek között nagyítók, beszélő segédeszközök, speciális használati tárgyak megismerésére, kipróbálására. Közlekedést is oktatnak kísérővel, fehérbottal és vakvezető kutyával. A rehabilitációs központ minden szolgáltatása ingyenes.

K. M.

 

 

 

A világegyetem megismerésének tudománya

Már a mayák is figyelték az égboltot

 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 62.közgyűlése 2009-et a Csillagászat Nemzetközi Évének nyilvánította. A csillagászat, amely a legősibb tudománynak számít, a világegyetem megismerésének tudománya. Az égi jelenségeket ősidők óta rendszeresen figyelték az emberek. A mayák(közép-amerikai indiánok) már 11000 évvel ezelőtt jegyeztek fel csillagászati megfigyeléseket.

Hazánkban a csillagászati ismeretek legrégibb emlékei Mátyás király udvarából származnak. A Corvinák között megtalálhatók a kor leghíresebb csillagászainak munkái is. Az első magyar csillagvizsgálót 1783-ban alapították Hell Miksa jóvoltából. 1815-re épült meg a gellérthegyi Csillagvizsgáló, amelyben nemzetközileg elismert mérési eredményeket értek el.

A csillagászathoz kötődik a naptárkészítés, a pontos idő meghatározása és a földrajzi helymeghatározás is.

Egy alkalommal lehetőségem volt megkérdezni Zombori Ottó kiváló csillagászt arról,hogy mi a véleménye az asztrológiáról,vagyis a csillagjóslásról,amelynek alapja a horoszkóp. A neves szakember egyebek mellett elmondta: tény,hogy a csillagjóslás és a csillagászat egy tőről fakad, s a jelrendszerük mind a mai napig közös. Ennek ellenére az asztrológiát nem tartja tudománynak. A csillagjósoknál a kábítás ott kezdődik - mondja Zombori Ottó -, hogy azokat a kifejezéseket használja, amelyekkel mi is élünk. Véleménye szerint méltatlan a XXI. század elején élő emberhez, hogy horoszkópokkal rakja tele az újságokat. A szakember szerint az iskolákban a diákok nem szereznek kellő csillagászati ismereteket és ez hiba. Pedig ha fogalmat alkotnának az égbolton lezajló alapvető mozgásokról, képesek lennének magukat behelyezni az univerzumba, így részévé válnának egy olyan kozmikus fejlődési sorozatnak, amely önmagában is csoda, hiszen maga az élet is az.

(kerékgyártó)

 

 

 

Esztergom, Visegrád, Szentendre

Ajkai látássérültek kirándulása

 

Július 11-től 15-ig az ajkai Látássérült Klub tizenegy tagja Esztergomba kirándult. Szálláshelyünk a Kőrösy László középiskolai kollégiumban volt. Miután felfrissítettük magunkat, meglátogattuk a Duna-partot és környékét. A helyi kisvonattal többször is látogatást tettünk a szlovákiai Párkányban. Még első este két klubtársunk születésnapját együtt ünnepeltük meg.

Másnap a visegrádi Palota-játékok vártak ránk. Még aznap élményekben gazdag sétahajózásban is részünk volt. A következő nap Esztergom műemlékeinek megtekintésével telt. Ezt követően a Szentendrei Skanzen tájegységeit és a régi népszokásokat csodáltuk meg. Örömünkre szolgált, hogy saját megyénk területének kulturális emlékeivel is találkoztunk.

Látássérültségünkre való tekintettel több kiemelkedő kulturális értékünket is térítésmentesen tekinthettük meg. Ezért is ajánlom ennek a vidéknek a meglátogatását sorstársaim figyelmébe.

Tervezzük, hogy jövőre más tájegységeket is felkeresünk majd.

Horváth Árpádné

Ajka

 

 

 

Tapintással érzékelhető képek

 

"Kézzel Látók" címmel Gyüre László képzőművész, valamint a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületének szervezésében rendeztek plasztikus festménykiállítást július 10 és 19 között a Fórum Debrecen bevásárlóközpont mélyföldszintjén. A kiállítás a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete és a Fehér Bot Alapítvány együttműködésével valósult meg.

