ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Vakok Világa 2010. március


 

Vakok Világa

LXXI. évf. 3. szám

2010. március

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének folyóirata

Felelős kiadó: Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke

Főszerkesztő: Garamvölgyi Annamária

Tervezőszerkesztő: Fehér István

A szerkesztőség és a kiadóhivatal címe: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Telefon: 384-8440

E-mail: vv@mvgyosz.hu - vakokvilaga@gmail.com

ISSN 0209-6765

Az újság előfizethető az MVGYOSZ tagegyesületeinél!

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

A bevételnövelés új módszerei

Fekete István Emlékverseny

Dr. Szőke Lászlót az Országgyűlésbe!

Versmondó verseny

Az édesanya jóslata igazolódott

A szép időszak nem tartott sokáig

Tavaszköszöntő koncert

A demokrácia hardvere és szoftvere

A látássérültek adták az erőt

Fogyatékosügyi csoport

Hozzanak egységes törvényeket!

A borsodi kistérségekben

Farsangi batyus bál Ajkán

Civilizációs népbetegség

Csík Lajos emléke tovább él

A szegénységről tanácskoztak

Búcsú Földi Antalnétól

Ifjú tehetségek zenei versenye

Gyűjtsük össze emlékeinket!

Tartalmas program a nyereményből

Meghívó

Kiosztották a Sorsforduló díjait

A közérthetőség költője

CD-nyeremény

Versírásba fojtotta bánatát

Elítélt fiatalok és a látássérültek

Biblia-házi beszélgetések

Ingyenes jogsegélyszolgálat

Vak Bottyán vitézsége

A "Próféta léptei"

Humor

Ez itt a kérdés meg a válasz is

Mindenki kapott ajándékot

Teszteljen és javasoljon!

Megállapodás az együttműködésről

A DAISY segít a szövegolvasásban

Ön most mit lépne világossal?

Impresszum

 

 

 

Belső információs nap a pályázatokról

A bevételnövelés új módszerei

 

Kilenc nappal a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt "Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei által nyújtott szolgáltatások támogatása" című pályázat beadási határideje előtt dr. Micserics József, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Hivatalának vezetője ismét konzultációra hívta az egyesületi elnököket és irodavezetőket az MVGYOSZ székházába. A február 9-i belső információs napon mindenki elmondhatta a véleményét, feltehette a kérdéseit, amelyekre választ is kapott.

Felmerült például, hogy az egyesületek egységesen, az Országos Szövetség égisze alatt próbáljanak meg pályázni, a nagyobb siker reményében. Ezt azonban az idő rövidsége miatt már nem tudták támogatni az egyesületi vezetők, így marad a korábbi rendszer, ami szerint minden egyesület önállóan pályázik, de természetesen az országos központ maximális segítségével.

Fontos, hangsúlyozta a konzultáción dr. Szőke László országos elnök, hogy az egyesületek ne rivalizáljanak, hanem egymásnak is segítsenek.

Már működik az MVGYOSZ új honlapja, s az még tesztelés alatt áll, jelentette be dr. Micserics József hivatalvezető. A Szövetség új weboldalán lesz arra is lehetőség, hogy az egyesületek véleményt cseréljenek egymással, felkerülhetnek oda az éves beszámolóik és naprakész nyilvántartást lehet vezetni az MVGYOSZ által kiadott sajtótermékek előfizetéséről.

Miként számolható el az egyesületi elnökök tiszteletdíja? Ki legyen a projektfelelős? Mikor kell csatolni a Gant diagramot és logikai keretmátrix táblázatot a pályázathoz? Ezekre a kérdésekre is választ kaptak a jelenlévők. Az Országos Hivatal vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy az egyesületek csak olyasmit vállaljanak, amit teljesíteni is tudnak. Fontos az is, hogy igazolni tudják, mit is teljesítettek. Ezért célszerű mindent dokumentálni, mert akkor jobban nyomon követhető, mikor, mennyit dolgoztak.

Mi történik akkor, ha valamelyik egyesületnek egyáltalán nincs pénze és így önrészt sem tud felmutatni? (Ennek a meglétét feltételezi a pályázat, s ehhez mérik a vissza nem térítendő támogatást is, amely 500 ezertől 5 millió forintig terjedhet projektenként.) Miként dr. Szőke László országos elnök elmondta, az Elnökség fontosnak tartja azon tagegyesületek támogatását, amelyek saját forrásból a pályázati önrészt nem tudják vállalni. Ezért az MVGYOSZ ezen egyesületekkel külön megállapodást köthet, miszerint a Szövetség kamatmentes kölcsönt nyújt számukra. A jelenlévő négy elnökségi tag egyetértett az elképzeléssel és azzal, hogy a Szövetség elnöke megkösse az érintettekkel a megállapodást. A támogatás összegét később konkretizálják majd.

A közérdekű bejelentések között hangzott el, hogy az MVGYOSZ bekerült az Állami Számvevőszék reprezentatív vizsgálati rendszerébe és az APEH is vizsgálja a Szövetség gazdálkodását.

Adminisztrációs zavar okozta, hogy az új előfizetők januárban nem kapták meg az általuk megrendelt újságokat. A Szövetség vezetői kárpótolják az előfizetőket, akik nemcsak visszamenőleg jutnak hozzá a lapokhoz, hanem még plusz egy hónap előfizetést is kapnak.

Javában folynak a Szövetség országos adományszerző kampányai. Az egyik kezdeményezés arra irányul, hogy az MVGYOSZ vakvezetőkutya-kiképző iskolájának működését egy oltás térítésmentes beadásával segítsék az állatorvosok.

A polgári körök is szerveznek szerte az országban adománygyűjtő bálokat, amelyeknek a bevételét vagy az Országos Szövetségnek, vagy a vakok és gyengénlátók helyi egyesületének támogatására ajánlják fel.

Egy cég személyre szóló adománykérő levelek készítésével és kipostázásával segíti elő az Országos Szövetség bevételeinek növelését. Eddig 200 ezer levelet küldtek ki és így próbálnak olyan támogatókat találni, akik, ha nem is nagy összeggel, de folyamatosan adakoznak az MVGYOSZ javára. Ha sikeres lesz ez a kampány, akkor remélhetőleg hosszabb távon stabilizálni lehet a Szövetség működését. Bár a második félévre még nincs pénz, de miként a hivatalvezető elmondta, amíg nem feltétlenül szükséges, nem szeretnék a Magyar Nemzeti Bank adományát felhasználni.

A konzultáció végén a jelenlévők megismerhették, mennyi pénzt utal át az egyesületeknek a központ az 1 százalékos adóbevételéből.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Immár tizedik alkalommal

Fekete István Emlékverseny

 

Az Ajkai Látássérült Klub június 19-én ismét megrendezi Fekete István Emlékversenyét, immár tizedik alkalommal. Négyfős csapatok jelentkezését várja a kistérségi elnök, Horváth Árpádné (Jolika), a 70-391-0288-as, és a 06-88-312-190-es telefonszámokon, Kató Lajosné (Marietta) klubvezető a 06-20-923-6142-es telefonszámon és Vallerné Horváth Andrea a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központban a 88-211-745-ös telefonszámon. Jelentkezni április 15-ig lehet.

Felkészülni Fekete István "Téli berek" című művéből kell.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

A Vakok Világa következő számában közöljük a szállás és az étkezés költségeit. Nyertes pályázatunk esetén ezekhez a költségekhez támogatást tudunk nyújtani.

 

 

 

Viszonozni akarja az emberek segítőkészségét

Dr. Szőke Lászlót az Országgyűlésbe!

 

Miként az várható volt, az utóbbi időben Magyarországon sok ember jutott arra a felismerésre, hogy dr. Szőke Lászlónak, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége elnökének az Országgyűlésben is hasznosítania kellene rendkívüli szellemi kapacitását, mélységes emberségét és igazságszeretetét. Az a közszereplése, ahogyan a fogyatékosságukkal küszködő emberek érdekvédelmében az ország nyilvánossága előtt szembe szállt a miniszterrel és államtitkárral, tiszteletre késztette iránta a legkülönbözőbb világnézetű és párt-hovatartozású embereket is.

A sok-sok bíztató és bátorító ösztönzés hatására végül dr. Szőke László vállalta, hogy a Veszprém megye 5. számú választókerületének képviselőjelöltjeként megméretteti magát a kampányidőszak felfokozott légkörű küzdelmeiben. Vállalta ezt annak tudatában, hogy az esélyegyenlőség megvalósításáért az ország legfőbb törvényhozó testületében, a Parlamentben tehetné a legtöbbet. A választási küzdelemben manapság szinte egyedülálló jelmondatként vallja, hogy "A politikai ellenfeleink nem ellenségeink." Szociálisan érzékeny, liberális gondolkodású emberként akarja képviselni a jogegyenlőség és az esélyegyenlőség eszméjét. Arra akar példát mutatni, hogy a politika lehet a jó ügyek szolgálata, a szolidaritás pedig a tettekben megnyilvánuló emberszeretet. "Esélyt a munkához! Esélyt a megélhetéshez!" - ezeket a követeléseket képviseli most, a kampányidőszakban, ahogyan ezeket hirdette az MVGYOSZ országos elnökeként az elmúlt években is.

Több, mint négy évtizede él Várpalotán és ügyvédként csaknem húsz éve tart ingyenes jogsegélyszolgálatot a városban és annak környékén élők számára. Képviselőként viszonozni szeretné a választókerület lakossága számára mindazt a segítséget, amit ő, mint látássérült ember másoktól kapott. Jelmondatai közé tartozik, hogy "A demokrácia mindenkié!", tehát a jog és a kötelességteljesítés asztalánál senkit se illessen meg kivételezett hely és lehetőség.

Mai valóságunk egyik jellemzője az, hogy országgyűlési képviselőjelöltként csak olyan ember próbálkozhat reális eséllyel, aki valamely társadalmi szervezet, mindenekelőtt politikai párt támogatását tudhatja maga mögött. A kampányszervezők, agitátorok, népszerűsítő kiadványok, plakátok stb. célra orientált alkalmazása nélkül az egyéni, vagy közkeletű szóval "független" indulók esélye közel lenne a nullához. Éppen ezért természetes, hogy dr. Szőke László elfogadta az MDF-SZDSZ pártszövetségnek a számára fölajánlott segítségét. Hiszen az MDF miniszterelnök-jelöltje, Bokros Lajos is azt hangoztatja, hogy céljuk "egy erős, büszke és modern Magyarország felépítése", s ezt a célt a látássérült emberek társadalmának érdekében dr. Szőke László is a magáénak vallhatja.

Dr. Szőke László a fogyatékossággal küszködő emberek méltó jelöltje az országgyűlési képviselő tisztségére is!

Cseri Sándor

 

 

 

"Tükörben a vers, tükörben a költő"

Versmondó verseny

 

A VGYHE Horizont kultúrcsoportja április 17-én 10:00 órai kezdettel országos versmondó versenyt hirdet "Tükörben a vers, tükörben a költő" címmel Szabó Lőrinc születésének 110. évfordulója tiszteletére. A versmondó verseny helye az MVGYOSZ székházának Hermina terme. (1146 Bp. Hermina út 47.)

Jelentkezési feltételek: a verseny integrált, minden 14. életévét betöltött személy részt vehet rajta. Kötelező vers (belépőként) Szabó Lőrinc bármely költeménye.

Szabadon választott vers lehet saját vagy bármely költőtől. Örülnénk, ha a versenyen vak szerzők művei is elhangzanának. A díjakat szakmai zsűri ítéli oda.

Jelentkezési határidő: április 5.

Jelentkezési cím: Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete 1146 Bp. Hermina út 47.

Személyesen vagy telefonon: 273-0755 fax: 273-0756

E-mail: info@herminaegyesulet.hu,

Lak Istvánnál: 222-8106 vagy

Bereczk Istvánnénál: 0620-977-0356 telefonon.

Mindenkinek jó felkészülést kívánnak a szervezők!

 

 

 

A jótettre jótettel érdemes emlékezni

Az édesanya jóslata igazolódott

 

Szíven fogott dr. Szabó Miklósnak az a mondata, amely szerint ő olyan nagypapája szeretne lenni az unokájának, amilyen nagypapával egykor őt ajándékozta meg az élet. Ez az óhaj az MR1 Kossuth Rádió Arcvonások című műsorában hangzott el. A műsorban dr. Szabó Miklós, a kiemelten közhasznú Fehér Bot Alapítvány elnöke, vallott magánéletéről, az általa vezetett közösség mindennapjairól és a terveiről. A rádióinterjú remeklés volt ugyan a maga nemében, mégis indokoltnak gondoltam, hogy néhány olyan kérdésre is választ kérjek dr. Szabó Miklóstól, amelyek a rádióban időhiány miatt nem hangozhattak el.

