ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Vakok Világa 2010. szeptember


 

Vakok Világa

LXXI. évf. 9. szám

2010. szeptember

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének folyóirata

Felelős kiadó: Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke

Főszerkesztő: Garamvölgyi Annamária

Tervezőszerkesztő: Fehér István

A szerkesztőség és a kiadóhivatal címe: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Telefon: 384-8440

E-mail: vv@mvgyosz.hu - vakokvilaga@gmail.com

ISSN 0209-6765

Az újság előfizethető az MVGYOSZ tagegyesületeinél!

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

Szakály Melinda az új elnökünk

Dr. Vas Tibor emlékére

Megismételték a májusi szavazást

Választás Veszprémben

Hálával és szeretettel

Elköszönés olvasóinktól

Jó az MVGYOSZ igazolvány

A látássérültek ECDL oktatásáról

Vizsga az Óbudai Egyetemen

Veszprém megyeiek Szozopolban

Barátkozás a szlovén sorstársakkal

Kirándulás a Tisza mentén

A hullámzó Balaton tetején

Gyógyfürdőzés Bogácson

Emberségből kitűnőre vizsgáztak

Ingyenes szolgáltatások

A szeretet és a barátság a mérvadó

Balázs Imre élt 70 évet

Bőthy József

Végső búcsú Huszák Gábortól

Tényleg csalhat-e a villanyóra?

Tolna megyeiek nyara

Ajándékok átadása

Még kipróbálni sem ajánlatos

Ambrus bácsi öröme

Kiállítás és termékbemutató

CD-nyeremény

"Hívogat a Tücsökzene"

Jogsegélyszolgálat Miskolcon

Az agy igénye

Braille írás-olvasás vetélkedő

A zalai kefekötő mester

Ön most mit lépne sötéttel?

Humor

Ez itt a kérdés meg a válasz is

Elindultak a hangok után

Új sportágak látássérülteknek

Meghívók

Impresszum

 

 

 

Időközi választás a Szövetség élén

Szakály Melinda az új elnökünk

 

Nyolcvannyolc küldött jött el a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének székházába, hogy új elnököt válasszon az MVGYOSZ élére augusztus 14-én. Mivel az országos küldöttek száma 121, a megjelentek aránya elegendőnek bizonyult a rendkívüli küldöttgyűlés határozatképességéhez.

Dr. Szőke László leköszönő országos elnök üdvözölte a megjelenteket. Mint ismeretes, távozó elnökünket július 20-i hatállyal kinevezték a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fogyatékosságügyi főosztálya vezetőjévé. S mivel ez az új munkakör összeférhetetlen lenne egy társadalmi szervezet irányításával, dr. Szőke László lemondott az országos elnöki tisztségéről.

A küldöttek döntöttek arról, hogy az értekezleten Bognárné Baráth Barbara elnökségi asszisztens vezesse a jegyzőkönyvet, annak hitelesítésével pedig Molnár Béla Zala megyei és Nagyné Papp Edit Komárom-Esztergom megyei küldötteket bízták meg.

A nyílt szavazáshoz háromtagú szavazatszámláló bizottságot is választani kellett, ennek tagjai: Csörögi Tímea, Lőrincz Józsefné és Szűcs Judit lettek, mindannyian a Vakok Állami Intézetében dolgoznak.

A titkos szavazáshoz öttagú szavazatszámláló bizottságot választottak a küldöttek, ennek síkírást olvasó tagjai: Koszorúsné Belányi Márta és Malczanek Károly; pontírást olvasó tagjai: Tolnayné Csattos Márta és Kovács Éva lettek, a bizottság elnökének feladatát pedig Jankó-Brezovay Pálné látta el.

Dr. Szőke László röviden beszélt a Szövetség múltjáról, s arról a hosszú éveken át végzett munkáról, amit már az ő közreműködésével is sikerült eredményessé tenni. Mint elmondta, húsz éven át volt tagja az MVGYOSZ elnökségének. Tapasztalatait mindig szívesen továbbadta sorstársainak. Minden kornak megvolt a maga kihívása. A Szövetség a nyolcvanas években meglehetősen centralizáltan működött és az Egészségügyi Minisztérium fennhatósága alá tartozott. Az államtól kapott támogatás akkor még fedezte a Szövetség működési költségeit.

Később az MVGYOSZ önálló társadalmi szervezetté alakulhatott, majd a rendszerváltás után lehetőség nyílt a jogszabálytervezetek véleményezésére és önálló jogszabályok kimunkálására is. Nagy szerepet játszott a Szövetség az esélyegyenlőségi törvény létrejöttében. S ebben elvitathatatlan érdemeket szerzett az MVGYOSZ akkori elnöke.

Mérföldkő volt a Szövetség életében a közhasznú szervezetekről szóló törvény életbe lépése. Az MVGYOSZ az elsők között ért el ilyen címet.

A kilencvenes években, az önkormányzatok önállósodása után mind nagyobb igény mutatkozott arra, hogy a megyei tagegyesületek is önálló jogalanyiságot kapjanak. 2002-ben már világosan látszott, a szervezeti átalakulás elkerülhetetlen ahhoz, hogy a Szövetség finanszírozni tudja az országos szolgáltatásokat, s a központ és a tagegyesületek működését. 2003-2004-ben létre is jöttek az önálló jogi személyiségű tagegyesületek, amelyek a fogyatékosügy helyi szintű, megbecsült képviselőivé váltak és azóta is elismerésre méltóan dolgoznak. Az új helyzethez kellett igazítani az Országos Elnökség összetételét, valamint az Országos Hivatal struktúráját is.

Miközben a szervezeti átalakítás folyt, egyes személyek feljelentgetései nyomán a Szövetség vezetőjének bíróságok, hatóságok előtt kellett képviselnie a többség érdekeit. De az igazság érvényesült, és a Szövetség minden perből győztesen került ki. Ma már egyetlen folyamatban lévő per sincs az MVGYOSZ ellen. Remélhetőleg az új elnöknek nem kell majd az érdekvédelmi munka helyett ilyen elfoglaltsággal az idejét töltenie.

Dr. Szőke László megerősítette írásban is benyújtott elhatározását, hogy távozik posztjáról. Hozzátette, most már kormányzati szinten fog dolgozni azért, hogy mind a Szövetség működése, mind a segédeszköz-ellátás zökkenőmentes legyen. Arra kérte a küldötteket, hogy támogassák az új elnököt is. Végül köszönetet mondott a tagegyesületeknek, a küldötteknek, valamint az Országos Hivatal minden munkatársának azért a segítségért és bizalomért, amit tőlük kapott.

A nagy tetszést aratott beszéd után Szabó Tiborné, a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének elnöke tagtársai és a küldöttek nevében búcsúzott el szívhez szóló szavakkal dr. Szőke Lászlótól. Az általa elmondottakat itt közöljük:

 

Dr. Szőke László Elnök Úr

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

B u d a p e s t

Tisztelt Elnök Úr! Kedves Laci!

A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete, a Szövetség elnöksége és tagsága nevében szeretettel gratulálunk kinevezésedhez, nagyon jó egészséget, sok erőt és eredményes munkát kívánunk!

Engedd meg, hogy a magam és egyesületi tagságunk nevében, mint elköszönő Elnöknek, megosszak Veled néhány gondolatot:

Megtiszteltetésnek tartjuk, hogy Veled dolgozhattunk, mert megtanulhattuk becsülni a célt, a feladatot, a kitartást - mely meghozza gyümölcsét -, és azt, hogy a haszon nem mindig pénzt jelent.

Számunkra Te vagy a kiemelkedő példája annak, hogy a tisztesség befektetés, amely mindig megteremti a maga hozamát: megbecsülést, elismerést, szeretetet, szakmai rangot.

Szakmai munkád folyamatosságot, biztonságot, társadalmi jelenlétet nyújtott valamennyi látássérült ember számára, akiknek a Te személyed jelentette a garanciát arra, hogy mi is egyenrangú és egyenlő jogú tagjai vagyunk hazánknak, és ez alapján kapjunk társadalmi figyelmet. Szerénységgel, alázattal, és mérhetetlen türelemmel harcoltál értünk, és folyamatosan hangoztattad: "Nekünk éppúgy van kezünk és lábunk, csak szűkösen kapjuk a fényeket!"

Új megbízatásod során, kérjük, hogy továbbra is kitartással képviseld érdekeinket!

Nem búcsúzunk, hiszen szakmai feladataid továbbra is hozzánk kötnek.

Látogass meg minket gyakran, mert nemcsak sorstársak, hanem barátok várnak majd!

Békéscsaba, 2010. augusztus 14.

Szívélyes üdvözlettel:

Szabó Tiborné Kati

 

Ezután dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője adta át dr. Szőke Lászlónak az Országos Hivatal ajándékát.

Mivel időközi választásra került sor, nem kellett jelölő bizottságot létrehozni, hanem spontán állíthattak jelölteket a küldöttek. Hat név hangzott el, az egyikük nem vállalta a megmérettetést, a másik vállalta volna, de nem került fel a jelöltlistára. Maradtak négyen, sorrendben: dr. Tóka László (Baranya megye), Angyal Gábor (Baranya megye), dr. Ozvári-Lukács Ádám (VGYKE) és Laczi Tamásné Szakály Melinda (Győr-Moson-Sopron megye).

Az első szavazási forduló után ketten maradtak versenyben: Szakály Melinda és dr. Ozvári-Lukács Ádám. A végeredmény: Szakály Melindára 55-en, dr. Ozvári-Lukács Ádámra 30-an szavaztak, így előbbi lett a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének új elnöke.

Szakály Melinda meghatottan köszönte meg a bizalmat, s azt ígérte, munkájával fogja bizonyítani, hogy a küldöttek jól döntöttek, amikor rá voksoltak. Új tisztsége miatt lemondott az országos elnökségi tagságáról, így helyére bekerült az elnökségbe az első póttag: Kovács Béla ( Zala megye).

E sorok írója is elköszönt a küldöttektől és sikeres munkát kívánt a most megválasztott új elnöknek.

*

Amíg a szavazatokat számlálták, Baros Viktor Tolna megyei küldött bejelentette, hogy az etikai bizottság ülésezett és annak elnökévé őt választották meg.

Kutor Sándorné, a Szövetség pénzügyi vezetője a felügyelő bizottság kérésére tájékoztatást adott a SAZ Dialog Agentur Kft-vel kötött szerződés eddigi számszaki eredményeiről. Mint elmondta, a SAZ Kft információs levelet juttat el a lakosság bizonyos rétegéhez a vakvezető-kutyakiképzésről. Az adományok egy pénzintézetnél vezetett elkülönített bankszámlára érkeznek. E bankszámla felett kizárólag az MVGYOSZ rendelkezik, a SAZ csak betekintési jogot gyakorol.

Eddig az adományokból 67 millió 128477 forint érkezett be. Ez a pénz azonban nem kizárólag a Szövetségé, ebből fizetik a SAZ költségeit és a postai díjakat is. Eddig a lakosságnak 2009-ben 54984 db teszt levelet és 2435 db köszönő levelet küldtek ki. 2010-ben 400000 információs levelet postáztak, 39307-et azoknak, akik már adományoztak és 17783 volt a köszönő levelek száma.

Eddig nettó 41 millió 192440 forintot számláztak le. A visszaigényelhető ÁFA 2 millió 184810 forint. A jelenlegi állapot szerint a szállítói kartonon a SAZ felé a tartozás 20 millió 233556 forint. Tehát a beérkezett adományokból a számlák egy részét kiegyenlítik, de új számlák is érkeznek, így folyamatosan kb.20-25 millió forint tartozás áll fenn, amely idővel csökken és 3 év múlva az elért bevétel csak a Szövetségé lesz.

A SAZ havonta értesíti a Szövetséget, hogy melyik számlájának esedékes a részletfizetése és, hogy a beérkezett adományokból az MVGYOSZ milyen összeg felett rendelkezhet.

A program jelenleg veszteséges. Mivel azonban hosszú távú befektetésről van szó, amely évek alatt válik nyereségessé, téves következtetést vonna le, aki a 4 éves projektet egy adott pillanatban vizsgálja. A program eredményességéről annak lezárása után kaphatunk teljes képet, és annak fényében lehet megítélni e projekt sikerességét.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Dr. Vas Tibor emlékére

 

A Fehér Bot Alapítvány 2011-ben dr. Vas Tibor születésének 100. évfordulója alkalmából szeretne egy emlékkonferenciát szervezni és egy kiadványt megjelentetni.

Ehhez kérjük mindazok segítségét, akik a professzor úrral, szövetségünk egykori elnökével kapcsolatban fényképeket, hangfelvételeket vagy más tárgyi emlékeket őriznek, vagy tudják azt, hogy kinél találhatóak ilyen emlékek.

Várjuk azok jelentkezését is, akik a készülő kiadványhoz mint tanítványok, munkatársak vagy jó ismerősök szívesen vállalkoznak egy beszélgetésre az alapítvány munkatársaival.

