ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Vakok Világa 2007. január


Vakok Világa

LXVIII. évf. 1. szám

2007. január

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége folyóirata
Felelős kiadó: Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke
Főszerkesztő: Garamvölgyi Annamária
Tervezőszerkesztő: Fehér István
A szerkesztőség és a kiadóhivatal címe: 1146 Budapest, Hermina út 47.
Telefon: 384-8440
E-mail: vv@mvgyosz.hu
Készült a AXOL Print Kft. nyomdaüzemében
Felelős vezető: Berend Albert
ISSN 0209-6765
Az újság előfizethető az MVGYOSZ tagegyesületeinél!

 

Tartalomjegyzék

Az Országos Elnökség döntései
A bevételek és a kiadások egyenlegéről
Elismerések a látássérültek segítőinek
Nívódíj
Esélyegyenlőségi terv a fogyatékosoknak
Mikulás járt Tatabányán
Meghittebbé teszik az összejövetelt
Nyírségiek a szeretet ünnepén
FELHÍVÁS LÁTÁSSÉRÜLTEKNEK!
Türelemmel és megértéssel
Szobor Mancs emlékére
Kérdéseinkre válaszoltak az elnökök
A szolgáló négylábúak egészségéért
Szákszend jeles alkotója
Marci kutyus karácsonya
A GYŐRI LÁTÁSSÉRÜLTEK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Vitéz Rithnovszky János ajándéka
Csodák a sziklabarlangban
Ezer arc - ezer tálentum
Miket írtak az újságokba régen?
Miképpen számoljanak a családok?
Tapintás helyettesíti a látást és a hallást
A Herminamező regénye II.
Találkoztunk az emberiség hullámhosszán
Az emberek ügyet sem vetettek rá
"PILLANTÁSON INNEN"
Szeszélyes évszakcserék
Táncra perdültek a nemlátók is
A szeretet jegyében
Hagyományteremtés gyönyörű zenével
Kerekesszékben a győzelemért
Gondok a hemofiliások ellátásában
Humor
Öreg sakkozó nem vén sakkozó II.
Gyermekek a hatalom csúcsán
CD-nyeremény
Meghívó
Közlemények
Apróhirdetések
Impresszum

 

Az Országos Elnökség döntései
Bővítik a kapcsolatokat a társintézményekkel

A soron következő, és 2006-ban az utolsó ülését november 29-én tartotta meg az MVGYOSZ Országos Elnöksége, dr. Szőke László elnök vezetésével.
Az előzetesen tervezett napirendi pontok között szerepelt a személyi jövedelemadó 1 százalékának felhasználásáról, a tagegyesületek közötti felosztásáról, valamint az egyesületi tagdíj mértékéről szóló előterjesztés. A testület most úgy döntött, ezt a programpontot majd egy későbbi értekezleten tárgyalja meg.
Az előző ülésen a segédeszközellátással kapcsolatban körvonalazott javaslatát egészítette ki az elnökség azzal, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vegye fel támogatási körébe a mobiltelefonok magyarul beszélő szoftverét is, ami a vak és gyengénlátó emberek kommunikációját nagyban elősegíti.
Határozatban foglalt állást az elnökség arról, hogy szükség szerint, de legalább évente egyszer külön-külön meghívja konzultációra a vakok és gyengénlátók iskoláinak, a Vakok Állami Intézetének, a Főkefe Ipari Kft-nek, a Savaria Nett-Pack Kft-nek, továbbá más, országos jelentőségű vakintézményeknek a vezetőit, valamint az ott lakóknak, dolgozóknak vagy tanulók szüleinek a képviselőit. A tervbe vett találkozók célja az információcsere, s hogy az valóban érdemi lehessen, ahhoz az is szükséges, hogy a meghívottak a beszélgetés időpontja előtt 15 nappal írásban is jelezzék észrevételeiket, gondjaikat.
Ki kell alakítani egy sajtófigyelő és - reagáló feladatkört - határozta meg az elnökség. Akire ez a feladat hárul, az a vakokkal kapcsolatosan megjelent híreket nyomon követi és azokra szükség esetén reagál, s minderről írásban tájékoztatja az elnökséget és a hivatalvezetőt.
Az Országos Hivatal munkatársai közül valakinek a feladatkörébe tartozik majd a nemzetközi vakügyi kapcsolatok nyomon követése, a vakügyi weboldalak figyelemmel kísérése, és az ott megjelent információknak és hirdetéseknek az eljuttatása a tagsághoz. Az elnökség meghatározta azt is, hogy ez a dolgozó a nemzetközi kapcsolattartásért és események szervezéséért is felelős lesz.
A Szövetség honlapján egy külön érdekképviselet elnevezésű linket kell létrehozni és az előző határozatok alapján végzett munkáról, valamint az egyéb érdekképviseleti tevékenységről készült beszámolókat azon nyilvánosságra kell hozni az esemény lezajlását követő 30 napon belül.
Az elnökség írásos tájékoztatót kapott a stúdió, a hangos- és Braille-könyvtár munkájáról és e szolgáltatásokkal kapcsolatos fejlesztési elképzelésekről. Parai Sándor stúdióvezető elmondta: 2006-ban a Volksbanktól kapott 2 millió forintos fejlesztési támogatásból felújították a stúdió elektroakusztikai rendszerét, valamint a számítástechnikai eszközöket. A támogatásnak köszönhetően a stúdió a korábbinál sokkal jobb hangminőségben tud felvételt készíteni. Üzembe állítottak egy nagyteljesítményű digitalizáló sort. Ezzel lehetőség nyílik évente kb. 2-3 ezer órányi régi hanganyag digitalizálására.
A Számítások a Szövetség pénzügyi tevékenységének költségeire az elnökség november 8-i határozata alapján című napirendi pontot is megtárgyalta a testület. Az Elnökség az Erőss és Társa Kft-nek a bérszámfejtésre és a könyvelésre tett ajánlatát összegszerűségében magasnak tartotta. Ezért felkérte dr. Micserics József hivatalvezetőt és Kutor Sándornét, a Szövetség korábbi főkönyvelőjét, a felügyelő bizottság elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat a Kft-vel a költségek csökkentése érdekében.
Az elnökség állásfoglalása szerint a hagyaték kezelésére létrehozandó bizottság háromtagú lesz. Egy elnökségi tag, egy felügyelő bizottsági tag, valamint az Országos Hivatal munkatársa alkotja majd ezt a bizottságot.
Garamvölgyi Annamária

 

A bevételek és a kiadások egyenlegéről
Dr. Szőke László a Napi Mozaikban

A vakvezetőkutya-kiképzésről, s annak lehetséges társadalombiztosítási támogatásáról is szó esett november 27-én a Magyar Televízió Napi Mozaik című műsorában, amelynek vendége volt dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke.
A Szövetségnek nyújtott állami költségvetési támogatás évek óta alig emelkedik. Évente 205 millió forintból kell az összes szolgáltatást fenntartani és a 22 tagegyesület alapvető működési költségeit is fedezni - hangsúlyozta dr. Szőke László. Mivel azonban azok a kiadások jelentősen megemelkedtek, amelyeket a szűkös bevételből finanszírozni kell, a Szövetség reálértékben csökkenő költségvetésből kénytelen gazdálkodni.
Az új évben az állami költségvetési törvénytervezet szerint 2 millió forintos emelkedésre számíthat az MVGYOSZ. Így 207 millió forintból kell a Szövetségnek gazdálkodnia. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége a jövőben is számít a személyi jövedelemadó 1 százalékára, valamint adományokra, azért, hogy a társadalmilag nélkülözhetetlen szerepét továbbra is betölthesse.
G. A.

 

Elismerések a látássérültek segítőinek
A Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából

December 3-a a Fogyatékos Emberek Világnapja, melyet az ENSZ nyilvánított ünnepnappá és világszerte különböző szervezetek, csoportok a fogyatékossággal élőkkel közösen ünnepelnek ezen a napon. Ebből az alkalomból Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter szakmai elismeréseket adott át a fogyatékos emberek érdekében kiemelkedő tevékenységet végző szakembereknek és érintetteknek a minisztérium tükörtermében.
"Pro Caritate-díj" elismerésben részesült: a látássérültek informatikai oktatása, esélyegyenlőségük megteremtése érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai munkájáért: Szuhaj Mihály, az "Informatika a Látássérültekért" Alapítvány kuratóriumi elnöke.
"Miniszteri Dicséret" elismerést kapott: a látássérült emberek esélyegyenlőségének megteremtése, életminőségük javítása területén kifejtett eredményes, példamutató munkája, a nemzetközi társszervekkel végzett egyedülálló képzési program elindítása és sikeres működtetése érdekében végzett tevékenysége elismeréséül: Vasteleky-Einbeck Péter, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Vakvezetőkutya-kiképző Iskola (Budapest) iskolavezetője.
"Miniszteri Elismerő Oklevél" elismerést kaptak:
- a vakok és gyengénlátók életminőségének javítása területén együttesen kifejtett, eredményes, példamutató tevékenységük elismeréséül: a Fehér Bot Alapítvány (Hajdúdorog) munkatársai; A szakmai elismerést dr. Szabó Miklós elnök vette át;
- a siketvak gyermekek, felnőttek és családtagjaik megsegítése érdekében együttesen kifejtett, eredményes, példamutató tevékenységük elismeréséül:a Siketvakok Országos Szövetsége (Budapest) munkatársai. A szakmai elismerést átvette: Gangl Tamás elnök.

 

Nívódíj
A zongoravirtuózoknak

Aranyharang Nívódíjat vett át az Ungaria Zongoranégyes december 14-én a Művészetek Palotájában, a Karácsonyi harangjáték című koncerten. A díjat Kárászi Szilvia zongoraművésznő alapította és ő is adta át az Ungaria tagjainak: Németh Tamás, Lakatos Tamás, Farkas Mátyás és Magyar Csaba zongoraművészeknek.

 

Esélyegyenlőségi terv a fogyatékosoknak
A kormány hasznosította az MVGYOSZ javaslatait is

2010. december 31-ig egyenlő esélyt kell teremteni a segítséggel élők számára az állami és önkormányzati közszolgáltatások igénybevételéhez. Ezt a célt tűzi ki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény módosítása, amit december 6-i ülésén fogadott el a kormány. A célok megvalósulását megkönnyíti, hogy a fejlesztések jelentős részéhez uniós forrásokat is igénybe lehet venni.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programja 15 milliárd forintot biztosít az állami közszolgáltatások akadálymentesítésére. Az önkormányzatok által nyújtott közszolgáltatások esetében a regionális operatív programokon keresztül lehet hozzájutni a szükséges forrásokhoz.
Az elfogadott előterjesztés nem csupán a középületek fizikai megközelítését, hanem a közszolgáltatások elérhetőségét is szem előtt tartja, és tekintettel van valamennyi fogyatékossági csoport speciális szükségleteire. Ennek keretében a fizikai és kommunikációs akadálymentesítés mellett hangsúlyos szerepet kap a személyi segítségnyújtás is.
A kormány a javaslatba beépítette az Országos Fogyatékosügyi Tanács, valamint számos egyéb szervezet, köztük a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének és az Autisták Érdekvédelmi Egyesületének észrevételeit, javaslatait.

