ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Vakok Világa 2010. február


 

Vakok Világa

LXXI. évf. 2. szám

2010. február

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének folyóirata

Felelős kiadó: Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke

Főszerkesztő: Garamvölgyi Annamária

Tervezőszerkesztő: Fehér István

A szerkesztőség és a kiadóhivatal címe: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Telefon: 384-8440

E-mail: vv@mvgyosz.hu

ISSN 0209-6765

Az újság előfizethető az MVGYOSZ tagegyesületeinél!

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

Vállalták a megmérettetést

A pályáztatás új rendjéről

Láthatnak majd a vakok?

Dr. Földi János ügyvéd pervesztése

Új jövevény érkezett

Sok a jólelkű adományozónk

Meghívó

Jeles számaim sora

A sírás is árthatott a szememnek

Februári IT klub

Sajókazára jöhet egy legény

Ajándékok fiataloknak

Alapszinten elkezdik

Estétől gyorsan repült az idő

Az Év Dolgozója

Támogatás a beszélgetéshez

Sikeresen vizsgáztak

Ártatlanul bűnhődött a kisfiú

Egészségünkre a mézet!

Búcsú Gál Andrásnétól

Az időskor szembetegsége

Megbeszéltük a kislányunkkal

Koncert és adományosztás

Felhívás a pályázatra

Humor

Ez itt a kérdés meg a válasz is

Üdülés Balatonbogláron 2010-ben

Pályázaton nyertek

Tekézőink mozgalmas évet zártak

Ön most mit lépne sötéttel?

CD-nyeremény

TÁRSKERESÉS

Impresszum

 

 

 

Elkészült a jelöltlista a választó küldöttgyűlésre

Vállalták a megmérettetést

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Elnökségének valamennyi tagja jelen volt a testület január 12-i értekezletén az MVGYOSZ székházában. Így dr. Szőke László országos elnök mellett részt vett az ülésen Szabó Tiborné alelnök, dr. Orlicki János, dr. Tóka László, Kovács Béla, Sztakó Krisztina és Németh Orsolya, Laczi Tamásné elnökségi póttag, Lukács Gyuláné, a felügyelő bizottság póttagja, dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője és több más egyesületi vezető is.

A megjelenteknek dr. Szőke László országos elnök bemutatta Bognárné Baráth Barbarát, aki az év végén más munkahelyre távozott Simon Enikő feladatkörét vette át. Az új elnökségi titkárnő röviden beszélt eddigi életútjáról.

Ismeretes, hogy tavasszal kell megtartani az MVGYOSZ tisztújító küldöttgyűlését, mert az elnökség mandátuma lejár. Az országos jelölőbizottság elnöke, Nagy Tünde ismertette, milyen munkát végeztek a megválasztásuk óta. Mint elmondta, az első, augusztus 27-i ülésükön felosztották egymás között a területeket: ki melyik tagegyesületet és az egyéni tagok csoportját keresi fel. Szeptember 12-én került sor az első és november végén az utolsó jelölőbizottsági látogatásra. A tapasztalatokat decemberben értékelték. Minden egyesület és a természetes személyek is éltek a jelölési jogukkal, kivéve Tolna megyét, amelynek küldöttei úgy határoztak, hogy a választás alkalmával helyben tesznek majd jelölést. A jelölőbizottság összeállította az országos elnöki tisztségre és az elnökségi tagok sorába javasoltak listáját.

Országos elnökjelölt lett: dr. Földi János (természetes személy tagok) 5; dr. Nagy Sándor (Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesülete) 9 és dr. Szőke László (Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete) 14 megye támogatása alapján.

Az Országos Elnökség tagságába jelöltek névsora (zárójelben a megye neve, ahol a jelölt tag és a javaslatok száma olvasható):

Ádász István (Békés -2) Barnószky Gábor (Borsod -1); dr. Földi János (természetes személy tagok -8); dr. Orlicki János (VGYKE -5), dr. Ozvári-Lukács Ádám (VGYKE -8); dr. Szőke László (Veszprém -2); dr. Tóka László (Baranya -7); dr. Varga Szabolcs (LÁRKE -2); Györgyné Kiss Adrienn (Csongrád -3); Hegedűs István (Csongrád -2); Hegyes Jánosné (Szabolcs-Szatmár-Bereg -1); Jakab Sándorné (Nyírségi Látássérültek Egyesülete -5); Kopasz Attila (természetes személy tagok -2); Kovács Béla (Zala -8); Laczi Tamásné (Győr-Moson-Sopron -13); Majoros Kálmánné (Heves -1); Németh Orsolya (VGYKE -13); Pál Szilvia (VGYKE -1); Schuck Antal (Hermina -1); Sztakó Krisztina (Bács-Kiskun -7).

Jelölt egyébként 35 lett volna, de csak az imént felsorolt húsz látássérült vállalja a megmérettetést.

Dr. Szőke László megköszönte a jelölő bizottság munkáját, majd ígéretet tett arra, hogy az alapszabályban előírt határidő szerint minden küldöttnek megküldik a jelöltek listáját.

Az MVGYOSZ alapszabályának tervezetét dr. Nagy Sándor állította össze és egészítette ki szóban az értekezleten. Több pontban cseréltek véleményt a jelenlévők, így például abban, elrendelhet-e és milyen indokok alapján zárt ülést az országos elnök. Az Elnökség korábban már döntött arról, kerüljön be az is az alapszabályba, hogy az Országos Hivatalvezető elnevezést az ügyvezető igazgató cím váltsa majd fel.

Az előterjesztés, valamint a mellékelt, az utólag csatolt kiegészítések és a korábbi határozat alapján az Elnökség javasolja a küldöttgyűlésnek az MVGYOSZ alapszabályának a módosítását.

Felülvizsgálta a 2010. évi költségvetéssel összefüggésben az Országos Hivatal pályázati keretét az Elnökség. Mivel a pályázati keret 82 millió forintra nőtt az eredetileg előirányzott 75 millió helyett, így a tavaly októberi elnökségi határozat is reparálásra szorult. Mégpedig azért, mert ott mindössze 5 milliós pályázati lehetőséget szavaztak meg a hivatalnak, ami semmire sem lett volna elég.

Sem az egyesületek, sem az Országos Hivatal ellehetetlenülése nem lehet cél - hangsúlyozta dr. Szőke László elnök. Tehát olyan döntést kell hozni, amely nem sérti az egyesületek érdekeit, s nem állítja szembe a hivatalt az egyesületekkel. Többször szóba került a Magyar Nemzeti Bank tavalyi árverésén kapott 18,6 millió forint sorsa. Az Elnökség a 75/2009. X. 8. számú határozatát visszavonta és úgy döntött, hogy az Országos Hivatal a 2010. évi pályázati keret terhére pályázatot nem nyújthat be, ugyanakkor az MNB-től kapott pénzt használja fel a második féléves működésére. Ebből finanszírozhatna olyan szolgáltatásokat, amelyekre a minisztérium pályázati lehetőséget nem biztosít. Ilyen például a segédeszköz-ellátás, valamint a speciális tankönyvek előállításával kapcsolatos tevékenység.

A bejelentések között dr. Micserics József hivatalvezető elmondta, hogy a felügyelő bizottság korábbi felvetésére reagálva elküldték számukra a Szövetség tárgyi eszköz analitikáját, de az FB-től erre még válasz nem érkezett, hogy elfogadták-e.

Visszahozták a hivatalba a bérszámfejtést és a könyvelést. Így most e két tevékenység mellett a projektek elszámolása, valamint az összes pénztári feladat helyben történik.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Egyesületi elnökök konzultációja

A PÁLYÁZTATÁS új RENDJÉRŐL

 

A BKV sztrájk ellenére is megérkeztek az egyesületi elnökök és irodavezetők január 12-én a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének székházába. A Szövetség vezetői ugyanis több autóval szállíttatták be a pályaudvarokról az oda érkezőket.

Nem lehetett ugyanis későbbre halasztani azoknak az aktuális kérdéseknek a megbeszélését, amelyek az idei év minisztériumi pályázati rendszere körül még meglehetősen tisztázatlanok.

Az egyesületi vezetők előre megkapták azt a Projektalapító Dokumentumot, amelyet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztálya a pályázati előkészítő csoporttal együtt készített el. A Dokumentum meghatározza a pályázat kereteit, célját, a pályázható tevékenységek körét, a felelősségi viszonyokat, a bírálat módját, valamint a projektciklus főbb időpontjait.

Minderről dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője beszélt az egyesületi elnökök konzultációján és pontról pontra elemezte a tudnivalókat. Mint mondotta, a minisztérium ezentúl szolgáltatási és érdekvédelmi tevékenységet fog finanszírozni, működési költségre nem ad pénzt. Ez tehát más támogatási struktúra, mint amilyen a korábbi volt. Fontos, hogy minden egyesület nézze meg a saját programját és hozza azt szinkronba az Országos Fogyatékosügyi Program előírásaival. Ha ugyanis valamelyik egyesület nem tud olyan pályázatot benyújtani, ami a meghatározott szempontoknak megfelel, nem kap támogatást. Ezért is lényeges a közös gondolkodás, s az, hogy minden egyesület sikeresen pályázzon.

Számos olyan kitétel is olvasható a Projektalapító Dokumentumban, amit kifejezetten dr. Micserics József javaslatára vettek be az anyagba. Ilyen például a Megvalósítás eljárásrendje című fejezet több pontja is.

Sok múlik majd az előzetes bírálók véleményén. Mert ha már ők sem tartanak megfelelőnek egy pályázatot, akkor az nem kerülhet az igazi bíráló bizottság elé. E bizottságba egyébként az MVGYOSZ is delegál egy személyt.

A projekteknek a 40 százalékát monitorozzák. Ezért a hivatalvezető felhívta az egyesületek vezetőinek a figyelmét, hogy csak olyat vállaljanak, amit meg is tudnak valósítani.

A konzultáción minden kérdésre választ kaptak a résztvevők. S megismerhették azt a levelet is, amely az előző nap este érkezett a minisztériumból. A levélben az állt, hogy új kormányrendelet született az államháztartás működési rendjéről, ami a pályázatok tervezésekor még nem volt ismert. Ennek értelmében a pályázatokat kizárólag közbeszerzéssel kiválasztott szervezetek bonyolíthatják le. Ekkor viszont március végéig kéne várni, hogy kiválasszák a megfelelő jogi személyt, csak ezután következhetne a pályázat kiírása.

Ha mégsem ezt az utat választanák a pályázók, hanem inkább megbízzák az ESZA Kht-t a pályázatok lebonyolításával, akkor már januárban megismerhetnék a pályázatokat.

Az egyesületi elnököket dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke arra kérte, hogy döntsenek, s ők az utóbbi, a gyorsabb módszer mellett voksoltak.

Dr. Szőke László országos elnök megköszönte a konstruktivitást és utalt arra, hogy az egyesületek nem egymás konkurensei, hanem együttműködő, segítő partnerek ebben a folyamatban. Elnökünk bejelentette, hogy mivel a mostani elnökség mandátuma április 30-án lejár, két országos küldöttgyűlés is lesz abban a hónapban. Az elsőre, amelyen a közhasznúsági jelentés vitája szerepel napirenden, április 10-én, a másodikra, a tisztújító gyűlésre április 24-én kerül sor.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Láthatnak majd a vakok?

 

Újra láthatnak a vakok annak a mikrochipnek köszönhetően, amelyet német orvosok fejlesztettek ki.

A Tübingeni Egyetem orvoscsoportja chipet ültetett vak páciensek retinája alá, akik ennek segítségével újra felismerik a tárgyakat és a betűket - olvasható a Der Spiegel című német magazinban.

Különösen egy finn férfi esetében értek el olyan eredményeket, amelyek az implantátum fejlesztésében átütő sikernek számítanak. A 44 éves Miika a chip segítségével átlépte azt a határt, amelyen túl jogilag már nem számít vaknak - mondta el Eberhart Zrenner, a kutatócsoport vezetője.

Az implantátum ezerötszáz fotocellából áll, amelyeket egy háromszor három milliméteres mikrochipen helyeznek el. Ezt négyórás operáció során helyezik el a retina alatt.

Zrenner szerint a test jól alkalmazkodik az implantátumhoz. "Egyetlen esetben sem lépett fel komoly probléma, például gyulladás" - mondta el az orvos.

A Tübingeni Egyetem etikai bizottságának feltételei alapján a chipet néhány héten belül el kell távolítani. Zrenner, aki Retina Implant néven céget alapított, kijelentette: az elkövetkezendő évben mintegy két tucat páciensnek fognak új, vezeték nélküli látóchipet beépíteni, ezek pedig már tartósan a retina alatt maradhatnak.

(MTI)

 

 

 

Megalapozatlanul jelentette fel lapunkat és az MVGYOSZ-t

Dr. Földi János ügyvéd pervesztése

 

Aligha gondolhatta dr. Földi János ügyvéd 2008. december második felében, hogy milyen árat kell majd fizetnie azért az élvezetéért, hogy fenyegetésével tönkretette számunkra a szeretet ünnepének bensőséges hangulatát. Egy írásomnak azon részéért, amelyben az ő neve is szerepelt, az MVGYOSZ elnökéhez intézett levelében kilátásba helyezte a feljelentésünket. A levélben azt követelte, hogy a Vakok Világában jelenjen meg egy helyreigazítás, amely szerint tévedtem az ő jogászi felkészültségének színvonalát illetően, továbbá "...a jóhírnévrontás ellensúlyozására 200.00-Ft (azaz Kettőszázezer forint) nemvagyoni kártérítésre tartok igényt." (Így írta: számokkal húszezer, betűvel kettőszázezer forintot követelt, úgyhogy hirtelenjében nem is tudtuk, mekkora összeggel akarja megrövidíteni az MVGYOSZ tagságát.) Dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke válaszlevelében angyali türelemmel elmagyarázta az Alkotmány és a hatályos jogszabályok alapján, hogy a bírálatommal én nem léptem át a törvényszabta korlátokat, tehát dr. Földi János követeléseinek nincs alapja.

