ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Z. Kovács Bertalan Emlékplakettel megadományozottak


Z. Kovács Bertalan Emlékplakettel megadományozottak

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete emlékplakettet adományoz évente egy alkalommal egy, legfeljebb két olyan személynek, vagy szervezetnek, aki kiemelkedően sokat tett a Bács-Kiskun megyei látássérültekért, így fejezve ki megbecsülését és köszönetét áldozatos munkájáért.

 

"Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!"
Holnap ki tudja, mit hoz a jövő! Akkor hálás dolog valaki érdemét, fáradozását, elhivatottságát, munkáját megköszönni, amikor még nem késő, amikor még köztünk van, s van lehetőségünk mindezt elmondani neki, így tudja, milyen fontos ő nekünk!

 

Az alábbi magánszemélyeket és civil szervezetet adományozott meg a Z. Kovács Bertalanról elnevezett emlékplakettel, a látássérültekért végzett hosszan tartó és kiemelkedő munkájuk elismeréseként a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete:

 

1. Kovács Jánosné 2015

A megyei szervezet titkára, majd alelnöke. Létrehozta és vezette több mint 10 éven át a megyeszékhelyen a klubot, valamint megszervezte a megyében a területfelelősi hálózatot. Munkássága mind közvetlenül mind közvetve a tagság érdekeit szolgálta. A kirándulások, klubnapok, kulturális rendezvények megszervezésén túl, széles körű kapcsolatrendszert épített ki a társszervezetekkel is. A városban működő civil szervezetek, az önkormányzat, a Máltai Szeretetszolgálat, a keresztény egyház mind általa lettek együttműködő partnerei az egyesületnek. Rátermettsége lehetővé tette, hogy miután ezt a kapcsolatrendszert kiépítette, a lehető legjobban fordítsa az egyesület, és ez által a tagság javára. A látássérültek érdekében végzett munkájával elévülhetetlen érdemeket szerzett.

 

2. Első Kecskeméti Lions Club 2015

Anyagi és tárgyi eszközökkel rendszeresen támogatja a megyei egyesületet. Főként segédeszköztámogatásra fordítjuk a tőlük kapott adományt.

 

3. Golovics Mihályné 2016

Marika a lakitelki körzeti csoport vezetője, aki hihetetlen elhivatottsággal dolgozik a körzetében élő tagokért.
Az alábbi települések tartoznak hozzá:
Lakitelek, Nyárlőrinc, Tiszaalpár, Tiszakécske, Tiszaug, Szentkirály
Évről évre találkozóra hívja sorstársait, hogy együtt ünnepelhessék meg az Anyák napját, valamint Karácsonyt, a szeretet ünnepét.
Ünnepi műsor keretében látja vendégül a megjelenteket, valamint - támogatók segítségével - megajándékozza őket.

 

4. Hencz András 2017

A tagság jelölése alapján, az elnökség döntése szerint 2017-ben Hencz Andrásnak köszöntük meg önzetlen segítségét, áldozatos munkáját a kitüntetéssel.
András baleset következtében, még tizenévesen veszítette el látását, de nem adta fel. Telefonközpont kezelőként dolgozott, s folyamatosan képezte magát.
A megyei szervezet kultúrcsoportja tagjaként különböző rendezvényeken verset mondott, de vidám jelenetekben is szerepelt. Országos irodalmi és zenei vetélkedőkön többször is első helyezést ért el.
Hencz András a Bács-Kiskun megyei egyesület egyik alapítótagja. Kezdetben mint a megyei egyesület elnökségének tagja, majd mint alelnöke, s mint országos küldött végzi munkáját.
András hosszú évek óta az egyesület aktív tagja. Folyamatosan vállalt és vállal a mai napig tisztséget, mely munkájáért soha nem kért cserébe semmit. Informatikai szaktudását mind az egyesület, mind a tagság javára fordítja, hiszen ő az iroda rendszergazdája, mely tevékenységet szintén térítésmentesen végzi.
A tagok is mindig bizalommal fordulhatnak hozzá tanácsért, segítségért.
A Bács-Kiskun megyei egyesület tagjait - kik iphone telefon adományban részesültek - András egyénileg készítette fel a készülék használatára.
Az egyesületünk honlapját szintén András szerkeszti, tölti fel friss hírekkel, rólunk szóló cikkekkel.
Hencz Andrást 2003-ban A MVGYOSZ Országos Elnöksége Louis Braille-Érdemérem ezüst fokozatával tüntette ki, a látássérült emberek érdekében hosszan tartó és kiemelkedő munkája elismeréseként.
A VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK CSONGRÁD MEGYEI EGYESÜLETE
2015-ben ELISMERŐ OKLEVÉLLEL köszönte meg András munkáját.
A plakett névadójának szellemiségét, példaértékű életét képviseli a ma látássérültjeinek, és a jövő generációi számára egyaránt.