 

Mikulás járt Tatabányán
Zongorakísérettel énekeltek

A Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete a tatabányai Közösségi Házban december 2-án évzáró Mikulás napot tartott. A Mikulás bácsit, nem először, Csanády László alelnök úr alakította nagy sikerrel. Jutott ajándék kicsiknek-nagyoknak egyaránt. Az asztalokon lévő pogácsa, szendvics, mandarin és üdítőital csillapította a nagy számban jelenlévő egyesületi tagok éhségét és szomjúságát. Az ünneplő sorstársak énekét Frecska József elnök úr és Farkas Katalin kísérte zongorán. A négyórás vigalom azzal ért véget, hogy a sorstársak egymásnak kellemes ünnepeket és boldog új évet kívántak.
Kelemen György

 

Meghittebbé teszik az összejövetelt
A gyerekeknek játék, a szülőknek tapasztalatcsere

Miskolcon a Jókai út 18-as számú épületének környékén gyakran látni fehérbottal közlekedő embereket is. Ez nem véletlen, hiszen itt működik a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete, amelynek jelenleg közel 1300 tagja van.
Az egyesület igyekszik segítséget nyújtani a látássérült embereknek a megváltozott élethelyzetbe való beilleszkedésben, még akár egy magánlevél megírásával is. Ügyfélszolgálatuk segít többek között a "Telefonnal a Rászorultakért" Alapítványhoz beadott pályázatok összeállításában és továbbításában is. Tájékoztatást adnak az egyéb pályázati lehetőségekről és ha szükséges, az Internet által pályázati adatlapok beszerzésében is segítenek.
Székházukban ügyfélfogadási időben tagjaik számára ingyenes az Internet használata is.
A megye nagyobb városaiban és azok vonzáskörzetében területfelelősök tevékenykednek a közvetlenebb kapcsolattartás érdekében. Néhány városban kihelyezett ügyfélfogadást is tartanak.
Az egyesületnek kultúrcsoportja is van, s azon belül a Horváth Attila énekkar hetente tart próbákat, készül a fellépésekre.
A sportolni vágyók speciális szabályok betartása mellett tekéznek a Denevér Sportegyesület keretében. Hetente tartott edzéseken készülnek fel a hazai és nemzetközi versenyekre.
A miskolci Szabó Lőrinc Könyvtár fiókkönyvtáraként székházukban történik az úgynevezett hangoskönyvek kölcsönzése. Audiokazettán több száz szépirodalmi mű áll a művelődni vágyók rendelkezésére.
Nyári hónapokban autóbuszos kirándulásokat is szerveznek, amelyek mindig sikeresek.
Minden augusztusban vendégül látják az általuk ismert Borsod megyei látássérült gyermekeket egy játékos, vidám találkozóra. A gyerekek általában családjukkal érkeznek, s ilyenkor van éneklés, versmondás, ügyességi vetélkedő és sok egyéb szórakozás. Egy-egy ilyen rendezvény jó lehetőséget kínál a szülőknek a tapasztalatcserére is.
A karácsonyi ünnepségükön hagyományosan egy református és egy katolikus pap teszi a Biblia szavaival meghittebbé az összejövetelt a meghívottak számára. Kultúrcsoportjuk ilyenkor is ad egy rövid műsort és az egyesület a lehetőségeihez mérten ajándékkal kedveskedik a jelenlévő sorstársaknak.
Kerékgyártó Mihály

 

Nyírségiek a szeretet ünnepén
A Vasutas Művelődési Házban

Egyesületünk ugyan kis létszámú, de rendezvényeinket mindig sokan látogatják. December 12-én több mint 120 tagunk vett részt a karácsonyi rendezvényünkön. A műsort a Kerekerdő Óvoda nagycsoportosai adták. A műsor végén a Télapó a jó szereplésért ajándékot adott minden gyereknek. A gyerekeket az egyesület kultúrcsoportjának műsora követte. Az Ambrózy Dalárda karácsonyi dalokat énekelt és az irodalmi csoport tagjai az énekek között karácsonyi verseket adtak elő. Köztük volt Jakab Sándorné, Jobbágy Sándorné, Szabó Sándorné, Pócsi Jánosné, Kiss Jánosné, Kenyeres Lászlóné és Török Istvánné. Az összeállítást Neuzerné Papp Erika írása zárta. A karácsonyi hangulatot emelte a csodálatos hangú Gyurján Tiborné szóló éneke. A Vasutas Művelődési Ház méltó otthont adott rendezvényünknek. Könnyen megközelíthető, akadálymentes épület, s a dolgozók minden feltételt biztosítottak a gördülékeny műsorhoz. Rendezvényünket jelenlétükkel megtisztelték a Lions Klub képviselői: R. Szabó Éva, Márföldi Istvánné, Bárány István. A műsoros délelőttöt közös ebéd követte, amelyből nem hiányozhatott a mákos, diós beigli. Utána tagjaink nagy örömmel fogadták a kis ajándékcsomagokat.
Köszönet mindazoknak, akik sokat tettek ezért a csodálatos napért!
Jakab Sándorné

 

FELHÍVÁS LÁTÁSSÉRÜLTEKNEK!

Januárban kezdődő programunkba olyan felnőtt korban látássérültté vált emberek jelentkezését várjuk, akik úgy érzik, hogy szolgáltatásaink segítségével könnyebben tudnák folytatni életüket. Szolgáltatásaink: látásfelmérés és -tréning, közlekedés és tájékozódás, mindennapos tevékenységek (háztartásvezetés, ügyintézés), Braille tanulás, beszélő számítógépes oktatás, csoportos és egyéni pszichés támogatás, táncterápia, munkavállalási tanácsadás, segítségnyújtás a munkahelykeresésben. Programunkat az egyéni igényekhez igazítjuk. Aktív korúak jelentkezését várjuk, elsősorban Budapestről, Pest megyéből, Pécsről, illetve Szegedről.
Elérhetőségünk: 06/30-458-4121, 06/30-740-4770, vagy 361-4804.
E-mail: szempontalapitvany@t-online.hu

 

Türelemmel és megértéssel
Az ózdi Látássérültek Klubjában

Ózdon és vonzáskörzetében több, mint száz civil szervezet működik. Ezek egyike a Látássérültek Klubja, amelyet 2004. októberében jegyzett be a cégbíróság. A klub elnöke Gurszki Vilmos, aki kérdésünkre a következőképpen beszélt a tevékenységükről:
- Azon vagyunk, hogy minél több segítséget nyújtsunk a szembetegségekkel élőknek. Igyekszünk tájékoztatni a hozzánk forduló embereket, miként lehet hivatalos ügyeiket intézni. Elmondjuk például, hogy a fogyatékos támogatásának megszerzéséhez milyen okmányok szükségesek és azokat hol kell benyújtani.
Sérültekkel van dolgunk, tehát tudjuk: a nálunk jelentkezők sokszor befelé forduló, nehezebben barátkozó emberek, akik megértést és türelmet várnak el klubunk vezetőitől. Ha valaki számítógéphez akar jutni, a pályázatának megírásában is segítjük.
A munkatervet igyekszünk úgy öszszeállítani, hogy minél több rendezvény és kiállítás szerepeljen benne. Különösen népszerűek a gyógyfürdős kirándulások, mivel idősebb klubtagjaink reumatikus problémákkal is küzdenek.
A különféle rendezvények, előadások, kirándulások közelebb hozzák egymáshoz az embereket. A jó hangulatú rendezvényeken klubunk kultúrcsoportja versmondással és népdalok éneklésével kedveskedik a tagoknak.
Kapcsolatot tartunk a vakok és gyengénlátók megyei egyesületével. Ott intézzük a tagsági igazolványokat. A tagsági díjat a területfelelősnél a klub fogadónapjain helyben is be lehet fizetni.
- Mikor tartanak fogadónapokat?
- Minden hónap második és negyedik hetének csütörtöki délutánján 14 óra 30 perctől 17 óráig. Az elnök pedig minden hónap negyedik hetének csütörtöki napján tart fogadóórát. Klubunk a Civil Házban működik az Alkotmány út 1/b alatt. Természetesen a fogadóórákat is itt tartjuk. Végül hadd mondjam el, hogy klubunk 2005-ben a Mozgáskorlátozottak Ózdi Városi Egyesületével együttműködési megállapodást kötött, ami hasznosnak bizonyult. A jövőben is szeretnénk minél több civil szervezettel együttműködési megállapodást kötni, az eredményes klubélet érdekében.
Kerékgyártó Mihály

 

Szobor Mancs emlékére

A közelmúltban tüdőgyulladás következtében elpusztult a miskolci Spider Speciális Mentőcsoport Mancs nevű híres kutyája, amely sok-sok katasztrófa színhelyén mentett meg emberéleteket és kutatott fel elhunytakat. Még élt, amikor szobrot állítottak neki, Miskolcon a Szinva-hídnál.
K. M.

 

Kérdéseinkre válaszoltak az elnökök
Volt-e siker az óévben és mi a cél az új évben?

Kovács Béla, a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesületének elnöke: Megyei egyesületünk és a kistérségi egyesületek eredményes tevékenységét az év folyamán megtartott 48 sikeres rendezvény bizonyítja. Előrehaladás következett be a sorstársak foglalkoztatása, oktatása és továbbképzése terén is. A számos jól sikerült rendezvény közül e helyen csupán néhányról teszünk említést. A keszthelyi sorstársaink már hagyományszerűvé vált találkozás keretében a siófoki sorstársakat fogadták. Ekkor Márai Sándor életéről és tevékenységéről tudományos előadás hangzott el. A nagykanizsai sorstársak szervezésében került sor a budafai honismereti találkozóra. A zalai olajmezők működésének megkezdését jelentő egyes és kettes tankállomások bemutatására és őshonos fafajták ismertetésére is sor került. A zalaegerszegi sorstársak a határ menti hegyvidék egyik ékességét jelentő Gosztolával ismerkedtek, míg a lenti egyesület tagjai az Őrségi Nemzeti Parkban tett látogatás során szereztek maradandó élményeket. December 1-én Zalaegerszegen megrendezésre került a helyi egyesület szervezésében a már hagyományos műveltségi vetélkedő, nyolc megyei csapat részvételével. Muraszombat adott otthont a vasi, zalai és a muravidéki sorstársak részvételével zajlott egész napos sportrendezvénynek. Kiemelkedő rendezvényként tartjuk számon a Keszthelyen tartott Fehérbot Nemzetközi Napját.
Az MVGYOSZ Zala megyei szervezete megalakulásának éve 1957. Így 2007-ben több rendezvényünk is az 50. évforduló jegyében zajlik. Az 5 egyesület várhatóan mintegy félszáz, különböző témákat érintő kisebb-nagyobb rendezvényt tart. A nemzetközi regionális sportrendezvényre a szlovéniai, a Vas és a Zala megyei látásfogyatékosok és mozgáskorlátozottak részvételével Zalaegerszegen kerül sor. Kiemelt rendezvényként tervezzük 2007. októberében a Fehérbot Nemzetközi Napját. Ez egyúttal az 50 éves évforduló eseménysorozatának befejező rendezvényét is jelenti, melyet a nagykanizsai Ifjúsági és Civilházban tervezünk megtartani.
Dr. Szőke László, a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének elnöke: A 2006-os esztendő a foglalkoztatás éve volt. Hosszú időn át nagy problémát jelentett a tagság számára, hogy nem volt munkalehetőség, legfeljebb átmenetileg tudtak néhányan dolgozni. A pápai rehabilitációs foglalkoztató létrehozása nagy eredménynek számít. További eredmény, hogy bedolgozóként a Savaria Nett-Pack Kft. Várpalotán látássérülteket foglalkoztat, mert ott csak erre volt megfelelő helyiség. S most folyamatban van a tapolcai és ajkai látássérültek szintén bedolgozóként való foglalkoztatása is.
Eredményesen pályáztunk 2006-ban, kaptunk például a Nemzeti Civil Alaptól 180 ezer forintot, a megyei önkormányzattól 300 ezer; Veszprém Város Önkormányzatától 50 ezer forintot, s mindez nagy segítséget jelentett ahhoz, hogy működhessünk. A körzeti csoportok is pályáztak a saját területükön. Szerencsésen alakult az elmúlt év, hiszen ki tudtuk egészíteni a Szövetségtől kapott állami támogatást, s így az Egyesület működését is hatékonyabbá tettük.
Teljesen körzetesített megyei egyesületként működünk. Ajkán, Balatonfüreden, Pápán, Tapolcán, Várpalotán, Veszprémben és Zircen van csoportunk.
Ez az év nyilvánvalóan nehéz lesz. Eredménynek tekintjük, ha az eddig elért színvonalat tartani tudjuk. Szeretnénk Veszprémben is bemutatni azt a szituációt, amelynek lényege az, hogy látó emberek találják magukat sötét teremben olyan élethelyzetek sorában, amelyeket mi vakként naponta megélünk. Ezt a láthatatlan kiállítást szeretnénk a Veszprém 2000 Lions Klub segítségével bemutatni. Készülünk Székesfehérváron az ottani Lions Klub segítségével megszervezendő országos találkozóra is.
Jakab Sándorné, a Nyírségi Látássérültek Egyesületének elnöke: Egyesületünk legfőbb eredményeként könyvelheti el, hogy több mint 70 látássérült tagunknak tudtunk munkalehetőséget biztosítani. Egy olasz cégnek egy kft-en keresztül egészségügyi segédeszközöket tekercselünk. Két kellemes kiránduláson vehettek részt tagjaink. Nagy eredménynek tartjuk egyesületi szinten, hogy a közel 280 tagból egy-egy rendezvényünket, illetve közgyűlésünket 80-90 fő látogatja. Terveink között szerepel a szlovák testvérszervezettel való kapcsolat bővítése, esetleg pár napos üdülési lehetőség biztosítása tagjaink részére Szlovákiában. Keressük a lehetőségét annak,hogy dolgozni vágyó tagjaink munkalehetőséghez jussanak.
Klimász Sándorné, a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesületének elnöke: Elsődleges terveink között szerepel egy napközi otthon létrehozása 2007-ben. Emellett szeretnénk szolgáltatásainkat bővíteni, többek között hírlevelet indítunk, mely minden tagtársunkhoz közelebb viheti egyesületünk munkáját. Büszkeségre csak akkor lesz okunk, ha kézzelfoghatóan tud egyesületünk javítani tagtársaink életminőségén, addig pedig dolgozunk becsülettel, hogy mindez megvalósulhasson.
Dr. Kiss László, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének elnöke: Egyesületünk az új évben az egyre nehezedő és bizonytalan gazdasági feltételek között igyekszik majd, optimizmusát megőrizve, a túlélést gyakorolni. Bővíteni szeretnénk a fogyatékkal élő emberek foglalkoztatásának lehetőségeit és ezért akkreditáltatni kívánjuk egyesületünket.
Szokó Zsolt, a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE) elnöke: Szolgáltatásaink: fénymásolás, iratfűzés, nyomtatás, szkennelés, internetes hálózat működtetése. Klubfoglalkozásaink: kommunikációs, informatikai képzések, angol nyelvű oktatások. Együttműködünk az önkormányzattal, az Esélyek Háza Fejér megyei intézményével, az Oktatási Központtal, a Fejér Megyei Munkaügyi Központtal és egyéb érdekvédelmi szerveződésekkel. Részt veszünk a sérült emberek védett és integrált foglalkoztatása érdekében zajló folyamatokban. A térségünkben működő, fogyatékkal élők részére működtetett, foglalkoztató üzem létrehozásáért tevékenykedünk. Népszerűsítjük a segédeszközöket, az életvitelt megkönnyítő eszközöket, a speciális, látássérültek által használható háztartási berendezéseket. Arra vagyunk a legbüszkébbek, hogy túléltük a kezdeti működési nehézségeket, új, megfiatalított vezetőséget tudtunk választani, erős, jól működő kapcsolati hálóval rendelkezünk és vannak még megvalósítható terveink.
Kovács Lászlóné, a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének elnöke: Tagtársaink munkába helyezésének elősegítése érdekében jó kapcsolatot tartunk a képzési központokkal, a Tolna Megyei Munkaügyi Központtal és megyei kirendeltségeivel. Közösen szerveztünk ECDL végzettséget adó számítógépkezelői, frissítő masszázs, talpmasszázs, angol nyelvtanfolyamokat. A tanfolyamokat a résztvevők kiváló eredménnyel végezték el. A Tolna Megyei Munkaügyi Központ Rehabilitációs Információs Centrumában "Hogyan bánjunk a látássérült ügyfelekkel?" címmel tájékoztatót tartottam, gyakorlati tanácsadással egybekötve. Elhelyezkedési tréninget szervezünk az új évben a Munkaügyi Központtal közösen annak érdekében, hogy mihamarabb munkát találhassanak a sorstársak. (Álláskeresési technikák elsajátítása, szakmai önéletrajz megírása, módszerek, bemutatkozás stb). A tréningre irodánkban lehet jelentkezni.
Előadást tartottunk hivatalnokoknak, önkéntes segítőknek, egészségügyi dolgozóknak "Hogyan segíthetik a látássérülteket?" címmel. Ugyanezen a rendezvényen tájékoztattuk az érdeklődőket a látássérülteket oktató intézményekről. A Fehérbot Nemzetközi Napja hetében "Informatika a látássérültek szolgálatában" címmel számítástechnikai előadást és vakügyi segédeszköz-bemutatót tartottunk, amelyre meghívtuk előadónak Görgényi Miklós pécsi sorstársunkat és a budapesti Docusoft Kft. munkatársát, aki bemutatta a cégük forgalmazásában lévő beszélő segédeszközöket.
A Tolna Megyei Fogyatékosok Sportszövetségénél tisztújító gyűlésen Schell Gábor sorstársunkat elnökségi taggá választották. Eredményes pályázatokat készítettünk a "Telefonnal a rászorultakért" alapítványhoz 54 fő érdekében.
Domboriban gyermek- és ifjúsági tábort szerveztünk immár 12. alkalommal. Köszönet illeti Hámori Attila és Hámori Róbert urakat, valamint Volher Jánost, és nejét, Györgyikét, akik biztosították a gyerekek számára az egyhetes üdülést.
Megyénkben az Assisto minden volt dolgozója megkapta a felszámoló cégtől az elmaradt 2004. október havi munkabérét, egyesületi és ügyvédi segítséggel.
Nagy tisztelettel vettük, hogy egyesületünk nyugalomba vonult elnökétől, Freund György tanár úrtól meghívót kaptunk az "1956. a forradalom éve" című kiállítás megnyitójára és utána a Freund György által írt "Tolna-Mözs 1956." című forráskiadvány bemutatójára.
2007-ben is az eddigiekhez hasonlóan szeretnénk dolgozni, természetesen figyelembe véve tagtársaink javaslatait és kéréseit.
Nagy Tünde, a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének elnöke: Két csoportban indítottunk 21 résztvevővel talpmasszázs tanfolyamot. Az ECDL start négymodulos oktatásban 16 fő vett részt, alapszintű számítástechnikai oktatásban 14 fő, haladó angol nyelvoktatásban 4 fő. A FOKA önálló életvitelt segítő eszközökre kiírt pályázatán tagjaink közül 170-en voltak sikeresek. A Magyar Telekom támogatásával internetes tanfolyamot szerveztünk 30 órában, s azon 14-en vettek részt. Hét szakképzett tagunkat sikerült munkába állítani a Fehér Bot Alapítványnál masszőr, gyógytestnevelő, információs menedzser, irodai ügyintéző munkakörökben.
Az új évre vonatkozó terveink között szerepel: beszélő mobiltelefonokkal kapcsolatos előadásra várjuk Ecsedi Csabát; zenés, táncos farsangi mulatságot és Romanek Inka tapintható képeinek kiállítását rendezzük; lesz "felolvasónap": "Hozd el kedvenc olvasmányod, versed és olvasd fel, mi rögzítjük"; rendezünk országos Braille olvasásversenyt.
Elnézést kérünk mindazoktól az elnököktől - hölgyektől és uraktól egyaránt-, akiknek a nyilatkozatát most anyagtorlódás miatt nem tudtuk közölni. Mulasztásunkat a következő lapszámunkban jóvá tesszük. Mea culpa, maxima mea culpa!
(A szerk.)