Gyüre László több mint tíz éve foglalkozik képzőművészettel. Képeit egyedi technikával készíti, amihez különféle szerves és szervetlen anyagokat is felhasznál. Az alkotásain a plasztikus és a sík felületek játéka adja meg a képek dinamizmusát és különlegességét. Egyedi, sajátos stílusával és hangulatával a síkszerű képből térbeli képeket varázsol.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Gyönyörködtetés szép szóval, muzsikával

Hermina kulturális napok

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete augusztus 1 és 4 között tartotta meg a Hermina kulturális napok rendezvénysorozatát.

A látássérült harmonikások találkozójára az első napon került sor Szövetségünk budapesti székházában. E találkozón öt harmonikás versenyző vett részt.

A kulturális napok minden rendezvényének megnyitóját Bereczkné Bihari Erzsébet mondta el, mint az Egyesület közművelődési és kulturális bizottságának az elnöke. Ő mutatta be a zsűrit is, amelynek elnöke Orosz Zoltán harmonikaművész, tagjai Ernyei László és Kovács Péter tanárok voltak. Schuck Antal, az Egyesület alelnöke is köszöntötte a megjelenteket.

E sorok írója az egykori harmonikás sorstársaink, Kádár László, Rózsahegyi Sándor, Sirok János, Szűcs Lajos és Vargyas László emlékét idézte fel nagy megbecsüléssel.

A bevezetők után Bereznainé Nagy Ilona mondta el az e találkozóra írt költeményét. Majd következtek a harmonikások: Ferenczi János előadta Pazeller Herkulesfürdői emlék című keringőjét; Fórián Sándortól népdalt és nótákat hallhattunk; Péter Árpád Hraszni Béla Spanyol táncát és Brahms V. Magyar táncát játszotta el; Nagy Árpádtól egyveleget hallhattunk elektromos harmonikán, Ferenczi István egy I. világháborús katonadalt szólaltatott meg.

A harmonikaverseny végeredménye: I. Péter Árpád, II. Nagy Árpád, III. Ferenczi János. A Hermina Egyesület különdíját Ferenczi István kapta.

A versenyzőknek a részvételét Huszák Gábor, a Hermina Egyesület elnökségi tagja köszönte meg.

A harmonikások találkozója után egy rövid táncmulatság zárta az első nap programját.

A Hermina kápolna Budapesten, Zuglónak legrégebben álló, műemlék kistemploma. Az épület közadakozásból épült, Hild József tervei szerint 1842 és 1854 között. A kápolna felszentelése 1856. szeptember 8-án volt. Erre az alkalomra Liszt Ferenc ünnepi misét komponált, amelynek bemutatóját a szerző vezényelte. A kápolna orgonája Liszt Ferenc kedvenc hangszere volt, számos művét írta ezen az orgonán. E kápolnában hetente csak egyszer van szentmise: vasárnap délelőtt 11 órakor.

Augusztus 2-án délelőtt itt a szentmise után egyházzenei hangverseny volt. A kápolnában a szentmisén Szerencsés Gábor atya a budapesti Horizont kulturális csoport és a váci DULÁTE Dalkör látássérült szereplőit és azok kísérőit köszöntötte.

Bereczkné Bihari Erzsébet, a Hermina Egyesület kulturális csoportjának vezetője Szent Pálnak a szeretetről szóló gondolataival kezdte köszöntőjét.

A váci DULÁTE Dalkör Bahorecz Ilona vezényletével énekelt. Zsoltárokat, imákat és dicsérő énekeket hallhattunk tőlük. A kórusszámok és a szólóénekek között Bereznainé Nagy Ilona és Borsodi Zsuzsa mondott az alkalomhoz kapcsolódó költeményeket. Egyházi énekeket, dalokat hallhattunk Kun Ilonától, akit hegedűn kísért Horváth Géza, továbbá Nagy Krisztinától és Rédai Tímeától. A szentmisén résztvevők sokasága velünk maradt a hangverseny végéig.

A Hermina kulturális napok keretében a Horizont kulturális csoport augusztus 3-án este zenés műsorral szerepelt a Hermina út 21. szám alatt lévő Vakok Intézetében.

