ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Beszélgetés Gulyás Zsuzsával, a Távszem projekt vezetőjével


Beszélgetés Gulyás Zsuzsával, a Távszem projekt vezetőjével

„Játszani hívlak, egy olyan biztonságos környezetbe, ahol fogom a kezed. Felfedezzük együtt a benned levő kincseket, értékeket. Felszínre hozzuk a talán régen elnyomott Önmagad. Tudom, hogy tudod, csak nem mered megkérdezni, vagy nem tudod megfogalmazni. Vagy nem mered kimondani! Most én kérdezem, hogy MIÉRT NEM? Hozzuk vissza azt a gyermekkori bátorságunkat, amikor nem volt félelem és akadály előttünk. Tudom, hogy képes vagy bármire, csak segítség kell, egy kis támogatás. Megerősítés, hogy az érzés újra szárnyra kapjon. Nálunk mindenki az lehet, aki, ahogy jól érzi magát, önfeledt és felszabadult, ötlettel teli megvalósító, akit feltölt a tudás, aki érez és akar, mert olyan kaput nyitunk meg együtt, amin be akarsz lépni és menni akarsz tovább, ott vagyok Veled és segítelek." (http://www.gmcbrand.com/)

- Kérlek, mesélj kicsit magadról, mindennapjaidról, érdekesebb élményeidről!

- Gulyás Zsuzsa vagyok, brandológus, andragógus, egyetemi oktató. Magunkról a legnehezebb beszélni, hiszen egyidejűleg alanya és tárgya is vagyunk a megszülető gondolatoknak. Újságíróként megtanultam a tényszerű, tárgyilagos információátadást, aztán szerkesztőként, majd főszerkesztőként is kipróbálhattam magam ebben a sokak számára misztikus világban, ahol buldogként haladva lehetett csak a kitűzött célokat elérni. Miniszterekkel, elismert gazdasági szereplőkkel interjúkat készíteni, a parlamentben vagy éppen a repülőtéren. Valóban izgalmas világ.

Párhuzamosan az AMC Marketing kereskedelmi és marketingigazgatójaként a sokak által ismert AVANGLION márka és különböző brandjeinek a felépítésében tevékenykedtem. Tévé, rádió, napi-, heti-, havilapok, sport- és jótékonysági rendezvények, zene - minden médiát lefedve tevékenykedtünk az AVANGLION csúcsra juttatásában. „Szabadidőmben" végeztem a főiskolai tanulmányaimat, érdekes hogy már akkor megteremtettem magam számára a duális képzést! A mindennapi gyakorlatra ültettem rá az elméletet, s ez mennyire hatásos módszertan volt! Már a pályázatok időszakának „hajnalán" volt szerencsém megismerkedni a pénzteremtési folyamatokkal, mert egy Európán átívelő magazin főszerkesztőjeként bábáskodhattam a lap születésénél. Újabb diplomák megszerzése mélyítette gyakorlati és elméleti tudásom bázisát.

Komplex látásmód, kreativitás, asszertív kommunikáció, pszichológia, eszköztáram hatékony alkalmazása adta a mindennapok „csatáinak" győzelmét. Új kihívások vezettek egy felnőttoktatással foglalkozó kft-hez, ahol kommunikációs vezető lettem, majd a cégcsoporttá alakulás folyamatában operatív igazgatóként szélesebbé vált a portfólió: alapítványok, kft-k, iskolák alapítása, működtetése kapcsán szereztem gyakorlatot, tapasztalatot, illetve pillanthattam bele a banki, pályázati rendszerekbe és akkreditációs folyamatokba.

Közben felkérést kaptam egy magánfőiskolától. Ódzkodtam ugyan kiállni a katedrára, de közben nagyon is vonzott, hogy kipróbáljam magam egy új területen! A siker fergeteges volt. Az elmélet, a pedagógiai módszertan, melyet az egyetemen megtanultam, s a mindennapi tevékenységem, az üzleti élet, a változó törvények, a gazdasági fordulatok párosítása élménnyé tette a tanítást, s ami lényeg: a hallgatóim számára is ugyanezt jelentette.