 

A szolgáló négylábúak egészségéért
Adomány a vakvezetőkutya-kiképző iskolának

A világ legnagyobb állatoltóanyag-gyártó cégének magyarországi vállalata, az Intervet Kft., az elmúlt év tavaszán került kapcsolatba a vakvezetőkutya-kiképző iskolával, amely Magyarországon egyedülálló az ebek speciális oktatásában. A Kft. a kezdetektől többszázezer forint értékű oltóanyaggal támogatta ezt a különleges iskolát, s decemberben, az ünnepek előtt, a Scalibor nevű, illatanyagmentes, paraziták ellen védelmet nyújtó nyakörvvel kedveskedett a kutyaiskola összes lakójának. Az adományt Vasteleky-Einbeck Péter kuratóriumi elnök, a vakvezetőkutya-kiképző központ vezetője vette át. A nyakörvet természetesen az ország más területein élő vakvezető kutyák is megkapják. Mint Molnár Judit, a Kft. kommunikációs vezetője elmondta, az a céljuk, hogy a vakvezető kutyák elkerülhessék a fertőzéseket és egészségesen segíthessenek gazdáiknak a mindennapi életben. A kutyakiképző iskolában készített riportunkat, anyagtorlódás miatt, a következő lapszámunkban közöljük.
Garamvölgyi Annamária

 

Szákszend jeles alkotója
Két regény a cukorbetegségről és a vakságról

Markó Sándor vezetőségi tag hívta fel a figyelmemet arra, hogy van nálunk, vagyis Komárom-Esztergom megyében a látássérültek között valaki, akinek tevékenysége bizonyára érdekli az olvasókat. Markó Sándor a barátját, a Szákszenden élő Jackó Ferenc kétkötetes írót ajánlotta, akinek ő is meghallgatta kazettán mind a két regényét. Szákszend félúton van Oroszlány és Kisbér között.
Jackó Ferenc ötvenhat éves és harmincöt éves kora óta nem látó. Már általános iskolás korában nagyon érdekelte az irodalom és a történelem. Tehetségét Monostori Imre, az Oroszlányi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója fedezte fel. Elolvasta az írásait és biztatta, hogy adja ki azokat. Regényei magánkiadásban jelentek meg. 2001-ben került az olvasók elé az Aki már csak álmában lát, majd 2003-ban az Élet a halál árnyékában című regény. Ennek a könyvnek 2004-ben megjelent még a bővített kiadása is.
Regényeim témáit betegségeim adták: a cukorbetegség és annak velejárója, a vakság - mondja Jackó Ferenc.
Arra a kérdésemre, hogy lesz-e újabb könyve, határozottan ingatta a fejét: nem, bolond az, aki ma komoly könyvet ad ki Magyarországon. Elvette kedvét az írástól a mai Magyarországon uralkodó társadalmi és politikai helyzet. Pedig regényeinek nagy sikere van, az egyik Komárom-Esztergom megyei faluban például mindenki elolvasta.
A vakok megyei egyesületébe Jackó Ferenc nem jár be, mert nemlátóként számára nehéz a közlekedés, de mecénásként nemrég 150 000 forintot juttatott a Szövetségnek. Frecska József elnökről és Markó Sándor vezetőségi tagról rendkívül jó véleménye van. Őszinte, korrekt embereknek tartja őket, és nagyra becsüli Csanády László alelnököt is, akitől szintén sok segítséget kapott.
Kedvenc írói: Karinthy Frigyes és E. Hemingway. Karinthytől a humort, Hemingwaytől a reális ábrázolásmódot igyekezett eltanulni. Nagy változás kell ahhoz, hogy újból alkotni tudjak, mondja végül.
Reméljük azonban, előbb-utóbb Jackó Ferenc újabb könyvvel örvendeztet meg bennünket.
Kelemen György

 

Marci kutyus karácsonya

Közeledett a karácsony. Az időjárás téliesre fordult: hidegek lettek az éjszakák és a nappalok is. A városi polgárok nekilódultak az ajándékok keresésének. A háromtagú család: anya, apa, 8 éves gyerek is így tett, természetesen beszámítva a rokonokat és a barátokat.
- És mit kap Marci, a zsemleszínű labrador? - kérdezte meg Andris, a kisiskolás.
- Mindenki próbáljon kitalálni olyat, aminek Marci örülni fog - mondta anya, akinek a legfőbb segítője volt ez a hűséges vakvezető kutya.
Elérkezett a várva várt pillanat, a világ elcsendesedett és a fenyőkön kigyúltak a gyertyafények. A család is meggyújtotta a gyertyákat, a fenyő alá csempészte az ajándékokat. És Marci? A fenyő körül járkált körbe-körbe és egy-egy fóliába csomagolt "valamit" szimatolt. Természetesen mindhárom műcsont volt, hiszen egy labradorról mi más juthat az eszünkbe, mint az, hogy imádja a hasát.
Attól kezdve a karácsony elképzelhetetlen volt a család negyedik tagja, Marci kutyus nélkül. Egészen 14 éves koráig, amikor az örök vadászmezőkre költözött.
Bartha Zsuzsanna

 

A GYŐRI LÁTÁSSÉRÜLTEK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Közös úton a közös célokért

A Vakok és Gyengénlátók Győr- Moson- és Sopron megyei Egyesülete 2005-ben a látássérültek számára létrehozott egy rehabilitációs központot. Mi, a Fehér Bot Alapítvány vezetői és munkatársai, érdeklődéssel figyeltük itt a Hajdúságban az új intézményről szóló híreket és elhatároztuk, hogy ellátogatunk Győrbe, "a vizek városába". Az utazásra 2006. szeptemberében a Nemzeti Civil Alap támogatásával került sor. A szakmai tanulmányúton két mikrobusszal 16 személy vett részt.

Adományokból
A Zilahi György által vezetett szervezet, és személy szerint az elnök úr, mindent megtettek látogatásunk előkészítése érdekében. Kényelmes szállást és jó éttermeket foglaltak le számunkra. A háromnapos program keretében, a szakmai dolgok mellett, lehetőségünk volt a város és környéke megismerésére is.
Zilahi György és munkatársai a több mint 200 m2 területű rehabilitációs központban fogadták csoportunkat. Az elnök úr a központ létrehozásáról elmondta, hogy az intézményt főként jótékonysági adományokból létesítették, s csak mi tesszük hozzá, hogy sok-sok munkával. Elsődleges céljuk az volt, hogy a látássérülteket kimozdítsák a négy fal közül, hogy "ne a macskát őrizzék otthon". Ez a szellemes megjegyzés első hallásra derűt váltott ki, de pillanatokon belül megértettük, hogy ez a törekvés az első és talán a legnehezebb lépés a vakok rehabilitációs folyamatában. Megértetni a sorstársakkal, hogy a magányos, bezárkózó életforma csak szomorúvá teheti az embert.
Az intézményt felkeresők látás- és pszichológiai vizsgálatokon vesznek részt. A szemész és a pszichológus társadalmi munkában végzi a tevékenységét. Zilahi György hangsúlyozta, hogy a rehabilitációs folyamat kezdetén fontos annak tisztázása, hogy a sérült személy mennyi látásmaradvánnyal rendelkezik és milyen lelki állapotban van. A tájékoztató után Zilahi György és munkatársai bemutatták az intézményt.