Jelentkezni lehet levélben:

Fehér Bot Alapítvány 4087 Hajdúdorog Böszörményi u. 4.

E-mail-ban a szabo.miklos@feherbot.hu címen vagy

Telefonon a 06/30 688-7926-os számon.

A segítséget előre is köszönjük!

Dr. Szabó Miklós, az alapítvány elnöke

 

 

 

Dr. Szőke Lászlót minisztériumi főosztályvezetőnek nevezték ki

Megismételték a májusi szavazást

 

Két természetes személy tag: dr. Földi János és Takács Péter intézett beadványt még júniusban a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének felügyelő bizottságához azzal, hogy vizsgálják meg a május 21-i küldöttgyűlés összehívásának körülményeit. Véleményük szerint ugyanis a küldöttgyűlés meghívóit nem az alapszabályban foglaltak szerinti 15 nappal előbb küldték ki a küldötteknek.

Ennek oka pedig az volt, hogy dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke alternatívát kínált a küldötteknek és három időpontot jelölt meg számukra, hogy abból válasszanak. A többség május 21 mellett voksolt, de mire a visszajelzések megérkeztek, már valóban nem lehetett betartani az előírt kézbesítési határidőt.

A felügyelő bizottság ezért felkérte az országos elnököt, hogy az indítványuk megtételétől számított 30 napon belül hívja össze a küldöttgyűlést, idézzük: " - a szavazások megismétlése és új határozatok meghozatala céljából - a 2010. május 21-i küldöttgyűlés napirendjének ismételt napirendre tűzésével."

Július 16-án a 121 küldöttből 69-en jöttek el az értekezletre, amelyen ezúttal is Bognárné Baráth Barbara elnökségi aszszisztens vezette a jegyzőkönyvet, annak hitelesítésével Angyal Gábor Baranya és Nagy Zsuzsa Békés megyei küldötteket bízták meg a küldöttek. A nyílt szavazás szavazatszámlálóinak feladatkörét Lőrincz Józsefné, Csörögi Tímea és Szűcs Judit, a Vakok Állami Intézetének munkatársai vállalták.

A titkos szavazás szavazatszámláló bizottságának síkírást olvasó tagjai: Malczanek Károly és Lőrincz Jenőné (VÁI); pontírást olvasó tagjai: Kovács Jánosné és Bereznai Istvánné, a bizottság elnöke pedig Jankó-Brezovay Pálné lettek.

A tanácskozáson dr. Szőke László bejelentette, hogy július huszadikával kinevezték a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fogyatékosságügyi főosztályának élére. A főosztályvezetői pozícióra Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár kérte fel elnökünket, aki elvállalta a feladatot, mert meggyőződése, hogy ebben a tisztségében még többet tehet majd a fogyatékos embertársaiért.

Mivel harminc napon belül meg kell szüntetni az összeférhetetlenséget, augusztus közepén újból küldöttgyűlés lesz, amelyen megválasztják az MVGYOSZ új elnökét.

A küldöttek az FB indítványának megvitatásával kezdték a munkát. Dr. Szőke László elnök javaslatára a küldöttgyűlés megismételte a május 21-i szavazást. De előbb még módosították az MVGYOSZ választási szabályzata 6/2/b. pontjának utolsó mondatát, így:" Az egyszerű szavazattöbbségre vonatkozó szabályokat ez esetben nem kell alkalmazni." Vagyis: az 50 százalék plusz egy szavazati arány helyett legyen elegendő az egyszerű szavazattöbbség a két elnökségi tag és a póttagok megválasztásához. A küldöttek a módosítást elfogadták és ezzel egyidejűleg valamennyi, május 21-én meghozott határozatukat visszavonták.

A megismételt szavazás ugyanazt az eredményt hozta, mint május 21-én. Vagyis: Laczi Tamásné (Győr-Moson-Sopron Megye) és dr. Tóka László (Baranya megye) kerültek be az elnökségbe. A póttagok pedig: Kovács Béla (Zala megye) és Kuminka Györgyné (Budapest, Hermina egyesület).

Megerősítették a küldöttek azt a döntésüket, miszerint az etikai bizottság póttagja Szokó Zsolt legyen.

Több megyei tagegyesületnél került sor az utóbbi időben ügyészségi vizsgálatra, s felhívták a figyelmet arra, hogy a közhasznú szervezeteknél nem lehet a felügyelő bizottság tagja az, aki a vezető szerv elnöke vagy tagja. S ez vonatkozik a küldöttgyűlésre is, mint vezető szervre. Ezért dr. Hódosi Lászlónak, aki a Baranya megyei egyesület országos küldötte és az MVGYOSZ felügyelő bizottságának is a tagja, nyilatkoznia kellett, miként szünteti meg ezt az összeférhetetlenséget és melyik megbízatást választja. Ő rövid gondolkodási idő után döntött és lemondott a küldött szerepköréről.

Máris bírósági per kezdeményezéséről értesítették Szövetségünk vezetőjét a május 21-i küldöttgyűlés összehívásának körülményei miatt. Elnökünk kérdésére, hogy ki a feljelentő, Takács Péter büszkén jelentkezett, hogy ő.

A küldöttgyűlésen kért tájékoztatást az MVGYOSZ és a SAZ Dialog Agentur Kft. közötti szerződésről a felügyelő bizottság. Miként dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője elmondta, a SAZ-zal kötött szerződésük értelmében a kft. adománygyűjtő direkt marketing munkába kezdett tavaly, amelynek megtérülése négy év. A szerződés lényege, hogy a társadalom széles rétegeit informálják a vakok szövetségének a tevékenységéről. Ezért már kiküldtek az ország minden táján élő címzetteknek 450 ezer levelet és a megszólítottak többsége befizette a levélhez mellékelt csekken szereplő összeget a Szövetség javára. A kiadások egyelőre még jóval magasabbak, mint a bevételek, de remélni lehet, hogy már a harmadik esztendő után megtérül a befektetés és nyereséges lesz ez az adománygyűjtés.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Választás Veszprémben

 

Minisztériumi főosztályvezetői kinevezése miatt dr. Szőke László lemondott a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének elnöki tisztségéről is. Az egyesület küldöttei augusztus 12-én új elnököt választottak Csehné Huszics Márta személyében, aki korábban alelnökként segítette a Veszprém megyei szervezet munkáját. Az egyesület új alelnöke Németh Attila, elnökségi tagjai: Horváth Árpádné, Farkasdy István és Németh Józsefné; póttagjai: Gábor Istvánné és Radics Ildikó.

Mindannyian számíthatnak Klausz Károlyné irodavezető segítségére, aki, miként eddig, ezután is mindent megtesz az egyesületi tevékenység zökkenőmentességéért.

Szerkesztőségünk is gratulál az új tisztségviselőknek és eredményes munkát kíván mindnyájuknak!

G. A.

 

 

 

Hálával és szeretettel

 

Szíves tudomására adom mindenkinek, akit illet, hogy 2010. július 20-i hatállyal kineveztek a Nemzeti Erőforrás Minisztériumba vezető főtanácsosnak. Ez az új feladatkör nem hagy időt arra, hogy a Vakok Világa című folyóirat főszerkesztői teendőit továbbra is ellássam. Éppen ezért - miközben a főszerkesztői munkakörről lemondok - tisztelettel és szeretettel megköszönöm mindazok segítségét, buzdítását, bátorítását, elismerését és dicséretét, akik az elmúlt négy év során lélekben mellettem álltak. Tudatában vagyok és nem is felejtem el, hogy szakmai munkám színvonala azért is érdemelte ki az új munkakörömbe helyezéshez szükséges bizalmat, mert sorstársaim közül rengetegen éreztették velem a bátorító szeretetet és ragaszkodást. A jelenlegi búcsú természetesen nem jelenti a végleges elszakadást, hiszen új munkakörömben is a fogyatékossággal élő embertársainkért - köztük a vak és gyengénlátó embertársaimért is - dolgozom.

A hála, a szeretet és a jókívánság érzéseit küldöm a Vakok Világa olvasóinak és az MVGYOSZ tagságának egyaránt.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Elköszönés olvasóinktól

 

Most lenne jó nagyon szép szavakat találni! Olyanokat, amelyekkel méltóképpen vehetnék búcsút a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségébe tartozók túlnyomó többségétől. Azoktól a sorstársaimtól, akik évek óta csodálatra és ámulatra késztettek emberségükkel, bölcsességükkel, akaraterejükkel.

Akik a Vakok Világát olvasni szokták, azok számára közismert tény: 2006 szeptemberétől négyéves időtartamra nevezte ki az MVGYOSZ Elnöksége főszerkesztőnek Garamvölgyi Annamáriát, a feleségemet, a folyóirat élére. A nem kis próbatételt jelentő megbízatást abban a tudatban vállalta el, hogy én, a nyugdíjas főszerkesztő, négy és fél évtizedes szakmai múlttal, segíteni fogom a munkájában. Ez a közös szakmai munkálkodás tette ugyanis számára lehetővé, hogy mindig ráérjen, ha a vidéki egyesületek eseményeire kellett mennie, vagy az országos főhivatalokban a fogyatékos ügyről rendezett tanácskozásra hívták. Hiszen amíg ő a Szövetséget népszerűsítve az országot és a főhivatalokat járta, kapcsolatokat épített és a külső munkatársainkkal tárgyalt, s amíg a sorstársak meghívásainak tett eleget, addig én a lakásunk szerkesztőségnek használt részében úgy alakítgattam, szerkesztgettem hónapról hónapra a következő lapszámok tartalmát, mintha azért hivatalosan én lennék a felelős.

A közösen kialakított alapelveink a következők voltak: nem adunk teret a lapban az áskálódásnak, uszításnak, rágalmazásnak; az általunk megjelentetett anyagok stilisztikai, nyelvtani, nyelvhelyességi és logikai javítgatásával arra törekszünk, hogy újságunk nyelvezete segítse a köznyelv és közízlés pallérozását; lapunk tartalma legyen szórakoztató, műveltséget terjesztő és gondolkodásra serkentő is.

Hogy ezek a törekvéseink milyen alantas indulatokat és próbálkozásokat váltanak ki egyesekből, arra természetesen nem számíthattunk. De ahogy most arra a nyalábnyi periratra tekintek, amely az ellenünk irányuló vádaskodásokból keletkezett, erre nem is lehetett számítani. Oktalan támadóink a pereket kivétel nélkül elbukták, esetenként fizették a perköltséget és újabb uszításba fogtak. (Nevüket, eljárásukat megörökítették a Vakok Világának a lapjai.) Ugyanakkor olvasóink túlnyomó többsége mellettünk foglalt állást, s a bennünket minden alap nélkül támadókról gyakran kifejtette a véleményét, noha közülük számosan tartottak az áskálódók gátlástalanságától.

Közben eltelt a négy év úgy, hogy a Vakok Világa hetvenéves fennállásának legfényesebb eseményeit éltük át. Íme, néhány ezek közül: a Magyar Köztársaság elnöke, miniszterelnöke és valamennyi parlamenti pártjának első számú vezetője egyazon lapszámban köszöntötte a Vakok Világát (ehhez hasonló megbecsülést hiába keresnénk a sajtótörténetben); a Magyar Távirati Iroda a saját költségére rendezte meg a Vakok Világának sajtótájékoztatóját; Garamvölgyi Annamária főszerkesztőt az országos vezető orgánumok főszerkesztőivel együtt minden sajtótájékoztatóra meghívták. És mindehhez hadd tegyem hozzá, hogy négy évvel korábban az ország számos főhivatalában azonosnak vélték az MVGYOSZ-t a Vakok Állami Intézetével, s a Vakok Világának meg még a címét sem hallották.

Mindezt átgondolva, ha arra a kérdésre kellene válaszolni, hogy milyen volt számunkra az elmúlt négy év, mondhatnánk azt is, hogy szörnyű, meg azt is, hogy a dicsőség fénye ragyogta be. S mivel a szép, megőrzésre méltó emlékek aránya százszorosan meghaladta a sötét árnyékok emlékeit, mondhatná valaki Garamvölgyi Annamária főszerkesztőnek, hogy vállaljon újabb négy évet a Vakok Világa élén. Ő azonban ezt ma már nem tehetné. Ugyanis kinevezték a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának vezető-főtanácsosává. S az új munkakörében már minden fogyatékosságtól sújtott magyar állampolgárt szolgálnia kell. Közöttük természetesen a vakokat és gyengénlátókat is.

Mikor e sorokat írom, még nem tudhatom, hogy az MVGYOSZ Elnöksége miképpen dönt a Vakok Világának a jövőjéről, a szerkesztői hely betöltéséről. Kissé önző módon most azokat a rovatokat sajnálom a leginkább, amelyekért oly sok elismerő szót kaptam a sorstársaimtól. Az Ez itt a kérdés meg a válasz is című, műveltséget könnyed derűvel gyarapító oldalra, a Humor című oldalra és az Ön most mit lépne... című sakkrovatra gondolok. Persze tudom, hogy miként pótolhatatlan ember nincs, ugyanúgy nincs pótolhatatlan rovat sem. Ha kedves olvasóink és sorstársaim közül néhányan úgy érzik, hogy jól szolgáltuk őket, akkor már nem dolgoztunk hiába.