- Mi volt az ön életében a legörömtelibb pillanat? (Tehát az, amit Goethe úgy fogalmazott meg, hogy "Ó, pillanat, állj meg, s ne menj tovább!")

- Életemben két ilyen pillanat volt. Az egyik: 1972. február 19. napján az ELTE Állam és Jogtudományi Karának dísztermében átvettem a summa cum laude minősítésű diplomámat; a másik: 1978. szeptember 30. napján az anyakönyvvezető előtt igent mondott menyasszonyom és attól a pillanattól a feleségem. Az első pillanat a munkám szempontjából, a második a boldogságom szempontjából volt varázslatos. A teljes emberi élethez mindkettőre szükség van!

- Ki volt és miért az az ember, akinek a példája iránytűként hatott az ön cselekedeteiben? Nekem a gimnáziumi osztályfőnököm volt az, mindig olyan akartam lenni, mint ő, jóllehet tudtam, hogy csak törpe vagyok hozzá képest.

- Nekem első és meghatározó példaképem édesapám és édesanyám volt. Tőlük tanultam meg, hogy "Nehéz tisztességesen élni, de jó!". Szüleim nagyon vallásosan neveltek, ezért én hamar megismerhettem és átéreztem az idős emberek tiszteletének, mások segítésének kötelezettségét, a szerénységet és a szorgalmas munka fontosságát. Mikor 16 éves koromban megvakultam, édesanyám a következő szavakkal vígasztalt: "Ne sírj, fiacskám, meglásd, szép lesz az életed és szeretni fognak az emberek!". Gyakran gondolok ezekre a szavakra, és arra, hogy igaza lett édesanyámnak. Egyetemista koromban és az azt követő évtizedekben is példaképeim közé tartozott egyik tanárom: Dr. Vas Tibor professzor úr, aki egyetemi tanári munkája mellett több mint harminc éven át volt a Vakok Szövetségének elnöke. Nagyra becsültem műveltsége, idegennyelv-tudása és segítőkészsége miatt. Sajnos, őt nagyon hamar elfeledték a sorstársak, és mások is. Szomorú voltam 2008 májusában, amikor halálának 25. évfordulóján megkoszorúztam síremlékét és egyetlen szál, másoktól odavitt friss virágot sem találtam rajta.

- Azok közül, akikkel jót tett, körülbelül hány százalék éreztette önnel utólag, hogy nem felejtette el a jót?

- Körülbelül ötven százalék. Van közöttük olyan, aki viszonylag hamar jelezte ezt, de általában csak hosszabb idő elteltével adják tanújelét annak, hogy a segítségért hálát éreznek. Én többnyire zavarban vagyok, ha köszönetnyilvánítást hallok. Legtöbbször azt mondom, hogy "Nem jár azért köszönet. Azzal tudja meghálálni a segítségem, ha jól dolgozik." Néha elmesélem azt is, hogy én csak azért tudok segíteni másokon, mert annak idején voltak olyan lányok és fiúk, akik nekem segítettek a gimnáziumban és az egyetemen. Egyik egyetemi barátomnak és segítőmnek egyszer elmondtam, hogy "Nektek én nem tudom meghálálni azt a rengeteg segítséget, amit tőletek kaptam, de mindig eszembe juttok, ha másokon segítek." Erre a barátom azt mondta: nem vártak ők soha hálát a segítségért, de ha így viszonzom, az nagyon jó.

- Ön említette a személyét ért méltatlan gyanúsításokat is a rádióműsorban. Ez mennyire viseli meg az ön lelkét? (Én mindig látszólagos derűvel lombozódok le az igaztalan vádaskodástól.)

- Az attól függ, hogy kitől kapom az ilyesmit. Ha egy tájékozatlan, tudatlan embertől, akkor igazán nem is zaklat fel a dolog. De ha olyan embertől származik a gyanúsítás, akitől elvárnám, hogy tudjon tisztán látni, átgondolni dolgokat, az fáj és sokáig emlékezem az ilyen esetekre. Szerencsére ritkán fordul az elő, hogy alapítványunk dolgozója azt mondja, hogy én vagy más felső vezető az ő munkája eredményeként gazdagodom. Volt olyan varrodai művezető nő, aki többször is azt mondta a többieknek, hogy "Mi itt a varrodában jól keresünk, de ez semmi ahhoz képest, amit Miklós és a helyettese tesznek el". A Hajdú-Sansz Humánszolgáltató Nonprofit Kft. varrodájában szinte mindenki megváltozott munkaképességű, és korábban munkanélküli volt. Én tíz éven át semmi javadalmazásban sem részesültem, saját gépkocsimat használtam az alapítvány ügyeinek intézéséhez legalább öt éven át és költségtérítést sem kaptam, mert nem volt miből. Most hat hónapja már az egyik uniós projektünkben jogász munkámért kapok havi százezer forint ügyvédi díjat. Az irányításommal kidolgozott pályázattal több, mint százmillió forintot nyert a Fehér Bot Alapítvány. Jelenleg 101 dolgozója van az alapítványunknak és több, mint 70 dolgozója az alapítvány nonprofit kft-jének. A létszám több, mint felét megváltozott munkaképességű személyek teszik ki, mintegy negyvenen látássérültek. Csak két-három ilyen gyanúsítgató munkavállaló akadt az elmúlt néhány évben. Azelőtt nem hallottunk arról, hogy munkatársaink csodás alapítványi jövedelmünkről beszéltek volna. Alapítványi munkavállalóink mindegyike tudja, hogy én ma is gyakorló ügyvéd vagyok, ezért azt is tudják, hogy én abból éltem korábban is és abból élek ma is. A gyanúsítások azért bántanak, mert nagyon sokat fáradoztam munkatársaimmal együtt azért, hogy 170 embert tudjunk foglalkoztatni. Napi öt-hat órát minden nap dolgozom az alapítványnak és a kft-nek. Gyakorta ennél is többet. Ezért ha fizetést kapnék, az sem lenne tisztességtelen.

- Irodalmi műveltsége csillogott a rádióműsorban. Vajon a művészetek más ágazatai is közrejátszottak lelki gazdagodásában?

- Az irodalmat mindig is szerettem, már egészen kis koromban is szívesen olvastam. A látásom elvesztése néhány évre visszavetette az olvasás lehetőségét, de később egyetemista koromban, a hangoskönyvtárnak köszönhetően ismét sokat olvastam. A művészetek más ágaival nincs ilyen szoros kapcsolatom. Sajnálom, hogy gyermekkoromban nem tanultam meg zongorázni, pedig szüleim szerették volna. Ettől függetlenül szeretnék gyakran zenét hallgatni, csak kevés a szabadidőm. Az általam irányított Fehér Bot Alapítvány komoly kulturális szervezőmunkát végez. Pártfogolom az irodalmi és a zenei rendezvények szervezését is. A magyarországi vak zenészek, művészek közül már sokan megfordultak alapítványunk székhelyén, Hajdúdorogon. Csak egy-két példa: fellépett nálunk Németh Tamás és az Ungaria Zongoranégyes, Márkus Norbert, Weszely Ernő és sokan mások.

- Mind több híradás kecsegtet bennünket azzal, hogy a tudomány előbb-utóbb látókká teszi a vakokat. Ön bízik-e abban, hogy ez a remény valósággá válik még a mi életünkben?

- Én, több mint hatvanévesen, nem bízom abban, hogy még egyszer látni fogok; de azt remélem, hogy a most 28 éves fiam még fog látni.

Dr. Szabó Miklós válaszai után emlékeztetnék arra a portrésorozatra, amellyel a Vakok Világában olyan történelmi személyiségeket mutatok be, akik vakon vagy félig vakon bámulatos teljesítményekkel segítették embertársaik boldogulását. (Kiderül belőle például, hogy a vak szenátor miként mentette meg Rómát a gyalázattól; a vak hadseregparancsnok miként aratta győzelmeit a cseh husziták ellenségein; a vak magyar király milyen sikereket ért el uralkodása közben, stb.) A jelenkor krónikásaként pedig szívesen írok olyan látássérültekről, akik sokat tesznek embertársaikért. Ezért szolgált örömömre a dr. Szabó Miklóssal folytatott beszélgetés.

Cseri Sándor

 

 

 

A támogatás elmegy a gyógyszerekre

A szép időszak nem tartott sokáig

 

"Éveknek súlya nem mindig teher, / Sok ember lassan mindent kihever.

Deres hajával gyakran béke jár, / Nincs szenvedélye, csak emléke már."

Juhász Gyula Dér című költeményének néhány sorát választotta mai életének jellemzőjeként Rácz Istvánné Kalocsai Margit budapesti sorstársunk. A rendkívül kulturált, finom modorú, csinos hölgy tizenkét éve küzd a mindkét szemét megtámadó makula degeneráció ellen. Mindennapjait is kénytelen volt e betegség miatt átalakítani, s miután a lakását eladta, tíz esztendővel ezelőtt beköltözött az Újbudai Idősek Házába. A lakók itt teljes ellátást, napi háromszori étkezést, mosást, állandó nővéri, orvosi felügyeletet kapnak, de azért megmaradhat az önállóságuk. Margó a saját apartmanjában él, s ha kedve tartja és még a látása is engedi, elmehet bevásárolni, színházba, vagy meglátogathatja vidéken élő testvérét.

"Kecskeméten születtem, összesen négyen voltunk testvérek. Sajnos, ma már csak egy bátyám él a szülővárosunkban, vele tartom a kapcsolatot. A középiskola elvégzése után gyermekorvos szerettem volna lenni. De a taníttatásom nagy terhet rótt volna a népes családunkra, ezért szülésznő lettem. A szakmámat nagyon szerettem, hiszen nincs annál csodálatosabb érzés, mint egy új életet a világra segíteni és együtt örülni a boldog szülőkkel. Tizenhárom év után mégis fel kellett hagynom a hivatásommal, mert a három műszakos munkabeosztást nagyon nehezen viselte a családom. Akkor már férjnél voltam és István, a fiunk is érezte a hiányomat. A döntésemnek nagyon örültek, mert ismét együtt tölthettük a hétvégeket, az ünnepeket."

Az energikus, talpraesett asszony munka mellett elvégezte a számviteli és pénzügyi főiskolát és egy külkereskedelmi cégnél helyezkedett el, ahonnan áruforgalmi csoportvezetőként vonult nyugdíjba.

"Örültem, hogy sikerült olyan munkahelyet találnom, ahol újból emberekkel foglalkozhattam, intézhettem az ügyeiket. 1999-ben lettem nyugdíjas. Sok-sok szabadidős programot szerveztünk a családdal, a barátokkal. Sajnos, ez a szép időszak nem tartott sokáig, mert a férjemet, 40 évi házasság után, tragikus hirtelenséggel elveszítettem. Rövid idő múlva a szüleim, közeli hozzátartozóim is meghaltak. S hogy a bajok ne érjenek véget, kiderült a gyógyíthatatlan szembetegségem. Tudom, hogy egyszer meg fogok vakulni, de próbálom kitolni ezt az időt és ezért minden orvosi utasítást betartok. Ami fogyatékossági támogatást kapok, elmegy gyógyszerekre, vitaminokra, táplálék-kiegészítőkre. Ma már csak alig 30 százalékos a látásom, de megtanultam kinézni a látómezőt középen eltakaró folt mögül és ha nehezen is, de magam közlekedem az utcán, s intézem az ügyeimet."

Margó a keménységet és a kitartást gépmunkás édesapjától, a lágyságot és az erőt tanítónő édesanyjától örökölte. Szülei úgy nevelték, hogy el tudja viselni az élet megpróbáltatásait.

Amikor a szemébe nézek, nem látom, hogy bármilyen látási gondjai is lennének. Őszintén viszonozza a tekintetemet és szép, zengő hangján köntörfalazás nélkül válaszol a kérdéseimre.

"Az otthonban, ahol lakom, hetvenen vagyunk. Mindannyian különböző betegségekkel élő emberek. Évekig tagja voltam a lakók érdekképviseleti bizottságának, mert mindig azt vallottam, az ember segítsen másokon, amennyire csak képes. A szemem miatt nem tudom már vállalni ezt a munkát, de a lakótársaimmal most is törődöm. Gyakran elbeszélgetünk, felidézzük életünk szép emlékeit. A fiam családjával szoros kapcsolatot tartok fenn, de azért én is vágyom egy társra, akivel közös programokat szervezhetnénk, elmehetnénk színházba és kirándulni. Még nem adtam fel a reményt, hogy találok valakit."

