ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Segédeszköz pályázat 2023


Pályázati útmutató a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének 2023. évi segédeszköz pályázatához

Kérjük, kitöltés előtt az alábbi tájékoztatót szíveskedjék figyelmesen elolvasni.
A pályázati adatlap minden pontja kötelezően kitöltendő.

A pályázat beadásának időtartama: 2023. január 01. és 2023. december 31. között folyamatosan.

Kik pályázhatnak:

Pályázhat minden olyan látássérült személy, aki a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének 2023. évi tagdíját 2022. december 31-ig kiegyenlítette.

Nem pályázhat:

A. Nem rendelkezik tagsági viszonnyal a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületénél.
B. Pályázatát nem a 2023-es pályázati adatlapon nyújtotta be.

A pályázat benyújtása:

A pályázatot személyesen az egyesület irodájában ügyfélfogadási időben, hétfőtől péntekig 9.00-15.00 óra között vagy postán lehet benyújtani.

A pályázati anyagot az egyesület honlapjáról:
http://www.bacsvakok.hu/dokumentumok is le lehet tölteni, de postai úton is kiküldjük az adatlapot!

Támogatott segédeszközök:

A pályázaton az alábbi segédeszközökre igényelhető támogatás:
- beszélő eszközök (órák, mérlegek, stb.),
- tapintható (órák, háztartási eszközök, játékok, braille térkép- és írógép, stb.),
- látást segítő (nagyítók, szemüvegek, stb.),
- közlekedést segítő (fehérbotok, eszközök, stb.),
- Telefonhoz és számítógéphez (képernyő nagyító és felolvasó program),
- Beszéd program futtatására alkalmas (IPhone, mobiltelefonok, táblagépek),
- számítógép, laptop, netbook, scanner, diktafon, CD lejátszó, MP3 lejátszó
- Beszélő háztartási gépek (mosógép, robot porszívó)
- rekreációs tevékenység támogatása (sport és kulturális tevékenység),
- vakvezető kutya igénylés,
- Vakvezető kutya etetéséhez szükséges táp

Minden egyéb eszköz vásárlása esetén kérjük, hogy érdeklődjön, hogy az beletartozik-e a támogatott eszközök listájába!

Kérjük nyilatkozzék a pályázati adatlapon!
Az elnyert támogatást személyesen (készpénzben), Átutalással (folyószámlára), vagy Postai utalványon kéri?

A pályázati adatlap kötelező mellékletei:

1. A vásárolt segédeszközről saját névre kiállított eredeti számla.
(A számlát kérésre visszajuttatjuk, a pályázat elbírálását követően.)
2. Vakvezető kutyával közlekedő látássérült igazolvány másolata, amennyiben kutyaeledel támogatására kérte a segédeszköz támogatást.

A számla kötelező adattartalma a következő:

1) a számla kibocsátásának kelte;
2) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja;
3) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;
4) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe;
5) az értékesített termék megnevezése, és az annak jelölésére legalább az e törvényben alkalmazott VTSZ., ha e törvény a terméket erre való hivatkozással is jelöli, továbbá mennyisége, illetőleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, és az annak jelölésére legalább az e törvényben alkalmazott SZJ, ha e törvény a szolgáltatást erre való hivatkozással is jelöli, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;
6) a teljesítés dátuma, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől;
7) az alkalmazott adó mértéke;
8) adómentesség esetében, valamint abban az esetben, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett, jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása
9 a) mentes az adó alól; vagy
9 b) azután a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett;

Kizáró okok:

- a pályázati adatlap hiányos kitöltése,
- a kötelező mellékletek hiánya,
- a mellékletként becsatolt számla hiányos kitöltése,
- ha a segédeszköz vásárlásáról szóló számla, régebbi mint 2023.01.01.
- ha a beadott igénylésben szereplő eszköz nem minősül segédeszköznek,
- ha a pályázathoz számla helyett nyugtát vagy blokkot csatolnak.

Kérjük, ellenőrizze, hogy a számlát kiállító szervezet a számlán minden adatot kitöltött-e, mert a hiányosan kiállított számlát nem áll módunkban elfogadni!
Hiánypótlásra egyszer van lehetőség, azzal a megkötéssel, hogy a hiánypótlásnak is legkésőbb 2023. december 31. napján 15.00 óráig be kell érkeznie az egyesület irodájába.

A beérkezett pályázatoknál az alábbi szempontok érvényesülnek:

Egy személy több pályázatot is benyújthat a támogatási időszak során, de a támogatás összértéke nem haladhatja meg a 20.000,- Ft-ot. Tehát, egy pályázó a 2023. évben 20.000,- Ft támogatásnál többet nem kaphat.
Az elnökség saját hatáskörben egyénileg bírálja el a pályázatokat az alábbi szempontok alapján:
- Támogatásra benyújtott segédeszköz értéke
- Igénylő aktivitása az egyesület életében
- Korábban elnyert támogatások mértéke
- A támogatás átvételének mely módját választotta a pályázó

A pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik.
A pályázható keretösszeg: 510.766,- Ft.
Az elnökség fenntartja a jogot, hogy:
- amennyiben a keretösszeg 2023. december 31. előtt kimerülne, újabb forrásokat vonjon be, és a legkésőbb 2023. december 31. napján 15.00 óráig beérkezett pályázatok javára részben vagy egészben azt a pályázók támogatására fordítsa!
- amennyiben forrást nem tud bevonni, akkor a pályázatot 2023. december 31. napja előtt felfüggessze és a felfüggesztés tényéről az általa működtetett weboldalon, illetve elektronikus hírlevelében értesítse az egyesület tagságát.

Elbírálásra alkalmas pályázat az a pályázat, amely hiánytalanul az elnökség rendelkezésére áll. Az elbírálás csak az esetleges hiánypótlást követően történik meg. A pályázat nyerteseit telefonon vagy e-mailben értesítjük.
Az egyesület elnöksége fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek minősítse és elutasítsa. Az elnökség döntése ellen jogorvoslati kérelemnek helye nincs.

A pályázati támogatásból finanszírozott eszköz tulajdonjoga 3 évig másra nem ruházható át, és megléte ez alatt az idő alatt ellenőrizhető.

Segédeszköz pályázati adatlap 2023 letöltése

doboz alja
oldal alja