 

5. Fekete Attila 2018

Fekete Attila egy 20 évvel ezelőtti autóbaleset következtében veszítette el látását.
Attila látóként is közösségi életet élt. Korábban a helyi labdarugócsapat technikai és szakosztályvezetője volt, tizenkét évig önkormányzati képviselőként
tevékenykedett.
Fiatal korában dobolni tanult, de utána rátért a fotózásra, videózásra, de ugyan úgy érdekelte továbbra is a zene.
1999-ben kezdett el zongorát tanulni, akkor még látta a kottát.
Attila a fehérbotnapi rendezvényeink állandó fellépője, a klubbdélutánok hangulatfelelőse,
a Lakiteleki körzeti csoport rendezvényeit is szinesebbé teszi fellépéseivel.
Attila nem csak a Bács-Kiskun megyei látássérültek körében közkedvelt személyiség,
jó néhány megyében ismerik és szeretik mint zenészt és mint közösségi embert.
Az egyszemélyes zenekar számtalan név és születésnapi partira, kisebb lakodalmakra, nyugdíjas találkozókra, munkahelyi rendezvényekre, szilveszteri bulikba, falunapokra kap meghívást.
Fellépett már a határainkon kívűl is különböző seregszemléken pl. Kikindán, Zentán, Kassán és Kolozsváron is.
A nyugdíjasok országos ki mit tud? versenyén, ahol ének kategóriában indult, több alkalommal is Ezüst és arany minősítést szerzett.
S néhány hazai helyszín a teljesség igénye nélkül: Budapest, Keszthely, Hajdúszoboszló, Hetényegyháza,
de valamennyi megmérettetéséről sikert aratva, előkelő helyezéssel tér haza.
Állandó fellépője a Lakiteleki Népfőiskola által szervezett, a fogyatékkal élő emberek számára rendezett országos találkozónak.

Attila a Bács-Kiskun megyei egyesület egyik alapítótagja.
Kezdetben mint a felügyelő bizottság tagja, majd a Bács-Kiskun megyei egyesület elnökségének tagja, s mint országos küldött végezte munkáját.
Élete példaértékü, aki mindig is a közösségért munkálkodott.

6-7. Ábelné Pintér Éva és Horváth Gyula 2019

Ez évben nem egy, hanem két arra érdemes emberre esett a választásunk.

Ábelné Pintér Éva és Horváth Gyula VÁI-nál történő munkába állásuk első percétől fogva rendkívül jó kapcsolatot ápoltak egyesületünkkel.

Munkakörükön, a látássérültek rehabilitációján messze túlmutatva minden lehetséges alkalommal segítették mind az egyesület munkatársait, mind a tagtársakat.
Kiemelkedő szerepük volt és van a tagtársakkal történő hatékony információcsere megvalósulásában. Az egyesület rendezvényein, mind Kecskeméten, mind a megye távolabbi pontjain évek óta segítik az egyesület munkatársainak munkáját a programok lebonyolítása során. Bármilyen segítségre volt szükségünk az elmúlt években biztosan számíthattunk rájuk. Tagtársaink szintén mindig bizalommal fordulhattak hozzájuk.

Éva és Gyula mindig emberséggel, jó szóval, türelemmel fogadta kéréseiket, kérdéseiket.

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy a két fő terület, az érdekvédelemés a rehabilitáció ilyen jól tud együtt dolgozni, hiszen így még hatékonyabban tudtuk és tudjuk végezni küldetésünket.
A VÁI és az egyesület célja közös: szebbé, jobbá, könnyebbé tenni a látássérült emberek életét.
Évek óta járjuk egymás mellett, de mégis együtt ezt az utat.
Kapcsolatukat az egyesülettel és tagtársainkkal egy mondatban összefoglalni Széchenyi István gondolatával lehet: Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.

Kedves Éva, és Kedves Gyula!
Gratulálok nektek a Z. Kovács Bertalanról elnevezett emlékplaketthez, és hálásan Köszönjük a munkátokat!