Derűs egyéniségével, szép hangjával Margó gyakran szereplője az idősek otthona műsorainak. Szívesen mond verseket, prózai műveket. A verseket azért is szereti, mert sok nehézségen átsegítették már nagy költőink gondolatai. Ez ad neki fogódzót, meg a hit, ami arra buzdítja, hogy az úton tovább kell menni, akármilyen nehéz is az élet. Négy unokája, a 26 éves Adrián, a 23 esztendős Krisztina, a 12 éves Kata és a 8 esztendős Luca is sok örömet jelentenek a számára. De az is boldoggá tenné, ha lenne a lakóhelyéhez közel egy klub, ahol a látássérültek időnként találkozhatnának és tapasztalatot cserélhetnének egymással.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Tavaszköszöntő koncert

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Horizont kultúrcsoportja március 27-én 15 órai kezdettel tavaszköszöntő koncertet rendez "Zene szárnyán egyek lehetünk" címmel Szövetségünk Hermina termében.

Közreműködnek: Ifjú tehetségek a pódiumon komolyzenei vetélkedő díjazottjai, valamint Ötvös Csilla operaénekes, Hegedűs Valér zongoraművész, a kultúra lovagja és a váci DULATE Népdalkör. Zongorán kísér: dr. Péter Árpád. Ünnepi köszöntőt mond: Lak István tanár.

A belépőjegyek ára: 500 forint.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

 

 

 

A köztársaság napján a Parlamentben

A demokrácia hardvere és szoftvere

 

"Inkább boldogítson, mintsem fényeljen". Szemere Bertalan 1849-es miniszterelnöki programbeszédében ezzel a mondattal utalt arra, hogy ő milyen respublikát akart. S az ő szavait idézte mai utóda, Bajnai Gordon miniszterelnök február 1-én a Parlament felsőházi termében, ahol A köztársaság napja alkalmából rendeztek konferenciát. Az eseményre lapunk főszerkesztőjét is meghívták.

Az előzményekről: Az Országgyűlés 1946. február 1-jén fogadta el a Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvénycikket. Ennek emlékére 2005-ben a Magyar Köztársaság kormánya a kulturális miniszter előterjesztésére február 1-jét a köztársaság emléknapjává nyilvánította.

Bajnai Gordon szerint a köztársaság a demokratikus intézményekre és az ahhoz illeszkedő viselkedésre épül, vagyis előbbi a demokrácia hardvere, utóbbi pedig a szoftvere, hogy a mai kor ismert technikai kifejezéseihez igazodjunk. Az intézmények erősek, ezért a feladat a stabilitás biztosítása, az intézmények megvédése. Mentalitásunkban, kultúránkban, viselkedésünkben viszont elengedhetetlen a változás és az alkalmazkodás. A miniszterelnök úgy véli, az ország állapota, hosszú távú jövője, a nemzet sorsa nem azon múlik elsősorban, hogy ki a miniszterelnök. Hanem azon, hogy a köztársaság hívei, az ország polgárai hogyan érvényesítik, védik a számukra fontos értékeket a hétköznapokban, miként működtetik az országot, milyen módon viszonyulnak egymáshoz, a hatalomhoz és az igazán fontos ügyekhez.

A köztársaság demokratikus intézményrendszeréből kiemelkedik az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság, a Magyar Nemzeti Bank és az igazságszolgáltatás, valamint újként a Költségvetési Tanács.

Magyarország megújításának Bajnai Gordon szerint az a legfőbb akadálya, hogy a részérdekek a közérdek elé kerülnek. A kormányfő véleménye: az államot a költségekben kisebbé, működésében viszont erősebbé kell tenni.

Kuncze Gábor országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy köztársaságban élünk, de sokan próbálják visszacsempészni a múlt sötét kellékeit. Magunk akartunk dönteni az életünkről szabadon. Ma sokan megint meg akarják mondani, mi a helyes és helytelen, miben higgyünk, mit gondoljunk, megint mások akarnak dönteni az életünkről. Azt akartuk, hogy ne a társadalmi előítéletek uralják a politikát, hanem a polgári szabadság és teljesítmény szabja meg az egyén helyzetét. Ma egyre több előítélet válik politikai üggyé. A legemberibb társadalmi rendszert kínálja fel számunkra - igaz, nem ingyen - közös hazánk, az Európai Unió. Meg kell tanulnunk együtt élni azzal a ténynyel, hogy világunkat más-más szemüvegen nézzük. Meg kell tanulnunk érteni, elfogadni és tisztelni egymást.

Debreczeni József közíró Bibó Istvánt, a jeles professzort és későbbi, 1956-os államminisztert idézte, aki 1945-ben még megmenthetőnek ítélte a demokráciát. A közíró szerint a demokrácia megint válságban van, amit magunknak köszönhetünk.

Majtényi László, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke alapvető feladatnak tartotta az alkotmány védelmét. Mint mondotta, a magyar történelemben három nagyon fontos kísérlet volt 1848-ban, 1956-ban és 1989-ben a demokratikus állami berendezkedés megteremtésére. Mint ismeretes, a Harmadik Magyar Köztársaságot, (ami nem hivatalos elnevezése Magyarország államformájának) Szűrös Mátyás megbízott államfő kiáltotta ki 1989. október 23-án.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Sötétszobás utazás a gyermekkönyvtárban

A látássérültek adták az erőt

 

A múlt év novemberében rendhagyó programot szervezett könyvtárunk a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületével és annak jászberényi szervezetével. A városi fogyatékos nap keretében rendezett Bőröndbe zárt sötétség című rendezvényünk három napig tartott. Ezzel a programmal hozzájárultunk a könyvtár szociális és esélyteremtő funkciójának az erősítéséhez. Szemléletváltoztatás szükségeltetik a könyvtáros társadalomban is! Minden embernek helye van a kulturális intézményekben politikai hovatartozásra, bőrének színére, egészségi állapotára való tekintet nélkül. Az utóbbi években jobban odafigyelünk országos szinten a fogyatékossággal élőkre.

Előzetesen minden iskolában beszéltünk a pedagógusokkal.

Célunk az volt, hogy a látogatók megismerkedjenek a vakok mindennapi életével, legyenek elfogadóbbak a fogyatékos emberek iránt.

Dr. Baranyiné Miks Mária elnök, Germann Sándorné alelnök és Víg Éva a megyében már sok helyen részt vett ezzel a programmal, és azt mindenhol nagy érdeklődés kísérte. Kíváncsian vártuk, hogy milyen lesz a mi könyvtárunkban!

A vállalkozó kedvű gyermekek és felnőttek kipróbálhatták, milyen vakon párnát húzni, fel lehet-e ismerni más érzékszerveinkkel az egyes ruhadarabokat, fűszereket, gyümölcsöket. Mennyire más látásunk híján megszabadítani egy almát a héjától.

De külön kihívást jelentett a cipőfűzés, vagy az olyan logikai játék vakon történő kirakása, melyet egy teljesen egészséges hároméves játszva megoldana. Feladatról feladatra haladva a szó legszorosabb értelmében vak vezetett világtalant a sötétben, meglepően nagy sikerrel.

Könyvtáros kollégáimmal izgalommal és félelemmel indultunk neki a negyven perces sötét szobás utazásnak. A kezdeti nehézségek után már megnyugodva végeztük a tevékenységeket.

Kezünket fogva, különös megértéssel és türelemmel vezettek bennünket a szolnokiak, hogy ne féljünk.

Az utazás végén olyan csodálatos volt látni a fényt!

A rendezvényt teljessé tették más tevékenységek is. Érkezéskor a vendégek "világos előszobában" megismerkedhettek egy vak házigazdával, az őt segítő kutyával és egyéb, a látássérültek életvitelét megkönnyítő eszközökkel.

A sötét szoba mellett a gyermekkönyvtár olvasótermében várta a csoportokat egy fiatalember, Szabó György, a vakvezető kutyájával, Maszattal. Az ő életének részese ez az okos állat, amely segíti a mindennapok világában való eligazodást. A gyönyörű, barátságos labrador kutyust Jászberényben képezte ki Dánffy Brigitta és párja, Szabó Gábor mentőkutyás.

Gyuri 10 éve veszítette el a látását, de mióta Maszat segíti őt, kitágult előtte a világ. A kutyussal sok helyre el tud menni, nem kell kísérő. Együtt mennek kisfiáért is az óvodába. Különös látvány az utcán ő és a szinte fehér kutyusa.

Még a nagy kamasz fiúk is "szájtátva" hallgatták ezt a csodálatos fiatalembert, aki teljes természetességgel beszélt a vakságáról. Vidámsága, humora, a lelkéből áradó szeretet mindenki számára példa lehetne.

A gyermekek életkorának megfelelően mutatta be a gyermekkönyvtár hosszú kölcsönzőjében, hogy milyen utasításokat fogad el a kutya. Szinte vele együtt létezik, lélegzik: ha nyugodt, a kutya is nyugodt. Ha kicsit zaklatott, Maszat is elbizonytalanodik a vezetésben.

Sok-sok szeretetet, dicséretet, s persze jutalmat is kell kapnia, hogy megfelelően tudja "szolgálni" az embert, akinek az életére vigyáz.

Nagyon megható volt, amikor egy vakon született fiú próbált vezetést kérni a kutyustól.

Az érdeklődők megnézhették, kipróbálhatták a Braille-írást használó pontírógépet és a beszélő programmal ellátott számítógépet. Apraja-nagyja nagy élvezettel figyelte, próbálgatta.

Horváth József, jászberényi klubtagunk végtelen türelemmel, segítőkészséggel mutatta be ezeket a segítő eszközöket. Olyan pozitív kisugárzással tette ezt, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne a vakság.

A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a gyerekeknél minden sokkal természetesebben zajlik, mint a felnőtteknél. Ők sokkal jobban elfogadják, hogy minden ember MÁS.

Ha az utcán nem a "megbámulás" jelét, hanem segítőkészségüket ajánlják fel, talán még szüleik figyelmét is felhívják erre, akkor eredményes munkát végeztünk.

A látássérült emberek által vezetett "foglalkozásokon" mintegy 190 fő vett részt három nap alatt: tanulócsoportok, munkahelyi közösségek, családok, egyéni érdeklődők.

Egy-egy csoport nagyjából negyven percet töltött sötétségben. Meg kell hagyni, hogy felkavaró élmény volt. Annak, aki türelemmel kivárta, hogy sorra kerüljön, és volt mersze vakon az ismeretlenbe lépni, talán valamelyest csökkent a félelme látása elvesztésétől. Mert nemcsak látta és hallotta, hanem meg is tapasztalta, hogy ha kicsit több türelemmel és fantáziával, ha kicsit lassabban is, de az élet élhető és megélhető anélkül is, hogy látnánk a bennünket körülvevő világot.

Különös, számomra megrázó élmény volt ez a rendezvény. A látássérültek adták nekünk az erőt és a hitet, semmi panaszkodás nem volt életükkel kapcsolatban. Három napig cselekvő részese voltam, éreztem, hogy csak úgy árad a szeretet a gyermekkönyvtárban! Jó volt belépni! Mintha a világ legszebb, legtermészetesebb dolga volna az elfogadás. Ahogyan annak mindig is kellene lennie!

Csak így, a sötét szobai utazást megtapasztalva, segédeszközöket kipróbálva vált igazán érthetővé Baranyiné Miks Máriának, a megyei egyesület elnökének egyik bölcselete, amely talán a program mottója is lehetett volna: "Jobb szem nélkül élni, mint szív nélkül meghalni".

Palócz-Bakos Ilona

gyermekkönyvtáros, Jászberény,

Városi Könyvtárés Információs Központ

 

 

 

Dr. Kósa Ádám az elnök

Fogyatékosügyi csoport

 

A Fogyatékosügyi Frakcióközi Csoport új elnöke tavaly december 16 óta dr. Kósa Ádám, alelnöke Göncz Kinga.

Az Európai Parlament (EP) képviselőit ötévente választják meg. Az Európai Unió (EU) 27 tagállamában közel 500 millió uniós állampolgár küldte képviselőit az Európai Parlamentbe. Magyarországról a FIDESZ képviseletében dr. Kósa Ádám, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének elnöke is mandátumot szerzett. Jelenleg ő az egyetlen fogyatékossággal élő ember az EP-ben!

Mit tesz a Fogyatékosügyi Frakcióközi Csoport (Disability Intergroup)?

A csoport 1980-ban alakult és sokat tett annak érdekében is, hogy az EU minden épületét, dokumentumait, honlapját akadálymentesítsék. A Csoport síkra száll az ENSZ Fogyatékosügyi Egyezményének érvényesítéséért. A megújult Csoport jelszava: "Semmit rólunk, nélkülünk!", ami reménnyel töltheti el az EU 65 millió fogyatékossággal élő állampolgárát.