Szerintünk is fontos
Először a kézimunkaszobába néztünk be, ahol az agyagozást és szövést lehet megtanulni. Látogatásunkkor is dolgozott a teremben egy fiatalember. Örömmel mutatta meg félkész kerámia munkáját. Megnézhettük, illetve megtapogathattuk a műhelyben készült tárgyakat. Szerintünk is fontos, hogy kifejezésre juttathassák a bennük lévő tehetséget és kreativitást. Megtudtuk, hogy az agyagozó foglalkozásokat egy önkéntes segítő kerámikus művész vezeti és ő gondoskodik az elkészült tárgyak kiégetéséről, színezéséről is.
A szövést is önkéntes segítő tanítja. Az érdeklődő sorstársak számára álló szövőkeret is rendelkezésre áll. Nagyon szép szőttesek mutatják a sorstársak kézügyességét. Vendéglátóink elmondták, hogy a kerámiák, a szőttesek piaci értékesítésére egyelőre nem gondolnak. Jelenleg csak az a céljuk, hogy az e tevékenység iránt érdeklődők kipróbálhassák tehetségüket és hasznosan töltsék szabadidejüket. Jelenleg még a kezdeti szakaszban járnak, az elkészült munkákat általában elajándékozzák. Mi is kaptunk néhány szép darabot.
A második szobában testedzésre van lehetőség. Nagyon érdekes és értékes eszközök segítik a fedett helyen mozgásra vágyó vakokat. Magunk is kipróbálhattuk a "hájrázót", a futópadot és más eszközöket. Nagyon jó ötletnek tartjuk, hogy a lélek segítése mellett a testi fejlődésnek is szánnak időt és energiát, hiszen ez magabiztosabb fellépést kölcsönöz látássérült ügyfeleik számára. Ezenkívül az Egyesület dolgozói is felfrissülhetnek mind lelkileg, mind szellemileg egy kiadós testmozgás után. Másrészről teljes mértékben megvalósul az esélyegyenlőség, hiszen az olyan testedzési formák, mint a futás és a "síelés", elérhetővé válnak vak és gyengénlátó embertársaink számára is.

Játékos formában
A következő szoba a vakok kommunikációs lehetőségeit segíti. Itt van mód a Braille írás és a számítástechnika megismerésére és gyakorlására. Mint megtudtuk, Győrben is kevesen érdeklődnek a pontírás iránt, de örvendetes, hogy a számítástechnika az ügyfelek jelentős részét érdekli. A modern eszközök ismerete és használata napjainkban szinte elengedhetetlen, hiszen a munkáltatók nagy része megköveteli ezen ismeretek legalább alapfokú tudását. Itt mindezt elsajátíthatják, ha elég kitartással rendelkeznek. Ebben a szobában találhatóak a vakok és gyengénlátók játékai is, amely eszközök a társas és egyéni szabadidőtöltést egyaránt elősegítik mind a felnőttek, mind a gyermekek számára. Láthattunk olyan úgynevezett "játékot", amely segíthet a látássérültek képességeinek felmérésében is. Jelenleg ezek az eszközök játékos formában segítik a rehabilitációs folyamatot.
Egy másik szoba tankonyhaként van berendezve, de megtalálhatóak ott egyéb háztartási eszközök is. Ez a szoba az önálló életvitelt elősegítő ismeretek átadására szolgál. Az elemi rehabilitációban fontos, hogy az ügyfelek olyan dolgokat tanulhassanak meg és gyakorolhassák be, amelyekről azt hitték, hogy nem lesznek rá képesek. Nagy örömmel próbálják ki magukat egyszerű és bonyolultabb ételek elkészítésében, természetesen segítséggel. E közben megtanulják a konyhai eszközök biztos használatát, sőt pl. kedvenc ételük elkészítésében nem szorulnak később segítségre, ami szintén örömforrás számukra.
Egy újabb helyiségben bedolgozói munkára való felkészítés folyik. A győri egyesület és a Savaria Nett-Pack célvállalat megállapodott abban, hogy a foglalkoztató szervezet az egyesület rehabilitációs központjában egy depót létesít. Az egyesület munkatársai a leendő bedolgozókat felkészítik a munkára és betanítják a dossziéhajtogatás munkaműveleteit. A munkavállalók itt kapják meg a munkát és itt kell leadniuk a kész termékeket is. Jelenleg az egyesület segítségével 24 látássérült végezhet bedolgozóként munkát.
Külön helyiségben folyik az orvosi vizsgálat, valamint a pszichológiai felmérés és segítségnyújtás.
Mi ilyen sorrendben jártuk végig a szobákat, de természetesen nem ez a sorrend érvényesül a rehabilitációs folyamat során. A sorstársakkal egyénileg, személyre szabott formában foglalkoznak. A rehabilitációs folyamat során figyelembe veszik a szükségleteket és a sorstársak személyes igényeit.
Az intézményben tett sétánk során visszaérkeztünk a társalgóba, ahol eszmecserével és vendéglátással folytatódott látogatásunk. Zilahi György elmondta, hogy miért festették a képen látható sorokat a fogadóhelyiség falára: Közös célért, Közös utamban Sohasem, sohasem vagyok magamban! Ezek a sorok kifejezik a hitvallásukat munkájukkal kapcsolatban, hiszen összefogással és lelkiismeretes, kitartó munkával sok vak és látássérült embertársuknak vannak és lesznek segítségére. Ezek a sorok útmutatásként szolgálnak munkájuk során.
Abban mindannyian egyetértettünk, hogy az anyagi háttér megteremtése munkájuk legnehezebb része. Jótékonysági rendezvényekkel, pályázatok elkészítésével próbálják a működési költségeket fedezni. Ugyanazt a véleményt képviseltük abban, hogy a képzések és az elemi rehabilitáció mellett legfőbb hangsúly a vak és gyengénlátó ügyfeleik számára történő munkahelyek létesítésén van.
Sajnáljuk, hogy az országban működő hasonló egyesületek és alapítványok nem szerveznek tanulmányutakat egymás közelebbi megismerése céljából, mert az így kapott ötletekkel, információkkal fejleszteni lehet szolgáltatásainkat és ezáltal több segítséget nyújthatunk vak és gyengénlátó embertársainknak. Ez a legfőbb célunk.
Dr. Szabó Miklós

 

Vitéz Rithnovszky János ajándéka
A győzelmi trófeák egész Abonyt gazdagítják

Vitéz Rithnovszky János, a méltán nagyra becsült vak költő, író és szakíró a közelmúltban lelki nagyságával érdemelte ki Abony lakosságának köszönetét. Ugyanis értékes adománnyal lepte meg a város múzeumát. Az Abonyi Lajos Falumúzeum a vak költő hagyatékával: szépirodalmi művekkel, kynológiai feljegyzésekkel, a vakvezetőkutya-kiképzés anyagaival, s azokkal az elismerésekkel, díjakkal gazdagodott, amelyeket vitéz Rithnovszky János, illetve kutyái nyertek el az elmúlt évtizedekben. A kiváló költő a rá jellemző precizitással nemcsak csoportosította az általa átadott személyes tárgyakat, de leírást is csatolt hozzájuk, megkönynyítve ezzel a kiállítást rendezők dolgát az eljövendő korokban. Tartalmazza listája azoknak az értékeknek a sorát is, amelyek csak később kerülnek majd hagyatékként a múzeum falai közé.
Azt mondják a bölcsek, hogy az ember nem akkor hal meg igazán, amikor szíve utolsót dobban, hanem amikor elfelejtik. Vitéz Rithnovszky János költészetével és nagylelkű adományozásával végtelenül hosszú életre tette méltóvá önmagát.
Cseri Sándor

 

Csodák a sziklabarlangban
A kislány visszanyerte a látását

Közel 150 éve járta be a világot a hír, hogy egy lourdes-i sziklabarlangban 18 alkalommal megjelent a Szeplőtelen Szűz a 14 éves Bernadette Soubirous előtt.
Útmutatása alapján kivájták a sziklafalat, amely egy forrást rejtett, s az naponta 122 000 liter vizet adott. Amikor egy kislány, a világtalan Bouriette a forrás vizével megnedvesítette a szemét, visszanyerte a látását. Ezt a csodásnak mondott gyógyulást Dr. Dozous bizonyította, aki egyébként materialistának vallotta magát. Nemsokára újabb és újabb csodás gyógyulások történtek a lourdes-i zarándokhelyen. Mindezek betetőzéseként Bernadette Soubirous holttestén - halála után több évtizeddel - sem észlelték a hullaoszlás jeleit, amikor kihantolták.
Lourdes ekkor nem csak világhírnévre tett szert, hanem a legérdekesebb tudományos és filozófiai viták gyakori ütközőpontjává is vált. Ma már többszáz kötetes irodalma van.
K. M.

 

Ezer arc - ezer tálentum
Találkozás különleges emberekkel

Szeretettel vár minden érdeklődőt a Vakok Állami Intézete és az ötletgazda, Reményik László az Ezer arc - ezer tálentum című rendezvényére.
Minden hónap második keddjén olyan személyek lesznek az előadók, akik tevékenységük, tudásuk, gondolataik, élettapasztalatuk révén szellemi munícióval tudnak szolgálni. Szeretnék, ha mindez a párbeszéd jegyében válna valóra.
Előadók lesznek: Január 9: Kropkó Péter triatlonista, aki a profi sportolás közben szerzett élményei mellett vall emberarcú életszemléletéről is.
Frank Tibor dandártábornok, aki nem mint börtönparancsnok lesz a vendég, hanem mint himalája-, szahara, spartathlonfutó, a Bécs-Budapest Szupermaraton főszervezője.
Február 13: Bartus Antalné grafológus a klinikai halál állapotából visszatért, halálközeli élményt átélt emberek és kézírásuk vizsgálatáról tart előadást.
Albert Tibor, aki autóbaleset következtében egyszer a klinikai halál állapotába került.
Március 13: Kuminka Györgyné Temmel Anna pedagógus, aki előbb tanulója, majd pedagógusa és igazgatóhelyettese lett a Vakok Általános Iskolájának.
Ercsényi Judit pedagógus, akinek tanórájából egy másodpercet sem tudnak elcsenni a gyerekek, szigorúságáért egyesek kedvelik, mások aligha, de pl. az osztálykirándulásokon mindegyikük jó fejnek tartja őt.
A programról hangfelvétel készül, ami kereskedelmi forgalomba nem hozható, viszont bárki számára ingyenesen hozzáférhetővé tesszük.
Az előadások helyszíne: Vakok Állami Intézete. Cím: XIV. Hermina út 21.
A rendezvények 17 órakor kezdődnek.
További felvilágosítást ad: Reményik László Telefonszám:(06-1)239-9738
Email: remlac@freemail.hu
Honlap: www.remlac.extra.hu

 

Miket írtak az újságokba régen?

Zseniális művészek és államférfiak is kezdték pályafutásukat újságíróként, de az is tény, hogy az újságírás mindig tenyészterülete volt a feltűnési viszketegségben szenvedő, félművelt vagy műveletlen, léha, törtető, munkakerülő egyéneknek is. Nézzünk réges-régi lapokból példákat arra, hogy miket lehet az újságpapíron elkövetni! (Az idézetek után következő kérdéseinkkel az egykori szerkesztők helyreránthatták volna újságíróik agyficamait.)
"Foglalkozzunk már egyszer behatóan azzal az erős kézzel és nézzünk a szemébe." Budapesti Hírlap. (Hol keressük a szemét az erős kéznek?)
"Lakásán nem tudták megtalálni a csempészvezért, aki úgy látszik, neszét vette, hogy lába alatt forró a talaj." Mai Nap. (Milyen lehet a forró talaj nesze?)
"Jövőre Magyarország már síkra szállhat a nemzet érdekeiért a levegőben is." Az Est. (Hol van az a síkság a levegőben?)
"Ámbár a szélhámos a felismerhetetlenségig elváltoztatta külsejét, felismerték és letartóztatták." Magyar Hírlap. (milyen az a felismerhető felismerhetetlenség?)
"Egy embrionális kutya hasonlíthat egy embrionális tyúkhoz, de megfordítva ez nem lehetséges." Jövendő. (Vajon miért nem lehetséges? Embrionális tyúk egyébként nincs, csak embrionális csirke van.)
"F.J. segélykiáltásaira a járókelők üldözőbe vették a menekülő útonállókat és el is fogták őket. A rendőrség ittas állapotban vette őrizetbe mindkettőt." A Reggel. (Eme fogalmazás szerint a részeg rendőrök intézkedtek.)
"Kereskedelmi és iparkamaránk országos hírű, agilis és jeles titkárát tegnap nagy családi öröm érte: nagyapa lett. Eddig ugyanis csak nagyanyai örömöket élvezett, egy leányunokája révén." Kassai Napló. (Vajon a titkár nagyanyai örömei után tudta-e élvezni a nagyapai örömeit is?)
"A harcias függetlenségiek újabb vulkánokat akarnak teremteni, hogy szőrével gyógyítsák az ebharapást...Pedig nem üszökkel, hanem pálmaággal kell a mai válságos idők gordiuszi csomóját megoldani." Brassói Lapok. (Vulkánból nyernek kutyaszőrt és a kötélből font gordiuszi csomót pálmaággal bontják szét?)
"Az utcán végighömpölygő tömeg ordítozása csak úgy gőzölgött az állati vérszomjtól." Pesti Hírlap. (Vajon a vérszomjtól hogy tud gőzölögni az ordítozás?)
A mai sajtónk már természetesen megtisztult a képzavaroktól és logikai bukfencektől...
Cseri Sándor