Magyarországon 1978 óta működik a Vakok Állami Intézetében az elemi rehabilitációs szolgáltatás, mely elsősorban a felnőttkorban látássérültté vált személyek és hozzátartozóik számára kínál arra lehetőséget, hogy megváltozott élethelyzetükben újra képesek legyenek az önálló életvitelre és a társadalom aktív tagjaivá válhassanak.
35 éven át csak Budapesten, az Elemi Rehabilitációs Centrumban, (régi nevén VERCS-en), illetve civil szervezeteknél lehetett igénybe venni ezt a szolgáltatást. 2013-ban 12 megyei központ jött létre Magyarországon, az egyik itt, Bács-Kiskun megyében.
5 modulban, tevékenységi körben próbálunk meg segíteni a megyében élő látássérült embereknek: tanulhattok informatikát, tájékozódás és közlekedést, mindennapos tevékenységeket, funkcionális látástréninget és tapintható írás - olvasást is. A 6 év alatt, mióta ezt a munkát végezzük, 85 embernek tudtunk segíteni, hogy önállóbb, teljesebb életet élhessen. Ez a szám nem tűnik nagynak, de sokszor másfél év telik el egy-egy tréning során kitartó munkával, gyakorlással.
A befektetett energia általában sikerélményhez, az önbizalom növekedéséhez vezet nemcsak a számotokra, de a mi számunkra is. Mindkettőnk nevében mondhatom, hogy boldogság együtt dolgozni Veletek, együtt örülni, izgulni, fáradni a tanulási folyamat során. Jó látni, amikor valaki azok után, hogy látó élete alatt egyáltalán nem, vagy csak ritkán használt számítógépet,
több hónapnyi gyakorlás után e-mailt küld, vagy regisztrál egy közösségi oldalon, és új ismerősöket szerez. Az is hatalmas öröm, mikor egy vak apuka az
1 éves tréning elvégzése után egyedül el tud menni a kislányáért az óvodába.
A befektetett munka, fáradság megéri. Többek lesztek tőle. Többek leszünk mi is.
Köszönjük, hogy Veletek dolgozhatunk.

8. Sztakó Krisztina 2020

A tagság jelölése alapján, az elnökség döntése szerint, 2020-ban a Z. Kovács Bertalanról elnevezett emlékplakettet Sztakó Krisztina kapja.
2004-ben, mikor megalakult a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete,
a tagság Krisztinát választotta meg elnöknek.
Kilenc évet töltött az egyesület élén, és hogy csak a legkiemelkedőbb eredményeit említsem:
Megtörtént az egyesület akreditációja, s azóta folyamatosan 3 megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására van lehetőség.
Több sikeres ifjúsági és regionális konferenciát szervezett, a Bács-Kiskun Megye területfelelősi hálózatát megerősítette, ápolta a kapcsolatokat a civil szervezetekkel.
Síkra szállt az infokommunikációs és a közúthálózat akadálymentesítéséért, a közlekedési jelzőlámpák meghangosításáért, a Katona József Megyei könyvtár és az esélyek háza akadálymentesítéséért, a Volán buszokon a hangos utastájékoztató működtetéséért.
Szorgalmazta, hogy a megyei korház segítőket biztosítson a fogyatékossággal élő betegeknek a korházi ellátásban, az önkormányzatok biztosítsanak személyi segítőket a fogyatékossággal élő emberek ügyes bajos dolgainak intézésében, a munkaügyi központ nyujtson segítséget a megváltozott munkaképességű emberek munkába állításában.
A tagok igénye alapján könyveket digitalizált, az egyesületben ingyenes jogsegélyszolgálatot működtetett, azóta is szívügye a szemléletformálás.
2013-ban lemondott elnöki tisztségéről, de továbbra is a látássérültek szakterületén végzi tevékenységét:
A Vakok Világa c. folyóirat szerkesztőjeként, az MVGYOSZ és a Bács-Kiskun megyei Egyesület hírlevelének szerkesztőjeként, Eset termékek kapcsolattartójaként, az irodalmi sarok c. weblap szerzőivel tartja a kapcsolatot, tevékenyen részt vesz a www.olvasok.net elektronikus könyvtár életében, a Vakok Világa c. folyóirat és egyéb Braille-folyóiratok archiválását, feldolgozását végzi, s nem utolsó sorban a pályázatok megírásában is oroszlánrészt vállalt.
2005 és 2010 között az MVGYOSZ elnökségének tagja volt. 2019-től ismét a Bácsvakok elnökségének tagja, valamint Országos küldöttje, s még ugyanebben az évben az MVGYOSZ elnökségének is tagja lett.
2020-ban az MVGYOSZ küldöttközgyűlése további 5 évre bizalmat szavazott neki.