Békességet és jó egészséget minden eddigi Olvasónknak!

Cseri Sándor

 

 

 

Jó az MVGYOSZ igazolvány

 

A Magyar Államkincstár új hatósági igazolványokat bocsát ki, melyek utazási kedvezmények igénybevételére jogosítják fel tulajdonosukat.

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007.(IV.25.) Korm. rendelet értelmében utazási kedvezmény igénybevételére jogosult - többek között -

- aki vakok személyi járadékában,

- aki fogyatékossági támogatásban, valamint

- aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban

részesül.

Az utazási kedvezmény igénybevételéhez a Magyar Államkincstár igazolja a felsorolt ellátásokra való jogosultságot, melyről hatósági igazolványt állít ki, és a közelmúltban juttatta el a jogosultak részére az új formátumú, plasztik alapú, sorszámmal, hamisítás és másolás elleni védelemmel ellátott kártyákat.

Az új igazolványok kibocsájtásával a régiek érvényüket vesztik.

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes tagsági igazolványával rendelkezők a továbbiakban is változatlan formában vehetik igénybe a korábbi gyakorlatnak megfelelően az utazási kedvezményeket, és érvényesíthetik ehhez kapcsolódó jogaikat.

A Kormányrendelet ezen módosítása csupán azokat érinti, akik nem tagjai az MVGYOSZ-nek, viszont ugyanúgy megilletik őket az utazási kedvezmények.

 

 

 

A gyakorlati tapasztalatokról adtak számot

A látássérültek ECDL oktatásáról

 

Június 22-én a budapesti Gyengén-látók Általános Iskolája adott otthont annak a konferenciának, melyet az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) közösen szervezett. A konferencia célja az volt, hogy a látássérült emberek informatika oktatását végző elemi rehabilitációs központok és az érintett csoport ECDL-vizsgáztatását felvállaló, vagy az ezt tervező ECDL-vizsgaközpontok tájékozódjanak az oktatási és vizsgáztatási lehetőségekről, módszerekről. Közismert, hogy az ECDL vizsgát egész Európában elfogadják az informatika bizonyos szintű tudásaként. A hét modulból álló vizsgarendszerből a vakok és a gyengénlátók is képesek felkészülni és számot adni tudásukról. Ezt erősítette meg előadásában dr. Kutor László is, aki az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának oktatója és kezdeményezésére itt jött létre elsőként az ECDL-vizsgaközpont, ahol látás- és hallássérültek is tanulhatnak, majd vizsgázhatnak.

Hogy miért is fontos ez a vizsga, illetve egyes moduljainak ismerete a vak és a gyengénlátó diákok esetében? - tette fel a kérdést a házigazda igazgatója, Jankó-Brezovay Pálné. Azért - folytatta -, mert ezzel a többlettudással jóval biztatóbb a továbbtanulási esélyük, és az új közösségben fogyatékosságuk elfogadtatása.

Szuhaj Mihály, az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány elnöke és egyben a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány kuratóriumi tagja teljes egyetértésben Alföldi Istvánnal, az NJSZT elnökével úgy nyilatkozott, hogy a technika fejlődésével mára már elérhetővé vált a látássérültek számára is az informatika kínálta lehetőségek kiaknázása.

Szuhaj Mihály előadásában nyomatékosan kihangsúlyozta, hogy a párhuzamosan végrehajtott fejlesztés, azaz az elemi rehabilitációs központok hálózattá való kiépítése és a regionális rehabilitációs képzőközpontok akadálymentesítése fontos lépés volt. Az intézmények között az ECDL oktatása és vizsgáztatása lehet a jövőben az összekötő kapocs.

A további előadók közül Szatmári Péter ügyvezető helyettes és Herczeg Lajos informatikus/oktató (az "Informatika a látássérültekért" Alapítványtól) a felnőttkori látássérültek oktatásának gyakorlati tapasztalatairól számoltak be. Megjegyezzük, hogy az utóbbi előadó nevéhez fűződik a látássérültek számára elkészített ECDL tananyag is, amely az Alapítvány honlapjáról (www.infoalap.hu) ingyenesen letölthető.

Nagy figyelmet kapott Helfenbein Henrik (ELTE Informatikai Kar) előadása is, melyben bemutatta a látássérültek számára elkészült vizsgapéldatár kiegészítő CD-jét. Bevezetésképpen elmondta, hogy ha a hét ECDL modul közül négyből levizsgázik a látássérült ember, akkor ECDL Start vizsgabizonyítványt kap. Annak érdekében, hogy a teljes vizsgát letehesse, úgy változtattak a tananyagon, hogy a grafikus részek, mint pl. a prezentáció kiváltására beiktattak egy nyolcadik modult kizárólag vak vagy gyengénlátó vizsgázóknak. Ez a bizonyos modul OCR (optikai karakterfelismerés) és képernyőolvasó program kezelését kéri számon. További segítség a látássérült vizsgázóknak, hogy a 45 perces vizsga nekik 90 perc. Segítőt is vihetnek magukkal, de csak a feladatok felolvasására.

Az említett engedmények a színvonalat nem csökkentik, ugyanúgy kérik számon a tudást a látássérültektől, mint a látó emberektől.

A konferencia fórumán és kötetlen munkaebéden cserélhettek véleményt a meghívottak annak reményében, hogy új együttműködések születnek, melyek lehetővé teszik a látássérült emberek ECDL oktatásának és vizsgáztatásának minél szélesebb körű elterjedését.

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Tanulnak, mert dolgozni akarnak

Vizsga az Óbudai Egyetemen

 

Nyolcan ülnek június utolsó keddjén az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának fejlesztő laborjában a számítógépek monitorjai előtt. Valamennyien látássérültek és valamennyien ECDL vizsgát szeretnének tenni valamelyik modulból. Tanáruk, Ecsedi Csaba programozó matematikus készítette fel őket a vizsgára, aki vak emberként immár tíz éve oktatja az érzékszervi sérülteket az informatikai alapismeretekre. Az ő példája is igazolás arra, hogy látássérültként is teljes értékű munkát végezhet az ember, ha van benne kitartás és akarat.

A diákok különböző életkorúak, de nagyon lelkesek. Egy tanéven át hetente két napon tanultak. Van, aki már dolgozik valamilyen számítástechnikai területen és azért kell neki a bizonyítvány, mások meg e dokumentum birtokában szeretnének állást találni.

Kormos Mónika vizsgabiztos, a Neumann János Számítógép Tudományi Társaságtól már negyedik alkalommal vizsgáztat, nagyra értékeli a látássérült hallgatók igyekezetét. Persze, nemcsak látás-, hanem hallássérültek is tanulnak itt, ők is heti két napon. Cserfalvi Annamária tanszéki mérnök velük foglalkozik, jelnyelven tart nekik órákat. Szerencsére a hallássérültek is jól veszik az akadályokat.

Közben a látássérült hallgatók sorban befejezik a munkát. Az eredményt néhány nap múlva tudják meg.

Kun Rea jászberényi aliglátó sorstársunk 22 esztendős. Hétköznap Pesten a három húgával lakik együtt. Két modulból már sikeres vizsgát tett. Gyógymasszőrként dolgozik, de legfőbb vágya, hogy gyógytornász lehessen.

Madácsi Éva Tiszaújvárosból érkezett. Eredetileg tanítónő, de mivel a látásának 90 százalékát elveszítette, 25 esztendő után fel kellett hagynia eredeti hivatásával. De mivel dolgozni akar, szeretne számítógépes ismeretekből is vizsgát tenni.

Pálffy Krisztina budapesti fiatal sorstársunk más képzés keretében, látókkal végezte el a tanfolyamot. Az Óbudai Egyetemre vizsgázni jött. A nyarat intenzív angol nyelvtanulással tölti, aztán állást szeretne találni magának.

Kalmár Endre szintén fővárosi sorstársunk. Több szakmája is van, műszerész, elektrolakatos, háztartási gépszerelő, s a kereskedelemben is dolgozott. 8 évvel ezelőtt romlott meg a látása, s most gyengénlátóként otthon végezhető munkát szeretne magának. Ezért jelentkezett az ECDL tanfolyamra.

Ecsedi Csaba tanár úr szerint a látássérültek számára is rendkívül fontossá vált, hogy ismerjék a számítógépet. Hiszen, idézte Teller Ede világhírű atomfizikus szavait, aki a XXI. században nem tud informatikai úton írni, olvasni, olyan, mintha analfabéta lenne. A vizsgafeladatok nem túlságosan nehezek, aki figyelt a tanfolyamon, az meg is tudja őket oldani. A bizonyítvány ugyanolyan értékű, mint amit más intézmények kiadnak. Sokan őszszel folytatják majd a tanulást, hiszen a hét modulból a többségnek csak három-négy van meg. A képzés és a vizsga is térítésmentes, éppen ezért a tanár úr joggal várja el, hogy a hallgatók komolyan vegyék a tanulást. Tapasztalataink alapján a beiratkozott diákok többségét nem is kell erre bíztatni.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

A bolgárok nagyon szeretik a magyarokat

Veszprém megyeiek Szozopolban

 

Húsz óra nem nagy idő az ember életében, de a nyári melegben autóbuszban utazva örökkévalóságnak tűnik. Ennyi idő kellett ugyanis ahhoz, hogy Budapestről eljussunk Bulgáriába, a Fekete-tenger partjára. S amikor végre kinyújtóztathattuk megfáradt végtagjainkat, alig vártuk, hogy felfedezzük az úti célunkul választott varázslatos városkát, Szozopolt.

A Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének egy kis csoportja már nem először szervezett ilyen külföldi utat. Három évvel ezelőtt Görögországba vették az irányt. Most dr. Szőke László és Laci fia Várpalotáról, Bárány Tamásné Linda nevű leányával Halimbáról, Kocsis Károly Pápáról, Farkasdy István Bakonyoszlopról, Simon Gábor és a felesége, Borika Balatonfüredről indultak útnak, hogy e sorok írójával és Anikó lányával együtt egy kellemes hetet töltsenek el a "Napfény városában".

A milétoszi iónok a görög gyarmatosítás kezdetén, időszámításunk előtt 610-ben alapították Szozopolt, amelyet eleinte még Apollóniának neveztek. A városka a Balkán-félsziget északi területein élő trákok előtt nyitotta meg a görög kereskedelem kapuit, és egy évszázad alatt a régió egyik legfontosabb és leggazdagabb kereskedelmi központjává vált.

Amikor a római hódítók az időszámításunk első századában bevették a várost, az egykori gazdagságnak már csak a nyomait találták. A település a középkorban nyerte vissza ismét a jelentőségét. 1453-ban került török uralom alá, és több mint 400 évig török fennhatóság alatt maradt.

Kis csapatunk mindennapos programja volt, a tengeri fürdőzés mellett, hogy bejárja az óváros szűk, macskaköves utcáit, megcsodálja, megtapogassa jellegzetes házainak falait. Ezeknek a különleges házaknak az alsó része kőből, a tágas felső része pedig gerendákkal megtámasztott, burkolatlan farönkökből áll. Megnéztünk két templomot is, amelyekben az ortodox keresztény kultúra jegyeivel ismerkedhettünk. A pompázatos arany és ezüst ikonokat, a fából faragott, díszes szószéket, ha más turisták nem is, de a látássérültek bátran megtapogathatták.

A magyarországi utazási iroda Szozopolba kihelyezett idegenvezetője, a húszéves Hézső Dorina, egy ösztöndíjat elnyerve fél évig e városka lakója. Kifejezetten a látássérültekhez igazította a városismertetőjét. A sérült emberek iránti érzékenysége már korábban is megmutatkozott. A Láthatatlan kiállításnak többször volt már a vendége és édesanyjának a férje foglalkozik vakvezetőkutya-kiképzéssel is.

A városka egyébként egy festői, tengerbe nyúló, sziklás félszigeten terül el. Lakói halászatból és az idegenforgalomból élnek. Szinte nem is láttunk olyan épületet az új városrészben, ahol ne olvashattuk volna bolgárul a "Szoba kiadó!" feliratot. A színes üzletek mellett az utcára kitelepült árusok csalogatták a járókelőket, s gyakran lehetett az árból alkudni.

Vásárlás közben jót derültünk azon, hogy a bolgár árusok a beleegyezést úgy jelzik, hogy fejükkel a mi tagadó fejmozdulatainkat produkálják. Ha ellenkeznek, akkor meg úgy bólogatnak, ahogy mi helyeselni szoktunk.