Bereczkné Bihari Erzsébet köszöntötte az Intézet lakóit és a vendégeket. Elmondta, hogy az 1960-as évtizedben négy éven át ő is itt lakott. Bemutatta a kultúrcsoport kis együttesét: Lukács Sándor szintetizátoron játszott, Horváth Géza hegedült (ő az Intézetben lakik), Tábori József az együttes dobosa. Ferenczi Edit, az Intézet lakója, nyári dalokat énekelt. Nagy Krisztina régi slágerekkel szerepelt. Rédai Tímeától musical-részleteket, slágereket hallottunk, Kun Ilona, az Intézet lakója, dalokat, slágereket, Szabó Józsefné Ilona népdalokat, magyar nótákat énekelt. Élmény volt hallani tőle a szép nyírségi dalokat, gyönyörű tájnyelvi kiejtésben.

Kis szünet után Bereznainé Nagy Ilona mondta el Babits Mihály Szökevényszerelem című költeményét, majd Kun Ilona egy táncdalcsokrot mutatott be.

A zenés est Ferenczi István népzenész műsorával zárult. (Ő is az intézet lakója.) Furulyán, tekerőlanton és dudán játszotta a szebbnél szebb népdalokat.

Végezetül a műsorvezető, Bereczkné Bihari Erzsébet köszönetet mondott Viktóri Anikó és Katona Tamás szabadidős programszervezőknek az esten nyújtott segítségükért. Szabóné Berta Irénnek, az Intézet igazgatójának pedig azért, hogy lehetővé tette szereplésünket és díjtalanul bocsátotta rendelkezésünkre az Intézet kultúrtermét.

A Hermina kulturális napok zárásaként augusztus 4-én zenés irodalmi estet is tartottak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VI. kerületi részlegében, a Liszt Ferenc tér 6. szám alatti intézmény könyvtártermében. Az esten Bereznainé Nagy Ilona szerzői estjének háziasszonya, Kucska Zsuzsa mondott megnyitót. Költőnőnk verseiből Úri István színművész és tagtárs versmondóink, Borsodi Zsuzsa és a költőnő adott elő. Ferenczi Edit és Nagy Krisztina énekszámai tették változatossá ezt a jól sikerült irodalmi estet.

A rendezvényekről szóló tudósításokat készítette:

Lak István

 

 

 

Nagyon ügyeljünk a tisztaságra!

Nálunk is támad a H1N1?

 

A Mexikóból indult új influenzavírus elérte hazánkat is. Szinte naponta ír róla a média, hallhatjuk a szakemberek véleményét. Vajon mi az igazság: tényleg annyira veszélyes? És mennyi a hírekben a pánikkeltés? Az alábbiakban megpróbálok tiszta vizet önteni a pohárba, azaz szigorúan a tényekre támaszkodva bemutatni a H1N1 vírust.

A H1N1 az egyik leggyakoribb influenzát okozó, ún. A típusú influenzavírus egyik altípusa. A "H" a hemogglutinin proteinre, az "N" a neuraminidáz proteinre utal. Az idők folyamán számos, különböző törzzsé mutálódott, mint pl. az I. világháború végén pusztító spanyolnátha vírusa, járványos sertésinfluenza törzsek stb. Megjegyzem, hogy a spanyolnátha áldozatainak számát 50-100 millióra becsülik! 2009 áprilisában a Mexikóból kiinduló új influenza a "H1N1 vírus" nevet kapta. Az első hírek alapján nagy volt az ijedtség, hiszen közel száz ember vesztette életét a dél-amerikai országban. A tovább terjedő vírus szerencsére veszített erejéből, de halálos áldozatokat másutt is követelt.

Az új vírus lappangási ideje maximum hét nap. Fertőzőképessége a betegséget megelőző naptól a kezdetét követő hetedik napig tart. Tünetei megegyeznek a "szokásos" influenzáéval, vagyis láz, köhögés és prüszkölés, végtag- és izomfájdalmak tapasztalhatóak. Bármely gyanú esetén azonnal jelentkezzünk a háziorvosnál. Mára már kifejlesztettek egy gyors tesztet, amely két óra multával kimutatja a vírust.

Örvendetes hír, hogy hazánkban elkészült a H1N1 vírus elleni védőoltás és elkezdődött annak az embereken történő kipróbálása. A hírek szerint szeptember közepére már forgalomba kerül. Mindenkinek ajánlatos beoltatnia magát, különösen igaz ez a gyerekekre és a krónikus betegekre. A tervek szerint a rászorultak ingyen juthatnak majd az oltóanyaghoz, de annak sem kell horribilis összegekre gondolnia, aki meg akarja venni. Az előrejelzések szerint a védőoltást csak egyszer kell beadatni és maximum 1.500 forintba fog kerülni.