Nekem akkor az volt az érzésem, hogy csupán ingyen reklámra vágyik és munka nélkül akar párszázezer forintot zsebre vágni. Ismerve alaptalan vádaskodásainak, uszító heccelődéseinek a színvonalát, nem akartam elhinni, hogy tudna egy perképes keresetlevelet papírra vetni. De miként hamarosan kiderült, ezt az akadályt úgy küzdötte le, hogy ő, az ügyvéd, egy másik ügyvédet fogadott fel. A kettőjük közös erőfeszítésének gyümölcseként aztán megvádoltak ilyen zengzetes fordulatokkal: "...hamis színben feltüntető kijelentésekkel alátámasztott kijelentéseket..." tettem. A pazar nyelvezethez társult egy "Megbízási szerződés" is, amelyben félreérthetetlenül leszögezik, hogy a fogadott ügyvéd százezer forintot és áfát fizet munkadíjként önmagának. (Ezt a történelmi jelentőségű dokumentumot lapunk decemberi számában a 33. oldalon már bemutattuk, hátha elgyönyörködik benne az Ügyvédi Kamara és az APEH is.)

Mikor megtudtuk, hogy dr. Földi János is benevez "az alaptalan perek indításának és elvesztésének specialistája" képzeletbeli címért folyó versenyre, sietve összegyűjtöttünk 39 olyan dokumentumot, amelyek kétséget kizáróan bizonyították: két és fél év óta a Vakok Világának főszerkesztője ellen éppen dr. Földi János követi el a rágalmazás és gúnyolódás sorozatát, tehát nekünk lett volna okunk feljelenteni őt az általa hangoztatott vétségek miatt.

A peres eljárás kezdetét jellemző meglepetések azonban még nem értek véget. Az ügyünket tárgyaló bíró a tárgyalás megkezdése után adta oda a két ügyvédnek az ellenkeresetünket is és a 39 dokumentumot is, amiből rögtön arra a következtetésre jutottam, hogy a taláros férfiút valószínűleg egyáltalán nem érdekli a mi érvelésünk. Az általa kihirdetett, de aztán megsemmisített ítélete megerősített ebben a vélekedésemben.

Dr. Földi János diadalittasan gratulált az általa felfogadott ügyvédnek. Szinte biztosra vettem akkor, hogy ez a meg nem érdemelt, időleges siker lesz majd a felsülésének okozója. S valóban: az óvatosságának minden nyűgét levetve, július 2-án már brutálisan gázolt bele a Vakok Világa főszerkesztőjének emberi méltóságába és gúnyolódott a látássérült embereken csak azért, mert ők nem féltek kinyilvánítani, hogy elégedettek a főszerkesztő munkájával és a folyóirattal is. De minderről majd később.

A Fővárosi Ítélőtábla előtt november 13-án megtartott tárgyaláson a dr. Földi János által ugyancsak feljelentett Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnökségét képviselő dr. Szőke László a hatályos jogszabályok ismeretének teljes vértezetében, kristálytiszta logikával mutatott rá a feljelentés megalapozatlanságára. Egyebek mellett arra is, hogy a jogegyenlőség jegyében nemcsak dr. Földi Jánosnak szabad minősítenie az újságírókat és azok munkáját, az újságírók is kifejthetik véleményüket az őket alaptalanul bántó dr. Földi Jánosról és tetteiről.

Erre a tárgyalásra dr. Földi János már nem ment el. Távolmaradásának oka lehetett az, hogy önmagát diadalmas eposzi hősnek képzelvén, dús hekatombát készített elő a vád győzelmének megünneplésére. De meg nem jelenését motiválhatta az az aggodalom is, hogy esetleg válaszolnia kell a szakmailag kiváló, mély emberismerettel rendelkező bírói tanács kérdéseire.

Már tudniillik annak a példátlan brutalitásának a dokumentumaival kapcsolatban, amelyek az I. fokú, teljesen téves bírói ítélet után keletkeztek. Fogadott ügyvédjének érdemleges mondanivalója itt már nem volt. Még azt sem hozta szóba, hogy kifizeti-e a százezer forintos munkadíjat önmagának, amire kettőjük írásos megállapodása őt kötelezi.

 

A jogerőre emelkedett, megfellebbezhetetlen ítélet a következő:

FŐVÁROSI BÍRÓSÁG

Fővárosi Ítélőtábla

2.Pf.21.571/2009/4.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Szakál Róbert (1111 Budapest, Bartók Béla út 56; postacíme: 1277 Budapest, Pf. 92.) ügyvéd által képviselt dr. Földi János (1078 Budapest, Marek J. u. 22. III/32.) felperesnek a dr. Szőke László (8200 Veszprém, Kossuth u. 10. 1/114. Pf. 281.) ügyvéd által képviselt Vakok Világa Szerkesztősége (1146 Budapest, Hermina út 47.) I. rendű és a dr. Szőke László elnök által képviselt Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (1146 Budapest, Hermina út 47.) II. rendű alperesek ellen sajtó-helyreigazítás iránt indult perében a Fővárosi Bíróság 2009. május 18. napján kelt, 26.P.20.406/2009/9. számú ítélete ellen az I. rendű alperes részéről 10. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán meghozta a következő ítéletet:

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és felperes keresetét elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alpereseknek 30.000 (harmincezer) forint perköltséget, valamint a Magyar Államnak külön felhívásra 45.000 (negyvenötezer) forint kereseti és fellebbezési illetéket.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A felperes keresetében az I. rendű alperes által szerkesztett és a II. rendű alperes kiadásában megjelenő Vakok Világa című lap 2009. januári számában megjelentek miatt olyan tartalmú helyreigazítás közlésére kérte kötelezni az I. rendű alperest, amelyből kitűnik, hogy a cikkben minden alapot nélkülöznek a Földi János jogi felkészültségét illető ténymegállapítások, mert a valóságban sem a cikkírónak, sem a szerkesztőségnek nincs semmilyen ezzel kapcsolatos tényleges ismerete. A II. rendű alperest kizárólag a perköltség megfizetésére kérte kötelezni.

Az I. rendű alperes arra hivatkozással kérte a kereset elutasítását, hogy épp a felperes az, aki hosszabb ideje több különböző témakörrel kapcsolatosan sértegeti a lapot, illetve annak főszerkesztőjét. A II. rendű alperes arra hivatkozással kérte a kereset elutasítását, hogy a felperesnek, aki hosszabb ideje valótlan tartalmú kijelentéseket tesz az alperesi lapra, el kell viselnie az ezzel kapcsolatos alperesi reagálást. A felperes felkészültsége egyébként az általuk említett eljárásból is kitűnt.

Az elsőfokú bíróság ítéletében arra kötelezte az I. rendű alperest, hogy a Vakok Világa című folyóirat következő számában a 26. oldalon az "Ítélet Földi Antalék számára" című cikkben alkalmazott betűmérettel jelentesse meg az alábbi közleményt:

"HELYREIGAZÍTÁS: "Lapunk 2009. januári számában megjelent, "Ítélet Földi Antalék számára" című cikkben valótlanul állítottuk, hogy dr. Földi János ügyvéd jogi tudása elégtelen és felkészültsége nem megfelelő. Ezzel szemben a valóság az, hogy dr. Földi János jogi szaktudásáról tényleges ismeretünk nincsen."

Az elsőfokú bíróság a II. rendű alperest kötelezte arra, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 21.000 forint perköltséget, amely a felperesi jogi képviselő munkadíját terhelő áfá-t is magában foglalja, valamint fizessen meg az államnak külön felhívásra 21.000 forint le nem rótt kereseti illetéket.

Az ítélet indokolásában hivatkozott a sajtó-helyreigazítási eljárásban alkalmazandó Ptk. 79. § (1) bekezdésére, a Pp. 342. § (2) bekezdésére, a 345. § (2) bekezdésére és a PK. 12. számú állásfoglalás II. pontjára.

Az elsőfokú bíróság kifejtette, hogy a sajtó-helyreigazítási eljárásban kizárólag az vizsgálható, hogy a kereset tárgyává tett közlés valós vagy valótlan. Az I. rendű alperes által közölt cikkben a felperes név szerint említésre került és vele szemben tényállításként jelenik meg az, hogy a jogerős határozat alapján nyilvánvalóvá váltak szakmai tudásának és felkészültségének hiányosságai. Azt az elsőfokú bíróság a rendelkezésre álló iratokból következtetésként vonta le, hogy a felek közötti viszony rendkívüli módon elmérgesedett, azonban ezt a sajtóperben értékelni nem lehetett. A szöveg egészének vizsgálatával megállapította az elsőfokú bíróság, hogy a felperesre nézve gúnyos fennhangú tényállítások a pervesztesség okán kétségbe vonják a felperes szakmai kompetenciáját, így alkalmasak a felperesről kialakult kép negatív irányú befolyásolására, holott az alperesek sem cáfolták azt, hogy a cikkben említett eljárásban a felperes nem fejtett ki jogi képviselői tevékenységet. A felperes által támogatott, de általa sem félként, sem jogilag nem képviselt oldal pervesztességéből nem lehet okszerűen következtetni arra az elsőfokú bíróság álláspontja szerint, hogy a felperes szakmai képességei hiányosak. A cikk egyértelműen a felperes szakmai tudásáról és felkészültségéről állított tényeket és nem közszereplőként végzett tevékenységéről mondott bírálatot, ezért nem volt figyelembe vehető azon alperesi védekezés, hogy a felperes mint közszereplő fokozottabban köteles tűrni a vele szembeni kritikát. Mivel az I. rendű alperes az általa állítottak valóságát igazolni nem tudta, ezért az elsőfokú bíróság kötelezte a sajtó-helyreigazítás közzétételére.

A perköltség megfizetésére a Pp. 78. § (1) bekezdése szerint kötelezte a II. rendű alperest, mint kiadót, aki egyébként a perben állás nélkül is marasztalható a szerkesztőség pervesztessége esetén.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az I. rendű alperes élt fellebbezéssel, amelyben annak megváltoztatását és a kereset elutasítását kérte, kifejtve azt, hogy épp a felperes volt az, aki hosszú idő óta támadássorozatával provokálta a szerkesztőséget, amellyel szemben jelen cikkel próbáltak védekezni. Kérte annak mérlegelését, hogy ebben az ügyben a felperes volt az, aki agresszíven lépett fel és az ő rágalomhadjáratával, erkölcsi és anyagi károkozásával szemben próbáltak véleményt kifejteni. Állítása alátámasztására csatolta a felperes alperesekkel szemben megfogalmazott cikkeit.

A felperes fellebbezési ellenkérelme az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyására irányult.

A fellebbezés alapos.

Az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, azonban az abból levont következtetésével és az így meghozott döntésével a másodfokú bíróság nem értett egyet.

A Fővárosi Ítélőtábla általánosságban csak arra mutat rá, hogy a Ptk. 79. §-ában szabályozott sajtó-helyreigazítás speciális eljárás a személyhez fűződő jogok védelmének rendszerében és speciális feltételek esetén lehet csak igénybe venni. A sajtó-helyreigazítás követelésére csak az jogosult, akiről a sajtóban valótlan tényt vagy híresztelést közöltek, illetőleg akinek tekintetében a való tényeket hamis színben tüntettek fel. A PK. 12. számú állásfoglalás III. pontjában ad iránymutatást arra vonatkozóan, hogy a véleménynyilvánítás, értékelés, bírálat önmagában nem lehet sajtó-helyreigazítás alapja. Ebből következően nem adhat alapot helyreigazításra a személyiségi érdekek esetleges sérelme, ha az nem tényállítás útján valósul meg. A Fővárosi Ítélőtábla mindezen általános szabályok alapján vizsgálta a felperes által sérelmezett alperesi közlést. Ebből megállapítható volt, hogy az alperesi lapban a felperes korábbi sértő fellépései, valamint a II. rendű alperesi egyesület vezetésének legitimációjával kapcsolatban elfoglalt álláspontja alapján került kifejtésre vélemény, amely a felperes jogi felkészültségét érintette. Tévedett ezért az elsőfokú bíróság, amikor ezt az alperesi véleménynyilvánítást tényállításként értékelte és úgy ítélte meg, hogy az alperesi oldalról a közöltek valóságtartalmának igazolására nem került sor. A Fővárosi Ítélőtábla álláspontja szerint az alperesi lapban olyan véleménynyilvánítás történt, amelyben a bíróság állást nem foglalhat, ugyanis annak megítélése, hogy valakinek a szaktudása megfelelő-e vagy sem, nem bírósági eljárásra tartozik, olyan véleménynyilvánítás, amely esetén sajtó-helyreigazításnak helye nincs.

A másodfokú bíróság mindezekre tekintettel az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 253. § (2) bekezdése értelmében megváltoztatta és a felperes megalapozatlan keresetét elutasította.

A perköltség viseléséről a másodfokú bíróság Pp. 239. §-án keresztül is érvényesülő Pp. 78. § (1) bekezdése alapján rendelkezett, figyelemmel a 32/2003.(VIII. 22.) IM rendelet 3. § (1) és (5) bekezdésére, valamint a 6/J986.(VI. 26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdésére.