Aki Bulgáriában jár, annak érdemes kipróbálnia a helyi ételeket is. A kavarma, vagyis az egyik legismertebb bolgár finomság, húsból, zsírból, póréhagymából és zöldségekből készül. Finom, puha kenyeret szolgálnak fel mellé. A Sopszka salátát uborkából, paradicsomból, hagymából, borecettel, olívaolajjal egyszerű elkészíteni, de a tetejére feltétlenül reszeljünk jófajta juhsajtot, lehetőleg szirénét. A tarator, vagyis a joghurtos, uborkás, kapros leves üdítőként hat a nagy melegben. Érdemes azt is megízlelni.

A veszprémi kis csapat mindent megkóstolt és reggeltől kora délutánig, de gyakran még este is úszkáltunk és ringatóztunk a tenger fodrozó habjaiban. A víz kissé sós, s hullámai lágyan simogatóak. A plázs, vagyis a tengerpart homokja délre már felforrósodott, mezítláb csak a legbátrabbak merészkedtek rá.

A bolgárok, miként most is megtapasztaltuk, szeretik a magyarokat. Ami nem is csoda, hiszen mi gyorsan befogadtuk őket, amikor tömegesen települtek be hozzánk a XIX. század második felétől egészen a II. világháborúig. Egyébként már a középkorban is előszeretettel választották második hazájukul Magyarországot. A nálunk élő bolgárkertészek szívesen megismertették honfitársainkat a náluk bevált technológiai eredményekkel, s munkaszeretetük elismerésre késztette a magyarokat is.

A városkát járva feltűnt, hogy látássérült bolgárokkal nem találkoztunk, de még kerekes székes embert is csak kettőt láttunk. Ennek oka lehet, hogy az akadálymentesítésnek nem tapasztaltuk semmi jelét Szozopolban. A tengerhez vezető lépcsők mérete például az öt centiméteres magasságútól a harminc centiméteresig terjed, s ezért nehéz volt kiszámítani annak, aki nem látta, hogy mekkorát is lépjen a következő fokra. Az útburkolat sem volt egyenletes, kisebb buckák, kitöredezett kövek nehezítették a gyalogosok haladását. Még a látóknak is nagyon kellett figyelniük, el ne botoljanak ezekben az úthibákban. Rámpát is csak egy helyen fedeztünk fel, de az olyan meredek volt, hogy mozgáskorlátozottaknak veszélyes lett volna a használata.

Vakvezető sávot, Braille-feliratot sehol sem láttunk. Tehát a látássérült számára a bolgár tengerparton nagyon fontos a személyi kísérő.

Az egy hét vakáció hamar elrepült. Jó visszagondolni az együtt töltött szép napokra és a bolgárok vendégszeretetére is.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Jövőre Zala megyében találkozunk

Barátkozás a szlovén sorstársakkal

 

A Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete minden évben részt vesz egy nemzetközi sporttalálkozón, ahol velünk együtt a Zala megyei látássérültek, valamint Szlovénia két városa, Muraszombat és Ptuj egyesülete vesznek részt. Erre az eseményre ebben az évben július 3-án került sor.

Ezen az eseményen a sportolók sakk és lengőteke sportágakban mérik össze tudásukat a nagyon kellemes baráti találkozón. Az itt szereplő sportolók és kísérőik több éves, immár baráti kapcsolata teremti meg azt a jó hangulatot, ami a verseny izgalmával vegyül.

A sportnap eredményei az alábbiak szerint alakultak:

A sakk sportágban 4 egyesületből 4-4 főből álló csapat versenyzett.

Sakk sportágban Szombathely csapat lett az első helyezett, második helyezett Zala megye Lenti csapata, harmadik Ptuj csapata, negyedik Muraszombat.

Lengőteke sportágban: 1. helyezett Muraszombat I; 2. Muraszombat II; 3. Lenti II; 4. Ptuj I; 5. Lenti I; 6. Szombathely II; 7. Szombathely I; 8. Ptuj II.

Összesítettben: 1. helyezett Muraszombat; 2. Vas; 3. Lenti; 4. Ptuj.

A sportversenyen megjelent és köszöntötte a résztvevőket a Szlovén Látássérültek Országos Szövetségének elnöke, Muraszombat alpolgármestere, valamint a rendezvény egy részének helyet adó Hotel Diana szálloda igazgatónője, továbbá Muraszombat egyik elöljárója.

A versenyeket követően a találkozó hangulatos, jó ebéddel folytatódott.

Búcsúzáskor a résztvevők megállapodtak abban, hogy 2011-ben a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete lesz rendezője a sporttalálkozónak.

Eszenyiné Hallgató Katalin,

a VGYVE elnöke

 

 

 

Jó halászlé volt a befejezés

Kirándulás a Tisza mentén

 

A Nyírségi Látássérültek Egyesületén belül működő Írisz klub július 8-án kirándulást szervezett, bevonva a körzetből más településeken működő klubtagokat is. Uticélunk Tiszabercel nevezetességeinek megtekintése volt, de útközben még néhány helyen megálltunk.

Első állomásunk Paszab község volt, ahol a Tájházat néztük meg, amelyben Turi Sándor gyűjteménye látható: egy berendezett házikó, csodálatos gobelin képekkel. Ezután elsétáltunk a református templomba is. A helyi asszonyok pogácsával, süteménnyel, üdítővel kedveskedtek nekünk, amit itt is megköszönünk nekik.

Második állomásunk Tiszabercel volt, ahol a Bessenyei György kúriát jártuk végig, ami most házasságkötő teremként használatos. Ott található a családi sírbolt is, amelyet fia helyezett méltó helyére.

Megtekintettük itt az I. világháborús emlékművet is, amely a hazáért hősi halált halt katonáknak állít emléket.

Majd átkeltünk komppal a Tiszán, ami nagyon tetszett mindenkinek, a tiszta vízben kis halak úszkáltak, szép idő volt, bár még az árvíz nyomai nem tűntek el teljesen, pihentetően hatott a nagy melegben.

Sétánk során megnéztük a Nyírségi Lónyai Övcsatornát, ami ma emlékmű, a múlt században ezzel szivattyúzták a vizet árvíz idején. Nem hagytuk ki az almatárolót sem, ahol nagy tételben lehet rendelni, vásárolni a világszerte híres szabolcsi almából. A mai napig üzemeltetik és felvásárlás is van. Délután egy jó tiszai halászlével búcsúztattuk el a napot.

Bényei Sándorné klubtag

 

 

 

Megállíttatták a vonatunkat

A hullámzó Balaton tetején

 

Július 16-án reggel az egri vasútállomáson harmincan vettük körül a vezetőnket, Majoros Kálmánnét, a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesületének elnökét, aki jó tanácsokat osztogatott. Előre lefoglalt vasúti kocsink volt teljesen Zamárdiig.

A kirándulást hosszú szervezőmunka előzte meg, amiben sokat segített az elnök asszonynak a helyettese, Hanyi Brigitta és egyik pártoló tagunk, Poczok Frigyesné Rózsika.

Félórával a menetrend szerinti megérkezés előtt a nyílt pályán vesztegeltünk legalább egy órát, mert előttünk egy mozdony kigyulladt.

Nagy üdvrivalgásban törtünk ki, mikor végre elhárult az akadály a vonatunk előtt. Az örömünk fokozódott, amikor megtudtuk, hogy a székesfehérvári állomásfőnök közbenjárására sikerül megállíttatni a vonatot Zamárdi-felsőn, és nem kell a csomagokkal viszszaballagni a több mint két kilométerre lévő ifjúsági szállóig.

A szállásra való megérkezés után irány a Balaton!

Másnap remek programok vártak ránk. Felfedeztük a legendákkal övezett Szamár követ, jó kis túra után gyönyörködhettünk a kilátóból elénk táruló panorámában, élvezhettük a szabad strand minden örömét.

A bátrabbak kipróbálták a gokart pályát és az élménypark kihívásait.

Vasárnap reggel már csak a szél emlékeztetett az éjszakai viharra. A vonatközlekedéssel most sem volt szerencsénk, mivel a felsővezeték szakadása miatt bizonytalan ideig nem közlekedett a menetrend szerinti vonat Siófok felé.

Ezért buszjárattal átmentünk Siófokra, aznapi programjaink színhelyére. Az előttünk álló hajóút izgalmasnak tűnt, mivel igen élénk szél fújdogált, a hatalmas katamarán azonban biztonságosan szelte a habokat. Sikeresen átértünk Tihanyba, ahol nagy örömünkre kis vonat szállított fel az Apátságig. Megcsodáltuk a régi kor emlékeit, a gyönyörű kiállítást, megörökítettük a csodás kilátást, élveztük a turista forgatagot. Kiéhezve tértünk vissza Siófokra, ahol egy finom vacsora várt ránk a gyönyörű Jókai park melletti étterem kerthelyiségében. A naplementés hajókirándulás az est fénypontja volt, a kezdeti félelmünket hamar legyőztük és nagyon élveztük, ahogy dobálta a hajónkat a hatalmas hullámzás. Viszszafelé késett a vonat húsz percet, már nem is csodálkoztunk rajta. A két kilométeres gyaloglás igencsak meghozta az étvágyunkat, és bár közel 11 óra körül járt az idő, még egy késő esti nyársalásra is kapható volt a társaság. Éjfél után tértünk nyugovóra. Azt, aki az éjszakai fürdőzést is kipróbálta, nem riasztotta vissza a szúnyogok hada sem.

Hétfőn, reggeli után összepakoltunk a szobánkban, és szabad programot szerveztünk magunknak. Az unokák az utolsó pillanatot is kihasználva lubickoltak még a kissé hűvösebb vízben. A bátrabbak kipróbálták, hogy hogyan lehet legurulni egy hatalmas gömbbe zárva egy meredek lejtőről, vagy a víz tetején lebegni. A többiek élvezettel nézték és hallgatták az önfeledt visongásukat.

Visszafelé is volt külön kocsink. Épségben érkeztünk haza, az élményekben és izgalmakban gazdag utazásról. Azóta is élvezettel nézegetjük a fényképeket, és szívesen idézzük fel a hozzájuk fűződő emlékeket. Gondolatban már a jövő nyarat tervezgetjük.

Majoros Kálmánné

 

 

 

Még az ördög tornyát is látták benne

Gyógyfürdőzés Bogácson

 

A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete csoportos autóbuszos kirándulást szervezett a bogácsi termálfürdőbe július 24-én.

Az egyesület minden esztendőben más-más fürdőhelyre szervez kirándulást. Tavaly például Hajdúnánáson voltak. Ez is és az idei is jó hangulatú volt.

Érdemes néhány szót ejteni Bogácsról is: Dél-Borsod egyik legszebb települése, a bükkaljai borvidék központja. Egertől 16, Mezőkövesdtől 8 km-re fekszik a Bükk-hegység kiszélesedő völgyében, termálfürdője nemzetközi hírű.

Bogács hírét az 1950-es évek végén, ásványkutató mélyfúrás alkalmával, a közel ötszáz méter mélyből percenként 275 literes vízhozammal feltörő gyógyhatású víz alapozta meg.

A kénes gyógyvíz hatékonyan elősegíti a reuma, az ízületi és mozgásszervi betegségek, légcsőhurut, nőgyógyászati, egyes gyomor-, epe- és májbetegségek, bőrbetegségek gyógyulását, s a csonttörések utókezelésénél is jótékony hatása van.

A település utcáin sok nyeregtetős, félpillérekkel díszített, oromfalas, az udvari oldalán tornácos házat találunk, melyek a népi építészet jeles emlékei.

Bogács északkeleti részén érjük el a négy kilométer hosszú, Cserépfaluba vezető utat, amelynek felezőpontján, a Hintó-völgyi erdős területen találjuk a Kaptárköveket. A süvegformájú, faragott kőszikláról sok mendemonda járja. Vannak, akik kultikus helynek, míg mások temetkezési emléknek tartották. Még az ördög tornyát is látták bennük. A tudomány szerint a korai középkorban a sziklafalak üregeiben tartották a kaptárakat, s az egykor nagyon elterjedt méhészkedés emlékei.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Tapasztalataink a balatonboglári üdülőben

Emberségből kitűnőre vizsgáztak

 

Idén nyáron a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének balatonboglári üdülőjében nyaraltunk a családommal. Mi is azt tapasztaltuk, hogy az üdülőben a hangulat családias, az ellátás remek, a gondoskodás szeretetteljes. Juhász Klári és Ottlakán Gyula, az üdülő üzemeltetői mindent megtettek azért, hogy jól érezzük magunkat. Csak az fájt, hogy hamar eltelt az idő.

Eljött a búcsúzás pillanata. Indultunk volna haza, de az autónk nemet mondott. Totálisan nemet. Először tanácstalanok voltunk. De aztán természetesen Klárihoz és Gyulához fordultunk segítségért. Ők azonnal készek voltak minden segítséget megadni. Megtörtént az alkatrész beszerzése és beszerelése, mégsem működött. Autószerelőt hívtak, aki végül is sikeresen üzemképessé tette az autónkat. Klári és Gyula végig mellettünk voltak, együtt izgultak velünk, hogy beinduljon a járgány, amivel végül is szerencsésen hazaérkeztünk Békéscsabára.