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Amikor majd Magyarország elnököl

Hozzanak egységes törvényeket!

 

Január 22-én, a magyar kultúra napján, az Országházba hívták a civil szervezetek képviselőit. A rendezvényre előzetesen jelentkeztünk e-mail-ben, és jeleztük, hogy látássérültek vagyunk.

A Nyírségi látássérültek Egyesületét Nagy György nonprofit menedzserrel ketten képviseltük. A konferencia dokumentumait a számunkra megfelelő formátumban adták át nekünk. A konferenciát a felső házi ülésteremben nyitotta meg dr. Halm Tamás, a Gazdasági és Szociális Tanács főtitkára. A konferencia jelmondata ez volt: Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre!

A rendezvény fővédnökei voltak: dr. Katona Béla, az Országgyűlés elnöke, dr. Balázs Péter külügyminiszter és dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter.

Az előadóktól arról is halhattunk, hogy az elnöki feladatok ellátása során milyen lehetőségek várnak hazánkra a fogyatékossággal élők problémáinak megoldásában. A svéd, a belga és a spanyol együttműködés eredményeként a civilek összefogása egyre nőtt. Erről számolt be: Ludvig Sandberg, az örebrói Európai Civil Találkozó szervezőbizottságának elnöke, Joaquin Perea, a malagai Európai Civil Fórum szervező bizottságának elnök-helyettese, Maité Abram, az Európai Mozgalom Belga Tanácsának igazgatója.

A plenáris ülést követően a résztvevők négy szekcióban folytatták a tanácskozást. Mi a "Szociális ügyek, esélyegyenlőség, foglalkoztatáspolitikai kérdések" szekciót választottuk. Minden felszólaló álláspontja az volt, hogy az Európai Unióban is arra kell törekedni, hogy megfelelő körülményeket biztosítsanak a fogyatékossággal élők számára az egészségügy, a munka és az élet egyéb területén. Az uniós elnökség alatt arra kell törekedni, hogy hasznosítsuk a jó ötleteket és mi is segítsünk a minket érintő uniós törvények megalkotásában. A szervezetnek honlapja is működik, amelyből információkhoz juthatunk.

A honlap címe: "www.eucivil.hu".

Ez a szekcióülés arra is jó volt, hogy más fogyatékossággal élők szervezeteinek problémáiba is betekinthettünk.

A mi szekciónk azt kérte, hogy dolgozzanak ki konkrét feladattervet a fogyatékossággal élők problémáinak megoldására, s a magyar elnökség ideje alatt hozzanak megfelelő egységes törvényeket.

Jakab Éva,

a Nyírségi Látássérültek Egyesületének elnöke

 

 

 

Teljesebbé válik az érdekvédelem

A borsodi kistérségekben

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több mint háromezer látásfogyatékossággal élő embert tartanak nyílván. Közülük eddig 1360-an kérték felvételüket a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületébe, amelynek tevékenysége igen sokrétű. Például a vakügyi segédeszközök széles palettájának megtekintésére, kipróbálására, kölcsönzésére, esetleg megrendelésére van lehetőség az egyesület székházában. (Miskolc, Jókai utca 18.) Konkrétan: magyarul beszélő vérnyomásmérő, vércukorszintmérő, konyhamérleg, személymérleg, tapintható karóra (vakok számára), nagykijelzős ébresztőóra (gyengénlátók számára), különféle fehérbotok, stb. Az érdeklődőknek készséggel bemutatják az eszközök használatát, ismertetik a beszerzési lehetőségeket, kérésre a kisebb értékű vakügyi segédeszközök beszerzésében segítséget is nyújtanak.

Az egyesület számítógép használati, szkennelési, valamint internethasználati lehetőséget nyújt a látássérült tagjainak. A "PC Kuckó" két munkaállomásból áll. Mindkét számítógépen telepítésre került a Jaws for Windows 5.10 magyar nyelvű profeszszionális képernyőolvasó program. A számítógép használata, az internetezés és szkennelés a látássérült tagoknak ingyenes.

Egyénre szabott életvezetési tanácsadással, tájékoztatással, ügyintézéssel, szolgáltatással várják a sorstársakat minden kedden, szerdán és csütörtökön 9 órától 15 óra 30-ig. Az egyesület elnöke: dr. Kiss László. Alelnök: Bukovenszkiné Borza Mária. Irodavezető: Németh Anita.

A korábbi évek, évtizedek tapasztalatait alapul véve és az egyéni körülményekből kiindulva az egyesület vezetősége továbbra is kitart a területfelelősi rendszer fenntartása és stabilizálása mellett. A nagyobb városokat központnak tekintve, azok vonzáskörzeteit figyelembe véve, jelenleg csak Encs város és vonzáskörzetében nincs területfelelős. Több helyen már rendszeres ügyfélfogadás is van. Ezek az alábbiak:

Mezőkövesd: Mezei István havonta egy alkalommal, hétfői napon 9-12 óra között a Mozgássérültek Egyesületének székházában, Abkarovits tér 1.

Kazincbarcika: Hornyánszky Tivadar minden héten csütörtökön 10-12 óra között az Egressy Béni Művelődési Központ aulájában, Főtér 5.

Sátoraljaújhely: Balla Anikó minden hónap első szerdai munkanapján 8 és 10 óra között a Zemplénért Civil Szervezetek Szövetsége székházában, Kossuth u. 2.

Ózd: Andó Lajosné minden héten csütörtökön 14 óra 30 és 17 óra között a Civil Házban, Árpád vezér u. 29.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Sörtáncot jártak a Látássérült Klub tagjai

Farsangi batyus bál Ajkán

 

Több akadály miatt csak néhány órás késéssel tudtunk megérkezni február 12-én Ajkára, az ottani Látássérült Klub farsangi batyus báljára. Aznap került ugyanis sor Budapesten a Nagy Tünde vezette Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete által indított bírósági per tárgyalására, amelynek alperese az MVGYOSZ volt. S ráadásul a hóhelyzet is hátráltatta a közlekedést.

A Kaszinó nagytermében éppen a tombolát sorsolták már, amikor megérkeztünk.

Így csak videofelvételről láthattuk, miként üdvözölte a rendezvény résztvevőit dr. Horváth József, Ajka alpolgármestere. Jelen voltak még az eseményen: Dorner László, Ajka város önkormányzatának képviselője, Szente István képviselő, a devecseri önkormányzat egészségügyi bizottságának elnöke, Kleinhans Terézia, az ajkai Családsegítő és Gondozási Központ Idősek Otthonának igazgatója, Bábics Valéria, az ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont igazgatója, valamint Vallerné Horváth Andrea, ennek az intézménynek az igazgató-helyettese. S természetesen most is eljöttek a területi nyugdíjasklubok tagjai.

Kató Lajosné, a Látássérült Klub vezetője üdvözölte a vendégeket, a klubvezetőket és a tagokat, s a jelenlévő sorstársakat.

Horváth Árpádné, a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete ajkai kistérségi csoportjának vezetője köszöntőjében többek között a következőket mondotta:

- Ahogy idősödünk, visszatérünk a gyermekkorba. A Kaszinó vezetői és munkatársai úgy gondoskodnak rólunk, mint a fogadott gyermekeikről.

A kedves szavak után a kistérségi vezető kiemelkedő segítőkészségükért ajándékkal örvendeztette meg: Bábics Valériát, Vallerné Horváth Andreát, Kleinhans Teréziát, Szabados Gyulánét, Kató Zsanettet, Antal Ferencnét, Kovács Bélát és e sorok íróját.

Benkő Imre, a Látássérült Klub tagja vidám verseket mondott el, majd Szabados Gyuláné és Horváth Árpádné egy humoros jelenettel mutatták be, milyen nehéz is ma megfelelő munkát találni.

A következő programot látva megállapíthattuk, hogy az ajkai látássérültek mindig kitalálnak valami újat. Tavaly a cigánytánccal örvendeztették meg a vendégeket, idén pedig sörtáncot jártak. Tiroli népviseletben jelentek meg, s több hölgy is férfitáncosnak öltözött. A sörtáncot előadták: Szabados Gyuláné Jutka, Horváth Árpádné Jolika, Marsi Antalné Rózsika, Marsi Antal, Simon Gyuláné Terike, Kató Lajosné Marietta, Pálinkás Istvánné Márti és Sallai Jánosné Rózsika.

Ez a produkció sem volt kevésbé sikeres, mint a korábbi, óriási tapsot kaptak érte a közönségtől.

Dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének és egyben a Veszprém megyei egyesületnek az elnöke arról szólt, hogy milyen szerepet töltenek be az ajkai látássérültek a fogyatékos emberek társadalmi integrációjában. Ez a bál, amelyet immár tizenkettedszer rendeztek meg, jó példa arra, hogy a látássérültek is képesek ugyanolyan színvonalas műsort produkálni, mint teljesen egészséges embertársaik.

E sorok írója elismerését fejezte ki Horváth Árpádné kistérségi vezetőnek, aki rövid idő leforgása alatt tizenhét új névvel gyarapította a Vakok Világa folyóirat előfizetőinek táborát és ezzel rendkívüli szervezőképességéről tett tanúbizonyságot.

Kevés olyan összeillő házaspárt látni, mint Marsi Antal és felesége, Rózsika. A jóindulatú, mindenkinek segítő, kedves és nagyon népszerű páros négy évtizede él boldog házasságban. Annakidején az Alföldről kerültek Veszprém megyébe, nem ismertek itt senkit, ezért még jobban összetartottak és együtt nagyon jól boldogultak. Ma Padragkúton élnek, s pártoló tagjai az ajkai Látássérült Klubnak.

S ugyanilyen aktív segítő Szabados Gyuláné is, aki ezúttal is részt vett a báli előkészületekben. A rengeteg ajándékot ő csomagolta be, mégpedig művészi kivitelezésben.

Vadász Zsuzsanna, aki az ajkai kórház szemészetén szakasszisztens, betegsége ellenére is eljött a rendezvényre, csak azért, hogy autójával a nagy hóban segítsen bejutnunk a Kaszinóba. Köszönet érte!

S köszönetet érdemelnek mindazok, akik támogatóként, közreműködőként segítették a kistérségi vezető és a klubvezető munkáját.

A vendégek a minden jóval megrakott fehérasztalok mellett beszélgetve és táncolva töltötték az időt másnap hajnalig. A zenét ezúttal is Heizer Antal (Öcsi) és Horváth Attila (Benjoe) szolgáltatta.

Fotó és szöveg:

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Civilizációs népbetegség

 

Számos megbetegedést a civilizációs ártalmak okoznak. Köztük van a sokáig tabuként számon tartott székrekedés is. Napjaink mozgásszegény életmódja, a helytelen táplálkozás, a stressz, bizonyos gyógyszerek és élvezeti cikkek (csokoládé, kakaó) fogyasztása mind-mind hozzájárul a székrekedés kialakulásához.

Mit is nevez az orvostudomány székrekedésnek?

Székrekedésről akkor beszélünk, amikor a széklet ürítése heti három alkalomnál kevesebbszer történik, illetve, ha két ürítés között 48 óránál hoszszabb idő telik el. További tünetek: a széklet kemény, adagja kevés és csak erőfeszítéssel távozik. Megjegyzem, hogy akkor beszélünk egészséges székletürítésről, ha naponta mintegy 300-400 gramm távozik a bélcsatornákon keresztül!

Az étrend módosításával és a testmozgással gyakran orvosolható a székrekedés. Orvoshoz kell azonban fordulni, ha a panaszok egy hétig is elhúzódnak, vagy hasi fájdalom, gyengeség, véres széklet, láz és hányás is jelentkezik. A székrekedés egyéb bélrendszeri betegségek, köztük daganatos elváltozások előfutára is lehet. A heveny székrekedés pedig életveszélyes bélelzáródást eredményezhet.

Ugyanakkor sokunkkal megtörténik, hogy utazáskor, idegen helyen, váratlan izgalmak esetében megváltozik a bélműködés. Ez általában csak rövid ideig tart, nem számít kórosnak.

A krónikus székrekedés viszont valóban civilizációs betegség, amit a fejlődő országokban alig ismernek. A fejlett országokban a székrekedés egyre jobban érinti az idősebb korosztályt. Érdekesség, hogy a nők körében gyakoribb, mivel kevesebb folyadékot fogyasztanak, mint a férfiak.

Ne feledjük el, hogy a különféle hashajtók segíthetnek ugyan, de szedésük hosszú távon hozzászokást, függőséget és bélrenyheséget okoz!