Három ízben választottak meg „Az év konzulensévé", hallgatóim az ország minden területéről anonim szavazással döntöttek. A szakmai elismerés az oktatási kancellárrá való kinevezésemmel testesült meg. Közel egy hónapja egy újabb szakmai kitüntetést kaptam, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságtól a Multimédia az Oktatásban képzési díjat vehettem át sok éves munkám elismeréseként. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója-mentora-tutoraként dolgozom, szeptembertől a Miskolci Egyetemre hívtak tanítani, óraadó tanárnak. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a kinevezések rangja számomra minden esetben a felelősséget és a szolgálatot jelenti.

- Hogyan kerültél az MVGYOSZ Távszem projektjébe?

- Tanítványaim - ahogy mondtam - az ország minden területén élnek, s egy debreceni hallgatóm, dr. Nagyné Berke Mónika kért meg, hogy a pályázat megírásában segédkezzem. „Akasztják a hóhért", hiszen pályázatíró kurzuson találkoztunk Mónikával. A benyújtott pályázat sikeres lett, zöld utat kapott az Irányító Hatóságtól, és a projektmenedzseri pozíciót megpályázva kerülhettem a projekt irányítói közé.

- Jelenleg hogyan segíted a látássérülteket?

- A fiam látássérült (vele született), a mindennapi élet, a küzdelmek, az iskolák, a felnőtté válás, a társadalomba való beilleszkedés, az önmaga elfogattatása és az önálló élet, mind-mind saját megtapasztaláson keresztül érint a mai napig is. Így szembesülök minden problémával és megoldásaim vannak testközelből.

Tehát érzelmi beavattatásom, valamint tanulmányaim során az elméleti kiteljesedés, mely szakdolgozatok formájában is testet öltött, most mind a munkámban segítségemre vannak, így teljes hittel, szeretettel, tudással vagyok felvértezve, hogy az MVGYOSZ projektjét kollégáimmal sikerre vigyük.

Mély hálával és köszönettel tartozom egykori és jelenlegi Mestereimnek, Mentoraimnak, akik most is fogják a kezemet. Támogató szeretettel, ha kell, barackolnak, vagy éppen inspirálnak! Nekik és hallgatóimnak köszönhetően számtalanszor tapasztaltam már, hogy az elénk gördülő kövekből együttes munkával, némi kreativitással felfelé ívelő lépcsőt építhetünk. Csak rajtunk áll, hogy magasra jussunk rajta!

- Jövőbeli terveidről, elképzeléseidről megtudhatunk valamit?

- Az MVGYOSZ TÁVSZEM projektjének lezárása után is folytatni a projektben megalapozott s elindított egyedi és unikális képzéseket. A szolgáltatást kiszélesíteni, úgy hogy mindkét tevékenység anyagi forrásként bevételt termeljen a Szövetség számára. Segíteni, támogatni a látássérült személyeket a továbbtanulásban, képzésben, átképzésben. Lehetséges utakat feltárni a tagság előtt. Egyéni célom, hogy 2019 januárjában sikeres államvizsgát tegyek közgazdasági tanulmányaim végén, üzleti kommunikáció szakon, és folytassam tanulmányaimat, hogy doktori fokozatot szerezzek neveléstudomány területen.

- Milyen attitűddel, hozzáállással lehet mindezt megtenni?

- Rugalmassággal, nyitottsággal, értő figyelemmel, komplex gondolkodásmóddal, nyitott innovációs készséggel. A hangsúly a felelősségvállaláson van - a szó legnemesebb értelmében -, hiszen hivatástudat nem létezhet nélküle.

Szómagyarázat

*Brandológus: Az angol „brand" szó márkát, márkanevet, esetleg védjegyet jelent - különösen olyat, amely egy terméket vagy szolgáltatást az üzleti világban jól felismerhetően azonosítani tud. A brandológus ezt népszerűsíti.

*Andragógus: Felnőttoktató; a felnőttkorúak oktatásával foglalkozó pedagógus.

*Asszertív kommunikáció: Egy olyan tanulható készség vagy viselkedés, amikor valaki magabiztosan tud megnyilvánulni érzelmileg nehéz szituációban is, anélkül, hogy passzív vagy agresszív lenne.

Árvay Mária

Vakok Világa 2018. augusztus

doboz alja
oldal alja