Ezúton is megköszönjük Klárinak és Gyulának a maximális figyelmességet, a vendégszerető ellátást, a segítségnyújtást a bajban, mert ebben a rohanó világban illendő dolog megköszönni és megbecsülni az ilyen önzetlen segítséget.

Kívánunk nekik erőt, egészséget, hogy még sokáig tudják így ellátni munkájukat! Emberségből kitűnőre vizsgáztak!

Tisztelettel:

Hugyecz Jánosné Jutka és Hugyecz János

Békéscsaba

 

 

 

Rehabilitációs központ Miskolcon

Ingyenes szolgáltatások

 

Gyakorta találkozhatunk Miskolcon a Park utca környékén vakvezető kutyával vagy fehérbottal közlekedőkkel. Itt működik ugyanis az Észak-magyarországi Látássérült-rehabilitációs Központ, melynek szakmai vezetője Németh Márta. Tőle tudjuk, hogy a látássérültek számára itt minden szolgáltatás ingyenes. Ezt a TÁMOP pályázat teszi lehetővé. Ma már nemcsak a miskolci intézményükben foglalkoznak látássérültekkel, hanem olykor Borsod, Heves és Nógrád megyékben is a rászorulók otthonában elvégzik a kért oktatást. Vámosújfalun még bentlakásos képzés is van. Figyelembe veszik a látássérültek igényeit, kívánságait.

Az intézmény rehabilitációs tanárai az egyéni foglalkozásokon mindenki számára azt oktatják, amire a leginkább szüksége van. Megtanítják főzni, mosni, vasalni, az utcán közlekedni, továbbá az informatikai-oktatáson elsajátítható a számítógép használata beszédszintetizátorral vagy nagyító programmal. A látássérülés mértékétől függetlenül az államilag elismert ECDL számítástechnikai vizsgára is felkészítik a tanítványokat.

A miskolci központban működő Sorstárs klubban a tagok találkozhatnak pszichológussal is, akivel megbeszélhetik a problémáikat. A klub tagjai között jó barátságok szövődnek.

Az intézmény elérhetősége:

3529 Miskolc, Park u.8.

Tel. 06-46/311-236, 06-30/621-9641

E-mail: latasrehab@gmail.com

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Regionális találkozón a zalai sorstársak

A szeretet és a barátság a mérvadó

 

Már tizedik alkalommal szervezett regionális találkozót a Vakok és Látássérültek Zala megyei szervezete. A tapasztalatcserét, baráti beszélgetéseket biztosító és a szabadidő kellemes eltöltését szolgáló rendezvényről a megyei egyesület elnökét, Kovács Bélát kérdeztük:

- Tízéves hagyományainknak megfelelően augusztus első hetében, most éppen hatodikán szerveztünk regionális szintű találkozót sorstársainknak - kezdte szavait Kovács Béla elnök. - A Lenti Termálfürdő adottságairól elmondhatjuk, hogy kikapcsolódásra, baráti beszélgetésekre kitűnő ez a helyszín.

- Hogyan jellemezné az évtizedes hagyományukat?

- Annak idején elsősorban a civilszerveződések és azok közötti összefogás megerősítését tűztük ki célul. Fontos volt az egységes elképzelésekkel való fellépés, működési összefonódás, tehát a kollektív tevékenység megvalósítása. Munkánk az idő folyamán aztán nemzetközivé szélesedett. A szlovéniai, muravidéki sorstársakkal kiépített kapcsolatunk kiválónak mondható.

- Milyen programokat szerveznek egy-egy ilyen találkozó alkalmával?

- Találkozóink mai tartalma már oldottabb légkörű, sorstársaink ilyenkor kicserélik az élet számos területéről szerzett tapasztalataikat, kifejtik véleményüket a fogyatékos lét fontos kérdéseiről és természetesen a kikapcsolódásnak és feltöltődésnek is nagy szerepe van a találkozókon.

- Ezek a rendezvények roppant fontosak a fogyatékos emberek számára - veszi át beszélgetésünkben a szót Szalai Sándor, a Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesületének elnöke. - Itt lehetőség adódik ugyanis arra, hogy olyan emberekkel találkozhassunk, akik a miénkhez hasonló betegséggel, problémákkal küszködnek. Ezeken az összejöveteleken a szeretet és a barátság a mérvadó, ez az, ami összeköt bennünket.

- Ilyenkor egyeztetjük az év hátralévő részének közös programjait, és nem utolsósorban országos témák is felmerülnek, mint ma is, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnökválasztásával kapcsolatos gondolataink - folytatja Kovács Béla.

- Ha már országos témák merültek fel, milyen várakozással tekintenek az új kormánynak a sérült embereket érintő, például a fogyatékosok foglalkoztatásával kapcsolatos tervei elé?

- Az ország helyzetét és a tennivalók nagyságát tekintve egyelőre a részeredmények megvalósulásának is örülhetünk majd, melyek a fogyatékos lét könnyebb elviselését szolgálhatják, és ha nagy javulást egyből nem is, de egyfajta szinten tartást mindenképp remélünk az új felállástól - zárta gondolatait a Zala megyei elnök.

A résztvevők délelőtt a beszélgetés, tapasztalatcsere mellett, a Lenti Termálfürdő medencéit használták a kikapcsolódásra, közös ebédet fogyasztottak el a közeli Teke Csarnokban, majd ismét szabadidős tevékenységet folytattak a jubiláló, tizedik alkalommal megtartott regionális találkozón.

Dányi József

 

 

 

Balázs Imre élt 70 évet

 

Június 4-én Balázs Imre lelke kiszabadult a betegségtől meggyötört test fogságából, s elindult utolsó vándorútján.

Rövid időre bepillantott a nagyrédei szülői házba és a málnásba; elrepült a Balaton partjára; bebarangolta Pilis árnyas erdeit, Erdély hegyeit és tavait; mielőtt megtért az "Örök Hon"-ba, megpihent a meghitt zuglói otthonukban.

Útközben egy nagyon tartalmas élet emlékeit gyűjtötte össze.

A mi szívünkben is kitörölhetetlen nyomokat hagyott Balázs Imre, aki mindössze 70 évet élt.

1956-ban lett a Vakok Szövetségének gyengénlátó tagja.

Aktivitásával, minden új iránt nyitott, fogékony természetével kitűnt kortársai sorából.

Több szakterületen is kipróbálta magát: mint gyógymasszőr, a János Kórház ideg- és elmeosztályán derűs türelemmel kezelte betegeit; igazi hivatásának a programozást tekintette. 27 évig dolgozott az Erdő Rendezőségi Szolgálatnál. Mint informatikus, szakmai hozzáértésével, segítőkészségével kivívta munkatársai tiszteletét.

A Vak Hadirokkantak Egyesülete vezetőségében végzett tevékenységéért a honvédelmi miniszter kitüntetésben részesítette. A Hermina Egyesületben még az utolsó hónapokban is a jelölőbizottság elnöki tisztségét látta el.

A sportolás, a mindennapi testmozgás hozzátartozott életviteléhez. Fiatalabb korában az atlétikában és a sakkban ért el szép sikert. Az utóbbi két évtizedben a turista szakosztály által szervezett kirándulások, rendezvények töltötték ki szabad idejének nagy részét.

Több mint 40 éven át megértő és hűséges társa volt Éva asszonynak, akivel nagy gonddal nevelték egyetlen gyermeküket, Leventét. A kisfiú az egymásért minden áldozatra kész családban cseperedett fel. Jó műszaki érzékét, gyakorlatias gondolkodásmódját édesapjának köszönheti. A német nyelv iránti vonzalma is, feltehetően, a rendszeres nyári utazásaik során alakult ki. Imre barátunk természetszeretetét a turisták nagycsaládja is megtapasztalta.

Külső megjelenéséből, magatartásából nyugalom és állandó biztonság sugárzott egész környezetére. Sok nemes tulajdonsága közül szerénysége emelte őt mindannyiunk fölé.

Veszteségünktől megrendülve, mély tisztelettel hajtunk fejet igaz embersége előtt!

Köszönjük az együtt átélt küzdelmes évtizedeket!

Június 24-én kísértük kedves halottunkat utolsó útjára. Balázs Imre hamvai a Szent Gellért Plébánia urnakertjében pihennek.

Kuminka Györgyné

 

 

 

Bőthy József

1924-2010

 

Szomorú veszteség érte a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületét, életének 86. esztendejében elhunyt Bőthy József. Ismét egy olyan sorstárssal lettünk kevesebben, aki nagy idők tanúja és cselekvő részese volt.

Bőthy József 1924. szeptember 5-én született Monoron. Éles eszű, kiváló képességű gyermekként, szeretetben nevelkedett. Édesapját korán elveszítette. Iskoláinak elvégzése után repülőgép-szerelőként dolgozott a Ferihegyi repülőtéren. Szerelme és álma a repülőgép és a repülés volt. Ezt az álmot szörnyű tragédia törte ketté, valaki vagy valakik az asztalára helyeztek egy szerkezetet, ami érintésre felrobbant. Bőthy József elveszítette a látását és a bal kezét amputálni kellett. Ezt a szerencsétlenséget csak az édesanyja, orvosai és a barátai segítségével tudta elviselni. Aztán az árnyék után a napsütés is elérkezett az életébe, megismerkedett a későbbi feleségével, aki a szeretetet és a világosságot jelentette a számára, s ahogy mondani szokták, ő lett a férje szeme.

Három gyermeküket: Gábort, Babettet és Incit nagy szeretetben nevelték.

Bőthy József Budapesten, a Vakok Szövetségében új szakmát tanult, telefonkezelő lett. Ezután Veszprémbe költöztek, ahol a helyi, mai nevén Pannon Egyetemen kapott munkát, amit nagyon szeretett. Kimondani is sok, 50 évet töltött a munkahelyén telefonkezelőként! Csak egy súlyos autóbaleset után kényszerült végleg nyugdíjba.

Munkája mellett a Vakok és Csökkentlátók Szövetségének megyei titkári teendőit látta el több éven át. Sokat segített sorstársain, sokuknak munkát is szerzett. Gazdag ember volt, abban az értelemben, hogy sok barátot mondhatott a magáénak. Jóindulata, segítőkészsége, pozitív gondolkodásmódja jótékonyan hatott a sorstársaira. Sokat emlegette édesanyja szavait, aki azt mondta neki: "Ha ököllel ütnek, te, fiam, simogatással válaszolj!" Ezért ő mindig megbocsátott.

Fiatalkori, repüléssel kapcsolatos szenvedélye érdeklődéssé alakult. Életében egy nagy könyvtárra való könyvet olvasott el, napra tájékozott volt mindenben. Feleségét tizennégy évvel ezelőtt elveszítette, s akkor a sógornője, a gyermekei, az unokák, dédunokák segítették abban, hogy önálló életvitelét tovább folytathassa. Sokat mesélt,verselt a gyerekeknek, akik csüngtek a szavain.

Sajnos a szíve, amely mindig csak jót adott másoknak, elfáradt. Május 17-én örökre lehunyta a szemét, s egy utolsó szívdobbanás jelezte azt, hogy a számára kijelölt út végére ért.

Utolsó útjára nemcsak családtagjai, rokonai, barátai és ismerősei kísérték el, hanem a veszprémi egyesület vezetői is. Emlékét mindazok megőrzik, akik ismerték és szerették.

(G. A.)

 

 

 

Végső búcsú Huszák Gábortól

 

Életének 63. esztendejében július 2-án Huszák Gábor rövid szenvedés után elhunyt.

Huszák Gábor 1947-ben született Budapesten. A tehetséges, barátságos, jóindulatú fiú a szakmunkásképző iskolát végezte el és szerszámkészítő szakmunkásként hosszú időn át dolgozott. Látását az 1990-es évek közepén csaknem teljesen elveszítette.

E nagy gondjában és nehéz helyzetében tudta meg, hogy Budapesten a Hermina úti intézetben működik a Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportja (VERCS). Ott elvégezte azt a tanfolyamot, amely a megváltozott helyzetbe került embereknek sok mindent megtanít az új életvitelben való boldoguláshoz. E tanfolyam befejezése után visszanyerte önbizalmát, életkedvét. A VERCS-re mindig csak hálával és szeretettel gondolt vissza. Ezután egyre inkább bekapcsolódott a kispesti körzeti csoport munkájába. 2005-ben alapító tagja lett a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének, amelynek később az elnökségébe is beválasztották. Aktív tevékenysége egészen a haláláig tartott.

A kispesti temető ravatalozójában a Hermina Egyesület vezetősége nevében Schuck Antal búcsúzott tagtársunktól. Ugyancsak a Hermina Egyesület Horizont kultúrcsoportjának vezetőjeként Bereczkné Bihari Erzsébet is búcsúzott tőle. A római katolikus vallás szertartása végén fájó szívvel vettek búcsút tőle gyermekei: Hajnalka, Gábor és Zsuzsanna, négy unokája, Ferenc nevű testvérbátyja, rokonai, barátai és ismerősei.