Budapest, 2009. november 12.

Kizmanné dr. Oszkó Marianne s.k. a tanács elnöke - előadó bíró

Dr. Czifra Veronika s.k. - bíró

Böszörményiné dr. Kovács Katalin s.k. - bíró

 

Az ítélet, magától értetődően, nem foglalkozik külön-külön a fellebbezésünkhöz csatlakozó 43 dokumentummal, amelyek egyenként is és összességükben is pőrére vetkőztetik dr. Földi Jánosnak az ellenünk megnyilvánuló agresszivitását. Okkal hisszük azonban, hogy az igazság mérlegelésekor kitüntetett hely illette meg dr. Földi Jánosnak a Vaklista című internetes fórumon közzétett irományát, amellyel július 2-án, perbeli végső győzelmének beképzelésekor, próbált a rá jellemző módon hangulatot kelteni. Íme, az akkori irományának egy részlete betű szerinti hűséggel:

 

"Ami miatt most ide írok, és fárasztalak titeket ezzel az unalmas témával az, hogy az országos központ felhívta a tagegyesületeket, hogy írják meg véleményüket a főszerkesztő munkájáról. Hát túl sokan nem erőltették meg magukat és összesen 6 dícsérő levelet lehetett így összeszedni, pedig már többször kiment a felhívás.

És a lényeg, idemásolom a Veszprém Megyei Egyesület levelének egy rövid részét:

A Veszprém Megyei Egyesület országos küldöttei "...azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a " Vakok Világa " című folyóirat főszerkesztői állásra meghirdetett pályázatok elbírálásánál vegyék fontolóra a Főszerkesztőnő Garamvölgyi Annamária színvonalas munkáját. Munkájával a legmesszebbmenőkig meg vagyunk elégedve. Igyekszik az Őt - szerintünk érdemtelenül - ért támadásokat tárgyilagosan, humorosan, iróniával kezelni. Amióta 0 a " Vakok Világa " főszerkesztője, sokrétű, színes, változatos a folyóirat."

Kiemelném az írásnak azon részét, "amióta 0 a Vakok Világa főszerkesztője."

Csak utalnék arra, hogy a 0 elé kellene egy határozott vagy határozatlan névelő a magyar helyesírás szabályai szerint. A fentieket senki se tekintse tényállításnak vagy minősítésnek, még véleménynyilvánításnak se, pusztán a helyesírási szabályokra kívántam utalni.

Földi János"

 

Tehát csak a helyesírási szabályokra kívánt utalni ő, akinek a helyesírási hibái már az általános iskola felső tagozatán is rosszallást váltanának ki. Ez a gúnyolódása nem maradt válasz nélkül! Íme, a válasz:

 

"Tisztelt dr. Földi János Úr!

Bár nem tartozom a Vaklista írói és olvasói közé, azért eljutott hozzám az Ön elménckedésének a híre. Vagyis az, hogy Ön úgy űz gúnyt a mi látássérült állapotunkból, hogy azzal Garamvölgyi Annamária Főszerkesztő Asszony emberi önérzetébe is belegázol.

Ön gyalázatosan visszaél azzal a körülménnyel, hogy látássérültségünk miatt, nem vettük észre, hogy a nagy "Ő" betűről az ékezet hiányzik. S így Ön az írásjelhez alávaló módon a "nulla" jelentést társította.

Így aztán "szellemeskedve" azt ajánlja, hogy a Főszerkesztő Asszonyra utaló névmás nullára változtatva és névelővel társítva, jelentse azt, hogy "egy senki" vagy "a nulla" jelenleg a Vakok Világának a főszerkesztője.

Úgy tudjuk, Ön jelenleg bíróság előtt hurcoltatja meg a Főszerkesztő Asszonyt azzal a hamis állítással, hogy szerkesztői munkájával Önt sértette. S közben Ön ilyen módon gázol a Főszerkesztő Aszszony becsületébe és gúnyt űz a mi látássérült állapotunkból!

Reméljük, az a jellemkép, amit ezzel az otrombaságával is kiállított önmagáról, hatással lesz a bíróság ítélkezésére, a perének a következő fokán.

Az Ön által most kigúnyolt látássérültek:

Horváth Árpádné, Németh Attila és Farkasdi István.

Ui: A továbbiakban nem kívánunk reagálni az Ön sértegető leveleire."

 

Eddig tehát a válasz, amelyre dr. Földi János egy sor valótlansággal magyarázkodott, és dölyfösen kijelentette: "A bíróság igazat is adott nekem. És ez talán jelzésértékű lehetne Önöknek is,..."

Ahelyett azonban, hogy dr. Földi János fogalmazásgátló hatásokról árulkodó leveleit idézgetném, mélyen meghajtom a Veszprém megyei sorstársak előtt az elismerés zászlaját. Válaszukkal ugyanis nemcsak azt bizonyították be, hogy tisztességes és becsületes emberek, hanem bátorságukról is tanúbizonyságot tettek. A boldogság virágát növeli ez a tapasztalat a szívünkben. Mert bizony se szeri, se száma nem volt eddig az olyan esetnek, hogy tisztességes sorstársaink ezt mondták nekünk: "Tudjuk, hogy a gyalázkodókkal szemben nektek van igazatok, de mi nem akarunk belekeveredni, félünk a nagy szájuktól, egyébként is, meg tudjátok ti védeni magatokat."

Ha ugyanis az oktalanul acsarkodó személlyel szemben valaki az igazság oldalán érvelni próbált, néhányan letorkolták azzal, hogy amit mond, azt valójában a főszerkesztő asszony vagy Cseri Sándor újságíró írta, tehát hallgasson; vagy azt állították róla, hogy amit és ahogyan mond, az a főszerkesztőnő vagy Cseri Sándor felháborító stílusára emlékeztet; olyan is van, aki kijelenti: őrajta ne kérje számon senki a vádjainak bizonyítását, mert ő ilyesmire nem ér rá. A veszprémi látássérültek azonban erősítik azt a reményt, hogy előbb-utóbb a tisztességes, igazságszerető emberek bátorsága is visszaszorítja néhány, unalmában gyalázkodó törtetését.

Végezetül foglaljuk össze, mit akart elérni és mire jutott dr. Földi János ügyvéd a valóságban.

1. Bírósági ítélettel akarta bizonyítani, hogy ő jogászként nem hiányosan felkészült ember. Amit elért, az ennek épp az ellenkezője. Hiszen már maga ez a cél is hiányos jogi ismereteiről árulkodik. Ahogyan az újságíró kvalitásainak minősítése sem tartozik a bíróságra, ugyanúgy a jogászé sem. Hogy milyenek vagyunk, azt a munkánk minősége dönti el. Nem is szólva arról, hogy még önmaga sem lehetett elégedett a tudásával, ha saját ügyét sem meri képviselni a bíróság előtt. No és az a "Megbízási szerződés"! Hát az alighanem népszerű olvasmány lesz az Ügyvédi Kamarában.

2. Százezrekkel akarta megrövidíteni a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségét. A "jóhírnévrontás ellensúlyozására" kétszázezer forintot követelt az MVGYOSZ elnökéhez írott bájos levelében, s mivel annak a kikényszerítése újabb ügyvédi segítség igénybevételét és további százezer forint kiadást is jelentett volna, összességében dr. Földi János a Szövetség félmilliós szegényedését szerette volna elérni. Ehhez képest nem ő kap, hanem ő fizet kétszázezer forintot.

3. Feljelentéséhez az egyik ürügyet abban az állításában jelölte meg, hogy őneki minisztériumokban lévő üzletfelei vannak, s ha azok elolvassák a Vakok Világának azt a cikkét, amelynek egyik mondatában megemlítettem az ő jogászi közrehatását, akkor a minisztériumi üzletfelei hátrányosan fogják őt megítélni. No mármost, hogy vannak-e neki üzletfelei a minisztériumokban, azt én nem tudom. De ha vannak, akkor a velük való üzleti kapcsolatát aligha acélozza meg a megalapozatlanul indított és elvesztett perének a megismerése. Nem is szólva arról az erkölcsi oldalról, hogy ő egy olyan Szövetségnek támadt neki minden valóságos ok nélkül, amelynek a legutóbbi választás során elnöke szeretett volna lenni. (Istenem, hogy szétrúgta volna azóta a Szövetséget! Akár tyúk a töreket.) Bár lehet, hogy még most is pályázik majd a nagy tudást, műveltséget, odaadást és rengeteg munkát igénylő elnöki posztra...

4. Feljelentésekor dr. Földi Jánost alighanem az a vágy is inspirálta, hogy a Vaklista táborának megmutathassa: ha ő a tettek mezejére lép, egy fogadott ügyvéd segedelmével elmeszeli a Vakok Világát, sőt még a Szövetséget is. Szüksége is lett volna erre a diadalra, mert jogászi véleménynyilvánításai a következmények láttán ugyancsak leértékelődtek a listatagok körében is. Jól érzékelhető volt ez azokból a reagálásokból is, amelyek dr. Földi János alaptalan pereskedésének csődjét követték. Amikor az MVGYOSZ honlapján és hírlevelében megjelent a pervesztésének szikár ténye, valaki a Vaklistára rögtön átemelte. És volt, aki ezt a lépést ott nyilvánosan helyeselni merte. Elégtétel az elégtétel, írta egy harmadik. Mindezt egy-két himi-humi vélemény is kísérte egy másik belső, levelező listán, de rokonszenvtüntetés, amit dr. Földi János valószínűleg remélt, csírájában sem jelentkezett. Minden bizonnyal eljutottak a Vaklistán gondolatot cserélők is arra a felismerésre, hogy dr. Földi János nem különb náluk, tehát ahelyett, hogy rendszeresen kioktatja őket, jobb, ha leszáll a magas hintalóról.

5. Sokat tett dr. Földi János azért, hogy megalázzon bennünket. A gőg, az önteltség, a pökhendiség, a cinizmus, a Janus arcúság messzire ragadták. Unaloműző cselekedeteinek következtében ma már két olyan tagja van az MVGYOSZ-nek, aki országos hírnévre tett, illetve tehet szert. Az egyik a látássérült emberek társadalmáért a miniszterrel és az államtitkárral az ország nyilvánossága előtt szembeszállt dr. Szőke László elnök, akit az ország népe tisztelettel és jó szívvel támogatott a küzdelme során. A másik országosan ismert tag lehet dr. Földi János ügyvéd, aki a saját Szövetségét félmillió forinttal akarta megsarcolni.

Cseri Sándor

 

 

 

Új jövevény érkezett

 

Örömmel közöljük, hogy Virág Krisztina, az MVGYOSZ irodavezetője édesanya lett. A december 11-én született Csaba nevű kisfiával együtt jól vannak. Az örömteli eseményhez ezúton is gratulálunk!

Ezt az alkalmat ragadjuk meg arra, hogy felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét: fontos családi eseményeikről, ha arra felhatalmaznak bennünket, szívesen adunk hírt. És ezért hirdetési díjat természetesen nem számítunk fel.

(A szerk.)

 

 

 

Emlékezetes karácsonyi ünnepek

Sok a jólelkű adományozónk

 

Amilyen jól sikerült a pápai és a Tolna megyei látássérültek karácsonyi ünnepsége, olyan nagy késéssel kaptuk meg a tudósításokat róluk. Úgy véljük azonban, hogy a történtek megérdemlik a megörökítésüket. - A szerk.

 

A rendezvényhez Pápa Város Önkormányzata a nagytermét térítésmentesen bocsájtotta rendelkezésünkre. Az összejövetelen 65 sorstársunk volt jelen.

Meghívott vendégként eljött hozzánk dr. Szőke László, az MVGYOSZ és egyben a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének elnöke; Klausz Károlyné irodavezető asszony; dr. Áldozó Tamás, Pápa város alpolgármestere; dr. Vörös Ibolya, a Gróf Esterházy Kórház igazgatója, a szemészeti osztály főorvos asszonya; Oláh Márta, a Pápai Gondozási Központ vezetője; Tompa Péterné Tóth Katalin, a Jókai Művelődési Központ kisközösségi koordinátora.

Elsőként a sokéves hagyománynak megfelelően a Pápakovácsi Általános Iskola tanulói adtak színvonalas karácsonyi műsort.

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester úr mondott bensőséges hangulatú köszöntőt és biztosított bennünket a jövőbeni támogatásáról is. Ő évek óta segítőnk a Veszprém Megyei Közgyűlés több tagjával együtt.

Dr. Szőke László országos és megyei elnökünk is, Oláh Márta, dr. Vörös Ibolya és Tompa Péterné is meleg szavakkal kívántak minden szépet és jót a látássérültek helyi közösségének.

Hadd említsem itt meg, hogy nagyon sok szponzorunk van, akik évek óta anyagi támogatást biztosítanak számunkra. Íme, néhány közülük: Pápakovácsi Község Önkormányzata; Pápakovácsi Német Kisebbségi Önkormányzata; Kup Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata; Bakonypölöske Község Önkormányzata; Bakonyjákó Község Önkormányzata; a pápai Orbán Bútorbolt. Nekik is köszönhető, hogy klubunk a rendezvényeit színvonalasan megtarthatja és sorstársaink szerény vendéglátásban részesülhetnek; karácsonyra egy kis csomaggal is kedveskedhettünk nekik. Az uzsonnát a Pápai Boszorkánykonyha biztosította, köszönet érte az üzletvezető Pálfiné Fazekas Évának. Ő az, aki kedvezményesen biztosítja évek óta a meleg sültet és köretet, valamint kiszállítja és kiszolgáló személyzetet is küld. Köszönjük a segítséget valamennyi közreműködőnek! A rendezvényt megörökítette a Pápa TV stábja, valamint a Pápa és Vidéke újság is.