 

Miképpen számoljanak a családok?
A jogász hasznos útbaigazításai

A kedves olvasók közül bizonyára sokakat érint a gáz-, valamint a távhőszolgáltatás árának jelentős emelése. Ezt a drágulást részben ellensúlyozhatja az új támogatási rendszer. Mivel e jogi változás sok ember anyagi helyzetét befolyásolja közvetlenül, erről nyújtok cikkemben tájékoztatást, s a családtámogatások rendszerének ismertetését a következő számban folytatom.
A gáz- és távhőszolgáltatás támogatásának szabályait a 231/2006. (XI. 22.) kormányrendeletben találhatjuk meg, mely a lakosság energiafelhasználásának szociális támogatásáról tájékoztat bennünket. A támogatás igénylésének módjáról a Magyar Államkincstár igen gyakorlatias leveléből is tudakozódhatunk, mely az igénylő lap mellett hasznos útmutatót is tartalmaz a nyilatkozat kitöltéséhez. Ezt a kis levelet, mely a hatóság figyelmességének köszönhetően még válaszborítékot is tartalmaz, mindenki megtalálhatja a postaládájában. A következőkben a rendelet és a fenti tájékoztató egybevetésével adok összefoglalót a támogatás rendszeréről; kiemelten kezelve a fogyatékosokra vonatkozó, továbbá a szerintem nehezebben értelmezhető passzusokat.
Támogatásra azok az egy háztartásban lakó személyek jogosultak, akiknek az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2007. január 1-jétől a nyugdíjminimum összege 26. 30 Ft) három és félszeresét. Tehát azok a háztartások igényelhetik a támogatást 2007-re, amelyeknek nettó jövedelme egy fogyasztási egységre vetítve maximum 93 905 forint. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a közös háztartásban élők összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosaként határozható meg.
Mely családtagot hány fogyasztási egységnek kell számolni? Erre a kérdésre a jogalkotó viszonylag egyértelmű felsorolással válaszol; privilegizálva néhány társadalmi csoportot, különösen a fogyatékosokat és a gyermeküket egyedül nevelő szülőket. Az ő fogyasztási egységük értékének kiszámolásakor ugyanis az általam alább ismertetett számokat mind a fogyatékos családtag, mind az egyedülálló szülő után 0,2-vel kell növelni. Tehát, ha valaki fogyatékos és egyedülálló szülő is egyben, akkor a növekmény már 0,4! Fogyatékosnak az tekinthető, aki fogyatékossági támogatásban részesül vagy aki emelt szintű családi pótlékot kap, vagy aki után a családnak ilyet folyósítanak.
Egyedülállónak kell tekinteni azt a személyt, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, és nincs élettársa. Ez egy elég tág kategória, mivel az egyedülállóság megállapításához már az is elegendő, ha a két házastárs külön címen lakik. Ide tartozik logikailag az a szabály is, miszerint egy személy után csak egy háztartásban vehető igénybe a kedvezmény.
Az esetleges visszaélések felderítését szolgálhatja a következő szabály: ha a fogyasztó a kérelmet a tartózkodási helye szerint illetékes igazgatóságon nyújtja be, az igazgatóság erről értesíti a lakóhely szerint illetékes igazgatóságot.
A fogyasztási egységek a növelt értékek nélkül a következők:
A háztartás
* első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
* második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
* minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
* első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
* minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
A háztartáson belül együtt élőkre kapott értékeket kell összeadni, és az így kapott összeggel kell elosztani a család nettó jövedelmének összegét. A nettó jövedelembe minden beleszámít, kivéve a következőket: nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás. A fentieket az igénylő lapra rá sem kell írni.
A támogatás csak azon fogyasztóknak jár, akik nem ipari méretekben használják az energiát. Gázfogyasztás esetén a támogatás a jogosultsági időszakban legfeljebb 102 000 MJ (3000 m3), nagycsaládos háztartás esetében legfeljebb 170 000 MJ (5000 m3) hőmennyiségre jár. Nagycsaládosnak minősül, aki három vagy több gyermek után kap családi pótlékot, vagy 1-2 gyermek után kap ugyan családi pótlékot, de a három vagy több gyermek után járó gyermekenkénti összegben, mert további olyan gyermeke van, aki a családi pótlék összegének számításakor beszámít (például rendszeres jövedelemmel nem rendelkező felsőoktatási hallgató, vagy a 18. életévét betöltött tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek, aki saját jogán jogosult a családi pótlékra). A szabályozás azonban nem bünteti azokat, akik a jogosultsági időszakban többet fogyasztanak a támogatott hőmennyiségnél, csak az azt meghaladó fogyasztásra a kedvezmény már nem írható jóvá. A távhővel fűtők esetében a támogatás igénybe vételének nincs fogyasztási korlátja. Az igénylő lapot legkésőbb 2007. március 31-ig kell visszaküldeni az Államkincstárnak, mert akkor a kedvezményt január 1-jéig visszamenőleg megkapja a jogosult. Ellenkező esetben csak a benyújtást követő időszakra érvényesítheti azt.
A támogatás igénylésére a fogyasztó jogosult, aki a rendelet értelmében az a személy, aki a szolgáltatóval gázfogyasztására, illetve távhőfelhasználásra szolgáltatási szerződést kötött és a szolgáltatás díjának megfizetésére a szolgáltató vagy a társasház felé kötelezett. Fogyasztó az a személy is, akinek nevében a társasház kötötte meg a szolgáltatóval a szerződést. Azoknak, akik nevére a szolgáltató nem állít ki számlát, a közös képviselő nyilatkozatát be kell szerezniük arról, hogy ők mennyi energiát fogyasztanak, és ezt a nyilatkozatot csatolniuk kell a kérelemhez.
Dr. Oszvári L. Ádám

 

Tapintás helyettesíti a látást és a hallást
Gondolatcsere a siketvakokkal

Tisztelt Olvasó! Köszönettel fogadtuk a Vakok Világa Szerkesztőségétől kapott lehetőséget, miszerint alkalmunk nyílik arra, hogy egyesületünk munkájáról rendszeresen tájékoztatást, hírt adjunk. Ezúton szeretnénk Önt megismertetni a siketvaksággal élő emberek gondjaival, életviteli nehézségeikkel, de az életben, munkájuk során elért eredményeikkel is. Továbbá folyamatosan tájékoztatást nyújtunk majd egyesületi szolgáltatásainkról, programjainkról, várjuk munkánkhoz kapcsolódó észrevételeit, előremutató javaslatait.
(a Siketvakok Országos Egyesületének munkatársai)

I. A siketvakság fogalma
Siketvakok azok a személyek, akiknek látás- és hallássérülésének súlyos mértéke nem teszi lehetővé, hogy velük a látássérülteknél, illetve a hallássérülteknél alkalmazott módszerek segítségével vegyük fel a kapcsolatot, illetve kezdjük el oktatásukat. A siketvak kifejezés nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki teljesen siket és teljesen vak, hanem ide soroljuk azokat is, akiknek van ugyan látás- vagy hallásmaradványuk, de fejlesztésük csak a két sérülés együttes jelenlétének figyelembevételével képzelhető el.
A siketvakságnak két típusát különböztetjük meg:
1.Veleszületett siketvakság
2.Szerzett siketvakság
Veleszületetten siketvak az a személy, aki már születésekor oly mértékű látás- és hallássérüléssel rendelkezik, mely állapot számára a speciális siketvakos gondozást, fejlesztést teszi szükségessé.
Szerzett siketvakságról pedig akkor beszélünk, ha a már meglévő látás- vagy hallássérüléshez a későbbi életkorban társul a másik érzékszerv súlyos fokú károsodása.
Hazánkban körülbelül 1200 siketvak ember él, közülük mintegy 400 fő a gyerekek száma. Ők még mielőtt megtanultak volna beszélni, váltak siketvakká. A siketvak kisgyerekek számára 1993 óta működik óvodai fejlesztés a Vakok Általános Iskolájában, az iskoláskorú gyerekek számára korábban Fehér Anna, a Vakok Batthyány László Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon igazgatója szervezte meg az oktatást - nevelést az általa vezetett intézmény egyik részlegében. 2004 óta fenntartói hozzájárulással a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona nyitott külön tagozatot 10 gyermek számára, ahol gyógypedagógusok, egyéni fejlesztési terv alapján, speciális kommunikációs módszerekkel foglalkoznak a gyerekekkel.

II. Hogyan kommunikálnak a siketvaksággal élők?
A siketvak gyermekek első kommunikációs módszere általában az egyszerű, természetes gesztusjelek használatán alapul. Ilyen egyszerű gesztusjel például az "ENNI" jele, amikor kezünket a szánkhoz visszük, vagy az "INNI" jele, amikor az ivás mozdulatát utánozzuk.
Sokan a siketek által használt jelbeszéd útján kommunikálnak, de ilyenkor a jelbeszédet nem szemmel követik, hanem "kézből - kézbe" történik a jelelés.
Sok siketvak ember használja a vakok Braille - ábécé-jét, kézbeírt változat formájában. Ennek alapja a kéz megfelelő pontjainak (általában a három középső ujjon történő) megérintése a betűk mintájára.
Kevésbé elterjedt módszer, melyet leggyakrabban felnőtt siketvakok használnak, a Lorm - féle módszer. Ennek lényege, hogy a tenyér különböző pontjainak megérintése egy-egy betűt jelöl.
Különböző kézmozdulatok szintén jelölhetik az ábécé betűit. Ezeket a kézmozdulatokat a siketvak személy tenyerén mutatjuk meg, s ennek a siketektől átvett jelrendszeren alapuló módszernek a neve: ujj - ábécé.
A látó emberekkel való kommunikációt segíti a látók számára használt nyomtatott nagybetűk tenyérbe rajzolása. Ezt a módszert leginkább azok használják, akik későbbi életkorukban veszítették el látásukat.
A legritkábban használatos módszer a beszélő szájmozgásnak letapintásán alapszik. Arra csak nagyon kevesen képesek, hogy ezzel a módszerrel a folyamatos beszédet megértsék. A tanulás folyamatában a beszélő szájállásának letapogatása azonban mindenképpen segítség lehet. A módszer neve: Tadoma.
Következő jelentkezésünkben egyesületünk működéséről szeretnénk Önt tájékoztatni, de addig is, ha felkeltettük érdeklődését, vagy segítséget szeretne kérni, esetleg segítene, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Honlapunk: www.siketvak.hu
E-mail címünk: siketvak@freestart.hu

 

A Herminamező regénye II.
A főhercegnő emlékét örökítették meg a hálás pestiek
Tiltakoztak a jó levegő védelmében