Krisztina, köszönjük munkádat!

9. Bakos László 2021

Bakos László 1931-ben született, 1982 óta tagja szervezetünknek.
Laci bácsi látásának elvesztését követően az Univer Szövetkezetnél dolgozott, - mint telefonközpont kezelő - több mint 20 éven át, azt megelőzően pedig az IGV-nél, mint gépbeállító.
Laci bácsi 40 évvel ezelőtt veszítette el látását, de életkedvét, tenni akarását sohasem. Minthogy nagy örömét lelte a tangóharmónika játékban és énekelni is szeretett, feleségével Julikával együtt az Univer Táncos Péter citera kör és népdalkör egyesület tagjai voltak egészen a népdalkör fennállásáig.
Éveken, évtizedeken keresztül aktívan részt vett az egyesület kulturális életében is. A kultúrcsoport vezetőjeként énekkart alapított. Közben megalakult az Alföldi Betyárok együttes is. Rendezvényeinken gyakran lépett fel a társulat, szórakoztatták a sorstársaikat.
A csapat ismerté vált nem csupán Kecskeméten, távolabbi településekről is kaptak meghívásokat.
Laci bácsi szavalóversenyeken is részt vett, gyakran dobogós helyezéseket - köztük első és második helyezést - ért el, de nem csupán verseket mondott, zenei vetélkedőkre is benevezett, és mindig elismerésekkel tért haza.
Bakos László magánélete példaértékű, csendes, türelmes, mosolygós, barátságos ember, szereti a társaságot, az elfoglaltságot, az újdonságok elsajátítására még ma is készen áll.
Az eddig bejárt hosszú, tevékeny úton nagyon sok minden történt vele, de egy dolog mindig állandó volt: mind a családi élete mind a munka világában betöltött szerepe példaértékű a mai napig minden látássérült ember számára.

10. Kecskeméti Szent László Lions Club, 2021

A Kecskeméti Szent László Lions Club 1997-ben alakult egy baráti társaság tagjaiból. Jelenleg 23 fő az aktív taglétszám, de több pártoló tagjuk és tagjelöltük is van. Céljaik azonosak a Lions mozgaloméval: Önzetlen segítséget nyújtani a sérült, beteg, elesett, boldogtalan embertársainknak, nemzetre, vallásra politikai beállítottságra tekintet nélkül.
A szervezet kiemelt figyelmet fordít a megyében élő látássérült emberek ügye iránt. Rendszeresen adományoznak segédeszközöket vak és gyengénlátó embereknek, ezzel segítve önálló életvitelükben őket. Rászoruló embereknek szemüvegeket adományoznak, amiket önerőből nem tudnának maguknak elkészíttetni, ezzel nyújtva számukra az éleslátás pótolhatatlan élményét. Rendszeresen végeznek szűrővizsgálatokat iskolás korú gyerekeknél, valamint értelmi fogyatékossággal élő embereknél.
Munkásságuk pótolhatatlan kincs a rászorulók számára.
2020-ban átadásra került az Érzékelések kertje, aminek megálmodását és életre hívását szintén a Kecskeméti Szent László Lions Clubnak köszönhetjük. Az országban is egyedülálló, több mint 15 millió Ft értékű, különleges érzékenyítő liget egyrészt olyan közösségi kert, mely a sérült, korlátozott életvitelű gyermekek és felnőttek számára biztosít részben pihenési, részben oktatási, tapasztalati és fejlődésüket, nyitottságukat, oldódásukat lehetővé tevő teret. Másrészt a környező gyermekintézmények óvodai, iskolai csoportjai tanulási, érzékenyítési, környezetvédelmi feladatait is szolgálja.
A Kecskeméti Szent László Lions Club tagjai nevükhöz méltóan, oroszlánként küzdenek azért, hogy a rászoruló emberek életét szebbé, jobbá tegyék.
A klub jószolgálati munkájáról az alábbi linkre kattintva tudhat meg többet.
https://szentlaszlo-lions.hu/