Németh Józsefné

klubvezető

*

A hagyományaink szerint megtartottuk kihelyezett karácsonyi ünnepségeinket Tolna megye nagyobb városaiban.

Tamásiban, Pakson, Bonyhádon, Dombóváron és Szekszárdon a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete több mint 500 tagjának tudtunk ajándékokkal és ünnepi műsorral kedveskedni. Ez utóbbival többnyire a helyi iskolák diákjai, illetve sorstársaink fiatalkorú családtagjai kedveskedtek számunkra.

Az ajándékcsomagokba gyümölcs, tészta, szaloncukor, bejgli, étolaj, édesség és egyéb tartós élelmiszer, ruhanemű, könyvek, játékok kerültek. S azokat önzetlen támogatóink rengeteg felajánlásából, a Szekszárd Önkormányzatának jóvoltából kapott 100 db csomagból, valamint a "Dobozba zárt szeretet" című cipősdoboz akciónkból gyűjtöttük és állítottuk össze. Ebben az akcióban főképp általános- és középiskolák vettek részt megyeszerte. Eredményeképpen a mai napig közel 400 db ajándékdoboz gyűlt össze, amelyeket szintén kiosztottunk gyermek-, fiatalkorú és felnőtt látássérültjeink között. A dobozokba ruhaneműket, tartós élelmiszereket, játékokat, édességet és egyéb hasznos holmit is csomagoltak a felajánlók.

Az ünnepek között az egyedülálló, idős, beteg sorstársaknak kiszállítottunk közel 120 csomagot, mely tartós élelmiszereket (liszt, étolaj, konzerv, cukor), gyümölcsöt, szaloncukrot stb. tartalmazott. Segítettek támogatásukkal a szociális segítő kollégáink és a Baráti Körök vezetői. A területfelelősök szintén közel 100 csomagot elvittek a falvakba a környezetüket elhagyni nem tudó látássérülteknek. A kiszállításkor ruhaneműket, hangoskönyveket és - külön kérésre - segédeszközt is elvittünk a beteg, illetve idős embereknek.

Mindezen felül meg kell említenünk, hogy Hámori Attila és Hámori Róbert urak, a tolnai Alimentál Kft. ügyvezetői közel egy évtizede támogatnak vak gyermekeket nevelő nagycsaládokat, évről-évre több alkalommal, és ez így történt 2009. karácsonyán is értékes ajándékcsomagokkal.

Ezúton is hálásan megköszönjük minden önzetlen adományozónknak, akik felajánlásaikkal hozzájárultak, hogy rászoruló és szociálisan is hátrányos helyzetű sorstársainknak meghitt karácsonyt teremthessünk!

Kovács Lászlóné

egyesületi elnök

 

 

 

Meghívó

 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt az "Ezer arc, ezer talentum" című párbeszéden alapuló programra, melynek időpontja: március 9., kedd.

Helye: Vakok Állami Intézete; a portával szemben.

Vendégek:

17:00. dr. Xeravits Géza, a Szerzetesrendek Főiskola tanára: A Holt-tengeri tekercsek.

18:40. dr. Boda László - a PPKT nyugalmazott egyetemi tanára, író:A torinói lepel.

Házigazda: Reményik László

Tel.: 1, 239-9738

 

 

 

Jeles számaim sora

 

Az élet tele van olyan érdekességekkel, amelyek bár lényegtelenek, mégis lényegesekké válhatnak, ha a figyelem rájuk terelődik. Így vagyok én a 2010-es évvel, amely több olyan számvégződést hozott, ami ritkán fordul elő.

Én 1922-ben születtem, Lonci feleségem 1933-ban született; 44 éve vagyunk házasok; 1955-ben szerveztem meg a Fejér megyei Természetbarát Szövetséget, amelynek 33 évig voltam a vezetője. Az 1955-ös év még egyszer szerepel, mert abban az évben született az előző házasságom gyönyörű szép gyümölcse: Évike kislányom, aki idén lesz 55 éves. Loncival 1966-ban kötöttünk házasságot, ő idén lesz 77, én pedig 88 éves. Az én életemben már nem lesz több páros végződésű számjegy, mert ez is ajándék volt az Élettől és Papp Lajos szívsebésztől, aki tíz évvel ezelőtt műtötte meg a szívemet.

Varró Gusztáv

 

Drága Guszti Bácsi!

Vitába szállunk azzal a bejelentésével, hogy az Ön életében már nem lesz több páros végződésű számjegy. Ha ugyanis lelkünk legfőbb vágya teljesül, akkor következni fog a 92., meg a 102. is, amelyek szintén páros végződésű számjegyek.

Szeretettel: a szerkesztő.

 

 

 

Szeretteim eltávoztak a fájdalommentes világba

A sírás is árthatott a szememnek

 

Mixtai Jánosné rokkantsági nyugdíjast a szembetegségen kívül az is szomorítja, hogy szerettei közül már sokan eltávoztak a fájdalommentes világba. Az ózdi Civilházban beszélgettem vele a látássérültek fogadónapján.

- Ózdon születtem 1949-ben. Édesanyám szakács volt a gyári általános iskolában, édesapám pedig a vasgyár finomhengermű részlegében dolgozott - kezdte a múltra való emlékezést. - Volt egy Dezső nevű bátyám is. A gimnáziumi érettségi után két évig gyors- és gépírást tanultam az egyik szakközépiskolában, adminisztrációs dolgozó lettem a vasgyárban. Huszonöt évet töltöttem el ebben a munkakörben. Szinte állandóan műfénynél, neonvilágítás mellett dolgoztam. Ez nem tett jót a szememnek. Férjem is a kohászatnál dolgozott. A sors úgy hozta, hogy nem született gyermekünk. Sorra értek a tragikus veszteségek. Meghalt 1991-ben az édesapám, 1997-ben a férjem, 2000-ben a sógornőm, 2003-ban a bátyám, 2006-ban az édesanyám. Nagyon sokat sírtam az elvesztésük miatt. Lehet, hogy még ez is ártott a szememnek.

1977-ben megállapították, hogy szürkehályog van mindkét szememen. 1998-ban Miskolcon megműtötték a jobb szememet, majd két hónapra rá a másikat. Az operáció jól sikerült.

2006-ban azonban úgy éreztem, hogy valami nincs rendben, mert homályosan látok. Az orvos azt mondta, hogy meglazultak a látóidegek és azon ő nem tud segíteni. Fényben még most is elég jól látok, de szürkületkor már nem. A könyvek olvasását is kiiktattam az életemből. Nagyon sok vitamint és táplálék-kiegészítőt fogyasztok, abban a reményben, hogy nem romlik tovább a látásom. Egyébként a családban senkinek sem volt gond a szemével, csak nekem.

Egykori munkatársaim közül sokan elköltöztek Ózdról. Egerben, Debrecenben és az ország más részein telepedtek le. Az utóbbi években több ezer ember ment el Ózdról. Ennek okát ne firtassuk. Egyetlen kedvtelésem maradt: a kirándulás, a természetjárás. Nagyon szeretek a szabadban tartózkodni. De már ez is veszélyben van. Meg kellene műteni a térdemet, de csak halogatom.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

A bionikus szemüveg és a retina-implantátumok világa

Februári IT klub

 

Az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány szeretettel meghívja Önt ismeretterjesztő informatikai klubjába, ahol ezúttal két, várhatóan nagy érdeklődésre számot tartó témát is érintünk.

Dr. Karacs Kristóf (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Magyar Bionikus Látás Központ) a bionikus szemüvegről, a mesterséges látásról, valamint a vizuális processzor vakügyi célra történő felhasználásáról tart előadást. Utána Dr. Kusnyerik Ákos (Semmelweis Egyetem, Magyar Bionikus Látás Központ) a retina-implantátumok világáról ad nemzetközi kitekintést.

A klub időpontja: 2010. február 17. szerda, 16:00 óra

Helyszín: a Vakok Állami Intézetének kultúrterme, cím: 1146 Budapest, Hermina út 21.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

 

 

A vizsgabizonyítványok sora után

Sajókazára jöhet egy legény

 

A sajókazai Lázi Natasával való találkozásom első perceiben nem is vettem észre, hogy egy halmozottan látássérült személlyel beszélgetek.

Natasa, ez a tiszteletreméltó, kedves egyéniség, a következőképpen beszélt eddigi életútjáról:

- Kazincbarcikán jöttem a világra 1972-ben. Az elkövetkezendő esztendőkben pedig sorra jöttek utánam a testvéreim: Tibor, Józsi és Ilona. Anyánk a háztartást vezette és vezeti, apánk pedig nehézgépkezelőként dolgozott. Miután befejeztem az általános iskolát, jelentkeztem alapfokú számítógépkezelői tanfolyamra, amit a vakok és gyengénlátók számára szerveztek. A tanfolyam időtartama hat hónap volt. Aztán középiskolában tanultam tovább. Sajószentpéteren érettségiztem 2003-ban.

- Gondolom, ezek után elhelyezkedett valahol.

- Nem. Még abban az évben felvettek a Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Informatikai Karára, ahol biológia-háztartásökonómia-életvitel szakos hallgató vagyok. Az idén végzek. A főiskola mellett 2004 és 2006 között szakközépiskolai végzettséget is szereztem Miskolcon, ahol két OKJ-s bizonyítványt kaptam. Ennek örömére jelentkeztem egy hathónapos tanfolyamra a Bűnmegelőzési Akadémián, amit a Miskolci Egyetem szervezett. Itt is és máshol is nemcsak hasznos ismereteket szereztem, hanem barátokra is találtam.

- Mióta vannak látási problémái?

- Hatéves voltam, amikor a szüleim elvittek orvoshoz, mert gyakran szédültem, fájt a fejem. Végül a szemészeten kiderült, hogy hetvenszázalékos a látáscsökkenésem. Tizenötéves koromban ez 95 százalékos lett. Velem született a makula degeneráció és még vagy ötféle szembetegség. Tizenhét évesen már tagja voltam a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének, ahová rendszeresen eljárok a mai napig. Édesapám 2003-ban sajnos teljesen megvakult, leszakadt az ideghártyája. Egyébként ő is rövidlátó volt gyerekkora óta.

- A testvérei is örököltek valami szemészeti problémát?

- Ilona és Józsi szemüvegesek, de különösebb problémájuk nincs.

- Ők hol élnek?

- Még együtt az egész család, a sajókazai otthonunkban.

- Nem egészen ideillő kérdés, de furdal a kíváncsiság, hogy miért éppen a Natasa nevet kapta?

- Édesanyám a születésem előtti napokban látott egy filmet, amelyben nagyon szimpatikus volt számára egy szereplő, akit Natasának hívtak. Akkor döntött úgy, hogy ezt a nevet kapom. Az ismerőseim egyszerűen csak Nati-nak szólítanak. Ön is mondhatja nyugodtan.

- Nati! Milyen tervei vannak a diplomájának átvételét követő időre?

- Szeretnék majd tanítani valahol, továbbá a sok tanulás után jó lenne egy hűséges társat is találni.

- Szabadidejében mit csinál a legszívesebben?

- Zenét hallgatok és ha jó a kedvem, mellé még táncolok is. Remélem, hogy egyszer lesz is kivel. Szeretem a kirándulást, de még a karate sportot is. Igaz, hogy 95 százalékos látássérült vagyok, de a reményt nem adom fel továbbra sem!

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Bács-Kiskun megyei egyesület

Ajándékok fiataloknak

 

Négy netbook, két laptop, két tandemkerékpár és három készségfejlesztő játék talált gazdára december 19-én Kecskeméten, a Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének rendezvényén, amelyhez a termet a megyei önkormányzat biztosította. A megajándékozottak valamennyien 18 év alatti fiatalok voltak, s a játékoknak pedig másfél és három esztendő közötti életkorú gyermekek örülhettek.

Még az egyesület fehérbot napi ünnepségén hangzott el a bejelentés, miszerint az augusztus 15-i Tisza parti megapartin összegyűjtött adományt, mintegy 390 ezer forintot, a szervezők teljes egészében a látássérültek megsegítésére ajánlották fel. Mégpedig úgy, hogy a pénzből az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány négy netbookot vásárolt. A többi eszközt az egyesület az évek óta tartalékolt pénzéből vásárolta. A tartalék úgy keletkezett, hogy 2006-ban Sztakó Krisztinát, az egyesület vezetőjét a Deutscher Wirtschaftsclub Budapest (Német Gazdasági Klub) meghívta a jótékonysági báljára. Minden évben rendeznek ilyet és olyankor kiválasztanak két szervezetet, amelyek között elosztják a bál bevételét. A Bács-Kiskun megyei egyesület 500 ezer forintot kapott, s ezt tette félre későbbre. Tavaly szeptemberben rendeztek egy ifjúsági találkozót, s akik azon részt vettek, azok közül választották ki a most megajándékozottakat.

A fiatal látássérült sorstársak hálásan megköszönték a segítséget, ami nagyban megkönnyíti a tanulásukat, illetve a szabadidejük tartalmas eltöltését.

G. A.

 

 

 

Alapszinten elkezdik

 

A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete tagjainak lehetőségük nyílt arra, hogy a számítógép kezelését a JAWS for Windows képernyőolvasó program használatával alapszinten elsajátítsák. Vannak is olyanok, akik nem hagyják ki a kínálkozó alkalmat. Képünkön Bukovenszkiné Borza Mária akkreditált foglalkoztató az egyesület egyik tagjával gyakorol a számítógépnél.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Mi volt a jó az óévben és mi lenne a jó az új évben?