A 20. század elejére Herminamező a főváros elegáns oázisává fejlődött. Pest Svábhegye - tartották akkoriban, és joggal. Jó levegő, szép parkok, hatalmas kertek, fényűző villák, kényelmes gyógyszállók, szanatóriumok és jó vendéglők várták a pihenni, nyaralni, gyógyulni vágyó pestieket. Az előző évszázadban divatos vízgyógyászatra épülő egészségügyi intézmények mintegy megalapozták a városrész későbbi és ma is élő jellegét: Herminamező a betegek és a fogyatékkal élő rászorulók menedéke is lett.
Egyházak és gazdag polgárok alapítottak itt kórházakat, szeretetotthonokat. Élen járt ebben az izraelita hitközség jótékonysági egylete, a Chevra Kadisa, mely számos épületet emelt az Amerikai úton. Köztük a legszebb az 57. sz. ház, mely 1908-ban Lajta Béla tervei alapján épült, és a gyógyíthatatlan betegek ápolására szolgáló szeretetház volt. Ma itt működik az Országos Idegsebészeti Intézet. A Chevra Kadisa később újabb épületekkel bővítette intézményeit az Amerikai úton: 1914-ben felépítette az elaggott vakok, illetve az elszegényedett kereskedők otthonát, majd 1941-ben még egy szeretetotthont hozott létre. Ezek ma is a hitközség tulajdonában vannak mint Szeretetkórház és Betegotthon.
A Bethesdáról, a pesti német református egyház kórházáról, már esett szó előző cikkünkben. A Bethesdát, mely korábban a Terézvárosban működött, egy Bakody Tivadar nevű orvos alapította, a homeopátia híve, aki német mintára, német orvosokkal és nővérekkel működtette kórházát. A Hermina úti villát 1872-ben kórház céljára vették meg a reformátusok a híres szállodatulajdonos, Bartl János örököseitől. Az elegáns környéken a környező villatulajdonosok tiltakoztak is a leendő kórház ellen, mondván, hogy a betegek rontják majd a "főváros egyetlen üdülőhelyének levegőjét". Érdekes adat, hogy amikor a kórházzal szomszédos Róheim villában megtörtént a merénylet Tisza István ellen, a grófhoz a Bethesdából hívtak segítséget. Az évtizedek során a Bethesda is újabb épületekkel bővült, s a kórház egy részét már a 19. század végén nyilvánossá tették a felekezeten kívüliek számára is. Az első világháború alatt hadikórházként működött, mint a "műcsarnok hadikórház" egyik egysége. Később szülőotthon lett, egy része le is égett, majd a második világháború után az Apáthy István Gyerekkórház költözött ide. A Bethesda a rendszerváltás óta ismét a református egyházé.
Szintén a pesti zsidó hitközség építette 1901-ben a mai Uzsoki kórházat, ez volt a Pesti Izraelita Nőegylet leányárvaháza. 1927-ben megvette az Országos Munkásbiztosító Pénztár, s a szomszédos villákkal kibővítve létrehozta a főváros legkorszerűbb gyógyító intézményét.
Adományokból építették fel 1911-ben a Mexikói út 63. alatt a Nyomorék Gyermekek Országos Otthonát, mely az első világháború alatt szintén hadikórház lett. A két háború között a kórház mellett működött benne iskola és tanműhely is, ma kórház.
Lehetetlen még felsorolni is a számtalan szociális intézményt: árvaházat, szülőotthont, menedékházat, aggok és árvák házait, melyeket az egyházak alapítottak, vagy gazdag polgárok adományaiból építettek, szép példájaként a gondoskodásnak és a szolidaritásnak. Ez a törekvés és érzés vezette azt a két embert is, akik a város leggazdagabb polgárai közé tartoztak: Lovag Wechselmann Ignácot és nejét, Neuschloss Zsófiát. A férfi építési vállalkozó volt, többek között a Dohány utcai zsinagóga kivitelezője. Mikor 1903-ban meghalt, 3,5 millió aranykoronát hagyott két alapítvány létrehozására. Az egyiket a tanítók nyugdíjsegélyezésére, a másikat pedig vaknevelő intézet létesítésére. Az alapítványok kezelését a pesti izraelita hitközségre bízta azzal a kikötéssel, hogy a rászorulók felekezeti hovatartozás nélkül részesülhetnek az alapítványok támogatásából. E nagylelkű gesztusnak, egy gazdag vállalkozó nemes hagyatékának köszönhető, hogy száz évvel ezelőtt itt, a Herminamezőn megszületett a Vakok Intézete. Az alapítvány 1905-ben vette meg a Mexikói út 6. sz. alatti telket, ahol a már említett Lajta Béla tervei alapján épült fel "Lovag Wechselmann Ignác és neje, Neuschloss Zsófia Vakok Intézete". Az épület funkciója az évtizedek során bővült és változott. A húszas évektől itt működött az izraelita süketnémák intézete, a terézvárosi izraelita nőegylet és más egyesületek, intézetek. 1944-45-ben ebben a házban volt az egyik zuglói gettó.
Ma a Mozgásjavító Általános Iskola és Nevelőotthon. Az adományozó nevét emléktábla őrzi.
Ma a vakok két legnagyobb és legismertebb épülete a Herminán a Vakok Országos Nevelő- és Tanintézete - ahogy ma a diákok is emlegetik: a "vakoda" - az Ajtósi Dürer sor és a Hungária körút sarkán, valamint a Szövetség székháza a Hermina út 47. szám alatt. A mai iskola épülete 1904-ben keletkezett, akkori elnevezése: Vakok Országos Intézete és Foglalkoztató Műhelye. Később újabb épületekkel, vakok számára létesített otthonokkal egészült ki. Ami a Szövetség székházát illeti, a pazar villa Lechner Ödön tervei alapján készült.
Tulajdonosa, Sipeki Balás Béla nyugalmazott főispán még életében átengedte a Vakokat Gyámolító Országos Egyesületnek, mely 1941-ben költözött a Hermina útra, és működik itt azóta is, mint a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége.
Ferencz Zsuzsa

 

Találkoztunk az emberiség hullámhosszán
Vendégszereplés a hármasmalmi Faluotthonban

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Horizont Kultúrcsoportja az óév novemberében a szlovéniai Lendvára és Hármasmalom nevű faluba látogatott el.
Alkalmi idegenvezetőnk, Patyi Zoltán, elmondta, hogy Szlovénia területe 20256 négyzetkilométer, lakóinak száma 2 millió.
A mintegy ötezer lakosú Lendváról így írt Szunyogh Sándor (1942-1998) muravidéki író: "Mi már rég Európában vagyunk... Itt van a világ közepe - mondjuk. Valamikor itt jeles római kori utak vezettek és fontos útkereszteződések voltak."
Lendván először a Makovecz Imre tervezte művelődési házba mentünk. Ennek a művelődési háznak a díszítő motívumai olyanok, mint Lendva fő utcájának régi házai. Az épületben 444 nézőt befogadó színházterem van, modern színpaddal.
A város főúri családjai között híresek voltak a Bánffyak, majd az Esterházyak.
A lendvai vár az utóbbi család idején épült, körülbelül 300 éve. Az e várban lévő múzeum falai között a fegyver- és zászlógyűjteményt, valamint a Hetés népművészetét bemutató szőtteseket és egyéb munkákat kerestük fel. A Hetés, mint kistájegység, Zala megye nyugati szélén és Lendva környékén helyezkedik el. E tájegységet is kettészelte Trianon.
Zala György-emlékkiállítás volt a következő teremben. Ő Lendva szülötte (1858-1937), szobrainak másolatait láthattuk, tapinthattuk. Legismertebb művei: a budapesti millenniumi és az Aradi vértanúk emlékműve.
Egy másik helyiségben a len- és kenderfeldolgozás eszközeit, termékeit bemutató kiállítást tekinthettük meg.
A Muravidék egyik központjában, Lendván még felkerestük a Szent Katalin templomot, amely körülbelül 250 éve épült barokk stílusban. A szép templombelsőben a magyar szentek emléke is látható. A közelmúltban történt meg a templom felújítása.
A hármasmalmi Faluotthonban, a vendégszereplés színhelyén, Bábovics Irén tanárnő, a helyi népdalkör vezetője köszöntötte csoportunkat, közte Pozsonec Máriát, aki a szlovén parlamentben a magyar nemzetiség képviselője, Gerencsér Józsefet, Hármasmalom község polgármesterét, Patyi Zoltánt, a helyi Magyar Nemzetiségi Intézet munkatársát és Molnár Ferencnét, a népdalkör művészeti vezetőjét. Ezután Bereczkné Bihari Erzsébetnek, a Horizont Kultúrcsoport vezetőjének üdvözlő szavait hallhattuk. Miként mondta: egy kis ízelítőt hoztunk hazaszeretetből, vallásból, irodalomból, népdalokból és más zenei műfajokból.
E sorok írója is megszólalt és egy kis visszaemlékezéssel kezdte: Budapesten 1989. november 18-án első alkalommal szerepeltek Lendva környéki magyar együttesek, versmondók. Méghozzá a Vakok Szövetségének székházában. Ugyanis ott tartotta rendezvényeit havonta az akkor működő Népművészeti Baráti Kör 1980-1989 között. E körnek a titkára volt Halász Péter, aki ma is a művelődés területén dolgozik. 1991 tavaszán is szerepeltek Lendva környéki együttesek Budapesten. A produkciójukról általam felvett kazettát elküldtem a rádió Népdalkörök Pódiuma című műsora vezetőjének, Csapó Károlynak. Ő aztán szerepeltette is műsorában az alsólakosi és a csentei népdalköröket, s akkor először hallhattunk a Magyar Rádióban Lendva környéki magyar dalosokat.
2004 nyarán pedig a látássérültek Lentiben rendezett kistérségi találkozóján köszönthettük a hármasmalmi népdalosokat.
Ezután Bereczkné Bihari Erzsébet, az előadás szerkesztője és egyben műsorközlője, szólította színpadra a szereplőket. A műsor első számát Gellér Katalin énekelte a Honfoglalás című filmből. Valamennyi énekszámot Lukács Sándor (szintetizátor) és Tábori József (dob) kísérte. A nyitó dal után
Bereznainé Nagy Ilona mondta el Veres Péter: Én nem mehetek el innen című versét, majd saját költeményeiből is elmondott néhányat. Borsodi Zsuzsa pedig Gábor Józsefnek, a Vakok Iskolája egykori tanárának költeményeiből adott elő.
Ezután vendéglátónk, a Hármasmalmi Népdalkör műsorából hallhattunk egy csokrot, benne: Szép Zalában születtem, Át mennék a Kerkán.
Vendéglátóink meglepetésére és örömére csoportunk tagjai szlovéniai magyar költők verseit adták elő. Gellér Katalin például Rozsmán Erzsébet: Legyek fehér tél című versét mondta el. Ez volt a délután egyik meglepetése, hiszen a költőnő ott ült közöttünk, és a saját versét meghallván ugyancsak meghatódott. A formai eszközöket tekintve igénytelen, de a friss hó tisztaságához hasonló verset ide másolom:
Legyek tél, fehéren szálló hó.
Legyek fehér hótakaró.
Ne legyek olvadás,
fekete lucskos sár.
Legyek egy fény vakok szemén,
És lelkem maradjon fehér.
Legyek zöld falevél,
új remény.
Vihartól megtépázott kis falevél.
Kis eltaposott fű az út szélén.
De maradjon lelkem fehér.
Legyek magasan szálló madár,
ki fészket sosem talál,
de szabadon száll.
Legyek egy csepp víz
tenger hullámain.
De lelkem maradjon fehér.
Lucskos fekete sár
soha ne legyek én.
Legyek egy magas hegy
felhők felett.
Legyek egy elmúlás,
egy elfelejtett lény.
De lelkem maradjon fehér.

Idegenvezetőnk, Baksa Ernő, versmondóként is bemutatkozott. Varga József: Meddig magyar a magyar? és Szunyogh Sándor: Novemberi napsütésben című verseket mondta el. Rédai Tímea modern népdalokat énekelt. A műsor komolyabb részének lezárása előtt Bereczkné azt mondta: a hagyományok ápolása mellett minden embernek kell a hit, ami a lélek patikája. Ezután ő és Lukács Sándor egy verses kompozíciót adott elő Ady: Köszönöm, köszönöm című istenes művére.
Az ajándékok átadása után Pozsonec Mária meghatottan köszönte meg csoportunk szereplését: " Amit ma itt átélhettünk, arról azt szoktam mondani: találkoztunk az emberiség hullámhoszszán. Azt szeretném, ha itt, a Muravidéken és másutt is ez a szellem, ez a szeretet, ez az odaadás, ez az életkedv töltené el a lelkeket."
Bereczkné Bihari Erzsébet bejelentette, hogy 2007-ben a Kodály-év tiszteletére találkozót szervezünk határainkon belüli és azon túli népdalkörök részére.
Lak István

 

Az emberek ügyet sem vetettek rá
Halott a peronon

Mentősök állnak a metró Ferenc körúti állomásának peronján. Arcukon szomorúság, itt már nem tudnak segíteni. A földön egy idős férfi fekszik, arca fehér, ősz haja összekuszálódva, sokdioptriás szemüvege a fejére csúszva. Mellette szatyrok, az egyikből petrezselyem kandikál ki, a másikból mesekönyv és gyermekjátékok. Valahol ezt a férfit hazavárják, de ő már soha többet nem fog a piacra menni, s esténként mesélni a kisunokának. A mentősök fekete lepellel takarják le és intézkednek az elszállításáról. Közben újabb metrószerelvény érkezik az állomásra, utasok tömege tódul ki az ajtókon. Az emberek ügyet sem vetnek a halottra a peronon, rohannak tovább a napi elintéznivalójuk után. Észre sem veszik, hogy itt, a közelükben egy emberélet most véget ért. Megint eggyel kevesebben lettünk.
(Garamvölgyi)

 

"PILLANTÁSON INNEN"
Irodalmi pályázat személyes vallomásokkal

A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete és a Somogy Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda "PILLANTÁSON INNEN" címmel országos irodalmi pályázatot hirdet látássérült emberek számára.
A pályázat beadásának határideje: 2007. március 15.
Személyes vallomásokat várunk látássérült (sors)társainktól, amelyben lehetőségük van:
- beszélni arról, miként éli meg állapotát;
- segítséget nyújtani sorstársainak, személyes élménye, története közreadásával;
- megnyílni másoknak, ha egyedül érzi magát;
- üzenni környezetének és a társadalomnak;
- alkotni, ha csak egyszerűen úgy érzi, írnia kell.
A pályázatok 2 példányban személyesen, vagy postai úton juttathatók el, az alábbi címre: Esélyek Háza 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalókról a 82/ 316-613 és a 82/319-229-es telefonszámokon érdeklődhetnek.
A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el.
Díjak:
I. helyezett díja: 100.000 Ft
II. helyezett díja: 75.000 Ft
III. helyezett díja: 50.000 Ft
Nevezési díj nincs.
- Pályázni egy művel lehet, amelynek terjedelme maximum 5 gépelt oldal, Braille-írással maximum 20 oldal.
- Eddig nem publikált saját műveket fogadunk el.
- A pályázat jeligés. A jeligével ellátott és leragasztott borítékba kérjük elküldeni a személyes adatokat. ( név, cím, telefonszám, e-mail cím)
Terveink szerint a pályamunkákból antológia készül.