11-12. Dr Csontos Marianna és Dr. Bagó Ferenc 2022

Ez évben a tagság jelölése alapján, az elnökség döntése szerint, a Z. Kovács Bertalanról elnevezett emlékplakettet két arra érdemes ember kapja. Választásunk Dr Csontos Mariannára és Dr. Bagó Ferencre esett. Ők a 2000-ben alapított Humania Quint Egészségügyi Kft. tulajdonosai. A cég fő tevékenysége a szakorvosi járóbeteg-ellátás Szakterülete pedig a foglalkozás egészségügyi szakorvosi ellátás.
A doktor Úr és a Doktornő a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesület Pártoló tagjai, akik 2008 óta munkavállalóink részére ingyenesen végzik az üzemorvosi vizsgálatokat és felülvizsgálatokat, amiért nem győzünk elég hálásak lenni. Ennyi idő és önkéntesség a részükről méltóvá teszi őket a kitüntetésre. Mindig is kiemelten kezelték a látássérültek ügyét és maximális empátiával fordulnak megváltozott munkaképességű dolgozóink felé. Mindezek dacára sosem tapasztaltunk részükről elfogultságot, ha bármikor is úgy érezték, munkavállalóink egészségi állapota nem kielégítő vagy életvitelüket a további munka negatív irányba befolyásolná, tájékoztattak bennünket és megoldást sürgettek, hisz hivatásukhoz méltóan számukra az emberek egészsége az első. Minden megkeresésünkkor gyorsan és pontosan fogadnak minket, bármiféle kérdésünket, kérésünket pozitív hozzáállással kezelik és teljes odaadással segítik. A hosszú évek során a kötelező évi vizsgálat alkalmával mindig nagyon alaposak és kedvesek voltak. Mindketten a látássérültek elkötelezett segítői, ezért egyesületünknél különös tiszteletet és megbecsülést szereztek az elnökségünktől, munkatársainktól és tagjainktól.
Ezzel a díjjal szeretnénk megemlékezni elhivatottságukról, önzetlen segítségükről és kiemelkedő foglalkoztatás egészségügyi tevékenységükről.

Áldozatos munkájukat a jövőben is reméljük és köszönjük!

13. Balázs Erzsébet, 2023.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete emlékplakettet adományoz évente egy alkalommal egy, legfeljebb két olyan személynek, vagy szervezetnek,
aki kiemelkedően sokat tett a Bács-Kiskun megyei látássérültekért, így fejezve ki megbecsülését és köszönetét áldozatos munkájáért.
Ez évben a tagság jelölése alapján, az elnökség döntése szerint, a Z.Kovács Bertalanról elnevezett emlékplakettet Balázs Erzsébet kapja.
Betti 2019. szeptemberében csatlakozott csapatunkhoz, mint irodavezető,s munkáját az első napoktól kezdve rendkívüli felelősséggel, szakértelemmel és odaadással végzi.
Áldozatos munkájának hála rengeteg nehézségen sikerült átlendülnie az egyesületnek, számtalan pályázatot, elszámolást köszönhetünk neki, ami szervezetünk jó
hírnevét tovább öregbíti.
Úgy is mondhatnám Betti Egyesületünk szíve-lelke, minden az ő keze alatt fut össze.
A Bácsvakok rendezvényeit sosem hagyja ki, ha szükséges, tagtársainknak segít a közlekedésben, csomagot visz ki rászorulóknak,segédkezik a szemléletformáló csapat szállításában akár a megye egész területére kiterjedően, rendezvényekalkalmával finomságok készítésében és kínálásában, s a felsorolást estig folytathatnám.
Az iroda megváltozott munkaképességű dolgozóit anyai sasszemmel felügyeli, s a legkisebb problémára ott terem, hogy segítséget nyújtson ott és akkor, amikor elengedhetetlen egy látó személy közreműködése.
Betty érkezése rengeteg pozitív változást hozott egyesületünk életébe, vele vált igazán teljessé a csapatunk.
Betty a látássérültek elkötelezett segítője, ezért egyesületünknél különös tiszteletet és megbecsülést szerzett az elnökségünktől, munkatársainktól és tagjainktól.
Ezzel a díjjal szeretnénk megmutatni megbecsülésünket önzetlen segítségéért és kiemelkedő humanitárius tevékenységéért.
Áldozatos munkáját a jövőben is reméljük és köszönjük!
Méltatásomat - mint minden évben - Széchenyi István gondolatával fejezem be:
Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.
Kedves Betty!
Gratulálok neked a Z. Kovács Bertalanról elnevezett emlékplaketthez, és hálásan Köszönjük a munkádat!

Valamennyi kitüntetettnek gratulálunk, s egyben köszönetet mondunk mindazért, amit a látássérültek érdekében tettek.

A BÁCSVAKOK tagjai és a vezetőség.

doboz alja
oldal alja