A megelőzés érdekében hangsúlyozottan ügyeljünk a higiéniára, ha tehetjük, kerüljük a tömegeket. A vitamindús étkezésről se feledkezzünk meg!

Végezetül, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy Magyarországon az új influenzavírus ne okozhasson járványt. A tünetek jelentkezése után maradjunk otthon és tartsuk be az orvos előírásait!

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Humor

 

- Sohasem nézek pornófilmet, mert utálom.

- Megemelem a kalapom az ön erkölcsi nagysága előtt!

- Azért utálom a pornófilmet, mert felháborít, hogy másnak másfél óra alatt több jó nő jut, mint nekem egész életem során.

*

- Jean, miért van hátul a mókus farka?

- Mert elöl a mókus van, uram.

*

- Végre, kedves beteg, felébredt a műtét után!

- Jaj, doktor úr, hogy sikerült a műtét?

- Hát nem a legjobban. Én egyébként nem a doktor vagyok, hanem Szent Péter.

*

- Doktor úr, kétségbe vagyok esve. Nagyon lanyhul a házaséletünk!

- Mióta házasok?

- Hatvan éve.

- És mikor kezdődött a lanyhulás?

- Először tegnap éjszaka, aztán ma reggel.

*

- Bocsánat, hogy szólok, uram, de ebben a bányatóban nem szabad fürödni!

- Nem fürdök én, hanem fuldoklok.

- Akkor elnézést kérek, nem zavarom tovább.

*

- Uram, én még életemben ilyen tűzoltót nem láttam, mint maga! Minden évben felgyújtja a kutyáját! Mondja, miért csinálja ezt?

- Mert törvénytisztelő állampolgár vagyok. Nézze meg maga is, az van beírva a kutya törzskönyvébe, hogy "évente kötelező oltás".

*

- Móricka, ebben a dobozban reggel még két szelet csokoládé volt, most meg csak egy szelet van. Meg tudnád ezt magyarázni?

- Igen. Reggel még a sötétben nem vettem észre a másikat.

*

- Az álláshirdetésre jöttem, titkárnő szeretnék lenni.

- Foglaljon helyet, kisasszony, a számítógép előtt.

- Értem.

- Nem oda, kisasszony, az a kávéautomata!

*

- Ugye, Ödön bácsi, maga nem babonás?

- Nem, doktor úr.

- Akkor jól van, mert holnaptól csak bal lábbal kelhet fel!

*

- Vámos úr, mielőtt átlépnénk a feleségemmel az országhatárt, megkérdem: aranyat szabad külföldre vinni?

- Szabad.

- Százhúsz kilót is?

- Annyit nem.

- Okos ember hozta ezt a törvényt! Az én arany feleségem nem jöhet át velem!

Cseri Sándor

 

 

 

Ez itt a kérdés meg a válasz is

 

A júliusi lapszámunkban megjelent kérdések helyes megfejtései: 279. A, 280. B, 281. A, 282. A, 283. B, 284. B, 285. B, 286. A, 287. B.

Így gondolta ezt Sándor Melinda (Kecskemét) olvasónk is. Nyereményéhez szeretettel gratulálunk!

298. Minden tiszteletet megérdemel Bereczkné Bihari Erzsébet azért a fáradhatatlan munkálkodásért, amellyel az irodalmi és zenei kultúra értékeit terjeszti sorstársaink között. Melyik egyesületünk büszkélkedhet Bereczkné Bihari Erzsébet tagságával?

A. Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete

B. Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete

299. Mi a litánia?

A. A katolikus pap és a hívek által mondott vagy énekelt imádság

B. Szertartásrend

300."Az adóreform lényege az, hogy az eddig megadóztatott adóját megszüntetik, s olyan dolgokat adóztatnak meg, amelyek korábban adómentesek voltak."

Ki igazít el így bennünket ebben a fontos ügyben?

A. Bajnai Gordon miniszterelnök

B. Art Buchwald amerikai humorista

301. Egy világhírű filmrendező így vallott:

"Évekig nem szóltam a feleségemhez. Nem akartam félbeszakítani."

Ki volt ez a rendező?