 

Szeszélyes évszakcserék

A meteorológusok szerint a tél december elsején kezdődött és február végéig tart. A csillagászok december 21-től március 21-ig számlálják a telet. A valóság azonban lényegesen eltérhet e dátumoktól. Néha sokkal előbb kezdődik a tél és esetleg jóval hamarabb ér véget, vagy fordítva. Előfordulhat, hogy a tél márciusra, sőt áprilisra is átnyúlik. Szeszélyes időjárásunkat és éghajlatunkat mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy egész évszakok fölcserélődhetnek benne.
K. M.

 

Táncra perdültek a nemlátók is

Fergeteges rock and roll party kerekedett rövid idő alatt az MVGYOSZ székházának Hermina termében. Fenyő Miklós, a Hungária Együttes alapítója, közel 400 könnyűzenei dal szerzője volt itt a vendég december 13-án. A Csókkirály, a Dunaparti randevú, a Napfény a jégen című slágerek mellett felcsendültek a régebbi szerzemények is, így például a Csavard fel a szőnyeget!, vagy a Limbó hintó.
A Hermina teremben alig maradt üresen szék és a vendégek közül többen is táncra perdültek a zene ritmusára.
Kerepesi Jánosné Csilla, mint mondta, nagyon szereti Fenyő Miklós dalait, ezért jött el a rendezvényre. Nedvig Ibolya a barátnőjével, Tóth Józsefné Nellivel érkezett, mert mindketten nagyon kíváncsiak voltak erre a programra. Itt volt Bereczkné Bihari Erzsébet is, a Hermina Egyesület Horizont Kultúrcsoportjának a lelke, aki ugyan komolyzene-rajongó, de ez az esemény jó alkalmat kínált számára ahhoz, hogy régi ismerőseivel találkozzon. Mellette ült Bereznai István és a felesége, Nagy Ilona, aki a költészetével üzen a nagyvilágnak. Tábori József maga is dobol, nagy tetszéssel hallgatta a jó zeneszámokat. Szepesi Richárd, az Avatár zenekar vezetője, a Médium zenekar tagja billentyűs hangszereken játszik. Ő fogalmazta meg úgy a véleményét, hogy Fenyő Miklóst a magyar Jerry Lee Louisnak tartja, minden dalát ismeri, s akárcsak a vendégek többsége, ő is énekelte a művésszel együtt annak slágereit.
Garamvölgyi Annamária

 

A szeretet jegyében

Tagjaink közül sokan eljöttek a karácsonyi ünnepségünkre, így hamar megtöltötték a Római Katolikus Plébánia nagytermét. A műsor első részében a nyíregyházi Tündérkert Óvoda kicsinyei Luca napi népszokásokkal ismertettek bennünket, Ferencz Gabriella óvónő irányításával. Aztán egyesületünk tagjai közül néhányan az alkalomnak megfelelő műsorral kedveskedtek, amelyet Hajdu Istvánné tagtársunk állított össze. Kozma László a prózai műveiből hozott egy csokorra valót. Ady Endrétől Nagy György és Bori Zsolt szavalt költeményeket.
Szabóné Pethő Gyöngyi József Attilának a Betlehemi Királyok című megzenésített versét énekelte el. Hegyes Kitti pedig Gábor Éva Kicsi Jézus című elbeszéléséből adott elő részletet. A versek között Dankó Pál zongorakíséretével karácsonyi énekeket énekelt Nagy Tünde. A műsor végén a közönség is bekapcsolódott a karácsonyi dalok eléneklésébe.
A rendezvényünket támogatták: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának szociális és egészségügyi bizottsága, Böjtös Miklós vállalkozó, Főtaxi.
N. T.

 

Hagyományteremtés gyönyörű zenével

A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola október 28-án a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete javára második alkalommal rendezett jótékonysági koncertet.
Az elmúlt évi pozitív visszhang megerősítette hagyományteremtő szándékunkat.
Természetesen el sem tudtuk volna képzelni idei műsorunkat az UNGÁRIA zongoranégyes közreműködése nélkül. A Németh Tamásék által előadott zongoradarabok nemcsak kiváló ízlést, de jókedvet, humort és őszinte örömmel teli odaadó művészetet is sugalltak.
Színesítette a repertoárt, hogy Németh Tamás a feleségével zongorakettőst adott elő.
Az est második felében ezúttal első alkalommal lépett fel egyesületünk vendégeként Szluka Lídia énekesnő, gyönyörű Schubert dalokkal.
A koncert eddigi tapasztalataink szerint fontos éves eseménye egyesületünknek, hiszen nemcsak az ebből származó bevételt fordíthatjuk sorstársaink javára, hanem a helyi Kapos és Somogy televízió, valamint a sajtó érdeklődése is felénk fordult.
A több mint 700 látássérült tagunk számára ez nagyon fontos. Erre égetően szüksége van.
Dányádiné Molnár Cecília elnök
Kirsch Gyuláné irodavezető

 

Kerekesszékben a győzelemért
Sportolni és boldog ember módjára élni

A Halmozottan Sérültek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szülőszervezete és a Fehér Bot Alapítvány egy csodálatos délutánt szervezett egészségkárosodottak és egészségesek számára november 18-án. A rendezvény nem csupán látássérültekről, hanem inkább a halmozottan sérültekről szólt. A nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola tornatermében gyűltünk össze, ahol egy izgalmas kosárlabda mérkőzésen vettünk részt. A játékosok halmozottan sérültek voltak, a pályán kerekesszékekkel közlekedtek. A résztvevők a budapesti Törekvés SE és a PGS Don Bosco PH Zena-Volkswagen Dreams olasz csapat voltak. A mérkőzések négyszer húszperces játékidőből álltak. Érdekes volt látni azt az akaraterőt és küzdésvágyat, amivel a csapatok tagjai karosszékükben harcoltak a győzelemért.
Az olasz csapat győzött, de a magyarok sem voltak elcsüggedve. A játékidő szüneteiben a Jonatán Mazsorettcsoport szórakoztatta a nézőket. A meccs befejeztével a csapatok boldogan vették át a megérdemelt serleget és megajándékozták egymást. Ezen a délutánon is meggyőződhettünk arról, hogy egészségkárosodottan is lehet sportolni, boldog ember módjára élni. Köszönet a szervezőknek, hogy ilyen csodálatos élményben lehetett részünk!
Jakab Sándorné

 

Gondok a hemofiliások ellátásában

Mostanában sűrűn hallhatunk erről a ritka betegségről és azokról a problémákról, melyek a betegek ellátásában mutatkoznak. Mi a hemofilia? Egy ritka, a férfiakat érintő örökletes betegség, melynek magyar elnevezése: vérzékenység. Azok, akik ebben a betegségben szenvednek, egy életen át történő kezelést igényelnek. Azonban napjainkban már az alkalmazott terápia hatására a hemofiliás betegek normális életvitelre képesek.
Szerencsére ma már csak a régi tankönyvek lapjairól ismerjük a súlyos hemofilia természetes lefolyását. Régebben hatásos gyógymód hiányában a visszatérő izületi, izomközti vérzések súlyos mozgáskorlátozottsághoz vezettek. A balesetet vagy műtétet követő vérzések sokszor a beteg halálát okozták. Egészen a XX. század közepéig a súlyos hemofiliában szenvedők ritkán érték meg a felnőttkort.
Az ókor ismert orvosai és filozófusai, mint pl. Hippocrates, Arisztotelész, Celsus és Galenus valamennyien írtak és tanítottak a különféle vérzésekről. Azonban a Kr.e. II. évszázadig senki sem ismerte fel a vérzékenység és a véralvadás közötti összefüggést. A korai leírásokban az öröklődő vérzékenység fogalma sem szerepelt. A veleszületett vérzékenységről első írásos emlékünk a Kr.e. II. évszázadból, a babiloni Talmudból származik.
A hemofilia nem kímélte a királyi családokat sem. Közismert tény, hogy Viktória királynő maga is hordozója volt a betegségnek. A királyi családok közötti házasságok pedig azt eredményezték, hogy több famíliában is megjelent a betegség.
Az 1980-as évek eleje óta a hemofilia kezelésében a véralvadási faktorpótló készítmények jelentik a betegek számára nemcsak az életveszély elkerülhetőségét, hanem a betegség gondozhatóságát is. A betegek hatékony kezelésében eredményes véralvadási faktorkészítmények előállítása emberi vérből vagy szintetikus úton történhet. Sajnos jelenleg ebből a fontos készítményből mutatkozik hiány, és ahogy az lenni szokott, a betegszervezet és az OEP egymásra mutogat.
A hemofilia hatékony kezelésének eleme az otthoni öninjekciózás átlagosan hetente 2-3-szor. A faktorpótló készítményeknek és a megelőző kezeléseknek köszönhetően ez a hajdan végzetes betegség egyike azoknak, melyek jól karbantarthatóak.
Bartha Zsuzsanna

 

Humor

Pál orosz cár elrendelte, hogy aki szembetalálkozik vele az utcán, az szálljon ki a hintójából és úgy adja meg az uralkodónak kijáró tiszteletet. Egy esős napon sétalovaglása közben azt látja az uralkodó, hogy egy hintó jön vele szembe, s abból egy rendkívül előkelően öltözött hölgy száll ki, hogy a cárt üdvözölje. A cár maga is túlzásnak érezte, hogy ilyen előkelő és gyönyörű hölgy ugráljon előtte, ezért odakiáltott: "Üljön le!" Az asszony rémülten ült le a sárba. No, erre már a cár is leugrott a lováról, és visszasegítette hintójába a hölgyet. Majd kiegészítette rendeletét azzal, hogy a tiszteletadás új szabálya hölgyekre nem vonatkozik.
*
Egy kis parasztlányka zörgetett az olasz királyi palota szolgák által használt ajtaján, hogy szokás szerint átadjon egy kosár tojást. A zörgetésre kijött egy vadásznak öltözött, erős férfi. Ez valami szolga lehet, gondolta a kislány, és odaadta neki a tojásokat. A férfi fogta a kosarat és fizetett.
"Hallgasson ide - mondta neki a kicsi leányka -, adok magának két soldót, ha egyszer megmutatja nekem a királyt!"
"Íme, én vagyok a király!"- mondta nevetve a férfi.
"Maga? Hé, menjen már! Ismerem a királynét, ő olyan szép, hogy sohasem ment volna feleségül egy ilyen ronda férfihez."
II. Viktor Emánuel ettől a bóktól olyan jókedvre derült, hogy aranypénzt adott a kislánynak, hadd lássa, hogy azon bevésve ott van az ő arcképe.
*
Amikor Dante, az Isteni Színjáték költője, Velencében tartózkodott, meghívta őt ebédre a dózse. Az ugyancsak ott ebédelő nagykövetek nagy halakat ehettek, Dante viszont csak kicsiket kapott a tányérjára. A költőfejedelem a füléhez nyomta az egyik kis halat. Mit jelentsen ez? - kérdezte a dózse. Az apám a tengerbe veszett, válaszolta Dante, s most azt kérdeztem a halacskától, mit tud a szomorú esetről? És a hal mit válaszolt? - érdeklődött a dózse. Azt mondta, hogy ő és kis társai semmit sem tudnak a dologról, de vannak a konyhán idősebb nagy halak is, amelyek bizonyára tudnának felvilágosítással szolgálni. A dózse elmosolyodott és nagy halakat hozatott Dante tányérjára.
*
Alexandr Dumas, a híres francia író, Németországban utazott, amikor az egyik faluban váratlanul nagy eső kapta el. Ezért is, no meg éhsége miatt is, bement a falu vendéglőjébe. A helyi német nyelvjárást nem ismerte, ezért egy papírdarabra lerajzolt egy gombát, s a rajzot odaadta a vendéglősnek, így jelezvén, hogy valami gombás ételt szeretne. A vendéglős megnézte a rajzot, megértően bólintott, s fél perc múlva nyájas mosollyal már hozott is a nagy írónak egy esernyőt.
Eszperantóból fordította:
Cseri Sándor

 

Öreg sakkozó nem vén sakkozó II.
Versenyzőink nagyszerű helytállása itthon és külföldön