A székrekedés megelőzését már kisgyermek korban érdemes elkezdeni: ügyelni kell a rendszeres, lehetőleg reggeli székletürítésre, ami ideális esetben szokássá válik. A megelőzéshez járulnak hozzá a bélmozgásokat serkentő élelmiszerek: a teljes kiőrlésű lisztből készült pékáruk, a nyers és aszalt gyümölcsök, zöldségek, növényi rostban gazdag ételek, tejtermékek és füstölt húsok. Ugyancsak fontos szerepet játszik a megelőzésben a napi 1,5-2 liter folyadék bevitele. Ajánlott éhgyomorra meginni egy pohár ásványvizet vagy valamilyen langyos folyadékot! Kerülni kell viszont a bélmozgásokat lassító ételeket: a kakaót, a csokoládét és a finom kiőrlésű lisztből készült pékárukat.

A székrekedésre a legfontosabb gyógyír a helyes és rendszeres táplálkozás, a kellő mennyiségű folyadékbevitel, a rendszeres mozgás és a stressz kerülése!

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Csík Lajos emléke tovább él

 

Életének 81. esztendejében elhunyt Csík Lajos, a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületének elnökségi tagja, az MVGYOSZ Somogy megyei szervezetének több mint 30 éven át töretlenül tevékenykedő elnöke, aktivistája. Lajos bácsi már a hetvenes évektől szervezte a megyei körzeteket, sokat tett azért, hogy a látásukat vesztett emberek közösséget alkossanak, együtt éljék meg mindennapi örömeiket és gondjaikat. Egyesületünk megalakulását követően már idős korában is példamutató kitartással és optimizmussal ügyködött. Ünnepségeinken verset mondott, kirándulásainkon ott volt közöttünk. Munkásságáért 2006-ban Esélyegyenlőségi kitüntetést kapott. Megőrizzük emlékezetünkben olyan derűsnek, ahogy ezen a fél évvel ezelőtti nyári kiránduláson mosolygott sorstársai körében.

A Somogy megyei egyesület elnöksége

 

 

 

Melyek a veszélyeztetett társadalmi csoportok?

A szegénységről tanácskoztak

 

Az Európai Caritas és annak az egyes országokban lévő helyi szervezetei javaslatára 2010. a szegénység és a társadalmi kirekesztettség éve lett az Európai Unióban. A nyitórendezvényére január 21-én került sor Madridban. Ehhez kapcsolódóan ugyanezen a napon a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Szociális és Munkaügyi Intézet közösen szakmai konferenciát rendezett Budapesten. A konferencia célja az volt, hogy megvilágítsa a társadalmi különbségek, s a szegénység megnyilvánulási formáit hazánkban.

Magyarországon a szegénység egy bizonyos mutató szerint a népesség 13 százalékát, míg a gyermekek 19 százalékát érinti. A szegénység és a társadalmi kirekesztettség által leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok a gyermekek és a sokgyermekes vagy egyszülős családok, az alacsony iskolai végzettségűek, a munkanélküliek és a kistelepüléseken élők.

K. M.

 

 

 

Búcsú Földi Antalnétól

 

Életének 76. évében, január 24-én hosszantartó, súlyos betegségben elhunyt Földi Antalné, akit sorstársai és egykori munkatársai is Rozi néninek ismertek. Élete kisgyermek korától összekapcsolódott a látássérült emberekkel.

Nádudvaron született, de gyenge látása miatt Budapesten, az akkori vakok nevelő és tanintézetében kezdte meg elemi tanulmányait. A háború azonban közbeszólt és vissza kellett térnie szülővárosába. A II. világháború befejezését követően ismét a fővárosba került és kitanulta a kézi szövést, majd idővel a gépit is. Az Ida utca 2. szám alatti épületben dolgozott mindaddig, míg 1958-ban átadták a mai Főkefe Ipari Kft. elődjét, a Fővárosi Kefe- és Seprűgyártó Vállalatot. A szövő műhelyben több mint 50 éven keresztül dolgozott egészen nyugdíjba vonulásáig.

Azokban az években ez a vállalat biztos megélhetést nyújtott a vak és a gyengénlátó embereknek, míg a Vakok Szövetsége az érdekvédelmükről gondoskodott és színtere volt a látássérültek kulturális és sport életének. Rozika gyakran bejárt a Szövetségbe, amit a látássérült emberek a második otthonuknak tekintettek. Közvetlen, barátságos embernek ismerték meg sorstársai és munkatársai egyaránt.

Párját is sorstársai között találta meg, akivel harmonikus évtizedeket élt együtt.

Kedvenc időtöltése a kirándulás mellett az olvasás és a televíziózás volt, élete utolsó hónapjait is ez a két utóbbi hobbi tette elviselhetővé.

Földi maradványait szűk családi körben január 28-án a nádudvari református temetőben, szülei sírja mellett helyezték örök nyugalomra. Emléke még sokáig él mindazoknak a szívében, akik ismerték és szerették Rozikát!

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Klasszikusok, romantikusok, modernek

Ifjú tehetségek zenei versenye

 

E zenei versenyt a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Horizont kultúrcsoportja hirdette meg. A rendezvény január 30-án volt az MVGYOSZ budapesti székházának Hermina termében.

Bereczkné Bihari Erzsébet, a kultúrcsoport vezetője köszöntőjében elmondta: a rendkívüli időjárás, a nagy havazás miatt a jelentkezők közül csak hat induló tudott eljönni. A mai játék legeredményesebb versenyzői részt vehetnek a verseny második fordulóján, amelyet március 27-én tartanak meg. A zsűri tagjai: Ötvös Csilla, a Magyar Állami Operaház Bartók-Pásztory-díjas magánénekesnője, Hegedűs Valér zongoraművész, a kultúra lovagja és fia, Hegedűs Szabolcs zenetanár voltak.

E sorok írója a versennyel kapcsolatban elmondta: a látássérültek részére a művészeti ágak közül a zene és az irodalom az, amelyben szinte azonosan tudnak szerepelni látótársaikkal. Számos látássérült zenetanár, művész, kántor, zenész dolgozott egykor és dolgozik ma is hazánkban. Nemzetközileg is legismertebb volt közülük Ungár Imre, a múlt században élt zenetanár, zongoraművész. De méltán érdemelték ki a megbecsülést: Rédai József (Svájcban élő zongoraművész, tanár), Barna Zoltán, Farkas Mátyás, Lakatos Tamás, Magyar Csaba, Németh Tamás, Varró Attila is.

A verseny résztvevői egy klasszikus, egy romantikus és egy mai szerző darabjával szerepeltek. Többek között az alábbi szerzőktől hallhattunk műveket: Brahms, Beethoven, Gluck, Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Mendelssohn, Muszorgszkij, Maróthy Emese, Viski János és Krizbai Terézia. Utóbbi nemcsak versenyzőként, hanem ifjú zeneszerzőként is részt vett a versenyen. A sok zenemű között Bereznainé Nagy Ilona és Borsodi Zsuzsa mondott el néhány költeményt.

Baracskai Judit énekszámait Vendel Gyöngyi tanárnő, míg Kovács Judit fuvolaszámait Dudik Irén kísérte zongorán.

A zenei versenyt a szerbiai Kulából jött Baracskai Judit dalénekes nyerte. A második helyezett a fuvolán játszó Kovács Judit lett Budapestről. A harmadik helyen ketten végeztek: Jánoki Márió Budapestről és Krizbai Terézia Maglódról. Különdíjban részesült Helle Maximilián Piliscsabáról és Mohácsi András, aki a budapesti gyengénlátók iskolájának diákja.

A rendezvény végén a zsűri tagjai rövid ajándékműsorral kedveskedtek a jelenlévőknek.

A zenei versenyen a VGYHE elnökségét Huszák Gábor, az elnökség tagja képviselte, s a verseny a Magyar Kulturális Alap pályázatán elnyert támogatás révén valósulhatott meg.

Lak István

 

 

 

A Heves megyei egyesület kérése

Gyűjtsük össze emlékeinket!

 

A Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete áprilisban Civil expón vesz részt. Jelentkezésünkkor az egyesületünkről egy ötoldalas bemutatkozást kellett csatolnunk. Amikor azt készítettük, akkor érkezett a kívánság: készítsünk könyvet egyesületünk múltjáról és jelenéről. Kérésünk tehát az lenne: ha vannak olyan sorstársaink, akik tudnának segíteni régi írásos emlékek, fotók összegyűjtésében, keressenek meg bennünket, fáradozásukat szívesen vennénk. Előre is köszönjük mindenki segítségét.

Majoros Kálmánné egyesületi elnök

Telefon: 06-30/251-6077

 

 

 

Nyolcszázezer forintot nyert a Békés megyei egyesület

Tartalmas program a nyereményből

 

A Békés Megye Önkormányzata által kiírt pályázaton "Kitárt ajtók" 2. címmel 800 ezer forintot nyert a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete. Ennek a pénznek a felhasználásával a Békés megyében élő látássérültek érdekképviseletét akarjuk továbbfejleszteni.

A cél megvalósításához a következő programokat, módszereket fogjuk alkalmazni:

"Esélyórák" címmel történik a látó gyerekek felvilágosítása a látássérültek nehézségeiről, néhány segédeszköz bemutatásával. Mivel egyesületünk fontosnak tartja a kiskorú látássérültek érdekvédelmét, arra törekszünk, hogy elérhessük őket a szüleiken keresztül, és segítségükre lehessünk a speciális nevelésükkel kapcsolatos problémák megoldásában. Ennek egyik eszköze, hogy kortársaikkal, az egészséges látású gyermekekkel, s a pedagógusokkal megismertessük a látássérültek problémáit, integrált oktatásuk lehetőségeit. Békés megyében kiválasztunk 5 oktatási intézményt Békéscsabán, Mezőhegyesen, Orosházán és Szeghalmon, és tájékoztatást tartunk pedagógusoknak és tanulóknak a látássérült gyermekek helyzetéről, esélyegyenlőségi problémáiról. Ehhez szakmai partnernek kérjük fel a Battonyai Esélyek Házát, a Kreatív Formák Alapítványt és a Közoktatási Szakértők Békés Megyei Egyesületének szakembereit.

"Kistérségi információs napok" címmel egynapos szakmai programot szervezünk Orosházán, Mezőhegyesen, Gyulán, Dévaványán, Füzesgyarmaton, Vésztőn és Békéscsabán. A programban tájékoztató előadás hangzik el a fogyatékosságról, azon belül a látássérültségről; egyesületünk tevékenységéről a települések döntéshozó szervei, szociális és egészségügyi intézményei vezetőinek.

Az "Együtt könnyebb" klubokat fejlesztjük, s "Házi praktikák" címmel szervezünk látássérültek közötti tapasztalatcserét. A kiskorú látássérülteket bevonjuk a kistérségi kulturális és sportprogramokba.

Egészségügyi méréseket, szűréseket szervezünk a települések intézményeinek közreműködésével (önkormányzatok, egészségházak, védőnők, stb.) és segédeszközök szemléltető bemutatásával.

"Nyitott szemmel" sajtópublicitási akciókat szervezünk. Összeállítunk egy kiadványt, amely tartalmazza egyesületünk ismertetését, szolgáltatásait. Szóróanyagként használnánk ezt a városi, megyei rendezvényeken.

Az egyesület és a média kapcsolatának alakításában szem előtt tartjuk azt az elvet, hogy "Aki előre informál, az tájékoztat, aki utólag, az magyaráz."

Félévente "Sajtóutazás" címmel találkozót szervezünk, melyen a látássérülteket jellemző sajátosságokat, élethelyzeteket mutatjuk be az újságíróknak, például Braille-tanulást, a fehérbottal a forgalomban való közlekedést, stb.

A "Vakbuszjárat" elnevezéssel közös autóbusz-közlekedésre hívjuk meg a döntéshozókat (polgármestereket, képviselőket, politikusokat, közhivatalok vezetőit, stb.) Ez egy érzékenyítő tréning a sajtó nyilvánossága előtt: Békéscsabán, a Szabadság tértől a Vasútállomásig közlekedő helyi járatú autóbuszon a döntéshozók kísérik a látássérülteket, a visszaúton pedig a bekötött szemű döntéshozókat segítik az önkéntes kísérők. Az utazás végén szabadtéren a döntéshozók sajtótájékoztatón számolnak be a kétféle helyzetben átélt tapasztalataikról.

Reprezentációs filmet készítünk egyesületünk érdekvédelmi tevékenységéről, a látássérülteknek nyújtott szolgáltatásokról. A film részletesen bemutatja a látássérültek életét, dokumentálja az egyesület székhelyén folyó napi munkát, valamint ismerteti azokat a szolgáltatásokat is, melyeket a kistérségi körzeti csoportok székhelyein (Orosházán, Gyulán, Mezőhegyesen, Szeghalmon, Mezőberényben) végeznek a helyi munkatársaink és segítőink.