A. Steven Spielberg

B. Woody Allen

302. Minden olyan tanácskozáson, amelyen Lenin elnökölt, Sztálin utolsóként fejtette ki a gondolatait. Valószínűleg olvasta egy ókori zseninek a következő figyelmeztetését: "Az ostoba elsőként mond véleményt." Ki volt ez a figyelmeztető?

A. Augustus

B. Cicero

303. "Nincs olyan szemenszedett hazugság, amelyre ne akadna tanú." Ki írta le ezt az örökérvényű igazságot az ókorban?

A. Idősebb Plinius

B. Seneca

304. Mit jelent az, hogy "polihisztor"?

A. Minden tudományban jártas, sokoldalú, egyetemes tudós

B. Sokszor hisztériás férfi

305. A villám fényének fellobbanása után hogyan tudom megállapítani azt, hogy hány méterre volt tőlem a becsapódás?

A. A fény villanása után lassan számolok addig, amíg a dörejt meghallom. Az így kapott számot megszorzom 333-mal, vagyis a hang másodpercenkénti terjedésének a sebességével.

B. Hasraütéssel

Beküldési határidő: október 15.

Cseri Sándor

 

 

 

Ezer arc, ezer talentum

 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a Vakok Állami Intézete, és az ötlet- és házigazda Reményik László, "Ezer arc, ezer talentum" című közös, párbeszéden alapuló programjára.

A soron következő program időpontja: október 13, kedd.

17:00. Mirtse Moira, gimnazista versmondó: A vers szerepe az életemben (Karinthy, Márai, Kosztolányi).

18:40. Dinnyés József - daltulajdonos: Hitvallás gitárral és verssel.

Helye: Vakok Állami Intézete; a portával szemben (XIV. Hermina út 21.)

Házigazda: Reményik László (Tel.: 1, 239-9738.)

Az "Ezer arc, ezer talentum" klub teljes hanganyaga letölthető: www.remlac.extra.hu

 

 

 

Ön most mit lépne világossal?

 

A júniusi lapszámunkban az alábbi játszmaállást közöltük:

Világos: Vc5, Kg3, Bf2, Ba3, He7, a2, e4, f3, g2, g4.

Sötét: Va1, Kh8, Bh1, Bd8, Fb5, a6, c4, f7, g5, h6.

Azt kérdeztük, hogy Ön most mit lépne sötéttel?

A helyes válasz: Bh3+.Ha ugyanis világos gxh3-mal válaszol, akkor sötét Vg1-gyel sakkot ad, és világosnak csak a Bg2 "mentő" lépése marad, de annak az ára a Vxc5 vezérvesztés. Ha viszont világos Kxh3-mal válaszol, akkor sötét Vh1-gyel sakkot, majd Vh4-gyel mattot ad.

*

Egy világhírű sakkpartiban a 14. lépéssel ez a játszmaállás alakult ki:

Világos: Kg1, Vd1, Bc1, Bf1, Hc3, Hd4, Fc4, a3, b4, e3, f4, g2, h2.

Sötét: Ke8, Vb8, Ba8, Bh8, Fc8, Fe7, Hd7, a6, b7, f7, f6, g6, h7.

Ön most mit lépne világossal?

*

A világos bábokat vezető Dominyák István debreceni olvasónk megnyerte a vele vívott partinkat. Számosan érdeklődtek játékunk iránt, ezért az alábbiakban közreadom a játszma leírását. Miként látható, a 32. lépésben durva és érthetetlen hibát követtem el. De ez nem csökkenti rendkívül sportszerű ellenfelem nyerésének értékét, éppen ezért tisztelettel gratulálok Dominyák István úrnak a győzelméhez!

Dominyák - Cseri:

1.d4, d5. 2.Ff4, c6. 3.Hf3, Fg4. 4.Hd2, Hd7. 5.He5, Hxe5. 6.Fxe5, f6. 7.Ff4, e6. 8.f3, Fh5. 9.g4, Ff7. 10.c3, Fd6. 11.Fg3, Vc7. 12.Fxd6, Vxd6. 13.e3, h5. 14.f4, He7. 15.Vf3, 0-0-0. 16.Fe2, Kb8. 17.0-0-0, hxg4. 18.Vxg4, Hf5. 19.Hf1, Fh5. 20.Vg2, Fxe2. 21.Vxe2, Bh3. 22.Vf2, Bdh8. 23.Bhg1, B8h5. 24.Bg6, Vc7. 25.Be1, B5h4. 26.Kd2, c5. 27.a3, cxd4. 28.c3xd4, Hd6. 29.Kd1, a6. 30.Be2, Vf7.31. Bgg2, He4. 32. Ve1, Bf3. 33.Vxh4, sötét feladta.