Lak István

 

 

 

A látássérültek védett fogyasztók

Tényleg csalhat-e a villanyóra?

 

Képzelje el, kedves Olvasóm, hogy egy napon több százezer forintos kötbér megfizetésére szólítja fel valamelyik áramszolgáltató. Mondván: Ön valószínűleg manipulálta a villanyóráját, s a szerkezet azért mér a valóságosnál nagyobb fogyasztást.

Mielőtt azt hinné valaki, hogy egy kis magyar abszurd dráma részleteit olvassa, kijelenthetem, nagyon is valóságos az imént vázolt helyzet, s Magyarországon már sok állampolgárral megesett.

Éppen ezért tartott sajtó kerekasztal-beszélgetést néhány héttel ezelőtt a Magyar Újságírók Országos Szövetségének székházában a Társadalmi Unió-MÚOSZ Fogyasztóvédelmi Újságíró Klubja "Világítsunk rá! Tényleg csalhat-e a villanyóra?" címmel. A beszélgetésre meghívást kaptak hazai és uniós szakemberek, a közműszolgáltatók és a fogyasztók képviselői, szakjogász, igazságügyi szakértők, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) ügyintézője. E sorok írója a Vakok Világa főszerkesztőjeként volt jelen az eszmecserén, annál is inkább, mivel a látássérült fogyasztók még kiszolgáltatottabbak látó társaiknál, hiszen ők nem tudják ellenőrizni (vagy csak segítséggel), miként is működik a villanyórájuk.

Nem bizonyított gyanú alapján kötbérre kötelezett fogyasztók mesélték el a kálváriájukat, vagyis azt, hogy a többnyire nyilvános helyen lévő villanyórájuk egyszer csak rendellenesen kezdett működni, s a valósnál jóval több energiafelhasználást mért. Természetesen kérték az óra bevizsgálását, amit előre ki kellett fizetniük. Ám akkor érte őket az újabb meglepetés, amikor a szolgáltató közölte velük, vagy ők vagy valaki más mágnessel befolyásolták az óra működését, az azért romlott el. S mivel így szerződésszegőnek számítanak, fizetniük kell. Gondolják csak el, például egy orvos házaspár, amely egész nap a hivatásának él, s negyven éve lakik ugyanabban a lakásban, egyszer csak mágnest tesz az órára, hátha nyer így párszáz forintot?

Vagy az a heteken át külföldön tartózkodó fiatal házaspár, amely a hazatérte után vette észre a hibás fogyasztásmérést, szintén manipulált volna a villanyórával? Sajnos, a szolgáltató szerint igen.

Természetesen tudjuk, hogy valóban akadhatnak csalók, de miért lenne minden fogyasztó az?

Balogh Dezső villamosmérnök, az NFH nyugalmazott vezető főtanácsosa szerint a vétlen családok egzisztenciáját veszélyezteti az áramszolgáltató, amikor átlagosan 380-400 ezer forintos kötbért szab ki rájuk, nem bizonyítható befolyásolás miatt. A hibák nagy része a fogyasztásmérők rendellenes működéséből adódik, s mégis, különös módon, a fogyasztók szerződésszegését állapítja meg a szolgáltató és ezért ró ki tetemes kötbért rájuk.

Sajnos, a fogyasztónak nincs tényleges választási lehetősége. A lakóhelyen ugyanis egy áramszolgáltató van, s tetszik, nem tetszik, azzal kell szerződni. Aztán, ha az óra meghibásodik, a fogyasztót úgy kezelik, mintha áramtolvaj lenne. A Balogh Dezső birtokában lévő vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy sem a helyszíni vizsgálat, sem a szolgáltató által felkért szakértő nem állapított meg mechanikai hatásra utaló jelet a mérőn, és mágnest tartalmazó eszköz sem volt annak a környezetében. Miként lehet a fogyasztó egy jogállamban ennyire kiszolgáltatott? Miért áll jogában a szolgáltatónak válogatás nélkül nagy kötbérrel sújtani a fogyasztót egy felületes, vitatható vizsgálat alapján, miközben ő a saját eszközének védelmére semmit sem tesz?- tette fel a kérdést a nyugalmazott főtanácsos.

Sokféle véleményt megismerhettünk, pro és kontra. Sőt, szemléletes bemutatót is kaptunk Härtlein Károlynak, a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Kutató Intézetének a segítségével arról, hogy mi történik akkor, ha egy árammérő órát extrém mágneses tér hatásának tesznek ki. Jól láthattuk, hogy az óra egy rövid ideig a valós fogyasztás felét mérte, de aztán a többszörösét, akár a tízszeresét is, bár már nem volt rajta a befolyásoló eszköz. Addigra ugyanis az óra fékmágnese tönkrement. S ekkor szoktak a fogyasztók a szolgáltatóhoz fordulni, mondván, baj van az árammérő órájukkal.

Dr. Boross Norbert, az Elektromos Művek Nyrt. (ELMŰ) kommunikációs igazgatója elmondta, az árammérő óra mágnesezése ugyanolyan szabálytalan vételezést jelent, mintha valaki például kalapáccsal rongálná meg azt. Az ügyfél és a szolgáltató közötti kapcsolat a polgári jog hatáskörébe tartozik, ezért ebben az esetben büntetésről nem lehet beszélni. Ha a mérőn valamiféle elváltozást észlel az ügyfél, például megnő a havonta fizetendő áramdíj, a szolgáltató a hibát kijavítja. Ha azonban az elváltozást a szolgáltató a szokásos ellenőrzés során veszi észre, akkor az ügyfél jelenlétében a mérőt leszerelik és azt igazságügyi szakértő vizsgálja meg, a szolgáltató pedig megbecsüli az elfogyasztott energia mennyiségét. A becsléshez támpontot nyújt az új mérő, s a korábbi és az aktuális számla összehasonlítása. A szolgáltatók egyébként adnak részletfizetési kedvezményt azoknak, akik szociális helyzetük miatt átmeneti fizetési nehézséggel küzdenek, de az áramlopással szemben a zéró tolerancia elvét vallják.

E sorok írójának kérdése az volt, hogy mit tehetnek a látássérült fogyasztók, ha az árammérő órájuk hibásan méri a fogyasztást. Dr. Boross Norbert utalt arra, hogy ha a látássérültek regisztrálnak náluk, védett fogyasztóknak nyilvánulnak, s másként kezelik az ő ügyeiket, mint az ép látású emberekét.

Dr. Mándi Martina fogalmazó a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságtól arról számolt be, hogy már az első negyedévben 450 beadvány érkezett hozzájuk, amiből csak 65 nem volt megalapozott. Mindig a számlázással kapcsolatos panaszok állnak az első helyen.

A sajtó kerekasztal-beszélgetésen még nagyon sokan elmondták a véleményüket. A találkozó hasznos volt, de folytatni szükséges, hogy a különböző álláspontok még jobban közeledhessenek egymáshoz.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Sokan segítették a látássérültek csoportjait

Tolna megyeiek nyara

 

Június 5-én Csillebércre látogattunk tagtársainkkal egy egész napos gyereknapi rendezvényre. A budai hegyek közt fekvő gyermektábor területén kipróbálhattunk különböző sporteszközöket, mint például egy kólásüveg alakú mászófalat, s a gyerekek többféle felfújható ugrálóvárban múlathatták az időt. Láttunk különböző bemutatókat, arcfestőket, és a tábori nagyszínpadon népszerű zenészek szórakoztatták a nagyérdemű közönséget.

Június 19-én sorstársainkkal mi is megtekintettük a "Múzeumok éjszakája" szekszárdi rendezvényeit. Már délutántól kezdve folyamatosan zajlottak a különböző programok a Wosinszky Mór Megyei Múzeum épületében és közvetlen környezetében. Elsőként a délutáni "Borok és húrok" nevezetű hang- és borkóstolón vettünk részt a múzeum előtti téren, ahol a borbemutató mellett több, mediterrán jellegű zenét játszó formáció is fellépett. Majd a múzeum kiállításait tekintettük meg, amiken szinte mindent megtudhattunk Tolna megyéről, s a német kisebbség betelepüléséről. Megköszönjük a múzeum dolgozóinak az irányunkban tanúsított empatikus magatartását, ugyanis a "Pincétől a padlásig" elnevezésű múzeumi zseblámpás kalandtúra során látássérült csoportunk külön tárlatvezetést kapott, mélyebb részletekbe menő magyarázatokkal, és lehetőségünk volt kezünkbe venni és megtapintani a múzeum rejtett értékeit is.

Június 25-től 27-ig tartották Szekszárdon, a Béla király téren a hagyományos Szent László napi vigadalmat, amelyre körülbelül 30 fős csoportunk is kilátogatott. A háromnapos rendezvény során láthattunk ünnepi szentmisét, hagyományőrző felvonulást, középkori játékokat, kézműves bemutatókat, vásári komédiásokat és solymászbemutatót is. A vállalkozó kedvűek kipróbálhatták a korabeli fegyvereket, harci eszközöket, vagy elindulhattak a vitézi próbán is. Az utolsó napot hagyományosan a külhoni népek folklór bemutatói, valamint az ilyenkor szokásos máglyagyújtás és egy közös körtánc zárta.

Ugyanezen a hétvégén, 26-án, szombaton este látogatott Szekszárdra a világhírű Catherine Gallagher és ír sztepptáncos csoportja is. Az Irish Dance Experience nevű csapat a városi sportcsarnokban adott fergeteges show-műsort.

Július 5-én egész napos kirándulást tettünk Tamásiba, az ottani termálfürdőbe. Tagtársainkkal és kísérőikkel összesen 79-en vettünk részt a fürdőzésen, ahol olyan szolgáltatásokat is kipróbálhattunk, amilyen például a medencetorna vagy a szauna. Kirándulásainkban segítségünkre voltak: Ribányi József, Tamási polgármestere; Tamás Károly, a termálfürdő vezetője és Tóth Sándor vállalkozó, aki autóbuszával szállította Tamásiba csoportunk nagy részét. A pálfai sorstársainkat polgármesterük, Bérdi Imre saját autóján szállította a fürdőhelyre, majd pedig onnan haza. Önzetlen segítségükért ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki!

Kovács Lászlóné elnök

 

 

 

Ajándékok átadása

 

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete is képviseltette magát a IV. Domaine Gróf Zichy Nemzetközi Futófesztiválon, amelynek az egy kilométeres integrált futamában együtt mozoghattak az ép és a fogyatékos emberek. A futófesztiválhoz kapcsolódott tombolasorsolás eredményeképpen versenyzőink közül is részesedtek négyen az ajándékokból. Az ajándéktárgyakat a július 8-i szekszárdi klubdélutánunkon Tóth Klára, Aladzsics Mátyásné, Szőts Andrásné és Szabópál Rozália vették át Kovács Lászlónétól, az egyesület elnökétől.

 

 

 

Veszélyes a testi-lelki függőség

Még kipróbálni sem ajánlatos

 

Az adatok világszerte riasztóak: a kábítószer-fogyasztás egyre növekszik. Nem mindenki tudja helyesen, hogy mit is nevezünk kábítószernek, azaz drognak.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői bizottsága szerint: "drognak tekintendő bármilyen szer, amelynek túlzott fogyasztása nem gyógyászati célt szolgál. Továbbá: a bármilyen kábítószer közös vonása, hogy a pszichét és a szervezetet egyaránt hatalmába keríti".

Az emberiség ősidők óta használ bizonyos növényeket és porokat lelki-szellemi tevékenysége fokozására. Az ősember is felismerte, hogy a kultikus szertartásokon kábulatot okozó anyagok fájdalomcsillapításra is alkalmasak. A természet erőinek kitett őseink akaratlanul is kerestek olyan szereket, amelyek oldották félelmüket. Találtak is jó néhányat, amely nem csak a szorongásukat csökkentette, hanem részegséget, gyönyörkeltő kábulatot és színes álomvilágot is teremtett. Azonban ezeknek a szereknek a használata nem vált mindennapossá, hanem elsősorban a misztikus eseményekre korlátozódott. A történelmi tények azt bizonyítják, hogy az első kábítószer-élvezők a mostoha körülmények között élő népek közül kerültek ki. Az élénkítő hatású kábítószerek megkönnyítették számukra a nehézségek elviselését. Joggal vetődik fel a kérdés: az elmúlt évszázadokban a kábítószerek miért nem okoztak olyan károkat, mint napjainkban? Alapvetően azért, mert használatuk szigorúan szabályozott és korlátozott volt. Száz évvel ezelőtt még a fejlett nyugati világ sem tekintette a kábítószert a civilizációt fenyegető veszélynek!