Nagy Zsuzsanna

 

 

 

Meghívó

 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, a párbeszéden alapuló, Ezer arc, ezer talentum klub programján április 13-án, 17-20 óra között.

Helye: Vakok Állami Intézete, XIV. Hermina út 21. Témája: a vasút.

Vendégek: Kvasznai Attila (gőzmozdony vezető), Tóth Károly (diesel-mozdonyszerelő), Kovács Sándor (villanymozdony-vezető), Varsányi József (forgalomirányító), Serényi Gergely koordinátor (Vasúttörténeti Park).

 

 

 

Határainkon túlról is érkeztek pályaművek

Kiosztották a Sorsforduló díjait

 

Nincs olyan hónap, hogy ne kapnánk hírt a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete Horizont kultúrcsoportjának színvonalas programjairól, vetélkedőiről. A látássérülteket nagy számban megmozgató rendezvények szervezője, lelke és "motorja" Bereczkné Bihari Erzsébet, a VGYHE közművelődési bizottságának vezetője, aki maga is szívesen szaval és vesz részt tevékenyen minden műsorban.

A Horizont kultúrcsoport tavaly nyáron is meghirdetett egy nagyszabású közművelődési pályázatot, amelynek a Sorsforduló címet adták. A pályázati műveket elbeszélés, novella, vers kategóriában várták, s arról kellett szólniuk, hogy a látás elvesztése milyen módon hat a szerzők mindennapi életére, hogyan dolgozták fel látásuk elvesztését, miként változott meg az életmódjuk, milyen segítséget kaptak és várnak az egészséges embertársaiktól.

A felhívásra jöttek is az ország minden tájáról, de még határainkon túlról is a pályaművek. Összesen huszonegy vers, illetve prózai mű érkezett be.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre január 22-én, a magyar kultúra napján került sor a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének székházában. Nagy Krisztina látássérült sorstárs szép énekével köszöntötte a vendégeket, Babits Mihály és József Attila megzenésített költeményeinek sorai is felcsendültek az előadásában.

A megjelenteket Bereczkné Bihari Erzsébet üdvözölte. Lak István, nyugalmazott tanár elmondta, hogy 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnuszt, s ezért ünnepeljük immár 21 esztendeje január 22-én a magyar kultúra napját, s emlékezünk e jeles napon a múltunkra, hagyományainkra. A tanár úr szólt arról is, hogy a zene mellett az irodalom milyen nagy szerepet játszik a vak emberek életében.

Bereznainé Nagy Ilona látássérült költő saját sorait hozta el ajándékba a résztvevőknek, s szavalta el a vakságról és a versírásról szóló verseit.

Erdős Imréné, az MVGYOSZ hangoskönyvtárának vezetője, a Sorsforduló közművelődési pályázat szakmai zsűrijének elnökeként elmondta, hogy nem volt könnyű feladat rangsort állítani a művek között, olyan sok jó alkotás érkezett be hozzájuk.

A vers kategóriában első lett: Kovács József (Nagyvárad) a Születtem; második: Széll Magdolna (Martfű) az Opticus neuritis; a harmadik: Sebestyén Erzsébet (Halásztelek) a Fény a sötétségben című költeményével.

A novella kategóriában első lett Németh Árpád (Budapest) a Žagubica fölött, a hegyekben...; a második: Balla Istvánné (Gyula) az Elveszett álmok; a harmadik: Bieber Mária (Szigethalom) az Emlékezés című írásával.

Mindkét kategória első helyezettjei 5 ezer forintos vásárlási utalványt, a második, harmadik helyezettek pedig egy-egy hangoskönyvet kaptak jutalmul. Romanek Inka festőművész egy különleges, tapintható képet ajánlott fel különdíjként. A napot, a fényt szimbolizáló festményéhez a rendezvényen maga az alkotó is gratulált a nyertesnek, Bereznainé Nagy Ilonának.

Valamennyi díjazott művet megismerhették a résztvevők úgy, hogy Erdős Imréné, Herege Éva, a zuglói Hajós Alfréd Általános Iskola magyar tanára és e sorok írója felolvasta őket.

Bereczkné Bihari Erzsébet arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy szeretnének majd egy antológiát megjelentetni a nyertes irodalmi művekből, amelyhez pályázati pénzből remélnek támogatást.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Nagy Ilona látássérült

A közérthetőség költője

 

Akár boldoggá, akár kínoktól vergődővé teszi a szerelem a költőt, az érzelmek lángolásának és hervadásának a következménye ugyanaz: vers. Ékes bizonyítéka mindennek a látássérült Nagy Ilona verseskötete is. A Hajdúdorogon született, de gyengénlátása miatt tanulni is, dolgozni is Budapestre került leányka az olvasásban találta meg a szórakozását, s a költők közül kiváltképp Petőfi Sándor, Juhász Gyula és Tóth Árpád lírája fogta meg a lelkét. S aztán elérkezett életének az a szakasza, amikor a boldog és beteljesült szerelem helyét a csalódás és a fájdalom, majd a tétova reménykedés helyét a fájdalommal teli lemondás foglalta el. S a mélyen átélt érzelmek vallomásos, lírai gyöngyszemekké nemesültek a könyveinek lapjain.

Elolvastam Nagy Ilona 414 versét, amelyek a négy kötetet megtöltik. Az első 2006-ban jött ki a nyomdából, "Üzenet a fény mögül" címmel. Két évvel később következett a "Minden igaz ember a szívével szeret" című. Tavaly pedig már kettő is tovább gazdagította a költőnő életművét. "Isten az én esküvésem" a címe annak, amely Romanek Inka festőművész varázslatosan szép képeit alkalmazza díszítő elemül, és "Lelkedet a lelkemben keresd" címet viseli a másik kötet.

Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyenek Nagy Ilona költeményei, akkor a rokonszenves egyszerűség és közérthetőség az, ami rögtön feltűnik. Nincsenek e versekben értelmezési gondokat okozó szóképcsavarintások, eszmei zűrzavarok. A magától értetődő gondolati tisztaság jellemzi Nagy Ilona strófáit ugyanúgy, ahogy azt a paraszti életet is ez jellemezte, amelyről tanyájuk hétköznapjainak felidézésekor fest idilli képet. Verselési technikáját a páros rímű és a keresztrímű sorok uralják, ritmusát pedig a magyaros vagy hangsúlyos vers-zeneiség formálja.

No, és miről szólnak Nagy Ilona költeményei? Szólnak mindenről, amiről a mi verseink is szólnának, ha tudnánk verset írni. Szólnak a családról, vagyis a költőnő édesanyjáról, édesapjáról, hét testvéréről, a saját leányáról, Timike és Petike unokáiról, röviden: a szeretetről. Témája verseinek az Istenben való bizakodás, a vallásos hit, a remény és a hála. Szépen festik költeményei a természet és a szülőföld ezernyi formáját és csodáját is.

Nagy Ilona költészetének nagyobb része azonban a beteljesült szerelem, majd a hűtlen kedves csapodársága okozta szomorúság érzelmeit tárja elénk nagy őszinteséggel. A helyenként szinte felzokogó mélabú sorait olvasván nehéz elhessegetni azt a gondolatot, hogy a költőnő talán olyan valakinek a hűtlenségét fájlalja, aki valószínűleg meg sem érdemelt egy ilyen kiváló tehetséggel megáldott asszonyt. De persze eszemben sincs ilyet mondani, hiszen a költő kínszenvedéséből lesz a minket elbájoló költemény.

Cseri Sándor

 

 

 

CD-nyeremény

 

Ki volt az az olasz librettista, zeneszerző, író és költő, akinek egyetlen befejezett operáját, a Mefistofelét a rendőrség betiltotta, mert összetűzések és párbajok alakultak ki miatta? (Később az opera javított és rövidített változata nagy sikert aratott és manapság is gyakran játsszák.) Ez a zeneszerző azzal is halhatatlanná tette a nevét, hogy ő írta Verdi Falstaffjának és Otellójának, Ponchielli Giocondájának a szövegkönyvét, s olaszra fordította Weber Bűvös vadászának és Wagner Rien-zijének librettóját is. Milánóban halt meg 76 évesen 1918-ban.

Beküldési határidő: április 15.

A januári lapszámunkban feltett kérdésre a helyes válasz: Karl Millöcker.

Így gondolta ezt Czomba Zoltán (Paszab) olvasónk is, akinek a nyereményéhez tisztelettel gratulálunk!

 

 

 

Versírásba fojtotta bánatát

 

Vámosiné Kovács Ilona ózdi rokkantsági nyugdíjas akkor kezdett el verset írni, amikor a három gyermeke közül az egyiket elveszítette. Mint mondja: "Bánatomat a versek írásába fojtottam." 1994-ben egyik alkotásával díjat nyert, s aztán tagja lett az Amatőr Költők és Írók Országos Szövetségének. Az "Aranytoll" pályázatokon is sikeresen szerepelt. Mindég nagyon szeretett szavalni is. Szeleczky Zita világhírű színművésznő nekézsenyi temetésén is mondott verset. A különböző civilszervezetek, klubok meghívásának is szívesen tesz eleget. Verseket mondott az ózdi Látássérültek Klubjában is.

A sok-sok verséből itt egyet közlünk:

 

A vak lány

 

Mama! Mami! Figyelsz reám, hallod?

Oly szépen kérlek: én, a te vak lányod

Tedd félre a varrást, és minden munkád,

Jöjj, s mesélj nekem, hogy milyen a világ?

 

Könyörgök, mondj el mindent az életről,

A tűző Napról, a forgó Földünkről!

Milyen lehet a szivárvány az égen?

S a kósza szél, amint táncol a réten?

 

Mondd el, milyenek a füvek, a virágok?

A rügyező fák, a vadrózsa bokrok?

A rigó, ahogy trillázik az ágon,

Ahogy kis méhecske zsong a virágon.

 

Világosságot! Fényt! Reményt hozzatok!

Lázadó lelkem kér, látni akarok!

Látni, látni mindent, ami szép és jó,

Nézni, ahogy nyugszik a Nap, s amint kél.

 

Megnézném az ég fekete felhőit,

A hópelyheket, a jég virágait,

A nyíló rózsát, fehér liliomot,

A búzatengert, s az arany homokot.

 

Lelkemben átjáró vendég a bánat,

S pusztítja, marja, mint féreg a fákat.

Szememre fátylat szőtt az örök sötét,

Hulló könnyeim keresik Anyám kezét.

 

Ó, Mami! Te maradj mindig velem!

Hadd legyen könnyebb e bezárt életem!

Beszéded enyhítse fájó bánatom,

S hangodtól fénylő lesz az én világom.

Lejegyezte: Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Bemutató a büntetés-végrehajtási intézetben

Elítélt fiatalok és a látássérültek

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Esélyegyenlőségi Iroda a közelmúltban "Legyünk előzékenyebbek embertársainkkal!" elnevezéssel elméleti és gyakorlati bemutatót tartott a szirma-besenyői Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetében. A bemutató kiemelten foglalkozott a látássérült emberek életvitelével, mindennapjaival. Erről még filmet is láthattak az elítélt fiatalok, majd testközelből tapasztalhatták meg, hogy milyen lehet látássérültnek lenni? Bekötötték a szemüket és úgy kellett egy speciálisan berendezett folyosón végighaladniuk, tájékozódniuk. Lehetőség volt kipróbálni a látásfogyatékosságot szimuláló szemüvegeket, és megismerhették a Braille-írásmódot. Végül a gyakorlaton résztvevők közösen beszélték meg a tapasztalatokat.

K. M.

 

 

 

Biblia-házi beszélgetések

 

Válságok és kiutak címmel Biblia-házi beszélgetésekre várják az érdeklődőket márciusban a Bertalan Lajos utcai Biblia-házba. (Cím: Budapest, XI. Bertalan Lajos u. 21. A Gellért tér és a Móricz Zsigmond körtér között).

Március 6-án 16 órakor Reformáció az életmódunkban címmel és az Egy "ízfüggő világ" - életvitel régen és ma alcímmel Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök tart előadást.

Március 13-án, ugyancsak 16 órakor kezdődik a "Világvége" - Vaklárma vagy tény? című előadás, amelyhez a Biblia az új Földről alcímet társította az előadó, dr. Reisinger János irodalomtörténész. A belépés díjtalan.

Az előadások után beszélgetésre kerül sor. Mindenkit szeretettel várnak!