Cseri Sándor

 

 

 

CD-nyeremény

 

Ki volt az az angol zeneszerző, akinek Dido és Aeneas című operája a barokk zeneirodalom remekműve? Zeneszerzői stílusát drámai erő és líraiság jellemzi. Komponált színpadi kísérőzenét, egyházi műveket, több mint száz dalt, hangszeres műveket. Híres az Arthur király című operája is.

A választ október 15-ig kérjük szépen.

A júliusi lapszámunkban feltett kérdésre a helyes válasz: Ruggiero Leoncavallo.

Így gondolta ezt Csizovszky Andrea (Budapest) is, akinek a nyereményéhez tisztelettel gratulálunk!

 

 

 

Apróhirdetések

 

Vidéken élő 53 éves özvegyasszony keresi hozzá hasonló sorsú (látássérült) barátját. Italozók, dohányosok ne zavarjanak! Rendezett anyagi körülmények között élek.

Telefon: 06-70-5338633

*

52 éves, leszázalékolt, szemmel nem látható látássérült vagyok. Keresek egy hozzám hasonló sorsú, finom lelkű, szép és csinos hölgyet korhatár nélkül, aki szerető társam lenne. Jóképűnek mondott, magas, hosszú ősz hajú, kék szemű fiú vagyok, újságterjesztőként dolgozom. Déltől hatig az Árpád-hídi aluljáróban, a Volán pályaudvar melletti átjáróban dolgozom. Tel: Csaba,

06-30-573-6496 vagy "Szeretet" jeligére a szerkesztőségbe.

*

31 éves, nagyon vidám, jókedvű ember vagyok, aki nagyon szeretne egy társat. Áprilisban Budapestre, a Vakok Állami Intézetének rehabilitációs részlegére költöztem. Nagyon vágyom egy 25-30 év körüli hölgyre, nem baj, ha sorstársam. Zsigmond.

Telefon: 06-30-257-6916

*

39 éves, Hajdú-Bihar megyei, Debrecenben élő, leszázalékolt, gyengénlátó, dolgozó férfi, látássérült hölgyet keres, aki velem tudna élni, hozzám tudna költözni, debreceni lakásomba. Telefonszámom: 06-30-500-9632

*

Pihenjen Hévízen!

Igényesen berendezett, 33 négyzetméteres, földszinti apartman egész évben kiadó Hévízen. Két fő részére 5 ezer forint, plusz idegenforgalmi adó/nap. Látássérülteknek 10 százalék kedvezmény! Szeretettel várom jelentkezésüket! Telefon: 06-85-313-061 vagy: 06-30-3107190

 

 

 

Pályázati felhívás

 

Kiíró: "Informatika a látássérültekért" Alapítvány

A pályázat címe: Informatikai eszközök (hardver és szoftver) adományozása látássérült személyeknek

A pályázat célja:

Az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány informatikai eszközök (hardver és szoftver) adományozása révén kívánja támogatni a látássérült embereket, hogy ez által segítse sikeres részvételüket az oktatásban és képzésben, növekedjen a számukra elérhető munkalehetőségek száma és javuljanak munkahely megtartási esélyeik, valamint lehetővé szeretné tenni még teljesebb körű kultúrálódásukat, szabadidős kikapcsolódásukat.

A pályázat során az alábbiakra lehet pályázatot benyújtani:

1. Képernyőolvasó, képernyőnagyító programok új licenszei

Magyar nyelvű JAWS for Windows 9.0 Standard képernyőolvasó program

Magyar nyelvű JAWS for Windows 9.0 Professional képernyőolvasó program

Magyar nyelvű MAGic 11.0 Standard képernyőnagyító program beszédtámogatással vagy beszédtámogatás nélkül

Magyar nyelvű MAGic 11.0 Professional képernyőnagyító program beszédtámogatással vagy beszédtámogatás nélkül

Altéma kódja: 2009/FSÚ

Kiosztható mennyiség: a kiosztandó programok típusa és mennyisége a pályázatok beérkezése és feldolgozása után kerül meghatározásra

Várható nyertesek száma: 20-30 fő

Pályázók köre:

- minden olyan 18 éven felüli látássérült magánszemély, aki rendelkezik otthoni számítógéppel vagy munkája során használ számítógépet.