Estétől gyorsan repült az idő

 

A szólás szerint a vendégnek kétszer örül az ember. Egyszer, amikor jön, másodszor, amikor megy. Nem örültek volna azonban vendégeik távozásának a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének tagjai szilveszter éjszakáján. Nem is igyekezett senki haza, s a kitűnő hangulat másnap reggelig együtt tartotta a meghívókat és a meghívottakat.

Évek óta közösen tölti az óév utolsó napját a veszprémi sorstársak egy csoportja, s a vidám, baráti összejövetelt az egyesület klubhelyiségében rendezik meg. Ilyenkor a résztvevők mindegyike hoz magával valamilyen ételt vagy italt. Így volt ez 2009. december 31-én is, amikor az érkező vendégek roskadásig megrakták a terített asztalokat minden földi jóval, hogy senki ne szenvedjen hiányt semmiből. A háziasszonyok és az ügyes kezű férfiak készítette finom húsok, hidegtálak és sütemények szépen fogytak, s a beszélgetés, a vidám történetek mesélése, a zene és a tánc közben csak úgy repült az idő és egyszer csak azt vettük észre, hogy rögtön éjfél van, köszönteni kell az új évet.

De még mielőtt átléptünk volna a 2010-es esztendőbe, minden résztvevő kapott egy feladatot. Válaszolniuk kellett arra a kérdésre, mit tartottak 2009-ben a legsikeresebbnek az életükben, s mire vágynak 2010-ben.

Tóth Elvira jelenleg Budapesten, a Péterfy Sándor Utcai Kórházban dolgozik segédápolóként. Korábban az Ability Park adott neki munkát, s emlékezetesnek tartotta, amikor egyszer két napra kitelepülhettek Veszprémbe, az egyik nagy bevásárlóközpont parkolójába.

- Az áruházlánctól nyertünk erre a rendezvényre pénzt - meséli Elvira. - Nagy örömünkre szolgált, hogy a látás-, hallás- és mozgássérült, autista és értelmi fogyatékos animátorok által előadott játékokkal az érdeklődőknek sikerült megmutatnunk, miként élnek a fogyatékos emberek. Mivel az elmúlt évben munkahelyet váltottam, 2010-ben is szeretnék a kórházban dolgozni és segíteni az embertársaimnak.

Valyon Dezső nyugalmazott katonatiszt a feleségével, Katival érkezett a szilveszteri mulatságra. Büszkeségeikről, két gyermekükről beszélt a legszívesebben.

- Katalin lányunk leérettségizett és jelenleg vendéglátóipari technikumba jár - meséli a férj. - Tamás fiunk számítástechnikai főiskolát végzett és tudományos-fantasztikus tartalmú cikkeket ír. Én a jövő évtől azt várom, hogy jobb legyen, mint az előző.

- Én is ezt szeretném - kapcsolódik a beszélgetésbe a feleség. - Meg azt, hogy sikerüljön, amit elterveztem. Több mint tíz éve vagyok rokkantnyugdíjas a nagyfokú gyengénlátásom miatt. De jó lenne még dolgozni. Ezért jelentkeztem az interneten keresztül egy weblapkészítő képzésre, amit megváltozott munkaképességű embereknek hirdettek meg. Ezt szeretném elvégezni 2010-ben és akkor talán sikerül munkát is találnom.

Lebcelter Dóra Herenden él, két leány édesanyja. A 17 éves Barbara Balatonfüreden szakközépiskolás, a 13 esztendős Eszter még az általános iskola padjait koptatja. Anyukájuk szerint nem volt jó év a 2009-es.

- Sok kellemetlenség ért a most távozó évben - sóhajt. - De azért örülök is, mert bedolgozóként van munkám, postai borítékokat hajtogatok a várpalotai rehabilitációs kirendeltség jóvoltából. 2010-től azt remélem, hogy jobb lesz majd az emberek közérzete. Én szeretnék nyaralni menni, ezt is tervezem.

Németh Miklós, aki közvetlenül Dóri mellett foglalt helyet és Budapestről jött a veszprémi óévbúcsúztatóra, az elmúlt esztendő legnagyobb hozadékának azt tartotta, hogy megismerkedhetett a fiatalasszonnyal.

- Pápán egy programon találkoztunk Dórival - idézi fel a történteket. - Sokáig csak telefonon beszéltünk, de most már minél többet szeretnék vele találkozni. Bár csak egy kevés fényt látok, teljesen látássérült vagyok, mégis igyekszem teljes életet élni. Két fiamat, Ádámot és Balázst egyedül nevelem. Mivel még tanulnak, főiskolások, szeretném őket támogatni. Szerencsére még van munkahelyem, egy bankban vagyok telefonkezelő már 21 éve. Bízom benne, hogy az állásom megmarad 2010-ben is.

Özvegy Kasza Istvánné Éva régi jó ismerőse Kocsis Károlynak, s természetesnek tartotta, hogy elkísérje a látássérült férfit a mulatságba. Évi hol kávét főzött, hol az innivalóról gondoskodott, folyamatosan törődött a vendégekkel. Pedig ő sem tartotta jó évnek a 2009-est.

- Sok családi gondunk van - említi. - Egy fiam és két lányom van, sajnos, a fiam és az egyik lányom házasságában adódtak problémák. De reméljük, túljutunk ezeken is. Én szorítok Karcsinak, hogy a tervei sikerüljenek, igazán megérdemelné.

Kocsis Károly pápai sorstárs látássérültként is bravúrosan filmez, fotózik, ez a hobbija.

- Egy kapcsolatom ért véget az elmúlt esztendőben - szomorkodik. - Ezt szeretném rendbehozni és kibékülni a hölggyel. Persze, az egészség is fontos, s én, aki 2008 végén, 2009 elején még beteg voltam, felépültem és ennek nagyon örülök.

Simon Gábor feleségével, Borikával Balatonfüreden él. Mindketten harmincnyolc éven át dolgoztak gyógymasszőrként a füredi szívkórházban. Ma már nyugdíjasok, s legfőbb vágyuk, hogy a külföldön élő lányukkal találkozhassanak.

- Tímea lányunk Amerikába ment férjhez - tájékoztat Simon Gábor. - Az egészségügyben dolgozik főnővérként. Van két gyermeke, Tímea és Noémi. 2008-ban jártunk náluk, 2010-ben várjuk haza őket.

Borika, a feleség tűrhető évnek nevezte 2009-et. Mint ezen a szilveszteri programon is kiderült, remekül tangóharmonikázik. El is játszott sok népszerű dalt, amit a sorstársak a harmonikaszóra szívesen énekeltek.

Bárány Tamásné Gabit Halimbáról négylábú segítőtársa, Elen, az okos fekete labrador is elkísérte. A kutyust ő nevelte, így érthető, hogy az eb még táncolni is nehezen engedte el a gazdáját. Gabi korábban az egészségügyben dolgozott, szakasszisztensként. De mivel retinasorvadást szenvedett, elvégezte a VERCS-tanfolyamot és ma már gyógymasszőr az ajkai kórház mozgás rehabilitációs osztályán. Férjével két gyermeket nevelnek, Dávid 20 esztendős, már végzett kőműves, Linda 18 éves, 2010-ben érettségizik. A család sokat segít a nagy lakásuk rendben tartásában, a házimunkában.

- Az óévben iratkoztam be az ajkai látássérült klubba - meséli. - Jövőre szeretnék megtanulni számítógépezni. Egy pályázaton, az "Informatika a Látássérültekért" Alapítványtól Jaws for Windows programot nyertem, remélem, ennek a segítségével mindent el tudok majd olvasni, ami a számítógépemen megjelenik.

Dr. Szőke László, a veszprémi egyesületnek és egyben a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének az elnökeként is válaszolt kérdésünkre.

- 2009 nagyon nehéz év volt - hangsúlyozta. - Korábban soha nem tapasztalt nehézségekkel kellett szembenéznünk. Amikor a kormányzat rendkívüli mértékben meg akarta kurtítani az MVGYOSZ támogatását, olyan társadalmi összefogás kezdődött, amilyenre még nem volt példa. Az emberek mellénk álltak és ez a szolidaritás óriási erőt adott a lobbizásunkhoz és ahhoz, hogy a pénznek legalább egy részét visszakapjuk. Jó tapasztalataink voltak a Magyar Nemzeti Bankkal is, ők jótékonysági árverést tartottak az új 200 forintos érmékből és az aukció bevételének felét a Szövetségünk kapta meg. 2009-ben is sikerült elérnünk, hogy a társadalom figyelmét ráirányítsuk a látássérült emberek problémáira. 2010-től én azt várom, hogy kilábaljunk végre a gazdasági válságból, új munkahelyek teremtődjenek, s ezáltal a fogyatékos emberek gondjai is megoldódjanak. Szeretném, ha több lenne a szponzor, az adományozó, aki segít a látássérülteken. Ügyvédi munkámat is szeretném folytatni, hogy segíthessem három gyermekemet a tanulásban, a pályaválasztásban. Laci, a legnagyobb fiam érettségi előtt áll, Tamás, az öccse most megy középiskolába, Virág, a lányom első osztályos általános iskolás. Azért is dolgozom, hogy ők ne kallódó, a helyüket nem találó, hanem a társadalmat építő, értékes emberek legyenek.

Szőke Tamás, aki édesapjával Várpalotáról érkezett a szilveszteri rendezvényre, rendkívül segítőkész fiatalember. Bár még először járt ilyen eseményen, olyan szeretettel és gondoskodással vette körül a látássérülteket, ami mindenkit elismerésre késztetett. Ő a 2009-es sportsikereire volt a legbüszkébb, de szerényen csak egyet emelt ki a sok közül.

- A városi mikulásfutás versenyen harmadik helyezett lettem - említette. - 2010-ben befejezem az általános iskolai tanulmányaimat, katonai középiskolába készülök.

Németh Attila a barátnőjét és annak testvérét is elhozta erre az összejövetelre. Attila szakácsként is remekelt, s annyi viccet mesélt, hogy mindenki elfelejtette minden bánatát, amit az elmúlt esztendő hozott.

- Tíz éve gitározom, magam tanultam könyvekből, meg el is lestem néhány dolgot a profiktól - mondotta. - 2009-ben elkezdtem tanulni egy énektanárnál. Ebbe azért fogtam bele, mert kíváncsi voltam, mi az, amin javítanom kell. Nem volt könnyű év az előző. De, mivel 2010-ben a Szövetségben is választások lesznek, bízom abban, hogy a küldöttek bölcsen döntenek majd és marad a mostani vezetői gárda. Mert jó lenne, ha azok, akik már sok eredményt felmutattak, folytathatnák, amit elkezdtek.

Attila barátnője, Horváth Éva egy biztosító társaságnál dolgozik. Testvére, Erika pedig egy bankban hitelügyintéző.

- 2009 egyáltalán nem volt jó esztendő - sommázta Erika. - Az emberre nagyon is hatnak a világgazdasági változások, hiszen a bőrünkön is érezzük a megszorításokat.

- Mindenki a túlélésért küzd - tette hozzá Éva, majd így folytatta: - Mi pozitív beállítottságú emberek vagyunk, s ezért örülünk annak, hogy összetartó, jó család vesz körül bennünket, ami a nehéz helyzeteken is segít úrrá lenni, s bizakodásra készteti az embert.

A veszprémi óévzáró rendezvény tudomásunk szerint egyedülálló az országban és különleges volt az a hangulat, ami áthatotta. A reggeli búcsúzáskor többen is így köszöntek el: Jövőre veletek ugyanitt!

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Az Év Dolgozója

 

Farkasné Schiff Mónika, a vakvezetőkutya-kiképző iskola vezetője nyerte el a 2009-es Év Dolgozója címet a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Hivatalában. (Címlapunkon munkatársai körében látható.)

Az elismerést dr. Micserics József, az MVGYOSZ Országos Hivatalának vezetője alapította 2008-ban, azzal a céllal, hogy ezzel is jutalmazhassák a kiválóan dolgozó munkatársakat.

Tavaly tizenkét jelölt közül lehetett megválasztani az Év Dolgozója megtisztelő cím birtokosát. Az MVGYOSZ Országos Hivatalának dolgozói a december 2-i munkaértekezletükön Farkasné Schiff Mónika mellett döntöttek. Szerkesztőségünk is gratulál az elismeréshez!

(A szerk.)

 

 

 

Telefonnal a rászorultakért Alapítvány

Támogatás a beszélgetéshez

 

A Telefonnal a rászorultakért Alapítványhoz 2009-ben 230 db pályázat érkezett be látássérültektől a telefonbeszélgetési díj támogatására. A beszélgetési díjhoz 213 pályázó 4.718.400,- Ft támogatást kapott. Elutasításra került 17 pályázat. Az elutasítottak közül 8 pályázó hiánypótlás után felülvizsgálatot kért. A kiegészítő információk alapján, a kuratórium a felülvizsgált pályázatokra 217.200, - Ft támogatást ítélt meg.

A 2008-ban elbírált 70 pályázónak, 1.731.600,- Ft támogatást 2009. február 25-én kiküldtük.

Az elbírált pályázatok az Alapítvány irodájában (1013. Budapest, Krisztina krt. 55. fsz. 9/a) megtekinthetők.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy 2010-ben is csak a T-Home telefonos szolgáltatásaira lehet támogatást kérni az MVGYOSZ tagegyesületein keresztül, ahol az adatlapot segítenek kitölteni és részletes tájékoztatást kaphatnak a pályázati feltételekről. Az Alapítvány anyagi kerete a látássérült pályázókat az idén is kb. 230 fő erejéig fogja tudni támogatni.