Decemberi lapszámunkban már hírül adtuk, hogy a Wesselényi Sportegyesület sakkcsapata eredményekben bővelkedő évet zárt 2006. végén. Kezdődött a győzelmek sora Szlovákiában, ahol a hét-hét tagú csapatok oda-viszszavágóján a mieink 7,:6,5 arányban győzték le vendéglátóikat. A házigazda szerepét sakkozóink régi, kedves barátja, Kovács Imre és felesége, Janka aszszony látták el nagy-nagy szeretettel. Az eredmények egyénenként így alakultak (elöl a mieink neve): Erős - olestyák 2:0, Nemes-Skultéty 0,5:1,5, Almádi-Kovács 0:2, Rév-Dendis 1:1, Voján-Murin 2:0, Dénes-Gajdos 1:1, Auffenberg-Felung 1:1. Ennek a sikeres szereplésnek Lőcse volt a színhelye május 6. és 10. között.
A zágrábi Polet sakk-klub, a fennállásának 50. évfordulóját ünnepelvén, Pulában, a horvátországi vakok szövetségének impozáns, tengerparti üdülőjében nemzetközi sakkmérkőzést rendezett. A június 3. és 9. között lebonyolított versenyen a mi csapatunk (Erős Pál, Rév Miklós, Voján István és Nemes György) derekasan helytállt. A végeredmény: 1. Polet, 2. Magyarország, 3.Vojvódina(Szerbia), 4. Németország, 5. Csehország, 6. Szlovénia, 7. Horvátország, 8. Olaszország.
A szerbiai Napredak meg fennállásának 60. évfordulóját ünnepelte, s ezért június 22-től 26-ig Obrenovacban rendezett egy gyors ütemű, svájci rendszerben lebonyolított, nemzetközi egyéni versenyt. A győzelmet a bolgár Rasim Nizam szerezte meg 7 ponttal. A mieink az ötvenegy versenyző között így végeztek: Voján István 6 ponttal a 10., Rév Miklós 4, ponttal a 25., Erős Pál 4 ponttal a 32. és Dénes József 3,5 ponttal a 40. lett.
Az egyesületünk által immár hagyományosan megrendezett Írisz Kupának augusztus 27 és szeptember 2 között ezúttal is az OTP Bank Rt. adott otthont a békásmegyeri gyönyörűen felújított üdülőjében. A verseny megrendezésének további támogatói voltak: Magyarországi Volksbank Zrt., Nemzeti Fejlesztési Bank, Fővárosi Gázművek, Szerencsejáték Zrt., T-Com, Coca-Cola Magyarország, Belváros-Lipótváros Rt., Braun Union, Borsodi Sörgyárak Rt., Tokai Borkereskedés Rt. A verseny végeredménye: 1. Magyarország (vagyis a mi csapatunk) 13,5 pont, 2. Cseh Köztársaság 12,5 pont, 3. Szlovénia 10,5 pont, 4. Románia 8,5 pont, 5. Szlovákia 8 pont, 6. Ukrajna 7 pont.
Következett aztán a Látássérültek Egyéni XI. Nyílt Világbajnoksága az indiai Goaban. Erre az eseményre október 8-tól 19-ig került sor. Alábbiakban idézünk Dénes József szakosztályvezetőnek a versenyről készített jelentéséből.
- A versenyre 31 ország jelentette be részvételi szándékát. A megnyitóra 73 sakkozó érkezett meg, főleg európai országokból, de voltak Ázsiából és Dél-Amerikából is. Magyarországot ezúttal, a szokásosnál kisebb létszámmal, Erős Pál, Voján István és Dénes József képviselte. Az indiai rendezők, megítélésem szerint, az eddigi világbajnokságok talán legszínvonalasabb vendéglátásával és rendezésével rukkoltak ki. Az ötcsillagos Radisson szálloda a legnagyobb kényelmet és pihenést nyújtotta.
A versenyterem és a nem kis feladatot jelentő lebonyolítás (a két táblán való játék, a lépések nemzetközi szabályok szerinti bemondása, annak visszaigazolása, a lépések megtétele) kitűnő volt. A 6 órás játékidővel 9 fordulós svájci rendszerben lebonyolított VB nagy küzdelmet hozott, amit a viszonylag kevés remi is bizonyít.
Versenyzőink közül Erős Pál érte el a legjobb eredményt 4,5 ponttal, ami a 42. helyhez volt elég. Voján István és Dénes József 4 pontot értek el, előbbi a 49., utóbbi az 52. helyen végzett. Versenyzőink életkorát (65, 52, 75 év) és a nemzetközi erőviszonyokat figyelembe véve ez az eredmény körülbelül reális (a fiatalítás nagyon hiányzik).
Végül is a világbajnoki cím a két korábbi világbajnok, Berlinszkij és Krilov utolsó fordulóbeli összecsapásában dőlt el az előbbi javára.
Végezetül az alábbiakban bemutatunk három olyan játszmát, amelyekben a mi versenyzőink ragadták magukhoz a győzelmet. Jó szórakozást az elemzésükhöz!
Alizadeh (Irán) - Erős Pál: 1. e4, c6 2. c4, e6 3. Hc3, d5 4. cxd5 cxd5 5. exd5 exd5 6. Fb5+, Hc6 7. Va4, Hge7 8. Hf3, f6 9. 0-0, Fd7 10. Be1, a6 11. Fxc6, Fxc6 12. Vd4, Kf7 13. a4, Vd7 14. b4, Hf5 15. Vb6, Fd6 16. b5, axb5 17. axb5, Bxa1 18. bxc6, bxc6 19. Vb2, Baa8 20. d4, Bhe8 21. He2, Fa3 22. Vc2, Fxc1 23. Bxc1, g6 24. h3, Be7 25. g4, Hg7 26. Hf4, Ba3 27. Hd3, h5 28. gxh5, Hxh5 29. Kh2, Vd6+ 30. Kg1, Hf4 31. Hxf4, Vxf4 32. He1, Bxh3 33. Hg2, Vh2+ - sötét győz.
Vikman (Finnország) - Dénes József: 1. e4, d5 2. exd5, Hf6 3. c4, c6 4. dxc6, Hxc6 5. Hf3, e5 6. d3, e4 7. Hg5, exd3 8. Vxd3, Vxd3 9. Fxd3, Hb4 10. Kd2, Hxd3 11. Kxd3, Ff5+ 12. Ke2, h6 13. Hf3, 0-0-0 14. Bd1, Fc5 15. Bxd8+, Bxd8 16.He5, Be8 17. f4, Hg4 18. Kf3, Hxe5+ 19. fxe5, Bxe5 20. Fd2, Fd3 21. b3, Bf5+ 22. Kg4, h5+ 23. Kh3, Bf1 24. Fc3, Bxb1 25. Fxg7, Bxa1 26. Fxa1, Ff1 - és sötét nyert.
Voján István - Mpoudalaks Filippos, Görögország: 1. e4, c5 2. Hf3, Hc6 3. d4, cxd4 4. Hxd4, g6 5. Fe3, Fg7 6. Hc3, Hf6 7. f3, Vb6 8. Hf5+, Vxb2 9. Hxg7+, Kf8 10. Ha4, Ve5 11. Fh6, Kg8 12. Fd3, b5 13. 0-0, bxa4 14. Bb1, d5 15. Vd2, Hh5 16. Hxh5+, Vxh5 17. Bb5, e6 18. exd5, exd5 19. c4, He7 20. Be1, Fd7 21. Bb7, Hf5 22. Fxf5, Vxf5 23. Vb2, f6 24. Be7, Bd8 25. Bg7+ - és sötét feladta.

 

Gyermekek a hatalom csúcsán

1. Ki volt az a nagy athéni államférfi (Kr.e. 514-449), aki azt mondta, hogy az ő fia a leghatalmasabb ember Görögországban, mert a görögöknek az athéniak parancsolnak, az athéniaknak ő, neki a gyermek anyja, annak pedig a fiú?
2. Ki volt az ókori Római Birodalomban az a tizennégy éves korában hatalomra került császár, aki kis-ázsiai rabszolgához ment "feleségül", s felhatalmazta "férjét" arra, hogy őt, mint hűtlen "feleséget", agyba-főbe verje, valahányszor rajtakapja, amint más férfiakkal paráználkodik?
3. Ki volt az a néhány hónapos magyar királyfi, akit édesanyjának szeretője elrabolt, édesapja (1270-től 1272-ig uralkodott) pedig halálosan megbetegedett, míg a rablót üldözte?
4. Ki volt az a tízéves korában megkoronázott magyar királyfi, akit születése után úgy tartottak életben, hogy az öt percenként egymás után leölt sertések meleg testében érlelték? (Mohács körül vesztette életét 1526-ban, vagy úgy, hogy a Csele patakba fulladt, vagy úgy, hogy már a csata előtt megölték az ellene lázadó magyarok.)
5. Ki volt az a királyfi, akit néhány hónapos korában az ellopott magyar koronával koronáztak meg?
6. Ki volt az az ifjú, akit 15 éves korában választottak "a Duna jegén" magyar királlyá, s aki a megkoronázását kierőszakoló, de aztán elégedetlenkedő nagybácsikáját ki akarta végeztetni?
7. Ki volt az a svéd király, aki tizenöt éves korában lépett trónra, uralkodásának évtizedeit külföldön csatázva töltötte, s Törökországból úgy menekült haza, hogy egyetlen kísérőjével titokban átvágtatott Magyarországon? (Poltavánál 1709. júliusában szenvedett vereséget I. Péter cártól?)
8. Ki volt az a fiúcska, aki - Mátyás királyunk, de főleg Beatrix királyné kívánságának megfelelően - hétéves (!) korában foglalta el az esztergomi érsek méltóságát?
Azok között, akik a fenti kérdéseimre február 15-ig jó válaszokat küldenek be hozzánk, a Dől a pénz! című humoros, szatirikus kisregény példányait sorsoljuk ki. Sok helyről jelezték, hogy kedvüket lelik kérdéseim megválaszolásában. Ezzel nagy örömet okoztak számomra, hiszen a Vakok Világa legszebb küldetésének vélem, hogy derűs, ismeretgyarapító, hasznos órákat varázsoljon embertársaink életébe.
Olvasóink iránti tisztelettel és szeretettel:
Cseri Sándor

Novemberi számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: Messalina, Agrippina, Ilona, Johanna, Erzsébet, Mária Terézia, Marie Antoinette, Erzsébet (Sissi).
Nyertesek: Dohyné Demkó Izabella, Gyula; Kovács Jánosné, Budapest; Németh Tamás, Budapest.
Gratulálunk, a nyereményeket postán küldjük a kedves Nyerteseknek.

 

CD-nyeremény

A tragikus sorsú zeneszerző, akiről most szó van, több, mint hetven örökbecsű operát írt. Gyermekei és felesége is meghaltak, s az iszonyatos sorscsapások közben is ontotta a remekműveket. Mindössze 51 évet élt, abból is az utolsó négy évet elborult elmével vegetált egy párizsi gyógyintézetben. Végül szülővárosában, Bergamóban halt meg 1848-ban. Ma is sokat játszott művei: Szerelmi bájital, Lammermoori Lúcia, Don Pasquale.
Mi a neve a ma is rendkívül népszerű zeneszerzőnek?
A novemberi lapszámunkban megjelent kérdéseink helyes megfejtése: ifjú Johann Strauss: Morganblätter (Reggeli levelek) és Jacques Offenbach: Abendblätter (Délutáni levelek).
A helyes megfejtést beküldők közül CD-lemezt nyertek: Lankovits József (Bp. Helsinki út) és Pászti László (Pécs, Mártírok u.).
A nyereményt budapesti nyertesünk átveheti az MVGYOSZ titkárságán, vidéki nyertesünknek pedig postán küldjük el. Szeretettel gratulálunk!

 

Meghívó

Január 26-án 15 órai kezdettel tartja összejövetelét a Hermina Egyesület Nosztalgia Klubja szövetségünk székházának Hermina termében.
A vezetőség beszámol a tagságnak a 2006-os év programjainak teljesítéséről, pénzügyi helyzetéről és ismerteti az új évi terveit.
Új tagokat is várunk, valamint az éves részvételi díjat is be lehet fizetni.
Tagjainkat és minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a klub vezetősége.

 

Közlemények

Pontírásos Bibliák ingyen
Mindössze egy pontírásos levelet vár Jakab Miklósné, és minden érdeklődőnek ingyen elküldi a Braille Bibliát.
Cím: 1072 Bp. Rákóczi út 10. IV. 4.

ÉRTESÍTJÜK tisztelt Olvasóinkat, hogy a www.barathegyisegitokutya.hu weboldalon Rithnovszky János teljes életműve, a Fény túlsó oldalán hangoskönyv, az összes régi szépirodalmi és kinológiai műve írásban megjelent és a szerző kívánságára bárki számára térítésmentesen letölthető. Az anyagot a Labrador Bt. készítette el ugyancsak térítésmentesen. Külön köszönetet érdemel: Szántó Ágnes, a Labrador Bt. vezetője, Mezőfi Tamás, a Baráthegyi Segítő Kutyakiképző vezetője és Reményik László író.

 

Apróhirdetések

Társkeresés:
40/190/100 látássérült férfi kizárólag tartós kapcsolat reményében keresi csinos, jóalakú látássérült vagy látó hölgy ismeretségét 30 éves korig.
Jelige: Róbert
*
Kérjük "Tátorján" jeligéjű hirdetőnket, hogy jelentkezzen a részére felgyülemlett levelekért az MVGYOSZ titkárságán.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy apróhirdetésüket - 25 szóig - csak akkor áll módunkban közölni, ha a megjelentetni kívánt szöveghez mellékelik a díjbefizetést igazoló feladóvevényt, illetve annak másolatát. Kérjük Önöket, hogy a csekkszelvényen a közlemények rovatban tüntessék fel, hogy apróhirdetésre fizették be az összeget.
Az apróhirdetés díja 1000,- forint, amelyet a (rózsaszínű) postai utalványon vagy az MVGYOSZ titkárságán beszerezhető (sárga) készpénzátutalási megbízáson lehet befizetni a Szövetség számlájára.
(A szerk.)

 

doboz alja
oldal alja