Napjainkra a szenvedélybetegségek (beleértve a különféle kábítószereket, az alkoholt, a dohányzást stb.) jelentik a világ legégetőbb gondjainak egyikét. Bármilyen okból is kezd valaki ezekkel a szerekkel élni, hosszabb-rövidebb idő után kialakul a társadalomra is veszélyes testi-lelki függőség, a vége pedig elkerülhetetlenül a halál. A megelőzés legegyszerűbb módja: kipróbálni sem ajánlatos!

Amennyiben az életünk minden szakaszában keresünk magunknak értelmes elfoglaltságot, feladatot, úgy sosem lesz szükségünk drogokra, melyek használatával egyébként sem oldjuk meg gondjainkat.

A drogok használatáról leszokni nem könnyű feladat. Szakemberek, barátok és a család segítségére van szüksége a kábítószer-függő embernek, no meg nem utolsó sorban a saját szilárd elhatározására és akaratára. Befejezésül álljon itt egy kínai közmondás:

"Aki másokat legyőz, az erős; aki önmagát győzi le, az hatalmas."

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Ambrus bácsi öröme

 

A Vakok Világa 2009. júniusi számában jelent meg az ózdi Kovács Ambrussal készült interjú, melyet külső munkatársunk, Kerékgyártó Mihály készített.

A cikk megjelenése óta Ambrus bácsi - aki már betöltötte a 93. életévét - rendszeresen küld levelet cikkünk szerzőjének, akit szinte már családtagjának tekint. Főleg a régi emlékeit eleveníti fel, de beszámol az egészségi állapotáról, a Gondozó Házban történt kulturális és egyéb rendezvényekről, örömről, bánatról. Legutóbbi levelében egyebek közt azt is tudatta, hogy 1947. június 24-én kötött házasságot az ózdi evangélikus templomban. Imádott felesége, ha élne, most lenne 91 éves.

Külső munkatársunk a közelmúltban újra felkereste Ambrus bácsit. Nem ment üres kézzel, ugyanis igényelt a helyi Katolikus Karitásztól egy csomagot, amit még saját maga is kiegészített. Ambrus bácsi könnyeivel küszködve köszönte meg az ajándékot.

 

 

 

"Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak!"

Kiállítás és termékbemutató

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Horizont kultúrcsoportja október 12. és 16. között "Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak!" címmel kiállítást és termékbemutatót rendez fogyatékossággal élő csoportok és magánszemélyek munkáiból és alkotásaiból a fehérbot napja tiszteletére, az MVGYOSZ székházának télikertjében. A kiállított termékekből vásárolni is lehet. A belépés díjmentes, nyitva: minden nap 10 és 17 óra között.

 

 

 

CD-nyeremény

 

Az Oksana Domnyina-Maxim Shabalin jégtánckettős 2008-ban európa-bajnoki, 2009-ben pedig világbajnoki címet szerzett ugyanazon zeneszerző két művére komponált kűrrel. Előbbi a Masquarade Keringő, utóbbi a Spartacus című balett egy részlete volt. Ki volt ez az örmény zeneszerző, aki ezeket a zeneműveket írta?

A válaszokat október 15-ig kérjük szépen.

A júniusi lapszámunkban feltett kérdésünkre a helyes válasz: Igor Stravinsky. Így gondolta ezt Kertész Ágnes (Oroszlány) olvasónk is, akinek a nyereményéhez tisztelettel gratulálunk!

 

 

 

"Hívogat a Tücsökzene"

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Nosztalgia klubja irodalmi kirándulást szervez Szabó Lőrinc születésének 100. évfordulója tiszteletére október 2-án. A kirándulás útvonala: Budapest, Miskolc, Lillafüred és környéke. A kirándulás bérelt autóbusszal történik. Részvételi díj: 3000 forint.

Jelentkezni lehet szeptember 20-ig a következő elérhetőségeken:

E-mail: horizontkultura@gmail.com, valamint Bereczk Istvánnénál a 06-20-97-70-356-os telefonszámon.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 

 

Kedvezmény a barlangfürdőben

Jogsegélyszolgálat Miskolcon

 

A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete április elsejétől ingyenesen igénybe vehető jogsegély szolgálatot indított az egyesület székházában. A szolgáltatás célja, hogy pontos, naprakész tájékoztatáshoz jussanak az érdeklődő látássérültek a jogszabályi rendelkezések magyarázatával és helyes értelmezésével. A jogsegélyszolgálat, előzetes időpont-egyeztetést követően, a hét minden munkanapján fogadja az érdeklődőket, szerdai napokon pedig 13-16 óra között.

Az egyesület székházában minden hónap utolsó péntekén 15 és 20 óra között klubnapot tartanak. A rendezvényekre szeretettel várják, korosztálybeli megkötés nélkül, a sorstársakat, akik nyitottak a kötetlen beszélgetésre, tapasztalatcserére, a kulturált szórakozásra.

Az érvényes MVGYOSZ tagsági igazolvánnyal rendelkező látássérült személy és egy kísérője az idén kedvezményesen, személyenként 1100 forintért veheti igénybe a miskolctapolcai Barlangfürdő alapszolgáltatását. A részletek az egyesület irodájában megtudhatók.

K. M.

 

 

 

Az agy igénye

 

Az ember legfeljebb ötven százalékban képes kihasználni a fejében rejlő képességeket. Az emberi agy a testsúlynak mindössze 2 százalékát teszi ki, működéséhez ugyanakkor a szervezet teljes oxigénfogyasztásának több mint 20 százalékát magáénak igényli. Az agykutatók szerint az agytréningnek különösen nagy jelentősége van, ugyanis a pihentetett agysejtek könnyebben elpusztulnak, mint a munkára fogottak.

K. M.

 

 

 

Braille írás-olvasás vetélkedő

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete október 9-én délelőtt 10 órai kezdettel országos Braille írás-olvasás és játék a pontokkal vetélkedőt rendez.

A vetélkedő helye: Szövetségünk székházának kiselőadó terme (Bp. XIV. Hermina út 47.)

Jelentkezni lehet szeptember 1-e után egyesületünk irodájában személyesen, telefonon vagy levélben, akár a verseny napján, a helyszínen is.

Kérjük a jelentkezőket, hogy az írás versenyhez saját pontírógépüket hozzák magukkal. Amennyiben erre nincs mód, akkor ezt előre jelezzék részünkre.

Telefonszám: 06-1/273-0755

Postacím: 1406 Budapest Pf. 40.

E-mail : info@herminaegyesulet.hu

Az első három helyezett mindhárom kategóriában díjazásban részesül.

Minden kedves pontírást szerető sorstársat szeretettel várunk!

A Hermina Egyesület vezetősége és

közművelődési és kulturális bizottsága

 

 

 

Nyolcvankilenc évesen is dolgozik

A zalai kefekötő mester

 

Nem titkolja a korát, ezért elárulhatjuk, hogy Szabó Gyula zalaegerszegi kefekötő mester 89 esztendős. Zalaszántón született, s több mint hat évtizede fiatalos lendülettel készíti kézi munkával a háztartásban használatos seprűket, sár- és ruhakeféket, partvisokat, festőecseteket, meszelőket, üvegmosó keféket, mikor, mire van szükség. Szakmájának ő ma már az egyedülálló reprezentánsa.

Emlékezetéből sorjáznak a nevek, ma is szeretettel emlékezik egykori mestereire. Még a feleségét is a munkájának köszönheti, mert Mayer Ilonát az irányítása alá tartozott 48 nő közül választotta ki. 1945-ben kötöttek házasságot, lányuk némettanár, fiuk kertészmérnök.

Szabó Gyula gyengénlátóként még 1938-ban lett a tagja a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének. 1957-ben a látássérültek helyi érdekképviseletének elősegítésére megalakította a zalaegerszegi csoportot, s aktív munkájának eredményeként a tagság 1992-ben megbízta a megyei elnöki tisztséggel. Három évig látta el ezt a munkát, aztán a megyei elnöki pozíciót Gazda Zoltán vette át tőle. De a zalaegerszegi csoportot 1997-ig vezette. Ma sem tétlenkedik, jelen van a sorstársi találkozókon, a különféle rendezvényeken. Életszeretete, humora az ifjabb sorstársak előtt is példa.

Kétszer kapott kitüntetést az Országos Szövetségtől, 1968-ban a Braille emlékérem arany; tíz évvel később ugyanennek az éremnek a bronz fokozatával ismerték el a tevékenységét.

G. A.

 

 

 

Ön most mit lépne sötéttel?

 

A júniusi lapszámunkban ezt a játszmaállást közöltük:

Világos: Kb1, Vd3, Bf1, Fa3, Hd4, a2, c3, e7.

Sötét: Kg8, Vg5, Bc7, Be8, a7, b6, f7, g6, h7.

A kérdésünk az volt, hogy Ön most mit lépne világossal?

A helyes válasz: Bxf7. (De nyerne a He6 is.)

A parti így fejeződött be: 1. Bxf7, Kxf7. 2. Vf3+, Vf6 (A Kg7-re Vf8+ a befejezés.) 3. Vd+, Kg7. 4. He6+, Kh8. 5. Hxc7, Bxe7. 6. Vd8+ és sötét feladta.

Az alábbiakban egy teljes játszmát idézek fel. A játszmában a sötét bábokat Kluger Gyula vezette. Ezzel a nagymesterrel fiatal újságíró koromban találkoztam is. A Ganz-Mávag sportkörének sakkszakosztályában a fiatalokat oktatta a megnyitás elméletre. "Te már jobban tudod ezt, mint én!" - mondta az egyik tanítványának. A megdicsért tizenéves legény igyekezetét ez a szeretetteljes oktatási módszer igencsak növelte. Most tehát az a kérdés, hogy Ön a 14.lépésben mit húzna Kluger nagymester helyett?

KATZENBECK - KLUGER (Bp. 1953.)

1. e4, e5. 2. Hf3, Hc6. 3.d4, exd4. 4. Hxd4, Fc5. 5. Fe3, Vf6. 6. c3, Hge7. 7. Hc2, d6. 8. Fe2, Vg6. 9. Ff3, He5. 10. Fxc5, dxc5. 11. He3, Fe6. 12. 0-0, Bd8. 13. Ve2, 0-0. 14. Ha3 és a most következő lépés után világos azonnal feladta.

Kedves Sakktársaim!

Ez a feladvány valószínűleg az utolsó a Vakok Világában. Miként azt folyóiratunk más helyén is tudatjuk, a Vakok Világának a főszerkesztője, Garamvölgyi Annamária befejezte a folyóiratnál a négy évre szóló szerkesztői megbízatásának a teljesítését, s a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban kapott feladatkörét teljesíti a jövőben. Hogy az új főszerkesztő szükségesnek véli-e ennek a szellemi sportnak a lapban való szerepeltetését, jelenleg nem tudhatjuk. Ezért most megköszönöm minden kedves sakktársam közreműködését és mindannyiójuknak jó egészséget és boldogságot kívánok!

Cseri Sándor

 

 

 

Humor

 

- Hé, haver, figyelj mán, mit óbégat az a csóka!

- Azt énekli, hogy "Nem hörög a paraszt, ha a kés nem szúrja".

*

- Főpolgármester úr! Ön hogy határozná meg a korrupció fogalmát?

- Korrupciónak nevezem azokat a törvénytelen és gyalázatos üzleteléseket, amelyekből engem kihagytak.

*

- Megkérem a kedves vendéget, szíveskedjék ezt a pingponglabdát a szájában tartani, amíg borotválom. Ugyanis a labdától kigömbölyödik uraságod orcája és könnyebbé válik a borotválás.

- Nem bánom. De mondja, kedves mester, nem tart attól, hogy véletlenül lenyelem?

- Nem, kedves uram. Ön az első ránézésre is a becsület megtestesítője. Ezért biztos vagyok abban, hogy ha lenyelné is, vécézés után ugyanúgy viszszahozná, ahogyan a többi kuncsaftom is visszahozta már.

*

- Béla! Segíts! Ez a hímgorilla meg akar erőszakolni!

- Próbáld neki bemagyarázni, ahogy nekem szoktad, hogy fáj a fejed!

*

- A mi polgármesterünk a legnagyobb gazember egész Skóciában!

- Miért?

- A villamosjegyek árát csökkenteni akarja két centről egy centre.

- És?

- Mivel én nem szállok villamosra, naponta megspóroltam két centet. Most már csak egy centet spórolhatok. De túljárok az eszén!

- Hogyan?

- Ugyanazt az utat kétszer gyalogolom le naponta!

*

- Jean, a kilovaglásból visszaérkezett már a feleségem?

- Nem uram, csak a ló jött meg öt órával ezelőtt.

*

- Mondja meg őszintén, doktor úr, nagy a baj?

- Nem. Nagy bajról akkor beszélhetnénk, ha én lennék az ön jelenlegi állapotában.

*

- Komauram, bevallom, gombászás közben attól féltem, hogy ott az erdőben lefog.

- Már hogy fogtam volna le, komaasszony, hiszen vizes a fű.