Lőrentei Miklósné kuratóriumi titkár

Bartha Zsuzsanna, az MVGYOSZ képviseletében kuratóriumi tag

 

 

 

A tanfolyam elvégzése után

Sikeresen vizsgáztak

 

Az 500 órás frissítő- és talpmasszőr tanfolyamot követően december 30-án a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének tizenkét tagja sikeresen vizsgázott. A dél-dunántúli régiót tekintve Tolna megye volt e tekintetben a legeredményesebb.

 

 

 

"Mivel így akartad, én vakká lettem"

Ártatlanul bűnhődött a kisfiú

 

Noha jól tudom, hogy egy blogger gúnyolódik, ha hódolattal írok egy-egy vak ember rendkívüli teljesítményéről, ez a tudat sem képes bilincsbe verni azt a szándékomat, hogy ismeret-bővítően szóljak nagy elődeink példaadásáról. Ez alkalommal egyik királyunk, II. (Vak) Béla emlékét és tetteit vázolom fel lelkünk épülésének reményében.

Megvallom, én bizony könnyekig meghatódva olvastam vak királyunk itt következő szavait: "Ég és föld Ura, te mindent látsz, én viszont semmit sem látok. Rendelésedre, mivel így akartad, én vakká lettem...".Az a tudat rendít meg igazán, hogy szeme világának elvesztését Isten akaratának teljesüléseként fogja fel, és nem átkozza nagybátyját, Kálmán királyt, aki az akkor még öt vagy hétéves Béla herceget megvakíttatta.

De hát miért oltatta ki egy ártatlan kisfiú szeme világát az a Kálmán, akinek emlékét úgy őrizte meg a magyar történelem, mint a boszorkányégetést megtiltó királyét? Nos, az embertelen tettre ugyan mentség nincs, de az okot ismerjük. Béla apja, Álmos herceg, eszközökben nem válogatva próbálta megszerezni a trónt a bátyjától, Kálmán királytól. Kálmán sokszor megbocsájtott az általa legyőzött öccsének; öccse, Álmos is sokszor fogadkozott, hogy nem ismétli meg a hazai és külföldi ellenséges csapatok toborzását, de a fogadalmát mindig megszegte.

Kálmán király a legutóbbi alkalommal, amikor a csatában öccsét legyőzte, nem ismert többé irgalmat. Álmos öccsét és annak fiát, a kis Bélát is megvakíttatta. Sőt! Hogy az örökös ellenségeskedést megtestesítő öccsének késői leszármazottai se születhessenek, a kisfiú kasztrálását is elrendelte és mindkettőjüket bezáratta a dömösi kolostorba.

Így aztán Kálmán abban a tudatban halhatott meg 1116-ban, hogy megvakított öccse és unokaöccse az uralkodásra, unokaöccse az utódnemzésre is alkalmatlan, tehát egyik sem veszélyezteti saját fiának az uralkodását, aki II. István néven valóban trónra is lépett és királyunk volt 1131-ig. A baj csak az volt, hogy II. Istvánnak nem született fiúgyermeke. Márpedig az 1120-as évek vége felé érezte, hogy nem sok ideje van már hátra. Bánkódott is, hogy vele kihal az Árpád-ház, de ekkor felvidították a főpapok.

Tudtára adták ugyanis, hogy Béla herceg a pécsváradi kolostorban él és Kálmán király parancsát annakidején nem egészen hajtották végre. A megvakítása ugyan megtörtént, de az ivartalanítása nem. (Állítólag egy kutya heréit mutatták meg a dühös királynak, mondván, hogy az Béla herceg testéből való.)

Megörült II. István a hír hallatára. I. Uros szerb nagyzsupán leányát, Ilonát kérte feleségül a vak herceg számára, s még részese volt annak az örömnek, hogy a fiatal pár első gyermekét, Gézát, az ölébe vehette.

II.(Vak) Bélát 1131. április 28-án Székesfehérváron Felícián esztergomi érsek királlyá koronázta. Ennek a főurak nem mindegyike örült. Volt, aki úgy vélte, egy vak ember kezébe nem való a jogar. (Így vélekedett egy Győr nevű ispán is, aki tüstént életével fizetett a felségsértésért.) Volt, aki szerint a lengyel király által támogatott Boriszt, Kálmán király törvénytelennek tartott fiát illetné inkább a magyar trón. No és voltak olyanok is, akik amiatt nyugtalankodtak, hogy ők Kálmán királyt támogatták az Álmossal vívott küzdelmekben, és most valami bajuk eshet emiatt.

1131-ben Aradon tartottak országgyűlést, s azon felszólalt a rendkívül művelt, intelligens és határozott Ilona királyné is. Szavait azzal kezdte, hogy az országban mindenki a királytól vár minden jót és a királynak kell vállalnia a legnagyobb felelősséget. Az lenne tehát a természetes, hogy a király mindent lásson. De a király nem láthat semmit, mert gonosz emberek megfosztották a szeme világától, pedig ő senkinek sem ártott. Vajon a szörnyű bűntett elkövetői és támogatói megbűnhődtek-e már?

A királyné szavainak hatására úgy felizzott a hangulat az országgyűlésben, hogy 68 főurat rögtön agyonszurkáltak és agyonvertek. Béla király próbálta menteni némelyiket úgy is, hogy köntösével takarta a hozzá menekülőket, de hívei még az ő szavára sem irgalmaztak.

A vérfürdőt követő évtized megmutatta, hogy a vak király az országépítésben és a külpolitikában is nagy eredményeket képes elérni, ha megkapja a segítséget. Ilona királyné és annak rendkívül tehetséges bátyja, a nádorként munkálkodó Belus főúr, valamint a királyi tanács segítségével bölcsen gyakorolta a hatalmat.

Külpolitikai téren csak III. Boleszló lengyel király támadott ellene. 1132. július 22-én azonban Béla serege a Sajó völgyében tönkreverte a lengyel hadakat. Szövetségese volt az osztrák őrgróf, a cseh király, a kijevi nagyfejedelem, sőt III. Lothár német-római császár is, aki eltiltotta a lengyel királyt a további támadástól. Bölcs döntése volt II.(Vak) Bélának az is, hogy II. Ince pápát támogatta II. Anaklét ellenpápával szemben, mert ezért cserébe az egyházfő szabad kezet adott neki a hazai egyházi ügyek intézésében.

Uralkodása alatt az ország ereje jelentősen gyarapodott. 1136-ban magyar fennhatóság alá vonta Közép-Dalmáciát, 1137-ben meghódította Boszniát.

Ugyancsak 1137-ben a leégett Pannonhalmi Apátságot II. (Vak) Béla segítségével építették újjá.

A királyi udvarban II.(Vak) Béla idejében kezdett szerveződni egy olyan hivatal, amely már nemcsak alkalmilag, hanem hivatásszerűen foglalkozott oklevelek kiadásával.

Házasságának 11 éve alatt hat gyermeke született: Géza, László, István, Álmos, Zsófia és Gertrúd.

Sajnos, az 1141-ben történt halála után következő évtizedekben fiai, II. László és IV. István folytatták a trón megszerzésére irányuló marakodásnak nagyapjuktól örökölt hagyományát, de erről már II. (Vak) Béla igazán nem tehetett.

Cseri Sándor

 

 

 

Akác, gesztenye, hárs, napraforgó, repce

Egészségünkre a mézet!

 

A legtöbb háztartásban ősszel és télen sűrűn fogyasztják a mézet. Ez a két évszak a meghűlés és az influenza időszaka, s ezeknek az ellenszereként hatásosan alkalmazható a méz is. Tudták ezt őseink is és volt időszak, amikor a cukrot még nem ismerték, s a mézet használták édesítésre is.

Köztudott, hogy Magyarország ásványi kincsekben ugyan szegény, de a Kárpát-medence klimatikus viszonyainak, a telepített erdőknek és a mezőgazdasági művelt területeknek köszönhetően bőségesen termelhetünk mézet.

Nem véletlenül keresik Európa szerte, mert más országokénál illatosabb és több benne az illóolaj és az ásványi anyag. Emlékezzünk rá, hogy nemrégiben a magyar méztermelők az EU fővárosában, Brüsszelben tüntettek az ellen, hogy hamisított, silány ázsiai mézzel árasztják el Európát. Sajnálatos tény, hogy bár évezredes hagyománya van a méz fogyasztásának, hazánkban mégis jóval kevesebbet fogyasztunk, mint Európa fejlettebb országaiban.

Mire is jó a méz?

A méz többféle cukrot, savakat, enzimeket, illóanyagokat, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. A benne található egyszerű cukrok könnyen felszívódnak, szerves savai fokozzák az étvágyat. A méz nyugtatóan hat, könynyen elalszunk tőle. Továbbá védi a szívet és a májat, kitűnő fertőtlenítő. Égési sebekre és más gyulladásokra natúr is felkenhetjük. Jó a vashiányos vérszegénység esetében is.

A szakemberek naponta két-három teáskanálnyit ajánlanak natúr elfogyasztásra, de felhasználhatjuk sütemények elkészítésére is.

A gyógyszertárakban egyéb mézkészítmények is kaphatók, mint pl. a méhpempő és a virágpor, amely erősítésre, a vashiány pótlására alkalmas. A propolisz pedig belső fertőtlenítésre, a méhméreg kenőcsként a reumatikus testrészek kezelésére szolgál.

Milyen mézek kaphatók?

Hazánkban 16 féle mézet állítanak elő. A választékot csak kevesen ismerik, ismerkedjenek meg most velük!

A legismertebb az akácméz, mely édes, az átlagosnál kevésbé savas. Gyümölcscukor tartalma miatt sokáig folyékony marad. Fertőtlenítő hatású, jó a torokgyulladásra, megfázásokra.

A hársméz későbbi gyűjtésű, színe barnás árnyalatú. Jellegzetes íze és illata van. Ajánlott hörghurutra, lázas betegségekre és görcsoldásra

A gesztenye méz sárgás-barnás színű. Magas ásványi anyag tartalmú. Az utóíze egy kicsit kesernyés. A gesztenye méz kiválóan alkalmas az immunrendszer erősítésére, rendszeres fogyasztása megakadályozza a trombózis kialakulását.

A napraforgó méz aranysárga színű, idővel sötétebbé válik. Hamar szétválik kristályos és folyékony részekre, de ez nem jelent minőségromlást. Elsősorban sütéshez ajánlott.

A repce méz színe sárga, amíg folyékony, majd a kristályosodás után fehérré válik.

A mézet előnyös tulajdonságai miatt kisgyermekeknek és időseknek egyaránt ajánlják a szakemberek, sőt, kis mennyiségben még a cukorbetegek is fogyaszthatják. Ne feledjük: a méz nemzeti kincsünk, fogyasszunk minél többet belőle!

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Búcsú Gál Andrásnétól

 

Életének 46. évében, 2009. december 18-án elhunyt Gál Andrásné, született Nagy Ibolya. A látássérültek társadalmának olyan tagja volt, aki életével bizonyosságot adott arra, hogyan lehet és kell vakon tisztességesen élni és dolgozni. Sorstársai körében közkedvelt volt, szerették jó kedélyét és önzetlen segítőkészségét.

Komlón született 1964. január 23-án. Kisgyermek korától nevelő szülőknél élt. Látása fokozatosan romlott, de a kezdetekben még normál óvodába járt. Általános iskolai tanulmányait már Budapesten, a vakok iskolájában kezdte és itt is fejezte be tíz évvel később. Jó tanuló volt, így gimnáziumba vezetett az útja. Azonban fél év múlva ráeszmélt, hogy őt inkább a munka érdekli. Munkába is állt telefonközpontosként, 1982-től tíz éven át dolgozott a Fehérvári úti Főfotó Laborházban.

Férjével, Gál Andrással, aki több mint két évtizede a neves Landini Együttes tagja, Makón ismerkedett meg a Jakab Miklós lelkész által vezetett vak református misszió szeretet vendégségén. A két ember találkozásából 1983-ban házasság köttetett. Négy évvel később Ibolya életében nagy változást hozott, hogy megkapta első vakvezető kutyáját, majd tíz év múlva a másodikat. 2009 tavaszán pedig úgy adódott, hogy a családhoz került a harmadik kutyus, Boszkó, akit csak Boszinak hívnak. Vele azonban már csak egy fél évet közlekedhetett, most a férj, András segítője és nap mint nap emlékezteti a sok-sok közös sétára és kirándulásra.

2006-tól egészségi állapota súlyosan megromlott, többféle betegség támadta meg. Emberfeletti erővel viselte a sorscsapásokat, vigaszt a férjétől, kutyusától és barátaitól kapott.

Gál Andrásné hamvait tavasszal helyezik végső nyugalomra. Emlékét sokan őrizni fogják!

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Ha hullámosnak látjuk az egyenes vonalat

Az időskor szembetegsége

 

Az időskori szembetegségek egyike a sárgafolt-elfajulás, általánosabb nevén a macula degeneratio (AMD). A sárgafolt, vagyis a macula, az éleslátásért felelős ideghártya területén található. A becslések szerint hazánkban több százezer embert érint ez a betegség. Aki ezt "elkapta", a látótér közepén szürke vagy sötét foltot észlel.

Az AMD-nek két fő formája van: a nedves és a száraz. Az utóbbi esetében a szakemberek szerint a sárgafolt területén zsírnemű lerakódások, druzenek jönnek létre,és ezek okozzák a látásvesztést. Az érhártya belső rétege,a pigmenthám és a fényérzékelő receptorok lassan térképszerű foltokban sorvadnak. A folyamat általában az egyik szemben kezdődik, de végül a másik szem is érintetté válhat. Jellegzetes tünete a homályos látás és a nagyobb fényigény.