 

 

 

Ingyenes jogsegélyszolgálat

 

Ezúton is megköszönjük a Tolna Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálatának önzetlen és segítőkész munkáját, hiszen a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületéből már idáig is számos tagtársunk vette igénybe szolgáltatásaikat. Megkezdtük a tárgyalásokat a szorosabb együttműködésünk érdekében. A közreműködésükkel ingyenes jogsegélyszolgálatot fogunk szervezni tagjainknak, amelynek keretében az irodaházunkban egy ügyvéd tart majd fogadóórákat havonta kétszer 4 órás időtartamban, s hozzá bármilyen jogi kérdéssel lehet fordulni.

Kovács Lászlóné, egyesületi elnök

 

 

 

Vak Bottyán vitézsége

 

A müezzin kilépett az Érsekújvár főterén álló minaret erkélyére és mondani akarta messze hangzó imáját, amikor hirtelen repülni kezdett és lent a kövezeten halálra zúzódott. Közben az a parasztruhás férfi, aki a török papot az erkélyen át ledobta, rendkívüli gyorsasággal lejött a csigalépcsőn és igyekezett a várkapu felé. Ott egy janicsár akarta útját állni, de azt keresztüllőtte és sikeresen kijutott a városból. Természetesen az Érsekújvárat akkor, vagyis 1683-ban megszállva tartó hatezer főnyi török őrségből többen is szerettek volna a müezzint lehajító emberrel öszszetalálkozni; próbálta is egy török csapat utolérni, de az üldözött férfi barátai előjöttek rejtekükből és a törököket felkoncolták.

Ha a török katonák ismerkedési kísérletét akkor nem is kísérte szerencse, mi azért ismerjük fel a vakmerő férfi személyében Bottyán János hadnagyot, akit később, mikor már félszemű kuruc tábornokként harcolt, Vak Bottyánként emlegetett minden rendű és rangú ember az országban.

Ha valóban 1635-ben született, ahogy számos életrajzírója állítja, akkor második felesége 52 évvel volt fiatalabb nála. Mert az bizonyos, hogy 1707. március 7-én vette feleségül Pápán az akkor húszéves Forgách Juliannát. Ezzel a házasságkötéssel Vak Bottyán bekerült az arisztokrácia soraiba, sógora lett gróf Bercsényi Miklósnak, a Rákóczi-féle szabadságharc fővezérének is.

Vagyongyűjtési igyekezete szinte példátlanul sikeres volt. Mivel apja már fiatalon kitagadta, valószínűleg meg akarta mutatni, hogy nem szorul ő rá az apai örökségre. Ugyanakkor hatalmas vagyonából a közjó érdekében mindig szívesen adakozott. A szegényeket, az iskolákat, a szerzeteseket adományaival támogatta. Ezért írhatta önérzetesen önmagáról, hogy "...engem nem kártévő, hanem jótévő Jánosnak hínak". Katonáit sokszor a saját vagyonából fizette. Másokat is erre buzdított: "Rójuk meg magunkat s ki-ki, mind szegény, gazdag, hadi és nem hadi ember adja ki hite szerint pénzének tizedét".

II. Rákóczi Ferenc fejedelem az emlékirataiban így jellemezte: "Nem volt sem jó származású, sem művelt ember, ezért igen nyers volt, de józan, éber, szorgalmas. Szerette a népet, és az is rendkívül szerette őt, mert katonáit szigorú fegyelemben tartotta, de mindenkor igazságot szolgáltatott nekik, amikor igazuk volt." Ő maga is ezt írta: "Hogy az én katonáim részegeskedjenek: szemérem (vagyis szégyen) volna az énnékem, melyet el nem szenvednék". Hadserege rajongott érte, pedig amelyik katonájára rábizonyosodott, hogy rabolt, azt felakasztatta.

Ország-világ beszélt arról a pisztolypárbajról, amit az akkor még császárpárti sereg tisztjeként harcoló Vak Bottyán vívott 1703-ban Zólyomnál. Ellenfele a huszonhárom éves Ocskay László ezereskapitány volt. Mindkettőről az a legenda járta, hogy testüket nem fogja a golyó. Ez ugyan nem egészen felelt meg a valóságnak, mert Bottyán János egyik szemét kilőtték a Belgrád visszaszerzéséért a török ellen 1692-ben vívott csatában. De Ocskay László, akit Rákóczi Villámaként nevezett a nép, akkor még tényleg sértetlen volt. Mindketten lovon ülve mentek szembe egymással. Elsőként Vak Bottyán lőtt és golyója mellen találta Ocskayt. A kuruc vezér félájultan hanyatlott lovára. Páncélsodrony inge ugyan megmentette a haláltól, de a nagy ütés miatt vér jelent meg szája szögleténél. Vak Bottyán gúnyosan odaszólt neki, hogy fiam, ha a tejben főtt kását nem tudod megrágni, köpd ki!, s azzal megfordította lovát és győztesen elindult Zólyom felé. Ocskay azonban még annyi időre visszanyerte eszméletét, hogy Vak Bottyánt megcélozza. Az ő testét is acélsodrony ing védte, de annak két szárnyát a hát közepén szíjakkal kellett összecsatolni. Eme szíjak között hatolt be Ocskay pisztolygolyója Vak Bottyán hátgerincébe. A következő pillanatban mindketten lezuhantak a lovukról. (Ezt a párbajt is nagyszerűen írja le Jókai Mór a Szeretve mind a vérpadig című regényében, amely Ocskay László tündökléséről, árulásáról és bűnhődéséről szóló felejthetetlen olvasmány.)

Bottyán János egyébként a jezsuiták vágsellyei birtokán lovászfiúként kezdte a pályafutását. Minthogy a török terjeszkedésének következtében Vágsellye is a végvári vonal támaszpontja lett, ő is katonának állt. 1676-ban már a sellyei lovascsapat zászlótartója. A nyolcvanas évek elején Komáromban szolgált, s a török elleni portyázásokban kitűnt bátorságáért és vitézi tetteiért hadnaggyá lépett elő. 1683-ban részt vett Esztergom visszafoglalásában s ezért a város lovasságának parancsnokává nevezték ki. Két év múlva sikeresen megvédelmezte a várat a budai Ibrahim pasa támadása ellen. A Buda 1686-os visszafoglalásában tanúsított vitézségéért I. Lipót császár elhalmozta kegyeivel: ő lett Esztergom leggazdagabb lakosa. A város körül lévő Bottyán-dűlő, Bottyán-parlag, Bottyán-tó nevezetű részek arra az időre utalnak, amikor az immár nemesi oklevéllel is rendelkező Bottyán öt falut is magáénak mondhatott.

Hosszú lenne elsorolni azokat a vitézi tetteit, amelyekkel a Buda visszafoglalását irányító Lotaringiai Károly, Badeni Lajos őrgróf és Savoyai Jenő elismerését is kiérdemelte, s amelyért vitézségi nagy aranyéremmel tüntették ki és ezredessé léptették elő. Az 1699-es karlócai békekötés után mégis visszahúzódott az esztergomi kastélyába, mert elkedvetlenítette a császári sereg magyarországi garázdálkodása.

1704. október 1-jén Báró Kuckländer esztergomi városparancsnok árulás vádjával elfogatta és összeláncolt kézzel egy dunai naszádra vitette, hogy a bécsi törvényszék elé állítsák. Hűséges emberei és első felesége azonban megszöktették. Vak Botytyán elindult Rákóczi táborába és hűséget esküdött a fejedelemnek.

A kuruc csapatok élén hamarosan elfoglalta a császáriaktól Érsekújvárat, s a következő évben a Dunántúlról kiszorította a császári sereget. Szentgotthárdnál még Heister osztrák fővezér seregét is legyőzte. 1706-ban Rákóczi kinevezi a Dunántúl kormányzójává. A következő évben a csaták sorával védi meg ezt az országrészt az ellenségtől. Még az osztrák hadvezérek is elismerték a félig vak hadvezér zsenialitását. A morvaországi hadjárat idején legyőzte Stahrenberg tábornok seregét s a tábornokot foglyul ejtette. Selmecnél neki volt köszönhető az osztrák túlerő fölötti győzelem.

A szabadságharc csillaga 1708 végén a trencséni csatavesztéssel kezdett halványulni. Egyre többen lettek árulóvá. Vak Bottyán élete végéig hűséges maradt a fejedelemhez.

1709. szeptember 26-án vagy 27-én a Tarnaörs melletti táborban érte a halál. Agyhártyagyulladás végzett vele. Gróf Bercsényi Miklós így tudósította a fejedelmet a szomorú eseményről: "Most hozták a hírt, szegény Bottyán vak sógor tegnap nyolc óra tájban béhunyta másik szemét is".

Vak Bottyán életútja példázhatja, mit tehet egy félig vak ember, ha szereti népét és hazáját. Ezért tartok tőle, hogy ha az utcai járókelőket megkérdeznénk: ki volt Vak Bottyán, egyesek valamelyik popegyüttes tagjának tippelnék.

Cseri Sándor

 

 

 

Romániai irodalmi pályázat

A "Próféta léptei"

 

A Bihar és Szilágy megyei Vakok Szövetsége az idén is meghirdette "Próféta léptei" címmel az irodalmi pályázatát. Erre a már nemzetközivé vált irodalmi megmérettetésre várják a magyar nyelven alkotók műveit is, három kategóriában: próza, vers, epigramma.

A prózából egy, a versből öt, az epigrammából pedig tíz alkotást lehet beküldeni. Minden kategória első helyezettjét díjazzák és annak átadására meghívják a nyertes szerzőket is. A kétnapos otttartózkodás minden költségét a szövetség fizeti. A pályaművek beküldésének határideje: április 10. Az alkotásokat zárt borítékban várják, amelyen csak a címzett adatai szerepelhetnek. A művet egy mottóval kell ellátni. A mottó az alkotás mellett zárt borítékban legyen, a szerző nevével, címével, telefonszámával együtt.

Cím:

Filiala Nevva'za'torilor Bihor-sa'laj

Oradea. Cod.410 346

Str.bulevardul Dacia nr.32

BIC.56

Romania

 

 

 

Humor

 

- Hogy szökhetett meg a fogoly?

- Kulcsa volt a zárkához és a nagykapuhoz is.

- Hogy tudta ellopni azokat a kulcsokat magától?

- Á, a kulcsokat ultin nyerte el tőlem.

*

- Miért szomorkodik, Kovács úr?

- Az anyósom beleesett a kútba.

- Szegény asszony.

- De kimentették.

- Fogadja együttérzésemet!

*

- Jól tartsd a gyeplőt, fiam! A lovak mindig megriadnak, amikor ilyen sűrűn robognak el a kocsink mellett a fej nélküli motorosok.

- Tartom, apám. De szerintem húzzuk beljebb a kocsiba a kaszánkat.

*

- Drága férjecském, ma van a házassági évfordulónk!

- Mondtam már neked, édesem, hogy ha eszem, csak derűs, jó dolgokat emlegessél!

*

- Apám, ki volt az a bácsi, akit egyensúlyvesztést imitálva átöleltél?

- Még nem tudom, de lehet, hogy a pénztárcájában a nevét is megtaláljuk.

*

- Gazsi, te milyen inget hordasz?

- Harminchetest.

- Pedig úgy néz ki, mintha csak öthetes lenne.

*

- Hogy akar maga autóvezetésből levizsgázni! Belehajtott a pirosba! Nem látta a stoptáblát?

- De láttam. Tudom azt is, hogy alumíniumból van. Majd sötétedés után eljövök érte.

*

- Mit tanácsolsz, haver, lecseréljem az anyósomat?

- Hát, cseréld le, ha már tényleg nem indul az első rúgásra!

*

- Uram, hogy merészelte verni az anyósát? Talán nem tudja, hogy büntetéshez csak a hatóságnak van joga?

- Nem bánom, főtörzs, itt a botom, üsse akkor maga!

*

- Eladó úr! Zöldséget kell vásárolnom az anyósomnak. Ugye, ezeken nincsenek mérgező vegyszerek?

- Ezeken nincsenek, uram. De van megoldás: a túloldalon lévő vegyi áru boltban azokat is vehet rájuk.

*

- Csődör úr, gyere ki velem az istállóból az udvarra!

- Jól van, Kanca asszony, te menj előre, én meg majd hátulról fedezlek.

*

- Te bolond tyúk, minek futsz előlem, hisz úgyis utolérlek!

- Tudom, kakas, csak azért futok, nehogy könnyűvérű cafkának nézzenek.

*

- Szóval maga azt hiszi, hogy a gyerekei nem szólnak majd bele a második házasságába?

- Azt. Már az elsőbe se szóltak bele.