2. Képernyőolvasó, képernyőnagyító programok frissítései

Frissítési lehetőség: JAWS képernyőolvasó program: Standard változatról Professional változatra

Frissítési lehetőség: MAGic képernyőnagyító program: Standard változatról Professional változatra

Frissítési lehetőség: JAWS képernyőolvasó program: régi verziókról 9.0-ás verzióra

Frissítési lehetőség: MAGic képernyőnagyító program: régi verziókról 10.5 - ös verzióra (várható nyertesek száma: 75)

Frissítési lehetőség: MAGic képernyőnagyító program: régi verziókról 11.0 - ás verzióra (várható nyertesek száma:10)

Frissítési lehetőség: a MAGic beszédszolgáltatásának aktiválása

Altéma kódja: 2009/FSF

Kiosztható mennyiség: a kiosztandó programok típusa és mennyisége a pályázatok beérkezése és feldolgozása után kerül meghatározásra.

Várható nyertesek száma: 100-200 fő

Pályázók köre:

- minden olyan 18 éven felüli látássérült magánszemély, aki rendelkezik otthoni számítógéppel vagy munkája során használ számítógépet, valamint rendelkezik saját felhasználási jogú jogtiszta JAWS vagy MAGic szoftverrel.

3. Használt asztali számítógép

kategória: Pentium IV, Windows XP operációs rendszerrel, perifériákkal (monitor, billentyűzet, egér, hangfal), JAWS és MAGic demo verzióval ellátva

Altéma kódja: 2009/HSZG

A számítógépek piaci értéke 20 e Ft!

Kiosztható mennyiség: 30 db

Pályázók köre: minden olyan 14 évnél idősebb látássérült magánszemély, aki a közoktatásban, illetve a felsőoktatásban nem vesz részt.

4. Használt hordozható számítógépek

kategória: Pentium IV, Windows XP operációs rendszerrel, JAWS és MAGic demo verzióval ellátva

Altéma kódja: 2009/HHSZ

A használt hordozható számítógépek piaci értéke 60 e Ft!

Kiosztható mennyiség: 10 db

Pályázók köre: minden közép-és felső-oktatásban tanuló látássérült diák (Tanulói jogviszony igazolása szükséges!)

Pályázni csak egy eszközre vagy programra vagy frissítésre lehet! Nem lehet tehát egyszerre pályázni pl. számítógépre és JAWS-ra, vagy két különböző frissítési lehetőségre. Pályázni csak az e célra kiadott adatlapon lehet. Az adatlap minden kérdésére válaszolni kell!

Pályázati csomag igényelhető:

- Interneten letölthető a www.infoalap.hu / pályázatok felhívások aloldalról

- Postán: "Informatika a látássérültekért" Alapítvány 1580 Budapest, Pf. 35. címen

- MVGYOSZ Hermina út 47. szám alatti központi hivatalában,

illetve az MVGYOSZ tagegyesületeinél

A pályázat benyújtása:

Postai úton - A pályázatokat 2009. október 2-án éjfélig kell postára adni az alábbi címre: "Informatika a látássérültekért" Alapítvány, 1580 Budapest Pf. 35

A borítékra kérjük, írják rá a pályázati altéma kódját (pl. 2009/HSZG)!

Elektronikus úton - Az elektronikus pályázatokat a mellékletekkel együtt 2009. október 2-án éjfélig kell beküldeni a palyazat@infoalap.hu címre.

A pályázattal kapcsolatos információk:

A pályázattal és adatlapok kitöltésével kapcsolatban részletes információt az alapítvány ügyfélszolgálatos munkatársától, Molnár Ákostól lehet kérni, kizárólag kedden és csütörtökön 9 és 17 óra között. Személyesen az alapítvány irodájában (1143 Budapest, Ida u. 7.), telefonon az (1) 273-3188-as és a (70) 295-9288-as telefonszámon, illetve e-mailben a helpdesk@infoalap.hu címen.

Minden termékről és a pályázati feltételekről információk olvashatóak az alapítvány honlapján (www.infoalap.hu), ahonnan szeptember 1-től a pályázati adatlapok is letölthetőek.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2009. november

A kuratórium a nyerteseket levélben értesíti.

 

doboz alja
oldal alja