A nedves változatnál az ideghártya alatt rendellenesen erek jelennek meg, amelyek falából folyadék szivárog át. A folyadék mintegy "leválasztja" az ideghártyát az alapról. Kialakul a torzítás: az egyenes vonalak görbéknek tűnnek. A látásromlás hetek vagy akár napok alatt bekövetkezhet.

Egy egyszerű önvizsgálati módszer a következő: rá kell nézni fél szemmel egy vonalas füzetlapra. Ha hullámosnak vagy homályosnak látjuk a vonalakat, ajánlatos felkeresni a szemorvost.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Segítsen, amiben szükséges

Megbeszéltük a kislányunkkal

 

Kaptunk egy nagyon szép könyvet a Klasszikusok kisebbeknek sorozatból. Egy árva kislányról szól, akinek nagyon kedves, kis kalandjai vannak a vak nagymamával és egy vele egyidős, rokkant kislánnyal.

Volt egy rész, ami megindította a fantáziánkat és tovább is vittük a gondolatát.

Idézem:

"- Jó napot, nagymama! Én vagyok az, Heidi.

A nagymama a gyermek felé nyújtotta a kezét és azt mondta:

- Gyere közelebb, kislányom, hogy lássalak!

- De hiszen Péter azt mondta, hogy vak vagy! Akkor hogyan látsz?

- A kezemmel látlak - mondta a nagymama és szelíden megsimogatta a kislány arcát."

Leültünk a férjemmel egymás mellé és Noémi nevű kislányunk megpróbálta kitapogatni, hogy melyik arc az anyukájáé és melyik az apukájáé. (A férjemen háromnapos borosta volt, így nem volt nehéz a feladat a hatéves kislányunk számára.) Aztán tárgyakat kapott és ki kellett találnia, hogy melyik micsoda. Majd elkezdtünk arról beszélgetni, hogy szerinte mik azok a dolgok, amiket a vakok nem tudnak megcsinálni, ha mi, látó emberek, nem segítünk nekik. Hoztam tusfürdős, samponos flakonokat, gyógyszeres dobozokat, amiken már Braille írásjelek voltak. Megbeszéltük, hogy mennyire fontosak ezek a jelölések a vak embereknek a mindennapjaikban. Ma már nagyon ügyesen észreveszi mindenhol ezeket az írásjeleket.

Nagyon remélem, hogy a beszélgetésünk közben megszerzett ismeretei mélyen megmaradnak benne és ha találkozik sérült emberekkel, akkor természetesnek találja, hogy segítsen nekik, amiben szükséges.

Silvesterné Kiss Erika

 

 

 

Egy kis vidámságot is beloptak az emberek szívébe

Koncert és adományosztás

 

A Nyírségi Látássérültek Egyesületének vezetősége december 18-án egy csodálatos délelőtti koncertre invitálta tagjait a nyíregyházai Iparkamara nagytermébe.

A meghívásnak közel 100 tagtársunk tett eleget. A zenei művekkel az előadók igyekeztek egy kis vidámságot is belopni az emberek szívébe. A fellépők között üdvözölhettük a Harmónia Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény tánccsoportját, melynek felkészítő tanára Nagy Diána volt.

A táncosok fehér ruhában a telet és a hópelyhek hullását jelképezték. A táncbemutató után Kovács Gyöngyi, Proksa János és Proksa Jánosné telet idéző verseket adtak elő. Őket a Vikár Sándor Zeneiskola növendékeinek gitármuzsikája követte. A gitármuzsikát négy csodálatos hangú 10 éves gyerek énekhangja egészítette ki. Gyönyörű zenei élményekhez juttatták a hallgatóságot. Felkészítő tanáruk Czakó Erika tanárnő, aki szeretetteljesen segítette az együttes munkáját. A koncertet az egyesület énekkara zárta. Az énekkar bemutatkozása előtt Király Zoltán gitárkíséretével Jakab Sándorné két téli dalt énekelt.

A koncert végén is kedves meglepetés érte a résztvevőket. Ugyanis egyesületünk több helyről kapott adományokat, amelyeket a koncerten részt vevő tagtársaink között osztottunk szét.

Köszönetünket fejezzük ki az adományozóknak, a műsorban fellépőknek, és mindazoknak, akik segítettek ennek a szép zenei délelőttnek a megrendezésében.

Jakab Éva

 

 

 

A látássérültek lakásgondjainak megoldásáért

Felhívás a pályázatra

 

"A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány" (1146 Budapest, Hermina út 47., a továbbiakban: Alapítvány) jelen közleménnyel meghirdeti 2010. évi pályázatát a céljának megfelelő támogatások elnyerésére.

1.A támogatás összege:

Az alapító okirat szerint évente 10 pályázó részesülhet egyösszegű pénzbeni támogatásban. Alapítványunk ebben az évben előreláthatólag 2.200.000 (azaz 2 millió kétszázezer) Ft-ot tud majd támogatásként a pályázók részére odaítélni. Ez az összeg esetleg növekedhet, amennyiben az Alapítvány - a jelen felhívással kiírt - pályázat elbírálásáig további támogatáshoz, adományhoz jut. A 2010. évi pályázaton a nyertesek egyenként legfeljebb 250 ezer Ft. támogatásban részesülhetnek.

2. A támogatandó célok:

Az Alapítvány az alábbi konkrét célokat támogatja, feltéve, hogy azok megvalósítása 2010-ben folyamatban van, vagy legalább elkezdődik, illetve az ilyen célokra esetleg korábban felvett bankhitel törlesztése 2010-ben is folyik.

a) Lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszüntetése, lakáscsere;

b) Lakás építése, bővítése;

c) Lakás felújítása, tatarozása;

d) illetve az a-c pontokban felsoroltakkal összefüggésben felvett bankhitel kiváltása, csökkentése.

3. A pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be az az életvitelszerűen Budapesten élő vak nagykorú személy, aki vakok személyi járadékára, illetve fogyatékossági támogatásra való jogosultságát hitelt érdemlően (pl. megállapító határozattal) igazolni tudja és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, illetőleg a Szövetség bármely fővárosi illetőségű tagegyesületének a tagja. A pályázat szempontjából életvitelszerűen Budapesten élőnek minősül az a tag is, aki a támogatás segítségével Budapestre szándékozik költözni.

Az Alapítvány alapító okirata szerint a 2. a) és b) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy csak egy alkalommal kaphat támogatást, illetve a c) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy öt éven belül újabb támogatást nem kaphat. Ezért a korábbi pályázatok nyertesei, ha ténylegesen igénybe vették a támogatást, most nem pályázhatnak.

Az, akinek a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója már támogatásban részesült, a 2. c) pontban meghatározott célra csak abban az esetben támogatható, ha minden olyan pályázó támogatást kap, aki korábban abban még nem részesült.

4. A pályázás módja:

Pályázni írásban, az erre a célra rendelkezésre álló adatlap kitöltése útján lehet. Ebben a pályázónak részletesen, dokumentumokkal is alátámasztva ismertetnie kell a megvalósítandó konkrét célt és meg kell jelölnie az igényelt pénzösszeget. Ismertetni szükséges továbbá mindazokat a körülményeket, amelyeket a támogatásra való rászorultság alátámasztásához fontosnak tart (a jelenlegi lakáskörülményeit, családi helyzetét, vagyoni és jövedelmi viszonyait stb.). A vakság fennálltának tényét vakok személyi járadékát, vagy fogyatékossági támogatást megállapító határozattal, míg a pályázó, valamint a vele együtt élő családtagok jövedelmi viszonyait a folyósító szerv által kiadott igazolással, illetve munkáltatói igazolással kell alátámasztani. A részletes ismertetések mellé csatolnia kell egy olyan tartalmú nyilatkozatot, melyben előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a vagyoni helyzetére vonatkozó személyes adatairól az Alapítvány a megfelelő állami szervektől felvilágosítást kérhessen. Ebben nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A szükséges adatlap, illetve nyilatkozatok a pályázat benyújtásának helyén beszerezhetők, illetve az alapítvány honlapjáról (www.vaklakas.hu) letölthetők. A fent említett mellékletek (igazolások, határozatok) hiányában benyújtott pályázat érvénytelen.

Az Alapítvány a pályázat adatait és a kapott támogatás felhasználását minden, jogszabályban nem tiltott módon jogosult ellenőrizni. Nem lehet támogatásban részesíteni a pályázót, ha valótlan adatokat közölt. Nem részesülhet juttatásban továbbá az Alapítvány tisztségviselője, az Alapítványhoz csatlakozó támogató és mindezen személyek hozzátartozója.

A benyújtott pályázatban foglaltak előzetes, vagy utólagos ellenőrzése érdekében, a későbbi külső szakértői közreműködés részbeni finanszírozásához hozzájárulásként, a pályázónak a pályázat beadásával egyidejűleg 1000,- Ft ügyintézési díjat kell megfizetnie készpénzben, vagy postai benyújtás esetén átutalnia az Alapítvány OTP-nél vezetett 11714006-20406295 számú számlájára. Az ügyintézési díj megfizetésének hiányában a benyújtott pályázat érvénytelen. A pályázathoz a - fent említett - díj befizetésének igazolására szolgáló iratot is mellékelni kell.

5. A pályázat benyújtásának ideje és helye:

A pályázatokat 2010. május 5-ig kell eljuttatni a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületéhez (1146 Budapest, Hermina út 57. telefonszám: 06/1-384-5541), postacím: 1380 Budapest, pf. 1075.

Határidőben benyújtottnak minősül a pályázat akkor is, ha azt legkésőbb 2010. május 5-én postára adják. A határidő lejártát követően benyújtott pályázat érvénytelen.

6. Az elbírálás módja:

A benyújtási határidő lejártát követő 45 napon belül az Alapítvány kuratóriuma a pályázók rászorultsága alapján dönt a támogatások odaítéléséről. A kuratórium a pályázótól nem kér hiánypótlást vagy bármilyen kiegészítést, kizárólag az elbíráláskor rendelkezésére álló adatok alapján dönt. Ezért minden pályázó alapvető érdeke, hogy a beadott pályázat teljes körűen, részletesen, világosan és egyértelműen tartalmazza a szükséges információkat.

A pályázókat az Alapítvány írásban értesíti, ezen túlmenően a nyertesek listáját honlapján, illetve a "Vakok Világa" című folyóiratban is közzé teszi.

7. A támogatás kifizetése és felhasználása:

A támogatás kifizetése főszabályként utólagosan, a benyújtott szerződés, számla vagy más bizonylat alapján átutalással, vagy készpénzzel történik, de indokolt esetben lehetséges előleg folyósítása is. Az odaítélt öszszeg tényleges átutalására (kifizetésére) 2010. augusztus 20-a után kerülhet sor, mivel az alapítói vagyon banki lekötése ekkor jár le. Az összeg felhasználására 2011. január 31-ig van lehetőség, az addig fel nem használt pénz a következő évben megpályázható összeget gyarapítja. A kifizetés és felhasználás konkrét módját az Alapítvány a nyertes pályázóval írásban rögzíti.

Az Alapítvány alapító okirata a pályázatok benyújtásának helyén és a honlapon is megtekinthető. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni és az alapító okirat rendelkezéseit elfogadja. Az Alapítvány az OTP-nél vezetett 11714006-20406295 számú számlára várja a felajánlásokat, melyeket előre is köszön.

Budapest, 2010. január 15.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota

kuratóriumi elnök

 

 

 

Humor

 

- Jean, fejje meg a disznót!

- Miért, uram?

- Hogy disznósajtot csinálhassunk.

*

- Jó napot, ügyvéd úr! Eljöttem, hogy kifizessem a munkadíját. Bravúros teljesítmény volt, ahogy a bírósággal felmentetett a bigámia vádja alól!

- Köszönöm az elismerését. Megkérdezhetem, hogy az a csinos, fiatal hölgy, aki ide elkísérte önt, az első vagy a második felesége?

- A legújabb menyasszonyom.

*

- Ma már a feleségem engem jobban szeret, mint a kutyáját!

- Mivel vívtad ki a szeretetét?

- Én megeszem, amit főz, a kutyája nem.

*

- Képzeld, Luci, a házibuli közepén, éjszaka kimentem az erkélyre gyönyörködni a csillagokban és egyszer csak érzem, hogy egy férfi hátulról belém hatol.

- Mire te?

- Felsikoltottam, hogy "Ki az?"

- Mire ő?

- Azt súgta, hogy "Jóbarát!"

*

- Juditkám! Büszke lehetsz a férjedre. Versenyeztünk a kocsmában, hogy kinek a legnagyobb a nemi szerve és én nyertem!

- Szégyelld magad! Képes voltál mutogatni?

- Dehogyis! Csak annyit mutattam meg belőle, hogy nyerjek!

*

- Szép dolog ez az ötvenéves érettségi találkozó, Bélám! Neked hogy megy?

- Hát, hetente kétszer.

- De otthon hogy megy?

- Otthon? Sehogy.

*

- Gyónom neked, tisztelendő atyám, hogy a szomszédék Balázsa bevágott a szénakazalba, meztelenre vetkőztetett és olyan vadul tett magáévá, hogy azt el sem lehet mondani!

- Ez szörnyű! Ilyet tenni egy tiszteletre méltó, idős asszonnyal!

- Nem most volt ez, atyám, hanem ötven éve!

- Hát akkor mért most gyónod meg, leányom?