Cseri Sándor

 

 

 

Ez itt a kérdés meg a válasz is

 

A januári lapszámunkban megjelent kérdések helyes megfejtései: 332. A, 333. B, 334. A, 335. B, 336. B, 337. A, 338. A, 339. A, 340. A, 341. B, 342. A, 343. A, 344. B.

Így gondolta ezt Bereczkné Bihari Erzsébet (Budapest) olvasónk is.

Nyereményéhez szeretettel gratulálunk!

358. Melyik magyar város volt az árpád-házi királyok koronázó városa?

A. Székesfehérvár

B. Pozsony

359. Mennyi egy felnőtt ember átlagos napi kalóriaszükséglete?

A. 2500-3500 kalória

B. 4000-5000 kalória

360. Mit értünk egy lóerőn?

A. Egy átlagos képességű, egészséges ló erejét

B. Azt az erőt, amely 75 kilogrammot 1 másodperc alatt egy méterre felemel

362. Igaz-e, hogy Eiffel francia építész, az Eiffel-torony építője tervezte a Nyugati pályaudvar vasszerkezeti részét s részt vett az egykori Margit-híd és a szegedi Tisza-híd tervezésében?

A. Igen, igaz

B. Nem igaz

363. Melyik francia miniszterelnöknek volt a "beceneve" Tigris?

A. Clemenceau-nak

B. Pompidou-nak

364. Mennyi Magyarország átlagos évi középhőmérséklete?

A. +10 Celsius fok

B. +5 Celsius fok

365. Mennyi emberáldozatot követelt az 1908-as messinai földrengés?

A. Százezret

B. Kétszázezret

366. Magyarországon hol vannak a legjelentősebb ókori római településmaradványok?

A. Aquincumban

B. Savariában

367. Hogy hívták az ókori Rómában azt a puritán férfiút, akit, mikor bajban volt a haza, az eke szarva mellől hívtak meg diktátornak, s aki, amikor a vész elmúlt, minden jutalmat elutasítva visszament a földjét művelni?

A. Seneca

B. Cincinnatus

368. Hány évig él a nílusi krokodilus?

A. Száz évig

B. Ötszáz évig

369. Mi a török búza?

A. Vad zab

B. Kukorica

370. Mikor élt Toldi Miklós?

A. A XIV. században

B. A XV. században

Beküldési határidő: április 15.

Cseri Sándor

 

 

 

Farsangi mulatság Tolna megyében

Mindenki kapott ajándékot

 

Február második péntekén tartottuk farsangi, zenés mulatságunkat a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete irodaházának nagytermében Szekszárdon. A rendezvényre a megye minden tájáról sok tagtársunk érkezett.

Az elnöki köszöntőt követően a Tolna megyei Pálfai Asszonykórus népdalcsokrát hallgathattuk meg, amelyben egy tagtársunk és egy pártoló tagunk is szerepel. A délután további részében a frissen alakult "SzoMaFe" trió énekelt nekünk szintetizátor és tangóharmonika kíséretében. A zenekar tagjaiból ketten tagok nálunk, egyikőjük pedig egyesületünk alelnöke.

A megjelenteket szendvicsekkel, süteményekkel és üdítővel, teával vendégeltük meg, majd játékos műveltségi és zenei vetélkedőt is tartottunk. A legjobbakat értékes ajándékokkal jutalmaztuk, valamint különdíjazásban részesültek a jelmezben érkezők is. Ezt követően közös éneklés, tánc és fergetegesen jókedvű mulatozás vette kezdetét. Az este közeledtével mindenki kisebb-nagyobb ajándéktárggyal térhetett haza.

Kovács Lászlóné

egyesületi elnök

 

 

 

Interaktív Hangvezérelt Hírközpont

Teszteljen és javasoljon!

 

Az AITIA International Zrt. és az MVGYOSZ együttműködésben szeretné bemutatni és tesztelni az első magyar nyelvű, párbeszédes (interaktív) hírportálját. A magyar nyelven élőszóban adott parancsokkal vezérelt és navigált tartalomkeresés, majd meghallgatás a cél.

A beszédalapú hírportál elsőként nyújt lehetőséget arra, hogy akár számítógépes ismeretek és számítógép hiányában is, pusztán egy hagyományos telefon segítségével, egyedi, személyes igények alapján ki-ki a saját érdeklődésének megfelelő információhoz jusson magyar nyelven, szintetizált hangon.

A teszt időszakában főleg a friss napi híreknek a meghallgatását tesszük lehetővé a következő bontásban:

1/ Belföldi hírek Kulcsszavai : Itthon / Hazai / Belföldi

2/ Külföldi hírek Kulcsszavai : Világ / Külföld

3/ Sporthírek Kulcsszavai : Sport

4/ Kultúrával kapcsolatos hírek Kulcsszavai : Kultúra

5/ Gazdasági hírek Kulcsszavai: Gazdasági

6/ Minden hír együtt Kulcsszavai : Minden

A használat a gyakorlatban úgy történik, hogy a 06 1 4538087 vezetékes szám tárcsázását követően a hírportál jelentkezik és a hírcsoportoknak megfelelő kulcsszavak felismerése után (akár természetes mondatokba foglalásával is) az adott kategóriában szereplő friss híreket felolvassák.

Amennyiben a hír felkelti az érdeklődésünket, akkor az Olvasd! vagy Részletezd! szóbeli utasításra az adott hírnek a részletesebb kifejtését is meghallgathatjuk.

Fontos a használat során, hogy a szóbeli utasításainkat a sípszót követően mondjuk be.

A párbeszéd során a következő öt szóbeli utasításra tanítottuk még be a próbarendszert :

1/ Mentsd / Mentés vagy Email szavakra a legutóbb elhangzott hírt a voxdemo@freemail.hu elektronikus postacímre küldi el. Természetesen ez a későbbiekben egyéni email cím is lehet.

2/ Olvasd / Részletezd parancsszóra az utoljára felolvasott hírcím részletes tartalmát olvassa be a rendszer.

3/ Újra / Ismétlés / Ismétel parancsszavakra a legutóbbi hírt újra olvassa.

4/ Vége / Befejezés vagy / Viszlát parancsszavakra a rendszer elbúcsúzik és kikapcsol. Ezt egyébként a telefonos kapcsolat megszakításával is elérhetjük.

Érdeklődő társaink számára a hírportál 2010. március 31-ig áll rendelkezésre tesztelésre és élő használatra. A szolgáltatás ingyenes. Pusztán a normál vezetékes budapesti szám hívásának a díja terheli a felhasználót, mely a tőlünk független távközlési szolgáltató saját telefonhasználati díja. A rendszer éles indítása esetén a hívásdíj további mérséklése érdekében tárgyalunk a távközlési szolgáltatókkal.

Közös célunk, hogy a visszajelzések alapján a személyes hangalapú hírportál iránti igényről és létjogosultságára kapjunk visszajelzést olvasóinktól. Amennyiben működésre vagy konkrét információtartalomra is tesznek javaslatot olvasóink, akkor azokat is figyelembe vesszük a jövőben. Itt gondolunk például olyan új információs igényekre, mint pályázási vagy támogatási lehetőségek, speciális rendezvények, eseménynaptár, időjárás előrejelzés, gyógyszerismertető, stb.

Észrevételeiket közvetlenül a szerkesztőségbe, vagy a hangosonkiszolgalo@mvgyosz.hu email címen várjuk.

Köszönjük, hogy részt vesznek a tesztelésben és közösen alakíthatjuk ki a hangportál tartalmát és struktúráját.

Megjegyzés: A teszt időszak alatt egyidejűleg csak egy hívást fogad a rendszer, ezért foglaltság jelzés esetében megértésükre számítunk.

Tisztelettel:

Dr. Szőke László Magyari Péter

MVGYOSZ elnök AITIA Kereskedelmi igazgató

 

 

 

A Komárom-Esztergom megyei egyesület életéből

Megállapodás az együttműködésről

 

Síkvölgyön a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézetében (MERI) találkoztak január 28-án a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének vezetői és három sakkozója a MERI Reintegrációs Egyesület vezetőivel és sakkozóival. Szabó Attila, az intézmény igazgatója üdvözölte a megjelenteket és három táblán azonnal elkezdték a barátságos, de igen izgalmas sakkmérkőzéseket. Még folytak a partik, Nagyné Papp Edit egyesületi elnök (e sorok írója), Tóth Sándor alelnök és Salló Katalin elnök tárgyaltak a közös programok lehetőségeiről. Több közös esemény körvonalazódott a megbeszélésük során. Aztán Tóth Sándor is bekapcsolódott a játékba és négy győzelemmel bemutatót tartott a sakk szépségeiről. Mindenki elégedetten és nagy reményekkel állt fel az asztaloktól. A következő találkozót a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete fogja megrendezni.

Nagyné Papp Edit

elnök

 

 

 

Kísérlet az elektronikus változattal

A DAISY segít a szövegolvasásban

 

Aki most azt gondolja, hogy DAISY csupán egy női név és valóságos személyt jelöl, bizonyára meglepődik, ha megtudja, hogy ez a Digital Accessible Information System rövidítése. Ez a kiadványformátum ugyanis új alapokra helyezi a szövegolvasást a vak emberek számára.

Miként Szuhaj Mihály, az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány ügyvezetője február 11-én az MVGYOSZ székházában elmondta, alapítványuk már másfél éve foglalkozik a DAISY technológia hazai meghonosításával, mégpedig azért, hogy a látássérült emberek számára megkönynyítsék az elektronikus és auditív (hangzó) anyagok elolvasását.

A technológia Japánból indult, és nagyban hasonlít a korábban Magyarországon is jól ismert hibrid hangoskönyvek technológiájához. Mit tud ez az új formátum? A már elavultnak számító hangkazettát vagy CD-t használva nem könnyű a szövegen belül váltani a fejezetek, oldalak között. A DAISY-vel a hangzó és elektronikus szöveg tagolási egységekre bontható és a két formátumot össze lehet hangolni. Vagyis kisebb egységekben lehet lépkedni előre-hátra mind a hangzó, mind a szöveges formátumon belül is.

A hanganyag lehet emberi vagy gépi felolvasás. Dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke, dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője és e sorok írója meggyőződhetett arról, milyen más hallani a szöveget a DAISY segítségével, mint a hagyományos JAWS programmal.

Fehér István, az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány munkatársa bemutatta a Vakok Világa februári számának DAISY-változatát. A lapban szereplő írásokat meghallgatva tapasztalhattuk, milyen jól lehet navigálni az oldalakon, mennyivel színesebbnek hat a felolvasott szöveg a korábbinál, s miként lehet szinkronban a szöveg és a hang. Például az egyik cikket férfi, a másikat női hang tolmácsolta, vagy amikor egy férfi készített interjút egy hölggyel, a hang is ehhez igazodott, s valódi párbeszédként hallottuk a szöveget. Természetesen ehhez a felolvasást megfelelően elő kellett készíteni. Ugyanakkor nemcsak újságot, hanem hangoskönyvet is el lehet készíteni DAISY formátumban, és kiváló segítség a DAISY a tanulásban is.

A Szövetség elnökének és az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány ügyvezetőjének megállapodása alapján az alapítvány a DAISY tesztelésére kérte fel a Vakok Világa elektronikus változatának előfizetőit, és azt is szeretné elérni, hogy tapasztalataikkal segítsék a honosítást végző szakemberek munkáját.

Akik tehát ilyen módon fizetnek elő lapunkra, kísérleti jelleggel havonta megkapják majd a folyóiratot DAISY formátumban is.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Ön most mit lépne világossal?

 

A januári lapszámunkban közölt játszmaállás ez volt:

Világos: Kg1, Vc1, Bc8, Fe2, a2, b2, d5, f2, g2, h2.

Sötét: Kd7, Va5, Bh8, Fg7, Hg8, a6, b7, d6, e7, f7, g6, h7.

Az volt a kérdésünk, hogy Ön most mit lépne világossal? A helyes válasz: Fxa6.

A parti így fejeződött be: 1. Fxa6, e5. 2. b4, Fh6. 3. Vc2 és sötét feladta, mert Vb6 lépésére világos Bb8-cal válaszolna.

A helyes választ minden kedves Sakktársam megtalálta, ezért tisztelettel gratulálok mindnyájuknak.

A következő játszmaállás a 35. lépés után alakult ki:

Világos: Kg1, Bd7, Fd3, c6, d5, f2, h2.

Sötét: Kf8, Bb4, Ff4, e7, f7, g6, h7.

A kérdésünk az, hogy Ön most mit lépne világossal?

A választ április 15-ig kérjük szépen elküldeni.

Cseri Sándor

 

doboz alja
oldal alja