- Leterítettem volna a nagykendőt.

*

- Szervusz, Béla! Hát te mit csinálsz?

- Felsúrolom a padlót.

- Nekem otthon az ilyesmi eszembe se jutna!

- Nekem se. A feleségem találta ki.

*

- Rendben van, hozzád adom a lányomat, de mivel még nagyon törékeny, ígérd meg, hogy legalább két évig nem ejted teherbe!

- Megígérem. Ugyanúgy vigyázni fogunk, ahogy az elmúlt két évben tettük.

Cseri Sándor

 

 

 

Ez itt a kérdés meg a válasz is

 

A júniusi lapszámunkban megjelent kérdések helyes megfejtései: 396. A, 397. B, 398. A, 399. B, 400. A, 401. B, 402. A, 403. B.

Így gondolta ezt: Szabó János (Budapest) olvasónk is. Nyereményéhez szeretettel gratulálunk!

425. Az egyik majomfajta nagyon hasonlít az emberre a következő tulajdonságok alapján: élettartam, magasság, (átlag 150 cm), súly (50 kg körül), terhességi idő (236 nap), egy kölyköt szül egyszerre, öreg korában kopaszodik. Melyik ez a majomfajta?

A. Orángután

B. Csimpánz

426. A német romantika nagy drámai költője Wannseeben megígérte egy nőnek, hogy minden kívánságát teljesíti. A nő a halált kérte tőle. A költő agyonlőtte a nőt, majd öngyilkos lett. Ki volt ez a furcsa lángelme?

A. Kleist

B. Schiller

427.Mit tett Grassalkovich herceg azért, hogy ígéretéhez híven szánkóval vigye ki Mária Terézia királynőt Budáról a gödöllői kastélyába a meleg nyári napon?

A. Ötven pár lóval vontatta a szánkót a száraz úton

B. Buda és Gödöllő között sóval hintette fel az utat

428. "Tehetség az, aki többet tud, mint amennyit tanult." Kitől származik ez a frappáns gondolat?

A. Osvát Ernőtől

B. Babits Mihálytól

429. Mennyi a feketekávé "halálos adagja"? Az adag mértékét Balzacnak a halálos ágyán tett vallomásából ismerjük. Ő azt mondta, hogy miközben az "Emberi színjáték" című könyvsorozatát írta, a méregerős kávéból megivott

A. Tízezer csészével

B. Ötvenezer csészével

430. Kik voltak eredetileg a "mamelukok"? (Mikszáth Kálmán a kormánypárti képviselők jellemzésére alkalmazza ezt a fogalmat.)

A. A mamelukok a keleti fejedelmek zsoldos testőrei voltak

B. Eredetileg a vének tanácsának a tagjai voltak

431. Miért vezetett hadjáratot Nápoly ellen Nagy Lajos magyar király?

A. Mert szerette eredetiben hallgatni a nápolyi dalokat

B. Öccsét akarta megbosszulni, akit annak felesége, Johanna királynő megfojtatott

432. Milyen poszton játszott Schlosser Imre világhírű magyar labdarúgó?

A. Balösszekötő

B. Jobb hátvéd

433. Milyen versformában írta költeményeit Petrarca?

A. Szonettekben

B. Hangsúlyos verseléssel

Cseri Sándor

 

 

 

Rádiós tájékozódási verseny a Nyírségben

Elindultak a hangok után

 

Ló vontatta omnibuszon utaztak, csoportosan tornáztak, s a híres állatparkba is eljutottak mindazok a vak és gyengénlátó emberek, akik részt vettek a Nyírségi Látássérültek Egyesülete által megrendezett "Irány a hangok után" című rádiós tájékozódási versenyen.

A június 30-tól július 2-ig tartó programra az ország távoli vidékeiről is érkeztek versenyzők Nyíregyházára. A vendégek a Sóstói Lovasklub területén lévő faházakban kaptak szállást, s hogy mindenki nagyon jól érezze magát, arról Jakab Sándorné, a Nyírségi Látássérültek Egyesületének elnöke, a projekt vezetője, valamint munkatársai: Mészárosné Virágh Eleonóra, Nagy György és Tarczali Gyula is gondoskodtak, sok más kedves segítővel együtt.

A vidámság, a jókedv áthatotta ezt a háromnapos rendezvényt, amelyhez hasonlóra még nem került sor Magyarországon. A nyírségiek a program megvalósításához 6300 eurót nyertek egy pályázaton a Norvég Civil Alaptól, s még sok más támogatót is sikerült találniuk. Fontos segítőjük volt a Magyar Rádióamatőr Országos Szövetség (MRASZ), az MRASZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szövetsége és a nyíregyházi Városi Rádióklub Sportegyesület.

A résztvevők a vendéglátó egyesülettől szép, piros pólótrikót kaptak, s a nyári hőség sem vette el a kedvüket a reggeli tornától, amire a szabadban Jakab Sándorné vezényletével került sor.

Az ünnepélyes megnyitón mind a két fővédnök: dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke és Felber Gyula, a Magyar Rádióamatőr Szövetség elnöke beszédet mondott. Előttük szólt a versenyzőkhöz Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke. Mint mondotta, a látássérültek is képesek tanúbizonyságot adni arról, hogy a sportban is jeleskedni tudnak. Megemlítette, hogy a megyei kórházban a Semmelweis nap alkalmából köszöntötték a három legjobb munkát végző kollégát, s közöttük ott volt egy látássérült jogász, dr. Petrus Anna is, aki vakként vörös diplomával végezte el az egyetemet.

Felber Gyula arról szólt, hogy milyen jó kezdeményezés indult most az útjára, amely szintén közösségformáló lehet. Reméli, hogy a nyírségiek kezdeményezését más egyesületek is folytatni fogják.

Dr. Szőke László felelevenítette a húsz évvel ezelőtti időszakot, amikor Rózsa Dezső és dr. Baranyiné Miks Mária előálltak az ötlettel, hogy vakoknak műveltségi vetélkedőt szerveznének. Sokan kételkedtek a kezdeményezés életképességében, de a tapasztalatok mást mutattak. Egy évtizeden át az egész országra kiterjedően sikerült megmozgatni a látássérülteket, akik szívesen vettek részt a szellemi erőpróbákon. Nagyszerű, hogy vannak ilyen ötletek, ilyen emberek, hangsúlyozta az MVGYOSZ elnöke. Hiszi, hogy az ilyen rendezvények is hozzájárulnak a vak emberek társadalmi integrációjához.

A megnyitó után kezdődhetett a verseny, amelyre összesen negyvennégyen neveztek be, s amelynek Venczel Miklós világbajnok, mesteredző, a magyar rádiós tájfutás szövetségi kapitánya volt a fő irányítója és zsűrizője.

Sík terepen, 100-500 méter között rádióadókat helyeztek el és azokat kellett speciális rádió vevőkészülékkel minél előbb megkeresni. A versenyzőket látó segítők igazították el a területen, hogy ne ütközhessenek össze más versenyzőkkel. Aki gyengénlátóként indult, annak a szemét bekötötték, hogy ugyanolyan esélyekkel mérettesse meg tájékozódási készségét, mint vak társai. A rádióadók felváltva, 30-30 másodpercig működtek. Aki a leghamarabb megtalálta őket, az nyerte a versenyt. Szinte hihetetlen, de a leggyorsabb versenyzőnek 1 perc 22 másodperc alatt sikerült rábukkannia a rádióadókra! S ez az ügyes ember nem volt más, mint Ficzkó Juhász Mihály, a Bács-Kiskun megyei egyesület tagja. Második lett: Orsós Sándor, 2 perc 26 másodperccel, Veszprém megyéből. Őt Hektor kutyája is elkísérte a terepre. Harmadikként végzett Murányi Zsolt, 2 perc 31 másodperccel, Csongrád megyéből.

A csapatverseny eredménye: I.: a "Spongya bob", tagjai: Kató Dóra, Fürj Tímea, Kató Anett ( Nyírségi Látássérültek Egyesülete); II. a "Hullámtörők": Szabó Gabriella, Orbán Róbert, Szőke-Törökné Zemkó Márta (Csongrád megyei egyesület); III.: a "Fürge rókalábak": Murányi Zsolt, Tóth Zoltán, Vaskóné Kiss Éva (Csongrád megyei egyesület).

A nyertesek tetszetős érmet és gyönyörű serleget kaptak elismerésül. A többiek sem térhettek haza üres kézzel, mert mindenki kapott oklevelet és egy kis ajándékcsomagot a szervezők jóvoltából.

A verseny estéje zenés, táncos mulatsággal zárult, másnap pedig a vendégek megtekintették a Nyíregyházi Állatparkot, ahol a preparáltak mellett eleven állatok is várták őket. Etethették répával az elefántot, megsimogathatták a teknősbékát, majd a katta majmokat, s megcsodálhatták, hogy a kis puhaszőrű, gyűrűsfarkú majmocskák milyen ügyesen elveszik a látogató kezéből a banánszeletet és művészien meg is hámozzák azt. Megérinthették a pitont, s akadt, aki a kígyót a nyakába is tette.

Hazafelé még sokan emlegették a három nap eseményeit és sokan elhatározták, máskor is részt vesznek az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeken.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Romániai testvérszervezetünknél vendégeskedtünk

Új sportágak látássérülteknek

 

A Nyírségi Látássérültek Egyesülete július 26. és 29. között négynapos konferenciát szervezett a Romániában működő látássérült testvérszervezettel a látássérültek sportolási lehetőségeiről.

A rendezvényre egy szép környezetben került sor, ahol 18 résztvevő cserélhette ki tapasztalatait. A partnerszervezet nevében Ioan Podina köszöntötte a résztvevőket és mutatta be szervezete életét, működését. A sportról Veres Attila sportvezető nevében Berki Andrea tartott tájékoztatót, bemutatva a náluk működő szakosztályokat és eredményeiket.

Egyesületünk képviseletében Ádám Ildikó, a Viktória Sport Klub vezetője számolt be a sportéletről és arról, hogy új sportágakkal ismertethetjük meg a látássérülteket. Így új sportág lenne a bocsa, a rádióamatőr tájékozódási futás, a karate, az úszás és a lövészet. Egyesületünk elnöke, Jakab Sándorné (e sorok írója), meleg szavakkal köszöntötte a résztvevőket, köszönetet mondott azért a segítségért, amelyet a partnerszervezettől kaptunk, hogy ezt a konferenciát megvalósíthassuk. Részletesen bemutatta az egyesület munkáját, kiemelve az érdekvédelmet, az érdekképviseletet és a kultúrát. Az elhangzott előadásokat kötetlen beszélgetés követte.

A testvérszervezet képviselőit meghívtuk az ott megtartott elnökségi ülésünkre. Így még jobban megismerhették egyesületünk életét, a mindennapi feladatainkat. A konferencia másnapján Szatmárnémetiben olyan sportlétesítményeket látogattunk meg, ahol a látássérültek sportolási lehetőségeit biztosítják. Megtekintettünk egy tekepályát, a csörgőlabda edzőtermét, illetve azt a klubhelyiséget, ahol a szervezet sakkcsapata készül a versenyekre.

A tapasztalatszerzés mellett a testvérszervezetünk biztosította azt a lehetőséget, hogy megismerhessük a szatmári vidék örökségét. Így tettünk kirándulást Avasnegresre, ahol egy skanzent látogattunk meg, amelynek területén 18. és 20. századbeli építmények voltak kiállítva. Megnézhettük azt a vízimalmot, amelynek segítségével még ma is tudnak őrölni. Rácsodálkoztunk a malom tövében található energiatakarékos vízgyűjtő mosódézsára is.

A víz áramlását használva a régi aszszonyok ilyen megoldással mosták a ruháikat.

Jakab Éva

 

 

 

Meghívók

 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, az Ezer arc, ezer talentum klub párbeszéden alapuló programján minden hónap második keddjén, 17-20 óra között. A soron következő program ideje: szeptember 14.

Helyszín: Vakok Állami Intézete, XIV. Hermina út 21. (A portával szemben lévő terem).

Vendégek:

- 17:00. dr. Malatinszky Ákos, GATE Zöld Klub Egyesület elnöke, egyetemi adjunktus (SZIE KTI): Korunk ökológiai problémái, és a rá adott válaszok;

- 18:40. Zsoldos Árpád, hangvadász: Magyarország madarai, madárhanggyűjtés, hangbemutatóval.

*

Október 12-én vendégek lesznek:

- 17:00. dr. Pintér Károly, az FVM. halászati és vízgazdálkodási osztály vezetője: Halászat, és halgazdálkodás.

- 18:40. Lomniczi Gergely, a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivője, kommunikációs vezető: Erdő-, és vadgazdálkodás.

Helyszín: Vakok Állami Intézete, XIV. Hermina út 21. (A portával szemben lévő terem).

Házigazda: Reményik László Tel.: 06-1/239-9738.

A teljes hanganyag letölthető: www.remlac.hu

 

doboz alja
oldal alja