- Azért, tisztelendő atyám, mert olyan jó emlékezni rá!

*

- Uram, maga házasságközvetítőként nyakamba sózott egy nőt, mondván, hogy akkora erszénye van, mint egy kengurunak. És most, hogy elvettem feleségül, kiderült, hogy pénze nincs, de gyereke van kettő is.

- Miért, mit gondolt uraságod, a kenguru mit tart az erszényében?

*

- A tolvajokat elfogó robotok hogy váltak be a gyakorlatban?

- Egy ilyen robot Japánban elfogott száz tolvajt, az USA-ban kétszázat.

- És Magyarországon?

- Itt már az első öt percben ellopták a robotot.

Cseri Sándor

 

 

 

Ez itt a kérdés meg a válasz is

 

A decemberi lapszámunkban megjelent kérdések helyes megfejtései: 324. B, 325. B, 326. A, 327. A, 328. B, 329. B, 330. A, 331. A.

Így gondolta ezt Pestalits Péter (Budapest) olvasónk is. Nyereményéhez szeretettel gratulálunk!

345. Mit vágott ketté Nagy Sándor a kardjával?

A. A gordiuszi kötélcsomót

B. Az amazonok királynőjét

346. Melyik a gyorsabb: a postagalamb vagy a vágtató versenyló?

A. A postagalamb

B. A vágtató versenyló

347. Hogy hívták azt a lengyel köztársasági elnököt, aki zongoraművészként is nemzetközi elismerést váltott ki?

A. Ignacy Jan Paderewski

B. Gomulka

348. Mennyi ideig épült az esztergomi székesegyház?

A. Harmincnégy évig (1822-1856)

B. Nyolcvan évig (1791-1871)

349. Ki találta fel a földmágnesség vizsgálatára (és ezzel az olaj- és bányakutatás legfontosabb eszközéül) szolgáló torziós ingát?

A. Báró Eötvös József

B. Báró Eötvös Loránd

350. Melyik európai országban fogyasztják a legtöbb lóhúst?

A. Romániában

B. Franciaországban

351. Ki volt az a Nobel-díjas norvég író, akit a II. világháború után bíróság elé állítottak a fasiszták támogatása miatt?

A. Ibsen

B. Knut Hamsun

352. Milyen álnéven adta ki Jókai Mór az 1848/49-es szabadságharc leverése után megjelent műveit?

A. Hacsek

B. Sajó

353. Ki volt Napoleon külügyminisztere, a diplomácia "nagy kaméleonja"?

A. De Narbonne gróf

B. Talleyrand

354. Körülbelül mennyi élőlény (talajbaktérium és egyéb mikroorganizmus) lehet egy gramm földben?

A. Ötven

B. Négyszáz millió

355. Igaz-e az, hogy a Nap súlya kb. hétszázötvenszer annyi, mint a Naprendszer összes bolygójának a súlya?

A. Igen, igaz

B. Nem igaz

356. Mikor készült először magyar gyártmányú elektronikus számítógép?

A. 1959-ben

B. 2000-ben

357. Mit jelent az arabok köszöntése, a "szálem alejkum"?

A. Legfontosabb a szeretet

B. Béke veletek

Beküldési határidő: március 15.

Cseri Sándor

 

 

 

Üdülés Balatonbogláron 2010-ben

 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megnyílik a balatonboglári üdülő! A szolgáltatások a megszokottak lesznek: napi háromszori főétkezés, tévészoba, vak ping-pong, lengőteke, tandemkerékpár, vízibicikli kölcsönzés, büfé, és megszokott lesz a kellemes, nyugodt környezet is.

Az egyes turnusok szokás szerint csütörtöktől szerdáig tartanak, a szobák csütörtökön 10 órától foglalhatóak el, és azokat szerdán 10 óráig kell elhagyni. 2010-ben a szezon már tavasszal megkezdődik április hónaptól június 23-ig.

Ebben az időszakban az üdülés díja:kedvezményesen, csak 25 ezer forint lesz egy hétre fejenként.

A nyári főszezon árai a tavalyi szinten maradtak, vagyis 2 hétre fejenként 70 ezer forintot kell fizetni.

A nyári turnusok a következők:

Június 24.-július 7.

Július 8.- július 21.

Július 22.-augusztus 4.

Augusztus 5.-augusztus 18.

Augusztus 19.-szeptember 1.

Azoknak a nyaralóknak, akik nem az MVGYOSZ tagjai, a fenti árakon felül a helyszínen, a nyaralás végén személyesen kell kifizetniük az idegenforgalmi adót, amelynek ára kb. 340 forint naponta, fejenként.

A tavalyi évhez hasonlóan lehetőség van egyhetes nyaralásra is! Jelentkezéskor üdülési előleget kell fizetni, - amely 2 hetes nyaralás esetén személyenként 35000 forint - személyesen vagy csekken, vagy előzetes egyeztetés után banki átutalással. (bankszámlaszám: 64400044-30091893-31100019). Befizetési csekket az MVGYOSZ tagegyesületeinél lehet kérni. Az üdülési ár további összegét a nyaralás megkezdésekor az üdülőben kell rendezni.

A jelentkezéseket a tavalyi évhez hasonlóan Szombath Tiborné (Kati) fogadja a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületénél 1146 Bp. Hermina út 47-es szám alatt személyesen, illetve telefonon a 06-1-384-8440/108-as vagy a 06-1-273-0755-ös telefonszámon hétfőn, kedden és csütörtökön 8-16 óra között, pénteken 8-12 óra között. Szerdai napon a félfogadás szünetel.

A jelentkezéseket 2010. február 1-től fogadjuk.

Egyéb információkért az üdülő üzemeltetője, Ottlakán Gyula is hívható a (20) 967-0446-os telefonszámon, és őt kell keresni a vasútállomásról az üdülőbe való beszállításhoz is!

 

 

 

"Informatika a látássérültekért" Alapítvány

Pályázaton nyertek

 

Magánszemélyeknek meghirdetett pályázati felhívásunkra összesen 781 fő jelentkezett, a kuratórium közülük választotta ki a nyerteseket. Az elbírálás szigorú pontozás alapján történt, figyelembe véve, hogy az illető tanuláshoz, munkavégzéshez, önkéntes munkához vagy a szabad idő hasznos eltöltéséhez kérte a speciális szoftvereket, a használt számítógépeket.

Alapítványunk kilenc évvel ezelőtt azért jött létre, hogy korszerű informatikai eszközökkel segítse a hazánkban élő több, mint százezer látássérült embert a tanulásban, a munkavállalásban és a szabad idő hasznos eltöltésében. Az elmúlt évek során közel 1500 látássérült ember számára tettük "láthatóvá" a világot speciális képernyőolvasó és -nagyító programok, használt számítógépek adományozásával több, mint 130 millió forint értékben.

A 2009. december 14-i adományozó ünnepségünkön átadtunk:

- 25 db JAWS képernyőolvasó programot

- 11 db MAGic képernyőnagyító programot

- 85 db szoftver-frissítést

- 71 db használt asztali számítógépet

- 11 db használt hordozható számítógépet

Az adományozó ünnepségen Szuhaj Mihály, az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány ügyvezetője, a kuratórium elnöke mondott beszédet, majd átadta a nyereményeket a pályázat győzteseinek.

A 2008-ban az év befektetője címet nyert IT Services Hungary (ITSH) 1 millió forintos adománnyal támogatta az akciót. A rendezvényen Nagykálnai Andrea kommunikációs vezető elmondta, hogy "Az IT Services Hungary fontosnak tartja az esélyegyenlőséget. Nálunk is dolgozik három látássérült munkatárs. A nyáron nyitott debreceni irodaházunk építésekor pedig külön gondot fordítottunk az akadálymentesítésre, így látássérültek és mozgáskorlátozottak számára is tudunk munkahelyet biztosítani."

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Keresztesi Lajosné, Orosz Béláné és Veres Imréné kitüntetése

Tekézőink mozgalmas évet zártak

 

A Magyar Látássérültek és Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége azzal a céllal hozta létre a teke szakágat, hogy a már aktívan sportolók versenylehetőséghez jussanak, és a szabályok között lehetőséget tudjanak biztosítani azok sportolásához, akik még nem próbálták ki a teke sportágat.

A sport az a terület, amelyen ép és fogyatékos egyaránt sikerhez, örömhöz és nyilvánossághoz juthat. A sporteredmények elérése, a versenyeztetés feltételének és rendszerének megteremtése olyan mértékű interakció az épek társadalmával, amelyben a siker nyomán megszűnhet a hátrányos megkülönböztetés.

A teke szakág feladatrendszere hármas: szervezi, szabályozza, bonyolítja a versenyeket; segíti a sportág népszerűsítését "a médián és a rendezvényeken keresztül"; részt veszünk nemzetközi versenyeken és példamutatóan sportszerű viselkedéssel öregbítjük jó hírét a magyarságnak.

A teke szakág versenyidőszaka ősszel és tavasszal kezdődik, mivel az Európa Bajnokság május végén és június elején kerül megrendezésre. A köztes időszakban baráti találkozók alkalmával ismerkednek a teke szépségével.

Az óévre visszatekintve az alábbi eseményeket érdemes megemlíteni: január 10-én Nyíregyházán került megrendezésre a Magyar Bajnokság II. fordulója.

Február 28-án Kazincbarcikán a Szövetség támogatásával második alkalommal rendeztük meg a Farsang Kupa egyéni versenyt, amely egyben szintfelmérő is volt a válogatottsághoz.

Március 21-én Budapest adott otthont a IV. magyar bajnoki fordulónak.

Április 9-én az Önkormányzati Minisztériumban Miniszteri Oklevelet vehetett át Keresztesi Lajosné, Orosz Béláné és Veres Imréné.

Április 24-25: a Magyar Bajnokság 2008.- 2009. évének zárása Kazincbarcikán.

Május: felkészülési időszak a válogatottak részére. Sajnos pénzhiány miatt edzőtáborban nem tudtunk részt venni. A felkészülést úgy oldottuk meg, hogy az egyik része a csapatnak Pestre, a másik része pedig Kazincbarcikára utazott és ott gyakoroltak, edzettek.

Június 1-7: Európa Bajnokságon vettünk részt. Harmadik helyezést ért el egyéniben Sisenszki Péter. Női és a férfi csapatunk egyaránt 5. helyen zárta a viadalt.

Szeptember 9: A teke szakág vezetői megbeszélést tartottak a csapatvezetők részvételével.

Október 23-24: Pécs a Magyar Tekebajnokság I. fordulójának rendezője.

November 7-én tartottuk a Nagy István Emlékversenyt sporttársunk halálának évfordulóján.

November 28-án Debrecen adott otthont a Magyar Bajnokság II. fordulójának.

Szakmai feladataink: edzőtáborozással felkészülni a következő Európa Bajnokságra; a válogatott keretet összefogni és a következő évben találkozni velük havonta egy vagy két alkalommal Kazincbarcikán és gyakorolni a versenyre; a Magyar Bajnokságban szereplő sportolókat szemvizsgálatra rendelni; a pénzügyi stabilitást helyreállítani.

Batki István, a teke szakág vezetője

 

 

 

Ön most mit lépne sötéttel?

 

Lapunk decemberi számában közöltük az alábbi játszmaállást, amely világos 22. lépése után alakult ki:

Világos: Kc1, Vb3, Bd1, Bh1, Fe5, Ff7, a2, b2, d4, f2, h2.

Sötét: Kb7, Ve8, Bd8, Bh8, Fc6, Ff8, a6, b5, e3, g7, h7.

Azt kérdeztük, hogy Ön most mit lépne sötéttel? A válaszoló kedves Sakktársaim a sötét vezér mentését vélték célszerűnek. (Én is azt fontolgattam volna, de ennek nincs jelentősége.) A valóságban a sötét bábokat vezető lengyel nagymester lépése ez volt: Fe4 és a parti így fejeződött be:

1. Fe4. 2. Bd3, Ve7. 3. Bc3, Fxh1. 4. Bc7+, Vxc7. 5. Fxc7, exf2 és világos feladta.

De befejeződhetett volna a parti így is: 1. -, Fe4. 2. Fxe8, Bc8+. 3. Vc3, Bxc3+. 4. bxc3, Fa3+ és matt.

A következő játszmaállás világos 29. lépése után alakult ki. Sötétnek huszárja és gyalogja van világos bástyatöbbletével szemben. Sötét láthatóan jobban áll, de azért azt be is kell bizonyítani! Ön most mit lépne sötéttel? Íme, a játszmaállás:

Világos: Kh1, Vg4, Ba1, Bd1, Fc2, b2, d5, g3, h2.

Sötét: Kg8, Vd6, Bf8, Ff2, Hh5, b5, c4, e3, g6, h7.

Cseri Sándor

 

 

 

CD-nyeremény

 

Ki volt az az 1866-ban született olasz zeneszerző, akinek L'Arlesiana című operáját ugyanott mutatták be 1897-ben, ahol 5 évvel később a leghíresebb művének tartott Adriana Lecouvre- urt? Ismert alkotásai még: Gina, La Tilda, Gloria.

A válaszokat március 15-ig kérjük szépen.

A decemberi lapszámunkban feltett kérdésre a helyes válasz: Mosonyi Mihály.

Így gondolta ezt Révész Krisztina (Budapest) olvasónk is, akinek a nyereményéhez tisztelettel gratulálunk!

 

 

 

TÁRSKERESÉS

 

27-47 év közötti gyengénlátó hölgyet keresek

Tel: 30/898-49-43

Végh Antal.

 

doboz alja
oldal alja